Идет загрузка документа (2491 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год"

ВР Украины
Закон от 27.03.2014 № 1165-VII
действует с 16.04.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 9, ст. 93; із змінами, внесеними законами України від 24 лютого 2014 року N 776-VII та від 17 березня 2014 року N 1128-VII) такі зміни:

1) викласти статтю 1 у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити на 2014 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 372.931.772,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 314.957.840,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 57.973.931,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 436.762.003,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 377.626.383,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 59.135.620,1 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.443.080,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.032.989,2 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.177.124,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.307.241,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.869.883,2 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 68.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею";

2) статтю 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"міжбюджетні трансферти, надані станом на 18 березня 2014 року з Державного бюджету України місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, згідно з додатком N 11 до цього Закону";

3) у статті 5 цифри "585.484.006,4" замінити цифрами "664.008.825,5";

4) у статті 6:

в абзаці першому цифри "50.000.000" замінити цифрами "25.000.000";

у підпункті "а" пункту 1 слова "(включаючи виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку", Державної іпотечної установи)" виключити;

абзац другий підпункту "в" пункту 1 викласти в такій редакції:

"Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України";

5) статті 7 та 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 1032 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 1286 гривень;

працездатних осіб - 1218 гривень;

осіб, які втратили працездатність, - 949 гривень.

Стаття 8. Установити у 2014 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі - 1218 гривень; у погодинному розмірі - 7,3 гривні";

6) у статті 10:

абзац другий доповнити цифрами та словами "31,6 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 статті 11 цього Закону), надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету";

абзац третій доповнити словами "в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету";

7) у статті 11:

у пункті 2 цифри та слово "65 відсотків" замінити цифрами та словом "33,4 відсотка";

пункт 18 виключити;

доповнити пунктами 19 та 20 такого змісту:

"19) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачується з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;

20) плата за надання державної гарантії та плата за користування субкредитом, наданим Львівському міському комунальному підприємству "Львівводоканал" на впровадження Проекту водопостачання та каналізації міста Львова, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредиту";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Доходи, визначені пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 10 статті 11 цього Закону, які сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, зараховуються в повному обсязі до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим";

8) пункт 4 статті 12 виключити;

9) статтю 13 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) повернення субкредиту, наданого Львівському міському комунальному підприємству "Львівводоканал" на впровадження Проекту водопостачання та каналізації міста Львова";

10) у статті 14:

у пункті 2 цифри та слово "50 відсотків" замінити цифрами та словом "39,4 відсотка";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, реалізацію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" (за рахунок 60,6 відсотка джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону)";

у пункті 16 слово "овочівництва" виключити;

у пункті 24 слова та цифри "пунктами 14, 15, 16 і 17 статті 11 та пунктом 5 статті 12 цього Закону" замінити словами та цифрами "пунктами 14, 15, 16, 17 і 20 статті 11, пунктом 5 статті 12 та пунктом 10 статті 13 цього Закону";

пункти 25 - 27 виключити;

доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 11 цього Закону)";

11) у пункті 1 статті 16 цифри "11.066.400" замінити цифрами "33.337.300";

12) статті 19 та 20 виключити;

13) статті 21, 22 та 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 5.200.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків, частка держави в яких складає не менше 75 відсотків.

Стаття 23. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Порядок придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України";

14) доповнити статтею 24 такого змісту:

"Стаття 24. Здійснити відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону, з терміном обігу п'ять років.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону, та зменшує відповідні показники доходів державного бюджету, визначені у додатку N 1 до цього Закону.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України, при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку";

15) у Прикінцевих положеннях:

пункти 3 та 4 викласти у такій редакції:

"3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2014 році застосовуються з урахуванням положень статей 22 та 23 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2014 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статей 22 та 23 цього Закону";

доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51. Підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 23 такого змісту:

"23. Установити, що органи, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" на підставі отриманих від відповідного контролюючого органу реєстрів інвентаризації платників податку та висновків із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, оформлюють видачу платникам податку, які подали до такого контролюючого органу заяву про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, зазначену у реєстрах та висновках суму бюджетного відшкодування шляхом видачі у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу, облігацій внутрішньої державної позики строком обігу п'ять років.

Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість, а також основних умов їх випуску затверджується Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктами 61, 62, 63 такого змісту:

"61. Зупинити дію абзацу четвертого підпункту 1 пункту 51 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

62. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

забезпечити скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших державних органів не менше ніж на 10 відсотків;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо скорочення не менше ніж на 10 відсотків загальної чисельності Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України), Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органів прокуратури України;

вжити заходів щодо скорочення кількості легкових автомобілів автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, автобаз Державного управління справами та Управління справами Апарату Верховної Ради України не менше ніж на 50 відсотків, а також легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади та інші державні органи;

подати на розгляд Президента України та прийняти власні рішення про скасування актів, якими встановлені пільги окремим колишнім посадовим особам держави, в тому числі щодо виплати щомісячного грошового утримання, створення апаратів для забезпечення їх діяльності, користування державними дачами, охорони, транспортного та побутового обслуговування, безоплатного проїзду, пільгового користування житлом, комунальними послугами.

63. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації України, Вищій раді юстиції, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення забезпечити скорочення чисельності працівників не менше ніж на 10 відсотків";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Кабінету Міністрів України:

за результатами щоквартального виконання Державного бюджету України у 2014 році вносити пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення;

за результатами вжитих заходів щодо забезпечення позитивних зрушень у розвитку економіки у першому півріччі 2014 року внести пропозиції щодо відновлення обсягів видатків на виконання першочергових соціальних та економічних програм з урахуванням затверджених Кабінетом Міністрів України державних цільових програм;

затвердити у двотижневий термін Перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2014 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом;

подати у двотижневий термін Верховній Раді України проект закону щодо внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" в частині скорочення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

вжити у місячний термін вичерпних заходів щодо реалізації на аукціоні у встановленому законодавством порядку автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, із зарахуванням коштів від продажу до загального фонду державного бюджету;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом";

16) внести зміни до додатків NN 1 - 11 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" відповідно до додатків NN 1 - 11 до цього Закону, виклавши додатки N 6, N 7, N 10 та N 11 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 березня 2014 року
N 1165-VII

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік "Доходи Державного бюджету України на 2014 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування
згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів: 

372931772,1

314957840,7

57973931,4

40000000

Офіційні трансферти

2003162,2

2003162,2

 

41010100

Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів

2003162,2

2003162,2

 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

370928609,9

312954678,5

57973931,4

10000000

Податкові надходження

299196044,8

276948419,8

22247625,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

51060861,4

50527136,0

533725,4

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

7960000,0

7960000,0

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

43100861,4

42567136,0

533725,4

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

16521422,0

16521422,0

 

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

193302,1

193302,1

 

13020000

Збір за спеціальне використання води

732278,1

732278,1

 

13030000

Плата за користування надрами

15595841,8

15595841,8

 

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

1559179,1

1559179,1

 

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

84284,2

84284,2

 

13030700

Плата за користування надрами для видобування нафти

5733067,7

5733067,7

 

13030800

Плата за користування надрами для видобування природного газу

6044702,8

6044702,8

 

13030900

Плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2174608,0

2174608,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

202556377,2

186713351,6

15843025,6

14010000

Податок на додану вартість

157912774,1

156424763,4

1488010,7

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

96379785,4

95779785,4

600000,0

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-53377491,2

-53377491,2

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

114022469,2

114022469,2

 

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва

888010,7

 

888010,7

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

31633936,4

27494966,1

4138970,3

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

13009666,7

2793622,1

10216044,6

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15708312,5

13136056,5

2572256,0

15010000

Ввізне мито

15628350,2

13056094,2

2572256,0

15020000

Вивізне мито

79962,3

79962,3

 

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

6440358,4

6440358,4

 

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

2614000,0

2614000,0

 

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

2098862,4

2098862,4

 

19000000

Інші податки та збори

6908713,3

3610095,3

3298618,0

19010000

Екологічний податок

4298618,0

1000000,0

3298618,0

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1113989,8

1113989,8

 

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

1495580,5

1495580,5

 

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

525,0

525,0

 

20000000

Неподаткові надходження

68873338,1

35556734,4

33316603,7

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

28140940,0

26806844,6

1334095,4

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

2939256,3

1839256,3

1100000,0

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

20443,6

20443,6

 

21080000

Інші надходження

2148992,7

2139810,3

9182,4

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4664469,0

3704338,9

960130,1

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1576571,5

1576571,5

 

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

18886,0

18886,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

3750,0

3750,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

163021,0

163021,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

37580,0

37580,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

9253,0

9253,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

1625,0

1625,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

111,5

111,5

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1059740,0

1059740,0

 

22030000

Судовий збір

939373,3

 

939373,3

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

260387,2

260387,2

 

22070000

Виконавчий збір

163169,4

163169,4

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

794164,6

794164,6

 

22090000

Державне мито

569135,0

569135,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

222554,8

222554,8

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

75854,3

75854,3

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

20756,8

 

20756,8

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

20756,8

 

20756,8

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

42502,1

42502,1

 

24000000

Інші неподаткові надходження

14824062,4

5045550,9

9778511,5

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

95266,0

95266,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

20915,0

20915,0

 

24060000

Інші надходження

848259,5

550572,0

297687,5

24060300

Інші надходження

420981,0

420981,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1891,0

1891,0

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

9287,5

 

9287,5

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

639769,2

625266,2

14503,0

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

230324,3

228947,6

1376,7

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

407336,2

394773,6

12562,6

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

12670568,7

3570568,7

9100000,0

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі

9100000,0

 

9100000,0

24140200

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

46793,9

46793,9

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

1363235,4

1363235,4

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

629794,8

629794,8

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

21243866,7

 

21243866,7

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

21028066,9

 

21028066,9

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

215799,8

 

215799,8

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1456271,2

303542,7

1152728,5

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

16448,7

16448,7

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

12385,0

12385,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4063,7

4063,7

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

547046,5

287094,0

259952,5

33010000

Кошти від продажу землі

27141,5

27141,5

 

50000000

Цільові фонди

177474,2

 

177474,2

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

177474,2

 

177474,2

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік "Фінансування Державного бюджету України на 2014 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

 

Загальне фінансування

68564275,4

62565692,7

5998582,7

400000

Фінансування за борговими операціями

90291720,5

84102992,7

6188727,8

401000

Запозичення

199434093,8

193245366,0

6188727,8

401100

Внутрішні запозичення

109095366,0

109095366,0

 

401200

Зовнішні запозичення

90338727,8

84150000,0

6188727,8

402000

Погашення

-109142373,3

-109142373,3

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-67661068,2

-67661068,2

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-41481305,1

-41481305,1

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

17000000,0

17000000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

17000000,0

17000000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-38727445,1

-38537300,0

-190145,1

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-38827445,1

-38537300,0

-290145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-38827445,1

-38537300,0

-290145,1

601220

Придбання цінних паперів

-38827445,1

-38537300,0

-290145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

100000,0

 

100000,0

602100

На початок періоду

100000,0

 

100000,0

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік"

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживання

з них:

видатки
розвитку

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

 

 

Всього:

377626383,1

343001278,4

46588444,3

4232413,6

26242697,5

59135620,1

44302114,4

1971466,2

981974,8

14833505,7

436762003,2

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

734209,6

734209,6

376996,4

17606,6

 

8337,4

7495,1

2624,3

433,0

842,3

742547,0

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

734209,6

734209,6

376996,4

17606,6

 

8337,4

7495,1

2624,3

433,0

842,3

742547,0

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

422179,7

422179,7

192362,8

 

 

 

 

 

 

 

422179,7

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

284821,4

284821,4

179488,0

17411,2

 

5650,0

4859,7

1600,0

 

790,3

290471,4

0111070

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України

866,4

866,4

 

 

 

2687,4

2635,4

1024,3

433,0

52,0

3553,8

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

26342,1

26342,1

5145,6

195,4

 

 

 

 

 

 

26342,1

0300000

 

Державне управління справами

918439,5

884554,8

424001,2

62518,8

33884,7

146690,6

130457,3

49768,9

13326,1

16233,3

1065130,1

0301000

 

Апарат Державного управління справами

906995,4

873110,7

416597,4

61959,2

33884,7

146690,6

130457,3

49768,9

13326,1

16233,3

1053686,0

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

292094,8

292094,8

117670,5

16311,8

 

5734,7

5734,7

2650,0

245,0

 

297829,5

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів

48079,1

48079,1

21880,1

14108,7

 

8500,0

7350,0

805,9

3352,1

1150,0

56579,1

0301110

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих закладах оздоровлення

2433,2

2433,2

1378,1

373,9

 

7193,0

6889,0

1405,0

677,5

304,0

9626,2

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

94589,0

94589,0

51540,7

3971,9

 

76660,6

74099,3

38835,9

7922,1

2561,3

171249,6

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

25752,1

25752,1

15324,4

4025,0

 

10814,3

9944,3

2667,1

849,4

870,0

36566,4

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

343790,1

343790,1

208803,6

23167,9

 

36760,0

26440,0

3405,0

280,0

10320,0

380550,1

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

15550,4

15550,4

 

 

 

 

 

 

 

 

15550,4

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

11444,1

11444,1

7403,8

559,6

 

 

 

 

 

 

11444,1

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

11444,1

11444,1

7403,8

559,6

 

 

 

 

 

 

11444,1

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

258001,2

256397,7

145012,1

11214,4

1603,5

8876,8

8412,1

2927,9

1359,1

464,7

266878,0

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

258001,2

256397,7

145012,1

11214,4

1603,5

8876,8

8412,1

2927,9

1359,1

464,7

266878,0

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

219862,0

218335,6

126142,0

10688,9

1526,4

8864,8

8400,1

2922,3

1359,1

464,7

228726,8

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

21507,9

21430,8

11947,8

342,5

77,1

 

 

 

 

 

21507,9

0411140

0840

Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті

5531,4

5531,4

3768,8

145,4

 

12,0

12,0

5,6

 

 

5543,4

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

6610,9

6610,9

3153,5

37,6

 

 

 

 

 

 

6610,9

0500000

 

Державна судова адміністрація України

3464075,5

3464075,5

2511450,9

19483,8

 

889218,8

889218,8

175086,1

148201,4

 

4353294,3

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

3464075,5

3464075,5

2511450,9

19483,8

 

889218,8

889218,8

175086,1

148201,4

 

4353294,3

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

51247,0

51247,0

34382,5

3126,6

 

37115,9

37115,9

 

 

 

88362,9

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

275998,6

275998,6

202528,0

 

 

53828,6

53828,6

13179,0

8984,5

 

329827,2

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

658880,2

658880,2

483884,7

 

 

101242,8

101242,8

32070,3

20260,7

 

760123,0

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1882550,0

1882550,0

1381648,7

 

 

521121,0

521121,0

107303,0

104267,1

 

2403671,0

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

125243,4

125243,4

88498,1

4550,3

 

17135,4

17135,4

5934,2

1828,0

 

142378,8

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

37797,6

37797,6

21357,2

2700,8

 

 

 

 

 

 

37797,6

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

24770,2

24770,2

14284,6

760,0

 

 

 

 

 

 

24770,2

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

165424,8

165424,8

115250,0

8346,1

 

89579,8

89579,8

4482,6

 

 

255004,6

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

232163,7

232163,7

169617,1

 

 

69195,3

69195,3

12117,0

12861,1

 

301359,0

0600000

 

Верховний Суд України

103811,3

103086,3

59283,8

3101,1

725,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

107521,3

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

103811,3

103086,3

59283,8

3101,1

725,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

107521,3

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

103811,3

103086,3

59283,8

3101,1

725,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

107521,3

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

108353,7

108353,7

79308,9

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

118353,7

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

108353,7

108353,7

79308,9

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

118353,7

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

108353,7

108353,7

79308,9

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

118353,7

0700000

 

Вищий господарський суд України

108243,0

108243,0

79624,5

2193,4

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

142087,5

0701000

 

Вищий господарський суд України

108243,0

108243,0

79624,5

2193,4

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

142087,5

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

108243,0

108243,0

79624,5

2193,4

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

142087,5

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

96623,3

96623,3

68458,2

1772,9

 

2681,0

2254,5

 

 

426,5

99304,3

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

96623,3

96623,3

68458,2

1772,9

 

2681,0

2254,5

 

 

426,5

99304,3

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

96623,3

96623,3

68458,2

1772,9

 

2681,0

2254,5

 

 

426,5

99304,3

0800000

 

Конституційний Суд України

63085,0

63085,0

42882,2

2075,1

 

 

 

 

 

 

63085,0

0801000

 

Конституційний Суд України

63085,0

63085,0

42882,2

2075,1

 

 

 

 

 

 

63085,0

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

63085,0

63085,0

42882,2

2075,1

 

 

 

 

 

 

63085,0

0900000

 

Генеральна прокуратура України

3063371,2

3063371,2

1967687,0

69887,9

 

1065,0

565,0

 

 

500,0

3064436,2

0901000

 

Генеральна прокуратура України

3063371,2

3063371,2

1967687,0

69887,9

 

1065,0

565,0

 

 

500,0

3064436,2

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

3063371,2

3063371,2

1967687,0

69887,9

 

1065,0

565,0

 

 

500,0

3064436,2

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

15450137,8

15376044,0

10181085,9

718076,4

74093,8

2510243,1

2406719,6

333288,6

51756,0

103523,5

17960380,9

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

11267392,7

11267317,7

7731026,7

472266,4

75,0

1717530,6

1680704,1

253592,1

41907,2

36826,5

12984923,3

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

299157,6

299157,6

220731,1

9250,1

 

1889,3

1889,3

 

 

 

301046,9

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції

10044460,0

10044385,0

6954724,7

376911,8

75,0

1290535,1

1276005,1

62169,1

17123,8

14530,0

11334995,1

1001070

0380

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях

10694,0

10694,0

8550,8

85,6

 

 

 

 

 

 

10694,0

1001080

0942

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації

392773,7

392773,7

257811,4

33811,3

 

281997,0

268033,9

156479,1

14523,5

13963,1

674770,7

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

443278,7

443278,7

258739,4

45360,1

 

126047,2

118008,2

30658,3

9853,2

8039,0

569325,9

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

57268,8

57268,8

27802,9

6782,3

 

17062,0

16767,6

4285,6

406,7

294,4

74330,8

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

3569,4

3569,4

2666,4

65,2

 

 

 

 

 

 

3569,4

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

16190,5

16190,5

 

 

 

 

 

 

 

 

16190,5

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

2602033,5

2535581,4

1492587,8

103327,2

66452,1

84246,4

48721,6

10733,9

6388,7

35524,8

2686279,9

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

64625,2

64625,2

48599,8

 

 

 

 

 

 

 

64625,2

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

2086188,0

2073515,7

1340925,3

96562,6

12672,3

72934,4

42067,2

7221,5

5561,8

30867,2

2159122,4

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

125900,9

125731,4

77755,3

6764,6

169,5

7137,8

6654,4

3512,4

826,9

483,4

133038,7

1002080

0310

Розвиток державної прикордонної служби України

280000,0

234789,3

 

 

45210,7

 

 

 

 

 

280000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

38607,3

36919,8

25307,4

 

1687,5

 

 

 

 

 

38607,3

1003000

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

1310687,5

1303120,8

798221,9

110079,3

7566,7

206866,1

175693,9

68962,6

3460,1

31172,2

1517553,6

1003010

0310

Керівництво та управління внутрішніми військами

44535,2

44535,2

34287,1

 

 

 

 

 

 

 

44535,2

1003020

0310

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та охорона особливо важливих об'єктів

1159161,8

1151595,1

699007,3

98237,2

7566,7

180003,0

154701,1

64154,6

1329,1

25301,9

1339164,8

1003070

0942

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

87645,8

87645,8

54496,8

8291,1

 

6547,0

6207,0

2628,0

256,0

340,0

94192,8

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах

19344,7

19344,7

10430,7

3551,0

 

20316,1

14785,8

2180,0

1875,0

5530,3

39660,8

1004000

 

Державна міграційна служба України

270024,1

270024,1

159249,5

32403,5

 

501600,0

501600,0

 

 

 

771624,1

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

29023,8

29023,8

18534,9

515,0

 

 

 

 

 

 

29023,8

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

240825,3

240825,3

140714,6

31888,5

 

501600,0

501600,0

 

 

 

742425,3

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

13697207,0

484242,2

25539,8

1089,9

13212964,8

316152,3

303133,5

 

906,0

13018,8

14013359,3

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

13697207,0

484242,2

25539,8

1089,9

13212964,8

316152,3

303133,5

 

906,0

13018,8

14013359,3

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

37602,9

37602,9

25512,7

1089,9

 

1540,0

1540,0

 

906,0

 

39142,9

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

16189,6

 

 

 

16189,6

 

 

 

 

 

16189,6

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

937800,0

 

 

 

937800,0

5300,3

 

 

 

5300,3

943100,3

1101090

0942

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості

10338,3

10338,3

 

 

 

9009,7

8909,7

 

 

100,0

19348,0

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

12167980,2

 

 

 

12167980,2

 

 

 

 

 

12167980,2

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

25148,1

34,6

27,1

 

25113,5

 

 

 

 

 

25148,1

1101190

0434

Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

881,5

 

 

 

881,5

7618,5

 

 

 

7618,5

8500,0

1101200

0431

Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

2028,3

2028,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2028,3

1101500

0434

Збільшення статутного капіталу державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

9105,2

9105,2

 

 

 

9105,2

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

848941,3

824439,2

543793,4

38012,3

24502,1

432099,4

99836,8

14614,3

20102,3

332262,6

1281040,7

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

173349,3

158336,1

92489,5

4887,6

15013,2

2652,6

144,4

80,8

 

2508,2

176001,9

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

134683,4

134683,4

91379,6

4887,6

 

30,0

30,0

 

 

 

134713,4

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

11757,0

206,2

 

 

11550,8

2506,7

 

 

 

2506,7

14263,7

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

2924,9

2924,9

1109,9

 

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

3040,8

1201390

0513

Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201420

0260

Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202000

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

36459,7

36459,7

23117,3

1402,2

 

 

 

 

 

 

36459,7

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

33881,9

33881,9

23117,3

1402,2

 

 

 

 

 

 

33881,9

1203000

 

Державне агентство резерву України

66509,3

66509,3

44330,7

5722,4

 

338739,0

74108,9

11858,5

10542,5

264630,1

405248,3

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

9273,9

9273,9

6157,3

502,4

 

 

 

 

 

 

9273,9

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

57235,4

57235,4

38173,4

5220,0

 

76191,0

71996,9

11858,5

10542,5

4194,1

133426,4

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

8032,6

6157,6

3697,4

578,7

1875,0

 

 

 

 

 

8032,6

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

8032,6

6157,6

3697,4

578,7

1875,0

 

 

 

 

 

8032,6

1206000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

24503,2

24503,2

17341,7

497,8

 

6000,0

 

 

 

6000,0

30503,2

1206010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

24503,2

24503,2

17341,7

497,8

 

 

 

 

 

 

24503,2

1206020

0483

Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1207000

 

Державна служба статистики України

520193,7

513161,6

349272,8

24617,5

7032,1

84707,8

25583,5

2675,0

9559,8

59124,3

604901,5

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

504192,4

504192,4

349272,8

24617,5

 

25006,9

21369,0

2495,9

9559,8

3637,9

529199,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1533,8

 

 

 

1533,8

 

 

 

 

 

1533,8

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

7102,4

6520,6

4612,0

83,0

581,8

 

 

 

 

 

7102,4

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

6520,6

6520,6

4612,0

83,0

 

 

 

 

 

 

6520,6

1208020

0481

Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю

581,8

 

 

 

581,8

 

 

 

 

 

581,8

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

24563,4

24472,4

13022,7

2445,4

91,0

 

 

 

 

 

24563,4

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

24563,4

24472,4

13022,7

2445,4

91,0

 

 

 

 

 

24563,4

1211020

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на створення регіонального центру надання адміністративних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

24563,4

24472,4

13022,7

2445,4

91,0

 

 

 

 

 

24563,4

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

1081053,5

1079547,3

81051,0

45388,6

1506,2

8872,1

8658,0

5244,5

1352,2

214,1

1089925,6

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

1081053,5

1079547,3

81051,0

45388,6

1506,2

8872,1

8658,0

5244,5

1352,2

214,1

1089925,6

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

70117,1

70117,1

45160,8

3694,2

 

 

 

 

 

 

70117,1

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

883355,4

883274,4

31308,6

41057,0

81,0

7206,4

7042,3

4602,0

1063,2

164,1

890561,8

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

19143,3

19143,3

 

275,6

 

 

 

 

 

 

19143,3

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої - сьомої категорій державних службовців, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії

9933,3

9933,3

4581,6

361,8

 

1665,7

1615,7

642,5

289,0

50,0

11599,0

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

1629,0

1203,8

 

 

425,2

 

 

 

 

 

1629,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

700198,0

689400,8

314760,4

29437,9

10797,2

134570,6

125313,4

43393,1

6925,6

9257,2

834768,6

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

700198,0

689400,8

314760,4

29437,9

10797,2

134570,6

125313,4

43393,1

6925,6

9257,2

834768,6

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

17002,9

17002,9

11622,0

646,7

 

200,0

200,0

 

 

 

17202,9

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

10797,2

 

 

 

10797,2

1740,0

 

 

 

1740,0

12537,2

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

3234,7

3234,7

2308,9

66,8

 

980,2

887,5

306,7

101,8

92,7

4214,9

1701050

0850

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності

8447,0

8447,0

232,5

14,0

 

7,0

7,0

 

1,5

 

8454,0

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

620747,2

620747,2

300597,0

28710,4

 

131643,4

124218,9

43086,4

6822,3

7424,5

752390,6

1800000

 

Міністерство культури України

2193344,7

2186784,8

386596,3

32512,1

6559,9

294024,2

244744,8

50560,1

5832,3

49279,4

2487368,9

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

2071765,4

2065205,5

383663,1

32426,1

6559,9

292524,2

243294,8

50560,1

5832,3

49229,4

2364289,6

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

23848,1

23848,1

15641,9

870,2

 

 

 

 

 

 

23848,1

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

78097,9

78097,9

48458,7

5177,1

 

1152,6

1081,6

436,6

51,7

71,0

79250,5

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

36712,4

36712,4

 

 

 

5629,0

5460,5

 

 

168,5

42341,4

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

481686,7

481686,7

 

 

 

131874,7

122289,7

 

 

9585,0

613561,4

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

12139,2

12139,2

7332,8

242,2

 

43022,6

41986,6

26453,0

1185,6

1036,0

55161,8

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

9425,6

9425,6

 

 

 

 

 

 

 

 

9425,6

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

547361,1

547361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

547361,1

1801120

0822

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій

368118,1

368118,1

 

 

 

 

 

 

 

 

368118,1

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

12299,4

12299,4

 

 

 

 

 

 

 

 

12299,4

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

21280,4

21280,4

 

 

 

22091,1

 

 

 

22091,1

43371,5

 

 

в тому числі заходи з виявлення і підготовки творчо обдарованих дітей, молоді, підготовка та проведення дитячого конкурсу "Крок до зірок"

3750,0

3750,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3750,0

1801190

0824

Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності

289561,9

289561,9

196310,4

17044,7

 

22911,9

19584,1

2939,7

799,3

3327,8

312473,8

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

9314,3

9314,3

 

 

 

 

 

 

 

 

9314,3

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини

173841,5

173672,8

115919,3

9091,9

168,7

60642,3

52892,3

20730,8

3795,7

7750,0

234483,8

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

121579,3

121579,3

2933,2

86,0

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

123079,3

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

4177,9

4177,9

2933,2

86,0

 

 

 

 

 

 

4177,9

1810000

 

Міністерство культури України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

1811000

 

Міністерство культури України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

1811140

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

1900000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

560979,7

101714,6

71878,0

2070,0

459265,1

24868,7

11822,0

2571,3

423,8

13046,7

585848,4

1901000

 

Апарат Державного агентства лісових ресурсів України

560979,7

101714,6

71878,0

2070,0

459265,1

24868,7

11822,0

2571,3

423,8

13046,7

585848,4

1901010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

42315,6

42315,6

28981,3

1607,3

 

43,0

43,0

 

7,8

 

42358,6

1901020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

6982,4

 

 

 

6982,4

3000,4

 

 

 

3000,4

9982,8

1901060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

511681,7

59399,0

42896,7

462,7

452282,7

21825,3

11779,0

2571,3

416,0

10046,3

533507,0

2100000

 

Міністерство оборони України

13693765,7

12475318,5

7507164,6

1232852,8

1218447,2

1473566,2

756795,5

214074,2

88134,5

716770,7

15167331,9

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

13693765,7

12475318,5

7507164,6

1232852,8

1218447,2

1473566,2

756795,5

214074,2

88134,5

716770,7

15167331,9

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

225077,9

225077,9

164003,3

4145,9

 

650,0

 

 

 

650,0

225727,9

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

11325692,7

10753032,6

6303421,3

1213716,8

572660,1

390999,8

289017,8

46043,2

48000,0

101982,0

11716692,5

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

695797,4

695797,4

434922,0

14990,1

 

400859,2

355659,9

109431,8

40134,5

45199,3

1096656,6

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді

795704,1

795704,1

604818,0

 

 

168794,0

105485,3

58599,2

 

63308,7

964498,1

2101210

0512

Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

94677,3

5706,5

 

 

88970,8

52560,7

5932,5

 

 

46628,2

147238,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

16470264,8

15686082,3

878630,7

186695,6

784182,5

8198213,4

7287859,3

59802,3

21631,4

910354,1

24668478,2

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

16327519,3

15645813,0

862974,5

185201,6

681706,3

8194091,4

7287583,3

59667,3

21626,4

906508,1

24521610,7

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

26753,5

26753,5

16963,5

1524,4

 

 

 

 

 

 

26753,5

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання

325429,6

7002,3

 

 

318427,3

167145,3

2845,3

 

 

164300,0

492574,9

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

19216,9

19216,9

176,2

 

 

 

 

 

 

 

19216,9

2201100

0922

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації

157640,3

157640,3

68982,2

26705,0

 

5983,9

4423,9

208,4

760,8

1560,0

163624,2

2201120

0960

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей

31709,4

31709,4

21176,0

2639,2

 

8557,5

7512,5

1412,1

970,4

1045,0

40266,9

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення

1275627,4

1275627,4

621637,9

144856,5

 

158524,2

141308,9

43677,2

15777,9

17215,3

1434151,6

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3046945,0

3046945,0

 

 

 

839305,7

790417,7

 

 

48888,0

3886250,7

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

10189933,8

10189933,8

 

 

 

6624730,2

5999699,6

 

 

625030,6

16814664,0

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

374234,4

82642,9

23117,7

1018,5

291591,5

2506,6

2506,6

722,4

405,0

 

376741,0

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,0

2201250

0950

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

20788,3

20788,3

8891,4

491,1

 

12551,6

11231,6

4152,9

2021,1

1320,0

33339,9

2201270

0824

Функціонування музеїв

9797,9

9797,9

6905,7

346,7

 

1419,8

1353,8

679,1

66,0

66,0

11217,7

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

570074,0

570074,0

 

 

 

326746,0

304175,9

 

 

22570,1

896820,0

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування

69201,2

170,9

85,0

12,5

69030,3

22643,8

 

 

 

22643,8

91845,0

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

51856,8

51856,8

29513,0

5743,9

 

5088,1

3979,2

736,0

1163,0

1108,9

56944,9

2201360

0990

Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном

2657,2

 

 

 

2657,2

 

 

 

 

 

2657,2

2201440

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України"

18689,8

18689,8

8495,3

550,0

 

 

 

 

 

 

18689,8

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

96688,1

96688,1

56828,2

1313,8

 

14555,6

13942,2

5976,2

116,2

613,4

111243,7

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, проставлення апостиля

275,7

275,7

202,4

 

 

4333,1

4186,1

2103,0

346,0

147,0

4608,8

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

3833,4

3833,4

2580,1

189,0

 

 

 

 

 

 

3833,4

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

3833,4

3833,4

2580,1

189,0

 

 

 

 

 

 

3833,4

2209000

 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

138912,1

36435,9

13076,1

1305,0

102476,2

4122,0

276,0

135,0

5,0

3846,0

143034,1

2209010

0111

Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації

10825,0

10825,0

7189,4

734,2

 

60,0

60,0

 

 

 

10885,0

2209020

0487

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

23069,1

9149,4

5766,2

433,9

13919,7

250,0

216,0

135,0

5,0

34,0

23319,1

2209030

0470

Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

10750,0

 

 

 

10750,0

 

 

 

 

 

10750,0

2209070

0150

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням

36946,6

 

 

 

36946,6

3797,0

 

 

 

3797,0

40743,6

2209080

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

25000,0

11989,2

120,5

136,9

13010,8

 

 

 

 

 

25000,0

2209090

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки

4472,3

4472,3

 

 

 

 

 

 

 

 

4472,3

2209120

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

23849,1

 

 

 

23849,1

15,0

 

 

 

15,0

23864,1

2209160

0490

Формування статутного капіталу Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу"

4000,0

 

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

4000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

6667756,1

6614168,5

2019018,4

260135,6

53587,6

1990014,2

1779480,6

59527,7

15898,6

210533,6

8657770,3

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

5447539,4

5394134,1

1183954,5

211189,4

53405,3

1978564,1

1771000,9

58300,5

15066,5

207563,2

7426103,5

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

26260,9

26260,9

17054,9

1345,4

 

1074,3

1074,3

 

605,0

 

27335,2

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

53405,3

 

 

 

53405,3

32681,6

 

 

 

32681,6

86086,9

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

713120,6

713120,6

 

 

 

1571806,2

1408487,8

 

 

163318,4

2284926,8

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

144637,9

144637,9

97133,8

3401,5

 

63117,6

59577,6

29668,7

6644,7

3540,0

207755,5

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

1222,9

1222,9

897,5

 

 

 

 

 

 

 

1222,9

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1045516,4

1045516,4

570397,1

101497,5

 

29594,4

27789,0

10345,0

2624,4

1805,4

1075110,8

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

4820,3

4820,3

 

 

 

47366,6

46044,2

 

 

1322,4

52186,9

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

593415,6

593415,6

260741,4

52693,6

 

16691,5

14135,1

3223,0

1241,0

2556,4

610107,1

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

315705,8

315705,8

138831,4

44239,2

 

12099,1

10751,1

563,0

2184,5

1348,0

327804,9

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

99376,2

99376,2

66244,9

5228,2

 

19124,8

18512,8

9695,9

886,6

612,0

118501,0

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

254763,7

254763,7

 

 

 

 

 

 

 

 

254763,7

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

113951,8

113951,8

20303,7

1841,8

 

10530,7

10491,7

4634,6

715,3

39,0

124482,5

2301380

0724

Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

2005517,3

2005517,3

 

 

 

173261,1

173261,1

 

 

 

2178778,4

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

17875,8

17875,8

12349,8

942,2

 

1216,2

876,2

170,3

165,0

340,0

19092,0

2302000

 

Державна служба України з лікарських засобів

56905,3

56905,3

28796,4

2058,8

 

 

 

 

 

 

56905,3

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів

56905,3

56905,3

28796,4

2058,8

 

 

 

 

 

 

56905,3

2304000

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

1160368,9

1160186,6

804263,5

46782,3

182,3

5050,1

5013,4

589,6

832,1

36,7

1165419,0

2304010

0763

Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби

318168,2

318168,2

228025,6

6275,2

 

 

 

 

 

 

318168,2

2304020

0740

Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями

842200,7

842018,4

576237,9

40507,1

182,3

5050,1

5013,4

589,6

832,1

36,7

847250,8

2305000

 

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

2942,5

2942,5

2004,0

105,1

 

6400,0

3466,3

637,6

 

2933,7

9342,5

2305010

0763

Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

2942,5

2942,5

2004,0

105,1

 

 

 

 

 

 

2942,5

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

295855,0

295855,0

 

 

 

 

 

 

 

 

295855,0

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

295855,0

295855,0

 

 

 

 

 

 

 

 

295855,0

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

18972,6

18972,6

 

 

 

 

 

 

 

 

18972,6

2311190

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137992,3

137992,3

 

 

 

 

 

 

 

 

137992,3

2311350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

138890,1

138890,1

 

 

 

 

 

 

 

 

138890,1

2311370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

2200200,7

2026222,3

847925,1

188111,3

173978,4

3951759,8

1035683,5

56638,8

327987,8

2916076,3

6151960,5

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

166599,0

160902,2

110820,3

2225,8

5696,8

2475907,0

35834,1

7460,0

2424,5

2440072,9

2642506,0

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

20370,3

20369,8

14424,9

331,7

0,5

17335,8

16908,7

2000,0

1683,3

427,1

37706,1

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

5608,4

 

 

 

5608,4

1400,0

 

 

 

1400,0

7008,4

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

9490,2

9490,2

6849,2

16,9

 

7231,2

5406,2

2770,0

430,0

1825,0

16721,4

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

131130,1

131042,2

89546,2

1877,2

87,9

752539,3

13519,2

2690,0

311,2

739020,1

883669,4

2401480

0540

Фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств

 

 

 

 

 

677600,7

 

 

 

677600,7

677600,7

2401490

0512

Компенсація витрат, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів

 

 

 

 

 

1019800,0

 

 

 

1019800,0

1019800,0

2404000

 

Державна служба геології та надр України

159678,3

10669,1

7750,9

34,4

149009,2

24500,0

18100,0

 

400,0

6400,0

184178,3

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

10669,1

10669,1

7750,9

34,4

 

24500,0

18100,0

 

400,0

6400,0

35169,1

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

149009,2

 

 

 

149009,2

 

 

 

 

 

149009,2

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

131468,3

131468,3

89831,7

4122,3

 

20000,0

7700,0

 

 

12300,0

151468,3

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

131468,3

131468,3

89831,7

4122,3

 

 

 

 

 

 

131468,3

2405020

0540

Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів

 

 

 

 

 

20000,0

7700,0

 

 

12300,0

20000,0

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

664,6

664,6

459,2

19,7

 

 

 

 

 

 

664,6

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

664,6

664,6

459,2

19,7

 

 

 

 

 

 

664,6

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1325038,8

1324719,4

632995,4

181514,9

319,4

732252,8

578113,4

49178,8

325163,3

154139,4

2057291,6

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

10242,6

10242,6

7173,0

206,6

 

 

 

 

 

 

10242,6

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2704,9

2704,9

1853,2

186,7

 

1259,7

1256,7

427,0

322,4

3,0

3964,6

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

1032675,1

1032611,0

623969,2

181121,6

64,1

643093,1

576856,7

48751,8

324840,9

66236,4

1675768,2

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

 

 

 

 

 

87900,0

 

 

 

87900,0

87900,0

2407080

0511

Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407130

0511

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

279160,9

279160,9

 

 

 

 

 

 

 

 

279160,9

2407140

0511

Здійснення заходів із заповнення водою водосховищ та інших водних об'єктів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407150

0511

Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річок, будівництво та реконструкція берегоукріплювальних і гідротехнічних споруд у басейні р. Сіверський Донець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

416751,7

397798,7

6067,6

194,2

18953,0

699100,0

395936,0

 

 

303164,0

1115851,7

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

5662,6

5662,6

4029,1

138,6

 

 

 

 

 

 

5662,6

2408080

0530

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

3483,9

2880,1

2038,5

55,6

603,8

 

 

 

 

 

3483,9

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

3924,0

3924,0

 

 

 

67076,6

56876,6

 

 

10200,0

71000,6

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

16196,5

 

 

 

16196,5

222000,0

 

 

 

222000,0

238196,5

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

335248,0

335248,0

 

 

 

410023,4

339059,4

 

 

70964,0

745271,4

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

79373047,0

79327075,7

131362,6

26485,4

45971,3

9307243,6

9208476,7

34600,3

11567,0

98766,9

88680290,6

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

3836714,9

3790743,6

75815,4

24645,6

45971,3

22450,3

21703,8

660,8

2997,1

746,5

3859165,2

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

57271,1

57271,1

38614,3

2208,6

 

3874,3

3874,3

 

1736,7

 

61145,4

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики

14120,2

3,9

 

 

14116,3

649,8

 

 

 

649,8

14770,0

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку

1598,3

1598,3

799,2

194,0

 

105,5

105,5

44,2

16,8

 

1703,8

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

11278,6

11278,6

5238,2

2648,8

 

55,0

55,0

 

14,0

 

11333,6

2501130

1050

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми

75183,3

75183,3

 

 

 

 

 

 

 

 

75183,3

2501160

1030

Довічні державні стипендії

3904,2

3904,2

 

 

 

 

 

 

 

 

3904,2

2501390

1010

Заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем

25075,0

675,0

 

 

24400,0

 

 

 

 

 

25075,0

2501420

1050

Надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем

8950,0

8950,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8950,0

2501440

1040

Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей

4640,7

4640,7

 

 

 

 

 

 

 

 

4640,7

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ "Молода Гвардія"

54284,7

54284,7

 

 

 

 

 

 

 

 

54284,7

2501460

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

46167,5

38712,5

 

 

7455,0

 

 

 

 

 

46167,5

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

83412,9

83412,9

31163,7

19594,2

 

4970,6

4873,9

616,6

1229,6

96,7

88383,5

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1400,0

1400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1400,0

2501630

1090

Вдосконалення системи соціальної допомоги

 

 

 

 

 

12795,1

12795,1

 

 

 

12795,1

2503000

 

Державна інспекція України з питань праці

45366,5

45366,5

32162,9

862,0

 

 

 

 

 

 

45366,5

2503010

0412

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю

45366,5

45366,5

32162,9

862,0

 

 

 

 

 

 

45366,5

2505000

 

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

85027,8

85027,8

4308,7

188,8

 

 

 

 

 

 

85027,8

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів

6304,4

6304,4

4308,7

188,8

 

 

 

 

 

 

6304,4

2505030

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

78723,4

78723,4

 

 

 

 

 

 

 

 

78723,4

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

43341,5

43341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

43341,5

2506000

 

Пенсійний фонд України

74696291,8

74696291,8

 

 

 

9100000,0

9100000,0

 

 

 

83796291,8

2506020

1020

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

65693707,8

65693707,8

 

 

 

 

 

 

 

 

65693707,8

2506050

1020

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій, у тому числі покриття витрат, пов'язаних з обслуговуванням боргових зобов'язань

9002584,0

9002584,0

 

 

 

9100000,0

9100000,0

 

 

 

18102584,0

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

709646,0

709646,0

19075,6

789,0

 

184793,3

86772,9

33939,5

8569,9

98020,4

894439,3

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів

682130,6

682130,6

 

 

 

184757,7

86737,3

33939,5

8567,8

98020,4

866888,3

 

 

в тому числі на створення об'єктів Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів, Західного реабілітаційно-спортивного центру

 

 

 

 

 

15000,0

 

 

 

15000,0

15000,0

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

27515,4

27515,4

19075,6

789,0

 

35,6

35,6

 

2,1

 

27551,0

2507050

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2507070

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

556808,0

556808,0

 

 

 

 

 

 

 

 

556808,0

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

556808,0

556808,0

 

 

 

 

 

 

 

 

556808,0

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

556808,0

556808,0

 

 

 

 

 

 

 

 

556808,0

2600000

 

Міністерство промислової політики України

79519,1

29954,4

13774,0

1113,8

49564,7

20616,9

45,0

 

 

20571,9

100136,0

2601000

 

Апарат Міністерства промислової політики України

79519,1

29954,4

13774,0

1113,8

49564,7

20616,9

45,0

 

 

20571,9

100136,0

2601010

0442

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики

17770,3

17770,3

12024,1

1029,9

 

 

 

 

 

 

17770,3

2601050

0824

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки та Державного металургійного музею України

2584,1

2584,1

1749,9

83,9

 

100,0

45,0

 

 

55,0

2684,1

2601090

0441

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди

1864,7

 

 

 

1864,7

20516,9

 

 

 

20516,9

22381,6

2601530

0484

Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

308267,5

302908,1

75551,5

7645,9

5359,4

80970,2

49053,1

371,8

1,0

31917,1

389237,7

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

235357,6

229998,2

28723,0

3798,7

5359,4

80970,2

49053,1

371,8

1,0

31917,1

316327,8

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

45533,5

45533,5

25954,4

3017,7

 

 

 

 

 

 

45533,5

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

6774,2

1414,8

759,0

366,1

5359,4

80,0

80,0

40,0

1,0

 

6854,2

2751060

0829

Відзначення Державною премією у сфері архітектури та фінансова підтримка творчих спілок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

3161,9

3161,9

2009,6

414,9

 

124,2

121,7

61,8

 

2,5

3286,1

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751220

0620

Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751230

0829

Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

8850,0

8850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8850,0

2751530

0640

Підтримка статутної діяльності Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751560

0620

Очищення побутово-стічних вод міста Калуш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751570

0620

Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

 

 

 

 

 

31864,6

 

 

 

31864,6

31864,6

2751800

0827

Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

72909,9

72909,9

46828,5

3847,2

 

 

 

 

 

 

72909,9

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю

72909,9

72909,9

46828,5

3847,2

 

 

 

 

 

 

72909,9

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

3083758,0

2918375,8

 

 

165382,2

3083758,0

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

3083758,0

2918375,8

 

 

165382,2

3083758,0

2761240

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2761540

0180

Субвенція міському бюджету м. Дніпропетровська на будівництво та підтримання в безпечному стані гірничих виробок Дніпропетровського метрополітену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2761550

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва на будівництво під'їзної дороги та зовнішніх інженерних мереж до інноваційного парку "Біонік Хілл"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

3898403,9

3760702,6

1420966,9

55488,2

137701,3

2920470,6

1686883,1

343603,7

46051,3

1233587,5

6818874,5

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

1643937,5

1573005,7

52896,4

3122,1

70931,8

1941518,2

829537,4

2608,9

1185,0

1111980,8

3585455,7

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

46601,6

46601,6

24446,7

1414,0

 

 

 

 

 

 

46601,6

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

69146,8

 

 

 

69146,8

33475,0

 

 

 

33475,0

102621,8

2801080

0941

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

728515,2

728515,2

 

 

 

224362,0

212832,0

 

 

11530,0

952877,2

2801100

0942

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

749136,6

749136,6

9823,8

510,0

 

584020,5

510205,4

708,9

325,0

73815,1

1333157,1

2801130

0930

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

14767,9

14767,9

6839,6

730,0

 

6650,0

6500,0

1900,0

860,0

150,0

21417,9

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

2783,2

2783,2

 

 

 

 

 

 

 

 

2783,2

2801200

0421

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

100000,0

100000,0

 

 

 

100000,0

2801290

0421

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801300

0620

Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості

1785,0

 

 

 

1785,0

 

 

 

 

 

1785,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

17163,4

17163,4

11786,3

468,1

 

 

 

 

 

 

17163,4

2801350

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

100000,0

2801500

0810

Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

6537,8

6537,8

 

 

 

 

 

 

 

 

6537,8

2801540

0421

Державна підтримка галузі тваринництва

 

 

 

 

 

888010,7

 

 

 

888010,7

888010,7

2802000

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

1266738,4

1253804,2

813703,1

13502,4

12934,2

926777,2

810011,6

336377,6

44668,1

116765,6

2193515,6

2802010

0421

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України

269123,8

269123,8

174451,1

6310,2

 

84164,7

81094,7

30000,0

2847,0

3070,0

353288,5

2802020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

86939,1

86754,9

7676,6

90,9

184,2

 

 

 

 

 

86939,1

2802030

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

897850,5

897850,5

631575,4

7101,3

 

842612,5

728916,9

306377,6

41821,1

113695,6

1740463,0

2802100

0421

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

12750,0

 

 

 

12750,0

 

 

 

 

 

12750,0

2803000

 

Державне агентство земельних ресурсів України

577631,1

524982,0

306970,4

22460,8

52649,1

136,6

64,6

 

62,7

72,0

577767,7

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів

519268,6

519268,6

306970,4

22460,8

 

136,6

64,6

 

62,7

72,0

519405,2

2803030

0421

Проведення земельної реформи

48000,0

5713,4

 

 

42286,6

 

 

 

 

 

48000,0

2803060

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

10362,5

 

 

 

10362,5

 

 

 

 

 

10362,5

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

157637,7

156451,5

81909,9

6522,0

1186,2

37609,7

33190,6

 

 

4419,1

195247,4

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

91141,4

91141,4

60672,1

2152,1

 

50,0

50,0

 

 

 

91191,4

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

38354,4

38354,4

21237,8

4369,9

 

20,0

20,0

 

 

 

38374,4

2804040

0941

Підготовка кадрів у сфері рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

21686,1

21686,1

 

 

 

22239,7

19279,7

 

 

2960,0

43925,8

2804050

0942

Підготовка кадрів у сфері рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

4392,1

4392,1

 

 

 

15300,0

13840,9

 

 

1459,1

19692,1

2807000

 

Державна інспекція сільського господарства України

252459,2

252459,2

165487,1

9880,9

 

14428,9

14078,9

4617,2

135,5

350,0

266888,1

2807010

0421

Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства

244921,1

244921,1

160323,2

9617,4

 

185,0

185,0

 

 

 

245106,1

2807020

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної інспекції сільського господарства України

7538,1

7538,1

5163,9

263,5

 

14243,9

13893,9

4617,2

135,5

350,0

21782,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

1192658,5

1140814,0

760543,2

46861,1

51844,5

326864,0

285102,4

53327,7

60317,0

41761,6

1519522,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

43518,4

35565,0

17982,6

3861,0

7953,4

 

 

 

 

 

43518,4

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

35565,0

35565,0

17982,6

3861,0

 

 

 

 

 

 

35565,0

3102000

 

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

43069,6

43069,6

26788,9

2419,9

 

 

 

 

 

 

43069,6

3102010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті

43069,6

43069,6

26788,9

2419,9

 

 

 

 

 

 

43069,6

3103000

 

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

70142,1

26276,0

15222,6

1632,5

43866,1

 

 

 

 

 

70142,1

3103010

0452

Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті

26302,4

26276,0

15222,6

1632,5

26,4

 

 

 

 

 

26302,4

3104000

 

Державна адміністрація залізничного транспорту

757078,1

757078,1

531640,7

27681,7

 

265092,3

251732,5

52147,7

53197,0

13359,8

1022170,4

3104040

0731

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

757078,1

757078,1

531640,7

27681,7

 

265092,3

251732,5

52147,7

53197,0

13359,8

1022170,4

3105000

 

Державна спеціальна служба транспорту

200800,6

200775,6

127931,0

8866,8

25,0

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

259722,3

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

200800,6

200775,6

127931,0

8866,8

25,0

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

259722,3

3108000

 

Державна авіаційна служба України

67987,7

67987,7

38220,2

2271,2

 

2850,0

2180,0

280,0

820,0

670,0

70837,7

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

60636,3

60636,3

33183,8

1980,2

 

 

 

 

 

 

60636,3

3108020

0731

Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам

7351,4

7351,4

5036,4

291,0

 

2850,0

2180,0

280,0

820,0

670,0

10201,4

3109000

 

Державне агентство України з туризму та курортів

10062,0

10062,0

2757,2

128,0

 

 

 

 

 

 

10062,0

3109010

0470

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

4094,2

4094,2

2757,2

128,0

 

 

 

 

 

 

4094,2

3109020

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

5967,8

5967,8

 

 

 

 

 

 

 

 

5967,8

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

10301,8

10301,8

6563,1

621,2

 

14405823,5

11183293,9

 

 

3222529,6

14416125,3

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

10301,8

10301,8

6563,1

621,2

 

14405823,5

11183293,9

 

 

3222529,6

14416125,3

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

10301,8

10301,8

6563,1

621,2

 

 

 

 

 

 

10301,8

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі 200.000 тис. грн. на облаштування нерегульованих пішохідних переходів вітчизняними комплексними системами освітлення та позначення дорожніми знаками та розміткою

 

 

 

 

 

3248141,6

25612,0

 

 

3222529,6

3248141,6

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

11157681,9

11157681,9

 

 

 

11157681,9

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

2542204,2

813505,3

 

 

1728698,9

2542204,2

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

2542204,2

813505,3

 

 

1728698,9

2542204,2

3131020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

2542204,2

813505,3

 

 

1728698,9

2542204,2

3300000

 

Міністерство доходів і зборів України

4839383,8

4824444,1

3154647,8

214404,1

14939,7

1057387,5

956221,4

1600,2

728,1

101166,1

5896771,3

3301000

 

Апарат Міністерства доходів і зборів України

4839383,8

4824444,1

3154647,8

214404,1

14939,7

1057387,5

956221,4

1600,2

728,1

101166,1

5896771,3

3301010

0112

Керівництво та управління у сфері доходів і зборів

4646306,8

4646306,8

3144747,7

213848,6

 

990863,6

890991,5

 

93,0

99872,1

5637170,4

3301020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права

14939,7

 

 

 

14939,7

169,0

 

 

 

169,0

15108,7

3301030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів

15883,3

15883,3

9900,1

555,5

 

4916,1

4891,1

1600,2

635,1

25,0

20799,4

3301040

0941

Підготовка кадрів у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

11696,0

11696,0

 

 

 

6980,0

6880,0

 

 

100,0

18676,0

3301050

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

150558,0

150558,0

 

 

 

54458,8

53458,8

 

 

1000,0

205016,8

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

880344,6

874591,5

135866,2

2170,7

5753,1

24810,8

 

 

 

24810,8

905155,4

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

880344,6

874591,5

135866,2

2170,7

5753,1

24810,8

 

 

 

24810,8

905155,4

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

20269,0

20269,0

12486,2

781,8

 

 

 

 

 

 

20269,0

3401030

0824

Функціонування Музею спортивної слави

334,2

334,2

230,4

 

 

 

 

 

 

 

334,2

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

5753,1

 

 

 

5753,1

250,0

 

 

 

250,0

6003,1

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

631,7

631,7

451,4

13,5

 

 

 

 

 

 

631,7

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

12777,0

12777,0

 

 

 

 

 

 

 

 

12777,0

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

169989,3

169989,3

23049,0

59,4

 

 

 

 

 

 

169989,3

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

546008,6

546008,6

99649,2

1316,0

 

24560,8

 

 

 

24560,8

570569,4

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

44547,9

44547,9

 

 

 

 

 

 

 

 

44547,9

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх

25471,9

25471,9

 

 

 

 

 

 

 

 

25471,9

3500000

 

Міністерство фінансів України

1467220,2

1436911,3

824169,9

60110,9

30308,9

77265,3

28452,4

5786,2

2995,1

48812,9

1544485,5

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

222803,8

192494,9

77779,4

6256,8

30308,9

69148,1

20902,2

5476,2

471,0

48245,9

291951,9

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

130212,2

130212,2

69745,9

5392,0

 

 

 

 

 

 

130212,2

3501120

0150

Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів

30264,4

 

 

 

30264,4

310,3

 

 

 

310,3

30574,7

3501220

0829

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

6549,9

6549,9

4004,7

706,0

 

2707,1

2477,4

476,2

288,0

229,7

9257,0

3503000

 

Державна пробірна служба України

5059,7

5059,7

3283,6

151,6

 

913,8

896,8

80,0

50,8

17,0

5973,5

3503010

0112

Керівництво та управління у сфері пробірного контролю

5059,7

5059,7

3283,6

151,6

 

913,8

896,8

80,0

50,8

17,0

5973,5

3504000

 

Державна казначейська служба України

824977,8

824977,8

462575,8

40447,4

 

6464,8

5914,8

 

2392,7

550,0

831442,6

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

729266,0

729266,0

462575,8

40447,4

 

6464,8

5914,8

 

2392,7

550,0

735730,8

3505000

 

Державна фінансова інспекція України

388005,9

388005,9

263820,1

12038,2

 

52,6

52,6

 

 

 

388058,5

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

388005,9

388005,9

263820,1

12038,2

 

52,6

52,6

 

 

 

388058,5

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

26373,0

26373,0

16711,0

1216,9

 

686,0

686,0

230,0

80,6

 

27059,0

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

24657,2

24657,2

15557,9

1156,2

 

 

 

 

 

 

24657,2

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

1715,8

1715,8

1153,1

60,7

 

686,0

686,0

230,0

80,6

 

2401,8

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

175496640,0

163186066,5

 

 

3928166,3

1744300,0

 

 

 

1744300,0

177240940,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

175496640,0

163186066,5

 

 

3928166,3

1744300,0

 

 

 

1744300,0

177240940,0

3511020

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на погашення частини кредиту, залученого на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3511050

0180

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

60922434,3

60922434,3

 

 

 

 

 

 

 

 

60922434,3

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

1374194,5

1374194,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1374194,5

3511090

0133

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

2400000,0

 

 

 

2400000,0

 

 

 

 

 

2400000,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

8863043,9

8863043,9

 

 

 

 

 

 

 

 

8863043,9

3511160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

25308,2

 

 

 

25308,2

 

 

 

 

 

25308,2

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3511230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

807439,7

807439,7

 

 

 

 

 

 

 

 

807439,7

3511250

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1935524,0

1935524,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1935524,0

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

42674503,8

42674503,8

 

 

 

 

 

 

 

 

42674503,8

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

46014804,3

46014804,3

 

 

 

 

 

 

 

 

46014804,3

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511400

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво сучасної регіональної лікарні швидкої медичної допомоги в м. Донецьку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3511460

0470

Державний фонд регіонального розвитку

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

549400,0

549400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

549400,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

4336498,7

4279259,3

2329127,9

315899,9

57239,4

1257127,6

1190301,1

129067,8

70188,0

66826,5

5593626,3

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1385180,7

1341655,5

738369,1

49615,5

43525,2

1015339,1

954079,5

65875,1

26425,0

61259,6

2400519,8

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

1126986,5

1124201,5

736764,9

49329,4

2785,0

965070,2

952977,5

65375,1

26379,8

12092,7

2092056,7

3601070

0370

Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз

40740,2

 

 

 

40740,2

48848,1

 

 

 

48848,1

89588,3

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

2642,3

2642,3

1604,2

286,1

 

1420,8

1102,0

500,0

45,2

318,8

4063,1

3602000

 

Державна реєстраційна служба України

35564,8

35564,8

14121,2

393,5

 

47455,5

47455,5

 

 

 

83020,3

3602010

0380

Керівництво та управління у сфері державної реєстрації

35564,8

35564,8

14121,2

393,5

 

47455,5

47455,5

 

 

 

83020,3

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

100694,1

95849,5

15759,5

1494,9

4844,6

 

 

 

 

 

100694,1

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

29304,1

24459,5

15759,5

1494,9

4844,6

 

 

 

 

 

29304,1

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

71390,0

71390,0

 

 

 

 

 

 

 

 

71390,0

3604000

 

Державна виконавча служба України

11071,0

11071,0

6245,5

500,0

 

150,0

150,0

 

 

 

11221,0

3604010

0380

Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби

11071,0

11071,0

6245,5

500,0

 

150,0

150,0

 

 

 

11221,0

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

2711145,0

2709995,0

1498029,6

260918,4

1150,0

180360,0

175165,0

56785,1

42972,1

5195,0

2891505,0

3606010

0340

Керівництво та управління у пенітенціарній сфері

167939,6

167939,6

119324,5

7230,0

 

596,5

546,5

230,0

62,1

50,0

168536,1

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

2540454,9

2539304,9

1378705,1

251515,4

1150,0

179763,5

174618,5

56555,1

42910,0

5145,0

2720218,4

3606080

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3608000

 

Державна служба України з питань захисту персональних даних

5877,1

5877,1

2910,9

85,0

 

 

 

 

 

 

5877,1

3608010

0380

Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних

5877,1

5877,1

2910,9

85,0

 

 

 

 

 

 

5877,1

3609000

 

Державна архівна служба України

86966,0

79246,4

53692,1

2892,6

7719,6

13823,0

13451,1

6407,6

790,9

371,9

100789,0

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

9499,9

9499,9

6691,2

188,0

 

0,1

0,1

 

 

 

9500,0

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

7719,6

 

 

 

7719,6

128,4

 

 

 

128,4

7848,0

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

69746,5

69746,5

47000,9

2704,6

 

13694,5

13451,0

6407,6

790,9

243,5

83441,0

3700000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3403558,4

3360116,6

2365048,0

98772,6

43441,8

562863,6

523680,5

226085,6

46539,2

39183,1

3966422,0

3701000

 

Апарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій

3403558,4

3360116,6

2365048,0

98772,6

43441,8

562863,6

523680,5

226085,6

46539,2

39183,1

3966422,0

3701010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

69229,7

69229,7

48859,6

1816,1

 

126,3

126,3

 

 

 

69356,0

3701060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

179630,5

179630,5

129097,6

3259,4

 

37315,2

31935,7

6579,1

4248,6

5379,5

216945,7

3701070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

14641,8

 

 

 

14641,8

1724,9

 

 

 

1724,9

16366,7

3701080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

19000,0

 

 

 

19000,0

3875,0

 

 

 

3875,0

22875,0

3701090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

4800,0

 

 

 

4800,0

 

 

 

 

 

4800,0

3701280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

2839585,5

2834585,5

2005114,0

82458,3

5000,0

468099,5

450950,9

202228,1

33532,6

17148,6

3307685,0

3701350

0512

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3701360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

269246,6

269246,6

178486,9

11151,0

 

51722,7

40667,6

17278,4

8758,0

11055,1

320969,3

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

23772,0

22919,7

16423,6

256,4

852,3

 

 

 

 

 

23772,0

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

23772,0

22919,7

16423,6

256,4

852,3

 

 

 

 

 

23772,0

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

22919,7

22919,7

16423,6

256,4

 

 

 

 

 

 

22919,7

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання

852,3

 

 

 

852,3

 

 

 

 

 

852,3

5490000

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

230948,8

167269,6

109228,7

6180,3

63679,2

4001,3

1,3

 

 

4000,0

234950,1

5491000

 

Апарат Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

230948,8

167269,6

109228,7

6180,3

63679,2

4001,3

1,3

 

 

4000,0

234950,1

5491010

0412

Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки

159769,6

159769,6

105266,2

4346,5

 

1,3

1,3

 

 

 

159770,9

5491040

0431

Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) та проектів модернізації цих систем

60000,0

 

 

 

60000,0

 

 

 

 

 

60000,0

5491050

0431

Створення Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5491060

0431

Утримання Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості

7500,0

7500,0

3962,5

1833,8

 

 

 

 

 

 

7500,0

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

27441,5

27441,5

17607,2

989,6

 

 

 

 

 

 

27441,5

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

27441,5

27441,5

17607,2

989,6

 

 

 

 

 

 

27441,5

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

27441,5

27441,5

17607,2

989,6

 

 

 

 

 

 

27441,5

5550000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

9032,3

9032,3

5076,3

493,3

 

 

 

 

 

 

9032,3

5551000

 

Апарат Державної служби України з контролю за наркотиками

9032,3

9032,3

5076,3

493,3

 

 

 

 

 

 

9032,3

5551010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

9032,3

9032,3

5076,3

493,3

 

 

 

 

 

 

9032,3

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

33418,3

33418,3

22511,9

1385,7

 

 

 

 

 

 

33418,3

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

33418,3

33418,3

22511,9

1385,7

 

 

 

 

 

 

33418,3

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

33418,3

33418,3

22511,9

1385,7

 

 

 

 

 

 

33418,3

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

473182,6

452426,9

289848,9

11333,3

20755,7

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

475371,0

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

473182,6

452426,9

289848,9

11333,3

20755,7

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

475371,0

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

473182,6

452426,9

289848,9

11333,3

20755,7

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

475371,0

5980000

 

Вища рада юстиції

19927,3

19886,8

12135,5

1149,4

40,5

 

 

 

 

 

19927,3

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

19927,3

19886,8

12135,5

1149,4

40,5

 

 

 

 

 

19927,3

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

19927,3

19886,8

12135,5

1149,4

40,5

 

 

 

 

 

19927,3

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

21419,3

21419,3

15132,6

407,9

 

 

 

 

 

 

21419,3

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

21419,3

21419,3

15132,6

407,9

 

 

 

 

 

 

21419,3

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

21419,3

21419,3

15132,6

407,9

 

 

 

 

 

 

21419,3

6010000

 

Антимонопольний комітет України

63921,2

62726,9

43514,7

1778,5

1194,3

3975,5

3975,5

 

 

 

67896,7

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

63921,2

62726,9

43514,7

1778,5

1194,3

3975,5

3975,5

 

 

 

67896,7

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

62726,9

62726,9

43514,7

1778,5

 

3975,5

3975,5

 

 

 

66702,4

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

1194,3

 

 

 

1194,3

 

 

 

 

 

1194,3

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

67500,7

66900,0

16174,9

1663,2

600,7

289,0

289,0

 

141,0

 

67789,7

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

67500,7

66900,0

16174,9

1663,2

600,7

289,0

289,0

 

141,0

 

67789,7

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

20760,1

20760,1

11218,7

1469,6

 

289,0

289,0

 

141,0

 

21049,1

6121020

0950

Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби

40572,6

40572,6

1374,0

109,3

 

 

 

 

 

 

40572,6

6121040

0150

Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

6168,0

5567,3

3582,2

84,3

600,7

 

 

 

 

 

6168,0

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

43628,6

43628,6

28268,6

1748,9

 

 

 

 

 

 

43628,6

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

43628,6

43628,6

28268,6

1748,9

 

 

 

 

 

 

43628,6

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

43628,6

43628,6

28268,6

1748,9

 

 

 

 

 

 

43628,6

6300000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

30866,4

30866,4

18620,5

1636,6

 

 

 

 

 

 

30866,4

6301000

 

Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

30866,4

30866,4

18620,5

1636,6

 

 

 

 

 

 

30866,4

6301010

0111

Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами

30866,4

30866,4

18620,5

1636,6

 

 

 

 

 

 

30866,4

6301030

0411

Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6301080

0490

Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6301110

0411

Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування шляхом поповнення статутних капіталів державних підприємств Держінвестпроекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6350000

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

8381,8

8381,8

5043,1

281,4

 

5175,9

175,9

 

 

5000,0

13557,7

6351000

 

Апарат Державного агентства екологічних інвестицій України

8381,8

8381,8

5043,1

281,4

 

5175,9

175,9

 

 

5000,0

13557,7

6351010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

6789,1

6789,1

4093,2

250,0

 

175,9

175,9

 

 

 

6965,0

6351040

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1355,3

1355,3

949,9

31,4

 

 

 

 

 

 

1355,3

6370000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

34755,0

34755,0

24752,6

569,4

 

60,0

60,0

 

42,0

 

34815,0

6371000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

34755,0

34755,0

24752,6

569,4

 

60,0

60,0

 

42,0

 

34815,0

6371010

0433

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

34755,0

34755,0

24752,6

569,4

 

60,0

60,0

 

42,0

 

34815,0

6380000

 

Державне космічне агентство України

2568353,9

108248,2

70453,8

11334,6

2460105,7

2401,4

1965,5

781,0

156,0

435,9

2570755,3

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2568353,9

108248,2

70453,8

11334,6

2460105,7

2401,4

1965,5

781,0

156,0

435,9

2570755,3

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

11274,5

11274,5

7489,9

761,8

 

50,0

50,0

 

 

 

11324,5

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

3967,9

3967,9

2433,9

584,0

 

231,6

211,6

10,0

38,0

20,0

4199,5

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

93846,7

92930,8

60530,0

9988,8

915,9

2119,8

1703,9

771,0

118,0

415,9

95966,5

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

115835,2

75,0

 

 

115760,2

 

 

 

 

 

115835,2

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

2333429,6

 

 

 

2333429,6

 

 

 

 

 

2333429,6

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

21988,4

21930,9

15694,4

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

22026,1

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

21988,4

21930,9

15694,4

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

22026,1

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

21988,4

21930,9

15694,4

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

22026,1

6450000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

37787,0

37787,0

25222,7

1327,4

 

 

 

 

 

 

37787,0

6451000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

37787,0

37787,0

25222,7

1327,4

 

 

 

 

 

 

37787,0

6451010

0620

Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг

37787,0

37787,0

25222,7

1327,4

 

 

 

 

 

 

37787,0

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

41064,9

39514,9

22748,7

 

1550,0

 

 

 

 

 

41064,9

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

41064,9

39514,9

22748,7

 

1550,0

 

 

 

 

 

41064,9

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

41064,9

39514,9

22748,7

 

1550,0

 

 

 

 

 

41064,9

6510000

 

Рахункова палата

84322,8

84322,8

50575,3

3150,4

 

 

 

 

 

 

84322,8

6511000

 

Апарат Рахункової палати

84322,8

84322,8

50575,3

3150,4

 

 

 

 

 

 

84322,8

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

84322,8

84322,8

50575,3

3150,4

 

 

 

 

 

 

84322,8

6520000

 

Служба безпеки України

3247871,7

3245916,7

2271243,6

126463,7

1955,0

146054,5

131556,7

25746,4

21168,7

14497,8

3393926,2

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

3237572,7

3235617,7

2263610,6

126463,7

1955,0

146054,5

131556,7

25746,4

21168,7

14497,8

3383627,2

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України

2905632,6

2905632,6

2071760,4

105940,5

 

21890,3

19684,6

347,5

4116,3

2205,7

2927522,9

6521040

0113

Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади

1987,4

1987,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1987,4

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

150152,4

150152,4

82950,8

13763,2

 

115385,0

103820,4

23742,4

16499,4

11564,6

265537,4

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

161824,8

161824,8

108899,4

6760,0

 

8679,2

8051,7

1656,5

553,0

627,5

170504,0

6521100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

30,0

 

 

 

30,0

100,0

 

 

 

100,0

130,0

6521200

0350

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

15299,4

15299,4

 

 

 

 

 

 

 

 

15299,4

6524000

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України

10299,0

10299,0

7633,0

 

 

 

 

 

 

 

10299,0

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам

10299,0

10299,0

7633,0

 

 

 

 

 

 

 

10299,0

6540000

 

Національна академія наук України

2510962,7

118128,0

54298,3

4119,6

2392834,7

581026,6

11595,3

763,5

1080,3

569431,3

3091989,3

6541000

 

Національна академія наук України

2510962,7

118128,0

54298,3

4119,6

2392834,7

581026,6

11595,3

763,5

1080,3

569431,3

3091989,3

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

69356,0

69356,0

28753,4

895,1

 

10508,4

10186,6

 

1002,8

321,8

79864,4

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2360886,6

 

 

 

2360886,6

564409,5

 

 

 

564409,5

2925296,1

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

5988,6

5988,6

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

6073,7

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

36495,2

36495,2

20908,0

3203,5

 

1108,0

1108,0

648,5

66,7

 

37603,2

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

31948,1

 

 

 

31948,1

4700,0

 

 

 

4700,0

36648,1

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

6288,2

6288,2

4636,9

21,0

 

215,6

215,6

115,0

10,8

 

6503,8

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

160584,8

46197,1

24240,2

3293,1

114387,7

23263,3

17334,9

8898,5

2110,4

5928,4

183848,1

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

160584,8

46197,1

24240,2

3293,1

114387,7

23263,3

17334,9

8898,5

2110,4

5928,4

183848,1

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

14928,3

14928,3

5395,7

676,9

 

888,7

842,8

183,7

87,1

45,9

15817,0

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

114387,7

 

 

 

114387,7

5416,1

 

 

 

5416,1

119803,8

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

17567,2

17567,2

11983,8

827,9

 

15634,4

15194,4

8354,5

1612,9

440,0

33201,6

6551070

0930

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

12760,1

12760,1

6264,6

1720,5

 

1324,1

1297,7

360,3

410,4

26,4

14084,2

6551100

0824

Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики

941,5

941,5

596,1

67,8

 

 

 

 

 

 

941,5

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1330407,4

1095436,7

430102,7

86711,1

234970,7

67642,6

29331,8

4242,2

5407,0

38310,8

1398050,0

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1330407,4

1095436,7

430102,7

86711,1

234970,7

67642,6

29331,8

4242,2

5407,0

38310,8

1398050,0

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

234970,7

 

 

 

234970,7

36805,1

 

 

 

36805,1

271775,8

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1083944,8

1083944,8

425502,7

86489,6

 

30825,5

29319,8

4242,2

5407,0

1505,7

1114770,3

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

11491,9

11491,9

4600,0

221,5

 

12,0

12,0

 

 

 

11503,9

6561850

0732

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6561860

0710

Придбання сучасного медичного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6570000

 

Національна академія мистецтв України

19747,1

11061,0

4411,5

512,9

8686,1

 

 

 

 

 

19747,1

6571000

 

Національна академія мистецтв України

19747,1

11061,0

4411,5

512,9

8686,1

 

 

 

 

 

19747,1

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

11061,0

11061,0

4411,5

512,9

 

 

 

 

 

 

11061,0

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

8686,1

 

 

 

8686,1

 

 

 

 

 

8686,1

6580000

 

Національна академія правових наук України

34216,7

12088,6

4106,2

370,1

22128,1

3067,8

329,3

 

153,4

2738,5

37284,5

6581000

 

Національна академія правових наук України

34216,7

12088,6

4106,2

370,1

22128,1

3067,8

329,3

 

153,4

2738,5

37284,5

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

12088,6

12088,6

4106,2

370,1

 

360,0

329,3

 

153,4

30,7

12448,6

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

22128,1

 

 

 

22128,1

2707,8

 

 

 

2707,8

24835,9

6581070

0830

Фінансова підтримка видання журналу "Право України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

470170,3

32356,6

15667,5

1233,4

437813,7

235153,0

2791,0

400,0

262,2

232362,0

705323,3

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

470170,3

32356,6

15667,5

1233,4

437813,7

235153,0

2791,0

400,0

262,2

232362,0

705323,3

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

22583,0

22583,0

8879,3

670,5

 

386,0

346,0

 

184,2

40,0

22969,0

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

432672,9

 

 

 

432672,9

232067,0

 

 

 

232067,0

664739,9

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

5140,8

 

 

 

5140,8

 

 

 

 

 

5140,8

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

9773,6

9773,6

6788,2

562,9

 

2700,0

2445,0

400,0

78,0

255,0

12473,6

6600000

 

Управління державної охорони України

313712,0

309293,0

219437,2

6026,9

4419,0

150,0

61,5

20,0

 

88,5

313862,0

6601000

 

Управління державної охорони України

313712,0

309293,0

219437,2

6026,9

4419,0

150,0

61,5

20,0

 

88,5

313862,0

6601020

0350

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

313712,0

309293,0

219437,2

6026,9

4419,0

150,0

61,5

20,0

 

88,5

313862,0

6610000

 

Фонд державного майна України

154045,3

154045,3

99972,3

6232,7

 

378,4

293,4

 

35,0

85,0

154423,7

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

154045,3

154045,3

99972,3

6232,7

 

378,4

293,4

 

35,0

85,0

154423,7

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

154045,3

154045,3

99972,3

6232,7

 

378,4

293,4

 

35,0

85,0

154423,7

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

527275,7

495093,2

356425,1

14964,1

32182,5

7608,0

3518,0

 

402,0

4090,0

534883,7

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

527275,7

495093,2

356425,1

14964,1

32182,5

7608,0

3518,0

 

402,0

4090,0

534883,7

6621010

0350

Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном

506509,3

474326,8

340942,0

14444,2

32182,5

7608,0

3518,0

 

402,0

4090,0

514117,3

6621040

0942

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

20766,4

20766,4

15483,1

519,9

 

 

 

 

 

 

20766,4

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

509514,2

503134,2

349621,6

24543,2

6380,0

57729,0

51809,5

23482,0

2350,9

5919,5

567243,2

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

509514,2

503134,2

349621,6

24543,2

6380,0

57729,0

51809,5

23482,0

2350,9

5919,5

567243,2

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

438746,6

438246,6

308093,8

24158,2

500,0

11254,0

6838,7

434,3

1319,5

4415,3

450000,6

6641020

0350

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

5630,0

 

 

 

5630,0

 

 

 

 

 

5630,0

6641050

0942

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

32018,0

32018,0

20909,7

 

 

180,0

127,7

 

 

52,3

32198,0

6641110

0113

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

3052,7

3052,7

 

 

 

 

 

 

 

 

3052,7

6641120

0460

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

29816,9

29816,9

20618,1

385,0

 

46295,0

44843,1

23047,7

1031,4

1451,9

76111,9

6641130

0380

Модернізація вузлів зв'язку спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6650000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

1489244,3

1489244,3

3772,7

213,5

 

 

 

 

 

 

1489244,3

6651000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

1489244,3

1489244,3

3772,7

213,5

 

 

 

 

 

 

1489244,3

6651010

0810

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

6463,0

6463,0

3772,7

213,5

 

 

 

 

 

 

6463,0

6651280

0810

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1482781,3

1482781,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1482781,3

6730000

 

Центральна виборча комісія

1294296,0

1282671,3

34144,1

1866,7

11624,7

 

 

 

 

 

1294296,0

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

1294296,0

1282671,3

34144,1

1866,7

11624,7

 

 

 

 

 

1294296,0

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

71099,2

65980,5

34144,1

1866,7

5118,7

 

 

 

 

 

71099,2

6731040

0160

Проведення виборів Президента України

1174987,4

1174987,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1174987,4

6740000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)

29000,0

29000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

29000,0

6741000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)

29000,0

29000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

29000,0

6741020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

29000,0

29000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

29000,0

7710000

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

17704,2

17704,2

11947,9

1242,4

 

57,9

57,9

 

1,3

 

17762,1

7711000

 

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим

17704,2

17704,2

11947,9

1242,4

 

57,9

57,9

 

1,3

 

17762,1

7711010

0111

Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

17704,2

17704,2

11947,9

1242,4

 

57,9

57,9

 

1,3

 

17762,1

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

166948,9

166948,9

114531,3

7903,9

 

4789,2

4045,6

2064,5

307,4

743,6

171738,1

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

166948,9

166948,9

114531,3

7903,9

 

4789,2

4045,6

2064,5

307,4

743,6

171738,1

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

166948,9

166948,9

114531,3

7903,9

 

4789,2

4045,6

2064,5

307,4

743,6

171738,1

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

102846,0

102846,0

69303,8

6381,1

 

3388,0

3213,0

1504,7

264,5

175,0

106234,0

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

102846,0

102846,0

69303,8

6381,1

 

3388,0

3213,0

1504,7

264,5

175,0

106234,0

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

102846,0

102846,0

69303,8

6381,1

 

3388,0

3213,0

1504,7

264,5

175,0

106234,0

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

147666,5

147666,5

100354,3

6828,2

 

7303,7

6348,5

2920,7

750,2

955,2

154970,2

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

147666,5

147666,5

100354,3

6828,2

 

7303,7

6348,5

2920,7

750,2

955,2

154970,2

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

147666,5

147666,5

100354,3

6828,2

 

7303,7

6348,5

2920,7

750,2

955,2

154970,2

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

132302,9

132302,9

88668,1

7869,8

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

137034,3

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

132302,9

132302,9

88668,1

7869,8

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

137034,3

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

132302,9

132302,9

88668,1

7869,8

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

137034,3

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

137491,9

137491,9

93787,3

6033,7

 

811,1

801,1

50,0

162,6

10,0

138303,0

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

137491,9

137491,9

93787,3

6033,7

 

811,1

801,1

50,0

162,6

10,0

138303,0

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

137491,9

137491,9

93787,3

6033,7

 

811,1

801,1

50,0

162,6

10,0

138303,0

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

105574,0

105574,0

71091,7

6587,1

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

107449,4

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

105574,0

105574,0

71091,7

6587,1

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

107449,4

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

105574,0

105574,0

71091,7

6587,1

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

107449,4

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

119876,9

119876,9

80314,7

7704,3

 

3117,1

2997,1

1775,8

112,3

120,0

122994,0

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

119876,9

119876,9

80314,7

7704,3

 

3117,1

2997,1

1775,8

112,3

120,0

122994,0

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

119876,9

119876,9

80314,7

7704,3

 

3117,1

2997,1

1775,8

112,3

120,0

122994,0

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

111941,4

111941,4

76526,8

5274,3

 

4099,5

3996,5

2141,0

184,9

103,0

116040,9

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

111941,4

111941,4

76526,8

5274,3

 

4099,5

3996,5

2141,0

184,9

103,0

116040,9

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

111941,4

111941,4

76526,8

5274,3

 

4099,5

3996,5

2141,0

184,9

103,0

116040,9

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

161889,9

161889,9

107806,3

10856,9

 

3317,9

3216,9

1846,8

198,7

101,0

165207,8

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

161889,9

161889,9

107806,3

10856,9

 

3317,9

3216,9

1846,8

198,7

101,0

165207,8

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

161889,9

161889,9

107806,3

10856,9

 

3317,9

3216,9

1846,8

198,7

101,0

165207,8

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

118806,2

118806,2

80913,3

4960,8

 

3458,2

3438,2

2118,3

119,1

20,0

122264,4

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

118806,2

118806,2

80913,3

4960,8

 

3458,2

3438,2

2118,3

119,1

20,0

122264,4

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

118806,2

118806,2

80913,3

4960,8

 

3458,2

3438,2

2118,3

119,1

20,0

122264,4

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

117124,6

117124,6

79096,7

6344,1

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

120057,0

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

117124,6

117124,6

79096,7

6344,1

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

120057,0

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

117124,6

117124,6

79096,7

6344,1

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

120057,0

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

139576,1

139576,1

95771,8

5933,3

 

3513,7

3513,7

1890,0

311,0

 

143089,8

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

139576,1

139576,1

95771,8

5933,3

 

3513,7

3513,7

1890,0

311,0

 

143089,8

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

139576,1

139576,1

95771,8

5933,3

 

3513,7

3513,7

1890,0

311,0

 

143089,8

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

107602,1

107602,1

73902,6

4414,6

 

3950,5

3773,0

2049,3

126,7

177,5

111552,6

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

107602,1

107602,1

73902,6

4414,6

 

3950,5

3773,0

2049,3

126,7

177,5

111552,6

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

107602,1

107602,1

73902,6

4414,6

 

3950,5

3773,0

2049,3

126,7

177,5

111552,6

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

157502,0

157502,0

107519,3

6544,4

 

7301,4

6147,4

3438,5

280,2

1154,0

164803,4

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

157502,0

157502,0

107519,3

6544,4

 

7301,4

6147,4

3438,5

280,2

1154,0

164803,4

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

157502,0

157502,0

107519,3

6544,4

 

7301,4

6147,4

3438,5

280,2

1154,0

164803,4

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

131632,0

131632,0

89809,9

6435,2

 

3725,5

3582,5

1698,5

300,8

143,0

135357,5

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

131632,0

131632,0

89809,9

6435,2

 

3725,5

3582,5

1698,5

300,8

143,0

135357,5

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

131632,0

131632,0

89809,9

6435,2

 

3725,5

3582,5

1698,5

300,8

143,0

135357,5

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

104538,6

104538,6

70547,4

5929,4

 

5053,4

4839,4

2760,8

184,5

214,0

109592,0

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

104538,6

104538,6

70547,4

5929,4

 

5053,4

4839,4

2760,8

184,5

214,0

109592,0

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

104538,6

104538,6

70547,4

5929,4

 

5053,4

4839,4

2760,8

184,5

214,0

109592,0

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

112854,2

112854,2

77457,4

5299,5

 

2216,2

2028,2

1055,0

127,3

188,0

115070,4

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

112854,2

112854,2

77457,4

5299,5

 

2216,2

2028,2

1055,0

127,3

188,0

115070,4

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

112854,2

112854,2

77457,4

5299,5

 

2216,2

2028,2

1055,0

127,3

188,0

115070,4

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

113019,6

113019,6

76909,3

5467,6

 

3218,1

3068,1

1579,3

118,6

150,0

116237,7

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

113019,6

113019,6

76909,3

5467,6

 

3218,1

3068,1

1579,3

118,6

150,0

116237,7

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

113019,6

113019,6

76909,3

5467,6

 

3218,1

3068,1

1579,3

118,6

150,0

116237,7

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

164412,6

164412,6

111182,3

6866,8

 

3698,5

3116,9

1212,0

28,0

581,6

168111,1

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

164412,6

164412,6

111182,3

6866,8

 

3698,5

3116,9

1212,0

28,0

581,6

168111,1

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

164412,6

164412,6

111182,3

6866,8

 

3698,5

3116,9

1212,0

28,0

581,6

168111,1

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

101501,3

101501,3

69266,2

4795,4

 

2928,7

2808,1

1537,9

168,1

120,6

104430,0

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

101501,3

101501,3

69266,2

4795,4

 

2928,7

2808,1

1537,9

168,1

120,6

104430,0

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

101501,3

101501,3

69266,2

4795,4

 

2928,7

2808,1

1537,9

168,1

120,6

104430,0

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

124424,5

124424,5

84483,0

6872,3

 

509,7

509,7

 

177,1

 

124934,2

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

124424,5

124424,5

84483,0

6872,3

 

509,7

509,7

 

177,1

 

124934,2

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

124424,5

124424,5

84483,0

6872,3

 

509,7

509,7

 

177,1

 

124934,2

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

116937,4

116937,4

79682,0

5429,0

 

4024,8

4016,8

2175,0

157,9

8,0

120962,2

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

116937,4

116937,4

79682,0

5429,0

 

4024,8

4016,8

2175,0

157,9

8,0

120962,2

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

116937,4

116937,4

79682,0

5429,0

 

4024,8

4016,8

2175,0

157,9

8,0

120962,2

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

75388,8

75388,8

51650,2

3164,9

 

3221,0

3186,4

1856,3

231,0

34,6

78609,8

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

75388,8

75388,8

51650,2

3164,9

 

3221,0

3186,4

1856,3

231,0

34,6

78609,8

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

75388,8

75388,8

51650,2

3164,9

 

3221,0

3186,4

1856,3

231,0

34,6

78609,8

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

122603,0

122603,0

83634,9

5812,3

 

3238,7

3203,7

1820,0

158,0

35,0

125841,7

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

122603,0

122603,0

83634,9

5812,3

 

3238,7

3203,7

1820,0

158,0

35,0

125841,7

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

122603,0

122603,0

83634,9

5812,3

 

3238,7

3203,7

1820,0

158,0

35,0

125841,7

7970000

 

Севастопольська міська державна адміністрація

10905,2

10905,2

7370,4

665,6

 

815,6

812,9

491,2

 

2,7

11720,8

7971000

 

Апарат Севастопольської міської державної адміністрації

10905,2

10905,2

7370,4

665,6

 

815,6

812,9

491,2

 

2,7

11720,8

7971010

0111

Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі

10905,2

10905,2

7370,4

665,6

 

815,6

812,9

491,2

 

2,7

11720,8

8680000

 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

25418,8

25418,8

15645,8

846,6

 

606,2

606,2

 

235,6

 

26025,0

8681000

 

Апарат Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

25418,8

25418,8

15645,8

846,6

 

606,2

606,2

 

235,6

 

26025,0

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

24082,4

24082,4

15645,8

846,6

 

606,2

606,2

 

235,6

 

24688,6

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2014 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифі-
кації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

 

1307241,5

6869883,2

8177124,7

-1410091,2

-2032989,2

-3443080,4

-102849,7

4836894,0

4734044,3

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

2671706,8

2671706,8

 

-283578,6

-283578,6

 

2388128,2

2388128,2

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

2671706,8

2671706,8

 

-283578,6

-283578,6

 

2388128,2

2388128,2

1101600

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 

790406,8

790406,8

 

 

 

 

790406,8

790406,8

1101640

0433

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

 

700000,0

700000,0

 

 

 

 

700000,0

700000,0

1101650

0433

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

 

700000,0

700000,0

 

 

 

 

700000,0

700000,0

1101670

0433

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

 

411300,0

411300,0

 

 

 

 

411300,0

411300,0

1101680

0433

Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)

 

70000,0

70000,0

 

 

 

 

70000,0

70000,0

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

25900,0

439342,2

465242,2

-3007,6

-94000,0

-97007,6

22892,4

345342,2

368234,6

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

25900,0

439342,2

<