Идет загрузка документа (648 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (продолжение)

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 27.06.2014

Продовження Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

(Додаток XXV до Глави 15 "Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників" див. окремо в базі)

ДОДАТОК XXVI
ДО ГЛАВИ 1 "СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

1. Україна та ЄС встановлюють "Механізм раннього попередження" з метою закріплення практичних заходів, спрямованих на попередження та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу надзвичайної ситуації. Це передбачає ранню оцінку потенційних ризиків та проблем, пов'язаних з попитом та пропозицією на природний газ, нафту чи електричну енергію та попередження і швидку реакцію у випадку надзвичайної ситуації чи загрози надзвичайної ситуації.

2. Для цілей цього Додатка надзвичайна ситуація - це ситуація, яка спричиняє значний збій / фізичну зупинку у постачанні природного газу, нафти чи електроенергії між Україною та Європейським Союзом.

3. Для цілей цього Додатка координаторами є Міністерство енергетики України та Член Європейської Комісії, відповідальний за енергетику.

4. Рання оцінка потенційних ризиків і проблем, пов'язаних з попитом та постачанням енергетичних товарів і продуктів, буде здійснюватися спільно двома Сторонами, зокрема у рамках Меморандуму про взаєморозуміння з питань співробітництва у галузі енергетики між Україною та Європейським Союзом від 1 грудня 2005 року, та про неї необхідно на постійній основі повідомляти координаторам.

5. У разі виникнення у однієї із Сторін цієї Угоди усвідомлення надзвичайної ситуації або ситуації, яка у розумінні цієї Сторони може призвести до надзвичайної ситуації, така Сторона має невідкладно інформувати про це іншу Сторону.

6. За обставин, викладених у пункті 5 цього Додатка, координатори повідомлять один одного у найкоротший строк щодо необхідності ініціювати Механізм раннього попередження. Повідомлення міститиме, inter alia, інформацію про визначених осіб, які уповноважені координаторами підтримувати постійний контакт один з одним.

7. У разі повідомлення згідно з пунктом 6 цього Додатка кожна Сторона надасть іншій Стороні свою оцінку. Така оцінка міститиме визначення часових рамок, в межах яких загрозу надзвичайної ситуації або надзвичайну ситуацію може бути ліквідовано. Обидві Сторони повинні оперативно реагувати на оцінку, надану іншою Стороною, та доповнювати її доступною додатковою інформацією.

8. Якщо одна із Сторін не в змозі адекватно оцінити або відреагувати на оцінку іншої Сторони щодо ситуації або передбачуваних часових рамок, у межах яких загрозу надзвичайної ситуації або надзвичайну ситуацію може бути ліквідовано, відповідний координатор може звернутися з пропозицією провести консультації, які повинні початися у період часу, що не перевищує 3 днів з дати відправки повідомлення, передбаченого в пункті 6 цього Додатка. Такі консультації проводяться через Групу експертів, що складається з представників, уповноважених координаторами. Консультації спрямовані на:

- розробку загальної оцінки ситуації і можливого подальшого розвитку подій;

- розробку рекомендацій щодо ліквідації загрози надзвичайної ситуації або подолання надзвичайної ситуації;

- розробку рекомендацій за спільним планом дій Сторін з метою зведення до мінімуму впливу надзвичайної ситуації та, якщо можливо, подолання надзвичайної ситуації, включаючи можливість заснування Спеціальної групи моніторингу.

9. Консультації, спільні оцінки та запропоновані рекомендації повинні базуватися на принципах прозорості, недискримінаційності та пропорційності.

10. Координатори в межах своєї компетенції будуть працювати для усунення загрози надзвичайної ситуації або подолання надзвичайної ситуації з урахуванням рекомендацій, що були розроблені під час консультацій.

11. Група експертів, зазначена у пункті 8 надасть координаторам звіт про свою діяльність відразу після впровадження будь-якого узгодженого плану дій.

12. У випадку виникнення надзвичайної ситуації координатори можуть створити Спеціальну групу моніторингу для вивчення поточних обставин і розвитку подій та об'єктивної їх фіксації. До складу Групи входитимуть:

- представники обох Сторін;

- представники енергетичних компаній Сторін;

- представники міжнародних енергетичних організацій, запропоновані та спільно затверджені Сторонами;

- незалежні експерти, запропоновані та спільно затверджені Сторонами.

13. Спеціальна група моніторингу повинна невідкладно розпочати свою роботу і повинна функціонувати, у разі необхідності, до повного вирішення надзвичайної ситуації. Рішення про припинення роботи Спеціальної групи моніторингу приймається спільно координаторами.

14. Починаючи з дати виявлення обставин, визначених у пункті 5, і до завершення процедури для застосування Механізму раннього попередження, а також до усунення загрози надзвичайної ситуації або вирішення надзвичайної ситуації, Сторони робитимуть усе від них залежне для мінімізації негативних наслідків для іншої Сторони. Обидві Сторони співпрацюватимуть з метою досягнення термінового вирішення питання у дусі прозорості. Сторони будуть утримуватися від будь-яких дій, які не стосуються поточної надзвичайної ситуації, що можуть створити або поглибити негативні наслідки для постачання природного газу, нафти або електроенергії між Україною та Європейським Союзом.

15. Кожна Сторона незалежно несе витрати, пов'язані з діями у рамках цієї статті.

16. Сторони дотримуватимуться конфіденційності усієї інформації, якою вони обмінюються, що була визначена як конфіденційна. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації на основі відповідних юридичних та нормативних актів України або Європейського Союзу та / або його держав-членів, а також відповідно до прийнятних міжнародних угод і конвенцій.

17. Сторони можуть запросити, за взаємною згодою, представників третьої сторони для участі у консультаціях та моніторингу, про які йдеться у пунктах 8 та 12.

18. Сторони можуть погодитися адаптувати положення цього Додатка з погляду на утворення механізму раннього попередження між ними та іншими сторонами.

19. Порушення цього механізму не може слугувати основою для процедур вирішення спорів в рамках цієї Угоди. Більше того, Сторона не повинна посилатися або надавати як доказ в таких процедурах вирішення спорів:

- позиції або пропозиції, зроблені іншою Стороною в ході процедури, або

- той факт, що інша Сторона заявила про свою готовність прийняти рішення щодо надзвичайної ситуації, що є предметом цього механізму.

 

ДОДАТОК XXVII
ДО ГЛАВИ 1 "СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Електроенергія

Директива N 2003/54/ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Регламент (ЄС) N 1228/2003 про умови доступу до мережі міжнародного обміну електроенергією, зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням Комісії 2006/770/ЄС.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Директива N 2005/89/ЄС щодо заходів з забезпечення безпеки постачання електроенергії та інвестицій в інфраструктуру.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Газ

Директива N 2003/55/ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Регламент (ЄС) N 1775/2005 про умови доступу до мереж газопостачання.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Директива N 2004/67/ЄС стосовно заходів щодо забезпечення безперервного постачання природного газу.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Нафта

Директива N 2006/67/ЄС щодо підтримання мінімальних запасів сирої нафти і/або нафтопродуктів.

Графік: положення Директиви будуть відображені у законодавстві України протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою та впроваджені протягом 11 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Розвідування та розробка вуглеводнів

Директива N 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою, беручи до уваги статті (12) та (13) положень про енергетику, пов'язану з торгівлею Глави 11 "Енергетика, пов'язана з торгівлею" Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею".

Енергетична ефективність

Директива N 2004/8/ЄС про заохочення когенерації.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2002/91/ЄС щодо енергетичного функціонування будівель.

Графік: положення Директиви мають бути відображені у законодавстві України протягом 3 років та впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого споживання енергії та енергетичні послуги.

Графік: положення Директиви мають бути відображені у законодавстві України протягом 5 років та впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2005/32/ЄС, що встановлює вимоги до екологічного проектування енергопоглинаючих продуктів.

Імплементаційні Директиви/Регламенти:

- Регламент Комісії (ЄС) N 278/2009 щодо вимог екодизайну для режиму холостого стану споживання електроенергії та середньої енергетичної ефективності;

- Регламент Комісії (ЄС) N 245/2009 щодо вимог екодизайну для флуоресцентних ламп (ламп денного світла) без інтегрованого баластного опору, для високо-інтенсивних розрядних ламп та для баластного опору і освітлювальних пристроїв, які розраховані для функціонування цих ламп;

- Регламент Комісії (ЄС) N 244/2009 щодо вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп;

- Регламент Комісії (ЄС) N 107/2009 щодо вимог екодизайну для простих декодерів каналів кабельного телебачення;

- Регламент Комісії (ЄС) N 1275/2008 щодо вимог екодизайну для режимів очікування і відключення споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням;

- Директива Ради N 92/42/ЄЕС щодо вимог ефективності для нових водонагрівальних котлів на рідкому чи газоподібному паливі;

- Директива N 96/57/ЄС про вимоги щодо ефективності споживання енергії побутовими електричними холодильниками, морозильними камерами та їх комбінаціями;

- Директива N 2000/55/ЄС про вимоги щодо енергетичної ефективності баластного опору приладів флуоресцентного освітлення.

Графік: положення в рамках Директиви, а також відповідні існуючі заходи реалізації ("дочірні директиви та регламенти") мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою. Нові дочірні директиви/регламенти мають бути впроваджені відповідно до графіків, встановлених у цих директивах/регламентах, після внесення змін до цього Додатка згідно з інституційними положеннями, викладених у розділі VII цієї Угоди, і доведених до відома України.

Директива N 92/75/ЄЕС про вказування за допомогою маркування та зазначення стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами.

Імплементаційні Директиви/Регламенти:

- Директива Комісії N 2003/66/ЄС про маркування споживання електричної енергії побутовими електричними холодильниками, морозильними камерами та їх комбінаціями;

- Директива Комісії N 2002/40/ЄС про маркування побутових електричних плит залежно від типу енергоспоживання;

- Директива Комісії N 2002/31/ЄС про маркування побутових кондиціонерів залежно від типу енергоспоживання;

- Директива Комісії N 98/11/ЄС про маркування побутових ламп залежно від типу енергоспоживання;

- Директива Комісії N 97/17/ЄС про маркування посудомийних машин залежно від типу енергоспоживання зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою Комісії N 1999/9/ЄС щодо маркування посудомийних машин залежно від типу енергоспоживання;

- Директива Комісії 96/60/ЄС про маркування побутових пральних машин, комбінованих із сушильнями залежно від типу енергоспоживання;

- Директива Комісії N 95/13/ЄС про маркування побутових електричних барабанних сушильних машин залежно від типу енергоспоживання;

- Директива Комісії N 95/12/ЄС про маркування побутових пральних машин залежно від типу енергоспоживання.

Графік: положення в рамках Директиви а також відповідні існуючі заходи реалізації ("дочірні директиви та регламенти") мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою Нові дочірні директиви/регламенти мають бути впроваджені відповідно до графіків, встановлених у цих директивах/регламентах, після внесення змін до цього Додатка згідно з інституційними положеннями, викладених у розділі VII цієї Угоди, і доведених до відома української сторони.

Ядерна енергетика

Директива N 96/29/Євратом, що встановлює основні стандарти безпеки для захисту здоров'я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2003/122/Євратом про контроль за високоактивними законсервованими та покинутими радіоактивними джерелами.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXVIII
ДО ГЛАВИ 4 "ОПОДАТКУВАННЯ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Непряме оподаткування

Директива Ради ЄС N 2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість;

Графік: Положення Директиви, за винятком статей 5 - 8, 20, 33, 40 - 42, 79, 100 - 101, 123 - 130, 140 - 142, 145, 146 (1("B"), 147, 155, 164 - 166, 170 - 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, 238 - 240, 245, 254, 258, 274 - 280, 293 - 294, 370 - 395, 396 - 400, 402 - 410, 411 - 413 (положення, що застосовуються до держав-членів ЄС); статей 281 - 294, 295 - 305, 306 - 325, 326 - 332, 333 - 343, 348 - 349, 358 - 369 (щодо спеціальних податкових режимів), мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2007/74/ЄС від 20.12.2007 року про звільнення від податку на додану вартість і мита на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн:

- розділ 3 щодо кількісних обмежень

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/83/ЄЕС від 19.10.92 року про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2003/96/ЄС від 27.10.2003 року про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені поступово, виходячи із майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього середовища та енергоефективності, якими вони можуть бути, зокрема у результаті міжнародних переговорів після 2012 року щодо зміни клімату.

Директива Ради N 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року стосовно загальних умов акцизного збору, що відміняє Директиву N 92/12/ЄЕС:

- Стаття 1

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою, за винятком статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19, для яких графік імплементації буде встановлений Радою Асоціації.

З дати набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною наступних директив:

Тринадцята Директива Ради ЄС N 86/560/ЄЕС від 17.11.86 року про гармонізацію законодавства держав-членів про податки з обороту - заходи для відшкодування податку на додану вартість суб'єктам оподаткування, які не засновані на території Співтовариства.

Директива Ради N 92/83/ЄЕС від 19.10.92 року про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої в частині проміжних продуктових категорій, як визначено в директиві.

статті 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19 Директиви Ради N 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація).

 

ДОДАТОК XXIX
ДО ГЛАВИ 5 "СТАТИСТИКА" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Acquis у галузі статистики, як зазначено у статті 355 Глави 5 (Статистика) Розділу V (Економічне і галузеве співробітництво), викладений в щорічно оновленому Збірнику статистичних вимог, який, за згодою Сторін, додається до цієї Угоди.

Остання доступна версія Збірника статистичних вимог находиться на веб-сайті Статистичного бюро Європейського Союзу (Євростат) в електронному вигляді.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

ДОДАТОК XXX
ДО ГЛАВИ 6 "НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

Директива N 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація);

Для проектів, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства усі положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2013 року, як зазначено у Протоколі про приєднання України до цього Договору. До інших проектів застосовуються наступні положення:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення вимог, за якими проекти, зазначені у Додатку I підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, та процедури визначення, які з проектів, зазначених у Додатку II, потребують ОВНС (ст. 4);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення обсягу інформації, яка має надаватися розробником (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацій з громадськістю (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- досягнення домовленостей з сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій (ст. 7);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження заходів щодо повідомлення громадськості про прийняті рішення за заявами про надання дозволу на реалізацію проекту (ст. 9).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення процедури визначення, які плани або програми потребують стратегічної екологічної оцінки та вимог про те, що плани або програми, щодо яких стратегічна екологічна оцінка є обов'язковою, підлягають такій оцінці (ст. 3);

- встановлення процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацій з громадськістю (ст. 6);

- досягнення домовленостей з сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви N 90/313/ЄЕС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення на практиці процедур доступу громадськості до екологічної інформації та відповідних винятків (ст. 3 та 4);

- забезпечення надання доступу громадськості до екологічної інформації органами влади (ст. 3.1);

- встановлення процедур перегляду рішень про відмову у наданні екологічної інформації або про надання неповної інформації (ст. 6);

- встановлення системи поширення екологічної інформації громадськості (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив NN 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення механізму інформування громадськості (ст. 2.2a та 2.2d);

- встановлення механізму консультацій з громадськістю (ст. 2.2b та 2.3);

- встановлення механізму врахування зауважень та пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень (ст. 2.2c).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Якість атмосферного повітря

Директива N 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення верхньої та нижньої межі оцінки (ст. 5), цільових та граничних значень (статті 13, 14, 16.2, 17.1), та мети щодо зменшення впливу PM 2.5 (твердих частинок) (ст. 15.);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та оксидів азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. З дати набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації має визначити графік імплементації Україною цих положень для їх повної відповідності вимогам Директиви.

- визначення та класифікація зон та агломерацій (ст. 4 та 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (ст. 5, 6 і 9);

- запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину (ст. 23);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та оксидів азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для досягнення повного дотримання вимог Директиви.

- встановлення короткострокових планів дій для зон і агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення (ст. 24);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи інформування громадськості (ст. 26).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/107/ЄС про миш'як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення верхньої та нижньої межі оцінки (ст. 4.6) та цільових значень (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо миш'яку, нікелю, кадмію та бензо(а)пірену протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною цих положень для їх повної відповідності вимогам Директиви.

- встановлення та класифікація зон та агломерацій (ст. 3 та 4.6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (ст. 4);

- здійснення заходів щодо підтримки/поліпшення якості атмосферного повітря стосовно відповідних забруднювачів (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для досягення повного дотримання вимог Директиви.

Директива N 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви N 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами NN 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- проведення оцінки національного споживання палива;

- встановлення системи моніторингу за якістю палива (ст. 8);

- заборона продажу етилованого бензину (ст. 3.1);

- встановлення можливості продажу не етилованого бензину, дизельного палива для позашляхових транспортних засобів та сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів лише у випадку, якщо вони відповідають встановленим вимогам (ст. 3 та 4);

- встановлення системи правового регулювання, що охоплює випадки виняткових подій та системи збору внутрішньодержавних даних про якість палива (ст. 7 і 8).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви N 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003 та Директивою N 2005/33/ЄС.

Для видів палива, що використовуються для цілей, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, усі положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до цього Договору. Для видів палива, що використовується для інших цілей, мають бути впроваджені наступні положення:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення ефективної системи відібрання зразків та відповідних аналітичних методів аналізу (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- заборона використання важкого дизельного палива, газу, нафти із вмістом сірки, що перевищує визначену граничну величину (ст. 3.1 та 4.1);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- застосування граничних величин до вмісту сірки у судовому палива (ст. 4a та 4b).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення усіх терміналів для зберігання та завантаження бензину (ст. 2);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення усіх терміналів для зберігання та завантаження бензину (ст. 2)

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення технічних заходів для зменшення витоку бензину зі сховищ на терміналах і сервісних станціях та під час завантаження/розвантаження мобільних контейнерів на терміналах (ст. 3,4 та 6 та Додаток III);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 9 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- вимоги щодо відповідності вимогам усіх вантажних кранів та мобільних контейнерів для завантаження танкерів (ст. 4 та 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 9 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/42/ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви N 1999/13/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- затвердження максимальних граничних значень вмісту ЛОС для фарб і лаків (ст. 3 та Додаток II);

- встановлення вимог щодо маркування продуктів, що розміщуються на ринку, та розміщення на ринку продукції, яка відповідає встановленим вимогам (ст. 3 і 4).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Управління відходами та ресурсами

Директива N 2008/98/ЄС про відходи:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка планів щодо управління відходами згідно із п'ятиетапною ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів (Глава V Директиви N 2008/98/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення механізму повного покриття витрат згідно з принципом "забруднювач платить" та принципом розширеної відповідальності виробника (ст. 14);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення дозвільної системи для установ/підприємств, що здійснюють операції з видалення чи утилізації відходів, з особливими зобов'язаннями щодо управління небезпечними відходами (Глава IV Директиви N 2008/98/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження реєстру установ і підприємств, які здійснюють збір та транспортування відходів (Глава IV Директиви 2008/98/ ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- класифікація місць захоронення відходів (ст. 4);

- підготовка національної стратегії щодо зменшення кількості міських відходів, що розкладаються під впливом мікроорганізмів (біорозкладані), які спрямовуються на полігони (ст. 5);

- встановлення системи процедур подачі заяв та надання дозволів, а також щодо процедур прийняття відходів (ст. 5 - 7, 11, 12 і 14);

- встановлення процедур контролю та моніторингу під час функціонування та закриття полігонів, а також процедур подальшого догляду після закриття з метою забезпечення їх знешкодження (ст. 12 та 13);

- впровадження планів очистки існуючих місць захоронення (ст. 14);

- встановлення механізму обчислення вартості (ст. 10);

- забезпечення необхідної обробки відповідних відходів перед їх захороненням (направленням на полігони/сміттєсховища) (ст. 6).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені для існуючих установок/обладнання протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою. Для будь-яких інших установок/обладнання, що вводяться в експлуатацію після підписання Угоди, положення Директиви застосовуються з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви N 2004/35/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення системи, яка забезпечить створення/розроблення операторами (суб'єктами господарювання) планів управління відходами (визначення та класифікація засобів поводження/переробки з відходами; характеристика відходів) (ст. 4 і 9);

- встановлення дозвільної системи, фінансових гарантій та системи контролю (ст. 7, 14 та 17);

- встановлення процедур управління та моніторингу видобувних пустот (ст. 10);

- встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за виробничими майданчиками відходів видобувної діяльності (ст. 12);

- створення реєстру закритих майданчиків відходів видобувної діяльності (ст. 20).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище

Директива N 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням N 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- закріплення на законодавчому рівні визначення одиниці гідрографічного районування території країни;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- розроблення положення про басейнове управління з покладенням на нього функцій, передбачених (ст. 3 Директиви N 2000/60/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення районів річкових басейнів та створення механізмів управління міжнародними річками, озерами та прибережними водами (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- аналіз характеристик районів річкових басейнів (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження програм моніторингу якості води (ст. 8);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка планів управління басейнами річок, проведення консультації з громадськістю та публікація цих планів (ст. 13 і 14).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- проведення попередньої оцінки ризиків затоплення (ст. 4 і 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка карт загроз та ризиків затоплення (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження планів управління ризиками затоплення (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- розроблення морської стратегії спільно з країнами-членами ЄС (ст. 5 і 6);

- базова оцінка морських вод, визначення хорошого екологічного стану та встановлення природоохоронних цілей та індикаторів (ст. 5 та 8 - 10);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Запровадження програми моніторингу для здійснення поточної оцінки та регулярне оновлення цілей (ст. 5 та 11);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка програми заходів для досягнення хорошого екологічного стану (ст. 5 та 13).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003 і Регламентом (ЄС) N 1137/2008:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- оцінка стану водовідведення та очистки міських стічних вод;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення чутливих зон та агломерацій (ст. 5 та Додаток II);

- Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка технічної та інвестиційної програми з імплементації вимог до очистки міських стічних вод (ст. 17);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення стандартів для питної води (ст. 4 та 5);

- створення системи моніторингу (ст. 6 та 7);

- створення механізму надання інформації споживачам (ст. 13).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директиви N 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження планів дій для зон, вразливих до (накопичення) нітратів (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження програм моніторингу (ст. 6).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Охорона природи

Директива N 2009/147/ЄС про захист диких птахів:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- оцінка видів птахів, для яких необхідно запровадження спеціальних заходів збереження, та видів регулярної міграції;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів (ст. 4.1);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження зберігаючих захисних заходів для захисту мігруючих видів (ст. 4.2);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2015 року, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

- встановлення загальної системи захисту всіх видів диких птахів зі спеціальною підкатегорією птахів, на які ведеться полювання та заборони певних видів ловлі/забою птахів (статті 5, 6, 7, 8, 9(1) та 9.2).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами NN 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними) (ст. 4);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів (ст. 11);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення суворого режиму захисту видів, зазначених у Додатку IV, які стосуються України (ст. 12);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження загальної інформації населенню (ст. 22).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Промислове забруднення та техногенні загрози

Директива N 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) (переглянута):

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення обладнання, яке потребує дозволу (Додаток І);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження найкращих наявних методик з урахуванням висновків довідкових документів щодо найкращих наявних методик (BREFs) (статті 14(3-6) та 15(2-4));

Графік: Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для існуючих установок.

- встановлення інтегрованої дозвільної системи (ст. 6 - 9 та 13);

- встановлення механізму моніторингу відповідності (ст. 8, 14(1d) та 23(1));

- встановлення граничних значень викидів від спалювання (ст. 30 та Додаток V);

- підготовка програм зі скорочення загального річного обсягу викидів від існуючих установок (додаткове встановлення граничних значень викидів для існуючих установок (ст. 32).

Графік: У невідкладному порядку Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для нових установок. Рада асоціації також визначає графік імплементації Україною цих положень для існуючих установок. Графік не має суперечити термінам, визначеним у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства для спалювальних комбінатів, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Існуючі установки включають об'єкти, які отримали дозвіл протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою, і були введені в експлуатацію не пізніше ніж через 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов'язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою N 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- створення ефективних механізмів координації між відповідними владними органами;

- запровадження систем запису інформації щодо відповідних споруд/установок та звітування про великі аварії (статті 13 та 14);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Зміна клімату та захист озонового шару

Директива N 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви N 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою N 2004/101/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення системи визначення відповідних споруд/установок та визначення парникових газів (Додатки I та II);

- розроблення національного плану розподілу квот між заводами/комплексами (ст. 9);

- запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та на квоти, що продаватимуться на національному рівні між заводами/промисловими комплексами в Україні (ст. 4 і 11 - 13);

- створення системи моніторингу, звітності, здійснення перевірок і належного впровадження, а також процедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14 - 17, 19 і 21);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 842/2006 про певні фторовані парникові гази:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення/прийняття національних освітніх та атестаційних вимог для відповідного персоналу та компаній (ст. 5);

- запровадження систем звітності для отримання даних про викиди з відповідних секторів (ст. 6);

- створення системи належного впровадження (ст. 13);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) NN 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899, та Рішеннями NN 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення заборон на підконтрольні речовини, включаючи припинення використання сирих гідрохлорофлоровуглеводнів до 2010 року та всіх гідрохлорофлоровуглеводнів до 2020 року (статті 4 та 5);

- встановлення кількісної межі використання броміду метилу для карантину та контролю вантажу перед відправкою на рівні середнього використання 1996, 1997 та 1998 років (ст. 4);

- поетапна ліквідація поставок на ринок (продаж) сирих гідрохлорофлоровуглеводнів до 2015 року (ст. 4);

- визначення зобов'язань щодо відновлення, переробки, регенерації та знищення використаних підконтрольних субстанцій (ст. 16);

- встановлення процедур моніторингу та перевірок витоків підконтрольних субстанцій (ст. 17);

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Генетично модифіковані організми

Відповідний acquis ЄС, що стосуються ГМО, передбачені також у Главі 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи" Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею".

Директива N 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради N 90/220/ЄЕС зі змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями N 2002/623/ЄС та N 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) N 1829/2003 та (ЄС) N 1830/2003 та Директивою N 2008/27/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- поетапна ліквідація маркерів стійкості до антибіотиків у ГМО, розміщених на ринку, згідно з частиною C, та у ГМО, які санкціоновані в рамках частини B (ст. 4.2);

- встановлення ефективної системи перевірки і контролю з метою забезпечення дотримання положень Директиви та зокрема стосовно несанкціонованих ГМО (ст. 4(5));

- встановлення процедур завчасного повідомлення для вивільнення згідно з частиною B (ст. 6 та вивільнення згідно з частиною C (ст. 13);

- встановлення процедур оцінки ризиків для вивільнення згідно з частиною B (ст. 6 - 11) та вивільнення згідно з частиною C ст. 13 - 24;

- запровадження публічно доступного реєстру місць для вивільнення згідно з частиною B (ст. 31.3(a) запровадження реєстру місць вирощування ГМО згідно з частиною C (ст. 31(3)(b));

- встановлення процедури консультацій з громадськістю та, відповідно іншими групами (ст. 9);

- встановлення процедури, що зобов'язує заявників повідомляти компетентний орган (органи) про результати вивільнення (ст. 10);

- забезпечення відповідності продуктів, розміщених на ринку, встановленим вимогам маркування та пакування (ст. 21);

- забезпечення конфіденційності інформації та прав інтелектуальної власності (ст. 25.

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення процедур для ГМО, призначених для вивільнення у навколишнє середовище (ст. 4 - 8);

- встановлення процедур для ГМО, призначених для безпосереднього вживання у якості їжі чи кормів, чи для переробки (ст. 9 та 10) та для ГМО, призначених для використання у замкненій системі (ст. 11);

- встановлення процедур ідентифікації та надання супровідної документації (ст. 12 та повідомлення про транзит ГМО (ст. 13);

- встановлення системи забезпечення конфіденційності (ст. 16).

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2009/41/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 травня 2009 року про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- класифікація ГММ та забезпечення здійснення користувачами оцінки ризиків (ст. 4);

- застосування загальних принципів і належної замкненості та інших захисних заходів, визначених у Додатку IV (ст. 5);

- встановлення процедур повідомлення (ст. 6 - 9);

- встановлення критеріїв для планів дій у надзвичайних ситуаціях (ст. 13 - 15);

- встановлення системи забезпечення конфіденційності (ст. 18);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXI
ДО ГЛАВИ 6 "НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

• імплементація Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 1997 року, включаючи всі критерії відповідності для повного запровадження кіотських механізмів;

• розроблення плану дій на довготермінову перспективу (а саме: після 2012 року) стосовно пом'якшення змін клімату та адаптації до них;

• розроблення та запровадження довгострокових заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів.

 

ДОДАТОК XXXII
ДО ГЛАВИ 7 "ТРАНСПОРТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

(1) Автомобільний транспорт

Технічні умови

Директива Ради N 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 року про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень протягом 1 року, та для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень, протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою, а для усіх транспортних засобів, вперше зареєстрованих після 1 січня 2008 року, що використовуються для національних перевезень, протягом 4 років після набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року про встановлення для певних автомобільних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів при національних і міжнародних перевезеннях і максимально дозволеної ваги при міжнародних перевезеннях.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою для транспортних засобів, зареєстрованих в ЄС, при їх русі лише міжнародною мережею доріг категорії "Е" згідно з Додатком І до Європейської угоди про міжнародні автомагістралі (УМА) від 15 листопада 1975 року. Рада асоціації прийме рішення стосовно розширення сфери застосування положень Директиви щодо всієї мережі та усіх транспортних засобів протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних вантажних перевезеннях, протягом 1 року, для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних пасажирських перевезеннях, протягом 3 років, та для усіх інших транспортних засобів - протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.

Умови безпеки

Директива Ради N 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року про посвідчення водія:

- Введення категорій посвідчень водія (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Умови видачі посвідчень водія (ст. 4, 5, 6 та 7);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Вимоги для тестів на отримання посвідчення водія (Додатки II та III);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх перевезень небезпечних вантажів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень протягом 1 року після набрання чинності цією Угодою, при виконання національних секторі автомобільних перевезень - протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Соціальні умови

Регламент (ЄС) N 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про гармонізацію відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) N 3821/85 та (ЄС) N 2135/98 і скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 3820/85.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄЕС) N 3821/85 від 20 грудня 1985 року про реєструвальні пристрої на автомобільному транспорті.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2006 року про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) N 3820/85 і (ЄЕС) N 3821/85 про соціальне законодавство, що стосується діяльності автомобільного транспорту і скасування Директиви Ради 88/599/ЄЕС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради N 96/26/ЄС:

- Статті 3, 4, 5, 6, 7 (за винятком критеріїв фінансового стану), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 та Додаток I.

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені для усіх транспортних підприємств, залучених до міжнародних транспортних перевезень, протягом 3 років, а для усіх інших підприємств - протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року про організацію робочого часу осіб, які здійснюють мобільну автотранспортну діяльність.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для міжнародного транспорту протягом 3 років і для національного транспорту - протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/59/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення вантажів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3820/85 і Директиви Ради N 91/439/ЄЕС та скасування Директиви Ради N 76/914/ЄЕС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення, протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою, для водіїв, що здійснюють національні перевезення - протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.

Податкові умови

Директива 99/62/ЄС від 17 червня 1999 року про стягнення плати з великовагових вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені як тільки Україна прийме рішення про введення мит або зборів за використання її інфраструктури.

(2) Залізничний транспорт

Доступ до ринку та інфраструктури

Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць Співтовариства:

- Запровадження незалежності в управлінні та покращання фінансової ситуації (ст. 2, 3, 4, 5 та 9);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Розподіл між управлінням інфраструктурою та транспортними операціями (ст. 6, 7 та 8);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 95/18/ЄС від 19 червня 1995 року про ліцензування залізничних підприємств:

- запровадження ліцензій згідно з умовами, переліченими в статтях 1, 2, 3, 4 (за винятком статті 4, 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 15;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 лютого 2001 року про розділення пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року, стосовно Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності вантажних перевезень.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Технічні умови та техніка безпеки

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення пропускної здатності залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів в залізничній системі Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою, беручи, зокрема, до уваги ст. 9.2 цієї Директиви, що дозволяє Україні застосовувати більш жорсткі вимоги, ніж в даний час застосовуються в українському законодавстві Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх перевезень небезпечних вантажів при виконанні міжнародних залізничних перевезень після набрання чинності цією Угодою, при виконанні національних перевезень - протягом 8 років після набрання чинності цією Угодою.

Стандартизація рахунків та статистики

Регламент Ради (ЄЕС) N 1192/69 від 26 червня 1969 року про спільні правила стандартизації звітності підприємств залізничного транспорту.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Інтероперабельність

Директива N 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про інтероперабельність залізничної системи в межах Співтовариства (Доопрацьована).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Комбіновані перевезення

Директива Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 року про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Інші аспекти

Регламент (ЄС) N 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про громадські пасажирські перевезення залізничним та автомобільним транспортом та скасування Регламентів Ради (ЄЕС) N 1191/69 та N 1107/70.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 8 років після набрання чинності цією Угодою, за винятком статті 7.2.

Регламент Ради (ЄЕС) N 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про права та обов'язки пасажирів, які користуються залізничним транспортом.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою та стосовно статей 13, 16 та 17 Рада асоціації прийме рішення щодо строку імплементації.

(3) Авіаційний транспорт

- Укладення та імплементація широкомасштабної Угоди про спільний авіаційний простір;

- Безвідносно до укладання Угоди про спільний авіаційний простір, забезпечення виконання та узгодженого розвитку двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та державами-членами ЄС, доповнені "горизонтальною угодою".

(4) Морський транспорт

Безпека мореплавства - держава прапору / класифікаційні товариства

Директива 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року стосовно загальних правил і стандартів для організацій з інспектування та огляду суден, а також відповідної діяльності морських адміністрацій.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про загальні правила й стандарти для організацій з інспектування суден та огляду суден.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року стосовно відповідності вимогам держави прапору.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Держава порту

Директива N 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року стосовно контролю державою порту.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Відповідальність пасажирських перевізників.

Регламент (ЄС) N 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) N 3051/95.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про відповідальність пасажирських перевізників морем у разі морських аварійних подій.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Контроль руху суден

Директива N 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 року засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден і інформування, та скасовує Директиву Ради N 93/75/ЄЕС.

Графік: Положення Директив мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Технічні та експлуатаційні правила

Пасажирські судна

Директива N 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 року про систему обов'язкового огляду для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради про особливі вимоги до остійності пасажирських суден типу ро-ро.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Нафтові танкери

Регламент (ЄС) N 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 року про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних однокорпусних суден та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) N 2978/94.

Графік виведення з експлуатації нафтоналивних однокорпусних суден буде відповідати графіку, визначеному у Міжнародній конвенції по запобіганню забрудненню суден 1973 року (Конвенція МАРПОЛ 1973 року).

Балкери

Директива 2001/96/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 грудня 2001 року встановлює гармонізовані вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження балкерів.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Екіпаж

Директива N 2008/106 про мінімальний рівень підготовки моряків.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Навколишнє середовище

Директива 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 року про портове обладнання з прийому відходів з суден та залишків вантажу.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про заборону оловоорганічних сполук на суднах.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Технічні умови

Директива N 2010/65 про облікові формальності для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства та скасування Директиви Ради N 2002/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 року, яка є чинною до 18 травня 2012 року.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Соціальні умови

Директива Ради N 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією Судновласників Європейського Співтовариства (АСЄС) та Федерацією Транспортних Профспілок Європейського Співтовариства (ФТП) - Додаток: Європейська угода про організацію робочого часу моряків, за винятком її Положення 16.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою, за винятком її Положення 16, яке буде імплементовано протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про застосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що заходять до портів Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Безпека мореплавства

Директива 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року про посилення безпеки портів.

Графік: Положення Директиви (за винятком положень, що стосуються інспекцій Комісії) мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про посилення безпеки суден та портових споруд.

Графік: Положення Регламенту (за винятком положень, що стосуються інспекцій Комісії) мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

(5) Внутрішній водний транспорт

Функціонування ринку

Директива Ради N 96/75/ЄС про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства.

Доступ до професії

Директива Ради N 87/540/ЄЕС про доступ до перевезення вантажів водними шляхами для національного та міжнародного транспорту і про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 96/50/ЄС про гармонізацію умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Безпека

Директива N 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року встановлює технічні вимоги до суден на внутрішніх водних шляхах.

Графік: Положення Директиви мають бути перенесені у рамки Дунайської Комісії.

Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року щодо перевезення небезпечних вантажів внутрішніми шляхами.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх перевезень внутрішніми водними шляхами небезпечних вантажів при виконанні міжнародних перевезень протягом 1 року після набрання чинності цією Угодою, під час виконання національних перевезень - протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою.

Річкові інформаційні послуги

Директива 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 року про гармонізовані річкові інформаційні служби (РІС) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXIII
ДО ГЛАВИ 7 "ТРАНСПОРТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

1. Сторони визнають важливість поліпшення транспортних сполучень, щоб зробити їх безперешкодними, безпечнішими та надійнішими. Це принесе взаємну вигоду ЄС та Україні. Сторони співпрацюватимуть з метою подальшого розвитку транспортних сполучень, зокрема через:

(a) політику співробітництва, вдосконалення адміністративних процедур при перетині кордону та усунення перевантаження в інфраструктурі,

(b) співробітництво у рамках Транспортної панелі Східного партнерства, орієнтованої на результат постійного співробітництва у сфері транспорту між ЄС та Україною та країнами Східного Партнерства,

(c) співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, які можуть сприяти поліпшенню транспорту,

(d) подальший розвиток координаційного механізму і інформаційної системи України, з метою забезпечення ефективності і прозорості планування інфраструктури, включаючи системи управління дорожнім рухом, справляння плати та фінансування,

(e) запровадження заходів зі спрощення перетину кордонів відповідно до положень цієї Угоди в частині митних питань, спрямованих на поліпшення функціонування транспортної мережі з метою збільшення вільного руху транспортних потоків між Україною, регіональними партнерами та ЄС,

(f) обмін передовим досвідом з питань фінансування проектів (інфраструктурні і горизонтальні заходи), у тому числі державно-приватного партнерства, відповідного законодавства і справляння плати за користування,

(g) урахування у певних випадках положень, викладених в частині цієї Угоди щодо навколишнього середовища, зокрема, щодо оцінок стратегічного впливу та впливу на навколишнє середовище, актів законодавства, пов'язаних із охороною природи, якістю повітря;

(h) розробку ефективних систем управління рухом, таких як ЄСУЗР [Європейська система управління залізничним рухом] на регіональному рівні, що забезпечують рентабельність, інтероперабельність та високу якість.

2. Сторони беруть до відома індикативні мапи, які надаються Україною. Сторони будуть співпрацювати з метою створення української стратегічної транспортної мережі, пов'язаної з TEN-T [Транс-Європейська мережа транспорту] мережею, а також мережами регіону.

3. Сторони будуть прагнути визначати проекти спільного інтересу, що стосуються стратегічної транспортної мережі України.

4. Карти.

 

   

 

ДОДАТОК XXXIV
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Перша Директива Ради N 68/151/ЄЕС від 09.03.68 року із змінами і доповненнями, внесеними Директивою N 2003/58, про координацію захисних заходів, які задля захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС, з метою забезпечення еквівалентності таких захисних заходів на території всього Співтовариства.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Друга Директива Ради N 77/91/ЄЕС від 13.12.76 року, із змінами та доповненнями, внесеними директивами N 92/101/ЄЕС та N 2006/68/ЄС, про координацію захисних заходів, які задля захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС, щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їхнього капіталу, з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Третя Директива Ради N 78/855/ЄЕС від 09.10.78 року, що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо злиття відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Шоста Директива Ради N 82/891/ЄЕС від 17.12.82 року, що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо поділу відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Одинадцята Директива Ради N 89/666/ЄЕС від 21.12.89 року про розкриття вимог стосовно відкритих в державі-члені філій стосовно окремих типів компаній, які керуються законодавством іншої держави.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Дванадцята законодавча Директива Ради N 89/667/ЄЕС від 21.12.89 стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/25/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21.04.2004 про заявки та пропозиції ціни поглинання.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/109/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.12.2004 року про гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках, що вносить зміни та доповнення до Директиви N 2001/34/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2007/14/ЄС від 08.03.2007 року, яка визначає детальні правила впровадження окремих положень Директиви N 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11.07.2007 року про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, внесених у реєстр.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXV
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Четверта Директива Ради від 25.07.78, що базується на статті 54(3)("g") Договору про заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (N 78/660/ЄЕС).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Сьома Директива Ради від 13.06.83, що базується на статті 54(3)("g") Договору про заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (N 83/349/ЄЕС).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 1606/2002 Європейського парламенту та Ради від 19.07.2002 про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17.05.2006 про обов'язковий аудит річних рахунків та консолідованих рахунків, що вносить зміни до директив Ради N 78/660/ЄЕС та N 83/349/ЄЕС та яка скасовує Директиву Ради N 84/253/ЄЕС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXVI
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

- Принципи ОЕСР щодо корпоративного управління.

- Рекомендація Комісії від 14.12.2004, що сприяє встановленню належного режиму оплати праці директорів компаній, внесених у реєстр (N 2004/913/ЄС).

- Рекомендація Комісії від 15.02.2005 щодо ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, внесених у реєстр, та щодо комітетів (наглядової) ради (N 2005/162/ЄС).

 

ДОДАТОК XXXVII
ДО ГЛАВИ 15 "ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Директиви N 2007/65/ЄС від 11.12.2007 про аудіовізуальні медіа-послуги, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради N 89/552/ЄЕС про координацію деяких положень, визначених законодавством, нормативно-правовими чи адміністративними актами в державах-членах щодо ведення телерадіомовної діяльності, і скасовані Директивою N 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2010 року про узгодження деяких положень, встановлених законом, правилами або адміністративними діями у державах-членах, що стосуються надання аудіовізуальних медіа-послуг (Директива про аудіовізуальні медіа-послуги).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Європейська Конвенція про транскордонне телебачення 1989 року.

Графік: не застосовується

 

ДОДАТОК XXXVIII
ДО ГЛАВИ 17 "СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Регламенти, директиви, рішення, рекомендації та повідомлення ЄС, що містяться в додатках, є частиною юридичних стандартів, які розглядаються Українською стороною при поступовому наближенні законодавства по конкретному сектору чи продукту.

Політика якості

Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 від 20.03.2006 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 від 14.12.2006, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 510/2006 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент (ЄС) N 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15.01.2008 про визначення, опис/зображення, представлення, маркування та захист географічних зазначень алкогольних напоїв;

Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 від 29.04.2008 про спільну організацію ринку вина, зокрема Розділ III "Регуляторні заходи" та стаття 117 щодо контролю, як скасовано Постановою 491/2009 від 25 травня 2009 року і включено до Єдиного Регламенту Ради (Регламент про Спільну організацію ринку) (ЄС) N 1234/2007 від 22 жовтня 2007;

Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 від 27.06.2008, що визначає детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008, про програми підтримки, торгівлю з третіми країнами, виробничий потенціал та контроль виноробної галузі, зокрема Розділ V "Контроль виноробної галузі";

Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 від 20.03.2006 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 від 18.10.2007, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 509/2006 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Органічне фермерство

Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 від 28.06.2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції, який скасовує Регламент (ЄЕС) N 2092/91;

Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і контролю;

Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 від 8.12.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 834/2007 про умови імпорту органічних продуктів з третіх країн.

Генетично модифіковані зернові

Рекомендація Комісії від 23.07.2003 щодо принципів розвитку національних стратегій та найкращих практик задля забезпечення співіснування генетично модифікованих зернових та традиційного і органічного виробництва (фермерства).

Біорозмаїття

Регламент Ради (ЄС) N 870/2004 від 24.04.2004, що засновує програму Співтовариства щодо збереження, характеристики, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві, та скасовує Регламент (ЄС) N 1467/94.

Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами

Регламент Комісії (ЄЕС) N 890/78 від 28.04.78, що визначає деталізовані правила сертифікації хмелю;

Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про Спільну організацію ринку);

Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 від 14.12.2006, що встановлює детальні правила сертифікації хмелю та хмелепродуктів;

Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 від 18.12.2008 про імпорт хмелю з третіх країн (Кодифікована версія);

Директива Ради N 66/401/ЄЕС від 14.06.66 про торгівлю насінням кормових культур;

Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 від 7.03.2005, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1786/2003 про спільну організацію ринку сухих кормових культур;

Директива Ради N 66/402/ЄЕС від 14.06.66 про торгівлю насінням злакових культур;

Директива Ради N 68/193/ЄЕС від 9.04.1968 про торгівлю матеріалом для вегетативного розмноження винограду;

Директива Ради N 92/33/ЄЕС від 28.04.92 про розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння;

Директива Ради N 92/34/ЄЕС від 28.04.92 про збут матеріалу для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів;

Директива Ради N 98/56/ЄС від 20.07.98 про продаж речовин для розмноження декоративних рослин;

Директива Ради N 1999/105/ЄС від 22.12.99 про торгівлю лісним репродуктивним матеріалом;

Директива Ради N 2001/111/ЄС від 20.12.2001 про певні види цукру, призначені для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2568/91 від 11.07.91 про характеристики оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу;

Директива Ради N 76/621/ЄЕС від 20.07.76 про встановлення максимального рівня ерукової кислоти в рослинних маслах та жирах, призначених для споживання в їжу, та в харчових продуктах, які містять добавки масла та жирів;

Стаття 52 Регламенту Ради (ЄС) N 1782/2003 від 29.09.2003, що встановлює спільні правила для програм прямої підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики, започатковує певні програми підтримки фермерів і вносить зміни в Регламенти (ЄЕС) N 2019/93, (ЄС) N 1452/2001, (ЄС) N 1453/2001, (ЄС) N 1454/2001, (ЄС) N 1868/94, (ЄС) N 1251/1999, (ЄС) N 1254/1999, (ЄС) N 1673/2000, (ЄЕС) N 2358/71 і (ЄС) N 2529/2001;

Стаття 157 Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та про спеціальні положення для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про спільну організацію ринку);

Директива Ради N 2002/53/ЄС від 13.06.2002 про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур;

Директива Ради N 2002/54/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насінням буряка;

Директива Ради N 2002/55/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насінням овочів;

Директива Ради N 2002/56/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насіннєвою картоплею;

Регламент Комісії (ЄС) N 1345/2005 від 16.08.2005, що визначає детальні правила застосування системи імпортних ліцензій на оливкову олію;

Директива Ради N 2002/57/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насінням олійних та волокнистих культур;

Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 від 13.06.2002 про стандарти торгівлі оливковою олією;

Статті 123, 126, 177, 178 Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків, та про спеціальні положення для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про спільну організацію ринку);

Ст. 171cg, ст. 171ch, і ст. 171cj Поправки до Регламенту Комісії (ЄС) N 1973/2004 від 29.10.2004, який встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 1782/2003 стосовно схем підтримки, що надаються згідно Розділів IV та IVa цього Регламенту та використання виведених з господарського використання земель для виробництва сировини;

Регламент Комісії (ЄС) N 507/2008 від 6.06.2008, який встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 1673/2000 щодо спільної організації ринків льону та коноплі, що вирощується для виробництва волокна;

Директива N 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.06.2000 стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу;

Директива Ради N 2001/113/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових джемів, желе та мармеладу і підсолодженого каштанового пюре, призначених для споживання в їжу;

Директива N 1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.02.99, що стосується екстрактів кави та екстрактів цикорію;

Регламент Комісії (ЄС) N 223/2008 від 12.03.2008, що встановлює умови та процедури для визнання організацій-виробників личинок шовкопрядів;

Директива Ради N 2001/112/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових соків та певних подібних продуктів, призначених для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 від 21.12.2007, який встановлює правила впровадження регламентів Ради (ЄС) N 2200/96, (ЄС) N 2201/96 та (ЄС) N 1182/2007 у галузі виробництва фруктів та овочів.

Стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва

Регламент (ЄС) N 1760/2000 Європейського Парламенту та Ради від 17.07.2000 про встановлення системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту Ради (ЄС) N 820/97;

Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про Спільну організацію ринку);

Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 від 18.06.2008, який встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 щодо продажу м'яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців;

Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 від 23.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями;

Поправка до Регламенту Комісії (ЄС) N 543/2008 від 16.06.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м'ясом птиці;

Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 від 10.12.2008 про впровадження шкали Співтовариства для класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них;

Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 від 27.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці, вирощеними на птахофермах;

Регламент Ради (ЄС) N 2991/94 від 5.12.1994, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів;

Регламент Комісії (ЄС) N 445/2007 від 23.04.2007, що встановлює певні детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 2991/94, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів, та Регламенту Ради (ЄЕС) N 1898/87 про захист позначень, що застосовуються при реалізації молока та молочних продуктів (кодифікована версія);

Директива Ради N 2001/114/ЄС від 20.12.2001 про часткове або повністю зневоднене консервоване молоко, призначене для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄС) N 273/2008 від 5.03.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1255/1999 стосовно методів аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів;

Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 від 13.11.1984, що визначає шкалу Співтовариства для класифікації свинячих туш;

Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м'ясом птиці;

Поправки до Директиви Ради N 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду.

 

ДОДАТОК XXXIX
ДО ГЛАВИ 20 "ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Безпека продукції

Директива Європейського Парламенту та Ради від 3.12.2001 про загальну безпеку продукції (N 2001/95/ЄС).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради від 25.06.1987 про зближення законодавств держав-членів, стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та які представляють загрозу для здоров'я та безпеки споживачів (N 87/357/ЄЕС).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії від 21.04.2008, що зобов'язує країни-члени забезпечити наявність на магнітних іграшках, що поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров'я та безпеки, який вони становлять (N 2008/329/ЄС).

Графік: Положення Рішення мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії від 11.05.2006, що зобов'язує країни-члени забезпечити постачання на ринок виключно запальничок із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок (N 2006/502/ЄС).

Графік: Положення Рішення мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Маркетинг

Директива N 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.98 про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2005 про недобросовісні торгівельні методи підприємств до споживачів на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директиви Ради N 84/450/ЄЕС, Директив N 97/7/ЄС, N 98/27/ЄС та N 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) N 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради ("Директива про недобросовісні торгівельні методи") (Текст має відношення до ЄЕЗ).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Договірне право

Директива N 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.05.1999 про певні аспекти продажу споживчих товарів та відповідні гарантії.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Недобросовісні умови контракту

Директива N 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.1993 про недобросовісні умови у споживчих контрактах.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20.05.97 про захист споживачів стосовно дистанційних контрактів - Заява Ради та Парламенту стосовно статті 6 (1) - Комісії стосовно статті 3 (1), перший абзац.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 90/314/ЄЕС від 13.06.90 про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2008/122/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14.01.2009 про захист прав споживачів за деякими положеннями контрактів щодо розподілу часу на використання нерухомості (таймшер), довгострокового відпочинку, контрактів з перепродажу та обміну.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Прямі продажі (на дому)

Директива Ради N 85/577/ЄЕС від 20.12.85 про захист споживачів щодо контрактів, що укладені поза діловими приміщеннями.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Фінансові послуги

Директива N 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.09.2002 про дистанційну торгівлю та фінансові послуги споживачам, яка змінює та доповнює Директиву Ради N 90/619/ЄЕС та Директиви N 97/7/ЄС та N 98/27/ЄС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Споживче кредитування

Директива N 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2008 про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради N 87/102/ЄЕС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Компенсація

Рекомендація щодо принципів, які застосовуються при вирішенні спорів у позасудовому порядку (N 98/257/ЄС) Рекомендація Комісії від 30.03.98 щодо принципів, які застосовуються до осіб, відповідальних за вирішення споживчих спорів у позасудовому порядку.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Рекомендація щодо вирішення справ на основі консенсусу у позасудовому порядку (N 2001/310/ЄС) Рекомендація Комісії від 4.04.2001 щодо принципів, які застосовуються до осіб, залучених до процесу вирішення споживчих спорів на основі консенсусу у позасудовому порядку.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Впровадження

Директива N 98/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.05.98 про постанови суду для захисту інтересів споживачів.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Співробітництво щодо захисту споживачів (регламент)

Регламент (ЄС) N 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27.10.2004 про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів щодо захисту споживачів (Регламент про співробітництво щодо захисту споживачів).

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XL
ДО ГЛАВИ 21 "СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Трудове законодавство

Директива Ради N 91/533/ЄЕС від 14.10.91 про обов'язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради 1999/70/ЄС від 28.06.99 про рамкову угоду про роботу на визначений термін, укладеної ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок], СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи] та ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств];

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 97/81/ЄС від 15.12.97 про рамкову угоду про неповну зайнятість, укладеної СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок] - Додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 91/383/ЄЕС від 25.06.91 про доповнення заходів із заохочення покращення безпеки та здоров'я на роботі працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 98/59/ЄС від 20.07.98 про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.2002 про встановлення загальної структури інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства - Спільна декларація Європейського парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Антидискримінація та гендерна рівність

Директива Ради N 2000/43/ЄС від 29.06.2000 про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового чи етнічного походження;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

• Директива Ради N 96/34/ЄС від 3.06.1996 про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладену СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок];

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/85/ЄЕС від 19.10.92 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 79/7/ЄЕС від 19.12.78 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Здоров'я і безпека праці

Директива N 89/391/ЄЕС від 12.06.89 про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров'я та безпеки праці працівників;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 89/654/ЄЕС від 30.11.89 року про мінімальні вимоги стосовно безпеки і охорони здоров'я на робочому місці (перша окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до остаточного набрання чинності цією Директивою, повинні задовольняти мінімальні вимоги охорони здоров'я та безпеки, передбачені Додатком II, принаймні протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 89/655/ЄЕС від 30.11.89 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров'я при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою. Знаряддя праці, які надані для використання працівникам на підприємствах та/або установах на дату остаточного набрання чинності цією Директивою повинні задовольняти мінімальні вимоги охорони здоров'я та безпеки, передбачені Додатком II, не пізніше ніж через 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради N 89/655/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров'я при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати остаточного впровадження цієї Директиви, повинні задовольняти мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров'я, викладені в Додатку в максимально короткі терміни принаймні протягом 5 років з цієї дати.

Директива Ради N 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати остаточного впровадження цієї Директиви повинні задовольняти мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров'я, викладені в Додатку в максимально короткі терміни принаймні протягом 9 років з цієї дати.

Директива Ради N 89/656/ЄЕС від 30.11.89 про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/57/ЄЕС від 24.06.92 про виконання мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров'я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 83/477/ЄЕС від 19.09.83 про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви N 80/1107/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

• Директива Ради N 91/382/ЄЕС від 25.06.91, що вносить зміни та доповнення до Директиви N 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви N 80/1107/ЄЕС)

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/18/ЄС, Європейського Парламенту та Ради від 27.03.2003, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради N 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист працівників від ризиків, пов'язаних зі впливом канцерогенів або мутагенів на роботі (шоста окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС - кодифікація Директиви N 90/394/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.09.2000 про захист працівників від ризиків, пов'язаних зі впливом біологічних речовин на роботі (сьома окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС) - кодифікація Директиви N 90/679/ЄЕС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 90/270/ЄЕС від 29.05.90 про мінімальні вимоги безпеки та здоров'я при роботі з екранними пристроями (п'ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/58/ЄЕС від 24.06.92 про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на роботі (дев'ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 98/24/ЄС від 7.04.1998 про захист здоров'я і безпеку працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 1999/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.12.99 про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах (п'ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.06.2002 про мінімальні вимоги здоров'я і безпеки працівників, що піддаються впливу небезпечних фізичних факторів (вібрація) (шістнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/10/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6.02.2003 про мінімальні вимоги щодо здоров'я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (шум) (сімнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про мінімальні вимоги щодо охорони здоров'я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (електромагнітні поля) (вісімнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2006/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.2006 про мінімальні вимоги до охорони здоров'я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (штучне оптичне опромінювання) (дев'ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 93/103/ЄС від 23.11.93 про мінімальні вимоги безпеки і здоров'я під час робіт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/29/ЄЕС від 31.03.92 про мінімальні вимоги безпеки і здоров'я для поліпшеного медичного обслуговування на борту суден;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 90/269/ЄЕС від 29.05.90 про мінімальні вимоги здоров'я і безпеки до ручної обробки вантажів, коли існує ризик, зокрема, травми хребта працівників (четверта окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 91/322/ЄЕС від 29.05.91 про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій шляхом виконання Директиви Ради N 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2000/39/ЄС, що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради N 98/24/ЄС щодо захисту здоров'я і безпеки працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2006/15/ЄС, що засновує другий перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради N 98/24/ЄС, та вносить зміни і доповнення до Директив N 91/322/ЄЕС і N 2000/39/ЄС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною наступних директив:

- Директиви N 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу;

- Директиви N 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.07.2006 про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами).

 

ДОДАТОК XLI
ДО ГЛАВИ 22 "ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Тютюн

Директива N 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рекомендація Ради від 2 грудня 2002 року про запобігання курінню та ініціативи з покращання контролю над тютюном;

• Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Інфекційні захворювання

Рішення Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 року про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань в Співтоваристві;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії N 2000/96/ЄС від 22 грудня 1999 року про інфекційні захворювання, які мають поступово охоплюватися мережею Співтовариства відповідно до Рішення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії N 2002/253/ЄС від 19 березня 2002 року про терміни, що використовуються для передачі інформації про інфекційні хвороби до мережі Співтовариства, створеної відповідно до Рішення Європейського Парламенту та Ради 2119/98/ЄС;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Кров

Директива N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та її компонентів, а також вносить зміни до Директиви N 2001/83/ЄС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 року про виконання Директиви N 2002/98/(ЄС) Європейського Парламенту та Ради стосовно певних технічних вимог до крові та її компонентів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства щодо системи якості для установ, що працюють з кров'ю;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Тканини, клітини та органи

Директива N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, отримання, перевірки, обробки, консервації, зберігання та розповсюдження людських тканин і клітин;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2006/17/ЄС від 8 лютого 2007 року, яка встановлює правила впровадження Директиви N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо деяких технічних вимог до донорства, отримання та тестування людських тканин і клітин;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 року, що впроваджує Директиву N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до відстеження, повідомлення про серйозні негативні реакції та події, а також стосовно певних технічних вимог щодо кодування, обробки, зберігання, накопичення та розповсюдження людських тканин і клітин.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Психічне здоров'я - Наркотична залежність

Рекомендації Ради N 2003/488/ЄС від 18 червня 2003 року про запобігання та зменшення шкоди здоров'ю, пов'язаної із наркотичною залежністю.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Алкоголь

Рекомендації Ради N 2001/458/ЄС від 5 червня 2001 року щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, особливо дітьми та підлітками.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Ракові захворювання

Рекомендації Комісії N 2003/878/ЄС від 2 грудня 2003 року про обстеження на виявлення ракових захворювань.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Попередження травматизму та пропагування безпеки

Рекомендації Ради від 31 травня 2007 року щодо попередження травматизму та сприяння безпеці.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

 

ДОДАТОК XLII
ДО ГЛАВИ 23 "ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

- Рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про подальше європейське співробітництво в галузі забезпечення якості вищої освіти (N 2006/143/ЄС)

- Рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 року щодо створення європейської кваліфікаційної системи для можливості отримувати освіту протягом усього життя (N 2008/C 111/01)

 

ДОДАТОК XLIII
ДО РОЗДІЛУ VI "ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ"

Положення щодо боротьби із шахрайством та контролю

Визначення

Для цілей Розділу VI "Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби з шахрайством" цієї Угоди терміни та визначення матимуть наступне значення.

"Порушення" - будь-яке порушення положень права ЄС, Угоди про асоціацію або подальших угод чи контрактів внаслідок дій чи бездіяльності економічного оператора, що завдає чи може завдати збитків загальному бюджету ЄС чи бюджетам, управління якими здійснюється ЄС, шляхом зниження чи втрати доходу з власних ресурсів, отриманих безпосередньо від імені ЄС, або шляхом виконання необґрунтованої статті витрат.

"Шахрайство" - будь-які міжнародні дії чи бездіяльність що стосується:

(a) використання чи надання неправдивих, неточних чи неповних звітів або документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання коштів загального бюджету ЄС чи бюджетів, управління якими здійснюється ЄС або від його імені;

(b) нерозкриття інформації, у результаті якого наступає порушення конкретних зобов'язань, і яке мало такі самі наслідки;

(c) використання вказаних коштів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, на які їх було виділено.

"Активна корупція" - умисна дія будь-якої особи, яка безпосередньо чи через посередника обіцяє надати або надає будь-яку користь посадовій особі з метою забезпечення для себе чи третьої сторони вчинення посадовою особою дій чи утримання від вчинення дій, що належать до сфери її посадових обов'язків або покладених на неї функцій, з порушенням своїх службових обов'язків, у результаті якої завдається чи може бути завдана шкода фінансовим інтересам ЄС.

"Пасивна корупція" - умисна дія посадової особи, яка безпосередньо чи через посередника вимагає чи отримує будь-яку користь для себе чи третьої сторони, або приймає обіцянку користі у обмін на дії чи утримання від вчинення дій, що належать до сфери її посадових обов'язків або покладених на неї функцій, з порушенням своїх службових обов'язків, у результаті якої завдається чи може бути завдана шкода фінансовим інтересам ЄС.

"Конфлікт інтересів" - будь-яка ситуація, за якої у третьої сторони можуть виникнути або виникають обґрунтовані сумніви щодо спроможності посадових осіб діяти неупереджено і об'єктивно через сімейні обставини, емоційний стан, політичну чи національну приналежність, матеріальні інтереси або спільність будь-яких інтересів з оферентом, аплікантом чи бенефіціаром.

"Надмірно сплачені кошти" - кошти, сплачені з порушенням норм з регулювання обігу коштів ЄС.

"Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ)" - спеціалізований орган Європейської комісії по боротьбі з шахрайством. Згідно з Рішенням Комісії від 28 квітня 1999 року про створення Європейського бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ), Регламент (ЄС) N 1073/99 1999 Європейського Парламенту і Ради від 25 травня 1999 року про ведення розслідувань Європейським бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) та Регламенту Ради (Євратом, ЄС) N 2185/96 від 11 листопада 1996 року про проведення Комісією вибіркових перевірок та інспекцій з метою захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств від шахрайства та інших порушень, Бюро є оперативно незалежним і відповідає за проведення адміністративних розслідувань по боротьбі з шахрайством, корупцією та іншою протиправною діяльністю, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС.

"Фінансуюча урядова установа" - відповідний орган виконавчої влади України, який отримав фінансові ресурси з боку ЄС з метою реалізації фінансової допомоги ЄС.

Стаття 1
Обмін інформацією та подальше співробітництво на оперативному рівні

1. З метою належної імплементації цього Додатку, компетентні органи України та ЄС обмінюються інформацією на регулярній основі та проводять консультації на запит однієї зі Сторін.

2. Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) може погоджувати з українськими колегами дії щодо подальшого співробітництва у сфері протидії шахрайству, включаючи проведення спільних з органами влади України оперативних заходів у рамках окремих розслідувань.

3. Передача персональних даних регулюється статтею 10 Додатку XLIII до цієї Угоди.

Стаття 2
Попередження порушень незаконних дій, шахрайства та корупції

1. Органи влади України та органи ЄС регулярно перевіряють, чи заходи, які фінансуються з коштів ЄС, реалізуються належним чином. Вони вживають всіх відповідних заходів для попередження та протидії порушенням та шахрайству.

2. Органи влади України та органи ЄС вживають всіх відповідних заходів для запобігання та протидії будь-яким проявам активної або пасивної корупції та виключення можливості будь-яких конфліктів інтересів на будь-якому етапі процедури прийняття рішень про укладання контрактів або надання грантів чи в ході впровадження відповідних контрактів.

3. Органи влади України інформують Комісію про будь-які превентивні заходи, що вживаються. Комісія інформує органи влади України про превентивні заходи, що вживаються, у міру необхідності.

4. У разі реалізації інструментів фінансової допомоги шляхом децентралізованого управління, або непрямого централізованого управління, Комісія має право збирати відповідну інформацію згідно зі статтею 56 Регламенту (ЄС, Євратом) N 1605/2002 від 25 червня 2002 року.

Комісія також має право збирати інформацію на підтвердження того, що процедури закупівель та надання грантів відповідають принципам прозорості, рівноправності і недискримінації, запобігають будь-яким конфліктам інтересів, надають гарантії відповідно до міжнародно визнаних стандартів та відповідають засадам ефективного фінансового управління.

З цією метою на запит Комісії компетентні органи влади України в адекватні терміни надають будь-яку інформацію щодо використання коштів ЄС та негайно повідомляють про будь-які істотні зміни у своїх процедурах або системах.

5. Під час запровадження чи імплементації нових превентивних заходів, органи влади України можуть скористатися досвідом Комісії.

Стаття 3
Розслідування та судовий розгляд

1. Сторони забезпечують розслідування та судовий розгляд справ про підозри або реальні випадки шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, включаючи конфлікт інтересів, згідно з національними процедурами контролю та відповідними процедурами в ЄС. У відповідних випадках Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) може надавати допомогу компетентним органам України у проведенні таких розслідувань.

Стаття 4
Повідомлення про порушення

1. Компетентні органи України влади негайно передають Комісії будь-яку наявну у них інформацію про підозри або реальні випадки шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, включаючи конфлікт інтересів, пов'язані з використанням коштів ЄС. У випадку виникнення підозр у шахрайстві чи корупції, Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) також має бути поінформоване.

2. Компетентні органи влади України також звітують про заходи, вжиті у зв'язку з фактами, повідомленими на виконання цієї статті. За умови відсутності підозр або реальних випадків шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, які підлягають звітуванню, Україна повідомляє про це Комісію наприкінці кожного календарного року.

3. Комісія надає компетентним органам влади України інформацію про тенденції та методи роботи, що стосуються шахрайства та корупції, в межах необхідності.

4. Рада асоціації визначить спосіб передачі інформації від компетентних органів влади України до Комісії.

Стаття 5
Аудити

1. Комісія та Європейський суд аудиторів перевіряють, чи всі витрати, пов'язані з використанням коштів ЄС, були здійснені законно та на регулярній основі, і чи належним було управління фінансами.

Аудити здійснюються на підставі як взятих на себе зобов'язань, так і здійснених платежів. Вони стосуються документів, та, у разі необхідності, здійснюються на місцях у приміщеннях будь-якої фізичної чи юридичної особи, що управляє або бере участь у використанні коштів ЄС. Аудити можуть здійснюватися до закриття рахунків за фінансовий рік, що перевіряється, та за період у п'ять років з дати сплати балансу.

Інспектори Комісії або інші особи, уповноважені Комісією чи Європейським судом аудиторів, можуть здійснювати документарні перевірки чи перевірки на місцях і аудит у приміщеннях будь-якої фізичної чи юридичної особи, що управляє або бере участь у використанні коштів ЄС, та її субпідрядників в Україні.

2. Комісії та Європейському суду аудиторів надається відповідний доступ до об'єктів приміщень і документів та до усієї необхідної інформації з метою проведення такого аудиту, включаючи також і в електронній формі. Про це право на доступ має бути поінформовано усі державні установи та ясно зазначено у контрактах, що укладені з метою імплементації інструментів, на які посилається ця Угода про асоціацію.

3. Зазначені вище перевірки та аудити можуть застосовуватись до усіх підрядників та їх субпідрядників, які прямо чи опосередковано отримали кошти ЄС. У процесі виконання своїх завдань, Європейський суд аудиторів та українські органи у сфері аудиту співпрацюють в дусі довіри, зберігаючи при цьому свою незалежність одне від одного.

Стаття 6
Перевірки на місцях

1. В рамках Угоди про асоціацію на Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) покладаються повноваження щодо здійснення перевірок та інспекцій на місцях з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших порушень на території України відповідно до положень Регламенту Ради (Євратом, ЄС) N 2185/96 від 11 листопада 1996 року.

При проведенні цих перевірок на місцях, посадові особи Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) в межах необхідності враховують норми законодавства України.

2. Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) готує та проводить перевірки та інспекції на місцях у тісному співробітництві з компетентними органами України у сфері протидії шахрайству.

Органи влади України мають бути поінформовані про об'єкт, мету та правові підстави перевірок та інспекцій, щоб вони могли надати все необхідне сприяння. З цією метою посадові особи компетентних органів України можуть приймати участь у перевірках та інспекціях на місцях.

3. Перевірки та інспекції на місцях можуть проводитися Європейським бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) спільно з вказаними органами влади України, у випадку, якщо останні висловлюють зацікавленість у цьому.

4. У разі, якщо отримувачі коштів ЄС перешкоджають проведенню перевірок та інспекцій на місцях, органи влади України на основі національних правових норм надають інспекторам Європейського бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) таку допомогу, яка їм може бути необхідна для виконання своїх обов'язків щодо проведення перевірки або інспекції на місцях.

Стаття 7
Адміністративні заходи та санкції

Без упередженості до застосування законодавства України, Комісія може вдаватися до адміністративних заходів та застосовувати санкції згідно з Регламентами (ЄС, Євратом) N 1605/2002 від 25 червня 2002 року та (ЄС, Євратом) N 2342/2002 від 23 грудня 2002 року та з Регламентом Ради (ЄС, Євратом) N 2988/95 від 18 грудня 1995 року стосовно захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств.

Стаття 8
Повернення коштів

1. Органи влади України вживають усіх необхідних заходів для повернення фінансуючій урядовій установі надмірно сплачених коштів ЄС.

У разі, якщо органам влади України довірено використання коштів ЄС, Комісія має право на відшкодування надмірно сплачених коштів ЄС, зокрема шляхом фінансової корекції. Комісія бере до уваги заходи, вжиті органами влади України щодо запобігання втрати відповідних коштів ЄС.

Комісія проводить консультації з Україною з даного питання до прийняття будь-якого рішення про відшкодування коштів. Спори щодо відшкодування коштів підлягають обговоренню на Раді Асоціації.

2. У разі, якщо Комісія використовує кошти ЄС прямо чи опосередковано, довіривши виконання бюджету третім Сторонам, рішення, які приймаються Комісією в рамках Розділу VI "Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби з шахрайством" цієї Угоди, які накладають фінансові зобов'язання на осіб, інших ніж держави-члени, виконується в Україні згідно з наступними принципами:

(a) Рішення виконується згідно з нормами діючого в Україні цивільного процесуального права. До рішення додається наказ про його виконання. Проходження інших формальностей, окрім перевірки автентичності рішення національним органом, визначеним для цих цілей урядом України, про що повідомляється Комісії та Суду Європейського Союзу, не передбачено.

(b) По закінченню цих документальних формальностей заінтересованою стороною, остання може перейти до виконання рішення згідно з законодавством України шляхом звернення безпосередньо до компетентному органу.

(c) Виконання рішення може бути призупинене виключно за рішенням Суду ЄС. При цьому суди в Україні мають право розглядати скарги щодо неналежного виконання рішень.

3. Органи, уповноважені Урядом України, видають наказ про виконання рішення без будь-якого подальшого контролю, окрім перевірки автентичності акта. Виконання здійснюється відповідно до норм процесуального права в Україні. Питання законності рішення про виконання підлягатиме контролю з боку Суду ЄС.

4. Рішення, винесені Судом ЄС згідно з положеннями про арбітраж у контрактах, що підпадають під дію цього Додатку, виконуються на тих самих умовах.

Стаття 9
Конфіденційність

Інформація, яка передається чи отримується у будь-якій формі згідно з положеннями цього Додатку, має статус службової таємниці і захищається згідно з нормами законодавства України і відповідними положеннями, якими куруються інституції ЄС, про захист інформації з таким статусом. Така інформація не підлягає передачі особам іншим ніж представники інституцій ЄС, держав-членів та України, у чиїх повноваженнях володіти нею, і не може бути використана для інших цілей, окрім тих, що забезпечують ефективний захист фінансових інтересів сторін.

Стаття 10
Захист даних

1. Персональні дані передаються виключно у випадках, коли це необхідно для імплементації цієї Угоди компетентними органами влади в Україні чи в ЄС, залежно від кожного випадку. При передачі чи обробці персональних даних в кожному окремому випадку, згідно зі статтею 15 компетентні органи України дотримуються відповідного законодавства України, а органи ЄС - положень Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) N 45/2001 від 18 грудня 2000 року про захист фізичних осіб, що стосується обробки персональних даних установами і органами ЄС і щодо вільного переміщення таких даних.

2. Зокрема, при цьому застосовується Конвенція про захист фізичних осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 року (ETS N 108) та Додатковий протокол до Конвенції про захист у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних 2001 року (ETS N 181).

3. Додатково застосовуються наступні принципи:

(a) органи, які надають і які отримують дані, вживають усіх необхідних заходів для забезпечення, в межах необхідності, виправлення, знищення чи блокування персональних даних у випадку, коли їхня обробка суперечить положенням цієї статті, зокрема коли дані не є адекватними, відповідними, точними або є надмірними в тому, що стосується мети, заради якої вони обробляються. Це включає повідомлення іншій Стороні про будь-яке виправлення, знищення чи блокування таких даних;

(b) на запит органу, який передає дані, орган, який їх отримує, інформує про їхнє використання та результати такого використання;

(c) персональні дані можуть передаватися лише компетентним органам. Їхня подальша передача іншим органам потребує попередньої згоди органу, який передає дані;

(d) органи, які передають і які отримують дані, повинні здійснювати письмову реєстрацію передачі та отримання персональних даних.

 

ДОДАТОК XLIV
ДО ЧАСТИНИ VI "ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Конвенція ЄС від 26 липня 1995 року щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств:

- Стаття 1 - Загальні положення, визначення;

- Стаття 2 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилається стаття 1, та участь у діях, чи стимулювання або намагання здійснити дії, на які посилається стаття 1, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;

- Стаття 3 - Кримінальна відповідальність голів суб'єктів підприємницької діяльності.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 313, від 23.10.96, ст. 1):

- Стаття 1 (1) с та стаття 1 (2) - Відповідні визначення;

- Стаття 2 - Пасивна корупція;

- Стаття 3 - Активна корупція;

- Стаття 5 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилаються статті 2 і 3, та участь у діях, чи стимулювання дій, щодо правомірності яких є сумніви, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;

- Стаття 7 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Другий протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 221, від 19.07.97, ст. 11).

- Стаття 1 - Визначення;

- Стаття 2 - Відмивання коштів;

- Стаття 3 - Відповідальність юридичних осіб;

- Стаття 4 - Санкції щодо юридичних осіб;

- Стаття 12 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Протокол 1
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ" І МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Визначення

РОЗДІЛ II

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ"

Стаття 2

Загальні вимоги

Стаття 3

Кумуляція походження у Європейському Союзі

Стаття 4

Кумуляція походження в Україні

Стаття 5

Товари, цілком вироблені в певній країні

Стаття 6

Достатньо оброблені або перероблені товари

Стаття 7

Недостатня обробка або переробка

Стаття 8

Класифікаційна одиниця

Стаття 9

Аксесуари, запасні частини та знаряддя

Стаття 10

Набори

Стаття 11

Нейтральні елементи

РОЗДІЛ III

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВИМОГИ

Стаття 12

Принцип територіальності

Стаття 13

Пряме транспортування

Стаття 14

Виставки

РОЗДІЛ IV

ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА

Стаття 15

Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита

РОЗДІЛ V

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 16

Загальні вимоги

Стаття 17

Процедура видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1

Стаття 18

Сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані пізніше

Стаття 19

Видача дубліката сертифіката з перевезення товару EUR.1

Стаття 20

Видача сертифікатів з перевезення товару EUR.1 на основі виданого чи складеного раніше підтвердження походження

Стаття 21

Облікове виділення

Стаття 22

Умови складання декларації інвойс

Стаття 23

Затверджений експортер

Стаття 24

Термін дії підтвердження походження

Стаття 25

Подання підтвердження походження

Стаття 26

Імпортування частинами

Стаття 27

Звільнення від підтвердження походження

Стаття 28

Супровідна документація

Стаття 29

Зберігання підтвердження походження й супровідної документації

Стаття 30

Розбіжності й формальні помилки

Стаття 31

Суми в євро

РОЗДІЛ VI

ДОМОВЛЕНОСТІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 32

Взаємна допомога

Стаття 33

Перевірка підтверджень походження

Стаття 34

Вирішення спорів

Стаття 35

Стягнення

Стаття 36

Вільні зони

РОЗДІЛ VII

СЕУТА І МЕЛІЛЬЯ

Стаття 37

Застосування Протоколу

Стаття 38

Особливі умови

РОЗДІЛ VIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 39

Поправки до Протоколу

Список додатків

 

Додаток I:

Уведення до списку у Додатку II

Додаток II:

Список технологічних дій та обробок, що необхідні для надання матеріалам іншого походження статусу товарів, що походять з певної країни

Додаток III:

Зразок та застосування сертифіката з перевезення товару EUR.1

Додаток IV:

Текст декларації інвойс

Спільні декларації

 

Спільна декларація стосовно князівства Андора

Спільна декларація стосовно Республіки Сан-Марино

Спільна декларація стосовно перегляду правил походження товару, що містяться в даному Протоколі

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1: Визначення

У даному Протоколі:

(a) "виробництво" означає будь-який різновид технологічної діяльності або обробки, у тому числі збирання та спеціалізовані операції;

(b) "матеріал" означає будь-який інгредієнт, сировину, компонент і т. ін., що використовується під час виробництва товару;

(c) "товар" означає продукцію, що випускається, навіть, якщо вона призначена для подальшого виробництва;

(d) "майно" означає товари і матеріали;

(e) "митна вартість" означає вартість, що визначено відповідно до Угоди щодо впровадження статті VII Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. (Угода ВТО з визначення митної вартості);

(f) "ціна на умовах франко-завод" означає ціну товару, сплачену виробнику у ЄС або Україні, на підприємстві, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ціна враховує вартість усіх матеріалів у складі товару за винятком будь-яких внутрішніх податків, які є, або можуть виникнути, у зв'язку з експортуванням даного товару;

(g) "вартість матеріалів" означає митну вартість під час ввезення на територію країни товарів іншого походження або, якщо це невідомо і не може бути встановлено, першу адекватну ціну подібних матеріалів у межах Європейського Союзу або України;

(h) "вартість матеріалів, що походять з певної країни" означає вартість вказаних матеріалів відповідно (g) з урахуванням усіх необхідних редакційних змін;

(i) "додана вартість" має бути прийнята як ціна на умовах франко-завод за відрахуванням митної вартості кожного з використовуваних матеріалів, що походять з інших країн, відповідно до Статей 3 та 4 цього Протоколу. У випадку, якщо митна вартість невідома або не може бути встановлена, за митну вартість приймається перша встановлена ціна, сплачена в Європейському Союзі або Україні;

(j) "групи" і "позиції" позначають групи і позиції (код на рівні чотирьох знаків) у номенклатурі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, на яку цей Протокол посилається як на "Гармонізовану систему" або "ГС";

(k) "класифікований" відноситься до класифікації товару чи матеріалу за конкретною позицією;

(l) "партія товару" означає товари, що або одночасно посилаються від одного експортера одному одержувачу, або зазначені в одному транспортному документі, що регламентує їх відправку від експортера одержувачу, або, за відсутності такого документу, в єдиному інвойсі;

(m) "території" розповсюджуються на територіальні води.

РОЗДІЛ II
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ"

Стаття 2: Загальні вимоги

1. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що походять з Європейського Союзу:

(a) товари, цілком вироблені в Європейському Союзі, як це визначається у статті 5 цього Протоколу;

(b) товари, отримані в Європейському Союзі з матеріалів, які не були вироблені цілком у Європейському Союзі, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в ЄС відповідно до статті 6 цього Протоколу.

2. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що походять з України:

(a) товари, цілком вироблені в Україні, як це визначається у статті 5 цього Протоколу;

(b) товари, отримані в Україні з матеріалів, які не були вироблені цілком на її території, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до статті 6 цього Протоколу.

Стаття 3: Кумуляція походження у Європейському Союзі

Без обмеження розуміння положень статті 2(1) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять із Європейського Союзу якщо такі товари отримано (вироблено) на даній території з використанням матеріалів, які походять із України, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в ЄС, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов'язковою.

Стаття 4: Кумуляція походження в Україні

Без обмеження розуміння положень статті 2(2) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять із України, якщо такі товари отримано (вироблено) на даній території з використанням матеріалів, які походять із Європейського Союзу, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в Україні, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов'язковою.

Стаття 5: Товари, цілком вироблені в певній країні

1. Наступні товари повинно вважати цілком виробленими в Європейському Союзі або в Україні:

(a) мінерали, отримані з ґрунту або морського дна країни;

(b) овочеві продукти, зібрані на території країни;

(c) тварини, що народились та виросли на території країни;

(d) товари з тварин, що виросли на території країни;

(e) товари, отримані шляхом мисливства або рибальства на території країни;

(f) товари від морського рибного промислу, що відбувався в територіальних водах України або Європейського Союзу їх кораблями відповідно;

(g) товари, вироблені на їх плавучих базах, виключно з продукції зазначеної у (f);

(h) вироби, що були у використанні, зібрані у відповідній країні та придатні лише для відновлення вихідних матеріалів, у тому числі використані шини, придатні лише для відновлення протектора або використання як відходів;

(i) Відходи та утильсировина, що виникли у результаті виробничих операцій на території країни;

(j) товари, отримані з морського ґрунту або підґрунтя за межами власних територіальних вод, за умови існування ексклюзивних прав на розробкуданого ґрунту чи підґрунтя;

(k) майно, вироблене на території країни виключно з продукції, визначеної у підпунктах (a) - (j) цієї статті.

2. Терміни "their vessels" (їхні кораблі) і "their factory ships" (їхні плавучі бази) у пунктах 1(f) та (g) цієї статті повинен застосовуватись тільки для кораблів та плавучих баз:

(a) які зареєстровані або приписані до Країни-члена Європейського Союзу або України;

(b) які ходять під прапором Країни-члена Європейського Союзу або України;

(c) які щонайменше на 50 відсотків належать громадянам Країни-члена Європейського Союзу або України чи компаніям з головним офісом в одній із країн, з якої походять керівник або керівництво, Голова Ради Директорів або Контрольної Комісії та переважна більшість членів даних комісій є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України, і, щонайменше половина капіталу яких, у разі партнерства або акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, належить даним Країнам-членам або державним установам чи громадянам згаданих країн;

(d) капітан та офіцери яких є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України;
і

(e) 75 відсотків команди є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України.

Стаття 6: Достатньо оброблені або перероблені товари

1. В статті 2 цього Протоколу товари, які не є повністю виробленими у вказаній країні, вважаються достатньо обробленими або переробленими у ній, якщо виконуються умови, наведені у Додатку II до цього Протоколу.

Згадані вище умови вказують для всіх товарів, що підпадають під дію цієї Угоди, обробку, яку необхідно виконати з використовуваними у виробництві товару матеріалів іншого походження. Ці умови можуть бути застосовані тільки до вказаних матеріалів. Зі вказаного витікає, що якщо товар, який набув статусу виробленого у вказаній країні завдяки виконанню умов, вказаних у Додатку II, використовується для виготовлення іншого товару, то застосовні для цього другого товару умови не поширюються на перший; також не має значення, чи використовувались для виготовлення першого товару матеріали іншого походження.

2. Незважаючи на сказане в пункті 1, матеріали іншого походження, які згідно з умовами, вказаними у Додатку II, не повинні використовуватись для виробництва товарів, все ж можуть використовуватись за наступних умов:

(a) їх сукупна вартість не перевищує 10 відсотків від ціни товару на умовах франко-завод;

(b) жодна з наведених у додатку максимальних величин вмісту матеріалів іншого походження не перевищується в результаті використання цього пункту.

Цей пункт не повинен застосовуватись до товарів, що підпадають під дію Груп 50 - 63 Гармонізованої системи.

3. Пункти 1 і 2 повинні застосовуватись з урахуванням особливостей статті 7 цього Протоколу.

Стаття 7: Недостатня обробка або переробка

1. Без обмеження розуміння пункту 2 цієї статті наступні операції вважаються недостатньою обробкою або переробкою та не надають товарам статусу товарів, що походять з певної країни, незалежно від того, чи виконуються вимоги статті 6 цього Протоколу:

(a) операції консервації для збереження товарів у належному стані протягом транспортування та зберігання;

(b) пакування та зняття пакування;

(c) миття, чищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого покриття;

(d) пресування та прасування тканин;

(e) прості операції з фарбування та полірування;

(f) лущення, часткове або повне відбілювання, полірування та шліфування злаків та рису;

(g) операції з фарбування цукру або формування цукрових голів; часткове або повне подрібнення кристалічного цукру;

(h) чищення фруктів, горіхів та овочів, видалення кісток та лушпиння;

(i) заточування, просте подрібнювання чи просте різання;

(j) просіювання, відбір, сортування, класифікація, упорядкування, підбір; (в тому числі об'єднання виробів у набори);

(k) просте пакування товарів у пляшки, консервні банки, фляги, мішки (пакети), коробки, ящики, фіксація на картках або дошках і всі інші прості пакувальні операції;

(l) прикріплення або друкування позначок, ярликів, логотипів та інших подібних відмітних знаків на товарах або їхньому пакуванні;

(m) просте змішування товарів одного чи різних видів, у тому числі змішування цукру з будь-яким матеріалом;

(n) просте збирання частин виробів для отримання цілого виробу або розбирання товарів на частини;

(o) поєднання двох чи більше операцій, визначених у підпунктах (a) - (n);

(p) забій тварин.

2. Під час визначення того, чи вважається обробка окремого товару недостатньою в розумінні пункту 1 цієї статті, необхідно сукупно враховувати всі операції, виконані в Європейському Союзі та в Україні з цим товаром.

Стаття 8: Класифікаційна одиниця

1. Класифікаційною одиницею для застосування положень цього Протоколу має бути окремий товар, що вважається основною одиницею під час визначення класифікації з використанням номенклатури Гармонізованої системи.

Зі вказаного витікає, що:

(a) якщо товар, що складається з групи або комплекту виробів, згідно з Гармонізованою системою класифікується в одній товарній позиції, він цілком становить єдину класифікаційну одиницю;

(b) якщо партія товару складається з декількох ідентичних товарів, класифікованих за Гармонізованою системою в одній товарній позиції, під час застосування положень цього Протоколу кожен із товарів має бути розглянутий окремо.

2. Якщо відповідно до Загального правила 5 Гармонізованої системи пакування об'єднано з товаром з метою класифікації, вони також мають бути об'єднані для визначення походження.

Стаття 9: Аксесуари, запасні частини та знаряддя

Аксесуари, запасні частини та знаряддя, відправлені з одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом, які є складовими типового обладнання та включені до його ціни, або за які не надається окремий інвойс, мають вважатися єдиними з розглядуваною одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом.

Стаття 10: Набори

Згідно з визначенням Загального правила 3 Гармонізованої системи набори мають вважатися такими, що походять з певної країни, коли всі товари, які входять до їхнього складу, походять з певної країни. Проте набір, який складається з товарів, що походять з певної країни, і товарів іншого походження, має вважатися таким, що походить з певної країни, якщо вартість товарів іншого походження у його складі не перевищує 15 відсотків ціни цього набору на умовах франко-завод.

Стаття 11: Нейтральні елементи

Для того, щоб визначити, чи має товар певне походження, необов'язково визначати походження таких елементів, що могли бути використані у виробництві цього товару:

(a) енергія та паливо;

(b) промислове устаткування й обладнання;

(c) машини та знаряддя;

(d) продукти, які не входять і не призначені для входження до кінцевого складу даного товару.

РОЗДІЛ III
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВИМОГИ

Стаття 12: Принцип територіальності

1. За винятком випадків, вказаних у статтях 3 і 4 цього Протоколу і пункті 3 цієї статті, умови для набуття статусу товару, що походить з певної країни, наведені в Розділі II, мають бути виконані без перерви в Європейському Союзі або в Україні.

2. За винятком випадків, вказаних у статтях 3 і 4 цього Протоколу, майно певного походження, яке було експортоване з Європейського Союзу або з України до іншої країни та повернулося, має вважатися майном іншого походження, якщо перед митними органами не буде доведено, що:

(a) майно, що повернулося, є тим самим, що було експортоване;

і

(b) його не було піддано жодній операції окрім необхідних для збереження майна в належному стані під час перебування в іншій країні або перевезення.

3. На набуття майном статусу такого, що походить з певної країни, відповідно до умов, наведених у Розділі II цього Протоколу, не повинна впливати обробка матеріалів, вивезених з Європейського Союзу або України і потім ввезених назад, здійснена за межами Європейського Союзу або України, за таких умов:

(a) ці матеріали цілком отримані в Європейському Союзі або Україні або зазнали обробки понад операції, вказані в статті 7 цього Протоколу раніше, ніж були експортовані;

і

(b) можна довести перед митними органами, що:

4. У контексті пункту 3 цієї статті умови набуття статусу товару, що походить з певної країни, наведені в Розділі II цього Протоколу, не застосовуються до обробки, здійсненої за межами Європейського Союзу або України. Але у випадку застосування правила, що встановлює максимальну вартість усіх матеріалів іншого походження у складі товару, у визначенні статусу походження кінцевого товару згідно зі списком у Додатку II до цього Протоколу, загальна вартість матеріалів іншого походження, включених до складу товару на території зацікавленої сторони, з урахуванням сукупної додадної вартості, отриманої за межами Європейського Союзу і України шляхом застосування положень цієї статті, не повинна перевищувати вказаних відсотків.

5. У контексті застосування положень пунктів 3 і 4 цієї статті "сукупна додана вартість" вживається у значенні всіх витрат, які виникли за межами Європейського Союзу або України, включно з вартістю матеріалів, що увійшли до складу товару на цій території.

6. Положення пунктів 3 і 4 цієї статті не застосовуються до товарів, які не відповідають умовам, наведеним у списку в Додатку II до цього Протоколу, або які можуть бути визнані достатньо обробленими лише за застосування дозволів, наведених у статті 6(2) цього Протоколу.

7. Положення пунктів 3 і 4 цієї статті не застосовуються до товарів, що підпадають під дію Груп 50 - 63 Гармонізованої системи

8. Будь-яка обробка, що підпадає під дію положень цієї статті, здійснена за межами Європейського Союзу або України, має бути виконана за угодою про обробку товарів поза митною територією або за подібною угодою.

Стаття 13: Пряме транспортування

1. Преференційний режим, передбачений цією Угодою, застосовуються лише до товарів, які виконують умови цього Протоколу, транспортованих безпосередньо між Європейським Союзом та Україною. Проте товари у складі однієї партії можуть бути транспортовані через інші території з перевантаженням або тимчасовим зберіганням на цій території (за необхідності) за умови постійного перебування цих товарів під наглядом митних органів у країні транзиту чи зберігання, і якщо з цими товарами не виконуватиметься жодних операцій окрім розвантаження, перевантаження та заходів, необхідних для збереження в належному стані.

Товари, що походять з певної країни, можуть бути транспортовані по трубопроводу через територію країн, іншої, ніж країни Європейського Союзу та України.

2. Підтвердження виконання умов, наведених у пункті 1, мають бути надані митним органам країни імпорту у вигляді:

(a) єдиного транспортного документа, який регламентує перевезення товарів із країни експорту через країну транзиту; або

(b) сертифіката, виданого митними органами країни транзиту:

(c) за відсутності цих документів - будь-яких документальних свідчень.

Стаття 14: Виставки

1. Товари, що походять з певної країни, відправлені на виставку до країни, іншої, ніж країни ЄС і Україна, і продані після цієї виставки для ввезення до Європейського Союзу або України, після ввезення підпадають під положення цієї Угоди, якщо перед митними органами доведено, що:

(a) експортер дійсно відправив ці товари з Європейського Союзу або України до країни, у якій проводилася виставка, і виставив їх на ній;

(b) цей експортер продав чи передав у інший спосіб дані товари особі, яка перебуває в Європейському Союзі або Україні;

(c) дані товари були відправлені під час виставки або одразу ж після неї з країни, куди вони були відправлені на виставку;

і

(d) після відправлення на виставку дані товари не були використані з жодною метою окрім демонстрації на виставці.

2. Підтвердження походження має бути видане або складене згідно з положеннями Розділу V цього Протоколу і подане до митних органів країни імпорту у звичайний спосіб. У цьому документі мають бути зазначені назва й адреса виставки. За необхідності можуть знадобитися й інші документальні свідчення умов, за яких товари були виставлені.

3. Пункт 1 застосовується до будь-якої торговельної, промислової, сільськогосподарської або мистецької виставки, ярмарки чи подібного публічної демонстрації (показу), що не організована в приватних інтересах у магазинах чи приміщеннях підприємств для продажу зарубіжних товарів, під час якої виставлені товари залишаються під митним контролем.

РОЗДІЛ IV
ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА

Стаття 15: Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита

1. Матеріали іншого походження, використані у виробництві товарів, що походять з Європейського Союзу або України, для яких видається або складається підтвердження походження згідно з положеннями Розділу V цього Протоколу, не можуть бути предметом повернення мита або звільнення від сплати мита будь-якого типу в Європейському Союзі або Україні.

2. Заборона в пункті 1 стосується будь-якої домовленості про повне чи часткове відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж мита й митних зборів, які мають еквівалентну дію, застосовних у Європейському Союзі або Україні до матеріалів, які використовуються у виробництві, якщо таке відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж застосовується, формально чи фактично, коли товари, вироблені з цих матеріалів, експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цій країні.

3. Експортер товарів, на які поширюється підтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів надати всі належні документи на підтвердження того, що мито, сплачене за матеріали іншого походження, використані у виробництві цих товарів, не було повернене, і що всі митні платежі та збори, що мають еквівалентний ефект, які мають бути сплачені за такі матеріали, дійсно сплачені.

4. Положення пунктів 1 - 3 цієї статті також застосовуються до пакування в розумінні статті 8(2) цього Протоколу, аксесуарів, запасних частин і знарядь у розумінні статті 9 і товарів у складі набору в розумінні статті 10 цього Протоколу, коли ці елементи мають інше походження.

5. Положення пунктів 1 - 4 цієї статті повинні застосовуватися до матеріалів лише того типу, до якого застосовується ця Угода.

РОЗДІЛ V
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 16: Загальні вимоги

1. Товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи Європейського Союзу відповідно підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:

(a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до цього Протоколу; або

(b) у випадках, вказаних у статті 22(1) цього Протоколу, - декларація, що надалі іменуватиметься "декларацією інвойс", надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведений у Додатку IV до цього Протоколу.

2. Незважаючи на сказане в пункті 1 товари, що походять з певної країни в розумінні цього Протоколу, підпадають під дію цієї Угоди без необхідності подання будь-яких з наведених вище документів у випадках, вказаних у статті 27.

Стаття 17: Процедура видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1

1. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами країни експорту на письмову заяву експортера або, під відповідальність експортера, його уповноваженим представником.

2. Для цього експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифікат з перевезення товару EUR.1, а також бланк заяви, зразок якої наведений у Додатку III. Ці бланки мають бути заповнені однією з мов, якими складено цю Угоду, і згідно з нормами законодавства країни експорту. Якщо їх заповнюють від руки, це має бути зроблено чорнилом і друкованими літерами. Опис товарів потрібно викласти у виділеній для цього комірці, не залишаючи вільних рядків. Якщо комірка заповнена не повністю, під останнім рядком опису потрібно накреслити горизонтальну лінію й перекреслити вільний залишок комірки.

3. Експортер, який подає заяву про видачу сертифіката з перевезення товару EUR.1, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів країни експорту, у якій видається сертифікат з перевезення товару EUR.1, надати всі належні документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів, а також виконання інших умов цього Протоколу.

4. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бут виданий митними органами країни-члена Європейського Союзу або України, якщо розглядувані товари можуть бути визнаними такими, що походять з Європейського Союзу або України, і задовольняють іншим умовам цього Протоколу.

5. Митні органи, які видають сертифікати з перевезення товару EUR.1, повинні вжити всіх необхідних заходів для перевірки статусу походження товарів, а також виконання інших умов цього Протоколу. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними. Ці органи також мають забезпечити правильне заповнення бланків, зазначених у пункті 2 цієї статті. Вони зокрема повинні перевірити, чи заповнена комірка, призначена для опису товарів, таким чином, щоб запобігти зловмисному дописуванню.

6. Дата видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 повинна бути вказана в Комірці 11 цього сертифіката.

7. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами й переданий експортерові одразу ж після здійснення чи забезпечення фактичного експортування товару.

Стаття 18: Сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані пізніше

1. Незважаючи на сказане в статті 17(7) цього Протоколу сертифікат з перевезення товару EUR.1 може у виняткових випадках бути виданий після експортування товарів, яких він стосується, якщо:

(a) він не був виданий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини;

або

(b) було доведено перед митними органами, що сертифікат з перевезення товару EUR.1 був виданий, але не прийнятий під час імпортування з технічних причин.

2. Для застосування пункту 1 експортер у своїй заяві повинен вказати місце і дату експортування товарів, яких стосується сертифікат з перевезення товару EUR.1, і пояснити причини свого прохання.

3. Митні органи можуть видати сертифікат з перевезення товару EUR.1 пізніше лише після підтвердження того, що інформація, надана експортером у заяві, збігається з інформацією у відповідному файлі.

4. Сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані пізніше, повинні мати наступний напис англійською мовою: "ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. Напис, зазначений у пункті 4 цієї статті, має бути вставлений у комірку "Ремарки" сертифіката з перевезення товару EUR.1.

Стаття 19: Видача дубліката сертифіката з перевезення товару EUR.1

1. У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифіката з перевезення товару EUR.1 експортер може подати до митних органів, що видали цей сертифікат, заяву про видачу дубліката, складеного на основі експортних документів, що наявні в них.

2. Дублікат, виданий у такий спосіб, повинен мати наступний напис англійською мовою: "DUPLICATE"

3. Напис, зазначений у пункті 2 цієї статті, має бути вставлений у комірку "Ремарки" дубліката сертифіката з перевезення товару EUR.1.

4. Такий дублікат, що має містити дату видачі оригінального сертифіката з перевезення товару EUR.1, вважатиметься дійсним з цієї дати.

Стаття 20: Видача сертифікатів з перевезення товару EUR.1 на основі виданого чи складеного раніше підтвердження походження

Якщо товари, що походять з певної країни, поміщені під контроль митної служби в Європейському Союзі або Україні, оригінальне підтвердження їхнього походження може бути замінене одним чи декількома сертифікатами з перевезення товару EUR.1 з метою відправлення всіх чи частини цих товарів до будь-якого місця в Європейському Союзі або Україні. Такий замінний сертифікат (сертифікати) з перевезення товару EUR.1 має бути виданий тією митною службою, під чиїм контролем перебувають товари.

Стаття 21: Облікове виділення

1. Якщо роздільне зберігання на складі ідентичних і взаємозамінних матеріалів, що походять з певної країни, і матеріалів іншого походження пов'язане зі значними витратами чи матеріальними труднощами, митні органи можуть на письмовий запит зацікавлених осіб дати дозвіл на використання так званого методу "облікового виділення" для обліку запасів цих матеріалів.

2. Цей метод повинен надати можливість гарантувати, що кількість товарів, вироблених у конкретний обліковий період, які можуть бути визнані "такими, що походять з певної країни", є такою ж самою, як була б за умов фізичного розділення складських запасів.

3. Митні органи можуть дати такий дозвіл за будь-яких умов, які вважатимуть належними.

4. Реєстрація та застосування цього методу мають бути засновані на загальних принципах обліку, вживаних у країні, де виробляється товар.

5. Виробник, що користується цим полегшенням, може відповідно до обставин складати чи застосовувати підтвердження походження щодо тієї кількості товарів, яка може бути визнана товарами, що походять з певної країни. На запит митних органів користувач спрощеного методу повинен надати звіт про облік цих кількостей.

6. Митні органи повинні здійснювати нагляд за використанням наданого ними дозволу та можуть скасувати його будь-коли, якщо користувач застосовує його у будь-який неналежний спосіб або не виконує будь-яку іншу умову цього Протоколу.

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс

1. Декларація інвойс, зазначена в статті 16(1)(b) цього Протоколу, може бути складена:

(a) затвердженим експортером у розумінні статті 23 цього Протоколу,

або

(b) експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро.

2. Декларація інвойс може бути складена, якщо розглядувані товари можуть бути визнані такими, що походять з Європейського Союзу або України і відповідають іншим вимогам цього Протоколу.

3. Експортер, який складає декларацію інвойс, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів країни експорту надати всі належні документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів, а також виконання інших умов цього Протоколу.

4. Складання декларації інвойс здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншім комерційнім документі декларації, текст якої наведено у Додатку IV до цього Протоколу, з використанням однієї з мовних версій, викладених у цьому Додатку, і згідно з чинним законодавством країни експорту. Якщо декларація складена від руки, це має бути зроблено чорнилом і друкованими літерами.

5. Декларації інвойс мають бути власноручно підписані експортером, що їх склав. Проте затверджений експортер у розумінні статті 23 цього Протоколу не повинен підписувати такі декларації, якщо він надав митним органам країни експорту письмове зобов'язання нести повну відповідальність за всі декларації інвойс, у яких він зазначений, так, ніби вони підписані ним власноручно.

6. Декларація інвойс може бути складена експортером тоді, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або після експортування за умови подання цієї декларації в країні імпорту не пізніше ніж протягом двох років після імпортування товарів, яких вона стосується.

Стаття 23: Затверджений експортер

1. Митні органи країни експорту можуть надати будь-якому експортерові, що надалі іменуватиметься "затвердженим експортером", який часто перевозить товари за цією Угодою, право складати декларації інвойс незалежно від вартості товарів, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий дозвіл, повинен надати митним органам усі гарантії, які вони вважатимуть необхідними для підтвердження статусу походження товарів, а також виконання всіх інших умов цього Протоколу.

2. Митні органи можуть надати статус затвердженого експортера за будь-яких умов, які вважатимуть належними.

3. Митні органи повинні надати затвердженому експортерові номер митного дозволу, який має бути вказаний на декларації інвойс.

4. Митні органи повинні здійснювати нагляд за використанням наданого дозволу затвердженим експортером.

5. Митні органи можуть скасувати цей дозвіл у будь-який час. Дозвіл має бути скасований, якщо затверджений експортер припинив надання гарантій, зазначених у пункті 1 цієї статті, не виконує умови, зазначені в пункті 2, чи у будь-який інший спосіб порушує порядок користування наданим дозволом.

Стаття 24: Термін дії підтвердження походження

1. Підтвердження походження є дійсним протягом чотирьох місяців з дати видачі в країні експорту й у зазначений період має бути подане до митних органів країни імпорту.

2. Підтвердження походження, що подаються до митних органів країни імпорту пізніше кінцевої дати подання, вказаної в пункті 1 цієї статті, можуть бути прийняті з метою застосування преференційного режиму, якщо вони не були подані до встановленої кінцевої дати через виняткові обставини.

3. В інших випадках пізнього подання митні органи країни імпорту можуть прийняти підтвердження походження, якщо імпортовані товари були представлені раніше цієї кінцевої дати.

Стаття 25: Подання підтвердження походження

Підтвердження походження повинні подаватися до митних органів країни імпорту згідно з чинним порядком цієї країни. Ці органи можуть вимагати перекладу підтвердження походження, а також подання разом із митною декларацією на ввезення заяви імпортера про те, що ввезені товари відповідають умовам, необхідним для застосування цієї Угоди.

Стаття 26: Імпортування частинами

Якщо на запит імпортера і на умовах, указаних митними органами країни імпорту, розібрані чи незібрані товари в розумінні Загального правила 2(a) Гармонізованої системи, що підпадають під дію Розділів XVI і XVII або позицій 7308 і 9406 Гармонізованої системи, імпортуються частинами, після ввезення першої частини імпортер повинен подати митним органам країни імпорту єдине підтвердження походження цих товарів.

Стаття 27: Звільнення від підтвердження походження

1. Товари, що надсилаються малими пакунками від одних приватних осіб до інших або становлять частину особистого багажу подорожніх, мають бути визнані такими, що походять з певної країни, не потребуючи подання підтвердження походження за умови, що ці товари не імпортовані з метою торгівлі й були задекларовані як такі, що задовольняють вимогам даного Протоколу, і щодо правдивості цієї декларації немає жодних сумнівів. У випадку надсилання товарів поштою така декларація може бути зроблена на митній декларації CN22/CN23 або на аркуші паперу, доданого до цього документа.

2. Нерегулярне ввезення товарів, призначених лише для особистого використання одержувачів або подорожніх чи їхніх сімей не визнається імпортом з метою торгівлі, якщо з природи й кількості товарів очевидно, що їхнє комерційне використання не планується.

3. Крім того, сукупна вартість цих товарів не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакунків і 1200 у випадку товарів, що входять до складу особистого багажу подорожніх.

Стаття 28: Супровідна документація

До складу документації, зазначеної в статтях 17(3) і 22(3) цього Протоколу, використовуваної для підтвердження того, що товари, вказані в сертифікаті з перевезення товару EUR.1 або декларації інвойс можуть бути визнані такими, що походять з Європейського Союзу або України й відповідають іншим вимогам цього Протоколу, можуть входити, inter alia, такі документи:

(a) прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у міжнародній системі обліку;

(b) документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;

(c) документи, що підтверджують обробку матеріалів у Європейському Союзі або Україні, видані чи складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;

(d) сертифікати з перевезення товару EUR.1 або декларації інвойс, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні згідно з цим Протоколом;

(e) належні свідчення про обробку, виконану з межами Європейського Союзу або України згідно з положеннями статті 12 даного Протоколу, які підтверджують, що вимоги цієї статті були виконані.

Стаття 29: Зберігання підтвердження походження й супровідної документації

1. Експортер, який подає заяву на отримання сертифіката з перевезення товару EUR.1, повинен зберігати документи, зазначені в статті 17(3) цього Протоколу, протягом щонайменше трьох років.

2. Експортер, що складає декларацію інвойс, повинен зберігати примірник цієї декларації інвойс, а також документи, зазначені в статті 22(3) даного Протоколу, протягом щонайменше трьох років.

3. Митні органи країни експорту, які видають сертифікат з перевезення товару EUR.1, повинні зберігати бланк заяви, зазначений у статті 17(2) цього Протоколу, протягом щонайменше трьох років.

4. Митні органи країни імпорту повинні зберігати подані до них сертифікати з перевезення товару EUR.1 і декларації інвойс протягом щонайменше трьох років.

Стаття 30: Розбіжності й формальні помилки

1. Виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні походження й документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов'язаних з імпортуванням товарів, не спричиняє ipso facto нікчемності такого підтвердження походження, якщо встановлено у належний спосіб, що цей документ відповідає представленим товарам.

2. Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як помилки друку, не є причиною для відхилення такого документа, якщо ці помилки не спричиняють сумнівів щодо правильності відомостей, наведених у документі.

Стаття 31: Суми в євро

1. Для застосування положень статті 22(1)(b) і статті 27(3) цього Протоколу у випадках, коли інвойс на товари надано у іншій валюті ніж євро, кожна з зацікавлених країн повинна щорічно встановлювати суми в національних валютах країн-членів Європейського Союзу та України, еквівалентні до наведених сум у євро.

2. Положення статті 22(1)(b) або статті 27(3) цього Протоколу застосовуються до партії товару з використанням валюти, яка вказана в інвойсі на цю партію, згідно з сумою, встановленою відповідною країною.

3. Використовувані суми в будь-якій національній валюті мають бути еквівалентні до відповідних сум у євро станом на перший робочий день жовтня. Ці значення повинні бути передані Європейській комісії до 15 жовтня і стають чинними з 1 січня наступного року. Європейська комісія повинна повідомити всі зацікавлені країни про відповідні суми.

4. Країна може округлити суми, отримані шляхом перерахунку суми в євро в її національну валюту, до більшого чи меншого цілого числа. Різниця між цим округленим значенням і результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 відсотків. Країна може не змінювати еквівалент суми в євро, перерахований у її національну валюту, якщо у встановлений час щорічного узгодження, передбаченого в пункті 3, перерахування цієї суми без округлення призводить до збільшення еквіваленту в національній валюті менше ніж на 15 відсотків. Еквівалент у національній валюті можна не змінювати, якщо перерахування призводить до зменшення його значення.

5. На запит Європейського Союзу або України Підкомітет з Митного Співробітництва має переглядати суми в євро. Під час такого перегляду Підкомітет з Митного Співробітництва має вирішити, чи доцільно зберігати незмінним вплив розглядуваних обмежень. З огляду на це він може ухвалити рішення змінити суми в євро.

РОЗДІЛ VI
ДОМОВЛЕНОСТІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 32: Взаємна допомога

1. Митні органи держав-членів Європейського Союзу і України повинні надавати один одному через Європейську комісію зразки відбитків штампів, використовуваних у їхніх митних службах для видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 і адреси митних органів, які відповідають за перевірку цих сертифікатів і декларацій інвойс.

2. З метою забезпечення правильного застосування цього Протоколу Європейський Союз і Україна повинні допомагати один одному через компетентні митні адміністрації у перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або декларацій інвойс та правильності інформації, що міститься в цих документів.

Стаття 33: Перевірка підтверджень походження

1. Подальші перевірки підтверджень походження мають здійснюватись у довільному порядку або тоді, коли митні органи країни імпорту мають обґрунтовані сумніви в достовірності таких документів, статусі походження відповідних товарів або виконанні інших вимог цього Протоколу.

2. З метою реалізації положень пункту 1 цієї статті митні органи країни імпорту повинні повернути сертифікат з перевезення товару EUR.1 та інвойс, якщо він була поданий, декларацію інвойс або копії цих документів митним органам країни експорту, вказавши, якщо це доречно, причини запиту. Будь-які отримані документи й інформація, що вказують на недостовірність інформації, наведеної в підтвердженні походження, повинні бути передані на підтримку запита про перевірку.

3. Перевірка має бути здійснена митними органами країни експорту. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними.

4. Якщо митні органи країни імпорту вирішують призупинити надання преференційного режиму для товарів, щодо яких здійснюється перевірка, до надходження результатів цієї перевірки, вони повинні запропонувати імпортерові позбавитися товару з уживанням будь-яких запобіжних заходів, які вважатимуться необхідними.

5. Митні органи, на запит яких була здійснена перевірка, мають бути повідомлені про її результати якомога раніше. Ці результати повинні чітко вказувати на те, чи є перевірені документи достовірними та чи розглядувані товари можуть бути визнані такими, що походять з Європейського Союзу або України і відповідають іншим вимогам цього Протоколу.

6. Якщо у випадку обґрунтованих сумнівів відповідь на запит про перевірку не надійшла протягом десяти місяців з дати подання цього запита, або якщо відповідь не містить достатньої інформації для визначення достовірності розглядуваного документа або справжнього походження товарів, митні органи, що подали запит, повинні за відсутності виняткових обставин відмовити у наданні права на преференції.

Стаття 34: Вирішення спорів

Якщо у зв'язку з процедурами перевірки, вказаними в статті 33 цього Протоколу, між митними органами, що надіслали запит про перевірку, і митними органами, відповідальними за здійснення цієї перевірки, виникають спори, які не можуть бути вирішені, або якщо постає питання про тлумачення цього Протоколу, Сторони повинні звернутися до Комітету з питань торгівлі.

У всіх випадках вирішення спорів між імпортером і митними органами країни імпорту має бути здійснено відповідно до законодавства цієї країни.

Стаття 35: Стягнення

Стягнення накладатимуться на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документу, який містить неправильну інформацію про мету здобуття преференційного режиму для товарів.

Стаття 36: Вільні зони

1. Європейський Союз і Україна повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, продаж яких підпадає під дію підтвердження походження, що перевозяться через вільні зони, розташовані на їхній території, не були замінені іншими товарами або піддані обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх псуванню.

2. Як виняток з положень, що містяться в пункті 1 цієї статті, якщо товари, які походять з Європейського Союзу або України, ввозяться у вільну зону із застосуванням підтвердження походження і піддаються обробці, відповідні органи повинні на запит експортера видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1, якщо обробку було здійснено відповідно до положень цього Протоколу.

РОЗДІЛ VII
СЕУТА І МЕЛІЛЬЯ

Стаття 37: Застосування Протоколу

1. Поняття "Європейський Союз" ("ЄС"), уживане в статті 2 цього Протоколу, не включає Сеуту і Мелілью.

2. Товари, що походять з України, імпортовані до Сеути чи Мелільї, повинні з усіх поглядів користуватись таким самим митним режимом, як той, що застосовується для товарів, які походять з митної території ЕС за Протоколом 2 Акта про приєднання Королівства Іспанії і Португальської Республіки до Європейських Співтовариств. Для товарів, що походять з Сеути і Мелільї, імпортованих відповідно до умов цієї Угоди, Україна повинна надати такий самий митний режим, як і для товарів, які походять і імпортовані з Європейського Союзу.

3. З метою застосування пункту 2 цієї статті щодо товарів, які походять з Сеути і Мелільї, цей Протокол має бути застосований mutatis mutandis з урахуванням особливих умов, наведених у статті 38 цього Протоколу.

Стаття 38: Особливі умови

1. За умови прямого транспортування товарів згідно з положеннями статті 13 цього Протоколу наступні товари визнаватимуться такими, що:

(1) походять з Сеути і Мелільї:

(a) товари, цілком отримані в Сеуті й Мелільї;

(b) товари, отримані в Сеуті й Мелільї, у виробництві яких були використані товари, інші ніж зазначені в пункті (a), якщо:

(2) походять з України:

(a) товари, цілком отримані в Україні;

(b) товари, отримані в Україні, у виробництві яких були використані товари, інші ніж зазначені в пункті (a), якщо:

2. Сеута і Мелілья мають вважатися єдиною територією.

3. У Комірці 2 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або на деклараціях інвойс експортер або його уповноважений представник повинен написати "Україна" і "Сеута і Мелілья". Крім цього, у випадку походження товарів з Сеути і Мелільї, це має бути зазначене в Комірці 4 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або на деклараціях інвойс.

4. Відповідальність за виконання цього Протоколу в Сеуті й Мелільї покладається на митні органи Іспанії.

РОЗДІЛ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 39: Поправки до Протоколу

1. Підкомітет з Митного Співробітництва може ухвалити рішення про доповнення положень цього Протоколу.

2. Після приєднання України до Регіональної Конвенції про Пан-Євро-Середземноморські преференційні правила визначення походження Підкомітет з Митного Співробітництва може також вирішити замінити правила визначення походження, наведені в цьому Протоколі, тими, що містяться в додатку до Конвенції.

 

ДОДАТОК I
Введення до списку у Додатку II

Примітка 1:

У цьому списку наведені умови, необхідні для визнання будь-яких товарів достатньо обробленими в розумінні статті 6 цього Протоколу.

Примітка 2:

2.1. Перші два стовпці списку містять опис отриманого товару. У першому стовпці наведений код позиції чи групи у Гармонізованій системі, а в другому - опис товару за цією позицією або групою Гармонізованої системи. Для кожного запису в перших двох стовпцях наведено правило в стовпцях 3 або 4. Якщо у деяких випадках запис у першому стовпці міститься слово "виняток", це означає, що правило зі стовпця 3 або 4 застосовується лише до частини позиції, вказаної в стовпці 2.

2.2. Якщо в першому стовпці об'єднані декілька кодів позиції, або в ньому зазначений номер групи, а в стовпці 2 наведено опис товарів у загальних термінах, відповідні правила зі стовпця 3 або 4 застосовуються до всіх товарів, які належать до позицій зазначених у групі або всіх об'єднаних у першому стовпці позицій Гармонізованої системи.

2.3. Якщо до різних товарів, що входять до однієї позиції, застосовуються різні правила зі списку, опис кожної частини такої позиції, до якої застосовується окреме правило зі стовпця 3 або 4, наведений окремим абзацом поруч із відповідним правилом.

2.4. Якщо правило для запису в перших двох стовпцях наведено в обох наступних (3 і 4), вибір між застосуванням правила зі стовпця 3 або 4 надається експортерові. Якщо в стовпці 4 не наведено правила походження, необхідно застосовувати правило зі стовпця 3.

Примітка 3:

3.1. Положення статті 6 цього Протоколу стосовно товарів, які набувають статусу таких, що походять з певної країни, використовуваних у виробництві інших товарів, мають бути застосовані незважаючи на те, чи цей статус був набутий на фабриці, де використовуються такі товари, чи на іншій фабриці контрагента.

Наприклад:

Двигун із позиції 8407, для якого правило встановлює припустимий вміст матеріалів іншого походження не вище 40 % від ціни виробника на умовах франко-завод, виготовлено з "іншої легованої сталі, начорно обробленої куванням", із винятку позиції 7224.

Якщо ця поковка була викувана в Європейському Союзі із злитків іншого походження, вона вже набула статусу такої, що походить з Європейського Союзу, у силу правила для винятку позиції 7224 в списку. У підрахунку вартості цього двигуна така поковка може вважатися тією, що походить з Європейського Союзу, незалежно від того, була вона виготовлена на тій самій або іншій фабриці в Європейському Союзі. Підсумовуючи вартість використаних матеріалів іншого походження, не треба враховувати злитки іншого походження.

3.2. Правило в списку визначає мінімальний необхідний обсяг обробки, тому виконання більшої обробки також надає товарові статус такого, що походить з певної країни, і навпаки - виконання меншої обробки не може надати товарові такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливість використання матеріалу іншого походження, що перебуває на певному рівні виробничого процесу, використання такого матеріалу на більш ранньому етапі виробництва дозволене, а на пізнішому етапі - ні.

3.3. Без обмеження розуміння Примітки 3.2, якщо у правилі використано вираз "Виробництво з матеріалів будь-якої позиції", це означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) (навіть матеріалів із таким самим описом і позицією, як і сам товар), однак з урахуванням усіх спеціальних обмежень, які також можуть бути включені в це правило.

Проте вираз "Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції..." або "Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів тієї ж позиції, що й сам товар" означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) за винятком матеріалів із таким самим описом, як і сам товар, що наведений у стовпці 2 списку.

3.4. Якщо правило в списку визначає, що товар може бути вироблений із декількох матеріалів, ще означає, що у виробництві можна використовувати більше одного матеріалу. Проте використовувати всі матеріали необов'язково.

Наприклад:

Правило для тканин позицій 5208 - 5212 дозволяє використання натурального волокна, а також хімічних матеріалів серед інших матеріалів. Це не означає, що необхідно використовувати обидва матеріали: можна використати один, другий або два одразу.

3.5. Якщо правило в списку вказує, що товар має бути вироблений з певного матеріалу, ця умова очевидно не забороняє використання інших матеріалів, які в силу властивої їм природи не можуть відповідати цьому правилу. (Див. також Примітку 6.2 нижче стосовно текстилю).

Наприклад:

Правило для приготовлених страв позиції 1904, яке окремо забороняє використання злаків і їх похідних, не перешкоджає використанню мінеральних солей, хімічних реактивів та інших добавок, що не є виробленими зі злаків.

Проте це не стосується товарів, які, хоча й не можуть бути вироблені конкретно зі вказаних у списку матеріалів, можуть бути виготовлені з матеріалу такого ж характеру на більш ранньому етапі виробництва.

Наприклад:

У випадку виробу з одягу з винятку Групи 62 з нетканих матеріалів, якщо для цього класу виробів дозволене використання лише пряжі іншого походження, не можна почати з нетканого полотна, навіть незважаючи на те, що неткане полотно зазвичай не може бути вироблене з пряжі. У таких випадках початковий матеріал перебуває на етапі, що передує пряжі, тобто на етапі волокна.

3.6. Якщо в правилі в списку наведені два значення максимального дозволеного вмісту матеріалів іншого походження, ці значення не можна складати. Інакше кажучи, максимальний вміст усіх матеріалів іншого походження не може перевищувати найбільшого з наведених значень. Крім того, вміст кожного окремого матеріалу не повинен перевищувати наведеного для нього значення.

Примітка 4:

4.1. Термін "натуральне волокно" використовується в списку на позначення волокна, іншого за штучне й синтетичне. Воно обмежене етапами, що передують прядінню, включно з відходами, і, якщо не вказано інше, включає волокна, які були піддані кардо- чи гребенечесанню або іншій підготовці, але непрядені.

4.2. Термін "натуральні волокна" включає кінський волос позиції 0503, шовк позицій 5002 і 5003, а також вовняні волокна й тонкий і грубий волос тварин позицій 5101 - 5105, бавовняні волокна позицій 5201 - 5203 та інші рослинні волокна позицій 5301 - 5305.

4.3. Терміни "целюлоза для штучного волокна", "хімічні матеріали" та "матеріали для паперового виробництва" вжиті в списку на позначення матеріалів, не класифікованих у Групах 50 - 63, які можуть використовуватись для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон і пряжі.

4.4. Термін "хімічне штапельне волокно" використовується в списку на позначення жмутів синтетичних або штучних волокнин, штапельного волокна та відходи позицій 5501 - 5507.

Примітка 5:

5.1. Якщо для окремого товару в списку зроблене посилання на цю Примітку, умови, зазначені в стовпці 3, не повинні застосовуватися до будь-яких основних текстильних матеріалів, використовуваних у виробництві цього товару, які разом складають не більше 10 % загальної ваги всіх використаних основних текстильних матеріалів. (Також див. вказані нижче Примітки 5.3 і 5.4.)

5.2. Проте припустиме значення, вказане в Примітці 5.1, стосується лише товарів зі змішаним складом, виготовлених із двох чи більшої кількості основних текстильних матеріалів.

До основних текстильних матеріалів належать:

- шовк,

- вовна,

- грубий волос тварин,

- тонкий волос тварин,

- кінський волос,

- бавовна,

- матеріали для паперового виробництва і папір,

- льон,

- справжнє прядиво,

- джут та інші текстильні луб'яні волокна,

- сизаль та інші текстильні волокна з рослин роду агава,

- кокосові волокна, абака (маніла), рамі та інші текстильні волокна рослинного походження,

- синтетичні хімічні волокна,

- штучні хімічні волокна,

- струмопровідні волокна,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліпропілену,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліестеру,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліаміду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліакрилонітрилу,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з полііміду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з політетрафторетилену,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліфеніленсульфіду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з полівінілхлориду,

- інше хімічне синтетичне штапельне волокно,

- штучне хімічне штапельне волокно з віскози,

- інше хімічне штучне штапельне волокно,

- пряжа з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру простого ефіру, позументна або непозументна,

- пряжа з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру складного ефіру, позументна або непозументна,

- товари позиції 5605 (металізована пряжа) зі вмістом стрічкової нитки, що складається з серцевини з алюмінієвої фольги або пластмасової плівки, з покриттям з алюмінієвого порошку або без покриття, завтовшки не більше 5 мм, з'єднані вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком між двома шарами пластмасової плівки,

- інші товари позиції 5605.

Наприклад:

Пряжа позиції 5205, виготовлена з бавовняного волокна позиції 5203 і синтетичних штапельних волокон позиції 5506, є пряжею змішаного складу. Таким чином, синтетичне штапельне волокно іншого походження, яке не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна), можна використовувати лише у кількості, що не перевищує 10 % ваги пряжі.

Наприклад:

Вовняна тканина позиції 5112, виготовлена з вовняної пряжі позиції 5107 і синтетичної пряжі зі штапельного волокна позиції 5509, є тканиною змішаного складу. Таким чином, синтетичну пряжу, яка не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна), вовняну пряжу, яка не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню та не підготовлених до прядіння у інший спосіб), або обидві пряжі разом можна використовувати лише у загальній кількості, що не перевищує 10 % ваги тканини.

Наприклад:

Прошивна текстильна тканина позиції 5802, виготовлена з бавовняної пряжі позиції 5205 і бавовняної тканини позиції 5210, є товаром змішаного складу лише в тому випадку, якщо сама бавовняна тканина є тканиною змішаного складу, виготовленою з видів пряжі, віднесених до двох різних позицій, або самі ці види пряжі є змішаними.

Наприклад:

Якщо розглядувана прошивна текстильна тканина виготовлена з бавовняної пряжі позиції 5205 і синтетичної тканини позиції 5407, використані види пряжі очевидно є двома різними основними текстильними матеріалами, і, отже, така прошивна текстильна тканина є товаром зі змішаним складом.

5.3. У випадку товарів, що містять "пряжу з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру простого ефіру, позументну або непозументну", припустимий вміст цієї пряжі становить 20 %.

5.4. У випадку товарів зі вмістом "стрічкової нитки, що складається з серцевини з алюмінієвої фольги або пластмасової плівки, з покриттям з алюмінієвого порошку або без покриття, завтовшки не більше 5 мм, з'єднані вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком між двома шарами пластмасової плівки", припустимий вміст цієї стрічкової нитки становить 30 %.

Примітка 6:

6.1. Якщо в списку зроблене посилання на цю Примітку, текстильні матеріали (за винятком підкладок і додаткових підкладок), що не відповідають правилу для розглядуваного виробленого товару, зазначеному в стовпці 3 списку, можуть бути використані лише в тому випадку, коли вони віднесені до іншої позиції, ніж сам товар, а їхня вартість не перевищує 8 % вартості товару на умовах франко-завод.

6.2. Без обмеження розуміння Примітки 6.3 матеріали, не віднесені до Груп 50 - 63, можуть бути використані у виробництві текстильних товарів без обмежень, незалежно від того, чи містять вони текстильні матеріали.

Наприклад:

Якщо правило в списку передбачає, що конкретний текстильний виріб (наприклад, штани) має бути виготовлений з пряжі, це не заважає використанню металевих предметів, таких як ґудзики, тому що ґудзики не віднесені до Груп 50 - 63. З тієї ж причини це правило не заважає використанню застібок-блискавок, хоча застібки-блискавки зазвичай містять текстильні матеріали.

6.3. Якщо застосовується правило процентного співвідношення, вартість матеріалів, не віднесених до Груп 50 - 63, має враховуватись у розрахунку вартості матеріалів іншого походження в складі товару.

Примітка 7:

7.1. Для окремих товарів позицій 2707, 2713 - 2715, 2901, 2902 і 3403, "спеціальні процеси" є наступними:

(a) вакуумна дистиляція;

(b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифікації;

(c) крекінг;

(d) риформінг;

(e) виведення за допомогою вибірних розчинників;

(f) процес, що складається з наступних операцій: обробка концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або триокисом сірки; нейтралізації лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація.

7.2. Для позицій 2710, 2711 і 2712, "спеціальні процеси" є наступними:

(a) вакуумна дистиляція;

(b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифікації;

(c) крекінг;

(d) риформінг;

(e) виведення за допомогою вибірних розчинників;

(f) процес, що складається з наступних операцій: обробка концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або триокисом сірки; нейтралізації лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація;

(j) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів позиції 2710 - знесірчення воднем, що призводить до витіснення щонайменше 85 % сірки з оброблених продуктів (метод ASTM D 1266-59 T);

(k) тільки для товарів позиції 2710, застосовується депарафінування не за допомогою фільтрації;

(l) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів позиції 2710 - обробка воднем під тиском вище 20 бар і за температури вище 250° C, з використанням каталізатора, іншого за каталізатори знесірчення, якщо водень є активним реагентом у хімічній реакції. Подальша обробка воднем мастил з винятку позиції 2710 (наприклад, гідроочищення або знебарвлення), особливо з метою покращення кольору або стабільності, не може вважатися спеціальним процесом;

(m) стосовно окремих видів нафтових палив позиції 2710 - атмосферна дистиляція, за умови, що менше 30 об. % цих продуктів, включно зі втратами, дистилюються за температури 300° C, за методом ASTM D 86;

(n) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів, окрім газойлів і нафтових палив, позиції 2710 - обробка за допомогою високочастотного електричного китичного розряду;

(o) стосовно окремих видів необроблених продуктів (крім нафтового вазеліну, озокериту, воску буровугільного (лігнітного) або воску торф'яного, парафіну, які містять за вагою менше 0,75 % нафти) позиції 2712 - знемаслення методом фракційної кристалізації.

7.3. Стосовно окремих товарів позицій 2707, 2713 - 2715, 2901, 2902 і 3403 - прості операції, такі як очищення, декантування, знесолення, відділення води, фільтрація, забарвлення, маркування, отримання певного вмісту сірки в результаті змішування продукції з різним вмістом сірки або будь-яке поєднання цих операцій чи інші подібні операції не надають статусу походження.

 

ДОДАТОК II
СПИСОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДІЙ ТА ОБРОБОК, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРІАЛАМ ІНШОГО ПОХОДЖЕННЯ СТАТУСУ ТОВАРІВ, ЩО ПОХОДЯТЬ З ПЕВНОЇ КРАЇНИ

Не всі товари, що вказані у списку, підпадають під дію цієї Угоди. Тому необхідно звертатися до інших частин цієї Угоди.

Код Гармонізованої системи

Опис товару

Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни

(1)

(2)

(3)             або             (4)

Група 1

Тварини

Усі тварини Групи 1 мають бути вирощені цілком в даній країні

 

Група 2

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти

Виробництво, у якому усі матеріали Груп 1 і 2 є виробленими цілком в даній країні

 

Група 3

Риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 4

Молочні продукти; пташині яйця; натуральний мед; їстівні товари тваринного походження, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації, за винятком:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 4 є виробленими цілком в даній країні

 

0403

Сколотини, кисле молоко і вершки, кефір, йогурт та інші види кисломолочних чи скислих молочних продуктів та вершків, незалежно від того, чи вони згущені або містять цукор чи інші солодощі, чи вони ароматизовані або містять фрукти, горіхи чи какао

Виробництво, у якому:
- усі матеріали Групи 4 є виробленими цілком в даній країні,
- усі фруктові соки під заголовком 2009 (окрім ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цієї країни і
- ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 5

Товари тваринного походження, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації, за винятком:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 5 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 0502

Оброблені щетина та волосся свиней, підсвинків або кабанів

Очищення, дезінфекція, відбір та випрямлення волосся та щетини

Група 6

Живі дерева та інші рослини; цибулини, корені і тому подібне; зірвані квіти і декоративні рослини

Виробництво, у якому:
- усі матеріали Групи 6 є виробленими цілком в даній країні і
- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

Група 7

Їстівні овочі та певні корені і бульби

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 7 є виробленими цілком в даній країні

 

Група 8

Їстівні фрукти та горіхи; шкірка цитрусових фруктів або дині та кавуну

Виробництво, у якому:
- усі матеріали є виробленими цілком в даній країні і
- ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % значення ціни товару від виробника

 

Окремі товарні коди Групи 9

Кава, чай, мате і пряності окрім:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 9 є виробленими цілком в даній країні

 

0901

Кава, незалежно від того, чи її зерна обсмажені або вона не містить кофеїну; кавові вичавки та плівки; замінники кави, що містять кофеїн у будь-якій пропорції

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку

0902

Чай, ароматизований чи ні

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку

Окремі товарні коди позиції 0910

Суміші пряностей

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку

Група 10

Злаки

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 10 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 11

Продукти борошномельної промисловості; солод; крохмаль; інулін; пшенична клейковина, окрім:

Виробництво, у якому злаки, їстівні овочі, корені та бульби заголовку 0714 або фрукти, є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 1106

Борошно, висушені питлівка та пудра, вилущені бобові культури заголовку 0713

Сушіння та молоття бобових культур заголовку 0708

Група 12

Насіння маслинових та олієнасіння; різноманітні крупи, насіння та фрукти; промислові та лікарські рослини; солома й корм для худоби

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 12 є виробленими цілком в даній країні

 

1301

Натуральний лак; рослинний клей, смоли, камеді та природні смоли (наприклад, бальзами)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку 1301 не перевищує 50 % ціни товару від виробника

1302

Овочеві соки та екстракти; пектинові речовини, пектинати та пектати; агар-агар й інші рослинні клеї та згущувачі, які було змінено або ні, виготовлені з рослинних продуктів:

 

- рослинні клеї та згущувачі, які було змінено або ні, виготовлені з рослинних продуктів

Виробництво з первинних рослинних клеїв та згущувачів

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Група 14

Овочеві садильні матеріали; овочеві товари, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 14 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 15

Тваринні або рослинні жири й олії та продукти їх розщеплення; приготовлені харчові жири віск тваринного або рослинного походження, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

1501

Свинячий жир (у тому числі сало) й пташиний жир, інші ніж вказані у заголовках 0209 чи 1503:

 

- Жири з кісток або відходів

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів заголовків 0203, 0206 чи 0207 або кісток заголовку 0506

- Інші

Виробництво зі свинячого м'яса чи їстівних м'ясних субпродуктів заголовків 0203 чи 0206 або з пташиного м'яса та відповідних їстівних субпродуктів заголовку 0207

1502

Жири великої рогатої худоби, баранів та овець, інші ніж у заголовку 1503

 

- Жири з кісток або відходів

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів заголовків 0201, 0202, 0204 чи 0206 або кісток заголовку 0506

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 2 є виробленими цілком в даній країні

1504

Жири та олії та їх похідні продукти, що отримано з риби чи морських ссавців, очищені або ні, але не змінені хімічним шляхом:

 

- Тверді фракції

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 1504

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали Груп 2 і 3 є виробленими цілком в даній країні

Окремі товарні коди позиції 1505

Рафінований ланолін

Вироблено з необроблених шерстяних жирів заголовку 1505

1506

Інші тваринні жири та олії та їх похідні, очищені або ні, але не змінені хімічним шляхом:

 

- Тверді фракції

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 1506

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 2 є виробленими цілком в даній країні

1507 - 1515

Рослинні олії та їх складові частини:

 

- Соєва, арахісова, пальмова, пальмоядрова, тунгова та ойтикова олії, олія з копри та бабасу, рослинний віск та японський віск, фракції олії хохоби та олій промислового призначення, але не для виробництва тих харчових продуктів, що призначені для споживання людиною

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

- Тверді фракції, окрім таких для олії хохоби

Виробництво з інших матеріалів заголовків 1507 - 1515

- Інші

Виробництво, у якому усі рослинні матеріали є виробленими цілком в даній країні

1516

Тваринні чи рослинні жири та їх складові частини, частково або цілком гідрогенізовані, переетирифіковані, реетирифіковані, очищені або ні, але без подальших приготувань

Виробництво, у якому:
- усі матеріали Групи 2 є виробленими цілком в даній країні і
- усі рослинні матеріали є виробленими цілком в даній країні. Однак можливе використання матеріалів із заголовків 1507, 1508, 1511 і 1513

1517

Маргарин, їстівні суміші або приготовляння з тваринних чи рослинних жирів або олії чи фракції різноманітних жирів та олій цієї Групи, але ті, що не є їстівними жирами чи оліями або фракціями даних олій заголовку 1516

Виробництво, у якому:
- усі матеріали Груп 2 і 4 є виробленими цілком в даній країні і
- усі рослинні матеріали є виробленими цілком в даній країні. Однак можливе використання матеріалів із заголовків 1507, 1508, 1511 і 1513

Група 16

Приготовляння зі м'яса, риби або ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних

Виробництво:
- з тварин, вказаних у Групі 1 та/або
- у якому усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 17

Цукри та кондитерський цукор, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 1701

Тростинний або буряковий цукор та хімічно чиста цукроза у твердому вигляді, що містить ароматизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

1702

Інші цукри, зокрема хімічно чиста лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза у твердому вигляді; цукрові сиропи без ароматизатори та барвників; штучний мед, незалежно від того, чи він змішаний з натуральним; карамель:

 

- Хімічно чисті мальтоза та фруктоза

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 1702

- Інші цукри у твердому вигляді, що містять ароматизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали мають походження з цієї країни

Окремі товарні коди позиції 1703

Патока, яку отримано у результаті витягу чи очищення цукру і яка містить ароматизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

1704

Кондитерський цукор (у тому числі білий шоколад), що не містить какао

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Група 18

Какао та продукти з нього

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

 

1901

Екстракт солоду; харчові продукти з борошна, круп, питлівки, крохмалю чи екстракту солоду, що не містять какао, або містять його у ваговій частині не більше 40 %, що розраховано для повністю знежиреного стану, причому дані продукти ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; харчові приготовляння з товарів заголовків 0401 - 0404, які не містять какао або містять його у ваговій частині не більше 5 %, що розраховано для повністю знежиреного стану, причому дані продукти ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації:

 

 

- Витяжка солоду

Вироблено із злаків Групи 10

- Інші

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

1902

Паста, незалежно від того, чи вона приготовлена або фарширована (м'ясом чи іншими інгредієнтами) чи оброблена будь-яким іншим чином, така як спагеті, макарони, локшина, лазанья, ньокки, італійські пельмені, канелоні; кускус, приготовлений або ні:

 

- З ваговою частиною м'яса, м'ясних відходів, риби, ракоподібних чи молюсків 20 % або менше

Виробництво у якому усі злаки та їхні складові частини (окрім твердої пшениці та її складові) вироблені цілком у даній країні

- З ваговою частиною м'яса, м'ясних відходів, риби, ракоподібних чи молюсків більше 20 %

Виробництво, у якому:
- усі злаки та їхні складові частини (окрім твердої пшениці та її складові) вироблені цілком у даній країні і
- усі матеріали Груп 2 і 3 є виробленими цілком в даній країні

1903

Крохмальна крупа та її замінники, виготовлені з крохмалю у формі пластівців, зернин, гранул, висівок та подібних формах

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім картопляного борошна заголовку 1108

1904

Приготовлені страви, що отримані шляхом набрякання чи обжарювання злаків чи продуктів з них (наприклад, кукурудзяні пластівці); злаки (але не маїс (кукурудза)) у формі зернин або пластівців чи інших подібних формах (окрім борошна, круп та питлівки), завчасно оброблені чи приготовлені іншим чином, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів заголовку 1806,
- у якому, усі злаки та борошно (окрім твердої пшениці, маїсу Zea indurata та їх складових) вироблені цілком у даній країні
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

1905

Хліб, мучні вироби, торти, бісквіти та інші кондитерські вироби, що містять або не містять какао; причасні та вафельні облатки, крохмальні капсули, що використовуються у медичних цілях, рисовий папір та подібні товари

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів Групи 11.

Окремі товарні коди Групи 20

Приготовляння з овочів, фруктів, горіхів та інших частин рослин; окрім:

Виробництво, у якому усі фрукти, горіхи та овочі є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 2001

Батат, солодка картопля та інші їстівні частини рослин, що містять крохмаль, заготовлені за допомогою оцту чи оцтової кислоти, у ваговій частині 5 % або більше

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди позицій 2004 - 2005

Картопля у вигляді борошна, крупчатки або пластівців, заготовленою без допомоги оцту чи оцтової кислоти

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

2006

Овочі, фрукти, горіхи, фруктові шкірки та інші частини рослин, заготовлені за допомогою цукру (сушені, заморожені або цукати)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

2007

Джеми, плодово-ягідні желе, мармелади, фруктові або горіхові пюре та терті фруктові або горіхові маси, незалежно від того, чи є у їх складі доданий цукор або інші підсолоджувачі

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2008

- Горіхи, що не містять доданого цукру або барвників

Виробництво, у якому ціна усіх горіхів та насіння маслинових, що походять з цієї країни, заголовків 0801, 0802 й 1201 - 1207 не перевищує 60 % ціни товару від виробника

- Арахісове масло; суміші на основі злаків; пальмові ядра; маїс (кукурудза)

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

- Інші винятки для горіхів та фруктів, приготовлені не за допомогою парування чи кип'ятіння у воді, що не містять доданого цукру та є замороженими

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

2009

Фруктові (у тому числі виноградне сусло) та овочеві соки, що не містять ферментів й алкоголю, незалежно від того, чи є у їх складі доданий цукор або інші підсолоджувачі

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 21

Різноманітні їстівні приготування, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

2101

Екстракти, есенції та концентрати з кави, чаю або мате та приготовляння на основі даних продуктів або на основі кави, чаю чи мате; обжарений цикорій й інші обжарені замінники кави та їх екстракти, есенції та концентрати

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому увесь цикорій є виробленим цілком в даній країні

2103

Соуси та приготовляння з них; приправи та спеції; гірчичний порошок та борошно, оброблена гірчиця:

 

- Соуси та приготовляння з них; приправи та спеції; гірчичний порошок та борошно

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання гірчичного порошку або борошна чи обробленої гірчиці

- Гірчичний порошок та борошно, оброблена гірчиця

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку

Окремі товарні коди позиції 2104

Супи та бульйони й приготовляння з них

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім оброблених або консервованих овочів заголовків 2002 - 2005

2106

Харчові продукти, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 22

Напої, алкогольні напої та оцет, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виробленими цілком в даній країні

 

2202

Води, у тому числі мінеральні і газовані, що містять доданий цукор або інші підсолоджувачі чи барвники та інші безалкогольні напої заголовку 2009, що не містять фруктових чи овочевих соків

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару,
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника і
- у якому усі фруктові соки (окрім ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цієї країни

2207

Неденатурований етиловий спирт з процентним вмістом 80 об. % або вище; етиловий спирт та інші спирти, денатуровані, з будь-якою концентрацією

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім заголовків 2207 або 2208 і
- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виробленими цілком в даній країні або, якщо усі інші матеріали вже мають походження з цієї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом

2208

Неденатурований етиловий спирт з процентним вмістом 80 об. % або менше; настоянки та інші спиртові та алкогольні напої

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім заголовків 2207 або 2208 і
- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виробленими цілком в даній країні або, якщо усі інші матеріали вже мають походження з цієї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом

Окремі товарні коди Групи 23

Залишки та відходи харчової промисловості; зоологічні корма, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 2301

Китове борошно; борошно, порошок та пелети з риби чи з ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних, що не призначені для споживання людиною

Виробництво, у якому усі матеріали Груп 2 і 3 є виробленими цілком в даній країні

Окремі товарні коди позиції 2303

Залишки виробництва з кукурудзяного крохмалю (окрім концентрованих замкових вод), зі вмістом протеїну, вагова частина якого у розрахунку на сухий продукт не перевищує 40 %

Виробництво, у якому уся кукурудза є виробленою цілком в даній країні

Окремі товарні коди позиції 2306

Макуха та інші тверді залишки витягу з оливкової оливи, що містять більше 3 % цієї олії

Виробництво, у якому усі оливки є виробленими цілком в даній країні

2309

Приготовляння для корму тварин

Виробництво, у якому:
- усі злаки, цукор чи патока, м'ясо та молоко є виробленими цілком в даній країні і
- усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в даній країні

Окремі товарні коди Групи 24

Тютюн та його промислові замінники, окрім:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 24 є виробленими цілком в даній країні

 

2402

Сигари, манільські сигари, сигарілли і сигарети з тютюну або його замінників

Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу заголовку 2401 становить щонайменше 70 %

Окремі товарні коди позиції 2403

Курильний тютюн

Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу заголовку 2401 становить щонайменше 70 %

Окремі товарні коди Групи 25

Сіль; сірка; ґрунти та камені; тинькарські матеріали, вапно та цемент, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 2504

Природний кристалічний збагачений вуглецем графіт, очищений та оброблений

Збагачення вуглецем, очищення та товчення необробленого кристалічного графіту

Окремі товарні коди позиції 2515

Мармур, просто розпиляний або в інший спосіб розрізаний на блоки чи плити прямокутної (в тому числі квадратної) форми не більші за 25 см завтовшки

Розрізання пилою чи у інший спосіб мармуру (навіть розпиляного раніше) більше 25 см завтовшки

Окремі товарні коди позиції 2516

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші матеріали для монументів або будівництва, просто розпиляні або в інший спосіб розрізані на блоки чи плити прямокутної (в тому числі квадратної) форми не більші за 25 см завтовшки

Розрізання пилою чи у інший спосіб каменю (навіть розпиляного раніше) більше 25 см завтовшки

Окремі товарні коди позиції 2518

Кальцинований доломіт

Випалення некальцинованого доломіту

Окремі товарні коди позиції 2519

Подрібнений природний карбонат магнію (магнезит) в герметично закритих контейнерах і оксид магнію з домішками або без домішок, крім плавленої магнезії або перепаленої (агломерованої) магнезії

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання природного карбонату магнію (магнезит)

Окремі товарні коди позиції 2520

Гіпс, спеціально підготовлений для стоматології

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2524

Волокна натурального азбесту

Виробництво з азбестового концентрату

Окремі товарні коди позиції 2525

Слюдяний порошок

Товчення слюди або її відходів

Окремі товарні коди позиції 2530

Мінеральні барвники, кальциновані або здрібнені

Кальцинація або товчення мінеральних барвників

Окремі товарні коди Групи 26

Руда, шлак та зола

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 27

Мінеральне пальне, мінеральні олії і продукти їх дистиляції; бітумні речовини; гірський віск, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 2707

Олії, у яких вагова частина ароматичних компонентів перевищує вагову частину неароматичних компонентів, що подібні до мінеральних та отримані шляхом дистиляції бітуму за умов високої температури, більш ніж 65 % об'єму якого дистилюється за температури до 250° C (у тому числі суміші лакового бензину та бензолу), для використання у якості пального для виробництва енергії чи обігріву

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)1
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2709

Сирова нафта, яку отримано з бітумних матеріалів

Деструктивна дистиляція бітумних матеріалів

2710

Мінеральні олії й олії, що отримано з бітумних матеріалів, але не з нафти; склади, що ніде більш не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації, та які містять мінеральні олії чи олії, що отримано з бітумних матеріалів, у ваговому співвідношенні 70 % або більше, дані олії є базовими компонентами даних складів; відпрацьовані олії

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)2
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

2711

Нафтові гази та інші газоподібні вуглеводні

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)3
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

2712

Нафтовий вазелін; твердий парафін, мікрокристалічний нафтовий парафін, сировий парафін, озокерит, мінеральний віск, буровугільний віск, торфовий віск, інші види мінерального воску та подібні товари, фарбовані або ні, що отримані шляхом синтезу або інших процесів

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)4
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

2713

Нафтовий кокс, нафтовий бітум та інші залишкові продукти нафтового коксу або олій з бітумних матеріалів

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)5
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

2714

Бітум і асфальтовий бітум, бітумний та нафтовий сланець і бітумний пісок; асфальтити й бітумінозна порода

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)6
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

2715

Бітумні суміші на основі природного асфальту, природного чи нафтового бітуму, мінеральної смоли або мінеральні кам'яновугільні смоли, (наприклад, бітумні мастики, розріджені бітуми)

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)7
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 28

Неорганічні хімічні речовини; органічні чи неорганічні сполуки з дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або їх ізотопів, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2805

"Мішметал"

Виробництво шляхом електронної або теплової обробки, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2811

Триокис сірки

Виробництво з двоокису сірки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2833

Сульфат алюмінію

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2840

Перборат натрію

Вироблено з тетраборат дінатрій пентагідрату

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2852

Ртутні сполуки з внутрішнього ефіру та його галогенізованих, сульфованих, нітрованих та нітрозатованих похідних

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку. Однак ціна усіх матеріалів заголовку 2909 не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Ртутні сполуки з нуклеїнових кислот ті їхні солі, хімічно відокремлені або ні; інші гетероциклічні сполуки

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку. Однак ціна усіх матеріалів заголовків 2852, 2932, 2933 і 2934 не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 29

Органічні речовини, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2901

Ациклічні вуглеводні для використання у якості пального для обігріву

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)8
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2902

Циклани та циклени (але не азулени), бензоли, толуоли, ксилоли для використання у якості пального для обігріву

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)9
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2905

Алкоголяти металу зі спиртів даного заголовку або з етанолу

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 2905. Проте можливе використання інших алкоголятів металу даного заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

2915

Насичені ациклічні єдиноосновні карбонові кислоти та їхні ангідриди, галогеніди, перекиси та пероксікислоти; їхні галогенізовані, сульфовані, нітровані та нітрозатовані похідні

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку. Однак ціна усіх матеріалів заголовків 2915 і 2916 не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2932

- Внутрішні ефіри та їх галогенізовані, сульфовані, нітровані та нітрозатовані похідні

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку. Однак ціна усіх матеріалів заголовку 2909 не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Циклоацеталі та внутрішні напівацеталі, їх галогенізовані, сульфовані, нітровані та нітрозатовані похідні

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

2933

Тільки гетероциклічні гетероатомні сполуки азоту

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку. Однак ціна усіх матеріалів заголовків 2932 і 2933 не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

2934

Нуклеїнові кислоти ті їхні солі, хімічно відокремлені або ні; інші гетероциклічні сполуки

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку. Однак ціна усіх матеріалів заголовків 2932, 2933 і 2934 не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 2939

Концентрати макової соломки, що містять не менше 50 % алкалоїдів за вагою

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 30

Фармацевтичні товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

 

3002

Людська кров; кров тварин, приготовлена для терапевтичних, профілактичних чи діагностичних цілей; імунна сироватка та інші складові крові та модифіковані імунологічні товари, отримані шляхом біотехнологічних процесів або ні; вакцини, токсичні речовини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та подібні товари:

 

- Товари, що складаються з двох або більше компонентів, які було змішано разом з терапевтичними або профілактичними цілями або незмішані товари аналогічного використання, упаковані у певних дозах або у формах чи пакунках для роздрібної торгівлі

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

- Інші

 

- - Людська кров

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

- - Кров тварин, приготовлена для терапевтичних або профілактичних цілей

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

- - Фракції крові, окрім імунної сироватки, гемоглобіну, глобулінів крові чи сироватки

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

- - Гемоглобін, глобуліни крові чи сироватки

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

- - Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

3003 і 3004

Медикаменти (За винятком товарів заголовків 3002, 3005 або 3006):

 

- отримано з амікацину заголовку 2941,

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів заголовків 3003 і 3004, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів заголовків 3003 і 3004, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3006

- Фармацевтичні відходи, визначені у примітці 4(k) цієї Групи

Походження товару за початковою класифікацією має бути збережено

- Стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються:

 

- з пластику

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару від виробника(5)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

- зроблено з тканини

Виробництво з (7):
- натуральних волокон
- хімічного штапельного волокна, що не
є чесаним або в інший спосіб підготовленим до прядіння,
або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

- Пристрої, що ідентифікуються як пристрої для стомічного використання

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 31

Добрива, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3105

Мінеральні або хімічні добрива, що містять два або три з наступних елементів: азот, фосфор і калій; інші добривні речовини; товари цієї Групи у таблетках або подібної форми чи запаковані, вага яких не перевищує 10 кг, окрім:
- натрій-нітрату
- ціанаміду кальцію
- сульфату калію
- сульфату калію-магнію

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 32

Дубильні або барвні екстракти; дубильні речовини та їх похідні; барвники та інші барвні речовини; фарби та лаки; мастики та інші шліфувальні суміші; чорнило, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3201

Дубильні речовини та їхні солі, ефіри та складні ефіри та інші складові частини

Вироблено з дубильного екстракту рослинного походження

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

3205

Барвні лаки; склади на базі даних лаків, що вказані у примітці 3 до цієї Групи10

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім заголовків 3203, 3204 і 3205. Проте можливе використання матеріалів заголовку 3205, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 33

Ефірні олії та резиноїди, парфумерні товари, косметика та туалетні приладдя, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

3301

Ефірні олії (безтерпенові або ні), у тому числі тверді квіткові екстракти та абсолю; резиноїди; витяги з природних смол; концентрати ефірних олій з жирів, жирних олій, воску і тому подібного, що отримані за допомогою анфлеражного методу чи мацерації; побічні продукти процесів видалення терпенів з ефірних олій; водяні дистиляти і водяні розчини ефірних олій

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, у тому числі з матеріалів іншої "групи"11 даного заголовку. Проте можливе використання матеріалів тієї ж групи, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 34

Мило; поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматології; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3403

Змащувальні засоби, що містять менше 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

Процедури з очищення та/або більш спеціальна(і) процедура(и)12
або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3404

Штучний та оброблений віск:

 

- На основі керосину, нафтового парафіну, воску з бітумних матеріалів, сирового та лускатого парафінів

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

- Інші

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку, окрім:
- гідрогенізовані олії, що мають характер восків заголовка 1516,
- жирних кислот, хімічно не визначених, або промислових жирних спиртів, що мають характер восків заголовка 3823 і
- матеріалів заголовка 3404
Проте можливе використання даних матеріалів, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 35

Білкові речовини; змінені вуглеводи; клеї; ферменти, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

3505

Декстрини та інші змінені вуглеводи (наприклад, желатинованого чи естерифікованого крохмалю); клеїв на сонові крохмалю, декстринів або інших змінених вуглеводів:

 

- Ефіри крохмаля та складні ефіри

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3505

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовку 1108.

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3507

Приготовлені ферменти, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Група 36

Вибухівка; піротехнічна продукція, сірники; пірофорні стопи; певні легкозаймисті товари

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 37

Фотографічні або кінематографічні товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

3701

Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них:

 

 

- Плівка плоска для моментальної кольорової фотографії, в упаковках

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 3701 і 3702. Проте можливе використання матеріалів заголовку 3702, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 3701 і 3702. Проте можливе використання матеріалів заголовків 3701 і 3702, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

3702

Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або тканини; плівка для моментальної фотографії в рулонах, сенсибілізована, неекспонована

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 3701 і 3702

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

3704

Фотографічні пластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали, експоновані, але не проявлені

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 3701 - 3704

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 38

Різноманітні хімічні товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3801

- Колоїдний графіт у вигляді суспензії в оливі й напівколоїдний графіт; вуглецеві пасти для електродів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

- Графіт у вигляді пасти, що є сумішшю графіту масовою часткою більше 30 % з мінеральними оливами

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку 3403 не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3803

Очищена талова олія

Очищення брудної талової олії

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3805

Спирти з сульфатного скипидару, очищені

Очищення сирих спиртів із сульфатного скипидару дистиляцією або рафінуванням

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3806

Ефіри каніфолі

Виробництво із смоляних кислот

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3807

Деревний пек (пек деревної смоли)

Дистиляція деревної смоли

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

3808

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки й папір липкий від мух)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товарів від виробника

3809

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти й готові препарати (наприклад, препарати й засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, не зазначені й не включені в інші заголовки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товарів від виробника

3810

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товарів від виробника

3811

Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні речовини та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що й нафтопродукти:

 

- Готові присадки, добавки для мастила, із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку 3811 не перевищує 50 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3812

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, не зазначені й не включені в інші заголовки; антиоксиданти та інші багатоскладові стабілізатори для каучуку або пластмаси

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3813

Засоби та витратні матеріали для вогнегасників; заряджені вогнегасники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3814

Органічні композитні розчинники й розріджувачі, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; приготовлені фарби чи видалячі лаків

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3818

Лакувальні хімічні елементи для використання в електроніці, у формі дисків, тонких кристалічних пластин або подібних формах; лакувальні хімічні сполуки для використання в електроніці

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3819

Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту або із вмістом менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3820

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3821

Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3822

Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці й приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у заголовках 3002 і 3006; сертифіковані еталонні матеріали

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3823

Промислові єдиноосновні жирні кислоти; кислі олії після очищення; промислові жирні спирти:

 

- Промислові єдиноосновні жирні кислоти; кислі олії після очищення

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

- Промислові жирні спирти

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 3823

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), не зазначені й не включені в інші заголовки:

 

- Наступні товари даного заголовку:
- - Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів, на основі природних смолистих сполук
- - Нафтенові кислоти, їх нерозчинні у воді солі та їх складні ефіри
- - Сорбітол, крім сорбітолу заголовка 2905
- - Сульфонати нафтові, за винятком сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти масел, одержаних із бітумінозних мінералів, та їх солі
- - Іоніти
- - Газопоглиначі для вакуумних приладів
- - Оксид заліза лужний для очищення газів
- - Аміачна вода й відпрацьована газоочисна маса, отримана під час очищення вугільного газу
- - Сульфонафтенові кислоти, їх нерозчинні у воді солі та їх складні ефіри
- - Сивушне масло і масло Джепеля (масло кісткового дьогтю)
- - Суміші солей зі вмістом різних аніонів
- - Копіювальні пасти на основі желатину, на паперовій чи текстильній основі або без основи

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

3901 - 3915

Пластмаси в первинних формах, пластикові відходи, обрізки й скрап; крім винятків заголовків 3907 - 3912, правила для яких наведені нижче:

 

 

- Додаткові продукти гомополімеризації, у яких вагова частина простих мономерів становить більше ніж 99 % повного вмісту полімерів

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару від виробника13

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару від виробника14

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3907

- Співполімер полікарбонату й співполімеру акрилонітрилбутадієнстиролу (ABS)

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника15

- Поліефіру

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару від виробника та/або виробництво з полікарбонату тетрабромбісфенолу A

3912

Целюлоза та її хімічні похідні у первинній формі, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 20 % ціни товару від виробника

3916 - 3921

Напівфабрикати та вироби з пластику, окрім продукції заголовків винятків 3916, 3917, 3920 і 3921, правила щодо яких надані нижче:

 

- Плоскі вироби, оброблені понад обробку поверхні або нарізані на форми, інші ніж прямокутна (в тому числі квадратна); інші вироби, оброблені понад обробку поверхні

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

- Інші:

 

- - Додаткові продукти гомополімеризації, у яких вагова частина простих мономерів становить більше ніж 99 % повного вмісту полімерів

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару від виробника16

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

- - Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару від виробника17

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позицій 3916 - 3917

Профілі фігурні й трубки

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3920

- Іономерні листи чи плівки

Виробництво з термопластичної кислої солі, що являє собою співполімер етилену та метакрилової кислоти, частково нейтралізованої іонами металу, в основному цинку і натрію

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

- Листи з гідратцелюлози, поліамідів чи поліетилену

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 3921

Фольга пластикова, металізована

Виробництво з високопрозорої поліестерової плівки менше 23 мікрон завтовшки18

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

3922 - 3926

Вироби з пластику

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 40

Каучук та вироби з нього, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4001

Ламіновані пластини з крепу (природного каучуку) для виготовлення взуття

Ламінування природного каучуку

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів, окрім натурального каучуку, не перевищує 50 % ціни товару від виробника

4012

Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або ті, що використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободові стрічки, гумові:

 

- Відновлені пневматичні масивні шини або еластик-шини, гумові

Відновлення шин, що використовувалися

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 4011 і 4012

Окремі товарні коди позиції 4017

Вироби з твердого каучуку

Виробництво з твердого каучуку

Окремі товарні коди Групи 41

Необроблені шкури й шкіра (окрім хутра) і вироблена шкіра; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4102

Необроблені шкіри овець і ягнят без вовняного покриву

Зняття вовни зі шкір овець і ягнят з вовняним покривом

4104 - 4106

Дублені або додублені шкури й шкіри без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без подальшої обробки

Додублення дубленої шкіри
або
Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

4107, 4112 і 4113

Шкіра, додатково оброблена після дублення або додублення, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри заголовка 4114

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім заголовків 4104 - 4113

Окремі товарні коди позиції 4114

Шкіра лакова та шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра металізована

Виробництво з матеріалів заголовків 4104 - 4106, 4107, 4112 і 4113, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Група 42

Вироби зі шкіри; вироби шорно-сідельні та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з залоз шовкопряда)

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 43

Натуральне та штучне хутро; вироби з нього; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4302

Хутрові шкурки дублені або вичинені, з'єднані:

 

- Пластини, хрести й подібні форми

Відбілювання чи фарбування, крім розрізання та з'єднання нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок

- Інші

Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок

4303

Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з натурального хутра

Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок заголовка 4302

Окремі товарні коди Групи 44

Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4403

Деревина начорно брусована

Виробництво з необробленої деревини, обкоркваної чи необкоркованої або начорно обтесаної

Окремі товарні коди позиції 4407

Деревина, розпиляна чи розколота уздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більш як 6 мм, стругана, шліфована або з'єднана торцями

Стругання, шліфування або торцеве з'єднання

Окремі товарні коди позиції 4408

Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери завтовшки не більш як 6 мм, зрощені, й інші лісоматеріали, розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки не більш як 6 мм, стругані, шліфовані або з'єднані торцями

Зрощення, стругання, шліфування або торцеве з'єднання

Окремі товарні коди позиції 4409

Деревина у вигляді профільованого погонажу уздовж будь-яких країв чи площин, стругана або нестругана, шліфована або нешліфована, що має або не має торцеві з'єднання:

 

- Шліфована або з'єднана торцями

Шліфування або торцеве з'єднання

- Багети й фасонні профілі

Фрезерування чи калювання

Окремі товарні коди позиції 4410 - 4413

Багети й фасонні профілі, в тому числі фасонні плінтуси й інші профільні дошки

Фрезерування чи калювання

Окремі товарні коди позиції 4415

Ящики, коробки, пакувальні кліті, барабани та інша аналогічна тара, з деревини

Виробництво з дощок, не розрізаних за розміром

Окремі товарні коди позиції 4416

Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини

Виробництво з колотої клепки, не обробленої понад розпилювання на двох головних поверхнях

Окремі товарні коди позиції 4418

- Вироби столярні та теслярські будівельні деталі з деревини

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання пустотілих плит і ґонту з деревини

- Багети й фасонні профілі

Фрезерування чи калювання

Окремі товарні коди позиції 4421

Сірникова соломка; гачки та кілочки для взуття з деревини

Виробництво з деревини будь-якого заголовку, окрім скобленого дерева заголовка 4409

Окремі товарні коди Групи 45

Корок та вироби з нього; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

4503

Вироби з натурального корка

Виробництво з корка заголовка 4501

Група 46

Вироби з соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Група 47

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; регенерований (з відходів та макулатури) папір або картон

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 48

Папір та картон; вироби з паперової маси, з паперу чи картону, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4811

Папір та картон, лише розграфлені, лінійовані або вкриті клітинками

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

4816

Копіювальний та самокопіювальний папір та інші види копіювального чи перебивного паперу (але не ті, що відносяться до заголовку 4809), воскові матриці та офсетні форми, з паперу, у коробках або ні

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

4817

Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 4818

Туалетний папір

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

Окремі товарні коди позиції 4819

Картонова тара, коробки, сумки та інші контейнерні упаковки з паперу, картону, целюлозної вати чи тканини з целюлозних волокнин

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 4820

Листи для приміток

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 4823

Інший папір, газети, целюлозна вата чи тканина з целюлозних волокнин, порізані за належним розміром чи формою

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

Окремі товарні коди Групи 49

Друковані книги, газети, картини та інші продукти поліграфії; рукописи, машинописні документи і креслення, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

4909

Поштові листівки (поштові картки) друковані або ілюстровані; друковані листівки з надрукованими вітаннями, оголошеннями або повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 4909 і 4911

4910

Будь-які календарі, зокрема календарні блоки:

 

- Календарі "постійного" типу або з замінними блоками, закріпленими на основі, іншій ніж папір або картон

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 4909 і 4911

Окремі товарні коди Групи 50

Шовк, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 5003

Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи), кардочесані чи гребенечесані

Кардочесання чи гребенечесання шовкових відходів

5004 - окремі товарні коди позиції 5006

Шовкова пряжа й пряжа з відходів шовку

Вироблено з19:
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,
- іншого натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

5007

Плетена тканина з бавовни або її відходів:

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі20

- Інші

Вироблено з21:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 51

Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

5106 - 5110

Пряжа з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу

Вироблено з22:
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

5111 - 5113

Тканини з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу:

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі23

- Інші

Вироблено з24:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 52

Бавовна, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

5204 - 5207

Бавовняна пряжа або бавовна

Вироблено з25:
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

5208 - 5212

Плетена тканина з бавовни:

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі26

- Інші

Вироблено з27:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 53

Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

5306 - 5308

Пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова

Вироблено з28:
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

5309 - 5311

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі:

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі29

- Інші

Вироблено з30:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- джутової пряжі,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

5401 - 5406

Пряжа, мононитки й нитки з хімічного волокна

Вироблено з31:
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

 

5407 і 5408

Плетена тканина з хімічної штапельної пряжі:

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі32

- Інші

Вироблено з33:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

5501 - 5507

Хімічна штапельна пряжа

Виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

5508 - 5511

Пряжа й швейні нитки з хімічного штапельного волокна

Вироблено з34:
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

5512 - 5516

Плетена тканина з хімічного штапельного волокна:

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі35

- Інші

Вироблено з36:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперу
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 56

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них; крім:

Вироблено з37:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

 

5602

Фетр і повсть, просочені або непросочені, з покриттям або дубльовані:

 

- тканої повсті

Вироблено з38:
- натуральних волокнин або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
Однак:
- поліпропіленового волокна заголовку 5402,
- поліпропіленового волокна заголовку 5503 чи 5506 або
- жмути поліпропіленових волокнин заголовку 5501,
можуть бути використані, якщо у всіх випадках лінійна щільність однієї нитки або волокна є меншою за 9 децітекс, якщо їх вартість не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Вироблено з39:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна з казеїну, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

5604

Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки подібної форми до заголовка 5404 або 5405, просочені, з покриттям або в оболонці з гуми чи пластмаси:

 

- Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям

Виробництво з гумових ниток або корду без текстильного покриття

- Інші

Вироблено з40:
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

5605

Нитки металізовані, позументні або непозументні, що є текстильними, стрічковими нитками та нитками подібної форми до заголовка 5404 або 5405, комбіновані з металом у вигляді ниток, стрічок, порошку або покриті металом

Вироблено з41:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

5606

Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки подібної форми до заголовка 5404 або 5405, позументні (крім заголовка 5605 та крім позументних ниток з кінського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста

Вироблено з42:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи
- паперових матеріалів

Група 57

Килими та інші покриття підлог з тканини:

 

 

- З тканої повсті

Вироблено з43:
- натуральних волокнин або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
Однак:
- поліпропіленового волокна заголовку 5402,
- поліпропіленового волокна заголовку 5503 чи 5506 або
- жмути поліпропіленових волокнин заголовку 5501,
можуть бути використані, якщо у всіх випадках лінійна щільність однієї нитки або волокна є меншою за 9 децітекс, якщо їх вартість не перевищує 40 % ціни товару від виробника
Джутова тканина може бути використана як основа

- З іншої повсті

Вироблено з44:
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

- Інші

Вироблено з45:
- пряжа з волокон кокосових горіхів або джутова пряжа,
- синтетична чи штучна філаментна пряжа,
- натуральних волокнин або
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння
Джутова тканина може бути використана як основа

Окремі товарні коди Групи 58

Спеціальні тканини; прошивні текстильні тканини; мереживо; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка; крім:

 

 

- Поєднана з гумовою ниткою

Виробництво з однониткової пряжі46

- Інші

Вироблено з47:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

5805

Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленів та аналогічних гобеленів, гобелени вишиті (наприклад гладдю чи хрестом), оброблені чи необроблені

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

5810

Вишивання єдиним цілим, смугами або візерунками, що повторюються

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

5901

Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані полотна для живопису; бортівка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів головних уборів

Виробництво з пряжі

 

5902

Матеріали кордні для шин з нейлонових або інших поліамідних, поліефірних або віскозних високоміцних ниток:

 

- Зі вмістом не більше 90 мас. % текстильних матеріалів

Виробництво з пряжі

- Інші

Виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

5903

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів заголовка 5902

Виробництво з пряжі
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

5904

Лінолеум, розрізаний або не розрізаний за формою; матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, розрізані або не розрізані за формою

Виробництво з пряжі48

5905

Настінні покриття з текстильних матеріалів:

 

- Просочені, з покриттям або дубльовані гумою, пластмасами чи іншими матеріалами

Виробництво з пряжі

- Інші

Вироблено з49:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

5906

Текстильні матеріали прогумовані, крім тканин заголовка 5902:

 

- Трикотажні тканини

Вироблено з50:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

- Інші тканини з синтетичної філаментної пряжі, що містять понад 90 мас. % текстильних матеріалів

Виробництво з хімічних матеріалів

- Інші

Виробництво з пряжі

5907

Текстильні матеріали, просочені або покриті у інший спосіб; полотна, розписані для театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного використання

Виробництво з пряжі
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

5908

Ґноти текстильні, ткані, трикотажні або плетені для ламп, нагрівальних пристроїв, запальничок, свічок тощо; газорозжарювальні сітки й трикотажне трубчасте полотно для газових пальників, просочені або непросочені:

 

- Газорозжарювальні сітки, просочені

Виробництво з трикотажного трубчастого полотна для газових пальників

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

5909 - 5911

Текстильні вироби технічного призначення:

 

- Полірувальні диски або круги, інші, ніж із фетру, вказані у заголовку 5911

Виготовлення з пряжі, відходів текстильного виробництва заголовка 6310

- Ткані тканини, які звичайно використовуються при виробництві паперу або для іншого технічного призначення, збиті в повсть або ні, просочені або непросочені, покриті і не покриті оболонкою; трубчасті або безперервні з трубчастою або багатошаровою основою та/або підкладкою або пласкоткані з багатошаровою основою та/або підкладкою заголовка 5911

Вироблено з51:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- наступних матеріалів:
- - пряжі з політетрафторетилену52,
- - пряжа багатониткова, поліамідна, просочена або покрита фенол каучуком,
- - пряжа з синтетичних текстильних волокон з ароматичного поліаміду, отримана поліконденсацією м-фенілендіаміну та ізофталевої кислоти,
- - монофілу з політетрафторетилену53,
- - пряжа з синтетичних ниток з полі-(п-фенілен терефталаміду),
- - пряжа скловолокниста, покрита фенол-каучуком, прошита акриловою пряжею54,
- - сополіефірні моноволокна з поліестеру і каучуку з терефталевої кислоти і 1,4 циклогексанедіетанолу та ізофталевої кислоти,
- - натуральних волокнин,
- - хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- - хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

- Інші

Вироблено з55:
- пряжі з волокон кокосових горіхів,
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

Група 60

Трикотажні тканини

Вироблено з56:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

Група 61

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні:

 

 

- виготовлені за допомогою зшивання або з'єднання іншим чином двох або більше шматів трикотажного полотна або трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

Виробництво з пряжі57 58

- Інші

Вироблено з59:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

Окремі товарні коди Групи 62

Одяг та додаткові речі до одягу, не трикотажні: крім:

Виробництво з пряжі60 61

 

Окремі товарні коди позицій 6202, 6204, 6206, 6209 і 6211

Жіночій, дівочий та дитячий одяг та аксесуари одягу для дітей, вишивані

Виробництво з пряжі62
або
Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни товару від виробника63

Окремі товарні коди позиціїй 6210 і 6216

Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плівкою алюмінізованого поліестеру

Виробництво з пряжі64
або
Виробництво з тканини без покриття, за умови, що ціна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % ціни товару від виробника65

6213 і 6214

Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалі та подібні вироби:

 

- Вишивані

Виробництво з суворої однониткової пряжі66 67
або
Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни товару від виробника68

- Інші

Виробництво з суворої однониткової пряжі69 70
або
Пошив із наступним набиванням, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість усіх використаних виробів заголовків 6213 і 6214 до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

6217

Інші готові додаткові речі до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крім виробів заголовка 6212:

 

- Вишивані

Виробництво з пряжі71
або
Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни товару від виробника72

- Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плівкою алюмінізованого поліестеру

Виробництво з пряжі73
або
Виробництво з тканини без покриття, за умови, що ціна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % ціни товару від виробника74

- Внутрішні прокладки для комірців і манжетів, вирізані

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво з пряжі75

Окремі товарні коди Групи 63

Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

6301 - 6304

Ковдри та пледи дорожні; білизна постільна і т. ін.; фіранки і т. ін.; вироби для меблювання інші:

 

- З фетру або нетканих матеріалів

Вироблено з76:
- натуральних волокнин або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

- Інші:

 

- - Вишивані

Виробництво з суворої однониткової пряжі77 78
або
Виробництво з невишиваної тканини (крім трикотажної), за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- - Інші

Виробництво з суворої однониткової пряжі79 80

6305

Мішки та пакети пакувальні

Вироблено з81:
- натуральних волокнин,
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

6306

Брезенти, навіси і тенти; намети; вітрила для човнів, серфінгів або сухопутних транспортних засобів; спорядження для кемпінгів:

 

- З нетканих матеріалів

Вироблено з82 83:
- натуральних волокнин або
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

- Інші

Виробництво з суворої однониткової пряжі84 85

6307

Інші штучні вироби, у тому числі викрійки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

6308

Набори, що складаються зі шматів тканини та пряжі, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимів, гобеленів, вишитих скатертин або серветок чи аналогічних текстильних виробів, упаковані для роздрібної торгівлі

Кожен елемент набору має відповідати правилам, що могли бути застосовані до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробів іншого походження, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 15 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 64

Взуття, гетри і т. ін.; частини даних виробів, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-яких заголовків, за винятком процесу прикріплення верхньої частини взуття до внутрішньої підошви або інших компонентів підошви заголовка 6406

 

6406

Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або неприкріпленою внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки під п'ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші й подібні вироби та їх частини

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди Групи 65

Головні убори та їх частини, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

6505

Капелюхи та інші головні убори трикотажні, або виготовлені з одного суцільного полотнища (але не із смужок) з мережива, фетру або іншого текстильного матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення; сітки для волосся з будь-яких матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням чи без оздоблення

Виробництво з пряжі або текстильного волокна86

Окремі товарні коди Групи 66

Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

6601

Дощові та сонцезахисні парасолі (в тому числі парасолі-тростини, садові парасолі та подібні)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Група 67

Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди та подібних матеріалів, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 6803

Вироби зі сланцю або агломерованого сланцю

Виробництво з обробленого сланцю

Окремі товарні коди позиції 6812

Вироби з азбесту; вироби з сумішей на основі азбесту чи на основі азбесту й карбонату магнію

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку

Окремі товарні коди позиції к 6814

Вироби зі слюди, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовій, картонній чи іншій основі

Виробництво зі слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду)

Група 69

Керамічна продукція

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 70

Скло й вироби з нього, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиціїй 7003, 7004 і 7005

Скло із відбивальним покриттям

Вироблено з матеріалів заголовку 7001

7006

Скло заголовків 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не обрамлене і не комбіноване з іншими матеріалами:

 

- Скляні пластини підкладки, покриті тонкою діелектричною плівкою напівпровідникового класу згідно зі стандартами SEMII87

Виробництво з непокритих скляних пластин підкладки заголовка 7006

- Інші

Вироблено з матеріалів заголовку 7001

7007

Захисні окуляри, вироблені зі зміцненого (гартованого) або багатошарового скла

Вироблено з матеріалів заголовку 7001

7008

Багатошарові ізоляційні вироби скляні

Вироблено з матеріалів заголовку 7001

7009

Скляні дзеркала, в рамах або без рам, в тому числі дзеркала заднього виду

Вироблено з матеріалів заголовку 7001

7010

Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші посудини, скляні, для транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару
або
Різка скла, за умови, що загальна вартість нерозрізаного скла не перевищує 50 % ціни товару від виробника

7013

Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних цілей (крім виробів заголовка 7010 або 7018)

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару
або
Різка скла, за умови, що загальна вартість нерозрізаного скла не перевищує 50 % ціни товару від виробника
або
Ручна обробка (за винятком трафаретного друку) скляного виробу ручної видувки, якщо вартість скляного виробу ручної видувки не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 7019

Вироби (інші ніж пряжа) зі скловолокна

Вироблено з:
- нефарбованої рівниці, зламаної пряжі або ниток, або
- скловати

Окремі товарні коди Групи 71

Природні й культивовані перли, дорогоцінне й напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, металева оболонка з дорогоцінного металу й вироби з них; біжутерія; монети; окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 7101

Природні й культивовані перли, сортовані й тимчасово нанизані для зручнішого транспортування

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиціїй 7102, 7103 і 7104

Оброблене дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння (природне, синтетичне чи реконструйоване)

Виробництво з необроблених дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння

7106, 7108 і 7110

Дорогоцінні метали:

 

- Необроблені

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 7106, 7108 і 7110
або
Електролітичного, теплового чи хімічного відокремлення від дорогоцінних металів заголовків 7106, 7108 чи 7110
або
Стоплення дорогоцінних металів заголовків 7106, 7108 чи 7110 між собою чи з основним металом

- Напівфабрикат чи порошкова форма

Виробництво з необроблених дорогоцінних металів

Окремі товарні коди позиціїй 7107, 7109 і 7111

Металева оболонка з дорогоцінних металів, напівфабрикат

Виробництво з металевої оболонки з дорогоцінних металів, необробленої

7116

Вироби з природних або культивованих перлів, дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння (природного, синтетичного чи реконструйованого)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

7117

Біжутерія

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару
або
Виробництво з частин недорогоцінних металів, не плакованих і не покритих дорогоцінними металами, за умови, що вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 72

Залізо і сталь, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

7207

Напівфабрикати із заліза чи нелеґованої сталі

Вироблено з матеріалів заголовків 7201, 7202, 7203, 7204 або 7205

7208 - 7216

Прокат плоский, прутки, кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталі

Виробництво зі злитків або інших первинних форм або напівфабрикатів заголовка 7206

7217

Проводи із заліза чи нелеґованої сталі

Вироблено з напівоброблених матеріалів заголовку 7207

Окремі товарні коди позиціїй 7218, 7219 - 7222

Напівфабрикати, прокат плоский, прутки, кутки, фасонні та спеціальні профілі з нержавіючої сталі

Виробництво зі злитків або інших первинних форм або напівфабрикатів заголовка 7218

7223

Проводи з нержавіючої сталі

Вироблено з напівоброблених матеріалів заголовку 7218

Окремі товарні коди позиціїй 7224, 7225 - 7228

Напівфабрикати, плоский прокат, гарячекатані прутки, у вільно змотаних бухтах; кутки, фасонні та спеціальні профілі, з інших легованих сталей; прутки та стержні порожнисті із легованої або нелегованої сталі

Виробництво зі злитків або інших первинних форм або напівфабрикатів заголовків 7206, 7218 або 7224

7229

Проводи з інших легованих сталей

Вироблено з напівоброблених матеріалів заголовку 7224

Окремі товарні коди Групи 73

Вироби з заліза та сталі, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 7301

Палі шпунтові

Вироблено з матеріалів заголовку 7206

7302

Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з'єднання або закріплення рейок

Вироблено з матеріалів заголовку 7206

7304, 7305 і 7306

Труби, трубки та профілі порожнисті, з чорних металів (крім чавуну) або сталі

Виробництво з матеріалів заголовків 7206, 7207, 7218 або 7224

Окремі товарні коди позиції 7307

Фітинги для труб або трубок із нержавіючої сталі (ISO No X5CrNiMo 1712), що складаються з декількох частин

Токарна обробка, свердління, розгортання, нарізка різьблення, видалення задирок та піскоструминне очищення кованих заготівель, якщо їх вартість не перевищує 35 % ціни товару від виробника

7308

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій заголовка 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, призначені для використання у металоконструкціях, з чорних металів

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Однак, не можуть використовуватися зварні кути, фасонні та спеціальні профілі заголовка 7301

Окремі товарні коди позиції 7315

Ланцюг протиковзання

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку 7315 не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 74

Мідь та вироби з неї, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

7401

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

7402

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

7403

Очищена мідь та її стопи:

 

- Очищена мідь

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

- Мідні стопи й очищена мідь, що містить інші елементи

Виробництво з міді рафінованої, необробленої, або відходів і брухту мідних

7404

Відходи міді та мідний брухт

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

7405

Мідна лігатура

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди Групи 75

Нікель та вироби з нього, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

7501 - 7503

Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю; необроблений нікель; відходи й брухт нікелеві

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди Групи 76

Алюміній та вироби з нього, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

7601

Необроблений алюміній

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника
або
Виробництво шляхом електронної або теплової обробки з чистого алюмінію або його відходів та брухту

7602

Відходи та брухт алюмінію

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди позиції 7616

Вироби з алюмінію, крім тонкої сітки, тканини, грат, сітки, огорожі, арматурних сіток і подібних матеріалів (включаючи безперервні стрічки) з алюмінієвого дроту і просічно-витяжного листу з алюмінію

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можна використовувати тонку сітку, тканину, грати, сітку, огорожу, арматурні сітки й подібні матеріали (включаючи безперервні стрічки) з алюмінієвого дроту і просічно-витяжного листу з алюмінію; і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Група 77

Зарезервовано для можливого подальшого використання у Гармонізованій системі

 

 

Окремі товарні коди Групи 78

Свинець та вироби з нього, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

7801

Необроблений свинець:

 

- Рафінований свинець

Виробництво з чорнового чи "благородного" свинцю

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт заголовка 7802

7802

Відходи свинцю та свинцевий брухт

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди Групи 79

Цинк та вироби з нього, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

7901

Необроблений цинк

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт заголовка 7902

7902

Відходи цинку та цинковий брухт

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди Групи 80

Олово та вироби з нього, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

8001

Необроблене олово

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт заголовка 8002

8002 і 8007

Олов'яні відходи та брухт; інші вироби з олова

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Група 81

Інші основні метали; металокераміка та вироби з неї:

 

 

- Інші основні метали, оброблені тиском; вироби з них

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 50 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Окремі товарні коди Групи 82

Інструменти, знаряддя, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів; окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

8206

Інструменти двох або більше заголовків 8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовка, окрім матеріалів заголовків 8202 - 8205. Проте інструменти заголовків 8202 - 8205 можуть бути включені до набору, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 15 % ціни набору від виробника

8207

Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізання різьблення, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи філь'єри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8208

Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8211

Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів заголовка 8208

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання ручок і лез ножів з недорогоцінних металів

8214

Інші вироби ножові (наприклад, машинки для підстригання волосся, спеціальні ножі для м'ясників, різаки, спеціальні кухонні ножі та сікачі, ножі для паперу); манікюрні або педікюрні інструменти й набори (включаючи пилочки для нігтів)

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцінних металів

8215

Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопаточки для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипці для цукру та аналогічні посуд та прибори кухонні або столові

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцінних металів

Окремі товарні коди Групи 83

Різні вироби з недорогоцінних металів; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 8302

Інша арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби, що використовуються для будівель, і замикальні пристрої для автоматичних дверей

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання інших матеріалів заголовку 8302, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8306

Статуетки ті інші прикраси з недорогоцінних металів

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання інших матеріалів заголовку 8306, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 84

Ядерні реактори, бойлери, деталі машин та механічні пристосування, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8401

Тепловидільні елементи реактору

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару88

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8402

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8403 - окремі товарні коди позиції 8404

Котли для центрального опалення, крім котлів заголовка 8402, і допоміжне обладнання для використання з котлами центрального опалення

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовків 8403 і 8404

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8406

Різні парові турбіни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8407

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8408

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8409

Деталі, що можуть використовуватись окремо чи у складі двигунів заголовків 8407 або 8408

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8411

Турбореактивні й турбогвинтові двигуни, та інші газові турбіни

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8412

Інші двигуни та мотори

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8413

Об'ємні насоси роторного типу

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8414

Промислові вентилятори, нагнітачі і т. ін.

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8415

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне чи ні; теплові насоси на відміну від систем кондиціонування повітря, вказаних у заголовку 8415

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару,
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8419

Машини для деревообробної, целюлозної, паперової та картонної промисловості

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8420

Каландри або інші валкові машини, крім призначених для обробки металів чи скла, та валки для цих машин

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8425 - 8428

Машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8431 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8429

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки:

 

Дорожні котки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8431 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8430

Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8431 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8431

Деталі, що можуть використовуватись окремо чи у складі котків

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8439

Станки для виробництва целюлози з волокнистих целюлозних матеріалів чи виробництво або обробка паперу чи картону

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8441

Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8443

Принтери для офісних обчислювальних машин (наприклад для машин автоматичної обробки даних, машин електронної обробки тексту і т. ін.)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8444 - 8447

Машини з даних заголовків, що використовуються у текстильній промисловості

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8448

Допоміжні механізми для машин заголовків 8444 та 8445

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8452

Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування заголовка 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин:

 

- Машини швейні (тільки із закритим стібком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника,
- ціна всіх матеріалів іншого походження використаних у збиранні голівки (без двигуна) не перевищує ціни всіх матеріалів, що походять з цієї країни, і
- механізми натягу нитки, плетіння й зиґзаґу є такими, що походять з певної країни

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8456 - 8466

Верстати й механізми та їх частини й аксесуари заголовків 8456 - 8466

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8469 - 8472

Офісні обчислювальні машини (наприклад, друкарські машинки, калькулятори, машини автоматичної обробки інформації, копіювальні машини, машини для скріплення скобами)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8480

Опоки для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

8482

Кульові або роликові підшипники

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8484

Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в комбінації з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок та аналогічних з'єднувальних елементів, різних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8486

- Верстати для обробки різних матеріалів видаленням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів, їх частини й аксесуари
- машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням, їх частини й аксесуари
- верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла, їх частини й аксесуари
- інструменти розмітки, що є обладнанням для нанесення шаблонів, які використовуються для виготовлення масок або візирів з покритих фоторезистом підкладок; їх частини та аксесуари

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- ливарні форми або прес-форми

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

- машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8431 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8487

Деталі машин, у яких відсутні електричні розетки, ізолятори, обмотки, контакти або інші електричні елементи, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 85

Електричні машини та електротехнічне обладнання ті їх частини; апаратура запису й відтворення звуку, телевізійних зображень та звуку, а також їхні деталі та комплектуючі частини, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8501

Електричні двигуни та генератори (у тому числі генераторні агрегати)

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8503 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8502

Електричні генераторні агрегати та двигуни-генератори

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовків 8501 і 8503 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8504

Блоки живлення для машин автоматичної обробки даних

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8517

Інші апарати для пересилання або прийняття голосу, зображень або інших даних, у тому числі апаратура для комунікації за допомогою безпровідної мережі (локальна або регіональна мережа), окрім апаратури пересилання та прийняття, що відноситься до заголовків 8443, 8525, 8527 або 8528

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8518

Мікрофони та стійки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; електричні підсилювачі звукових частот; електричні звукопідсилювальні комплекти

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8519

Апаратура запису та відтворення звуку

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8521

Апаратура запису та відтворювання відео, поєднана або ні із пристроєм настройки відео

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8522

Деталі та комплектуючі частини, що можуть використовуватись окремо чи у складі апаратів заголовків 8519 - 8521

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8523

- Незаписані диски, стрічки, твердотілі енергонезалежні пристрої для зберігання інформації та інші носії для запису звуку або інших явищ, крім виробів Групи 37;

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- записані диски, стрічки, твердотілі енергонезалежні пристрої для зберігання інформації та інші носії для запису звуку або інших явищ, крім виробів Групи 37

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку 8523 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

- матриці та форми для виготовлення дисків, але за винятком товарів Групи 37;

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку 8523 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

- проксі-картки і "smart cards" (смарт-картки) з двома або більше електронними інтегральними мікросхемами

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
-у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

- "smart cards" (смарт-картки) з однією електронною інтегральною мікросхемою

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовків 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни товару від виробника
або
Операція дифузії, в процесі якої створюються інтегральні схеми на напівпровідниковому субстраті шляхом селективного введення відповідних легуючих сумішей, в зібраному і незібраному вигляді та/або з тестуванням в країні, іншій ніж ті, що зазначені в статтях 3 і 4

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8525

Апаратура пересилання сигналу для радіомовлення або телебачення, поєднана або ні з апаратурою запису чи відтворення звуку; телевізійні камери, цифрові камери та відеокамкордери

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8526

Радіолокаційна апаратура, радіонавігаційні пристрої та апарати дистанційного керування за допомогою радіоканалу

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8527

Приймальні радіостанції, поєднані або ні, з апаратурою запису чи відтворення звуку, що знаходиться у тому ж корпусі, або із часами

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8528

- монітори та проектори, не поєднані з телевізійною апаратурою, що можуть використовуватись окремо чи у складі систем автоматичної обробки даних заголовку 8471

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- інші монітори та проектори, не поєднані з телевізійною апаратурою; телевізійна апаратура отримання сигналу, що можуть використовуватись окремо чи у складі радіотрансляційних приймачів або апаратури запису та відтворення відео та звуку;

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8529

Деталі, що можуть використовуватись окремо чи у складі апаратів заголовків 8525 - 8528:

 

- Можуть використовуватись окремо чи у складі апаратів запису та відтворення відео

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Можливе використання окремо або разом із моніторами та проекторами, що не поєднані з телевізійною апаратурою, які можуть використовуватись окремо чи у складі систем автоматичної обробки даних заголовку 8471

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

-Інші

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8535

Комутаційна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою понад 1000 В.

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8538 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8536

Комутаційна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою нижче 1000 В.

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8538 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

- конектори для оптоволокна, оптоволоконні жмути або кабелі

 

- - з пластику

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

- - з кераміки

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

- - з міді

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

8537

Щити, панелі, камери, пульти, шафи та інші основи, обладнані двома або більше апаратами заголовків 8535 або 8536 для керування чи розподілу електричної енергії, у тому числі комплектуючі прилади або апарати Групи 90 і пристрої ЧПУ, на відміну від вказаних у заголовку 8517

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8538 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8541

Діоди, транзистори та напівпровідникові пристрої, окрім напівпровідникових пластин, ще не порізаних на мікросхеми

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8542

Електронні інтегральні мікросхеми

 

 

- Монолітні інтегральні мікросхеми

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовків 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни товару від виробника
або
Операція дифузії, в процесі якої створюються інтегральні схеми на напівпровідниковому субстраті шляхом селективного введення відповідних легуючих сумішей, в зібраному і незібраному вигляді та/або з тестуванням в країні, іншій ніж ті, що зазначені в статтях 3 і 4

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

- багатокристальні інтегральні мікросхеми, які є частинами машин та апаратів, ніде більше не конкретизованих та не включених до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- інші

Виробництво, у якому:
- - ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- - у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовків 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

8544

Ізольовані (зокрема, емальовані чи анодовані) проводи, кабелі (у том числі, коаксіальні) та інші ізольовані провідники, оснащені конекторами або ні; оптоволоконні кабелі, вироблені з окремих захищених волокнин, поєднані або ні з електричними провідниками або оснащені конекторами

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8545

Вугільні електроди, вугільні щітки й лампи, вугілля для електричних елементів та інші вироби з графіту чи іншого вуглецю, що застосовується в електротехніці та містить або не містить металу

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8546

Електричні ізолятори з будь-якого матеріалу

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8547

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів заголовка 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8548

- Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, в іншому місці цієї Групи не описані й не зазначені

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Електронні мікромодулі

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовків 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 86

Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів; крім:

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

 

8608

Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних і трамвайних колій; механічне (в тому числі електромеханічне) сигнальне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових внутрішніх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; частини такого обладнання

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 87

Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання; крім:

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

 

8709

Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах, частини таких транспортних засобів

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8710

Танки ті інші моторизовані та броньовані бойові машини, оснащені зброєю або ні, і частини даних машин

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8711

Мотоцикли (у тому числі, мопеди) й велосипеди, оснащені додатковим мотором, з колясками або без них; коляски:

 

- Із поршневим двигуном внутрішнього згоряння об'ємом:

 

- - Не більше 50 см3

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 20 % ціни товару від виробника

- - Більше 50 см3

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8712

Велосипеди без кульових підшипників

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших матеріалів заголовку 8714.

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8715

Дитячі коляски та їх частини

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

8716

Причепи й напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 88

Повітряні судна, космічні кораблі, та їх складові частини, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 8804

Роторні аеродинамічні гальма

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 8804

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

8805

Апаратура і пристрої для зльоту літальних апаратів; апаратура і пристрої для посадки літальних апаратів на палубу та аналогічні апарати та пристрої; наземна апаратура для льотного навчання; частини названих виробів

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Група 89

Судна, човни й плаваючі засоби

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте заборонено використання корпусів заголовка 8906

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 90

Оптичне, фотографічне, кінематографічне, вимірювальне та високоточне вимірювальне, контрольне, медичне або хірургічне обладнання й апаратура, та її частини, окрім:

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9001

Волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні; інші кабелі волоконно-оптичні, крім кабелів заголовка 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи (включаючи контактні), призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, без оправи, крім таких елементів з оптично необробленого скла

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9002

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, в оправі, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9004

Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 9005

Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби та опори для них, за винятком астрономічних рефракційних телескопів і опор для них

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару,
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 9006

Фотографічні (окрім кінематографічних) камери; апаратура фотоспалаху, окрім електричних імпульсних ламп

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару,
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9007

Кінокамери і проектори, поєднані або ні, із апаратурою запису та відтворення звуку

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару,
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9011

Складені оптичні мікроскопи, у тому числі ті, що призначені для мікрофотографії, мікрокінозйомки або мікропроеціювання

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару,
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 9014

Інші навігаційні прилади та пристосування

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9015

Апаратура та прилади для геодезичних (зокрема для фотограметричного аналізу), гідрографічних, гідрологічних, метеорологічних та геофізичних досліджень, окрім компасів; дальнометри

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9016

Терези чутливістю 0,05 г або вище, з важками або без них

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9017

Інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків (наприклад машинки креслярські, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, дискові калькулятори); ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів (наприклад вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї Групи не зазначені

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9018

Прилади та обладнання, що використовуються у медичній, хірургічній, стоматологічній або ветеринарній галузях, зокрема сцинтиграфічна апаратура, інше електричне медичне обладнання та прилади діагностики зору:

 

- Стоматологічні крісла, поєднані з стоматологічним інструментом або плювальницями

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема інших матеріалів заголовку 9018

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

9019

Обладнання механотерапії; масажні апарати; апаратура психологічного тестування; обладнання для озонової, кисневої, інгаляційної терапії, штучного дихання та інші медичні дихальні пристрої

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

9020

Інше дихальне обладнання та респіратори, окрім захисних масок, що не мають механічних частин та змінних фільтрів

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника

9024

Апаратура та прилади для випробувань міцності, опору, стисливості, еластичності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, тканин, паперу, пластику)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9025

Гідрометри та інші подібні пристрої, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, з функцією запису або ні, та будь-яке поєднання даних пристроїв

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9026

Прилади та апаратура для вимірювання чи перевірки витрат, рівня, тиску або інших змінних параметрів рідин чи газів (наприклад, витратомір, вимірювачі рівня й температури, манометри), окрім приладів та апаратури заголовків 9014, 9015, 9028 чи 9032

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9027

Прилади та апаратура фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, апарати газового аналізу або аналізу задимлення); апаратура вимірювання чи контролю в'язкості, проникності, розширення, поверхневого натягу і тому подібне; прилади та апаратура вимірювання чи контролю тепла, звуку або світла (у тому числі, експонометри); мікротоми

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9028

Вимірювачі постачання чи виробництва газу, рідини або електроенергії, у тому числі калібрувальну апаратуру для даних вимірювачів:

 

- Частини та аксесуари

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9029

Лічильники обертів, лічильники виробів, таксометри, лічильники пробігу, крокоміри і тому подібне; спідометри й тахометри, але не ті, що йдуть відповідно до заголовків 9014 чи 9015; стробоскопи

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9030

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші пристрої та апарати для вимірювання чи перевірки електричних величин, за винятком контрольно-вимірювальної апаратури заголовку 9028; пристрої та апарати для вимірювання чи виявлення альфа-, бета-, гамма- та рентгенівського випромінювання, космічної радіації та інших видів іонізуючого випромінювання

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9031

Прилади вимірювання або перевірки, машини та пристосування, ніде більше не конкретизованих та не включених до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи; проектори профілю

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9032

Пристрої та апарати та автоматичного регулювання та керування

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9033

Частини та аксесуари (не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи) машин, пристосувань, приладів або апаратів Групи 90

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 91

Годинники та наручні годинники, та їх складові частини, окрім:

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

 

9105

Інші годинники

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9109

Повністю зібрані годинникові механізми

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9110

Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені (комплекти годинникових механізмів); неукомплектовані годинникові механізми, складені; заготівки годинникових механізмів

Виробництво, у якому:
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника і
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів заголовку 9114 не перевищує 10 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9111

Корпуси наручних і кишенькових годинників та їх частини

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9112

Корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, та аналогічні корпуси для інших виробів цієї групи та їх частини

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

9113

Ремінці і браслети наручних годинників та їхні частини:

 

- З основного металу, в незалежності від того, чи вони анодовані золотом або сріблом чи вкриті шаром з дорогоцінних металів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Група 92

Музичні інструменти; деталі та аксесуари даних товарів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

 

Група 93

Зброя та боєприпаси; їхні деталі та комплектуючі частини

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

 

Окремі товарні коди Групи 94

Меблі; подушки, матраци та аксесуари до них, диванні подушки та подібні предмети обстанови; лампи та освітлювальні пристрої, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; світлові надписи і т. п.; збірні споруди, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиціїй 9401 і 9403

Меблі з недорогоцінних металів, що мають ненабивне бавовняне покриття вагою 300 г/м2 або менше

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару
або
Виробництво з бавовни. одразу виготовленої за формою, підготовленої для використання з матеріалами заголовка 9401 або 9403, за умови, що:
- ціна тканини не перевищує 25 % ціни товару від виробника і
- усі інші матеріали походять з цієї країни і не класифікуються за заголовком 9401 чи 9403

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

9405

Лампи та освітлювальні пристрої, у тому числі прожектори й точкові світильники та їхні складові частини, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; світлова реклама, світлові надписи і т.п. арматура, оснащена постійним джерелом світла, та її частини, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

9406

Збірні споруди

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди Групи 95

Іграшки, ігрові та спортивні товари; їх частини та аксесуари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 9503

Інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("масштабовані") і т. ін., що діють або ні, ігри-загадки усіх типів

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 9506

Ключки для гольфу та їхні частини

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Однак можуть використовуватись блоки приблизно відповідної форми для виробництва головок ключок для гольфу

Окремі товарні коди Групи 96

Різноманітні промислові товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиціїй 9601 і 9602

Вироби з матеріалів тваринного, рослинного або мінерального походження для різьблення

Виробництво з "оброблених" матеріалів для різьблення того ж заголовка, що й сам товар

Окремі товарні коди позиції 9603

Мітли та щітки (крім віників і подібних виробів і пензлів із куничого або білячого волосся), щітки ручні механічні без двигуна для прибирання підлоги, подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою та швабри

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

9605

Дорожні набори для особистої гігієни, зашивання або очищення одягу чи взуття

Кожен елемент набору має відповідати правилам, що могли бути застосовані до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробів іншого походження, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 15 % ціни товару від виробника

9606

Ґудзики, кнопки та застібки, форми для ґудзиків та інші частини цих виробів; заготівки для ґудзиків

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

9608

Ручки кулькові; ручки і маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу; авторучки чорнильні, стилографи та інші авторучки; пера копіювальні; олівці механічні; тримачі для пер, тримачі для ручок, тримачі для олівців та подібні тримачі; частини цих виробів (включаючи ковпачки та затискачі), крім виробів заголовка 9609

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можуть використовуватися пір'я і наконечники того ж заголовка, що й сам товар

9612

Стрічки для друкарських машинок або подібні стрічки, просочені чорнилом або оброблені іншим способом для одержання відбитків, на бобінах чи касетах або без них; подушечки штемпельні, просочені або не просочені чорнилом, в коробках або без коробок

Виробництво:
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 9613

Запальнички з п'єзоелементом

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку 9613 не перевищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні коди позиції 9614

Люльки для куріння і чашечки люльок

Виробництво з блоків приблизно відповідної форми

Група 97

Витвори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

 

____________
1 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.1 і 7.3.

2 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.2.

3 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.2.

4 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.2.

5 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.1 і 7.3.

6 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.1 і 7.3.

7 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.1 і 7.3.

8 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.1 і 7.3.

9 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.1 і 7.3.

10 У примітці 3 до Глави 32 зазначено, що це препарати, які використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час виробництва барвників, за умови, що вони не віднесені до інших заголовків Глави 32.

11 "Групою" вважається будь-яка частина заголовку, що відокремлена від іншої його частини крапкою з комою.

12 З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до списку 7.1 і 7.3.

13 У разі, якщо товари складаються водночас з матеріалів групи заголовків 3901 - 3906 з одного боку та матеріалів групи заголовків 3907 - 3911 з іншого боку, дане обмеження застосовується лише для тієї групи матеріалів, вагова частина якої є більш значною.

14 У разі, якщо товари складаються водночас з матеріалів групи заголовків 3901 - 3906 з одного боку та матеріалів групи заголовків 3907 - 3911 з іншого боку, дане обмеження застосовується лише для тієї групи матеріалів, вагова частина якої є більш значною.

15 У разі, якщо товари складаються водночас з матеріалів групи заголовків 3901 - 3906 з одного боку та матеріалів групи заголовків 3907 - 3911 з іншого боку, дане обмеження застосовується лише для тієї групи матеріалів, вагова частина якої є більш значною.

16 У разі, якщо товари складаються водночас з матеріалів групи заголовків 3901 - 3906 з одного боку та матеріалів групи заголовків 3907 - 3911 з іншого боку, дане обмеження застосовується лише для тієї групи матеріалів, вагова частина якої є більш значною.

17 У разі, якщо товари складаються водночас з матеріалів групи заголовків 3901 - 3906 з одного боку та матеріалів групи заголовків 3907 - 3911 з іншого боку, дане обмеження застосовується лише для тієї групи матеріалів, вагова частина якої є більш значною.

18 Високопрозорими мають вважатися такі плівки: плівки, оптичне затемнення яких, виміряне за стандартом ASTM-D 1003-16 приладом Гарднера (Gardner Hazemeter або Hazefactor), становить менше 2 %.

19 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

20 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

21 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

22 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

23 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

24 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

25 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

26 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

27 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

28 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

29 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

30 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

31 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

32 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

33 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

34 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

35 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

36 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

37 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

38 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

39 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

40 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

41 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

42 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

43 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

44 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

45 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

46 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

47 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

48 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

49 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

50 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

51 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

52 Використання даного матеріалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовій промисловості.

53 Використання даного матеріалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовій промисловості.

54 Використання даного матеріалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовій промисловості.

55 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

56 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

57 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

58 Див. уведення до списку 6.

59 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

60 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

61 Див. уведення до списку 6.

62 Див. уведення до списку 6.

63 Див. уведення до списку 6.

64 Див. уведення до списку 6.

65 Див. уведення до списку 6.

66 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

67 Див. уведення до списку 6.

68 Див. уведення до списку 6.

69 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

70 Див. уведення до списку 6.

71 Див. уведення до списку 6.

72 Див. уведення до списку 6.

73 Див. уведення до списку 6.

74 Див. уведення до списку 6.

75 Див. уведення до списку 6.

76 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

77 Див. уведення до списку 6.

78 Для трикотажних виробів, не еластичних або прогумованих, виготовлених за допомогою зшивання або з'єднання шматів трикотажного полотна (викроєних за формою або виготовлених за формою), див. уведення до списку 6.

79 Див. уведення до списку 6.

80 Для трикотажних виробів, не еластичних або прогумованих, виготовлених за допомогою зшивання або з'єднання шматів трикотажного полотна (викроєних за формою або виготовлених за формою), див. уведення до списку 6.

81 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

82 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

83 Див. уведення до списку 6.

84 З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до списку 5.

85 Див. уведення до списку 6.

86 Див. уведення до списку 6.

87 SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) - АТ Інститут напівпровідникового устаткування і матеріалів.

88 Дане правило повинно застосовуватись до 31.12.2005.

 

ДОДАТОК III
ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1

Інструкції щодо друку

1. Кожен бланк повинен мати розмір 210 х 297 мм; допуск становить від мінус 5 до плюс 8 мм. Папір має бути білим, відповідного розміру для писання, не повинен містити деревної маси, і має важити не менш ніж 25 г/м2. Він повинен мати друкований фон у вигляді зеленого візерунка гильоше, завдяки якому можливо помітити будь-які фальсифікації за допомогою механічних або хімічних засобів.

2. Компетентні органи договірних сторін можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. Кожен бланк повинен містити назву й адресу друкарні чи позначку, за якою цю друкарню можна ідентифікувати. Також бланк повинен містити серійний номер, друкований або не друкований, за яким його можна ідентифікувати.

СЕРТИФІКАТ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Ім'я, повна адреса, країна)

      EUR.1    No A     000.000

Дивись примітки на зворотному боці аркушу перед тим як заповняти форму.

2. Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між

___________________________________________

і

___________________________________________

(Зазначте потрібні країни, групи країн або територій призначення)

3. Одержувач вантажу (Ім'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)

4. Країна, група країн або територія призначення, з яких походять дані товари

5. Країна, група країн або територія призначення

6. Транспортні реквізити (необов'язково)

 

7. Ремарки

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1; Опис товарів

9. Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 і т. ін.)

 

 

10. Інвойси
(Необов'язково)

11. МИТНИЙ ДОЗВІЛ

Сертифікована декларація

Експортний документ2

Бланк ___________________ N _________

Від _________________________________

Митний підрозділ ____________________

Країна або територія видачі ___________   Печатка

___________________________________

___________________________________

Місце і дата _________________________

___________________________________

___________________________________

(Підпис)

12. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепідписаний, заявляю, що все майно, описане вище, відповідає умовам, необхідним для видачі цього сертифіката.

 

 

Місце і дата ________________________

 

 

 

____________________________________

(Підпис)

____________
1. Якщо товари не упаковані, вказати кількість виробів або зазначити "in bulk" (насипом), залежно від ситуації

2. Заповнювати лише якщо цього вимагають норми країни або території експорту.

13. ЗАПИТ ПРО ПЕРЕВІРКИ, до

14. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВІРКИ
 

Виконана перевірка довела, що цей сертифікат1

  був виданий вказаною митною службою, і

що інформація, яка в ньому міститься, є правильною.

  не відповідає вимогам щодо достовірності

й правильності (див. додані ремарки).

 

_______________________________________

(Місце і дата)

Печатка

________________________

              (Підпис)

_____________
(1) Поставте X у відповідному полі.

Очікується підтвердження достовірності й правильності цього сертифіката.

 

 

__________________________________________

(Місце і дата)

Печатка

_________________________

                 (Підпис)

ПРИМІТКИ

____________
1. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-які зміни повинні бути зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних виправлень. Будь-які такі зміни мають бути завізовані особою, що склала цей сертифікат, і затверджені митними органами країни або території видачі.

2. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Безпосередньо під останнім пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лінія. Весь вільний простір повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пізніше дописування.

3. Майно має бути описане згідно з торговельною практикою і достатньо детально для того, щоб його можна було ідентифікувати.

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Ім'я, повна адреса, країна)

       EUR.1      No A     000.000

Дивись примітки на зворотному боці аркушу перед тим як заповняти форму.

2. Застосування сертифіката, що має бути використаний у преференційній торгівлі між

______________________________________

і

___________________________________

(Зазначте потрібні країни, групи країн або територій призначення)

3. Одержувач вантажу (Ім'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)

4. Країна, група країн або територія призначення, з яких походять дані товари

 

5. Країна, група країн або територія призначення

6. Транспортні реквізити (необов'язково)

 

 

7. Ремарки

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1 Опис товарів

9. Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 і т. ін.)

 

 

 

10. Інвойси
(Необов'язково)

____________
1. Якщо товари не упаковані, вказати кількість виробів або зазначити "in bulk" (насипом), залежно від ситуації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепідписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боці аркуша,

ЗАЯВЛЯЮ      що це майно відповідає умовам, необхідним для видачі прикладеного сертифіката;

ЗАЗНАЧАЮ    нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

НАДАТИ наступні супровідні документи1:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу відповідних органів всі докази та підтвердження, які ці органи можуть вимагати, для видачі прикладеного сертифіката і зобов'язуюсь, якщо необхідно, дати згоду на будь-яку перевірку моїх рахунків і процесів виробництва вищезазначеного майна, здійснених цими органами;

ПРОШУ видати прикладений сертифікат на це майно.

                                                                                              __________________________

                                                                                              (Місце і дата)

                                                                                              _____________________________________

                                                                                                                           (Підпис)

____________
1. Наприклад: імпортні документи, сертифікати з перевезення товару, інвойси, декларації виробника і т. ін., що стосуються товарів, використаних у виробництві, або майна, реекспортованого до тієї ж самої країни

 

ДОДАТОК IV
Текст декларації інвойс

Декларація інвойс, текст якої наведено нижче, має бути складена відповідно до наступних посилань. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

Іспанська версія

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacin aduanera n°.. ...(1).) declara que, salvo indicacin en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. ...(2).

Чеська версія

  v tomto dokumentu ( ...(1)) , , tyto v ...(2).

Данська версія

  af varer, der er omfattet af dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), , at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har i ...(2).

Німецька версія

Der ( ; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, , dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, ...(2) Ursprungswaren sind.

Естонська версія

  dokumendiga toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) , arvatud juhul kui on selgelt teisiti.

Грецька версія

  . ...(1)) , , ...(2).

Англійська версія

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Французька версія

L'exportateur des produits couverts par le prsent document (autorisation douanire n° ...(1)) dclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prfrentielle ...(2)).

Італійська версія

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ....(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Латвійська версія

Eksporttjs produktiem, kuri ietverti dokument (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklar, ka, iznemot tur, kur ir citdi skaidri noteikts, produktiem ir izcelsme no ...(2).

Литовська версія

  dokumente eksportuotojas (muitins liudijimo Nr ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencins kilms preks.

Угорська версія

A jelen okmnyban szerepl ruk exportre (vmfelhatalmazsi szm: ...(1)) kijelentem, hogy eltr jelzs hianyban az ruk kedvezmnyes ...(2) szrmazsak.

Мальтійська версія

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(1)) jiddikjara li, lief fejn indikat b'mod ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...(2).

Голландська версія

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentile ... oorsprong zijn (2).

Польська версія

Eksporter produktw tym dokumentem (upowanienie wadz celnych nr ...(1)) deklaruje, e z gdzie jest to wyraznie okrelone, produkty te ....(2) preferencyjne pochodzenie.

Португальська версія

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento ( aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrrio, estes produtos so de origem preferencial...(2).

Словенська версія

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov t ...(1)) izjavlja, da, razen e ni drugae jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

Словацька версія

  v tomto dokumente (slo povolenia ...(1)) vyhlasuje, e okrem zretel'ne , maj tieto pvod v ...(2).

Фінська версія

Tss asiakirjassa mainittujen tuotteiden viej (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, ett nm tuotteet ovat, ellei toisin ole selvsti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkupertuotteita(2).

Шведська версія

Exportren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstnd nr. ...(1)) frskrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har frmnsberttigande ... ursprung(2).

Болгарська версія

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение N ... (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

Румунська версія

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document ( vamal nr. ...(1)) declar c, exceptnd cazul n care n mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine ...(2).

Хорватська версія

Izvoznik proizvoda obuhvaenih ovom ispravom (carinsko ovlatenje br...(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukije izricito navedeno, ovi proizvodi...(2) preferencijalnog podrijetla.

Українська версія

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл N ...(1)), заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами преференційного походження.... ...(2)

_____________________________________________________________________(3)

(Місце та дата)

_____________________________________________________________________ (4)

(Підпис експортера, додатково прізвище та ім'я особи, яка підписала декларацію, має бути зазначено розбірливо)

____________
1. Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце.

2 Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням з Сеути та Мелільї. то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється оформлення декларації, за допомогою символу "CM".

3 Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі.

4 У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від зазначення прізвища та ім'я особи, що підписує.

 

ПРОТОКОЛ 2
ПРО ВЗАЄМНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ДОПОМОГУ В МИТНИХ СПРАВАХ

Стаття 1
Визначення

У даному Протоколі:

(a) "митне законодавство" означає всі законодавчі та розпорядчі положення, чинні на територіях Сторін, які регулюють імпорт, експорт і транзит майна та поміщення його у будь-який інший митний режим або порядок, в тому числі засоби щодо заборони, обмеження й контролю;

(b) "орган-заявник" означає компетентний адміністративний орган, що був призначений однією зі Сторін для цієї мети, який подає запит про допомогу на основі цього Протоколу;

(c) "запитуваний орган" означає компетентний адміністративний орган, що був призначений однією зі Сторін для цієї мети, який отримує запит про допомогу на основі цього Протоколу;

(d) "особові дані" означає всю інформацію стосовно фізичної особи, яка мала бути чи може бути встановлена;

(e) "порушення митного законодавства" означає будь-яке порушення або спробу порушення митного законодавства.

Стаття 2
Сфера застосування

1. Сторони домовляються надавати допомогу одна одній в таких областях, що відносяться до їх компетенції, в порядку та на умовах, викладених у цьому Протоколі, з метою забезпечення правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом запобігання, розслідування та припинення порушень цього законодавства.

2. Надання допомоги в митних справах, передбачене в цьому Протоколі, стосується будь-якого адміністративного органа Сторін, що має компетенцію для застосування цього Протоколу. Це не обмежує виконання правила, що регулюють надання взаємної допомоги в кримінальних справах. Це також не стосується інформації, отриманої згідно з наданими повноваженнями на виконання запиту судового органу, за винятком випадків надання цим органом дозволу на передання такої інформації.

3. Допомога з метою повернення мита, податків або штрафів не входить до сфери дії цього Протоколу.

Стаття 3
Надання допомоги на запит

1. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен надати йому всю необхідну інформацію, яка може допомогти йому у забезпеченні правильного застосування митного законодавства, в тому числі інформацію про помічену чи плановану помічену чи плановану діяльність, яка є або могла б бути порушенням митного законодавства.

2. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен сповістити його про те:

(a) чи було майно, вивезене з території однієї зі Сторін, ввезене на територію іншої Сторони у належний спосіб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру;

(b) чи було майно, ввезене на територію однієї зі Сторін, вивезене з території іншої Сторони у належний спосіб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру.

3. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, в рамках своїх правових норм, вжити необхідних заходів для забезпечення особливого нагляду за:

(a) фізичними або юридичними особами, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони є або були залучені до операцій, які порушують митне законодавство;

(b) місцями, де були або можуть бути зібрані запаси майна таким чином, що є обґрунтовані підстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

(c) майном, що перевозиться або може бути перевезене таким чином, що є обґрунтовані підстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

(d) транспортними засобами, що використовуються або можуть бути використані таким чином, що є обґрунтовані підстави вважати, що вони призначені для використання з порушенням митного законодавства.

Стаття 4
Надання допомоги без запиту

Сторони домовляються надавати допомогу одна одній з власної ініціативи і у відповідності з їхніми правовими нормами, якщо вони вважають це необхідним для правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом надання отриманої інформації, що стосується:

- діяльності, яка є або здається операціями, що порушують митне законодавство, і які можуть становити інтерес для іншої Сторони;

- нових засобів і методів, що застосовуються у скоєнні порушень митного законодавства;

- майна, про яке відомо, що щодо нього порушується митне законодавство;

- фізичних або юридичних осіб, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони є або були залучені до операцій, які порушують митне законодавство;

- транспортних засобів, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони використовувалися, використовуються або можуть бути використані в операціях, які порушують митне законодавство.

Стаття 5
Передання, повідомлення

На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, згідно із застосовними до нього правовими нормами, вжити всіх необхідних заходів з метою:

- передати будь-які документи, або

- повідомити про будь-які рішення,

що виходять від органа-заявника й підпадають під дію цього Протоколу, до адресата, які проживає або заснований на території запитуваного органа.

Запити про отримання документів або повідомлень про рішеннях має бути зроблено в письмовій формі офіційною мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа.

Стаття 6
Форма і зміст запитів про допомогу

1. Згідно з цим Протоколом запити подаються в письмовій формі. Вони повинні супроводжуватися документами, необхідними для того, щоб задовольнити цей запит. При необхідності через терміновість ситуації можуть бути прийняті усні запити, але вони повинні бути негайно підтверджені в письмовому вигляді.

2. Запити, подані згідно з пунктом 1 цієї статті, повинні містити таку інформацію:

(a) орган-заявник;

(b) запитуваний захід;

(c) предмет і причина запиту;

(d) причетні законодавчі або нормативні положення та інші правові елементи;

(e) якомога точніші й вичерпні зазначення фізичних або юридичних осіб, які є об'єктом розслідування;

(f) сумарний виклад відповідних фактів і досліджень, які вже були проведені.

3. Запити повинні подаватися офіційному мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа. Ця вимога не стосується будь-яких документів, що супроводжують запит згідно з пунктом 1 цієї статті.

4. Якщо запит не відповідає формальним вимогам, викладеним вище, адресат може вимагати його виправлення або доповнення; на цей час можуть бути вжиті запобіжні заходи.

Стаття 7
Виконання запитів

1. Для того, щоб задовольнити запит про допомогу, запитуваний орган на запит органа-заявника повинен виконати дії в межах своєї компетенції та наявних ресурсів шляхом надання інформації, якою він уже володів, проведення відповідних адміністративних розслідувань стосовно операцій, які становлять або, на думку органа-заявника, можуть становити порушення митного законодавства, або шляхом організації проведення таких розслідувань.

Запитуваний орган або інший компетентний орган, до якого він звертається, повинен здійснювати адміністративні розслідування так, як здійснював би їх з власної ініціативи або на запит іншого органу тієї ж Сторони.

Запитуваний орган повинен надіслати результати таких адміністративних розслідувань органу-заявнику.

2. Якщо запитуваний орган не є відповідним органом для виконання запиту про допомогу, він повинен направити запит до компетентного органа і прагнути до співпраці з цим органу. У цьому випадку положення цього Протоколу застосовуються до цього органа mutatis mutandis. Орган-заявник повинен бути повідомлений про це.

3. Запит про допомогу повинен бути виконаний згідно з чинним законодавством запитуваної Сторони.

4. За угодою між органом-заявником і запитуваним органом і відповідно до умов, встановлених останнім, посадові особи, призначувані органом-заявником, можуть бути присутніми під час адміністративних розслідувань, зазначених у пункті 1, та мати доступ до тих самих приміщень і документів, що й запитуваний орган, для отримання інформації стосовно діяльності, що є чи може бути операціями, які порушують митне законодавство, потрібної органу-заявнику за цим Протоколом.

Стаття 8
Форма передання інформації

1. Запитуваний орган повинен надіслати результати розслідувань органу-заявнику в письмовій формі разом із відповідними документами, завіреними копіями або іншими додатками.

2. Ця інформація може бути надана в комп'ютеризованій формі, якщо орган-заявник не просив про інше.

3. Оригінали документів повинні бути передані тільки на запит у випадках, коли завірених копій буде недостатньо. Ці оригінали мають бути повернені за першої можливості.

Стаття 9
Звільнення від зобов'язання надати допомогу

1. У наданні допомоги може бути відмовлено, або воно може підлягати певним умовам або вимогам у випадках, коли одна зі Сторін вважає, що допомога згідно із цим Протоколом може:

(a) завдати шкоди суверенітету України або держави-члена Європейського Союзу, до якої звернений запит про надання допомоги згідно з цим Протоколом; або

(b) завдати шкоди публічному порядку, безпеці чи іншим суттєвим інтересам, зокрема у випадках, передбачених статтею 10(2) цього Протоколу; або

(c) порушити промислову, комерційну або професійну таємницю, охоронювану законом.

2. Надання допомоги може бути відстрочено запитуваним органом на підставі того, що воно заважатиме розслідуванню, судовому переслідуванню або судовій справі, що нині проводиться. У такому випадку запитуваний орган повинен обговорити з органом-заявником можливість надання допомоги на умовах, які вимагає запитуваний орган.

3. Якщо орган-заявник прагне одержати допомогу, яку він сам був би не в змозі надати на запит іншого органа, він повинен привернути увагу до цього факту в своєму запиті. Рішення про те, як реагувати на такий запит, прийматиметься запитуваним органом.

4. У випадках, зазначених в пунктах 1 і 2 цієї статті, орган-заявник повинен бути негайно повідомлений про рішення запитуваного органа та причини такого рішення.

Стаття 10
Обмін інформацією та конфіденційність

1. Будь-яка інформація, передана відповідно до цього Протоколу. незалежно від форми передання, повинна бути конфіденційною чи інформацією з обмеженим доступом залежно від чинних правил кожної зі Сторін. Вона повинна підлягати зобов'язанню щодо зберігання службової таємниці й користуватися захистом, що поширюється на аналогічну інформацію за відповідними законами Сторони, яка отримала цю інформацію, і відповідними нормами, застосовними до органів Сторони ЄС.

2. Обмін особовими даними може бути здійснений тільки тоді, коли Сторона, яка може отримати їх, зобов'язується надати таким даним належний рівень захисту відповідно до норм і правових документів, зазначених у статті 15 Розділу III "Юстиції, свобода та безпека" цієї Угоди.

3. Використання в судових чи адміністративних справах, порушених стосовно порушень митного законодавства, інформації, одержаної відповідно до цього Протоколу, вважається використанням для цілей цього Протоколу. Таким чином, Сторони можуть використовувати в своїх протоколах представлення доказів, звітах і свідченнях, а також у судових розглядах і представленні обвинувачення в судах інформацію, які вони отримали, і документи, з якими вони були ознайомлені відповідно до положень цього Протоколу, як докази. Компетентний орган, який надав цю інформацію або дав доступ до цих документів, повинен бути повідомлений про таке використання.

4. Отримана інформація повинна використовуватися виключно для цілей цього Протоколу. Якщо одна зі Сторін бажає використовувати цю інформацію для інших цілей, вона повинна отримати попередню письмову згоду органа, який надав цю інформацію. На таке використання поширюватимуться всі обмеження, встановлені цим органом.

Стаття 11
Експерти й свідки

Посадовцю запитуваного органа може бути дозволено виступити, в рамках обмежень наданого дозволу, як експерт або свідок у судовій або адміністративній справі стосовно питань, на які поширюється цей Протоколом, і створювати такі предмети, документи або їх завірені копії, які можуть бути необхідні для участі в справі. Запит про такий виступ має уточнювати, в якому судовому або адміністративному органі цей посадовець має виступати, по якій саме справі та як хто він буде опитаний.

Стаття 12
Витрати на надання допомоги

Сторони відмовляються від усіх претензій одна до одної щодо відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цього Протоколу, за винятком, де це доречно, виплати гонорарів експертам і свідкам, а також усним і письмовим перекладачам, які не є державними службовцями.

Стаття 13
Виконання

1. Виконання цього Протоколу покладається з одного боку на центральні митні органи України, а з іншого боку - на компетентні служби Європейської Комісії та митні органи держав-членів Європейського Союзу, які є причетними. Вони повинні вирішувати питання про всі практичні й адміністративні заходи, необхідні для його виконання, з урахуванням чинних норм, зокрема, в області захисту даних. Вони можуть рекомендувати компетентним органам поправки до цього Протоколу, які на їхній погляд необхідно зробити.

2. Сторони повинні обмінюватися інформацією та поновлювати списки своїх відповідних органів, належним чином уповноважених ними для виконання цього Протоколу.

3. Сторони повинні консультуватися одна одну й надалі інформувати одна одну про докладні правила виконання, прийняті відповідно до положень цього Протоколу.

Стаття 14
Інші угоди

1. Беручи до уваги відповідні компетенції Європейського Союзу та держав-членів і без обмеження для положень пункту 2 цієї статті положення цього Протоколу повинні:

- не впливати на зобов'язання Сторін за будь-якою іншою міжнародною угодою або конвенцією, в тому числі двосторонніми угодами про взаємну допомогу, які були або можуть бути укладені між окремими державами-членами Європейського Союзу і Україною;

- вважатися доповненням до Угод про взаємну допомогу, які були або можуть бути укладені між окремими державами-членами Європейського Союзу і Україною;

- не заважати можливості більш широкої взаємної допомоги, яка може бути надана в рамках таких Угод; і не повинні

- впливати на норми Європейського Союзу, що регулюють передання між компетентними службами Європейської Комісії та митними органами держав-членів Європейського Союзу будь-якої інформації, отриманої в рамках цього Протоколу, яка може являти інтерес для Європейського Союзу.

2. Положення цього Протоколу мають переважну силу стосовно положень будь-якої двосторонньої угоди про взаємну допомогу, які були або можуть бути укладені між окремими державами-членами Європейського Союзу і Україною в частині положень останніх, що несумісні з положеннями цього Протоколу.

Стаття 15
Узгодження

Питання, що стосуються застосування цього Протоколу, Сторони повинні узгоджувати між собою для вирішення цих питань в рамках Підкомітету з Митного Співробітництва, створеного відповідно до статті 83 Глави 5 ("Митні питання та сприяння торгівлі") Розділу IV цієї Угоди.

 

ПРОТОКОЛ III
ПРО РАМКОВУ УГОДУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1

Україна може брати участь у всіх поточних та майбутніх програмах Союзу, які є відкритими для участі України відповідно до положень цих програм.

СТАТТЯ 2

Україна робить фінансові внески до загального бюджету Союзу відповідно до конкретних програм, в яких Україна бере участь.

СТАТТЯ 3

Представники України можуть брати участь, як спостерігачі та з питань, які стосуються України, в комітетах з управління, відповідальних за моніторинг програм, до яких Україна робить фінансовий внесок.

СТАТТЯ 4

На проекти та ініціативи, представлені учасниками з України, настільки, наскільки це є можливим, поширюються такі ж умови, правила і процедури щодо згаданих програм, які застосовуються до держав-членів.

СТАТТЯ 5

Конкретні терміни та умови участі України у кожній окремій програмі, зокрема сплачуваний фінансовий внесок і процедури звітування та оцінки, визначатимуться в Меморандумі про взаєморозуміння між Комісією та компетентними органами України на базі критеріїв, встановлених цими програмами.

Якщо Україна звертається за зовнішньою допомогою Союзу для участі в певній програмі Союзу на підставі статті 3 Регламенту (ЄС) N 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 2006 року, в якому визначено загальні положення про запровадження Європейського інструменту сусідства та партнерства, або на підставі іншого подібного Регламенту, що регулює питання надання зовнішньої допомоги Союзу Україні, який може бути прийнято в майбутньому, умови, що визначають використання зовнішньої допомоги Союзу Україною, визначатимуться в окремій угоді про фінансування, особливо з огляду на статтю 20 Регламенту (ЄС) N 1638/2006.

СТАТТЯ 6

Відповідно до Регламенту Ради (ЄС, Євроатом) N 1605/2002 від 25 червня 2002 року про Фінансовий регламент, що застосовується до загального бюджету Європейських Співтовариств, кожний Меморандум про взаєморозуміння, укладений відповідно до статті 5 цього Протоколу, встановлюватиме, що фінансовий контроль чи аудити або інші перевірки, включаючи адміністративні розслідування, виконуватимуться Європейською Комісією, Європейським судом аудиторів та Європейською службою боротьби проти шахрайства чи під їхнім керівництвом.

Мають бути встановлені докладні положення про фінансовий контроль та аудит, адміністративні заходи, покарання та відшкодування збитків, які нададуть Європейській Комісії, Європейській службі боротьби проти шахрайства та Суду аудиторів повноваження, аналогічні таким, які вони мають стосовно бенефіціарів або підрядчиків, що зареєстровані в Союзі.

СТАТТЯ 7

Цей Протокол застосовуватиметься протягом строку дії цієї Угоди.

Кожна Сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні. Цей Протокол втрачає чинність через шість місяців після дати такого повідомлення.

Припинення дії цього Протоколу, що відбувається після її денонсування будь-якою зі Сторін, не впливатиме на перевірки та заходи з контролю, що здійснюються відповідно до положень, викладених у статтях 5 і 6 цього Протоколу.

СТАТТЯ 8

Не пізніше ніж через три роки з дня набрання цим Протоколом чинності та кожні три роки після цього обидві Сторони можуть переглядати застосування цього Протоколу на основі фактичної участі України в програмах Союзу.

 

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Європейський Союз (далі - ЄС) нагадує про зобов'язання тим державам, які є членами Митного Союзу з ЄС, узгодити їхні режими торгівлі з режимом торгівлі ЄС і, для деяких з них, укласти преференційні угоди з країнами, які мають преференційні угоди з ЄС.

У зв'язку з цим Сторони повідомляють, що Україна повинна розпочати переговори з тими країнами, які

(a) є членами Митного Союзу з ЄС та

(b) чия продукція не має митних пільг згідно із цією Угодою,

для того, щоб укласти двосторонню угоду щодо створення зони вільної торгівлі згідно зі Статтею XXIV ГАТТ (що поширюватиметься практично на всю торгівлю). Україна має розпочати переговори настільки швидко, наскільки це можливо, для того, щоб така угода набрала чинності якомога швидше після набрання чинності цією Угодою.

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
стосовно Князівства Андорра

1. Товари, що походять з Князівства Андорра, зазначені в Групах 25 - 97 Гармонізованої системи, мають бути прийняті в Україні як такі, що походять з Європейського Союзу, у розумінні цієї Угоди.

2. Для визначення статусу походження вищезгаданих товарів має бути застосований Протокол 1 mutatis mutandis.

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
стосовно Республіки Сан-Марино

1. Товари, що походять з Республіки Сан-Марино, мають бути прийняті в Україні як такі, що походять з Європейського Союзу, у розумінні цієї Угоди.

2. Для визначення статусу походження вищезгаданих товарів має бути застосований Протокол 1 mutatis mutandis.

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
стосовно перегляду правил походження товару, що містяться в Протоколі 1

1. Сторони погоджуються переглянути правила визначення походження, що містяться в цьому Протоколі, і обговорити необхідні поправки на запит будь-якої зі сторін, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через п'ять років після набрання чинності цією Угодою. У таких обговореннях Сторони повинні брати до уваги розвиток технологій, виробничі процеси та всі інші фактори, в тому числі поточні реформи правил визначення походження, які могли б виправдати зміни в цих правилах.

2. Додаток II до цього Протоколу має бути перероблений відповідно до періодичних змін Гармонізованій системі.

____________

Опрос