Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на специальное использование водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины или отказа в его выдаче, переоформления, выдачи дубликата и аннулирования указанного разрешения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.10.2013 № 800
действует с 19.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. N 800

Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу

Відповідно до статті 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі суб'єктам господарювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України (далі - дозвіл) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволу.

2. Дозвіл є документом, який засвідчує право суб'єкта господарювання здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з дотриманням норм, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або міжнародних організацій з управління рибальством.

Дозвіл видається Держрибагентством на кожне рибальське судно українською та англійською мовами. На вимогу прибережної держави, у водах якої повинно здійснюватися спеціальне використання водних біоресурсів рибальським судном під Державним Прапором України, крім англійської, може бути використана інша іноземна мова, прийнятна для органів контролю такої держави.

Дозвіл перебуває на борту судна.

3. Суб'єкт господарювання для одержання дозволу подає Держрибагентству:

заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074; 2008 р., N 68, ст. 2267; 2010 р., N 35, ст. 1213), у строк не менш як 30 календарних днів до початку промислового сезону в районах відповідальності міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна, або строки промислу, передбачені рішенням компетентних органів прибережної держави щодо виділення квоти вилову;

відомості про знаряддя лову в разі вимоги міжнародної організації з управління рибальством або прибережної держави, у водах якої планується здійснювати рибальство на рибальському судні під Державним Прапором України, а саме: розмір вічка сіткового знаряддя лову, особливості конструкції тралу (пелагічний, донний, близнюковий, канатний), конструкційні особливості пасток, розмір гачка у разі ярусного промислу, які вимагаються міжнародними організаціями з управління рибальством під час здійснення заходів із збереження;

завірені копії документів, які підтверджують майнові права суб'єкта господарювання на власні або орендовані рибальські судна, зареєстровані в установленому законодавством порядку (свідоцтво про право власності на рибальське судно, договір оренди або договір фрахтування);

завірену копію свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України;

завірену копію свідоцтва про придатність до плавання;

завірену копію класифікаційного свідоцтва;

завірену копію документа про встановлення системи дистанційного моніторингу, що відповідає вимогам законодавства України та надає можливість відстеження позиції рибальського судна як Центром дистанційного моніторингу, що належить до сфери управління Держрибагентства, так і системами централізованого моніторингу міжнародних організацій з управління рибальством.

Копії зазначених документів і свідоцтв завіряються суб'єктом господарювання;

інші документи відповідно до норм, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або міжнародних організацій з управління рибальством, у водах яких повинно здійснюватися спеціальне використання водних біоресурсів рибальським судном під Державним Прапором України.

4. Дозвіл видається на строк, який не може перевищувати 12 календарних місяців, за формою згідно з додатками 1 і 2.

5. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження наказу Держрибагентства щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Дозвіл видається на безоплатній основі.

6. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

включення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.

7. Підставою для анулювання дозволу є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення суб'єкта господарювання - юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності суб'єкта господарювання - фізичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення рибальським судном правил та режимів промислу;

порушення рибальським судном вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;

включення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;

цілеспрямований промисел водних біоресурсів, який підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, які установлюються відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;

використання рибальським судном заборонених знарядь лову;

цілеспрямоване пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;

фальсифікація або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;

закінчення строку дії суднових документів.

Рішення про анулювання дозволу видається суб'єктові господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання відповідного наказу Держрибагентства. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання зазначених підстав подати Держрибагентству заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені у заяві зміни.

Держрибагентство протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов'язане видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням зазначених у заяві змін.

Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Держрибагентство на вимогу суб'єкта господарювання безоплатно видає засвідчену ним копію такого дозволу.

У разі переоформлення дозволу Держрибагентство не пізніше наступного робочого дня з дати його переоформлення приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлений, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру.

Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у дозволі, що переоформлений.

Переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

9. Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

У разі втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня його втрати подати Держрибагентству заяву про видачу дубліката дозволу.

У разі коли бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає Держрибагентству заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.

Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі.

Суб'єкт господарювання, який подав заяву про видачу дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі копії зазначеної заяви, зареєстрованої Держрибагентством.

Держрибагентство зобов'язане протягом двох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката дозволу видати такий дублікат заявникові.

У разі видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого Держрибагентство не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дубліката дозволу приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що втрачений або пошкоджений, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру.

Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі.

 

  

Державне агентство рибного
господарства

ДОЗВІЛ N ______
на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

від ____ ____________ 20__ року

Назва рибальського судна ______________________________________________________________

Капітан рибальського судна ____________________________________________________________

Відповідальний за здійснення лову ______________________________________________________
                                                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________________

Порт реєстрації ______________________________________________________________________

Реєстраційний номер _________________________________________________________________

Номер ІМО _________________________________________________________________________

Зовнішнє маркування (у разі наявності) __________________________________________________

Міжнародний радіопозивний __________________________________________________________

Довжина, метрів _____________________________________________________________________

Ширина, метрів ______________________________________________________________________

Водотонажність, тонн _________________________________________________________________

Кількість трюмів та їх місткість, куб. метрів ________________________________________________

Потужність головного двигуна, КвТ _____________________________________________________

Власник рибальського судна:

назва ______________________________________________________________________________

адреса _____________________________________________________________________________

контактні телефони / факси, адреса електронної пошти ______________________________________

Суб'єкт господарювання / оператор (у разі, коли власник рибальського судна є суб'єктом господарювання / оператором, він зазначається повторно):

назва ______________________________________________________________________________

адреса _____________________________________________________________________________

контактні телефони / факси, адреса електронної пошти _____________________________________

Акваторії Світового океану, де дозволено здійснювати рибальство (води під управлінням міжнародної організації з управління рибальством, води відкритого океану поза межами юрисдикції прибережних держав або міжнародної організації з управління рибальством, води прибережної держави) (відповідно до розділу Н "Райони рибальства для цілей статистики" довідника з риболовної статистики Координаційної робочої групи з риболовної статистики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) ____________________________________________

Дозволені для використання знаряддя лову та вид спеціального використання ___________________________________________________________________________________

Дозволені для вилучення види водних біоресурсів та обсяги вилучення (з посиланням на відповідний захід із збереження, передбачений міжнародною організацією з управління рибальством, або регуляторний акт прибережної держави, або наказ Мінагрополітики щодо обсягів вилучення водних біоресурсів у відкритому морі) (у разі, коли окрема квота не визначається, зазначається "у межах встановленого загального допустимого вилову" ___________________________________________________________________________________
                                                                (назва українською, англійською мовою, латиною)

Строк дії дозволу з ___ ________ 20__ р. по ___ ___________ 20__ р.

Додаткові умови надання дозволу:

оригінал дозволу повинен перебувати на борту рибальського судна;

дотримання всіх вимог щодо здійснення заходів із збереження (правил рибальства), передбачених відповідною міжнародною організацією з управління рибальством, або актів законодавства прибережної держави, що регулюють рибальство у водах відповідної акваторії Світового океану;

надання відповідно до заходів із збереження, передбачених відповідною міжнародною організацією з управління рибальством, або актів законодавства прибережної держави, що регулюють рибальство у водах відповідної акваторії Світового океану, до Держрибагентства та визначеної науково-дослідної галузевої установи статистичної звітності у встановлені строки за визначеною формою;

подання після завершення промислу Держрибагентству промислового журналу.

Дія дозволу передбачає / не передбачає (непотрібне закреслити) присутність на рибальському судні національного та/або міжнародного наукового спостерігача.

___________________________
    (найменування посади посадової
            особи, що видала дозвіл)

___ ____________ 20___ р.

М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

  

State Agency of Fisheries

PERMIT N ______
for special utilization of water bioresources outside the jurisdiction of Ukraine

from ___ ______________ 20__

Fishing vessel name _____________________________________________________________________

Master of fishing vessel __________________________________________________________________

Person responsible for fishing _____________________________________________________________
                                                                                               (name of position, surname, first name, patronymic)
____________________________________________________________________________________

Home port ___________________________________________________________________________

Registration number ____________________________________________________________________

IMO's number ________________________________________________________________________

External marking (if applicable) ____________________________________________________________

International Radio Call Sign _____________________________________________________________

Length, meters ________________________________________________________________________

Beam, meters _________________________________________________________________________

Water tonnage, tones ___________________________________________________________________

Number of holds and their capacity, cubic meters ______________________________________________

Main engine power, kW _________________________________________________________________

Owner of fishing vessel:

name _______________________________________________________________________________

address _____________________________________________________________________________

Contact phones / faxes, e-mail address _______________________________________________________

Economic entity / operator (if owner of fishing vessel is an economic entity / operator, the information about him/her is filled in again):

name _______________________________________________________________________________

address _____________________________________________________________________________

contact phones / faxes, e-mail address _______________________________________________________

World ocean' zones where fishing is allowed (waters under the control of international fisheries management organization, waters of the Open Ocean outside the jurisdiction of coastal states or international fisheries management organization, waters of coastal state) (in accordance with section H "Fishing Areas for Statistical Purposes" of Handbook of Fishery Statistical Standards of Coordination Working Group on Fishery Statistics (FAO) ______________________________________________________________________________

Allowed fishing gears for utilization and type of special utilization ___________________________________________________________________________________

Species of water bioresources allowed to fish and volumes of extracting (with reference to the corresponding conservation measure provided by international fisheries management organization or regulation of coastal state, or the Decree of the Minagropolicy on extracting the volumes of water bioresources in the Open sea) (if certain quote is not defined, specify "within established total allowable catch" ____________________________________________________________________________________
                                                                                   (name in Ukrainian, English, Latin)

The Permit is valid from ___ ________ 20___ to ___ ___________20___

Additional conditions of Permit allocation:

original of this Permit has to be on board of fishing vessel;

compliance with all requirements on implementing conservation measures (fishing regulations) provided by the appropriate international fishing management organization or coastal state legislation regulating fishing in waters of relevant area of the World ocean;

providing statistical reports to the Derzhrybagentstvo and to the established research sectoral institution in accordance with conservation measures provided by appropriate international fisheries management organization or coastal state legislation regulating fishing in waters of relevant area of the World ocean in due time, in the prescribed form;

providing the fishing logbook to the Derzhrybagentstvo on completion of fishing.

The validation of this Permit provides / does not provide (delete if not applicable) the attendance of national and/or international scientific observer on board of fishing vessel.

__________________________
     (name of position of authorized
                           person)

___ ____________ 20___

LS

___________________
(signature)

_________________________
(initials and surname)

____________

Опрос