Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи форм регистрации уловов (реэкспорта) антарктического и патагонского иклачей

КМ Украины
Постановление КМ от 15.08.2012 № 760
действует с 23.08.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2012 р. N 760

Київ

Про затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Відповідно до статті 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

1. Цей Порядок визначає механізм видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів (далі - форма реєстрації уловів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

3. Видача форми реєстрації уловів здійснюється на безоплатній основі Держрибагентством.

4. Для отримання форми реєстрації уловів судновласник (юридична або фізична особа), судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риби, чи імпортер, який здійснює імпорт антарктичного та патагонського іклачів в Україну (далі - суб'єкт господарювання), подає Держрибагентству запит згідно з додатком до цього Порядку.

Запит подається в електронній або паперовій формі на розгляд Держрибагентству до заходження судна з уловом іклача в порт вивантаження на територію України або до дати вивезення антарктичного та патагонського іклачів з території України.

Строк розгляду запиту становить не більш як десять календарних днів з дати її отримання.

Форма реєстрації уловів видається суб'єктові господарювання в паперовій формі за зразком, наведеним у заході із збереження 10-05 (2009) "Система документації уловів видів Dissostichus", затвердженому Комісією по збереженню морських живих ресурсів Антарктики.

5. Підставами для відмови у видачі форми реєстрації уловів є:

недостовірність зазначених у запиті відомостей;

негативний висновок про результати проведених експертизи та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Держрибагентство протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту видає письмове повідомлення про відмову у видачі форми реєстрації уловів суб'єктові господарювання особисто або надсилає його поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням підстав такої відмови.

6. Форма реєстрації уловів може бути анульована Держрибагентством у разі:

звернення суб'єкта господарювання із запитом про анулювання форми;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту подання в запиті недостовірних відомостей.

Рішення про анулювання форми реєстрації уловів видається суб'єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

7. У разі втрати або пошкодження форми реєстрації уловів видається її дублікат.

Для отримання дубліката форми реєстрації уловів суб'єкт господарювання подає Держрибагентству відповідну заяву.

Держрибагентство протягом двох робочих днів з дня отримання заяви повинен видати суб'єктові господарювання дублікат форми реєстрації уловів.

8. У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання або найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи, або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця суб'єкт господарювання протягом п'яти робочих днів з дня настання таких змін подає Держрибагентству заяву про внесення змін до форми реєстрації уловів разом з чинною формою реєстрації уловів та документом, що підтверджує зазначені зміни.

Держрибагентство протягом двох робочих днів з дня одержання заяви видає на новому бланку форму реєстрації уловів із внесеними змінами, строк дії якої не може перевищувати строк дії, зазначений у формі реєстрації уловів, що переоформлювалася.

9. Форма реєстрації уловів діє до завершення зовнішньоторговельних операцій із вантажем антарктичного та патагонського іклачів.

 

ЗАПИТ
про отримання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

1. Заявник ____________________________________________________________________________
                                   (найменування, місцезнаходження, номер телефакса, адреса електронної пошти юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і номер паспорта, ким і
______________________________________________________________________________________
                                            коли виданий, місцезнаходження, номер телефакса, адреса електронної пошти)

2. Номер ліцензії та/або іншого дозвільного документа на здійснення рибальства
_____________________________________________________________________________ дійсна до
______________________________________________________________________________________

3. Опис продукції, що передбачається для вивантаження в порту/реекспорту
______________________________________________________________________________________
                                                 (відповідно до заходу із збереження 10-05 (2009) "Система документації
______________________________________________________________________________________
                                                                                             уловів видів Dissostichus")

4. Код товару згідно з УКТЗЕД ____________________________________________________________

5. Орієнтовна маса вилову, що передбачається для вивантаження/перевантаження за кожним видом продукції окремо, кілограмів
______________________________________________________________________________________

6. Назва риболовного судна, яке здійснює вилов ____________________________________________
                                                                                                                                                    (кирилицею та латиною)

7. Порт реєстрації та реєстраційний номер судна, реєстраційний номер ІМО/Ллойда
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Прізвище та ім'я капітана судна або іншої уповноваженої особи, яка повинна засвідчити достовірність інформації, що міститься у формі реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (кирилицею та латиною)

9. ____________________________________________________________________________________
                                     (статистичні ділянки, підрайони, райони промислу відповідно до розділу H "Райони ______________________________________________________________________________________
                         рибальства для цілей статистики" довідника з риболовної статистики Координаційної робочої групи
______________________________________________________________________________________
                                з риболовної статистики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)
______________________________________________________________________________________
                                (http://www.fao.org/fishery/cwp/) із зазначенням, чи вилов здійснювався у зоні дії Комісії по
______________________________________________________________________________________
                                    збереженню морських живих ресурсів Антарктики або за межами дії зазначеної Комісії у
______________________________________________________________________________________
                                  відкритому морі, або у виключній економічній зоні прибережної держави, та періоду вилову)

10. Відстеження судна за допомогою системи дистанційного моніторингу
______________________________________________________________________________________

11. Найменування держави та порту, в якому передбачається вивантаження продукції (у разі експорту з-за меж митної території України), орієнтовні дати заходу в порт та вивантаження
______________________________________________________________________________________

12. У разі перевантаження антарктичного та патагонського іклачів в морі - назва судна, держава прапора, позивні, номер ІМО/Ллойда, ім'я та прізвище капітана судна
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    (кирилицею та латиною)

13. Найменування пункту пропуску на митному кордоні України (у разі експорту з митної території України), орієнтовні дати перетинання митного кордону України
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Найменування виду транспортного засобу, яким планується здійснювати вивезення за межі митної території України*
______________________________________________________________________________________

Підпис заявника __________________ ___ ____________ 20__ р.

Дата і номер реєстрації запиту ___ ____________ 20__ р. N ____

____________
* У разі коли вивезення за межі митної території України планується здійснювати суходолом - зазначається реєстраційний номер вантажівки, її державна належність або номер залізничного перевезення, дата та місце видачі, а якщо морським або повітряним транспортом - номер контейнера або назва судна, або номер рейсу літака; номер коносамента або авіанакладної; дата та місце видачі коносамента або авіанакладної

____________

Опрос