Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно функциональных обязанностей государственного социального инспектора

КМ Украины
Постановление КМ от 30.10.2014 № 623
действует с 01.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2014 р. N 623

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов'язків державного соціального інспектора

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов'язків державного соціального інспектора зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. N 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1314; 2004 р., N 12, ст. 745; 2006 р., N 4, ст. 171; 2012 р., N 7, ст. 249, N 42, ст. 1610):

1) в абзаці першому пункту 2 слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (далі - орган соціального захисту населення)";

2) перше речення абзацу третього пункту 9 викласти в такій редакції: "Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним у разі потреби складається акт про проведення обстеження сім'ї спеціалістами органів соціального захисту населення.";

3) у тексті Порядку слова "орган праці та соціального захисту населення" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "орган соціального захисту населення" у відповідному відмінку і числі.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1091 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1590, N 52, ст. 2358; 2004 р., N 34, ст. 2265; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 10, ст. 632; 2013 р., N 76, ст. 2823):

1) у постанові:

у пункті 1 слова "Положення про соціального інспектора" замінити словами "Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора";

в абзаці другому пункту 2 слова "управління праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурного підрозділу з питань соціального захисту населення", а слова "цих управлінь" - словами "цих підрозділів";

в абзаці другому пункту 3 слова "підрозділу з питань праці та соціального захисту населення" замінити словами "підрозділу з питань соціального захисту населення";

2) у Положенні про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор - посадові особи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад (далі - орган соціального захисту населення) наділені повноваженнями із здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім'ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги (далі - державна соціальна допомога), за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

Діяльність державних соціальних інспекторів координує головний державний соціальний інспектор відповідного органу соціального захисту населення.

Організаційно-методичне керівництво діяльністю головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів здійснюють підрозділи Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад, а також Мінсоцполітики.";

у пункті 3:

в абзаці третьому слова "органу праці та соціального захисту населення" замінити словами "органу соціального захисту населення";

абзаци шостий, сьомий, дев'ятий і десятий виключити;

абзац одинадцятий після слів "служби зайнятості" доповнити словами ", служби у справах дітей, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

у пункті 4:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"робити запити та безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, Державтоінспекції, Держфінінспекції, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів ДМС, реєстраційних служб, що проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, органів охорони здоров'я, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги;";

абзаци сьомий і дев'ятий виключити;

у пункті 7 слова "органу праці та соціального захисту населення" замінити словами "органу соціального захисту населення";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "в органах праці та соціального захисту населення не менше ніж два роки" замінити словами "в органах соціального захисту населення не менше ніж один рік";

в абзаці другому слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

у пункті 9 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики".

3. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 31, ст. 2220; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 9, ст. 266, N 75, ст. 2562; 2011 р., N 15, ст. 615, N 47, ст. 1905, N 89, ст. 3232; 2012 р., N 7, ст. 249; 2013 р., N 29, ст. 1004, N 51, ст. 2691; 2014 р., N 53, ст. 1408):

1) у пункті 13:

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"У випадках, передбачених абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.";

в абзаці тридцять другому слова "сімнадцятим - двадцять третім, двадцять шостим і двадцять сьомим" замінити словами "дев'ятнадцятим - двадцять шостим, двадцять восьмим і двадцять дев'ятим";

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"Контроль за цільовим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей.";

2) у пункті 35:

у підпункті 4 слова "орган соціального захисту населення здійснює обстеження сім'ї за місцем проживання і складає акт" замінити словами "допомога призначається на підставі акта обстеження сім'ї за місцем проживання, проведеного центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,";

абзац дев'ятий після слів "умов сім'ї" доповнити словами ", проведеного центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір'ю,";

3) в абзаці шістнадцятому пункту 36 слова "чи державного соціального інспектора" замінити словами "за поданням центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до";

4) в абзаці п'ятнадцятому пункту 42 слова "головними державними соціальними інспекторами і державними соціальними інспекторами органів соціального захисту населення разом із службами у справах дітей" замінити словами "службами у справах дітей".

____________

Опрос