Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования

КМ Украины
Постановление КМ от 29.06.2011 № 953
действует с 16.09.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 червня 2011 р. N 953

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982, N 94, ст. 3219; 2010 р., N 55, ст. 1857; 2011 р., N 61, ст. 2435), зміни, що додаються.

2. Державній адміністрації автомобільного транспорту та Головній державній інспекції на автомобільному транспорті забезпечити належне виконання функцій, передбачених відповідно пунктом 3 і підпунктом 5 пункту 12 та пунктом 23 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, до завершення здійснення заходів, що забезпечать можливість виконання зазначених функцій Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

1. У пункті 2:

абзаци другий, четвертий, п'ятий, сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

"конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;";

"організатор - орган виконавчої влади, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, який самостійно або із залученням робочого органу проводить конкурс;

паритетне виконання перевезень - обслуговування оборотного рейсу міжміського сполучення, що передбачає відправлення одночасно двох автобусів з різних кінцевих пунктів маршруту;";

"робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу;

умови конкурсу - встановлені організатором (обов'язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу;";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"місце формування оборотного рейсу - один або обидва кінцеві пункти маршруту, з якого (яких) розпочинається робота на міжміському маршруті.".

2. Пункт 3 виключити.

3. В абзаці другому пункту 4 слово "Державтотрансадміністрація" замінити словом "Укртрансінспекція".

4. У пункті 6:

в абзаці четвертому слово "тиждень" замінити словом "день";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"сукупність маршрутів приміського та маршрутів або оборотних рейсів міжміського сполучення.".

5. Пункт 9 виключити.

6. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Організатор затверджує умови конкурсу, в тому числі обов'язкові, відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт". Крім обов'язкових організатор може затверджувати додаткові умови конкурсу (наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, тощо). Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об'єкті конкурсу, який включає міські та приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.".

7. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі автомобільного перевізника, який:

1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

4) не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського, приміського сполучення та 20 відсотків для міжміського сполучення;

5) має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт".".

8. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. У разі коли організатор залучає робочий орган, на нього покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху організатор не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Державтоінспекції.

Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним бажанням має право в установленому Мінінфраструктури за погодженням з МВС порядку звернутися до Державтоінспекції.

Підготовлена Державтоінспекцією інформація подається відповідно до вимог пункту 41 цього Порядку.".

9. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.".

10. Абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції:

"23. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.".

11. У пункті 28:

абзац перший викласти в такій редакції:

"28. Організатор або робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію:";

абзаци другий і третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

"на міжміському маршруті - номер рейсу, початковий та кінцевий пункти маршруту, протяжність, час відправлення з кінцевих пунктів та прибуття до них, особливості періодичності виконання перевезень, рекомендовану кількість зірочок за параметрами комфортності;

на міському та приміському маршруті - номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);".

12. У пункті 29:

підпункти 3 і 5 викласти в такій редакції:

"3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;";

"5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;";

доповнити пункт підпунктом 10 такого змісту:

"10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження організатор.".

13. Пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах N 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.".

14. У пункті 32 слово "розрахунків" замінити словом "підрахунків".

15. У пункті 40:

в абзаці третьому слова "(у кількості не менше від нормативу згідно з додатком 3)" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"умови контролю за станом здоров'я водіїв.".

16. Абзац перший пункту 42 викласти в такій редакції:

"42. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів відповідно до цього Порядку та Закону України "Про автомобільний транспорт".".

17. Пункт 46 доповнити абзацом такого змісту:

"Перевізника-претендента, визнаного відповідно до пункту 42 цього Порядку переможцем, може бути визнано таким лише у разі набрання ним за окремим об'єктом конкурсу кількості балів, що є вищою нуля.".

18. Пункт 49 викласти в такій редакції:

"49. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або заступником голови та секретарем конкурсного комітету, і подається організатору.".

19. Пункт 50 викласти в такій редакції:

"50. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

номери та назви об'єктів конкурсу;

найменування перевізників-претендентів;

результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце;

рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.".

20. У пункті 51 цифри "10" замінити цифрами "30".

21. Пункт 52 викласти в такій редакції:

"52. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом пяти днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до пункту 49 цього Порядку.".

22. Пункт 53 викласти в такій редакції:

"53. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір (на міському та внутрішньообласному автобусних маршрутах) або видає дозвіл (на міжобласному автобусному маршруті) згідно з обов'язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору (одержання дозволу) договір укладається (дозвіл видається) з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, рейс (маршрут) включається до об'єкта іншого конкурсу.

У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який видається за результатами конкурсу, становить від трьох до п'яти років.

Дія договору (дозволу) не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору (дозволу) не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

Організатор повинен провести конкурс не пізніше ніж за два місяці до моменту закінчення строку дії договору (дозволу).

У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення.".

23. Пункт 54 виключити.

24. Пункт 55 викласти в такій редакції:

"55. Організатор має право:

1) прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами конкурсу:

у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;

у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації;

2) провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору (дозволу), однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту. У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

3) достроково розірвати договір (позбавити дозволу) з автомобільним перевізником у разі:

порушення ним умов договору (дозволу). У такому разі для роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення дії договору (дозволу), який було розірвано (позбавлено), а в разі його відмови чи відсутності - призначати до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більш як три місяці;

надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної інформації;

порушення ним умов договору (дозволу) під час виконання перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;

4) укласти договір (видати дозвіл) з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:

настання обставин, що передбачені абзацом третім підпункту 3 цього пункту на строк дії договору (дозволу), який було розірвано;

відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору (одержання дозволу);

5) у випадках, передбачених Законом України "Про автомобільний транспорт", укласти договір (видати дозвіл) з автомобільним перевізником (який працює на цьому напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об'єкт на конкурс;

6) у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об'єктом конкурсу.".

25. В абзаці першому пункту 58 цифри "100" замінити цифрами "300".

26. Пункт 63 викласти у такій редакції:

"63. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин, визначених підпунктом 1 пункту 55 цього Порядку.

Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком 3.".

27. Пункт 64 викласти в такій редакції:

"64. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів, зазначених у пункті 14 цього Порядку.".

28. Доповнити Порядок пунктом 67 такого змісту:

"67. Інформація, що міститься в документах, поданих перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною за станом на момент подання документів для участі в конкурсі.".

29. Додатки 3 - 5 до Порядку викласти в такій редакції:

ЗАЯВА
про відмову від участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

___________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування перевізника-претендента)
відмовляється від участі у конкурсі ___ ____________ 20__ р. і відкликає заяву на маршрут
___________________________________________________________________________________,
                                                                                       (назва маршруту)
об'єкт конкурсу N _____________.

_______________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

____________ 20__ р.
(дата)

 

 

 

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів

Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, та механізм нарахування балів

Кількість балів

1. Характеристика роботи перевізника-претендента:

1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, місць:

- для міжміських перевезень (враховуються
тільки місця для сидіння автобусів категорії M3 класу B, III):

 

від 300 до 500 включно

+6

понад 500

+10

- для приміських перевезень (загальна місткість):

 

від 300 до 400 включно

+6

понад 400

+10

- для міських перевезень (загальна місткість):

 

для міст з кількістю жителів до 300 тис.:

 

від 400 до 600 включно

+6

понад 600

+10

для міст з кількістю жителів від 300 до 700 тис.:

 

від 600 до 1000 включно

+6

понад 1000

+10

для міст з кількістю жителів понад 700 тис.:

 

від 1500 до 2000 включно

+6

понад 2000

+10

(бали нараховуються за видом (видами) сполучення, що включено до об'єкта конкурсу)

(з 2012 до 2015 року кількість місць збільшується на 10 відсотків зазначеної величини щороку)

(до 31 грудня 2011 р. до сумарної пасажиромісткості додається пасажиромісткість на автобуси, взяті в оренду)

 

2) строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:

 

для міських і приміських перевезень:

 

до 1

+6

від 1 до 4 включно

+4

від 4 до 7 включно

+2

для міжміських перевезень:

 

до 4

+6

від 4 до 7 включно

+4

від 7 до 10 включно

+2

(середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс)

 

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб:

 

для міських і приміських перевезень:

 

від 50 до 100 включно

+6

від 100 до 150 включно

+8

понад 150

+10

для міжміських перевезень:

 

від 30 до 50 включно

+6

понад 50

+8

3. Наявність:

 

не менш як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

+5

не менш як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

+4

(бали нараховуються у разі:

 

- якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу;

 

- розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більш як 100 кілометрів від місця формування оборотного рейсу)

 

4. Робота перевізника - переможця попереднього конкурсу не менше передбаченого договором (дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є об'єктом конкурсу

+11

(бали не надаються у разі роботи в статусі тимчасового перевізника (або перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, протягом менш як два з половиною роки)

 

5. Наявність протягом року до дати оголошення конкурсу дорожньо-транспортних пригод:

 

з вини водія перевізника, у яких є загиблі

-14

з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к і 0,1

-6

к =

_P_
a

,


де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу

 

6. Наявність протягом року до дати проведення конкурсу порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо заявленого на конкурс виду перевезень (середня кількість випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к):

 

від 0,01 до 0,05 включно

-4

понад 0,05

-15

к =

_P_
a

,


де P - кількість порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість водіїв на момент оголошення конкурсу

 

7. Наявність свідоцтв відповідності автобусів, які заявлені для виконання перевезень за об'єктом конкурсу, параметрам комфортності (застосовується на міжміських маршрутах)

 

Величина коефіцієнта, за який нараховуються бали (K):

 

від 0,25 до 0,5 включно

+3

від 0,5 до 1 включно

+5

понад 1

+6

K =

_N1 + N2 + ... + NX_
C

- U,


де N1, N2, NX - кількість зірочок комфортності, присвоєних кожному окремому автобусу;

C - кількість автобусів, що подаються на об'єкт конкурсу;

U - кількість зірочок, рекомендованих організатором на об'єкт конкурсу

 

8. Наявність сертифіката відповідності послуг

+4

 

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в _______________

Найменування показника

Зазначення кількості

Характеристика перевізника-претендента:

 

1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг*

______

Для міжміських перевезень (категорія М3 класу В, III), місць для сидіння

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

...

 

Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів)

______

для міських, приміських перевезень (загальна місткість):

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

...

 

необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів)

______

Найменування показника

Зазначення кількості

Кількість років

Кількість зірочок комфортності

2) строк експлуатації (повні роки з року виготовлення) автобусів, що заявлені на конкурс, та наявність свідоцтв відповідності автобусів параметрам комфортності (на міжміських маршрутах):

 

 

автобус 1

______

______

автобус 2

______

______

автобус 3

______

______

....

....

....

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб

______

 

3. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

______

 

Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

______

 

Наявність сертифіката відповідності

Серія __________

N ______________

 

____________
* До 31 грудня 2011 р. в даній графі зазначаються також орендовані автобуси.

___ ____________ 20__ р.

М. П.

____________
(підпис)

__________________________________________".
(прізвище, ім'я та по батькові особи, що заповнила анкету)

____________

Опрос