Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи подтверждения законности изъятия водных биоресурсов из среды их обитания и переработки продуктов лова (в случае необходимости субъекту хозяйствования для осуществления внешнеторговых операций)

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 04.07.2012 № 596
действует с 13.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2012 р. N 596

Київ

Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову

Відповідно до статті 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову (далі - підтвердження).

2. Підтвердження є документом, що засвідчує достовірність інформації, поданої судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування (далі - судновласник), шляхом присвоєння йому порядкового номера і видається:

Держрибагентством - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у водах за межами юрисдикції України;

територіальними органами Держрибагентства - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах.

3. Судновласник для одержання підтвердження подає Держрибагентству або його територіальному органові:

запит за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074; 2008 р., N 68, ст. 2267);

проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову за формою 1 (якщо підтвердження видається Держрибагентством) або 2 (якщо підтвердження видається територіальним органом Держрибагентства).

Форма підтвердження встановлюється Мінагрополітики;

відомість про транспортування вантажу за формою, встановленою Мінагрополітики.

4. У разі коли вилучені водні біоресурси або перероблені продукти валову призначені для внутрішньоторговельних операцій, документи про їх вилучення, перероблення та інформація про транспортування вантажу (транспортні деталі) подаються українською мовою; зовнішньоторговельних операцій - англійською мовою.

5. Строк видачі підтвердження або надсилання судновласникові повідомлення про відмову становить 10 днів з дати надходження запиту.

Видача підтвердження здійснюється на безоплатній основі.

Строк дії підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем та видами водних біоресурсів.

6. Підставою для відмови у видачі підтвердження є:

подання судновласником документів, необхідних для одержання підтвердження, в неповному обсязі;

виявлення в документах, поданих судновласником, недостовірних відомостей.

7. Підставою для анулювання підтвердження є:

звернення судновласника із заявою про анулювання підтвердження;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

виявлення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

8. Підставою для видачі дубліката підтвердження є його втрата або пошкодження.

У разі втрати підтвердження судновласник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати настання такої підстави подати Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про видачу дубліката підтвердження.

У разі коли бланк підтвердження непридатний для використання внаслідок його пошкодження, судновласник подає Держрибагентству або державному адміністраторові (залежно від того, ким було видане підтвердження) заяву про видачу дубліката підтвердження та непридатне для використання підтвердження.

Строк дії дубліката підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем та видами водних біоресурсів.

Судновласник, який подав заяву та документи, необхідні для видачі дубліката підтвердження, провадить свою діяльність на підставі копії зазначеної заяви, зареєстрованої Держрибагентством або державним адміністратором.

Держрибагентство, його територіальний орган зобов'язані протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката підтвердження видати такий дублікат відповідно заявникові або державному адміністраторові.

Держрибагентство або державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дубліката підтвердження приймає рішення про визнання недійсним підтвердження, що було втрачене або пошкоджене, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру.

Видача дубліката підтвердження здійснюється на безоплатній основі.

9. Підставами для переоформлення підтвердження є:

зміна найменування судновласника - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження судновласника.

У разі виникнення підстав для переоформлення підтвердження судновласник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати настання таких підстав подати Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про переоформлення підтвердження разом з підтвердженням, що підлягає переоформленню.

Держрибагентство або державний адміністратор зобов'язані протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення підтвердження та документів, що додаються до неї, видати переоформлене на новому бланку підтвердження з урахуванням змін, зазначених у заяві, якщо інше не встановлено законом.

Одночасно з переоформленим на новому бланку підтвердженням дозвільний орган на вимогу судновласника безоплатно видає засвідчену ним копію такого підтвердження.

У разі переоформлення підтвердження Держрибагентство або державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дати переоформлення підтвердження приймає рішення про визнання недійсним підтвердження, що було переоформлене, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Строк дії переоформленого підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем та видами водних біоресурсів.

Переоформлення підтвердження здійснюється на безоплатній основі. Непереоформлене в установлений строк підтвердження є недійсним.

____________

Опрос