Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении"

ВР Украины
Закон от 05.07.2012 № 5085-VI
действует с 01.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2012 р., N 5, ст. 34; із змінами, внесеними Законом України від 20 березня 2012 року N 4555-VI) такі зміни:

1. У статті 34:

друге речення частини четвертої виключити;

після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Для автоматизованого обліку транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування і підлягають державній або відомчій реєстрації, та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.

Органи, які здійснюють відомчу реєстрацію транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування, після реєстрації (внесення змін у відомості про реєстрацію) транспортного засобу невідкладно подають відомості про нього до Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України для внесення їх до Єдиного державного реєстру".

У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - тринадцятою;

у частині сьомій:

абзац перший після слів "Збройних Сил України" доповнити словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту";

після абзацу другого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"транспортних засобів, які належать внутрішнім військам Міністерства внутрішніх справ України, - уповноважений підрозділ органу військового управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

транспортних засобів, які належать Державній прикордонній службі України, - уповноважений підрозділ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону;

транспортних засобів, які належать Державній спеціальній службі транспорту, - уповноважений підрозділ органу управління Державної спеціальної служби транспорту;

транспортних засобів, які належать Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації;

транспортних засобів, які належать Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту, - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Відомості відомчого обліку щодо зазначених транспортних засобів є складовою частиною Єдиного державного реєстру".

2. Частину дванадцяту статті 35 викласти в такій редакції:

"Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, які належать військовим формуванням, органам внутрішніх справ, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту, покладається на ці формування та органи".

3. Абзац одинадцятий частини першої статті 521 після слова "державній" доповнити словами "та відомчій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5085-VI

 

Опрос