Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике расчета экономических нормативов регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 24.12.2009 № 764
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2009 року N 764

Про затвердження Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Постанова втратила чинність
(згідно з рішенням Правління Національного банку України
 від 15 грудня 2017 року N 803-рш)

Відповідно до внесених змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02.06.2009 N 315, що додаються (далі - Зміни).

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) і Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її підписання, крім пункту 3 Змін, які набирають чинності з 01.02.2010.

4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. М. Бережного, начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови 

В. В. Шаповалов 

 

Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 2:

1.1. Відвернення розраховувати за таким алгоритмом:

Відвернення:

В = (3002 ± 3007/3АП2) + (3102 ± 3107/3АП2) + (3003/2 + 3005/2 + 3103/2 + 3105/2 ± 3007/2АП ± 3107/2АП)2 + (3122 + 3123 + 3125) + (3132 + 3133 + 3135) - 3190/3, 4, 63 + (3003/6, 7, 8 + 3005/6, 7, 8)2 ± 3007/7, 8, ААП2 + (3010/5 + 3011/5, 6 + 3012/5, 6 + 3013/7, 8 + 3014/5, 6)2 ± 3015/5, 6АП2 - 3016/5, 6КА2 + 3017/5, 62 + (3103/3 + 3105/3) ± 3107/4АП2 + 1514 + 1515/52 - 1516/5КА2 + 1524/22 + 3212/12 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205.

1.2. У таблиці:

у групі рахунків 140:

доповнити аналітичним рахунком 1406/2 із коефіцієнтом ризику 0 %;

рахунок 1407 із коефіцієнтом ризику 0 % виключити;

доповнити аналітичними рахунками 1407/1, 2 та 1407/9 із коефіцієнтами ризику 0 % та 20 % відповідно;

у групі рахунків 141:

доповнити аналітичним рахунком 1416/2 із коефіцієнтом ризику 0 %;

рахунок 1417 із коефіцієнтом ризику 0 % виключити;

доповнити аналітичними рахунками 1417/1, 2 та 1417/9 із коефіцієнтами ризику 0 % та 20 % відповідно;

у групі рахунків 142:

доповнити аналітичним рахунком 1426/2 із коефіцієнтом ризику 0 %;

рахунок 1427 із коефіцієнтом ризику 0 % виключити;

доповнити аналітичними рахунками 1427/1, 2 та 1427/9 із коефіцієнтами ризику 0 % та 20 % відповідно;

у групі рахунків 151:

рахунок 1518/5, 7* замінити рахунком 1518/(1)5, 7*;

рахунок 1518/2, 6, 8* замінити рахунком 1518/(1)6, 8*;

доповнити рахунком 1518/(2)* із коефіцієнтом ризику 100 %;

у групі рахунків 152:

символ "*" за рахунком 1524/1, 3 замінити цифрою "2";

доповнити рахунком 1529 із коефіцієнтом ризику 100 %;

у групі рахунків 223 рахунок 2232 із коефіцієнтом ризику 100 % виключити;

у групі рахунків 301 рахунок 3018 із коефіцієнтом ризику 100 % виключити;

у групі рахунків 311 рахунки 3113 та 3118 із коефіцієнтами ризику 100 % виключити;

у групі рахунків 321 рахунки 3213/92 (рядок четвертий) та 3218 із коефіцієнтами ризику 100 % виключити;

групу рахунків 354 доповнити рахунком 3540(1)/912 із коефіцієнтом ризику 20 % та рахунком 3540(2)/913 із коефіцієнтом ризику 50 %;

у групі рахунків 369 рахунок 3690/22** замінити рахунком 3690;

у групі рахунків 910 символ "*" за рахунком 9100/1, 2 замінити цифрою "2";

у групі рахунків 920 рахунки 9200/112* та 9200/213* із коефіцієнтами ризику 20 % та 50 % виключити.

2. У главі 3, у розрахунку СА рахунок 3540 замінити аналітичним рахунком 3540/1, 22.

3. Глави 4, 5 та 6 викласти в такій редакції:

"4. Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

Норматив миттєвої ліквідності розраховується за такою формулою:

 

 

Ккр + Ка 

 

Н4 

________ 

· 100 %, 

 

 

Рп + Ск 

 

де Ккр - кошти на кореспондентському рахунку:

Ккр = 1200 +1203 + активне сальдо (1500А - 1600П).

Ка - кошти в касі:

Ка = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 0,5 · (1011 + 1012 + 1013 + 1017).

До розрахунку не включаються кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах.

Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності:

Рп = 1300 + 1500П + пасивне сальдо (1600П - 1500А) + 1617 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2620П + 2622 + 2625П + 2650П + 2655П + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А).

Ск - строкові кошти суб'єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав:

Ск = 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2651 + 2652 + 2653 - 2656КП.

У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини, значення нормативу миттєвої ліквідності дорівнює нулю з часу виникнення цих зобов'язань (рахунки 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не сплачені в строк з вини банку" та 9806 "Документи фізичних осіб, що не сплачені в строк з вини банку".

5. Норматив поточної ліквідності (Н5)
(з кінцевим строком погашення до 31 дня)

Норматив поточної ліквідності розраховується за такою формулою:

 

 

А 

 

Н5 

= 

___ 

· 100 %, 

 

 

Зп 

 

де А - активи банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку нормативу поточної ліквідності:

А = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207/114 + 1211 + 1212 + 1215 - 1216КА + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405А - 1405П - 1406КА + 1407 + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415А - 1415П - 1416КП + 1417 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 - 1426КА + 1427 + 1430 + (1435А - 1435П) - 1436КА + 1437 + 1440 - 1446КА + 1447 + 1514 + 1515/514 - 1516/5КА14 + 1520 + 1525/314 - 1526/3КА14 + 2010 - 2016КА + 2020А - 2026КА + 2030 - 2036КА + 2062 + 2063 + 2065 - 2066КА + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 - 2076КА + 2082 + 2083 + 2085 - 2086КА + 2102 + 2103 + 2105 - 2106КА + 2112 + 2113 + 2115 - 2116КА + 2122 + 2123 + 2125 - 2126КА + 2132 + 2133 + 2135 - 2136КА + 2202 + 2203 + 2205 - 2206КА + 2211 + 2215 - 2216КА + 2220 - 2226КА + 2232 + 2233 + 2235 - 2236КА + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А + активне сальдо (2920А - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014) ± 3015АП - 3016КА + 3017 + 3040 + 3041 + 3042 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114) ± 3115АП - 3116КА + 3117 + 3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 + 3140 + 3141 + 3142 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 - 3216КА + 3217 + активне сальдо (3739А - 3739П) + активне сальдо [(1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А) - (1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П)].

До розрахунку не включаються кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах.

Зп - зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку нормативу поточної ліквідності:

Зп = 1300 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1617 + 1627 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2620П + 2622 + 2625П + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП + 3307 + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3320 - 3326КП + 3327 + 3330 - 3336КП + 3337 + 3340 - 3346КП + 3347 + 3350 + 3351 + 3352 + 3360 + 3361 + 3362 + 3610 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А) + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + пасивне сальдо [(1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П) - (1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А)].

У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини, значення нормативу поточної ліквідності дорівнює нулю з часу виникнення цих зобов'язань (рахунки 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не сплачені в строк з вини банку" та 9806 "Документи фізичних осіб, що не сплачені в строк з вини банку".

6. Норматив короткострокової ліквідності (Н6)
(з кінцевим строком погашення до 1 року)

Норматив короткострокової ліквідності розраховується за такою формулою:

 

 

Ал 

 

Н6 

= 

___ 

· 100 %, 

 

 

З1 

 

де Ал - ліквідні активи з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності:

Ал = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207/114 + 1211 + 1212 + 1215 - 1216КА + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405А - 1405П - 1406КА + 1407 + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415А - 1415П - 1416КП + 1417 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 - 1426КА + 1427 + 1430 + (1435А - 1435П) - 1436КА + 1437 + 1440 - 1446КА + 1447 + 1514 + 1515/514 - 1516/5КА14 + 1520 + 1525/314 - 1526/3КА14 + 2010 - 2016КА + 2020А - 2026КА + 2030 - 2036КА + 2062 + 2063 + 2065 - 2066КА + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 - 2076КА + 2082 + 2083 + 2085 - 2086КА + 2102 + 2103 + 2105 - 2106КА + 2112 + 2113 + 2115 - 2116КА + 2122 + 2123 + 2125 - 2126КА + 2132 + 2133 + 2135 - 2136КА + 2202 + 2203 + 2205 - 2206КА + 2211 + 2215 - 2216КА + 2220 - 2226КА + 2232 + 2233 + 2235 - 2236КА + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А + активне сальдо (2920А - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014) ± 3015АП - 3016КА + 3017 + 3040 + 3041 + 3042 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114) ± 3115АП - 3116КА + 3117 + 3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 + 3140 + 3141 + 3142 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 - 3216КА + 3217 + активне сальдо (3739А - 3739П) + активне сальдо [(1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А) - (1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П)].

До розрахунку не включаються кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах.

З1 - зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності:

З1 = 1300 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1617 + 1627 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2620П + 2622 + 2625П + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП + 3307 + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3320 - 3326КП + 3327 + 3330 - 3336КП + 3337 + 3340 - 3346КП + 3347 + 3350 + 3351 + 3352 + 3360 + 3361 + 3362 + 3610 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А) + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + пасивне сальдо [(1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621+ 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П) - (1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А)].

4. У главах 7 - 10, у розрахунку Зс, Зв, Зін, СЗін рахунок 3540 замінити аналітичним рахунком 3540/1, 22.

5. У главах 11 та 12 у розрахунку Вак рахунки 3002, 3007/3АП2, 3102 та 3107/3АП2 виключити.

6. У главі 13 до залишків за вкладами фізичних осіб (Вкл. ф.) уключити рахунки 2636КП та 2637.

7. У главі 14 у розрахунку ВПа рахунок 9200 виключити.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос