Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 27.03.2012 № 131
действует с 07.05.2012

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2012

м. Київ

N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 557/20870

Про затвердження Змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, з метою запровадження єдиних підходів до визначення обсягів стічних вод, що утворюються на територіях населених пунктів внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627, що додаються.

2. Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О. П.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого доведення до відома органів місцевого самоврядування.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

 

Міністр

А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник керівника СПО
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

Віце-президент з виконавчої роботи
Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

М. В. Пітцик

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

В. Сташук

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. К. Толстанов

Перший заступник Голови СПО
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Міністр екології та
природних ресурсів України

М. В. Злочевський

 

ЗМІНИ
до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією римськими цифрами.

2. У розділі IV:

2.1. Пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій (далі - поверхневі стічні води), ОР, і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою

ОР = ОД + ОС + ОПМ,

(1)

де ОР - середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, м3/рік;

ОД - середньорічний об'єм дощових вод, м3/рік;

ОС - середньорічний об'єм снігових вод, м3/рік;

ОПМ - середньорічний об'єм поливально-мийних вод, м3/рік.".

2.2. Доповнити Правила після пункту 4.10 новими пунктами 4.11 - 4.13 такого змісту:

"4.11. Середньорічний об'єм дощових вод, ОД, визначають за формулою

ОД = 10hДкДFД,

(2)

де hД - кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за метеорологічними даними;

кД - загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод (шар або об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік), від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;

FД - загальна площа стоку дощових вод, га.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у додатку 3 до цих Правил.

Для визначення середньорічного об'єму дощових вод, ОД, з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, кД, для загальної площі стоку, FД, розраховується як середньозважена величина з окремих значень коефіцієнта стоку, наведеного у додатку 3, для площ стоку з різним видом поверхні.

4.12. Середньорічний об'єм снігових вод, ОС, визначають за формулою

ОС = 10hСкСFС,

(3)

де hС - кількість опадів за холодний період року (загальна річна кількість снігових вод або запас води в сніжному покриві на початок сніготанення), мм, визначається за метеорологічними даними;

кС - загальний коефіцієнт стоку снігових вод (з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);

FС - загальна площа стоку снігових вод з території підприємства, установи, організації, га.

4.13. Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, ОПМ, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою

ОПМ = 10mpFПМкПМ,

(4)

де m - питома витрата води на миття покриттів (як правило, приймається 1,35 л/м2 на одне миття), л/м2;

p - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

FПМ - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

кПМ - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).".

У зв'язку з цим пункт 4.11 вважати пунктом 4.14.

3. Доповнити Правила додатком 3, що додається.

 

Директор Департаменту
благоустрою територій та
комунального обслуговування

О. П. Ігнатенко

 

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод з територій населених пунктів для площ стоку з різним видом поверхні

Вид поверхні або площі стоку

Загальний коефіцієнт стоку, кД

1. Населені пункти з чисельністю населення від 250 тис. осіб до 1000 тис. осіб, а також промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів:

 

       покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття

0,7

       бруковані або щебеневі мостові

0,5

       райони населеного пункту без дорожніх покриттів, сквери, бульвари

0,25

       газони

0,1

райони багатоповерхової забудови

0,45

2. Населені пункти з чисельністю населення від 50 тис. осіб до 250 тис. осіб

0,45

3. Населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. осіб

0,35

 

Директор Департаменту
благоустрою територій та
комунального обслуговування

О. П. Ігнатенко

Опрос