Идет загрузка документа (951 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по проектированию, техническому приему, учету и оценке качества лесокультурных объектов

Госкомлесхоз
Приказ, Инструкция от 19.08.2010 № 260
действует с 03.12.2010

Про затвердження Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

Наказ Державного комітету лісового господарства України
від 19 серпня 2010 року N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2010 р. за N 1046/18341

Відповідно до пункту 51 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 N 303, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, що додається.

2. Управлінню лісового господарства (Романовський В. Ф.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства лісового господарства України від 08.07.97 N 62 "Про затвердження Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.97 за N 512/2316.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ведмідя М. М.

 

Голова 

М. Х. Шершун 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України
 

 
М. В. Злочевський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

Інструкція
з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок здійснення проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів власниками лісів (лісокористувачами), а саме:

лісових культур (всіх видів), не переведених у вкриті лісовою рослинністю землі (далі - лісові культури), створених на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (відновлення лісів) і на землях, що раніше не були зайняті лісом (лісорозведення);

лісових плантацій (далі - плантації);

природного поновлення;

об'єктів у лісових розсадниках (далі - розсадники).

1.2. Перелік форм технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, порядок їх складання і терміни подання наведені у додатку 1.

1.3. Роботи з відтворення лісів здійснюють усі власники лісів (лісокористувачі) з метою створення в конкретних типах лісорослинних умов високопродуктивних та біологічно стійких деревостанів різного цільового призначення.

II. Проектування лісокультурних об'єктів

2.1. Проектування лісокультурних об'єктів здійснюється при лісовпорядкуванні та щороку уточнюється власниками лісів (лісокористувачами) за результатами детального обстеження лісокультурного фонду. При цьому складається відомість попереднього проектування ділянок лісокультурного фонду, що підлягають залісенню або залишенню під природне поновлення (додаток 2, форма 01).

2.2. Проектування робіт у розсадниках:

2.2.1. Проектування робіт у розсадниках здійснюється з метою забезпечення стандартним садивним матеріалом робіт з відтворення лісів та озеленення.

2.2.2. Проект робіт у розсадниках складається щороку. Він містить технологію вирощування садивного матеріалу за деревними породами та розрахунки виходу садивного матеріалу (додаток 3, форма 02).

2.3. Проектування об'єктів відтворення лісів:

2.3.1. Проекти лісових культур, плантацій і природного поновлення розробляються з урахуванням господарського призначення лісів, типу лісорослинних умов та місцезнаходження, природно-кліматичних умов (додатки 4 і 5, форми 03 і 04).

2.3.2. У проекті передбачаються основні агротехнічні вимоги до створення лісових культур і плантацій, методи і способи створення лісових культур, розміщення, схеми змішування, потреба у садивному матеріалі, лісовому насінні тощо.

2.3.3. Проекти лісових культур, плантацій і природного поновлення розробляються на основі відомості попереднього проектування ділянок лісокультурного фонду, що підлягають залісенню або залишенню під природне поновлення, затверджуються власником лісів (лісокористувачем).

2.3.4. Перевірка та затвердження проектних матеріалів здійснюються до 25 грудня року, що передує проведенню лісокультурних робіт.

2.3.5. Проекти лісових культур розробляються за 1 рік до їх створення шляхом садіння (висівання), в окремих випадках при можливості освоєння свіжих зрубів та інших лісокультурних площ - у рік створення.

2.3.6. Природне поновлення лісів проектується на площах зрубів з достатнім і якісним самосівом, підростом, кореневими і пневими паростками або за умови його появи протягом 1 - 2 років після рубання.

2.3.7. Штучне відновлення лісів проектується на зрубах, згарищах, інших не вкритих лісовою рослинністю землях, що підлягають залісенню, на яких природне поновлення головної породи неможливе або відбувається незадовільно.

2.3.8. Комбінований спосіб відновлення лісів (сприяння природному поновленню шляхом обробітку ґрунту, часткового висівання насіння і садіння деревних і чагарникових порід) проектується на зрубах, згарищах, інших лісових землях з недостатнім або нерівномірно розміщеним по площі природним поновленням головних деревних порід та на лісових землях у зоні радіоактивного забруднення з рівнем радіації, небезпечним для проведення комплексу робіт, пов'язаних із створенням лісових культур.

2.3.9. Проекти реконструкції насаджень лісокультурними методами розробляються для малоцінних молодняків, на місці яких можуть зростати більш цінні і продуктивні деревостани, чагарників під наметом зріджених деревостанів, низькоповнотних молодняків цінних хвойних і листяних порід I та II класів віку, порослевих дібров I класу віку та інших подібних насаджень (далі - малоцінні насадження).

2.3.10. До робіт з реконструкції малоцінних насаджень лісокультурними методами ставляться такі самі основні технологічні вимоги, що й до створення лісових культур.

2.3.11. При реконструкції малоцінних насаджень лісокультурними методами введення головної породи проектується в коридорах, ширина яких повинна бути не меншою за висоту існуючого деревостану. Загальна кількість головної породи на одиницю площі, що висаджується в коридори малоцінних насаджень, повинна відповідати нормативам створення лісових культур у відповідних типах лісорослинних умов з урахуванням наявності головної породи у міжкоридорних кулісах, її віку та стану.

2.3.12. Головна порода вводиться рядовим або груповим способом залежно від стану і призначення насадження. Такі культури підлягають загальному обліку та оцінці якості, але не переводять до вкритих лісовою рослинністю земель.

2.3.13. При створенні лісових культур хвойних порід у проекті за потреби передбачається створення куліс листяних порід, а в сухих типах лісорослинних умов - залишення протипожежних розривів.

2.3.14. Лісове насіння і садивний матеріал повинні відповідати умовам лісонасінного районування і вимогам чинного законодавства.

2.3.15. Обробіток ґрунту для створення лісових культур повинен забезпечити сприятливі умови для високої приживлюваності та швидкого росту дерев і чагарників.

2.3.16. Вибір і відведення ділянок під природне поновлення, лісові культури та реконструкцію малоцінних насаджень лісокультурними методами проводять з обов'язковим попереднім обстеженням їх на місцевості.

2.3.17. На ділянках, призначених для відтворення лісів, виконується інструментальна зйомка, на них складають плани в масштабі 1:10000 з прив'язкою до квартальної мережі (сітки) чи інших чітко виражених орієнтирів. На кутах поворотів встановлюються пікетні кілки (за розміром і формою відповідно до ДСТУ 3534-97 "Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги") (далі - ДСТУ 3534-97), на затесаному боці яких наносять порядковий номер точок повороту.

2.3.18. Проектування робіт з лісокультурного виробництва завершується складанням зведеної відомості проектів лісових культур, плантацій і природного поновлення кожним власником лісів (лісокористувачем) відповідно до форми 05 (додаток 6). Лісокористувачі, що перебувають у підпорядкуванні органів виконавчої влади, подають зведені відомості до відповідних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких вони перебувають (до 20 січня, наступного за звітним року, - до територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, до 5 лютого, наступного за звітним року, за формою 05 (частина друга) - до центральних органів виконавчої влади).

2.3.19. Строк зберігання проектів - 5 років після переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі.

III. Облік та оцінка якості лісокультурних об'єктів

3.1. Облік та оцінка якості проводяться під час:

технічного приймання виконаних лісокультурних робіт у поточному році після їх закінчення;

інвентаризації садивного матеріалу у розсадниках;

інвентаризації одно-, дво- та трирічних лісових культур;

атестації чотирирічних і старшого віку лісових культур;

переведення лісових культур та природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі.

3.2. Для проведення робіт з технічного приймання, інвентаризації, атестації, переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі лісокористувачі створюють комісії у складі не менше трьох осіб.

3.3 Власник лісів (лісокористувач) вибірково перевіряє лісокультурні ділянки на площі не менше 10 % від загальної їх кількості і такої самої частки їх площ, які б відображали їх загальний стан, правильність складання актів, узагальнення результатів обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів.

3.4. Технічному прийманню підлягають усі закінчені роботи на лісокультурних площах, на ділянках, залишених під природне поновлення, в посівних і шкільних відділеннях розсадників і на плантаціях.

3.5. При технічному прийманні робіт встановлюють відповідність обсягів, термінів і якісних показників виконаних технологічних заходів параметрам та вимогам затверджених проектів, чинних стандартів і нормативно-правових актів.

3.6. Лісокультурні об'єкти, що підлягають технічному прийманню, виділяють на місцевості знаками (по одному на кожний об'єкт) з написами відповідно до ДСТУ 3534-97. Знак (стовп) встановлюється в куті лісової ділянки, від якого здійснюється прив'язка. Розмір, форма, а також напис на ньому повинні відповідати ДСТУ 3534-97. На кутах поворотів встановлюються пікетні кілки (за розміром і формою відповідно до ДСТУ 3534-97), на затесаному боці яких наносять порядковий номер точок повороту.

3.7. Технічне приймання робіт, пов'язаних з відтворенням лісів, проводять не пізніше 10 днів, а при створенні лісових культур шляхом висівання - не пізніше одного місяця після їх завершення та оформляють відповідними актами технічного приймання, підписаними членами комісії (додатки 7 - 12, форми 06 - 11).

3.8. До обсягів лісовідновлення і лісорозведення зараховуються всі створені лісові культури та плантації, крім маточних плантацій і плантацій новорічних ялинок, які мають тимчасове використання та інше цільове призначення.

3.9. Інвентаризація садивного матеріалу у розсадниках (сіянців, укорінених живців, саджанців), лісових культур і природного поновлення проводиться в кінці вегетаційного періоду після закінчення основних лісокультурних робіт, починаючи з 1 жовтня, з метою визначення ефективності робіт з відтворення лісів, якісного стану створених лісових культур і природного поновлення, якості садивного матеріалу, їх відповідності вимогам чинного законодавства, призначення заходів з поліпшення стану лісокультурних об'єктів.

3.10. Комісія лісокористувача безпосередньо на об'єктах проводить облік та оцінку якості лісових культур, визначає стан природного поновлення, кількість і якість садивного матеріалу у розсадниках, переводить лісові культури і природне поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, оформляє всі первинні документи.

3.11. Інвентаризація та атестація лісових культур та природного поновлення проводяться шляхом оцінки їх стану згідно з додатком 13.

3.12. Ділянки лісових культур атестуються у чотирирічному віці та в рік їх переведення у вкриті лісовою рослинністю землі.

IV. Технічне приймання робіт у посівних і шкільних відділеннях та на плантаціях у розсадниках

4.1. Технічне приймання робіт у посівних відділеннях проводять не пізніше одного місяця після висівання, а у шкільних відділеннях і на плантаціях - не пізніше 10 днів з часу закінчення робіт. Одночасно проводять технічне приймання посівів, закладених восени та залишених на дорощування в попередньому році.

4.2. При технічному прийманні робіт у посівному відділенні визначають площі посівів, відповідність схем висівання і їх розміщення затвердженим проектам, норми висівання та глибину загортання насіння, його якість та кількість на одиницю площі, якість обробітку ґрунту (спосіб і глибину основного та передпосівного обробітку ґрунту, вид і кількість внесених добрив, гербіцидів тощо), стан посівів на день приймання, наявність матеріалів для мульчування та притінення посівів. Одночасно встановлюють причини незадовільного стану посівів і призначають заходи з поліпшення вирощування садивного матеріалу.

4.3. До загиблих відносять посіви, що мають у ґрунті 25 % і менше здорового насіння від встановленої норми виходу сіянців або 10 % і менше сходів від встановленої норми виходу сіянців при одночасній наявності в ґрунті 15 % і менше здорового насіння.

4.4. До посівів, що не дали сходів, відносять посіви, які не зійшли в поточному році, з кількістю збереженого у ґрунті здорового насіння більше 25 % від встановленої норми виходу сіянців.

4.5. Приймання загиблих посівів і таких, що не дали сходів, полягає в розкопуванні посівних борозенок (рядків) на відрізках довільної довжини, які розміщують по діагоналі поля, у визначенні доброякісності насіння шляхом його розрізування (розтину) і обліку наявних сходів на цих відрізках.

4.6. Кількість розкопок на 1 га повинна бути не менше 20, а загальна кількість насіння для дослідження на кожній ділянці однієї породи - не менше 200 штук. Облік сходів ведеться тими самими методами, що й облік сіянців.

4.7. Технічне приймання робіт у посівних відділеннях розсадників оформляється актом технічного приймання (додаток 7, форма 06).

4.8. На підставі актів технічного приймання складається зведена відомість технічного приймання посівів у розсадниках (додаток 8, форма 07).

4.9. При технічному прийманні робіт у шкільних відділеннях і на плантаціях перевіряють правильність добору ділянок для шкільних відділень і плантацій, дотримання передбаченої проектом технології та агротехніки створення, обсяги і якість виконаних робіт, стан (задовільний, незадовільний) плантацій на день приймання.

Кількість садивних місць (висаджених рослин) визначається шляхом суцільного перерахунку на пробній площі або на всій ділянці (при незначних її розмірах).

4.10. Технічне приймання робіт у шкільних відділеннях і на плантаціях оформляється актом (додаток 9, форма 08). Ділянки, що не відповідають вимогам проекту, підлягають виправленню.

V. Технічне приймання робіт із створення лісових культур і плантацій

5.1. При технічному прийманні робіт із створення лісових культур і плантацій перевіряють правильність відведення та оформлення ділянок, технологію створення лісових культур, схему змішування головних і супутніх порід, їх розміщення, відповідність садивного матеріалу і лісового насіння чинним стандартам, якість виконаних робіт.

5.2. Дані щорічних змін наносяться на лісовпорядні планшети або плани внутрішньогосподарського землекористування.

5.3. Технічне приймання виконаних робіт проводиться шляхом огляду та обліку, обмірювань, розкопувань на пробних площах.

Пробні площі, як правило, повинні мати форму витягнутих прямокутників або стрічок (смуг), охоплювати за шириною не менше чотирьох рядів головної породи або двох повних схем змішування порід і закріплюватися пікетними кілками (за розміром і формою відповідно до ДСТУ 3534-97), на затесаному боці яких наносять порядковий номер пробної площі.

5.4. На кожній ділянці закладається кілька рівномірно розміщених пробних площ, щоб на площі розміром до 10 га мати не менше 4 % садивних (посівних) місць від їх загальної кількості, а на площі розміром 10 га і більше - не менше 2 %.

5.5. Технічне приймання лісових культур, лісових плантацій оформляється актом (додаток 10, форма 09). В акті відмічають усі відхилення від проекту із зазначенням обсягів і характеру неправильно або неякісно виконаних робіт, відхилення від початкової густоти лісових культур по головних і супутніх породах.

5.6. Стан лісокультурних об'єктів при технічному прийманні оцінюється як "дуже добрий", "добрий", "задовільний" і "незадовільний":

"дуже добрий" - лісові культури відповідають затвердженому проекту за головними і супутніми породами і їх створення проведено відповідно до запроектованої технології робіт;

"добрий" - відхилення від затвердженого проекту за густотою головних і супутніх порід - 10 % і менше, допускаються заміна супутніх порід відповідно до лісорослинних умов та незначні відхилення в технології створення (порушення прямолінійності рядів, нерівномірність розміщення в ряду, оправка тощо);

"задовільний" - відхилення за густотою садіння від затвердженого проекту за головними породами 10,1 % - 20 %, допускаються заміна супутніх порід відповідно до лісорослинних умов, незначні відхилення в технології створення і якості виконаних робіт;

"незадовільний" - лісові культури не відповідають затвердженим проектам за головними породами та густотою садіння - відхилення за цими показниками перевищує 20 %, допущені значні порушення технології та низька якість виконаних робіт.

5.7. Лісові культури і плантації незадовільного стану підлягають виправленню та повторному технічному прийманню.

VI. Технічне приймання природного поновлення

6.1. Площі із природним поновленням зараховують до загальної площі відтворення лісів за результатами технічного приймання наприкінці вегетаційного періоду при інвентаризації лісокультурних об'єктів.

6.2. Технічне приймання площ, залишених під природне поновлення, проводиться шляхом візуального огляду, закладання облікових площадок на пробних площах.

6.3. Пробні площі і облікові площадки закладають рівномірно в найхарактерніших місцях обстежуваної ділянки. Розмір облікових площадок загальною площею не менше 1 % площі, залишеної під природне поновлення, залежно від густоти підросту і самосіву становить:

4 м2 - для густого і дуже густого природного поновлення (понад 10 тис. шт. на 1 га);

10 м2 - для природного поновлення середньої густоти (3,1 - 10 тис. шт. на 1 га);

20 м2 - для рідкого природного поновлення (менше ніж 3,1 тис. шт. на 1 га).

Пробні площі в натурі закріплюються пікетними кілками (за розміром і формою відповідно до ДСТУ 3534-97), на затесаному боці яких наносять порядковий номер пробної площі.

6.4. На пробних площах при технічному прийманні визначаються кількісний та породний склад природного поновлення, його якість та походження, ефективність заходів із збереження та сприяння природному поновленню.

6.5. Ділянка з природним поновленням вважається прийнятою, якщо наявна густота головної породи на одиницю площі не менша, ніж встановлена для 3-го класу якості (додаток 13).

6.6. За результатами технічного приймання площ, залишених під природне поновлення, оформляється акт технічного приймання ділянок природного поновлення і зарахування до загальної площі відновлення лісів (додаток 11, форма 10) і відомість ділянок природного поновлення, що знаходяться в стадії вирощування (додаток 14, форма 29).

6.7. Результати технічного приймання лісових культур, лісових плантацій, шкільних відділень та природного поновлення заносять до зведеної відомості (додаток 12, форма 11).

VII. Інвентаризація садивного матеріалу у розсадниках

7.1. При інвентаризації садивного матеріалу у розсадниках встановлюється його наявність за породами, вік і якість, в тому числі стандартного і залишеного на дорощування.

7.2. Садивний матеріал у розсадниках підлягає обліку після закінчення вегетаційного періоду, але до початку осіннього викопування, окремо по кожному полю посівного і шкільного відділень, по кожній породі з урахуванням виду та віку.

7.3. Облік сіянців у посівному відділенні розсадника проводять шляхом суцільного переліку на облікових відрізках: стрічках, рядках і грядкових посівах з поздовжнім розташуванням рядків (метод діагональних ходів) або облікових площадках: на суцільних і грядкових посівах з поперечно орієнтованими рядками (метод облікових площадок).

7.4. При рівномірній густоті стояння сіянців проводять облік не менше ніж 2 %, а при нерівномірній - не менше ніж 4 % загальної довжини посівних рядків або площі посіву.

7.5. Інвентаризація сіянців методом діагональних ходів здійснюється у такому порядку:

визначають загальну довжину посівних рядків;

вираховують довжину облікового рядка (2 - 4 % від загальної);

визначають довжину облікового відрізка (ділять довжину рядка на подвоєну кількість рядків);

проводять за допомогою шнура діагоналі через площу посіву і відкладають вздовж борозенки від місця перетину діагоналі і рядка довжину облікового відрізка;

виконують суцільний облік сіянців на облікових відрізках з виділенням стандартних;

заносять результати обліку до польової картки інвентаризації сіянців і укорінених живців (додаток 15, форма 12).

Відповідність сіянців чинному стандарту встановлюють шляхом порівняння інвентаризованих рослин з сіянцем-еталоном (сіянцем, що відповідає стандарту).

Якщо на інвентаризованому полі наявність стандартних сіянців (укорінених живців) за окомірною оцінкою менше 50 %, то проводять тільки загальний перелік, без виділення стандартних, а сіянці залишають на дорощування.

7.6. Інвентаризація сіянців на суцільних посівах проводиться шляхом облікових площадок за допомогою облікової рамки розміром 1,0 х 0,5 м, яку закладають рівномірно на обліковій площі посіву.

7.7. Інвентаризація садивного матеріалу в закритому ґрунті проводиться аналогічно інвентаризації суцільних посівів у відкритому ґрунті з обов'язковим обліком не менше 2 % посівів від їх загальної площі.

7.8. Облік садивного матеріалу і укорінених живців у шкільному відділенні розсадника проводять суцільним переліком саджанців.

7.9. У декоративних і щеплених шкільних відділеннях першого року вирощування визначають приживлюваність саджанців шляхом суцільного обліку. У шкільних відділеннях дворічного і старшого віку визначають збереженість щеп, а у віці реалізації - вихід стандартних саджанців шляхом їх суцільного обліку.

7.10. Інвентаризація маточних плантацій проводиться для визначення приживлюваності та придатності вегетативних органів (пагонів, живців, кореневих паростків тощо).

7.11. У рік закладання маточних плантацій визначають приживлюваність, у наступні роки - можливість заготівлі репродуктивних органів для вегетативного розмноження.

Для цього на ділянках маточних плантацій закладають пробні площі розміром 5 % від їх загальної площі. На кожній пробній площі рахують всі наявні кущі, на кожному кущі - кількість гілок і пагонів, придатних для заготівлі живців, визначають середню довжину гілок і пагонів та вираховують їх загальну довжину на пробній площі та на плантації.

Дані натурного обстеження заносять до польової картки інвентаризації саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях (додаток 16, форма 13).

7.12. На підставі даних інвентаризації та натурного обстеження всіх відділень розсадника комісія лісокористувача робить висновки щодо стану посівів, шкільних відділень і плантацій, придатності сіянців, саджанців, укорінених живців для садіння або залишення на дорощування у наступному році, намічає заходи з догляду, доповнення шкільних відділень, встановлює площі загиблих посівів, загибелі рослин і живців у шкільних відділеннях і на плантаціях тощо. Шкільні, маточні та живцеві відділення відносять до загиблих, якщо в них збереглося менше 25 % висаджених рослин і живців.

7.13. На основі даних інвентаризації лісокористувач складає звіт про наявність садивного матеріалу (додаток 17, форма 14), наявність саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях (додаток 18, форма 15) та баланс садивного матеріалу і лісового насіння (додатки 19 і 20, форми 31 і 32). При заповненні форм 14 - 15 і 31 - 32 керуються шифрами деревних і чагарникових порід (додаток 21).

7.14. Списання посівів, рослин у шкільних відділеннях і на плантаціях у розсадниках здійснюється за формами і термінами, передбаченими пунктом 8.9 розділу VIII цієї Інструкції.

VIII. Інвентаризація лісових культур і плантацій

8.1. Інвентаризація проводиться в одно-, дво- і трирічних лісових культурах і плантаціях.

Обсяги інвентаризації уточнюють для кожного календарного року на основі записів у книзі лісових культур, звіряють із статистичними і бухгалтерськими даними, актами технічного приймання робіт, результатами оцінки якості за попередній рік. Ці дані заносять в польові картки інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- і трирічного віку (додаток 22, форма 16). Польові картки є первинними документами і зберігаються упродовж 2-х років.

8.2. Інвентаризація проводиться шляхом закладання пробних площ в найбільш характерних ділянках лісових культур і плантацій (пункт 5.3 розділу V цієї Інструкції).

8.3. При інвентаризації враховують тільки життєздатні рослини, введені шляхом висівання чи садіння, із збереженим здоровим верхівковим пагоном у хвойних порід, а у листяних деревних рослин - з можливістю продовження росту із сплячої бруньки.

8.4. На пробних площах шляхом суцільного перерахунку визначають кількість рослин, що збереглися, за породами. Дані обліку перераховують на 1 га і визначають відсоток приживлюваності культур на всій ділянці та за породами як відношення кількості рослин, що збереглися, до фактично висадженої кількості рослин.

8.5. За даними інвентаризації власник лісів (лісокористувач) з використанням показників нормативів інвентаризації, зазначених у розділі I додатка 13, намічає заходи з поліпшення якості лісових культур.

8.6. Доповнення призначають у лісових культурах з приживлюваністю 85 % і менше незалежно від встановленої нормативної приживлюваності (додаток 23).

На ділянках, де рослини збереглись нерівномірно, доповнення проводиться за будь-якої приживлюваності.

8.7. Лісові культури з приживлюваністю 25 % і менше вважають такими, що загинули і підлягають списанню. Списання здійснюється після огляду всіх ділянок загиблих лісових культур на підставі акта (додаток 24, форма 20), що складається з розподілом лісових культур за категоріями. При цьому зазначається місцезнаходження ділянок, рік створення (для однорічних - сезон) і причини загибелі.

8.8. З урахуванням економічних і лісорослинних умов лісокористувач може прийняти рішення про недоцільність доповнення ділянок лісових культур з приживлюваністю до 30 % та списати їх.

8.9. Списання лісових культур, що загинули внаслідок стихійного лиха, інших об'єктивних причин (засуха, вимокання, пошкодження промисловими викидами, потрава дикими тваринами, пошкодження хворобами і шкідниками тощо), оформляється відповідними актами (додатки 24, 25, форми 20, 21) протягом одного місяця, а з суб'єктивних причин (порушення технології створення, недостатній і неякісний догляд, пошкодження механізмами, потрава домашніми тваринами тощо) - в 5-денний термін після виявлення (визначення) їх загибелі. В акті вказуються витрачені кошти на вирощування загиблих лісових культур з початку їх створення.

У випадках загибелі лісових культур від стихійного лиха (пожежа, засуха тощо) до роботи комісії лісокористувача можуть залучатись представники відповідних постійних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за згодою).

Акт про списання складається у 3-х примірниках, його затверджують власник лісів (лісокористувач) та голова постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

8.10. Після затвердження актів на списання лісокультурних об'єктів площі загиблих лісових культур включають до лісокультурного фонду. Акти є підставою для внесення відповідних записів до книги лісових культур (додаток 26, форма 33) і складання звіту про загиблі та не атестовані незімкнуті лісові культури (додаток 27, форма 26).

8.11. На основі даних польових карток складаються звіт про інвентаризацію одно-, дво- та трирічних лісових культур (додаток 28, форма 17), інші форми звітної документації (додатки 14, 29 - 31, форми 29, 27, 28, 30).

IX. Атестація незімкнутих лісових культур

9.1. Лісові культури атестують за показниками, зазначеними у розділі II додатка 13, під час осінньої інвентаризації лісокультурних об'єктів шляхом закладання пробних площ відповідно до вимог пункту 5.3 цієї Інструкції, а дані заносять у польову картку (додаток 32, форма 18).

9.2. Лісокультурні об'єкти, не атестовані у поточному році, включають до загальної площі атестації на наступний рік. Не атестовані лісові культури виправляють у поточному та наступному роках шляхом доповнення, проведення догляду, інших лісогосподарських заходів та атестують повторно.

9.3. На пробній площі шляхом переліку, обмірів і візуального огляду визначають показники, передбачені у додатку 13, а отримані дані заносять до польової картки атестації лісових культур, лісових плантацій чотирирічного і старшого віку. Однозначне віднесення ділянок лісокультурних об'єктів до того чи іншого класу якості можливе лише за умови відповідності всіх 3-х показників вимогам даного класу якості. Відхилення хоча б одного з них веде до пониження класу якості атестованого об'єкта на один порядок.

9.4. На основі польових карток атестації складаються звіт про атестацію лісових культур, лісових плантацій чотирирічного і старшого віку (додаток 33, форма 19) та відомість лісових культур, лісових плантацій, не переведених у вкриті лісовою рослинністю землі (додаток 30, форма 28).

X. Переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі

10.1. Лісові культури переводять у вкриті лісовою рослинністю землі, якщо у визначеному віці густота і середня висота життєздатних дерев головних порід відповідає встановленим нормативам оцінки якості лісових культур при переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі (далі - нормативи оцінки якості) (додаток 34) для конкретної категорії лісокультурної площі і типу лісорослинних умов. Поділ адміністративно-територіальних одиниць України за природними зонами наведено у додатку 35.

10.2. До початку інвентаризації за даними книги лісових культур та відомості лісових культур, не переведених у вкриті лісовою рослинністю землі, вибирають ділянки, які за віком підлягають переведенню у вкриті лісовою рослинністю землі.

10.3. Лісові культури, які на час переведення у вкриті лісовою рослинністю землі за встановленими нормативами оцінки якості (середня густота і висота головних порід) не відповідають вимогам 3-го класу, вважаються не атестованими і переведенню не підлягають. На таких ділянках передбачається проведення лісогосподарських заходів з поліпшення їх стану (введення головних порід, проведення доглядів тощо).

10.4. В лісових культурах, що переводяться у вкриті лісовою рослинністю землі, головні породи не повинні затінятися природно поновленими деревами і кущами.

Верхня межа висоти дерев і кущів, які надалі можуть затіняти головну породу, не повинна перевищувати 0,7 величини показника середньої висоти дерев головної породи.

10.5. Лісові культури, які за своїми показниками відповідають вимогам, наведеним у додатку 34, можуть бути переведені у вкриті лісовою рослинністю землі раніше вказаного віку.

10.6. Лісові культури, лісові плантації переводять у вкриті лісовою рослинністю землі за умови досягнення зімкнутості в рядах чи вступу в стадію плодоношення.

10.7. Якість лісових культур встановлюють на кожній ділянці шляхом суцільного перерахунку та обміру висоти дерев головних порід на тимчасових пробних площах. При оцінці якості змішаних лісових культур враховують показники для всіх головних порід.

10.8. Пробні площі закладають в найхарактерніших для всієї ділянки місцях. На них повинно бути (при дотриманні всіх інших умов, передбачених пунктом 5.3 цієї Інструкції) не менше 50 дерев головних порід. При площі насаджень до 10 га - закладають дві, а більше 10 га - три пробні площі.

10.9. На кожній пробній площі шляхом переліку визначають густоту (кількість) життєздатних дерев з врахуванням природного поновлення головних порід. До життєздатних відносять непошкоджені або частково пошкоджені тваринами, шкідниками, хворобами та іншими факторами рослини.

При перерахунку враховують дерева, розташовані на відстані не менше 0,5 метра одне від одного. В лісових культурах, створених висіванням, якщо в одному висівному місці росте 2 і більше рослини, враховують тільки одну, найвищу з них. Кількість життєздатних дерев головних порід, що ростуть на пробній площі, перераховують на 1 га.

10.10. Середню висоту дерев головних порід встановлюють за результатами обмірів на пробній площі у кожного п'ятого дерева від кореневої шийки до місця закладання верхівкової бруньки.

10.11. На пробних площах вираховують середні арифметичні значення кожного показника і за середніми величинами оцінюють всю ділянку лісових культур. Отримані дані порівнюють з нормативами оцінки якості і за найменшою величиною відповідного показника визначають клас якості насадження.

10.12. Якщо якість лісових культур дуже нерівномірна, то лісові культури розподіляють на окремі виділи площею не менше 3 га, а для загиблих лісових культур не менше 0,5 га.

10.13. Акт про переведення у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур, лісових плантацій оформляється згідно з додатком 36 (форма 22). На його основі складають звіт про переведення лісових культур, лісових плантацій у вкриті лісовою рослинністю землі (додаток 37, форма 23) та звіт про наявність лісових культур, лісових плантацій (додаток 29, форма 27).

XI. Переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі

11.1. Природне поновлення переводиться у вкриті лісовою рослинністю землі, якщо у визначеному віці густота і середня висота життєздатних дерев головних порід відповідає встановленим нормативам оцінки якості для конкретного типу лісорослинних умов (додаток 38).

11.2. Нормативи оцінки якості природного поновлення розроблені для життєздатних дерев головних порід, що відповідають корінним деревостанам. Домішка супутніх порід в розрахунок не береться. Їх кількість регулюється при формуванні складу насаджень шляхом проведення рубок формування і оздоровлення лісів.

11.3. Якість природного поновлення встановлюють на кожній ділянці шляхом обліку та обміру дерев головних порід на пробній площі. Методом суцільного обліку визначають кількість життєздатних дерев головних порід і перераховують на 1 га. Середню висоту визначають як середньоарифметичне кожного п'ятого дерева головної породи.

11.4. Ділянки з природним поновленням, які за всіма показниками відповідають вимогам, наведеним у додатку 38, можуть бути переведені у вкриті лісовою рослинністю землі раніше вказаного віку.

11.5 Акт переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі оформляють згідно з додатком 39 (форма 24). На його основі складають звіт про переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі (додаток 40, форма 25).

XII. Ведення книг обліку лісокультурних об'єктів та звіт про проведення лісокультурних робіт

12.1. Вихідні дані з проектування лісокультурних об'єктів, технічного приймання виконаних робіт, інвентаризації одно-, дво- і трирічних лісових культур, атестації лісових культур старшого віку, результати переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі заносять до книги лісових культур та книги природного поновлення (додаток 41, форма 34).

12.2. Звіт про проведення лісокультурних робіт (додаток 42, форма 35) лісокористувачі, що перебувають у підпорядкуванні органів виконавчої влади, подають до відповідних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких вони перебувають, в терміни, що установлені в переліку форм технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів.

 

Начальник управління
лісового господарства
 

 
В. Ф. Романовський
 

 

ПЕРЕЛІК
форм технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів та терміни їх подання

N
додатка 

N форми 

Найменування документів 

Складає структурний підрозділ у строк до: 

Складає лісокористувач і подає до відповідних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких він перебуває, в строк до: 

Складає відповідний орган виконавчої влади і подає до відповідного центрального органу виконавчої влади в строк до: 

кількість прим. 

подаються власнику лісів (лісокористувачу) і повертаються до структурного підрозділу 

подаються (власнику лісів) лісокористувачу 

01 

Відомість попереднього проектування ділянок лісокультурного фонду, що підлягають залісенню або залишенню під природне поновлення 

 

01.07 

 

 

02 

Проект робіт у посівних і шкільних відділеннях та на плантаціях у лісорозсадниках 

25.12 

 

 

 

03 

Проект лісових культур, лісових плантацій 

25.12 

 

 

 

04 

Проект природного поновлення 

25.12 

 

 

 

05 

Зведена відомість проектів лісових культур, лісових плантацій і природного поновлення 

 

25.12 (спрощена) 

20.01 

05.02 

06 

Акт технічного приймання робіт в посівних відділеннях розсадників 

 

Не пізніше 10 - 15 днів після завершення лісокультурних робіт 

Складається протягом 5 днів після отримання матеріалів від лісництв 

Складається протягом 5 днів після отримання матеріалів від власників лісів (лісокористувачів) 

07 

Зведена відомість технічного приймання посівів у розсадниках 

08 

Акт технічного приймання робіт у шкільних відділеннях і на лісових плантаціях 

10 

09 

Акт технічного приймання лісових культур, лісових плантацій 

11 

10 

Акт технічного приймання ділянок природного поновлення і зарахування до загальної площі відновлення лісів 

12 

11 

Зведена відомість технічного приймання лісових культур, лісових плантацій, шкільних відділень та ділянок природного поновлення 

13 

 

Нормативи інвентаризації та атестації лісових культур та природного поновлення 

 

 

 

 

 

14 

29 

Відомість ділянок природного поновлення, що знаходяться в стадії вирощування 

 

25.12 

 

 

15 

12 

Польова картка інвентаризації сіянців та укорінених живців 

20.10 

 

 

 

16 

13 

Польова картка інвентаризації саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях 

20.10 

 

 

 

17 

14 

Звіт про наявність садивного матеріалу 

 

20.10 

10.11 

20.11 

18 

15 

Звіт про наявність саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях 

 

20.10 

10.11 

20.11 

19 

31 

Баланс садивного матеріалу 

 

25.12 

20.01 

05.02 

20 

32 

Баланс лісового насіння 

 

25.12 

20.01 

05.02 

21 

 

Перелік деревних і чагарникових порід 

 

 

 

 

 

22 

16 

Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку 

20.10 

 

 

 

23 

 

Нормативна приживлюваність одно-, дво- та трирічних лісових культур, які збереглися 

 

 

 

 

 

24 

20 

Акт про списання лісових культур, лісових плантацій, що загинули внаслідок суб'єктивних та об'єктивних причин 

 

в строк згідно з п. 8.9 

 

 

25 

21 

Акт про списання лісових культур, лісових плантацій, що загинули внаслідок стихійного лиха 

 

в строк згідно з п. 8.9 

 

 

26 

33 

Книга лісових культур 

01.06; 25.12 

 

 

 

27 

26 

Звіт про загиблі та не атестовані незімкнуті лісові культури, лісові плантації 

 

 

 

20.11 

10.12 

28 

17 

Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку 

 

 

05.11 

20.11 

10.12 

29 

27 

Звіт про наявність лісових культур, лісових плантацій 

 

 

 

20.11 

10.12 

30 

28 

Відомість лісових культур, лісових плантацій, не переведених у вкриті лісовою рослинністю землі 

 

25.12 

 

 

31 

30 

Облік лісокультурного фонду 

 

25.12 

20.01 

05.02 

32 

18 

Польова картка атестації лісових культур, лісових плантацій чотирирічних і старшого віку 

20.10 

 

 

 

33 

19 

Звіт про атестацію лісових культур, лісових плантацій чотирирічного і старшого віку 

 

05.11 

 

 

34 

 

Нормативи оцінки якості лісових культур при переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі 

 

 

 

 

 

35 

 

Поділ адміністративно-територіальних одиниць України за природними зонами 

 

 

 

 

 

36 

22 

Акт про переведення у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур, лісових плантацій 

 

05.11 

 

 

37 

23 

Звіт про переведення лісових культур, лісових плантацій у вкриті лісовою рослинністю землі 

 

05.11 

20.11 

10.12 

38 

 

Нормативи оцінки якості природного поновлення при переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі 

 

 

 

 

 

39 

24 

Акт переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 

 

05.11 

 

 

40 

25 

Звіт про переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 

 

05.11 

20.11 

10.12 

41 

34 

Книга природного поновлення 

01.06; 25.12 

 

 

 

42 

35 

Звіт про проведення лісокультурних робіт 

 

 

05.01 

10.01 

 

ВІДОМІСТЬ
попереднього проектування ділянок лісокультурного фонду, що підлягають залісенню або залишенню під природне поновлення у _______ році,

по ________________________________ ____________________________________________
(структурний підрозділ)                                             (власник лісів (лісокористувач)) 

Категорія лісових культур ___________________________________, проект плану _________ га.

N
з/п 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, власник земель, село, район, місцева назва ділянки) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Головні породи 

Тип лісорослин-
них умов 

Категорія лісокультурної площі 

Схема змішування 

Розміщення 

Спосіб обробітку ґрунту 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _____________________________________
                                                           (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20__
(дата) 

Перевірив інженер ______________________________
                                                                   (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20__
(дата) 

 

ПРОЕКТ
робіт у розсадниках на весну, осінь _________ р.

по _____________________________________ ________________________________________
(структурний підрозділ)                                                           (власник лісів (лісокористувач)) 

1. Загальні відомості про розсадники та план агротехнічних заходів 

Місце-
знаход-
ження (урочище, ділянка) 

Квар-
тал 

Загаль-
на площа
(до 0,1 га) 

в тому числі у відділеннях 

із загальної кількості 

При-
мітка 

посівне 

шкільне 

планта-
ційне 

тепличне 

  

  

під посівами 

під шкіл-
ками 

під план-
таціями 

під тепли-
цями 

під паром 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Основний і передпосівний обробіток ґрунту _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Спосіб висівання, садіння ____________, схема висівання, садіння __________, строк висівання, садіння _____

3. Підготовка насіння до висівання та його передпосівний обробіток __________________________

4. Післяпосівний обробіток ґрунту _______________________________________________________

  

5. Догляд за посівами: 

а) спосіб і кратність ______________________________________________

б) внесення добрив _______________________________________________

в) поливання посівів ______________________________________________

г) заходи по боротьбі із шкідниками і хворобами ______________________ 

6. Інші заходи ________________________________________________________________________

2. Проектування робіт у шкільних відділеннях і на плантаціях у __________ році

га (до 0,01)  

Місце-
знаход-
ження (уро-
чище, ділянка) 

Поро-
да 

Декоративні, плодово-ягідні та інші шкілки 

Плантації новорічних ялинок 

Маточні плантації 

Інші плантації 

пло-
ща 

розмі-
щення 

кількі-
сть шт. 

строк виро-
щування 

пло-
ща 

розмі-
щення 

кількі-
сть, шт. 

строк виро-
щування 

пло-
ща 

розмі-
щення 

кількі-
сть, шт. 

пло-
ща 

розмі-
щення 

кількі-
сть, шт. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Розрахунок площі посіву і виходу садивного матеріалу на __________ рік 

Місце-
знаход-
ження, (урочище, квартал, ділянка) 

Порода 

Площа посіву (до 0,001 га) 

Довжина посівних стрічок, всього пог. м. 

Клас якості насіння 

Норма висівання на 1 пог. м. стрічки, г 

Витрати насіння на всю площу, кг 

Глибина висівання, см 

Нормативний вихід садивного матеріалу, тис. шт. 

Примітка 

з 1 га 

з площі посіву 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _____________________________________
                                                                  (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20__
(дата) 

Перевірив інженер ______________________________
                                                                           (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20__
(дата) 

 

ПРОЕКТ N _______
лісових культур, лісових плантацій на весну, осінь ___________ року

по ________________________________ __________________________________________
(структурний підрозділ)                                                   (власник лісів (лісокористувач)) 

Категорія лісових культур _____________________________________________________________
квартал _________, виділ _______, урочище _________________, район _______________________
землекористувач (власник земель) __________________, місцева назва ділянки ________________
____________________________________________________________________________________ 

План ділянки М 1:10000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  

Журнал зйомки ділянки 

Позначення сторін 

Румби 

Довжина сторін, м 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зйомку і накладку провів ____________  


1. Площа ділянки ______ га, в т. ч. створення селекційним лісовим садивним матеріалом _____ га.

2. Тип лісорослинних умов _____, тип лісу ________, висота н. р. м. _________, схил ___________

3. Категорія лісокультурної площі: зруб _________ року, склад насаджень до рубки _____________
_________________________, стан очистки __________________, кількість пнів на 1 га _________
згарище ___________ року, галявина, яр, балка тощо _______________________________________

4. Рельєф ________________________________ 5. Ґрунти і їх вологість _______________________

6. Ґрунтовий покрив __________________________ 7. Ступінь задерніння _____________________

8. Наявність природного поновлення: походження _________________________________________
породний склад ____________________________ розміщення, повнота _______________________
тис. шт. на 1 га всього ________, в т. ч. за породами _________ висотою ______ м, ______ м, _____
__________ м. Оцінка якості поновлення _________________________________________________

9. Ступінь зараженості ґрунту личинками хрущів, іншими шкідниками:
назва _____________ вид ____________ вік ____ ________ шт./га відсутня, слабка, середня, сильна
назва _____________ вид ____________ вік ____ ________ шт./га
запроектовані заходи боротьби _________________________________________________________

10. Обробіток ґрунту: механізований ___________ га, кінний _________ га, ручний __________ га,
глибина обробітку ______ см, суцільний, смугами, борознами, терасами, площадками, ямками тощо.

Глибина обробітку, розміри і розміщення ________________________________________________

11. Склад, вік, повнота і висота насадження, що підлягає реконструкції _______________________

12. Спосіб реконструкції, ширина коридорів, куліс, види робіт _______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. Площі і вид корчування: суцільне _______ га __________ пнів на 1 га ________ пнів на ділянці,
смугами _________ га _________ шт./га ________ шт./ділянці, пониження пнів _______ га _______

14. Метод створення культур: садіння механізовано _____________ га, вручну _______________ га
висівання насіння _____________ га, рядковий тощо _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

15. Характеристика садивного (посівного) матеріалу: вік сіянців, саджанців, укорінених живців,
селекційні, звичайні, клас якості, походження тощо ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

16. Розміщення ___________________, кількість садивних (посівних) місць на 1 га _____________
_______________, на всю ділянку ________________ тис. шт., головні породи _________________

17. Схема змішування _________________________________________________________________

1-й ряд ______________________________________________________________________________

2-й ряд ______________________________________________________________________________

3-й ряд ______________________________________________________________________________

4-й ряд ______________________________________________________________________________

5-й ряд ______________________________________________________________________________

6-й ряд ______________________________________________________________________________

7-й ряд ______________________________________________________________________________

8-й ряд ______________________________________________________________________________

9-й ряд ______________________________________________________________________________

10-й ряд _____________________________________________________________________________

18. Спосіб змішування _____________________, повний цикл _____________________ рядів, куліс

19. Протипожежні заходи: введення куліс листяних порід ___________________________________

20. Інші заходи: створення ремізів, обсаджування, огороджування ділянки по периметру,
висівання люпину багаторічного тощо ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

21. Внесення пестицидів, мінеральних добрив _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

22. Витрати садивного (посівного) матеріалу:
порода ______________ ____________ тис. шт. (кг)/га __________ тис. шт. (кг)/ділянку ________ %
порода ______________ ____________ тис. шт. (кг)/га __________ тис. шт. (кг)/ділянку ________ %
порода ______________ ____________ тис. шт. (кг)/га __________ тис. шт. (кг)/ділянку ________ %
порода ______________ ____________ тис. шт. (кг)/га __________ тис. шт. (кг)/ділянку ________ %

23. Догляд за лісовими культурами: спосіб та кількість доглядів по роках
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

24. Рік переведення у вкриті лісовою рослинністю землі ______. Зберігання проекту до _____ року

Лісничий _____________________ ____________________ _________ 20 ___
                                        (П. І. Б.)                                             (підпис)                            (дата) 

Перевірив інженер __________________ _______________ _________20 ___
                                                                (П. І. Б.)                           (підпис)                      (дата) 

Відмітка про виконання проекту

1. Фактична площа ділянок лісових культур, створених у _________ році, становить ________ га
(в оконтурених на вищенакресленому плані межах суцільною лінією зеленого кольору)

2. Головна порода __________________________, схема змішування _________________________

3. Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі у _______ році _______ га

4. Загинуло і списано у __________ році ____________________ га
з причин ____________________________________________________________________________

5. Інші дані __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Підписи: _____________________________________ ____________________________________
_____________________________________ ____________________________________ 

 

ПРОЕКТ
природного поновлення на ____________ рік

по ___________________________________ ___________________________________________
(структурний підрозділ)                                                 (власник лісів (лісокористувач)) 

Місцезнаходження (урочище) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Тип лісорослинних умов 

Характеристика ділянки 

Наявність підросту, паростків головних порід 

Намічені заходи із сприяння природному поновленню, передбачуваний склад насадження 

Рік переведення у вкриті лісовою рослинністю землі 

категорія лісокультурної площі або насадження: згарище, галявина, зруб, склад насадження, клас віку, повнота, рік заходів чи пожежі тощо 

порода, склад 

походження 

кількість, тис. шт./га 

висота (до 0,1 м) 

стан 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _____________________________________
                                                                (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20__
(дата) 

Перевірив інженер ______________________________
                                                                         (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20__
(дата) 

 

ЗВЕДЕНА
відомість проектів лісових культур, лісових плантацій і природного поновлення на _________ рік

по _____________________________________________
(власник лісів (лісокористувач)) 

Категорія лісових культур ______________________________________________________________

Місце-
знаходження (урочище, земле-
користувач, село, район, місцева назва ділянки), структурний підрозділ 

N про-
екту 

Квар-
тал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Головні породи 

Тип лісорос-
линних умов 

Категорія лісоку-
льтурної площі 

Способи 

Розмі-
щення 

Схема змішу-
вання 

Потреба у садивному, посівному матеріалі 

Примітка 

обробітку ґрунту 

створення лісових культур 

всього тис. шт., кг 

в тому числі за головними породами 

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

А. Лісові культури 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б. Лісові плантації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В. Природне поновлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Категорія лісових культур _____________________________________________________

у тому числі: 

1. За головними породами 

N з/п 

Порода 

Площа 

Витрати матеріалу 

садивного, тис. шт. 

посівного, кг. 

Всього хвойних 

  

  

  

  

Сосна звичайна 

  

  

  

  

Сосна Палласа 

  

  

  

  

Ялина 

  

  

  

  

Ялиця 

  

  

  

  

Модрина 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

Всього листяних 

  

  

  

  

Дуб звичайний 

  

  

  

  

10 

Дуб північний 

  

  

  

  

11 

Ясен звичайний 

  

  

  

  

12 

Бук 

  

  

  

  

13 

Липа 

  

  

  

  

14 

Клен 

  

  

  

  

15 

Береза 

  

  

  

  

16 

Горіх 

  

  

  

  

17 

Тополя 

  

  

  

  

18 

Верба 

  

  

  

  

19 

Вільха 

  

  

  

  

20 

Робінія звичайна 

  

  

  

  

21 

Гледичія 

  

  

  

  

22 

Граб 

  

  

  

  

23 

Ільмові 

  

  

  

  

24 

Інші 

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  


  

2. За типами лісорослинних умов 

ТЛУ 

Площа, га 

A0 

  

  

A1 

  

  

A2 

  

  

A3 

  

  

A4 

  

  

A5 

  

  

B0 

  

  

B1 

  

  

B2 

  

  

B3 

  

  

B4 

  

  

B5 

  

  

C0 

  

  

C1 

  

  

C2 

  

  

C3 

  

  

C4 

  

  

C5 

  

  

D0 

  

  

D1 

  

  

D2 

  

  

D3 

  

  

D4 

  

  

D5 

  

  

РАЗОМ 

  

  


 

  

3. За категоріями лісокультурної площі 

Категорія 

Площа, га 

Зруби 

  

  

Галявини і пустирі 

  

  

Згарища 

  

  

Загиблі лісові культури 

  

  

Рідколісся 

  

  

Малоцінні насадження 

  

  

Інші 

  

  

РАЗОМ 

  

  


 

4. За сезонами створення 

  

Сезон 

Площа, га 

Навесні 

  

  

Восени 

  

  

РАЗОМ 

  

  


 

5. За методами створення 

  

Метод 

Площа, га 

Механізоване садіння 

  

  

Ручне садіння 

  

  

Механізоване висівання 

  

  

Ручне висівання 

  

  

РАЗОМ 

  

  


 

Інженер __________________________
                                                (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

АКТ
технічного приймання робіт у посівних відділеннях розсадників,

по _________________________________ _____________________________________,
(структурний підрозділ)                                            (власник лісів (лісокористувач))
виконаних у ____________ р., станом на ______________ р. 

Комісія у складі _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
прийняла роботи в лісових розсадниках і встановила:

I. Загальні відомості

1. Основний обробіток ґрунту _________________________________ 4. Схема висівання _______________________________________________

2. Передпосівний обробіток ґрунту _____________________________ 5. Післяпосівний обробіток ґрунту __________________________________

3. Спосіб висівання __________________________________________ 6. Інші заходи ___________________________________________________

II. Стан посівів 

Місце-
знаходження (урочище, квартал) 

Порода 

Число і місяць висі-
вання 

Площа (до 0,001 га) 

Довжина посівних стрічок, всього пог. м. 

Клас якості насіння 

Норма висівання 

Спосіб підготовки насіння до висівання 

Витрачено насіння 

Стан посівів 

Примітка 

на 1 пог. м. стрічки, г 

на 1 га, кг 

на 1 пог. м. стрічки, г 

на всю площу, кг 

дуже добрий (дружні сходи) 

добрий 

задові-
льний 

незадо-
вільний 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

А) Посіви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Площа під сіянцями, укоріненими живцями, які залишені на дорощування після весняних лісокультурних робіт (гр. 6 - 11 не заповнюються)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки і пропозиції _______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи: 1. __________________________ __________________________ 4. ____________________________ _____________________________

               2. __________________________ ___________________________ 5. ____________________________ ____________________________

              3. __________________________ ___________________________ 6. _____________________________ ____________________________ 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
технічного приймання посівів у розсадниках

____________________________________
(структурний підрозділ)
по __________________________________________ у ________ році
(власник лісів (лісокористувач)) 

N
з/п 

Порода 

Площа посівів (по структурному підрозділу - до 0,001 га) (по власнику лісів (лісокористувачу) - до 0,01 га) 

Примітка 

всього 

в тому числі 

осінь ______ р. 

весна ______ р. 

I. Хвойні, всього 

  

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Листяні, всього 

  

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Кущі, всього 

  

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                            (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

АКТ
технічного приймання робіт у шкільних відділеннях і на плантаціях, виконаних у _________ році

по ____________________________________ _______________________________________,
(структурний підрозділ)                                             (власник лісів (лісокористувач))
станом на _______________ року 

Комісія у складі ___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
прийняла роботи у шкільних відділеннях та на плантаціях і встановила:

I. Загальні відомості:

1. Основний і передсадивний обробіток ґрунту ____________________________ 3. Розміщення _________________________________________

2. Схема садіння _______________________________________________________ 4. Інші заходи ________________________________________

II. Стан шкільних відділень і плантацій 

Місцезнаходження (урочище, квартал) 

Порода 

Декоративні, плодово-ягідні та інші шкільні відділення 

Маточні плантації 

Плантації новорічних ялинок 

Інші плантації (не в рахунок л/к) 

площа (до 0,01 га) 

висаджено тис. шт. 

стан 

площа (до 0,01 га) 

висаджено тис. шт. 

стан 

площа (до 0,01 га) 

висаджено тис. шт. 

стан 

площа (до 0,01 га) 

висаджено тис. шт. 

стан 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки і пропозиції ________________________________________________________________________________________________________
                                      ________________________________________________________________________________________________________
                                      ________________________________________________________________________________________________________ 

Підписи: 1. __________________________________ 3. ___________________________________

                2. __________________________________ 4. ___________________________________ 

 

АКТ
технічного приймання лісових культур, лісових плантацій, створених у _________ році

по __________________________________ ______________________________________,
(структурний підрозділ)                                                 (власник лісів (лісокористувач))
станом на _______________ року 

Комісія у складі _____________________________________________________________________________________________________________
прийняла лісокультурні роботи і встановила:

Категорія лісових культур _______________________________________________________ 

Місце-
знаходження (урочище, земле-
користувач, село, район, місцева назва ділянки) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

N проекту лісових культур 

Фактично виконано 

Розхо-
дження з проектом 

Розподіл за станом якості (оцінка), га 

Призначення (цільові насадж. із скороч. обор. рубки, рекон., водоохор., плантац. тощо) 

головні породи 

схема змішу-
вання, склад 

розмі-
щення 

обро-
біток ґрунту 

спосіб ство-
рення 

дуже добрий 

добрий 

задові-
льний 

незадо-
вільний 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розподіл за головними породами: площ за станом якості, га % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки і пропозиції _______________________________________________________________________________________________________

Підписи: 1. __________________ _______________________ 4. ______________________ ___________________________

                2. __________________ _______________________ 5. ______________________ ___________________________

               3. __________________ _______________________ 6. ______________________ ___________________________ 

 

АКТ
технічного приймання ділянок природного поновлення і зарахування до загальної площі відновлення лісів у ________ році

по __________________________________ ________________________________________
(структурний підрозділ)                                          (власник лісів (лісокористувач))
станом на _____________ року 

Комісія у складі _____________________________________________________________________________________________________________
прийняла ділянки природного поновлення і встановила: 

Місце-
знаходження (урочище) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Тип лісорос-
линних умов 

Категорія і характе-
ристика лісокультур-
ної площі 

Проведені заходи із збереження і сприяння природному поновленню 

Наявність і характеристика природного поновлення 

Намічені заходи 

порода, склад 

кількість, тис. шт./га 

висота, (до 0,1 м.) 

стан 

дуже добрий 

добрий 

задо-
вільний 

незадо-
вільний 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки і пропозиції _______________________________________________________________________________________________________

Підписи: 1. _____________________ ____________________ 4. ____________________ ___________________________

               2. _____________________ ____________________ 5. ____________________ ___________________________

               3. _____________________ ____________________ 6. ____________________ ___________________________ 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
технічного приймання лісових культур, лісових плантацій, шкільних відділень та природного поновлення, створених у ________ році

по ________________________________________ ________________________________________,
(структурний підрозділ)                                                    (власник лісів (лісокористувач))
станом на __________________ року 

Категорія лісових культур ______________________________________________________________ 

Порода 

Площа (до 0,1 га) 

Із всього створено 

Методи створення 

Розподіл за станом якості та оцінка 

Всього 

в тому числі за призначенням 

садив-
ним матеріа-
лом з на-
сіння з ПЛНБ 

на прий-
нятих землях 

садін-
ня 

висі-
вання 

комбі-
нований 

дуже добрий 

добрий 

задові-
льний 

незадо-
вільний 

га 

насад-
ження із скоро-
ченим оборотом рубки 

рекон-
структи-
вні 

водоохо-
ронні 

лісові плантації 

горіхо-
плідних 

дико-
плідних і лікар-
ських 

інші 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

А) Лісові культури і лісові плантації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б) Шкільні відділення, маточні та інші плантації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В) Природне поновлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                             (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

НОРМАТИВИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЇ

лісових культур та природного поновлення

Показники 

Добрий стан 

Задовільний стан 

Незадовільний стан 

1-й клас якості 

2-й клас якості 

3-й клас якості 

I. Лісові культури одно-, дво-, трирічного віку 

1. Відповідність насаджень проекту і цільовому призначенню 

Повна відповідність проекту і цільовому призначенню 

Допускається заміна супутніх порід 

Допускається зміна технології створення, зміна супутніх порід, наявність головних порід на +10 % від проектної 

нижче 3-го класу 

2. Приживлюваність 

Нормативна і вище 

Нижче нормативної на 7 % і менше 

Нижче нормативної на 7,1 - 50,0 % 

25,1 % - 49,9 % 

3. Стан лісових культур 

Дуже добрий 

Добрий 

Задовільний 

Незадовільний 

II. Лісові культури чотирирічного і старшого віку 

1. Наявність головних порід: а) перевищує густоту (наявність) головних порід в тис. шт./га, передбаченої при переведенні лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі: 

  

1-го класу 

2-го класу 

3-го класу 

Нижче 3-го класу 

б) при рівномірній зімкнутості в рядах, що забезпечує в складі лісових культур їх долю в таких одиницях: 

- для твердолистяних (дуб, ясен, бук, клен, горіхи) 

6 одиниць і більше 

5 - 4 одиниці 

3 одиниці 

2 одиниці і менше 

- для хвойних та інших твердолистяних порід 

7 одиниць і більше 

6 - 5 одиниць 

4 - 3 одиниці 

2 одиниці і менше 

2. Збереженість супутніх порід 

Не менше 65 % від посаджених 

Не менше 60 % від посаджених 

Не менше 50 % від посаджених 

Менше 50 % 

3. Стан лісових культур 

Дуже добрий 

Добрий 

Задовільний 

Незадовільний 

III. Природне поновлення 

1. Кількість життєздатного підросту головних порід, тис. шт./га: 

а) насіннєве
б) паросткове 

6,1 і більше 

4,1 - 6,0 

3,0 - 4,0 

до 3,0 

4,1 і більше 

2,6 - 4,0 

2,0 - 2,5 

до 2,0 

2. Розміщення підросту по площі, % 

Рівномірне (85 % і більше) 

Нерівномірне (61 - 84 %) 

Нерівномірне (50 - 60 %) 

Нерівномірне (менше 50 %) 

Для лісів Українських Карпат показник кількості підросту збільшується для хвойних порід у 2 рази, для листяних - у 1,5 рази, а для Степової зони - зменшується на одну третину. 

 

ВІДОМІСТЬ
ділянок природного поновлення, що знаходяться в стадії вирощування

по ___________________________________ ______________________________________,
(структурний підрозділ)                                                (власник лісів (лісокористувач))
станом на 31.12.20__ 

Урочище 

Рік вирощування (залишено) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Головні породи 

Тип лісорослинних умов 

Категорія лісокультурної площі 

Склад і стан поновлення 

Примітка 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                               (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

ПОЛЬОВА КАРТКА N _________
інвентаризації сіянців і укорінених живців

по ________________________________ ________________________________________
(структурний підрозділ)                                               (власник лісів (лісокористувач))
станом на ______________ року 

Лісовий розсадник ________________ квартал ________ Схема висівання __________________ Довжина облікового відрізка _______________.

Комісія у складі _____________________________________________________________________________________________________________
провела інвентаризацію посівів і встановила: 

Порода 

Площа (до 0,001 га) 

Кількість сіянців, живців на обліковому відрізку (площадці), шт. 

Середня кількість сіянців на 1 пог. м. 

Загальна довжина стрічок, рядів, пог. м. 

Загальна кількість сіянців на площі, тис. шт. 

% виходу 

всього 

в тому числі станда-
ртних 

в перерахунку на 1 га 

всього 

в т. ч. стан-
дартні 

всього 

в т. ч. стан-
дартні 

всього 

в т. ч. стан-
дартні 

всього 

в т. ч. стан-
дартні 

всього 

в т. ч. стан-
дартні 

всього 

в т. ч. стан-
дартні 

всього 

в т. ч. стан-
дартні 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки і пропозиції ________________________________________________________________________________________________________

Підписи: 1. _____________________ ____________________ 4. ____________________ ___________________________

               2. _____________________ ____________________ 5. ____________________ ___________________________

               3. _____________________ ____________________ 6. ____________________ ___________________________ 

 

ПОЛЬОВА КАРТКА N _________
інвентаризації саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях

по _____________________________________ _________________________________________
(структурний підрозділ)                                                                (лісокористувач)
станом на _____________ року 

Вид шкільного відділення, плантації ____________________ Урочище, квартал _______________ Схема садіння __________________________

Комісія у складі ____________________________________________________________________________________________________________
провела інвентаризацію саджанців і встановила: 

N
з/п 

Поле 

Порода 

Площа (до 0,01 га) 

Рік ство-
рення 

Обліковий відрізок, площадка 

Кількість саджанців на обліковому відрізку, площадці, шт. 

Прижи-
влюва-
ність, % 

Загальна довжина рядків, м 

Загальна кількість саджанців на площі, тис. шт. 

Намічені госпо-
дарські заходи 

номер 

дов-
жина, м 

площа, м. кв. 

по проекту 

фак-
тично, всього 

в т. ч. стандартні 

всього 

в т. ч. стандартні 

всього 

в т. ч. висотою, м 

всього 

в т. ч. висотою, м 

до 0,7 

0,8 - 1,8 

1,9 і > 

до 0,7 

0,8 - 1,8 

1,9 і > 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки і пропозиції ________________________________________________________________________________________________________

Підписи: 1. _________________ ________________________ 3. ________________________ ___________________________

               2. _________________ ________________________ 4. ________________________ ___________________________ 

 

ЗВІТ
про наявність садивного матеріалу станом на _______________ року

по _____________________________________ _______________________________________
(структурний підрозділ)                                                          (лісокористувач)
станом на _____________ року 

Порода 

Шифр поро-
ди 

Сіянці однорічні 

Сіянці дворічні і старші стандартні 

Всього стандартних сіянців 

Вихід стандартних сіянців з 1 га, тис. шт. 

Загиблі посіви, га 

Укорінені живці однорічні 

Станда-
ртні укорі-
нені живці дво-
річні і старші, тис. шт. 

Всього станда-
ртних укорі-
нених живців, тис. шт. 

Загиблі укорі-
нені живці, га 

Всього станда-
ртних сіянців і укоріне-
них живців, тис. шт. 

всього 

з них 

всього 

із них 

стандартні 

залишені на дорощування 

га 

тис. шт. 

в т. ч. з насіння з ПЛНБ, тис. шт. 

план 

факт 

% виходу 

га 

тис. шт. 

стан-
дартні, тис. шт. 

зали-
шені на дорощу-
вання, тис. шт. 

га (до 0,001 га) 

тис. шт. 

га (до 0,001 га) 

тис. шт. 

га (до 0,001 га) 

тис. шт. 

га 

тис. шт. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                           (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

ЗВІТ
про наявність саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях

по _____________________________________ ________________________________________
(структурний підрозділ)                                                                      (лісокористувач)
станом на _______________ року 

N
з/п 

Порода 

Декоративні, плодово-ягідні та ін. шкільні відділення 

Плантації новорічних ялинок 

Маточні плантації 

Інші плантації 

всього 

з них стандартні для реалізації, тис. шт. 

всього 

з них стандартні для реалізації, тис. шт. 

всього 

всього 

га (до 0,01 га) 

тис. шт. 

всього 

в т. ч. висотою, м. 

га (до 0,01 га) 

тис. шт. 

всього 

в т. ч. висотою, м. 

га (до 0,01 га) 

тис. шт. 

га (до 0,01 га) 

тис. шт. 

до 0,7 

0,8 - 1,8 

1,9 і > 

до 0,7 

0,8 - 1,8 

1,9 і > 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                              (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

БАЛАНС
садивного матеріалу на весну _______ року

по _____________________________ ______________________________________
(структурний підрозділ)                                                 (лісокористувач) 

Порода 

Стандартні сіянці та укорінені живці, тис. шт. 

Стандартні саджанці, шт. 

наявність згідно з осінньою інвента-
ризацією 

викори-
стано восени для садіння, допов-
нення, реалі-
зації, тис. шт. 

наявність на 01.01.20__ 

потреба 

баланс, тис. шт. 

наявність згідно з осінньою інвента-
ризацією 

викори-
стано і реалізо-
вано восени 

наявність для використання і реалізації на 01.01.20__ 

всього 

в тому числі: 

садіння 

доповнення і введення 

для інших цілей (вка-
зати яких) 

для власних потреб 

на ринок збуту (лишки) 

лісових культур на землях, наданих у постійне користу-
вання 

захисних лісових насад-
жень на землях, наданих у постійне користу-
вання 

захисних лісових насад-
жень на землях інших землеко-
ристу-
вачів (власників земельних ділянок) 

полеза-
хисних лісових смуг 

шкільних відділень і планта-
цій 

лісових культур на землях, наданих у постійне користу-
вання 

захисних лісових насад-
жень на землях, наданих у постійне користу-
вання 

захисних лісових насад-
жень на землях інших землеко-
ристу-
вачів (власників земельних ділянок) 

полеза-
хисних лісових смуг 

шкільних відді-
лень і планта-
цій 

лишки 

недо-
стача 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                              (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

БАЛАНС
лісового насіння на весну ___________ року

по ________________________________ _______________________________________
(структурний підрозділ)                                                               (лісокористувач) 

Порода 

Наявність лісового насіння на 01.01.20__ 

Необхідно заготовити і закупити до початку весняних робіт 

Загальна потреба в лісовому насінні 

Баланс, кг 

всього 

для висівання у розсадниках 

для створення лісових культур висіванням 

для інших цілей 

лишки 

недостача 

га 

кг 

на землях, наданих у постійне користування 

на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок) 

полезахисних лісових смуг 

га 

кг 

га 

кг 

га 

кг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                               (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

ПЕРЕЛІК
деревних і чагарникових порід

Порода 

Шифр породи 

Порода 

Шифр породи 

Усього хвойних 

01 

гледичія 

23 

в тому числі: 

  

граб 

24 

сосна звичайна 

02 

ільмові 

25 

сосна Палласа 

03 

шовковиця 

26 

ялина європейська 

04 

горобина 

27 

ялиця 

05 

яблуня 

28 

модрина 

06 

груша 

29 

туя 

07 

плодокісточкові 

30 

яловець 

08 

інші 

31 

інші 

09 

Всього чагарникових 

32 

Всього листяних 

10 

в тому числі: 

  

в тому числі: 

  

шипшина 

33 

дуб звичайний 

11 

обліпиха 

34 

дуб північний 

12 

смородина 

35 

ясен звичайний 

13 

калина 

36 

бук 

14 

ліщина 

37 

липа 

15 

клен татарський 

38 

клени - всього 

  

аронія 

39 

(гостр., явір, польовий, інші) 

16 

бирючина 

40 

береза 

17 

свидина 

41 

Горіхи - всього 

  

жимолость 

42 

(грецький, сірий, чорний, інші) 

18 

таволга 

43 

тополя 

19 

бузина 

44 

верба 

20 

вишня повстиста та інші 

45 

вільха 

21 

інші 

46 

робінія звичайна 

22 

  

  

 

ПОЛЬОВА КАРТКА N ______
інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- і трирічного віку

по _________________________________ ______________________________________
(структурний підрозділ)                                             (власник лісів (лісокористувач))
станом на ____________ року 

Категорія (лісові культури, лісові плантації) ____________________________________________________________________________________

Комісія у складі ____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

провела інвентаризацію і встановила: 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, село, район, місцева назва ділянки) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Рік створення 

Призна-
чення 

Схема змішування 

Головні породи, основні, супутні 

Розміщення 

Тип лісорос-
линних умов 

Довжина облікового відрізка, м, розмір однієї проби, м2 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість сіянців, саджанців на обліковому відрізку чи пробній площі, що збереглися, шт. 

Прижив-
люваність, % 

Стан лісових культур (дуже добрий, добрий, задовільний, незадовільний, загиблі) 

Розподіл на (га) 

Відповідність проекту, дефекти робіт, причини 

Намічені госпо-
дарські заходи 

по проекту 

фактично враховано 

клас якості 

не атестовані 

середнє 

1-й 

2-й 

3-й 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітки: 1. Окремо по роках з підсумками.

                    2. Всього: га/ %

Висновки і пропозиції ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи 1. _________________________ _______________________________ 4. __________________________ ____________________________

               2. _________________________ _______________________________ 5. __________________________ ____________________________

               3. _________________________ _______________________________ 6. __________________________ ____________________________ 

 

НОРМАТИВНА ПРИЖИВЛЮВАНІСТЬ
одно-, дво- та трирічних лісових культур, які збереглися

N
з/п 

Область 

Лісові культури на землях, наданих у постійне користування 

Захисні лісові насадження на землях, наданих у постійне користування, та інших землекористувачів (власників земельних ділянок) 

Полезахисні лісові смуги 

одно- та дворічні 

трирічні 

одно- та дворічні 

трирічні 

одно- та дворічні 

трирічні 

  

I. Полісся 

Волинська 

92 

88 

88 

84 

90 

85 

Житомирська 

90 

83 

83 

78 

83 

78 

Рівненська 

92 

88 

88 

84 

90 

85 

Чернігівська 

90 

83 

85 

80 

85 

80 

  

II. Лісостеп 

Вінницька 

87 

82 

80 

76 

85 

80 

Київська 

88 

83 

85 

80 

85 

80 

Полтавська 

80 

77 

80 

75 

80 

75 

Сумська 

87 

83 

80 

76 

83 

77 

Тернопільська 

92 

87 

85 

80 

85 

80 

10 

Харківська 

76 

73 

72 

69 

75 

72 

11 

Хмельницька 

90 

85 

82 

78 

85 

80 

12 

Черкаська 

86 

82 

80 

75 

85 

80 

  

III. Степ 

13 

Дніпропетровська 

70 

67 

70 

67 

70 

67 

14 

Донецька 

70 

67 

70 

67 

70 

67 

15 

Запорізька 

70 

67 

70 

67 

70 

67 

16 

Кіровоградська 

77 

75 

75 

70 

77 

73 

17 

Рескомліс АР Крим 

72 

70 

70 

67 

72 

70 

18 

Луганська 

70 

67 

70 

67 

70 

67 

19 

Миколаївська 

70 

67 

70 

67 

70 

67 

20 

Одеська 

72 

70 

72 

70 

72 

70 

21 

Херсонська 

70 

67 

70 

67 

70 

67 

  

IV. Українські Карпати 

22 

Закарпатська 

93 

90 

88 

85 

88 

85 

23 

Івано-Франківська 

93 

90 

88 

85 

88 

85 

24 

Львівська 

92 

90 

88 

85 

88 

85 

25 

Чернівецька 

93 

90 

88 

85 

88 

85 

Залежно від природно-кліматичних умов лісовідновлення і лісорозведення нормативна приживлюваність може змінюватися територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим в межах +/- 5 % з обов'язковим збереженням встановленого відсотка по області.

 

АКТ N _____
про списання лісових культур, лісових плантацій, посівів та рослин у розсадниках, що загинули внаслідок суб'єктивних та об'єктивних причин __________ року

Комісія у складі ___________________________________ за участю _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
склала акт про те, що в результаті _______________________________________________________________________________________________
в період _________________ __________ року в ______________________ районі лісові культури, створені у _______________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                           (структурний підрозділ) 
загинули на площі ____________ га

Категорія (лісові культури, лісові плантації) ______________________________________________________________________________________

У результаті огляду і проведеного обліку лісових культур комісія вважає за потрібне списати такі ділянки: 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, село, район, місцева назва ділянки) 

Квартал 

Виділ 

Площа, 0,01 га 

Рік створення 

Схема змішування, склад 

Головні породи 

Призна-
чення 

Стан лісових культур (посівів) 

Витрачено коштів, тис. грн 

Причини загибелі 

% прижив-
люваності 

% збереже-
ності 

загальна оцінка 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки і пропозиції _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Підписи: 

1. _______________ ___________________ 

4. ________________ ___________________ 

 

 

2. _______________ ___________________ 

5. ________________ ___________________ 

 

 

3. _______________ ___________________ 

6. ________________ ___________________ 

 

 

Акт розглянуто і погоджено:
Власник лісів (лісокористувач) 

 
_____________________
(П. І. Б.) 

 
____________
(підпис) 

 
____________
(дата) 

 

 

Інженер 

_____________________
(П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

____________
(дата) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
власник лісів (лісокористувач)
М. П. _______________ ________________
___ _____________ 20__ 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
М. П. ___________ ____________________
___ ____________ 20__ 

АКТ N ______
про списання лісових культур, лісових плантацій, посівів та рослин у розсадниках, що загинули внаслідок стихійного лиха _______________ року

Комісія у складі ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
за участю ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
склала акт про те, що в результаті стихійного лиха ________________________________________________________________________________,
що було в період __________ _____ року в ____________________ районі, лісові культури, створені у ____________________________________,
                                                                                                                                                                                                                                                               (структурний підрозділ)
загинули на площі ______________ га.

Категорія (лісові культури, лісові плантації) ______________________________________________________________________________________

У результаті огляду і проведеного обліку лісових культур комісія вважає за потрібне списати такі ділянки: 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, село, район, місцева назва ділянки) 

Квартал 

Виділ 

Площа, 0,01 га 

Рік створення 

Схема змішування, склад 

Головні породи 

Призначення 

Стан лісових культур (посівів) 

Витрачено коштів, тис. грн 

Причини загибелі 

% приживлюваності 

% збереженості 

загальна оцінка 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки і пропозиції _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Підписи: 

1. _______________ ___________________ 

4. ________________ ___________________ 

 

 

2. _______________ ___________________ 

5. ________________ ___________________ 

 

 

3. _______________ ___________________ 

6. ________________ ___________________ 

 

 

Акт розглянуто і погоджено:
Власник лісів (лісокористувач) 

 
_____________________
(П. І. Б.) 

 
____________
(підпис) 

 
____________
(дата) 

 

 

Інженер 

_____________________
(П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

____________
(дата) 

 

КНИГА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

по ______________________________________ _________________________________________________
(структурний підрозділ)                                               (власник лісів (лісокористувач)) 

N
з/п 

Рік і сезон ство-
рення 

Місце-
знаходження (урочище, земле-
користувач, район, село, місцева назва ділянки) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Призначення (селекційні, цільові, реконструктивні, водоохоронні та лісові плантації тощо) 

N проекту 

Головні породи 

Схема змішу-
вання, склад лісових культур 

Тип лісорос-
линних умов 

Розмі-
щення 

Спосіб обробітку ґрунту 

Спосіб створення 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Детальна характеристика попередньої лісокультурної площі 

Виконані заходи по створенню реміз, обсаджу-
ванню, висіванню люпину, протипожежні та інші 

Проведені заходи по роках вирощування 

агротехнічні та лісівничі догляди: місяць, вид догляду, площа, на якій проведено догляд 

механічний, ручний: обкошування, хімічний, освітлення тощо 

доповнення (га/тис. шт.), приживлюваність (га/ %), клас якості (клас) 

інші заходи та оцінка якості (1-й - перший, 2-й - другий, 3-й - третій класи, неатестовані, загиблі і списані) 

1-й рік (ство-
рення) 

2-й рік 

3-й рік 

4-й рік 

5-й рік і більше 

1-й рік (ство-
рення) 

2-й рік 

3-й рік 

4-й рік 

5-й рік 

6-й рік 

7-й рік 

8-й рік 

9-й рік 

10-й рік і більше 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Передано на сторону 

Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі 

Загинуло і списано 

Відшкодування збитків за загибель лісових культур (передано в суди, інші органи, розглянуто, присуджено), тис. грн 

Примітка 

га 

строк передачі, куди, кому, N документа 

площа 

N акта, дата, кому передано 

таксаційна характеристика 

площа 

N акта і дата затвердження, N наказу і дата 

причини загибелі 

склад насадження 

висота 

повнота 

запас на 1 га, м3 

клас якості 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗВІТ
про загиблі та не атестовані незімкнуті лісові культури, лісові плантації

по __________________________________________________ у ________ році
(лісокористувач) 

N
з/п 

Причини загибелі та незадовільного стану лісових культур 

Загиблі посіви 

Лісовідновлення на землях, наданих у постійне користування 

Лісорозведення на землях, наданих у постійне користування 

Лісорозведення на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок) 

Полезахисні лісові смуги 

Разом 

га 

загиблі 

не атестовані 

загиблі 

не атестовані 

загиблі 

не атестовані 

загиблі 

не атестовані 

загиблі 

не атестовані 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

I. Стихійні лиха та інші об'єктивні причини 

Засуха 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вимокання від підняття ґрунтових вод 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пошкодження від снігопадів, буреломів, вітровалів, повені 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пошкодження чи знищення пожежею 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пошкодження промисловими викидами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Потрава дикими тваринами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пошкодження хворобами і шкідниками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші причини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Суб'єктивні причини 

Порушення технології створення лісових культур (невідпов. порід лісорослин. умовам, неякісні: оброб. ґрунту, садіння-висівання, підбір і розміщ., відсутн. доповнень тощо) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Недостатній і неякісний агротехнічний догляд 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Відсутність чи несвоєчасно проведений лісівничий догляд 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Пошкодження механізмами, транспортом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Потрава домашніми тваринами (випас) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Надмірна рекреаційна навантаженість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Інші причини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підтверджується актами на списання за N від ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Лісокористувач _________________________________ ________________ ___________ 20__
                                                                              (П. І. Б.)                                            (підпис)                              (дата) 

 

ЗВІТ
про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку

по _________________________________ ______________________________ 
            (структурний підрозділ)                                (власник лісів (лісокористувач)) 
станом на __________ року 

Вік і рік створення 

Посаджено, посіяно по звіту, га 

Вибуло за попередні роки 

Прий-
нято, всього 

Підлягало інвента-
ризації 

Проінвентаризовано у ________ році 

Приживлю-
ваність, % 

Клас якості лісових культур, що збереглися 

Лісові культури, що потре-
бують допов-
нення 

Наявність незімкнутих лісових культур на кінець року (на 31.12.20___) 

Всього 

в тому числі 

всього 

в т. ч.: загинуло і списано 

всього 

в тому числі лісових культур, що 

норма-
тивна 

фактично збереже-
них лісових культур 

1-й 

2-й 

3-й 

весною 

восени 

збере-
глися 

загинули 

всього 

в т. ч. з причин 

об'єк-
тивних 

суб'єк-
тивних 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

I. Відновлення лісів, лісові плантації на землях, наданих у постійне користування 

1-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Лісорозведення на землях, наданих у постійне користування 

1-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Лісорозведення на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок) 

1-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. Полезахисні лісові смуги, інші захисні лісові насадження лінійного типу 

1-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                              (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

ЗВІТ
про наявність лісових культур, лісових плантацій

по _____________________________________________
(власник лісів (лісокористувач))
станом на ___________________ року 

Категорія насаджень ________________________________________________________________________________________________________ 

Вік і рік створення 

Наявність на початок року, всього (на 01.01.20___), га 

Надійшло внаслідок 

Вибуло 

Підлягає атестації 

Атестовано 

Неате-
стовані і знаходя-
ться у незавер-
шеному вироб-
ництві 

Наявність на кінець року (на 31.12.20__) 

всього 

в тому числі: 

садіння у звіт-
ному році 

прийнято із сторони 

переве-
дено у вкриті лісовою рослин-
ністю землі 

пере-
дано на сто-
рону 

загинуло і списано 

всього 

у тому числі 

за класами якості 

загиблі з об'єк-
тивних причин 

всього 

з них з причин 

об'єктивних 

суб'єк-
тивних 

1-й 

2-й 

3-й 

стихії 

з інших причин 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10-й _____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11-й і старші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом, га/% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Власник лісів (лісокористувач) 

_________________________
(П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

ВІДОМІСТЬ
лісових культур, лісових плантацій, не переведених у вкриті лісовою рослинністю землі

по __________________________________ _____________________________________________, 
(структурний підрозділ)                                                                                (власник лісів (лісокористувач)) 
станом на 31.12.20 ____ 

Категорія насаджень _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, село, район, місцева назва ділянки) 

Рік створення 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Головні породи 

Тип лісорос-
линних умов 

Схема змішу-
вання, склад 

Призначення (селекційні, цільові, реконструктивні, водоохоронні тощо) 

Розмі-
щення 

Клас якості 

Примітка 

1-й 

2-й 

3-й 

не атесто-
вані 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                                 (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

ОБЛІК
ЛІСОКУЛЬТУРНОГО ФОНДУ СТАНОМ НА ______________ РОКУ ПО ______________________________

N
з/п 

Показники 

Площа (до 0,1 га) 

А) Лісові землі 

Наявність лісокультурного фонду на початок року (на 01.01.20__), всього 

  

в т. ч. зруби, всього 

  

з них: 1-го року 

  

          2-го року 

  

          3-го року 

  

          4-го і старших років 

  

Площа суцільних зрубів, всього 

  

в т. ч. від рубок головного користування 

  

Прийнято лісокультурного фонду у звітному році (із сторони), всього 

  

Додатково виявлено лісокультурного фонду 

  

в т. ч. повернуті в лісокультурний фонд: а) загиблі і списані незімкнуті лісокультури 

  

           б) площі незадовільного природного поновлення 

  

           в) згарища 

  

           г) інші території 

  

Всього підлягає використанню лісокультурного фонду (1 + 2 + 3 + 4) 

  

Використано лісокультурного фонду у звітному році, всього 

  

в т. ч. а) створено лісових культур 

  

          б) створено плантацій, шкільних відділень тощо в лісокультурному фонді 

  

          в) відведено (залишено) під природне поновлення 

  

Передано лісокультурного фонду на сторону, всього 

  

Передано в інші категорії і виключено з лісокультурного фонду, всього 

  

Залишок лісокультурного фонду на кінець року (на 31.12.20__), всього 

  

в т. ч. а) суцільні зруби, всього 

  

          з них звітного року 

  

          2-го року 

  

          3-го року 

  

          4-го і старших років 

  

          б) галявини і пустирі 

  

          в) згарища 

  

          г) загиблі лісові культури, плантації 

  

          ґ) рідколісся 

  

          д) малоцінні насадження 

  

          ж) інші 

  

Б) Нелісові землі 

10 

Нелісові землі, визначені для лісорозведення, всього (на 01.01.20__) 

  

11 

Використано у звітному році для садіння лісових культур, плантацій тощо 

  

12 

Додатково виявлено, прийнято, всього 

  

13 
  

Залишок нелісових земель для лісорозведення, всього 

  

в т. ч. а) піски 

  

          б) яри, балки 

  

          в) кам'янисті розсипи, крутосхили 

  

          г) інші 

  

Прийняття, виявлення, передавання та переведення ділянок лісокультурного фонду у ________ році
підтверджується документами за N ____________ від __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Лісничий _________________________
                                              (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

ПОЛЬОВА КАРТКА N _________
атестації лісових культур, лісових плантацій чотирирічного і старшого віку

по _______________________________ _________________________________________ 
(структурний підрозділ)                                                          (власник лісів (лісокористувач))
станом на _____________ року  

Категорія насаджень _________________________________________________________________________________________________________

Комісія у складі ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
провела атестацію лісових культур, лісових плантацій і встановила: 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, село, район, місцева назва ділянки) 

Квартал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Рік створення 

Головні породи 

Тип лісорос-
линних умов 

Склад лісових культур 

Призна-
чення 

Розміщення 

Наявність головних порід, тис. шт./га або % збереження 

Збережуваність супутніх порід, % 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: га/% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розподіл за станом лісових культур, га. 

Клас якості, га 

Для лісових культур, що переводяться у вкриті лісовою рослинністю землі 

Намічені господарські заходи 

дуже добрий 

добрий 

задові-
льний 

загиблі з об'єкти-
вних причин 

не атестовані 

1-й 

2-й 

3-й 

середня висота головних порід (до 0,1 м) 

повнота 

запас 1 га, м3 

незадо-
вільні 

загиблі з суб'єктивних причин 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: га/ % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка: 1. Окремо по роках з підсумками.

                    2. Всього: га/%

Висновки і пропозиції _______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Підписи: 

1. _______________ ___________________ 

4. ________________ ___________________ 

 

2. _______________ ___________________ 

5. ________________ ___________________ 

 

3. _______________ ___________________ 

6. ________________ ___________________ 

 

ЗВІТ
про атестацію лісових культур, лісових плантацій чотирирічного і старшого віку

по ______________________________ ________________________________________ 
(структурний підрозділ)                                                   (власник лісів (лісокористувач))
станом на ____________ року  

Категорія насаджень ______________________________________________________________________________________ 

Вік і рік створення 

Наявність на початок року (на 01.01.20__) 

Прийнято за рік, всього 

Передано 

Підлягає атестації 

Атестовано 

Не атестовані і знаходяться у незавер-
шеному виробництві 

Загиблі з суб'єк-
тивних причин 

Із атестованих переводяться у вкриті лісовою рослинністю землі у звітному році 

Наявність незімкнутих лісових культур на кінець року (на 31.12.20__) 

всього 

в тому числі за класами якості 

1-й 

2-й 

3-й 

загиблі з об'єктивних причин 

10 

11 

12 

13 

14 

4-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього, га 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11-й рік і старші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом, га/% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                                 (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

___________
(дата) 

 

НОРМАТИВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ
лісових культур при переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі

А. Детальне обстеження

Головна порода 

Пункт норма-
тиву 

Тип лісорос-
линних умов 

Категорія лісокультурної площі 

Клас якості 

Полісся 

Лісостеп 

Степ 

Гірський Крим 

Українські Карпати 

вік, років 

густота головних порід, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головних порід, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головних порід, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головних порід, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головних порід, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Сосна звичайна 

A0, A1, B0, B1 

Галявини, піски, землі с/г користування 

6,5 

1,3 

6,2 

1,2 

3,0 

1,0 

  

  

  

  

  

  

5,6 

1,2 

5,5 

1,1 

2,5 

0,9 

  

  

  

  

5,0 

0,9 

4,6 

0,9 

2,4 

0,8 

  

  

  

  

A2, A3 

Галявини, згарища, зруби без природного поновлення 

6,0 

1,4 

6,0 

1,4 

3,3 

1,1 

  

  

  

  

  

  

5,0 

1,2 

5,0 

1,2 

3,0 

1,0 

  

  

  

  

4,2 

1,0 

4,2 

1,0 

2,7 

0,9 

  

  

  

  

B2, B3 

Галявини, згарища, зруби без природного поновлення 

4,5 

1,6 

5,0 

1,6 

3,3 

1,5 

  

  

  

  

  

  

4,2 

1,5 

4,5 

1,5 

3,0 

1,4 

  

  

  

  

3,5 

1,4 

4,0 

1,4 

2,7 

1,2 

  

  

  

  

A2, A3, B2, B3 

Зруби з достатнім природним поновленням 

5,0 

1,7 

5,0 

1,7 

3,0 

1,4 

  

  

  

  

  

  

4,8 

1,6 

4,8 

1,6 

2,7 

1,3 

  

  

  

  

4,3 

1,4 

4,3 

1,4 

2,0 

1,2 

  

  

  

  

C0, C1 

Галявини, зруби, землі с/г користування 

6,0 

1,4 

5,7 

1,4 

3,1 

1,1 

  

  

  

  

  

  

5,5 

1,3 

5,2 

1,3 

2,6 

1,0 

  

  

  

  

4,5 

1,0 

4,3 

1,1 

2,5 

1,0 

  

  

  

  

C2, C3 

Галявини, зруби, землі с/г користування 

4,7 

1,8 

4,7 

1,8 

3,2 

1,7 

  

  

  

  

  

  

4,5 

1,7 

4,5 

1,7 

2,9 

1,5 

  

  

  

  

4,0 

1,5 

4,0 

1,5 

2,5 

1,3 

  

  

  

  

A4, B4 

Заболочені землі 

3,0 

1,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,8 

1,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,3 

1,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сосна Палласа 

A0, A1, B0, B1, C0, C1 

Еродовані землі, крутосхили, кам'яні відклади тощо 

  

  

  

4,5 

1,1 

10 

2,7 

1,0 

2,6 

1,0 

  

  

  

  

  

4,2 

1,0 

2,4 

0,9 

2,5 

0,9 

  

  

  

  

3,8 

0,9 

2,0 

0,8 

2,0 

0,8 

  

  

B0, B1, C0, C1, Д0, Д1 

Сильно еродовані землі, крутосхили понад 20 град. тощо 

  

  

  

4,0 

1,1 

10 

2,5 

1,0 

2,2 

1,0 

  

  

  

  

  

3,5 

1,0 

2,2 

0,8 

2,0 

0,9 

  

  

  

  

3,3 

0,9 

1,8 

0,7 

1,7 

0,8 

  

  

10 

A0, A1, B0, B1, C0, C1, D0, D1 

Збіднені умовно вкриті лісовою рослинністю землі, змиті і сильно еродовані 

  

  

  

2,7 

1,1 

10 

2,0 

1,0 

10 

1,3 

0,9 

  

  

  

  

  

2,4 

1,0 

1,7 

0,8 

1,0 

0,8 

  

  

  

  

2,0 

0,9 

1,5 

0,7 

0,8 

0,7 

  

  

11 

A0, A6, B0, B1, C0, C1, D0, D1 

Збіднені умовно вкриті лісовою рослинністю землі, змиті і сильно еродовані 

  

  

  

2,0 

1,1 

10 

1,5 

1,0 

10 

0,8 

0,9 

  

  

  

  

  

1,5 

1,0 

1,3 

0,8 

0,6 

0,8 

  

  

  

  

1,0 

0,9 

1,0 

0,7 

0,5 

0,7 

  

  

12 

A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 

Галявини, зруби, еродовані землі 

  

  

  

  

  

  

2,8 

1,1 

2,7 

1,1 

  

  

  

  

  

  

  

2,5 

1,0 

2,6 

1,0 

  

  

  

  

  

  

2,1 

0,9 

2,3 

0,9 

  

  

Ялина звичайна (смерека) 

13 

C2, C3 

Галявини, зруби (для Карпат 700 - 1200 м н. р. м.) 

4,0 

1,5 

4,5 

1,5 

  

  

  

  

  

  

3,3 

1,2 

3,7 

1,4 

4,2 

1,4 

  

  

  

  

2,7 

1,1 

3,5 

1,3 

3,8 

1,3 

  

  

  

  

2,1 

0,9 

14 

B3, C3 

Зруби (800 - 1500 м н. р. м.), зруби (1100 - 1400 м н. р. м.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

4,4 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

4,0 

1,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,0 

0,8 

15 

B3, C3 

Землі с/г користування, галявини 

  

  

  

4,0 

1,5 

  

  

  

  

  

  

10 

2,7 

1,2 

  

  

3,8 

1,4 

  

  

  

  

2,3 

1,1 

  

  

3,5 

1,3 

  

  

  

  

2,0 

1,0 

16 

D2, D3 

Зруби (700 - 1200 м н. р. м.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,3 

1,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,7 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,1 

1,0 

Модрина 

17 

C2, C3, D2, D3 

Галявини, зруби 

4,0 

3,0 

3,5 

3,0 

  

  

  

  

  

  

3,0 

3,2 

3,6 

2,8 

3,3 

2,8 

  

  

  

  

2,5 

2,9 

3,2 

2,3 

3,0 

2,5 

  

  

  

  

2,1 

2,5 

Ялиця біла 

18 

C2, C3, D2, D3 

Зруби (350 - 500 м н. р. м.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

3,3 

0,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,7 

0,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,1 

0,7 

19 

C2, C3, D2, D3 

Зруби (500 - 900 м н. р. м.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

4,5 

0,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

4,0 

0,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,0 

0,7 

Дуб звичайний 

20 

C2, C3, D2, D3 

Галявини, зруби без природного поновлення, землі с/г користування 

2,7 

1,5 

3,0 

1,7 

2,3 

1,4 

10 

2,3 

1,1 

3,3 

1,2 

2,5 

1,3 

2,7 

1,5 

2,1 

1,2 

2,1 

1,0 

2,7 

1,1 

2,0 

1,0 

2,5 

1,2 

1,9 

1,0 

1,9 

0,9 

2,1 

1,0 

21 

C2, C3, D2, D3 

Зруби з поновленням супутніми породами 

3,0 

1,5 

3,2 

1,8 

2,5 

1,4 

  

  

  

3,5 

1,3 

2,7 

1,3 

2,8 

1,5 

2,2 

1,2 

  

  

3,2 

1,2 

2,5 

1,0 

2,6 

1,2 

2,0 

1,0 

  

  

3,0 

1,1 

22 

D0, D1 

Галявини, пустирі, еродовані землі, зруби 

  

  

  

2,8 

1,3 

2,2 

1,3 

10 

2,2 

1,0 

  

  

  

  

  

2,2 

1,1 

2,0 

1,2 

2,0 

0,9 

  

  

  

  

1,8 

1,0 

1,8 

1,0 

1,8 

0,8 

  

  

23 

D2, D3 

Зруби з поновленням головними породами і цінними супутніми породами 

1,7 

1,5 

1,7 

1,6 

1,7 

1,4 

  

  

  

2,0 

1,3 

1,6 

1,3 

1,6 

1,4 

1,6 

1,2 

  

  

1,9 

1,2 

1,4 

1,0 

1,4 

1,2 

1,4 

1,0 

  

  

1,8 

1,1 

24 

C4, D4 

Зруби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,3 

1,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,7 

1,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,1 

0,8 

Дуб північний 

25 

C2, C3, B3, D1 

Галявини, землі с/г користування 

2,5 

1,9 

2,5 

1,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,2 

1,7 

2,2 

1,7 

  

  

  

  

  

  

2,0 

1,5 

2,0 

1,5 

  

  

  

  

  

  

Дуб скельний, дуб пухнастий 

26 

C1, C2, C3, D1, D2, D3 

Зруби, галявини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

2,2 

1,0 

3,3 

1,2 

  

  

  

  

  

  

2,0 

0,9 

2,7 

1,1 

  

  

  

  

  

  

1,8 

0,8 

2,1 

1,0 

Бук лісовий 

27 

C2, C3, D2, D3 

Зруби, галявини, землі с/г користування 

  

  

  

2,9 

1,4 

  

  

  

10 

2,2 

1,0 

4,6 

1,5 

  

  

2,7 

1,3 

  

  

2,0 

0,9 

4,3 

1,3 

  

  

2,8 

1,2 

  

  

1,8 

0,8 

3,5 

1,1 

Ясен звичайний 

28 

C2, C3, D3, D4 

Зруби, галявини 

3,0 

1,9 

3,3 

2,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,8 

1,7 

3,0 

1,9 

  

  

  

  

  

  

2,3 

1,5 

2,8 

1,8 

  

  

  

  

  

  

Береза 

29 

A2, A3 

Галявини, пустирі, землі с/г користування 

2,5 

3,0 

2,8 

2,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,2 

2,5 

2,3 

2,3 

  

  

  

  

  

  

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

  

  

  

  

  

  

Вільха 

30 

C4, C5, D4, D5 

Зруби, заболочені землі 

2,1 

3,0 

2,3 

3,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,0 

2,5 

2,2 

2,5 

  

  

  

  

  

  

1,7 

2,0 

2,0 

2,0 

  

  

  

  

  

  

Тополя 

31 

C3, C4, D3, D4 

Галявини, заплавні землі 

1,5 

3,7 

1,5 

3,8 

1,4 

3,5 

  

  

  

  

  

  

1,4 

3,4 

1,4 

3,5 

1,3 

3,2 

  

  

  

  

1,2 

3,2 

1,2 

3,3 

1,1 

3,0 

  

  

  

  

Клен гостроли-
стий 

32 

C2, D1, D2 

Галявини, пустирі, землі с/г користування 

  

  

  

3,0 

2,3 

2,3 

2,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,7 

2,0 

2,1 

1,8 

  

  

  

  

  

  

2,5 

1,8 

1,9 

1,5 

  

  

  

  

Робінія звичайна, гледичія 

33 

C0, C1, D0, D1 

Галявини, пустирі, еродовані землі 

  

  

  

2,4 

2,8 

2,4 

2,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

2,2 

2,4 

2,2 

2,4 

  

  

  

  

  

  

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

  

  

  

  

Ясен ланцетний, ясен гостро-
плодий, в'яз 

34 

C0, C1, D0, D1 

Еродовані землі, пустирі та солонці 

  

  

  

  

  

  

2,3 

2,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,1 

1,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

1,9 

1,8 

  

  

  

  

Горіх волоський 

35 

C2, C3, D2, D3 

Землі с/г користування, зруби 

  

  

  

0,4 

2,5 

0,3 

2,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

0,4 

2,3 

0,2 

2,2 

  

  

  

  

  

  

0,3 

2,0 

0,2 

2,0 

  

  

  

  

Робінія звичайна, гледичія, ясен ланцетний, ясен гостро-
плідний, в'яз 

36 

A0, A1, B0, B1, C0, C1, D0, D1 

Збіднені умовно лісопридатні землі, змиті і сильно еродовані 

  

  

  

1,5 

  

1,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,3 

  

0,9 

0,8 

  

  

  

  

  

  

1,1 

  

  

  

  

  

  

  

Для окремих деревних і чагарникових порід, що мають ендемічне (місцеве) розташування, в непередбачених категоріях лісокультурних площ (гр. 4) розробляють місцеві нормативи оцінки якості, які затверджують територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим

При оцінці якості змішаних лісових культур до показників густоти відноситься кількість всіх головних деревних порід, що відповідають типам лісорослинних умов і підвищують продуктивність насаджень.

Вік - орієнтовний

Б. Окомірно-вимірювальна таксація

Показники 

Клас якості 

Незадовільні (неатестовані) 

Загиблі 

Природне поновлення з участю лісових культур 

1-й 

2-й 

3-й 

1. Повнота 

1,0 - 0,8 

0,7 - 0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,4 - 1,0 

2. Доля одиниць в складі лісових культур 4-річних і старшого віку 

 

 

 

 

 

 

а) твердолистяні (дуб звичайний, ясен звичайний, бук, клен, горіхи) 

6 і більше 

5 - 4 

 

 

до 2-х 

б) хвойні, інші твердолистяні 

7 і більше 

6 - 5 

4 - 3 

 

 

до 3-х 

Нормативи розроблені на основі даних окомірно-вимірювальної таксації, ідентичні та відповідають нормативам оцінки якості лісових культур при детальному обстеженні

 

Поділ адміністративно-територіальних одиниць України за природними зонами

Найменування області 

Найменування району 

I. Полісся 

Волинська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

Житомирська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

Київська 

Бородянський, Броварський, Вишгородський, Іванківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Поліський 

Рівненська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

Сумська 

Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський 

Чернігівська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

м. Київ 

  

II. Лісостеп 

Вінницька 

Всі райони 

Волинська 

Горохівський, Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Луцький 

Житомирська 

Андрушівський, Бердичівський, Любарський, Попільнянський, Ружинський, Чуднівський 

Івано-Франківська 

Галицький, Городенківський, Рогатинський, Снятинський, Тлумацький 

Київська 

Всі райони, за винятком віднесених до Полісся 

Кіровоградська 

Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличнівський, Знам'янський, Маловисківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Олександрівський, Онуфріївський, Світловодський, Ульяновський 

Львівська 

Бродівський, Буський, Городоцький, Золочівський, Кам'янсько-Бузький, Жидачівський, Жовківський, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Сокальський, Стрийський, Пустомитівський, Яворівський 

Одеська 

Балтський, Кодимський, Савранський, Фрунзівський, Котовський, Красноокнянський 

Полтавська 

Всі райони 

Рівненська 

Гощанський, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський 

Сумська 

Всі райони, за винятком віднесених до Полісся 

Тернопільська 

Всі райони 

Харківська 

Богодухівський, Балаклійський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокутський, Печенізький, Харківський, Чугуївський 

Хмельницька 

Всі райони 

Черкаська 

Всі райони 

Чернігівська 

Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Ічнянський, Ніжинський, Носівський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський 

Чернівецька 

Всі райони, за винятком віднесених до Українських Карпат 

III. Степ 

Автономна Республіка Крим 

Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Совєтський, Чорноморський 

Дніпропетровська 

Всі райони 

Донецька 

Всі райони 

Запорізька 

Всі райони 

Кіровоградська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

Луганська 

Всі райони 

Миколаївська 

Всі райони 

Харківська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

Херсонська 

Всі райони 

Одеська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

IV. Гірський Крим 

Автономна Республіка Крим 

Всі райони, за винятком віднесених до Степу 

м. Севастополь 

V. Українські Карпати 

Закарпатська 

Всі райони 

Івано-Франківська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

Львівська 

Всі райони, за винятком віднесених до Лісостепу 

Чернівецька 

Вижницький, Путильський, Сторожинецький 

 

АКТ N _______
про переведення у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур, лісових плантацій

по ____________________________________ ________________________________________ у _________ році
(структурний підрозділ)                                                     (власник лісів (лісокористувач)) 

Категорія насаджень ________________________________________________________________________________________________________

Комісія у складі _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
за участю __________________________________________________________________________________________________________________
склала акт про те, що вирощені у __________ роки у ____________________ лісництві лісові культури на площі ____________ га переводяться у
вкриті лісовою рослинністю землі на таких ділянках: 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, село, район, місцева назва ділянки) 

Рік ство-
рення 

Квар-
тал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Головні породи 

Тип лісорос-
линних умов 

Склад насад-
жень 

Призначення (селекційні, цільові, реконструк., водоох. тощо) 

Розмі-
щення 

Середня висота (до 0,1 м) 

Пов-
нота 

Запас, куб. м. 

Клас якості, га 

Вартість, тис. грн 

на 1 га 

на всій площі 

1-й 

2-й 

3-й 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. Окремо по роках створення з підсумками.

Висновки і пропозиції ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Підписи: 

1. _______________ ___________________ 

4. ________________ ___________________ 

  

2. _______________ ___________________ 

5. ________________ ___________________ 

  

3. _______________ ___________________ 

6. ________________ ___________________ 

 

Звіт
про переведення лісових культур, лісових плантацій у вкриті лісовою рослинністю землі

по ______________________________________ __________________________________________ у _________ році
(структурний підрозділ)                                                    (власник лісів (лісокористувач)) 

Категорія лісових культур ____________________________________________________ 

Вік і рік створення 

Посад-
жено і посіяно по звіту, всього 

Прийнято зі сторони 

Передано на сторону 

Із всього - шляхом рекон-
струкції та попе-
редніх культур 

Переведено 

Загинуло і списано 

Наявність незімкнутих лісових культур на кінець року (на 31.12.20__) 

Проект переведення лісових культур у вкриті лісовою рослин. землі у наступному році 

всього 

в тому числі у звітному році 

всього 

в тому числі у звітному році 

із всього - шляхом реконструкції та попередніх культур 

всього 

з них за класами якості 

1-й 

2-й 

3-й 

всього 

в т. ч. не пере-
ведених у встановлені строки 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10-й 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього, га 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11-й і старші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розподіл переведених та загиблих і списаних у звітному році лісових культур за головними породами (гр. 7, 8, 9, 10, 12)

Порода 

Переведено у звітному році 

Загинуло і списано у звітному році 

Порода 

Переведено у звітному році 

Загинуло і списано у звітному році 

всього 

в т. ч. за класами якості, га 

всього 

в т. ч. за класами якості, га 

га 

1-й 

2-й 

3-й 

га 

1-й 

2-й 

3-й 

Сосна звичайна 

  

  

  

  

  

  

Береза 

  

  

  

  

  

  

Сосна Палласа 

  

  

  

  

  

  

Тополя 

  

  

  

  

  

  

Ялина 

  

  

  

  

  

  

Вільха 

  

  

  

  

  

  

Ялиця 

  

  

  

  

  

  

Клен 

  

  

  

  

  

  

Інші хвойні 

  

  

  

  

  

  

Робінія звичайна 

  

  

  

  

  

  

Дуб звичайний 

  

  

  

  

  

  

Гледичія 

  

  

  

  

  

  

Дуб північний 

  

  

  

  

  

  

Інші листяні 

  

  

  

  

  

  

Бук 

  

  

  

  

  

  

Кущі 

  

  

  

  

  

  

Ясен звичайний 

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                               (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

________ 20___
(дата) 

 

НОРМАТИВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ
природного поновлення при переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі

А. Детальне обстеження

Головна порода 

Пункт норма-
тиву 

Тип лісо-
рослин-
них умов 

Клас якості 

Полісся 

Лісостеп 

Степ 

Гірський Крим 

Українські Карпати 

вік, років 

густота головної породи, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головної породи, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головної породи, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головної породи, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

вік, років 

густота головної породи, тис. шт./га 

середня висота головної породи, м 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Сосна звичайна 

A2, A3, B2, B3 

5,0 

1,5 

4,5 

1,5 

3,0 

1,4 

  

  

  

  

  

  

4,0 

1,3 

3,5 

1,3 

2,5 

1,2 

  

  

  

  

2,8 

1,0 

2,8 

1,0 

2,0 

1,0 

  

  

  

  

C2, C3 

4,7 

1,7 

4,7 

1,7 

3,0 

1,5 

  

  

  

  

  

  

4,0 

1,6 

4,0 

1,6 

2,5 

1,3 

  

  

  

  

2,8 

1,4 

2,8 

1,4 

2,0 

1,1 

  

  

  

  

A4, B4 

3,5 

1,3 

3,5 

1,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,0 

1,1 

3,0 

1,1 

  

  

  

  

  

  

2,5 

0,9 

2,5 

0,9 

  

  

  

  

  

  

Ялина звичайна (смерека) 

C2, C3, D3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7,0 

1,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

6,0 

1,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

5,0 

0,9 

Ялиця біла 

C2, C3, D2, D3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,0 

0,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

8,0 

0,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

5,0 

0,6 

Дуб звичайний 

C2, C3, D2, D3 

3,0 

1,4 

2,8 

1,4 

2,0 

1,3 

  

  

  

  

  

  

2,5 

1,2 

2,4 

1,2 

1,7 

1,1 

  

  

  

  

2,0 

1,0 

2,0 

1,0 

1,5 

1,0 

  

  

  

  

Дуб скельний, дуб пухнастий 

C2, C3, D2, D3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

2,8 

1,0 

4,0 

1,2 

  

  

  

  

  

  

2,5 

0,9 

3,5 

1,1 

  

  

  

  

  

  

2,3 

0,7 

2,5 

1,0 

Бук лісовий 

C2, C3, D2, D3 

  

  

  

5,5 

1,3 

  

  

  

10 

5,0 

1,0 

6,0 

1,3 

  

  

5,0 

1,1 

  

  

4,5 

0,9 

5,5 

1,2 

  

  

4,0 

1,0 

  

  

3,5 

0,7 

4,5 

1,1 

Ясен звичайний 

C2, C3, D3, D4 

  

  

  

4,5 

1,9 

2,2 

1,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,2 

1,7 

2,0 

1,5 

  

  

  

  

  

  

3,2 

1,5 

1,5 

1,4 

  

  

  

  

Береза 

10 

B2, B3, C2, C3 

3,5 

2,7 

3,5 

2,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,0 

2,5 

3,0 

2,3 

  

  

  

  

  

  

2,5 

2,0 

2,5 

1,8 

  

  

  

  

  

  

Вільха 

11 

C4, C5, D4, D5 

2,5 

3,0 

2,5 

3,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,0 

2,5 

2,0 

2,5 

  

  

  

  

  

  

1,5 

2,0 

1,5 

2,0 

  

  

  

  

  

  

Осика 

12 

B3, C2, C3 

3,5 

2,8 

3,5 

2,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,0 

2,5 

3,0 

2,5 

  

  

  

  

  

  

2,7 

2,0 

2,7 

2,0 

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б. Окомірно-вимірювальна таксація

Показники таксації природного поновлення при переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі 

Клас якості 

Незадовільне поновлення 

1-й 

2-й 

3-й 

1. Повнота 

1,0 - 0,8 

0,7 - 0,6 

0,5 

0,4 

2. Доля одиниць основних лісоутворюючих порід природного та штучного походження в складі насаджень природного поновлення 

6 і більше 

5 - 4 

2 - 1 

1. Клас якості вираховується по нижчому із показників.

2. Для окремих деревних і чагарникових порід, що мають ендемічне (місцеве) розташування, розробляють місцеві нормативи оцінки якості, які затверджує центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства 

  

АКТ
переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі

по _____________________________ _____________________________________ 
(структурний підрозділ)                                             (власник лісів (лісокористувач))
станом на _______________ року  

Комісія у складі ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
провела атестацію природного поновлення і перевела у вкриті лісовою рослинністю землі такі ділянки 

Уро-
чище 

Квар-
тал 

Виділ 

Площа (до 0,1 га) 

Тип лісо-
рослин-
них умов 

Рік вирощу-
вання (зали-
шено) 

Катего-
рія лісо-
куль-
турної площі 

Склад насад-
ження 

Головні породи 

Розмір однієї пробної площі, м2 

Наявність дерев головних порід на пробній площі, шт. 

Кількість життєздатного підросту головних порід, тис. шт./га 

Повно-
та 

Розмі-
щення під-
росту, % 

Запас на 1 га, м3 

Клас якості, га 

Намічені господар-
ські заходи 

серед-
нє 

всього 

в тому числі 

1-й 

2-й 

3-й 

насін-
нєве 

парост-
кове 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підписи: 

1. _______________ ___________________ 

4. ________________ ___________________ 

  

2. _______________ ___________________ 

5. ________________ ___________________ 

  

3. _______________ ___________________ 

6. ________________ ___________________ 

 

ЗВІТ
про переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі

по _________________________________ _____________________________________ у _________ році
(структурний підрозділ)                                         (власник лісів (лісокористувач)) 

Вік і рік вирощування 

Площа, залишена під природне поновлення 

Прийнято із сторони 

Передано на сторону 

Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі 

Загинуло і списано 

Наявність на кінець року (на 31.12.20__) 

всього 

в тому числі у звітному році 

всього 

з них за класами якості, га 

всього 

в т. ч. у звітному році 

всього 

в т. ч. поновлення головною породою успішне 

всього, га 

в т. ч. із сприянням природному поновленню 

1-й 

2-й 

3-й 

10 

11 

12 

13 

14 

1-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9-й ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10-й _____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього, га 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11-й і старші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом, га/% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісничий _________________________
                                                (П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

___________
(дата) 

 

КНИГА ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ

по _____________________________________ ___________________________________________________
(структурний підрозділ)                                                       (власник лісів (лісокористувач)) 

N
з/п 

N проекту 

Рік, сезон проведення 

Квартал 

Виділ 

Площа, (до 0,1 га) 

Характеристика ділянки 

Залишено під природне поновлення, га 

в тому числі: 

категорія площі 

склад насадження до рубки 

тип лісорослинних умов 

кількість пеньків, шт./га 

розробка лісосіки із збереженням природного поновлення, га 

виконання заходів із сприяння природному поновленню 

всього, га 

в тому числі: 

механізоване розпушування ґрунту, га 

залишення дерев насінників, шт. 

огороджування, га, інші заходи 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Результати технічного приймання 

Догляд за природним поновленням, рік, га, вид догляду 

Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі 

Відмітка про незадовільне поновлення лісу, га Вказати причини. Намічені заходи 

стан 

Рік, N акта, дата 

Головна порода 

Вік 

Кількість головної породи, тис. шт. 

Середня висота головної породи, м 

Склад насадження, повноти 

Клас якості 

дуже добрий 

добрий 

задовільний 

I клас 

II клас 

III клас 

на 1 га 

на всю площу 

тис. шт./га 

тис. шт./на всю площу 

тис. шт./га 

тис. шт./на всю площу 

тис. шт./га 

тис. шт./на всю площу 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ РОБІТ
за 20____ р.

по __________________________________________________
(лісокористувач) 

N
рядка