Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уплаты судебного сбора

ВР Украины
Закон от 19.09.2013 № 590-VII
действует с 23.10.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) главу 4 доповнити статтею 401 такого змісту:

"Стаття 401. Судовий збір

Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом";

2) статтю 283 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

2. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 32 - 33, ст. 413):

1) текст статті 1 викласти в такій редакції:

"1. Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат";

2) частину першу статті 2 доповнити словами "чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом";

3) частину першу статті 3 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом";

4) у статті 4:

у частині другій:

у пункті 1:

у підпункті 2 цифри та слова "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,2 розміру мінімальної заробітної плати";

в абзаці другому підпункту 3 цифри та слова "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,2 розміру мінімальної заробітної плати";

абзац третій підпункту 6 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову до 5 розмірів мінімальної заробітної плати

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 5 до 50 розмірів мінімальної заробітної плати

1 відсоток ціни позову

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 50 до 100 розмірів мінімальної заробітної плати

5 відсотків ціни позову

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову понад 100 розмірів мінімальної заробітної плати

10 відсотків ціни позову

";

у підпункті 1 пункту 3:

в абзаці другому цифри та слова "1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат" замінити цифрами та словами "2 відсотки розміру майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 4 розмірів мінімальної заробітної плати";

в абзаці третьому цифри та слова "0,03 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,06 розміру мінімальної заробітної плати";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Під час подання адміністративного позову майнового характеру сплачується 10 відсотків розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 вересня 2013 року
N 590-VII

Опрос