Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации лиц как плательщиков налогов

ВР Украины
Закон от 05.09.2013 № 443-VII
действует с 01.01.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків

1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 24 жовтня 2013 року N 657-VII)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У підпункті 1 пункту 180.1 статті 180 слово "провадить" замінити словами "провадить або планує провадити".

2. У пункті 182.1 статті 182 слова "провадить оподатковувані операції і" виключити, а після слів "обсяги оподатковуваних операцій" доповнити словами "відсутні або".

3. У статті 183:

у пункті 183.1 слова "чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку" замінити словами "як платник податку";

у пункті 183.3 слова "до контролюючого органу" замінити словами і цифрами "згідно з пунктом 183.7 цієї статті";

у пункті 183.7:

друге речення виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку".

4. У підпункті 298.1.1 пункту 298.1 статті 298:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один з таких способів";

доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 цього Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"."

5. Пункти 299.1 і 299.6 статті 299 викласти в такій редакції:

"299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається суб'єкту господарювання, який подав заяву щодо:

обрання або переходу на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу;

обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору під час подання документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця";

"299.6. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, свідоцтво видається:

у день отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування;

не пізніше наступного робочого дня з дати отримання контролюючим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 вересня 2013 року
N 443-VII

 

Опрос