Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 12.06.2013 № 627
действует с 06.09.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2013 р. N 627

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1311, N 101, ст. 3521; 2011 р., N 20, ст. 848, N 67, ст. 2583; 2012 р., N 26, ст. 993):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

Національне посвідчення водія України на право керування транспортними засобами (далі - посвідчення водія) відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі.";

2) у пункті 3:

абзац другий після слова "двоколісні" доповнити словом "(триколісні)";

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"A - мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

B1 - квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;";

3) у пункті 4:

у першому реченні слова та цифри "вгорі у графі "10" проставляється дата надання права на керування транспортними засобами відповідної категорії" замінити словами та цифрами "у графі "10" зазначається дата відкриття відповідної категорії на право керування транспортними засобами, а в графі "11" - дата закінчення дії відповідної категорії";

друге речення виключити;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Водіям транспортних засобів категорій B, C1, C, D1 і D дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів. При цьому водіям транспортних засобів категорії B дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа не перевищує 3500 кілограмів.

До керування транспортними засобами категорій C1, C, D1 і D з причепами, повна маса яких становить більш як 750 кілограмів і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа перевищує 3500 кілограмів, а також зчепленими автобусами допускаються водії, які мають право на керування транспортними засобами категорій C1E, CE, D1E і DE.";

5) доповнити Положення пунктом 51 такого змісту:

"51. Централізоване оформлення, видача, повернення та обмін посвідчень водія здійснюється центрами надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Державтоінспекції (далі - центри Державтоінспекції) у строк до п'яти робочих днів з дня подання необхідних документів.";

6) у пункті 9:

в абзаці першому слова "безперервний річний стаж керування транспортними засобами категорії B, C1, C, D1, D" замінити словами "навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C, D1, D більше одного року протягом останнього часу";

в абзаці другому слова "посвідчення водія категорії B або C1, чи категорій B та C1 і безперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом" замінити словами "посвідчення водія категорії B, C1, C, T або кількох з них та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу";

в абзаці третьому слова "категорій B, C1, C, D1" замінити словами "категорій B, C1, C, D1, T", а слова "мають безперервний трирічний стаж керування транспортним засобом відповідної категорії" - словами "та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Керування транспортним засобом підтверджується:";

в абзаці п'ятому слова "скріплюється печаткою" замінити словами "скріплюється печаткою. У разі ліквідації підприємства витяг з трудової книжки засвідчується в установленому порядку";

в абзаці сьомому слова "право на керування ним" замінити словами "право на користування ним, засвідченими в установленому порядку";

в абзаці восьмому слова "реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції, закладів з підготовки водіїв, підприємств та організацій" замінити словами ", обладнаних в установленому порядку";

7) пункти 14 та 17 викласти в такій редакції:

"14. Заклади з підготовки водіїв обліковуються в управліннях (відділах) Державтоінспекції за місцезнаходженням таких закладів. У разі коли діяльність з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів провадиться філією, така філія обліковується в управліннях (відділах) Державтоінспекції за її місцезнаходженням.";

"17. Особи складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, у центрах Державтоінспекції незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.";

8) у пункті 19 слова "вилучається, а повторний іспит призначається" замінити словами "повертається після успішного складення повторного іспиту, що призначається";

9) у пункті 20:

в абзаці другому:

друге речення виключити;

у третьому реченні слова "права на керування яким було позбавлено" замінити словами "який був зазначений у рішенні суду про позбавлення права на керування транспортним засобом";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Особам, які позбавлені права на керування транспортними засобами за керування такими засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, посвідчення водія повертається після обов'язкового проходження позачергового медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

Вилучені посвідчення водія зберігаються в центрі Державтоінспекції за місцем проживання особи, що позбавлена права на керування транспортним засобом.";

10) пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. У разі видачі посвідчення водія з отриманням права на керування транспортними засобами іншої категорії посвідчення водія підлягає обміну на нове із зазначенням у графі "12" нового посвідчення інформації про обмеження в разі їх наявності.";

11) пункт 25 доповнити реченням такого змісту: "Під час отримання нового посвідчення водія вилучається посвідчення водія, що підлягає обміну.";

12) пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи згідно з пунктом 25 цього Положення за умови подання:

паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу Міндоходів і мають відмітку в паспорті);

посвідчення водія;

медичної довідки встановленого зразка;

двох кольорових фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см.";

13) пункти 29, 31 - 33 викласти в такій редакції:

"29. Замість утраченого або викраденого посвідчення водія центр Державтоінспекції після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.

Про втрату посвідчення водія особа повідомляє центру Державтоінспекції, а в разі його викрадення - територіальному органу МВС. На час оформлення нового посвідчення водія в центрі Державтоінспекції за заявою особи видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії строком на п'ять робочих днів. Строк дії талона може бути продовжений до отримання нового посвідчення водія. У разі втрати (викрадення) тимчасового талона водія може бути виданий новий талон. Під час отримання нового посвідчення водія тимчасовий талон вилучається.";

"31. Співробітникам іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні та членам сімей персоналу, акредитованим в установленому порядку в МЗС, які не є резидентами України, якщо вони мають дійсні посвідчення водія іноземної держави (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною Конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія, національне посвідчення водія видається без проходження ними медичного огляду і складення іспитів.

32. Видані громадянам України за кордоном міжнародні посвідчення та посвідчення водія іноземної держави, які відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, підлягають обміну на національні посвідчення згідно з пунктом 25 цього Положення за умови, що зазначені громадяни України постійно проживають на території України.

33. Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія, паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон центром Державтоінспекції за заявою особи.";

14) у тексті Положення слова "реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "центр Державтоінспекції" у відповідному відмінку і числі.

2. У Положенні про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52; 2000 р., N 8, ст. 319; 2001 р., N 32, ст. 1479; 2002 р., N 1, ст. 4, N 40, ст. 1860; 2003 р., N 40, ст. 2111; 2006 р., N 42, ст. 2806; 2007 р., N 53, ст. 2170; 2008 р., N 39, ст. 1293; 2011 р., N 26, ст. 1063; 2012 р., N 71, ст. 2870):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем, спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції міських і районних органів внутрішніх справ, підрозділи дорожньо-патрульної служби та реєстраційно-екзаменаційної роботи" замінити словами "Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем, спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах, підрозділи дорожньо-патрульної служби та центри надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів";

2) в абзаці першому пункту 6 слова "а управління (відділи) державної автомобільної інспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділи (відділення) Державтоінспекції міських і районних органів внутрішніх справ - відповідним територіальним органам внутрішніх справ" замінити словами "управління (відділи) державної автомобільної інспекції - відповідним головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а відділи (відділення) Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах - відповідним управлінням (відділам) державної автомобільної інспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі";

3) у пункті 9 слова "Центр безпеки дорожнього руху при департаменті Державтоінспекції МВС" замінити словами "Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем".

3. У Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 487 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1258, N 101, ст. 3521):

1) абзац другий пункту 2 виключити;

2) в абзаці першому пункту 3:

слова "реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції" замінити словами "управліннях (відділах) Державтоінспекції";

доповнити абзац реченням такого змісту: "У разі коли зазначена діяльність здійснюється філією, така філія обліковується в управлінні (відділі) Державтоінспекції за її місцезнаходженням.";

3) в абзаці першому пункту 5 слова "заклад повинен" замінити словами "заклад або його філія повинні";

4) пункти 6, 12 та 14 викласти в такій редакції:

"6. Для вступу до закладу або до його філії особа подає:

заяву на ім'я керівника такого закладу або філії із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

медичну довідку встановленого зразка;

три кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв подається, крім зазначених документів, засвідчена в установленому порядку копія посвідчення водія та у разі потреби документ, що підтверджує право користування транспортним засобом.";

"12. Перепідготовка водіїв проводиться з числа осіб, що мають посвідчення водія і на момент закінчення підготовки досягнуть:

18-річного віку - для відкриття категорії C1 або C з категорії B;

19-річного віку - для відкриття категорії BE, C1E, CE або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C більше одного року протягом останнього часу;

21-річного віку - для відкриття категорії D1, D або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C більше трьох років протягом останнього часу;

21-річного віку - для відкриття категорії D1E або DE або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії D1, D більше одного року протягом останнього часу.

Для відкриття нижчих категорій водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом.

До нижчих категорій належать D1 - стосовно категорії D; C - стосовно категорій D1, D; C1 - стосовно категорій C, D1, D; B - стосовно категорій C1, C, D1, D; B1 - стосовно категорій B, C1, C, D1, D; A - стосовно категорій B1, B, C1, C, D1, D; A1 - стосовно категорій A, B1, B, C1, C, D1, D.".

"14. Підготовка водіїв проводиться на майданчику для навчання з початкового керування, а також на маршрутах, погоджених з управлінням (відділом) Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу або його філії.";

5) абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Заклад або його філія зобов'язані зареєструвати не пізніше ніж через 15 днів після початку занять списки груп у центрі надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Державтоінспекції (далі - центр Державтоінспекції) за місцезнаходженням закладу або філії.";

6) в абзаці четвертому пункту 16 слова "зазначеного підрозділу" замінити словами "зазначеного центру";

7) в абзаці другому пункту 18 слово "пред'явити" замінити словом "мати";

8) абзац перший пункту 19 після слова "закладі" доповнити словами "або його філії";

9) абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

"21. До складення іспитів у центрі Державтоінспекції допускаються слухачі, що успішно склали заліки та іспити в закладі або його філії.";

10) абзаци перший і третій пункту 22 після слова "заклад" доповнити словами "або його філія";

11) пункт 23 після слова "закладі" доповнити словами "або його філії";

12) у тексті Порядку слова "Мінтрансзв'язку" і "Мінпраці" замінити відповідно словами "Мінінфраструктури" і "Мінсоцполітики", а слова "реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції" в усіх відмінках і формах числа - словами "центр Державтоінспекції" у відповідному відмінку і числі.

4. У Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 490 (Офіційний вісник України, 2009 р. N 37, ст. 1261):

1) пункт 1 після слів "форми власності" доповнити словами "та їх філій";

2) у пункті 8:

підпункт 2 виключити;

у підпункті 7 слова "відповідним органом місцевого самоврядування та" виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам, затверджений начальником управління (відділу) Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу.";

3) у пункті 14 слова "реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції" замінити словами "управлінні (відділі) Державтоінспекції";

4) у пункті 19:

абзац перший підпункту 4 викласти в такій редакції:

"4) документ, що підтверджує навички керування транспортним засобом відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу:";

доповнити пункт підпунктами 6 - 8 такого змісту:

"6) медичну довідку встановленого зразка;

7) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу Міндоходів і мають відмітку в паспорті);

8) копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус.";

5) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. У разі низького рівня підготовки спеціалістом слухачів закладу за поданням його керівника або начальника центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація спеціаліста. Переатестація спеціалістів з навчання керуванню транспортними засобами проводиться також в разі наявності інформації про позбавлення їх в установленому порядку права на керування транспортними засобами.";

6) у тексті Порядку слова "Мінтрансзв'язку", "Мінпраці" замінити відповідно словами "Мінінфраструктури", "Мінсоцполітики".

5. У пунктах 8 і 9 додатка 2 до Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 294 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 32, ст. 1130), у графі "Найменування заходу" слова "реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Державтоінспекції".

____________

Опрос