Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 01 февраля 2008 года N 4-4

Пенсионный фонд
Постановление от 21.02.2012 № 4-1
действует с 26.03.2012

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.02.2012

м. Київ

N 4-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 березня 2012 р. за N 371/20684

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2008 року N 4-4

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2008 року N 4-4 "Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2008 року за N 146/14837, таку зміну:

у преамбулі слова та цифри "пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 24.10.2007 N 1261" замінити словами та цифрами "пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384".

2. Затвердити Зміни до Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2008 року N 4-4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2008 року за N 146/14837, що додаються.

3. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України Кравчука В. О.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів
України

С. О. Рибак

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Голова Державної служби
статистики України

О. Осауленко

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Зміни
до Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії

1. У пункті 2.1 розділу 2:

у підпункті 2.1.1:

абзаци четвертий, п'ятий викласти у такій редакції:

"Ссв - сума заробітної плати (доходу) застрахованих осіб (найманих працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування), з якої сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії;

Ссс - сума заробітної плати (доходу), визначена виходячи із сум сплаченого єдиного внеску фізичною особою - підприємцем, що визначається за формулою:";

доповнити підпункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

 

 

Ф

 

"Ссс

=

----

х 100 %,

 

 

Р

 

де Ссс - сума заробітної плати (доходу);

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску за відповідний період;

Р - розмір єдиного внеску у відповідному періоді.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять другим;

абзаци десятий - двадцять другий виключити;

у підпункті 2.1.2:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Чз = Чсо + Чсп,";

в абзаці четвертому слова "застрахованих осіб" замінити словами "штатних працівників" та слова "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "фізичних осіб - підприємців";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Чсп - чисельність фізичних осіб - підприємців, які сплачували єдиний внесок за відповідний місяць, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.".

2. Абзаци другий, третій пункту 3.2 розділу 3 викласти у такій редакції:

"дані звітності страхувальників до Пенсійного фонду України про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців, відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року N 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1014/18309;

облікові дані Пенсійного фонду України про чисельність фізичних осіб - підприємців, які сплачували єдиний внесок за відповідний місяць, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та суму їх заробітної плати (доходу), визначених, виходячи із сум сплачених ними (за них) єдиного внеску.".

 

Начальник юридичного управління

Т. Рябцева

Опрос