Идет загрузка документа (214 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления органами государственной налоговой службы налоговых уведомлений-решений плательщикам налогов

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 22.12.2010 № 985
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2010 

м. Київ 

N 985 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1440/18735

Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 розділу II Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, з метою забезпечення єдиного порядку нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами).

3. Директору Департаменту податкового контролю юридичних осіб Удачиній І. М.:

3.1 в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту податкового контролю юридичних осіб, Департаменту оподаткування фізичних осіб, Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Департаменту адміністрування податку на додану вартість, Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), Департаменту контролю за відшкодуванням податку на додану вартість, Юридичному департаменту, Департаменту апеляцій, Департаменту обліку та звітності у двомісячний термін розробити та надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування замовлення на внесення змін до інформаційної системи з метою автоматичного формування податкових повідомлень-рішень.

5. Директору Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування Лабі М. С. розробити програмне забезпечення інформаційної системи з метою автоматичного формування податкових повідомлень-рішень у терміни, визначені у заявці.

6. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити доведення цього наказу до підпорядкованих податкових органів.

7. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Носачову І. В.

 

Голова 

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Голова Ради
підприємців при КМУ
 

 
Л. Козаченко
 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

Порядок
направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної податкової служби надано право визначати суму нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість.

1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби складають та направляють (вручають) платникам податків податкові повідомлення-рішення про нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість.

II. Порядок складання органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень

2.1. Орган державної податкової служби визначає суму нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість та складає податкове повідомлення-рішення у таких випадках:

а) якщо платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію;

б) якщо дані перевірки результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках;

в) якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є орган державної податкової служби;

г) якщо рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;

ґ) якщо дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом;

д) в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку передбачено статтею 58 розділу II Кодексу.

2.2. У випадках, що зазначені у пункті 2.1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ органу державної податкової служби складає податкове повідомлення-рішення:

за формою згідно з додатком 1 для платників податків - фізичних осіб (форма "Ф"), якщо відповідно до законодавства орган державної податкової служби самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків, за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового або іншого законодавства;

за формою згідно з додатком 2 за наслідками перевірок (форма "Р");

за формою згідно з додатком 3 за порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання (форма "Ш");

за формою згідно з додатком 4 за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової попередньої згоди органу державної податкової служби на таке відчуження (форма "З");

за формою згідно з додатком 5 про перевищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма "В1"), у тому числі у разі, якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку;

за формою згідно з додатком 6 про заниження заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма "В2");

за формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма "В3");

за формою згідно з додатком 8 про зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість платника (форма "В4");

за формою згідно з додатком 9 про зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (форма "П");

за формою згідно з додатком 10 про застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (форма "С");

за формою згідно з додатком 11 про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та/або пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (форма "У").

2.3. Податкове повідомлення-рішення складається в двох примірниках за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами, пенею), передбаченими Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У разі зменшення (збільшення) органом державної податкової служби суми бюджетного відшкодування, зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків направляються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

У разі здійснення розрахунку (перерахунку) збільшення (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість із застосуванням звичайних цін за результатами перевірки приймаються окремі податкові повідомлення-рішення на ці суми за формами, передбаченими пунктом 2.2 цього розділу. У разі коли платник податків розпочинає процедуру оскарження цього податкового повідомлення-рішення або не сплачує відповідної суми, визначеної в такому податковому повідомленні-рішенні, протягом строків, встановлених Кодексом, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним. Керівник органу державної податкової служби зобов'язаний звернутися до суду з позовом про нарахування та сплату податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності.

2.4. До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) з наведенням в ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку), звітного періоду, а також іншої інформації, необхідної для визначення грошового зобов'язання.

III. Порядок направлення (вручення) органом державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

3.1. Структурний підрозділ органу державної податкової служби, який склав податкове повідомлення-рішення, уносить його до реєстру податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - юридичним особам (додаток 12), або реєстру податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - фізичним особам (додаток 13), які ведуться в цілому в органі державної податкової служби в електронному вигляді.

3.2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове повідомлення-рішення у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ органу державної податкової служби, який склав таке податкове повідомлення-рішення. Відповідальним за збереження інформації у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

3.3. При складанні податкового повідомлення-рішення йому присвоюється номер, який вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень та складається з таких частин:

порядковий номер у межах підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - перші 6 цифр номера;

номер підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - наступні 4 цифри номера.

3.4. Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість збільшується, то, крім раніше надісланого податкового повідомлення-рішення, направляється окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення, якому присвоюється номер та вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу.

Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість зменшується, то до платника податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання, якому присвоюється номер та вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу.

3.5. Після складання не пізніше наступного робочого дня податкове повідомлення-рішення передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби. Один примірник податкового повідомлення-рішення направляється (вручається) платнику податків. У структурному підрозділі, який склав податкове повідомлення-рішення, залишається другий примірник податкового повідомлення-рішення, який долучається до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи платника податків.

3.6. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, у день отримання податкового повідомлення-рішення від структурного підрозділу, що його склав, направляє (вручає) податкове повідомлення-рішення платнику податків. При цьому корінець податкового повідомлення-рішення залишається в органі державної податкової служби та долучається до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи платника податків.

3.7. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків - юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

3.8. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків - фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

3.9. Дата відправлення (вручення) проставляється на корінці податкового повідомлення-рішення:

а) посадовою особою платника податків - юридичної особи (фізичною особою - платником податків) або її законним представником - у разі вручення податкового повідомлення-рішення під розписку;

б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальною особою, визначеною керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкового повідомлення-рішення.

3.10. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

IV. Порядок обліку в органах державної податкової служби податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків

4.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) податкового повідомлення-рішення платнику податків структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, передає корінець податкового повідомлення-рішення з відміткою щодо вручення платнику податків структурному підрозділу, який його склав (у разі направлення податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення - разом із таким повідомленням про вручення або щодо невручення поштового відправлення).

4.2. Структурний підрозділ, який склав податкове повідомлення-рішення, вносить дані до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень:

у день отримання корінця податкового повідомлення-рішення;

у день отримання (реєстрації) скарги у відповідній інформаційній системі.

Протягом процедури адміністративного оскарження сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

4.3. У разі подання платником податків скарги щодо податкового повідомлення-рішення структурний підрозділ, який здійснював розгляд такої скарги, надає копію вмотивованого рішення за скаргою платника податків, в тому числі рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, структурному підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, що оскаржується.

Після закінчення розгляду скарги структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, підшиває копію вмотивованого рішення за скаргою платника податків, у тому числі рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи платника податків.

4.4. У разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за умови надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати, зазначеного в податковому повідомленні-рішенні, структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, у день отримання ухвали вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень-рішень.

При цьому сума грошового зобов'язання в той самий день виводиться з реєстру податкових повідомлень-рішень та обліковується в окремому реєстрі до дня набрання рішенням суду законної сили.

Після прийняття судом рішення по суті, яке набрало законної сили, структурний підрозділ, який склав податкове повідомлення-рішення, що оскаржувалося, в день отримання відповідного рішення органом державної податкової служби вносить інформацію про таке рішення до зазначеного в попередньому абзаці окремого реєстру та підшиває копію рішення до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи платника податків.

Аналогічні дії здійснюються у разі оскарження платником податків рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги апеляційним господарським судом до провадження).

У разі надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків після закінчення граничного строку сплати сума грошового зобов'язання, нарахована в картці особового рахунку платника податків, підлягає виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься до дня набрання судовим рішенням законної сили.

4.5. Після закінчення процедури адміністративного оскарження та/або судового оскарження та набрання судовим рішенням законної сили суми узгодженого грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість в автоматичному режимі переносяться з реєстру податкових повідомлень-рішень (окремого реєстру, передбаченого пунктом 4.4 цього розділу) до автоматизованої інформаційної облікової системи органів державної податкової служби. Одночасно структурному підрозділу, що забезпечує адміністрування облікових показників та звітності, передаються паперові виписки з реєстру податкових повідомлень-рішень за день, до яких включається інформація щодо сум узгоджених грошових зобов'язань та інших показників, які переносяться до карток особових рахунків. Зазначені виписки передаються окремо від кожного структурного підрозділу, що складає податкові повідомлення-рішення, за підписом керівника такого структурного підрозділу.

V. Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень

5.1. Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

5.1.1 орган державної податкової служби скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання;

5.1.2 орган державної податкової служби зменшує нараховану суму грошового зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення;

5.1.3 рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення органу державної податкової служби;

5.1.4 рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні органу державної податкової служби.

5.2. У випадках, визначених підпунктом 5.1.1 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття органом державної податкової служби рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення.

5.3. У випадках, визначених підпунктами 5.1.2 і 5.1.4 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання.

5.4. У випадках, визначених підпунктом 5.1.3 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

5.5. Якщо нарахована сума грошового зобов'язання збільшується внаслідок її адміністративного оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення-рішення не відкликається. На суму збільшення грошового зобов'язання направляється окреме податкове повідомлення-рішення.

 

Директор Департаменту податкового
контролю юридичних осіб
 

 
І. М. Удачина
 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "Ф"
N ______________
від "___" ____________ 20___ року

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
платника податків)
________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта)*
_______________________________
(податкова адреса платника податків)

Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні,
становить ___________ грн. ______ коп.
за платежем:
_________________________________
                      (назва податку, збору)
_________________________________
_________________________________
                           (код платежу) 

Граничний строк сплати 

Сума податкового зобов'язання, грн. коп. 

  

  

  

  

  

  


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
_________________________________
   (найменування органу державної податкової
                                 служби)
_________ _______________________
      (підпис)              (прізвище, ініціали) 

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
________________________________
                    (прізвище, ініціали)
________________________________
                          (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20___ року N ________

________________________________
(найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)

повідомляє ____________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
______________________________________________________
                (реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                        або номер та серія паспорта)*
_____________________________________________________,
                                   (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та відповідно до ___________________________________
                                              (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
                                                             відповідно до яких був зроблений
______________________________________________________
                    розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань) 

Вам визначено суму податкового
зобов'язання за платежем: __________________________________
                                                            (назва податку, збору та код платежу) 

N з/п 

Граничний строк сплати 

Сума податкового зобов'язання, грн. коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Указані суми підлягають сплаті у строк, визначений у графі "Граничний
строк сплати", відповідно до _________________________________
                                                      (вказати законодавчий акт, яким установлений 
                                                                        граничний строк сплати)
_____________________________________________________
на бюджетний рахунок одержувача ________________________
                                                                                    (номер рахунка)
___________________________________________, в установі банку
                              (найменування одержувача)
______________________________, МФО _____________________

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу у порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомлені-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого податкового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене у адміністративному порядку з дотриманням вимог Податкового кодексу України або у судовому порядку.

У разі незгоди з сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної
податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


               М. П.  

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "Р"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
_________________________________
       або прізвище, ініціали фізичної особи -
                        платника податків)
_________________________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта (для фізичних
осіб))*
__________________________________
         (податкова адреса платника податків)

Сума ___________________ грошового
                (збільшено/зменшено)
зобов'язання, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки:
_________________________________
      (номер та дата складання акта перевірки)
_____________________________ грн.,
за платежем:
_________________________________
      (назва податку, збору або виду штрафної
               (фінансової) санкції (штрафу))
_________________________________
                          (код платежу) 

Граничний строк сплати 

Сума грошового зобов'язання, грн. 

за основним платежем
("+" - збільшення;
"-" - зменшення) 

за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 

  

  

  


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

Керівник (заступник керівника)
________________________________
  (найменування органу державної податкової
                           служби)
_________     ____________________
     (підпис)               (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
_______________________________
                             (посада)
_______________________________
                   (прізвище, ініціали)
_______________________________
                            (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________
   (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє _______________________________________________
                                      (повне найменування юридичної особи (філії,
                      відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

_________________________________________________________,
                                    (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом ______ пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та відповідно до ____________________________________
                                               (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, 
                                                            відповідно до якого був зроблений
_________________________________________________________
                       розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань)
_________________________________________________________
на підставі акта перевірки ____________________________________
                                               (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення _____________________________________
                                                 (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, 
                                                                            порушення якого
________________________________________________________,
               встановлено та відповідно до якого був зроблений розрахунок 
                              або перерахунок грошових зобов'язань)
у зв'язку з чим ____________________ суму грошового зобов'язання
                                  (збільшено/зменшено)
_________________________________________________________
                              (найменування або П. І. Б. платника податків)
за платежем:
_________________________________________________________
          (назва податку, збору або вид штрафних (фінансових) санкцій (штрафів),
_________________________________________________________
                                  код платежу та загальна сума словами) 

Граничний строк сплати  

Сума грошового зобов'язання, грн.  

за основним платежем
("+" - збільшення;
"-" - зменшення)  

за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами)  

  

  

  


Сума нарахованого грошового зобов'язання підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача відповідно до
_________________________________________________________
_________________________________________________________
               (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений 
                                             граничний строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ___________________________
                                                                                   (номер рахунка) 
__________________________________________, в установі банку
                        (найменування одержувача)
___________________________________, МФО _______________

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі виявлення органом державної податкової служби заниження податкового зобов'язання, на суму такого заниження, нарахованого у цьому податковому повідомленні-рішенні, та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) у день настання строку погашення цього податкового зобов'язання буде здійснено нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


       М. П. 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "Ш"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

______________________________
(повне найменування юридичної особи
(філії, відділення, іншого відокремленого
підрозділу) - платника податків або
______________________________
прізвище, ініціали фізичної особи -
платника податків)
______________________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта (для фізичних
осіб))*
_________________________________
         (податкова адреса платника податків)

Сума штрафу, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі статті 126 Податкового кодексу України,
у розмірі           10 %, 20 %     
              (непотрібне викреслити)
грошового зобов'язання, погашеного з затримкою, становить:
_____________________ грн. коп.
за платежем:
_______________________________
                 (назва податку, збору,
_______________________________
   штрафної (фінансової) санкції (штрафу))
_______________________________
                        (код платежу)
Граничний строк сплати:
"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

       Керівник (заступник керівника)
______________________________
(найменування органу державної податкової
                             служби)
_________     __________________
    (підпис)              (прізвище, ініціали) 

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
______________________________
                           (посада)
______________________________
                 (прізвище, ініціали)
______________________________
                            (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

__________________________________________________________
    (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє ________________________________________________
                                (повне найменування юридичної особи (філії, відділення, 
                                          іншого відокремленого підрозділу) - платника
__________________________________________________________
       податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

__________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта перевірки ________________________________
                                                                (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання з
__________________________________________________________,
                  (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу))
визначеного пп. ___ п. ___ ст. _______ Податкового кодексу України,
            (посилання на норму щодо строків сплати грошового зобов'язання,
                                        порушення якої встановлено)
та на підставі статті 126 Податкового кодексу України за затримку на ___
календарних днів сплати суми грошового зобов'язання в розмірі ______
                                                                                                        (вказати погашену
____________________________________________________ грн. коп.
   суму податкового боргу, щодо якої застосовується штрафна (фінансова)
                                              санкція (штраф))
_________________________________________________________
(найменування юридичної особи (філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) 
- платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
зобов'язано сплатити штраф у розмірі            10 %, 20 %    
                                                                   (непотрібне викреслити)
у сумі ___________________________________________ грн. коп.
                                  (вказати суму штрафу словами)
за платежем: ______________________________________________
                            (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) 
                                                               та код платежу)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження) на бюджетний рахунок одержувача 
________________________________________________________
                                              (номер рахунка)
_________________________, в установі банку _________________
      (найменування одержувача) 
________________________________, МФО ___________________

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і така сума штрафу буде визнана податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


М. П. 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "З"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

______________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
______________________________
     або прізвище, ініціали фізичної особи - 
                    платника податків)
______________________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта (для фізичних
осіб))*
_______________________________
     (податкова адреса платника податків) 

Сума штрафу, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі пункту 124.1 статті 124 Податкового кодексу України, за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, що потребує обов'язкової попередньої згоди органу державної податкової служби на таке відчуження, згідно з актом перевірки від ____________ 20___ року N _______
становить: ____________________ грн.

Граничний строк сплати:

"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
________________________________
  (найменування органу державної податкової
                                служби) 

_________       ___________________
     (підпис)                 (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення отримав:
________________________________
                             (посада)
________________________________
                  (прізвище, ініціали)
________________________________
                           (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє _______________________________________________
                                        (повне найменування юридичної особи (філії,
                      відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
________________________________________________________
           або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

________________________________________________________,
                                (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта перевірки _______________________________
                                                              (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення
_________________________________________________________
(посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення яких встановлено)
_________________________________________________________,
та на підставі
пункту 124.1 статті 124 Податкового кодексу України за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, що потребує обов'язкової попередньої згоди органу державної податкової служби на таке відчуження,
_________________________________________________________
                        (найменування юридичної особи (її філії, відділення, 
                                     іншого відокремленого підрозділу) -
_________________________________________________________
платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
зобов'язано сплатити штраф у розмірі вартості відчуженого майна, що становить _____________________________________________ грн.,
                                   (вказати суму штрафної санкції словами)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження) на бюджетний рахунок одержувача ____________
                                                                                                          (номер рахунка)
___________________________________________, в установі банку
                            (найменування одержувача) 
_______________________________, МФО _____________

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


        М. П. 

 

 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "В1"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

____________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу)
платника податків
_____________________________
   або прізвище, ініціали фізичної особи - 
                  платника податків)
_____________________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта (для
фізичних осіб))*
______________________________
     (податкова адреса платника податків) 

Загальна сума зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
_____________________________,
  (номер та дата складання акта перевірки)
становить ___________________ грн.

Декларація 

Сума зави-
щення
бюджет-
ного відш-
коду-
вання,
всього, грн. 

Штраф-
ні (фінан-
сові) санк-
ції (штраф), грн. 

дата реєстра-
ції 

звіт-
ний пері-
од 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість та штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні, становить __________ грн.

Граничний строк сплати податку на додану вартість та штрафних (фінансових) санкцій та/або зменшення суми бюджетного відшкодування у картці особового рахунка платника податків:
"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)
______________________________
(найменування органу державної податкової
                            служби)
________        __________________
    (підпис)               (прізвище, ініціали) 

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
______________________________
                             (посада)
______________________________
                  (прізвище, ініціали)
______________________________
                            (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє ________________________________________________
                                        (повне найменування юридичної особи (філії,
                        відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

_________________________________________________________,
                                 (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та згідно з
__________________________________________________________
                          (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, 
                                  який є підставою для перевірки заявленої 
_________________________________________________________
                  платником податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ 
                                   та відповідно до якого був зроблений 
_________________________________________________________
     розрахунок або перерахунок суми заявленого бюджетного відшкодування)
на підставі акта перевірки ____________________________________
                                               (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ____ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та _______________________________
                                                            (найменування або П. І. Б. платника податків)
зменшено суму бюджетного відшкодування (у тому числі заявленого в рахунок зменшення податкових зобов'язань наступних періодів) з податку на додану вартість у розмірі:

Декларація  

Сума зави-
щення бюджет-
ного відшкоду-
вання,
всього, грн.  

у тому числі  

Штраф-
ні (фінан-
сові) санк-
ції (штраф), грн.  

N реєст-
рації в органі дер-
жав-
ної подат-
кової служ-
би 

дата реєст-
рації в органі дер-
жав-
ної подат-
кової служ-
би 

звітний період, за який подано декла-
рацію 

не відшкодо-
вано на момент перевір-
ки, грн.  

відшко-
довано на момент перевір-
ки, грн.  

** 

 

 

 

 

 

 

Всього  

 

 

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), заявлена та невідшкодована сума бюджетного відшкодування за декларацією, на яку складене повідомлення-рішення, зменшується у картці особового рахунка платника податків, що ведеться в органі державної податкової служби.

У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент
перевірки _____________________________________ відшкодовано
                        (найменування або П. І. Б. платника податків)
йому в розмірі __________________________________________ грн.,
відповідно до _____________________________________________
                                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта)
________________________________________________________
                              (найменування або П. І. Б. платника податків)
визначено податкове зобов'язання з ПДВ та зобов'язано сплатити суму податку у розмірі ________ грн. та штрафні (фінансові) санкції (штраф) у розмірі _____________ грн.
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок
одержувача ______________________________________________,
                                                   (найменування одержувача)
в установі банку _____________________, МФО ____________
                                            (номер рахунка) 

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк узгодженого грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди із зменшенням суми бюджетного відшкодування, сумою грошових зобов'язань, визначеними у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок зменшення суми бюджетного відшкодування, суми визначеного податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


        М. П. 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "В2"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
_________________________________
або прізвище, ініціали фізичної особи -
платника податків)
_________________________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
 податків або номер та серія паспорта (для
фізичних осіб))*
_________________________________
        (податкова адреса платника податків) 

Загальна сума збільшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
________________________________,
    (номер та дата складання акта перевірки)
становить _______________ грн.

Декларація  

Сума заниження бюджет-
ного відшкоду-
вання, грн.  

N  

дата реєстра-
ції  

звітний період  

** 

 

 

 

Всього  

 

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено заниження суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)
_______________________________
(найменування органу державної податкової
                            служби)
_________     ___________________
    (підпис)                (прізвище, ініціали) 

   М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
_______________________________
                             (посада)
_______________________________
                   (прізвище, ініціали)
_______________________________
                             (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20___ року N ___________

_________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє _________________________________________________________
                    (повне найменування юридичної особи (філії,відділення, 
                                    іншого відокремленого підрозділу) -
_________________________________________________________
платника податків, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

_________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та згідно з
_________________________________________________________
                        (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, 
                                 який є підставою для перевірки заявленої
_________________________________________________________
  платником податків до відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість 
          та відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок суми 
                                  заявленого бюджетного відшкодування)
на підставі акта _____________________________________________
                                        (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України, у зв'язку з чим виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації
______________________________________________,
                 (найменування або П. І. Б. платника податків)
та збільшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі:

Декларація  

Сума заниження бюджетного відшкодування, грн.  

N реєстрації в органі державної податкової служби 

дата реєстрації в органі державної податкової служби 

звітний період, за який подано декларацію, грн.  

** 

 

 

 

Всього  

 

 

 


____________
У зв'язку з цим відповідно до підпункту __________ пункту _______ статті _____
Податкового кодексу України вважається, що
_________________________________________________________
                           (найменування або П. І. Б. платника податків)
добровільно відмовляється від отримання суми заниження в розмірі _____________ грн. як бюджетного відшкодування, зазначена сума підлягає врахуванню у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено заниження суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


         М.П. 

 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "В3"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_____________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
_____________________________
    або прізвище, ініціали фізичної особи - 
                   платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта (для 
фізичних осіб))*
_____________________________
    (податкова адреса платника податків)

Загальна сума відмови у бюджетному відшкодуванні з податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі
_____________________________
         (номер та дата акта перевірки
_____________________________
або посилання на норму законодавства, на
_____________________________,
   підставі якої відмовлено у бюджетному
                     відшкодуванні)
становить ____________________ грн.

Декларація 

Сума, на яку відмов-
лено у наданні бюджет-
ного відшко-
дуван-
ня, грн. 

N реєстра-
ції в органі держав-
ної податко-
вої служби 

дата реєстр-
рації  

звітний період, за який подано декла-
рацію 

** 

  

  

  

Всього  

  

  

  


"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)
_______________________________
(найменування органу державної податкової
                             служби)
________       ___________________
   (підпис)                 (прізвище, ініціали) 

   М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
_______________________________
                            (посада)
_______________________________
                  (прізвище, ініціали)
_______________________________
                           (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє
_________________________________________________________
                              (повне найменування юридичної особи (філії,
               відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________________________________
           або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

_________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та згідно з ___________________________________
                                                   (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, 
                                                                         згідно з яким проведено 
_________________________________________________________
                    перевірку заявленої платником податків суми бюджетного 
                                     відшкодування з податку на додану
_________________________________________________________
                     вартість та зроблено розрахунок або перерахунок суми 
                                   заявленого бюджетного відшкодування)
на підставі ________________________________________________
                               (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
та підпункту _____ пункту ____ статті ___ Податкового кодексу України виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування у
сумі, заявленій у
податковій декларації __________________________
_________________________________________________________,
                        (повне найменування або П. І. Б. платника податків)
у зв'язку з чим відмовлено у наданні бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі:

Декларація 

Сума, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, грн. 

N реєстрації в органі державної податкової служби 

дата реєстрації в органі державної податкової служби 

звітний період, за який подано декларацію 

** 

  

  

  

Всього  

  

  

  


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення) завищена сума, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування та на яку складене повідомлення-рішення, зменшується у картці особового рахунку платника податків ______________________________________________, яка
                               (найменування або П. І. Б. платника податків)
ведеться в органі державної податкової служби.

У разі незгоди з сумою, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок суми, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


       М. П. 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "В4"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_______________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
_______________________________
     або прізвище, ініціали фізичної особи - 
                     платника податків)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки
платника податків або номер та серія паспорта
(для фізичних осіб))*
_______________________________
      (податкова адреса платника податків) 

Загальна сума зменшення від'ємного значення податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
______________________________,
   (номер та дата складання акта перевірки)
становить ___________________ грн.

Декларація 

Сума зави-
щення від'єм-
ного зна-
чен-
ня подат-
ку на дода-
ну вар-
тість, грн.  

У тому числі сума зарахо-
ваного зави-
щення від'єм-
ного значен-
ня, яка була врахо-
вана у змен-
шення суми подат-
кового боргу з подат-
ку, що виник за попе-
редні звітні (подат-
кові) періоди, грн. 

Штраф-
ні (фінан-
сові) санкції (штраф)
грн. 

N реєст-
рації  

дата реєст-
рації  

Звіт-
ний пері-
од, за який пода-
но декла-
рацію 

** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Граничний строк сплати штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та зменшення суми від'ємного значення податку на додану вартість у картці особового рахунка платника податків:

"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми від'ємного значення податку на додану вартість.

Керівник (заступник керівника)
_____________________________
(найменування органу державної податкової
                          служби)
________        _________________
   (підпис)               (прізвище, ініціали) 

   М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
____________________________
                       (посада)
____________________________
               (прізвище, ініціали)
____________________________
                       (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________________________________
   (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє __________________________________________________
                                            (повне найменування юридичної особи (філії,
                            відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
__________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

_________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та згідно з _____________________________________
                                            (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є 
___________________________________________________________
     підставою для перевірки від'ємного значення суми податку на додану вартість)
на підставі акта перевірки ______________________________________
                                                   посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та ___________________________________________
                                                (найменування або П. І. Б. платника податків)
зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі:

Декларація 

Сума зави-
щення від'єм-
ного значення податку на додану вартість, грн. 

У тому числі сума завищення від'ємного значення, яка була врахована у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові періоди), грн. 

Штрафні (фінан-
сові) санкції (штраф), грн. 

N реєстра-
ції в органі держав-
ної подат-
кової служби 

Дата, N реєстра-
ції в органі держав-
ної подат-
кової служби 

звітний період, за який подано декла-
рацію 

** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


___________
Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), частина суми від'ємного значення податку на додану вартість, яка була врахована у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові періоди), зменшується у картці особового рахунка платника податків, що ведеться в органі державної податкової служби.

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена у цьому податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження) відповідно до ____________________________________
__________________________________________________________
               (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений 
                                             граничний строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _____________________________
                                                                                        (номер рахунка)
___________________________________________, в установі банку
                          (найменування одержувача)
__________________________________, МФО _________________.

У разі несплати в установлений строк штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначених в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначених у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку їх сплати, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з розміром зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість та сумою штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначених у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість та штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення суми податку на додану вартість.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


   М. П. 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "П"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
________________________________
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


                       (Код ЄДРПОУ)
________________________________
        (податкова адреса платника податків) 

Загальна сума завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки ______________
________________________________,
    (номер та дата складання акта перевірки)
становить ___________________ грн.

Декларація 

Сума зави-
щення від'єм-
ного значен-
ня об'єкта опо-
датку-
вання подат-
ком на прибу-
ток, грн. 

Штраф-
ні (фінан-
сові) санк-
ції
(штраф), грн. 

N реєст-
рації в органі дер-
жавної подат-
кової служби 

дата реєст-
рації в органі дер-
жавної подат-
кової служ-
би 

звіт-
ний період, за який подано декла-
рацію 

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  


Граничний строк сплати штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у картці особового рахунка платника податків:
"___" ____________ 20__ року

____________
*
Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Керівник (заступник керівника)
________________________________
 (найменування органу державної податкової
                          служби)
___________       __________________
        (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
________________________________
                              (посада)
________________________________
                    (прізвище, ініціали)
________________________________
                              (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

________________________________________________________
 (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє
________________________________________________________
                              (повне найменування юридичної особи,
_________________________________________________________
        (філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


                                                                            (Код ЄДРПОУ) 
________________________________________________________,
                               (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та згідно з __________________________________
                                              (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який 
________________________________________________________
         є підставою для зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування 
                                            податком на прибуток)
на підставі акта перевірки ____________________________________
                                                (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та _________________________________________
                                             (найменування або П. І. Б. платника податків)
зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі:

Декларація  

Сума завищення
від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, грн. 

Штрафні (фінансові) санкції (штраф), грн. 

N реєстра-
ції в органі держав-
ної подат-
кової служби  

дата реєст-
рації в органі держав-
ної подат-
кової служби  

звітний період, за який подано деклара-
цію 

*  

 

 

 

 

Всього  

 

 

 

 


Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена у цьому податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до __________________________________
                                                       (вказати пункт та статтю законодавчого акта, 
                                                         яким установлений граничний строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ___________________________
                                                                                   (номер рахунка)
___________________________________________, в установі банку
                           (найменування одержувача)
_________________________________, МФО _______________

У разі несплати в установлений строк штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначених в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначених у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку їх сплати, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з розміром зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток та сумою штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначених у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування та суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


М. П. 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "С"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_______________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
_______________________________
     або прізвище, ініціали фізичної особи - 
                    платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта (для
фізичних осіб))*
_______________________________
       (податкова адреса платника податків) 

Загальна сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
______________________________
______________________________,
   (номер та дата складання акта перевірки)
становить __________________ грн.,
за платежем: ___________________
______________________________
          (штрафна (фінансова) санкція)
______________________________
                     (код платежу) 

Код платежу  

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
(грн.)  

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

        Керівник (заступник керівника)
______________________________
(найменування органу державної податкової
                         служби)
_________          _________________
    (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
_______________________
(посада)
_______________________
(прізвище, ініціали)
_______________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє ________________________________________________
                                        (повне найменування юридичної особи (філії,
                         відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________________________________
           або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

_________________________________________________________
                                 (податкова адреса платника податків)
на підставі акта перевірки ____________________________________
                                               (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення _________________________________________________________
                          (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
_________________________________________________________
                                           порушення якого встановлено)
_________________________________________________________
та на підставі
підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та згідно з __________________________________________
                                      (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є
_________________________________________________________
          підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) 
                                            та визначення їх розміру)
_________________________________________________________
                           (найменування або П. І. Б. платника податків)
застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафу):
______________________________________________________ грн.
                  (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) (словами)) 

Код платежу  

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
(грн.)  

 

 


Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження) на бюджетний рахунок одержувача відповідно до
________________________________________________________
             (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений 
                                       граничний строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ___________________________
                                                                                      (номер рахунка)
___________________________________________, в установі банку
                             (найменування одержувача)
_________________________________, МФО ________________

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


                М. П. 

 

Корінець податкового повідомлення-рішення
форми "У"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
________________________________
      або прізвище, ініціали фізичної особи - 
                         платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта (для
фізичних осіб))*
_________________________________
        (податкова адреса платника податків) 

Загальна сума грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні,
становить ___________ грн.
за платежем:
_________________________________
    (назва виду штрафної (фінансової) санкції
_________________________________
      (штрафу) та пені) (код платежу) 

Граничний строк сплати  

Сума грошового зобов'язання, грн.  

 

 

  

  


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

         Керівник (заступник керівника)
________________________________
  (найменування органу державної податкової
                             служби)
_________          __________________
     (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
________________________________
                   (прізвище, ініціали)
________________________________
                             (підпис) 

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє ________________________________________________
                                         (повне найменування юридичної особи (філії,
                      відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків,
_________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб))*

_________________________________________________________,
                                     (податкова адреса платника податків)
на підставі акта перевірки _____________________________________
                                                 (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення
_________________________________________________________
                           (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
_________________________________________________________
                                         порушення якого встановлено)
_________________________________________________________
та на підставі
підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та згідно з __________________________________________
                                     (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є
_________________________________________________________
підставою для визначення суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів та пені)
нараховано суму грошового зобов'язання за платежем:
_________________________________________________________
                                            (назва та код платежу) 

N з/п 

Граничний строк сплати 

Сума грошового зобов'язання, грн. 

  

  

  


Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача відповідно до
_________________________________________________________
              (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений 
                                             граничний строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ____________________________
                                                                                      (номер рахунка)
__________________________________________, в установі банку
                            (найменування одержувача)
_________________________________, МФО __________________

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок грошового зобов'язання додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


                М. П. 

 

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - юридичним особам

Номер податко-
вого повідом-
лення-
рішення 

Дата складання податко-
вого повідом-
лення-
рішення 

Форма подат-
кового повідом-
лення-
рішен-
ня 

Код структур-
ного підроз-
ділу, що склав податкове повідом-
лення-
рішення 

Дата отримання податко-
вого повідом-
лення-
рішення (умотиво-
ваного рішення) платником податків або дата відмітки про невручення  

Наймену-
вання платника податку  

Код за ЄДРПОУ  

Назва платежу  

Код платежу  

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн.  

Дата подання скарги платни-
ком податків (дата звернен-
ня до суду)  

Дата прийняття остаточ-
ного рішення при адміністра-
тивному оскаржен-
ні (дата прийняття судом рішення по суті)  

Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн.  

усього  

у тому числі  

податкове зобов'я-
зання  

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

  

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - фізичним особам

Номер податко-
вого повідом-
лення-
рішення 

Дата складання податко-
вого повідом-
лення-
рішення 

Форма податко-
вого повідом-
лення-
рішення 

Код структур-
ного підроз-
ділу, що склав податкове повідом-
лення-
рішення 

Дата отримання податко-
вого повідом-
лення-
рішення (умотиво-
ваного рішення) платником податків або дата відмітки про невручення 

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку  

Реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків 

Назва платежу  

Код платежу  

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн.  

Дата подання скарги платни-
ком податків (дата звернен-
ня до суду)  

Дата прийняття остаточ-
ного рішення при адміністра-
тивному оскарженні (дата прийняття судом рішення по суті)  

Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн.  

усього  

у тому числі  

податкове зобов'я-
зання  

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

____________

Опрос