Идет загрузка документа (2929 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2010 год

ВР Украины
Закон от 27.04.2010 № 2154-VI
действует с 30.04.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2010 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2010 рік у сумі 267.451.994,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 218.691.258,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.760.736,8 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2010 рік у сумі 324.016.473,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 244.487.144,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 79.529.328,9 тис. гривень.

Затвердити на 2010 рік:

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.679.781,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.367.627,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.312.153,8 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 6.860.672,4 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 809.847,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.824,9 тис. гривень;

фінансування Державного бюджету України у сумі 57.745.369,9 тис. гривень, у тому числі фінансування загального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.238.106,7 тис. гривень та фінансування спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.507.263,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2010 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік належать:

1) податок на додану вартість (крім податкового боргу державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, та надходжень, визначених пунктом 50 статті 6 цього Закону);

2) податок на прибуток підприємств (крім податкового боргу і надходжень розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств у сумі 3.280.265,2 тис. гривень, а також податкового боргу державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі);

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім надходжень від погашення заборгованості дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету);

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору із вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами);

9) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

10) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);

11) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні (крім рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), в тому числі податковий борг та розстрочені податкові зобов'язання з цих платежів;

12) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету;

13) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

14) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

15) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду; скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;

16) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, у тому числі заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств;

17) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

18) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

19) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

20) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок, зазначених у пункті 27 статті 6 та абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 47 цього Закону); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності;

21) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

22) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

23) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

24) плата за виділення номерного ресурсу;

25) 50 відсотків орендної плати за користування майном (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

26) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України;

27) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;

28) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів;

29) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

31) кошти, отримані від учасника-переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

32) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім надходжень, визначених пунктом 25 цієї статті);

33) вивізне мито;

34) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

35) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

36) відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей;

37) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України;

38) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим на будівництво (придбання) житла для окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів, та науково-педагогічних та педагогічних працівників (крім надходжень, визначених пунктом 28 статті 6 цього Закону);

39) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір);

40) плата за надання державних гарантій та користування кредитами (позиками), залученими державою;

41) кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів;

42) плата за використання інших природних ресурсів;

43) 50 відсотків адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами);

44) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

45) збір за спеціальне водокористування;

46) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України;

47) надходження у сумі процентів, нарахованих іноземними банками за коштами на поточних рахунках закордонних дипломатичних установ України;

48) кошти, що надійшли закордонним дипломатичним установам України в рахунок погашення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередні роки;

49) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (крім надходжень з цього платежу у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету в додатку N 1 до цього Закону).

Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж:

нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби), а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах. При цьому рівень стартових цін (без урахування витрат на транспортування, постачання та зберігання) на біржових аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржового аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої та газового конденсату. У разі реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення рівень стартових цін на скраплений газ визначається відповідно до рівня цін на природний газ для населення. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на біржових аукціонах нижче стартових цін не допускається. Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на цих аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої та газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюється Кабінетом Міністрів України;

всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною (яка повинна забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат видобутку та отримання прибутку), затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в абзаці першому частини першої цієї статті.

Установити, що передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених абзацом першим частини першої цієї статті. Відвантаження придбаних на біржових аукціонах нафти сирої та газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.

У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на біржових аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з абзацом другим частини першої цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені абзацом першим частини першої цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням Міністерства палива та енергетики України.

За умови якщо під час чергового біржового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий біржовий аукціон, який проводиться того ж календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої та газового конденсату не відбувся на додатковому біржовому аукціоні або додатковий біржовий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої та газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового біржового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.

Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзаці першому частини першої цієї статті, формується та використовується ресурс природного газу для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого газу) на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.

Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному фонді яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, складає 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

Стаття 4. Установити, що Національний банк України у 2010 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України на загальну суму не менш як 10.000.000 тис. гривень.

Стаття 5. Установити, що у 2010 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині доходів є:

1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

8) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;

9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;

14) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

15) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та кошти за користування установами банків тимчасово вільними коштами вищих та професійно-технічних навчальних закладів, отриманими за надання платних послуг і розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках;

16) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 51 цієї статті);

17) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

18) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

19) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

20) 70 відсотків збору за проведення гастрольних заходів;

21) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім надходжень від погашення заборгованості дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету);

22) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;

23) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

24) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України;

25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету у додатку N 1 до цього Закону;

26) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

27) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;

28) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

29) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

30) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

31) повернення природного газу в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень;

32) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;

33) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

34) кошти від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству промислової політики України та Національному космічному агентству України;

35) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

36) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

37) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

38) кошти від реалізації галузевих резервів (виробничих запасів) цирконію та гафнію, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу;

39) збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками;

40) податковий борг та надходження розстрочених податкових зобов'язань (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток підприємств у сумі 3.280.265,2 тис. гривень;

41) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

42) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (крім податкового боргу та розстрочених податкових зобов'язань з цього платежу);

43) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

44) надходження від погашення заборгованості дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, у сумі не менше 170.000 тис. гривень;

45) податковий борг з податку на додану вартість та податку на прибуток державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі;

46) плата за адміністративні послуги.

Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі, коли це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України;

47) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

48) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім надходжень, визначених пунктом 39 цієї статті);

49) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

50) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);

51) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення.

Стаття 7. Установити, що у 2010 році повернення природного газу в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовується у рахунок погашення зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість із розрахунків з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.

Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Установити, що у 2010 році заборонено відчуження галузевих резервів (виробничих запасів) уранового концентрату, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу. Дозволити Міністерству палива та енергетики України разом з Державним концерном "Ядерне паливо" відчуження галузевих резервів (виробничих запасів) цирконію та гафнію лише на аукціоні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з наступним перерахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету на проведення заходів з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні.

Стаття 9. Установити, що у 2010 році до нормативів, затверджених у додатках N 1 та N 2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328), що належать до абсолютних, із застосуванням коефіцієнта, який діяв у 2009 році, застосовується коефіцієнт 1,143 та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід замість нормативів у грошовому розмірі.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 10. Установити на 31 грудня 2010 року граничний обсяг державного боргу в сумі 308.315.906,3 тис. гривень.

Стаття 11. Установити, що державні запозичення здійснюються в межах встановленого цим Законом граничного обсягу державного боргу. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

У разі зменшення (збільшення) обсягу платежів з погашення державного боргу у зв'язку з поліпшенням (погіршенням) умов на фінансовому ринку порівняно із обсягом, визначеним додатком N 2 до цього Закону, відповідно зменшується (збільшується) обсяг державних запозичень з дотриманням визначеного цим Законом обсягу фінансування державного бюджету за борговими операціями.

Стаття 12. Установити, що у 2010 році державні підприємства, в тому числі господарські товариства, акціонерні холдингові компанії (крім банків), у статутному фонді яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірні підприємства здійснюють внутрішні довгострокові (більше одного року) та зовнішні запозичення, надають гарантії або є поручителями за такими запозиченнями за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснюють внутрішні короткострокові запозичення (до одного року), надають гарантії або є поручителями за такими запозиченнями - за погодженням з відповідними суб'єктами управління об'єктами державної власності таких підприємств. Порядок таких погоджень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Установити, що у 2010 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями на суму 45.000.000 тис. гривень суб'єктів господарювання державного сектору економіки, зокрема за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії) і Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням чемпіонату, за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 2.000.000 тис. гривень, а також для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей.

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Установити, що у 2010 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами або на умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами) не здійснюється.

Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг України та Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2008 - 2010 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України при прийнятті рішення про надання кредитів або гарантій юридичним особам, у розпорядженні яких є майно, що є державною або комунальною власністю, приймає рішення щодо розміру та виду забезпечення виконання зобов'язань.

Стаття 14. При здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій Міністр фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням таких запозичень та наданням державних гарантій, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням кредитів (позик) та звільненням платежів згідно з договорами від будь-яких комісій, податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 15. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у суб'єктів господарювання, зобов'язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави переходять права кредитора та право вимагати від таких суб'єктів господарювання погашення заборгованості в установленому законом порядку, якщо такі права не були передбачені відповідними договорами.

Якщо договором між Кабінетом Міністрів України та суб'єктом господарювання передбачаються зобов'язання такого суб'єкта господарювання з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою, невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань за договором тягне перехід до держави права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами (позиками).

Стаття 16. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2010 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України.

Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до 50 відсотків їх номінальної суми.

Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості, списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17. З метою ефективного управління коштами єдиного казначейського рахунку Міністерство фінансів України здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань при дотриманні граничного обсягу державного боргу на кінець року.

Стаття 18. Міністр фінансів України має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Порядок здійснення операцій, передбачених цією статтею, визначається Кабінетом Міністрів України.

Міністр фінансів Автономної Республіки Крим, керівник місцевого фінансового органу мають право за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною місцевою радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Договір про придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною місцевою радою, згідно з цією статтею повинен містити положення про виконання особами, які уклали цей договір, зобов'язання щодо зворотного продажу/купівлі таких цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду.

Стаття 19. Установити, що джерелами формування загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині фінансування є:

1) кошти від державних внутрішніх та зовнішніх запозичень (крім надходжень, визначених пунктами 1 і 3 статті 20 цього Закону);

2) повернення коштів державного бюджету з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення державою цінних паперів (часток, паїв);

3) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів, пені та неустойки за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу;

3) надходження від цільового розміщення державних цінних паперів;

4) залишки коштів Стабілізаційного фонду;

5) невикористаний залишок коштів у сумі 157.869,6 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

6) невикористаний залишок коштів, джерелом яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Співтовариства.

Стаття 21. Визначити у 2010 році органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3511530, 3511550, 3511560, 3511630, 3511660), а також заборгованості з відсотків за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та з плати за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії.

При цьому така заборгованість вважається податковим боргом і стягується відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Зобов'язати органи державної податкової служби України оскаржувати рішення усіх судових інстанцій, що прийняті не на користь держави, до прийняття остаточного рішення Верховним Судом України.

Дозволити Міністерству фінансів України залучати у 2010 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.

Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.

Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 6 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити у 2010 році надходження до спеціального фонду державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна, та коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, відповідно до пункту 27 статті 6 та пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як 10.262.660,1 тис. гривень.

Стаття 24. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., NN 20 - 22, ст. 269) дозволити у процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.

Стаття 25. Здійснити відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, з терміном обігу п'ять років.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону та зменшує відповідні показники доходів державного бюджету, визначені у додатку N 1 до цього Закону.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України, при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2010 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, розподіл видатків судам всіх юрисдикцій і рівнів, організаційне забезпечення діяльності яких здійснює Державна судова адміністрація України, згідно з додатками N 3, N 4, N 5 та N 9 до цього Закону.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до цього Закону збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Перелік бюджетних програм, щодо яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається рішенням Кабінету Міністрів України.

Установити, що у 2010 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2010 рік.

Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі - розпорядникам бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв Державне казначейство України здійснює платежі загального фонду за видатками (крім передбачених статтею 27 цього Закону) лише після погашення такої заборгованості.

Державне казначейство України відкриває бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та додатковими дотаціями з державного бюджету місцевим бюджетам, а також таких трансфертів між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій у 2010 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Видатки, пов'язані з функціонуванням закордонних дипломатичних установ України, включаючи видатки на утримання їх працівників (крім військових аташе), здійснюються виключно через Міністерство закордонних справ України.

Установити, що у 2010 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, та у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".

Розпорядникам та одержувачам коштів державного і місцевих бюджетів під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов'язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються відповідно до доходів загального фонду державного чи місцевих бюджетів.

Стаття 27. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2010 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Стаття 28. Установити, що у 2010 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.

Стаття 29. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2010 році за вимогою органів державної виконавчої служби здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

До прийняття спеціального закону у 2010 році списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників бюджетної установи (військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу), які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти з виплат, передбачених абзацами дев'ятим - одинадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", здійснюється Державним казначейством України з рахунків розпорядників бюджетних коштів і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України і стягуються з винних осіб за регресними позовами у встановленому законодавством порядку. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 30. Установити, що у 2010 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку та в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштів у Державному бюджеті України.

При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами (фінансовими планами).

У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 31. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0301160, 0411040, 0501190, 1001020, 2201190 (в частині інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів), 2501140, 3001070, 3109050, 3201270, 3201470, 3501020, 3501660, 3507600, 5001060, 6122060, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;

10) повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу;

11) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

12) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

13) повернення коштів, наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі;

14) повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії.

Стаття 33. Установити, що у 2010 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 6, 20 та 32 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону);

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення), задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону);

погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);

3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкцію ліній електропередачі та підстанцій (у тому числі 150.000 тис. гривень для об'єктів електроенергетики Автономної Республіки Крим) за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

5) заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

6) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 та пунктами 8 і 14 статті 32 цього Закону);

7) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 6 цього Закону);

8) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 6 цього Закону);

9) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 6 цього Закону);

10) дотацію Пенсійному фонду України на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 6 цього Закону);

11) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 6 цього Закону);

12) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної адміністрації морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

13) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

14) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 6 цього Закону);

15) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 6 цього Закону);

16) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції і виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 6 цього Закону);

17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 26 і 51 статті 6 цього Закону, та 75 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 6 цього Закону);

18) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 17 і 31 статті 6 цього Закону, та 25 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 6 цього Закону);

19) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 6 цього Закону);

20) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 6 цього Закону);

21) фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних виконавців (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 6 цього Закону);

22) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктами 21 і 44 статті 6 цього Закону);

23) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 32 цього Закону);

24) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 20 цього Закону);

25) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 32 цього Закону);

26) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 32 цього Закону);

27) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 32 цього Закону);

28) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 32 цього Закону);

29) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 32 цього Закону);

30) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 6 цього Закону);

31) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 6 цього Закону);

32) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 6 цього Закону);

33) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 6 цього Закону);

34) здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 32 цього Закону);

35) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 6 цього Закону);

36) потреби Збройних Сил України відповідно до кошторису Міністерства оборони України (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 6 цього Закону);

37) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 6 цього Закону);

38) компенсацію відсотків за кредитами, залученими підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу на технічне переоснащення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 32 цього Закону);

39) утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 6 цього Закону);

40) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статті 6 цього Закону);

41) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 6 цього Закону);

42) часткову компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, у тому числі недоотриману за 2009 рік (за рахунок джерел, визначених пунктами 25 і 40 статті 6 та пунктом 5 статті 20 цього Закону);

43) реалізацію проектів, спрямованих на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 6 цього Закону);

44) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 32 цього Закону);

45) заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 6 цього Закону);

46) придбання Міністерством палива та енергетики України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 6 та пунктом 11 статті 32 цього Закону);

47) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 32 цього Закону);

48) фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

49) формування Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 6, пунктами 2 (крім 0,025 відсотка коштів від продажу відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"), 3 та 4 статті 20, пунктом 13 статті 32 цього Закону);

50) створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

51) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону);

52) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону);

53) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (за рахунок джерел, визначених пунктами 40, 41 та 42 статті 6 цього Закону);

54) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 6 та пунктом 6 статті 20 цього Закону);

55) реалізацію програм допомоги Європейського Співтовариства, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 6 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Співтовариства на підставі укладених міжнародних договорів;

56) погашення простроченої заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію державних вугледобувних підприємств, в тому числі підприємств, які готуються до ліквідації, та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі (за рахунок джерел, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону);

57) гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

58) видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 46 статті 6 цього Закону);

59) реалізацію Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 37 статті 6 цього Закону);

60) виконання першочергових екологічних заходів у м. Дніпродзержинську (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

61) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону);

62) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 47 статті 6 цього Закону);

63) доплату на одну корову, наявну на 1 січня 2010 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 50 статті 6 цього Закону);

64) збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 32 цього Закону);

65) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктами 48 та 49 статті 6 цього Закону);

66) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області та Прикарпатському регіоні (за рахунок джерел, визначених пунктами 48 та 49 статті 6 цього Закону);

67) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна в частині оплати послуг радників, які будуть залучені до продажу відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону в розмірі 0,025 відсотка надходжень від продажу відкритого акціонерного товариства "Укртелеком").

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 34. Установити, що у 2010 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:

1) податок з доходів фізичних осіб;

2) фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (крім частини цього податку, що зараховується до Пенсійного фонду України), що зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб;

3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

5) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини цього податку, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

8) державне мито в частині, що належить відповідним місцевим бюджетам;

9) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад;

10) плата за землю, що зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України;

11) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

12) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами;

13) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

14) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

15) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;

16) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

17) концесійні платежі стосовно об'єктів комунальної власності (крім платежів, визначених пунктом 5 статті 47 цього Закону);

18) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;

19) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;

20) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

21) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

22) податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, що зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;

23) 50 відсотків адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами);

24) інші доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України (крім доходів, визначених статтею 47 цього Закону);

25) дотації та субвенції з Державного бюджету України (крім субвенцій, визначених статтею 47 цього Закону).

Стаття 35. У разі зміни місцезнаходження юридичною особою та місця проживання фізичною особою - підприємцем сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 36. Затвердити на 2010 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2010 року перерозподіл загального обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та допомоги населенню між їх видами та між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

Установити, що у 2010 році розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, між місцевими бюджетами здійснюється відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" за переліком заходів та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Стаття 37. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 275.086,2 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2010 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.

Стаття 38. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; дітям війни; багатодітним сім'ям.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; багатодітним сім'ям; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, а також компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці, багатодітним сім'ям, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот із спеціального фонду державного бюджету здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень, визначених пунктами 40, 41 і 42 статті 6 цього Закону, та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті.

Стаття 39. Установити, що обсяги цільових коштів на 2010 рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час складання, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають.

Стаття 40. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 41. Установити, що у 2010 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються доходи, визначені пунктами 1 (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами), 2 - 4, 6 - 8, 10, 11, 13, 25, 32 - 34, 45 статті 2 цього Закону, та кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Стаття 42. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначеними у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначеними у рішеннях відповідних районних та міських рад.

Обсяг перерахування зазначених коштів до Державного бюджету України (районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів) за нормативом щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не повинен перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону (у рішеннях відповідних районних та міських рад), помноженої на кількість місяців у звітному періоді.

Стаття 43. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2010 рік.

Стаття 44. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2010 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передається до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 45. Установити, що у 2010 році:

рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" збільшується до затвердженого на 2009 рік для працездатних осіб - на 37 відсотків, непрацездатних осіб - на 42 відсотки, інвалідів - на 47 відсотків. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації до 23 років), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Збільшити на 2010 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму на 32 відсотки до затвердженого на 2009 рік.

Стаття 46. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балона скрапленого газу на домогосподарство на рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство на рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право:

встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ у натуральній формі або готівкою.

Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених на зазначену мету.

Стаття 47. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2010 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування), при цьому від продажу земельних ділянок або прав на них, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, 35 відсотків зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим; 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у комунальній власності після розмежування земель державної і комунальної власності;

дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;

кошти від повернення кредитів і позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної місцевої ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 70 відсотків до міського бюджету міста Києва та 30 відсотків до обласного бюджету Київської області, а зареєстрованих у місті Севастополі - у повному обсязі до міського бюджету міста Севастополя.

Кошти цього податку спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами.

При цьому на період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні до міських бюджетів приймаючих міст обласного значення зараховується 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у цих містах;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань;

5) концесійні платежі стосовно об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із Законом України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг");

6) 30 відсотків збору за проведення гастрольних заходів;

7) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно із статтею 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

8) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

9) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, в тому числі кошти за користування установами банків тимчасово вільними коштами вищих та професійно-технічних навчальних закладів, отриманими за надання платних послуг і розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках;

10) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім надходжень, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону) до відповідних місцевих бюджетів згідно із законодавством;

11) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня, відсотки за користування ними;

14) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.

Стаття 48. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 40.500 тис. гривень.

Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.

Надати право Кабінету Міністрів України, у разі потреби за обґрунтованим поданням Центральної виборчої комісії, збільшувати видатки, пов'язані з проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок збільшення обсягів цільового розміщення державних цінних паперів, з відповідним коригуванням показників, визначених статтею 1 цього Закону, та граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

На обсяг здійснених понадпланових видатків та цільового розміщення державних цінних паперів Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, N 3 і N 7 до цього Закону.

Стаття 49. Визначені статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу України та статтями 34 і 47 цього Закону податки і збори (обов'язкові платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету у частинах, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.

Стаття 50. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку N 6 до цього Закону, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2010 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Порядок та умови отримання і погашення таких позик визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 51. Установити, що у 2010 році для здійснення розрахунків міського бюджету міста Києва за векселями, виданими у 2009 році для покриття тимчасових касових розривів загального фонду міського бюджету міста Києва, та для погашення основної суми боргу за запозиченнями (кредитами) місцевих бюджетів, отриманими у 2009 році на погашення заборгованості, яка утворилась станом на 1 квітня 2009 року з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, та надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання, що виробляють теплову енергію, яка споживалася населенням, і їх капіталізацію, для розрахунків за спожитий природний газ, отриманий від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямовуються кошти загального фонду та бюджету розвитку відповідних місцевих бюджетів.

VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 52. Установити у 2010 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 825 гривень, з 1 квітня - 839 гривень, з 1 липня - 843 гривень, з 1 жовтня - 861 гривні, з 1 грудня - 875 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: 

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 755 гривень, з 1 квітня - 767 гривень, з 1 липня - 771 гривні, з 1 жовтня - 787 гривень, з 1 грудня - 799 гривень; 

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 901 гривні, з 1 квітня - 917 гривень, з 1 липня - 921 гривні, з 1 жовтня - 941 гривні, з 1 грудня - 957 гривень; 

працездатних осіб: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривень, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривень; 

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня - 709 гривень, з 1 жовтня - 723 гривень, з 1 грудня - 734 гривень. 

Розміри державних соціальних гарантій на 2010 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 53. Установити на 2010 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,2 гривні, з 1 квітня - 5,29 гривні, з 1 липня - 5,32 гривні, з 1 жовтня - 5,43 гривні, з 1 грудня - 5,52 гривні.

Керівникам бюджетних установ забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Стаття 54. Установити у 2010 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2009 року.

Керівникам навчальних закладів забезпечити проведення індексації стипендій учнів та студентів відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Стаття 55. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України.

Стаття 56. Надати право Державному казначейству України надавати Пенсійному фонду України позики на термін до дванадцяти календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного фонду України.

Стаття 57. Пенсійному фонду України списати недоїмку із страхових внесків, заборгованість з відшкодування пільгових пенсій (в тому числі витрат на їх доставку) та борг з фінансових санкцій та пені, що не погашені станом на 1 березня 2010 року на вугле- та торфодобувних підприємствах, які входять до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України. На суму списаної заборгованості цих підприємств списати заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Період, за який списано недоїмку із страхових внесків, обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески у повному обсязі.

Стаття 58. Установити, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків, а державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та підприємства, обсяг чистого прибутку яких у поточному році складає більше 50.000 тис. гривень, сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

Порядок сплати частини чистого прибутку (доходу) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, у порядку та за нормативами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Державними підприємствами та господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) або дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), сплачують до 1 липня 2010 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Установити, що закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго" сплачує до 1 липня 2010 року дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 - 2009 роки, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" у розмірі частки (акцій, паїв) Компанії у його статутному фонді.

Установити, що господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), сплачують до 1 липня 2010 року до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів.

На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному фонді якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному фонді господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Стаття 59. Господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків (крім закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 - 2009 роки до 1 травня 2010 року, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, до 1 липня 2010 року.

Закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго", у разі неприйняття рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 - 2009 роки до 1 травня 2010 року, забезпечує перерахування Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 - 2009 роки у розмірі частки (акцій, паїв) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у його статутному фонді до 1 липня 2010 року.

На суму коштів, несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), Державною податковою адміністрацією України нараховується пеня у порядку, визначеному частиною десятою статті 58 цього Закону, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 60. Державне казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України за погодженням із Міністерством фінансів України, і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Будь-які зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та цим Законом (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини четвертої цієї статті), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

Стаття 61. Заборонити у 2010 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки на підставі договору, укладеного між таким суб'єктом господарювання, інвестором та органом стягнення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб'єктом господарювання зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб'єктом господарювання зобов'язань за такими кредитами, бюджетними позичками або фінансовою допомогою на реструктуризовану під час його санації суму заборгованості, а також пені, нарахованої на суму погашеної простроченої понад три роки заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, а також крім заборгованості суб'єктів господарювання, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним, та крім заборгованості державних агентів з отримання, використання та погашення кредитів, залучених під державні гарантії для закупівлі імпортної сільськогосподарської техніки, яка, відповідно до рішення органів влади, поставлялась цими державними агентами одержувачам-підприємствам усіх форм власності, в межах заборгованості цих одержувачів, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких перед державними агентами за отриману імпортну техніку не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, зменшеної на залишкову вартість цієї техніки;

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами).

Стаття 62. Установити, що у 2010 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3,2 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2010 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Стаття 63. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються в межах і відповідно до бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 64. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 65. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені цим Законом (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.

Стаття 66. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 67. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 68. Установити, що у 2010 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.600.000 тис. гривень. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 69. Установити, що в 2010 році продаж об'єктів нерухомого військового майна, зокрема разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них, здійснюється на відкритих аукціонах у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок відповідних надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету.

Стаття 70. Надати право Кабінету Міністрів України у 2010 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 71. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 72. Установити, що у 2010 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Порядок визначення вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При визначенні орендних ставок за користування комунальним майном в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі орендні ставки за користування державним майном, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

Орендар, який належно виконує свої обов'язки за договором оренди нерухомого майна, строк дії якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, але не більше ніж на два роки.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

Установити, що у 2010 році нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду строком до 1 січня 2011 року.

Стаття 73. Установити, що у 2010 році продаж визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.

Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до відповідного місцевого бюджету.

Стаття 74. Установити, що у 2010 році кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на заходи відповідно до Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та заходи за такими напрямами:

1) здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу - 3.033.070 тис. гривень;

2) фінансування Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості, Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми, Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, та програми з утилізації твердого ракетного палива, заходів з консервації виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризації та ліквідації об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобутку залізної руди, забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, а також фінансування інвестиційних проектів на підприємствах оборонно-промислового комплексу та компенсації підприємствам суднобудування, авіабудування, машинобудування для агропромислового комплексу ставок за кредитами, отриманими такими підприємствами на реалізацію інвестиційних проектів, та за іншими напрямами, що визначені Кабінетом Міністрів України, створення, закупівля, ремонт і модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників для забезпечення оборони, громадського порядку, цивільного захисту та пожежної безпеки (з них Міністерству оборони України - 730.000 тис. гривень), в тому числі придбання пожежної техніки та обладнання вітчизняного виробництва, - 1.503.995 тис. гривень;

3) часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств (у сумі 40.000 тис. гривень), проектів підвищення техніки безпеки шахт, у тому числі шляхом впровадження систем "УТАС", проектів з ліквідації шахт, фінансування програми реновації, фінансування гірничорятувальних заходів та передачі об'єктів соціальної інфраструктури вугледобувних підприємств у комунальну власність - 9.300.192,8 тис. гривень;

4) виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень) - 6.695.920 тис. гривень;

5) державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів, - 1.800.000 тис. гривень;

6) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву - 1.000.000 тис. гривень;

7) реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства України як фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2010 року, - 2.268.340 тис. гривень;

8) реалізація Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства та Загальнодержавної програми "Питна вода України" - 1.100.000 тис. гривень;

9) виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" - 1.000.000 тис. гривень;

10) забезпечення житлом громадян, у тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, в тому числі шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат з придбання квартир по забезпеченню житлом окремих категорій громадян - 1.040.000 тис. гривень;

11) здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові загальнодержавні заходи - 1.191.894 тис. гривень;

12) модернізація системи управління державними фінансами у відповідності з нормативними документами ЄС, міжнародними стандартами та досвідом, а також забезпечення використання грошових ресурсів з максимальною повнотою та ефективністю - 260.000 тис. гривень;

13) інші витрати Стабілізаційного фонду, що були здійснені на виконання рішень Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом, - 21.469,4 тис. гривень;

14) інші витрати.

Загальний порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, а також порядки використання коштів та перерозподіл коштів цього фонду за напрямами, визначеними частиною першою цієї статті, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Державному казначейству України щомісяця (не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним) подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України звіт про надходження коштів до Стабілізаційного фонду у розрізі джерел надходження та їх використання у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та бюджетних програм.

Стаття 75. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів України можуть придбаватися акції банків (частки, паї) в обмін на державні облігації України, надаватися кредити і безповоротна фінансова допомога Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови, що його фінансові можливості вичерпані, здійснюватися збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи, надаватися інші види фінансової допомоги банкам за напрямами, передбаченими Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 2 - 3, ст. 11), шляхом передачі державних облігацій України чи за рахунок надходжень коштів, отриманих від державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

На обсяг випущених державних облігацій України та суму надходжень від державних запозичень Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, видатків та кредитування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, N 3 та N 4 до цього Закону.

Стаття 76. Кабінет Міністрів України у 2010 році може отримувати до Державного бюджету України позики від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів економічного і соціального розвитку України. Кошти, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій понад обсяги, встановлені у додатках N 2, N 3 та N 4 до цього Закону, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються для впровадження проектів розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 77. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2 та N 4 до цього Закону.

Випуск, передача та повернення зазначених облігацій внутрішньої державної позики здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. У разі недоотримання доходів загального фонду державного бюджету згідно з помісячним розписом для забезпечення проведення захищених статей видатків державного бюджету дозволити Кабінету Міністрів України здійснити державні запозичення понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням показників, визначених відповідно статтями 1 і 10 цього Закону.

На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону, та зменшує відповідні показники доходів державного бюджету, затверджені у додатку N 1 до цього Закону.

Стаття 79. Установити, що авансові внески, які сплачують покупці земельних ділянок, зараховуються органами Державного казначейства України на відповідні бюджетні рахунки, на яких обліковуються кошти, тимчасово віднесені на доходи відповідних бюджетів. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 80. Установити, що до прийняття закону, який врегулює порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах), продаж зазначених земельних ділянок несільськогосподарського призначення здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 81. Списати у 2010 році непогашені позики, надані Українській академії аграрних наук, Українській державній насіннєвій інспекції та Державній службі з охорони прав на сорти рослин за рахунок коштів, залучених державою від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію Проекту розвитку насінництва, заборгованість з плати за надання гарантій та відсотків з обслуговування цих позик, а також нараховану та несплачену пеню за невиконання зобов'язань в рамках зазначених позик в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 82. Протягом 2010 року у кожному податковому (звітному) періоді до затверджених пунктом 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328) ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urals", перерахованої у гривні по курсу Національного банку України станом на 1 число наступного за звітним місяця, що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urals", яка дорівнює 560 гривень за барель.

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.

Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та Державній податковій адміністрації України.

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).

У разі якщо у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв у останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.

Стаття 83. Установити, що кошти фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" перераховує до спеціального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштів Державне казначейство України відкриває відповідний бюджетний рахунок за надходженнями.

Стаття 84. Витрати за позиками, отриманими від міжнародних фінансових організацій, які набули чинності у встановленому порядку та не передбачені цим Законом, здійснюються після внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2010 рік.

Установити, що такі позики є джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині фінансування та спрямовуються на рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку.

Стаття 85. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2010 році кошти у сумі 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.

Стаття 86. Установити, що з 1 липня 2010 року збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню не здійснюється.

Стаття 87. Списати безнадійну дебіторську заборгованість Державного комітету України з державного матеріального резерву, що утворилася станом на 1 січня 2010 року за операціями з матеріальними цінностями державного резерву, за поданням Міністерства економіки України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 88. Установити, що платники податку на додану вартість за рахунок сум, які заявлені до бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку у банку, що сформовані за рахунок податкового кредиту, який виник за операціями 2010 року, та отримані відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", мають право, за умови відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання у державних банках або органах Державного казначейства України, придбавати державні цінні папери та/або об'єкти державного цінового регулювання, запропоновані Аграрним фондом.

Порядок придбання державних цінних паперів та/або об'єктів державного цінового регулювання за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 89. Установити, що у 2010 році невикористаний залишок коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 1 січня 2010 року, джерелом формування якого були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у сумі 260.000 тис. гривень може додатково спрямовуватися на розрахунки за спожиту у минулих періодах електричну енергію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію".

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року, крім пунктів 47 і 50 статті 6, статті 9, пунктів 62 - 64 статті 33, статей 62 і 82, пунктів 8 - 13 розділу VII "Прикінцеві положення", які застосовуються з дня його опублікування.

2. Додатки N 1 - 9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити у 2010 році підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

4. Кабінету Міністрів України спільно з Національною академією наук України проаналізувати стан виконання заходів Державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004 - 2010 роки та визначитися щодо продовження реалізації зазначеної програми у наступних роках.

5. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2010 року вивчити питання запровадження соціальних карток з метою оптимізації діючої системи надання пільг окремим категоріям громадян.

6. Кабінету Міністрів України за результатами виконання Державного бюджету України у січні - серпні 2010 року з урахуванням уточненого прогнозу соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на утримання та розвиток Збройних Сил України.

7. З метою зменшення дефіциту бюджету у 2010 році надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету приймати рішення щодо перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, та по інших законодавчих актах, які передбачають додаткові видатки з державного та місцевих бюджетів.

8. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328) застосовуються з урахуванням таких змін:

у розділі II "Прикінцеві положення":

зупинити на 2010 рік дію абзаців двадцять першого - двадцять третього пункту 4;

у пункті 6 цифри "2,27" замінити цифрами "3,19".

9. Установити, що у 2010 році окремі положення Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) застосовуються з урахуванням таких змін:

текст статті 209 викласти у такій редакції:

"1. Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань.

2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається".

10. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89) застосовуються з урахуванням таких змін:

1) у третьому реченні статті 15 після слова "розрахунків" доповнити словами "та сплати обов'язкової суми дивідендів";

2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова "(дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".

11. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384) застосовуються з урахуванням таких змін:

1) у статті 30:

в абзаці першому частини другої слова "в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства" виключити;

частину другу після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків.

Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства";

2) у частині другій статті 33:

пункт 12 доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений абзацом другим частини другої статті 30 цього Закону".

12. Зупинити на 2010 рік дію:

1) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 3, ст. 31; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253);

2) абзацу другого преамбули Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154; 2010 р., N 2 - 3, ст. 11);

3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів на користування надрами) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340);

4) статей 14 - 16 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253) в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;

5) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 29, ст. 391) в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами.

13. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2005 р., N 10, ст. 187, NN 17 - 19, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змін:

пункт 11 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

"11) застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірі, встановлених законодавством, а також стягувати до державного бюджету суми заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї пені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

14. Використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
27 квітня 2010 року
N 2154-VI
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2010 рік

тис. грн.

Код

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

267451994,9

218691258,1

48760736,8

40000000

Офіційні трансферти

7089889,0

7089889,0

 

41010100

Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів

7089889,0

7089889,0

 

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

260362105,9

211601369,1

48760736,8

10000000

Податкові надходження

202957498,0

186450696,8

16506801,2

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

40485011,9

36704746,7

3780265,2

11020000

Податок на прибуток підприємств

40485011,9

36704746,7

3780265,2

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

3904401,8

2848665,8

1055736,0

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

147852,3

147852,3

 

13010100

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення

147852,3

147852,3

 

13020000

Збір за спеціальне водокористування

770609,4

770609,4

 

13030000

Платежі за користування надрами

1626500,1

1626500,1

 

13030100

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення

1626500,1

1626500,1

 

13040000

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

1358110,0

302374,0

1055736,0

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

1330,0

1330,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

149130311,3

138850311,3

10280000,0

14010000

Податок на додану вартість

119034191,3

117184191,3

1850000,0

14010100

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

58253355,5

57753355,5

500000,0

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-24971600,0

-24971600,0

 

14010300

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів

84402435,8

84402435,8

 

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно)

1350000,0

 

1350000,0

14020000

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

25342000,0

20252000,0

5090000,0

14030000

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів

4359000,0

1019000,0

3340000,0

14060000

Плата за ліцензії

395120,0

395120,0

 

14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

87760,0

87760,0

 

14060400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

2849,0

2849,0

 

14060500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

271,0

271,0

 

14060600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

1530,0

1530,0

 

14060700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

234,0

234,0

 

14060900

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

4354,0

4354,0

 

14061000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

210000,0

210000,0

 

14061200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги

9830,0

9830,0

 

14061400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

28800,0

28800,0

 

14061500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики

24492,0

24492,0

 

14061700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

25000,0

25000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

8875940,0

8045140,0

830800,0

15010000

Ввізне мито

8290000,0

7480000,0

810000,0

15020000

Вивізне мито

376940,0

376940,0

 

15030000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

209000,0

188200,0

20800,0

16000000

Інші податки

561833,0

1833,0

560000,0

16030000

Податки, не віднесені до інших категорій

1833,0

1833,0

 

16060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

560000,0

 

560000,0

20000000

Неподаткові надходження

55401079,5

24960432,9

30440646,6

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

25524040,0

21634870,9

3889169,1

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, а також заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

3481068,0

3481068,0

 

21020000

Надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України

10000000,0

10000000,0

 

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей

71593,5

71593,5

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

113538,0

113538,0

 

21060000

Рентна плата

9810393,9

6766373,4

3044020,5

21060100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

4399684,1

4399684,1

 

21060200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні

1545929,9

808429,9

737500,0

21060500

Рентна плата за транзитне транспортування природного газу

2306520,5

 

2306520,5

21060600

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

193140,0

193140,0

 

21060700

Рентна плата за транзитне транспортування аміаку

69415,7

69415,7

 

21060800

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні

1295703,7

1295703,7

 

21080000

Інші надходження

2047446,6

1202298,0

845148,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

1684925,4

1532925,4

152000,0

22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

97000,0

 

97000,0

22070000

Виконавчий збір

110000,0

55000,0

55000,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

650000,0

650000,0

 

22090000

Державне мито

572615,0

572615,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

160000,0

160000,0

 

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

1310,4

1310,4

 

22200000

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

94000,0

94000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

14658562,4

1792636,6

12865925,8

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

45478,0

45478,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

5259,0

5259,0

 

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України

50,0

 

50,0

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

4139075,0

 

4139075,0

24060000

Інші надходження

1123893,0

559691,6

564201,4

24060200

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність

4950,0

 

4950,0

24060300

Інші надходження

152343,0

121843,0

30500,0

24060400

Надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами

4009,0

 

4009,0

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1593,0

1593,0

 

24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

2000,0

 

2000,0

24060900

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

260000,0

260000,0

 

24061000

Плата за виділення номерного ресурсу

10200,0

10200,0

 

24061100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

15000,0

 

15000,0

24061200

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

655,6

655,6

 

24061400

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

148800,0

148800,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

83000,0

16600,0

66400,0

24061700

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

100,0

 

100,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

7842,4

 

7842,4

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

150000,0

 

150000,0

24063100

Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України

283400,0

 

283400,0

24080000

Кошти від реалізації галузевих резервів (виробничих запасів) цирконію та гафнію, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу

42432,5

 

42432,5

24090000

Портовий (адміністративний) збір

74285,6

7428,6

66857,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

267940,9

267540,9

400,0

24110100

Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії

131584,7

131584,7

 

24110200

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою

113190,2

113190,2

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

400,0

 

400,0

24110800

Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами

22766,0

22766,0

 

24120000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

2600000,0

 

2600000,0

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

100116,4

 

100116,4

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

4807056,9

 

4807056,9

24140100

Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню

1328952,9

 

1328952,9

24140200

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

48772,6

 

48772,6

24140300

Збір при відчуженні легкових автомобілів

1114014,1

 

1114014,1

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

390378,4

 

390378,4

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

1924938,9

 

1924938,9

24150000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

1452975,1

907238,5

545736,6

25000000

Власні надходження бюджетних установ

13533551,7

 

13533551,7

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

13490765,7

 

13490765,7

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

42786,0

 

42786,0

30000000

Доходи від операцій з капіталом

785917,0

53256,9

732660,1

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

10642,0

10642,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

6142,0

6142,0

 

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

6142,0

6142,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4500,0

4500,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

470000,0

 

470000,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

460000,0

 

460000,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

305275,0

42614,9

262660,1

40000000

Офіційні трансферти

680464,3

136982,5

543481,8

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

680464,3

136982,5

543481,8

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях

157942,3

136982,5

20959,8

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

522522,0

 

522522,0

50000000

Цільові фонди

537147,1

 

537147,1

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

167800,0

 

167800,0

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

369347,1

 

369347,1

  

Фінансування Державного бюджету України на 2010 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

57745369,9

25238106,7

32507263,2

400000

Фінансування за борговими операціями

76462165,6

55238106,7

21224058,9

401000

Запозичення

100258382,2

78253300,8

22005081,4

401100

Внутрішні запозичення

66190271,3

47853300,8

18336970,5

401200

Зовнішні запозичення

34068110,9

30400000,0

3668110,9

402000

Погашення

-23796216,6

-23015194,1

-781022,5

402100

Внутрішні зобов'язання

-17061988,4

-17061988,4

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-6734228,2

-5953205,7

-781022,5

500000

Надходження від приватизації державного майна

10000000,0

 

10000000,0

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

10000000,0

 

10000000,0

600000

Фінансування за активними операціями

-28716795,7

-30000000,0

1283204,3

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-30490001,0

-30000000,0

-490001,0

601200

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-30490001,0

-30000000,0

-490001,0

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

1773205,3

 

1773205,3

602100

На початок періоду

1773205,3

 

1773205,3

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2010 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Видатки - всього:

244487144,8

234140783,1

37274744,3

2802661,3

8846361,7

79529328,9

25565045,9

2083267,5

771733,0

23746241,7

324016473,7

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

810781,0

757209,8

412971,6

13737,6

53571,2

64892,7

62874,3

24310,3

9653,5

2018,4

875673,7

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

810781,0

757209,8

412971,6

13737,6

53571,2

64892,7

62874,3

24310,3

9653,5

2018,4

875673,7

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

499951,6

446866,3

234989,3

 

53085,3

 

 

 

 

 

499951,6

0111020

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

175908,1

175858,1

127846,5

 

50,0

 

 

 

 

 

175908,1

0111030

0111

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України

2304,5

2304,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2304,5

0111040

0113

Візити народних депутатів України за кордон

7080,9

7080,9

 

 

 

 

 

 

 

 

7080,9

0111050

0111

Обслуговування діяльності Верховної Ради України

93469,3

93033,4

45866,8

13107,0

435,9

4398,0

4074,0

1260,0

 

324,0

97867,3

0111070

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України

7216,2

7216,2

 

 

 

60494,7

58800,3

23050,3

9653,5

1694,4

67710,9

0111080

0831

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення

11802,4

11802,4

4269,0

630,6

 

 

 

 

 

 

11802,4

0111090

0832

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"

13048,0

13048,0

 

 

 

 

 

 

 

 

13048,0

0300000

 

Державне управління справами

957353,2

821091,7

328312,5

44833,7

136261,5

93652,4

88227,7

40388,5

10005,5

5424,7

1051005,6

0301000

 

Апарат Державного управління справами

943365,6

807218,9

319902,6

43708,8

136146,7

93652,4

88227,7

40388,5

10005,5

5424,7

1037018,0

0301010

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України

131968,7

120623,7

75762,9

126,8

11345,0

 

 

 

 

 

131968,7

0301020

0111

Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України

13097,3

13097,3

 

 

 

 

 

 

 

 

13097,3

0301030

0111

Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів

97151,9

81217,9

31091,6

10096,4

15934,0

4311,7

4311,7

2147,7

124,5

 

101463,6

0301040

0113

Візити Президента України за кордон

26526,3

26526,3

 

 

 

 

 

 

 

 

26526,3

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

47750,5

47750,5

 

 

 

 

 

 

 

 

47750,5

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами

89518,2

64037,9

28115,0

15775,9

25480,3

7436,4

6796,4

1052,0

2441,2

640,0

96954,6

0301080

0150

Прикладні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

21924,6

 

 

 

21924,6

 

 

 

 

 

21924,6

0301090

0150

Прикладні розробки у сфері державного управління

3562,5

 

 

 

3562,5

120,7

 

 

 

120,7

3683,2

0301110

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами

2767,0

2767,0

1583,0

220,1

 

4058,4

3656,8

813,8

338,1

401,6

6825,4

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

82588,5

78538,5

39088,2

2957,7

4050,0

58152,7

55756,3

32193,8

5508,2

2396,4

140741,2

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції

27495,3

25695,3

16097,9

1843,9

1800,0

6927,3

5857,3

1790,5

667,5

1070,0

34422,6

0301150

0750

Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини

4873,4

 

 

 

4873,4

 

 

 

 

 

4873,4

0301160

0111

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України

766,6

272,2

 

 

494,4

 

 

 

 

 

766,6

0301170

0731

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

130560,0

115149,4

67964,7

9284,0

15410,6

6980,2

6580,2

825,7

914,0

400,0

137540,2

0301190

0721

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

90842,9

86342,9

54837,9

3131,1

4500,0

3428,3

3152,3

935,0

 

276,0

94271,2

0301200

0740

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади

5452,7

5452,7

3737,3

231,2

 

2236,7

2116,7

630,0

12,0

120,0

7689,4

0301230

0950

Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами

167,7

167,7

123,1

 

 

 

 

 

 

 

167,7

0301270

0832

Фінансова підтримка інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

1772,0

1772,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1772,0

0301280

0150

Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів з питань євроатлантичної інтеграції

9,3

 

 

 

9,3

 

 

 

 

 

9,3

0301330

0150

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

923,4

923,4

250,0

 

 

 

 

 

 

 

923,4

0301360

0822

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

4479,5

4479,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4479,5

0301370

0133

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування

1340,8

1340,8

801,7

24,1

 

 

 

 

 

 

1340,8

0301380

0133

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом

124951,4

124051,4

 

 

900,0

 

 

 

 

 

124951,4

0301430

0826

Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

5057,5

5057,5

 

 

 

 

 

 

 

 

5057,5

0301450

0829

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка

673,0

655,0

449,3

17,6

18,0

 

 

 

 

 

673,0

0301460

0829

Виплата Національної премії імені Тараса Шевченка

1300,0

1300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,0

0301800

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

900,0

 

 

 

900,0

 

 

 

 

 

900,0

0301850

0111

Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м. Сімферополі

991,8

 

 

 

991,8

 

 

 

 

 

991,8

0301860

0829

Реконструкція та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві

14452,8

 

 

 

14452,8

 

 

 

 

 

14452,8

0301870

0610

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації аварійного стану житлового будинку по вул. Срібнокільській, 20 у м. Києві

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

0301890

0734

Розробка проектно-кошторисної документації і будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"

4500,0

 

 

 

4500,0

 

 

 

 

 

4500,0

0303000

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

4096,9

4066,1

2184,5

579,3

30,8

 

 

 

 

 

4096,9

0303010

0111

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим

4096,9

4066,1

2184,5

579,3

30,8

 

 

 

 

 

4096,9

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

9890,7

9806,7

6225,4

545,6

84,0

 

 

 

 

 

9890,7

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

9825,9

9806,7

6225,4

545,6

19,2

 

 

 

 

 

9825,9

0304020

0481

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

64,8

 

 

 

64,8

 

 

 

 

 

64,8

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

308096,9

300382,1

160833,6

8171,1

7714,8

9273,4

9241,2

3829,7

1863,9

32,2

317370,3

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

308096,9

300382,1

160833,6

8171,1

7714,8

9273,4

9241,2

3829,7

1863,9

32,2

317370,3

0411010

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

205243,3

201647,1

133976,2

17,1

3596,2

 

 

 

 

 

205243,3

0411020

0111

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України

6881,8

6881,8

 

 

 

 

 

 

 

 

6881,8

0411030

0111

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України

62275,2

60303,0

26857,4

8154,0

1972,2

9273,4

9241,2

3829,7

1863,9

32,2

71548,6

0411040

0111

Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади

133,9

133,9

 

 

 

 

 

 

 

 

133,9

0411050

0113

Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України

21723,2

21723,2

 

 

 

 

 

 

 

 

21723,2

0411060

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України

125,3

125,3

 

 

 

 

 

 

 

 

125,3

0411070

0832

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

9567,8

9567,8

 

 

 

 

 

 

 

 

9567,8

0411120

0350

Забезпечення функціонування та розвитку системи спеціальної інформації

2146,4

 

 

 

2146,4

 

 

 

 

 

2146,4

0500000

 

Державна судова адміністрація України

2432826,3

2373645,6

1376121,2

63965,8

59180,7

95100,0

85587,0

 

 

9513,0

2527926,3

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

2432826,3

2373645,6

1376121,2

63965,8

59180,7

95100,0

85587,0

 

 

9513,0

2527926,3

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

37631,0

37631,0

25097,1

1895,0

 

 

 

 

 

 

37631,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

186260,3

186056,6

119730,5

5220,6

203,7

33820,0

30438,0

 

 

3382,0

220080,3

0501030

0330

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами

405680,7

405226,6

226866,7

10360,2

454,1

5715,0

5145,0

 

 

570,0

411395,7

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими судами

1349544,1

1347782,7

782210,9

34672,8

1761,4

51360,0

46230,0

 

 

5130,0

1400904,1

0501050

0330

Здійснення правосуддя військовими судами

26101,0

26101,0

15268,5

363,1

 

 

 

 

 

 

26101,0

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

107709,3

107249,9

68563,7

2620,0

459,4

4180,0

3762,0

 

 

418,0

111889,3

0501110

0950

Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України

6479,3

4679,3

2973,2

460,3

1800,0

 

 

 

 

 

6479,3

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів

9500,0

9500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9500,0

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

89167,6

85438,1

48720,1

1629,7

3729,5

10,0

5,0

 

 

5,0

89177,6

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

169753,0

163980,4

86690,5

6744,1

5772,6

15,0

7,0

 

 

8,0

169768,0

0501190

0330

Створення автоматизованої системи документообігу у судах та забезпечення її функціонування

36000,0

 

 

 

36000,0

 

 

 

 

 

36000,0

0501820

0330

Забезпечення судів належними приміщеннями

9000,0

 

 

 

9000,0

 

 

 

 

 

9000,0

0600000

 

Верховний Суд України

127341,5

126441,5

61453,3

1642,6

900,0

2000,0

1500,0

 

 

500,0

129341,5

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

127341,5

126441,5

61453,3

1642,6

900,0

2000,0

1500,0

 

 

500,0

129341,5

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

127228,2

126328,2

61453,3

1642,6

900,0

2000,0

1500,0

 

 

500,0

129228,2

0601020

0950

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України

113,3

113,3

 

 

 

 

 

 

 

 

113,3

0700000

 

Вищий господарський суд України

78401,3

72781,3

42761,1

3429,4

5620,0

 

 

 

 

 

78401,3

0701000

 

Вищий господарський суд України

78401,3

72781,3

42761,1

3429,4

5620,0

 

 

 

 

 

78401,3

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

78401,3

72781,3

42761,1

3429,4

5620,0

 

 

 

 

 

78401,3

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

66809,0

61659,0

38952,8

1507,5

5150,0

10,0

10,0

 

 

 

66819,0

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

66809,0

61659,0

38952,8

1507,5

5150,0

10,0

10,0

 

 

 

66819,0

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

66809,0

61659,0

38952,8

1507,5

5150,0

10,0

10,0

 

 

 

66819,0

0800000

 

Конституційний Суд України

59077,0

58852,9

34387,5

1002,2

224,1

 

 

 

 

 

59077,0

0801000

 

Конституційний Суд України

59077,0

58852,9

34387,5

1002,2

224,1

 

 

 

 

 

59077,0

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

59077,0

58852,9

34387,5

1002,2

224,1

 

 

 

 

 

59077,0

0900000

 

Генеральна прокуратура України

1236161,7

1216361,7

820346,1

27841,8

19800,0

1294,6

1194,6

 

120,0

100,0

1237456,3

0901000

 

Генеральна прокуратура України

1236161,7

1216361,7

820346,1

27841,8

19800,0

1294,6

1194,6

 

120,0

100,0

1237456,3

0901010

0360

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді

1217142,1

1197342,1

808511,5

27012,6

19800,0

294,6

294,6

 

 

 

1217436,7

0901020

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України

19019,6

19019,6

11834,6

829,2

 

1000,0

900,0

 

120,0

100,0

20019,6

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

9845964,2

9642737,1

6835030,8

219273,7

203227,1

2127625,0

2003695,4

818874,6

82523,3

123929,6

11973589,2

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

8719256,7

8552344,0

6149686,1

185404,8

166912,7

1983885,9

1872497,0

760099,5

78433,6

111388,9

10703142,6

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

256244,1

256244,1

187686,6

4551,4

 

3131,0

2966,0

500,0

850,0

165,0

259375,1

1001020

0310

Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування

4320,0

4320,0

 

 

 

282351,6

260120,6

 

 

22231,0

286671,6

1001040

0310

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією, створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів

13046,1

13046,1

8436,6

560,5

 

6,7

6,7

 

 

 

13052,8

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку

7531396,5

7420148,6

5411456,0

133368,3

111247,9

1377500,8

1322500,8

615547,7

51540,6

55000,0

8908897,3

1001070

0380

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях

10791,5

10588,7

8339,0

49,6

202,8

20959,8

4549,7

 

100,0

16410,1

31751,3

1001080

0942

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації

394517,1

394517,1

257236,7

23303,7

 

228263,8

213795,7

129628,5

12551,2

14468,1

622780,9

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ

290135,2

290135,2

174290,0

20649,3

 

58593,1

55916,8

12586,6

12180,4

2676,3

348728,3

1001130

0910

Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

39907,9

39907,9

19376,6

2864,3

 

8969,5

8588,2

403,8

1123,6

381,3

48877,4

1001160

0310

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

11386,5

24,5

 

 

11362,0

 

 

 

 

 

11386,5

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

2477,0

2477,0

1811,6

57,7

 

 

 

 

 

 

2477,0

1001180

0310

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя

105956,7

105956,7

81053,0

 

 

4109,6

4052,5

1432,9

87,8

57,1

110066,3

1001190

1062

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

40500,0

 

 

 

40500,0

 

 

 

 

 

40500,0

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

18578,1

14978,1

 

 

3600,0

 

 

 

 

 

18578,1

1003000

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

1123707,5

1087393,1

683159,5

33822,1

36314,4

143739,1

131198,4

58775,1

4089,7

12540,7

1267446,6

1003010

0310

Керівництво та управління внутрішніми військами

44112,2

44112,2

32993,4

 

 

 

 

 

 

 

44112,2

1003020

0310

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів

864910,7

828596,3

506500,4

28633,1

36314,4

42423,0

34653,0

2703,0

1555,0

7770,0

907333,7

1003030

0380

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України

128653,1

128653,1

87757,8

2133,0

 

83685,8

81531,4

52850,8

1221,7

2154,4

212338,9

1003070

0942

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

73451,3

73451,3

48425,6

2302,0

 

4340,9

4190,9

1772,6

360,0

150,0

77792,2

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах

12580,2

12580,2

7482,3

754,0

 

12846,3

10396,3

1172,0

953,0

2450,0

25426,5

1003090

1062

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

 

 

 

 

 

443,1

426,8

276,7

 

16,3

443,1

1004000

 

Державна міграційна служба України

3000,0

3000,0

2185,2

46,8

 

 

 

 

 

 

3000,0

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

3000,0

3000,0

2185,2

46,8

 

 

 

 

 

 

3000,0

1100000

 

Міністерство палива та енергетики України

102476,0

66731,1

17326,7

1153,0

35744,9

5090203,7

59281,3

1022,0

70,0

5030922,4

5192679,7

1101000

 

Апарат Міністерства палива та енергетики України

102476,0

66731,1

17326,7

1153,0

35744,9

5090203,7

59281,3

1022,0

70,0

5030922,4

5192679,7

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу

26367,2

26367,2

17326,7

1153,0

 

108,0

108,0

 

70,0

 

26475,2

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу

12372,9

 

 

 

12372,9

 

 

 

 

 

12372,9

1101080

0434

Заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

 

 

 

 

 

596992,0

 

 

 

596992,0

596992,0

1101090

0942

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості

40722,7

37122,7

 

 

3600,0

19374,7

17264,7

 

 

2110,0

60097,4

1101120

0433

Створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів

 

 

 

 

 

197245,7

 

 

 

197245,7

197245,7

1101130

0483

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері енергетики

198,0

 

 

 

198,0

 

 

 

 

 

198,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

22634,0

3060,0

 

 

19574,0

34100,0

 

 

 

34100,0

56734,0

1101390

0433

Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій (у тому числі 150000 тис. гривень для об'єктів електроенергетики Автономної Республіки Крим), а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій

 

 

 

 

 

764794,8

 

 

 

764794,8

764794,8

1101420

0432

Часткова компенсація Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, у тому числі недоотримана за 2009 рік

 

 

 

 

 

3423524,9

 

 

 

3423524,9

3423524,9

1101430

0513

Виконання першочергових екологічних заходів у м. Дніпродзержинськ

 

 

 

 

 

39300,0

33300,0

 

 

6000,0

39300,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

181,2

181,2

 

 

 

9763,6

8608,6

1022,0

 

1155,0

9944,8

1101660

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

1200000

 

Міністерство економіки України

296368,8

247451,5

138969,6

8660,1

48917,3

5774,5

2478,5

133,2

 

3296,0

302143,3

1201000

 

Апарат Міністерства економіки України

223094,8

208486,4

114594,6

7071,4

14608,4

5774,5

2478,5

133,2

 

3296,0

228869,3

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки

172378,6

171030,0

113936,0

7069,5

1348,6

 

 

 

 

 

172378,6

1201020

0411

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та установ і організацій СНД

14450,7

14450,7

 

 

 

 

 

 

 

 

14450,7

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями

9494,9

9494,9

 

 

 

 

 

 

 

 

9494,9

1201040

0411

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

4115,8

4115,8

 

 

 

 

 

 

 

 

4115,8

1201070

0481

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі

13234,8

 

 

 

13234,8

2133,3

 

 

 

2133,3

15368,1

1201080

0487

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем

70,0

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки

1475,8

1475,8

658,6

1,9

 

182,7

181,7

133,2

 

1,0

1658,5

1201110

0950

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

3994,9

3994,9

 

 

 

 

 

 

 

 

3994,9

1201120

0832

Фінансова підтримка журналу "Економіка України"

1116,9

1116,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1116,9

1201170

0834

Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель" та створення і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

2662,4

2662,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2662,4

1201610

0481

Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування

100,0

75,0

 

 

25,0

3458,5

2296,8

 

 

1161,7

3558,5

1202000

 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

73141,4

38965,1

24375,0

1588,7

34176,3

 

 

 

 

 

73141,4

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики

37000,1

37000,1

24375,0

1588,7

 

 

 

 

 

 

37000,1

1202030

0481

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази

5386,2

 

 

 

5386,2

 

 

 

 

 

5386,2

1202050

0487

Збереження та функціонування національної еталонної бази

274,0

 

 

 

274,0

 

 

 

 

 

274,0

1202060

0473

Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд

7630,0

 

 

 

7630,0

 

 

 

 

 

7630,0

1202070

0411

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

12000,0

 

 

 

12000,0

 

 

 

 

 

12000,0

1202080

0411

Виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем

7965,0

165,0

 

 

7800,0

 

 

 

 

 

7965,0

1202130

0487

Забезпечення функціонування державних служб

1086,1

 

 

 

1086,1

 

 

 

 

 

1086,1

1202140

0481

Проведення незалежної експертизи (випробувань) якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів

1800,0

1800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1800,0

1204000

 

Державна інспекція з контролю за цінами

132,6

 

 

 

132,6

 

 

 

 

 

132,6

1204020

0481

Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами

132,6

 

 

 

132,6

 

 

 

 

 

132,6

1210000

 

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки)

20184,9

19876,0

10588,1

1819,2

308,9

100116,4

40116,4

 

 

60000,0

120301,3

1211000

 

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки)

20184,9

19876,0

10588,1

1819,2

308,9

100116,4

40116,4

 

 

60000,0

120301,3

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

20184,9

19876,0

10588,1

1819,2

308,9

 

 

 

 

 

20184,9

1211110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 

 

 

 

 

100116,4

40116,4

 

 

60000,0

100116,4

1300000

 

Міністерство вугільної промисловості України

62704,4

19869,0

12821,3

539,7

42835,4

1926963,3

275674,8

 

500,0

1651288,5

1989667,7

1301000

 

Апарат Міністерства вугільної промисловості України

62704,4

19869,0

12821,3

539,7

42835,4

1926963,3

275674,8

 

500,0

1651288,5

1989667,7

1301010

0431

Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості

20318,5

19869,0

12821,3

539,7

449,5

853,5

853,5

 

500,0

 

21172,0

1301030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у вугледобувній промисловості

42385,9

 

 

 

42385,9

 

 

 

 

 

42385,9

1301070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію

 

 

 

 

 

651288,5

 

 

 

651288,5

651288,5

1301080

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

 

 

 

 

 

274821,3

274821,3

 

 

 

274821,3

1301170

0431

Погашення простроченої заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію державних вугледобувних підприємств, в тому числі підприємств, які готуються до ліквідації, та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

1036678,7

1019595,8

73418,0

44491,4

17082,9

28174,1

20442,1

4280,9

809,0

7732,0

1064852,8

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

1036678,7

1019595,8

73418,0

44491,4

17082,9

28174,1

20442,1

4280,9

809,0

7732,0

1064852,8

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

70026,3

69125,4

43236,4

5328,1

900,9

 

 

 

 

 

70026,3

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

98858,1

98858,1

 

 

 

 

 

 

 

 

98858,1

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України

828961,6

823961,6

27125,4

38204,3

5000,0

27491,0

19759,0

3895,7

784,0

7732,0

856452,6

1401040

0113

Розширення мережі власності України за кордоном для потреб дипломатичних установ України

45,0

45,0

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

3317,8

3317,8

 

 

 

 

 

 

 

 

3317,8

1401080

0113

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,0

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин

8208,5

8208,5

3056,2

959,0

 

583,1

583,1

385,2

25,0

 

8791,6

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України

9202,0

8000,0

 

 

1202,0

 

 

 

 

 

9202,0

1401120

0950

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців

288,4

288,4

 

 

 

 

 

 

 

 

288,4

1401130

0113

Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон

2271,0

1291,0

 

 

980,0

 

 

 

 

 

2271,0

1401150

0829

Заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

14000,0

5000,0

 

 

9000,0

100,0

100,0

 

 

 

14100,0

1700000

 

Державний комітет телебачення та радіомовлення України

587358,9

557868,9

244533,2

22878,6

29490,0

90284,5

81862,1

33015,4

3969,1

8422,4

677643,4

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення та радіомовлення України

587358,9

557868,9

244533,2

22878,6

29490,0

90284,5

81862,1

33015,4

3969,1

8422,4

677643,4

1701010

0831

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

12681,2

12681,2

8750,4

342,7

 

170,7

170,7

 

32,5

 

12851,9

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності

4180,0

 

 

 

4180,0

1109,3

 

 

 

1109,3

5289,3

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

2525,5

2525,5

1768,5

55,4

 

666,7

644,7

393,5

55,2

22,0

3192,2

1701050

0824

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації

950,0

950,0

 

 

 

 

 

 

 

 

950,0

1701070

0834

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму

1018,0

1018,0

718,8

31,5

 

29,8

29,8

 

5,0

 

1047,8

1701080

0831

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб

384509,2

359199,2

230568,3

21915,9

25310,0

74086,9

66795,8

32621,9

3876,4

7291,1

458596,1

1701100

0832

Фінансова підтримка преси

320,0

320,0

 

 

 

 

 

 

 

 

320,0

1701110

0833

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

33000,0

33000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

33000,0

1701120

0834

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції

34948,3

34948,3

 

 

 

 

 

 

 

 

34948,3

1701130

0829

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

1472,0

1472,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1472,0

1701150

0831

Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

96588,8

96588,8

 

 

 

14221,1

14221,1

 

 

 

110809,9

1701160

0850

Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі

4765,7

4765,7

2727,2

533,1

 

 

 

 

 

 

4765,7

1701170

0850

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

1217,0

1217,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1217,0

1701230

0822

Фінансова підтримка державних музичних колективів

8183,2

8183,2

 

 

 

 

 

 

 

 

8183,2

1701240

0834

Виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

1800000

 

Міністерство культури і туризму України

1604571,5

1502188,1

261141,7

18335,9

102383,4

122611,9

110715,4

25283,6

1767,2

11896,5

1727183,4

1801000

 

Апарат Міністерства культури і туризму України

1421009,8

1359055,5

195549,2

13243,2

61954,3

109790,1

98380,1

18386,1

1378,5

11410,0

1530799,9

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури і туризму

22223,3

21057,2

14003,9

727,8

1166,1

 

 

 

 

 

22223,3

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і туризму

7963,5

 

 

 

7963,5

2730,6

 

 

 

2730,6

10694,1

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка

7543,8

7543,8

4459,4

593,8

 

 

 

 

 

 

7543,8

1801040

0922

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах

51180,6

45724,8

28561,4

2697,3

5455,8

201,4

177,7

27,0

9,1

23,7

51382,0

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

8922,3

8564,1

 

 

358,2

610,9

560,9

 

 

50,0

9533,2

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

363972,4

352605,4

 

 

11367,0

70120,4

65047,2

 

 

5073,2

434092,8

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв

7181,4

7181,4

4198,0

634,5

 

26264,1

24764,1

16656,6

832,0

1500,0

33445,5

1801080

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва

563,5

563,5

394,7

 

 

 

 

 

 

 

563,5

1801090

0990

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

1295,7

1295,7

752,6

40,1

 

53,3

53,3

 

20,0

 

1349,0

1801100

0824

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва

9738,0

9738,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9738,0

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

351753,8

346863,8

 

 

4890,0

 

 

 

 

 

351753,8

1801120

0822

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій

241111,8

240574,5

 

 

537,3

 

 

 

 

 

241111,8

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів

358,0

358,0

 

 

 

 

 

 

 

 

358,0

1801140

0829

Премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва

3278,7

3278,7

 

 

 

 

 

 

 

 

3278,7

1801150

0829

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних та циркових організацій

4554,0

4554,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4554,0

1801160

0829

Фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

800,0

800,0

 

 

 

2000,0

2000,0

 

 

 

2800,0

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва

37547,0

37547,0

 

 

 

 

 

 

 

 

37547,0

1801190

0825

Бібліотечна справа

107955,3

103638,9

71272,1

3251,0

4316,4

1099,5

833,9

138,5

30,1

265,6

109054,8

1801200

0826

Музейна справа та виставкова діяльність

127608,6

113408,6

69092,0

4913,2

14200,0

5879,1

4139,0

1012,1

478,3

1740,1

133487,7

 

 

в тому числі завершення археологічних досліджень та музеєфікації залишків фундаментів Десятинної церкви у місті Києві

14200,0

 

 

 

14200,0

 

 

 

 

 

14200,0

1801220

0960

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського

528,4

528,4

387,8

 

 

409,1

382,3

273,0

 

26,8

937,5

1801240

0829

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності

3724,1

3724,1

2427,3

385,5

 

421,7

421,7

278,9

9,0

 

4145,8

1801260

0829

Заходи з відтворення культури національних меншин

3150,0

3150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3150,0

1801270

0829

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

1801290

0829

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

3200,0

3200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3200,0

1801300

0832

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного та літературно-художнього напрямку

6955,6

6955,6

 

 

 

 

 

 

 

 

6955,6

1801310

0825

Забезпечення розвитку та застосування української мови

22900,0

11200,0

 

 

11700,0

 

 

 

 

 

22900,0

1801320

0829

Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

1802000

 

Державна служба з питань національної культурної спадщини

145947,0

106601,4

65592,5

5092,7

39345,6

12032,7

11596,2

6897,5

388,7

436,5

157979,7

1802030

0827

Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках

142607,0

106101,4

65592,5

5092,7

36505,6

12032,7

11596,2

6897,5

388,7

436,5

154639,7

1802040

0829

Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини

3340,0

500,0

 

 

2840,0

 

 

 

 

 

3340,0

1804000

 

Державна служба туризму і курортів

12509,7

11931,2

 

 

578,5

 

 

 

 

 

12509,7

1804020

0472

Фінансова підтримка створення умов безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

480,0

 

 

 

480,0

 

 

 

 

 

480,0

1804030

0472

Фінансова підтримка розвитку туризму

12029,7

11931,2

 

 

98,5

 

 

 

 

 

12029,7

1805000

 

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

1005,0

500,0

 

 

505,0

 

 

 

 

 

1005,0

1805020

0829

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали

1005,0

500,0

 

 

505,0

 

 

 

 

 

1005,0

1806000

 

Державна служба кінематографії

24100,0

24100,0

 

 

 

789,1

739,1

 

 

50,0

24889,1

1806020

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів

24100,0

24100,0

 

 

 

789,1

739,1

 

 

50,0

24889,1

1900000

 

Державний комітет лісового господарства України

590379,0

485457,2

294639,1

2869,6

104921,8

23218,1

17756,4

2399,2

224,5

5461,7

613597,1

1901000

 

Апарат Державного комітету лісового господарства України

590379,0

485457,2

294639,1

2869,6

104921,8

23218,1

17756,4

2399,2

224,5

5461,7

613597,1

1901010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

39461,6

39461,6

26034,8

1548,1

 

17,9

17,9

 

8,0

 

39479,5

1901020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві

642,6

 

 

 

642,6

 

 

 

 

 

642,6

1901030

0482

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства

7969,3

 

 

 

7969,3

2462,6

 

 

 

2462,6

10431,9

1901040

0482

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства

314,9

314,9

91,7

8,3

 

 

 

 

 

 

314,9

1901050

0941

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

44351,5

44351,5

 

 

 

8023,8

7673,8

 

 

350,0

52375,3

1901060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

368693,2

368693,2

244903,9

1136,5

 

6233,8

4141,5

437,5

66,3

2092,3

374927,0

1901070

0511

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

96009,9

 

 

 

96009,9

 

 

 

 

 

96009,9

1901080

0520

Збереження природно-заповідного фонду

32936,0

32636,0

23608,7

176,7

300,0

6480,0

5923,2

1961,7

150,2

556,8

39416,0

2100000

 

Міністерство оборони України

8806887,3

8316759,6

5057924,3

660142,6

490127,7

4664045,9

1645818,6

118806,9

261277,6

3018227,3

13470933,2

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

8806887,3

8316759,6

5057924,3

660142,6

490127,7

4664045,9

1645818,6

118806,9

261277,6

3018227,3

13470933,2

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

194923,0

194615,5

144666,1

2729,1

307,5

30,0

30,0

 

 

 

194953,0

2101020

0210

Утримання особового складу Збройних Сил України

6866333,5

6848656,0

4117929,7

651213,5

17677,5

654179,8

641847,8

30190,0

234854,9

12332,0

7520513,3

2101070

0210

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління

25267,2

8270,1

 

 

16997,1

579513,9

99316,1

 

 

480197,8

604781,1

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України

545457,1

530957,1

339131,2

6200,0

14500,0

208494,4

177100,1

58795,7

26422,7

31394,3

753951,5

2101100

0240

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців, початкова військова підготовка молоді

518034,0

518034,0

388739,3

 

 

80720,0

68942,0

29821,2

 

11778,0

598754,0

2101110

0210

Проведення мобілізаційної роботи і призову до Збройних Сил України та інших військових формувань

5450,0

5450,0

 

 

 

1192,0

1192,0

 

 

 

6642,0

2101140

0210

Реформування та розвиток Збройних Сил України

106546,9

86759,5

 

 

19787,4

772210,1

622931,1

 

 

149279,0

878757,0

2101150

0210

Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України

7111,7

 

 

 

7111,7

658381,5

 

 

 

658381,5

665493,2

2101160

0250

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави

80936,7

 

 

 

80936,7

52498,4

1817,7

 

 

50680,7

133435,1

2101170

0210

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки

4885,4

 

 

 

4885,4

609528,2

22805,2

 

 

586723,0

614413,6

2101180

0210

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів

34783,4

 

 

 

34783,4

3500,0

100,0

 

 

3400,0

38283,4

2101190

1062

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

56000,0

 

 

 

56000,0

765537,4

 

 

 

765537,4

821537,4

2101200

0210

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України

31686,6

6835,2

 

 

24851,4

57126,0

5300,0

 

 

51826,0

88812,6

2101210

0512

Утилізація звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива

20840,0

 

 

 

20840,0

175479,9

 

 

 

175479,9

196319,9

2101230

0210

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях

298915,3

109286,1

64783,0

 

189629,2

 

 

 

 

 

298915,3

2101240

0210

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері

8296,1

7836,1

2675,0

 

460,0

3164,3

3036,1

 

 

128,2

11460,4

2101330

1050

Відшкодування Фонду соціального страхування на випадок безробіття додаткових витрат, пов'язаних з виплатою військовослужбовцям, звільненим у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розмір, встановлений законодавством

60,0

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

2101340

0210

Захист важливих державних об'єктів

1200,0

 

 

 

1200,0

42490,0

1400,5

 

 

41089,5

43690,0

2101350

1070

Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку

160,4

 

 

 

160,4

 

 

 

 

 

160,4

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

15463319,8

14638340,1

1841835,0

296343,7

824979,7

4896519,1

3894749,8

104725,4

26267,0

1001769,3

20359838,9

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

14939971,7

14178727,9

1841835,0

296343,7

761243,8

4732349,0

3772620,6

104725,4

26267,0

959728,4

19672320,7

2201010

0990

Керівництво та управління у сфері освіти і науки

32376,7

30986,8

20177,9

1972,5

1389,9

85,3

85,3

 

 

 

32462,0

2201020

0140

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах

196450,2

 

 

 

196450,2

1872,2

 

 

 

1872,2

198322,4

2201030

0140

Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

17203,2

1444,4

965,7

22,0

15758,8

 

 

 

 

 

17203,2

2201040

0980

Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ

123841,8

 

 

 

123841,8

79385,0

 

 

 

79385,0

203226,8

2201060

0150

Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державними замовленнями

39963,6

 

 

 

39963,6

 

 

 

 

 

39963,6

2201070

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

38661,7

1173,1

157,6

95,8

37488,6

 

 

 

 

 

38661,7

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки

15323,2

15323,2

 

 

 

 

 

 

 

 

15323,2

2201090

0980

Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

2631,3

 

 

 

2631,3

 

 

 

 

 

2631,3

2201100

0922

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами

68270,4

68045,4

32514,3

6315,9

225,0

4501,9

3761,9

103,5

518,0

740,0

72772,3

2201110

0923

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації

36488,6

35813,6

18909,2

6111,5

675,0

917,2

797,2

243,9

152,9

120,0

37405,8

2201120

0960

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

47635,9

47635,9

15645,0

2020,0

 

6324,5

5691,0

1497,7

1323,9

633,5

53960,4

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах

3726107,4

3719807,4

1586917,0

270057,6

6300,0

268055,4

233583,6

90602,8

22844,0

34471,8

3994162,8

2201140

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації

69554,8

69374,8

45929,4

2721,2

180,0

187,2

160,2

35,8

 

27,0

69742,0

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

2159563,6

2156719,6

 

 

2844,0

307917,2

291917,2

 

 

16000,0

2467480,8

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

6793440,7

6768899,2

 

 

24541,5

3535112,2

2901338,8

 

 

633773,4

10328552,9

2201170

0970

Виготовлення випускних документів про освіту

34312,6

34312,6

 

 

 

 

 

 

 

 

34312,6

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти

2055,0

2055,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2055,0

2201190

0970

Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів

30000,0

 

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

30000,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

38280,0

38280,0

 

 

 

 

 

 

 

 

38280,0

2201230

0970

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

198552,6

12695,3

 

 

185857,3

 

 

 

 

 

198552,6

2201240

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

50370,9

50370,9

35112,3

1084,6

 

6283,1

5567,5

1919,3

308,0

715,6

56654,0

2201260

0721

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії

356,5

316,0

219,8

9,7

40,5

 

 

 

 

 

356,5

2201270

0826

Функціонування музеїв

4569,5

4569,5

2969,0

55,4

 

359,3

349,3

158,8

3,0

10,0

4928,8

2201280

0832

Фінансова підтримка науково-освітянської преси

109,9

109,9

 

 

 

 

 

 

 

 

109,9

2201290

0473

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

19574,2

 

 

 

19574,2

 

 

 

 

 

19574,2

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

50814,3

50814,3

21394,4

4569,2

 

3700,2

3059,4

524,8

819,4

640,8

54514,5

2201320

0950

Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості

6209,6

6209,6

4429,3

173,6

 

1968,2

1848,2

919,0

151,0

120,0

8177,8

2201340

0150

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності

9803,5

9803,5

3148,0

289,7

 

281,6

251,6

145,0

18,0

30,0

10085,1

2201360

0990

Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

1609,6

 

 

 

1609,6

 

 

 

 

 

1609,6

2201370

0942

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого

145387,7

145207,7

 

 

180,0

54798,8

24748,8

 

 

30050,0

200186,5

2201430

0942

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут"

548034,9

546222,8

 

 

1812,1

105770,0

87390,0

 

 

18380,0

653804,9

2201440

0960

Заходи із залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності Українським державним центром "Мала академія наук України"

10000,0

6000,0

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

87339,5

87339,5

53346,1

845,0

 

9682,9

9252,9

4574,8

128,8

430,0

97022,4

2201500

0942

Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом

243788,6

243608,6

 

 

180,0

198092,8

174092,8

 

 

24000,0

441881,4

2201520

0113

Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном

9000,0

 

 

 

9000,0

 

 

 

 

 

9000,0

2201530

0942

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія"

23769,3

23589,3

 

 

180,0

9054,0

5724,9

 

 

3329,1

32823,3

2201540

0970

Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

2201560

0140

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління

2410,4

 

 

 

2410,4

 

 

 

 

 

2410,4

2201600

0921

Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти

2000,0

2000,0

 

 

 

138000,0

23000,0

4000,0

 

115000,0

140000,0

2201860

0942

Добудова до навчального корпусу НТУ "Київський політехнічний інститут" для розміщення Українсько-Японського центру

9110,0

 

 

 

9110,0

 

 

 

 

 

9110,0

2202000

 

Державний департамент інтелектуальної власності

660,0

 

 

 

660,0

4950,0

 

 

 

4950,0

5610,0

2202020

0411

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності

660,0

 

 

 

660,0

4950,0

 

 

 

4950,0

5610,0

2206000

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

522688,1

459612,2

 

 

63075,9

159220,1

122129,2

 

 

37090,9

681908,2

2206010

0140

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук

54601,9

 

 

 

54601,9

1695,5

 

 

 

1695,5

56297,4

2206020

0980

Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4798,1

 

 

 

4798,1

3839,9

 

 

 

3839,9

8638,0

2206040

0980

Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

136,0

136,0

 

 

 

 

 

 

 

 

136,0

2206050

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

463152,1

459476,2

 

 

3675,9

153684,7

122129,2

 

 

31555,5

616836,8

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

5454764,8

4798380,4

1707134,5

147203,4

656384,4

1245372,5

1124756,5

165886,7

57748,3

120616,0

6700137,3

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

5361261,2

4724876,8

1677689,4

145191,9

636384,4

1245372,5

1124756,5

165886,7

57748,3

120616,0

6606633,7

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

30516,6

27369,9

17267,7

1981,5

3146,7

4930,8

4840,8

1263,5

392,0

90,0

35447,4

2301020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

13894,7

 

 

 

13894,7

 

 

 

 

 

13894,7

2301050

0750

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я

41964,2

 

 

 

41964,2

17619,2

 

 

 

17619,2

59583,4

2301060

0750

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини

97,8

97,8

 

65,9

 

 

 

 

 

 

97,8

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

609147,7

609147,7

 

 

 

719625,9

648612,3

 

 

71013,6

1328773,6

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

97380,8

97380,8

64969,5

3025,8

 

33331,9

30064,1

17231,2

3694,3

3267,8

130712,7

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

739,0

739,0

542,3

 

 

 

 

 

 

 

739,0

2301100

0731

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості

62954,8

62954,8

39354,0

3287,0

 

7283,2

6865,2

3245,0

189,5

418,0

70238,0

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

607246,1

559546,1

307687,8

50426,8

47700,0

20514,4

19027,0

5733,8

950,1

1487,4

627760,5

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

3604,0

3604,0

 

 

 

3903,9

3673,9

 

 

230,0

7507,9

2301130

0763

Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров'я

924,0

924,0

 

 

 

 

 

 

 

 

924,0

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

424391,4

242891,4

115483,2

14300,9

181500,0

8141,7

7632,8

2661,6

893,6

508,9

432533,1

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

178789,7

178789,7

70360,2

20551,2

 

15907,6

13898,0

2387,3

2880,3

2009,6

194697,3

2301190

0734

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

138244,8

138244,8

60671,9

15905,7

 

36388,2

32645,8

4825,9

6614,8

3742,4

174633,0

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

30402,0

30402,0

20600,5

1299,1

 

3844,5

3717,1

1894,1

43,5

127,4

34246,5

2301230

0723

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах

29681,8

29681,8

18956,5

1568,8

 

5889,4

5726,1

2981,2

326,8

163,3

35571,2

2301250

0740

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи

1335024,4

1335024,4

940569,4

32327,1

 

364815,1

344950,3

123016,2

41681,7

19864,8

1699839,5

2301260

0740

Заходи по боротьбі з епідеміями

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

500,0

2301270

0740

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

237738,3

237738,3

 

 

 

 

 

 

 

 

237738,3

2301290

0763

Централізована закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для закладів охорони здоров'я

72000,0

 

 

 

72000,0

 

 

 

 

 

72000,0

2301310

0763

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин

35821,3

35821,3

 

 

 

 

 

 

 

 

35821,3

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

35400,5

20400,5

11254,8

206,7

15000,0

1186,1

1156,5

543,6

18,0

29,6

36586,6

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

15066,6

15066,6

 

 

 

 

 

 

 

 

15066,6

2301370

0763

Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих

722648,0

635648,0

 

 

87000,0

 

 

 

 

 

722648,0

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

437820,4

370820,4

 

 

67000,0

 

 

 

 

 

437820,4

2301410

0825

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки

9198,1

9198,1

6561,0

78,2

 

150,9

106,9

30,0

 

44,0

9349,0

2301420

0826

Збереження та популяризація історії медицини

4874,5

4874,5

3410,6

167,2

 

260,5

260,5

73,3

63,7

 

5135,0

2301450

0763

Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

2301520 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

63510,9 

63510,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

63510,9 

2301600 

0763 

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 

 

 

 

 

 

1579,2 

1579,2 

 

 

 

1579,2 

2301820 

0763 

Завершення капітального ремонту корпусу N 3 Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Міністерства охорони здоров'я України 

2070,0 

 

 

 

2070,0 

 

 

 

 

 

2070,0 

2301830 

0732 

Завершення реконструкції харчоблоку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни с. Циблі 

6757,0 

 

 

 

6757,0 

 

 

 

 

 

6757,0 

2301840 

0942 

Виконання робіт із будівництва та реконструкції об'єктів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

22500,0 

 

 

 

22500,0 

 

 

 

 

 

22500,0 

2301850 

0732 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт Національного інституту раку 

66600,0 

 

 

 

66600,0 

 

 

 

 

 

66600,0 

2301880 

0732 

Завершення реконструкції Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії 

8751,8 

 

 

 

8751,8 

 

 

 

 

 

8751,8 

2302000 

 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України 

93503,6 

73503,6 

29445,1 

2011,5 

20000,0 

 

 

 

 

 

93503,6 

2302010 

0763 

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів 

91253,6 

71253,6 

29445,1 

2011,5 

20000,0 

 

 

 

 

 

91253,6 

2302020 

0763 

Заходи по боротьбі з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів 

2250,0 

2250,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250,0 

2400000 

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

656356,1 

610402,5 

439467,3 

5219,1 

45953,6 

1316765,2 

89202,6 

10685,4 

14477,6 

1227562,6 

1973121,3 

2401000 

 

Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

255646,5 

245898,5 

173652,3 

4574,0 

9748,0 

103276,9 

42628,3 

5718,7 

4406,4 

60648,6 

358923,4 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 

30302,0 

30302,0 

20982,3 

663,3 

 

9943,3 

6635,5 

1056,0 

222,1 

3307,8 

40245,3 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 

134246,6 

134246,6 

95423,3 

3229,1 

 

24798,1 

20934,9 

300,0 

3863,2 

3863,2 

159044,7 

2401040 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

2721,0 

 

 

 

2721,0 

 

 

 

 

 

2721,0 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері охорони навколишнього природного середовища 

7471,6 

7471,6 

5474,1 

14,6 

 

7056,2 

5232,0 

3000,0 

168,0 

1824,2 

14527,8 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

80905,3 

73878,3 

51772,6 

667,0 

7027,0 

4058,2 

3852,2 

1362,7 

153,1 

206,0 

84963,5 

2401190 

0540 

Моніторинг навколишнього природного середовища та забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 

 

 

 

 

 

14118,0 

 

 

 

14118,0 

14118,0 

2401230 

0513 

Очистка стічних вод 

 

 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

5000,0 

5000,0 

2401240 

0540 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації 

 

 

 

 

 

2680,0 

2465,6 

 

 

214,4 

2680,0 

2401250 

0512 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

 

 

 

 

 

15000,0 

 

 

 

15000,0 

15000,0 

2401260 

0520 

Формування національної екологічної мережі 

 

 

 

 

 

13700,0 

685,0 

 

 

13015,0 

13700,0 

2401290 

0511 

Підвищення якості атмосферного повітря 

 

 

 

 

 

4100,0 

 

 

 

4100,0 

4100,0 

2401320 

0513 

Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 

 

 

 

 

 

2823,1 

2823,1 

 

 

 

2823,1 

2404000 

 

Державна геологічна служба 

 

 

 

 

 

1055736,0 

 

 

 

1055736,0 

1055736,0 

2404020 

0444 

Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин 

 

 

 

 

 

1055736,0 

 

 

 

1055736,0 

1055736,0 

2405000 

 

Державна служба геодезії, картографії та кадастру 

26095,0 

 

 

 

26095,0 

 

 

 

 

 

26095,0 

2405020 

0411 

Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 

11020,0 

 

 

 

11020,0 

 

 

 

 

 

11020,0 

2405030 

0490 

Демаркація та делімітація державного кордону 

15075,0 

 

 

 

15075,0 

 

 

 

 

 

15075,0 

2408000 

 

Державний комітет України із земельних ресурсів 

374614,6 

364504,0 

265815,0 

645,1 

10110,6 

157752,3 

46574,3 

4966,7 

10071,2 

111178,0 

532366,9 

2408010 

0421 

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 

363213,4 

363213,4 

265815,0 

645,1 

 

42674,1 

34816,1 

 

10000,0 

7858,0 

405887,5 

2408020 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 

136,5 

136,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,5 

2408030 

0421 

Проведення земельної реформи 

7288,5 

 

 

 

7288,5 

 

 

 

 

 

7288,5 

2408040 

0511 

Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 

470,0 

 

 

 

470,0 

 

 

 

 

 

470,0 

2408600 

0421 

Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості 

3506,2 

1154,1 

 

 

2352,1 

115078,2 

11758,2 

4966,7 

71,2 

103320,0 

118584,4 

2500000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України 

3978917,3 

3852890,3 

117937,7 

27520,5 

126027,0 

589213,4 

249922,4 

37571,9 

9246,0 

339291,0 

4568130,7 

2501000 

 

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

3495798,6 

3455951,1 

114263,9 

27036,5 

39847,5 

417813,4 

172879,8 

10174,2 

2664,9 

244933,6 

3913612,0 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

111403,0 

109603,4 

71898,2 

6471,7 

1799,6 

2432,1 

2432,1 

 

1697,8 

 

113835,1 

2501040 

1080 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері економіки праці та соціальної політики 

16280,0 

71,3 

 

 

16208,7 

409,6 

 

 

 

409,6 

16689,6 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

17094,0 

14844,0 

 

 

2250,0 

116,3 

116,3 

 

 

 

17210,3 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

628,1 

628,1 

412,7 

50,0 

 

73,1 

73,1 

38,5 

9,2 

 

701,2 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

9782,2 

9252,6 

4136,6 

2142,7 

529,6 

43,0 

43,0 

 

11,5 

 

9825,2 

2501080 

0734 

Санаторне лікування ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

74635,4 

73285,4 

26578,0 

15882,7 

1350,0 

3796,8 

3665,6 

442,1 

774,8 

131,2 

78432,2 

2501090 

1090 

Виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту 

837,8 

837,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

837,8 

2501120 

1010 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 

55952,6 

55952,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

55952,6 

 

 

в тому числі на фінансову підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих 

30897,5 

30897,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

30897,5 

2501130 

1050 

Одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам 

8080,2 

8080,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8080,2 

2501140 

1090 

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 

2358,5 

2358,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2358,5 

2501150 

1030 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань 

601097,2 

601097,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

601097,2 

2501160 

1030 

Довічні державні стипендії 

33755,1 

33755,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

33755,1 

2501170 

1010 

Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

17304,2 

11744,6 

 

 

5559,6 

 

 

 

 

 

17304,2 

2501180 

1070 

Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 

2437,8 

2437,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2437,8 

2501200 

1070 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

595962,6 

595962,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

595962,6 

2501210 

1070 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

575400,0 

575400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

575400,0 

2501230 

1070 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

814470,9 

814470,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

814470,9 

2501240 

1070 

Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

10000,0 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

2501250 

1070 

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

46620,5 

46620,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

46620,5 

2501270 

1010 

Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

37244,1 

37244,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

37244,1 

2501300 

1070 

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

383,3 

383,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

383,3 

2501360 

1070 

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

382990,0 

382990,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

382990,0 

2501380 

0734 

Санаторне лікування ветеранів війни, хворих на туберкульоз 

15433,7 

9583,7 

2856,1 

2256,1 

5850,0 

1939,4 

1819,0 

405,5 

171,6 

120,4 

17373,1 

2501400 

1050 

Часткове покриття видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів 

20000,0 

20000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0 

2501410 

1010 

Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами 

2789,4 

2789,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2789,4 

2501420 

1050 

Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем 

10000,0 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

2501550 

0942 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації 

14606,7 

12806,7 

 

 

1800,0 

5247,8 

4697,8 

 

 

550,0 

19854,5 

2501580 

1062 

Придбання (будівництво) житла для інвалідів-сліпих та інвалідів глухих 

4500,0 

 

 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

4500,0 

2501590 

1070 

Державна установа "Соціальний контактний центр" 

12000,0 

12000,0 

8382,3 

233,3 

 

 

 

 

 

 

12000,0 

2501610 

1090 

Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту 

982,9 

982,9 

 

 

 

326616,2 

121972,2 

6453,1 

 

204644,0 

327599,1 

2501630 

1090 

Вдосконалення системи соціальної допомоги 

768,4 

768,4 

 

 

 

77139,1 

38060,7 

2835,0 

 

39078,4 

77907,5 

2505000 

 

Державний комітет України у справах ветеранів 

20412,4 

19732,9 

3673,8 

484,0 

679,5 

 

 

 

 

 

20412,4 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

6656,0 

5976,5 

3673,8 

484,0 

679,5 

 

 

 

 

 

6656,0 

2505030 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників 

11256,4 

11256,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

11256,4 

2505040 

1030 

Заходи пов'язані з проведенням святкування 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

2500,0 

2500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,0 

2507000 

 

Фонд соціального захисту інвалідів 

462706,3 

377206,3 

 

 

85500,0 

171400,0 

77042,6 

27397,7 

6581,1 

94357,4 

634106,3 

2507030 

1010 

Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями 

85500,0 

 

 

 

85500,0 

3600,0 

250,0 

 

 

3350,0 

89100,0 

2507050 

0734 

Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 

80015,9 

80015,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

80015,9 

2507080 

1010 

Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, видатки на створення Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів та Західного реабілітаційно-спортивного центру 

 

 

 

 

 

167800,0 

76792,6 

27397,7 

6581,1 

91007,4 

167800,0 

2507090 

1010 

Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації 

297190,4 

297190,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

297190,4 

2510000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 

 

 

 

 

 

47423,0 

32542,9 

 

 

14880,1 

47423,0 

2511000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 

 

 

 

 

 

47423,0 

32542,9 

 

 

14880,1 

47423,0 

2511060 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" 

 

 

 

 

 

47423,0 

32542,9 

 

 

14880,1 

47423,0 

2600000 

 

Міністерство промислової політики України 

115614,7 

57669,7 

19409,9 

2177,4 

57945,0 

43202,6 

13202,6 

 

150,0 

30000,0 

158817,3 

2601000 

 

Апарат Міністерства промислової політики України 

115614,7 

57669,7 

19409,9 

2177,4 

57945,0 

43202,6 

13202,6 

 

150,0 

30000,0 

158817,3 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

28835,6 

28655,8 

18215,3 

2108,0 

179,8 

213,4 

213,4 

 

150,0 

 

29049,0 

2601030 

0484 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері промисловості 

28007,9 

 

 

 

28007,9 

 

 

 

 

 

28007,9 

2601040 

0484 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 

558,0 

558,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

558,0 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

1590,6 

1590,6 

992,9 

39,3 

 

38,4 

38,4 

 

 

 

1629,0 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

366,6 

366,6 

201,7 

30,1 

 

 

 

 

 

 

366,6 

2601080 

0513 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

4000,0 

4000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,0 

2601090 

0441 

Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 

2000,0 

 

 

 

2000,0 

 

 

 

 

 

2000,0 

2601100 

0513 

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 

13998,7 

13998,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

13998,7 

2601140 

0484 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 

5887,3 

 

 

 

5887,3 

 

 

 

 

 

5887,3 

2601190 

0441 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд 

21870,0 

 

 

 

21870,0 

 

 

 

 

 

21870,0 

2601210 

0260 

Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 

8000,0 

8000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000,0 

2601240 

0411 

Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 

500,0 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

2601350 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання 

 

 

 

 

 

30000,0 

 

 

 

30000,0 

30000,0 

2601430 

0133 

Компенсація відсотків за кредитами, залученими підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу на технічне переоснащення 

 

 

 

 

 

12950,8 

12950,8 

 

 

 

12950,8 

2700000 

 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України 

53941,4 

36629,6 

16729,9 

3229,9 

17311,8 

2571,1 

2563,1 

1022,8 

33,6 

8,0 

56512,5 

2701000 

 

Апарат Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

53941,4 

36629,6 

16729,9 

3229,9 

17311,8 

2571,1 

2563,1 

1022,8 

33,6 

8,0 

56512,5 

2701010 

0610 

Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 

32482,8 

31149,8 

16042,5 

3217,2 

1333,0 

 

 

 

 

 

32482,8 

2701030 

0630 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку житлово-комунального господарства 

5261,9 

 

 

 

5261,9 

 

 

 

 

 

5261,9 

2701040 

0630 

Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері житлової політики 

1096,9 

 

 

 

1096,9 

 

 

 

 

 

1096,9 

2701080 

0640 

Нагородження переможців всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" за 2009 рік 

450,0 

 

 

 

450,0 

 

 

 

 

 

450,0 

2701100 

0443 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

170,0 

 

 

 

170,0 

 

 

 

 

 

170,0 

2701120 

0620 

Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 

348,6 

348,6 

249,1 

9,3 

 

401,1 

401,1 

219,8 

28,0 

 

749,7 

2701130 

0520 

Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 

604,4 

604,4 

438,3 

3,4 

 

70,0 

70,0 

35,0 

5,6 

 

674,4 

2701170 

0511 

Ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України 

9000,0 

 

 

 

9000,0 

 

 

 

 

 

9000,0 

2701190 

0942 

Підготовка фахівців для житлово-комунального господарства 

4526,8 

4526,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4526,8 

2701610 

0620 

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури 

 

 

 

 

 

2100,0 

2092,0 

768,0 

 

8,0 

2100,0 

2710000 

 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки) 

4500,0 

 

 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

4500,0 

2711000 

 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки) 

4500,0 

 

 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

4500,0 

2711160 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича 

4500,0 

 

 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

4500,0 

2750000 

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 

296113,7 

119222,9 

77439,3 

3394,9 

176890,8 

8085,0 

7640,5 

3844,0 

994,0 

444,5 

304198,7 

2751000 

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 

296113,7 

119222,9 

77439,3 

3394,9 

176890,8 

8085,0 

7640,5 

3844,0 

994,0 

444,5 

304198,7 

2751010 

0443 

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку та будівництва 

88456,3 

87467,3 

57294,4 

2935,8 

989,0 

 

 

 

 

 

88456,3 

2751030 

0484 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва 

2048,1 

 

 

 

2048,1 

 

 

 

 

 

2048,1 

2751040 

0484 

Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва 

3935,6 

 

 

 

3935,6 

 

 

 

 

 

3935,6 

2751060 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 

12,0 

12,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,0 

2751070 

0825 

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 

2285,3 

2285,3 

1610,9 

58,4 

 

89,5 

87,0 

46,0 

 

2,5 

2374,8 

2751080 

0827 

Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 

25700,8 

25700,8 

18534,0 

400,7 

 

7995,5 

7553,5 

3798,0 

994,0 

442,0 

33696,3 

2751090 

0829 

Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 

5200,0 

 

 

 

5200,0 

 

 

 

 

 

5200,0 

2751100 

0443 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

2751120 

0942 

Підготовка фахівців в Академії муніципального управління 

2200,0 

2200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200,0 

2751160 

0829 

Відзначення Державною премією в галузі архітектури 

557,5 

557,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

557,5 

2751290 

0133 

Фінансова підтримка статутної діяльності всеукраїнських асоціацій 

1000,0 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

2751300 

1062 

Забезпечення житлом інвалідів I групи Великої Вітчизняної війни, які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла 

140400,0