Идет загрузка документа (185 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об опубликовании информации о деятельности негосударственного пенсионного фонда

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 16.12.2004 № 3100
Утратил силу

Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 грудня 2004 року N 3100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2004 р. за N 1672/10271

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 23 жовтня 2008 року N 1218
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712
,
від 22 серпня 2013 року N 2979

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  

 
В. Суслов
 

 

 

Положення
про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

(У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблене відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 53 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та встановлює порядок оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд), вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичність її оприлюднення.

I. Загальні положення

1. Відповідно до цього Положення інформування громадськості про діяльність пенсійного фонду здійснюється шляхом оприлюднення інформації в порядку, установленому цим Положенням, від імені пенсійного фонду особою, яка відповідно до законодавства надає послуги з адміністрування пенсійному фонду (далі - Адміністратор фонду) на підставі договору про адміністрування, укладеного з радою цього пенсійного фонду.

2. Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали) та наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу шляхом подання такої інформації до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для її розміщення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг здійснюється на безоплатній основі.

(абзац перший пункту 2 розділу І із змінами, внесеними
згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

Додатково Адміністратором фонду оприлюднюється інформація про результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом опублікування такої інформації в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Нацкомфінпослуг, та шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду. Оприлюднення такої інформації здійснюється з дотриманням вимог поширення інформації, установлених розділом III цього Положення.

(абзац другий пункту 2 розділу I у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979
)

3. Адміністратор фонду, що здійснює адміністрування декількох пенсійних фондів, зобов'язаний оприлюднювати інформацію про діяльність пенсійного фонду окремо щодо кожного пенсійного фонду.

4. Оплата витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду за рахунок оплати послуг Адміністратора фонду відповідно до умов договору про адміністрування.

5. У цьому Положенні терміни використовуються в значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

II. Вимоги до складу інформації про діяльність пенсійного фонду, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг

1. На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг оприлюднюється така інформація про діяльність пенсійного фонду:

загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного забезпечення;

інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігач);

інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу;

інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали).

2. Загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного забезпечення складається з:

повного найменування пенсійного фонду;

контактної інформації (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та, у разі наявності, веб-сторінки);

ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ;

інформації про засновників пенсійного фонду: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

інформації про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи).

3. Інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігач), складається з:

повного найменування адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача;

контактної інформації адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та, у разі наявності, веб-сторінки);

ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача;

інформації про розмір статутного та власного капіталу адміністратора;

інформації про ліцензію адміністратора на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (дата видачі, серія та номер, строк дії);

інформації про ліцензію осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (дата видачі, серія та номер, строк дії);

інформації про ліцензію зберігача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (дата видачі, серія та номер, строк дії).

4. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, складається з:

кількості учасників;

кількості вкладників - фізичних осіб;

кількості вкладників - юридичних осіб;

пенсійних внесків;

пенсійних виплат;

чистої вартості активів;

чистої вартості одиниці пенсійних активів;

(абзац восьмий пункту 4 розділу II у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979)

сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;

об'єктів інвестування активів пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб);

коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за формулою: СВ/ЧВА, де СВ - сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА - чиста вартість активів пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу).

5. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали) складається з:

кількості учасників;

кількості вкладників - фізичних осіб;

кількості вкладників - юридичних осіб;

пенсійних внесків;

пенсійних виплат;

зміни чистої вартості активів;

зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів;

(абзац восьмий пункту 5 розділу II у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979)

сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;

об'єктів інвестування активів пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб);

коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за формулою: СВ/(ЧВА1 - ЧВА0), де СВ - сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів за останній звітний квартал, ЧВА1 - чиста вартість активів пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА0 - чиста вартість активів пенсійного фонду на початок звітного кварталу).

III. Засоби поширення інформації про діяльність пенсійного фонду

1. Засобами поширення інформації про діяльність пенсійного фонду є:

1.1. Офіційний веб-сайт Нацкомфінпослуг.

Інформація про діяльність пенсійного фонду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг шляхом розміщення звітних даних згідно з розділом II цього Положення, що містяться у звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністраторами фондів до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354.

(абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979
)

Інформація про діяльність пенсійного фонду розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу.

1.2. Друковані засоби масової інформації визначені Нацкомфінпослуг з урахуванням пункту 2 розділу I цього Положення.

Інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний рік оприлюднюється шляхом її опублікування в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Нацкомфінпослуг, не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком.

(абзац другий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979)

Опублікуванню підлягають:

інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду (додаток 2);

(абзац п'ятий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979)

інформація про фінансовий стан пенсійного фонду у формах N 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) та N 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), передбачених додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

(абзац шостий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979)

висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки пенсійного фонду.

Абзац восьмий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим)

Інформація, що оприлюднена шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, подається до Нацкомфінпослуг Адміністратором фонду у вигляді оригіналу відповідних сторінок примірника друкованого засобу масової інформації, на яких було розміщено інформацію, що оприлюднювалась, та титульного аркуша (першої сторінки) цього видання або їх копії, завіреної керівником Адміністратора фонду, та супровідного листа за підписом керівника Адміністратора фонду протягом 20 календарних днів з дати виходу відповідного номера такого друкованого засобу масової інформації.

1.3. Веб-сайт пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду.

Адміністратор фонду не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком, зобов'язаний оприлюднювати шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду таку інформацію про діяльність пенсійного фонду за звітний рік:

інформацію, що підлягає опублікуванню відповідно до підпункту 1.2 цього пункту;

опис інвестиційної політики фонду.

Адміністратор фонду - суб'єкт другого рівня зобов'язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних активів, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, а також про зміну показника чистої вартості одиниці пенсійних активів за періоди з початку поточного кварталу та з початку поточного року, а також забезпечувати доступ до такої інформації станом на будь-який робочий день.

Адміністратор фонду може додатково оприлюднювати на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду іншу інформацію про діяльність пенсійного фонду (крім інформації, що відповідно до законодавства є конфіденційною та не підлягає розголошенню та оприлюдненню).

(пункт 1 розділу III доповнено підпунктом 1.3 згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979)

2. Інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний рік, що опубліковується в друкованих засобах масової інформації та розміщується на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду, повинна відповідати інформації, що міститься в даних річної звітності про діяльність пенсійного фонду, яка подається до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354.

(пункт 2 розділу III у редакції розпорядження Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979
)

IV. Державний контроль за оприлюдненням інформації про діяльність пенсійного фонду

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснює Нацкомфінпослуг.

2. У разі виявлення порушень порядку оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, установленого цим Положенням, зокрема за несвоєчасне оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, оприлюднення недостовірної інформації (відомостей) або оприлюднення інформації не в повному обсязі, Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законом.

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду
за недержавними
пенсійними фондами

 
 
 
А. Бахмач
 

 

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

____________
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма).

4. Пункт 4 виключено 

Уповноважена посадова особа Адміністратора
недержавного пенсійного фонду  

____________
(підпис) 

____________
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

  

М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712
,
 від 22.08.2013 р. N 2979
)

 

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного року

Наростаючим підсумком на кінець звітного року

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:

010

 

 

кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

011

 

 

ощадні (депозитні) сертифікати банків

012

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

021

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

031

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти

040

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

041

 

 

Акції українських емітентів

050

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060

 

 

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них

070

 

 

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

071

 

 

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072

 

 

Іпотечні цінні папери

080

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

081

 

 

Об'єкти нерухомості

090

 

 

Банківські метали

100

 

 

Дебіторська заборгованість

110

 

 

Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120

 

 

Загальна сума інвестицій фонду
(р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)

130

 

 

Кошти на поточному рахунку

140

 

 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)

150

 

 

Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):

160

 

 

неперсоніфіковані внески

161

 

 

заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162

 

 

Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі

170

 

 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171

 

 

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172

 

 

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду

180

 

 

Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)

190

 

 

Загальна сума зобов'язань фонду

200

 

 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)

210

 

 

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного року

Усього за останній звітний рік

Наростаючим підсумком на кінець звітного року

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

Х

Х

 

Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

 

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб

010

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020

 

 

 

Пенсійні внески від юридичних осіб

030

 

 

 

Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду

040

 

 

 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)

050

 

 

 

2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):

060

 

 

 

пенсійні виплати на визначений строк

061

 

 

 

одноразові пенсійні виплати

062

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду

070

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії

080

 

 

 

Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку

100

 

 

 

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:

110

 

 

 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111

 

 

 

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112

 

 

 

Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)

120

 

 

 

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень

130

 

 

 

Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:

 

 

 

 

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду

 

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):

140

 

 

 

дохід від продажу

141

 

 

 

переоцінка

142

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):

150

 

 

 

дохід від продажу

151

 

 

 

переоцінка

152

 

 

 

Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):

160

 

 

 

дохід від продажу

161

 

 

 

переоцінка

162

 

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):

170

 

 

 

дохід від продажу

171

 

 

 

переоцінка

172

 

 

 

Акції українських емітентів
(р. 181 + р. 182):

180

 

 

 

дохід від продажу

181

 

 

 

переоцінка

182

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав
(р. 191 + р. 192):

190

 

 

 

дохід від продажу

191

 

 

 

переоцінка

192

 

 

 

Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):

200

 

 

 

дохід від продажу

201

 

 

 

переоцінка

202

 

 

 

Облігації іноземних емітенті
(р. 211 + р. 212):

210

 

 

 

дохід від продажу

211

 

 

 

переоцінка

212

 

 

 

Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):

220

 

 

 

дохід від продажу

221

 

 

 

переоцінка

222

 

 

 

Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):

230

 

 

 

дохід від продажу

231

 

 

 

переоцінка

232

 

 

 

Банківські метали (р. 241 + р. 242):

240

 

 

 

дохід від продажу

241

 

 

 

курсова різниця

242

 

 

 

Списання кредиторської заборгованості

250

 

 

 

Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)

260

 

 

 

іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270

 

 

 

Усього
(р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280

 

 

 

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках

290

 

 

 

дохід від боргових цінних паперів
(р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):

300

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302

 

 

 

Облігацій місцевих позик:

303

 

 

 

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305

 

 

 

облігацій іноземних емітентів

306

 

 

 

іпотечних цінних паперів

307

 

 

 

Дивіденди від (р. 311 + р. 312):

310

 

 

 

акцій українських емітентів

311

 

 

 

акцій іноземних емітентів

312

 

 

 

Плата за користування об'єктами нерухомості

320

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340

 

 

 

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350

 

 

 

Усього
(р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)

360

 

 

 

3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370

 

 

 

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

 

 

 

 

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду
(р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:

380

 

 

 

послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381

 

 

 

агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду

382

 

 

 

рекламні послуги

383

 

 

 

витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

384

 

 

 

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390

 

 

 

Оплата послуг зберігача

400

 

 

 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410

 

 

 

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:

420

 

 

 

послуг торговців цінними паперами (посередника)

421

 

 

 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422

 

 

 

Оплата нотаріальних послуг

430

 

 

 

Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

440

 

 

 

Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством

450

 

 

 

Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна

460

 

 

 

Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду

470

 

 

 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

480

 

 

 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів
(р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)

490

 

 

 

Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490

500

 

 

 

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)

2

Х

Х

 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)

3

Х

Х

 

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

Одиниця виміру, грн.

___________
* Алгоритм розрахунку показника:

1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);

2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);

3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

3) частка від ділення множиться на 100 %.

Уповноважена посадова особа,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду

 
____________
(підпис)

 
_______________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

 
____________
(підпис)

 
_______________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного пенсійного
фонду

 
____________
(підпис)

 
______________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
у редакції
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22.08.2013 р. N 2979
)

(Положення у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 23.10.2008 р. N 1218)

____________

Опрос