Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственной финансовой инспекции

КМ Украины
Постановление КМ от 07.09.2011 № 968
действует с 17.09.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2011 р. N 968

Київ

Питання Державної фінансової інспекції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. N 884 "Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1983);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1053 "Про внесення змін до Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 93, ст. 3081);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 1996 р. N 464 "Про віднесення посад Державної контрольно-ревізійної служби до певних категорій".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Пункт 41 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 "Про службові жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1545; 2006 р., N 40, ст. 2678), викласти в такій редакції:

"41. Керівники та спеціалісти Держфінінспекції та її територіальних органів.".

2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4) та від 1 липня 2009 р. N 669 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1696), слова "контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних органів".

3. Абзац третій пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3, N 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24; 1998 р., N 9, ст. 345; 2001 р., N 44, ст. 1982; 2004 р., N 21, ст. 1436; 2005 р., N 2, ст. 83; 2006 р., N 25, ст. 1814, N 31, ст. 2233, ст. 2235; 2007 р., N 2, ст. 70; 2008 р., N 100, ст. 3312), після слів "контрольно-ревізійної служби" доповнити словами ", Держфінінспекції, її територіальних органів".

4. В абзаці десятому пункту 13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р., N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552; 2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869, N 71, ст. 2561; 2011 р., N 22, ст. 914, N 55, ст. 2213), слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіальних органів".

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1995 р. N 963 "Про деякі заходи забезпечення раціонального використання державних валютних коштів" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 114) слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції".

6. У пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N 1247 "Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 59, ст. 2013, ст. 2027) слова "Головним контрольно-ревізійним управлінням Міністерства фінансів та Державною податковою адміністрацією" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та Державною податковою службою".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1141 "Про затвердження Порядку виплати винагороди за вислугу років працівникам органів державної контрольно-ревізійної служби, які безпосередньо здійснюють державний контроль за витрачанням бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1125):

1) у назві, абзацах першому і третьому постановляючої частини постанови слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція та її територіальні органи" у відповідному відмінку;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних органів";

пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у Держфінінспекції або її територіальних органах;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац шостий після слів "органів державної контрольно-ревізійної служби" доповнити словами ", Держфінінспекції та її територіальних органів";

у пункті 2 слова "органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні" замінити словами "Держфінінспекції та її територіальних органів";

у пункті 4:

в абзаці другому слова "органу державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції або її територіального органу";

абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:

"Склад комісії Держфінінспекції затверджується Головою Держфінінспекції, а комісій її територіальних органів - керівниками таких органів.

Рішення комісії про встановлення стажу роботи або зміну його розміру оформляється протоколом і передається керівникові Держфінінспекції або її територіального органу для видання наказу про виплату винагороди за вислугу років.

Скарги на рішення комісій територіальних органів Держфінінспекції з питань визначення стажу роботи для виплати винагороди за вислугу років розглядаються комісією Держфінінспекції.".

8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 74 "Про питання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 3, ст. 83; 2003 р., N 48, ст. 2527; 2006 р., N 9, ст. 552) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державну фінансову інспекцію".

9. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203; 2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74, ст. 2623; 2011 р., N 30, ст. 1308), слова "органом державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцією або її територіальним органом".

10. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 615) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державну фінансову інспекцію".

11. В абзаці четвертому пункту 6 Типового положення про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2001 р. N 637 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 23, ст. 1035; 2007 р., N 86, ст. 3156; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206), слова "ДПА" і "ГоловКРУ" замінити відповідно словами "ДПС" і "Держфінінспекції".

12. В абзаці шостому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915 "Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1412; 2009 р., N 39, ст. 1309) слова "органами контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955 "Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2005 р., N 1, ст. 14, N 15, ст. 768; 2006 р., N 13, ст. 868; 2007 р., N 43, ст. 1721):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів, які складаються на кожний квартал.";

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів розробляються на підставі плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів. Зазначені плани включають питання, вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її територіальних органів.

6. Строки підготовки та порядок затвердження планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів визначаються Держфінінспекцією.";

у підпункті "в" пункту 7 слова "Мінекономіки, Державної податкової адміністрації" і "Державного казначейства" замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку, ДПС" і "Казначейства";

у тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами "Держфінінспекція та її територіальні органи" у відповідному відмінку, а слово "ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 "Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1483; 2010 р., N 86, ст. 3028) позицію "Заступник Голови ГоловКРУ" замінити позицією "Заступник Голови Держфінінспекції".

15. У пункті 21 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403; 2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р., N 41, ст. 1693), слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами".

16. У пункті 32 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826; 2009 р., N 57, ст. 1988):

1) в абзаці другому слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекція (її територіальний орган)";

2) в абзаці четвертому слова "орган державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцію (її територіальний орган)".

17. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1789), у підпункті 1 пункту 62 у графі "Виконавці" слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція".

18. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 848 "Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1060) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державну фінансову інспекцію".

19. У тексті Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1845 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2527; 2006 р., N 9, ст. 552), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

20. У переліку органів, установ, організацій, у яких у 2008 - 2012 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044; 2008 р., N 47, ст. 1526), позицію "ГоловКРУ" замінити позицією "Держфінінспекція".

21. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 959 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2012; 2007 р., N 16, ст. 604, N 46, ст. 1886; 2008 р., N 17, ст. 443, N 66, ст. 2218; 2009 р., N 69, ст. 2381), слова "фінансової, контрольно-ревізійної та податкової служб" замінити словами "фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції та ДПС".

22. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1017 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2144; 2006 р., N 13, ст. 868):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

в абзаці другому пункту 7 слова "відповідного підрозділу державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіального органу", а слова "цього підрозділу" виключити;

у першому реченні пункту 12 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцією";

у тексті Порядку слова "орган державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у відповідному відмінку.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1113 "Про державну комп'ютеризовану систему моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2277):

1) в абзаці першому пункту 2 постанови слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції";

2) у додатку до постанови слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція".

24. У Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1224; 2008 р., N 82, ст. 2767; 2009 р., N 101, ст. 3542):

1) в абзаці п'ятому розділу IV слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцію";

2) в абзацах двадцять п'ятому - двадцять восьмому розділу V слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

3) у тексті Концепції слова "статутному фонді" замінити словами "статутному капіталі".

25. У пункті 16 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. N 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 38, ст. 2372; 2006 р., N 31, ст. 2233; 2007 р., N 12, ст. 429; 2008 р., N 21, ст. 588), слова "Головним контрольно-ревізійним управлінням" замінити словом "Держфінінспекцією".

26. В абзаці другому пункту 13 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1121 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 2998; 2011 р., N 35, ст. 1451), слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіальних органів".

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 361 "Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 868, N 49, ст. 3257):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Методику проведення аудиту затверджує Мінфін.";

у тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у відповідному відмінку.

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р., N 80, ст. 2689):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"контролюючий орган - Держфінінспекція, її територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах територіальні органи, головні інспектори в районах та містах;";

абзац десятий після слів "служби безпеки" доповнити словами ", підрозділи податкової міліції ДПС";

в абзаці одинадцятому слова "органами Державного казначейства" замінити словами "органами Казначейства";

у пункті 11, абзаці п'ятому пункту 20, абзаці другому пункту 26, пункті 34, абзаці першому пункту 39 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

в абзацах другому і восьмому пункту 28 та абзаці четвертому пункту 29 слова "ГоловКРУ, контрольно-ревізійне управління" у всіх відмінках замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у відповідному відмінку;

у пункті 34 слова "та СБУ" замінити словами ", СБУ та ДПС";

у підпункті "б" пункту 39 слова "(діловодну службу)" замінити словами "(підрозділ з питань діловодства)";

у пункті 53 слова "органами Державного казначейства та органами державної податкової служби" замінити словами "органами Казначейства та ДПС";

абзац другий пункту 55 виключити;

у тексті Порядку слова "орган служби" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх відмінках - словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

29. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1028 "Про затвердження Порядку опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас, касових приміщень, складів та архівів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2146):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - контрольна служба)" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган)";

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів встановлюється Держфінінспекцією.";

у другому реченні абзацу першого пункту 7 слова "чи його відокремленого підрозділу" виключити;

абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу встановлюється Держфінінспекцією.";

у тексті Порядку слова "орган контрольної служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 49, ст. 3257):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних органів";

в абзаці другому слова "Органам державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державній фінансовій інспекції та її територіальним органам";

2) у підпункті 2 "в" пункту 13 слова "статутному фонді" замінити словами "статутному капіталі";

3) у пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Державній фінансовій інспекції:";

у підпунктах 2 і 4 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

4) у підпункті 3 пункту 17 слова "Державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби".

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 253 "Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства та для створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 512; 2008 р., N 15, ст. 366; 2010 р., N 43, ст. 1405; 2011 р., N 10, ст. 459):

1) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, затвердженого зазначеною постановою, слова "контрольно-ревізійних органів" замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції";

2) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, затвердженого зазначеною постановою, слова "контрольно-ревізійних органів" замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції".

32. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 257 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 516; 2010 р., N 43, ст. 1422) позицію "Голова ГоловКРУ" замінити позицією "Голова Держфінінспекції".

33. В абзаці шостому пункту 9 Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 877; 2011 р., N 12, ст. 520), слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіальних органів".

34. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 536 "Деякі питання реалізації статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 896):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу", а слова "Головного контрольно-ревізійного управління" - словами "Державної фінансової інспекції";

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова "Державної податкової адміністрації та Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами "Державної податкової служби та Державної фінансової інспекції";

в абзацах другому - п'ятому слова "органи державної контрольно-ревізійної служби або" в усіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція та її територіальні органи або органи" у відповідному відмінку;

3) у пункті 3 слова "Державної податкової адміністрації або Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами "Державної податкової служби або Державної фінансової інспекції".

35. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 698 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1453):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - орган контрольної служби)" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган)";

пункт 9 виключити;

у тексті Порядку слова "орган контрольної служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

36. В абзаці п'ятому пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. N 832 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68, ст. 2343; 2011 р., N 35, ст. 1451), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

37. В абзаці третьому розділу "Загальна частина" Стратегії модернізації системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 888 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2962), слова "Державним казначейством і ГоловКРУ" замінити словами "Казначейством і Держфінінспекцією".

38. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1372 "Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3337) слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції, її територіальних органів".

39. У пункті 5 Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. N 546 "Питання Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 45, ст. 1463; 2010 р., N 46, ст. 1501), слова "Голови ГоловКРУ" замінити словами "Голови Держфінінспекції".

40. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2816) слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції".

41. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824) позицію "ГоловКРУ" замінити позицією "Держфінінспекція".

42. У плані заходів щодо реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1347 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2767; 2009 р., N 101, ст. 3542):

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Розроблення посібника з питань внутрішнього аудиту

Держфінінспекція
Мінфін

2012 - 2013 роки

створення методологічного забезпечення внутрішнього аудиту";

2) у пункті 8:

в абзаці восьмому у графі "Найменування заходу" слова "статутному фонді" замінити словами "статутному капіталі";

у графі "Відповідальні за виконання" слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція";

3) у пунктах 9 - 13 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

43. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1062 "Про утворення Міжвідомчої ради з питань удосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3130) позицію "Заступник Голови ГоловКРУ" замінити позицією "Заступник Голови Держфінінспекції".

44. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 282 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 786; 2011 р., N 11, ст. 486), слова "фінансової, контрольно-ревізійної і податкової служби" замінити словами "фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС".

45. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 506 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1307; 2010 р., N 57, ст. 1963):

1) у назві, абзаці другому пункту 1 і пункті 2 постанови слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" в усіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція, її територіальні органи" у відповідному відмінку;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - органи служби)" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган)";

у пункті 4 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Мінфіном";

в абзацах третьому - п'ятому підпункту 1 пункту 5 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції";

у першому реченні пункту 6 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцією";

в абзаці третьому пункту 91 слова "Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у тексті Порядку слова "органи служби" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

46. У пункті 9 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1871; 2010 р., N 78, ст. 2749), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцією".

47. В абзаці першому пункту 8 Типового положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 863 "Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2194), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

48. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 99 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 441), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

49. В абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11, ст. 486), слова "органів державної контрольно-ревізійної і державної податкової служб" замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції і ДПС".

50. В абзаці сьомому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488, N 28, ст. 1195) слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції, її територіальних органів".

____________

Опрос