Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила предоставления услуг по вывозу бытовых отходов

КМ Украины
Постановление КМ от 25.05.2011 № 541
действует с 03.06.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. N 541

Київ

Про внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3138), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

1. Пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

2. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору, наведеного у додатку 1.

4. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарного очищення населених пунктів із забезпеченням роздільного збирання побутових відходів.

Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.".

3. У пункті 5:

абзац перший після слова "території" доповнити словами ", схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку,";

в абзаці другому слово і цифри "статті 35" замінити словами і цифрами "статей 35 і 351".

4. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Норми надання послуг визначаються на підставі правил, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Зазначені норми переглядаються один раз на п'ять років.".

5. У додатках до Правил:

1) у додатку 1:

пункт 1 після слів "(далі - послуги)" доповнити словами
"на підставі рішення ___________________________________________________________________
                                                                                             (назва, дата та номер акта про визначення виконавця
_____________________________________________________________________________________
                                                                               послуг з вивезення побутових відходів)
та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої
____________________________________________________________________________________";
                          (назва, дата та номер акта про затвердження схеми санітарного очищення населеного пункту) 

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні ____________ контейнери місткістю ____ куб. метрів, що належать __________________________,
        (кількість)                                                                                                                             (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

у тому числі для роздільного збирання, зокрема, таких побутових відходів:
полімерні відходи - _________________________________ контейнерів місткістю ____ куб. метрів,
                                                                              (кількість)
що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                        (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
скло - __________________________________________ контейнерів місткістю _______ куб. метрів,
                                                             (кількість)
що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                    (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
папір - ________________________________________ контейнерів місткістю ________ куб. метрів,
                                                               (кількість)
що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                        (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
кольорові метали - ___________________________________ контейнерів місткістю ___ куб. метрів,
                                                                                (кількість)
що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                      (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
органічна речовина, що є у складі побутових відходів, - _____________________________________
                                                                                                                                                                     (кількість)
контейнерів місткістю _____ куб. метрів, що належать ______________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                   (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
вторинна сировина, що є у складі побутових відходів, - _____________________________________
                                                                                                                                                                        (кількість)
контейнерів місткістю _____ куб. метрів, що належать ______________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                              (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
небезпечні відходи у складі побутових відходів, - __________________________________________
                                                                                                                                                              (кількість)
контейнерів місткістю ____ куб. метрів, що належать _______________________________________
                                                                                                                                                   (назва та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                                підприємства, що одержало ліцензію на здійснення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                 операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з _______ до ________ години."; 

пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.";

пункт 20 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.";

у пункті 21:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям, що перебувають у власності споживача;";

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

"3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.";

у пункті 22:

у підпунктах 2 і 5 слово "твердих" замінити словом "побутових";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця;";

абзац третій пункту 33 виключити;

у тексті додатка слова "спеціальний автотранспортний засіб" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "спеціально обладнаний для цього транспортний засіб" у відповідному відмінку і числі;

2) у додатку 2:

позиції

"Великогабаритні відходи, на одну людину 

0,08 кілограма 

Ремонтні відходи, на одну людину 

0,11 кілограма" 

замінити такими позиціями:

"Великогабаритні відходи, на одну людину 

0,08 (0,4) 

Ремонтні відходи, на одну людину 

0,11 (0,15)"; 

доповнити додаток такою позицією:

"Небезпечні відходи, на одну людину 

0,01 (0,05)"; 

3) у додатку 3:

назву графи першої після слова "ремонтні" доповнити словом ", небезпечні";

доповнити додаток після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"небезпечних _____ гривень за 1 куб. метр".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

____________

Опрос