Идет загрузка документа (634 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством Норвегия

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 24.06.2010

УГОДА
про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.06.2010
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 07.12.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.06.2012 

Офіційний переклад.

Стаття 1
Сфера дії

Ця Угода, яка стосується торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та Королівством Норвегія (далі - Норвегія) (далі - Сторони), укладається на додаток до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (далі - Угода про вільну торгівлю), яку підписано 24 червня 2010 року і, зокрема, відповідно до статті 2.1 Угоди про вільну торгівлю. Ця Угода є частиною документів, якими створюється зона вільної торгівлі між Україною та державами ЄАВТ.

Стаття 2
Сфера застосування

Ця Угода застосовується до заходів, які прийняті чи підтримуються Сторонами стосовно сільськогосподарської продукції, що:

a) класифікується в главах 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування (далі - ГС) і не включається до додатків II або III до Угоди про вільну торгівлю, а також

b) охоплюється додатком І до Угоди про вільну торгівлю.

Стаття 3
Тарифні поступки

Україна повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить з Норвегії та яку зазначено в додатку I до цієї Угоди. Норвегія повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить з України та яку зазначено в додатку II до цієї Угоди.

Стаття 4
Правила визначення походження товарів та порядок митного проходження

1. Правила визначення походження товарів та положення про співробітництво в митних справах, які містяться в Протоколі про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю, повинні застосовуватися до цієї Угоди, крім випадків, передбачених у пункті 2. Будь-які посилання на "держави ЄАВТ" у цьому Протоколі повинні розумітись як такі, що стосуються Норвегії.

2. Для цілей цієї Угоди застосовуються mutatis mutandis статті 3 й 4 Протоколу про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю з визнанням лише двосторонньої кумуляції між Сторонами.

Стаття 5
Переговори

Сторони розглядають будь-які труднощі, які можуть виникнути в їхній торгівлі сільськогосподарською продукцією, а також докладають зусиль для пошуку відповідних рішень.

Стаття 6
Дальша лібералізація

Сторони зобов'язуються продовжувати докладати зусиль для досягнення дальшої лібералізації їхньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, беручи до уваги структуру такої торгівлі між ними, особливу чутливість такої продукції та розвиток сільськогосподарської політики з кожного боку. Сторони на вимогу кожної Сторони повинні проводити консультації для досягнення цієї цілі, у тому числі через поліпшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасування мита на сільськогосподарську продукцію й через розширення переліку сільськогосподарської продукції, яку охоплює ця Угода.

Стаття 7
Положення Угоди про вільну торгівлю

Такі положення Угоди про вільну торгівлю повинні застосовуватися між Сторонами Угоди: статті 1.4 (Територіальне застосування), 1.5 (Центральні, регіональні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування), 1.6 (Прозорість), 2.6 (Обмеження імпорту й експорту), 2.8 (Санітарні та фітосанітарні заходи), 2.9 (Технічне регулювання), 2.12 (Державні торговельні підприємства), 2.16 (Двосторонні захисні заходи), 2.17 (Загальні винятки), 2.18 (Винятки безпеки), а також глава 9 (Вирішення спорів). Цим вони вводяться до змісту та є частиною цієї Угоди, mutatis mutandis.

Стаття 8
Захисні заходи у сфері сільського господарства

1. Захисні заходи стосовно сільськогосподарської продукції, повинні вживатися відповідно до умов, викладених у пункті 1 статті 2.16 Угоди про вільну торгівлю.

2. Захисний захід не повинен уживатися на період, що перевищує один рік, і може складатися з такого:

a) збільшення імпортного мита на відповідну продукцію до рівня, який не перевищує застосовної на момент ужиття захисного заходу ставки мита, що застосовується згідно з режимом найбільшого сприяння на таку продукцію, або

b) уведення тарифної квоти для преференційної торгівлі, яка ґрунтується на історичних обсягах торгівлі за п'ять попередніх років, за винятком значно збільшених обсягів імпорту, які спричинили введення захисного заходу.

3. До вжиття захисного заходу Сторона повинна письмово повідомити іншій Стороні про захисний захід, який повинно бути вжито. У межах 60 днів після повідомлення Сторона, яка повідомила про захисний захід, повинна надати всю необхідну інформацію про такий захисний засіб. На вимогу така Сторона проводить консультації зі Стороною, яка підпадає під дію такого заходу, стосовно умов застосування заходу.

Стаття 9
Набрання чинності та зв'язок між цією Угодою та Угодою про вільну торгівлю

1. Ця Угода набирає чинності в той самий день, коли Угода про вільну торгівлю набирає чинності між Україною та Норвегією. Вона залишається чинною доти, доки Сторони залишаються Сторонами Угоди про вільну торгівлю.

2. З інформаційною метою депозитарій Угоди про вільну торгівлю повинен отримати копію цієї Угоди та ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження цієї Угоди.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином не те вповноважені, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Рейк'явік 24 червня 2010 року у двох оригінальних примірниках англійською мовою.

 

За Україну

За Королівство Норвегія

 

Відповідно до статті 3
Тарифні поступки України

1. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Норвегії та позначені в таблиці позначкою "0", повинні бути скасовані з 1 січня 2012 року.

2. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Норвегії та позначені в таблиці позначкою "3", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 75 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 25 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

3. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Норвегії та позначені в таблиці позначкою "5", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 83 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 67 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року до 34 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2016 року до 17 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2017 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

4. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Норвегії та позначені в таблиці позначкою "7", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 87 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 75 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 62 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2016 року до 37 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2017 року до 25 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2018 року до 12 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2019 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

HS 2007
KN 2002

Опис товарів

Імпортні мита, %, або €/од.

Перехідний період

101101000

- - коні

0

0

101109000

- - інші

0

0

101901100

- - - для забою

5

5

101901900

- - - інші

5

5

101903000

- - віслюки

5

5

101909000

- - мули та лошаки

5

5

102101000

- - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення)

0

0

102103000

- - корови

0

0

102109000

- - інші

0

0

102900500

- - - масою не більше 80 кг

5

7

102902100

- - - - для забою

5

7

102902900

- - - - інші

5

7

102904100

- - - - для забою

5

7

102904900

- - - - інші

15

7

102905100

- - - - - для забою

5

7

102905900

- - - - - інші

5

7

102906100

- - - - - для забою

5

7

102906900

- - - - - інші

5

7

102907100

- - - - - для забою

5

7

102907900

- - - - - інші

5

7

102909000

- - інші

5

7

103100000

- чистопородні племінні тварини

0

0

103911000

- - - свійські види

5

7

103919000

- - - інші

5

7

103921100

- - - - свиноматки масою не менше 160 кг, що опоросилися принаймні один раз

8

7

103921900

- - - - інші

8

7

103929000

- - - інші

8

7

104101000

- - чистопородні племінні тварини

0

0

104103000

- - - ягнята (віком до одного року)

2

5

104108000

- - - інші

2

5

104201000

- - чистопородні племінні тварини

2

5

104209000

- - інші

2

5

105111100

- - - - яєчні породи

0

0

105111900

- - - - інші

0

0

105119100

- - - - яєчні породи

0

0

105119900

- - - - інші

0

0

105120000

- - індики

2

5

105192000

- - - гуси

2

5

105199000

- - - качки та цесарки

2

5

105940010

- - - курчата племінні 90 - 120-денні

0

0

105940090

- - - інші

10

7

105991000

- - - качки

10

7

105992000

- - - гуси

10

7

105993000

- - - індики

10

7

105995000

- - - цесарки

10

7

106110010

- - - для зоопарків

0

0

106110090

- - - інші

10

5

106120010

- - - для зоопарків

0

0

106120090

- - - інші

10

5

106191000

- - - кролі свійські

10

5

106199010

- - - - для зоопарків

0

0

106199090

- - - - інші

10

5

106200010

- - для зоопарків

0

0

106200090

- - інші

10

5

106310010

- - - для зоопарків

0

0

106310090

- - - інші

10

5

106320010

- - - для зоопарків

0

0

106320090

- - - інші

10

5

106391010

- - - - для зоопарків

0

0

106391090

- - - - інші

10

5

106399010

- - - - для зоопарків

0

0

106399090

- - - - інші

10

5

106900010

- - для зоопарків

0

0

106900090

- - інші

10

5

204100000

- туші та половини туш ягнят, свіжі або охолоджені

10

7

204210000

- - туші та половини туш

10

7

204221000

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204223000

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204225000

- - - ноги

10

7

204230000

- - безкісткове

10

7

204300000

- туші та половини туш ягнят, морожені

10

7

204410000

- - туші та половини туш

10

7

204421000

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204423000

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204425000

- - - ноги

10

7

204429000

- - - інші

10

7

204431000

- - - ягнят

10

7

204439000

- - - інші

10

7

204501100

- - - туші та половини туш

10

7

204501300

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204501500

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204501900

- - - ноги та половинки ніг

10

7

204503100

- - - - відруби з кісткою

10

7

204503900

- - - - відруби без кістки

10

7

204505100

- - - туші та половини туш

10

7

204505300

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204505500

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204505900

- - - ноги

10

7

204507100

- - - - відруби з кісткою

10

7

204507900

- - - - відруби без кістки

10

7

206101000

- - для виробництва фармацевтичної продукції

15

7

206109100

- - - печінки

15

7

206210000

- - язики

12

7

206220000

- - печінки

15

7

206291000

- - - для виробництва фармацевтичної продукції

12

7

206300000

- зі свинини, свіжої чи охолодженої

15

7

206410000

- - печінки

10

7

206492000

- - - з домашньої свинини

10

7

206498000

- - - інші

10

7

206801000

- - для виробництва фармацевтичної продукції

15

7

206901000

- - для виробництва фармацевтичної продукції

15

7

206909100

- - - з коней, віслюків, мулів та лошаків

15

7

206909900

- - - з овець та кіз

15

7

207365100

- - - - - - гусей

15

7

207365300

- - - - - - качок і цесарок

15

7

207368100

- - - - - гусяча жирна печінка

15

7

207368500

- - - - - качина жирна печінка

15

7

504000000

Кишки, сечові міхурі та шлунки тварин (інші, ніж риб'ячі), цілі та шматками, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

5

7

506100000

- осеїн та кістки, оброблені кислотою

20

7

506900000

- інші

20

7

511100000

- сперма биків

0

0

511991010

- - - - сухожилля та жили (для медичних цілей)

0

0

511991090

- - - - інші

5

0

511993100

- - - - необроблені

5

5

511993900

- - - - інші

5

5

511998510

- - - - ембріони великої рогатої худоби

0

0

511998590

- - - інші

0

0

601101000

- - гіацинти

5

5

601102000

- - нарциси

5

5

601103000

- - тюльпани

5

5

601104000

- - гладіолуси

5

5

601109000

- - інші

5

5

601201000

- - рослини та корені цикорію

5

5

601203000

- - орхідеї, гіацинти, нарциси й тюльпани

5

5

601209000

- - інші

5

5

602101000

- - винограду

5

5

602109000

- - інші

5

5

602201000

- - живці винограду, щеплені чи укорінені

5

5

602209000

- - інші

5

5

602300000

- рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені

20

5

602401000

- - нещеплені

5

5

602409000

- - щеплені

5

5

602901000

- - міцелій грибів

10

5

602902000

- - рослини ананасу

10

5

602903000

- - рослини овочевих культур, суниці та полуниці

10

5

602904100

- - - - - дерева лісові

15

5

602904500

- - - - - - живці укорінені та молоді рослини

15

5

602904900

- - - - - - інші

15

5

602905100

- - - - - багаторічні рослини

15

5

602905900

- - - - - інші

15

5

602907000

- - - - живці укорінені та молоді рослини, за винятком кактусів

15

5

602909100

- - - - - квіткові рослини з пуп'янками чи квітучі, за винятком кактусів

15

5

602909900

- - - - - інші

15

5

603110010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603110090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603120010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603120090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603130010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603130090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603140010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603140090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603191010

- - - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603191090

- - - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603199010

- - - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603199090

- - - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603900000

- інші

5

5

604101000

- - ягель

10

5

604109000

- - інші

10

5

604912000

- - - різдвяні дерева

10

5

604914000

- - - гілки хвойних дерев

10

5

604919000

- - - інші

10

5

604991010

- - - - з 1 листопада до 30 квітня

5

5

604991090

- - - - з 1 травня до 31 жовтня

10

5

604999010

- - - - з 1 листопада до 30 квітня

5

5

604999090

- - - - з 1 травня до 31 жовтня

10

5

701100000

- насіннєва

2

5

701901000

- - для виробництва крохмалю

10

5

701905000

- - - молода, з 1 січня до 30 червня

10

5

701909000

- - - інша

10

5

703101100

- - - насіннєва

10

5

703101900

- - - інша

10

5

703109000

- - цибуля-шалот

10

5

703200000

- часник

10

5

703900000

- цибуля-порей та інші цибулинні овочі

20

5

704100000

- капуста цвітна та капуста броколі

10

5

704200000

- капуста брюссельська

20

5

704901000

- - капуста білоголова та червоноголова

20

5

704909000

- - інша

20

5

705110000

- - головчасті сорти

20

5

705190000

- - інші

20

5

705210000

- - цикорій звичайний (Cichorium intybus var. foliosum)

20

5

705290000

- - інший

20

5

706100000

- морква та ріпа

20

5

706901000

- - селера коренева

20

5

706903000

- - хрін звичайний (Cochlearia armoracia)

20

5

706909000

- - інші

20

5

707009000

- корнішони

10

5

708100000

- горох (Pisum sativum)

20

5

708200000

- квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

20

5

708900000

- інші бобові овочі

20

5

709200000

- спаржа

20

5

709300000

- баклажани (бадріджани)

20

5

709400000

- селера, інша, ніж селера коренева

20

5

709510000

- - гриби роду Agaricus, свіжі чи охолоджені

20

5

709591000

- - - лисички

20

5

709593000

- - - білі гриби

20

5

709595000

- - - трюфелі

20

5

709599000

- - - інші

10

5

709601000

- - солодкий перець

20

5

709609100

- - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олійно-смолистих барвників

17

5

709609500

- - - для промислового виробництва ефірних олій чи резиноїдів

20

5

709609900

- - - інший

15

5

709700000

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода

15

5

709901000

- - салатні овочі, інші, ніж салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.)

10

5

709902000

- - буряк листовий і артишок іспанський

10

5

709903100

- - - призначені для використання, іншого, ніж виробництво олії

10

5

709903900

- - - інші

10

5

709904000

- - каперси

10

5

709905000

- - фенхель

20

5

709906000

- - цукрова кукурудза

20

5

709907000

- - кабачки

20

5

709908000

- - артишоки

20

5

709909000

- - інші

20

5

710100000

- картопля

15

5

710210000

- - горох (Pisum sativum)

10

5

710220000

- - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10

5

710290000

- - інші

10

5

710300000

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода

20

5

710801000

- - маслини, або оливки

10

5

710805100

- - - перець солодкий

15

5

710805900

- - - інший

15

5

710806100

- - - роду Agaricus

15

5

710806900

- - - інші

15

5

710807000

- - помідори

15

5

710808000

- - артишоки

15

5

710808500

- - спаржа

7

5

710809500

- - інші

15

5

710900000

- овочеві суміші

10

5

711201000

- - призначені для використання, іншого, ніж виробництво олії

5

5

711209000

- - інші

5

5

711400000

- огірки, корнішони

20

5

711590000

- - інші

20

5

711901000

- - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крім солодкого перцю

20

5

711905000

- - - цибуля ріпчаста

20

5

711907000

- - - каперси

5

5

711908000

- - - інші

20

5

711909000

- - овочеві суміші

20

5

712200000

- цибуля ріпчаста

15

5

712310000

- - гриби роду Agaricus

5

5

712320000

- - аурикулярії (Auricularia spp.)

5

5

712330000

- - тремелові гриби (Tremella spp.)

5

5

712390000

- - інші

5

5

712900500

- - картопля, у тому числі нарізана шматками чи скибками, але без будь-якої дальшої обробки

20

5

712901100

- - - гібрид для сівби

20

5

712901900

- - - інша

10

5

712903000

- - помідори

20

5

712905000

- - морква

20

5

712909000

- - інші

20

5

713101000

- - для сівби

0

0

713109000

- - інший

5

5

713200000

- турецький горох

10

5

713310000

- - квасоля видів Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek

15

5

713320000

- - квасоля дрібна червона (адзукі) (Phaseolus або Vigna angularis)

20

5

713331000

- - - для сівби

5

5

713339000

- - - інша

5

5

713390000

- - інші

10

5

713400000

- сочевиця

10

5

713500000

- боби кормові, або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові, або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)

20

5

713900000

- інші

20

5

714101000

- - гранули з муки чи крупів

0

0

714109100

- - - які призначаються для їжі, у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 28 кг, або свіжі та цілі, або без шкірки й морожені, порізані чи непорізані

0

0

714109900

- - - інші

0

0

714201000

- - свіжа, ціла, призначена для їжі

20

5

714209000

- - інша

0

0

714901100

- - - які призначаються для їжі, у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 28 кг, або свіжі та цілі, або без шкірки морожені, порізані чи непорізані

20

5

714901900

- - - інші

20

5

714909000

- - інші

0

0

801110000

- - висушені

0

0

801190000

- - інші

0

0

801210000

- - у шкаралупі

10

7

801220000

- - без шкаралупи

10

7

801310010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

801310090

- - - інші

10

7

801320010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

801320090

- - - інші

5

5

802111010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802111090

- - - - інший

5

5

802119010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802119090

- - - - інший

5

5

802121010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802121090

- - - - інший

5

5

802129010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802129090

- - - - інший

5

5

802210010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802210090

- - - інші

5

5

802220010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802220090

- - - інші

0

0

802310000

- - у шкаралупі

10

7

802320000

- - без шкаралупи

10

7

802400000

- їстівні каштани (Castanea spp.)

5

5

802500000

- фісташки

5

5

802600000

- горіхи макадамії

15

7

802902000

- - горіхи ареки (чи бетель), горіхи коли та пекан

15

7

802905000

- - горішки кедрові

15

7

802908510

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802908590

- - - інші

15

7

803001100

- - плантайни

0

0

803001900

- - інші

0

0

803009000

- сушені

0

0

804100000

- фініки

3

3

804201000

- - свіжий

3

3

804209000

- - сушений

3

3

804300000

- ананаси

3

3

804400000

- авокадо

3

3

804500000

- гуаява, манго та мангостан

0

0

805102000

- - апельсини солодкі, свіжі

0

0

805108000

- - інші

0

0

805201000

- - клементини

0

0

805203000

- - монреаль і сатсума

0

0

805205000

- - мандарини та вілкінги

0

0

805207000

- - танжерини

0

0

805209000

- - інші

0

0

805400000

- грейпфрути, включаючи помело

0

0

805501000

- - лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

0

0

805509000

- - лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0

0

805900000

- інші

0

0

806109000

- - інший

10

7

806201000

- - коринка

0

0

806203000

- - султана

0

0

806209000

- - інший

0

0

807110010

- - - з 1 грудня до 31 березня

0

0

807110090

- - - з 1 квітня до 30 листопада

20

7

807190010

- - - з 1 грудня до 31 березня

0

0

807190090

- - - з 1 квітня до 30 листопада

20

7

807200000

- папая

0

0

808101000

- - яблука для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня

10

7

808108010

- - - з 1 грудня до 31 березня

0

0

808201000

- - - груши для сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня

10

7

808205010

- - - - з 1 грудня до 31 березня

5

7

808205090

- - - - з 1 квітня до 30 листопада

10

7

808209000

- - айва

10

5

809301000

- - нектарини

5

5

809309000

- - інші

5

5

809400500

- - сливи

5

5

809409000

- - терен

5

5

810100000

- суниці та полуниці

17

7

810201000

- - малина

20

7

810209000

- - інші

20

7

810401000

- - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea)

20

7

810403000

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

20

7

810405000

- - плоди рослин видів Vaccіnіum macrocarpon і Vaccinium corymbosum

20

7

810409000

- - інші

20

7

810500000

- ківі

0

0

810600000

- дуріан

10

0

810903000

- - тамаринд, анакардія, личі, джекфрут та саподила

10

0

810904000

- - пасифлора карамбола та пітая

10

0

810905000

- - - чорна смородина

20

7

810906000

- - - червона смородина

20

7

810907000

- - - інші

20

7

810909500

- - інші

10

5

811101100

- - - з вмістом цукру понад 13 %

10

5

811101900

- - - інші

10

5

811109000

- - інші

10

5

811201100

- - - з вмістом цукру понад 13 %

10

5

811201900

- - - інші

10

5

811203100

- - - малина

10

5

811203900

- - - чорна смородина

10

5

811205100

- - - червона смородина

10

5

811205900

- - - шовковиця й ожина, логанові ягоди

10

5

811209000

- - - інші

10

5

811901100

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811901900

- - - - інші

10

5

811903100

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811903900

- - - - інші

10

5

811905000

- - - плоди рослини виду Vaccіnіum myrtіllus

10

5

811907000

- - - плоди рослин видів Vaccinium myrtilloides і Vaccinium angustifolium

10

5

811907500

- - - - вишня кисла (Prunus cerasus)

10

5

811908000

- - - - інші

10

5

811908500

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811909500

- - - інші

10

5

812902000

- - апельсини

20

7

812903000

- - папая

20

7

812904000

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

20

7

812907000

- - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, саподила, пасифлора, карамбола, пітая та тропічні горіхи

20

7

812909800

- - інші

20

7

813100000

- абрикоси

0

0

813200000

- чорнослив

0

0

813401000

- - персики, у тому числі нектарини

12

5

813403000

- - груші

12

5

813405000

- - папая

12

5

813406000

- - тамаринд

12

5

813407000

- - анакардія, личі, джекфрут, саподила, пасифлора карамбола та пітая

12

5

813409500

- - інші

12

5

813501200

- - - - з папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, саподили, пасифлори, карамболи та пітаї

5

5

813501500

- - - - інші

5

5

813501900

- - - з чорносливом

5

5

813503100

- - - з тропічних горіхів

5

5

813503900

- - - інші

5

5

813509100

- - - без чорносливу та інжиру

5

5

813509900

- - - інші

5

5

814000000

Шкірки цитрусових або динь (у тому числі кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їхню тимчасову консервацію

20

5

903000000

Мате

5

5

904110000

- - неподрібнений і немелений

0

0

904120000

- - подрібнений або мелений

0

0

904201000

- - - стручковий перець солодкий

0

0

904203000

- - - інший

0

0

904209000

- - подрібнені або мелені

0

0

905000000

Ваніль

0

0

906110000

- - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0

0

906190000

- - інше

0

0

906200000

- подрібнені або мелені

0

0

907000000

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)

0

0

908100000

- горіх мускатний

0

0

908200000

- маціс

0

0

908300000

- кардамон

0

0

909100000

- насіння анісу чи бодяну

0

0

909200000

- насіння коріандру

0

0

909300000

- насіння куміну

0

0

909400000

- насіння кмину

0

0

909500000

- насіння фенхелю; ягоди ялівцю

0

0

910100000

- імбир

0

0

910201000

- - неподрібнений і немелений

0

0

910209000

- - подрібнений або мелений

0

0

910300000

- турмерик (куркума)

0

0

910911000

- - - неподрібнені та немелені

0

0

910919000

- - - подрібнені або мелені

0

0

910991000

- - - насіння гуньби сінної

0

0

910993100

- - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum)

0

0

910993300

- - - - - інші

0

0

910993900

- - - - подрібнений або мелений

0

0

910995000

- - - лаврове листя

0

0

910996000

- - - каррі

0

0

910999100

- - - - неподрібнені та немелені

0

0

910999900

- - - - подрібнені або мелені

0

0

1001100010

- - насіннєва

0

0

1001100090

- - інша

10

5

1001901000

- - полба для сівби

10

5

1001909100

- - - насіннєві пшениця м'яка та меслин

0

0

1001909900

- - - інші

10

5

1002000000

Жито

20

5

1003001000

- насіннєвий

5

5

1003009000

- інший

5

5

1004000000

Овес

5

5

1005101100

- - - гібриди подвійні та гібриди топ-крос

0

0

1005101300

- - - гібриди потрійні

0

0

1005101500

- - - гібриди прості

0

0

1005101900

- - - інші

0

0

1005109000

- - інша

0

0

1005900000

- інша

10

5

1006101000

- - для сівби

5

5

1006102100

- - - - короткозерний

5

5

1006102300

- - - - середньозерний

5

5

1006102500

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006102700

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006109200

- - - - короткозерний

5

5

1006109400

- - - - середньозерний

5

5

1006109600

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006109800

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006201100

- - - короткозерний

5

5

1006201300

- - - середньозерний

5

5

1006201500

- - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006201700

- - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006209200

- - - короткозерний

5

5

1006209400

- - - середньозерний

5

5

1006209600

- - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006209800

- - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006302100

- - - - короткозерний

5

5

1006302300

- - - - середньозерний

5

5

1006302500

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006302700

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006304200

- - - - короткозерний

5

5

1006304400

- - - - середньозерний

5

5

1006304600

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006304800

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006306100

- - - - короткозерний

5

5

1006306300

- - - - середньозерний

5

5

1006306500

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006306700

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006309200

- - - - короткозерний

5

5

1006309400

- - - - середньозерний

5

5

1006309600

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006309800

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006400000

- рис битий

5

5

1007001000

- гібрид для сівби

2

3

1007009000

- інші

2

3

1008100000

- гречка

20

7

1008200000

- просо

20

7

1008300000

- насіння канаркової трави

5

3

1008901000

- - тритикале

20

7

1008909010

- - - нешліфоване насіння цицанії водяної (Zizania aquatica) для їжі

1

0

1008909090

- - - інші

20

7

1101001100

- - з твердої пшениці

15

7

1101001500

- - з м'якої пшениці та полби

15

7

1101009000

- борошно з меслину

15

7

1102100000

- борошно житнє

20

7

1102201000

- - з вмістом жиру не більше, ніж 1,5 %

20

7

1102209000

- - інше

20

7

1102901000

- - борошно ячмінне

20

7

1102903000

- - борошно вівсяне

20

7

1102905000

- - борошно рисове

20

7

1102909000

- - інше

20

7

1103111000

- - - з твердої пшениці

20

7

1103119000

- - - м'якої пшениці та полби

20

7

1103131000

- - - з вмістом жиру не більше, ніж 1,5 %

20

7

1103139000

- - - інша

20

7

1103191000

- - - жита

20

7

1103193000

- - - ячменю

20

7

1103194000

- - - вівса

20

7

1103195000

- - - рису

20

7

1103199000

- - - інших

20

7

1103201000

- - з жита

20

7

1103202000

- - з ячменю

20

7

1103203000

- - з вівса

20

7

1103204000

- - з кукурудзи

20

7

1103205000

- - з рису

20

7

1103206000

- - з пшениці

20

7

1103209000

- - з інших зернових культур

20

7

1104121000

- - - плющене

20

7

1104129000

- - - у вигляді пластівців

10

7

1104191000

- - - пшениці

20

7

1104193000

- - - жита

20

7

1104195000

- - - кукурудзи

20

7

1104196100

- - - - плющене

20

7

1104196900

- - - - у вигляді пластівців

20

7

1104199100

- - - - пластівці з рису

20

7

1104199900

- - - - інші

10

7

1104222000

- - - лущене

20

7

1104223000

- - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten")

20

7

1104225000

- - - обрушене

20

7

1104229000

- - - тільки подрібнене

20

7

1104229800

- - - інше

20

7

1104231000

- - - лущене, різане або нерізане, подрібнене чи неподрібнене

20

7

1104233000

- - - обрушене

20

7

1104239000

- - - тільки подрібнене

20

7

1104239900

- - - інше

20

7

1104290100

- - - - лущене

20

7

1104290300

- - - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten")

20

7

1104290500

- - - - обрушене

20

7

1104290700

- - - - тільки подрібнене

20

7

1104290900

- - - - інше

20

7

1104291100

- - - - - пшениці

20

7

1104291800

- - - - - інше

20

7

1104293000

- - - - обрушене

20

7

1104295100

- - - - - пшениці

20

7

1104295500

- - - - - жита

20

7

1104295900

- - - - - інше

20

7

1104298100

- - - - - пшениці

20

7

1104298500

- - - - - жита

20

7

1104298900

- - - - - інше

20

7

1104301000

- - пшениці

20

7

1104309000

- - інших зернових культур

20

7

1106100000

- із сушених бобових овочів товарної позиції 0713

20

7

1106201000

- - денатуровані

20

7

1106209000

- - інші

20

7

1106301000

- - з бананів

10

5

1106309000

- - інші

10

5

1107101100

- - - у вигляді борошна

10

5

1107101900

- - - інший

10

5

1107109100

- - - у вигляді борошна

10

5

1107109900

- - - інший

10

5

1107200000

- обсмажений

10

5

1108120000

- - кукурудзяний

10

5

1108199000

- - - інший

15

5

1108200000

- інулін

20

5

1109000000

Клейковина пшенична, суха чи сира

15

5

1201001000

- для сівби

0

0

1201009000

- інші

0

0

1202101010

- - - в упаковках масою нетто 25 кг і більше

0

0

1202101090

- - - інший

5

3

1202109010

- - - в упаковках масою нетто 25 кг і більше

0

0

1202109090

- - - інший

5

3

1202200010

- - в упаковках масою нетто 25 кг і більше

0

0

1202200090

- - інший

5

3

1203000000

Копра

5

3

1204001000

- для сівби

0

0

1204009000

- інше

5

5

1205101000

- - для сівби

0

0

1205109000

- - інше

0

0

1205900010

- - для сівби

0

0

1205900090

- - інше

0

0

1206001000

- для сівби

0

0

1206009100

- - лущене; у лушпинні сірого кольору та з білими смугами

10

5

1207201000

- - для сівби

5

3

1207209000

- - інше

5

3

1207401000

- - для сівби

5

3

1207409000

- - інше

5

3

1207501000

- - для сівби

5

3

1207509000

- - інше

5

3

1207911000

- - - для сівби

5

3

1207919000

- - - інше

5

3

1207991500

- - - для сівби

5

3

1207999100

- - - - насіння конопель

5

3

1207999700

- - - - інші

5

3

1208900000

- інше

5

5

1209100000

- насіння цукрових буряків

5

5

1209210000

- - насіння люцерни

0

0

1209221000

- - - конюшини лучної (Trifolium pratense L.)

0

0

1209228000

- - - інше

0

0

1209231100

- - - костриці лучної (Festuca pratensis Hunds.)

0

0

1209231500

- - - костриці червоної (Festuca rubra L.)

0

0

1209238000

- - - інші

0

0

1209240000

- - насіння тонконогу лучного (Poa pratensis L.)

0

0

1209251000

- - - пажитниці багатоквіткової (Lolium multiflorum Lam.)

0

0

1209259000

- - пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.)

0

0

1209291000

- - - насіння вики; насіння рослин видів (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястиці збірної (Dactylіs glomerata L.); мітлиці (Agrostis)

0

0

1209293500

- - - насіння тимофіївки лучної

0

0

1209295000

- - - насіння люпину

0

0

1209296000

- - - насіння буряків кормових (Beta vulgaris var. alba)

0

0

1209298000

- - - інше

0

0

1209300000

- насіння трав'яних рослин, які вирощують переважно для одержання квіток

0

0

1209911000

- - - насіння кольрабі (Brassica oleracea, var. caulorapa і gongylodes L.)

0

0

1209913000

- - - насіння буряків столових (Beta vulgaris var. conditiva)

0

0

1209919000

- - - інші

0

0

1209991000

- - - насіння лісових дерев

0

0

1209999100

- - - - насіння рослин, які вирощуються в основному для одержання квіток, крім зазначених у товарній підкатегорії 1209300000

0

0

1209999900

- - - - інше

0

0

1210100000

- шишки хмелю, неподрібнені, не розмелені і не у вигляді гранул

20

7

1210201000

- - шишки хмелю подрібнені, розмелені або у вигляді гранул, з високим умістом лупуліну; лупулін

20

7

1210209000

- - інші

20

7

1211200000

- корені женьшеню

0

0

1211300000

- листя коки

0

0

1211400000

- макова соломка

0

0

1211903000

- - боби тонку

0

0

1211908500

- - інші

0

0

1212200000

- морські та інші водорості

15

5

1212993000

- - - плоди ріжкового дерева

15

5

1212994100

- - - - нелущене, неподрібнене або немелене

15

5

1212994900

- - - - інші

15

5

1212997000

- - - інші

15

5

1213000000

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул

20

5

1214100000

- борошно та гранули з люцерни

5

5

1214901000

- - буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові коренеплоди

5

5

1214909000

- - інші

5

5

1301200000

- гуміарабік

0

0

1301900000

- інші

0

0

1302110000

- - опіум

0

0

1501001900

- - інші

20

7

1501009000

- жир свійської птиці

20

7

1502001010

- - топлені, екстраговані або пресовані для виробництва мила

0

0

1502001090

- - інші

12

7

1502009000

- інші

12

7

1503001100

- - для промислового використання

20

7

1503001900

- - інші

20

7

1503003000

- масло тваринне, для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1503009000

- інші

20

7

1505001000

- вовняний жир (жиропіт), сирий

10

5

1505009000

- інші

10

5

1506000000

Інші тваринні жири й масла та їхні фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їхнього хімічного складу

10

5

1508101000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1508109000

- - інші

10

5

1508901000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1508909000

- - інші

10

5

1509101000

- - очищена оливкова олія першого (холодного) пресування

10

5

1509109000

- - інша

10

5

1509900000

- інші

10

5

1510001000

- олії сирі

10

5

1510009000

- інші

20

5

1511101000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1511109000

- - інші

0

0

1511901100

- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1511901900

- - - інші

0

0

1511909100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1511909900

- - - інші

0

0

1512119100

- - - - соняшникова

20

7

1512119900

- - - - сафлорова

20

7

1512191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512199010

- - - - соняшникова

30

7

1512199090

- - - - сафлорова

20

7

1512211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512219000

- - - інші

10

7

1512291000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512299000

- - - інші

10

7

1513111000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513119100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513119900

- - - - інші

0

0

1513191100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513191900

- - - - інші

0

0

1513193000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513199100

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513199900

- - - - - інші

0

0

1513211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513213000

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513219000

- - - - інші

0

0

1513291100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513291900

- - - - інші

0

0

1513293000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513295000

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513299000

- - - - - інші

0

0

1514111000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514119000

- - - інша

5

5

1514191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514199000

- - - інші

5

5

1514911000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514919000

- - - інша

5

5

1514991000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514999000

- - - інші

5

5

1515110000

- - олія сира

20

7

1515191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

7

1515199000

- - - інші

20

7

1515211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1515219000

- - - інша

20

7

1515291000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

7

1515299000

- - - інші

15

7

1515301000

- - для виробництва аміноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полімерних матеріалів

0

0

1515309000

- - інші

0

0

1515501100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515501900

- - - інша

10

5

1515509100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515509900

- - - інші

5

5

1515901110

- - - олія тунгова та її фракції

10

5

1515901190

- - - інші

5

5

1515902100

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515902900

- - - - інша

5

5

1515903100

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515903900

- - - - інші

5

5

1515904000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515905100

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

5

5

1515905900

- - - - - тверді, в іншій упаковці; рідкі

5

5

1515906000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515909100

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

5

5

1515909900

- - - - - тверді, інші; рідкі

5

5

1516101090

- - - інші

20

7

1516109090

- - - інші

20

7

1516209110

- - - - олія оливкова

10

7

1516209120

- - - - олія пальмова

5

7

1516209131

- - - - - олія пальмоядрова

5

7

1516209132

- - - - - олеїн пальмоядровий

5

7

1516209133

- - - - - стеарин пальмоядровий гідрогенізований

5

7

1516209190

- - - - інші

20

7

1516209500

- - - - олії із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасії, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1516209611

- - - - - - - в упаковці масою нетто не більше, ніж 20 кг

5

7

1516209615

- - - - - - - інша

5

7

1516209690

- - - - - - інші

20

7

1516209811

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована

0

0

1516209812

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований

0

0

1516209813

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований

0

0

1516209819

- - - - - - - інші

0

0

1516209821

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного та промислового використання

5

7

1516209822

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

5

7

1516209823

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

5

7

1516209890

- - - - - - інші

10

7

1517909911

- - - - - для додання в тісто (шортенінги), замінники какао-масла, еквіваленти какао-масла, аналоги какао-масла

0

0

1517909919

- - - - - інші

0

0

1518003100

- - сира

10

5

1518003900

- - інша

10

5

1518009100

- - жири, масла й олії тваринні або рослинні та їхні фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 1516

10

5

1518009500

- - - нехарчові суміші та продукти з тваринних і рослинних жирів, масел й олій та їхніх фракцій

20

5

1518009900

- - - інші

20

5

1603001000

- у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 1 кг

0

0

1603008000

- інші

0

0

1702110000

- - з вмістом лактози 99 % чи більше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину

5

5

1702201000

- - кленовий цукор у твердому стані з доданням ароматичних добавок або барвників

5

5

1702209000

- - інші

5

5

1702301000

- - ізоглюкоза

5

5

1702305100

- - - - у вигляді білого кристалічного порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702309100

- - - - у вигляді білого кристалічного порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702401000

- - ізоглюкоза

5

5

1702601000

- - ізоглюкоза

5

5

1702608000

- - сироп інуліновий

5

5

1702903000

- - ізоглюкоза

5

5

1702905000

- - мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп

5

5

1702906000

- - мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом

5

5

1702907500

- - - - у вигляді порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702908000

- - сироп інуліновий

5

5

1703100000

- меляса з тростини

10

5

1703900000

- інша

10

5

1801000000

Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені

0

0

1802000000

Шкаралупи, шкірки та інші відходи какао

5

5

1902203000

- - з вмістом понад 20 % ковбас і аналогічних продуктів з м'яса та м'ясних субпродуктів усіх видів, у тому числі жирів будь-якого виду або походження

20

7

2001100000

- огірки, корнішони

10

5

2001901000

- - мангове чутні

17

5

2001902000

- - плоди роду Capsicum, крім солодких стручкових або пахучих перців

17

5

2001905000

- - гриби

17

5

2001906500

- - маслини, або оливки

17

5

2001907000

- - перець солодкий стручковий

17

5

2001909100

- - тропічні плоди та тропічні горіхи

17

5

2001909300

- - цибуля ріпчаста

17

5

2001909900

- - інші

17

5

2003103000

- - інші

10

5

2003200000

- трюфелі

10

5

2003900000

- інші

10

5

2004101010

- - - в упаковці 1 кг чи більше, не призначена для роздрібної торгівлі

5

5

2004101090

- - - інша

15

5

2004109910

- - - в упаковці 1 кг чи більше, не призначена для роздрібної торгівлі

5

5

2004109990

- - - інша

15

5

2004903000

- - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки

15

5

2004905000

- - горох Pisum sativum і незріла квасоля Phaseolus spp., у стручках

15

5

2004909100

- - - цибуля ріпчаста, піддана лише тепловій обробці

15

5

2004909800

- - - інші

15

5

2005100000

- овочі гомогенізовані

15

5

2005202000

- - - нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання

12

5

2005208000

- - - інша

12

5

2005400000

- горох (Pisum sativum)

12

5

2005510000

- - квасоля лущена

15

5

2005590000

- - інша

15

5

2005600000

- спаржа

15

5

2005701000

- - у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 5 кг

10

5

2005709000

- - інші

10

5

2005910000

- - бамбукові паростки

10

5

2005991000

- - - плоди роду Capsicum, крім солодких стручкових або пахучого перців

7

5

2005992000

- - - каперси

10

5

2005993000

- - - артишоки

7

5

2005994000

- - - морква

10

5

2005995000

- - - овочеві суміші

7

5

2005996000

- - - капуста квашена

10

5

2005999000

- - - інші

10

5

2006001000

- імбир

20

7

2006003100

- - - вишня та черешня

20

7

2006003500

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

20

7

2006009100

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

20

7

2008119400

- - - - - інші

10

5

2008119600

- - - - - обсмажені

10

5

2008119800

- - - - - інші

10

5

2008191100

- - - - тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних горіхів і тропічних плодів

10

5

2008191300

- - - - - мигдаль і фісташки, обсмажені

0

0

2008191900

- - - - - інші

0

0

2008199100

- - - - тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних горіхів і тропічних плодів

10

5

2008199300

- - - - - - мигдаль і фісташки

10

5

2008199500

- - - - - - інші

10

5

2008199900

- - - - - інші

10

5

2008201100

- - - - з вмістом цукру понад 17 %

10

5

2008201900

- - - - інші

10

5

2008203100

- - - - з вмістом цукру понад 19 %

10

5

2008203900

- - - - інші

10

5

2008205100

- - - - з вмістом цукру понад 17 %

10

5

2008205900

- - - - інші

10

5

2008207100

- - - - з вмістом цукру понад 19 %

10

5

2008207900

- - - - інші

10

5

2008209010

- - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи більше

2

0

2008209090

- - - - інші

10

5

2008301100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008301900

- - - - інші

15

5

2008303100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008303900

- - - - інші

15

5

2008305100

- - - - дольки грейпфрута

15

5

2008305500

- - - - мандарини, у тому числі танжерини та сатсуми; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових

15

5

2008305900

- - - - інші

15

5

2008307100

- - - - дольки грейпфрута

15

5

2008307500

- - - - мандарини, у тому числі танжерини та сатсуми; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових

15

5

2008307900

- - - - інші

15

5

2008309010

- - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи більше

2

0

2008309090

- - - - інші

15

5

2008401100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008401900

- - - - - інші

15

5

2008402100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008402900

- - - - - інші

15

5

2008403100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008403900

- - - - інші

15

5

2008405100

- - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008405900

- - - - інші

15

5

2008407100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008407900

- - - - інші

15

5

2008409000

- - - без додання цукру

15

5

2008501100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008501900

- - - - - інші

15

5

2008503100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008503900

- - - - - інші

15

5

2008505100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008505900

- - - - інші

15

5

2008506100

- - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008506900

- - - - інші

15

5

2008507100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008507900

- - - - інші

15

5

2008509200

- - - - 5 кг чи більше

15

5

2008509400

- - - - 4,5 кг чи більше, але менше, ніж 5 кг

15

5

2008509900

- - - - менше, ніж 4,5 кг

15

5

2008601100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008601900

- - - - інші

10

5

2008603100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008603900

- - - - інші

0

0

2008605000

- - - - понад 1 кг

10

5

2008606000

- - - - не більше 1 кг

10

5

2008607000

- - - - 4,5 кг чи більше

10

5

2008609000

- - - - менше, ніж 4,5 кг

10

5

2008701100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008701900

- - - - - інші

15

5

2008703100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008703900

- - - - - інші

15

5

2008705100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008705900

- - - - інші

15

5

2008706100

- - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008706900

- - - - інші

15

5

2008707100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008707900

- - - - інші

15

5

2008709200

- - - - 5 кг чи більше

15

5

2008709800

- - - - менше, ніж 5 кг

15

5

2008801100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008801900

- - - - інші

10

5

2008803100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008803900

- - - - інші

10

5

2008805000

- - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг

10

5

2008807000

- - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більше 1 кг

10

5

2008809000

- - - без додання цукру

10

5

2008921200

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008921400

- - - - - - інші

15

5

2008921600

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008921800

- - - - - - інші

15

5

2008923200

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008923400

- - - - - - інші

15

5

2008923600

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008923800

- - - - - - інші

15

5

2008925100

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008925900

- - - - - - інші

15

5

2008927200

- - - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008927400

- - - - - - - інші

15

5

2008927600

- - - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008927800

- - - - - - - інші

15

5

2008929210

- - - - - - - пюре, концентроване пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008929290

- - - - - - - інші

15

5

2008929300

- - - - - - інші

15

5

2008929400

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008929600

- - - - - - інші

15

5

2008929700

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008929800

- - - - - - інші

15

5

2008991100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008991900

- - - - - інші

15

5

2008992100

- - - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008992300

- - - - - інші

15

5

2008992400

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008992800

- - - - - - - інші

15

5

2008993100

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008993400

- - - - - - - інші

15

5

2008993600

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008993700

- - - - - - - інші

15

5

2008993800

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008994000

- - - - - - - інші

15

5

2008994100

- - - - - імбир

15

5

2008994300

- - - - - виноград

15

5

2008994500

- - - - - сливи та чорнослив

15

5

2008994600

- - - - - плоди пасифлори, або страстоцвіту, гуаяви та тамаринду

15

5

2008994700

- - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пітаї

15

5

2008994900

- - - - - інші

15

5

2008995100

- - - - - імбир

15

5

2008996100

- - - - - плоди пасифлори й гуаяви

15

5

2008996200

- - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пітаї

15

5

2008996700

- - - - - інші

15

5

2008997200

- - - - - - 5 кг чи більше

15

5

2008997800

- - - - - - менше, ніж 5 кг

15

5

2008999100

- - - - - ямс, батат й аналогічні їстівні частини рослин з вмістом крохмалю 5 % чи більше

15

5

2008999910

- - - - - - пюре, концентроване пюре, з тропічних плодів, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008999920

- - - - - - пюре, концентроване пюре, з банана, ківі, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008999990

- - - - - - інші

15

5

2009111100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009111900

- - - - інший

2

3

2009119100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 %

2

3

2009119910

- - - - - концентрований

2

3

2009119920

- - - - - натуральний (невідновлений), без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009119990

- - - - - інший

2

3

2009120010

- - - натуральний (невідновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009120090

- - - інший

2

3

2009191100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009191900

- - - - інший

2

3

2009199100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009199810

- - - - - концентрований

2

3

2009199890

- - - - - інший

5

5

2009210010

- - - натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009210090

- - - інший

5

5

2009291100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009291900

- - - - інший

2

3

2009299100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009299910

- - - - - концентрований

2

3

2009299990

- - - - - інший

5

5

2009311100

- - - - які містять доданий цукор

5

5

2009311910

- - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009311990

- - - - - інші

5

5

2009315100

- - - - - який містить доданий цукор

5

5

2009315900

- - - - - який не містить доданого цукру

5

5

2009319100

- - - - - які містять доданий цукор

5

5

2009319900

- - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009391100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009391900

- - - - інші

2

3

2009393100

- - - - - які містять доданий цукор

5

5

2009393910

- - - - - - концентровані

2

3

2009393990

- - - - - - інші

5

5

2009395100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009395500

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше 30 %

5

5

2009395900

- - - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009399100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009399500

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше 30 %

5

5

2009399900

- - - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009411000

- - - вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009419100

- - - - який містить доданий цукор

10

5

2009419910

- - - - - натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009419990

- - - - - інший

10

5

2009491100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009491900

- - - - інший

2

3

2009493000

- - - - вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009499100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009499300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше 30 %

10

5

2009499910

- - - - - - концентрований

2

3

2009499990

- - - - - - інший

10

5

2009501000

- - який містить доданий цукор

10

5

2009509000

- - інший

10

5

2009611000

- - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009619000

- - - вартістю не більше, ніж 18 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009691100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009691900

- - - - інший

2

3

2009695100

- - - - - концентрований

2

3

2009695900

- - - - - інший

10

5

2009697100

- - - - - - концентрований

2

3

2009697900

- - - - - - інший

10

5

2009699000

- - - - - інший

10

5

2009711000

- - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009719100

- - - - який містить доданий цукор

10

5

2009719900

- - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009791100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009791900

- - - - інший

10

5

2009793000

- - - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009799100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009799300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше 30 %

10

5

2009799900

- - - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009801100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009801900

- - - - інший

10

5

2009803410

- - - - - - сік плодів пасифлори, або страстоцвіту

2

0

2009803420

- - - - - - сік плодів гуаяви та манго

0

0

2009803490

- - - - - - інші

8

5

2009803500

- - - - - інші

2

0

2009803600

- - - - - соки з тропічних плодів

8

5

2009803800

- - - - - інші

2

0

2009805000

- - - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009806100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009806300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше 30 %

10

5

2009806900

- - - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009807100

- - - - - сік з вишень або черешень

10

5

2009807300

- - - - - соки з тропічних плодів

10

5

2009807900

- - - - - інші

10

5

2009808510

- - - - - - - сік плодів пасифлори, або страстоцвіту, і гуаяви

8

5

2009808590

- - - - - - - інші

10

5

2009808600

- - - - - - інші

10

5

2009808800

- - - - - - соки з тропічних плодів

10

5

2009808900

- - - - - - інші

10

5

2009809510

- - - - - - - концентрований

2

0

2009809590

- - - - - - - інший

10

5

2009809600

- - - - - - сік з вишень або черешень

10

5

2009809710

- - - - - - - концентровані

2

0

2009809720

- - - - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

0

2009809790

- - - - - - - інші

10

5

2009809910

- - - - - - - концентровані

2

0

2009809920

- - - - - - - сік банановий, натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

0

2009809990

- - - - - - - інші

10

5

2009901100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009901900

- - - - інші

10

5

2009902100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009902900

- - - - інші

2

3

2009903100

- - - - вартістю не більше, ніж 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009903900

- - - - інші

10

5

2009904100

- - - - - - які містять доданий цукор

10

5

2009904910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009904920

- - - - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009904990

- - - - - - - інші

10

5

2009905100

- - - - - - які містять доданий цукор

10

5

2009905910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009905920

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів, натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009905930

- - - - - - - суміші соків із цитрусових, натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009905990

- - - - - - - інші

10

5

2009907100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009907300

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше 30 %

10

5

2009907910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009907990

- - - - - - - інші

10

5

2009909200

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів

10

5

2009909400

- - - - - - - інші

10

5

2009909500

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів

10

5

2009909600

- - - - - - - інші

10

5

2009909710

- - - - - - - - концентровані

2

3

2009909790

- - - - - - - - інші

10

5

2009909810

- - - - - - - - концентровані

2

3

2009909890

- - - - - - - - інші

10

5

2106903000

- - - сироп з ізоглюкози

5

7

2106905100

- - - - сироп з лактози

5

7

2106905500

- - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину

5

7

2204101100

- - - шампанське

1,5 €/л

7

2204101900

- - - інші

1,5 €/л

7

2204109100

- - - Asti spumante

1,5 €/л

7

2204109900

- - - інші

1,5 €/л

7

2204211000

- - - вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менше, ніж 1 бар, але менше, ніж 3 бар, при температурі 20° C, який обумовлений розчиненим діоксидом вуглецю

0,3 €/л

7

2204211100

- - - - - - - ельзаське

0,3 €/л

7

2204211200

- - - - - - - бордо

0,3 €/л

7

2204211300

- - - - - - - бургундське

0,3 €/л

7

2204211700

- - - - - - - долина Луари

0,3 €/л

7

2204211800

- - - - - - - мозель-саар-рувер

0,3 €/л

7

2204211900

- - - - - - - пфальц

0,3 €/л

7

2204212200

- - - - - - - рейнхесен

0,3 €/л

7

2204212300

- - - - - - - токайське

0,3 €/л

7

2204212400

- - - - - - - лаціо

0,3 €/л

7

2204212600

- - - - - - - тосканське

0,3 €/л

7

2204212700

- - - - - - - трентіно, альто адідже та фріулі

0,3 €/л

7

2204212800

- - - - - - - венето

0,3 €/л

7

2204213200

- - - - - - - вино верде

0,3 €/л

7

2204213400

- - - - - - - пенедес

0,3 €/л

7

2204213600

- - - - - - - ріоя

0,3 €/л

7

2204213700

- - - - - - - валенсія

0,3 €/л

7

2204213800

- - - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204214200

- - - - - - - бордо

0,3 €/л

7

2204214300

- - - - - - - бургундське

0,3 €/л

7

2204214400

- - - - - - - божоле

0,3 €/л

7

2204214600

- - - - - - - кот дю рон

0,3 €/л

7

2204214700

- - - - - - - лангедок-русільйон

0,3 €/л

7

2204214800

- - - - - - - долина Луари

0,3 €/л

7

2204216200

- - - - - - - П'ємонт

0,3 €/л

7

2204216600

- - - - - - - тосканське

0,3 €/л

7

2204216700

- - - - - - - трентіно й альто адідже

0,3 €/л

7

2204216800

- - - - - - - венето

0,3 €/л

7

2204216900

- - - - - - - дао, берада й дуро

0,3 €/л

7

2204217100

- - - - - - - Навара

0,3 €/л

7

2204217400

- - - - - - - пенедес

0,3 €/л

7

2204217600

- - - - - - - ріоя

0,3 €/л

7

2204217700

- - - - - - - вальдепеніас

0,3 €/л

7

2204217800

- - - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204217900

- - - - - - білі

0,3 €/л

7

2204218000

- - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218100

- - - - - - - токайське

0,3 €/л

7

2204218200

- - - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218300

- - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218400

- - - - - - білі

0,3 €/л

7

2204218500

- - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218700

- - - - - марсала

0,3 €/л

7

2204218800

- - - - - самос і мускат лемнос

0,3 €/л

7

2204218900

- - - - - портвейн

0,3 €/л

7

2204219100

- - - - - мадера й мускатель сетюбаль

0,3 €/л

7

2204219200

- - - - - херес

0,3 €/л

7

2204219400

- - - - - інші

0,3 €/л

7

2204219500

- - - - - портвейн

0,3 €/л

7

2204219600

- - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль

0,3 €/л

7

2204219800

- - - - - інші

0,3 €/л

7

2204219900

- - - - з фактичною концентрацією спирту більше, ніж 22 % об.

0,3 €/л

7

2204291000

- - - вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менше 1 бар, але менше, ніж 3 бар, при температурі 20° C, який обумовлений розчиненим діоксидом вуглецю

0,4 €/л

7

2204291100

- - - - - - - токайське

0,4 €/л

7

2204291200

- - - - - - - бордо

0,4 €/л

7

2204291300

- - - - - - - бургундське

0,4 €/л

7

2204291700

- - - - - - - долина Луари

0,4 €/л

7

2204291800

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204294200

- - - - - - - бордо

0,4 €/л

7

2204294300

- - - - - - - бургундське

0,4 €/л

7

2204294400

- - - - - - - божоле

0,4 €/л

7

2204294600

- - - - - - - кот дю рон

0,4 €/л

7

2204294700

- - - - - - - лангедок-русільйон

0,4 €/л

7

2204294800

- - - - - - - долина Луари

0,4 €/л

7

2204295800

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204296200

- - - - - - - Сицилія

0,4 €/л

7

2204296400

- - - - - - - венето

0,4 €/л

7

2204296500

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204297100

- - - - - - - пуглія

0,4 €/л

7

2204297200

- - - - - - - Сицилія

0,4 €/л

7

2204297500

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204297700

- - - - - - - токайське

0,4 €/л

7

2204297800

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204298200

- - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204298300

- - - - - - білі

0,4 €/л

7

2204298400

- - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204298700

- - - - - марсала

0,4 €/л

7

2204298800

- - - - - самос і мускат лемнос

0,4 €/л

7

2204298900

- - - - - портвейн

0,4 €/л

7

2204299100

- - - - - мадера і мускатель сетюбаль

0,4 €/л

7

2204299200

- - - - - херес

0,4 €/л

7

2204299400

- - - - - інші

0,4 €/л

7

2204299500

- - - - - портвейн

0,4 €/л

7

2204299600

- - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль

0,4 €/л

7

2204299800

- - - - - інші

0,4 €/л

7

2204299900

- - - - з фактичною концентрацією спирту більше, ніж 22 % об.

0,4 €/л

7

2204301000

- - в процесі бродіння або бродіння якого зупинено по-іншому, ніж доданням спирту

10

5

2204309200

- - - - концентроване

10

5

2204309400

- - - - інше

10

5

2204309600

- - - - концентроване

10

5

2204309800

- - - - інше

10

5

2206001000

- пікет

0,1 €/л

3

2206003100

- - - сидр і перрі

0,1 €/л

3

2206003900

- - - інші

0,1 €/л

3

2206005100

- - - - сидр і перрі

0,1 €/л

3

2206005900

- - - - інші

0,1 €/л

3

2206008100

- - - - сидр і перрі

0,1 €/л

3

2206008900

- - - - інші

0,1 €/л

3

2301100000

- борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів; шкварки

0

0

2302101000

- - з вмістом крохмалю не більше, ніж 35 %

20

7

2302109000

- - інші

20

7

2302301000

- - з вмістом крохмалю не більше, ніж 28 %, і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не перевищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крізь сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи більше

20

7

2302309000

- - інші

20

7

2302400200

- - - з вмістом крохмалю не більше, ніж 35 %

20

7

2302400800

- - - інші

20

7

2302401000

- - - з вмістом крохмалю не більше, ніж 28 %, і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не превищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крізь сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи більше

20

7

2302409000

- - - інші

20

7

2302500000

- бобових

20

7

2303101100

- - - понад 40 %

20

7

2303101900

- - - не більше 40 %

20

7

2303109000

- - інші

20

7

2303201000

- - буряковий жом

20

7

2303209000

- - інші

20

7

2303300000

- барда та інші відходи й залишки від пивоваріння та винокуріння

20

7

2304000000

Макуха та інші тверді відходи й залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

0

0

2306900500

- - із зародків зерен кукурудзи (корну)

20

7

2306901100

- - - - з вмістом 3 % або менше оливкової олії

20

7

2306901900

- - - - з вмістом понад 3 % оливкової олії

20

7

2306909000

- - - інші

20

7

2307001100

- - із загальною концентрацією спирту не більше 7,9 %, з вмістом сухої речовини не менше 25 %

20

7

2307001900

- - інші

20

7

2307009000

- винний камінь

20

7

2308001100

- - із загальною концентрацією спирту не більше 4,3 %, з вмістом сухої речовини не менше 40 %

20

7

2308001900

- - інші

20

7

2308004000

- жолуді та кінські каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших плодів, крім виноградних

20

7

2308009000

- інші

20

7

2309101100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом молочних продуктів менше, ніж 10 %

5

5

2309101300

- - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

5

5

2309101500

- - - - - з вмістом 50 % чи більше, але менше, ніж 75 % молочних продуктів

5

5

2309101900

- - - - - з вмістом 75 % чи більше молочних продуктів

5

5

2309103100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

5

5

2309103300

- - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

5

5

2309103900

- - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

5

5

2309105100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

5

5

2309105300

- - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

5

5

2309105900

- - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

5

5

2309107000

- - - без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів

5

5

2309109000

- - інші

5

5

2309902000

- - продукти, зазначені в Додатковій примітці 5 до цієї групи

10

5

2309903100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

10

5

2309903300

- - - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

10

5

2309903500

- - - - - - з вмістом 50 % чи більше, але менше, ніж 75 % молочних продуктів

10

5

2309903900

- - - - - - з вмістом 75 % чи більше молочних продуктів

10

5

2309904100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

10

5

2309904300

- - - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

10

5

2309904900

- - - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

10

5

2309905100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

10

5

2309905300

- - - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

10

5

2309905900

- - - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

10

5

2309907000

- - - - без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів

10

5

2309909100

- - - - буряковий жом з добавкою меляси

10

5

2309909500

- - - - - з вмістом 49 % чи більше хлориду холіну на органічній або неорганічній основі

10

5

2309909910

- - - - - - попередні суміші

2

5

2309909990

- - - - - - інші

10

5

2401101000

- - - типу Вірджинія теплового сушіння

1

0

2401102000

- - - світлий типу Берлей (у тому числі гібриди) тіньового сушіння

1

0

2401103000

- - - світлий типу Мериленд тіньового сушіння

1

0

2401104100

- - - - типу Кентуккі

1

0

2401104900

- - - - інший

1

0

2401105000

- - - тютюн світлий тіньового сушіння

1

0

2401106000

- - - тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння

1

0

2401107000

- - - тютюн темний тіньового сушіння

1

0

2401108000

- - - тютюн теплового сушіння

1

0

2401109000

- - - інший тютюн

1

0

2401201000

- - - типу Вірджинія теплового сушіння

1

0

2401202000

- - - світлий типу Берлей (у тому числі гібриди) тіньового сушіння

1

0

2401203000

- - - світлий типу Мериленд тіньового сушіння

1

0

2401204100

- - - - типу Кентуккі

1

0

2401204900

- - - - інший

1

0

2401205000

- - - тютюн світлий тіньового сушіння

1

0

2401206000

- - - тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння

1

0

2401207000

- - - тютюн темний тіньового сушіння

1

0

2401208000

- - - тютюн теплового сушіння

1

0

2401209000

- - - інший тютюн

1

0

2401300000

- тютюнові відходи

1

0

2402100000

- сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили, з вмістом тютюну

10

7

2402201000

- - з вмістом гвоздики

1,5 € / 1000 ps

7

2402209010

- - - сигарети без фільтра, цигарки

1,5 € / 1000 ps

7

2402209020

- - - сигарети з фільтром

1,5 € / 1000 ps

7

2402900000

- інші

20

7

2403101000

- - у первинних упаковках масою нетто не більше 500 г

20

5

2403109000

- - інший

20

5

2403910000

- - "гомогенізований" або "відновлений" тютюн

1,8 €/кг

5

2403991000

- - - жувальний і нюхальний тютюн

1,8 €/кг

5

2403999000

- - - інший

1,8 €/кг

5

2905441100

- - - - з вмістом D-манітолу 2 % або менше в перерахунку на вміст D-глюцитолу

5,5

5

2905441900

- - - - інший

5,5

5

2905449900

- - - - інший

5,5

5

2905450000

- - гліцерин (1,2,3-триоксипропан)

5,5

5

3301131000

- - - недетерпенізована

6,5

7

3301139000

- - - детерпенізована

6,5

7

3301192010

- - - - з лайму та бергамоту

6,5

7

3301198010

- - - - з лайму та бергамоту

6,5

7

3301241000

- - - недетерпенізована

6,5

7

3301249000

- - - детерпенізована

6,5

7

3301251000

- - - недетерпенізовані

6,5

7

3301259000

- - - детерпенізовані

6,5

7

3301291100

- - - - недетерпенізовані

6,5

7

3301293100

- - - - детерпенізовані

6,5

7

3301294100

- - - - недетерпенізовані

6,5

7

3301297100

- - - - - герані, ветиверії, жасміну

6,5

7

3301297900

- - - - - лаванди або лавандину

6,5

7

3301299100

- - - - - інші

6,5

7

3301300000

- резиноїди

6,5

7

3301901000

- - терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій

6,5

7

3301902100

- - - з локриці та хмелю

6,5

7

3301903000

- - - інші

6,5

7

3301909000

- - інші

6,5

7

3302101000

- - - - з вмістом більше, ніж 0,5 % об. спирту

5

7

3302102100

- - - - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози або крохмалю, або з вмістом менше, ніж 1,5 % молочних жирів, менше, ніж 5 % цукрози або ізоглюкози, менше, ніж 5 % глюкози або крохмалю

5

7

3302102900

- - - - - інші

5

7

3302104000

- - - інші

5

7

3501101000

- - для виробництва регенерованих текстильних волокон

5

5

3501105000

- - для промислових цілей, крім виробництва харчових продуктів або корму для тварин

5

5

3501109000

- - інші

5

5

3501901000

- - клеї казеїнові

5

5

3501909000

- - інші

5

5

3502111000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для інших цілей, крім харчових

2

3

3502119000

- - - інший

2

3

3502191000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для інших цілей

5

5

3502199000

- - - інший

5

5

3502201000

- - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для інших цілей

5

5

3502209100

- - - висушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластівцях, порошку)

5

5

3502209900

- - - інший

5

5

3502902000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки для інших цілей

5

5

3502907000

- - - інші

5

5

3502909000

- - альбумінати та інші похідні альбумінів

5

5

3503001000

- желатин та його похідні

10

5

3503008010

- - клей кістковий гранульований та лускоподібний

6,5

5

3503008090

- - інші

5

5

3504000000

Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та їх похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок із шкіри, хромований або не хромований

5

0

3505101000

- - декстрини

5

5

3505105000

- - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифіковані або етерифіковані)

5

5

3505109000

- - - інші

5

5

3505201000

- - з вмістом менше, ніж 25 % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505203000

- - з вмістом 25 % чи більше, але менше, ніж 55 % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505205000

- - з вмістом 55 % чи більше, але менше, ніж 80 % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505209000

- - з вмістом 80 % чи більше крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3809101000

- - з вмістом цих речовин менше, ніж 55 %

5

5

3809103000

- - з вмістом цих речовин 55 % чи більше, але менше, ніж 70 %

5

5

3809105000

- - з вмістом цих речовин 70 % чи більше, але менше, ніж 83 %

5

5

3809109000

- - з вмістом цих речовин 83 % чи більше

5

5

3823110000

- - стеаринова кислота

1

0

3823120000

- - олеїнова кислота

1

0

3823130000

- - жирні кислоти талової олії

5

5

3823191000

- - - дистильовані жирні кислоти

5

5

3823193000

- - - жирнокислотний дистилят

5

5

3823199000

- - - інші

5

5

3823700000

- промислові жирні спирти

5

5

3824601100

- - - з вмістом 2 % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

5

7

3824601900

- - - інший

5

7

3824609100

- - - з вмістом 2 % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

5

7

3824609900

- - - інший

5

7

4103200000

- рептилій

3

3

4103300000

- свиней

3

3

4103901000

- - кіз або козенят

3

3

4103909000

- - інші

3

3

4301300000

- ягнята таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

1

3

4301600000

- лисиці, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

5

5

4301807010

- - - тюлені, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

5

5

4301900000

- голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки шкурок, придатні для використання у виробництві хутрових виробів

5

5

5001000000

Кокони шовкопряда, придатні для розмотування

2

0

5002000000

Шовк-сирець (некручений)

2

0

5003000000

Відходи шовкові (у тому числі кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи)

1

0

5202100000

- відходи від прядіння (у тому числі путанка)

1

0

5202990000

- - інші

1

0

5203000000

Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню

5

7

5301210000

- - м'яте або тіпане

1

0

5301290000

- - інше

1

0

5301301000

- - пачоси

1

0

5302100000

- волокно конопляне необроблене або вимочене

1

0

5302900000

- інше

2

0

 

Відповідно до статті 3
Тарифні поступки Норвегії

Код ГС

Опис продукції

Зв'язана митна ставка, адвалерна

Зв'язана митна ставка, специфічна

РНС - застосовна митна ставка

Поступки Норвегії Україні. Норвезька крона/кг, якщо не зазначено іншого

1

2

3

4

5

6

01.01.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.01.90 8 0

- - Віслюки, мули та лошаки

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.11 0 0

- - Примати

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.12 0 0

- - Кити, дельфіни та білухи (ссавці класу Cetacea); морські корови та дюгоні (ссавці класу Sirenia)

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.19 9 2

- - - - Хутрові тварини, які ніде не зазначені або не включені до інших груп

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.19 9 9

- - - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.20 0 0

- Рептилії (у тому числі змії та морські черепахи)

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.31 0 0

- - Хижі птахи

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.32 0 0

- - Папугоподібні (у тому числі папуги, довгохвості папуги, ара та какаду)

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.39 1 0

- - - Фазани

Вільно

0,60

Вільно

Вільно

01.06.39 9 1

- - - - Страус

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.39 9 9

- - - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

01.06.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

02.08.90 6 0

- - Жаб'ячі лапки

363,0 %

24,64

Вільно

Вільно

04.09.00 0 0

Мед натуральний

356,0 %

24,47

24,47

21,00

05.01.00 0 0

Людське волосся, необроблене, мите чи немите, очищене чи неочищене; відходи людського волосся

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.02.10 0 0

- Щетина та волосся свиней, кабанів і вепрів та їхні відходи

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.02.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.04.00 0 0

Кишки, сечові міхурі та шлунки тварин (інші, ніж риб'ячі), цілі та шматками, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.05.10 0 0

- Пір'я типу, що використовується для начинення; пух

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.05.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.06.10 0 0

- Осеїн та кістки, оброблені кислотою

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.06.90 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.07.10 0 0

- Слонова кістка; пил та відходи слонової кістки

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.07.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.08.00 0 0

Коралові та схожі матеріали, необроблені або просто підготовлені, але не оброблені іншим чином; мушлі молюсків, панцир ракоподібних або голкошкірих та "морська пінка", необроблені або просто підготовлені, але не вирізьблені за формою, пил та відходи з них

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.10.00 0 0

Сіра амбра, кастореум, цивета та мускус; шпанські мушки; жовч, висушена чи ні; залози та інші тваринні продукти, що використовуються у виробництві фармацевтичної продукції, свіжі, охолоджені, заморожені або іншим чином попередньо збережені.

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.11.10 0 0

- Бичаче сім'я

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.11.99 2 1

- - - - Інше

 

0,36

Вільно

Вільно

05.11.99 4 0

- - - - Інше

 

0,36

Вільно

Вільно

05.11.99 9 1

- - - - - Сім'я овець чи козлів

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.11.99 9 2

- - - - - Сім'я, окрім овець, козлів та великої рогатої худоби

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.11.99 9 3

- - - - - Ембріони великої рогатої худоби

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.11.99 9 4

- - - - - Ембріони овець та кіз

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.11.99 9 5

- - - - - Ембріони інших тварин

Вільно

 

Вільно

Вільно

05.11.99 9 8

- - - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

06.01.10 0 1

- - Голівки та бульби у садівницьких цілях

0,1 %

 

Вільно

Вільно

06.01.10 0 2

- - Бульбові коренеплоди, голівки, верхівки та ризоми у садівницьких цілях

0,1 %

 

Вільно

Вільно

06.01.10 0 9

- - Інше

0,1 %

 

Вільно

Вільно

06.01.20 0 0

- Голівки, бульби, бульбові коренеплоди, голівки, верхівки та ризоми, паростки або квітки; стеблі та коріння цикорію

0,4 %

0,01 S

Вільно

Вільно

06.02.10 1 0

- - - зелених рослин з 15 грудня до 30 квітня

0,5 %

 

Вільно

Вільно

06.02.10 9 1

- - - Інші неукорінені пагінці

0,5 %

 

Вільно

Вільно

06.02.10 9 2

- - - Паростки

0,5 %

 

Вільно

Вільно

06.02.20 0 0

- Прищеплені або неприщеплені види дерев, чагарників та кущів з їстівними фруктами або горіхами

 

0,30

Вільно

Вільно

06.02.30 9 0

- - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

06.02.90 2 0

- - Запаси

1,0 %

 

Вільно

Вільно

06.02.90 3 0

- - - - Самшит, драцена, камелія, араукарія, падуб, лавр, кальмія,магнолія, пальма, гамамаліс, аукуба, білянка, піраканта та странвезія

1,0 %

 

Вільно

Вільно

06.02.90 4 1

- - - - - Дерева та кущі, інші, ніж зазначені вище

1,0 %

 

Вільно

Вільно

06.02.90 4 2

- - - - - Багаторічні рослини

1,0 %

 

Вільно

Вільно

06.02.90 5 0

- - - - - Зелені рослини у горщиках з 15 грудня до 30 квітня, також коли вони імпортуються як частина змішаних груп рослин

1,0 %

 

Вільно

Вільно

06.02.90 8 0

- - - Корені без грудок або інші культурні засоби

1,0 %

 

Вільно

Вільно

06.03.11 1 0

- - - з 1 листопада до 31 березня

0,60

0,60

0,60

Вільно

06.03.12 1 0

- - - Гвоздика садова з 1 листопада до 15 травня

 

0,60

0,60

Вільно

06.03.12 9 0

- - - Інше

249,0 %

4,07 S

0,60

Вільно

06.03.13 0 0

- - Орхідеї

 

0,60

0,60

Вільно

06.03.14 1 0

- - - З 15 грудня до 15 березня

 

0,60

0,60

Вільно

06.03.1921

- - - - Анемон, дрік, мімоза, жовтець та бузок, також коли імпортуються як частини комбінованих букетів тощо

 

0,60

0,60

Вільно

06.03.19 2 2

- - - - Маргаритка та хризантема 1 листопада - 30 квітня, фрезія 1 грудня - 31 березня та тюльпан 1 травня - 31 травня, також коли імпортуються як частини комбінованих букетів тощо

 

0,60

0,60

Вільно

06.03.19 9 1

- - - - Приворотень, антуріум, астра, астильба, волошка, еригерон, гербера, гладіолус, чина, ліатрис, фізостегія, протея, скабіоза, очиток, золотарник, солідастер, страліція, трахеліум та цинія, також коли імпортуються як частини комбінованих букетів тощо

249,0 %

4,07 S

0,60

Вільно

06.03.90 0 0

- Інше

 

0,60

0,60

Вільно

06.04.10 0 0

- Мхи та лишайники

1,2 %

 

Вільно

Вільно

06.04.91 1 0

- - - Адіантум венерине волосся та спаржа з 1 червня до 31 жовтня

67,0 %

1,08 S

67,0 %

Вільно

06.04.91 9 1

- - - - Адіантум венерине волосся та спаржа з 1 листопада до 31 травня

 

0,12

Вільно

Вільно

06.04.91 9 2

- - - - Ялинки

 

0,12

Вільно

Вільно

06.04.91 9 9

- - - - Інше

 

0,12

Вільно

Вільно

06.04.99 0 0

- - Інше

3,9 %

 

Вільно

Вільно

07.02.00 1 1

- З 1 листопада до 9 травня

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.02.00 2 2

- - З 10 травня до 31 травня

142,0 %

12,21

12,21

11,00

07.02.00 2 3

- - З 1 червня до 10 липня

142,0 %

12,21

12,21

11,00

07.02.00 3 0

- З 11 липня до 14 жовтня

145,0 %

8,86

8,86

7,50

07.02.00 4 0

- З 15 жовтня до 31 жовтня

 

1,60

1,60

Вільно

07.03.10 1 2

- - - - Червона ріпчаста цибуля

47,0 %

1,09

1,09

0,89

07.03.10 1 9

- - - - Інше

47,0 %

1,09

1,09

0,89

07.03.10 2 2

- - - - Червона ріпчаста цибуля

85,0 %

2,14

2,14

1,94

07.03.10 2 9

- - - - Інше

85,0 %

2,14

2,14

1,94

07.03.10 3 1

- - - З 1 вересня до 30 червня

81,0 %

9,02

1,09

0,79

07.03.10 3 2

- - - З 1 липня до 31 серпня

81,0 %

9,02

2,14

1,84

07.03.20 0 0

- Часник

 

0,03

Вільно

Вільно

07.03.90 0 1

- - Цибуля-порей

102,0 %

6,66

6,66

5,86

07.03.90 0 2

- - Цибуля-батун

102,0 %

6,66

6,66

5,86

07.03.90 0 9

- - Інші цибулеві овочі

102,0 %

6,66

6,66

5,86

07.04.10 3 1

- - - З 15 жовтня до 30 листопада

 

0,18

0,18

Вільно

07.04.10 4 1

- - - З 1 грудня до 31 травня

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.04.10 5 0

- - Головчаста броколі

 

0,64

0,64

0,24

07.04.20 2 0

- - З 1 червня до 20 вересня

 

0,24

Вільно

Вільно

07.04.90 3 0

- - - З 1 серпня до 30 вересня

 

0,05

Вільно

Вільно

07.04.90 5 0

- - - З 1 серпня до 30 вересня

 

0,05

Вільно

Вільно

07.04.90 6 0

- - Китайська капуста

 

0,64

0,64

Вільно

07.04.90 9 3

- - - Савойська капуста з 1 грудня до 30 червня

219,0 %

9,16

9,16

Вільно

07.04.90 9 9

- - - Інша

219,0 %

9,16

0,80

Вільно

07.05.11 1 2

- - - - - Ціла

226,0 %

16,31

16,31

14,68

07.05.11 1 9

- - - - - Інша

226,0 %

16,31

16,31

14,68

07.05.11 2 2

- - - - - Ціла

147,0 %

10,95

10,95

9,86

07.05.11 2 9

- - - - - Інша

147,0 %

10,95

10,95

9,86

07.05.11 3 0

- - - - З 1 грудня до 28/29 лютого

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.05.11 4 1

- - - - - Ціла

166,0 %

2,09

166,0 %

149,5 %

07.05.11 4 9

- - - - - Інша

166,0 %

2,09

166,0 %

149,5 %

07.05.11 5 1

- - - - - Ціла

74,0 %

1,00

74,0 %

67,0 %

07.05.11 5 9

- - - - - Інша

74,0 %

1,00

74,0 %

67,0 %

07.05.11 6 1

- - - - - Ціла

165,0 %

2,16

165,0 %

148,5 %

07.05.11 6 9

- - - - - Інша

165,0 %

2,16

165,0 %

148,5 %

07.05.11 7 0

- - - - З 1 грудня до 28/29 лютого

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.05.21 1 0

- - - З 1 квітня до 30 листопада

 

0,24

0,24

Вільно

07.05.21 9 0

- - - З 1 грудня до 31 березня

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.05.29 1 1

- - - - Цикорний салат

147,0 %

10,95

10,95

9,86

07.05.29 1 9

- - - - Інше

147,0 %

10,95

10,95

9,86

07.05.29 9 0

- - - З 1 грудня до 31 березня

242,0 %

17,40

Вільно

Вільно

07.06.10 1 1

- - Морква з 1 травня до 31 серпня

76,0 %

2,61

2,61

2,35

07.06.10 2 1

- - Морква з 1 вересня до 30 квітня

38,0 %

1,15

1,15

1,04

07.06.10 3 0

- - Ріпа

63,0 %

3,14

0,80

Вільно

07.06.90 2 0

- - Редиска з 1 квітня до 30 листопада

244,0 %

19,36

19,36

17,42

07.06.90 4 0

- - Салатний буряк

158,0 %

2,56

2,56

2,18

07.06.90 9 9

- - Інше

230,0 %

7,93

0,80

Вільно

07.07.00 1 0

- - З 10 березня до 31 жовтня

120,0 %

7,74

7,74

6,80

07.07.00 2 0

- - З 1 листопада до 30 листопада

 

0,60

0,60

Вільно

07.07.00 3 0

- - З 1 грудня до 9 березня

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.07.00 9 0

- Інше

251,0 %

11,49

11,49

10,00

07.08.10 0 0

- Горох (Pisum sativum)

141,0 %

9,29

9,29

8,36

07.08.20 0 1

- - Зелена квасоля, спаржеві боби, воскова квасоля та волокниста квасоля

50,0 %

5,31

5,31

4,81

07.08.20 0 9

- - Інше

50,0 %

5,31

0,50

Вільно

07.08.90 0 0

- Інші стручкові овочі

 

0,12

0,12

Вільно

07.09.20 1 0

- - З 1 травня до 14 листопада

 

0,08

0,08

Вільно

07.09.20 9 0

- - З 15 листопада до 30 квітня

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.09.30 0 0

- Баклажани

 

0,24

0,24

Вільно

07.09.40 1 0

- - З 1 липня до 31 серпня

204,0 %

5,26

5,26

4,73

07.09.40 2 0

- - З 1 вересня до 30 червня

90,0 %

3,35

3,35

3,03

07.09.51 0 0

- - Гриби роду Пластинчасті

 

0,30

0,30

Вільно

07.09.59 1 0

- - - Трюфелі

 

0,24

Вільно

Вільно

07.09.59 9 0

- - - Інше

 

0,30

0,30

Вільно

07.09.60 1 0

- - - З 1 червня до 30 листопада

 

0,24

0,24

Вільно

07.09.60 2 0

- - - З 1 грудня до 31 травня

 

0,12

0,12

Вільно

07.09.60 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.09.70 2 0

- - З 1 жовтня до 30 квітня

 

0,24

0,24

Вільно

07.09.90 1 0

- - Оливки

 

0,09

0,09

Вільно

07.09.90 2 0

- - Каперси

 

0,60

0,60

Вільно

07.09.90 5 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.09.90 6 0

- - - З 1 червня до 30 листопада

 

0,08

0,08

Вільно

07.09.90 7 0

- - - З 1 грудня до 31 травня

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.09.90 9 1

- - - Цукіні

203,0 %

19,28

0,80

Вільно

07.09.90 9 9

- - - Інше

203,0 %

19,28

0,80

Вільно

07.10.21 0 0

- - Горох (Pisum sativum)

106,0 %

6,26

6,26

5,32

07.10.22 0 9

- - - Інше

216,0 %

12,07

0,50

Вільно

07.10.29 0 0

- - Інше

 

0,24

0,24

Вільно

07.10.30 0 0

- Шпинат, новозеландський шпинат та лебеда шпинатна (садовий шпинат):

139,0 %

13,94

0,80

Вільно

07.10.40 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.10.80 1 0

- - Спаржа та артишок

 

0,15

0,15

Вільно

07.10.80 2 0

- - Цвітна капуста

182,0 %

13,00

13,00

11,05

07.10.80 3 0

- - Кудрява петрушка

106,0 %

6,26

6,26

5,01

07.10.80 4 0

- - Гриби

 

0,60

0,60

Вільно

07.10.80 5 0

- - Цибуля

108,0 %

4,08

4,08

3,46

07.10.80 6 0

- - Селера

170,0 %

8,50

8,50

7,70

07.10.80 9 1

- - - Морква

219,0 %

8,23

8,23

7,41

07.10.80 9 4

- - - Головчаста броколі

219,0 %

8,23

0,80

Вільно

07.10.80 9 5

- - - Солодкий перець

219,0 %

8,23

0,80

Вільно

07.10.80 9 9

- - - Інше

219,0 %

8,23

8,23

7,43

07.11.20 1 0

- - У розсолі

 

0,09

Вільно

Вільно

07.11.20 9 0

- - Інше

 

0,18

Вільно

Вільно

07.11.40 0 0

- Огірки та корнішони

223,0 %

12,92

12,92

11,50

07.11.51 0 0

- - Гриби роду Пластинчасті

106,0 %

2,98

2,98

2,68

07.11.59 0 0

- - Інше

106,0 %

2,98

2,98

2,68

07.11.90 2 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.11.90 4 0

- - Каперси

 

0,06

Вільно

Вільно

07.12.20 0 0

- Цибуля

209,0 %

12,38

Вільно

Вільно

07.12.31 0 0

- - Гриби роду Пластинчасті

 

0,06

Вільно

Вільно

07.12.32 0 0

- - Деревні гриби муер

 

0,06

Вільно

Вільно

07.12.33 0 0

- - Дрожалкові гриби

 

0,06

Вільно

Вільно

07.12.39 0 1

- - - Трюфелі

 

0,06

Вільно

Вільно

07.12.39 0 9

- - - Інше

 

0,06

Вільно

Вільно

07.12.90 1 1

- - - Подрібнені або порізані чи ні, але без подальшого приготування

209,0 %

12,38

12,38

11,14

07.12.90 1 2

- - - Поламані або у порошку

209,0 %

12,38

12,38

11,14

07.12.90 2 0

- - Часник

 

0,03

Вільно

Вільно

07.12.90 4 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.12.90 9 1

- - - Помідори

209,0 %

12,38

Вільно

Вільно

07.12.90 9 2

- - - Морква

209,0 %

12,38

Вільно

Вільно

07.12.90 9 9

- - - Інше, у тому числі суміш овочів

209,0 %

12,38

Вільно

Вільно

07.13.10 0 9

- - Інше

260,0 %

2,51

Вільно

Вільно

07.13.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.13.31 0 0

- - Бобові роду Vigna mungo (лат.), Heeper або Vigna radіata (лат.), Wilczek

260,0 %

2,51

Вільно

Вільно

07.13.32 0 0

- - Маленька червона (Adzuki) квасоля (Phaseolus або Vigna angularis)

260,0 %

2,51

Вільно

Вільно

07.13.33 0 0

- - Квасоля звичайна, у тому числі біла дрібнонасінна квасоля (Phaseolus vulgaris)

260,0 %

2,51

Вільно

Вільно

07.13.39 0 0

- - Інше

260,0 %

2,51

Вільно

Вільно

07.13.40 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.13.50 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

07.13.90 0 0

- Інше

260,0 %

2,51

Вільно

Вільно

07.14.10 9 0

- - Інше

 

0,04

Вільно

Вільно

07.14.20 9 0

- - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

07.14.90 0 0

- Інше

318,0 %

1,74

1,74

1,56

08.01.11 0 0

- - Сушена

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.01.19 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.01.21 0 0

- - У стручках

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.01.22 0 0

- - Лущена

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.01.31 0 0

- - У стручках

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.01.32 0 0

- - Лущена

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.02.11 0 0

- - У стручках

 

0,01

Вільно

Вільно

08.02.12 0 0

- - Лущена

 

0,01

Вільно

Вільно

08.02.21 0 0

- - У стручках

 

0,01

Вільно

Вільно

08.02.22 0 0

- - Лущена

 

0,01

Вільно

Вільно

08.02.31 0 0

- - У стручках

 

0,05

Вільно

Вільно

08.02.32 0 0

- - Лущена

 

0,05

Вільно

Вільно

08.02.40 0 0

- Каштани (Castanea spp.)

 

2,00 H

Вільно

Вільно

08.02.50 0 0

- Фісташки

 

0,24

Вільно

Вільно

08.02.60 0 0

- Горіхи макадамія

 

0,24

Вільно

Вільно

08.02.90 1 0

- - Горіхи-пекан

 

0,03

Вільно

Вільно

08.02.90 9 1

- - - Кедрові горішки

 

0,24

Вільно

Вільно

08.02.90 9 9

- - - Інше

 

0,24

Вільно

Вільно

08.03.00 0 0

Банани, у тому числі плантани, свіжі або висушені.

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.04.10 0 0

- Фініки

 

0,03

Вільно

Вільно

08.04.20 1 0

- - Свіжі

 

0,09

Вільно

Вільно

08.04.20 9 0

- - Інше

 

0,01

Вільно

Вільно

08.04.30 0 0

- Ананаси

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.04.40 0 0

- Авокадо

 

0,04

Вільно

Вільно

08.04.50 0 1

- - Гуава

 

0,04

Вільно

Вільно

08.04.50 0 2

- - Манго

 

0,04

Вільно

Вільно

08.04.50 0 3

- - Мангустан

 

0,04

Вільно

Вільно

08.05.10 9 0

- - Інше

 

0,40 H

Вільно

Вільно

08.05.20 9 0

- - Інше

 

0,40 H

Вільно

Вільно

08.05.40 9 0

- - Інше

 

0,40 H

Вільно

Вільно

08.05.50 2 0

- - - Лимони

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.05.50 3 0

- - - Лайм

 

0,40 H

Вільно

Вільно

08.05.90 9 0

- - Інше

 

0,40 H

Вільно

Вільно

08.06.10 1 1

- - - Столові сорти винограду

 

0,40 H

Вільно

Вільно

08.06.10 1 9

- - - Інше

 

0,40 H

Вільно

Вільно

08.06.10 9 1

- - - Столові сорти винограду

 

0,20 H

Вільно

Вільно

08.06.10 9 9

- - - Інше

 

0,20 H

Вільно

Вільно

08.06.20 0 0

- Сушений

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.07.11 0 0

- - Кавуни

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.07.19 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.07.20 0 0

- Папайя

 

0,12

Вільно

Вільно

08.08.10 1 1

- - З 1 травня до 30 листопада

188,0 %

4,83

4,83

4,20

08.08.10 2 2

- - З 1 грудня до 30 квітня

 

0,03

0,03

Вільно

08.08.20 1 2

- - - З 1 грудня до 10 серпня

 

0,02

0,02

Вільно

08.08.20 2 1

- - - З 11 серпня до 30 листопада

121,0 %

4,41

4,41

4,00

08.08.20 6 0

- - Айва

 

0,09

Вільно

Вільно

08.09.10 1 0

- - З 16 травня до 15 серпня

 

0,06

0,06

Вільно

08.09.10 9 0

- - З 16 серпня до 15 травня

 

0,24

0,24

Вільно

08.09.20 0 1

- - Вишня звичайна (Prunus cerasus)

38,0 %

5,57

5,57

4,73

08.09.20 0 9

- - Інше

38,0 %

5,57

5,57

3,50

08.09.30 1 0

- - - З 16 травня до 15 серпня

 

0,12

0,12

Вільно

08.09.30 2 0

- - - З 16 серпня до 15 травня

 

0,24

0,24

Вільно

08.09.30 3 0

- - - З 16 травня до 15 серпня

 

0,12

0,12

Вільно

08.09.30 9 0

- - - З 16 серпня до 15 травня

 

0,24

0,24

Вільно

08.09.40 1 0

- - - З 15 квітня до 30 червня

 

0,15

0,15

Вільно

08.09.40 2 1

- - - З 1 липня до 20 серпня

 

0,36

0,36

Вільно

08.09.40 3 1

- - - З 21 серпня до 10 жовтня

124,0 %

5,44

5,44

4,24

08.09.40 4 1

- - - З 11 жовтня до 31 жовтня

 

0,72

0,72

Вільно

08.09.40 5 1

- - - З 1 листопада до 14 квітня

 

0,36

0,36

Вільно

08.09.40 6 0

- - Терен

 

0,18

Вільно

Вільно

08.10.10 1 1

- - З 15 квітня до 8 червня

 

0,18

0,18

Вільно

08.10.10 2 3

- - - З 9 червня до 30 червня

80,0 %

7,21

7,21

6,49

08.10.10 2 4

- - - З 1 липня до 9 вересня

80,0 %

7,21

7,21

6,01

08.10.10 2 5

- - - З 10 вересня до 31 жовтня

80,0 %

7,21

1,92

1,63

08.10.10 3 0

- - З 1 листопада до 31 березня

100,0 %

13,29

0,36

Вільно

08.10.10 4 0

- - З 1 квітня до 14 квітня

 

0,36

0,36

Вільно

08.10.20 1 0

- - Малина

100,0 %

13,29

13,29

11,96

08.10.20 9 1

- - - Ожина

 

0,09

Вільно

Вільно

08.10.20 9 9

- - - Інше

 

0,09

Вільно

Вільно

08.10.40 1 0

- - Брусниці

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.10.40 9 0

- - Інше

 

0,09

Вільно

Вільно

08.10.50 0 0

- Ківі

 

0,06

Вільно

Вільно

08.10.60 0 0

- Дуриан

 

0,06

Вільно

Вільно

08.10.90 1 0

- - Морошка

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.10.90 3 0

- - Біла та червона смородина

37,0 %

2,99

2,99

2,39

08.10.90 4 0

- - Аґрус

36,0 %

2,88

2,88

2,50

08.10.90 9 0

- - Інше

 

0,06

Вільно

Вільно

08.11.10 0 1

- - З вмістом домішок цукру або інших підсолоджувачів

128,0 %

8,59

8,59

7,30

08.11.10 0 9

- - Інше

128,0 %

8,59

8,59

7,30

08.11.90 0 1

- - Брусниці

128,0 %

8,59

8,59

6,99

08.11.90 0 2

- - Морошка

128,0 %

8,59

8,59

6,99

08.11.90 0 3

- - Черешня

128,0 %

8,59

8,59

7,54

08.11.90 0 4

- - Чорниці

128,0 %

8,59

8,59

7,54

08.11.90 0 8

- - Інше

128,0 %

8,59

8,59

7,54

08.12.10 0 0

- Черешня

128,0 %

8,59

8,59

7,73

08.12.90 1 0

- - Цитрусові

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.12.90 2 0

- - Абрикоси та персики

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.12.90 3 0

- - Полуниця

128,0 %

8,59

8,59

7,73

08.12.90 9 0

- - Інше

128,0 %

8,59

8,59

7,73

08.13.10 0 0

- Абрикоси

 

0,12

0,12

Вільно

08.13.20 0 0

- Чорнослив

Вільно

 

Вільно

Вільно

08.13.30 0 0

- Яблука

188,0 %

4,83

2,00

Вільно

08.13.40 0 1

- - Чорниці

188,0 %

4,83

3,20

Вільно

08.13.40 0 2

- - Інші фрукти

188,0 %

4,83

0,39

Вільно

08.13.50 1 0

- - Що складаються більшою мірою з горіхів, зазначених у рядку 08.02

 

0,02

Вільно

Вільно

08.13.50 9 1

- - - Суміш виключно горіхів, зазначених у рядку 08.01, або горіхів, зазначених у рядках 08.01 та 08.02

188,0 %

4,83

0,36

Вільно

08.13.50 9 2

- - - Суміш фруктів з рядків 08.01 - 08.06

188,0 %

4,83

0,36

Вільно

08.13.50 9 9

- - - Інші суміші

188,0 %

4,83

0,36

Вільно

08.14.00 0 0

Шкірка цитрусових або баштанових (у тому числі кавунів), свіжа, заморожена, висушена або попередньо збережена у розсолі, у природній мінеральній воді з вмістом сірководню або в інших консервованих розчинах.

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.01.11 0 0

- - Не декофеновані

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.01.12 0 0

- - Декофеновані

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.01.21 0 0

- - Не декофеновані

 

0,43

Вільно

Вільно

09.01.22 0 0

- - Декофеновані

 

0,43

Вільно

Вільно

09.01.90 0 0

- Інше

 

0,15

Вільно

Вільно

09.02.10 0 0

- Зелений чай (не ферментований) в окремих упаковках, вміст яких не перевищує 3 кг

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.02.20 0 0

- Інший тип зеленого чаю (не ферментованого)

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.02.30 0 0

- Чорний чай (ферментований) та частково ферментований чай, в окремих упаковках, вміст яких не перевищує 3 кг

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.02.40 0 0

- Інший тип чорного чаю (ферментованого) та інші типи частково ферментованого чаю

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.03.00 0 0

Парагвайський чай

4,5 %

 

Вільно

Вільно

09.04.11 0 0

- - Неподрібнений, не мелений

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.04.12 0 0

- - Подрібнений або мелений

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.04.20 0 0

- плоди роду Capsicum або роду Pimenta, сухі або подрібнені, або мелені

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.05.00 0 0

Ваніль.

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.06.11 0 0

- - Кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.06.19 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.06.20 0 0

- - Подрібнена або мелена

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.07.00 0 0

Гвоздика (цілий фрукт, частки та стебла).

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.08.10 0 0

- Мускатний горіх

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.08.20 0 0

- Мускатний цвіт

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.08.30 0 0

- Кардамон

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.09.10 0 0

- Насіння анісу або бадьяну

 

0,10

Вільно

Вільно

09.09.20 0 0

- Насіння кориандру

 

0,10

Вільно

Вільно

09.09.30 0 0

- Насіння римського тмину

 

0,10

Вільно

Вільно

09.09.40 0 0

- Насіння тмину

 

0,10

Вільно

Вільно

09.09.50 1 0

- - Фенхель

 

0,10

Вільно

Вільно

09.09.50 2 0

- - Ягоди ялівцю

 

0,04

Вільно

Вільно

09.10.10 0 0

- Імбир

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.10.20 0 0

- Шафран

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.10.30 0 0

- Куркума

 

0,15

Вільно

Вільно

09.10.91 0 0

- - Суміші, зазначені в примітці 1 до цієї глави

 

0,15

Вільно

Вільно

09.10.99 2 0

- - - Каррі

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.10.99 3 0

- - - Ягоди лавру, листя лавру, насіння селери та чебрець

Вільно

 

Вільно

Вільно

09.10.99 9 0

- - - Інше

 

0,15

Вільно

Вільно

ex' 0 0
10.01.10

- Тверда пшениця для приготування макаронних виробів

347,0 %

2,13

2,13

Мито відсутнє в межах квоти двосторонньої тарифної ставки, що стано-вить 10000 тон. Ця квота тарифної ставки може бути відкрита в нових перего-ворах з партне-рами у вільній торгівлі або у СОТ.

10.05.10 0 0

- Насіння

Вільно

 

Вільно

Вільно

10.05.90 1 0

- - Кормове

343,0 %

1,78

1,78

333 % або 1,60

10.05.90 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

10.06.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

10.06.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

10.06.30 1 0

- - Для вживання людиною

 

0,12

Вільно

Вільно

10.06.30 9 9

- - Інше

 

0,04

Вільно

Вільно

10.06.40 1 0

- - Для вживання людиною

 

0,12

Вільно

Вільно

10.06.40 9 9

- - Інше

 

0,04

Вільно

Вільно

10.07.00 9 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

10.08.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

10.08.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

10.08.30 9 0

- - Інше

 

0,09

Вільно

Вільно

11.02.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

11.02.90 0 2

- - - Інше

370,0 %

3,30

Вільно

Вільно

11.03.13 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

11.03.19 2 0

- - - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

11.04.23 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

11.04.29 0 2

- - - - Інше

338,0 %

3,50

Вільно

Вільно

11.04.29 0 4

- - - - Інше

338,0 %

3,50

Вільно

Вільно

11.06.10 9 0

- - Інше

 

0,06

Вільно

Вільно

11.06.30 9 0

- - Інше

 

0,04

Вільно

Вільно

11.07.10 1 0

- - Кормове

339,0 %

3,31

3,31

300 % або 3, 00

11.07.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

11.07.20 1 0

- - Кормове

339,0 %

3,31

3,31

300 % або 3, 00

11.07.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

11.08.11 9 0

- - - - Інше

 

0,54

0,54

Вільно

11.08.12 9 0

- - - - Інше

 

0,54

0,54

Вільно

11.08.14 9 0

- - - - Інше

 

0,13

0,13

Вільно

11.08.19 1 0

- - - Крохмаль для прання

 

0,10

0,10

Вільно

11.08.19 9 0

- - - - - Інше

 

0,54

0,54

Вільно

11.08.20 9 0

- - Інше

 

0,19

0,19

Вільно

11.09.00 1 0

- - Кормове

347,0 %

8,51

8,51

7,66

11.09.00 9 0

- Інше

1,5 %

 

Вільно

Вільно

12.01.00 9 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.02.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.02.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.03.00 9 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.04.00 9 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.05.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.05.90 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.06.00 9 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.07.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.07.40 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.07.50 9 0

- - Інше

 

0,08

Вільно

Вільно

12.07.91 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.07.99 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.08.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.08.90 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.09.10 0 0

- Насіння цукрового буряка

 

0,72

Вільно

Вільно

12.09.30 0 0

- Насіння трав'янистих рослин, культивованих, головним чином, заради їхніх квітів

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.09.91 1 0

- - - Насіння огірку, цвітної капусти, моркви, цибулі, цибулі-шалот, цибулі-порей, петрушки, цикорного салату та салату-латук

 

0,18

Вільно

Вільно

12.09.91 9 1

- - - - Насіння капусти

 

0,72

Вільно

Вільно

12.09.91 9 9

- - - - Інше

 

0,72

Вільно

Вільно

12.09.99 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.10.10 0 0

- Шишки хмелю, немелені, неперетерті, не у гранулах

 

0,08

0,08

Вільно

12.10.20 0 1

- - Шишки хмелю, мелені, перетерті або у гранулах

4,5 %

 

4,5 %

Вільно

12.10.20 0 2

- - Хмелеве борошно

4,5 %

 

4,5 %

Вільно

12.11.20 0 0

- Корені женьшеню

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.11.30 0 0

- Листя кокаїнового куща

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.11.40 0 0

- Макова соломка

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.11.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.12.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.12.91 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

12.12.99 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

13.01.20 0 0

- Аравійська камедь

Вільно

 

Вільно

Вільно

13.01.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

13.02.11 0 0

- - Опіум

4,5 %

 

Вільно

Вільно

13.02.12 0 0

- - З лакриці

Вільно

 

Вільно

Вільно

13.02.13 0 0

- - З шишок

4,5 %

 

Вільно

Вільно

13.02.19 0 0

- - - Суміші рослинних екстрактів для виготовлення напоїв або приготування їжі

3,0 %

 

3,0 %

Вільно

13.02.19 0 5

- - - З алое, касії гіркої, мани, піретруму або кореню рослин, що містять ротенон; екстрактне ефірне масло ванілі

3,0 %

 

Вільно

Вільно

13.02.19 0 9

- - - Інше

3,0 %

 

3,0 %

Вільно

13.02.20 0 0

- Пективні речовини, пектинати та пектати

Вільно

 

Вільно

Вільно

13.02.31 0 0

- - Агар-агар

4,5 %

 

Вільно

Вільно

13.02.32 0 0

- - Клейкі речовини та згущувач, змінені чи ні, що походять з плодів рожкового дерева, насіння рожкового дерева або насіння гуару

Вільно

 

Вільно

Вільно

13.02.39 0 1

- - - Змінені

3,0 %

 

Вільно

Вільно

13.02.39 0 9

- - - Інше

3,0 %

 

Вільно

Вільно

14.01.10 0 0

- Бамбук

Вільно

 

Вільно

Вільно

14.01.20 0 0

- Ротанг

Вільно

 

Вільно

Вільно

14.01.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

14.04.20 0 0

- Бавовняні лінтери

Вільно

 

Вільно

Вільно

14.04.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.02.00 9 0

- Інше

 

0,05

Вільно

Вільно

15.03.00 0 0

Лярд-стеарин, смалець, олеостеарин, олеомаргарин та талове масло, без отримання емульсії, не змішані та не приготовлені іншим чином.

 

0,01

Вільно

Вільно

15.05.00 0 0

Вовняний жир та жирні речовини, одержані з них (у тому числі ланолін).

 

0,02

Вільно

Вільно

15.06.00 2 1

- - Кістковий жир, кісткова олія та копитна олія

 

0,05

Вільно

Вільно

15.06.00 9 9

- - - Інше

 

0,02

Вільно

Вільно

15.07.10 9 0

- - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

15.07.90 9 0

- - Інше

14,4 %

 

14,4 %

7,2 %

15.08.10 9 0

- - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

15.09.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.09.90 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.10.00 9 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.11.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.11.90 9 9

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.12.11 1 0

- - - Кормове

176,0 %

4,88

4,88

160 % або 4,40

15.12.11 9 0

- - - Інше

 

0,05

Вільно

Вільно

15.12.19 1 0

- - - Кормове

176,0 %

4,88

4,88

160 % або 4,40

15.12.19 9 0

- - - Інше

14,4 %

 

14,4 %

Вільно

15.12.21 9 0

- - - Інше

 

0,05

Вільно

Вільно

15.12.29 2 0

- - - - Тверді фракції

14,4 %

 

14,4 %

Вільно

15.12.29 9 9

- - - - Інше

12,7 %

 

12,7 %

Вільно

15.13.11 9 0

- - - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

15.13.19 2 0

- - - - Тверді фракції

14,4 %

 

14,4 %

7,2 %

15.13.19 9 9

- - - - Інше

12,7 %

 

12,7 %

7,2 %

15.13.21 9 0

- - - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

15.13.29 2 0

- - - - Тверді фракції

14,4 %

 

14,4 %

7,2 %

15.13.29 9 9

- - - - Інше

12,7 %

 

12,7 %

7,2 %

15.14.11 9 0

- - - Інше

 

0,05

Вільно

Вільно

15.14.19 9 0

- - - Інше

 

0,05

Вільно

Вільно

15.15.11 9 0

- - - Інше

 

0,05

Вільно

Вільно

15.15.21 9 0

- - - Інше

 

0,05

Вільно

Вільно

15.15.30 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.15.50 2 0

- - - Нерафінована олія

 

0,05

Вільно

Вільно

15.15.90 2 1

- - Олія зі шкаралупи горіха кешью, деревна олія (у тому числі тунгова олія та її фракції) або ойтикова олія, не харчова

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.15.90 3 2

- - Олія жожоба та її фракції, не харчова

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.15.90 7 0

- - - Нерафінована олія

 

0,03

Вільно

Вільно

15.16.10 2 0

- - - Видобута повністю з риби або морських ссавців

5,1 %

 

Вільно

Вільно

15.16.20 2 0

- - - Гідрогенізована касторова олія

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.17.90 9 1

- - - - З вмістом молочних жирів більше, ніж 10 %, але не більше, ніж 15 % за вагою

 

0,02

Вільно

Вільно

15.17.90 9 7

- - - - Їстівні суміші або препарати типу, які використовуються як препарати, що покращують виймання з форми, не зазначені в інших групах

 

0,02

Вільно

Вільно

15.17.90 9 8

- - - - Інше

 

0,02

Вільно

Вільно

15.18.00 2 1

- - Тунгова олія та інша аналогічна деревна олія; ойтикова олія

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.18.00 3 1

- - Сикативна олія

 

0,08

Вільно

Вільно

15.18.00 4 1

- - Лляна олія, варена

 

0,07

Вільно

Вільно

15.18.00 5 1

- - Ліноксин

12,7 %

 

12,7 %

Вільно

15.20.00 9 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.21.10 0 0

- Рослинний воск

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.21.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.22.00 2 0

- - Дегра

Вільно

 

Вільно

Вільно

15.22.00 9 9

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

16.02.20 0 1

- - З гусиної або качиної печінки

363,0 %

43,67

12,5 %

7,2 %

16.03.00 1 0

- Екстракти китового м'яса

 

0,07

Вільно

Вільно

17.01.11 9 0

- - - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

17.01.12 9 0

- - - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

17.01.91 9 0

- - - Інше

 

0,03

Вільно

Вільно

17.01.99 9 1

- - - - Грудками або у порошку

 

0,03

Вільно

Вільно

17.01.99 95

- - - - - У пакетах для роздрібної торгівлі вагою не більше, ніж 24 кг

 

0,03

Вільно

Вільно

17.01.99 9 9

- - - - - Інше (в об'ємних або гуртових упаковках)

 

0,03

Вільно

Вільно

17.02.11 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

17.02.19 9 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

17.02.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

17.02.50 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

17.02.60 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

17.02.90 4 0

- - - Карамель, у тому числі "карамель для фарбування"

 

0,27

0,27

Вільно

17.02.90 9 9

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

17.03.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

17.03.90 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

18.01.00 0 0

Какао-боби, цілі або подрібнені, сирі чи підсмажені.

Вільно

 

Вільно

Вільно

18.02.00 0 0

Шкаралупа, лушпиння, шкірка какао, а також інші відходи какао.

Вільно

 

Вільно

Вільно

18.03.10 0 0

- Не знежирені

Вільно

 

Вільно

Вільно

18.03.20 0 0

- Повністю або частково знежирені

Вільно

 

Вільно

Вільно

18.04.00 0 0

Какао-масло, жир та олія.

Вільно

 

Вільно

Вільно

18.05.00 0 0

Какао-порошок, що не містить домішків цукру або інших підсолоджувачів.

 

0,08

Вільно

Вільно

18.06.10 0 0

- Какао порошок, що містить домішків цукру або інших підсолоджувачів

17,0 %

2,72

2,72

Вільно

19.01.90 1 0

- - Екстракт солоду

412,0 %

4,02

0,40

Вільно

19.04.10 1 0

- - "Кукурудзяні пластівці"

 

0,12

0,12

Вільно

19.04.90 2 0

- - - Інше

9,0 %

 

9,0 %

Вільно

20.01.10 0 1

- - У герметичних упаковках

223,0 %

12,92

12,92

11,50

20.01.90 1 0

- - - Каперси

 

0,60

0,60

Вільно

20.01.90 2 0

- - - Оливки

 

0,30

0,30

Вільно

20.01.90 4 1

- - - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.01.90 6 1

- - - - Солодкий перець (Capsicum annuum var. annuum)

223,0 %

12,92

0,18

Вільно

20.02.10 0 1

- - У герметичних упаковках

151,0 %

12,97

1,50

1,00

20.02.10 0 9

- - Інше

151,0 %

12,97

2,00

Вільно

20.02.90 1 0

- - Томатне пюре або томатна маса, сухий вміст помідорів якої становить не менше 25 % за вагою, що складається виключно з помідорів і води та може містити або не містити сіль чи інші консерванти або приправи, у герметичних упаковках

 

0,21

Вільно

Вільно

20.02.90 9 1

- - - У герметичних упаковках

151,0 %

12,97

Вільно

Вільно

20.02.90 9 9

- - - Інше

151,0 %

12,97

Вільно

Вільно

20.03.10 0 2

- - Культивовані

 

0,60

0,60

Вільно

20.03.10 0 8

- - Інше

 

0,60

0,60

Вільно

20.03.20 0 0

- Трюфелі

 

0,06

Вільно

Вільно

20.03.90 0 1

- - Культивовані

 

0,60

0,60

Вільно

20.03.90 0 9

- - Інше

 

0,60

0,60

Вільно

20.04.90 2 0

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.04.90 9 1

- - - Артишок

288,0 %

34,92

0,20

Вільно

20.05.40 0 3

- - - Інше

181,0 %

11,77

0,20

Вільно

20.05.51 0 0

- - Боби, очищені від шкаралупи

606,0 %

38,01

1,50

Вільно

20.05.59 0 1

- - - Зелена квасоля, спаржеві боби, воскова квасоля та волокниста квасоля

249,0 %

15,64

15,64

13,29

20.05.59 0 9

- - - Інше

249,0 %

15,64

1,50

Вільно

20.05.60 0 0

- Спаржа

 

0,06

0,06

Вільно

20.05.70 0 0

- Оливки

 

0,60

0,60

Вільно

20.05.80 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.05.91 0 0

- - Молоді пагони бамбуку

288,0 %

34,92

Вільно

Вільно

20.05.99 0 1

- - - Каперси; артишок; солодкий перець (Capsicum annuum var. annuum)

288,0 %

34,92

0,20

Вільно

20.05.99 0 9

- - - Інше, у тому числі суміші овочів

288,0 %

34,92

34,92

29,68

20.06.00 1 0

- Імбир

102,0 %

14,96

Вільно

Вільно

20.07.91 1 0

- - - З вмістом домішок цукру або підсолоджувачів

 

0,48

0,48

Вільно

20.07.91 9 0

- - - Інше

 

0,18

0,18

Вільно

20.07.99 0 2

- - - - З абрикос, манго, ківі, персиків або їх сумішей

86,0 %

8,34

0,34

Вільно

20.07.99 0 7

- - - - З абрикос, манго, ківі, персиків або їх сумішей

86,0 %

8,34

0,34

Вільно

20.08.11 1 0

- - - Арахісове масло

6,0 %

 

6,0 %

Вільно

20.08.19 0 0

- - Інше, у тому числі суміші

386,0 %

2,11

0,50

0,30

20.08.20 0 0

- Ананаси

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.08.30 9 1

- - - Мандарини

 

0,18

0,18

Вільно

20.08.30 9 9

- - - Інше

 

0,18

0,18

Вільно

20.08.40 0 0

- Груші

86,0 %

8,34

0,30

Вільно

20.08.50 0 0

- Абрикоси

 

0,05

0,05

Вільно

20.08.70 0 0

- Персики, у тому числі нектарини

 

0,05

0,05

Вільно

20.08.91 9 0

- - - Інше

6,0 %

 

Вільно

Вільно

20.08.92 0 1

- - - Повністю ті, що містять фрукти з рядків 08.03 - 08.10

288,0 %

34,92

1,00

Вільно

20.08.92 0 9

- - - Інші суміші

288,0 %

34,92

34,92

29,68

20.08.99 0 2

- - - Сливи

288,0 %

34,92

0,64

Вільно

20.09.11 1 1

- - - - З градусом Брікса не більше 67

 

0,23

0,23

Вільно

20.09.11 1 9

- - - - Інше

 

0,23

0,23

Вільно

20.09.11 2 0

- - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи більше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.11 3 0

- - - - - Концентровані

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.11 9 1

- - - - З градусом Брікса не більше 67

 

0,08

0,08

Вільно

20.09.11 9 9

- - - - - - Інше

 

0,08

0,08

Вільно

20.09.12 1 0

- - - З вмістом домішок цукру або підсолоджувачів

 

0,23

0,23

0,10

20.09.12 2 0

- - - Інші, в упаковках з вагою брутто 3 кг чи більше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.12 9 0

- - - Інше

 

0,08

0,08

Вільно

20.09.19 1 2

- - - - З градусом Брікса не більше 67

 

0,23

0,23

0,10

20.09.19 1 9

- - - - Інше

 

0,23

0,23

0,10

20.09.19 2 0

- - - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи більше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.19 9 2

- - - - З градусом Брікса не більше 67

 

0,08

0,08

Вільно

20.09.19 9 9

- - - - - Інше

 

0,08

0,08

Вільно

20.09.21 0 0

- - З градусом Брікса не більше 20

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.29 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.31 1 0

- - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи більше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.31 9 1

- - - - З вмістом домішок цукру

 

0,15

0,15

0,l0

20.09.31 9 9

- - - - Інше

 

0,15

0,15

0,l0

20.09.39 1 0

- - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи більше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.39 9 1

- - - - З вмістом домішок цукру

 

0,15

0,15

0,l0

20.09.39 9 9

- - - - Інше

 

0,15

0,15

0,l0

20.09.41 1 0

- - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи більше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.41 9 0

- - - Інше

 

0,10

0,10

Вільно

20.09.49 1 0

- - - В упаковках з вагою брутто 3 кг чи більше

Вільно

 

Вільно

Вільно

20.09.49 9 0

- - - Інше

 

0,10

0,10

Вільно

20.09.50 0 0

- Томатний сік

 

0,15

0,15

0,l0

20.09.61 0 0

- - З градусом Брікса не більше 30

 

0,15

0,15

0,l0

20.09.69 0 0

- - Інше

 

0,15

0,15

0,10

21.01.11 0 0

- - Екстрати, есенції та концентрати

Вільно

 

Вільно

Вільно

21.01.12 0 1

- - - Без вмісту молочних жирів, молочного протеїну, цукру або крохмалю або з вмістом менше, ніж 1,5 % молочного жиру за вагою, 2,5 % молочного протеїну за вагою, 5 % цукру за вагою або 5 % крохмалю за вагою

3,0 %

 

Вільно

Вільно

21.01.12 0 2

- - - Інші препарати на основі кави

3,0 %

 

Вільно

Вільно

21.01.12 0 9

- - - Інше

3,0 %

 

Вільно

Вільно

21.01.20 1 0

- - Екстрати, есенції та концентрати чаю

Вільно

 

Вільно

Вільно

21.01.20 9 1

- - - Препарати на основі чаю або парагвайського чаю

3,0 %

 

Вільно

Вільно

21.01.20 9 4

- - - Інше, без вмісту молочних жирів, молочного протеїну, цукру або крохмалю або з вмістом менше, ніж 1,5 % молочного жиру за вагою, 2,5 % молочного протеїну за вагою, 5 % цукру за вагою або 5 % крохмалю за вагою

3,0 %

 

Вільно

Вільно

21.01.20 9 9

- - - Інше

3,0 %

 

Вільно

Вільно

21.01.30 0 0

- Смажений цикорій та інші смажені замінники кави та їхні екстракти, есенції та концентрати

Вільно

 

Вільно

Вільно

21.02.10 1 0

- - Винні дріжджі

 

0,36

0,36

Вільно

21.02.10 2 0

- - Пекарські дріжджі - рідкі, пресовані або сухі

21,0 %

 

21,0 %

Вільно

21.02.10 9 0

- - Інше

21,0 %

 

21,0 %

Вільно

21.02.20 2 0

- - Інші неактивні дріжджі

21,0 %

 

21,0 %

Вільно

21.02.20 4 0

- - Інші одноклітинні мікроорганізми, мертві, не харчова

Вільно

 

Вільно

Вільно

21.02.30 0 0

- Готові розрихлювачі тіста

 

0,36

0,36

Вільно

21.03.10 0 0

- Соєвий соус

Вільно

 

Вільно

Вільно

21.03.20 1 0

- - Томатний кетчуп

4,0 %

0,37

0,37

Вільно

21.03.30 0 1

- - Гірчичний порошок та борошно

 

0,15

Вільно

Вільно

21.03.30 0 2

- - - З вмістом менше, ніж 5 % домішків цукру за вагою

 

0,15

Вільно

Вільно

21.03.30 0 9

- - - Інше

 

0,15

Вільно

Вільно

21.04.10 1 1

- - - - Сухі

99,0 %

15,27

6,42

Вільно

21.05.00 9 0

- - Інше

28,0 %

2,82

28 %

Вільно

21.06.90 1 0

- - Безалкогольні складові (відомі як "концентровані екстракти") на основі товарів з рядка 13.02 для виготовлення напоїв

4,5 %

 

4,5 %

Вільно

21.06.90 4 1

- - - Драже та пастилки

 

0,30

Вільно

Вільно

21.06.90 4 3

- - - - Жувальна гумка з вмістом нікотину

 

0,30

Вільно

Вільно

21.06.90 4 4

- - - - Інше

 

0,30

Вільно

Вільно

22.01.10 0 0

- Мінеральна вода та газована вода

 

0,06 L

Вільно

Вільно

22.01.90 0 1

- - Питна вода, виставлена на роздрібний продаж

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.01.90 0 9

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.02.10 0 0

- Вода, у тому числі мінеральна вода та газована вода, з вмістом домішок цукру або інших підсолоджувачів чи ароматизаторів

 

0,30

Вільно

Вільно

22.02.90 1 0

- - Безалкогольні вина

 

0,30

Вільно

Вільно

22.02.90 2 0

- - Безалкогольне пиво (пиво міцністю не більше 0,5 % об'єму)

 

0,30

Вільно

Вільно

22.02.90 9 1

- - - Замінники молока на основі зернових або сої

365,0 %

22,44

2,50

Вільно

22.02.90 9 9

- - - Інше

365,0 %

22,44

2,50

Вільно

22.03.00 1 0

- Міцністю з об'ємом не більше 0,5 %, але не більше 0,7 % за об'ємом

 

1,28 L

1,28 L

Вільно

22.03.00 2 0

- Міцністю з об'ємом більше 0,7 %, але не більше 2,75 % за об'ємом

 

1,28 L

1,28 L

Вільно

22.03.00 3 0

- Міцністю з об'ємом більше 2,75 %, але не більше 3,75 % за об'ємом

 

1,28 L

1,28 L

Вільно

22.03.00 4 0

- Міцністю з об'ємом більше 3,75 %, але не більше 4,75 % за об'ємом

 

1,28 L

1,28 L

Вільно

22.03.00 9 0

- Інше

 

1,28 L

1,28 L

Вільно

22.04.10 0 1

- - Міцністю з об'ємом не більше 2,5 %

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.10 0 9

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.21 0 1

- - - Міцністю з об'ємом не більше 2,5 %

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.21 0 9

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.29 0 1

- - - Міцністю з об'ємом не більше 2,5 %

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.29 0 9

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.30 0 2

- - - У бродінні або з бродінням, припиненим іншим чином, ніж за допомогою додавання спирту

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.30 0 3

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.30 0 4

- - - У бродінні або з бродінням, припиненим іншим чином, ніж за допомогою додавання спирту

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.04.30 0 9

- - - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.05.10 0 1

- - Міцністю з об'ємом не більше 2,5 %

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.05.10 0 9

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.05.90 0 1

- - Міцністю з об'ємом не більше 2,5 %

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.05.90 0 9

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.06.00 0 2

- Міцністю з об'ємом більше 0,5 %, але не більше 0,7 % за об'ємом

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.06.00 0 3

- Міцністю з об'ємом більше 0,7 %, але не більше 2,5 % за об'ємом

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.06.00 0 9

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.07.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.07.20 0 0

- Етиловий спирт та інші алкогольні напої, денатуровані, будь-якої міцності

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.20 0 0

- Алкогольні напої, одержані шляхом дистилювання виноградного вина або виноградного жиму

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.30 0 0

- Віскі

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.40 0 0

- Ром та інші алкогольні напої, одержані шляхом дистилювання зброджувального соку цукрової тростини

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.50 0 0

- Джин та ялівцева настоянка

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.60 0 0

- Горілка

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.70 0 0

- Лікери та наливки

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.90 0 3

- - Аквавіт (дистильовані алкогольні напої з ароматизаторами тминового насіння)

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.08.90 0 9

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

22.09.00 0 0

Оцет та замінники оцту, одержані з оцтової кислоти.

 

0,08

0,08

Вільно

23.01.20 1 0

- - Для годування

156,0 %

3,57

Вільно

Вільно

23.01.20 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

23.02.10 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

23.02.40 1 0

- - З рису, в інших цілях, ніж для годування

Вільно

 

Вільно

Вільно

23.02.50 9 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

23.03.10 1 1

- - - З кукурудзи (зерна)

159,0 %

2,96

2,96

Вільно

23.03.10 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.03.20 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.03.30 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.04.00 9 0

- Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.05.00 9 0

- Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.10 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.20 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.30 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.41 9 0

- - - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.49 9 0

- - - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.50 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.60 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.06.90 9 0

- - Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.07.00 9 0

- Інше

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.09.10 9 1

- - - Їжа для собак

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.09.10 9 2

- - - Їжа для котів

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.09.90 3 0

- - - - Для декоративних риб

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.09.90 5 0

- - - - Для домашніх тварин

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

23.09.90 8 0

- - - - Для домашніх тварин

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

24.01.10 0 0

- Тютюн, нестебельчастий (з незламаним листям)

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

24.01.20 0 0

- Тютюн, частково або повністю стебельчастий (зі зламаним листям)

Вільно

Вільно

Вільно

Вільно

24.01.30 0 0

- Тютюнові відходи

Вільно

 

Вільно

Вільно

24.02.10 0 1

- - Сигари

 

12,75

Вільно

Вільно

24.02.10 0 9

- - Інше

 

12,75

Вільно

Вільно

24.02.20 0 0

- Цигарки з вмістом тютюну

 

14,45

Вільно

Вільно

24.02.90 0 0

- Інше

 

12,75

Вільно

Вільно

24.03.10 0 0

- Тютюн для куріння з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-яких пропорціях

 

7,65

Вільно

Вільно

24.03.91 0 0

- - "Гомогенизований" або "відновлений" тютюн

 

7,65

Вільно

Вільно

24.03.99 1 0

- - - Екстракти та есенції тютюну

Вільно

 

Вільно

Вільно

24.03.99 9 1

- - - - Жувальний тютюн та нюхальний тютюн

 

7,65

Вільно

Вільно

24.03.99 9 9

- - - - Інше

 

7,65

Вільно

Вільно

29.05.43 0 0

- - Манітол

2,3 %

 

Вільно

Вільно

29.05.44 0 0

- - Д-глюцитол (сорбітол)

2,3 %

 

Вільно

Вільно

35.03.00 1 0

- Клей

2,1 %

 

Вільно

Вільно

35.03.00 9 0

- Інше

0,9 %

 

Вільно

Вільно

35.04.00 0 0

Пептони та їхні похідні сполуки; інші протеїнові речовини та їхні похідні сполуки, що не зазначені та не включені в інших місцях; гольєвий порошок, хромований чи ні.

2,3 %

 

Вільно

Вільно

35.05.20 0 0

- Клей

3,0 %

 

Вільно

Вільно

41.01.20 0 0

- Цілі шкури та шкіра вагою не більше 8 кг для однієї шкіри при простому висушуванні, 10 кг при в'яленні або 16 кг для свіжої, мокросоленої та іншим чином збереженої шкіри

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.01.50 0 0

- Цілі шкури та шкіра вагою більше 16 кг

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.01.90 0 0

- Інша, у тому числі задня частина, вигини та черево

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.02.10 0 0

- Із шерстю

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.02.21 0 0

- - Засолена

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.02.29 0 0

- - Інша

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.03.20 00

- Рептилій

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.03.30 0 0

- Свиней

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.03.90 0 1

- - Лося або північного оленя

Вільно

 

Вільно

Вільно

41.03.90 0 9

- - Інша

Вільно

 

Вільно

Вільно

43.01.10 0 0

- Норки, ціла, з головою, хвостом чи лапками або без них

Вільно

 

Вільно

Вільно

43.01.30 0 0

- Вівці наступних порід: астраханська, каракульча, каракуль, персидська або аналогічна вівця, китайська, монгольська або тібетська вівця, ціла, з головою, хвостом чи ніжками або без них

Вільно

 

Вільно

Вільно

43.01.60 0 1

- - Голубого песця

Вільно

 

Вільно

Вільно

43.01.60 0 2

- - Чорнобурки

Вільно

 

Вільно

Вільно

43.01.60 0 9

- - Інших видів лисиць

Вільно

 

Вільно

Вільно

43.01.80 0 0

- Інше хутро, ціле, з головою, хвостом чи лапками або без них

Вільно

 

Вільно

Вільно

43.01.90 0 0

- Голови, хвости, лапки або інші шматки чи відрізки, що є придатними для хутряної індустрії

Вільно

 

Вільно

Вільно

50.01.00 0 0

Кокони шовкопрядів, придатні для намотування.

0,6 %

 

Вільно

Вільно

50.02.00 0 0

Шовк-сирець (не кручений).

Вільно

 

Вільно

Вільно

50.03.00 0 0

Відходи шовку (у тому числі кокони, що є непридатними для намотування, сплутана пряжа та розпушений запас).

0,6 %

 

Вільно

Вільно

51.01.11 0 0

- - Стрижена вовна

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.01.19 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.01.21 0 0

- - Стрижена вовна

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.01.29 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.01.30 0 0

- Обвуглена

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.02.11 0 0

- - З кашемірських кіз

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.02.19 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.02.20 0 0

- Грубе тваринне волосся

Вільно

 

Вільно

Вільно

51.03.10 0 0

- Чесана вовна або чесане високоякісне тваринне волосся

 

0,05

Вільно

Вільно

51.03.20 0 0

- Інші відходи вовни або високоякісного тваринного волосся

 

0,05

Вільно

Вільно

51.03.30 0 0

- Відходи грубого тваринного волосся

 

0,05

Вільно

Вільно

52.01.00 0 0

Бавовна, нечесана.

Вільно

 

Вільно

Вільно

52.02.10 0 0

- Порвані відходи (у тому числі відходи ниток)

Вільно

 

Вільно

Вільно

52.02.91 0 0

- - Розпушений запас

Вільно

 

Вільно

Вільно

52.02.99 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

52.03.00 0 0

Бавовна, чесана.

Вільно

 

Вільно

Вільно

53.01.10 0 0

- Лляний котонин, бавовна-сирець або вимочена бавовна

Вільно

 

Вільно

Вільно

53.01.21 0 0

- - Рвана або така, що пройшла обробку у тіпальній машині

Вільно

 

Вільно

Вільно

53.01.29 0 0

- - Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

53.01.30 0 0

- Лляна пакля та відходи

Вільно

 

Вільно

Вільно

53.02.10 0 0

- Справжня конопля, сира або вимочена

Вільно

 

Вільно

Вільно

53.02.90 0 0

- Інше

Вільно

 

Вільно

Вільно

____________

Опрос