Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей

ВР Украины
Закон от 16.01.2014 № 722-VII
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів

Закон втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 28 січня 2014 року N 732-VII)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) частину першу статті 24 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) заборона відвідувати футбольні матчі";

2) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:

"Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватися як основні та як додаткові адміністративні стягнення; заборона відвідувати футбольні матчі може застосовуватися тільки як додаткове адміністративне стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні";

3) доповнити статтею 291 такого змісту:

"Стаття 291. Заборона відвідувати футбольні матчі

Заборона відвідувати футбольні матчі застосовується у випадках, установлених цим Кодексом, до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення на території спортивної споруди, де проводиться футбольний матч.

Заборона відвідувати футбольні матчі встановлюється районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від шести місяців до двох років.

Примітка. Під футбольним матчем слід розуміти спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається на території України у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України, а також під егідою ФІФА та/або УЄФА";

4) статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення

Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - місяцями або днями, заборони відвідувати футбольні матчі, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями";

5) абзац другий статті 173 після слів "на строк до п'ятнадцяти діб" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

6) абзац другий статті 174 після слів "або без такої" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";

7) абзац другий статті 185 після слів "на строк до п'ятнадцяти діб" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

8) абзац другий статті 1857 після слів "з відрахуванням двадцяти процентів заробітку" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

9) доповнити статтею 18513 такого змісту:

"Стаття 18513. Порушення заборони відвідувати футбольні матчі

Порушення заборони відвідувати футбольні матчі, тобто перебування особи, якій заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди у зв'язку з проведенням футбольного матчу, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

10) у статті 1953:

абзац другий частини першої після слів "спеціальних засобів самооборони" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";

абзац другий частини другої після слів "спеціальних засобів самооборони" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

11) у статті 1956:

абзац другий частини першої після слів "піротехнічних засобів" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";

абзац другий частини другої після слів "піротехнічних засобів" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

12) статтю 221 після цифр "18511" доповнити цифрами "18513";

13) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "1859" доповнити цифрами "18513";

14) доповнити главою 291 такого змісту:

"Глава 291. Провадження з виконання постанови про заборону відвідувати футбольні матчі

Стаття 3161. Виконання постанови про заборону відвідувати футбольні матчі

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про заборону відвідувати футбольні матчі надсилається для виконання до органу внутрішніх справ не пізніше наступного дня з дня набрання нею законної сили.

Стаття 3162. Обчислення строків заборони відвідувати футбольні матчі

Строк стягнення у виді заборони відвідувати футбольні матчі обчислюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням".

2. У Законі України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 9, ст. 64; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року N 245-VII):

1) частину першу статті 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"квиток - документ, що дає глядачеві право проходу на територію спортивної споруди, обов'язковими реквізитами якого є прізвище та ім'я його власника. Порядок виготовлення і розповсюдження квитків визначається Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

2) пункт 10 частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:

"10) мати систему турнікетів з електронними засобами зчитування інформації з квитка";

3) у статті 9:

частину першу після слів "встановлення контрольно-перепускного режиму" доповнити словами "виготовлення та розповсюдження квитків";

у частині другій:

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) забезпечення перевірки у глядачів документів, що посвідчують особу, під час продажу їм квитків з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі";

абзац другий пункту 5 після слів та цифр "на підставі статті 18 цього Закону" доповнити словами "або яким на підставі судового рішення заборонено відвідувати футбольні матчі";

доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) інформування органів внутрішніх справ про перебування осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди";

4) пункт 1 частини третьої статті 13 викласти в такій редакції:

"1) у встановленому законодавством порядку здійснювати із залученням стюардів огляд глядачів та вимагати від них пред'явлення документів, що посвідчують особу, під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній";

5) частину другу статті 17 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) пред'являти документи, що посвідчують особу, представникам організатора футбольного матчу, уповноваженим на реалізацію квитків, під час їх придбання, а також стюардам, працівникам служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або органів внутрішніх справ на їх вимогу під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній";

6) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Обмеження доступу на територію спортивної споруди у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам у разі:

1) відсутності відповідного квитка;

2) відмови від огляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який проводиться в установленому порядку, та від пред'явлення на їх вимогу документів, що посвідчують особу;

3) порушення встановлених правил щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;

4) перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

5) недосягнення 14-річного віку і перебування без супроводу дорослого;

6) набрання законної сили судовим рішенням про заборону відвідувати футбольні матчі.

2. У випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, органи внутрішніх справ з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних надають організаторам футбольних матчів відомості про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, та строк, на який їм встановлена така заборона, з метою запобігання продажу квитків таким особам та недопущення їх на територію спортивних споруд. Порядок надання відомостей організаторам футбольних матчів визначається Кабінетом Міністрів України.

3. У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на неї, ця особа в установленому законодавством порядку виводиться за межі спортивної споруди".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 січня 2014 року
N 722-VII

 

Опрос