Идет загрузка документа (2808 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2014 год

ВР Украины
Закон от 16.01.2014 № 719-VII
действует с 31.01.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2014 рік

Стаття 1. Визначити на 2014 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 395.304.327,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 345.459.299,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 49.845.028,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 462.211.728,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 408.073.741,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 54.137.986,4 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.390.745,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.980.653,9 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 9.047.619,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.361.341,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.686.278,4 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 71.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2014 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2014 рік:

міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6, N 7 та N 10 до цього Закону;

нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, згідно з додатком N 6 до цього Закону, а також нормативи щодекадних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, згідно з додатком N 10 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2014 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2014 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2014 році, затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здійснення за спеціальним фондом державного бюджету перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету або між головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 585.484.006,4 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50.000.000 тис. гривень за такими напрямами:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних, інноваційних, національних проектів та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України (включаючи виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку", Державної іпотечної установи);

б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками) Державного агентства автомобільних доріг України, а також головних розпорядників бюджетних коштів, що залучаються ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень;

в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками) суб'єктів господарювання, утворених Аграрним фондом, для виплати дотацій, відшкодувань та компенсацій витрат сільськогосподарським виробникам.

Порядок залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2014 році та/або умови надання таких державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту "Створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", звільняються від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями.

Державне агентство автомобільних доріг України, суб'єкти господарювання, утворені Аграрним фондом, звільняються від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання.

Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

2) на підставі міжнародних договорів України для фінансування інвестиційних, інноваційних, національних проектів та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України.

Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1176 гривень, з 1 липня - 1207 гривень, з 1 жовтня - 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1032 гривні, з 1 липня - 1059 гривень, з 1 жовтня - 1102 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1286 гривень, з 1 липня - 1320 гривень, з 1 жовтня - 1373 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949 гривень, з 1 липня - 974 гривні, з 1 жовтня - 1014 гривень.

Стаття 8. Установити у 2014 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,3 гривні, з 1 липня - 7,49 гривні, з 1 жовтня - 7,8 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2014 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2014 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2014 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону);

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) 50 відсотків податку на додану вартість, що відповідно до закону сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва;

2) 65 відсотків екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 цієї статті);

3) відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні;

4) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

5) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

6) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

8) плата за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

9) плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

10) екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;

11) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

12) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

13) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад обсяги, визначені за загальним і спеціальним фондами державного бюджету у додатку N 1 до цього Закону;

14) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 24 статті 14 цього Закону;

15) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 24 статті 14 цього Закону, у таких підприємств;

16) надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році;

17) надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі. Заборгованість та зобов'язання з повернення енергогенеруючими компаніями матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, а в разі відсутності договору - за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива;

18) 61,7 відсотка збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до 2013 року;

4) 50 відсотків надходжень від приватизації об'єктів паливно-енергетичного комплексу;

5) надходження, визначені пунктом 2 статті 16 цього Закону.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

3) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

4) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

5) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

6) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

7) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

8) повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб'єктам малого підприємництва;

9) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2014 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) державну підтримку галузі тваринництва, у тому числі 50 відсотків - для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринних ферм і комплексів підприємств з виробництва комбікормів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, реалізацію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України", очищення побутово-стічних вод міста Калуш (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

4) реалізацію заходів у сфері культури (включаючи субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) та спорту (включаючи фінансове забезпечення державних об'єктів олімпійської підготовки), а також щодо лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

5) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

6) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

7) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

8) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

9) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

10) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 7 статті 13 цього Закону);

11) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

12) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону);

13) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

14) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

15) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

16) державну підтримку розвитку хмелярства, овочівництва, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

17) забезпечення функціонування державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

18) мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 та пунктом 8 статті 13 цього Закону);

19) компенсацію витрат, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

20) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону);

21) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

22) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 11 цього Закону);

23) реалізацію першочергових заходів з реформування і розвитку Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 11 цього Закону);

24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15, 16 і 17 статті 11 та пунктом 5 статті 12 цього Закону);

25) збільшення статутного капіталу державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 11 цього Закону);

26) державну підтримку будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

27) часткову компенсацію витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води у маловодні регіони (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що Національний банк України у 2014 році щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти в сумі не менше як 5.701.833,6 тис. гривень на загальну суму не менше як 22.807.334,4 тис. гривень.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики:

1) в межах обсягів, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 11.066.400 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

2) понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 3.800.000 тис. гривень із зарахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, визначену пунктом 24 статті 14 цього Закону, для проведення розрахунків за природний газ з публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням показників фінансування і видатків державного бюджету та граничного обсягу державного боргу.

Стаття 17. Установити, що у 2014 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2014 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати із суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупівлі у 2013 році додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2014 року, та заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, у встановлених ним обсягах шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до п'яти років з дохідністю 5 відсотків. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Надати право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видавати платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансового казначейського векселя строком обігу до п'яти років з дохідністю 5 відсотків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, які надають послуги з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, та підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, мають право погашати кредиторську заборгованість перед постачальниками природного газу виданими фінансовими казначейськими векселями, а постачальники природного газу зобов'язані приймати фінансові казначейські векселі для погашення заборгованості таких підприємств за використаний природний газ.

Стаття 20. Надати право Пенсійному фонду України у 2014 році залучати банківські кредити (запозичення) для покриття тимчасових касових розривів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Покриття витрат, пов'язаних з обслуговуванням таких боргових зобов'язань Пенсійного фонду України, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 21. Установити, що у 2014 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій є складовою державного фонду регіонального розвитку, обсяги якої затвердити у додатку N 11 до цього Закону.

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і заходами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, крім субвенції, визначеної у частині першій цієї статті.

Кошти державного фонду регіонального розвитку передаються з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенції.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 5.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку".

Стаття 23. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 200.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк".

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Додатки NN 1 - 11 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2014 році застосовуються з урахуванням положень статті 22 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" та публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк" в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2014 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" та публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк" в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 22 цього Закону.

5. Установити, що у 2014 році Національний банк України проводить відрахування до загальних резервів, поки сума загальних резервів не дорівнюватиме 5 відсоткам обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку України. При цьому перерахування до Державного бюджету України прибутку до розподілу здійснюється відповідно до статті 15 цього Закону без урахування частини п'ятої статті 51 Закону України "Про Національний банк України".

6. Зупинити на 2014 рік дію абзацу першого підпункту 1.5, підпунктів 1.6 і 1.7 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112).

7. Кабінету Міністрів України:

на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2014 року внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 січня 2014 року
N 719-VII

 

Доходи Державного бюджету України на 2014 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

395304327,7

345459299,5

49845028,2

40000000

Офіційні трансферти

2736238,1

2736238,1

 

41010100

Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів

2736238,1

2736238,1

 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

392568089,6

342723061,4

49845028,2

10000000

Податкові надходження

326273655,7

303275789,0

22997866,7

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

58099392,7

57499392,7

600000,0

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

8478392,7

8478392,7

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

49621000,0

49021000,0

600000,0

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

14338089,0

14338089,0

 

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

108157,2

108157,2

 

13020000

Збір за спеціальне використання води

699006,7

699006,7

 

13030000

Плата за користування надрами

13530925,1

13530925,1

 

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

1061243,3

1061243,3

 

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

116639,2

116639,2

 

13030700

Плата за користування надрами для видобування нафти

4890674,4

4890674,4

 

13030800

Плата за користування надрами для видобування природного газу

5621525,7

5621525,7

 

13030900

Плата за користування надрами для видобування газового конденсату

1840842,5

1840842,5

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

221765000,0

207648000,0

14117000,0

14010000

Податок на додану вартість

177112000,0

175612000,0

1500000,0

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

102992000,0

102392000,0

600000,0

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість, грошовими коштами

-53400000,0

-53400000,0

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

126620000,0

126620000,0

 

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва

900000,0

 

900000,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

33410000,0

29510000,0

3900000,0

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

11243000,0

2526000,0

8717000,0

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

16715000,0

14145000,0

2570000,0

15010000

Ввізне мито

16621000,0

14051000,0

2570000,0

15020000

Вивізне мито

94000,0

94000,0

 

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

6150296,0

4536296,0

1614000,0

17010000

Рентна плата

1727496,0

1727496,0

 

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

1534755,1

1534755,1

 

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

104582,3

104582,3

 

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

88158,6

88158,6

 

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

2614000,0

1000000,0

1614000,0

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

1808800,0

1808800,0

 

19000000

Інші податки та збори

9205878,0

5109011,3

4096866,7

19010000

Екологічний податок

4096866,7

 

4096866,7

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1169181,3

1169181,3

 

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

3939300,0

3939300,0

 

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

530,0

530,0

 

20000000

Неподаткові надходження

63430152,3

38993089,1

24437063,2

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

31618632,3

30284536,9

1334095,4

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

3333500,0

2233500,0

1100000,0

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

22807334,4

22807334,4

 

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні

224913,0

 

224913,0

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

20446,1

20446,1

 

21080000

Інші надходження

5232438,8

5223256,4

9182,4

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4623597,7

3627641,0

995956,7

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1459936,3

1459936,3

 

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

20000,0

20000,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

2870,0

2870,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

16295,0

16295,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

6000,0

6000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

39360,0

39360,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

7000,0

7000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

3000,0

3000,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3250,0

3250,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

260000,0

260000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

1700,0

1700,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

121,3

121,3

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

60,0

60,0

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1100280,0

1100280,0

 

22030000

Судовий збір

975116,7

 

975116,7

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

260403,8

260403,8

 

22070000

Виконавчий збір

170000,0

170000,0

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

840000,0

840000,0

 

22090000

Державне мито

568200,0

568200,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

204000,0

204000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

84100,9

84100,9

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

20840,0

 

20840,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

20840,0

 

20840,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

41000,0

41000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

5746412,9

5080911,2

665501,7

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

102828,0

102828,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

21190,0

21190,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

365526,0

182963,0

182563,0

24060000

Інші надходження

749467,0

450850,0

298617,0

24060300

Інші надходження

321020,0

321020,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

2130,0

2130,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

127700,0

127700,0

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

10217,0

 

10217,0

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

5000,0

 

5000,0

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

283400,0

 

283400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

625829,9

625266,2

563,7

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

228947,6

228947,6

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

394773,6

394773,6

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

935,0

935,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

610,0

610,0

 

24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

563,7

 

563,7

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

183758,0

 

183758,0

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

3697814,0

3697814,0

 

24140200

Збір з торгівлі виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

47898,3

47898,3

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

1437048,5

1437048,5

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

682122,6

682122,6

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

1530744,6

1530744,6

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

21441509,4

 

21441509,4

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

21226891,5

 

21226891,5

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

214617,9

 

214617,9

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1460930,2

308201,7

1152728,5

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

17000,0

17000,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

12800,0

12800,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4200,0

4200,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

892776,0

 

892776,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

891720,0

 

891720,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

1056,0

 

1056,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

551154,2

291201,7

259952,5

33010000

Кошти від продажу землі

31249,2

31249,2

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

519905,0

259952,5

259952,5

40000000

Офіційні трансферти

1225481,6

145981,6

1079500,0

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

1225481,6

145981,6

1079500,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату СОН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

145981,6

145981,6

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

1079500,0

 

1079500,0

50000000

Цільові фонди

177869,8

 

177869,8

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

177869,8

 

177869,8

 

Фінансування Державного бюджету України на 2014 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

71564275,4

62565692,7

8998582,7

400000

Фінансування за борговими операціями

68020820,5

61832092,7

6188727,8

401000

Запозичення

163501163,6

157312435,8

6188727,8

401100

Внутрішні запозичення

111320395,4

111320395,4

 

401200

Зовнішні запозичення

52180768,2

45992040,4

6188727,8

402000

Погашення

-95480343,1

-95480343,1

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-59207011,7

-59207011,7

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-36273331,4

-36273331,4

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

19400000,0

17000000,0

2400000,0

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки), та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

19400000,0

17000000,0

2400000,0

600000

Фінансування за активними операціями

-15856545,1

-16266400,0

409854,9

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-16556545,1

-16266400,0

-290145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-16556545,1

-16266400,0

-290145,1

601220

Придбання цінних паперів

-16556545,1

-16266400,0

-290145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

700000,0

 

700000,0

602100

На початок періоду

700000,0

 

700000,0

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2014 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання державного бюджету

Код функціо-
нальної класифікації видатків та кредиту-
вання бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО:

408073741,9

370191739,3

50222507,6

4449327,8

36382002,6

54137986,4

34061340,8

2034728,0

1051357,4

20076645,6

462211728,3

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

840788,3

840788,3

473526,9

17606,6

 

79253,6

74910,3

23551,7

10973,0

4343,3

920041,9

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

840788,3

840788,3

473526,9

17606,6

 

79253,6

74910,3

23551,7

10973,0

4343,3

920041,9

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

506585,3

506585,3

268825,9

 

 

 

 

 

 

 

506585,3

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

299702,5

299702,5

199347,9

17411,2

 

5650,0

4859,7

1600,0

 

790,3

305352,5

0111070

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України

7875,6

7875,6

 

 

 

73603,6

70050,6

21951,7

10973,0

3553,0

81479,2

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

26624,9

26624,9

5353,1

195,4

 

 

 

 

 

 

26624,9

0300000

 

Державне управління справами

1184333,0

1135098,3

496109,2

75830,2

49234,7

150880,6

134387,3

50306,4

13411,8

16493,3

1335213,6

0301000

 

Апарат Державного управління справами

1171823,7

1122589,0

487703,3

75270,6

49234,7

150880,6

134387,3

50306,4

13411,8

16493,3

1322704,3

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

308081,6

307731,6

154275,1

16608,6

350,0

5734,7

5734,7

2650,0

245,0

 

313816,3

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

3138,7

3138,7

 

 

 

 

 

 

 

 

3138,7

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів

90352,0

90352,0

37874,4

26765,4

 

12500,0

11090,0

1305,9

3427,1

1410,0

102852,0

0301080

0150

Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

48884,7

 

 

 

48884,7

1028,0

 

 

 

1028,0

49912,7

0301110

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих закладах оздоровлення

3666,6

3666,6

2148,6

408,7

 

7193,0

6889,0

1405,0

677,5

304,0

10859,6

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

99065,0

99065,0

54736,2

3971,9

 

76660,6

74099,3

38835,9

7922,1

2561,3

175725,6

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

34895,8

34895,8

21491,1

4316,8

 

10814,3

9944,3

2667,1

849,4

870,0

45710,1

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

355252,7

355252,7

217177,9

23199,2

 

36950,0

26630,0

3442,5

290,7

10320,0

392202,7

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

16974,6

16974,6

 

 

 

 

 

 

 

 

16974,6

0301380

0133

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом

207912,0

207912,0

 

 

 

 

 

 

 

 

207912,0

0301460

0829

Виплата Державних премій України

3600,0

3600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3600,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

12509,3

12509,3

8405,9

559,6

 

 

 

 

 

 

12509,3

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

12509,3

12509,3

8405,9

559,6

 

 

 

 

 

 

12509,3

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

289082,3

286205,0

160650,5

11214,4

2877,3

8876,8

8412,1

2927,9

1359,1

464,7

297959,1

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

289082,3

286205,0

160650,5

11214,4

2877,3

8876,8

8412,1

2927,9

1359,1

464,7

297959,1

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

246667,0

245140,6

140262,6

10688,9

1526,4

8864,8

8400,1

2922,3

1359,1

464,7

255531,8

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

4489,0

4489,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4489,0

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

24924,5

24173,6

13275,3

342,5

750,9

 

 

 

 

 

24924,5

0411140

0840

Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті

5790,9

5790,9

3959,1

145,4

 

12,0

12,0

5,6

 

 

5802,9

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

7210,9

6610,9

3153,5

37,6

600,0

 

 

 

 

 

7210,9

0500000

 

Державна судова адміністрація України

3646340,8

3646340,8

2643273,9

20224,9

 

924962,2

924962,2

183096,4

153736,7

 

4571303,0

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

3646340,8

3646340,8

2643273,9

20224,9

 

924962,2

924962,2

183096,4

153736,7

 

4571303,0

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

55404,9

55404,9

37185,1

3416,3

 

37115,9

37115,9

 

 

 

92520,8

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

294720,3

294720,3

216266,0

 

 

56313,1

56313,1

13798,6

9504,2

 

351033,4

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

700981,6

700981,6

514790,8

 

 

105952,4

105952,4

33816,2

21050,9

 

806934,0

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1959578,4

1959578,4

1438219,1

 

 

541652,6

541652,6

111666,8

107734,2

 

2501231,0

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

136423,8

136423,8

96546,8

4811,9

 

18268,1

18268,1

6300,2

1941,4

 

154691,9

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

38967,1

38967,1

22215,2

2700,8

 

 

 

 

 

 

38967,1

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

27437,6

27437,6

14774,5

760,0

 

 

 

 

 

 

27437,6

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

176299,5

176299,5

123089,6

8535,9

 

93030,7

93030,7

4792,1

 

 

269330,2

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

246527,6

246527,6

180186,8

 

 

72629,4

72629,4

12722,5

13506,0

 

319157,0

0600000

 

Верховний Суд України

111669,0

104969,0

59283,8

3101,1

6700,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

115379,0

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

111669,0

104969,0

59283,8

3101,1

6700,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

115379,0

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

111669,0

104969,0

59283,8

3101,1

6700,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

115379,0

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

110348,6

110348,6

80308,9

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

120348,6

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

110348,6

110348,6

80308,9

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

120348,6

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

110348,6

110348,6

80308,9

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

120348,6

0700000

 

Вищий господарський суд України

110380,2

110380,2

81761,7

2193,4

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

144224,7

0701000

 

Вищий господарський суд України

110380,2

110380,2

81761,7

2193,4

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

144224,7

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

110380,2

110380,2

81761,7

2193,4

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

144224,7

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

106417,0

101917,0

69962,3

1772,9

4500,0

2681,0

2254,5

 

 

426,5

109098,0

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

106417,0

101917,0

69962,3

1772,9

4500,0

2681,0

2254,5

 

 

426,5

109098,0

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

106417,0

101917,0

69962,3

1772,9

4500,0

2681,0

2254,5

 

 

426,5

109098,0

0800000

 

Конституційний Суд України

64280,6

64280,6

43657,0

2075,1

 

 

 

 

 

 

64280,6

0801000

 

Конституційний Суд України

64280,6

64280,6

43657,0

2075,1

 

 

 

 

 

 

64280,6

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

64280,6

64280,6

43657,0

2075,1

 

 

 

 

 

 

64280,6

0900000

 

Генеральна прокуратура України

3200529,2

3183229,2

2055174,5

69887,9

17300,0

1065,0

565,0

 

 

500,0

3201594,2

0901000

 

Генеральна прокуратура України

3200529,2

3183229,2

2055174,5

69887,9

17300,0

1065,0

565,0

 

 

500,0

3201594,2

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

3200529,2

3183229,2

2055174,5

69887,9

17300,0

1065,0

565,0

 

 

500,0

3201594,2

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

16554079,6

16296025,8

11068363,8

718076,4

258053,8

2510243,1

2406719,6

333288,6

51756,0

103523,5

19064322,7

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

11810722,3

11762647,3

8112738,0

472266,4

48075,0

1717530,6

1680704,1

253592,1

41907,2

36826,5

13528252,9

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

322270,0

322270,0

238198,0

9250,1

 

1889,3

1889,3

 

 

 

324159,3

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції

10529888,6

10481813,6

7295309,2

376911,8

48075,0

1290535,1

1276005,1

62169,1

17123,8

14530,0

11820423,7

1001070

0380

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях

11237,0

11237,0

8974,5

85,6

 

 

 

 

 

 

11237,0

1001080

0942

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації

408575,4

408575,4

270034,9

33811,3

 

281997,0

268033,9

156479,1

14523,5

13963,1

690572,4

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

456640,0

456640,0

268581,0

45360,1

 

126047,2

118008,2

30658,3

9853,2

8039,0

582687,2

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

58690,3

58690,3

28846,6

6782,3

 

17062,0

16767,6

4285,6

406,7

294,4

75752,3

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

3733,9

3733,9

2793,8

65,2

 

 

 

 

 

 

3733,9

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

19687,1

19687,1

 

 

 

 

 

 

 

 

19687,1

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

2697193,1

2554781,0

1667309,0

103327,2

142412,1

84246,4

48721,6

10733,9

6388,7

35524,8

2781439,5

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

65934,2

65934,2

49599,8

 

 

 

 

 

 

 

65934,2

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

2172484,5

2158641,5

1405888,5

96562,6

13843,0

72934,4

42067,2

7221,5

5561,8

30867,2

2245418,9

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

132464,7

132295,2

82755,3

6764,6

169,5

7137,8

6654,4

3512,4

826,9

483,4

139602,5

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

 

 

 

 

 

2310,3

 

 

 

2310,3

2310,3

1002080

0310

Розвиток Державної прикордонної служби України

280000,0

160000,0

103000,0

 

120000,0

 

 

 

 

 

280000,0

1002100

0310

Облаштування та реконструкція державного кордону

6712,1

 

 

 

6712,1

 

 

 

 

 

6712,1

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

39597,6

37910,1

26065,4

 

1687,5

 

 

 

 

 

39597,6

1002800

0310

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України

 

 

 

 

 

1863,9

 

 

 

1863,9

1863,9

1003000

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

1359779,1

1352212,4

836880,9

110079,3

7566,7

206866,1

175693,9

68962,6

3460,1

31172,2

1566645,2

1003010

0310

Керівництво та управління внутрішніми військами

46674,5

46674,5

35979,7

 

 

 

 

 

 

 

46674,5

1003020

0310

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та охорона особливо важливих об'єктів

1202315,1

1194748,4

733032,4

98237,2

7566,7

180003,0

154701,1

64154,6

1329,1

25301,9

1382318,1

1003070

0942

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

90887,4

90887,4

57020,7

8291,1

 

6547,0

6207,0

2628,0

256,0

340,0

97434,4

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах

19902,1

19902,1

10848,1

3551,0

 

20316,1

14785,8

2180,0

1875,0

5530,3

40218,2

1004000

 

Державна міграційна служба України

686385,1

626385,1

451435,9

32403,5

60000,0

501600,0

501600,0

 

 

 

1187985,1

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

30406,1

30406,1

19500,8

515,0

 

 

 

 

 

 

30406,1

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

255804,0

255804,0

151935,1

31888,5

 

501600,0

501600,0

 

 

 

757404,0

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

175,0

175,0

 

 

 

 

 

 

 

 

175,0

1004090

0380

Створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру

400000,0

340000,0

280000,0

 

60000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

15452840,5

528114,2

28248,0

1089,9

14924726,3

3915138,6

294028,3

 

906,0

3621110,3

19367979,1

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

15452840,5

528114,2

28248,0

1089,9

14924726,3

3915138,6

294028,3

 

906,0

3621110,3

19367979,1

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

40881,4

40881,4

27918,0

1089,9

 

1540,0

1540,0

 

906,0

 

42421,4

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

17171,2

 

 

 

17171,2

 

 

 

 

 

17171,2

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

1122800,0

 

 

 

1122800,0

5300,3

 

 

 

5300,3

1128100,3

1101080

0434

Поповнення статутного капіталу державного концерну "Ядерне паливо" з метою придбання Концерном акцій додаткової емісії ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива"

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

1101090

0942

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості

50918,4

50918,4

 

 

 

9009,7

8909,7

 

 

100,0

59928,1

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

434238,1

434238,1

 

 

 

 

 

 

 

 

434238,1

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

13301847,8

 

 

 

13301847,8

 

 

 

 

 

13301847,8

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

26529,1

1415,6

330,0

 

25113,5

 

 

 

 

 

26529,1

1101160

0431

Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації

65000,0

 

 

 

65000,0

 

 

 

 

 

65000,0

1101190

0434

Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

8500,0

 

 

 

8500,0

 

 

 

 

 

8500,0

1101200

0431

Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств

364293,8

 

 

 

364293,8

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2364293,8

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

660,7

660,7

 

 

 

 

 

 

 

 

660,7

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

283578,6

283578,6

 

 

 

283578,6

1101500

0434

Збільшення статутного капіталу державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

 

 

 

 

 

1614000,0

 

 

 

1614000,0

1614000,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

1710,0

 

 

 

1710,0

1710,0

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

933893,8

905881,6

602925,7

38699,8

28012,2

432099,4

99836,8

14614,3

20102,3

332262,6

1365993,2

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

188435,5

170575,4

101188,1

4887,6

17860,1

2652,6

144,4

80,8

 

2508,2

191088,1

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

146495,8

146495,8

100040,2

4887,6

 

30,0

30,0

 

 

 

146525,8

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД

12504,6

12504,6

 

 

 

 

 

 

 

 

12504,6

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

4606,2

4606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4606,2

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

12091,4

206,2

 

 

11885,2

2506,7

 

 

 

2506,7

14598,1

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

2976,8

2976,8

1147,9

 

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

3092,7

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

3410,8

3410,8

 

 

 

 

 

 

 

 

3410,8

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

2365,3

 

 

 

2365,3

 

 

 

 

 

2365,3

1201380

0470

Державний метрологічний нагляд

1097,1

 

 

 

1097,1

 

 

 

 

 

1097,1

1201390

0513

Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"

2512,5

 

 

 

2512,5

 

 

 

 

 

2512,5

1201420

0260

Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках

375,0

375,0

 

 

 

 

 

 

 

 

375,0

1202000

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

40504,8

40504,8

26046,5

1462,8

 

 

 

 

 

 

40504,8

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

37927,0

37927,0

26046,5

1462,8

 

 

 

 

 

 

37927,0

1202060

0470

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

2577,8

2577,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2577,8

1203000

 

Державне агентство резерву України

69159,3

69159,3

46276,8

5722,4

 

338739,0

74108,9

11858,5

10542,5

264630,1

407898,3

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

10079,0

10079,0

6748,9

502,4

 

 

 

 

 

 

10079,0

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

59080,3

59080,3

39527,9

5220,0

 

76191,0

71996,9

11858,5

10542,5

4194,1

135271,3

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

262548,0

2112,0

 

 

260436,0

262548,0

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

8499,7

6624,7

4036,8

583,1

1875,0

 

 

 

 

 

8499,7

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

8499,7

6624,7

4036,8

583,1

1875,0

 

 

 

 

 

8499,7

1206000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

27311,2

26917,7

19115,3

497,8

393,5

6000,0

 

 

 

6000,0

33311,2

1206010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

26917,7

26917,7

19115,3

497,8

 

 

 

 

 

 

26917,7

1206020

0483

Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження

393,5

 

 

 

393,5

 

 

 

 

 

393,5

1206040

0411

Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів

 

 

 

 

 

6000,0

 

 

 

6000,0

6000,0

1207000

 

Державна служба статистики України

579290,5

572188,7

392278,5

25240,0

7101,8

84707,8

25583,5

2675,0

9559,8

59124,3

663998,3

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

563219,5

563219,5

392278,5

25240,0

 

25006,9

21369,0

2495,9

9559,8

3637,9

588226,4

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

8683,1

8683,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8683,1

1207030

1090

Обстеження умов життя домогосподарств

5498,3

 

 

 

5498,3

 

 

 

 

 

5498,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1603,5

 

 

 

1603,5

 

 

 

 

 

1603,5

1207600

0132

Реформування державної статистики

286,1

286,1

 

 

 

59700,9

4214,5

179,1

 

55486,4

59987,0

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

7901,7

7119,9

5051,7

83,0

781,8

 

 

 

 

 

7901,7

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

7119,9

7119,9

5051,7

83,0

 

 

 

 

 

 

7119,9

1208020

0481

Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю

781,8

 

 

 

781,8

 

 

 

 

 

781,8

1209000

 

Державна інспекція України з контролю за цінами

12791,1

12791,1

8932,0

223,1

 

 

 

 

 

 

12791,1

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

12791,1

12791,1

8932,0

223,1

 

 

 

 

 

 

12791,1

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

56194,0

25103,0

13485,7

2445,4

31091,0

 

 

 

 

 

56194,0

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

56194,0

25103,0

13485,7

2445,4

31091,0

 

 

 

 

 

56194,0

1211020

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на створення регіонального центру надання адміністративних послуг

30000,0

 

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

30000,0

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

26194,0

25103,0

13485,7

2445,4

1091,0

 

 

 

 

 

26194,0

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

1112197,4

1099197,4

86924,3

45395,2

13000,0

8872,1

8658,0

5244,5

1352,2

214,1

1121069,5

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

1112197,4

1099197,4

86924,3

45395,2

13000,0

8872,1

8658,0

5244,5

1352,2

214,1

1121069,5

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

76175,4

76175,4

49574,7

3700,8

 

 

 

 

 

 

76175,4

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

84250,5

84250,5

 

 

 

 

 

 

 

 

84250,5

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

895049,4

885049,4

32610,9

41057,0

10000,0

7206,4

7042,3

4602,0

1063,2

164,1

902255,8

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

4124,9

4124,9

 

 

 

 

 

 

 

 

4124,9

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

30643,3

30643,3

 

275,6

 

 

 

 

 

 

30643,3

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої - сьомої категорій державних службовців, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії

10250,1

10250,1

4738,7

361,8

 

1665,7

1615,7

642,5

289,0

50,0

11915,8

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

3203,8

1203,8

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

3203,8

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем консульської служби

8500,0

7500,0

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

8500,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

742576,7

729222,3

339216,7

30783,8

13354,4

134570,6

125313,4

43393,1

6925,6

9257,2

877147,3

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

742576,7

729222,3

339216,7

30783,8

13354,4

134570,6

125313,4

43393,1

6925,6

9257,2

877147,3

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

18313,7

18313,7

12583,5

646,7

 

200,0

200,0

 

 

 

18513,7

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-
бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

11354,4

 

 

 

11354,4

1740,0

 

 

 

1740,0

13094,4

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіо-
пресінституті

3342,9

3342,9

2388,1

66,8

 

980,2

887,5

306,7

101,8

92,7

4323,1

1701050

0850

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності

15280,9

13280,9

968,3

38,4

2000,0

7,0

7,0

 

1,5

 

15287,9

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

654315,8

654315,8

323276,8

30031,9

 

131643,4

124218,9

43086,4

6822,3

7424,5

785959,2

1701110

0830

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

37500,0

37500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

37500,0

1701130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

2169,0

2169,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2169,0

1701170

0850

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

1800000

 

Міністерство культури України

2289432,7

2282872,8

414426,2

33282,0

6559,9

294024,2

244744,8

50560,1

5832,3

49279,4

2583456,9

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

2167474,9

2160915,0

411215,1

33196,0

6559,9

292524,2

243294,8

50560,1

5832,3

49229,4

2459999,1

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

26084,3

26084,3

17330,7

870,2

 

 

 

 

 

 

26084,3

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

6391,2

 

 

 

6391,2

5200,0

 

 

 

5200,0

11591,2

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

87386,2

87386,2

55273,4

5177,1

 

1152,6

1081,6

436,6

51,7

71,0

88538,8

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

37992,4

37992,4

 

 

 

5629,0

5460,5

 

 

168,5

43621,4

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

494481,6

494481,6

 

 

 

131874,7

122289,7

 

 

9585,0

626356,3

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

12617,9

12617,9

7684,0

242,2

 

43022,6

41986,6

26453,0

1185,6

1036,0

55640,5

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

555455,5

555455,5

 

 

 

 

 

 

 

 

555455,5

1801120

0822

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій

394511,2

394511,2

 

 

 

 

 

 

 

 

394511,2

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

16588,7

16588,7

 

 

 

 

 

 

 

 

16588,7

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

24280,4

24280,4

 

 

 

22091,1

 

 

 

22091,1

46371,5

 

 

в тому числі заходи з виявлення і підтримки творчо обдарованих дітей, молоді, підготовка та проведення дитячого конкурсу "Крок до зірок"

3750,0

3750,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3750,0

1801190

0824

Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності

301968,7

301968,7

205069,8

17539,1

 

22911,9

19584,1

2939,7

799,3

3327,8

324880,6

1801260

0829

Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

1687,6

1687,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1687,6

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

9971,7

9971,7

 

 

 

 

 

 

 

 

9971,7

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини

188057,5

187888,8

125857,2

9367,4

168,7

60642,3

52892,3

20730,8

3795,7

7750,0

248699,8

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

121957,8

121957,8

3211,1

86,0

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

123457,8

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

4556,4

4556,4

3211,1

86,0

 

 

 

 

 

 

4556,4

1806030

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

113922,0

113922,0

 

 

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

115422,0

1806050

0829

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

2929,4

2929,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2929,4

1806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

550,0

550,0

 

 

 

 

 

 

 

 

550,0

1810000

 

Міністерство культури України (загальнодержавні витрати)

25000,0

 

 

 

25000,0

5000,0

 

 

 

5000,0

30000,0

1811000

 

Міністерство культури України (загальнодержавні витрати)

25000,0

 

 

 

25000,0

5000,0

 

 

 

5000,0

30000,0

1811140

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

25000,0

 

 

 

25000,0

5000,0

 

 

 

5000,0

30000,0

1900000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

616203,7

112505,3

79766,2

2101,6

503698,4

24868,7

11822,0

2571,3

423,8

13046,7

641072,4

1901000

 

Апарат Державного агентства лісових ресурсів України

616203,7

112505,3

79766,2

2101,6

503698,4

24868,7

11822,0

2571,3

423,8

13046,7

641072,4

1901010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

46060,2

46060,2

31728,6

1607,3

 

43,0

43,0

 

7,8

 

46103,2

1901020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

7577,4

 

 

 

7577,4

3000,4

 

 

 

3000,4

10577,8

1901060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

562566,1

66445,1

48037,6

494,3

496121,0

21825,3

11779,0

2571,3

416,0

10046,3

584391,4

2100000

 

Міністерство оборони України

14158655,3

12918456,6

7858346,1

1232852,8

1240198,7

1473566,2

756795,5

214074,2

88134,5

716770,7

15632221,5

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

14158655,3

12918456,6

7858346,1

1232852,8

1240198,7

1473566,2

756795,5

214074,2

88134,5

716770,7

15632221,5

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

235546,7

235546,7

172077,8

4145,9

 

650,0

 

 

 

650,0

236196,7

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

11650249,7

11056412,1

6543697,5

1213716,8

593837,6

390999,8

289017,8

46043,2

48000,0

101982,0

12041249,5

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

796199,9

796199,9

515154,3

14990,1

 

400859,2

355659,9

109431,8

40134,5

45199,3

1197059,1

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді

824591,4

824591,4

627416,5

 

 

168794,0

105485,3

58599,2

 

63308,7

993385,4

2101150

0210

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

556816,3

 

 

 

556816,3

6500,0

700,0

 

 

5800,0

563316,3

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

 

 

 

 

 

453202,5

 

 

 

453202,5

453202,5

2101210

0512

Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

95251,3

5706,5

 

 

89544,8

52560,7

5932,5

 

 

46628,2

147812,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

17433828,6

16453686,2

942342,4

189462,6

980142,4

8198213,4

7287859,3

59802,3

21631,4

910354,1

25632042,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

17229277,7

16410748,0

925439,3

188290,6

818529,7

8194091,4

7287583,3

59667,3

21626,4

906508,1

25423369,1

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

28980,8

28980,8

18597,6

1524,4

 

 

 

 

 

 

28980,8

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання

333162,8

7002,3

 

 

326160,5

167145,3

2845,3

 

 

164300,0

500308,1

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

19228,8

19228,8

184,9

 

 

 

 

 

 

 

19228,8

2201100

0922

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації

168382,2

168382,2

76850,1

26705,0

 

5983,9

4423,9

208,4

760,8

1560,0

174366,1

2201120

0960

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей

36880,4

36880,4

24662,0

3056,1

 

8557,5

7512,5

1412,1

970,4

1045,0

45437,9

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення

1326434,5

1326434,5

657232,2

147482,1

 

158524,2

141308,9

43677,2

15777,9

17215,3

1484958,7

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3185396,6

3185396,6

 

 

 

839305,7

790417,7

 

 

48888,0

4024702,3

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

10599673,2

10599673,2

 

 

 

6624730,2

5999699,6

 

 

625030,6

17224403,4

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

489418,8

87709,9

23910,6

1018,5

401708,9

2506,6

2506,6

722,4

405,0

 

491925,4

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

8000,0

8000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8000,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

38000,0

38000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

38000,0

2201220

1040

Надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, які закінчили навчальні заклади державної і комунальної форми власності у поточному році, уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах, і працюють на посадах педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

2201250

0950

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

30057,6

30057,6

9196,3

491,1

 

12551,6

11231,6

4152,9

2021,1

1320,0

42609,2

2201270

0824

Функціонування музеїв

10118,4

10118,4

7141,1

346,7

 

1419,8

1353,8

679,1

66,0

66,0

11538,2

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

584782,2

584782,2

 

 

 

326746,0

304175,9

 

 

22570,1

911528,2

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії

81122,5

462,2

300,7

12,5

80660,3

22643,8

 

 

 

22643,8

103766,3

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

54391,9

54391,9

31339,0

5752,6

 

5088,1

3979,2

736,0

1163,0

1108,9

59480,0

2201360

0990

Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном

13750,0

3750,0

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

13750,0

2201440

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України"

19765,1

19765,1

9284,1

550,0

 

 

 

 

 

 

19765,1

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

100432,5

100432,5

66200,3

1351,6

 

14555,6

13942,2

5976,2

116,2

613,4

114988,1

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, проставлення апостиля

1299,4

1299,4

540,4

 

 

4333,1

4186,1

2103,0

346,0

147,0

5632,5

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

4185,1

4185,1

2838,2

189,0

 

 

 

 

 

 

4185,1

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

4185,1

4185,1

2838,2

189,0

 

 

 

 

 

 

4185,1

2209000

 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

200365,8

38753,1

14064,9

983,0

161612,7

4122,0

276,0

135,0

5,0

3846,0

204487,8

2209010

0111

Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації

11317,6

11317,6

7884,2

412,2

 

60,0

60,0

 

 

 

11377,6

2209020

0487

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

23702,5

9535,3

6049,7

433,9

14167,2

250,0

216,0

135,0

5,0

34,0

23952,5

2209030

0470

Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

18750,0

 

 

 

18750,0

 

 

 

 

 

18750,0

2209070

0150

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням

53603,1

 

 

 

53603,1

3797,0

 

 

 

3797,0

57400,1

2209080

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

59043,5

12973,6

131,0

136,9

46069,9

 

 

 

 

 

59043,5

2209090

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки

4926,6

4926,6

 

 

 

 

 

 

 

 

4926,6

2209120

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

24022,5

 

 

 

24022,5

15,0

 

 

 

15,0

24037,5

2209160

0490

Формування статутного капіталу Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу"

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

607000,0

607000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

607000,0

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

607000,0

607000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

607000,0

2211170

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

607000,0

607000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

607000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

8024985,1

7132590,3

2250295,8

294219,7

892394,8

2058915,6

1836749,9

71894,0

21232,9

222165,7

10083900,7

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

6694290,3

5802083,0

1337687,1

242723,2

892207,3

2047210,9

1828017,5

70637,3

20359,3

219193,4

8741501,2

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

28475,1

28475,1

18679,4

1345,4

 

1074,3

1074,3

 

605,0

 

29549,4

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

57207,3

 

 

 

57207,3

32681,6

 

 

 

32681,6

89888,9

2301030

0710

Фінансування заходів по забезпеченню реалізації інвестиційного проекту з оснащення закладів охорони здоров'я сучасним високотехнологічним медичним обладнанням

140000,0

 

 

 

140000,0

 

 

 

 

 

140000,0

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

772706,3

772706,3

 

 

 

1571806,2

1408487,8

 

 

163318,4

2344512,5

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

149184,8

149184,8

100465,3

3401,5

 

63117,6

59577,6

29668,7

6644,7

3540,0

212302,4

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

1265,0

1265,0

928,3

 

 

 

 

 

 

 

1265,0

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1088460,0

1088460,0

606121,3

101497,5

 

29594,4

27789,0

10345,0

2624,4

1805,4

1118054,4

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

8023,3

8023,3

 

 

 

47366,6

46044,2

 

 

1322,4

55389,9

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

680676,1

610676,1

272721,5

53166,3

70000,0

20978,8

18393,9

5575,4

1570,7

2584,9

701654,9

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

537939,9

537939,9

232929,2

75216,2

 

76448,6

63498,9

10547,4

7147,6

12949,7

614388,5

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

102564,9

102564,9

68589,3

5228,2

 

19124,8

18512,8

9695,9

886,6

612,0

121689,7

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

172771,5

172771,5

 

 

 

 

 

 

 

 

172771,5

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

135555,9

135555,9

24482,1

1925,9

 

10540,7

10501,7

4634,6

715,3

39,0

146096,6

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

51948,9

51948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

51948,9

2301380

0724

Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров'я України

625000,0

 

 

 

625000,0

 

 

 

 

 

625000,0

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

2118062,8

2118062,8

 

 

 

173261,1

173261,1

 

 

 

2291323,9

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

18448,5

18448,5

12770,7

942,2

 

1216,2

876,2

170,3

165,0

340,0

19664,7

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

6000,0

6000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0

2302000

 

Державна служба України з лікарських засобів

63799,3

63799,3

32449,2

2245,3

 

 

 

 

 

 

63799,3

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів

63799,3

63799,3

32449,2

2245,3

 

 

 

 

 

 

63799,3

2304000

 

Державна санітарно-
епідеміологічна служба України

1263675,5

1263488,0

877951,9

49146,1

187,5

5304,7

5266,1

619,1

873,6

38,6

1268980,2

2304010

0763

Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби

357856,7

357856,7

257046,3

6561,6

 

 

 

 

 

 

357856,7

2304020

0740

Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями

905818,8

905631,3

620905,6

42584,5

187,5

5304,7

5266,1

619,1

873,6

38,6

911123,5

2305000

 

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

3220,0

3220,0

2207,6

105,1

 

6400,0

3466,3

637,6

 

2933,7

9620,0

2305010

0763

Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

3220,0

3220,0

2207,6

105,1

 

 

 

 

 

 

3220,0

2305020

0763

Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні

 

 

 

 

 

6400,0

3466,3

637,6

 

2933,7

6400,0

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

788751,4

718751,4

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

788751,4

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

788751,4

718751,4

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

788751,4

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

200000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0

2311190

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

323115,1

323115,1

 

 

 

 

 

 

 

 

323115,1

2311350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

191636,3

191636,3

 

 

 

 

 

 

 

 

191636,3

2311370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,0

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

2424571,3

2244988,4

958729,3

325192,5

179582,9

4592178,0

1062083,5

56638,8

371987,8

3530094,5

7016749,3

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

181598,9

170629,6

117601,9

2344,9

10969,3

2877717,8

35834,1

7460,0

2424,5

2841883,7

3059316,7

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

22217,0

22216,5

15779,8

331,7

0,5

17335,8

16908,7

2000,0

1683,3

427,1

39552,8

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

5866,1

 

 

 

5866,1

1400,0

 

 

 

1400,0

7266,1

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

9811,0

9811,0

7084,1

16,9

 

7231,2

5406,2

2770,0

430,0

1825,0

17042,2

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

143704,8

138602,1

94738,0

1996,3

5102,7

652417,5

13519,2

2690,0

311,2

638898,3

796122,3

2401480

0540

Фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств

 

 

 

 

 

1239333,3

 

 

 

1239333,3

1239333,3

2401490

0512

Компенсація витрат, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів

 

 

 

 

 

960000,0

 

 

 

960000,0

960000,0

2404000

 

Державна служба геології та надр України

160486,9

11145,7

8098,3

34,4

149341,2

24500,0

18100,0

 

400,0

6400,0

184986,9

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

11145,7

11145,7

8098,3

34,4

 

24500,0

18100,0

 

400,0

6400,0

35645,7

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

149341,2

 

 

 

149341,2

 

 

 

 

 

149341,2

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

149939,1

149939,1

103126,7

4280,5

 

40000,0

14000,0

 

 

26000,0

189939,1

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

149939,1

149939,1

103126,7

4280,5

 

 

 

 

 

 

149939,1

2405020

0540

Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів

 

 

 

 

 

40000,0

14000,0

 

 

26000,0

40000,0

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

723,9

723,9

502,7

19,7

 

 

 

 

 

 

723,9

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

723,9

723,9

502,7

19,7

 

 

 

 

 

 

723,9

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1514726,7

1514407,3

723075,6

318318,8

319,4

991760,2

622113,4

49178,8

369163,3

369646,8

2506486,9

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

11171,7

11171,7

7854,7

206,6

 

 

 

 

 

 

11171,7

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

255,3

 

 

 

255,3

 

 

 

 

 

255,3

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2790,7

2790,7

1916,8

186,7

 

1259,7

1256,7

427,0

322,4

3,0

4050,4

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

1291067,9

1291003,8

713304,1

317925,5

64,1

643093,1

576856,7

48751,8

324840,9

66236,4

1934161,0

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь

 

 

 

 

 

87900,0

 

 

 

87900,0

87900,0

2407080

0511

Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області

 

 

 

 

 

35507,4

 

 

 

35507,4

35507,4

2407130

0511

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

209441,1

209441,1

 

 

 

 

 

 

 

 

209441,1

2407140

0511

Здійснення заходів із заповнення водою водосховищ та інших водних об'єктів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

44000,0

44000,0

 

44000,0

 

44000,0

2407150

0511

Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річок, будівництво та реконструкція берегоукріплювальних і гідротехнічних споруд у басейні р. Сіверський Донець

 

 

 

 

 

180000,0

 

 

 

180000,0

180000,0

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

417095,8

398142,8

6324,1

194,2

18953,0

658200,0

372036,0

 

 

286164,0

1075295,8

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

5958,7

5958,7

4250,4

138,6

 

 

 

 

 

 

5958,7

2408040

0513

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

50084,0

50084,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50084,0

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

2152,7

 

 

 

2152,7

 

 

 

 

 

2152,7

2408080

0530

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

3531,9

2928,1

2073,7

55,6

603,8

 

 

 

 

 

3531,9

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

3924,0

3924,0

 

 

 

60176,6

49976,6

 

 

10200,0

64100,6

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

16196,5

 

 

 

16196,5

205000,0

 

 

 

205000,0

221196,5

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

335248,0

335248,0

 

 

 

393023,4

322059,4

 

 

70964,0

728271,4

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

92795862,1

92428574,7

147659,1

29913,2

367287,4

200274,9

101352,4

35097,7

11872,1

98922,5

92996137,0

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

4488038,6

4120751,2

48004,1

5051,4

367287,4

7297,8

6648,0

44,2

1767,5

649,8

4495336,4

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

61550,4

61550,4

41753,9

2208,6

 

3874,3

3874,3

 

1736,7

 

65424,7

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики

14763,8

3,9

 

 

14759,9

649,8

 

 

 

649,8

15413,6

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку

1635,7

1635,7

826,6

194,0

 

105,5

105,5

44,2

16,8

 

1741,2

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

11529,8

11529,8

5423,6

2648,8

 

55,0

55,0

 

14,0

 

11584,8

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

1416,9

1416,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1416,9

2501100

1060

Забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів по зору та слуху, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

5846,4

5846,4

 

 

 

 

 

 

 

 

5846,4

2501130

1050

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми

378748,4

378748,4

 

 

 

 

 

 

 

 

378748,4

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

819011,6

819011,6

 

 

 

 

 

 

 

 

819011,6

2501160

1030

Довічні державні стипендії

4219,2

4219,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4219,2

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2623153,5

2623153,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2623153,5

2501390

1010

Заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем

49475,0

675,0

 

 

48800,0

 

 

 

 

 

49475,0

2501420

1050

Надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем

22216,3

22216,3

 

 

 

 

 

 

 

 

22216,3

2501440

1040

Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей

5316,2

5316,2

 

 

 

 

 

 

 

 

5316,2

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

134187,9

134187,9

 

 

 

 

 

 

 

 

134187,9

2501460

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

46167,5

42440,0

 

 

3727,5

 

 

 

 

 

46167,5

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

8800,0

8800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8800,0

2501630

1090

Вдосконалення системи соціальної допомоги

 

 

 

 

 

2613,2

2613,2

 

 

 

2613,2

2503000

 

Державна інспекція України з питань праці

48761,5

48761,5

34639,3

883,5

 

 

 

 

 

 

48761,5

2503010

0412

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю

48761,5

48761,5

34639,3

883,5

 

 

 

 

 

 

48761,5

2505000

 

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

6876,9

6876,9

4730,6

188,8

 

 

 

 

 

 

6876,9

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів

6876,9

6876,9

4730,6

188,8

 

 

 

 

 

 

6876,9

2506000

 

Пенсійний фонд України

87359929,8

87359929,8

 

 

 

 

 

 

 

 

87359929,8

2506020

1020

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

65271535,1

65271535,1

 

 

 

 

 

 

 

 

65271535,1

2506050

1020

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій, у тому числі покриття витрат, пов'язаних з обслуговуванням боргових зобов'язань

22088394,7

22088394,7

 

 

 

 

 

 

 

 

22088394,7

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

892255,3

892255,3

60285,1

23789,5

 

192977,1

94704,4

35053,5

10104,6

98272,7

1085232,4

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів

683277,5

683277,5

 

 

 

185153,3

87132,9

33954,5

8654,9

98020,4

868430,8

 

 

в тому числі на створення об'єктів Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів, Західного реабілітаційно-
спортивного центру

 

 

 

 

 

15000,0

 

 

 

15000,0

15000,0

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

28420,9

28420,9

19723,0

799,9

 

35,6

35,6

 

2,1

 

28456,5

2507050

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

78784,9

78784,9

 

 

 

 

 

 

 

 

78784,9

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

43400,0

43400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

43400,0

2507070

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

101772,0

101772,0

40562,1

22989,6

 

7788,2

7535,9

1099,0

1447,6

252,3

109560,2

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

610630,1

610630,1

 

 

 

 

 

 

 

 

610630,1

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

610630,1

610630,1

 

 

 

 

 

 

 

 

610630,1

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

610630,1

610630,1

 

 

 

 

 

 

 

 

610630,1

2600000

 

Міністерство промислової політики України

135935,6

30839,7

14424,3

1113,8

105095,9

100,0

45,0

 

 

55,0

136035,6

2601000

 

Апарат Міністерства промислової політики України

135935,6

30839,7

14424,3

1113,8

105095,9

100,0

45,0

 

 

55,0

136035,6

2601010

0442

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики

18575,4

18575,4

12614,8

1029,9

 

 

 

 

 

 

18575,4

2601050

0824

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки та Державного металургійного музею України

2664,3

2664,3

1809,5

83,9

 

100,0

45,0

 

 

55,0

2764,3

2601080

0513

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств

9600,0

9600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9600,0

2601090

0441

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди

52395,9

 

 

 

52395,9

 

 

 

 

 

52395,9

2601190

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

47700,0

 

 

 

47700,0

 

 

 

 

 

47700,0

2601530

0484

Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1571332,2

555798,8

84524,8

7483,7

1015533,4

667865,6

49053,1

371,8

1,0

618812,5

2239197,8

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1485259,4

469726,0

31287,0

3498,7

1015533,4

667865,6

49053,1

371,8

1,0

618812,5

2153125,0

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

48882,6

48882,6

28411,6

3017,7

 

 

 

 

 

 

48882,6

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

12000,3

1466,9

797,3

366,1

10533,4

80,0

80,0

40,0

1,0

 

12080,3

2751060

0829

Відзначення Державною премією у сфері архітектури та фінансова підтримка творчих спілок

521,2

521,2

 

 

 

 

 

 

 

 

521,2

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

2955,3

2955,3

2078,1

114,9

 

124,2

121,7

61,8

 

2,5

3079,5

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2751220

0620

Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води у маловодні регіони

 

 

 

 

 

400000,0

 

 

 

400000,0

400000,0

2751230

0829

Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій

750,0

750,0

 

 

 

 

 

 

 

 

750,0

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

11350,0

11350,0

 

 

 

 

 

 

 

 

11350,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

60800,0

60800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

60800,0

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

46000,0

46000,0

 

 

 

46000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

340000,0

340000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

340000,0

2751530

0640

Підтримка статутної діяльності Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

2751560

0620

Очищення побутово-стічних вод міста Калуш

 

 

 

 

 

38760,0

 

 

 

38760,0

38760,0

2751570

0620

Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

 

 

 

 

 

180000,0

 

 

 

180000,0

180000,0

2751580

0620

Реалізація проектів ремонту, реконструкції, будівництва зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих технологій

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2751610

0620

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури

 

 

 

 

 

2901,4

2851,4

270,0

 

50,0

2901,4

2751800

0827

Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври

15000,0

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

15000,0

2751810

0620

Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2751880

0490

Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення

590000,0

 

 

 

590000,0

 

 

 

 

 

590000,0

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

86072,8

86072,8

53237,8

3985,0

 

 

 

 

 

 

86072,8

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю

86072,8

86072,8

53237,8

3985,0

 

 

 

 

 

 

86072,8

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

94074,6

2736,7

 

 

91337,9

3083758,0

2918375,8

 

 

165382,2

3177832,6

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

94074,6

2736,7

 

 

91337,9

3083758,0

2918375,8

 

 

165382,2

3177832,6

2761150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

45674,6

2736,7

 

 

42937,9

 

 

 

 

 

45674,6

2761240

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича

7400,0

 

 

 

7400,0

 

 

 

 

 

7400,0

2761350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 

 

 

 

 

183758,0

18375,8

 

 

165382,2

183758,0

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

2900000,0

2900000,0

 

 

 

2900000,0

2761540

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на будівництво та підтримання в безпечному стані гірничих виробок Дніпропетровського метрополітену

29000,0

 

 

 

29000,0

 

 

 

 

 

29000,0

2761550

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво під'їзної дороги та зовнішньо-інженерних мереж до інноваційного парку "Біонік Хілл"

12000,0

 

 

 

12000,0

 

 

 

 

 

12000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

4749086,7

4025687,9

1521811,1

57405,7

723398,8

3762086,4

1914410,4

357347,8

47296,2

1847676,0

8511173,1

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

2129674,2

1617579,3

61112,0

3308,7

512094,9

2753507,5

1029537,4

2608,9

1185,0

1723970,1

4883181,7

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

49775,8

49775,8

26771,6

1414,0

 

 

 

 

 

 

49775,8

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

73817,3

 

 

 

73817,3

33475,0

 

 

 

33475,0

107292,3

2801070

0960

Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу

7500,0

7500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7500,0

2801080

0941

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

744122,7

744122,7

 

 

 

224362,0

212832,0

 

 

11530,0

968484,7

2801100

0942

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

765080,9

765080,9

10160,8

510,0

 

584020,5

510205,4

708,9

325,0

73815,1

1349101,4

2801130

0930

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

15225,0

15225,0

7074,1

730,0

 

6650,0

6500,0

1900,0

860,0

150,0

21875,0

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

17764,7

 

 

 

17764,7

 

 

 

 

 

17764,7

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

201777,9

 

 

 

201777,9

5000,0

 

 

 

5000,0

206777,9

2801200

0421

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

12750,0

 

 

 

12750,0

 

 

 

 

 

12750,0

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

300000,0

300000,0

 

 

 

300000,0

2801290

0421

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу

1875,0

1875,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1875,0

2801300

0620

Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості

5985,0

 

 

 

5985,0

 

 

 

 

 

5985,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

24814,3

24814,3

17105,5

654,7

 

 

 

 

 

 

24814,3

2801350

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, овочівництва, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

 

 

 

 

 

700000,0

 

 

 

700000,0

700000,0

2801500

0810

Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

9185,6

9185,6

 

 

 

 

 

 

 

 

9185,6

2801520

0421

Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2801540

0421

Державна підтримка галузі тваринництва

 

 

 

 

 

900000,0

 

 

 

900000,0

900000,0

2802000

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

1326437,9

1326253,7

856527,6

13967,3

184,2

956403,7

837538,9

350121,7

45913,0

118864,8

2282841,6

2802010

0421

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України

285681,6

285681,6

186010,4

6593,9

 

84164,7

81094,7

30000,0

2847,0

3070,0

369846,3

2802020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

100155,6

99971,4

8343,8

96,2

184,2

 

 

 

 

 

100155,6

2802030

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

940525,7

940525,7

662173,4

7277,2

 

872239,0

756444,2

320121,7

43066,0

115794,8

1812764,7

2802080

0421

Участь у міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин (УПОВ)

75,0

75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0

2803000

 

Державне агентство земельних ресурсів України

791843,7

605936,4

325891,7

23284,2

185907,3

136,6

64,6

 

62,7

72,0

791980,3

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів

549655,2

549655,2

325891,7

23284,2

 

136,6

64,6

 

62,7

72,0

549791,8

2803030

0421

Проведення земельної реформи

221463,5

56281,2

 

 

165182,3

 

 

 

 

 

221463,5

2803060

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

20725,0

 

 

 

20725,0

 

 

 

 

 

20725,0

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

220368,5

195156,1

92586,5

6690,6

25212,4

37609,7

33190,6

 

 

4419,1

257978,2

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

103663,3

103637,1

69450,6

2241,7

26,2

50,0

50,0

 

 

 

103713,3

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

41365,0

41365,0

23135,9

4448,9

 

20,0

20,0

 

 

 

41385,0

2804030

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері рибного господарства

1186,2

 

 

 

1186,2

 

 

 

 

 

1186,2

2804040

0941

Підготовка кадрів у сфері рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

27097,9

27097,9

 

 

 

22239,7

19279,7

 

 

2960,0

49337,6

2804050

0942

Підготовка кадрів у сфері рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

22178,6

22178,6

 

 

 

15300,0

13840,9

 

 

1459,1

37478,6

2804070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

24000,0

 

 

 

24000,0

 

 

 

 

 

24000,0

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

877,5

877,5

 

 

 

 

 

 

 

 

877,5

2807000

 

Державна інспекція сільського господарства України

280762,4

280762,4

185693,3

10154,9

 

14428,9

14078,9

4617,2

135,5

350,0

295191,3

2807010

0421

Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства

273054,8

273054,8

180404,9

9891,4

 

185,0

185,0

 

 

 

273239,8

2807020

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної інспекції сільського господарства України

7707,6

7707,6

5288,4

263,5

 

14243,9

13893,9

4617,2

135,5

350,0

21951,5

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

1264867,6

1208469,5

806198,0

47390,7

56398,1

335210,8

292408,1

54713,1

62279,1

42802,7

1600078,4

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

45842,7

37889,3

19683,4

3861,0

7953,4

 

 

 

 

 

45842,7

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

37889,3

37889,3

19683,4

3861,0

 

 

 

 

 

 

37889,3

3101030

0485

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі та туризму

153,4

 

 

 

153,4

 

 

 

 

 

153,4

3101190

0460

Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань

7800,0

 

 

 

7800,0

 

 

 

 

 

7800,0

3102000

 

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

48074,1

48074,1

30306,4

2484,7

 

 

 

 

 

 

48074,1

3102010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті

48074,1

48074,1

30306,4

2484,7

 

 

 

 

 

 

48074,1

3103000

 

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

76760,7

28341,0

16757,6

1632,5

48419,7

 

 

 

 

 

76760,7

3103010

0452

Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті

32921,0

28341,0

16757,6

1632,5

4580,0

 

 

 

 

 

32921,0

3103030

0452

Підтримка експлуатаційно-
безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

43839,7

 

 

 

43839,7

 

 

 

 

 

43839,7

3104000

 

Державна адміністрація залізничного транспорту

798051,5

798051,5

561239,4

28146,5

 

273439,1

259038,2

53533,1

55159,1

14400,9

1071490,6

3104040

0731

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

798051,5

798051,5

561239,4

28146,5

 

273439,1

259038,2

53533,1

55159,1

14400,9

1071490,6

3105000

 

Державна спеціальна служба транспорту

208215,4

208190,4

133658,2

8866,8

25,0

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

267137,1

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

208215,4

208190,4

133658,2

8866,8

25,0

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

267137,1

3108000

 

Державна авіаційна служба України

72497,7

72497,7

41529,1

2271,2

 

2850,0

2180,0

280,0

820,0

670,0

75347,7

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

64903,4

64903,4

36314,5

1980,2

 

 

 

 

 

 

64903,4

3108020

0731

Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам

7594,3

7594,3

5214,6

291,0

 

2850,0

2180,0

280,0

820,0

670,0

10444,3

3109000

 

Державне агентство України з туризму та курортів

15425,5

15425,5

3023,9

128,0

 

 

 

 

 

 

15425,5

3109010

0470

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

4457,7

4457,7

3023,9

128,0

 

 

 

 

 

 

4457,7

3109020

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

10967,8

10967,8

 

 

 

 

 

 

 

 

10967,8

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

10812,9

10812,9

6938,1

621,2

 

12926664,0

9704134,4

 

 

3222529,6

12937476,9

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

10812,9

10812,9

6938,1

621,2

 

12926664,0

9704134,4

 

 

3222529,6

12937476,9

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

10812,9

10812,9

6938,1

621,2

 

 

 

 

 

 

10812,9

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі 200.000 тис. грн. на облаштування нерегульованих пішохідних переходів вітчизняними комплексними системами освітлення та позначення дорожніми знаками та розміткою

 

 

 

 

 

3248141,6

25612,0

 

 

3222529,6

3248141,6

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

9678522,4

9678522,4

 

 

 

9678522,4

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

2281176,0

729976,3

 

 

1551199,7

2281176,0

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

2281176,0

729976,3

 

 

1551199,7

2281176,0

3131020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

2281176,0

729976,3

 

 

1551199,7

2281176,0

3300000

 

Міністерство доходів і зборів України

5320961,8

5302859,8

3495128,1

219539,7

18102,0

1057387,5

956221,4

1600,2

728,1

101166,1

6378349,3

3301000

 

Апарат Міністерства доходів і зборів України

5320961,8

5302859,8

3495128,1

219539,7

18102,0

1057387,5

956221,4

1600,2

728,1

101166,1

6378349,3

3301010

0112

Керівництво та управління у сфері доходів і зборів

5118259,6

5118259,6

3484120,1

218984,2

 

990863,6

890991,5

 

93,0

99872,1

6109123,2

3301020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права

18102,0

 

 

 

18102,0

169,0

 

 

 

169,0

18271,0

3301030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів

17596,1

17596,1

11008,0

555,5

 

4916,1

4891,1

1600,2

635,1

25,0

22512,2

3301040

0941

Підготовка кадрів у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

11874,9

11874,9

 

 

 

6980,0

6880,0

 

 

100,0

18854,9

3301050

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

155129,2

155129,2

 

 

 

54458,8

53458,8

 

 

1000,0

209588,0

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

1106800,7

944474,8

149248,3

2170,7

162325,9

24810,8

 

 

 

24810,8

1131611,5

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

1106800,7

944474,8

149248,3

2170,7

162325,9

24810,8

 

 

 

24810,8

1131611,5

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

24587,7

23287,7

14700,9

781,8

1300,0

 

 

 

 

 

24587,7

3401030

0824

Функціонування Музею спортивної слави

345,0

345,0

238,3

 

 

 

 

 

 

 

345,0

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

8525,9

 

 

 

8525,9

250,0

 

 

 

250,0

8775,9

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

652,9

652,9

466,9

13,5

 

 

 

 

 

 

652,9

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

18453,5

18453,5

 

 

 

 

 

 

 

 

18453,5

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

232319,8

172219,8

24057,2

59,4

60100,0

 

 

 

 

 

232319,8

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

54561,9

54561,9

 

 

 

 

 

 

 

 

54561,9

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

655624,7

566333,9

109785,0

1316,0

89290,8

24560,8

 

 

 

24560,8

680185,5

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

83148,2

83148,2

 

 

 

 

 

 

 

 

83148,2

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх

28581,1

25471,9

 

 

3109,2

 

 

 

 

 

28581,1

3410000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

110000,0

 

 

 

110000,0

 

 

 

 

 

110000,0

3411000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

110000,0

 

 

 

110000,0

 

 

 

 

 

110000,0

3411170

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на здійснення капітального ремонту, реконструкції та будівництва споруд Луганського обласного фізкультурно-оздоровчого центру "Авангард" в м. Луганську

110000,0

 

 

 

110000,0

 

 

 

 

 

110000,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

1671801,5

1577154,6

924211,7

62052,5

94646,9

77265,3

28452,4

5786,2

2995,1

48812,9

1749066,8

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

241346,3

201699,4

84532,5

6256,8

39646,9

69148,1

20902,2

5476,2

471,0

48245,9

310494,4

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

139230,7

139230,7

76362,5

5392,0

 

 

 

 

 

 

139230,7

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

5924,5

5880,0

4028,8

158,8

44,5

10200,0

9328,3

5000,0

183,0

871,7

16124,5

3501120

0150

Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів

39602,4

 

 

 

39602,4

310,3

 

 

 

310,3

39912,7

3501140

0113

Внески до міжнародних організацій

23867,1

23867,1

 

 

 

 

 

 

 

 

23867,1

3501220

0829

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

6735,9

6735,9

4141,2

706,0

 

2707,1

2477,4

476,2

288,0

229,7

9443,0

3501410

0113

Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі

9000,0

9000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9000,0

3501440

0112

Оплата послуг радника та проведення заходів, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

6750,0

6750,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6750,0

3501450

0411

Проведення в Україні зборів групи країн - членів МВФ та Світового банку

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

3501460

0133

Фінансування послуг з технічного обслуговування кредитної лінії

180,0

180,0

 

 

 

 

 

 

 

 

180,0

3501660

0112

Модернізація державних фінансів

55,7

55,7

 

 

 

55930,7

9096,5

 

 

46834,2

55986,4

3503000

 

Державна пробірна служба України

5490,0

5490,0

3599,3

151,6

 

913,8

896,8

80,0

50,8

17,0

6403,8

3503010

0112

Керівництво та управління у сфері пробірного контролю

5490,0

5490,0

3599,3

151,6

 

913,8

896,8

80,0

50,8

17,0

6403,8

3504000

 

Державна казначейська служба України

963622,7

908622,7

521737,0

41940,9

55000,0

6464,8

5914,8

 

2392,7

550,0

970087,5

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

867910,9

812910,9

521737,0

41940,9

55000,0

6464,8

5914,8

 

2392,7

550,0

874375,7

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

18750,0

18750,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18750,0

3504040

0133

Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою

76961,8

76961,8

 

 

 

 

 

 

 

 

76961,8

3505000

 

Державна фінансова інспекція України

432894,6

432894,6

296109,1

12486,3

 

52,6

52,6

 

 

 

432947,2

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

432894,6

432894,6

296109,1

12486,3

 

52,6

52,6

 

 

 

432947,2

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

28447,9

28447,9

18233,8

1216,9

 

686,0

686,0

230,0

80,6

 

29133,9

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

26678,2

26678,2

17041,2

1156,2

 

 

 

 

 

 

26678,2

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

1769,7

1769,7

1192,6

60,7

 

686,0

686,0

230,0

80,6

 

2455,7

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

179858903,0

171228067,5

 

 

7130835,5

1744300,0

 

 

 

1744300,0

181603203,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

179858903,0

171228067,5

 

 

7130835,5

1744300,0

 

 

 

1744300,0

181603203,0

3511020

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на погашення частини кредиту, залученого на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

63137270,9

63137270,9

 

 

 

 

 

 

 

 

63137270,9

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

1851281,9

1851281,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1851281,9

3511090

0133

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

3461504,1

 

 

 

3461504,1

 

 

 

 

 

3461504,1

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

7388300,0

7388300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7388300,0

3511160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

50616,4

 

 

 

50616,4

 

 

 

 

 

50616,4

3511230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

829384,4

829384,4

 

 

 

 

 

 

 

 

829384,4

3511250

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

2039640,0

2039640,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2039640,0

3511270

1060

Пайова участь у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави

80000,0

 

 

 

80000,0

 

 

 

 

 

80000,0

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

48981247,1

48981247,1

 

 

 

 

 

 

 

 

48981247,1

3511350

0170

Обслуговування державного боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в обсязі не менше 6,0 млрд. грн.

44856221,2

44856221,2

 

 

 

 

 

 

 

 

44856221,2

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

14337,0

5622,0

 

 

8715,0

 

 

 

 

 

14337,0

3511400

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво сучасної регіональної лікарні швидкої медичної допомоги в м. Донецьку

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

3511440

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

39100,0

39100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

39100,0

3511460

0180

Державний фонд регіонального розвитку

3480000,0

 

 

 

3480000,0

 

 

 

 

 

3480000,0

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

2000000,0

2000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000000,0

3511650

0433

Реалізація програм допомоги Європейського союзу

 

 

 

 

 

1079500,0

 

 

 

1079500,0

1079500,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

 

 

 

 

 

664800,0

 

 

 

664800,0

664800,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

4647797,5

4528150,8

2509323,1

316980,7

119646,7

1257127,6

1190301,1

129067,8

70188,0

66826,5

5904925,1

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1546305,9

1481601,5

838674,0

50594,7

64704,4

1015339,1

954079,5

65875,1

26425,0

61259,6

2561645,0

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

1266857,4

1264072,4

837014,8

50308,6

2785,0

965070,2

952977,5

65375,1

26379,8

12092,7

2231927,6

3601070

0370

Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз

61919,4

 

 

 

61919,4

48848,1

 

 

 

48848,1

110767,5

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

2717,4

2717,4

1659,2

286,1

 

1420,8

1102,0

500,0

45,2

318,8

4138,2

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

44553,0

44553,0

 

 

 

 

 

 

 

 

44553,0

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

170258,7

170258,7

 

 

 

 

 

 

 

 

170258,7

3602000

 

Державна реєстраційна служба України

37205,6

37205,6

15325,1

393,5

 

47455,5

47455,5

 

 

 

84661,1

3602010

0380

Керівництво та управління у сфері державної реєстрації

37205,6

37205,6

15325,1

393,5

 

47455,5

47455,5

 

 

 

84661,1

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

117477,6

101777,6

16930,1

1578,5

15700,0

 

 

 

 

 

117477,6

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

41942,4

26242,4

16930,1

1578,5

15700,0

 

 

 

 

 

41942,4

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

75535,2

75535,2

 

 

 

 

 

 

 

 

75535,2

3604000

 

Державна виконавча служба України

11888,6

11888,6

6852,1

500,0

 

150,0

150,0

 

 

 

12038,6

3604010

0380

Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби

11888,6

11888,6

6852,1

500,0

 

150,0

150,0

 

 

 

12038,6

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

2837133,4

2805983,4

1571572,8

260918,4

31150,0

180360,0

175165,0

56785,1

42972,1

5195,0

3017493,4

3606010

0340

Керівництво та управління у пенітенціарній сфері

179722,0

179722,0

128315,0

7230,0

 

596,5

546,5

230,0

62,1

50,0

180318,5

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

2643660,9

2623510,9

1443257,8

251515,4

20150,0

179763,5

174618,5

56555,1

42910,0

5145,0

2823424,4

3606080

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

11000,0

 

 

 

11000,0

 

 

 

 

 

11000,0

3606090

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

2750,5

2750,5

 

2173,0

 

 

 

 

 

 

2750,5

3608000

 

Державна служба України з питань захисту персональних даних

6283,2

6283,2

3216,8

85,0

 

 

 

 

 

 

6283,2

3608010

0380

Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних

6283,2

6283,2

3216,8

85,0

 

 

 

 

 

 

6283,2

3609000

 

Державна архівна служба України

91503,2

83410,9

56752,2

2910,6

8092,3

13823,0

13451,1

6407,6

790,9

371,9

105326,2

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

10486,1

10486,1

7442,7

188,0

 

0,1

0,1

 

 

 

10486,2

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

8092,3

 

 

 

8092,3

128,4

 

 

 

128,4

8220,7

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

72924,8

72924,8

49309,5

2722,6

 

13694,5

13451,0

6407,6

790,9

243,5

86619,3

3700000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3675459,5

3535141,4

2488956,7

98849,3

140318,1

562863,6

523680,5

226085,6

46539,2

39183,1

4238323,1

3701000

 

Апарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій

3675459,5

3535141,4

2488956,7

98849,3

140318,1

562863,6

523680,5

226085,6

46539,2

39183,1

4238323,1

3701010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

70733,4

70733,4

49962,8

1816,1

 

126,3

126,3

 

 

 

70859,7

3701050

0320

Авіаційні роботи з пошуку і рятування

7424,3

7424,3

3489,9

87,8

 

 

 

 

 

 

7424,3

3701060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

200562,3

200562,3

144384,8

3336,1

 

37315,2

31935,7

6579,1

4248,6

5379,5

237877,5

3701070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

15318,1

 

 

 

15318,1

1724,9

 

 

 

1724,9

17043,0

3701080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

20000,0

 

 

 

20000,0

3875,0

 

 

 

3875,0

23875,0

3701090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

3701280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

2976261,0

2971261,0

2103044,7

82458,3

5000,0

468099,5

450950,9

202228,1

33532,6

17148,6

3444360,5

3701350

0512

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі

4909,9

4909,9

1345,9

 

 

 

 

 

 

 

4909,9

3701360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

280250,5

280250,5

186728,6

11151,0

 

51722,7

40667,6

17278,4

8758,0

11055,1

331973,2

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

25251,8

24285,5

17396,5

256,4

966,3

 

 

 

 

 

25251,8

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

25251,8

24285,5

17396,5

256,4

966,3

 

 

 

 

 

25251,8

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

24285,5

24285,5

17396,5

256,4

 

 

 

 

 

 

24285,5

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання

966,3

 

 

 

966,3

 

 

 

 

 

966,3

5490000

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

349837,6

186158,4

122923,7

6227,2

163679,2

4001,3

1,3

 

 

4000,0

353838,9

5491000

 

Апарат Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

349837,6

186158,4

122923,7

6227,2

163679,2

4001,3

1,3

 

 

4000,0

353838,9

5491010

0412

Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки

176158,4

176158,4

117144,7

4393,4

 

1,3

1,3

 

 

 

176159,7

5491030

0481

Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці

3679,2

 

 

 

3679,2

4000,0

 

 

 

4000,0

7679,2

5491040

0431

Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) та проектів модернізації цих систем

120000,0

 

 

 

120000,0

 

 

 

 

 

120000,0

5491050

0431

Створення Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

5491060

0431

Утримання Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості

10000,0

10000,0

5779,0

1833,8

 

 

 

 

 

 

10000,0

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

30488,5

29703,5

19266,8

989,6

785,0

 

 

 

 

 

30488,5

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

30488,5

29703,5

19266,8

989,6

785,0

 

 

 

 

 

30488,5

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

30488,5

29703,5

19266,8

989,6

785,0

 

 

 

 

 

30488,5

5550000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

9333,3

9333,3

5299,6

493,3

 

 

 

 

 

 

9333,3

5551000

 

Апарат Державної служби України з контролю за наркотиками

9333,3

9333,3

5299,6

493,3

 

 

 

 

 

 

9333,3

5551010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

9333,3

9333,3

5299,6

493,3

 

 

 

 

 

 

9333,3

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

36344,6

36344,6

24658,9

1385,7

 

 

 

 

 

 

36344,6

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

36344,6

36344,6

24658,9

1385,7

 

 

 

 

 

 

36344,6

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

36344,6

36344,6

24658,9

1385,7

 

 

 

 

 

 

36344,6

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

489485,5

468729,8

302449,5

11333,3

20755,7

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

491673,9

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

489485,5

468729,8

302449,5

11333,3

20755,7

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

491673,9

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

489485,5

468729,8

302449,5

11333,3

20755,7

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

491673,9

5980000

 

Вища рада юстиції

24447,4

20728,9

12135,5

1149,4

3718,5

 

 

 

 

 

24447,4

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

24447,4

20728,9

12135,5

1149,4

3718,5

 

 

 

 

 

24447,4

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

24447,4

20728,9

12135,5

1149,4

3718,5

 

 

 

 

 

24447,4

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

22475,7

22475,7

15907,6

407,9

 

 

 

 

 

 

22475,7

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

22475,7

22475,7

15907,6

407,9

 

 

 

 

 

 

22475,7

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

22475,7

22475,7

15907,6

407,9

 

 

 

 

 

 

22475,7

6010000

 

Антимонопольний комітет України

70971,7

69774,1

48574,8

1832,4

1197,6

3975,5

3975,5

 

 

 

74947,2

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

70971,7

69774,1

48574,8

1832,4

1197,6

3975,5

3975,5

 

 

 

74947,2

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

69774,1

69774,1

48574,8

1832,4

 

3975,5

3975,5

 

 

 

73749,6

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

1197,6

 

 

 

1197,6

 

 

 

 

 

1197,6

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

71807,2

71206,5

18590,9

2627,3

600,7

289,0

289,0

 

141,0

 

72096,2

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

71807,2

71206,5

18590,9

2627,3

600,7

289,0

289,0

 

141,0

 

72096,2

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

19500,2

19500,2

12279,3

1507,5

 

289,0

289,0

 

141,0

 

19789,2

6121020

0950

Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби

45889,3

45889,3

2546,3

1035,5

 

 

 

 

 

 

45889,3

6121040

0150

Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

6417,7

5817,0

3765,3

84,3

600,7

 

 

 

 

 

6417,7

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

47599,1

47599,1

31064,2

1788,9

 

 

 

 

 

 

47599,1

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

47599,1

47599,1

31064,2

1788,9

 

 

 

 

 

 

47599,1

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

47599,1

47599,1

31064,2

1788,9

 

 

 

 

 

 

47599,1

6300000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

230005,9

60005,9

20359,0

1661,5

170000,0

 

 

 

 

 

230005,9

6301000

 

Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

230005,9

60005,9

20359,0

1661,5

170000,0

 

 

 

 

 

230005,9

6301010

0111

Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами

33337,6

33337,6

20359,0

1661,5

 

 

 

 

 

 

33337,6

6301030

0411

Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України

26668,3

26668,3

 

 

 

 

 

 

 

 

26668,3

6301080

0490

Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону"

35000,0

 

 

 

35000,0

 

 

 

 

 

35000,0

6301110

0411

Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування шляхом поповнення статутних капіталів державних підприємств Держінвестпроекту

135000,0

 

 

 

135000,0

 

 

 

 

 

135000,0

6350000

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

8942,0

8942,0

5454,1

281,4

 

5175,9

175,9

 

 

5000,0

14117,9

6351000

 

Апарат Державного агентства екологічних інвестицій України

8942,0

8942,0

5454,1

281,4

 

5175,9

175,9

 

 

5000,0

14117,9

6351010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

7313,9

7313,9

4478,2

250,0

 

175,9

175,9

 

 

 

7489,8

6351020

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

6351030

0540

Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

237,4

237,4

 

 

 

 

 

 

 

 

237,4

6351040

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1390,7

1390,7

975,9

31,4

 

 

 

 

 

 

1390,7

6370000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

37942,4

37942,4

27091,9

569,4

 

60,0

60,0

 

42,0

 

38002,4

6371000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

37942,4

37942,4

27091,9

569,4

 

60,0

60,0

 

42,0

 

38002,4

6371010

0433

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

37942,4

37942,4

27091,9

569,4

 

60,0

60,0

 

42,0

 

38002,4

6380000

 

Державне космічне агентство України

2374813,6

157651,1

102716,8

17250,3

2217162,5

6881,1

5811,1

1424,9

256,0

1070,0

2381694,7

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2374813,6

157651,1

102716,8

17250,3

2217162,5

6881,1

5811,1

1424,9

256,0

1070,0

2381694,7

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

12241,8

12241,8

8199,6

761,8

 

50,0

50,0

 

 

 

12291,8

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

4082,0

4082,0

2517,4

584,0

 

231,6

211,6

10,0

38,0

20,0

4313,6

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

142502,3

141252,3

91999,8

15904,5

1250,0

6599,5

5549,5

1414,9

218,0

1050,0

149101,8

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

124212,5

75,0

 

 

124137,5

 

 

 

 

 

124212,5

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

2081775,0

 

 

 

2081775,0

 

 

 

 

 

2081775,0

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

24035,0

23977,5

17195,9

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

24072,7

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

24035,0

23977,5

17195,9

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

24072,7

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

24035,0

23977,5

17195,9

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

24072,7

6450000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

40334,8

40334,8

27091,9

1327,4

 

 

 

 

 

 

40334,8

6451000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

40334,8

40334,8

27091,9

1327,4

 

 

 

 

 

 

40334,8

6451010

0620

Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг

40334,8

40334,8

27091,9

1327,4

 

 

 

 

 

 

40334,8

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

144000,0

57099,6

30225,4

 

86900,4

 

 

 

 

 

144000,0

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

144000,0

57099,6

30225,4

 

86900,4

 

 

 

 

 

144000,0

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

144000,0

57099,6

30225,4

 

86900,4

 

 

 

 

 

144000,0

6510000

 

Рахункова палата

98898,6

91814,4

55361,3

3188,2

7084,2

 

 

 

 

 

98898,6

6511000

 

Апарат Рахункової палати

98898,6

91814,4

55361,3

3188,2

7084,2

 

 

 

 

 

98898,6

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

98898,6

91814,4

55361,3

3188,2

7084,2

 

 

 

 

 

98898,6

6520000

 

Служба безпеки України

3438314,2

3394001,2

2380326,9

126463,7

44313,0

146054,5

131556,7

25746,4

21168,7

14497,8

3584368,7

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

3428370,2

3384072,2

2372973,9

126463,7

44298,0

146054,5

131556,7

25746,4

21168,7

14497,8

3574424,7

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України

3043984,5

3043984,5

2172623,7

105940,5

 

21890,3

19684,6

347,5

4116,3

2205,7

3065874,8

6521030

0370

Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки

287,7

287,7

 

 

 

 

 

 

 

 

287,7

6521040

0113

Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади

937,4

937,4

 

 

 

 

 

 

 

 

937,4

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

151452,4

151452,4

83950,8

13763,2

 

115385,0

103820,4

23742,4

16499,4

11564,6

266837,4

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

171677,4

171677,4

116399,4

6760,0

 

8679,2

8051,7

1656,5

553,0

627,5

180356,6

6521100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

40000,0

 

 

 

40000,0

100,0

 

 

 

100,0

40100,0

6521200

0350

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

17672,4

15299,4

 

 

2373,0

 

 

 

 

 

17672,4

6521220

0350

Боротьба з тероризмом на території України

2358,4

433,4

 

 

1925,0

 

 

 

 

 

2358,4

6524000

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України

9944,0

9929,0

7353,0

 

15,0

 

 

 

 

 

9944,0

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам

9944,0

9929,0

7353,0

 

15,0

 

 

 

 

 

9944,0

6540000

 

Національна академія наук України

2761951,5

122463,4

57074,7

4119,6

2639488,1

581026,6

11595,3

763,5

1080,3

569431,3

3342978,1

6541000

 

Національна академія наук України

2761951,5

122463,4

57074,7

4119,6

2639488,1

581026,6

11595,3

763,5

1080,3

569431,3

3342978,1

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

69680,6

69680,6

28955,4

895,1

 

10508,4

10186,6

 

1002,8

321,8

80189,0

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2606504,3

 

 

 

2606504,3

564409,5

 

 

 

564409,5

3170913,8

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

6492,2

6492,2

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

6577,3

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

39787,4

39787,4

23323,4

3203,5

 

1108,0

1108,0

648,5

66,7

 

40895,4

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-
конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

32983,8

 

 

 

32983,8

4700,0

 

 

 

4700,0

37683,8

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

6503,2

6503,2

4795,9

21,0

 

215,6

215,6

115,0

10,8

 

6718,8

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

167355,9

47862,4

25339,8

3293,1

119493,5

23263,3

17334,9

8898,5

2110,4

5928,4

190619,2

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

167355,9

47862,4

25339,8

3293,1

119493,5

23263,3

17334,9

8898,5

2110,4

5928,4

190619,2

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

15471,4

15471,4

5674,7

676,9

 

888,7

842,8

183,7

87,1

45,9

16360,1

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

119493,5

 

 

 

119493,5

5416,1

 

 

 

5416,1

124909,6

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

18291,8

18291,8

12508,0

827,9

 

15634,4

15194,4

8354,5

1612,9

440,0

33926,2

6551070

0930

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

13136,5

13136,5

6540,7

1720,5

 

1324,1

1297,7

360,3

410,4

26,4

14460,6

6551100

0824

Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики

962,7

962,7

616,4

67,8

 

 

 

 

 

 

962,7

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1462049,5

1116408,6

445566,7

86711,1

345640,9

67642,6

29331,8

4242,2

5407,0

38310,8

1529692,1

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1462049,5

1116408,6

445566,7

86711,1

345640,9

67642,6

29331,8

4242,2

5407,0

38310,8

1529692,1

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

235640,9

 

 

 

235640,9

36805,1

 

 

 

36805,1

272446,0

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-
поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1104600,0