Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формата (стандарта) электронного документа отчетности субъектов хозяйствования и Описания справочников, публикуемых с Форматом (стандартом) электронного документа отчетности субъектов хозяйствования

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 29.11.2013 № 729
действует с 21.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2013

м. Київ

N 729

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2014 р. за N 243/25020

Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання

З метою виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року N 587-р "Про схвалення Концепції створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності", від 17 жовтня 2013 року N 809-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" та уніфікації форматів документів в електронному вигляді для подальшого розвитку технології подання суб'єктами господарювання звітності в електронному вигляді

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Формат (стандарт) електронного документа звітності суб'єктів господарювання;

2) Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання.

2. Установити, що контроль за електронними документами у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються і поширюються для кожного конкретного документа звітності Міністерством доходів і зборів України.

3. Установити, що розробка електронних форм документів звітності та кодування відповідних полів документів здійснюється у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного документа окремо.

4. Кодування імен електронних форм звітних документів та періодичності їх подання здійснюється за допомогою довідників звітних документів та звітних періодів відповідно. Кодування областей та територіальних органів, до яких подається звітність, здійснюється відповідно до довідника територіальних органів Міністерства доходів і зборів України.

5. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О. В.) забезпечити:

1) розміщення на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України Формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання;

2) доступ розробникам програмного забезпечення до структури XML-документа, відповідних схем контролю XML-документів, електронних форм документів звітності у форматі PDF та довідників звітних документів, звітних періодів документів і територіальних органів Міністерства доходів і зборів України у форматі XML після набрання чинності цим наказом.

6. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О. В.), Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів
України - керівник апарату

І. Г. Каптілова

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Формат (стандарт) електронного документа звітності суб'єктів господарювання

1. Цей Формат (стандарт) призначений для формування та передачі звітності в електронному вигляді суб'єктами господарювання.

2. З фізичної точки зору кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо. Документи можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом.

3. Пакет звітних документів - певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб'єктом господарювання в одному звітному періоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності.

4. Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:

позиції з 1 по 4 включно містять код територіального органу отримувача, до якого подається оригінал або копія документа (4 символи), що складається з коду області, на території якої розташовується територіальний орган отримувача (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується територіальний орган отримувача (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);

позиції з 5 по 14 включно містять податковий номер або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);

позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);

позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);

позиції 21, 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);

позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);

позиції 24, 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24, 25 міститимуть значення 00;

позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26 - 32 міститимуть значення 0000001;

позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - дев'ять місяців, 5 - рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);

позиції 34, 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH, доповненого зліва нулем до 2 символів);

позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);

позиції з 40 по 43 містять код територіального органу отримувача, до якого подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40 - 43 будуть відповідати позиціям 1 - 4;

файл має розширення xml.

Наприклад: 23010000223816J0100112100000000151220102301.xml

Схему формування назви файла зображено на рис. 1.

  

Рис. 1

5. З логічної точки зору кожний документ подається у вигляді XML-структури. Кожний поданий звітний документ повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного типу звіту додається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C (http://www.w3.org/XML/Schema).

Файл з XML-схемою іменується за таким принципом:

позиції з 1 по 3 включно містять код документа і відповідають значенню елемента C_DOC;

позиції з 4 по 6 містять підтип документа і відповідають значенню елемента C_DOC_SUB;

позиції з 7 по 8 містять номер версії документа і відповідають значенню елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів;

файл має розширення xsd.

Наприклад: J0100112.xsd

Схему формування назви файла зображено на рис. 2.

  

Рис. 2

6. Усі XML-схеми поширюються Міністерством доходів і зборів України. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

Структуру електронного документа податкової звітності наведено в додатку 1 до цього Формату (стандарту).

7. Кожний документ починається з директиви XML<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи документа іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні цього елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML-схему).

Наприклад: <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0100112.xsd">

Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.

Заголовок документа міститься в елементі DECLARHEAD. У заголовку розміщується інформація, що повністю ідентифікує тип документа, належність цього документа суб'єкту господарювання, звітний період тощо. Детальний опис усіх його дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва елемента

Зміст

Коментар

<TIN>

Код суб'єкта господарювання

Значенням елемента є податковий номер або реєстраційний номер облікової картки платника (серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

<C_DOC>

Код документа

Відповідає значенню елемента C_DOC з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)

<C_DOC_SUB>

Підтип документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)

<C_DOC_VER>

Номер версії документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)

<C_DOC_TYPE>

Номер нового звітного (уточнюючого) документа

Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього самого типу для зазначеного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю

<C_DOC_CNT>

Номер однотипного документа в періоді

Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення цього елемента містить порядковий номер для кожного документа в цьому періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація в однотипних документах в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються

<C_REG>

Код області

Значенням цього елемента є код області, на території якої розташований територіальний орган отримувача, до якого подається документ (оригінал або копія). Код області заповнюється згідно з довідником територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_REG

<C_RAJ>

Код адміністративного району

Значенням цього елемента є код адміністративного району, на території якого розташований територіальний орган отримувача, до якого подається документ (оригінал або копія). Код району заповнюється згідно з довідником територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_RAJ

<PERIOD_MONTH>

Звітний місяць

Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - 3, 6, 9, 12 місяці відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12)

<PERIOD_TYPE>

Тип звітного періоду

1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - дев'ять місяців, 5 - рік

<PERIOD_YEAR>

Звітний рік

Формат рррр

<C_STI_ORIG>

Код територіального органу отримувача, до якого подається оригінал документа

Код територіального органу отримувача обирається з довідника територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, є числовим значенням, яке відповідає формулі
значення елемента C_REG * 100 + значення елемента C_RAJ

<C_DOC_STAN>

Стан документа

Приймає фіксовані значення:
1 - звітний документ,
2 - новий звітний документ,
3 - уточнюючий документ

<LINKED_DOCS>

Перелік пов'язаних документів.
Цей елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий документ.
Елемент DOC має такі дочірні елементи, що збігаються з відповідними значеннями в елементі DECLARHEAD пов'язаного документа

Містить відповідний перелік документів:
для основного документа - посилання на додатки, які подаються до нього;
для додатка - посилання на основний документ;
для квитанції - на документ, що квитується.
Елемент DOC має обов'язкові атрибути:
NUM - номер пов'язаного документа в переліку;
TYPE - тип зв'язку. Атрибут приймає фіксовані значення:
1 - посилання на додаток,
2 - посилання на основний документ,
3 - посилання на документ, що квитувався

<C_DOC>

Код документа

Пов'язаний документ

<C_DOC_SUB>

Підтип документа

<C_DOC_VER>

Номер версії документа

<C_DOC_TYPE>

Номер нового звітного (уточнюючого) документа

<C_DOC_CNT>

Номер однотипного документа в періоді

<C_DOC_STAN>

Стан документа

<FILENAME>

Ім'я файла, що містить пов'язаний документ

<D_FILL>

Дата заповнення документа суб'єктом господарювання

Формат ддммрррр

<SOFTWARE>

Сигнатура програмного забезпечення

Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ

Жодний з описаних вище елементів (крім елементів LINKED_DOCS та SOFTWARE), що входять до заголовка документа (елемент DECLARHEAD), не може мати пусте значення.

8. Тіло документа міститься в елементі DECLARBODY. Кожний його дочірній елемент будується за таким принципом: <Код показника>. Значення показника </Код показника>. Кодування показників визначається шаблоном відображення, що додається до кожного документа. Усі шаблони вільно розповсюджуються Міністерством доходів і зборів України у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім'я файла з розширенням pdf.

9. Звітні форми умовно поділяються на 2 групи:

таблиці, що мають заздалегідь відому кількість рядків;

таблиці, в яких кількість рядків змінна, хоча і має певне граничне значення.

У першому випадку кодування даних однозначне згідно з шаблоном документа, в іншому - всі цифри, що містяться в одній колонці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута ROWNUM. <Код показника ROWNUM="Номер рядка">. Значення показника </Код показника>.

Наприклад, у таблиці 2 наведено фрагмент шаблону, відповідно до якого ідентифікаційний номер має код RXXXXG02, а його належність до 10 рядка звіту визначається як ROWNUM="10":

<RXXXXG02 ROWNUM="10" >2222222222</RXXXXG02>.

Відповідно сума нарахованого доходу з 12 рядка записується:

<RXXXXG03A ROWNUM="12" >1000.32</RXXXXG03A>

Таблиця 2

N з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн, коп.)

1

2

3

 

RXXXXG02

RXXXXG03A

X

X

R01G03A

10. Основні вимоги до заповнення значень показників:

1) значення показників числового типу заповнюються залежно від вимог схеми даних та порядку заповнення відповідної форми. Роздільником десяткових розрядів обов'язково є крапка. Якщо значення показника дорівнює нулю, то воно записується як

<Код показника>0</Код показника> (або <Код показника>0.00</Код показника> залежно від схеми даних)

Наприклад: <R011G3>0.00</R011G3>;

2) значення показників символьного типу не можуть містити символи:

> - більше;

< - менше;

" - подвійні лапки;

' - апостроф;

& - амперсанд.

Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

>

       

<

     

"

     

'

     

&

     

3) значення показників типу "дата" зберігаються у форматі ддммрррр, де дд - день, мм - місяць, а рррр - рік. Наприклад: 15 грудня 2010 року записується у вигляді 15122010;

4) елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді <Код показника xsi:nil="true"/> або <Код показника xsi:nil="true"></Код показника>, причому атрибут xsi:nil="true" є обов'язковим.

Наприклад: <R011G3 xsi:nil="true"/> або <R011G3 xsi:nil="true"></R011G3>.

Якщо елемент відсутній у тілі документа (елемента DECLARBODY), то його значення теж вважається пустим;

5) при передачі електронного документа між різними рівнями органів отримувача XML-документ може містити додаткові службові елементи та атрибути, що не описуються цим форматом (стандартом).

11. Приклад сформованого електронного документа наведено в додатку 2 до цього Формату (стандарту).

 

Директор Департаменту розвитку
ІТ, електронних сервісів
та обліку платників

О. В. Теньков

 

Структура електронного документа звітності

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DECLAR xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="ім'я файла, що містить XML-схему">

 

<DECLARHEAD>

 

 

<TIN><!--КОД СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ--></TIN>

<C_DOC><!--КОД ДОКУМЕНТА--></C_DOC>

<C_DOC_SUB><!--ПІДТИП ДОКУМЕНТА--></C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER><!--НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА--></C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE><!--НОМЕР НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ)--></C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT><!--НОМЕР ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ--></C_DOC_CNT>

<C_REG><!--КОД ОБЛАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ОТРИМУВАЧА--></C_REG>

<C_RAJ><!--КОД АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ОТРИМУВАЧА--></C_RAJ>

<PERIOD_MONTH><!—ЗВІТНИЙ МІСЯЦЬ (ОСТАННІЙ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ)--></PERIOD_MONTH>

<PERIOD_ TYPE ><!--ТИП ПЕРІОДУ--></PERIOD_ TYPE >

<PERIOD_YEAR><!--ЗВІТНИЙ РІК--></PERIOD_YEAR>

<C_DOC_STAN><!--СТАН ДОКУМЕНТА--></C_DOC_STAN>

<C_STI_ORIG><!--КОД ОТРИМУВАЧА, ДО ЯКОГО ВІДСИЛАЄТЬСЯ ОРИГІНАЛ ДОКУМЕНТА--></C_STI_ORIG>

<LINKED_DOCS>

 

 

 

<!--ПОВ'ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ-->

<DOC NUM="<!--НОМЕР ПОВ'ЯЗАНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРЕЛІКУ-->" TYPE="<!--ТИП ЗВ'ЯЗКУ-->">

 

 

 

 

<C_DOC><!--КОД ДОКУМЕНТА--></C_DOC>

<C_DOC_SUB><!--ПІДТИП ДОКУМЕНТА--></C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER><!--НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА--></C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE><!--НОМЕР НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ) --></C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT><!--НОМЕР ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ--></C_DOC_CNT>

<C_DOC_STAN><!--СТАН ДОКУМЕНТА--></C_DOC_STAN>

<FILENAME><!-- ІМ'Я ФАЙЛА--></ FILENAME >

 

 

 

 

   ...

 

 

 

</DOC>

 

 

</LINKED_DOCS>

<D_FILL><!--ДАТА ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТА ПЛАТНИКОМ--></D_FILL>

<SOFTWARE><!--СИГНАТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ--></SOFTWARE>

 

</DECLARHEAD>

 

<DECLARBODY>

 

 

<КОД ПОКАЗНИКА> <!--ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА--> </КОД ПОКАЗНИКА>

...

 

</DECLARBODY>

</DECLAR>

 

Приклад сформованого електронного документа звітності

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0100112.xsd">

 

<DECLARHEAD>

 

 

<TIN>00121212</TIN>

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>12</C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>

<C_REG>26</C_REG>

<C_RAJ>50</C_RAJ>

<PERIOD_MONTH>9</PERIOD_MONTH>

<PERIOD_TYPE>2</PERIOD_TYPE>

<PERIOD_YEAR>2013</PERIOD_YEAR>

<C_STI_ORIG>2650</C_STI_ORIG>

<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>

<LINKED_DOCS>

 

 

 

 

<DOC NUM="1" TYPE="1">

 

 

 

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>101</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>3</C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>

<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>

<FILENAME>26500000121212J0110103100000000120920132650.xml</FILENAME>

 

 

 

 

</DOC>

<DOC NUM="2" TYPE="1">

 

 

 

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>102</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>3</C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>

<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>

<FILENAME>26500000121212J0110203100000000120920132650.xml</FILENAME>

 

 

 

 

</DOC >

<DOC NUM="3" TYPE="1">

 

 

 

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>102</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>3</C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>2</C_DOC_CNT>

<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>

<FILENAME>26500000121212J0110203100000000220920132650.xml</FILENAME>

 

 

 

 

</DOC >

 

 

</LINKED_DOCS>

<D_FILL>12102013</D_FILL>

<SOFTWARE xsi:nil="true"></SOFTWARE>

 

</DECLARHEAD>

<DECLARBODY>

 

 

<HZ>1</HZ>

<HZK xsi:nil="true"></HZK>

<HZY>2013</HZY>

<H3KV>1</H3KV>

<HNAME>ЗАТ "ЗАТ"</HNAME>

<HTINUM xsi:nil="true"></HTINUM>

<HTIN>00121212</HTIN>

<HKVED>23.23</HKVED>

<HLOC>вул.Весела, 25</HLOC>

<HZIP>01010</HZIP>

<HTEL>4545456</HTEL>

<HMTEL>4545456</HMTEL>

<HFAX>4654564</HFAX>

<HEMAIL>zat121212@zat.net</HEMAIL>

<HNAMENR xsi:nil="true"></HNAMENR>

<HLOCNR xsi:nil="true"></HLOCNR>

<H01G2S xsi:nil="true"></H01G2S>

<H01G2 xsi:nil="true"></H01G2>

<HSTI>2650 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ</HSTI>

<R010G3>2801801</R010G3>

<R002G3>2345678</R002G3>

<R003G3>456123</R003G3>

<R040G3>2369899</R040G3>

<R005G3>1789654</R005G3>

<R051G3 xsi:nil="true"></R051G3>

<R006G3>580245</R006G3>

<R061G3>234567</R061G3>

<R062G3>345678</R062G3>

<R063G3 xsi:nil="true"></R063G3>

<R0631G3 xsi:nil="true"></R0631G3>

<R064G3 xsi:nil="true"></R064G3>

<R065G3 xsi:nil="true"></R065G3>

<R080G3>431902</R080G3>

<R008G3 xsi:nil="true"></R008G3>

<R009G3 xsi:nil="true"></R009G3>

<R001G3>19</R001G3>

<R011G3>82061</R011G3>

<R012G3 xsi:nil="true"></R012G3>

<R013G3 xsi:nil="true"></R013G3>

<R014G3>82061</R014G3>

<R015G3 xsi:nil="true"></R015G3>

<R120G3>82061</R120G3>

<R017G3 xsi:nil="true"></R017G3>

<R018G3 xsi:nil="true"></R018G3>

<R019G3 xsi:nil="true"></R019G3>

<R020G3 xsi:nil="true"></R020G3>

<R021G3 xsi:nil="true"></R021G3>

<R022G3 xsi:nil="true"></R022G3>

<R023G3 xsi:nil="true"></R023G3>

<R024G3 xsi:nil="true"></R024G3>

<R025G3 xsi:nil="true"></R025G3>

<R026G3 xsi:nil="true"></R026G3>

<R027G3 xsi:nil="true"></R027G3>

<R028G3 xsi:nil="true"></R028G3>

<R029G3 xsi:nil="true"></R029G3>

<R030G3 xsi:nil="true"></R030G3>

<R031G3 xsi:nil="true"></R031G3>

<R032G3 xsi:nil="true"></R032G3>

<R033G3 xsi:nil="true"></R033G3>

<R034G1 xsi:nil="true"></R034G1>

<R034G2 xsi:nil="true"></R034G2>

<R034G3 xsi:nil="true"></R034G3>

<HJAR xsi:nil="true"></HJAR>

<HD1>1</HD1>

<HD2>2</HD2>

<HD3 xsi:nil="true"></HD3>

<HD4 xsi:nil="true"></HD4>

<HD5 xsi:nil="true"></HD5>

<HD6 xsi:nil="true"></HD6>

<HD7 xsi:nil="true"></HD7>

<HD8 xsi:nil="true"></HD8>

<HD9 xsi:nil="true"></HD9>

<HD10 xsi:nil="true"></HD10>

<HD11 xsi:nil="true"></HD11>

<HD12 xsi:nil="true"></HD12>

<HPAGES xsi:nil="true"></HPAGES>

<HBOS>Іванов І.Н.</HBOS>

<HKBOS>1231231213</HKBOS>

<HBUH>Петров С.К.</HBUH>

<HKBUH>1654564564</HKBUH>

<HFILL>12102013</HFILL>

 

</DECLARBODY>

</DECLAR>

 

Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання

1. Разом з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання поширюються такі довідники:

1) довідник територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (додаток 1);

2) довідник звітних документів (додаток 2);

3) довідник звітних періодів (додаток 3);

4) довідник версій звітних документів (додаток 4).

2. Для цих довідників застосовуються такі правила:

1) кожний довідник фізично є файлом. Один файл містить лише один довідник;

2) довідники поширюються у вигляді XML-структури у відкритому вигляді;

3) інформація подається у кодовій сторінці "windows-1251";

4) кореневим елементом є елемент з іменем ROWSET;

5) кожний логічний рядок довідника міститься у відповідному елементі ROW;

6) усі елементи довідників іменуються у верхньому регістрі;

7) для значень елементів діють ті самі правила, що й для Формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання у цілому, тобто в символьних значеннях використовуються макропідстановки, а значення типу "дата" подаються у форматі ддммрррр.

 

Директор Департаменту розвитку
ІТ, електронних сервісів
та обліку платників

О. В. Теньков

 

Довідник територіальних органів Міністерства доходів і зборів України

Назва файла

Структура елемента

Приклад XML-файла

назва

значення

SPR_STI.XML

C_REG

Код області

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWSET>

 

<ROW><C_REG>13</C_REG>

 

 

<NAME_REG>ЛЬВІВСЬКА </NAME_REG>

 

<SET_STI>

<ROW_STI>

 

 

<C_STI>1301</C_STI>

<C_RAJ>1</C_RAJ>

<T_STI>1</T_STI>

<NAME_STI> ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</NAME_STI>

<NAME_RAJ>ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.</NAME_RAJ>

 

</ROW_STI>

<ROW_STI >

 

 

<C_STI>1304</C_STI>

<C_RAJ>4</C_RAJ>

<T_STI>2</T_STI>

<NAME_STI> ДПІ У ГАЛИЦЬКОМУ Р-НІ М. ЛЬВОВА ГУ МІНДОХОДІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ </NAME_STI>

<NAME_RAJ> ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА</NAME_RAJ>

</ROW_STI>

</SET_STI>

</ROW>

</ROWSET>


 

NAME_REG

Назва області

SET_STI

Перелік територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, що належать до цієї області. Зазначений елемент є вузловим і складається з окремих елементів з іменем ROW_STI, кожний з яких містить інформацію про певний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і має такі дочірні елементи:

C_STI

код територіального органу Міністерства доходів і зборів України

C_RAJ

код адміністративного району (у межах області)

T_STI

тип територіального органу Міндоходів України
елемент може мати такі значення:
0 - МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
1 - ОБЛАСНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
2 - ДПІ
3 - МІСЬКА ДПІ (ДЕ НЕМАЄ РАЙОННИХ ДПІ)
4 - РАЙОННА ДПІ (ДЛЯ РАЙОНІВ МІСТА)
5 - РАЙОННА ДПІ (ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ)
6 - ОБ'ЄДНАНА ДПІ
7 - МІЖРАЙОННА ДПІ
8 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДПІ
9 - МІЖРАЙОННА ДПІ (ДЛЯ МІСЬКИХ РАЙОНІВ)
10 - РЕГІОНАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ДСАТ ДПСУ
11 - СДПІ ПО РОБОТІ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ГМК
12 - УПРАВЛІННЯ ПМ
13 - ВІДОКРЕМЛЕНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОДИНИЦІ
14 - МИТНИЦЯ

NAME_STI

найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України

NAME_RAJ

назва адміністративного району

 

Довідник звітних документів

Назва файла

Структура елемента

Приклад XML-файла

назва

значення

SPR_DOC.XML

C_DOC

Код документа. Для юридичних осіб значення цього елемента завжди починається з великої латинської літери J, для фізичних осіб - F

<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>

<ROWSET>

 

<ROW>

 

 

<C_DOC>F01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<NAME> Декларація про доходи суб'єктів підприємницької діяльності /Квартальна </NAME>

<C_DOC_CNT_SET>0</C_DOC_CNT_SET>

 

</ROW>

<ROW>

 

 

<C_DOC>F01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB>

<NAME> Декларація про доходи суб'єктів підприємницької діяльності /Річна </NAME>

<C_DOC_CNT_SET>0</C_DOC_CNT_SET>

</ROW>

 

<ROW>

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<NAME> Декларація про прибуток підприємства</NAME>

<C_DOC_CNT_SET>0</C_DOC_CNT_SET>

 

</ROW>

<ROW>

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB>

<NAME>Декларація про прибуток підприємства (додаток 1) </NAME>

<C_DOC_CNT_SET>1</C_DOC_CNT_SET>

<PARENT_C_DOC>J01</PARENT_C_DOC>

<PARENT_C_DOC_SUB>001</PARENT_C_DOC_SUB>

 

</ROW>

</ROWSET>


 

C_DOC_SUB

Підтип документа

NAME

Повна назва документа

C_DOC_CNT_SET

Значення цього елемента визначає, чи можна в одному періоді подавати кілька однакових документів цього типу. Допустимі значення: 1 (так) чи 0 (ні)

PARENT_C_DOC

Якщо документ є додатком, то значення цього елемента містить посилання на елемент C_DOC для основного документа
(визначається за цим довідником)

PARENT_C_DOC_SUB

Якщо документ є додатком, то значення цього елемента містить посилання на елемент C_DOC_SUB для основного документа
(визначається за цим довідником)

 

Довідник звітних періодів

Назва файла

Структура елемента

 

Приклад XML-файла

назва

значення

SPR_TERM.XML

C_DOC

Код документа

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWSET>

 

<ROW >

 

 

<C_DOC>F02</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>13</C_DOC_VER>

<D_TERM>20052013</D_TERM>

<PERIOD_MONTH>4</PERIOD_MONTH>

<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>

<PERIOD_YEAR>2013</PERIOD_YEAR>

 

</ROW>

<ROW >

 

 

<C_DOC>F02</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>13</C_DOC_VER>

<D_TERM>20062013</D_TERM>

<PERIOD_MONTH>5</PERIOD_MONTH>

<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>

<PERIOD_YEAR>2013</PERIOD_YEAR>

 

</ROW>

</ROWSET>


 

C_DOC_SUB

Підтип документа

C_DOC_VER

Номер версії документа

D_TERM

Термін подачі документа.
Формат ддммрррр

PERIOD_MONTH

Звітний місяць

PERIOD_TYPE

Тип періоду (1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - 9 місяців, 5 - рік)

PERIOD_YEAR

Звітний рік

 

Довідник версій звітних документів

Назва файла

Структура елемента

Приклад XML-файла

назва

значення

SPR_VER.XML

C_DOC

Код документа. Для юридичних осіб значення цього елемента завжди починається з великої латинської літери J, для фізичних осіб - F

<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>

<ROWSET>

 

<ROW>

 

 

<C_DOC>J02</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>13</C_DOC_VER>

<D_BEGIN>01032013</D_BEGIN>

<D_END/>

<NORM_DOC> наказ Міністерства доходів і зборів України від 13 листопада 2013 року N 678 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 року за N 2094/24626 </NORM_DOC>

 

</ROW>

<ROW>

 

 

<C_DOC>J02</C_DOC>

<C_DOC_SUB>005</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>13</C_DOC_VER>

<D_BEGIN>01032013</D_BEGIN>

<D_END/>

<NORM_DOC> наказ Міністерства доходів і зборів України від 13 листопада 2013 року N 678 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 року за N 2094/24626 </NORM_DOC>

 

</ROW>

<ROW>

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>12</C_DOC_VER>

<D_BEGIN> 01102012</D_BEGIN>

<D_END>

<NORM_DOC> наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", затверджений у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 103/24880 </NORM_DOC>

 

</ROW>

<ROW>

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>4</C_DOC_VER>

<D_BEGIN>01102000</D_BEGIN>

<D_END>01032003</D_END>

<NORM_DOC> наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", затверджений у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 103/24880</NORM_DOC>

 

</ROW>

<ROW>

 

 

<C_DOC>J01</C_DOC>

<C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>

<D_BEGIN>01101997</D_BEGIN>

<D_END>12071999</D_END>

<NORM_DOC> наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", затверджений у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 103/24880</NORM_DOC>

 

</ROW>

</ROWSET>


 

C_DOC_SUB

Підтип документа

C_DOC_VER

Номер версії документа

D_BEGIN

Дата введення форми в дію.
Формат ддммрррр

D_END

Дата закінчення строку дії форми.
Формат ддммрррр

NORM_DOC

Документ, яким затверджено цю форму

____________

Опрос