Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов

КМ Украины
Постановление КМ от 27.06.2012 № 600
действует с 10.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2012 р. N 600

Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1. У пункті 8:

1) в абзаці першому:

перше речення після слів "Державна реєстрація" доповнити словом "(перереєстрація)";

у другому реченні слова ", а також транспортні засоби, зібрані (складені) із складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог зазначеного Закону" виключити;

2) друге речення абзацу одинадцятого виключити;

3) абзац чотирнадцятий виключити.

2. Пункт 14 після слів "державна реєстрація" доповнити словами "легкових автомобілів, які складені самостійно з частин транспортних засобів,".

3. У пункті 15:

1) в абзаці першому:

у першому реченні слова "та дослідженню (крім дослідження нових транспортних засобів, які не були зареєстровані підрозділами Державтоінспекції та уповноваженим органом держави - експортера транспортного засобу)" замінити словами "(крім випадків перереєстрації транспортних засобів у зв'язку із зміною місця проживання власника та у разі відновлення втрачених або зіпсованих документів)";

у другому реченні слова "дослідження - фахівцями експертної служби МВС, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи -" замінити словами "дослідження транспортного засобу - на письмову вимогу власника або уповноваженої ним особи фахівцями експертної служби МВС або";

доповнити абзац після другого речення новим реченням такого змісту: "Відповідальним за справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу записам, що зазначені у реєстраційних документах, є його власник.";

останнє речення викласти у такій редакції: "У разі проведення дослідження до зазначених документів додається відповідний висновок фахівця.";

2) у першому реченні абзацу другого слово ", двигуна" виключити;

3) доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім і четвертим такого змісту:

"У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.

Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

4) в абзаці п'ятому слово ", двигуна" виключити.

4. Пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засіб.

Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюється за місцем реєстрації (проживання) їх власників до впровадження в експлуатацію Національної автоматизованої інформаційної системи Державної автомобільної інспекції, але не пізніше 1 січня 2013 року.".

5. У пункті 33:

1) абзац перший після слів "не придатного для користування, зміни" доповнити словами "їх власників,";

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

6. Абзац сьомий пункту 42 після слів "транспортними засобами" доповнити словами "або за транспортними засобами інших власників".

7. У пункті 5 додатку 5 до Порядку цифри "3649-97" замінити цифрами "3649:2010".

____________

Опрос