Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми

КМ Украины
Постановление КМ от 01.04.2013 № 256
действует с 18.04.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2013 р. N 256

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110, N 34, ст. 2255; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 5, ст. 228, N 11, ст. 737, N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2220, ст. 2233; 2007 р., N 52, ст. 2105; 2008 р., N 15, ст. 364, N 63, ст. 2135; 2009 р., N 9, ст. 266, N 12, ст. 357, N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562; 2011 р., N 15, ст. 615, N 47, ст. 1905, N 61, ст. 2435, N 89, ст. 3232; 2012 р., N 7, ст. 249), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

1. Пункт 11 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини до органу праці та соціального захисту населення.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим.

2. У пункті 13:

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новими абзацами такого змісту:

"У разі перебування дитини разом з матір'ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань допомога призначається і виплачується в розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування на відкритий у банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я дітей відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банківських установах відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку від 12 листопада 2003 р. N 492, зареєстрованої у Мін'юсті 17 грудня 2003 р. за N 1172/8493.

Кошти, що зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, можуть бути використані для створення належних умов для утримання та виховання дитини в порядку, визначеному законодавством:

матір'ю дитини - у разі звільнення її із слідчого ізолятора або установи виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір'ю;

батьком дитини чи опікуном, які забрали з відповідної установи дитину, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини;

дитиною після досягнення повноліття - у разі, коли кошти не були використані одним з батьків або опікуном.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять п'ятим;

абзац двадцять перший після слів "на повне державне утримання" доповнити словами ", крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір'ю";

в абзаці двадцять дев'ятому слова "дванадцятим - шістнадцятим" замінити словами "вісімнадцятим - двадцять другим";

в абзаці тридцятому слова "одинадцятим - сімнадцятим, двадцятим і двадцять першим" замінити словами "сімнадцятим - двадцять третім, двадцять шостим і двадцять сьомим";

доповнити пункт після абзацу тридцять четвертого новим абзацом такого змісту:

"У разі перебування дитини, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини, разом з матір'ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи повідомляє органу, що призначив допомогу, про умови утримання та виховання дитини.".

У зв'язку з цим абзац тридцять п'ятий вважати абзацом тридцять шостим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У період виплати призначеної допомоги при народженні дитини її розмір може бути переглянутий органом праці та соціального захисту населення за умови підтвердження факту проживання та утримання з одним з батьків інших дітей, які не були враховані під час визначення розміру допомоги.".

3. Пункт 54 після слів "за новим місцем проживання" доповнити словами "або відбування покарання".

4. У тексті Порядку слово "термін" замінити словом "строк".

____________

Опрос