Идет загрузка документа (745 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы исполнения Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" (Продолжение)

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 13.03.2013 № 185
действует с 09.04.2013

Продовження Єдиних зразків бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи

(Додаток 16. Зразок бланка картки мігранта
див. окремо в базі)

Книга 2

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 40, 7 червня 2013 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 14 червня 2013 року

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.

2. Паспорт дійсний для укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3. Кожен громадянин України незалежно від віку зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.

4. Паспорт оформляється всім особам (починаючи від народження) незалежно від віку на кожні 10 років.

Паспорт видається територіальним підрозділом ДМС не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

5. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта здійснюється територіальними підрозділами ДМС незалежно від місця проживання особи в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Порядок взаємодії територіальних підрозділів ДМС із Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

8. Керівник територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

9. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленого паспорта;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

підпис особи із зазначенням дати отримання паспорта.

10. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

11. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

12. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що надійшли з вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта та передає їх до Центру. Центр здійснює персоналізацію паспорта та вносить до безконтактного електронного носія дані, що зазначені в зоні візуальної перевірки паспорта, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

13. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

14. Виготовлені Центром паспорти надсилаються територіальному підрозділу ДМС або особі на підставі її письмової заяви в порядку, встановленому законодавством.

15. За оформлення паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито.

16. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

17. Державне мито не стягується:

1) за видачу паспорта вперше;

2) за обмін паспорта в разі допущення помилки в інформації, внесеній до нього. Зазначена інформація підлягає виправленню.

18. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.

19. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті, або відмовились від отримання такого документа.

Оформлення, видача та обмін паспорта

20. Оформлення, видача та обмін паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюється територіальним підрозділом ДМС:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

21. Для оформлення паспорта особа подає:

1) заяву-анкету;

2) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта вперше);

3) у необхідних випадках - довідку про реєстрацію особи громадянином України або інші документи, що підтверджують громадянство України;

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на постійне проживання в Україну);

5) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб);

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

22. У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

23. У разі оформлення паспорта дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка не досягла шістнадцятирічного віку, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

24. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт) працівник територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт.

Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

25. Рішення про видачу паспорта особі приймається територіальним підрозділом ДМС виключно на підставі даних, що містяться в базах даних Головного обчислювального центру Реєстру.

26. Для обміну паспорта особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт, що підлягає обміну;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

4) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну.

27. У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені у пункті 26 цього Порядку документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

28. Обмін паспорта проводиться в порядку, встановленому для його первинного оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

3) закінчення строку дії паспорта;

4) непридатності паспорта для подальшого використання.

29. У разі обміну паспорта у зв'язку з його непридатністю для подальшого використання територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка.

Рішення про обмін паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний підрозділ ДМС за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

30. Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

5) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта);

6) довідку компетентного органу іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт (для прийняття рішення про переоформлення паспорта замість втраченого або викраденого за кордоном).

31. Про втрату або викрадення паспорта на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення паспорта за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

32. Територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта, протягом однієї доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

33. Замість втраченого або викраденого паспорта територіальний підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт.

34. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, знайшла паспорт, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

35. У разі повідомлення особою про втрату або викрадення паспорта територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу такій особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка.

36. Рішення про переоформлення паспорта замість втраченого або викраденого паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

37. Під час видачі паспорта проводиться перевірка персональних даних особи, на ім'я якої оформлено паспорт, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі паспорта

38. Територіальний підрозділ ДМС має право відмовити у видачі паспорта, якщо:

1) стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта;

2) особа вже отримала паспорт, який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

39. У рішенні про відмову у видачі паспорта, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального підрозділу ДМС з повторною заявою про видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта

40. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

41. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

42. У разі закінчення строку дії паспорта або смерті особи паспорт повертається територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

43. У особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом. Після звільнення з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

44. Забороняється вилучення у особи паспорта, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта в заставу.

45. Територіальні підрозділи ДМС мають право вилучити паспорт у разі його використання особою з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом. Не підлягає вилученню паспорт, який безпосередньо надає змогу ідентифікувати особу, на ім'я якої він оформлений, відповідно до інформації отриманої з баз даних Реєстру.

46. Порядок зберігання паспортів встановлює МВС.

47. Паспорт вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);

3) непридатності паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли паспорт знайдено, а замість нього видано новий;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття паспорта під час заповнення;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства.

48. У разі оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства керівник територіального підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному підрозділі ДМС.

49. Недійсний паспорт списується та знищується територіальним підрозділом ДМС, який оформив і видав такий паспорт.

50. Списання та знищення паспортів здійснюється комісією в складі не менше трьох посадових осіб територіального підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних паспортів у трьох примірниках.

51. Акт про списання та знищення недійсних паспортів складається щомісяця.

52. Паспорти, вилучені територіальним підрозділом ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів. Територіальний підрозділ ДМС проставляє відмітку про факт знищення паспорта в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт.

53. Після оформлення особі паспорта її попередній паспорт вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення

54. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

55. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта особі, якій було відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

56. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

57. У разі оскарження особою рішення про оформлення та видачу паспорта остаточне рішення приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта

58. До паспорта вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

ім'я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

місце народження;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

59. У паспорті ім'я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

60. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

61. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у паспорті на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

62. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки паспорта заповнюються українською мовою та через скісну риску - англійською мовою.

63. До зони візуальної перевірки паспорта дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

64. Зона візуальної перевірки паспорта заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

65. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE

 

Ім'я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я та по батькові / Name and patronymic

зазначаються ім'я та по батькові

змінна

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/Nationality

Україна/UKR

11

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Номер документа

Документ N / Document No

зазначається номер виданого паспорта

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта

10

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта

10

Уповноваже-ний суб'єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт

4

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження особи

змінна

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

Відцифрований підпис особи

 

відцифрований підпис особи

 

66. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, сімейний стан, відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

67. Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації здійснюється виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

68. До паспортів осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

69. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

70. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

71. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

72. Територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт, позначається чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних підрозділів, що видали паспорт, встановлюються ДМС.

73. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

74. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься до зони візуальної перевірки паспорта згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

75. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія (далі - паспорт, що не містить безконтактного електронного носія), є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.

2. Паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, дійсний для укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3. Кожен громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від отримання паспорта громадянина України, в який імплантовано безконтактний електронний носій, незалежно від віку зобов'язаний отримати паспорт, що не містить безконтактного електронного носія.

4. Паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, оформляється особам (починаючи від народження) незалежно від віку на кожні 10 років.

Паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, видається територіальним підрозділом ДМС не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

5. Паспорт виготовляється у формі картки, що не містить безконтактного електронного носія.

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється територіальними підрозділами ДМС незалежно від місця проживання особи в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Порядок взаємодії територіальних підрозділів ДМС із Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

8. Керівник територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

9. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт, що не містить безконтактного електронного носія:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт, що не містить безконтактного електронного носія;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер та серія оформленого паспорта, що не містить безконтактного електронного носія;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

підпис особи із зазначенням дати отримання паспорта, що не містить безконтактного електронного носія.

10. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

11. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

12. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що надійшли з вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, та передає їх до Центру. Центр здійснює персоналізацію паспорта, що не містить безконтактного електронного носія.

13. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

14. Виготовлені Центром паспорти, що не містять безконтактного електронного носія, надсилаються територіальному підрозділу ДМС або особі на підставі її письмової заяви в порядку, встановленому законодавством.

15. За оформлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито.

16. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

17. Державне мито не стягується:

1) за видачу паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, вперше;

2) за обмін паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, в разі допущення помилки в інформації, внесеній до нього. Зазначена інформація підлягає виправленню.

18. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт, що не містить безконтактного електронного носія.

Оформлення, видача та обмін паспорта, що не містить безконтактного електронного носія

19. Оформлення, видача та обмін паспорта, що не містить безконтактного електронного носія (у тому числі замість втраченого або викраденого), здійснюється територіальним підрозділом ДМС:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

20. Для оформлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України, в який імплантовано безконтактний електронний носій;

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта вперше);

4) у необхідних випадках - довідку про реєстрацію особи громадянином України або інші документи, що підтверджують громадянство України;

5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на постійне проживання в Україну);

6) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб);

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

21. У разі оформлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

22. У разі оформлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка не досягла шістнадцятирічного віку, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

23. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт, що не містить безконтактного електронного носія) працівник територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт.

Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

24. Рішення про видачу паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, особі приймається територіальним підрозділом ДМС виключно на підставі даних, що містяться в базах даних Головного обчислювального центру Реєстру.

25. Для обміну паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України, в який імплантовано безконтактний електронний носій;

3) паспорт, що підлягає обміну;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

5) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну.

26. У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені у пункті 25 цього Порядку документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

27. Обмін паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, проводиться в порядку, встановленому для його первинного оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до зазначеного паспорта;

3) закінчення строку дії такого паспорта;

4) непридатності паспорта для подальшого використання.

28. У разі обміну паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, у зв'язку з його непридатністю для подальшого використання територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка.

Рішення про обмін паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, приймає територіальний підрозділ ДМС за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

29. Для оформлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України, в який імплантовано безконтактний електронний носій;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

6) довідку компетентного органу іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що не містить безконтактного електронного носія (для прийняття рішення про переоформлення паспорта замість втраченого або викраденого за кордоном).

30. Про втрату або викрадення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

31. Територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, протягом однієї доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

32. Замість втраченого або викраденого паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, територіальний підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт, що не містить безконтактного електронного носія.

33. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, знайшла паспорт, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

34. У разі повідомлення особою про втрату або викрадення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу такій особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка.

35. Рішення про переоформлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія

36. Територіальний підрозділ ДМС має право відмовити у видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, якщо:

1) стосовно видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта, що не містить безконтактного електронного носія;

2) особа вже отримала паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

37. У рішенні про відмову у видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального підрозділу ДМС з повторною заявою про видачу паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта, що не містить безконтактного електронного носія

38. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

39. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

40. У разі закінчення строку дії паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, або смерті особи паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, повертається територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

41. У особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом. Після звільнення з-під варти чи від відбування покарання паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, повертається його власникові.

42. Забороняється вилучення у особи паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта в заставу.

43. Територіальні підрозділи ДМС мають право вилучити паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, у разі його використання особою з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом. Не підлягає вилученню паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, який безпосередньо надає змогу ідентифікувати особу, на ім'я якої він оформлений, відповідно до інформації, отриманої з баз даних Реєстру.

44. Порядок зберігання паспортів, що не містять безконтактного електронного носія, встановлює МВС.

45. Паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, що не містить безконтактного електронного носія, записам в інших документах);

3) непридатності паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли паспорт знайдено, а замість нього видано новий;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття паспорта під час заповнення;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства.

46. У разі оформлення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, з порушенням вимог законодавства керівник територіального підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному підрозділі ДМС.

47. Недійсний паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, списується та знищується територіальним підрозділом ДМС, який оформив і видав такий паспорт.

48. Списання та знищення паспортів, що не містять безконтактного електронного носія, здійснюється комісією в складі не менше трьох посадових осіб територіального підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних паспортів, що не містять безконтактного електронного носія, у трьох примірниках.

49. Акт про списання та знищення недійсних паспортів, що не містять безконтактного електронного носія, складається щомісяця.

50. Паспорти, що не містять безконтактного електронного носія, вилучені територіальним підрозділом ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів, що не містять безконтактного електронного носія. Територіальний підрозділ ДМС проставляє відмітку про факт знищення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт.

51. Після оформлення особі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, її попередній паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове затримання та вилучення

52. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

53. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, особі, якій було відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

54. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

55. У разі оскарження особою рішення про оформлення та видачу паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, остаточне рішення приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта, що не містить безконтактного електронного носія

56. До паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

ім'я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

місце народження;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

57. У паспорті, що не містить безконтактного електронного носія, ім'я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

58. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

59. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у паспорті, що не містить безконтактного електронного носія, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

60. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, заповнюються українською мовою та через скісну риску - англійською мовою.

61. До зони візуальної перевірки паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

62. Зона візуальної перевірки паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

63. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE

 

Ім'я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я та по батькові / Name and patronymic

зазначаються ім'я та по батькові

змінна

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/Nationality

Україна/UKR

11

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Номер документа

Документ N / Document No

зазначається номер виданого паспорта, що не містить безконтактного електронного носія

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта, що не містить безконтактного електронного носія

10

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта, що не містить безконтактного електронного носія

10

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального підрозділу ДМС, який видав паспорт, що не містить безконтактного електронного носія

4

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження особи

змінна

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

Відцифрований підпис особи

 

відцифрований підпис особи

 

64. До паспортів, що не містять безконтактного електронного носія, осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

65. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

66. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

67. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

68. Територіальний підрозділ ДМС, який видав паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, позначається чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального підрозділу ДМС, який видав паспорт, що не містить безконтактного електронного носія.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних підрозділів, які видали паспорт, що не містить безконтактного електронного носія, встановлюються ДМС.

69. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

70. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься до зони візуальної перевірки паспорта, що не містить безконтактного електронного носія, згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

71. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (далі - паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься), є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України особи, на ім'я якої він оформлюється, на території України.

2. Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дійсний для укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3. Кожен громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від внесення інформації до безконтактного електронного носія паспорта громадянина України, незалежно від віку зобов'язаний отримати паспорт громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

4. Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, оформляється всім особам (починаючи від народження) незалежно від віку на кожні 10 років.

Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, видається територіальним підрозділом ДМС не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

5. Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, інформація на який не вноситься на підставі заяви особи.

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється територіальними підрозділами ДМС незалежно від місця проживання особи в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Порядок взаємодії територіальних підрозділів ДМС із Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

8. Керівник територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

9. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер та серія оформленого паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

підпис особи із зазначенням дати отримання паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

10. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

11. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

12. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що надійшли з вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію такого паспорта.

13. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

14. Виготовлені Центром паспорти, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, надсилаються територіальному підрозділу ДМС або особі на підставі її письмової заяви в порядку, встановленому законодавством.

15. За оформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито.

16. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

17. Державне мито не стягується:

1) за видачу паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вперше;

2) за обмін паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі допущення помилки в інформації, внесеній до нього. Зазначена інформація підлягає виправленню.

18. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

Оформлення, видача та обмін паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

19. Оформлення, видача та обмін паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (у тому числі замість втраченого або викраденого), здійснюється територіальним підрозділом ДМС:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

20. Для оформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта вперше);

4) у разі потреби у необхідних випадках - довідку про реєстрацію особи громадянином України або інші документи, що підтверджують громадянство України;

5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на постійне проживання в Україну);

6) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб);

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

21. У разі оформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

22. У разі оформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка не досягла шістнадцятирічного віку, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

23. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься) працівник територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт.

Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

24. Рішення про видачу паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі приймається територіальним підрозділом ДМС виключно на підставі даних, що містяться в базах даних Головного обчислювального центру Реєстру.

25. Для обміну паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) паспорт, що підлягає обміну;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

5) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну.

26. У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені у пункті 25 цього Порядку документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

27. Обмін паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, проводиться в порядку, встановленому для його первинного оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до такого паспорта;

3) закінчення строку дії такого паспорта;

4) непридатності такого паспорта для подальшого використання.

28. У разі обміну паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у зв'язку з його непридатністю для подальшого використання територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка.

Рішення про обмін паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний підрозділ ДМС за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

29. Для оформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

6) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта);

7) довідку компетентного органу іноземної держави, в якій втрачено або викрадено такий паспорт (для прийняття рішення про переоформлення паспорта замість втраченого або викраденого за кордоном).

30. Про втрату або викрадення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

31. Територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, протягом однієї доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

32. Замість втраченого або викраденого паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальний підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт.

33. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, знайшла паспорт, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

34. У разі повідомлення особою про втрату або викрадення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу такій особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка.

35. Рішення про переоформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

36. Територіальний підрозділ ДМС має право відмовити у видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, якщо:

1) стосовно видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта;

2) особа вже отримала паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

37. У рішенні про відмову у видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального підрозділу ДМС з повторною заявою про видачу паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

38. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

39. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

40. У разі закінчення строку дії паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, або смерті особи такий паспорт повертається територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

41. У особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом. Після звільнення з-під варти чи від відбування покарання такий паспорт повертається його власникові.

42. Забороняється вилучення у особи паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта в заставу.

43. Територіальні підрозділи ДМС мають право вилучити паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у разі його використання особою з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом. Не підлягає вилученню паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який безпосередньо дає змогу ідентифікувати особу, на ім'я якої він оформлений, відповідно до інформації, отриманої з баз даних Реєстру.

44. Порядок зберігання паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, встановлює МВС.

45. Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідності записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);

3) непридатності паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли такий паспорт знайдено, а замість нього видано новий;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття такого паспорта під час заповнення;

8) оформлення такого паспорта з порушенням вимог законодавства.

46. У разі оформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з порушенням вимог законодавства керівник територіального підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному підрозділі ДМС.

47. Недійсний паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, списується та знищується територіальним підрозділом ДМС, який оформив і видав такий паспорт.

48. Списання та знищення недійсних паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, у трьох примірниках.

49. Акт про списання та знищення недійсних паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, складається щомісяця.

50. Паспорти, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, вилучені територіальним підрозділом ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься. Територіальний підрозділ ДМС проставляє відмітку про факт знищення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний підрозділ ДМС, що видав такий паспорт.

51. Після оформлення особі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, її попередній паспорт вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення

52. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

53. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, якій було відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

54. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

55. У разі оскарження особою рішення про оформлення та видачу паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, остаточне рішення приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

56. До паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

ім'я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

місце народження;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

57. У паспорті, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, ім'я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

58. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

59. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у паспорті, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

60. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюються українською мовою та через скісну риску - англійською мовою.

61. До зони візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

62. Зона візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

63. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE

 

Ім'я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я та по батькові / Name and patronymic

зазначаються ім'я та по батькові

змінна

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/Nationality

Україна/UKR

11

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Номер документа

Документ N / Document No

зазначається номер виданого паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

10

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

10

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

4

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження особи

змінна

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

Відцифрований підпис особи

 

відцифрований підпис особи

 

64. До паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

65. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

66. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

67. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

68. Територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт, позначається чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних підрозділів, що видали паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, встановлюються ДМС.

69. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

70. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься до зони візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

71. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім'я якої він оформлений, за кордоном і дає такій особі право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон.

3. Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон видається територіальним органом або підрозділом ДМС (за кордоном - закордонною дипломатичною установою України):

1) не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від'їжджає, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон громадянам, які проживають в Україні, здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон громадянам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, здійснюється закордонними дипломатичними установами України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

8. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС із Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

9. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

10. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон.

11. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

12. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

13. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію паспорта для виїзду за кордон та вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до документів IKAO.

14. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

15. Виготовлені Центром паспорти для виїзду за кордон надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) або заявникові на підставі його письмової заяви в порядку, встановленому законодавством.

16. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон.

17. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

18. За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та у розмірах, визначених законодавством.

19. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

20. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт для виїзду за кордон - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон не справляється.

21. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон.

22. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт для виїзду за кордон, або відмовились від отримання такого документа.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон

23. Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюється громадянам України:

1) які постійно проживають в Україні, - територіальними органами або підрозділами ДМС;

2) які постійно чи тимчасово проживають за кордоном, - закордонними дипломатичними установами України.

24. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

25. Оформлення, видача та обмін за кордоном паспорта для виїзду за кордон здійснюється:

1) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

26. Підставою для термінового (до трьох робочих днів) розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, у тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети приймаються протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

27. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон у разі тимчасового виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України;

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше);

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

28. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 27 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

29. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 27 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

30. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон в разі виїзду на постійне проживання за кордон особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань - у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

31. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон громадянин України, який постійно або тимчасово проживає за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

1) заяву-анкету;

2) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше);

4) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном;

5) заяву батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з батьків, з ким проживає особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату консульського збору або оригінал і копію документа про звільнення від сплати консульського збору.

32. Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, також подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України, якщо інше не передбачено законом. Форма довідки затверджується Міноборони.

33. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон) працівник територіального органу або підрозділу ДМС чи консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон.

34. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

35. Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон приймається територіальним органом або підрозділом ДМС чи консульською посадовою особою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

36. У разі залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали за кордон тимчасово, рішення про оформлення їм паспорта для виїзду за кордон приймається консульською посадовою особою в порядку, встановленому МЗС.

37. Для обміну паспорта для виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;

3) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

4) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі обміну за кордоном);

5) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

38. Обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

3) закінчення строку дії такого паспорта;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

39. Рішення про обмін паспорта для виїзду за кордон, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - консульська посадова особа) за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

40. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

4) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі оформлення за кордоном), - за наявності;

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі оформлення за кордоном);

6) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України);

7) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта на території України);

8) довідку, видану компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон (для прийняття рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого за кордоном);

9) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

41. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

42. Територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, протягом однієї доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

43. Оформлення і видача паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого та його обмін здійснюються територіальним органом або підрозділом ДМС (у разі проживання особи в Україні) чи закордонною дипломатичною установою України (у разі постійного або тимчасового проживання особи за кордоном).

44. У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, паспорта для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування особи в Україні оформлення та видача їй паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальним органом або підрозділом МЗС.

45. Замість втраченого або викраденого паспорта для виїзду за кордон територіальний орган або підрозділ ДМС чи закордонна дипломатична установа України після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт для виїзду за кордон.

46. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для списання та знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

47. У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта для виїзду за кордон довідки встановленого МВС та МЗС зразка.

48. Рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

49. Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім'я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон

50. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України має право відмовити особі у видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:

1) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

2) особа вже отримала паспорт для виїзду за кордон, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для виїзду за кордон з підстав, визначених цим Порядком);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

51. Територіальний орган або підрозділ ДМС може прийняти рішення про тимчасову відмову у видачі особі паспорта для виїзду за кордон в разі, коли:

1) особа обізнана з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого статтею 12 Закону України "Про державну таємницю" (лише в разі виїзду на постійне проживання за кордон);

2) щодо особи діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно особи в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого особі заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) особа засуджена за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) особа ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) особа свідомо сповістила про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) особа підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;

8) щодо особи подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

9) особа перебуває під адміністративним наглядом, - до припинення нагляду.

52. У разі оформлення виїзду за кордон на постійне проживання особи, яка обізнана з відомостями, що становлять державну таємницю, орган СБУ повідомляє відповідному територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) на його запит про строк тимчасового обмеження, а також про установу, підприємство, організацію, якими встановлено таке обмеження. Зазначені відомості територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - закордонна дипломатична установа України) повідомляє особі.

53. Рішення про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон приймається за наявності у територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

54. У рішенні про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України з повторною заявою про видачу паспорта для виїзду за кордон в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта для виїзду за кордон

55. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт для виїзду за кордон підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

56. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

57. У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон чи смерті особи паспорт для виїзду за кордон повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

58. Забороняється вилучення у особи паспорта для виїзду за кордон, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон у заставу.

59. У разі виникнення обставин, що обмежують відповідно до цього Порядку право особи на виїзд за кордон, особа зобов'язана здати свій паспорт для виїзду за кордон на зберігання до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання у місячний строк після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт для виїзду за кордон, що зберігається територіальним органом чи підрозділом ДМС, повертається у десятиденний строк з моменту звернення особи або її представника.

60. Паспорт для виїзду за кордон може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктом 51 цього Порядку, або в разі використання паспорта для виїзду за кордон з метою вчинення злочину, або в разі виявлення в такому паспорті підроблення, а також у разі припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта для виїзду за кордон в таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, СБУ, Держприкордонслужби, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

61. У разі повернення особі тимчасово затриманого (вилученого) паспорта для виїзду за кордон в межах строку його дії державне мито не справляється.

62. Порядок зберігання паспорта для виїзду за кордон встановлюється МВС.

63. Паспорт для виїзду за кордон вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті для виїзду за кордон, записам в інших документах);

3) непридатності такого паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли паспорт знайдено, а замість нього видано новий паспорт для виїзду за кордон;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття паспорта для виїзду за кордон під час заповнення;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства.

64. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу чи підрозділу ДМС проводить службове розслідування. За результатами розслідування складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

65. Недійсні паспорти для виїзду за кордон списує та знищує територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, які прийняли рішення про списання та знищення таких паспортів.

66. Списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон у трьох примірниках.

67. Акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон складається щомісяця.

68. Паспорти для виїзду за кордон, вилучені територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів для виїзду за кордон. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України проставляє відмітку про факт знищення паспорта для виїзду за кордон в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав паспорт для виїзду за кордон, а за кордоном - закордонну дипломатичну установу України.

69. Після оформлення особі паспорта для виїзду за кордон її попередній паспорт для виїзду за кордон вилучається та анулюється (крім випадків оформлення в установленому порядку другого паспорта для виїзду за кордон), після чого списується та знищується.

За заявою особи її анульований паспорт для виїзду за кордон може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, його тимчасове затримання та вилучення

70. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

71. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта для виїзду за кордон особі, якій було тимчасово відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

72. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним органом або підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У разі вчинення аналогічних дій за кордоном МЗС за наявності підстав має право скасувати прийняте закордонною дипломатичною установою України рішення та подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

73. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон остаточне рішення щодо оформлення та видачі паспорта для виїзду за кордон особі у разі її проживання в Україні приймає ДМС, а у разі постійного проживання чи тимчасового перебування особи за кордоном - МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС чи МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта для виїзду за кордон

74. До паспорта для виїзду за кордон вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім'я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).

75. У паспорті для виїзду за кордон ім'я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

76. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

77. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, в паспорті для виїзду за кордон на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

78. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон заповнюються українською та англійською мовами.

79. Сторінка даних паспорта для виїзду за кордон заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

80. На сторінку даних паспорта для виїзду за кордон дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

81. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Паспорт

ПАСПОРТ PASSPORT

 

Тип документа

Тип/Type

P

2

Код держави

Код держави / Country code

UKR

3

Номер документа

Номер паспорта / Passport No

зазначається номер виданого паспорта для виїзду за кордон

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я

Ім'я/Given Names

зазначається ім'я

змінна

Громадянство

Громадянство/Nationality

УКРАЇНА/UKRAINE

15

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта для виїзду за кордон

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу чи підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України, які видали паспорт для виїзду за кордон

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред'явника / Holder's signature

відцифрований підпис громадянина України

 

Елемент ідентифікації

 

два відцифрованих образи обличчя громадянина України, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації

 

82. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт для виїзду за кордон, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до документів IKAO.

Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт для виїзду за кордон, додаткової змінної інформації здійснюється виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

83. До паспортів для виїзду за кордон, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

84. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

85. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

86. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом для виїзду за кордон з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

87. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, що видали паспорт для виїзду за кордон, позначаються:

1) у разі оформлення особам, які постійно проживають в Україні, - чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що видав паспорт для виїзду за кордон.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85;

2) у разі оформлення особам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - цифрою, яка позначає орган, що оформив документ ("1" - МЗС, "2" - дипломатичне представництво України, "3 - 9" - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування такого органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

Коди територіальних органів чи підрозділів встановлюються ДМС, а закордонних дипломатичних установ України - МЗС.

88. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

89. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

90. Дані про перебування на консульському обліку вносяться на другу або третю сторінку паспорта для виїзду за кордон.

91. Інформація про наявність у громадянина України двох закордонних паспортів вноситься до машинозчитуваної зони другого з паспортів (40 і 41 позиції знаків нижнього машинозчитуваного рядка) та на четверту чи п'яту сторінку першого паспорта для виїзду за кордон. У разі одночасного оформлення двох паспортів для виїзду за кордон інформація про це вноситься до машинозчитуваної зони кожного з них.

92. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

Загальні положення

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія (далі - паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія), є документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України особи, на ім'я якої він оформлений, за кордоном і дає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, має право на отримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

3. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, видається територіальним органом або підрозділом ДМС (за кордоном - закордонною дипломатичною установою України):

1) не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від'їжджає, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних та не містить безконтактного електронного носія.

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особам, які проживають в Україні, здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, громадянам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, здійснюється дипломатичними установами України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

8. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС із Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

9. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

10. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

відомості про відмову особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

підпис особи із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

11. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

12. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

13. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію такого паспорта.

14. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

15. Виготовлені Центром паспорти для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) чи заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

16. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

17. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

18. За оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.

19. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

20. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, не справляється.

21. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

22. Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія (у тому числі замість втраченого або викраденого), здійснюється громадянам України:

1) які постійно проживають в Україні, - територіальними органами або підрозділами ДМС;

2) які постійно чи тимчасово проживають за кордоном, - закордонними дипломатичними установами України.

23. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

24. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, за кордоном здійснюється:

1) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

25. Підставою для термінового (до трьох робочих днів) розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, в тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети приймаються протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

26. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, у разі тимчасового виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України;

3) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вперше);

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

27. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом із документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

28. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

29. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в разі виїзду на постійне проживання за кордон особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань - у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

30. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, громадянин України, який постійно або тимчасово проживає за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вперше);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном;

6) заяву батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з батьків, з ким проживає особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату консульського збору або оригінал і копію документа про звільнення від сплати консульського збору.

31. Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, також подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України, якщо інше не передбачено законом. Форма довідки затверджується Міноборони.

32. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія) працівник територіального органу або підрозділу ДМС чи консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

33. Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС чи консульською посадовою особою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

34. У разі залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали за кордон тимчасово, рішення про оформлення їм паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, приймається консульською посадовою особою в порядку, встановленому МЗС.

35. Для обміну паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

3) паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який підлягає обміну;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі обміну за кордоном);

6) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими такий паспорт підлягає обміну;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

36. Обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення, у разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до зазначеного паспорта;

3) закінчення строку дії такого паспорта;

4) непридатності такого паспорта для подальшого використання.

37. Рішення про обмін паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - консульська посадова особа) за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

38. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення такого паспорта у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) заяву про відмову від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі оформлення за кордоном), - за наявності;

6) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі оформлення за кордоном);

7) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на території України);

8) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на території України);

9) довідку, видану компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено такий паспорт (для прийняття рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого за кордоном);

10) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

39. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

40. Територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

41. Оформлення і видача паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого та його обмін здійснюються територіальним органом або підрозділом ДМС (у разі проживання особи в Україні) чи закордонною дипломатичною установою України (у разі постійного або тимчасового проживання особи за кордоном).

42. У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, або закінчення строку його дії під час перебування особи в Україні оформлення та видача їй такого паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом МЗС.

43. Замість втраченого або викраденого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, територіальний орган або підрозділ ДМС чи закордонна дипломатична установа України після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

44. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, для списання та знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

45. У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, довідки встановленого МВС та МЗС зразка.

46. Рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

47. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України має право відмовити особі у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, якщо:

1) стосовно видачі такого паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання такого паспорта;

2) особа вже отримала паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з підстав, визначених цим Порядком);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі такого паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

48. Територіальний орган або підрозділ ДМС може прийняти рішення про тимчасову відмову у видачі особі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в разі, коли:

1) особа обізнана з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого статтею 12 Закону України "Про державну таємницю" (лише в разі виїзду на постійне проживання за кордон);

2) щодо особи діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно особи в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого особі заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) особа засуджена за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) особа ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) особа свідомо сповістила про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) особа підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;

8) щодо особи подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

9) особа перебуває під адміністративним наглядом, - до припинення нагляду.

49. У разі оформлення виїзду за кордон на постійне проживання особи, яка обізнана з відомостями, що становлять державну таємницю, орган СБУ повідомляє відповідному територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) на його запит про строк тимчасового обмеження, а також про установу, підприємство, організацію, якими встановлено таке обмеження. Зазначені відомості територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - закордонна дипломатична установа України) повідомляє особі.

50. Рішення про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, приймається за наявності у територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

51. У рішенні про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України з повторною заявою про видачу паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

52. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

53. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

54. У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, чи смерті особи такий паспорт повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

55. Забороняється вилучення у особи паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, у заставу.

56. У разі виникнення обставин, що обмежують відповідно до цього Порядку право особи на виїзд за кордон, особа зобов'язана здати свій паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на зберігання до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання у місячний строк після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, який зберігається територіальним органом або підрозділом ДМС, повертається у десятиденний строк з моменту звернення особи або її представника.

57. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктом 48 цього Порядку, або в разі використання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з метою вчинення злочину, або в разі виявлення в такому паспорті підроблення, а також у разі припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, СБУ, Держприкордонслужби, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

58. У разі повернення особі тимчасово затриманого (вилученого) паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в межах строку його дії державне мито не справляється.

59. Порядок зберігання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, встановлюється МВС.

60. Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, записам в інших документах);

3) непридатності такого паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли паспорт знайдено, а замість нього видано новий паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, під час заповнення;

8) його оформлення з порушенням вимог законодавства.

61. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування. За результатами розслідування складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

62. Недійсні паспорти для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, списує та знищує територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, які прийняли рішення про списання та знищення таких паспортів.

63. Списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, у трьох примірниках.

64. Акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, складається щомісяця.

65. Паспорти для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, вилучені територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України проставляє відмітку про факт знищення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, який видав паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, а за кордоном - закордонну дипломатичну установу України.

66. Після оформлення особі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, її попередній паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вилучається та анулюється (крім випадків оформлення в установленому порядку другого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія), після чого списується та знищується.

За заявою особи її анульований паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове затримання та вилучення

67. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

68. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, особі, якій було тимчасово відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

69. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним органом або підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У разі вчинення аналогічних дій за кордоном МЗС за наявності підстав має право скасувати прийняте закордонною дипломатичною установою України рішення та подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

70. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, остаточне рішення щодо оформлення та видачі такого паспорта особі у разі її проживання в Україні приймає ДМС, а у разі постійного проживання чи тимчасового перебування особи за кордоном - МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС чи МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

71. До паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім'я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).

72. У паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, ім'я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

73. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

74. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, в паспорті для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

75. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, заповнюються українською та англійською мовами.

76. Сторінка даних паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

77. На сторінку даних паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

78. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Паспорт

ПАСПОРТ PASSPORT

 

Тип документа

Тип/Type

P

2

Код держави

Код держави / Country code

UKR

3

Номер документа

Номер паспорта / Passport No

зазначається номер виданого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я

Ім'я/Given Names

зазначається ім'я

змінна

Громадянство

Громадянство/Nationality

УКРАЇНА/UKRAINE

15

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать особи

3

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу або підрозділу ДМС чи закордонної дипломатичної установи України, які видали паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред'явника / Holder's signature

відцифрований підпис

 

Елемент ідентифікації

 

два відцифрованих образи обличчя громадянина України, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації

 

79. До паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

80. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

81. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

82. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

83. Територіальний орган чи підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, які видали паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, позначаються:

1) у разі оформлення особам, які постійно проживають в Україні, - чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу чи підрозділу ДМС, який видав паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85;

2) у разі оформлення особам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - цифрою, яка позначає орган, що оформив документ ("1" - МЗС, "2" - дипломатичне представництво України, "3 - 9" - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування такого органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

Коди територіальних органів або підрозділів встановлюються ДМС, а закордонних дипломатичних установ України - МЗС.

84. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

85. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

86. Дані про перебування на консульському обліку вносяться на другу або третю сторінку паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

87. Інформація про наявність у громадянина України двох закордонних паспортів, що не містять безконтактного електронного носія, вноситься до машинозчитуваної зони другого з паспортів (40 і 41 позиції знаків нижнього машинозчитуваного рядка) та на четверту чи п'яту сторінку першого паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія. У разі одночасного оформлення двох паспортів для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія, інформація про це вноситься до машинозчитуваної зони кожного з них.

88. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (далі - паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься), є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім'я якої він оформлений, за кордоном і дає такій особі право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, має право на отримання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

3. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, видається територіальним органом чи підрозділом ДМС (за кордоном - закордонною дипломатичною установою України):

1) не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від'їжджає, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.

На безконтактний електронний носій вноситься тільки унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр).

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, громадянам, які проживають в Україні, здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

7. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, громадянам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, здійснюється закордонними дипломатичними установами України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

8. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС із Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

9. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

10. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

відомості про відмову особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

11. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

12. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

13. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію такого паспорта.

14. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

15. Виготовлені Центром паспорти для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) чи заявникові на підставі його письмової заяви в порядку, встановленому законодавством.

16. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

17. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

18. За оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.

19. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

20. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, не справляється.

21. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

22. Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (у тому числі замість втраченого або викраденого), здійснюється громадянам України:

1) які постійно проживають в Україні, - територіальними органами або підрозділами ДМС;

2) які постійно чи тимчасово проживають за кордоном, - закордонними дипломатичними установами України.

23. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

24. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, за кордоном здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

25. Підставою для термінового (до трьох робочих днів) розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, в тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети приймаються протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

26. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у разі тимчасового виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) паспорт громадянина України;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вперше);

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

27. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

28. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 26 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

29. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі виїзду на постійне проживання за кордон особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань - у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

30. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вперше);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном;

6) заяву батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з батьків, з ким проживає особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату консульського збору або оригінал документа про звільнення від сплати консульського збору.

31. Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, також подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України, якщо інше не передбачено законом. Форма довідки затверджується Міноборони.

32. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься) працівник територіального органу або підрозділу ДМС чи консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

33. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

34. Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС чи консульською посадовою особою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

35. У разі залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали туди тимчасово, рішення про оформлення їм паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається консульською посадовою особою в порядку, встановленому МЗС.

36. Для обміну паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

3) паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, що підлягає обміну;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання особи за кордоном (у разі обміну за кордоном);

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору);

7) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає обміну.

У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими такий паспорт підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

37. Обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до такого паспорта;

3) закінчення строку дії зазначеного паспорта;

4) непридатності такого паспорта для подальшого використання.

38. Рішення про обмін паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний орган чи підрозділ ДМС (за кордоном - консульська посадова особа) за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

39. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) заяву про відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія;

4) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

5) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі оформлення за кордоном);

6) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання особи за кордоном (у разі оформлення за кордоном), - за наявності;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал та копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору);

8) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

9) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта на території України);

10) довідку, видану компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено такий паспорт (для прийняття рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого за кордоном).

40. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

41. Територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, протягом однієї доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

42. Оформлення і видача паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого та його обмін здійснюються територіальним органом або підрозділом ДМС (у разі проживання особи в Україні) або закордонною дипломатичною установою України (у разі постійного або тимчасового проживання особи за кордоном).

43. У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, або закінчення строку його дії під час перебування в Україні оформлення та видача їй такого паспорта здійснюється територіальним органом чи підрозділом ДМС.

44. Замість втраченого або викраденого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальний орган або підрозділ ДМС чи закордонна дипломатична установа України після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

45. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, для знищення найближчому територіальному органу чи підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

46. У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у зв'язку з його втратою або викраденням, довідки встановленого МВС зразка.

47. Рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

48. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України має право відмовити особі у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, якщо:

1) стосовно видачі такого паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання такого паспорта;

2) особа вже отримала паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з підстав, визначених цим Порядком);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі такого паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

49. Територіальний орган або підрозділ ДМС може прийняти рішення про тимчасову відмову у видачі особі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі, коли:

1) особа обізнана з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого статтею 12 Закону України "Про державну таємницю" (лише в разі виїзду на постійне проживання за кордон);

2) щодо особи діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно особи в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого особі заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) особа засуджена за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) особа ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) особа свідомо сповістила про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) особа підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;

8) щодо особи подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

9) особа перебуває під адміністративним наглядом, - до припинення нагляду.

50. У разі оформлення виїзду за кордон на постійне проживання особи, яка обізнана з відомостями, що становлять державну таємницю, орган СБУ повідомляє відповідному територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) на його запит про строк тимчасового обмеження, а також про установу, підприємство, організацію, якими встановлено таке обмеження. Зазначені відомості територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - закордонна дипломатична установа України) повідомляє особі.

51. Рішення про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається за наявності у територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

52. У рішенні про відмову у видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС, а за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України з повторною заявою про видачу паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

53. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

54. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

55. У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, чи смерті особи такий паспорт повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

56. Забороняється вилучення у особи паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у заставу.

57. У разі виникнення обставин, що обмежують відповідно до цього Порядку право особи на виїзд за кордон, особа зобов'язана здати свій паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на зберігання до територіального органу чи підрозділу ДМС за місцем проживання у місячний строк після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, що зберігається територіальним органом чи підрозділом ДМС, повертається у десятиденний строк з моменту звернення особи або її представника.

58. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктом 49 цього Порядку, або в разі використання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з метою вчинення злочину, або в разі виявлення в такому паспорті підроблення, а також у разі припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, СБУ, Держприкордонслужби, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу чи підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

59. У разі повернення особі тимчасово затриманого (вилученого) паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в межах строку його дії державне мито не справляється.

60. Порядок зберігання паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, встановлюється МВС.

61. Паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, записам в інших документах);

3) непридатності такого паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли паспорт знайдено, а замість нього видано новий паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, під час заповнення;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства.

62. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування. За результатами розслідування складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

63. Недійсні паспорти для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, списує та знищує територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, які прийняли рішення про списання та знищення таких паспортів.

64. Списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи України. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, у трьох примірниках.

65. Акт про списання та знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, складається щомісяця.

66. Паспорти для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, вилучені територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України проставляє відмітку про факт знищення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, а за кордоном - закордонну дипломатичну установу України.

67. Після оформлення особі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, її попередній паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вилучається та анулюється (крім випадку оформлення в установленому порядку другого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься), після чого списується та знищується.

За заявою особи її анульований паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення

68. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

69. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, якій було тимчасово відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

70. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним органом або підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У разі вчинення аналогічних дій за кордоном МЗС за наявності підстав має право скасувати прийняте закордонною дипломатичною установою України рішення та подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

71. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, остаточне рішення щодо оформлення та видачі такого паспорта особі у разі її проживання в Україні приймає ДМС, а у разі постійного проживання чи тимчасового перебування особи за кордоном - МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС чи МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

72. До паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім'я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).

73. У паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, ім'я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

74. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

75. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, в паспорті для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

76. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюються українською та англійською мовами.

77. Сторінка даних паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюється відповідно до вимог IKAO Doc 9303.

78. На сторінку даних паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

79. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Паспорт

ПАСПОРТ PASSPORT

 

Тип документа

Тип/Type

P

2

Код держави

Код держави / Country code

UKR

3

Номер документа

Номер паспорта / Passport No

зазначається номер виданого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я

Ім'я/Given Names

зазначається ім'я

змінна

Громадянство

Громадянство Nationality

УКРАЇНА/UKRAINE

15

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу або підрозділу ДМС чи закордонної дипломатичної установи України, які видали паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред'явника / Holder's signature

відцифрований підпис громадянина України

 

Елемент ідентифікації

 

два відцифрованих образи обличчя громадянина України, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації

 

80. До паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

81. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

82. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

83. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

84. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України, що видали паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, позначаються:

1) у разі оформлення особам, які постійно проживають в Україні, - чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що видав паспорт для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних органів або підрозділів встановлюються ДМС, а закордонних дипломатичних установ України - МЗС;

2) у разі оформлення особам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - цифрою, яка позначає орган, що оформив документ ("1" - МЗС, "2" - дипломатичне представництво України, "3 - 9" - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування такого органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

85. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

86. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

87. Дані про перебування на консульському обліку вносяться на другу або третю сторінку паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

88. Інформація про наявність у громадянина України двох закордонних паспортів вноситься до машинозчитуваної зони другого з паспортів (40 і 41 позиції знаків нижнього машинозчитуваного рядка) та на четверту чи п'яту сторінку першого паспорта для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься. У разі одночасного оформлення двох паспортів для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, інформація про це вноситься до машинозчитуваної зони кожного з них.

89. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення тимчасового посвідчення громадянина України

Загальна частина

1. Тимчасове посвідчення громадянина України (далі - тимчасове посвідчення) є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, набула громадянства України та взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України.

2. Тимчасове посвідчення оформляється і видається громадянам України на строк до двох років.

Тимчасове посвідчення оформлюється і видається громадянинові України, який проживає в Україні, територіальним органом ДМС за місцем проживання заявника, а в разі постійного проживання громадянина України за кордоном - закордонною дипломатичною установою України не пізніше 10 робочих днів з дати подання ним документів, передбачених цим Порядком.

3. Тимчасове посвідчення виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та складається з м'якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.

4. Централізоване оформлення, виготовлення та видача тимчасового посвідчення здійснюється територіальними органами ДМС у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

5. Централізоване оформлення, виготовлення та видача тимчасового посвідчення громадянам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, здійснюється закордонними дипломатичними установами України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

6. Порядок взаємодії територіальних органів ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

7. Керівник територіального органу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

8. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється тимчасове посвідчення:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється тимчасове посвідчення;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу ДМС, а у разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника, а у разі оформлення тимчасового посвідчення за кордоном - підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки, а у разі оформлення тимчасового посвідчення за кордоном - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого тимчасового посвідчення;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, а у разі оформлення тимчасового посвідчення за кордоном - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

підпис громадянина України із зазначенням дати отримання тимчасового посвідчення.

9. Зазначені у заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

10. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

11. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення тимчасового посвідчення та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію тимчасового посвідчення та вносить до безконтактного електронного носія, що міститься на сторінці даних тимчасового посвідчення, біометричні параметри заявника, додаткову змінну інформацію, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами IKAO.

12. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

13. Виготовлені Центром тимчасові посвідчення надсилаються територіальному органу ДМС чи громадянину України на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

14. За оформлення тимчасового посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін державне мито (консульський збір) не справляється.

15. У разі коли в тимчасовому посвідченні допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а тимчасове посвідчення - обміну.

16. Громадянин України повинен надійно зберігати тимчасове посвідчення.

Оформлення, обмін та видача тимчасового посвідчення громадянина України

17. Оформлення, обмін та видача тимчасового посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюється:

1) особі, яка проживає в Україні, - територіальним органом ДМС за місцем проживання особи;

2) особі, яка постійно проживає за кордоном, - закордонною дипломатичною установою України.

18. Оформлення, обмін та видача тимчасового посвідчення здійснюється громадянам України на підставі їх особистої заяви.

19. Заява-анкета подається особою особисто або через своїх представників до:

1) територіальних органів ДМС в Україні;

2) закордонної дипломатичної установи України - за кордоном.

20. Для оформлення тимчасового посвідчення подаються такі документи:

1) заява-анкета;

2) довідка про реєстрацію особи громадянином України;

3) засвідчений в установленому законодавством порядку переклад на українську мову тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу.

Територіальні органи ДМС та закордонні дипломатичні установи України приймають зазначені у цьому пункті документи за умови пред'явлення громадянином України паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника.

У разі потреби громадянинові України пропонується дати додаткові пояснення або зробити уточнення.

21. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних громадянина України, на ім'я якого здійснюється оформлення тимчасового посвідчення) працівник територіального органу ДМС або консульська посадова особа друкує її та надає громадянинові України для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки громадянин України власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої здійснюється оформлення тимчасового посвідчення.

Оригінали документів повертаються громадянинові України після прийняття заяви-анкети до розгляду.

22. Рішення про видачу громадянинові України тимчасового посвідчення приймається територіальним органом ДМС, а за кордоном - консульською посадовою особою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

23. Для обміну тимчасового посвідчення громадянин України подає:

1) заяву-анкету;

2) тимчасове посвідчення, що підлягає обміну.

Громадянин України зобов'язаний подати зазначені документи не пізніше ніж через місяць з дня настання події, після якої тимчасове посвідчення підлягає обміну.

24. Обмін тимчасового посвідчення здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення і видачі (з поверненням тимчасового посвідчення, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до тимчасового посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до тимчасового посвідчення;

3) непридатності тимчасового посвідчення для подальшого використання.

25. Рішення про обмін тимчасового посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового тимчасового посвідчення приймається територіальним органом ДМС, а за кордоном - консульською посадовою особою за результатами ідентифікації громадянина України виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

26. Для оформлення тимчасового посвідчення замість втраченого або викраденого громадянин України подає:

1) заяву про оформлення тимчасового посвідчення у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення тимчасового посвідчення);

4) довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено тимчасове посвідчення (для прийняття рішення про переоформлення тимчасового посвідчення замість втраченого або викраденого за кордоном).

Територіальні органи ДМС чи закордонна дипломатична установа України приймають зазначені у цьому пункті документи від громадянина України за умови пред'явлення ним паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу.

27. Про втрату або викрадення тимчасового посвідчення на території України громадянин України зобов'язаний негайно повідомити найближчому територіальному органу ДМС, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення тимчасового посвідчення за кордоном громадянин України зобов'язаний повідомити компетентному органу іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

28. Територіальний орган ДМС, закордонна дипломатична установа України, які в установленому законодавством порядку отримали повідомлення про втрату або викрадення тимчасового посвідчення, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

29. Замість втраченого або викраденого тимчасового посвідчення територіальний орган ДМС (у разі проживання громадянина України в Україні) чи закордонна дипломатична установа України (у разі постійного проживання громадянина України за кордоном) після встановлення факту видачі раніше такого тимчасового посвідчення громадянинові України, який заявив про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове тимчасове посвідчення.

30. Якщо громадянин України, який заявив про втрату або викрадення тимчасового посвідчення, знайшов його, він зобов'язаний протягом доби здати знайдене тимчасове посвідчення для знищення найближчому територіальному органу ДМС, а за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

31. У разі повідомлення громадянином України про втрату або викрадення тимчасового посвідчення територіальний орган ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України приймають рішення про видачу такому громадянинові на час оформлення нового тимчасового посвідчення довідки встановленого МВС та МЗС зразка.

32. Рішення про переоформлення тимчасового посвідчення замість втраченого або викраденого посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним органом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України за результатами ідентифікації громадянина України. Ідентифікація громадянина України здійснюється виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

33. Під час видачі тимчасового посвідчення проводиться перевірка персональних даних громадянина України, на ім'я якого оформлено тимчасове посвідчення, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі тимчасового посвідчення

34. Територіальний орган ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України мають право відмовити у видачі тимчасового посвідчення у разі, коли:

1) стосовно видачі тимчасового посвідчення звернувся громадянин України, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник громадянина України, який не має документального підтвердження повноважень на отримання тимчасового посвідчення;

2) громадянином України вже отримано тимчасове посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі посвідчення замість втраченого або викраденого);

3) громадянином України не надано усіх документів та інформації, необхідної для оформлення і видачі тимчасового посвідчення;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану громадянином України.

35. Рішення про відмову у видачі тимчасового посвідчення приймається за наявності в територіальному органі ДМС, а за кордоном - закордонній дипломатичній установі України інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

36. У рішенні про відмову у видачі тимчасового посвідчення, яке доводиться до відома громадянина України у порядку і строки, встановлені законодавством, повинні бути зазначені підстави відмови. Громадянин України має право звернутися до територіального органу ДМС, а за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими йому було відмовлено у видачі тимчасового посвідчення.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання тимчасового посвідчення

37. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видане тимчасове посвідчення підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

38. Тимчасове посвідчення здається до територіального органу ДМС за місцем проживання громадянина України в Україні, а в разі постійного проживання за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а особі видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

39. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку та в строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути тимчасове посвідчення територіальному органу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

40. Тимчасове посвідчення може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадку використання його для вчинення злочину або виявлення у ньому підробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення тимчасового посвідчення у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

41. Втрачене або визнане недійсним тимчасове посвідчення не повертається громадянинові України, а надсилається до територіального органу ДМС, що його видав, а в разі видачі тимчасового посвідчення за кордоном - до закордонної дипломатичної установи України для знищення.

42. Вилучене тимчасове посвідчення, якщо інше не встановлено законодавством, повертається територіальному органу ДМС, що його видав, з повідомленням про причину вилучення, а в разі видачі тимчасового посвідчення за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

43. Територіальний орган ДМС, що видав тимчасове посвідчення, а в разі видачі його за кордоном - закордонна дипломатична установа України на підставі наявних документів приймають рішення про його тимчасове зберігання, знищення або повернення громадянинові України, якому його оформлено.

44. У разі порушення кримінальної справи у зв'язку з підробкою чи використанням тимчасового посвідчення для вчинення злочину або стосовно його пред'явника таке тимчасове посвідчення може бути долучено до кримінальної справи, про що інформується територіальний орган ДМС, що його видав, а в разі видачі тимчасового посвідчення за кордоном - закордонна дипломатична установа України.

45. Порядок зберігання тимчасових посвідчень встановлює МВС та МЗС.

46. Тимчасове посвідчення вважається недійсним та знищується у разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у тимчасовому посвідченні, записам в інших документах);

3) непридатності тимчасового посвідчення для подальшого використання;

4) коли громадянство особи, якій було видано таке посвідчення, припинено;

5) коли посвідчення знайдено, а замість нього видано нове;

6) смерті громадянина України, якому було видано таке посвідчення;

7) зіпсуття його під час заповнення;

8) оформлення його з порушенням вимог законодавства.

47. У разі оформлення тимчасового посвідчення з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу ДМС, а у разі оформлення його за кордоном - закордонна дипломатична установа України проводять службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається відповідно до ДМС або МЗС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається відповідно в ДМС та МЗС, другий - у територіальному органі ДМС та закордонній дипломатичній установі України.

48. Недійсні тимчасові посвідчення знищуються та списуються територіальним органом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України, які їх оформили та видали.

49. Списання та знищення недійсних тимчасових посвідчень здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних тимчасових посвідчень у трьох примірниках.

50. Акт про списання та знищення недійсних тимчасових посвідчень, складається щомісяця.

51. Тимчасові посвідчення, вилучені територіальними органами ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України знищуються щомісяця згідно з актом про знищення тимчасового посвідчення. Територіальний орган ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України проставляють відмітку про факт знищення тимчасового посвідчення в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформують про це територіальний орган ДМС або закордонну дипломатичну установу України, що видали тимчасове посвідчення.

52. У разі оформлення громадянину України в установленому законом порядку довідки про реєстрацію особи громадянином України тимчасове посвідчення вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі тимчасового посвідчення, його тимчасове затримання та вилучення

53. Рішення про відмову в оформленні, видачі тимчасового посвідчення, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено громадянином України в адміністративному порядку або до суду.

54. Під час повторного розгляду клопотання про видачу тимчасового посвідчення громадянинові України, якому було тимчасово відмовлено у його видачі, раніше подані ним документи беруться до уваги, якщо підтверджується, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

55. За наявності підстав ДМС має право скасувати рішення, прийняте її територіальним органом, надіслати документи для повторного розгляду (у разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У разі вчинення зазначених дій за кордоном МЗС за наявності підстав має право скасувати прийняте закордонною дипломатичною установою України рішення та надіслати документи для повторного розгляду (у разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі інше рішення.

56. У разі оскарження громадянином України рішення про відмову в оформленні та видачі тимчасового посвідчення остаточне рішення приймає ДМС, а в разі постійного чи тимчасового перебування громадянина України за кордоном - МЗС.

Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС чи МЗС до відома громадянина України в установлений законодавством строк.

Заповнення тимчасового посвідчення

57. До тимчасового посвідчення вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім'я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

місце проживання;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

58. У тимчасовому посвідченні ім'я особи вноситься українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

59. На письмове прохання особи ім'я може бути зазначено у тимчасовому посвідченні латинськими літерами відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

60. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у тимчасовому посвідченні на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

61. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів на сторінці даних тимчасового посвідчення заповнюються українською та англійською мовами.

62. Сторінка даних тимчасового посвідчення заповнюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

63. На сторінку даних тимчасового посвідчення дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

64. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Тимчасове посвідчення громадянина України

ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / TEMPORARY CERTIFICATE OF A CITIZEN OF UKRAINE

 

Тип документа

Тип/Type

PT

2

Код держави

Код держави / Code of State

UKR

3

Номер документа

Номер документа / Document N

зазначається номер виданого тимчасового посвідчення

8

Ім'я

Ім'я/Given names

зазначаються прізвище, ім'я та по батькові

змінна

Громадянство

Громадянство / Nationality Citizenship

УКРАЇНА/UKRAINE

15

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі документа / Date of issue

зазначається дата видачі тимчасового посвідчення

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу ДМС або закордонної дипломатичної установи України, що видали тимчасове посвідчення

4

Місце проживання

Місце проживання / Place of residence

зазначається місце проживання

змінна

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії тимчасового посвідчення

13

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя громадянина України

 

Відцифрований підпис особи

Підпис пред'явника / Signature of the holder

відцифрований підпис громадянина України

 

65. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у тимчасове посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) інформація, що міститься на сторінці даних тимчасового посвідчення;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами IKAO.

Додаткова змінна інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у тимчасове посвідчення, виключно за письмовим клопотанням заявника.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

66. До тимчасового посвідчення, виданого особі, яку в установленому законом порядку визнано недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення, виданого особі з фізичними вадами, - вноситься за її бажанням.

67. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC

3) рік - двома останніми цифрами року, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня чи року, "ХХХ" - для місяця, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

68. У разі народження особи в Україні відомості про місце її народження вносяться до тимчасового посвідчення (назва Автономної Республіки Крим, області з проставлянням літер "ОБЛ.", назва обласного центру, мм. Києва та Севастополя - літери "м.") українською мовою, а через скісну риску зазначається трилітерний код країни.

Для осіб, що народилися за кордоном, відомості про місце народження вносяться відповідно до документа, що посвідчує факт реєстрації народження, паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу, з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску - трилітерного коду країни.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

69. Орган, що видав тимчасове посвідчення, у разі оформлення такого посвідчення заявникам, які постійно проживають в Україні, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу ДМС, а у разі оформлення громадянам України, які постійно проживають за кордоном, - цифрою, яка позначає орган, що оформив документ ("1" - Міністерство закордонних справ, "2" - дипломатичне представництво України, "3-9" - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування цього органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних органів ДМС, що оформили та видали тимчасове посвідчення, встановлюються ДМС, а закордонних дипломатичних установ України - МЗС.

70. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

71. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

72. Заповнення машинозчитуваної зони тимчасового посвідчення здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія

Загальна частина

1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.

2. Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом України "Про дорожній рух" віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.

3. Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії A, A1, B та B1 дійсне протягом 20 років, для всіх інших категорій - протягом 10 років з дати його видачі підрозділами Державтоінспекції.

4. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

5. Централізоване оформлення, виготовлення та видача громадянинові посвідчення водія здійснюється підрозділами Державтоінспекції незалежно від місця його проживання в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

6. Порядок взаємодії підрозділів Державтоінспекції з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

7. Керівник підрозділу Державтоінспекції визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу або спеціальний статус особи.

8. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється посвідчення водія:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідчення водія;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника підрозділу Державтоінспекції, а у разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника підрозділу Державтоінспекції, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленого посвідчення водія;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника підрозділу Державтоінспекції, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу або спеціальний статус особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання посвідчення водія.

9. Зазначені у заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

10. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

11. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих з вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення водія та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію посвідчення водія та вносить до безконтактного електронного носія дані зони візуальної перевірки посвідчення водія, біометричні параметри особи, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами ІКАО.

12. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

13. Виготовлені Центром посвідчення водія надсилаються підрозділу Державтоінспекції або особі на підставі її письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

14. Посвідчення водія видається підрозділом Державтоінспекції у строк до п'яти робочих днів з дня подання особою необхідних документів після прийняття таким підрозділом рішення про його виготовлення та видачу особі.

15. За оформлення посвідчення водія (у тому числі замість втраченого або викраденого) та його обмін справляється державне мито у порядку та в розмірах, визначених законодавством.

16. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

17. У разі коли у посвідченні водія допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а посвідчення - обміну. У такому разі державне мито за обмін посвідчення водія не справляється.

18. Особа повинна надійно зберігати оформлене та видане на її ім'я посвідчення водія.

Оформлення, видача та обмін посвідчення водія

19. Оформлення, видача та обмін посвідчення водія здійснюється особі за умови, що вона не має медичних протипоказань, закінчила підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих Державтоінспекцією закладах (далі - заклади), про що отримала свідоцтво про закінчення закладу, склала іспит в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції.

20. Для оформлення та видачі посвідчення водія особа подає:

1) паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

2) картку водія або документ, що підтверджує факт видачі посвідчення водія;

3) свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);

4) оригінал та копію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою прізвища, імені та по батькові, року народження, місця народження тощо);

5) посвідчення водія (у разі наявності);

6) медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

21. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних фізичної особи, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення водія) працівник підрозділу Державтоінспекції друкує та надає її особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних фізичної особи, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення водія.

22. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

23. Рішення про видачу посвідчення водія приймається підрозділом Державтоінспекції виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

24. Для обміну посвідчення водія особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство;

3) картку водія або документ, що підтверджує факт видачі посвідчення водія;

4) свідоцтво про закінчення закладу (у разі відкриття в посвідченні водія вищої категорії) або довідку про проходження двадцятигодинних курсів навчання керування на відповідному транспортному засобі у закладах (у разі відкриття в посвідченні водія нижчої категорії);

5) документи, що підтверджують виникнення подій (обставин), у зв'язку з якими посвідчення водія підлягає обміну;

6) посвідчення водія, що підлягає обміну;

7) документ, що підтверджує керування транспортним засобом (у разі потреби);

8) медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

9) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

У разі виникнення подій (обставин), у зв'язку з якими посвідчення водія підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких подій (обставин) для обміну посвідчення водія.

25. Обмін посвідчення водія здійснюється у порядку, встановленому для його первинного оформлення (з поверненням посвідчення водія, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення водія (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення водія;

3) непридатності посвідчення водія для подальшого використання.

26. Рішення про обмін посвідчення водія, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення водія приймається підрозділом Державтоінспекції за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

27. Обмін посвідчення водія здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживання особи за умови подання нею картки водія або довідки з реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції про підтвердження факту видачі посвідчення водія.

28. Для оформлення посвідчення водія замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення посвідчення водія у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

29. Про втрату або викрадення посвідчення водія на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому підрозділу Державтоінспекції, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення водія за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

30. Підрозділ Державтоінспекції, закордонна дипломатична установа України, які отримали повідомлення про втрату або викрадення посвідчення водія, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

31. Замість втраченого або викраденого посвідчення водія підрозділ Державтоінспекції після встановлення факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.

32. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення водія, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдене посвідчення водія для знищення найближчому підрозділу Державтоінспекції, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

33. У разі повідомлення особою про втрату або викрадення посвідчення водія підрозділ Державтоінспекції приймає рішення про видачу такій особі на час оформлення нового посвідчення водія довідки встановленого МВС зразка.

34. Рішення про переоформлення посвідчення водія замість втраченого або викраденого посвідчення водія, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається підрозділом Державтоінспекції за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

35. Під час видачі посвідчення водія проводиться перевірка персональних даних особи, на ім'я якої оформлено посвідчення водія, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі посвідчення водія

36. Підрозділ Державтоінспекції має право відмовити особі у видачі посвідчення водія у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення водія звернулась особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження на отримання посвідчення водія;

2) особою вже отримано посвідчення водія, яке є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі посвідчення водія замість втраченого або викраденого);

3) особою не надано всіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення водія;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

37. Рішення про відмову у видачі посвідчення водія приймається за наявності в підрозділі Державтоінспекції інформації про існування підстав, визначених законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Порядком.

38. У рішенні про відмову у видачі посвідчення водія, яке доводиться до відома особи у порядку і строки, встановлені законодавством, повинні бути зазначені підстави для відмови. Особа має право звернутися до департаменту Державтоінспекції з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з виникненням яких їй було відмовлено у видачі посвідчення водія.

Повернення державі, тимчасове вилучення або знищення посвідчення водія

39. За наявності зазначених у цьому Порядку підстав з урахуванням особливостей, установлених законодавством про дорожній рух, раніше видане посвідчення водія підлягає поверненню державі, тимчасовому вилученню, а також знищенню.

40. У разі закінчення строку дії посвідчення водія або смерті особи посвідчення водія повертається підрозділу Державтоінспекції, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживала за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

41. Забороняється вилучення в особи посвідчення водія, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття посвідчення водія у заставу.

42. У разі використання особою посвідчення водія з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, підрозділи Державтоінспекції мають право вилучити таке посвідчення водія.

43. Посвідчення водія підлягає вилученню у порядку, встановленому законодавством.

44. Порядок зберігання посвідчень водія встановлюється МВС.

45. Посвідчення водія визнається недійсним та знищується у разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідченні водія, записам в інших документах);

3) непридатності посвідчення водія для подальшого використання;

4) коли посвідчення водія знайдено, а замість нього видано нове;

5) смерті особи, якій було видано посвідчення водія;

6) зіпсуття під час заповнення;

7) оформлення з порушенням вимог законодавства.

46. У разі оформлення посвідчення водія з порушенням вимог законодавства керівник підрозділу Державтоінспекції проводить службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається до департаменту Державтоінспекції для затвердження керівником департаменту Державтоінспекції. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в департаменті Державтоінспекції, другий - у підрозділі Державтоінспекції.

47. Недійсні посвідчення водія списуються та знищуються підрозділом Державтоінспекції, який оформив і видав їх.

48. Списання та знищення недійсних посвідчень водія здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб підрозділу Державтоінспекції, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень водія у трьох примірниках.

49. Акт про списання та знищення недійсних посвідчень водія складається щомісяця.

50. Посвідчення водія, вилучені підрозділом Державтоінспекції, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідчень водія. Підрозділ Державтоінспекції проставляє відмітку про факт знищення посвідчення водія в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це підрозділ Державтоінспекції, що видав посвідчення водія.

51. Після оформлення особі нового посвідчення водія його попереднє посвідчення вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення водія, його тимчасове вилучення

52. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення водія, його тимчасове вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

53. Під час розгляду повторного клопотання про видачу посвідчення водія особі, якій було тимчасово відмовлено у його видачі, раніше подані нею документи беруться до уваги, якщо підтверджується, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

54. За наявності підстав департамент Державтоінспекції має право скасувати рішення, прийняте підрозділом Державтоінспекції, надіслати матеріали для повторного розгляду (у разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

55. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення водія остаточне рішення щодо оформлення та видачі посвідчення водія приймає департамент Державтоінспекції. Інформація про результати розгляду скарги доводиться департаментом Державтоінспекції до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідчення водія

56. На лицьовому боці посвідчення водія інформація розміщується в такій послідовності:

назва держави;

назва документа;

ім'я особи;

дата і місце народження;

дата видачі;

дата закінчення строку дії;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

серія і номер документа;

відцифрований підпис особи;

категорія;

особливі відмітки.

У лівій частині лицьового боку посвідчення водія розміщується відцифрований образ обличчя особи.

57. У лівій частині зворотного боку посвідчення водія друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, що вноситься на лицьовому боці посвідчення водія, та зазначається така інформація:

ім'я особи;

дата і місце народження;

дата видачі документа;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

серія і номер документа;

відцифрований підпис особи;

категорія;

"Категорія діє з";

"Категорія діє до";

обмеження.

У верхній лівій частині на зворотному боці посвідчення водія зазначається одномірний штрих-код.

У нижній частині на зворотному боці посвідчення водія зазначається унікальний номер запису в Реєстрі.

У правій частині на зворотному боці посвідчення водія друкується таблиця, в якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами та інформація про категорії транспортних засобів, право на керування якими підтверджує посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.

58. Назва держави і назва документа зазначаються українською, російською, англійською та французькою мовами. Інформація про прізвище та ім'я особи зазначається українською мовою та латинськими літерами. Всі інші написи у посвідченні водія зазначаються українською та англійською мовами.

59. Ім'я особи, місце її народження зазначаються у посвідченні водія українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

60. На письмове прохання особи ім'я може бути зазначено у посвідченні водія латинськими літерами відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

61. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, у посвідченні водія на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

62. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки посвідчення водія заповнюються українською та англійською мовами.

63. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
DRIVING LICENCE
PERMIS DE CONDUIRE

 

Ім'я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

 

Ім'я та по батькові / Given name(s)

зазначаються ім'я та по батькові

змінна

Дата і місце народження

Дата і місце народження / Date and place of birth

зазначаються дата і місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі посвідчення водія

10

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Expiry date

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення водія

10

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Назва установи, що видала посвідчення / Issuing authority

зазначається підрозділ Державтоінспекції, що видав посвідчення водія

змінна

Серія і номер посвідчення

Серія і номер / Licence number

зазначається номер виданого посвідчення водія

9

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

Відцифрований підпис особи

Підпис власника / Holder's signature

відцифрований підпис особи

 

Категорія

Категорія/Category

зазначається категорія

змінна

Категорія

Категорія діє з / Category issuing date

зазначається дата, з якої діє категорія

10

Категорія

Категорія діє до / Category expiry

зазначається дата, до якої діє категорія

10

Обмеження

Обмеження/Restrictions

зазначаються обмеження

змінна

Одномірний штрих-код

 

зазначається одномірний штрих-код

 

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Rec. N

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

64. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення водія, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) дані зони візуальної перевірки посвідчення водія;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

3) додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

4) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

5) дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

Додаткова змінна інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення водія, виключно за письмовим клопотанням особи.

65. До посвідчення водія, виданого особі, яку в установленому законом порядку визнано недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення водія, виданого особі з фізичними вадами, - вноситься за її бажанням.

66. Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами ISO/IEC 18013.

67. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких ставиться крапка;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких ставиться крапка;

3) рік - чотирма цифрами.

68. Якщо дату народження або якусь частину інформації про неї не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХ" - для місяця, "ХХХХ" - для року, "ХХ ХХ ХХХХ" - для дня, місяця і року.

69. Місце народження зазначається таким чином:

1) у разі народження у мм. Києві та Севастополі або у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - назва міста та країни зазначаються англійською мовою;

2) у разі народження в інших населених пунктах - назва населеного пункту, скорочена назва району, області (Автономної Республіки Крим) та назва країни зазначаються англійською мовою;

3) у разі народження за кордоном - зазначаються відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску - трилітерного коду країни народження.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

70. Орган, що видав посвідчення водія, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код підрозділу Державтоінспекції, що оформив та видав таке посвідчення.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

71. Коди підрозділів Державтоінспекції, що оформили та видали посвідчення водія, встановлюються МВС.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія

Загальна частина

1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.

2. Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом України "Про дорожній рух" віку та відмовляється через свої релігійні переконання від отримання документа, що містить безконтактний електронний носій, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.

3. Посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, на право керування транспортними засобами категорії A, A1, B та B1 дійсне протягом 20 років, для всіх інших категорій - протягом 10 років з дати його видачі підрозділами Державтоінспекції.

4. Посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, виготовляється у формі картки, що не містить безконтактного електронного носія.

5. Централізоване оформлення, виготовлення та видача посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється підрозділами Державтоінспекції незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

6. Порядок взаємодії підрозділів Державтоінспекції з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

7. Керівник підрозділу Державтоінспекції визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу або спеціальний статус особи.

8. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється таке посвідчення водія;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника підрозділу Державтоінспекції, а у разі його відсутності - особи, яка виконує його обов'язки;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника підрозділу Державтоінспекції, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу або спеціальний статус особи для їх перевірки;

номер оформленого посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника підрозділу Державтоінспекції, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу або спеціальний статус особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання такого посвідчення водія.

9. Зазначені у заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

10. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

11. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих з вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію такого посвідчення водія.

12. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

13. Виготовлені Центром посвідчення водія, що не містять безконтактні електронні носії, надсилаються підрозділу Державтоінспекції або особі на підставі її письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

14. Посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, видається підрозділом Державтоінспекції у строк до п'яти робочих днів з дня подання особою необхідних документів після прийняття таким підрозділом рішення про його виготовлення та видачу особі.

15. За оформлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито у порядку та в розмірах, визначених законодавством.

16. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

17. У разі коли у посвідченні водія, що не містить безконтактного електронного носія, допущено помилку, така інформація підлягає виправленню, а посвідчення водія - обміну. У такому разі державне мито за обмін зазначеного посвідчення водія не справляється.

18. Особа повинна надійно зберігати оформлене та видане на її ім'я посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія.

Оформлення, видача та обмін посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія

19. Оформлення, видача та обмін посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється особі за умови, що вона не має медичних протипоказань, закінчила підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих Державтоінспекцією закладах (далі - заклади), про що отримала свідоцтво про закінчення закладу, склала іспит в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції.

20. Для оформлення та видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, особа подає:

1) паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

2) картку водія або документ, що підтверджує факт видачі посвідчення водія;

3) свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);

4) оригінал та копію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою прізвища, імені та по батькові, року народження, місця народження тощо);

5) медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

21. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних фізичної особи, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія) працівник підрозділу Державтоінспекції друкує та надає її особі для перевірки правильності внесених до неї персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія.

22. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

23. Рішення про видачу посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, приймається підрозділом Державтоінспекції виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

24. Для обміну посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство;

3) картку водія або документ, що підтверджує факт видачі посвідчення водія;

4) свідоцтво про закінчення закладу (у разі відкриття в посвідченні водія вищої категорії) або довідку про проходження двадцятигодинних курсів навчання керування на відповідному транспортному засобі у закладах (у разі відкриття в посвідченні водія нижчої категорії);

5) документи, що підтверджують виникнення подій (обставин), у зв'язку з якими посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає обміну;

6) посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, яке підлягає обміну;

7) документ, що підтверджує керування транспортним засобом (у разі потреби);

8) медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

9) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

У разі виникнення подій (обставин), у зв'язку з якими посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом 10 робочих днів з дати настання таких подій (обставин) для обміну такого посвідчення.

25. Обмін посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється у порядку, встановленому для його первинного оформлення (з поверненням посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія;

3) непридатності посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, для подальшого використання.

26. Рішення про обмін посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, приймається підрозділом Державтоінспекції за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

27. Обмін посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживання особи за умови подання нею картки водія або довідки з реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції про підтвердження факту видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія.

28. Для оформлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

29. Про втрату або викрадення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому підрозділу Державтоінспекції, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ України. Про втрату або викрадення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

30. Підрозділ Державтоінспекції, закордонна дипломатична установа України, які отримали повідомлення про втрату або викрадення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

31. Замість втраченого або викраденого посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, підрозділ Державтоінспекції після встановлення факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія.

32. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдене посвідчення водія для знищення найближчому підрозділу Державтоінспекції, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

33. У разі повідомлення особою про втрату або викрадення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, підрозділ Державтоінспекції приймає рішення про видачу такій особі на час оформлення нового посвідчення водія довідки встановленого МВС зразка.

34. Рішення про переоформлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, замість втраченого або викраденого посвідчення водія, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається підрозділом Державтоінспекції за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія

35. Підрозділ Державтоінспекції має право відмовити особі у видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, звернулась особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження на отримання такого посвідчення водія;

2) особою вже отримано посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, яке є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі замість втраченого або викраденого);

3) особою не надано всіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

36. Рішення про відмову у видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, приймається за наявності в підрозділі Державтоінспекції інформації про існування підстав, визначених законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Порядком.

37. У рішенні про відмову у видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, яке доводиться до відома особи у порядку і строки, встановлені законодавством, повинні бути зазначені підстави відмови. Особа має право звернутися до департаменту Державтоінспекції з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з виникненням яких їй було відмовлено у видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія.

Повернення державі, тимчасове вилучення або знищення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія

38. За наявності зазначених у цьому Порядку підстав з урахуванням особливостей, установлених законодавством про дорожній рух, раніше видане посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає поверненню державі, тимчасовому вилученню, а також знищенню.

39. У разі закінчення строку дії посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, або смерті особи таке посвідчення водія повертається підрозділу Державтоінспекції, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживала за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

40. Забороняється вилучення у особи посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, крім випадків, передбачених законами, зокрема забороняється взяття такого посвідчення водія у заставу.

41. У разі використання особою посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом, підрозділи Державтоінспекції мають право вилучити таке посвідчення водія.

42. Посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, підлягає вилученню у порядку, встановленому законодавством.

43. Порядок зберігання посвідчень водія, що не містять безконтактні електронні носії, встановлюється МВС.

44. Посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, вважається недійсним та підлягає знищенню у разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у такому посвідченні водія, записам в інших документах);

3) непридатності такого посвідчення водія для подальшого використання;

4) коли таке посвідчення водія знайдено, а замість нього видано нове;

5) смерті особи, якій було видано таке посвідчення водія;

6) зіпсуття його під час заповнення;

7) оформлення його з порушенням вимог законодавства.

45. У разі оформлення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, з порушенням вимог законодавства керівник підрозділу Державтоінспекції проводить службове розслідування, за результатами якого складає висновок у двох примірниках, який надсилається до департаменту Державтоінспекції для затвердження керівником департаменту Державтоінспекції. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в департаменті Державтоінспекції, другий - у підрозділі Державтоінспекції.

46. Недійсні посвідчення водія, що не містять безконтактних електронних носіїв, списуються та знищуються підрозділом Державтоінспекції, який оформив та видав їх.

47. Списання та знищення недійсних посвідчень водія, що не містять безконтактних електронних носіїв, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб підрозділу Державтоінспекції, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень водія, що не містять безконтактних електронних носіїв, у трьох примірниках.

48. Акт про списання та знищення недійсних посвідчень водія, що не містять безконтактних електронних носіїв, складається щомісяця.

49. Посвідчення водія, що не містять безконтактних електронних носіїв, вилучені підрозділом Державтоінспекції, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідчень водія, що не містять безконтактних електронних носіїв. Підрозділ Державтоінспекції проставляє відмітку про факт знищення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це підрозділ Державтоінспекції, що видав таке посвідчення.

50. Після оформлення особі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, його попереднє посвідчення вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове вилучення

51. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, його тимчасове вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

52. Під час розгляду повторного клопотання про видачу посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, особі, якій було тимчасово відмовлено у його видачі, раніше подані нею документи беруться до уваги, якщо підтверджується, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

53. За наявності підстав департамент Державтоінспекції має право скасувати рішення, прийняте підрозділом Державтоінспекції, надіслати документи для повторного розгляду (у разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі інше рішення.

54. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, остаточне рішення щодо оформлення та видачі такого посвідчення водія приймає департамент Державтоінспекції. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи департаментом Державтоінспекції в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія

55. На лицьовому боці посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, інформація розміщується в такій послідовності:

назва держави;

назва документа;

ім'я особи;

дата і місце народження;

дата видачі;

дата закінчення строку дії;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

серія і номер документа;

відцифрований підпис особи;

категорія;

особливі відмітки.

У лівій частині лицьового боку посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, розміщується відцифрований образ обличчя особи.

56. У лівій частині зворотного боку посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, що вноситься на лицьовому боці посвідчення водія, та зазначається така інформація:

ім'я особи;

дата і місце народження;

дата видачі документа;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

серія і номер документа;

відцифрований підпис особи;

категорія;

"Категорія діє з";

"Категорія діє до";

обмеження.

У нижній частині зворотного боку посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, зазначається унікальний номер запису в Реєстрі.

У правій частині зворотного боку посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, друкується таблиця, в якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами, та інформація про категорії транспортних засобів, право на керування якими підтверджує таке посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.

57. Назва держави і назва документа у посвідченні водія, що не містить безконтактного електронного носія, зазначаються українською, російською, англійською та французькою мовами, інформація про прізвище та ім'я особи - українською мовою і латинськими літерами. Всі інші написи у посвідченні водія, що не містить безконтактного електронного носія, зазначаються українською та англійською мовами.

58. У посвідченні водія, що не містить безконтактного електронного носія, ім'я особи, місце її народження зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

59. На письмове прохання особи ім'я може бути зазначено у посвідченні водія, що не містить безконтактного електронного носія, латинськими літерами відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

60. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у посвідченні водія, що не містить безконтактного електронного носія, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

61. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, заповнюються українською та англійською мовами.

62. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
DRIVING LICENCE
PERMIS DE CONDUIRE

 

Ім'я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я та по батькові / Given name(s)

зазначаються ім'я та по батькові

змінна

Дата і місце народження

Дата і місце народження / Date and place of birth

зазначаються дата і місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі посвідчення водія

10

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Expiry date

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення водія

10

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Назва установи, що видала посвідчення / Issuing authority

зазначається підрозділ Державтоінспекції, що видав посвідчення водія

змінна

Серія і номер посвідчення

Серія і номер / Licence number

зазначається номер виданого посвідчення водія

9

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

Відцифрований підпис особи

Підпис власника / Holder's signature

відцифрований підпис особи

 

Категорія

Категорія/Category

зазначається категорія

змінна

Категорія

Категорія діє з / Category issuing date

зазначається дата, з якої діє категорія

10

Категорія

Категорія діє до / Category expiry

зазначається дата, до якої діє категорія

10

Обмеження

Обмеження / Restrictions

зазначаються обмеження

змінна

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Rec. N

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

63. До посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, виданого особі, яку в установленому законом порядку визнано недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення, виданого особі з фізичними вадами, - вноситься за її бажанням.

64. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких ставиться крапка;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти, проставляється нуль), після яких ставиться крапка;

3) рік - чотирма цифрами.

65. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХХ" - для року, "ХХ" - для місяця, "ХХ ХХ ХХХХ" - для дня, місяця і року.

66. Місце народження зазначається таким чином:

1) у разі народження у мм. Києві та Севастополі або у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - назва міста та країни зазначаються англійською мовою;

2) у разі народження в інших населених пунктах - назва населеного пункту, скорочена назва району, області (Автономної Республіки Крим) та назва країни зазначаються англійською мовою;

3) у разі народження за кордоном - зазначаються відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом з обов'язковим зазначенням країни народження.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

67. Орган, що видав посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код підрозділу Державтоінспекції, що оформив та видав таке посвідчення.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

68. Коди підрозділів Державтоінспекції, що оформили та видали посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія, встановлюються МВС.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

Загальна частина

1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.

2. Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом України "Про дорожній рух" віку та відмовляється через свої релігійні переконання від внесення інформації до безконтактного електронного носія, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.

3. Посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на право керування транспортними засобами категорії A, A1, B та B1 дійсне протягом 20 років, для всіх інших категорій - протягом 10 років з дати його видачі підрозділами Державтоінспекції.

4. Посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, інформація на який не вноситься.

5. Централізоване оформлення, виготовлення та видача посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється підрозділами Державтоінспекції незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

6. Порядок взаємодії підрозділів Державтоінспекції з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

7. Керівник підрозділу Державтоінспекції визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу або спеціальний статус особи.

8. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється таке посвідчення водія;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника підрозділу Державтоінспекції, а у разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника підрозділу Державтоінспекції, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленого посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника підрозділу Державтоінспекції, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із оформлення та видачі документів, що посвідчують особу або спеціальний статус особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання такого посвідчення водія.

9. Зазначені у заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

10. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

11. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих з вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію такого посвідчення водія.

12. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

13. Виготовлені Центром посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, надсилаються підрозділу Державтоінспекції або особі на підставі її письмової заяви в установленому законодавством порядку.

14. Посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, видається підрозділом Державтоінспекції у строк до п'яти робочих днів з дня подання особою необхідних документів після прийняття таким підрозділом рішення про його виготовлення та видачу особі.

15. За оформлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито у порядку та в розмірах, визначених законодавством.

16. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

17. У разі коли у посвідченні водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, допущено помилку, така інформація підлягає виправленню, а посвідчення водія - обміну. У такому разі державне мито за обмін зазначеного посвідчення водія не справляється.

18. Особа повинна надійно зберігати оформлене та видане на її ім'я посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

Оформлення, видача та обмін посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

19. Оформлення, видача та обмін посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється особі за умови, що вона не має медичних протипоказань, закінчила підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих Державтоінспекцією закладах (далі - заклади), про що отримала свідоцтво про закінчення закладу, склала іспит в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції.

20. Для оформлення та видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа подає:

1) паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

2) картку водія або документ, що підтверджує факт видачі посвідчення водія;

3) свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);

4) оригінал та копію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою прізвища, імені та по батькові, року народження, місця народження тощо);

5) медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

21. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних фізичної особи, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься) працівник підрозділу Державтоінспекції друкує та надає її особі для перевірки правильності внесених до неї персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

22. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

23. Рішення про видачу посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається підрозділом Державтоінспекції виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

24. Для обміну посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство;

3) картку водія або документ, що підтверджує факт видачі посвідчення водія;

4) свідоцтво про закінчення закладу (у разі відкриття в посвідченні водія вищої категорії) або довідку про проходження двадцятигодинних курсів навчання керування на відповідному транспортному засобі у закладах (у разі відкриття в посвідченні водія нижчої категорії);

5) документи, що підтверджують виникнення подій (обставин), у зв'язку з якими посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає обміну;

6) посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, що підлягає обміну;

7) документ, що підтверджує керування транспортним засобом (у разі потреби);

8) медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

9) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

У разі виникнення подій (обставин), у зв'язку з якими посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом 10 робочих днів з дати настання таких подій (обставин) для обміну такого посвідчення.

25. Обмін посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється у порядку, встановленому для його первинного оформлення (з поверненням посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, що підлягає обміну), у разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

3) непридатності посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, для подальшого використання.

26. Рішення про обмін посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення водія приймається підрозділом Державтоінспекції за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

27. Обмін посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживання особи за умови подання нею картки водія або довідки з реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції про підтвердження факту видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

28. Для оформлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

29. Про втрату або викрадення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому підрозділу Державтоінспекції, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ України. Про втрату або викрадення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

30. Підрозділ Державтоінспекції, закордонна дипломатична установа України, які отримали повідомлення про втрату або викрадення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

31. Замість втраченого або викраденого посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підрозділ Державтоінспекції після встановлення факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

32. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдене посвідчення водія для знищення найближчому підрозділу Державтоінспекції, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

33. У разі повідомлення особою про втрату або викрадення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підрозділ Державтоінспекції приймає рішення про видачу такій особі на час оформлення нового посвідчення водія довідки встановленого МВС зразка.

34. Рішення про переоформлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, замість втраченого або викраденого посвідчення водія, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається підрозділом Державтоінспекції за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

Підстави для відмови у видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

35. Підрозділ Державтоінспекції має право відмовити особі у видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, звернулась особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження на отримання такого посвідчення водія;

2) особою вже отримано таке посвідчення водія, яке є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі замість втраченого або викраденого);

3) особою не надано всіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі такого посвідчення водія;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

36. Рішення про відмову у видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, приймається за наявності в підрозділі Державтоінспекції інформації про існування підстав, визначених законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Порядком.

37. У рішенні про відмову у видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, яке доводиться до відома особи у порядку і строки, встановлені законодавством, повинні бути зазначені підстави відмови. Особа має право звернутися до департаменту Державтоінспекції з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з виникненням яких їй було відмовлено у видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься.

Повернення державі, тимчасове вилучення або знищення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

38. За наявності зазначених у цьому Порядку підстав з урахуванням особливостей, установлених законодавством про дорожній рух, раніше видане посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає поверненню державі, тимчасовому вилученню, а також знищенню.

39. У разі закінчення строку дії посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, або смерті особи таке посвідчення водія повертається підрозділу Державтоінспекції, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживала за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

40. Забороняється вилучення у особи посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття такого посвідчення водія у заставу.

41. У разі використання особою посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з метою вчинення злочину та території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом, підрозділи Державтоінспекції мають право вилучити таке посвідчення водія.

42. Посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає вилученню у порядку, встановленому законодавством.

43. Порядок зберігання посвідчень водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, встановлюється МВС.

44. Посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вважається недійсним та підлягає знищенню у разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у такому посвідченні водія, записам в інших документах);

3) непридатності такого посвідчення водія для подальшого використання;

4) коли таке посвідчення водія знайдено, а замість нього видано нове;

5) смерті особи, якій було видано таке посвідчення;

6) зіпсуття його під час заповнення;

7) оформлення його з порушенням вимог законодавства.

45. У разі оформлення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з порушенням вимог законодавства керівник підрозділу Державтоінспекції проводить службове розслідування, за результатами якого складає висновок у двох примірниках, який надсилається до департаменту Державтоінспекції для затвердження керівником департаменту Державтоінспекції. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в департаменті Державтоінспекції, другий - у підрозділі Державтоінспекції.

46. Недійсні посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, списуються та знищуються підрозділом Державтоінспекції, який оформив і видав їх.

47. Списання та знищення недійсних посвідчень водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб підрозділу Державтоінспекції, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, у трьох примірниках.

48. Акт про списання та знищення недійсних посвідчень водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, складається щомісяця.

49. Посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, вилучені підрозділом Державтоінспекції, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідчень водія, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься. Підрозділ Державтоінспекції проставляє відмітку про факт знищення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це підрозділ Державтоінспекції, що видав таке посвідчення.

50. У разі оформлення особі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його попереднє посвідчення вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове вилучення

51. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

52. Під час розгляду повторного клопотання про видачу посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, якій було тимчасово відмовлено у його видачі, раніше подані нею документи беруться до уваги, якщо підтверджується, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

53. За наявності підстав департамент Державтоінспекції має право скасувати рішення, прийняте підрозділом Державтоінспекції, надіслати документи для повторного розгляду (у разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі інше рішення.

54. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, остаточне рішення щодо оформлення та видачі такого посвідчення водія приймає департамент Державтоінспекції. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи департаментом Державтоінспекції в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

55. На лицьовому боці посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, інформація розміщується в такій послідовності:

назва держави;

назва документа;

ім'я особи;

дата і місце народження;

дата видачі;

дата закінчення строку дії;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

серія і номер документа;

відцифрований підпис особи;

категорія;

особливі відмітки.

У лівій частині лицьового боку посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, розміщується відцифрований образ обличчя особи.

56. У лівій частині зворотного боку посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, що вноситься на лицьовому боці посвідчення водія, та зазначається така інформація:

ім'я особи;

дата і місце народження;

дата видачі документа;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

серія і номер документа;

відцифрований підпис особи;

категорія;

"Категорія діє з";

"Категорія діє до";

обмеження.

У верхній лівій частині зворотного боку посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, наноситься одномірний штрих-код.

У нижній частині зворотного боку посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, зазначається унікальний номер запису в Реєстрі.

У правій частині зворотного боку посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, друкується таблиця, в якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами, та інформація про категорії транспортних засобів, право на керування якими підтверджує посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, строки дії категорії та обмеження.

57. Назва держави і назва документа у посвідченні водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, зазначаються українською, російською, англійською та французькою мовами, прізвище та ім'я особи - українською мовою і латинськими літерами. Всі інші написи у посвідченні водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, зазначаються українською та англійською мовами.

58. У посвідченні водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, ім'я особи, місце її народження зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

59. На письмове прохання особи ім'я може бути зазначене у посвідченні водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, латинськими літерами відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

60. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, у посвідченні водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

61. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюються українською та англійською мовами.

62. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
DRIVING LICENCE
PERMIS DE CONDUIRE

 

Ім'я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я та по батькові / Given name(s)

зазначаються ім'я та по батькові

змінна

Дата і місце народження

Дата і місце народження / Date and place of birth

зазначаються дата і місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі посвідчення водія

10

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії / Expiry date

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення водія

10

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Назва установи, що видала посвідчення / Issuing authority

зазначається підрозділ Державтоінспекції, що видав посвідчення водія

змінна

Серія і номер посвідчення

Серія і номер / Licence number

зазначається номер виданого посвідчення водія

9

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

Відцифрований підпис особи

Підпис власника / Holder's signature

відцифрований підпис особи

 

Категорія

Категорія/Category

зазначається категорія

змінна

Категорія

Категорія діє з / Category issuing date

зазначається дата, з якої діє категорія

10

Категорія

Категорія діє до / Category expiry

зазначається дата, до якої діє категорія

10

Обмеження

Обмеження/Restrictions

зазначаються обмеження

змінна

Одномірний штрих-код

 

зазначається одномірний штрих-код

 

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Rec. N

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

63. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, на підставі письмової заяви особи інформація не вноситься.

64. До посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, виданого особі, яку в установленому законом порядку визнано недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення, виданого особі з фізичними вадами, - вноситься за її бажанням.

65. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких ставиться крапка;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких ставиться крапка;

3) рік - чотирма цифрами.

66. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХХ" - для року, "ХХ" - для місяця, "ХХ ХХ ХХХХ" - для дня, місяця і року.

67. Місце народження зазначається таким чином:

1) у разі народження у мм. Києві та Севастополі або у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - назва міста та країни зазначаються англійською мовою;

2) у разі народження в інших населених пунктах - назва населеного пункту, скорочена назва району, області (Автономної Республіки Крим) та назва країни зазначаються англійською мовою;

3) у разі народження за кордоном - зазначаються відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску - трилітерного коду країни народження.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

68. Орган, що видав посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код підрозділу Державтоінспекції, що оформив та видав таке посвідчення.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

69. Коди підрозділів Державтоінспекції, що оформили та видали посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, встановлюються МВС.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Загальна частина

1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном. Посвідчення видається особі без громадянства, яка постійно проживає на території України.

2. Строк дії посвідчення - три роки.

3. Посвідчення виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних.

Посвідчення видається особі без громадянства територіальним органом чи підрозділом ДМС протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством.

4. Централізоване оформлення, виготовлення та видача посвідчення здійснюється територіальним органом або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання особи без громадянства в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

5. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС з Центром установлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

6. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладається функція із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

7. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється посвідчення:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідчення;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, а у разі його відсутності - особи, яка виконує його обов'язки;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленого посвідчення;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання посвідчення.

8. Зазначені у заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

9. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

10. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих з вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію посвідчення та вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних посвідчення, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами IKAO.

11. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

12. Виготовлені Центром посвідчення надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС чи заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

13. За оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито у порядку та в розмірах, визначених законодавством.

14. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

15. У разі коли в посвідченні допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а посвідчення - обміну. У такому разі державне мито за обмін посвідчення не справляється.

16. Особи без громадянства повинні надійно зберігати посвідчення.

Оформлення, видача та обмін посвідчення

17. Оформлення, видача та обмін посвідчення здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС:

1) особі без громадянства, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі без громадянства, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, у виняткових випадках - за наявності вимог країни, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд.

18. Для оформлення посвідчення заявник подає такі документи:

1) заяву-анкету;

2) посвідку на постійне проживання;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

19. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи без громадянства, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення) працівник територіального органу або підрозділу ДМС друкує її та надає особі без громадянства для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа без громадянства власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи без громадянства, на ім'я якої здійснюється оформлення посвідчення.

Оригінали документів повертаються особі без громадянства після прийняття заяви-анкети до розгляду територіальним органом або підрозділом ДМС.

20. Рішення про видачу особі без громадянства посвідчення приймається територіальним органом або підрозділом ДМС виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

21. Для обміну посвідчення особа без громадянства подає:

1) заяву-анкету;

2) посвідчення, що підлягає обміну;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;

4) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідчення підлягає обміну.

22. Обмін посвідчення здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення та видачі (з поверненням посвідчення, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

23. Рішення про обмін посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи без громадянства виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

24. Для оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого особа без громадянства подає:

1) заяву про оформлення посвідчення у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;

4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення).

5) довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено посвідчення (для прийняття рішення про переоформлення посвідчення замість втраченого або викраденого за кордоном).

25. Про втрату або викрадення посвідчення на території України особа без громадянства зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення за кордоном особа без громадянства зобов'язана повідомити компетентному органові іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

26. Територіальний орган ДМС, закордонна дипломатична установа України, які в установленому законодавством порядку отримали повідомлення про втрату або викрадення посвідчення, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

27. Замість втраченого або викраденого посвідчення територіальний орган або підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такого посвідчення особі без громадянства, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення.

28. Якщо особа без громадянства, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдене посвідчення для знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

29. Рішення про переоформлення посвідчення замість втраченого або викраденого посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи без громадянства. Ідентифікація особи без громадянства здійснюється виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

30. Під час видачі посвідчення проводиться перевірка персональних даних особи без громадянства, на ім'я якої оформлено посвідчення, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі посвідчення

31. Рішення про відмову у видачі посвідчення особі без громадянства приймається територіальним органом або підрозділом ДМС у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення звернулася особа без громадянства, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або її представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідки;

2) особа без громадянства вже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі замість втраченого або викраденого);

3) особа без громадянства не надала усіх документів та інформації, необхідної для оформлення і видачі посвідчення;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою без громадянства.

32. Рішення про відмову у видачі посвідчення приймається за наявності в територіальному органі або підрозділі ДМС інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

33. У рішенні про відмову у видачі посвідчення, яке доводиться до відома особи без громадянства у порядку і строки, встановлені законодавством, повинні бути зазначені підстави відмови. Особа без громадянства має право звернутися до ДМС з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з виникненням яких їй було відмовлено у видачі посвідчення.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання посвідчення

34. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видане посвідчення підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

35. У разі закінчення строку дії посвідчення чи смерті особи без громадянства посвідчення повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу.

36. Посвідчення може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадку використання його для вчинення злочину або виявлення у ньому підробки. Тимчасове затримання або вилучення посвідчення у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу або підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

37. Втрачене або визнане недійсним посвідчення особі без громадянства не повертається, а надсилається до територіального органу або підрозділу ДМС, що його видав для знищення.

38. Вилучене посвідчення, якщо інше не встановлено законодавством, повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що його видав, з повідомленням про причину вилучення.

39. Територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідчення, на підставі наявних матеріалів приймає рішення про тимчасове зберігання, знищення або повернення посвідчення особі без громадянства, якій його оформлено.

40. У разі порушення кримінальної справи у зв'язку з підробкою чи використанням посвідчення для вчинення злочину або стосовно його пред'явника таке посвідчення може бути долучено до кримінальної справи, про що інформується територіальний орган або підрозділ ДМС, що його видав.

41. Порядок зберігання посвідчень осіб без громадянства, які перебувають під вартою, відбувають покарання, встановлюється МВС.

42. Посвідчення вважається недійсним та знищується у разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові особи;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідченні, записам в інших документах);

3) у разі непридатності посвідчення для подальшого використання;

4) коли особі, якій видано посвідчення, скасовано посвідку на постійне проживання;

5) коли посвідчення знайдено, а замість нього видано нове;

6) смерті особи, якій було видано таке посвідчення;

7) зіпсуття його під час заповнення;

8) оформлення його з порушенням вимог законодавства.

43. У разі оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складає висновок у двох примірниках, який надсилає до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

44. Недійсні посвідчення списуються та знищуються територіальним органом або підрозділом ДМС, які його оформили та видали.

45. Списання та знищення недійсних посвідчень здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень у трьох примірниках.

46. Акт про списання та знищення недійсних посвідчень складається щомісяця.

47. Посвідчення, вилучені територіальним органом або підрозділом ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідчень. Про факт знищення посвідчення територіальний орган або підрозділ ДМС проставляє відповідну відмітку в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідчення.

48. У разі оформлення особі без громадянства іншого посвідчення його попереднє посвідчення вилучається та анулюється, а потім списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення

49. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду.

50. Під час повторного розгляду клопотання про видачу посвідчення особі без громадянства, якій було тимчасово відмовлено у його видачі, раніше подані нею документи беруться до уваги, якщо підтверджується, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

51. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган чи підрозділ має право скасувати рішення, прийняте її територіальним органом чи підрозділом, надіслати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

52. Остаточне рішення щодо оформлення та видачі посвідчення приймає ДМС.

53. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідчення

54. На сторінці даних посвідчення вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім'я особи;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований підпис особи;

У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ обличчя особи.

55. У посвідченні ім'я особи без громадянства зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

56. На письмове прохання особи без громадянства ім'я може бути зазначено латинськими літерами відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені особи без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

57. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа без громадянства, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у посвідченні на підставі письмової заяви особи без громадянства зазначаються лише складові імені.

58. Найменування полів для внесення інформації про особу без громадянства та реквізитів на сторінці даних посвідчення заповнюються українською та англійською мовами.

59. Сторінка даних посвідчення заповнюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

60. На сторінку даних біженця дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

61. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Назва документа

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН / STATELESS PERSONS TRAVEL DOCUMENT

 

Тип документа

Тип/Type

PN - посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

2

Код держави

Код держави / Code of State

UKR

3

Номер документа

Документ N / Document N

зазначається номер виданого посвідчення

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім'я

Ім'я/Given names

зазначається ім'я

змінна

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record N

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження трилітерним кодом держави

3

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

13

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав документ / Authority

зазначається код територіального органу або підрозділу ДМС, що видав посвідчення

4

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення

13

Підпис пред'явника документа

Підпис пред'явника / Signature of the holder

відцифрований підпис особи

 

Елемент ідентифікації

 

відцифрований образ обличчя особи

 

62. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами IKAO.

Додаткова змінна інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення, виключно за письмовим клопотанням особи без громадянства, а стосовно осіб без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

63. До посвідчення, виданого особі без громадянства, яка в установленому законом порядку визнана недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення, виданого особі без громадянства з фізичними вадами, - вноситься за її бажанням.

64. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC

3) рік - двома останніми цифрами року, перед якими робиться пробіл.

65. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

66. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа без громадянства не бажає зазначати свою стать, ставиться позначка "Х".

67. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

1) у разі народження в Україні - відомості про місце народження (назва Автономної Республіки Крим, області з проставлянням літер "ОБЛ.", назва обласного центру, мм. Києва та Севастополя - літери "м. ") вносяться українською мовою, а через скісну риску зазначається код країни латинськими літерами;

2) у разі народження за кордоном - відомості про місце народження вносяться відповідно до документа, що посвідчує факт реєстрації народження з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску - трилітерного коду країни.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

68. Територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідчення, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що оформили та видали посвідчення.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних органів чи підрозділів встановлюються ДМС.

69. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

70. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

71. Друга і третя сторінки посвідчення призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, що вноситься на підставі підтверджуючих документів, поданих особою. Четверта сторінка призначена для особливих відміток. Сторінки з п'ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону України.

На четверту сторінку посвідчення вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтверджуючих документів.

72. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідки на постійне проживання

Загальна частина

1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право іноземця або особи без громадянства на постійне проживання в Україні.

2. Посвідка на постійне проживання видається строком на один рік іноземцеві або особі без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку та іммігрували в Україну на постійне проживання.

3. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідка на постійне проживання видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС документів від іноземця або особи без громадянства.

4. Централізоване оформлення, виготовлення та видача посвідки на постійне проживання здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

5. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС із Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

6. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

7. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про іноземця або особу без громадянства, на чиє ім'я оформлюється посвідка на постійне проживання:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідка на постійне проживання;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленої посвідки на постійне проживання;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи;

підпис іноземця або особи без громадянства із зазначенням дати отримання посвідки на постійне проживання.

8. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

9. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

10. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідки на постійне проживання та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію посвідки на постійне проживання та вносить до безконтактного електронного носія дані зони візуальної перевірки посвідки на постійне проживання, біометричні параметри іноземця або особи без громадянства, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами IKAO.

11. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

12. Виготовлені Центром посвідки на постійне проживання надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС чи іноземцю або особі без громадянства на підставі їх письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

13. За оформлення посвідки на постійне проживання (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обмін справляється державне мито.

14. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

15. У разі коли в посвідці на постійне проживання допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а посвідка на постійне проживання - обміну. В такому разі державне мито за обмін посвідки на постійне проживання не справляється.

16. Іноземці та особи без громадянства повинні надійно зберігати посвідку на постійне проживання.

Оформлення, видача та обмін посвідки на постійне проживання

17. Оформлення, видача та обмін посвідки на постійне проживання (у тому числі замість втраченої або викраденої) здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС за місцем проживання іноземця або особи без громадянства в Україні:

1) іноземцям або особам без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їх особистої заяви;

2) іноземцям або особам без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку (у виняткових випадках), - на підставі нотаріально засвідченої згоди обох батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників.

18. Для оформлення посвідки на постійне проживання подаються такі документи:

1) заява-анкета;

2) копія та оригінал паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

3) засвідчений в установленому законодавством порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) копія рішення про надання дозволу на імміграцію;

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документа про звільнення від сплати державного мита;

6) нотаріально засвідчена згода обох батьків (у разі оформлення посвідки на постійне проживання особі, що не досягла шістнадцятирічного віку).

19. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п'ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України "Про імміграцію", замість копії рішення про надання дозволу на імміграцію подаються такі документи:

1) особами, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання, - оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або посвідка на постійне проживання;

2) особами, які були змушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія, Республіці Грузія і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, - тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітньої особи разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту безперервного проживання в Україні не менш як п'ять років, що видані територіальними органами або підрозділами ДМС;

3) особами, які прибули в Україну як діти-сироти у зв'язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються (виховувалися) у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено опіку чи піклування громадян України, - документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування.

20. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість копії рішення про надання дозволу на імміграцію подається довідка про припинення громадянства України встановленого зразка, видана територіальним органом або підрозділом ДМС.

21. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я здійснюється оформлення посвідки на постійне проживання) працівник територіального органу або підрозділу ДМС друкує її та надає іноземцю або особі без громадянства для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки іноземець або особа без громадянства власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я здійснюється оформлення посвідки на постійне проживання.

Оригінали документів повертаються іноземцю або особі без громадянства після прийняття заяви-анкети до розгляду територіальним органом або підрозділом ДМС.

22. Рішення про видачу посвідки на постійне проживання іноземцю або особі без громадянства приймається територіальним органом або підрозділом ДМС виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

23. Для обміну посвідки на постійне проживання іноземець або особа без громадянства подає:

1) заяву-анкету;

2) посвідку на постійне проживання, що підлягає обміну;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;

4) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та його копію;

5) документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими посвідка на постійне проживання підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України).

24. У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими посвідка на постійне проживання підлягає обміну, іноземець або особа без громадянства зобов'язані подати зазначені в пункті 23 документи протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій) для обміну посвідки на постійне проживання.

25. Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється в порядку, встановленому для її первинного оформлення та видачі (з поверненням посвідки на постійне проживання, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідки на постійне проживання (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки на постійне проживання;

3) закінчення строку дії посвідки на постійне проживання;

4) непридатності посвідки на постійне проживання для подальшого використання.

26. У разі обміну посвідки на постійне проживання у зв'язку з її непридатністю для подальшого використання територіальний орган або підрозділ ДМС приймає рішення про видачу іноземцю або особі без громадянства на час оформлення нової посвідки на постійне проживання довідки встановленого МВС зразка.

27. Рішення про обмін посвідки на постійне проживання, яку було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нової посвідки на постійне проживання приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

28. Для оформлення посвідки на постійне проживання замість втраченої або викраденої іноземець або особа без громадянства подає:

1) заяву про оформлення посвідки на постійне проживання у зв'язку з її втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;

4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідки на постійне проживання).

29. Про втрату або викрадення посвідки на постійне проживання на території України іноземець або особа без громадянства зобов'язані негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідки на постійне проживання за кордоном іноземець або особа без громадянства зобов'язані повідомити компетентному органу іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

30. Територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, які в установленому законодавством порядку отримали повідомлення про втрату або викрадення посвідки на постійне проживання, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

31. Замість втраченої або викраденої посвідки на постійне проживання територіальний орган або підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такої посвідки іноземцю або особі без громадянства, які заявили про її втрату або викрадення, оформлює та видає нову посвідку на постійне проживання.

32. Якщо іноземець або особа без громадянства, які заявили про втрату або викрадення посвідки на постійне проживання, знайшли посвідку, вони зобов'язані протягом доби здати знайдену посвідку на постійне проживання для знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

33. У разі повідомлення іноземцем або особою без громадянства про втрату або викрадення посвідки на постійне проживання територіальний орган або підрозділ ДМС приймає рішення про видачу такому іноземцю або такій особі на час оформлення нової посвідки на постійне проживання довідки встановленого МВС зразка.

34. Рішення про переоформлення посвідки на постійне проживання замість втраченої або викраденої посвідки, яку було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства. Ідентифікація іноземця або особи без громадянства здійснюється виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

35. Під час видачі посвідки на постійне проживання проводиться перевірка персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я оформлено посвідку на постійне проживання, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі посвідки на постійне проживання

36. Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцю або особі без громадянства приймається територіальним органом або підрозділом ДМС у разі:

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

2) необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

4) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

5) коли виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов'язання перед державою, фізичними чи юридичними особами, включаючи ті, що пов'язані з попереднім видворенням за межі України, зокрема після закінчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну;

6) коли стосовно видачі посвідки звернулись іноземець або особа без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, або їх представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідки;

7) коли іноземець або особа без громадянства вже отримали посвідку, яка є дійсною на дату звернення (крім випадків обміну, видачі посвідки на постійне проживання замість втраченої або викраденої);

8) коли іноземець або особа без громадянства подали не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;

9) коли дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану іноземцем або особою без громадянства.

37. Посвідка на постійне проживання скасовується територіальним органом або підрозділом ДМС, який її видав, у разі скасування дозволу на імміграцію в Україну відповідно до статей 12 і 13 Закону України "Про імміграцію".

38. Копія рішення про відмову у видачі посвідки на постійне проживання видається територіальним органом або підрозділом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцю або особі без громадянства під розписку чи надсилається рекомендованим листом іноземцю або особі без громадянства і приймаючій стороні не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня його прийняття.

39. У разі прийняття рішення про скасування посвідки на постійне проживання така посвідка підлягає вилученню в іноземця або особи без громадянства та знищенню.

40. Іноземець або особа без громадянства має право на оскарження рішення про відмову у видачі посвідки на постійне проживання або її скасування протягом місяця з дня отримання копії такого рішення шляхом звернення до ДМС або суду. Оскарження зазначеного рішення зупиняє його виконання.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання посвідки на постійне проживання

41. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видана посвідка на постійне проживання підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

42. У разі закінчення строку дії посвідки на постійне проживання чи смерті іноземця або особи без громадянства посвідка на постійне проживання повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив її оформлення та видачу, а якщо такий іноземець або така особа проживають (проживали) за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

43. У іноземця або особи без громадянства, взятої під варту чи засудженої до позбавлення волі, посвідка на постійне проживання вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом.

44. Територіальний орган або підрозділ ДМС має право вилучити (у тому числі тимчасово) посвідку на постійне проживання у разі використання посвідки іноземцем або особою без громадянства з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення посвідки або в інших випадках, передбачених законом.

45. Порядок зберігання і знищення посвідок на постійне проживання визначається МВС.

46. Посвідка на постійне проживання вважається недійсною і знищується у разі:

1) коли вона підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідці на постійне проживання, записам в інших документах);

3) непридатності посвідки на постійне проживання для подальшого використання;

4) скасування;

5) коли посвідку знайдено, а замість неї видано нову посвідку на постійне проживання;

6) смерті іноземця або особи без громадянства, яким було видано посвідку на постійне проживання;

7) її зіпсуття під час заповнення;

8) її оформлення з порушенням вимог законодавства;

9) коли іноземець або особа без громадянства не отримали посвідку на постійне проживання протягом року.

47. У разі оформлення посвідки на постійне проживання з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складає висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

48. Посвідки на постійне проживання знищуються та списуються територіальним органом або підрозділом ДМС, який їх оформив і видав.

49. Списання та знищення посвідок на постійне проживання здійснюється комісією в складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідок на постійне проживання у трьох примірниках.

50. Акт про списання та знищення недійсних посвідок на постійне проживання складається щомісяця.

51. Посвідки на постійне проживання, вилучені територіальними органами або підрозділами ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідок на постійне проживання. Територіальний орган або підрозділ ДМС проставляє відмітку про факт знищення посвідок на постійне проживання в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідку на постійне проживання.

52. Після оформлення іноземцю або особі без громадянства посвідки на постійне проживання його попередня посвідка на постійне проживання вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідки на постійне проживання, її тимчасове затримання та вилучення

53. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідки на постійне проживання, її тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду.

54. Під час повторного розгляду клопотання про видачу посвідки на постійне проживання іноземцю або особі без громадянства, яким було тимчасово відмовлено в її видачі, раніше подані ними документи беруться до уваги, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

55. За наявності підстав ДМС чи її територіальний орган або підрозділ мають право скасувати рішення, прийняте її територіальним органом або підрозділом, надіслати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

56. У разі оскарження іноземцем або особою без громадянства рішення щодо оформлення та видачі посвідки на постійне проживання остаточне рішення щодо оформлення та видачі посвідки на постійне проживання приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома іноземця або особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідки на постійне проживання

57. До посвідки на постійне проживання вноситься така інформація:

ім'я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

відцифрований підпис особи.

У лівій частині лицьового боку посвідки на постійне проживання розміщується відцифрований образ обличчя особи.

58. На зворотному боці посвідки на постійне проживання зазначається така додаткова інформація про особу:

номер дозволу на імміграцію та уповноважений суб'єкт, що його видав (за наявності);

місце народження;

серія та номер паспортного документа;

країна, в якій видано паспортний документ;

місце реєстрації в Україні.

59. У посвідці на постійне проживання ім'я іноземця або особи без громадянства, місце народження, проживання чи місце перебування іноземця або особи без громадянства зазначається українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

60. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства їх ім'я може бути зазначене у посвідці на постійне проживання латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такого іноземця або такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

61. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить іноземець або особа без громадянства, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у посвідці на постійне проживання на підставі письмової заяви іноземця або особи без громадянства зазначаються лише складові імені.

62. Найменування полів для внесення інформації про іноземця або особу без громадянства та реквізитів у зоні візуальної перевірки посвідки на постійне проживання заповнюються українською та англійською мовами.

63. До зони візуальної перевірки посвідки на постійне проживання дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

64. Зона візуальної перевірки посвідки на постійне проживання заповнюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

65. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПОСВІДКА НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ / PERMANENT RESIDENCE PERMIT

 

Ім'я особи

Ім'я/Name

зазначаються ім'я та прізвище

змінна

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/Nationality

зазначається громадянство

змінна

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Номер документа

Посвідка N / Permit No

зазначається номер виданої посвідки на постійне проживання

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсна до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідки на постійне проживання

13

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу або підрозділу ДМС, що видав посвідку на постійне проживання

4

Номер дозволу на імміграцію

Дозвіл N / Permit No

зазначається номер дозволу на імміграцію

8

Уповноважений суб'єкт, що видав дозвіл на імміграцію

Орган, що видав / Authority

зазначається назва або код органу, що видав дозвіл на імміграцію

змінна

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначаються скорочена назва українською мовою та трилітерний код країни

змінна

Серія та номер паспортного документа

Паспорт N / Passport No

зазначається номер паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства

8

Країна, в якій видано паспортний документ

Країна, що видала / Issuing country

зазначається скорочена назва українською мовою та трилітерний код країни

змінна

Місце реєстрації в Україні

Місце реєстрації / Place of registration

зазначається місце проживання іноземця або особи без громадянства в Україні

змінна

Відцифрований підпис особи

 

відцифрований підпис особи

 

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

66. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідку на постійне проживання, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься така інформація:

1) дані зони візуальної перевірки посвідки на постійне проживання;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані щодо забезпечення захисту інформації, що містяться на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами IKAO.

67. Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідку на постійне проживання, додаткової змінної інформації здійснюється виключно за письмовим клопотанням іноземця або особи без громадянства, а стосовно іноземців та осіб без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

68. До посвідки на постійне проживання, виданої іноземцю або особі без громадянства, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та іноземцю або особі без громадянства, які не досягли чотирнадцятирічного віку, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідки, виданої іноземцеві або особі без громадянства з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

69. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

3) рік - чотирма цифрами, перед якими робиться пробіл.

70. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня чи місяця, "ХХХХ" - для року, "XX XX XXXX" - для дня, місяця і року.

71. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо іноземець або особа без громадянства не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

72. Відомості про місце народження та країну, що видала паспортний документ іноземцю або документ, що посвідчує особу без громадянства, вносяться таким чином: назва країни - українською мовою та через скісну риску - трилітерний код країни.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

Відомості про місце реєстрації в Україні наводяться українською мовою із зазначенням адреси.

73. Територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідку на постійне проживання, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що оформив та видав посвідку на постійне проживання.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85

Коди територіальних органів або підрозділів, що оформили та видали посвідку на постійне проживання, встановлюються ДМС.

74. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

75. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься до зони візуальної перевірки посвідки на постійне проживання згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

76. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідки на тимчасове проживання

Загальна частина

1. Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

2. Посвідка на тимчасове проживання видається іноземцям та особам без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку, строком на один рік.

3. Посвідка на тимчасове проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідка на тимчасове проживання видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС документів від іноземця або особи без громадянства.

4. Централізоване оформлення, виготовлення та видача посвідки на тимчасове проживання здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

5. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

6. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

7. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про іноземця або особу без громадянства, на чиє ім'я оформлюється посвідка:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідка;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленої посвідки на тимчасове проживання;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи;

підпис іноземця або особи без громадянства із зазначенням дати отримання посвідки на тимчасове проживання.

8. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

9. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

10. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідки на тимчасове проживання та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію посвідки на тимчасове проживання та вносить до безконтактного електронного носія дані зони візуальної перевірки посвідки на тимчасове проживання, біометричні параметри іноземця або особи без громадянства, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами IKAO.

11. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

12. Виготовлені Центром посвідки на тимчасове проживання надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС чи іноземцю або особі без громадянства на підставі їх письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

13. За оформлення посвідки на тимчасове проживання (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обмін справляється державне мито.

14. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

15. У разі коли в посвідці на тимчасове проживання допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а посвідка - обміну. В такому разі державне мито за обмін посвідки на тимчасове проживання не справляється.

16. Іноземці та особи без громадянства повинні надійно зберігати посвідку на тимчасове проживання.

Оформлення, видача та обмін посвідки на тимчасове проживання

17. Оформлення, видача та обмін посвідки на тимчасове проживання (у тому числі замість втраченої або викраденої) здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС:

1) іноземцям та особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування;

2) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;

3) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;

4) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;

5) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;

6) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;

7) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;

8) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

9) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;

10) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", уклали шлюб з громадянами України;

11) іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, зазначеними у частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

12) іноземцям та особам без громадянства, яких до завершення граничного строку перебування у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб.

18. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства та його копію;

6) зобов'язання роботодавця повідомити ДМС та державній службі зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або такою особою без громадянства;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

19. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) подання державної установи, підприємства чи організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

6) копію реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

20. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) подання відповідної релігійної організації;

6) погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

21. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) подання відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні та копію свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

22. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) подання відповідного представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні;

6) копію свідоцтва про реєстрацію зазначеного представництва;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

23. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) подання відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні;

6) копію свідоцтва про акредитацію філії або представництва;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

24. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку, подає:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або волонтерської організації;

6) копію свідоцтва про державну реєстрацію зазначеної організації (для волонтерських організацій);

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документа про звільнення від сплати державного мита.

25. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) звернення іноземного засобу масової інформації;

6) подання відповідного державного органу, відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сфері;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

26. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) документ, що підтверджує факт навчання в Україні;

6) зобов'язання навчального закладу повідомити ДМС про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

27. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", уклали шлюб з громадянами України, подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України;

5) копію паспорта громадянина України, з яким іноземець перебуває у шлюбі;

6) дійсний поліс медичного страхування;

7) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

Якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства було укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України "Про міжнародне приватне право".

28. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, зазначеними у частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", подають:

1) заяву-анкету;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) документ, згідно з яким вони відповідно до права країни походження іноземця або особи без громадянства вважаються членами сім'ї особи, зазначеної в частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", який визнається дійсним в Україні у разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України;

6) документ про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї;

7) копію посвідки на тимчасове проживання іноземця, до якого прибув член сім'ї;

8) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

29. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, яких до завершення граничного строку перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб, подають:

1) заяву-анкету (після завершення граничного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні);

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (за наявності);

3) довідку про утримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, яка видається на підставі висновку ДМС про неможливість примусового видворення з України іноземця або особи без громадянства з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб, після завершення дванадцятимісячного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, або якщо технічну неможливість здійснити примусове видворення іноземця було виявлено раніше;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

30. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я здійснюється оформлення посвідки на тимчасове проживання) працівник територіального органу чи підрозділу ДМС друкує її та надає іноземцю або особі без громадянства для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки іноземець або особа без громадянства власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я здійснюється оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Оригінали документів повертаються іноземцю або особі без громадянства після прийняття заяви-анкети до розгляду територіальним органом чи підрозділом ДМС.

31. Рішення про видачу посвідки на тимчасове проживання іноземцю або особі без громадянства приймається територіальним органом чи підрозділом ДМС виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

32. Для обміну посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства подає:

1) заяву-анкету;

2) посвідку на тимчасове проживання, що підлягає обміну;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документа про звільнення від сплати державного мита;

4) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та його копію;

5) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка на тимчасове проживання підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України).

33. Обмін посвідки на тимчасове проживання здійснюється в порядку, встановленому для її первинного оформлення та видачі (з поверненням посвідки на тимчасове проживання, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідки на тимчасове проживання (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки на тимчасове проживання;

3) закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання;

4) непридатності посвідки на тимчасове проживання для подальшого використання.

34. У разі закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання, нова посвідка оформлюється за умови подання не пізніше ніж за 15 днів до закінчення її дії документів, що відповідно до статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" підтверджують наявність підстав для подальшого тимчасового проживання іноземця або особи без громадянства.

35. У разі обміну посвідки на тимчасове проживання у зв'язку з її непридатністю для подальшого використання територіальний орган або підрозділ ДМС приймає рішення про видачу іноземцю або особі без громадянства на час оформлення нової посвідки на тимчасове проживання довідки встановленого МВС зразка.

36. Рішення про обмін посвідки на тимчасове проживання, яку було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нової посвідки на тимчасове проживання приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

37. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання замість втраченої або викраденої іноземець або особа без громадянства подає:

1) заяву про оформлення посвідки на тимчасове проживання у зв'язку із її втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;

4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідки на тимчасове проживання).

38. Про втрату або викрадення посвідки на тимчасове проживання на території України іноземець або особа без громадянства зобов'язані негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідки за кордоном іноземець або особа без громадянства зобов'язані повідомити компетентному органу іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

39. Про втрату або викрадення посвідки на тимчасове проживання територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, які в установленому законодавством порядку отримали таке повідомлення, протягом доби інформують Адміністрацію Держприкордонслужби.

40. Замість втраченої або викраденої посвідки на тимчасове проживання територіальний орган або підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такої посвідки іноземцю або особі без громадянства, які заявили про її втрату або викрадення, оформлює та видає нову посвідку.

41. Якщо іноземець або особа без громадянства, які заявили про втрату або викрадення посвідки на тимчасове проживання, знайшли посвідку, вони зобов'язані протягом доби здати знайдену посвідку на тимчасове проживання для знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

42. У разі повідомлення іноземцем або особою без громадянства про втрату або викрадення посвідки на тимчасове проживання територіальний орган або підрозділ ДМС приймає рішення про видачу такому іноземцю або такій особі на час оформлення нової посвідки на тимчасове проживання довідки встановленого МВС зразка.

43. Рішення про переоформлення посвідки на тимчасове проживання замість втраченої або викраденої посвідки, яку було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства. Ідентифікація іноземця або особи без громадянства здійснюється виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

44. Під час видачі посвідки на тимчасове проживання проводиться перевірка персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я оформлено посвідку на тимчасове проживання, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі посвідки на тимчасове проживання

45. Рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцеві або особі без громадянства приймається територіальним органом або підрозділом ДМС у разі:

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

2) необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

4) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

5) коли виявлено факти невиконання ними рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, чи коли іноземець або особа без громадянства мають інші майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов'язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну;

6) стосовно видачі посвідки на тимчасове проживання звернулись іноземець або особа без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, або їх представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідки на тимчасове проживання;

7) іноземець або особа без громадянства вже отримали посвідку на тимчасове проживання, яка є дійсною на день звернення (крім випадків обміну, видачі посвідки на тимчасове проживання замість втраченої або викраденої);

8) іноземець або особа без громадянства подали не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання;

9) коли дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану іноземцем або особою без громадянства.

46. Посвідка на тимчасове проживання скасовується територіальним органом або підрозділом ДМС, який її видав, у разі:

1) надходження від органу внутрішніх справ, іншого органу виконавчої влади, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інформації про те, що посвідку на тимчасове проживання видано на підставі неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;

2) отримання вмотивованого клопотання приймаючої сторони про скасування посвідки на тимчасове проживання (зокрема в разі звільнення іноземця та особи без громадянства із займаної посади) або припинення діяльності приймаючої сторони - юридичної особи;

3) коли іноземця або особу без громадянства засуджено в Україні до позбавлення волі;

4) коли дії іноземця або особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров'ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

5) коли уповноваженим органом прийнято рішення про примусове повернення іноземця або особи без громадянства або їх примусове видворення за межі України;

6) в інших випадках, передбачених законом.

47. Копія рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання видається територіальним органом або підрозділом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцеві або особі без громадянства під розписку чи надсилається рекомендованим листом іноземцю або особі без громадянства і приймаючій стороні не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття такого рішення.

48. У разі прийняття рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання вона підлягає вилученню та знищенню.

49. Іноземець або особа без громадянства має право на оскарження рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання або її скасування протягом місяця з дня отримання копії такого рішення в адміністративному порядку або до суду. Оскарження зазначеного рішення зупиняє його виконання.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання посвідки на тимчасове проживання

50. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видана посвідка на тимчасове проживання підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

51. У разі закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання чи смерті іноземця або особи без громадянства посвідка повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив її оформлення та видачу, а якщо такий іноземець або така особа проживають (проживали) за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

52. У іноземця або особи без громадянства, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, посвідка на тимчасове проживання вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом.

53. Територіальний орган або підрозділ ДМС має право вилучити (у тому числі тимчасово) посвідку на тимчасове проживання у разі використання посвідки іноземцем або особою без громадянства з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення посвідки або в інших випадках, передбачених законом.

54. Порядок зберігання і знищення посвідок на тимчасове проживання визначається МВС.

55. Посвідка на тимчасове проживання вважається недійсною і знищується в разі:

1) коли вона підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідці на тимчасове проживання, записам в інших документах);

3) непридатності посвідки на тимчасове проживання для подальшого використання;

4) її скасування;

5) коли посвідку знайдено, а замість неї видано нову посвідку;

6) смерті іноземця або особи без громадянства, яким було видано посвідку;

7) її зіпсуття під час заповнення;

8) її оформлення з порушенням вимог законодавства;

9) коли іноземець або особа без громадянства не отримали посвідку на тимчасове проживання протягом року.

56. У разі оформлення посвідки на тимчасове проживання з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складає висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

57. Посвідки знищуються та списуються територіальним органом або підрозділом ДМС, який їх оформив і видав.

58. Списання та знищення посвідок на тимчасове проживання здійснюється комісією в складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідок на тимчасове проживання у трьох примірниках.

59. Акт про списання та знищення недійсних посвідок на тимчасове проживання складається щомісяця.

60. Посвідки на тимчасове проживання, вилучені територіальними органами або підрозділами ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідок. Територіальний орган чи підрозділ ДМС проставляє відповідну відмітку про факт знищення посвідок на тимчасове проживання в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідку на тимчасове проживання.

61. Після оформлення іноземцю або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання його попередня посвідка вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідки на тимчасове проживання, її тимчасове затримання та вилучення

62. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідки на тимчасове проживання, її тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду.

63. Під час повторного розгляду клопотання про видачу посвідки на тимчасове проживання іноземцю або особі без громадянства, яким було тимчасово відмовлено в її видачі, раніше подані ними документи беруться до уваги, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

64. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте її територіальним органом або підрозділом, надіслати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

65. У разі оскарження іноземцем або особою без громадянства рішення щодо оформлення та видачі посвідки на тимчасове проживання остаточне рішення щодо оформлення та видачі посвідки іноземця або особи без громадянства приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома іноземця або особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідки на тимчасове проживання

66. До посвідки на тимчасове проживання вноситься така інформація:

ім'я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

відцифрований підпис особи;

відцифрований образ обличчя особи;

номер дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства (у разі наявності);

місце народження;

серія та номер паспортного документа;

країна, в якій видано паспортний документ;

місце реєстрації в Україні.

67. У посвідці на тимчасове проживання ім'я іноземця або особи без громадянства, місце народження, проживання чи місце перебування іноземця або особи без громадянства зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

68. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства їх ім'я може бути зазначено у посвідці на тимчасове проживання латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такого іноземця або такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

69. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить іноземець або особа без громадянства, прізвище або по батькові не є складовими імені, у посвідці на тимчасове проживання на підставі письмової заяви іноземця або особи без громадянства зазначаються лише складові імені.

70. Найменування полів для внесення інформації про іноземця або особу без громадянства та реквізитів у зоні візуальної перевірки посвідки на тимчасове проживання заповнюються українською та англійською мовами.

71. До зони візуальної перевірки посвідки на тимчасове проживання дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

72. Зона візуальної перевірки посвідки на тимчасове проживання заповнюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

73. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа

 

ПОСВІДКА НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ / TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

 

Ім'я особи

Ім'я/Name

зазначаються ім'я і прізвище іноземця або особи без громадянства

змінна

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/Nationality

зазначається громадянство

змінна

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження іноземця або особи без громадянства

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Номер документа

Посвідка N / Permit No

зазначається номер виданої посвідки на тимчасове проживання

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсна до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання

13

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального органу чи підрозділу ДМС, що видав посвідку на тимчасове проживання

4

Номер дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Дозвіл N / Permit No

зазначається номер дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

8

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається скорочена назва українською мовою та трилітерний код країни

змінна

Серія та номер паспортного документа

Паспорт N / Passport No

зазначається номер паспортного документа іноземця або документа, що підтверджує особу без громадянства

8

Країна, в якій видано паспортний документ

Країна, що видала / Issuing country

зазначається скорочена назва українською мовою та трилітерний код країни

змінна

Місце реєстрації в Україні

Місце реєстрації / Place of registration

зазначається місце реєстрації іноземця або особи без громадянства в Україні

змінна

Відцифрований підпис особи

 

відцифрований підпис іноземця або особи без громадянства

 

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя іноземця або особи без громадянства

 

74. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідку, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься така інформація:

1) дані зони візуальної перевірки посвідки на тимчасове проживання;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані щодо забезпечення захисту інформації, що містяться на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами ІКАО.

75. Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідку, додаткової змінної інформації здійснюється виключно за письмовим клопотанням іноземця або особи без громадянства, а стосовно іноземців та осіб без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

76. До посвідки на тимчасове проживання, виданої іноземцю або особі без громадянства, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідки, виданої іноземцеві або особі без громадянства з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

77. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами року, перед якими робиться пробіл.

78. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

79. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо іноземець або особа без громадянства не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "Х".

80. Відомості про місце народження та країну, що видала паспортний документ іноземцю або документ, що посвідчує особу без громадянства, вносяться таким чином: назва країни - українською мовою та через скісну риску - трилітерний код країни.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

Відомості про місце реєстрації в Україні наводяться українською мовою із зазначенням адреси.

81. Територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідку, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що оформив та видав посвідку.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85

Коди територіальних органів чи підрозділів, що оформили та видали посвідку, встановлюються ДМС.

82. Для заповнення значення елемента даних "Унікальний номер запису в Реєстрі" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

83. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься до зони візуальної перевірки посвідки згідно з вимогами IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

84. Заповнення машинозчитуваної зони посвідки здійснюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення біженця

Загальна частина

1. Посвідчення біженця є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні та є дійсним для реалізації прав і виконання обов'язків, передбачених Законами України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" та іншими законами.

2. Посвідчення біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних.

3. Посвідчення біженця видається строком на п'ять років.

4. Централізоване оформлення, виготовлення та видача посвідчення біженця здійснюється територіальним органом ДМС у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

5. Порядок взаємодії територіальних органів ДМС із Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

6. Керівник територіального органу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

7. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про іноземця або особу без громадянства, на чиє ім'я оформлюється посвідчення біженця:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідчення біженця;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу ДМС, а у разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленого посвідчення біженця;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання посвідчення біженця.

8. Зазначені у заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

9. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

10. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення біженця та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію посвідчення біженця та вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних посвідчення біженця, біометричні параметри іноземця або особи без громадянства, додаткову змінну інформацію, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, згідно з вимогами ІКАО.

11. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

12. Виготовлені Центром посвідчення біженця надсилаються територіальному органу ДМС чи іноземцю або особі без громадянства на підставі їх письмової заяви у порядку, встановленому законодавством.

13. За оформлення посвідчення біженця (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито у порядку та розмірах, визначених законодавством.

14. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

15. У разі коли у посвідченні біженця допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а посвідчення біженця - обміну. У такому разі державне мито за обмін посвідчення біженця не справляється.

16. Іноземці або особи без громадянства повинні надійно зберігати оформлене та видане на їх ім'я посвідчення біженця.

Оформлення, видача та обмін посвідчення біженця

17. Оформлення, видача та обмін посвідчення біженця (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюються територіальним органом ДМС:

1) іноземцям або особам без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їх особистої заяви;

2) іноземцям або особам без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

18. Для оформлення посвідчення біженця подаються такі документи:

1) заява-анкета;

2) копія рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні;

3) дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів кожного члена сім'ї біженця віком до шістнадцяти років, який перебуває з ним в Україні;

4) паспортний документ іноземця або документи, що підтверджують особу без громадянства;

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита.

19. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я здійснюється оформлення посвідчення біженця) працівник територіального органу ДМС друкує її та надає іноземцю або особі без громадянства для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки іноземець або особа без громадянства власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я здійснюється оформлення посвідчення біженця.

Оригінали документів повертаються іноземцю або особі без громадянства після прийняття заяви-анкети до розгляду територіальним органом ДМС.

20. Видача іноземцю або особі без громадянства посвідчення біженця здійснюється після подання ними довідки про звернення за захистом в Україні, яка вилучається.

21. Рішення про видачу іноземцю або особі без громадянства посвідчення біженця приймається територіальним органом ДМС виключно на підставі рішення ДМС про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні та даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

22. Дитині, яка розлучена із сім'єю і яку визнано біженцем в Україні, посвідчення біженця видається до досягнення нею шістнадцятирічного віку.

23. У разі коли видача посвідчення біженця необхідна для реалізації неповнолітньою особою своїх прав, зокрема на освіту та лікування, за клопотанням батьків або законних представників, погодженим з навчальним чи лікувальним закладом, такій особі може бути, як виняток, видано відповідне посвідчення біженця після досягнення нею чотирнадцятирічного віку.

24. Обмін посвідчення біженця здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення та видачі (з поверненням посвідчення біженця, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення біженця (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення біженця;

3) закінчення строку дії посвідчення біженця;

4) непридатності посвідчення біженця для подальшого використання.

25. Для обміну посвідчення біженця подаються такі самі документи, що і для первинного оформлення та видачі посвідчення біженця, що підлягає обміну. У разі обміну посвідчення біженця у зв'язку із зміною прізвища, імені, виявленням розбіжностей у записах подаються також документи, які підтверджують причини обміну.

26. Посвідчення біженця, що підлягає обміну, повертається іноземцю або особі без громадянства до його обміну.

27. Рішення про обмін посвідчення біженця, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення біженця приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

28. Для оформлення посвідчення біженця замість втраченого або викраденого іноземець або особа без громадянства подає:

1) заяву про оформлення посвідчення біженця у зв'язку із його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспортний документ іноземця або документи, що підтверджують особу без громадянства;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;

5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення біженця).

29. Про втрату або викрадення посвідчення біженця на території України іноземець або особа без громадянства зобов'язані негайно повідомити найближчому територіальному органу ДМС, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення біженця за кордоном іноземець або особа без громадянства зобов'язані повідомити компетентному органу іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

30. Територіальний орган ДМС, закордонна дипломатична установа України, які в установленому законодавством порядку отримали повідомлення про втрату або викрадення посвідчення біженця протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

31. Замість втраченого або викраденого посвідчення біженця територіальний орган ДМС після встановлення факту видачі раніше такого посвідчення іноземцю або особі без громадянства, які заявили про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення біженця.

32. Якщо іноземець або особа без громадянства, які заявили про втрату або викрадення посвідчення біженця, знайшли його, іноземець або особа без громадянства зобов'язані протягом доби здати знайдене посвідчення біженця для знищення найближчому територіальному органу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

33. У разі повідомлення іноземцем або особою без громадянства про втрату або викрадення посвідчення біженця територіальний орган ДМС приймає рішення про видачу такому іноземцю або такій особі без громадянства на час оформлення нового посвідчення біженця довідки встановленого МВС зразка.

34. Рішення про переоформлення посвідчення біженця замість втраченого або викраденого посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства. Ідентифікація іноземця або особи без громадянства здійснюється виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

35. Під час видачі посвідчення біженця проводиться перевірка персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім'я оформлено посвідчення біженця, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі посвідчення біженця

36. Територіальний орган ДМС має право відмовити іноземцю або особі без громадянства у видачі посвідчення біженця у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення біженця звернувся іноземець або особа без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, чи представник іноземця або особи без громадянства, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідчення біженця;

2) іноземцем або особою без громадянства вже отримано посвідчення біженця, яке є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі посвідчення замість втраченого або викраденого);

3) іноземцем або особою без громадянства не надано всіх документів та інформації, необхідної для оформлення і видачі посвідчення біженця;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану іноземцем або особою без громадянства.

37. Рішення про відмову у видачі посвідчення біженця приймається за наявності в територіальному органі ДМС інформації про існування підстав, зазначених у Законі України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" та цьому Порядку.

38. У рішенні про відмову у видачі посвідчення біженця, яке доводиться до відома іноземця або особи без громадянства у порядку і строки, встановлені законодавством, повинні бути зазначені підстави відмови. Іноземець або особа без громадянства має право звернутися до ДМС з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з виникненням яких їм було відмовлено у видачі посвідчення.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання посвідчення біженця

39. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видане посвідчення біженця підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

40. У разі закінчення строку дії посвідчення біженця чи смерті іноземця або особи без громадянства посвідчення біженця повертається територіальному органу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу.

41. Посвідчення біженця може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадку використання його для вчинення злочину або виявлення у ньому підробки. Тимчасове затримання або вилучення посвідчення біженця у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби, уповноваженими на те посадовими особами територіального органу ДМС.

42. У разі повернення іноземцю або особі без громадянства тимчасово затриманого або вилученого посвідчення біженця у межах строку його дії державне мито не справляється.

43. Порядок зберігання посвідчення біженця встановлюється МВС.

44. Посвідчення біженця вважається недійсним та знищується у разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідченні біженця, записам в інших документах);

3) непридатності посвідчення біженця для подальшого використання;

4) коли посвідчення біженця знайдено, а замість нього видано нове;

5) смерті іноземця або особи без громадянства, яким було видано таке посвідчення;

6) зіпсуття посвідчення біженця під час заповнення;

7) оформлення його з порушенням вимог законодавства;

8) неотримання його іноземцями або особами без громадянства протягом року.

45. У разі оформлення посвідчення біженця з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі ДМС.

46. Недійсні посвідчення біженця списуються та знищуються територіальним органом ДМС, який оформив і видав їх.

47. Списання та знищення недійсних посвідчень біженця здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень біженця у трьох примірниках.

48. Акт про списання та знищення недійсних посвідчень біженця складається щомісяця.

49. Посвідчення біженця, вилучені територіальними органами ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідчень біженця. Територіальний орган ДМС проставляє відмітку про факт знищення посвідчення біженця в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний орган ДМС, що видав посвідчення біженця.

50. Після оформлення іноземцю або особі без громадянства іншого посвідчення біженця їх попереднє посвідчення біженця вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення біженця, його тимчасове затримання та вилучення

51. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення біженця, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду.

52. Під час повторного розгляду клопотання про видачу посвідчення біженця іноземцю або особі без громадянства, яким було тимчасово відмовлено у його видачі, раніше подані ними документи беруться до уваги, якщо підтверджується, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

53. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте її територіальним органом, надіслати документи для повторного розгляду (у разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

54. У разі оскарження іноземцем або особою без громадянства рішення про відмову в оформленні та видачі посвідчення біженця, його тимчасове затримання та вилучення остаточне рішення приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома іноземця або особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідчення біженця

55. На сторінці даних посвідчення біженця зазначається така інформація:

відцифрований образ обличчя особи;

ім'я особи;

дата народження;

громадянство;

відцифрований підпис особи;

держава постійного проживання особи;

стать;

сімейний стан;

рішення уповноваженого суб'єкта про визнання особи біженцем;

номер документа;

дата видачі документа;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

унікальний номер запису в Реєстрі;

місце проживання.

56. У посвідченні біженця ім'я іноземця або особи без громадянства зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

57. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства ім'я може бути зазначено у посвідченні біженця латинськими літерами відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

58. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить іноземець або особа без громадянства, прізвище або по батькові не є складовими імені, у посвідченні біженця на підставі письмової заяви іноземця або особи без громадянства зазначаються лише складові імені.

59. Найменування полів для внесення інформації про іноземця або особу без громадянства та реквізитів на сторінці даних посвідчення біженця заповнюються українською та англійською мовами.

60. Сторінка даних посвідчення біженця заповнюється згідно з вимогами IKAO Doc 9303.

61. На сторінку даних посвідчення біженця дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

62. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Назва документа

ПОСВІДЧЕННЯ БІЖЕНЦЯ / REFUGEE CERTIFICATE

 

Тип документа

Тип/Type

PF

2

Код держави

Код держави / Code of State

UKR

3

Номер документа

Номер документа / Document N

зазначається номер виданого посвідчення біженця

8

Ім'я особи

Ім'я/Given names

зазначається ім'я іноземця або особи без громадянства

змінна

Громадянство

Громадянство/Citizenship

біженець/refugee

16

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record N

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Держава постійного проживання особи

Держава проживання / Country of residence

зазначається скорочена назва держави проживання та через скісну риску - трилітерний код держави

змінна

Сімейний стан

Сімейний стан / Marital status

зазначається сімейний стан

змінна

Місце народження

Місце народження / Place of birth

обов'язково зазначається країна народження та через скісну риску - трилітерний код держави

змінна