Идет загрузка документа (1608 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год"

ВР Украины
Закон от 12.04.2012 № 4647-VI
действует с 18.04.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "332.821.347,3", "288.177.480,1" і "44.643.867,2" замінити відповідно цифрами "366.621.071,1", "317.407.913" і "49.213.158,1";

у частині другій цифри "358.010.376,4", "312.774.237,9" і "45.236.138,5" замінити відповідно цифрами "391.810.100,2", "342.004.670,8" і "49.805.429,4".

2. У статті 4:

у пункті 10 цифри "80" замінити цифрами "70";

доповнити пунктами 34 - 38 такого змісту:

"34) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей із податку на прибуток та нараховані суми податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, які виникли в результаті виконання статті 23 цього Закону;

35) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей з податку на додану вартість;

36) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств вугільної галузі з плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

37) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

38) надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

3. У статті 6:

в абзаці першому слова і цифри "надаються на суму 5.000.000 тис. гривень за такими можливими напрямами" замінити словами і цифрами "можуть надаватися в обсязі до 15.000.000 тис. гривень";

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, за такими можливими напрямами";

абзац другий після слів "за запозиченнями" доповнити словами "у тому числі для будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих проектів".

4. Пункт 1 статті 8 доповнити словами "на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

5. У статті 9:

пункт 36 після слів "індивідуальних сільських забудовників" доповнити словами "на будівництво (реконструкцію) та придбання житла";

доповнити пунктом 48 такого змісту:

"48) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 - 38 статті 4 цього Закону)".

6. Статтю 11 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування".

7. У частині першій статті 14 слова і цифри "для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 80 відсотків" замінити словами і цифрами "для дітей з 1 січня - 50 відсотків, з 1 липня - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів з 1 січня - 80 відсотків, з 1 липня - 100 відсотків".

8. Доповнити статтями 23 та 24 такого змісту:

"Стаття 23. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Установити, що у 2012 році кошти, отримані місцевими державними адміністраціями від замовників будівництва енергетичних об'єктів магістральних мереж на виконання цільових заходів з відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ та спрямовуються місцевими державними адміністраціями на ці заходи відповідно до укладених угод із замовником будівництва та окремого кошторису витрат на заходи, затвердженого головою місцевої державної адміністрації".

9. Доповнити "Прикінцеві положення" пунктом 6 такого змісту:

"6. Кабінету Міністрів України забезпечити в двомісячний строк прийняття рішення про проведення відкритих конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу Чорного моря, передбачивши в умовах їх проведення надання переваги при визначенні переможця конкурсу за розміром зобов'язань інвестора щодо сплати премії за підписання угоди про розподіл продукції до загального фонду державного бюджету".

10. Внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4, N 5, N 7 та N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" відповідно до додатків NN 1 - 6 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу другого пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2012 року.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 квітня 2012 року
N 4647-VI

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

366621071,1

317407913,0

49213158,1

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

365483843,9

316270685,8

49213158,1

10000000

Податкові надходження

308493052,9

289123287,2

19369765,7

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

64657754,1

63641713,5

1016040,6

11020000

Податок на прибуток підприємств

57410740,6

56394700,0

1016040,6

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

2195149,9

2167674,3

27475,6

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

95456,3

95456,3

 

13020000

Збір за спеціальне використання води

580839,6

580839,6

 

13030000

Плата за користування надрами

1518854,0

1491378,4

27475,6

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

1464845,5

1437369,9

27475,6

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

54008,5

54008,5

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

204753047,5

190494400,0

14258647,5

14010000

Податок на додану вартість

163030047,5

161696400,0

1333647,5

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

94296547,5

93694900,0

601647,5

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

115995000,0

115995000,0

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

31439000,0

27250000,0

4189000,0

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

10284000,0

1548000,0

8736000,0

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

12395763,0

10583763,0

1812000,0

15010000

Ввізне мито

12003763,0

10191763,0

1812000,0

20000000

Неподаткові надходження

55209681,5

26731053,1

28478628,4

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

24767296,4

20989003,1

3778293,3

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

5939045,4

3009118,2

2929927,2

21080000

Інші надходження

8980332,0

8131965,9

848366,1

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

6759708,3

4730981,3

2028727,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

3075654,0

3075654,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

660000,0

660000,0

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

2206000,0

2206000,0

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

830000,0

830000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

6888404,3

1011068,7

5877335,6

24060000

Інші надходження

1035025,0

542246,9

492778,1

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

104000,0

26670,0

77330,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

16794272,5

 

16794272,5

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

16762438,4

 

16762438,4

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

342004670,8

297367488,2

43348624,6

3937107,5

43137182,6

49805429,4

32686547,1

2946153,0

902391,1

17118882,3

391810100,2

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

784922,5

784575,2

404648,8

19560,5

347,3

84898,7

80404,4

26643,9

13281,9

4494,3

869821,2

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

784922,5

784575,2

404648,8

19560,5

347,3

84898,7

80404,4

26643,9

13281,9

4494,3

869821,2

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

460295,2

459947,9

222892,5

 

347,3

 

 

 

 

 

460295,2

0300000

 

Державне управління справами

1285004,3

1066984,1

421384,1

73234,7

218020,2

148435,2

128161,3

51187,1

12193,7

20273,9

1433439,5

0301000

 

Апарат Державного управління справами

1274812,5

1056792,3

415243,4

72409,3

218020,2

148435,2

128161,3

51187,1

12193,7

20273,9

1423247,7

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів

114896,1

79276,1

33428,6

25455,4

35620,0

10336,0

9076,0

1197,7

2272,8

1260,0

125232,1

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

362120,8

317766,7

181978,2

22501,7

44354,1

26815,0

17716,6

2446,0

101,7

9098,4

388935,8

0301380

0133

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом

198214,6

198214,6

 

 

 

 

 

 

 

 

198214,6

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

285050,4

267606,3

121541,3

9545,6

17444,1

9401,4

9375,4

3390,9

1483,4

26,0

294451,8

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

285050,4

267606,3

121541,3

9545,6

17444,1

9401,4

9375,4

3390,9

1483,4

26,0

294451,8

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

236210,6

227327,4

105102,8

9047,2

8883,2

9401,4

9375,4

3390,9

1483,4

26,0

245612,0

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

32379,0

24018,1

12303,3

261,5

8360,9

 

 

 

 

 

32379,0

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

5870,0

5670,0

1488,9

100,0

200,0

 

 

 

 

 

5870,0

0500000

 

Державна судова адміністрація України

2373242,2

2285743,0

1625896,8

20343,9

87499,2

1846300,0

1836300,0

973595,6

125977,4

10000,0

4219542,2

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

2373242,2

2285743,0

1625896,8

20343,9

87499,2

1846300,0

1836300,0

973595,6

125977,4

10000,0

4219542,2

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

184482,4

184482,4

134486,4

1177,4

 

135965,9

135610,2

83485,0

9371,4

355,7

320448,3

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними судами

417241,2

415654,0

302842,6

2879,4

1587,2

299404,6

298842,1

187995,4

22918,2

562,5

716645,8

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими судами

1215603,5

1210603,5

881665,4

8893,7

5000,0

1104514,1

1096521,4

547310,9

70788,2

7992,7

2320117,6

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

82953,9

82953,9

60433,5

583,0

 

57673,5

57620,7

37515,3

4640,5

52,8

140627,4

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

135166,0

123753,2

79046,1

1013,4

11412,8

99123,6

98452,0

49069,4

8065,6

671,6

234289,6

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

195367,8

161067,8

109895,2

1280,7

34300,0

116306,7

115942,0

68219,6

10193,5

364,7

311674,5

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

12762289,8

12716114,3

8163267,0

560802,0

46175,5

1806893,3

1580556,6

507359,7

46828,4

226336,7

14569183,1

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

11244297,7

11221147,7

7263307,5

451396,5

23150,0

1510139,5

1319086,2

440841,4

40042,8

191053,3

12754437,2

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції

10041054,1

10037904,1

6522991,7

359638,3

3150,0

1120758,8

946264,0

261663,9

12191,2

174494,8

11161812,9

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

10477648,6

441605,3

25119,9

2006,3

10036043,3

24625,2

1600,0

 

900,0

23025,2

10502273,8

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

10477648,6

441605,3

25119,9

2006,3

10036043,3

24625,2

1600,0

 

900,0

23025,2

10502273,8

1101080

0434

Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"

97678,4

 

 

 

97678,4

 

 

 

 

 

97678,4

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

7801847,8

 

 

 

7801847,8

 

 

 

 

 

7801847,8

1101200

0431

Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств

575300,0

 

 

 

575300,0

 

 

 

 

 

575300,0

 

 

у тому числі технічне переоснащення підприємств ДК "Укрторф"

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

2453161,8

1325812,2

850265,5

30379,6

1127349,6

664429,2

118730,5

14346,3

16746,8

545698,7

3117591,0

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

315837,6

203286,4

90313,0

8767,8

112551,2

2933,6

425,8

157,7

95,0

2507,8

318771,2

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

160015,2

140015,2

89456,5

8767,8

20000,0

206,4

206,4

 

95,0

 

160221,6

1201340

0490

Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201430

0490

Формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром"

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

1203000

 

Державне агентство резерву України

562743,5

62743,5

41234,6

5424,4

500000,0

618706,7

98504,1

9923,7

8698,4

520202,6

1181450,2

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

500000,0

 

 

 

500000,0

519253,5

4000,0

 

 

515253,5

1019253,5

1209000

 

Державна інспекція України з контролю за цінами

8021,4

7986,4

4935,0

210,0

35,0

 

 

 

 

 

8021,4

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

8021,4

7986,4

4935,0

210,0

35,0

 

 

 

 

 

8021,4

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

1283066,9

1188266,9

76808,5

46869,0

94800,0

34188,0

27925,7

5690,0

1871,1

6262,3

1317254,9

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

1283066,9

1188266,9

76808,5

46869,0

94800,0

34188,0

27925,7

5690,0

1871,1

6262,3

1317254,9

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

1007819,8

936019,8

29963,1

39708,0

71800,0

32667,7

26405,4

5060,1

1411,8

6262,3

1040487,5

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1263624,0

1197756,3

304239,7

29375,5

65867,7

143320,2

135718,1

47793,3

6315,6

7602,1

1406944,2

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1263624,0

1197756,3

304239,7

29375,5

65867,7

143320,2

135718,1

47793,3

6315,6

7602,1

1406944,2

1701030

0830

Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення

450120,0

450120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

450120,0

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

725428,7

672111,6

289967,3

28303,3

53317,1

140773,7

134796,6

47535,6

6204,9

5977,1

866202,4

1701170

0850

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері

3986,4

3986,4

 

 

 

 

 

 

 

 

3986,4

1800000

 

Міністерство культури України

2134332,8

2062391,7

345628,1

31368,4

71941,1

209352,7

177919,0

38773,6

4482,1

31433,7

2343685,5

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

1955854,5

1884213,4

342596,6

31329,0

71641,1

209352,7

177919,0

38773,6

4482,1

31433,7

2165207,2

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

26501,2

26185,2

15497,1

874,9

316,0

 

 

 

 

 

26501,2

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

9209,4

 

 

 

9209,4

2990,0

 

 

 

2990,0

12199,4

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

69262,8

68396,2

41726,6

4737,6

866,6

768,7

696,9

363,2

8,9

71,8

70031,5

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

36467,8

33667,8

 

 

2800,0

3008,5

2996,0

 

 

12,5

39476,3

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

428647,6

427167,1

 

 

1480,5

104338,7

94295,3

 

 

10043,4

532986,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

476382,5

468523,9

 

 

7858,6

 

 

 

 

 

476382,5

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

75926,8

55926,8

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

75926,8

 

 

в тому числі заходи з виявлення і підготовки творчо обдарованих дітей, молоді, підготовка та проведення дитячого конкурсу "Крок до зірок"

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

1801190

0824

Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності

293694,8

288237,1

174434,8

17612,1

5457,7

16165,2

13576,3

2240,0

1874,7

2588,9

309860,0

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини

181142,1

171739,8

104806,1

7254,1

9402,3

46137,3

31814,2

14093,5

1415,5

14323,1

227279,4

1801810

0827

Спорудження Меморіалу жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

178478,3

178178,3

3031,5

39,4

300,0

 

 

 

 

 

178478,3

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

4571,2

4321,2

3031,5

39,4

250,0

 

 

 

 

 

4571,2

2200000

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

18795276,7

17194333,3

870846,9

58366,6

1600943,4

8497935,6

7405642,1

51788,8

15848,7

1092293,5

27293212,3

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

17267761,4

16094505,4

706947,4

47365,6

1173256,0

8489245,1

7401404,7

51208,8

14847,7

1087840,4

25757006,5

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії

360639,4

1985,0

266,3

11,8

358654,4

110811,4

 

 

 

110811,4

471450,8

2201100

0922

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації

126986,2

121986,2

63974,9

5893,4

5000,0

6175,7

4970,7

434,9

579,7

1205,0

133161,9

2201120

0960

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей

31933,7

31933,7

20013,5

2916,6

 

9632,9

8379,2

1901,3

1536,8

1253,7

41566,6

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3431627,5

3425127,5

 

 

6500,0

898729,6

852721,1

 

 

46008,5

4330357,1

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

10717698,7

10611398,7

 

 

106300,0

6973420,7

6095079,7

 

 

878341,0

17691119,4

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

690664,6

77061,6

23491,8

1762,5

613603,0

14573,4

14013,4

1561,4

318,5

560,0

705238,0

2202000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

11367,5

5537,5

3228,9

869,1

5830,0

 

 

 

 

 

11367,5

2202010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

11367,5

5537,5

3228,9

869,1

5830,0

 

 

 

 

 

11367,5

2204000

 

Державна служба молоді та спорту України

1170203,5

1019280,8

146269,3

9074,3

150922,7

5182,4

3987,4

430,0

983,0

1195,0

1175385,9

2204110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

134690,0

125270,7

19672,0

59,2

9419,3

 

 

 

 

 

134690,0

2204220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

710295,6

568792,2

119660,1

7760,8

141503,4

5182,4

3987,4

430,0

983,0

1195,0

715478,0

2204280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

66620,6

66620,6

 

 

 

 

 

 

 

 

66620,6

2209000

 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

343003,1

72068,4

12427,3

1057,6

270934,7

3508,1

250,0

150,0

18,0

3258,1

346511,2

2209070

0150

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням

103784,1

 

 

 

103784,1

3130,0

 

 

 

3130,0

106914,1

 

 

в тому числі на формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

24500,0

 

 

 

24500,0

 

 

 

 

 

24500,0

2210000

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

33500,0

 

 

 

33500,0

 

 

 

 

 

33500,0

2211000

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

33500,0

 

 

 

33500,0

 

 

 

 

 

33500,0

2211160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році

33500,0

 

 

 

33500,0

 

 

 

 

 

33500,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

6373505,0

5627107,6

2042491,0

257424,3

746397,4

712921,5

624496,0

205183,2

75144,0

88425,5

7086426,5

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

6177094,2

5430696,8

1934222,6

253401,9

746397,4

712921,5

624496,0

205183,2

75144,0

88425,5

6890015,7

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

66486,5

103,8

 

75,2

66382,7

23899,7

 

 

 

23899,7

90386,2

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

907969,7

799999,7

407894,2

92238,2

107970,0

38807,6

35882,7

13073,4

2186,0

2924,9

946777,3

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

393634,2

376600,9

162794,1

39476,1

17033,3

13101,3

11883,7

4095,7

1298,5

1217,6

406735,5

2301310

0763

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин

8201,6

 

 

 

8201,6

 

 

 

 

 

8201,6

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

1902412,5

1858102,7

 

 

44309,8

 

 

 

 

 

1902412,5

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

16000,0

16000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16000,0

2301870

0942

Будівництво клінік медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

2000,0

 

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

2000,0

2303000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2303010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

1179916,7

560115,1

 

 

619801,6

 

 

 

 

 

1179916,7

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

1179916,7

560115,1

 

 

619801,6

 

 

 

 

 

1179916,7

2311340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане в 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я

4301,6

 

 

 

4301,6

 

 

 

 

 

4301,6

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

2865487,1

1730993,8

887892,0

214224,5

1134493,3

1175107,0

519224,7

43094,5

252286,3

655882,3

4040594,1

2404000

 

Державна служба геології та надр України

1010602,0

10602,0

7670,4

68,4

1000000,0

16000,0

14000,0

 

90,0

2000,0

1026602,0

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

66054969,3

65804716,4

131689,0

33195,7

250252,9

4029458,5

3913669,6

32873,7

12406,6

115788,9

70084427,8

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

4210677,6

4151924,7

75859,7

29818,6

58752,9

112292,6

93609,4

4031,2

5190,6

18683,2

4322970,2

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту

1514,7

1514,7

732,4

186,3

 

94,6

94,6

44,2

22,3

 

1609,3

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

760703,9

760703,9

 

 

 

 

 

 

 

 

760703,9

2501390

1010

Заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем

44800,0

44800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

44800,0

2505000

 

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

195973,9

89973,9

7583,1

944,4

106000,0

 

 

 

 

 

195973,9

2505050

1060

Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

91000,0

 

 

 

91000,0

 

 

 

 

 

91000,0

2505800

1060

Будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху

15000,0

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

15000,0

2506000

 

Пенсійний фонд України

60759776,3

60759776,3

 

 

 

3734370,7

3734370,7

 

 

 

64494147,0

2506020

1020

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

45435846,0

45435846,0

 

 

 

3734370,7

3734370,7

 

 

 

49170216,7

2506050

1020

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій

15323930,3

15323930,3

 

 

 

 

 

 

 

 

15323930,3

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

843814,6

758314,6

17271,8

1234,0

85500,0

182795,2

85689,5

28842,5

7216,0

97105,7

1026609,8

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів

818023,8

732523,8

 

 

85500,0

182759,2

85653,5

28842,5

7213,4

97105,7

1000783,0

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

390805,9

381805,9

 

 

9000,0

254,7

223,1

 

 

31,6

391060,6

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

390805,9

381805,9

 

 

9000,0

254,7

223,1

 

 

31,6

391060,6

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

381805,9

381805,9

 

 

 

 

 

 

 

 

381805,9

2600000

 

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

414928,8

28849,0

12892,4

1155,4

386079,8

90,0

45,0

 

 

45,0

415018,8

2601000

 

Апарат Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

414928,8

28849,0

12892,4

1155,4

386079,8

90,0

45,0

 

 

45,0

415018,8

2601090

0441

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди

43871,0

 

 

 

43871,0

 

 

 

 

 

43871,0

2601170

0484

Державна підтримка виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них, в тому числі через механізм здешевлення кредитів

292999,9

 

 

 

292999,9

 

 

 

 

 

292999,9

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3093209,9

1259759,6

75392,3

9633,4

1833450,3

48017,0

10129,2

373,3

1501,4

37887,8

3141226,9

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3010140,8

1176690,5

27787,1

5116,2

1833450,3

41267,0

4056,5

373,3

5,6

37210,5

3051407,8

2751030

0484

Розробка схем та проектних рішень масового застосування, дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження, збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

27424,3

674,0

489,3

3,8

26750,3

70,0

70,0

35,0

5,6

 

27494,3

2751300

1060

Забезпечення житлом інвалідів війни

71700,0

 

 

 

71700,0

 

 

 

 

 

71700,0

2751460

0610

Капітальний ремонт гуртожитків, що передаються з державної власності у власність територіальних громад

60000,0

 

 

 

60000,0

 

 

 

 

 

60000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

1000000,0

1000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000,0

2751810

0620

Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у місті Одеса

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2751850

0620

Реконструкція та будівництво очисних споруд та інших об'єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення

470000,0

 

 

 

470000,0

 

 

 

 

 

470000,0

2751880

0490

Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт та придбання обладнання

375000,0

 

 

 

375000,0

 

 

 

 

 

375000,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

217380,0

 

 

 

217380,0

4727888,9

4590370,7

 

 

137518,2

4945268,9

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

217380,0

 

 

 

217380,0

4727888,9

4590370,7

 

 

137518,2

4945268,9

2761020

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Івано-Франківська на відзначення 350-річчя міста Івано-Франківська

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2761370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

4575090,9

4575090,9

 

 

 

4575090,9

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

4876580,8

2961456,7

1365959,6

52736,5

1915124,1

3754760,6

1582720,3

233468,9

35530,6

2172040,3

8631341,4

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

2136297,6

582574,0

48004,7

4857,0

1553723,6

2824230,5

969996,5

4095,0

2240,2

1854234,0

4960528,1

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

1002376,3

 

 

 

1002376,3

5000,0

 

 

 

5000,0

1007376,3

2801480

0421

Створення Державного земельного банку

120000,0

 

 

 

120000,0

 

 

 

 

 

120000,0

2803000

 

Державне агентство земельних ресурсів України

966316,9

693552,6

289791,6

16248,6

272764,3

232102,1

18257,2

3503,0

79,2

213844,9

1198419,0

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів

631516,9

626647,5

289791,6

16248,6

4869,4

 

 

 

 

 

631516,9

2807000

 

Державна інспекція сільського господарства України

300854,5

270854,5

166052,7

11228,7

30000,0

45452,7

33816,5

2350,0

1580,6

11636,2

346307,2

2807010

0421

Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства

293164,1

263164,1

161322,6

10873,1

30000,0

29312,1

25912,9

 

1456,0

3399,2

322476,2

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

1045827,9

998377,7

661682,7

48874,0

47450,2

369818,6

323454,0

73684,3

54155,1

46364,6

1415646,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

46238,3

45792,5

17547,3

16518,2

445,8

 

 

 

 

 

46238,3

3101030

0485

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі та туризму

445,8

 

 

 

445,8

 

 

 

 

 

445,8

3107000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107010

0810

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107090

0456

Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107250

0470

Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107260

0810

Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107280

0810

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3108000

 

Державна авіаційна служба України

7738,4

7738,4

4710,4

217,6

 

79830,0

77464,5

20461,2

9759,5

2365,5

87568,4

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

77330,0

75544,5

20046,2

9309,5

1785,5

77330,0

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)

3000,0

 

 

 

3000,0

2213250,0

707250,0

 

 

1506000,0

2216250,0

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)

3000,0

 

 

 

3000,0

2213250,0

707250,0

 

 

1506000,0

2216250,0

3131060

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Світловодська Кіровоградської області на ремонт автомобільної дороги по вул. Б. Хмельницького

3000,0

 

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

3000,0

3200000

 

Міністерство надзвичайних ситуацій України

4980991,5

3942322,1

2388093,8

88890,3

1038669,4

1025646,6

778717,9

205946,7

30891,3

246928,7

6006638,1

3201000

 

Апарат Міністерства надзвичайних ситуацій України

3707690,0

3057611,2

2125277,1

77423,7

650078,8

436511,7

415649,0

204662,5

30875,7

20862,7

4144201,7

3201070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

14254,3

 

 

 

14254,3

643,7

 

 

 

643,7

14898,0

3201200

1060

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

3201280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

2570052,4

2537007,5

1790792,8

64052,5

33044,9

373622,5

362574,7

185617,7

22813,7

11047,8

2943674,9

3201360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

245327,7

244608,1

158358,3

8783,3

719,6

36587,2

31954,8

13884,1

5828,7

4632,4

281914,9

3202000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

616472,1

500859,0

5639,1

162,6

115613,1

580602,0

361036,0

 

 

219566,0

1197074,1

3202040

0513

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

111251,2

111251,2

 

 

 

 

 

 

 

 

111251,2

3202060

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

50000,0

42440,0

 

 

7560,0

 

 

 

 

 

50000,0

3202120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

405182,0

335248,0

 

 

69934,0

336625,4

322059,4

 

 

14566,0

741807,4

3208000

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

418674,6

161647,5

104751,2

5901,7

257027,1

3500,0

 

 

 

3500,0

422174,6

3208030

0481

Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці

5027,1

 

 

 

5027,1

3500,0

 

 

 

3500,0

8527,1

3209000

 

Державна інспекція техногенної безпеки України

238154,8

222204,4

152426,4

5402,3

15950,4

5032,9

2032,9

1284,2

15,6

3000,0

243187,7

3209030

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

15950,4

 

 

 

15950,4

3000,0

 

 

 

3000,0

18950,4

3500000

 

Міністерство фінансів України

45170803,8

43225349,0

4264818,3

278056,0

1945454,8

939720,4

531563,0

6834,0

3090,9

408157,4

46110524,2

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

38553279,2

36942801,1

318498,7

35311,3

1610478,1

333106,4

26334,0

5420,3

840,0

306772,4

38886385,6

3501160

1070

Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень

6152430,0

6152430,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6152430,0

3501230

0470

Здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництво метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки

2000000,0

500000,0

 

 

1500000,0

 

 

 

 

 

2000000,0

3506000

 

Державна митна служба України

1391430,4

1321899,9

797561,8

47661,0

69530,5

4575,0

3937,2

 

35,8

637,8

1396005,4

3506030

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби

6872,5

 

 

 

6872,5

 

 

 

 

 

6872,5

3506040

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби

10504,3

10504,3

6578,8

251,7

 

 

 

 

 

 

10504,3

3506080

0112

Створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

100000,0

37342,0

 

 

62658,0

 

 

 

 

 

100000,0

3507000

 

Державна податкова служба України

3923836,4

3754196,2

2393503,2

149052,7

169640,2

595052,5

495244,3

850,0

607,9

99808,2

4518888,9

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства

3670849,1

3570849,1

2390085,7

148782,4

100000,0

445702,1

443166,1

 

116,8

2536,0

4116551,2

3507040

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби

215843,6

165843,6

 

 

50000,0

53311,3

42311,3

 

 

11000,0

269154,9

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

106412670,0

97249919,0

 

 

7662751,0

657227,1

 

 

 

657227,1

107069897,1

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

106412670,0

97249919,0

 

 

7662751,0

657227,1

 

 

 

657227,1

107069897,1

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

4534434,7

4534434,7

 

 

 

 

 

 

 

 

4534434,7

3511090

0133

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

1990000,0

 

 

 

1990000,0

 

 

 

 

 

1990000,0

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2785801,0

 

 

 

2785801,0

 

 

 

 

 

2785801,0

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

30850677,3

30850677,3

 

 

 

 

 

 

 

 

30850677,3

3511460

0470

Державний фонд регіонального розвитку

1641450,0

 

 

 

1641450,0

 

 

 

 

 

1641450,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

4206521,3

4079751,4

2183012,8

279226,1

126769,9

500233,7

472707,9

150459,0

58930,6

27525,8

4706755,0

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1402424,0

1380312,3

710852,0

32626,6

22111,7

315555,5

296921,2

88843,7

37923,4

18634,3

1717979,5

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

143157,8

143157,8

 

 

 

 

 

 

 

 

143157,8

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

200462,9

200462,9

 

 

 

 

 

 

 

 

200462,9

3602000

 

Державна реєстраційна служба України

26004,0

21004,0

11110,8

1030,0

5000,0

 

 

 

 

 

26004,0

3602010

0380

Керівництво та управління у сфері державної реєстрації

26004,0

21004,0

11110,8

1030,0

5000,0

 

 

 

 

 

26004,0

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

2680047,9

2587747,9

1402080,0

242913,0

92300,0

163280,0

156730,0

55200,0

19300,0

6550,0

2843327,9

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

2478290,0

2419490,0

1285970,0

236300,0

58800,0

162740,0

156230,0

55000,0

19200,0

6510,0

2641030,0

5340000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

2514998,7

2231154,1

1396650,0

82903,7

283844,6

47337,6

29401,7

4635,7

3291,5

17935,9

2562336,3

5341000

 

Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України

2479328,0

2197828,4

1373380,0

82903,7

281499,6

47337,6

29401,7

4635,7

3291,5

17935,9

2526665,6

5341030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

2081543,7

2041497,8

1255250,0

82903,7

40045,9

40277,1

26662,9

3156,4

3011,0

13614,2

2121820,8

5342000

 

Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України

35670,7

33325,7

23270,0

 

2345,0

 

 

 

 

 

35670,7

5342010

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

35670,7

33325,7

23270,0

 

2345,0

 

 

 

 

 

35670,7

5550000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

12884,3

12884,3

4299,6

1864,0

 

 

 

 

 

 

12884,3

5551000

 

Апарат Державної служби України з контролю за наркотиками

12884,3

12884,3

4299,6

1864,0

 

 

 

 

 

 

12884,3

5551010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

12884,3

12884,3

4299,6

1864,0

 

 

 

 

 

 

12884,3

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

35177,9

34617,6

22050,0

1236,8

560,3

 

 

 

 

 

35177,9

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

35177,9

34617,6

22050,0

1236,8

560,3

 

 

 

 

 

35177,9

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

35177,9

34617,6

22050,0

1236,8

560,3

 

 

 

 

 

35177,9

5980000

 

Вища рада юстиції

31540,4

16540,4

10830,2

211,7

15000,0

 

 

 

 

 

31540,4

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

31540,4

16540,4

10830,2

211,7

15000,0

 

 

 

 

 

31540,4

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

31540,4

16540,4

10830,2

211,7

15000,0

 

 

 

 

 

31540,4

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

43967,4

43867,4

27777,6

3165,7

100,0

 

 

 

 

 

43967,4

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

43967,4

43867,4

27777,6

3165,7

100,0

 

 

 

 

 

43967,4

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

43967,4

43867,4

27777,6

3165,7

100,0

 

 

 

 

 

43967,4

6300000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

458233,7

78619,0

18204,9

4408,0

379614,7

 

 

 

 

 

458233,7

6301000

 

Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

458233,7

78619,0

18204,9

4408,0

379614,7

 

 

 

 

 

458233,7

6301130

0732

Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням

379614,7

 

 

 

379614,7

 

 

 

 

 

379614,7

6350000

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

7863,8

7754,3

4830,3

462,8

109,5

112833,0

 

 

 

112833,0

120696,8

6351000

 

Апарат Державного агентства екологічних інвестицій України

7863,8

7754,3

4830,3

462,8

109,5

112833,0

 

 

 

112833,0

120696,8

6351040

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1500,0

1390,5

825,9

59,4

109,5

 

 

 

 

 

1500,0

6380000

 

Державне космічне агентство України

865587,6

138036,7

88450,3

16272,0

727550,9

15429,7

4616,7

1096,2

203,0

10813,0

881017,3

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

865587,6

138036,7

88450,3

16272,0

727550,9

15429,7

4616,7

1096,2

203,0

10813,0

881017,3

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

264675,1

200,0

 

 

264475,1

10000,0

 

 

 

10000,0

274675,1

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

96885,2

50425,2

20572,7

 

46460,0

 

 

 

 

 

96885,2

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

96885,2

50425,2

20572,7

 

46460,0

 

 

 

 

 

96885,2

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

96885,2

50425,2

20572,7

 

46460,0

 

 

 

 

 

96885,2

6540000

 

Національна академія наук України

2475774,3

198181,9

90792,0

8129,6

2277592,4

539409,0

10495,1

822,5

1130,2

528913,9

3015183,3

6541000

 

Національна академія наук України

2475774,3

198181,9

90792,0

8129,6

2277592,4

539409,0

10495,1

822,5

1130,2

528913,9

3015183,3

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання

2264794,7

19520,0

963,7

89,4

2245274,7

525411,5

450,1

100,0

85,8

524961,4

2790206,2

6560000

 

Національна академія медичних наук України

2275000,7

1036694,0

416285,4

85166,1

1238306,7

70198,3

27687,6

3285,4

7416,9

42510,7

2345199,0

6561000

 

Національна академія медичних наук України

2275000,7

1036694,0

416285,4

85166,1

1238306,7

70198,3

27687,6

3285,4

7416,9

42510,7

2345199,0

6561850

0732

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук України

856345,6

 

 

 

856345,6

 

 

 

 

 

856345,6

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

543194,7

514394,7

312628,5

23663,1

28800,0

55845,1

47970,9

20104,2

2136,7

7874,2

599039,8

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

543194,7

514394,7

312628,5

23663,1

28800,0

55845,1

47970,9

20104,2

2136,7

7874,2

599039,8

6641060

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

3000,0

 

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

3000,0

6650000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

4076340,5

865696,0

3948,0

66,0

3210644,5

3132460,0

 

 

 

3132460,0

7208800,5

6651000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

4076340,5

865696,0

3948,0

66,0

3210644,5

3132460,0

 

 

 

3132460,0

7208800,5

6651010

0810

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

8032,6

8032,6

3948,0

66,0

 

 

 

 

 

 

8032,6

6651090

0456

Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

 

 

 

 

3132460,0

 

 

 

3132460,0

3132460,0

6651250

0470

Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

3010644,5

 

 

 

3010644,5

 

 

 

 

 

3010644,5

6651260

0810

Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України"

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

6651280

0810

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

857663,4

857663,4

 

 

 

 

 

 

 

 

857663,4

6730000

 

Центральна виборча комісія

1278767,0

1278147,0

28287,0

3095,5

620,0

 

 

 

 

 

1278767,0

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

1278767,0

1278147,0

28287,0

3095,5

620,0

 

 

 

 

 

1278767,0

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

54226,0

53606,0

28287,0

3095,5

620,0

 

 

 

 

 

54226,0

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

1212400,0

1212400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1212400,0

7710000

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

57720,8

57720,8

37925,4

3562,7

 

139,5

139,5

 

9,1

 

57860,3

7711000

 

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим

57720,8

57720,8

37925,4

3562,7

 

139,5

139,5

 

9,1

 

57860,3

7711010

0111

Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

57720,8

57720,8

37925,4

3562,7

 

139,5

139,5

 

9,1

 

57860,3

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

126120,6

126120,6

84717,5

6988,1

 

3989,8

3638,2

1616,6

547,6

351,6

130110,4

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

126120,6

126120,6

84717,5

6988,1

 

3989,8

3638,2

1616,6

547,6

351,6

130110,4

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

126120,6

126120,6

84717,5

6988,1

 

3989,8

3638,2

1616,6

547,6

351,6

130110,4

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

79923,6

79923,6

51423,9

7382,1

 

2465,6

2417,6

1273,3

219,1

48,0

82389,2

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

79923,6

79923,6

51423,9

7382,1

 

2465,6

2417,6

1273,3

219,1

48,0

82389,2

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

79923,6

79923,6

51423,9

7382,1

 

2465,6

2417,6

1273,3

219,1

48,0

82389,2

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

112630,9

112630,9

73383,5

6489,6

 

5455,9

4999,0

1686,3

789,8

456,9

118086,8

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

112630,9

112630,9

73383,5

6489,6

 

5455,9

4999,0

1686,3

789,8

456,9

118086,8

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

112630,9

112630,9

73383,5

6489,6

 

5455,9

4999,0

1686,3

789,8

456,9

118086,8

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

100749,8

100749,8

63969,6

6869,6

 

4071,1

3721,1

1886,2

353,2

350,0

104820,9

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

100749,8

100749,8

63969,6

6869,6

 

4071,1

3721,1

1886,2

353,2

350,0

104820,9

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

100749,8

100749,8

63969,6

6869,6

 

4071,1

3721,1

1886,2

353,2

350,0

104820,9

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

106233,7

106233,7

69465,2

6776,4

 

799,7

769,7

92,9

258,9

30,0

107033,4

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

106233,7

106233,7

69465,2

6776,4

 

799,7

769,7

92,9

258,9

30,0

107033,4

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

106233,7

106233,7

69465,2

6776,4

 

799,7

769,7

92,9

258,9

30,0

107033,4

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

81811,8

81811,8

52879,2

5965,3

 

1698,4

1628,9

886,9

50,2

69,5

83510,2

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

81811,8

81811,8

52879,2

5965,3

 

1698,4

1628,9

886,9

50,2

69,5

83510,2

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

81811,8

81811,8

52879,2

5965,3

 

1698,4

1628,9

886,9

50,2

69,5

83510,2

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

91294,3

91294,3

59043,0

6604,9

 

2602,8

2482,8

1463,5

222,7

120,0

93897,1

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

91294,3

91294,3

59043,0

6604,9

 

2602,8

2482,8

1463,5

222,7

120,0

93897,1

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

91294,3

91294,3

59043,0

6604,9

 

2602,8

2482,8

1463,5

222,7

120,0

93897,1

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

87156,8

87018,7

57590,5

4208,1

138,1

3779,3

3350,1

1596,8

114,3

429,2

90936,1

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

87156,8

87018,7

57590,5

4208,1

138,1

3779,3

3350,1

1596,8

114,3

429,2

90936,1

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

87156,8

87018,7

57590,5

4208,1

138,1

3779,3

3350,1

1596,8

114,3

429,2

90936,1

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

124342,5

124342,5

79363,8

11274,8

 

2930,7

2842,2

1677,2

105,0

88,5

127273,2

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

124342,5

124342,5

79363,8

11274,8

 

2930,7

2842,2

1677,2

105,0

88,5

127273,2

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

124342,5

124342,5

79363,8

11274,8

 

2930,7

2842,2

1677,2

105,0

88,5

127273,2

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

91252,3

91252,3

59134,4

5919,3

 

3474,9

2946,9

851,1

166,0

528,0

94727,2

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

91252,3

91252,3

59134,4

5919,3

 

3474,9

2946,9

851,1

166,0

528,0

94727,2

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

91252,3

91252,3

59134,4

5919,3

 

3474,9

2946,9

851,1

166,0

528,0

94727,2

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

91031,0

91031,0

59152,3

5574,2

 

2775,2

2716,7

1031,5

138,3

58,5

93806,2

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

91031,0

91031,0

59152,3

5574,2

 

2775,2

2716,7

1031,5

138,3

58,5

93806,2

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

91031,0

91031,0

59152,3

5574,2

 

2775,2

2716,7

1031,5

138,3

58,5

93806,2

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

107303,7

107114,3

71500,1

3881,4

189,4

3240,2

3240,2

1710,0

205,2

 

110543,9

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

107303,7

107114,3

71500,1

3881,4

189,4

3240,2

3240,2

1710,0

205,2

 

110543,9

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

107303,7

107114,3

71500,1

3881,4

189,4

3240,2

3240,2

1710,0

205,2

 

110543,9

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

82327,2

82327,2

54585,1

4538,9

 

3093,5

3014,6

1748,6

136,5

78,9

85420,7

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

82327,2

82327,2

54585,1

4538,9

 

3093,5

3014,6

1748,6

136,5

78,9

85420,7

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

82327,2

82327,2

54585,1

4538,9

 

3093,5

3014,6

1748,6

136,5

78,9

85420,7

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

123212,1

123212,1

79998,2

7236,5

 

7018,8

5917,8

3530,5

294,7

1101,0

130230,9

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

123212,1

123212,1

79998,2

7236,5

 

7018,8

5917,8

3530,5

294,7

1101,0

130230,9

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

123212,1

123212,1

79998,2

7236,5

 

7018,8

5917,8

3530,5

294,7

1101,0

130230,9

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

99076,5

99076,5

66038,7

4336,6

 

3740,6

3592,6

1681,4

291,5

148,0

102817,1

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

99076,5

99076,5

66038,7

4336,6

 

3740,6

3592,6

1681,4

291,5

148,0

102817,1

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

99076,5

99076,5

66038,7

4336,6

 

3740,6

3592,6

1681,4

291,5

148,0

102817,1

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

80609,0

80609,0

52253,9

6228,2

 

4141,7

3389,4

1795,0

110,8

752,3

84750,7

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

80609,0

80609,0

52253,9

6228,2

 

4141,7

3389,4

1795,0

110,8

752,3

84750,7

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

80609,0

80609,0

52253,9

6228,2

 

4141,7

3389,4

1795,0

110,8

752,3

84750,7

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

85537,0

85537,0

57063,1

4287,2

 

1996,9

1888,0

830,8

172,9

108,9

87533,9

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

85537,0

85537,0

57063,1

4287,2

 

1996,9

1888,0

830,8

172,9

108,9

87533,9

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

85537,0

85537,0

57063,1

4287,2

 

1996,9

1888,0

830,8

172,9

108,9

87533,9

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

87320,7

87320,7

57065,7

5251,7

 

2588,5

2463,5

1370,1

162,5

125,0

89909,2

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

87320,7

87320,7

57065,7

5251,7

 

2588,5

2463,5

1370,1

162,5

125,0

89909,2

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

87320,7

87320,7

57065,7

5251,7

 

2588,5

2463,5

1370,1

162,5

125,0

89909,2

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

131792,4

131792,4

83392,7

12601,2

 

4533,2

3700,2

950,0

205,0

833,0

136325,6

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

131792,4

131792,4

83392,7

12601,2

 

4533,2

3700,2

950,0

205,0

833,0

136325,6

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

131792,4

131792,4

83392,7

12601,2

 

4533,2

3700,2

950,0

205,0

833,0

136325,6

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

77526,4

77526,4

51302,9

3679,7

 

2505,1

2447,7

1324,3

125,5

57,4

80031,5

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

77526,4

77526,4

51302,9

3679,7

 

2505,1

2447,7

1324,3

125,5

57,4

80031,5

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

77526,4

77526,4

51302,9

3679,7

 

2505,1

2447,7

1324,3

125,5

57,4

80031,5

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

95057,8

95057,8

62267,8

5694,6

 

426,8

415,8

 

224,0

11,0

95484,6

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

95057,8

95057,8

62267,8

5694,6

 

426,8

415,8

 

224,0

11,0

95484,6

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

95057,8

95057,8

62267,8

5694,6

 

426,8

415,8

 

224,0

11,0

95484,6

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

87189,5

87189,5

57677,4

4022,9

 

5615,8

5297,4

3032,5

160,7

318,4

92805,3

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

87189,5

87189,5

57677,4

4022,9

 

5615,8

5297,4

3032,5

160,7

318,4

92805,3

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

87189,5

87189,5

57677,4

4022,9

 

5615,8

5297,4

3032,5

160,7

318,4

92805,3

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

58500,8

58500,8

38304,8

2908,3

 

3648,9

3591,8

1982,7

114,2

57,1

62149,7

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

58500,8

58500,8

38304,8

2908,3

 

3648,9

3591,8

1982,7

114,2

57,1

62149,7

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

58500,8

58500,8

38304,8

2908,3

 

3648,9

3591,8

1982,7

114,2

57,1

62149,7

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

91855,2

91855,2

60598,3

4846,9

 

3841,1

3557,1

1300,0

266,0

284,0

95696,3

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

91855,2

91855,2

60598,3

4846,9

 

3841,1

3557,1

1300,0

266,0

284,0

95696,3

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

91855,2

91855,2

60598,3

4846,9

 

3841,1

3557,1

1300,0

266,0

284,0

95696,3

7970000

 

Севастопольська міська державна адміністрація

37974,3

37974,3

23883,8

2541,4

 

6981,6

6673,0

4042,6

160,0

308,6

44955,9

7971000

 

Апарат Севастопольської міської державної адміністрації

37974,3

37974,3

23883,8

2541,4

 

6981,6

6673,0

4042,6

160,0

308,6

44955,9

7971010

0111

Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі

37974,3

37974,3

23883,8

2541,4

 

6981,6

6673,0

4042,6

160,0

308,6

44955,9

8680000

 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

13522,6

13522,6

5156,7

190,0

 

 

 

 

 

 

13522,6

8681000

 

Апарат Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

13522,6

13522,6

5156,7

190,0

 

 

 

 

 

 

13522,6

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

9958,8

9958,8

5156,7

190,0

 

 

 

 

 

 

9958,8

8681030

0490

Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

3563,8

3563,8

 

 

 

 

 

 

 

 

3563,8

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2012 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

 

624684,4

11652210,3

12276894,7

-3976591,4

-8359848,3

-12336439,7

-3351907,0

3292362,0

-59545,0

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201360

0490

Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

100000,0

528949,6

628949,6

 

-89000,0

-89000,0

100000,0

439949,6

539949,6

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

100000,0

528949,6

628949,6

 

-89000,0

-89000,0

100000,0

439949,6

539949,6

2751430

1060

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

55000,0

55000,0

 

 

 

 

55000,0

55000,0

2751440

0421

Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

-55000,0

-55000,0

 

-55000,0

-55000,0

8680000

 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

10300,0

 

10300,0

 

 

 

10300,0

 

10300,0

8681000

 

Апарат Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

10300,0

 

10300,0

 

 

 

10300,0

 

10300,0

8681050

0490

Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва

10300,0

 

10300,0

 

 

 

10300,0

 

10300,0

 

Зміни до додатка N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями"

(тис. грн.)

N п/п

Адміністративно-територіальні одиниці

Код бюджетної програми 2201170
з них:

видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості

інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів

1.

Автономна Республіка Крим

9881,2

17715,0

1102,0

2.

Вінницька область

7972,4

13253,0

1786,3

3.

Волинська область

6130,6

11027,0

1424,1

4.

Дніпропетровська область

16357,7

14195,0

1859,1

5.

Донецька область

17847,8

14660,0

2044,9

6.

Житомирська область

6835,2

15717,0

1364,5

7.

Закарпатська область

7613,5

10437,0

1277,6

8.

Запорізька область

8936,7

13957,0

1107,2

9.

Івано-Франківська область

7462,4

12083,0

1363,2

10.

Київська область

9075,9

13139,0

1449,7

11.

Кіровоградська область

4703,5

13139,0

1001,4

12.

Луганська область

8841,8

15480,0

1364,2

13.

Львівська область

14605,9

11731,0

2558,5

14.

Миколаївська область

5907,4

14660,0

1001,9

15.

Одеська область

12159,9

16536,0

1525,4

16.

Полтавська область

7112,1

16069,0

1449,8

17.

Рівненська область

7294,6

11379,0

1275,3

18.

Сумська область

4944,9

13605,0

1108,7

19.

Тернопільська область

5776,7

12083,0

1620,4

20.

Харківська область

11091,0

15717,0

1619,5

21.

Херсонська область

5775,7

14660,0

1014,2

22.

Хмельницька область

6499,9

12787,0

1868,5

23.

Черкаська область

5607,0

17240,0

1276,3

24.

Чернівецька область

4877,9

12435,0

765,0

25.

Чернігівська область

4823,5

14660,0

1190,8

26.

м. Київ

23161,0

 

850,8

27.

м. Севастополь

1903,8

3636,0

133,7

 

Всього:

233200,0

352000,0

36403,0

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
"Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2012 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Додаткова дотація з державного бюджету на:

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення

оплату праці працівників бюджетних установ

стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів
податку на прибуток підприємств та акцизного податку

підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу

забезпечення функціонування Донецького палацу молоді "Юність"

01100000000

Бюджет Автономної Республіки Крим

47115,0

14328,9

62912,9

50950,3

3510,5

 

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

40253,0

12052,5

56802,1

18524,0

6892,1

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

26947,8

13105,0

38954,7

17388,2

17001,6

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

72827,0

21311,3

106437,8

312674,6

2857,2

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

92891,3

25180,1

136200,3

70658,1

1965,3

3588,3

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

32670,9

9498,5

46050,5

8572,4

3284,0

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

32525,4

6066,1

45834,5

4540,2

14092,2

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

40900,8

8328,5

57679,5

42240,8

1542,8

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

34449,5

8309,4

47921,4

1543,7

13039,6

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

41424,0

12446,1

57362,0

69441,1

458,9

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

25203,9

15802,8

35119,2

 

2200,1

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

47686,5

15754,3

68155,5

84469,9

1784,8

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

62278,1

23963,6

84515,0

13612,7

13577,9

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

28381,1

16044,3

40569,4

 

3367,2

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

53555,1

11688,4

75327,7

 

3540,4

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

35890,1

28830,2

49363,5

63644,7

2387,8

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

29595,9

13642,5

42379,5

 

7938,1

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

27063,9

10592,8

38093,6

16290,0

2296,3

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

26797,8

11968,8

37991,7

62,1

5781,3

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

60387,5

19406,2

80669,6

 

2680,4

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

26575,4

7488,1

37128,6

 

2296,1

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

34044,6

18707,5

47842,6

 

8136,0

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

31887,6

13586,9

43593,2

 

2663,7

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

22328,3

17679,8

31784,8

 

4127,8

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

27010,5

18259,2

36634,3

 

2679,4

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

200000,0

6373,1

76398,7

252872,3

976,8

 

27000000000

Міський бюджет міста Севастополя

 

485,1

10477,4

9735,7

144,6

 

12203000000

м. Антрацит

 

 

 

 

 

 

05203000000

м. Артемівськ (в тому числі для м. Часів Яр - 3962,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

08202000000

м. Бердянськ

 

 

 

 

 

 

10202000000

м. Біла Церква

 

 

 

 

 

 

13202000000

м. Борислав (для смт. Східниця)

 

 

 

 

 

 

10204000000

м. Бровари

 

 

 

 

 

 

10211000000

м. Буча

 

 

 

 

 

 

23202000000

м. Ватутіне

 

 

 

 

 

 

02201000000

м. Вінниця

 

 

 

 

 

 

03202000000

м. Володимир-Волинський

 

 

 

 

 

 

05204000000

м. Вугледар

 

 

 

 

 

 

18202000000

м. Глухів

 

 

 

 

 

 

05205000000

м. Горлівка

 

 

 

 

 

 

05206000000

м. Дебальцеве (для смт. Миронівський - 3000,0 тис. грн., м. Світлодарськ - 2000,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

05208000000

м. Димитров

 

 

 

 

 

 

05201000000

м. Донецьк

 

 

 

 

 

 

08203000000

м. Енергодар

 

 

 

 

 

 

05213000000

м. Жданівка

 

 

 

 

 

 

09201000000

м. Івано-Франківськ

 

 

 

 

 

 

15203000000

м. Ізмаїл

 

 

 

 

 

 

20202000000

м. Ізюм

 

 

 

 

 

 

15204000000

м. Іллічівськ

 

 

 

 

 

 

10206000000

м. Ірпінь (в тому числі на соцекономрозвиток смт. Ворзель - 4000,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

11201000000

м. Кіровоград

 

 

 

 

 

 

05214000000

м. Кіровське

 

 

 

 

 

 

16202000000

м. Комсомольськ

 

 

 

 

 

 

05215000000

м. Костянтинівка

 

 

 

 

 

 

20203000000

м. Куп'янськ

 

 

 

 

 

 

20204000000

м. Лозова (в тому числі для с. Панютине - 250,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

12201000000

м. Луганськ (в тому числі для м. Щастя - 4000,0 тис. грн., м. Олександрівськ - 1000,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

13201000000

м. Львів

 

 

 

 

 

 

05219000000

м. Макіївка

 

 

 

 

 

 

06205000000

м. Малин

 

 

 

 

 

 

05220000000

м. Маріуполь

 

 

 

 

 

 

08204000000

м. Мелітополь

 

 

 

 

 

 

14201000000

м. Миколаїв

 

 

 

 

 

 

06204000000

м. Новоград-Волинський

 

 

 

 

 

 

15201000000

м. Одеса

 

 

 

 

 

 

12209000000

м. Первомайськ (Луганська обл.) (для м. Золоте)

 

 

 

 

 

 

20206000000

м. Первомайський

 

 

 

 

 

 

25203000000

м. Прилуки

 

 

 

 

 

 

17201000000

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

12212000000

м. Свердловськ (для смт. Ленінське)

 

 

 

 

 

 

11204000000

м. Світловодськ

 

 

 

 

 

 

05222000000

м. Селидове

 

 

 

 

 

 

05223000000

м. Слов'янськ

 

 

 

 

 

 

05224000000

м. Сніжне

 

 

 

 

 

 

12214000000

м. Стаханов

 

 

 

 

 

 

08205000000

м. Токмак

 

 

 

 

 

 

01210000000

м. Феодосія

 

 

 

 

 

 

20201000000

м. Харків

 

 

 

 

 

 

05226000000

м. Харцизьк (в тому числі для м. Зугрес - 55958,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

21201000000

м. Херсон

 

 

 

 

 

 

23201000000

м. Черкаси

 

 

 

 

 

 

24201000000

м. Чернівці

 

 

 

 

 

 

25201000000

м. Чернігів

 

 

 

 

 

 

20207000000

м. Чугуїв

 

 

 

 

 

 

05227000000

м. Шахтарськ

 

 

 

 

 

 

01211000000

м. Ялта

 

 

 

 

 

 

12301000000

Антрацитівський р-н (для с. Ребрикове)

 

 

 

 

 

 

06302000000

Баранівський р-н

 

 

 

 

 

 

25301000000

Бахмацький р-н (для м. Бахмач)

 

 

 

 

 

 

08301000000

Бердянський р-н

 

 

 

 

 

 

17301000000

Березнівський р-н

 

 

 

 

 

 

12303000000

Білокуракинський р-н (в тому числі для с. Лизино - 1000,0 тис. грн., с. Просторе - 200,0 тис. грн., с. Шапарівка - 500,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

15306000000

Біляївський р-н

 

 

 

 

 

 

20303000000

Близнюківський р-н

 

 

 

 

 

 

11301000000

Бобринецький р-н (для м. Бобринець)

 

 

 

 

 

 

25302000000

Бобровицький р-н

 

 

 

 

 

 

10303000000

Богуславський р-н (в тому числі для м. Богуслав - 5232,0 тис. грн., с. Мисайлівка - 850,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

25303000000

Борзнянський р-н (в тому числі для с. Головеньки - 200,0 тис. грн., с. Оленівка - 500,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

20305000000

Борівський р-н

 

 

 

 

 

 

10306000000

Броварський р-н (для с. Богданівка - 300,0 тис. грн., с. Гоголів - 200,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

25304000000

Варвинський р-н (для смт. Варва)

 

 

 

 

 

 

09302000000

Верховинський р-н

 

 

 

 

 

 

08304000000

Веселівський р-н

 

 

 

 

 

 

10308000000

Вишгородський р-н

 

 

 

 

 

 

08305000000

Вільнянський р-н

 

 

 

 

 

 

22302000000

Віньковецький р-н (для с. Дашківці)

 

 

 

 

 

 

05304000000

Волноваський р-н

 

 

 

 

 

 

06305000000

Володарсько-Волинський р-н (для смт. Володарськ-Волинський)

 

 

 

 

 

 

11303000000

Гайворонський р-н (для м. Гайворон)

 

 

 

 

 

 

18304000000

Глухівський р-н

 

 

 

 

 

 

11304000000

Голованівський р-н

 

 

 

 

 

 

03302000000

Горохівський р-н

 

 

 

 

 

 

08306000000

Гуляйпільський р-н

 

 

 

 

 

 

20310000000

Дергачівський р-н (для с. Караван)

 

 

 

 

 

 

11305000000

Добровеличківський р-н (для м. Помічна)

 

 

 

 

 

 

13304000000

Дрогобицький р-н (для с. Нагуєвичі)

 

 

 

 

 

 

06307000000

Ємільчинський р-н

 

 

 

 

 

 

13305000000

Жидачівський р-н

 

 

 

 

 

 

06308000000

Житомирський р-н

 

 

 

 

 

 

08307000000

Запорізький р-н

 

 

 

 

 

 

23304000000

Звенигородський р-н

 

 

 

 

 

 

20313000000

Золочівський р-н (Харківська обл.)

 

 

 

 

 

 

15310000000

Ізмаїльський р-н (для с. Першотравневе)

 

 

 

 

 

 

02307000000

Калинівський р-н (в тому числі для м. Калинівка - 1000,0 тис. грн., с. Комунарівка - 1000,0 тис. грн., с. Черепашинці - 500,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

23307000000

Канівський р-н

 

 

 

 

 

 

10313000000

Києво-Святошинський р-н

 

 

 

 

 

 

11308000000

Кіровоградський р-н (для с. Високі Байраки - 1100,0 тис. грн., с. Покровське - 3300,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

25307000000

Козелецький р-н (для с. Сираї)

 

 

 

 

 

 

09307000000

Коломийський р-н

 

 

 

 

 

 

11309000000

Компаніївський р-н (в тому числі для с. Водяне - 900,0 тис. грн., с. Губівка - 900,0 тис. грн., с. Лозуватка - 405,0 тис. грн., смт. Компаніївка - 515,8 тис. грн., с. Нечаївка - 515,6 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

18305000000

Конотопський р-н

 

 

 

 

 

 

25308000000

Коропський р-н (для с. Свердловка)

 

 

 

 

 

 

06310000000

Коростишівський р-н (для м. Коростишів)

 

 

 

 

 

 

09308000000

Косівський р-н

 

 

 

 

 

 

17310000000

Костопільський р-н

 

 

 

 

 

 

18307000000

Кролевецький р-н

 

 

 

 

 

 

08309000000

Куйбишевський р-н

 

 

 

 

 

 

20319000000

Куп'янський р-н

 

 

 

 

 

 

23310000000

Лисянський р-н

 

 

 

 

 

 

20320000000

Лозівський р-н

 

 

 

 

 

 

03307000000

Локачинський р-н

 

 

 

 

 

 

10314000000

Макарівський р-н (для сіл Колонщинської сільської ради)

 

 

 

 

 

 

06313000000

Малинський р-н

 

 

 

 

 

 

11310000000

Маловисківський р-н (для с. Хмельове)

 

 

 

 

 

 

05309000000

Мар'їнський р-н (в тому числі для м. Курахове - 2000,0 тис. грн., смт. Красногорівка - 3000,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

04308000000

Межівський р-н

 

 

 

 

 

 

10315000000

Миронівський р-н

 

 

 

 

 

 

08311000000

Михайлівський р-н

 

 

 

 

 

 

06314000000

Народицький р-н

 

 

 

 

 

 

12309000000

Новоайдарський р-н (для с. Штормове)

 

 

 

 

 

 

11312000000

Новоархангельський р-н

 

 

 

 

 

 

06315000000

Новоград-Волинський р-н

 

 

 

 

 

 

08312000000

Новомиколаївський р-н

 

 

 

 

 

 

11313000000

Новомиргородський р-н

 

 

 

 

 

 

11314000000

Новоукраїнський р-н (для м. Новоукраїнка)

 

 

 

 

 

 

25313000000

Новгород-Сіверський р-н (в тому числі для м. Новгород-Сіверського - 9000,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

06317000000

Олевський р-н

 

 

 

 

 

 

08313000000

Оріхівський р-н

 

 

 

 

 

 

20322000000

Первомайський р-н (Харківська обл.)

 

 

 

 

 

 

12311000000

Перевальський р-н (для смт. Ящикове)

 

 

 

 

 

 

02317000000

Погребищенський р-н (для м. Погребище)

 

 

 

 

 

 

04314000000

Покровський р-н

 

 

 

 

 

 

08314000000

Пологівський р-н

 

 

 

 

 

 

12312000000

Попаснянський р-н (для м. Попасна)

 

 

 

 

 

 

08315000000

Приазовський р-н

 

 

 

 

 

 

25315000000

Прилуцький р-н (в тому числі для с. Богданівка - 2000,0 тис. грн., с. Яблунівка - 200,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

08316000000

Приморський р-н

 

 

 

 

 

 

18312000000

Путивльський р-н

 

 

 

 

 

 

15319000000

Ренійський р-н (для м. Рені)

 

 

 

 

 

 

03313000000

Рожищенський р-н (для с. Іванівка)

 

 

 

 

 

 

08317000000

Розівський р-н

 

 

 

 

 

 

17316000000

Сарненський р-н (в тому числі для с. Ремчиці - 4500,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

20324000000

Сахновщинський р-н

 

 

 

 

 

 

12314000000

Слов'яносербський р-н (в тому числі для м. Зимогір'я - 100,0 тис. грн., смт. Лотикове - 300,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

24309000000

Сокирянський р-н

 

 

 

 

 

 

25318000000

Сосницький р-н (для с. Спаське)

 

 

 

 

 

 

25319000000

Срібнянський р-н

 

 

 

 

 

 

12315000000

Станично-Луганський р-н (для с. Миколаївка)

 

 

 

 

 

 

25320000000

Талалаївський р-н (для с. Березівка - 300,0 тис. грн., с. Харкове - 300,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

23314000000

Тальнівський р-н

 

 

 

 

 

 

15323000000

Тарутинський р-н

 

 

 

 

 

 

08318000000

Токмацький р-н

 

 

 

 

 

 

03315000000

Турійський р-н

 

 

 

 

 

 

11320000000

Ульяновський р-н

 

 

 

 

 

 

23315000000

Уманський р-н (в тому числі для с. Ладижинка - 3000,0 тис. грн., с. Бабанка - 6000,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

11321000000

Устинівський р-н (для смт. Устинівка)

 

 

 

 

 

 

07313000000

Хустський р-н (для с. Шаян)

 

 

 

 

 

 

21317000000

Цюрупинський р-н

 

 

 

 

 

 

06321000000

Червоноармійський р-н

 

 

 

 

 

 

08319000000

Чернігівський р-н (Запорізька обл.)

 

 

 

 

 

 

25321000000

Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)

 

 

 

 

 

 

06322000000

Черняхівський р-н (для смт. Черняхів)

 

 

 

 

 

 

05316000000

Шахтарський р-н (в тому числі для с. Розівка - 25000,0 тис. грн., с. Степанівка - 9029,0 тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

20327000000

Шевченківський р-н (для смт. Шевченкове)

 

 

 

 

 

 

08320000000

Якимівський р-н

 

 

 

 

 

 

05317000000

Ясинуватський р-н

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

1200691,0

380900,0

1492200,0

1037220,8

131222,9

3588,3

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році

відзначення 350-річчя міста Івано-
Франківська

погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане в 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я

проведення ремонтно-
реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини міста Глухова Сумської області

ремонт автомобільної дороги по вул. Б. Хмельницького міста Світловодська Кіровоградської області

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

01100000000

Бюджет Автономної Республіки Крим

1416454,0

17687,2

 

 

 

 

 

 

 

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

1133433,7

15227,0

75000,0

 

 

2572,0

 

 

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

1039939,6

8885,7

73200,0

 

 

 

 

 

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

2060262,8

35219,6

 

 

 

 

 

 

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

2436787,2

22623,4

481749,0

13500,0

 

 

 

 

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

992498,2

18519,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

1178610,2

12736,0

 

 

 

 

 

 

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

1101367,1

12934,6

26000,0

 

 

 

 

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

1304602,1

4320,0

51600,0

 

 

 

 

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

1046847,3

17010,2

10000,0

 

 

 

 

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

737292,6

18669,3

32000,0

 

 

 

 

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

1213845,5

14601,2

45000,0

 

 

 

 

 

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

1935215,6

9513,7

 

 

 

 

 

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

847423,3

12908,4

22800,0

 

 

 

 

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

1659751,8

17904,4

200000,0

 

 

 

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

886886,1

12400,1

210300,0

 

 

 

 

 

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

1099875,3

8536,8

 

 

 

 

 

 

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

707172,1

13999,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

846243,0

7291,9

 

 

 

 

 

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

1553747,5

33364,1

1000,0

 

 

 

 

 

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

788977,6

15738,5

 

 

 

 

 

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

975564,2

8798,6

 

 

 

 

 

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

829957,2

15737,7

5000,0

 

 

 

 

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

752904,5

7575,2

58300,0

 

 

1729,6

 

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

677666,3

12674,7

5000,0

 

 

 

 

 

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

1413154,1

4711,4

 

 

 

 

 

 

 

27000000000

Міський бюджет міста Севастополя

214198,4

2218,2

72400,0

 

 

 

 

 

 

12203000000

м. Антрацит

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

 

05203000000

м. Артемівськ (в тому числі для м. Часів Яр - 3962,0 тис. грн.)

 

 

73962,0

 

 

 

 

 

 

08202000000

м. Бердянськ

 

 

49000,0

 

 

 

 

 

 

10202000000

м. Біла Церква

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

 

13202000000

м. Борислав (для смт. Східниця)

 

 

5963,9

 

 

 

 

 

 

10204000000

м. Бровари

 

 

11000,0

 

 

 

 

 

 

10211000000

м. Буча

 

 

11000,0

 

 

 

 

 

 

23202000000

м. Ватутіне

 

 

1200,0

 

 

 

 

 

 

02201000000

м. Вінниця

 

 

28000,0

 

 

 

 

 

 

03202000000

м. Володимир-Волинський

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

05204000000

м. Вугледар

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

18202000000

м. Глухів

 

 

1000,0

 

 

 

5000,0

 

 

05205000000

м. Горлівка

 

 

7600,0

 

 

 

 

 

 

05206000000

м. Дебальцеве (для смт. Миронівський - 3000,0 тис. грн., м. Світлодарськ - 2000,0 тис. грн.)

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

05208000000

м. Димитров

 

 

11300,0

 

 

 

 

 

 

05201000000

м. Донецьк

 

 

30000,0

20000,0

 

 

 

 

 

08203000000

м. Енергодар

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

05213000000

м. Жданівка

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

09201000000

м. Івано-Франківськ

 

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

15203000000

м. Ізмаїл

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

 

20202000000

м. Ізюм

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

15204000000

м. Іллічівськ

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

10206000000

м. Ірпінь (в тому числі на соцекономрозвиток смт. Ворзель - 4000,0 тис. грн.)

 

 

22000,0

 

 

 

 

 

 

11201000000

м. Кіровоград

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

 

05214000000

м. Кіровське

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

16202000000

м. Комсомольськ

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

 

05215000000

м. Костянтинівка

 

 

11200,0

 

 

 

 

 

 

20203000000

м. Куп'янськ

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

20204000000

м. Лозова (в тому числі для с. Панютине - 250,0 тис. грн.)

 

 

7000,0

 

 

 

 

 

 

12201000000

м. Луганськ (в тому числі для м. Щастя - 4000,0 тис. грн., м. Олександрівськ - 1000,0 тис. грн.)

 

 

25000,0

 

 

 

 

 

 

13201000000

м. Львів

 

 

200,0

 

 

 

 

 

 

05219000000

м. Макіївка

 

 

115000,0

 

 

 

 

 

 

06205000000

м. Малин

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

05220000000

м. Маріуполь

 

 

1200,0

 

 

 

 

 

 

08204000000

м. Мелітополь

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

 

14201000000

м. Миколаїв

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

06204000000

м. Новоград-Волинський

 

 

23000,0

 

 

 

 

 

 

15201000000

м. Одеса

 

 

66800,0

 

 

 

 

 

 

12209000000

м. Первомайськ (Луганська обл.) (для м. Золоте)

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

20206000000

м. Первомайський

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

25203000000

м. Прилуки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17201000000

м. Рівне

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

12212000000

м. Свердловськ (для смт. Ленінське)

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

11204000000

м. Світловодськ

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

 

05222000000

м. Селидове

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

05223000000

м. Слов'янськ

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

05224000000

м. Сніжне

 

 

2300,0

 

 

 

 

 

 

12214000000

м. Стаханов

 

 

4500,0

 

 

 

 

 

 

08205000000

м. Токмак

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

01210000000

м. Феодосія

 

 

24000,0

 

 

 

 

 

 

20201000000

м. Харків

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

 

05226000000

м. Харцизьк (в тому числі для м. Зугрес - 55958,0 тис. грн.)

 

 

85858,0

 

 

 

 

 

 

21201000000

м. Херсон

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

23201000000

м. Черкаси

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

24201000000

м. Чернівці

 

 

33000,0

 

 

 

 

 

 

25201000000

м. Чернігів

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

 

20207000000

м. Чугуїв

 

 

9000,0

 

 

 

 

 

 

05227000000

м. Шахтарськ

 

 

25800,0

 

 

 

 

 

 

01211000000

м. Ялта

 

 

22300,0

 

 

 

 

 

 

12301000000

Антрацитівський р-н (для с. Ребрикове)

 

 

200,0

 

 

 

 

 

 

06302000000

Баранівський р-н

 

 

18000,0

 

 

 

 

 

 

25301000000

Бахмацький р-н (для м. Бахмач)

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

08301000000

Бердянський р-н

 

 

12000,0

 

 

 

 

 

 

17301000000

Березнівський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

12303000000

Білокуракинський р-н (в тому числі для с. Лизино - 1000,0 тис. грн., с. Просторе - 200,0 тис. грн., с. Шапарівка - 500,0 тис. грн.)

 

 

1700,0

 

 

 

 

 

 

15306000000

Біляївський р-н

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

20303000000

Близнюківський р-н

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

11301000000

Бобринецький р-н (для м. Бобринець)

 

 

1700,0

 

 

 

 

 

 

25302000000

Бобровицький р-н

 

 

600,0

 

 

 

 

 

 

10303000000

Богуславський р-н (в тому числі для м. Богуслав - 5232,0 тис. грн., с. Мисайлівка - 850,0 тис. грн.)

 

 

6082,0

 

 

 

 

 

 

25303000000

Борзнянський р-н (в тому числі для с. Головеньки - 200,0 тис. грн., с. Оленівка - 500,0 тис. грн.)

 

 

700,0

 

 

 

 

 

 

20305000000

Борівський р-н

 

 

3200,0

 

 

 

 

 

 

10306000000

Броварський р-н (для с. Богданівка - 300,0 тис. грн., с. Гоголів - 200,0 тис. грн.)

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

25304000000

Варвинський р-н (для смт. Варва)

 

 

3200,0

 

 

 

 

 

 

09302000000

Верховинський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

08304000000

Веселівський р-н

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

10308000000

Вишгородський р-н

 

 

5900,0

 

 

 

 

 

 

08305000000

Вільнянський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

22302000000

Віньковецький р-н (для с. Дашківці)

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

05304000000

Волноваський р-н

 

 

6000,0

 

 

 

 

 

 

06305000000

Володарсько-Волинський р-н (для смт. Володарськ-Волинський)

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

11303000000

Гайворонський р-н (для м. Гайворон)

 

 

1500,0

 

 

 

 

 

 

18304000000

Глухівський р-н

 

 

6000,0

 

 

 

 

 

 

11304000000

Голованівський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

03302000000

Горохівський р-н

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

08306000000

Гуляйпільський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

20310000000

Дергачівський р-н (для с. Караван)

 

 

3644,0

 

 

 

 

 

 

11305000000

Добровеличківський р-н (для м. Помічна)

 

 

1700,0

 

 

 

 

 

 

13304000000

Дрогобицький р-н (для с. Нагуєвичі)

 

 

350,0

 

 

 

 

 

 

06307000000

Ємільчинський р-н

 

 

18000,0

 

 

 

 

 

 

13305000000

Жидачівський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

06308000000

Житомирський р-н

 

 

1500,0

 

 

 

 

 

 

08307000000

Запорізький р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

23304000000

Звенигородський р-н

 

 

1400,0

 

 

 

 

 

 

20313000000

Золочівський р-н (Харківська обл.)

 

 

2700,0

 

 

 

 

 

 

15310000000

Ізмаїльський р-н (для с. Першотравневе)

 

 

700,0

 

 

 

 

 

 

02307000000

Калинівський р-н (в тому числі для м. Калинівка - 1000,0 тис. грн., с. Комунарівка - 1000,0 тис. грн., с. Черепашинці - 500,0 тис. грн.)

 

 

2500,0

 

 

 

 

 

 

23307000000

Канівський р-н

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

 

10313000000

Києво-Святошинський р-н

 

 

43000,0

 

 

 

 

 

 

11308000000

Кіровоградський р-н (для с. Високі Байраки - 1100,0 тис. грн., с. Покровське - 3300,0 тис. грн.)

 

 

4400,0

 

 

 

 

 

 

25307000000

Козелецький р-н (для с. Сираї)

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

09307000000

Коломийський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

11309000000

Компаніївський р-н (в тому числі для с. Водяне - 900,0 тис. грн., с. Губівка - 900,0 тис. грн., с. Лозуватка - 405,0 тис. грн., смт. Компаніївка - 515,8 тис. грн., с. Нечаївка - 515,6 тис. грн.)

 

 

3236,4

 

 

 

 

 

 

18305000000

Конотопський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

25308000000

Коропський р-н (для с. Свердловка)

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

06310000000

Коростишівський р-н (для м. Коростишів)

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

09308000000

Косівський р-н

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

17310000000

Костопільський р-н

 

 

2200,0

 

 

 

 

 

 

18307000000

Кролевецький р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

08309000000

Куйбишевський р-н

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

20319000000

Куп'янський р-н

 

 

3200,0

 

 

 

 

 

 

23310000000

Лисянський р-н

 

 

1100,0

 

 

 

 

 

 

20320000000

Лозівський р-н

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

03307000000

Локачинський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

10314000000

Макарівський р-н (для сіл Колонщинської сільської ради)

 

 

9000,0

 

 

 

 

 

 

06313000000

Малинський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

11310000000

Маловисківський р-н (для с. Хмельове)

 

 

1140,0

 

 

 

 

 

 

05309000000

Мар'їнський р-н (в тому числі для м. Курахове - 2000,0 тис. грн., смт. Красногорівка - 3000,0 тис. грн.)

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

04308000000

Межівський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

10315000000

Миронівський р-н

 

 

7000,0

 

 

 

 

 

 

08311000000

Михайлівський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

06314000000

Народицький р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

12309000000

Новоайдарський р-н (для с. Штормове)

 

 

450,0

 

 

 

 

 

 

11312000000

Новоархангельський р-н

 

 

1500,0

 

 

 

 

 

 

06315000000

Новоград-Волинський р-н

 

 

18000,0

 

 

 

 

 

 

08312000000

Новомиколаївський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

11313000000

Новомиргородський р-н

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

11314000000

Новоукраїнський р-н (для м. Новоукраїнка)

 

 

3057,1

 

 

 

 

 

 

25313000000

Новгород-Сіверський р-н (в тому числі для м. Новгород-Сіверського - 9000,0 тис. грн.)

 

 

14000,0

 

 

 

 

 

 

06317000000

Олевський р-н

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

 

08313000000

Оріхівський р-н

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

20322000000

Первомайський р-н (Харківська обл.)

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

12311000000

Перевальський р-н (для смт. Ящикове)

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

02317000000

Погребищенський р-н (для м. Погребище)

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

04314000000

Покровський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

08314000000

Пологівський р-н

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

12312000000

Попаснянський р-н (для м. Попасна)

 

 

2600,0

 

 

 

 

 

 

08315000000

Приазовський р-н

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

25315000000

Прилуцький р-н (в тому числі для с. Богданівка - 2000,0 тис. грн., с. Яблунівка - 200,0 тис. грн.)

 

 

2200,0

 

 

 

 

 

 

08316000000

Приморський р-н

 

 

11200,0

 

 

 

 

 

 

18312000000

Путивльський р-н

 

 

11500,0

 

 

 

 

 

 

15319000000

Ренійський р-н (для м. Рені)

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

03313000000

Рожищенський р-н (для с. Іванівка)

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

08317000000

Розівський р-н

 

 

3900,0

 

 

 

 

 

 

17316000000

Сарненський р-н (в тому числі для с. Ремчиці - 4500,0 тис. грн.)

 

 

5500,0

 

 

 

 

 

 

20324000000

Сахновщинський р-н

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

12314000000

Слов'яносербський р-н (в тому числі для м. Зимогір'я - 100,0 тис. грн., смт. Лотикове - 300,0 тис. грн.)

 

 

400,0

 

 

 

 

 

 

24309000000

Сокирянський р-н

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

25318000000

Сосницький р-н (для с. Спаське)

 

 

600,0

 

 

 

 

 

 

25319000000

Срібнянський р-н

 

 

600,0

 

 

 

 

 

 

12315000000

Станично-Луганський р-н (для с. Миколаївка)

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

25320000000

Талалаївський р-н (для с. Березівка - 300,0 тис. грн., с. Харкове - 300,0 тис. грн.)

 

 

600,0

 

 

 

 

 

 

23314000000

Тальнівський р-н

 

 

1950,0

 

 

 

 

 

 

15323000000

Тарутинський р-н

 

 

25500,0

 

 

 

 

 

 

08318000000

Токмацький р-н

 

 

6000,0

 

 

 

 

 

 

03315000000

Турійський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

11320000000

Ульяновський р-н

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

23315000000

Уманський р-н (в тому числі для с. Ладижинка - 3000,0 тис. грн., с. Бабанка - 6000,0 тис. грн.)

 

 

9000,0

 

 

 

 

 

 

11321000000

Устинівський р-н (для смт. Устинівка)

 

 

409,1

 

 

 

 

 

 

07313000000

Хустський р-н (для с. Шаян)

 

 

14000,0

 

 

 

 

 

 

21317000000

Цюрупинський р-н

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

06321000000

Червоноармійський р-н

 

 

18000,0

 

 

 

 

 

 

08319000000

Чернігівський р-н (Запорізька обл.)

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

 

25321000000

Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)

 

 

8158,5

 

 

 

 

 

 

06322000000

Черняхівський р-н (для смт. Черняхів)

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

05316000000

Шахтарський р-н (в тому числі для с. Розівка - 25000,0 тис. грн., с. Степанівка - 9029,0 тис. грн.)

 

 

43491,0

 

 

 

 

 

 

20327000000

Шевченківський р-н (для смт. Шевченкове)

 

 

1500,0

 

 

 

 

 

 

08320000000

Якимівський р-н

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

05317000000

Ясинуватський р-н

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

30850677,3

381805,9

2785801,0

33500,0

10000,0

4301,6

5000,0

3000,0

4575090,9

 

Зміни до додатка N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування суду

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО

2230814,8

2178514,8

1568369,2

15827,6

52300,0

1812988,4

1802988,4

973595,6

125977,4

10000,0

4043803,2

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

184482,4

184482,4

134486,4

1177,4

 

135965,9

135610,2

83485,0

9371,4

355,7

320448,3

 

0330

Господарський суд Автономної Республіки Крим

8141,5

8141,5

5940,7

44,4

 

5860,8

5845,4

3633,0

353,5

15,4

14002,3

 

0330

Господарський суд Вінницької області

4669,5

4669,5

3383,5

57,8

 

3910,4

3903,8

2358,4

459,8

6,6

8579,9

 

0330

Господарський суд Волинської області

4200,5

4200,5

3067,1

20,0

 

2800,6

2796,8

1837,0

159,0

3,8

7001,1

 

0330

Господарський суд Дніпропетровської області

11523,1

11523,1

8411,0

58,9

 

8976,0

8932,5

5093,1

468,8

43,5

20499,1

 

0330

Господарський суд Донецької області

12813,0

12813,0

9359,2

56,4

 

8823,9

8800,2

5519,1

448,6

23,7

21636,9

 

0330

Господарський суд Житомирської області

4781,5

4781,5

3488,9

26,1

 

3480,0

3472,7

2206,8

207,9

7,3

8261,5

 

0330

Господарський суд Закарпатської області

4309,1

4309,1

3150,2

15,4

 

2856,1

2851,0

1872,2

122,2

5,1

7165,2

 

0330

Господарський суд Запорізької області

8696,5

8696,5

6353,1

37,2

 

6673,7

6658,1

4267,7

296,2

15,6

15370,2

 

0330

Господарський суд Івано-Франківської області

5821,8

5821,8

4253,5

24,3

 

4036,2

4031,0

2682,3

193,5

5,2

9858,0

 

0330

Господарський суд Київської області

6187,0

6187,0

4518,6

28,2

 

4332,9

4318,6

2636,5

224,8

14,3

10519,9

 

0330

Господарський суд Кіровоградської області

4064,9

4064,9

2968,6

18,7

 

2720,4

2714,9

1741,7

148,8

5,5

6785,3

 

0330

Господарський суд Луганської області

8850,1

8850,1

6439,9

72,5

 

6179,0

6166,6

3781,3

577,5

12,4

15029,1

 

0330

Господарський суд Львівської області

9011,5

9011,5

6574,9

49,9

 

7092,7

7081,2

4608,4

397,1

11,5

16104,2

 

0330

Господарський суд Миколаївської області

5047,5

5047,5

3683,1

27,4

 

4019,7

4011,3

2567,4

218,3

8,4

9067,2

 

0330

Господарський суд Одеської області

9021,2

9021,2

6586,3

44,0

 

6158,2

6142,9

3858,5

349,8

15,3

15179,4

 

0330

Господарський суд Полтавської області

5313,1

5313,1

3873,8

33,2

 

4071,0

4059,6

2491,3

264,2

11,4

9384,1

 

0330

Господарський суд Рівненської області

4872,2

4872,2

3563,4

15,3

 

3104,1

3100,2

2084,3

121,7

3,9

7976,3

 

0330

Господарський суд Сумської області

5058,8

5058,8

3673,2

52,2

 

3961,6

3953,4

2385,4

415,8

8,2

9020,4

 

0330

Господарський суд Тернопільської області

4589,1

4589,1

3356,2

14,6

 

3078,6

3074,9

2076,3

115,8

3,7

7667,7

 

0330

Господарський суд Харківської області

11216,7

11216,7

8024,7

279,0

 

10509,7

10468,9

5003,9

2221,0

40,8

21726,4

 

0330

Господарський суд Херсонської області

4437,5

4437,5

3246,6

12,4

 

3017,8

3009,8

1929,5

99,1

8,0

7455,3

 

0330

Господарський суд Хмельницької області

5488,3

5488,3

4009,0

24,0

 

3618,5

3612,7

2362,5

190,8

5,8

9106,8

 

0330

Господарський суд Черкаської області

4348,6

4348,6

3182,3

11,1

 

2874,6

2868,0

1868,8

88,0

6,6

7223,2

 

0330

Господарський суд Чернівецької області

3863,8

3863,8

2822,1

17,3

 

2529,0

2525,6

1665,5

137,3

3,4

6392,8

 

0330

Господарський суд Чернігівської області

5511,9

5511,9

4028,3

21,3

 

3810,4

3803,8

2496,9

169,7

6,6

9322,3

 

0330

Господарський суд міста Києва

19045,4

19045,4

13901,0

98,3

 

14893,4

14834,6

8798,6

782,5

58,8

33938,8

 

0330

Господарський суд міста Севастополя

3598,3

3598,3

2627,2

17,5

 

2576,6

2571,7

1658,6

139,7

4,9

6174,9

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними судами

417241,2

415654,0

302842,6

2879,4

1587,2

299404,6

298842,1

187995,4

22918,2

562,5

716645,8

 

0330

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим

21839,8

21761,4

15917,2

66,0

78,4

15666,1

15604,8

9491,0

526,9

61,3

37505,9

 

0330

Апеляційний суд Вінницької області

13789,4

13768,4

10080,4

28,8

21,0

8336,2

8330,4

5795,6

228,8

5,8

22125,6

 

0330

Апеляційний суд Волинської області

9467,0

9398,7

6865,0

41,7

68,3

6875,7

6869,6

4640,8

331,6

6,1

16342,7

 

0330

Апеляційний суд Дніпропетровської області

27585,3

27476,6

20100,7

79,4

108,7

21400,5

21380,2

14701,5

631,9

20,3

48985,8

 

0330

Апеляційний суд Донецької області

31992,5

31962,5

23370,2

108,9

30,0

22220,5

22146,5

13711,7

867,1

74,0

54213,0

 

0330

Апеляційний суд Житомирської області

11837,5

11837,5

8638,9

62,7

 

7830,4

7818,5

5064,5

498,8

11,9

19667,9

 

0330

Апеляційний суд Закарпатської області

8965,3

8965,3

6559,8

24,3

 

5887,7

5883,6

4068,5

193,8

4,1

14853,0

 

0330

Апеляційний суд Запорізької області

17098,3

17053,3

12394,4

159,8

45,0

11881,4

11869,2

7460,8

1271,5

12,2

28979,7

 

0330

Апеляційний суд Івано-Франківської області

12231,4

12121,0

8854,4

52,5

110,4

7715,3

7706,3

5117,3

417,5

9,0

19946,7

 

0330

Апеляційний суд Київської області

16013,2

15959,2

11665,3

59,4

54,0

11645,0

11604,6

7129,4

472,9

40,4

27658,2

 

0330

Апеляційний суд Кіровоградської області

13209,6

13209,6

9665,5

35,5

 

9441,0

9417,2

6090,5

282,7

23,8

22650,6

 

0330

Апеляційний суд Луганської області

20634,4

20634,4

15075,0

87,1

 

13518,5

13491,5

8695,6

693,0

27,0

34152,9

 

0330

Апеляційний суд Львівської області

16095,3

15990,6

11690,0

57,1

104,7

10340,9

10335,0

7096,7

454,9

5,9

26436,2

 

0330

Апеляційний суд Миколаївської області

13798,2

13722,0

10042,7

33,8

76,2

8567,6

8558,6

5851,8

268,7

9,0

22365,8

 

0330

Апеляційний суд Одеської області

21157,9

20793,9

15174,5

111,1

364,0

14243,7

14229,9

9436,0

884,2

13,8

35401,6

 

0330

Апеляційний суд Полтавської області

14329,4

14270,1

10437,5

43,8

59,3

10329,2

10286,7

6199,5

348,8

42,5

24658,6

 

0330

Апеляційний суд Рівненської області

8188,2

8188,2

5995,1

16,9

 

5238,6

5229,0

3492,0

134,1

9,6

13426,8

 

0330

Апеляційний суд Сумської області

11366,7

11366,7

8326,7

17,4

 

7903,4

7881,1

5109,1

138,6

22,3

19270,1

 

0330

Апеляційний суд Тернопільської області

11851,8

11718,2

8562,0

48,2

133,6

7551,7

7547,6

5151,2

383,8

4,1

19403,5

 

0330

Апеляційний суд Харківської області

23101,2

23092,4

16794,5

201,5

8,8

16210,6

16176,2

9807,8

1603,7

34,4

39311,8

 

0330

Апеляційний суд Херсонської області

13597,8

13516,7

9887,8

39,6

81,1

9411,7

9396,4

6268,7

315,2

15,3

23009,5

 

0330

Апеляційний суд Хмельницької області

12354,6

12354,6

9050,1

19,3

 

8107,6

8092,9

5446,5

153,3

14,7

20462,2

 

0330

Апеляційний суд Черкаської області

11101,2

11030,7

8082,1

14,8

70,5

7270,0

7260,8

5005,1

118,2

9,2

18371,2

 

0330

Апеляційний суд Чернівецької області

9365,9

9345,9

6825,2

43,1

20,0

5873,9

5868,5

3914,8

343,1

5,4

15239,8

 

0330

Апеляційний суд Чернігівської області

12465,4

12465,4

9118,3

37,2

 

8888,5

8860,8

5572,8

295,8

27,7

21353,9

 

0330

Апеляційний суд міста Києва

27185,8

27132,2

18904,7

1365,1

53,6

32682,6

32632,4

14681,6

10864,9

50,2

59868,4

 

0330

Апеляційний суд міста Севастополя

6618,1

6518,5

4764,6

24,4

99,6

4366,3

4363,8

2994,6

194,4

2,5

10984,4

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими судами

1215603,5

1210603,5

881665,4

8893,7

5000,0

1104514,1

1096521,4

547310,9

70788,2

7992,7

2320117,6

 

0330

Алуштинський міський суд Автономної Республіки Крим

1996,5

1996,5

1454,7

14,0

 

1874,2

1859,2

896,8

109,0

15,0

3870,7

 

0330

Армянський міський суд Автономної Республіки Крим

914,0

914,0

665,4

7,0

 

910,7

902,7

415,0

57,1

8,0

1824,7

 

0330

Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим

2213,1

2213,1

1612,0

16,0

 

2022,2

2007,2

995,4

125,5

15,0

4235,3

 

0330

Білогірський районний суд Автономної Республіки Крим

1600,1

1600,1

1165,9

11,0

 

1515,3

1502,9

719,9

87,7

12,4

3115,4

 

0330

Джанкойський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

3095,1

3095,1

2254,7

22,0

 

2789,9

2769,9

1392,3

172,2

20,0

5885,0

 

0330

Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

3420,9

3420,9

2492,2

24,0

 

3006,0

2986,0

1539,1

188,2

20,0

6426,9

 

0330

Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

4059,5

4059,5

2955,6

31,0

 

3636,1

3611,1

1825,3

248,2

25,0

7695,6

 

0330

Кіровський районний суд Автономної Республіки Крим

1291,0

1291,0

939,8

10,0

 

1233,5

1223,5

580,4

82,4

10,0

2524,5

 

0330

Красногвардійський районний суд Автономної Республіки Крим

1679,4

1679,4

1224,0

11,0

 

1657,7

1642,7

755,8

87,5

15,0

3337,1

 

0330

Красноперекопський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

2035,3

2035,3

1485,2

11,0

 

1874,6

1859,6

917,2

84,5

15,0

3909,9

 

0330

Ленінський районний суд Автономної Республіки Крим

1961,3

1961,3

1428,7

14,0

 

1856,5

1841,5

882,2

114,1

15,0

3817,8

 

0330

Нижньогірський районний суд Автономної Республіки Крим

1277,5

1277,5

929,9

10,0

 

1219,2

1209,2

574,3

76,4

10,0

2496,7

 

0330

Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим

939,7

939,7

682,9

9,0

 

941,4

933,4

428,3

69,6

8,0

1881,1

 

0330

Роздольненський районний суд Автономної Республіки Крим

1296,5

1296,5

941,7

13,0

 

1259,9

1249,9

581,6

107,2

10,0

2556,4

 

0330

Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

3005,4

3005,4

2188,8

22,0

 

2737,7

2717,7

1351,7

175,3

20,0

5743,1

 

0330

Сімферопольський районний суд Автономної Республіки Крим

2997,1

2997,1

2187,2

16,0

 

2691,7

2671,7

1350,7

130,7

20,0

5688,8

 

0330

Совєтський районний суд Автономної Республіки Крим

1354,4

1354,4

988,5

7,0

 

1350,4

1338,4

610,4

86,4

12,0

2704,8

 

0330

Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

1033,2

1033,2

746,3

16,0

 

1053,4

1045,4

467,4

128,3

8,0

2086,6

 

0330

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

3152,1

3152,1

2300,1

17,0

 

2791,4

2771,4

1420,4

135,4

20,0

5943,5

 

0330

Чорноморський районний суд Автономної Республіки Крим

1078,0

1078,0

788,0

4,0

 

963,7

955,7

469,5

35,8

8,0

2041,7

 

0330

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

3882,5

3882,5

2838,2

14,0

 

3222,3

3202,3

1752,7

113,4

20,0

7104,8

 

0330

Залізничний районний суд м. Сімферополя

3087,9

3087,9

2253,9

15,8

 

2721,0

2701,0

1391,9

103,8

20,0

5808,9

 

0330

Київський районний суд м. Сімферополя

3598,9

3598,9

2627,9

17,0

 

3064,7

3044,7

1623,0

132,6

20,0

6663,6

 

0330

Центральний районний суд м. Сімферополя

3069,3

3069,3

2239,4

17,0

 

2729,8

2709,8

1382,9

124,9

20,0

5799,1

 

0330

Барський районний суд Вінницької області

1197,0

1197,0

878,2

 

 

1262,6

1254,6

657,6

78,3

8,0

2459,6

 

0330

Бершадський районний суд Вінницької області

1628,7

1628,7

1162,2

44,6

 

1240,6

1232,6

678,1

28,3

8,0

2869,3

 

0330

Вінницький районний суд Вінницької області

1708,8

1708,8

1253,7

 

 

1990,3

1970,3

822,0

149,9

20,0

3699,1

 

0330

Гайсинський районний суд Вінницької області

1320,6

1320,6

968,9

 

 

1272,8

1264,8

678,1

60,5

8,0

2593,4

 

0330

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

2060,8

2060,8

1511,9

 

 

1882,5

1868,1

945,3

75,7

14,4

3943,3

 

0330

Замостянський районний суд м. Вінниці

3055,8

3055,8

2242,0

 

 

1711,3

1691,3

637,1

122,9

20,0

4767,1

 

0330

Іллінецький районний суд Вінницької області

1255,3

1255,3

921,0

 

 

1090,6

1082,6

554,9

46,3

8,0

2345,9

 

0330

Калинівський районний суд Вінницької області

1705,5

1705,5

1251,3

 

 

1275,4

1267,4

678,1

63,1

8,0

2980,9

 

0330

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

2026,6

2026,6

1486,9

 

 

1958,1

1943,7

986,4

95,2

14,4

3984,7

 

0330

Крижопільський районний суд Вінницької області

1135,1

1135,1

808,7

32,9

 

1000,2

992,2

513,7

12,0

8,0

2135,3

 

0330

Ладижинський міський суд Вінницької області

840,5

840,5

616,7

 

 

816,8

808,8

369,9

24,6

8,0

1657,3

 

0330

Ленінський районний суд м. Вінниці

4336,1

4336,1

3181,3

 

 

3371,5

3351,3

1767,5

235,2

20,2

7707,6

 

0330

Липовецький районний суд Вінницької області

1035,4

1035,4

759,7

 

 

1003,5

995,5

472,7

71,2

8,0

2038,9

 

0330

Літинський районний суд Вінницької області

1068,1

1068,1

783,6

 

 

1075,0

1067,0

513,7

86,8

8,0

2143,1

 

0330

Могилів - Подільський міськрайонний суд Вінницької області

2485,7

2485,7

1823,7

 

 

2064,6

2050,2

1068,6

89,7

14,4

4550,3

 

0330

Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

840,2

840,2

616,4

 

 

903,8

895,8

411,0

55,6

8,0

1744,0

 

0330

Немирівський районний суд Вінницької області

1836,2

1836,2

1347,2

 

 

1383,1

1375,1

739,8

86,8

8,0

3219,3

 

0330

Оратівський районний суд Вінницької області

815,2

815,2

598,1

 

 

890,0

882,0

411,0

41,8

8,0

1705,2

 

0330

Піщанський районний суд Вінницької області

1039,8

1039,8

699,7

86,1

 

985,2

977,2

493,2

25,0

8,0

2025,0

 

0330

Погребищенський районний суд Вінницької області

1103,4

1103,4

809,6

 

 

1078,6

1070,6

534,3

62,3

8,0

2182,0

 

0330

Староміський районний суд м. Вінниці

1735,9

1735,9

1273,6

 

 

2244,6

2224,6

1048,0

96,2

20,0

3980,5

 

0330

Теплицький районний суд Вінницької області

1053,9

1053,9

773,2

 

 

1006,8

998,8

493,2

46,6

8,0

2060,7

 

0330

Тиврівський районний суд Вінницької області

947,4

947,4

695,1

 

 

993,6

985,6

472,7

61,3

8,0

1941,0

 

0330

Томашпільський районний суд Вінницької області

1119,6

1119,6

821,4

 

 

1000,3

992,3

472,7

68,0

8,0

2119,9

 

0330

Тростянецький районний суд Вінницької області

1128,5

1128,5

827,9

 

 

1135,0

1127,0

575,4

62,7

8,0

2263,5

 

0330

Тульчинський районний суд Вінницької області

1469,2

1469,2

1077,9

 

 

1288,1

1280,1

678,1

75,8

8,0

2757,3

 

0330

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

1972,6

1972,6

1447,3

 

 

1871,3

1856,9

924,8

92,4

14,4

3843,9

 

0330

Чернівецький районний суд Вінницької області

734,6

734,6

521,9

23,2

 

891,4

883,4

431,5

15,3

8,0

1626,0

 

0330

Чечельницький районний суд Вінницької області

935,8

935,8

658,9

37,8

 

973,3

965,3

493,2

13,1

8,0

1909,1

 

0330

Шаргородський районний суд Вінницької області

1042,0

1042,0

764,5

 

 

1065,6

1057,6

534,3

49,3

8,0

2107,6

 

0330

Ямпільський районний суд Вінницької області

1041,5

1041,5

735,0

39,7

 

972,4

964,4

493,2

12,2

8,0

2013,9

 

0330

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

1842,0

1842,0

1344,4

9,6

 

1658,8

1646,9

849,9

72,0

11,9

3500,8

 

0330

Горохівський районний суд Волинської області

1151,2

1151,2

840,1

6,2

 

1014,7

1007,9

531,1

46,0

6,8

2165,9

 

0330

Іваничівський районний суд Волинської області

923,3

923,3

673,7

5,1

 

803,1

798,0

425,9

39,0

5,1

1726,4

 

0330

Камінь-Каширський районний суд Волинської області

1172,8

1172,8

855,1

7,3

 

1037,6

1030,8

540,6

56,0

6,8

2210,4

 

0330

Ківерцівський районний суд Волинської області

1325,9

1325,9

969,6

4,4

 

1175,4

1166,9

612,9

34,0

8,5

2501,3

 

0330

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

3160,7

3160,7

2308,1

14,8

 

2904,6

2882,5

1459,3

120,0

22,1

6065,3

 

0330

Локачинський районний суд Волинської області

862,1

862,1

628,4

5,6

 

769,0

763,9

397,2

44,0

5,1

1631,1

 

0330

Луцький міськрайонний суд Волинської області

5511,1

5511,1

4019,5

32,5

 

5209,5

5168,5

2541,1

270,0

41,0

10720,6

 

0330

Любешівський районний суд Волинської області

1090,5

1090,5

796,1

5,4

 

974,8

968,0

503,3

44,0

6,8

2065,3

 

0330

Любомльський районний суд Волинської області

1301,9

1301,9

950,2

6,7

 

1177,8

1169,3

600,7

53,0

8,5

2479,7

 

0330

Маневицький районний суд Волинської області

961,5

961,5

702,5

4,0

 

819,8

814,7

444,0

31,0

5,1

1781,3

 

0330

Нововолинський міський суд Волинської області

1553,1

1553,1

1131,3

11,1

 

1433,3

1423,1

715,4

91,0

10,2

2986,4

 

0330

Ратнівський районний суд Волинської області

1106,9

1106,9

807,4

6,4

 

991,5

984,7

510,4

51,0

6,8

2098,4

 

0330

Рожищенський районний суд Волинської області

1080,6

1080,6

789,0

5,2

 

968,7

961,9

498,8

44,0

6,8

2049,3

 

0330

Старовижівський районний суд Волинської області

809,9

809,9

590,4

5,2

 

733,3

728,2

373,2

41,0

5,1

1543,2

 

0330

Турійський районний суд Волинської області

1046,7

1046,7

763,7

5,8

 

946,7

939,9

482,7

44,0

6,8

1993,4

 

0330

Шацький районний суд Волинської області

749,9

749,9

546,7

4,8

 

689,7

684,6

345,6

35,0

5,1

1439,6

 

0330

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

2430,2

2430,2

1764,2

25,5

 

2254,3

2238,2

1080,0

202,7

16,1

4684,5

 

0330

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

1400,4

1400,4

1016,2

15,3

 

1262,6

1254,5

622,9

122,0

8,1

2663,0

 

0330

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

2866,4

2866,4

2085,8

23,5

 

2694,5

2673,2

1277,0

187,1

21,3

5560,9

 

0330

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

1836,3

1836,3

1329,8

23,8

 

1745,5

1733,1

814,0

189,6

12,4

3581,8

 

0330

Васильківський районний суд Дніпропетровської області

882,4

882,4

644,5

3,9

 

730,5

726,0

394,6

30,7

4,5

1612,9

 

0330

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

1285,3

1285,3

935,6

10,0

 

1145,1

1137,2

572,8

80,0

7,9

2430,4

 

0330

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

1025,6

1025,6

740,5

16,3

 

988,9

982,2

453,3

129,9

6,7

2014,5

 

0330

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

2173,1

2173,1

1576,8

23,9

 

2064,2

2048,7

965,3

190,5

15,5

4237,3

 

0330

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

2030,6

2030,6

1472,9

23,0

 

1912,6

1898,7

901,7

183,2

13,9

3943,2

 

0330

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

1756,2

1756,2

1272,8

21,4

 

1632,4

1621,3

779,3

170,6

11,1

3388,6

 

0330

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

1977,2

1977,2

1439,8

14,7

 

1811,9

1798,2

881,5

117,2

13,7

3789,1

 

0330

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

3104,1

3104,1

2265,3

16,5

 

2727,0

2707,4

1386,9

131,1

19,6

5831,1

 

0330

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

2681,7

2681,7

1950,1

23,7

 

2460,5

2442,6

1193,9

188,8

17,9

5142,2

 

0330

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

1941,2

1941,2

1402,3

29,8

 

1806,9

1795,8

858,5

237,2

11,1

3748,1

 

0330

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

2221,0

2221,0

1611,5

24,5

 

2044,0

2030,0

986,6

195,3

14,0

4265,0

 

0330

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

1620,0

1620,0

1183,9

6,4

 

1402,2

1392,1

724,7

50,8

10,1

3022,2

 

0330

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

2668,0

2668,0

1922,3

47,9

 

2568,8

2552,6

1176,9

381,5

16,2

5236,8

 

0330

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

2366,8

2366,8

1725,5

14,9

 

2109,1

2093,8

1056,4

118,4

15,3

4475,9

 

0330

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

2941,5

2941,5

2135,7

30,6

 

2623,4

2606,8

1307,5

243,7

16,6

5564,9

 

0330

Криворізький районний суд Дніпропетровської області

1173,9

1173,9

848,7

17,1

 

1081,8

1075,2

519,6

136,0

6,6

2255,7

 

0330

Криничанський районний суд Дніпропетровської області

852,1

852,1

622,1

4,2

 

754,2

748,6

380,9

33,4

5,6

1606,3

 

0330

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

3155,9

3155,9

2286,4

39,6

 

2921,2

2901,8

1399,8

314,9

19,4

6077,1

 

0330

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

1009,6

1009,6

738,8

2,6

 

878,5

871,8

452,3

20,8

6,7

1888,1

 

0330

Марганецький міський суд Дніпропетровської області

1456,4

1456,4

1057,3

15,3

 

1324,3

1315,4

647,3

121,6

8,9

2780,7

 

0330

Межівський районний суд Дніпропетровської області

898,4

898,4

648,0

15,2

 

884,6

878,4

396,7

120,7

6,2

1783,0

 

0330

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

3574,0

3574,0

2602,0

27,5

 

3214,6

3191,7

1593,0

218,9

22,9

6788,6

 

0330

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

2899,5

2899,5

2105,8

29,3

 

2642,0

2623,9

1289,2

233,2

18,1

5541,5

 

0330

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області

1299,4

1299,4

947,3

8,2

 

1140,2

1132,3

580,0

65,3

7,9

2439,6

 

0330

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області

1186,3

1186,3

864,8

7,6

 

1005,6

999,4

529,5

60,7

6,2

2191,9

 

0330

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

3889,3

3889,3

2824,6

39,4

 

3577,9

3552,7

1729,3

313,7

25,2

7467,2

 

0330

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області

1066,1

1066,1

779,3

3,9

 

901,2

895,1

477,1

31,3

6,1

1967,3

 

0330

Петриківський районний суд Дніпропетровської області

1155,2

1155,2

838,5

12,3

 

1064,0

1056,6

513,3

98,0

7,4

2219,2

 

0330

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

1050,6

1050,6

765,3

7,5

 

950,0

943,0

468,5

59,4

7,0

2000,6

 

0330

Покровський районний суд Дніпропетровської області

817,0

817,0

593,6

8,0

 

746,7

741,5

363,3

64,3

5,2

1563,7

 

0330

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

2593,5

2593,5

1877,5

34,5

 

2424,2

2408,0

1149,5

274,2

16,2

5017,7

 

0330

Самарський районний суд м. Дніпропетровська

2053,8

2053,8

1495,4

15,6

 

1796,5

1784,7

915,5

123,9

11,8

3850,3

 

0330

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

2370,4

2370,4

1737,0

2,9

 

1926,2

1913,6

1063,4

23,2

12,6

4296,6

 

0330

Солонянський районний суд Дніпропетровської області

1164,8

1164,8

850,3

5,9

 

1004,9

998,0

520,6

46,9

6,9

2169,7

 

0330

Софіївський районний суд Дніпропетровської області

1033,2

1033,2

753,7

5,9

 

927,6

920,6

461,5

46,6

7,0

1960,8

 

0330

Тернівський міський суд Дніпропетровської області

1066,3

1066,3

778,0

5,9

 

976,8

969,0

476,3

46,8

7,8

2043,1

 

0330

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

1771,9

1771,9

1286,0

19,1

 

1653,9

1642,0

787,3

152,4

11,9

3425,8

 

0330

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

1015,1

1015,1

741,8

4,1

 

893,0

886,3

454,1

32,9

6,7

1908,1

 

0330

Царичанський районний суд Дніпропетровської області

1014,1

1014,1

742,4

2,2

 

852,7

846,7

454,5

17,2

6,0

1866,8

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

2218,2

2218,2

1611,7

21,5

 

2038,2

2023,7

986,8

171,2

14,5

4256,4

 

0330

Широківський районний суд Дніпропетровської області

879,9

879,9

643,0

3,5

 

776,3

770,4

393,6

27,4

5,9

1656,2

 

0330

Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

1000,2

1000,2

726,1

10,5

 

905,2

899,2

444,6

83,2

6,0

1905,4

 

0330

Авдіївський міський суд Донецької області

1157,2

1157,2

845,5

4,8

 

952,0

946,2

519,4

35,3

5,8

2109,2

 

0330

Амвросіївський районний суд Донецької області

1976,0

1976,0

1443,0

9,2

 

1734,9

1722,3

886,5

73,0

12,6

3710,9

 

0330

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

4144,7

4144,7

3004,2

50,0

 

3165,4

3158,4

1845,3

398,3

7,0

7310,1

 

0330

Будьоннівський районний суд м. Донецька

2186,1

2186,1

1589,3

19,9

 

1549,8

1548,1

976,2

158,0

1,7

3735,9

 

0330

Великоновосілківський районний суд Донецької області

1120,8

1120,8

814,5

10,6

 

765,9

765,9

500,3

84,0

 

1886,7

 

0330

Волноваський районний суд Донецької області

2092,5

2092,5

1527,2

10,9

 

1365,7

1365,7

938,1

87,1

 

3458,2

 

0330

Володарський районний суд Донецької області

1128,3

1128,3

823,6

5,7

 

2401,5

2355,2

505,8

45,3

46,3

3529,8

 

0330

Ворошиловський районний суд м. Донецька

3025,7

3025,7

2206,5

18,2

 

2157,7

2153,1

1355,3

144,8

4,6

5183,4

 

0330

Вугледарський міський суд Донецької області

864,8

864,8

625,6

12,1

 

872,3

865,3

384,3

96,5

7,0

1737,1

 

0330

Гірницький районний суд м. Макіївки

2198,9

2198,9

1596,9

22,3

 

1596,9

1594,6

980,9

177,1

2,3

3795,8

 

0330

Дебальцевський міський суд Донецької області

1700,4

1700,4

1241,1

8,8

 

1285,3

1280,4

762,4

69,7

4,9

2985,7

 

0330

Дзержинський міський суд Донецької області

2425,2

2425,2

1763,5

21,5

 

1647,4

1647,4

1083,2

171,0

 

4072,6

 

0330

Дмитровський міський суд Донецької області

1432,6

1432,6

1045,2

8,0

 

939,0

939,0

642,0

64,0

 

2371,6

 

0330

Добропільський міськрайонний суд Донецької області

2678,5

2678,5

1954,1

15,1

 

3120,7

3082,8

1200,3

120,3

37,9

5799,2

 

0330

Докучаєвський міський суд Донецької області

1111,2

1111,2

803,4

16,1

 

987,6

982,4

493,4

127,9

5,2

2098,8

 

0330

Дружківський міський суд Донецької області

1983,3

1983,3

1438,2

23,0

 

1499,1

1496,0

883,4

183,4

3,1

3482,4

 

0330

Єнакіївський міський суд Донецької області

3218,2

3218,2

2345,5

21,3

 

2133,2

2133,2

1440,7

169,5

 

5351,4

 

0330

Жданівський міський суд Донецької області

1185,9

1185,9

860,9

12,5

 

827,9

827,9

528,9

107,0

 

2013,8

 

0330

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

3591,3

3591,3

2619,9

20,3

 

2682,9

2673,8

1609,3

161,8

9,1

6274,2

 

0330

Іллічівський районний суд м. Маріуполя

2640,5

2640,5

1930,5

9,2

 

1689,5

1689,5

1185,9

73,1

 

4330,0

 

0330

Калінінський районний суд м. Горлівки

2766,1

2766,1

2004,2

34,4

 

2844,1

2819,3

1231,0

273,4

24,8

5610,2

 

0330

Калінінський районний суд м. Донецька

2430,6

2430,6

1772,4

14,9

 

1735,7

1732,0

1088,7

118,6

3,7

4166,3

 

0330

Київський районний суд м. Донецька

3301,3

3301,3

2408,9

18,0

 

10814,3

10573,9

1479,6

143,1

240,4

14115,6

 

0330

Кіровський міський суд Донецької області

1315,8

1315,8

950,0

21,0

 

1171,7

1165,9

583,6

167,5

5,8

2487,5

 

0330

Кіровський районний суд м. Донецька

2932,5

2932,5

2120,0

43,0

 

2430,2

2421,5

1302,4

341,8

8,7

5362,7

 

0330

Кіровський районний суд м. Макіївки

2000,6

2000,6

1452,1

21,4

 

1717,0

1707,8

892,1

169,9

9,2

3717,6

 

0330

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

3030,6

3030,6

2208,6

20,3

 

5408,9

5314,5

1356,7

161,3

94,4

8439,5

 

0330

Краматорський міський суд Донецької області

3829,0

3829,0

2785,4

32,5

 

3181,0

3164,6

1711,0

258,5

16,4

7010,0

 

0330

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

2725,3

2725,3

1983,5

21,8

 

1834,4

1834,4

1218,3

173,9

 

4559,7

 

0330

Краснолиманський міський суд Донецької області

1679,4

1679,4

1218,5

18,6

 

1488,5

1479,6

748,6

147,8

8,9

3167,9

 

0330

Куйбишевський районний суд м. Донецька

2715,8

2715,8

1978,4

19,3

 

3272,1

3231,5

1215,3

154,0

40,6

5987,9

 

0330

Ленінський районний суд м. Донецька

2393,9

2393,9

1749,5

9,3

 

1538,6

1538,6

1074,7

73,8

 

3932,5

 

0330

Мар'їнський районний суд Донецької області

1460,7

1460,7

1058,1

18,5

 

1032,9

1032,9

649,9

147,1

 

2493,6

 

0330

Микитівський районний суд м. Горлівки

2118,1

2118,1

1539,6

19,6

 

7997,0

7815,0

945,7

155,9

182,0

10115,1

 

0330

Новоазовський районний суд Донецької області

1286,1

1286,1

936,3

9,9

 

1132,4

1124,9

575,1

78,5

7,5

2418,5

 

0330

Новогродівський міський суд Донецької області

959,7

959,7

696,7

10,1

 

789,4

785,9

428,0

80,0

3,5

1749,1

 

0330

Олександрівський районний суд Донецької області

981,5

981,5

712,3

10,6

 

1682,1

1654,3

437,7

84,7

27,8

2663,6

 

0330

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

2548,3

2548,3

1855,3

19,5

 

1708,5

1708,5

1139,6

155,2

 

4256,8

 

0330

Першотравневий районний суд Донецької області

1214,7

1214,7

881,7

13,0

 

1781,6

1755,5

541,6

103,8

26,1

2996,3

 

0330

Петровський районний суд м. Донецька

2271,0

2271,0

1649,0

23,4

 

1566,8

1566,8

1013,0

186,1

 

3837,8

 

0330

Приморський районний суд м. Маріуполя

2168,0

2168,0

1568,3

30,4

 

2077,3

2062,8

963,3

242,3

14,5

4245,3

 

0330

Пролетарський районний суд м. Донецька

2526,5

2526,5

1844,3

12,7

 

1695,7

1694,3

1132,9

101,2

1,4

4222,2

 

0330

Селидівський міський суд Донецької області