Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составляющими частями, имеющими идентификационные номера

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 11.11.2009 № 1200
действует с 20.11.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2009 р. N 1200

Київ

Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, що додається.

2. Доповнити пункт 41 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733), після слова "Мінфіном" словами ", крім випадків, установлених законом".

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами та мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва (далі - транспортні засоби) та їх складовими частинами (двигуни, шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а також тими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, перебували в користуванні і були зареєстровані в Державтоінспекції.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення необхідних документів (далі - суб'єкти господарювання).

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

дистриб'ютор - суб'єкт господарювання, який уповноважений виробником на здійснення продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, і організацію проведення передпродажної підготовки, гарантійного та післяпродажного обслуговування через свою дилерську мережу і поставлений на облік у департаменті Державтоінспекції МВС;

уповноважений дилер - суб'єкт господарювання, який уповноважений дистриб'ютором на здійснення продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, матеріально-технічна база якого відповідає основним критеріям оцінки торгово-сервісних потужностей і який від свого імені здійснює на договірних засадах продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, проводить передпродажну підготовку, гарантійне та післяпродажне обслуговування і поставлений на облік у департаменті Державтоінспекції МВС.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист прав споживачів" та ДСТУ 4303-2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять".

4. Облік суб'єктів господарювання здійснюється Державтоінспекцією у порядку, встановленому МВС. Державтоінспекція формує та веде реєстр таких суб'єктів господарювання.

5. Торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, Законами України "Про захист прав споживачів", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про дорожній рух", іншими актами законодавства, а також цим Порядком.

6. Суб'єкти господарювання забезпечують реалізацію прав споживачів, визначених Законом України "Про захист прав споживачів", зобов'язані виконувати цей Порядок та вимоги інших нормативно-правових актів з питань провадження торговельної діяльності.

Умови провадження торговельної діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

7. Суб'єкти господарювання зобов'язані стати на облік у департаменті Державтоінспекції МВС та вести облік, зокрема в електронному вигляді, надходження, продажу та передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

8. Суб'єкти господарювання забезпечують відповідність приміщення (об'єкта торгівлі) умовам зберігання, передпродажної підготовки, продажу та сервісного обслуговування транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров'я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм.

9. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України для продажу, підлягають митному оформленню в порядку, встановленому законодавством.

10. Нові транспортні засоби, транспортні засоби, що перебували в користуванні, а також їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які були ввезені на митну територію України, підлягають обов'язковій сертифікації та допускаються до продажу за наявності сертифіката відповідності їх конструкції і технічного стану обов'язковим вимогам норм і стандартів або свідоцтва про визнання відповідності.

11. Не допускається реалізація нових транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, із знищеними або підробленими номерами агрегатів, з дефектами, що загрожують безпеці дорожнього руху, або тих, що не пройшли передпродажної підготовки.

12. Суб'єкт господарювання для продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, повинен мати довідки-рахунки, а підприємство-виробник - акти приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - акти приймання-передачі), а також номерні знаки для разових поїздок.

Бланки довідок-рахунків, акти приймання-передачі та номерні знаки для разових поїздок є документами суворої звітності і повинні зберігатися суб'єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.

Забезпечення суб'єктів господарювання бланками довідок-рахунків, актами приймання-передачі та номерними знаками для разових поїздок здійснюється Державтоінспекцією в установленому законодавством порядку.

Оформлення на товарних біржах договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється з використанням облікованих у Державтоінспекції бланків біржових угод.

Для дистриб'юторів, що ввозять транспортні засоби на митну територію України та розподіляють їх у дилерській мережі, але не здійснюють роздрібну торгівлю ними, використання бланків довідок-рахунків не обов'язкове.

13. Суб'єкт господарювання зобов'язаний вести журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок (додаток 1).

Зазначений журнал прошнуровується, сторінки нумеруються. Кінці шнура на останній сторінці журналу фіксуються та скріплюються круглою печаткою департаменту Державтоінспекції МВС. Журнал зберігається як документ суворої звітності протягом 10 років.

Матеріали, що стали підставою для видачі довідок-рахунків, актів приймання-передачі та біржових угод, формуються у справи, що прошиваються, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання і зберігаються протягом п'яти років.

14. Усі графи довідки-рахунка, акта приймання-передачі та біржової угоди заповнюються друкарським способом або від руки одним почерком, підписуються відповідальною особою суб'єкта господарювання та скріплюються круглою печаткою. У графу "вартість" вноситься вартість продажу транспортного засобу або складової частини, що має ідентифікаційний номер, у грошовій одиниці України.

15. У разі коли продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється філією суб'єкта господарювання або уповноваженим дилером, видача довідок-рахунків здійснюється за підписом відповідальної посадової особи філії або уповноваженого дилера, що скріплюється круглою печаткою.

16. У разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб'єкта господарювання або уповноваженим дилером, крім довідки-рахунка або акта приймання-передачі підприємства-виробника, покупцеві видається акт приймання-передачі, що укладається між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером, які виписали довідку-рахунок (додаток 2).

17. Під час продажу транспортних засобів, що перебували на обліку в Державтоінспекції та зняті з такого обліку для реалізації, покупцеві видається разом з довідкою-рахунком або біржовою угодою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та/або реєстраційно-облікова картка з відмітками суб'єкта господарювання про продаж, зазначенням дати продажу, серії та номера виданої довідки-рахунка і номерного знака для разових поїздок.

18. Забороняється ставити печатку на незаповнених чи не в повному обсязі заповнених бланках довідок-рахунків, актів приймання-передачі і біржових угод.

У разі допущення помилки під час заповнення довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди неправильний запис закреслюється, на зворотному боці робиться правильний запис з відміткою "виправленому вірити", який завіряється підписом відповідальної особи суб'єкта господарювання, що скріплюється круглою печаткою. Під час заповнення бланків зазначених документів більше трьох виправлень не допускається.

19. На один транспортний засіб та його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, видається по одному примірнику довідки-рахунка та акта приймання-передачі або біржової угоди.

У разі реалізації транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за відповідним дорученням довідка-рахунок, акт приймання-передачі і біржова угода видаються на ім'я юридичної або фізичної особи, від імені якої діє представник.

20. У разі втрати покупцем довідки-рахунка, акта приймання-передачі, біржової угоди або номерного знака для разових поїздок суб'єкт господарювання на підставі заяви покупця видає нову довідку-рахунок, акт приймання-передачі або біржову угоду, на якій робиться напис "дублікат", зазначається серія, номер і дата видачі втраченої довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди. Дублікат довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди підписується відповідальною особою суб'єкта господарювання, що скріплюється круглою печаткою. Інформація про видачу нового номерного знака для разових поїздок вноситься до довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди.

Суб'єкт господарювання інформує у триденний строк після надходження заяви покупця у письмовій формі департамент Державтоінспекції МВС про втрату покупцем довідки-рахунка, акта приймання-передачі, біржової угоди або номерного знака для разових поїздок.

21. У разі втрати суб'єктом господарювання бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод або номерних знаків для разових поїздок такий суб'єкт невідкладно інформує про це територіальний орган внутрішніх справ та департамент Державтоінспекції МВС з обов'язковим зазначенням обставин втрати, кількості, серій та номерів бланків.

22. Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звіряння ідентифікаційних номерів, повинні мати відповідну підготовку.

23. У разі закриття об'єкта торгівлі для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та інших робіт суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п'ять днів розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

24. Торговельна діяльність суб'єкта господарювання припиняється в установленому законодавством порядку.

Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

25. На фасаді об'єкта торгівлі розміщується вивіска із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, а біля входу до об'єкта торгівлі на видному місці - інформація про режим роботи, що встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у передбачених законодавством випадках за погодженням з органами місцевого самоврядування.

26. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному для покупця місці куточка, в якому розміщуються інформація про найменування власника об'єкта торгівлі, місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, витяг із Закону України "Про захист прав споживачів", копія цього Порядку, книга відгуків та пропозицій, копія торгового патенту на право суб'єкта господарювання провадити зазначені в цьому Порядку види господарської діяльності.

27. Під час продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, суб'єкти господарювання зобов'язані своєчасно надати споживачеві необхідну доступну, достовірну інформацію про товар, яка міститься в експлуатаційній документації, сервісній книжці (гарантійному талоні), договорі купівлі-продажу, а саме про:

найменування товару;

ціну, умови і правила придбання;

перелік основних технічних характеристик транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

дату виготовлення (календарний рік виготовлення/випуску);

гарантійні зобов'язання виробника (продавця);

строк служби транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відомості про необхідні дії споживача після закінчення такого строку, а також про можливі наслідки в разі невиконання зазначених дій;

правила та умови ефективного і безпечного використання транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

сертифікацію транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

найменування та адресу виробника (дистриб'ютора, уповноваженого дилера, продавця) і суб'єкта господарювання, який виконує його функції, пов'язані з прийняттям претензій від покупця, а також проводить гарантійний ремонт та післяпродажне обслуговування транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

28. Інформація про транспортний засіб та його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, може розміщуватися у місцях їх реалізації, а також за згодою споживача доводитися до його відома за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Інформація про ціну транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, в грошовій одиниці України надається суб'єктом господарювання за допомогою ярлика цін (цінника), який підписується особою, що відповідає за формування, установлення або застосування цін, і скріплюється круглою печаткою (штампом) суб'єкта господарювання із зазначенням дати підписання чи в інший спосіб.

29. Суб'єкт господарювання може надавати споживачеві додаткові платні послуги або виконувати роботи з технічного обслуговування, зберігання, заправлення транспортних засобів пально-мастильними матеріалами, транспортування до місця призначення, а також здійснювати продаж супутніх товарів (інструментів, чохлів тощо).

30. Продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, неповнолітнім особам здійснюється відповідно до законодавства.

31. Розрахунки за продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, проводяться в готівковій та/або безготівковій формі. Споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на суму здійсненої операції, який засвідчує факт купівлі транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Особливості здійснення роздрібної торгівлі новими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

32. У разі продажу нового транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, продавець у сервісній книжці обов'язково зазначає найменування товару, дані про ціну, умови і правила придбання, дату проведення передпродажної підготовки, інформацію про строк, протягом якого здійснюється сервісне обслуговування, перелік сервісних центрів та їх адреси, прізвище, ім'я, по батькові та підпис відповідальної особи, що скріплюється круглою печаткою суб'єкта господарювання.

33. На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, споживачеві видається копія сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, сервісна книжка, експлуатаційна документація, розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі, довідка-рахунок або акт приймання-передачі транспортного засобу від виробника, а у разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб'єкта господарювання або його уповноваженим дилером - акт приймання-передачі транспортного засобу або його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, який укладається між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером.

34. У разі продажу транспортного засобу, що ввезений з-за кордону, разом з довідкою-рахунком суб'єкт господарювання видає споживачеві оригінал або копію вантажної митної декларації.

На проданий транспортний засіб продавець зобов'язаний видати номерний знак для разових поїздок, який зазначається у виданій споживачеві довідці-рахунку або в акті приймання-передачі.

35. Виробник (продавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

На комплектувальні вироби встановлюється гарантійний строк не менший ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

36. Гарантійний строк зазначається у паспорті на продукцію, сервісній книжці (гарантійному талоні) чи іншому документі, що додається до товару, та обчислюється з дня продажу транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

Гарантійні зобов'язання виконуються представником виробника, імпортером, продавцем згідно з договором.

У разі коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві.

37. Під час проведення гарантійного ремонту транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк збільшується на час перебування їх у ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з письмовою вимогою про усунення недоліків.

38. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку недоліків у транспортному засобі або його складовій частині, що має ідентифікаційний номер, споживач у порядку та строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків у розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків.

У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних недоліків у транспортному засобі або його складовій частині, що має ідентифікаційний номер, які виникли з вини виробника (продавця), або фальсифікації транспортного засобу чи його складової частини, що має ідентифікаційний номер, які підтверджені у разі потреби висновком експертизи, споживач у порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору має право вимагати за своїм вибором від продавця (виробника):

розірвання договору та повернення суми, сплаченої за транспортний засіб або його складову частину, що має ідентифікаційний номер;

заміни транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, на такі ж або аналогічні з числа наявних у продавця (виробника).

39. Безоплатне усунення недоліків, виявлених у транспортних засобах та їх складових частинах, що мають ідентифікаційні номери, у період гарантійного строку проводиться протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.

40. За наявності у транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, недоліків (істотних недоліків) їх заміна проводиться виробником, продавцем або суб'єктом господарювання, що виконує їх функції, невідкладно, а в разі виникнення потреби у проведенні перевірки якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, для заміни вимога споживача виконується у двомісячний строк з дати подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, в установлений строк неможливо, споживач має право висувати за своїм вибором до продавця (виробника) інші вимоги, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів".

У разі обміну транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк обчислюється від дня обміну.

41. У разі виникнення потреби в установленні причин втрати якості транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, продавець (виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня надходження письмової заяви від споживача організувати проведення за власний рахунок експертизи.

Споживач має право брати участь у перевірці якості транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, особисто або через свого представника.

Особливості здійснення комісійної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

42. На комісію приймаються технічно справні транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, та транспортні засоби з дефектами.

Під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірка їх технічного стану та укомплектованості проводиться за участю комітента.

43. На комісію приймаються транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, зняті з обліку в Державтоінспекції, для продажу на території України:

від громадян України - за наявності паспорта, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) та/або реєстраційно-облікової картки з відміткою Державтоінспекції про зняття з обліку у зв'язку з продажем або виданої технічного нагляду, або державній інспекції сільського господарстваДержавтоінспекціїДержавтоінспекцією довідки на складову частину, що має ідентифікаційний номер. На комісію можуть прийматися складові частини, що мають ідентифікаційні номери, на підставі свідоцтв про спадщину та документів, що підтверджують законність їх придбання;

від суб'єктів господарювання - за наявності накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу, номера шасі, двигуна, його ціни, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) та/або реєстраційно-облікової картки з відміткою Державтоінспекції про зняття з обліку у зв'язку з продажем, доручення уповноваженої особи суб'єкта господарювання, паспорта уповноваженої особи.

44. На комісію не приймається транспортний засіб, який не був зареєстрований або знятий з обліку в Державтоінспекції, а також транспортний засіб щодо якого не надано свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт).

45. Забороняється приймати на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, від суб'єктів господарювання на підставі довідок-рахунків, біржових угод, вантажних митних декларацій та інших документів.

46. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк на які не закінчився, приймаються на комісію за наявності сервісної книжки (гарантійного талона). У разі продажу транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, сервісна книжка (гарантійний талон) передається покупцеві.

Вимоги споживача, передбачені пунктом 38 цього Порядку, задовольняються відповідно до закону.

47. Комісіонеру дозволяється приймати на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта):

від уповноважених державних органів - безгосподарні, що перейшли у спадщину державі, а також конфісковані за рішеннями судів, якщо про це є запис у документах про вилучення транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер. На такі транспортні засоби подаються довідки про їх реєстрацію в Державтоінспекції на ім'я колишніх власників із зазначенням ідентифікаційних номерів;

від МЗС - транспортні засоби, що зняті з експлуатації та повернуті з-за кордону.

У разі коли на комісію здаються транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без реєстраційних документів, зазначені органи подають комісіонерові у двох примірниках копію документа, на підставі якого здійснюється приймання їх на комісію (рішення суду, акти, довідки, посвідчення тощо, а також довідку підрозділу Державтоінспекції про те, що транспортний засіб або його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не перебувають у розшуку).

48. Комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери:

зобов'язаний ретельно перевірити документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звірити відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами складових частин. У разі виявлення ознак підроблення документів, номерів складових частин або невідповідності записів з нанесеними на них ідентифікаційними номерами комісіонер зобов'язаний невідкладно повідомити про це територіальному органові внутрішніх справ;

складає акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер (додаток 3). Акт складається у двох примірниках, кожний з яких підписується комісіонером і комітентом. Відповідна інформація вноситься до журналу.

49. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, надходять до продажу не пізніше наступного дня після їх прийняття на комісію.

50. У разі коли прийняті на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не продані у передбачений договором комісії строк, ціна на них за наявності згоди комітента підлягає зниженню.

Строк продажу і порядок зниження ціни встановлюються з урахуванням кон'юнктури ринку комісіонером за погодженням з комітентом.

Згоду на зниження ціни транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, комітент засвідчує підписом в акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

51. Комітент має право відмовитися від договору комісії. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонеру про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів.

У разі відмови від договору комісії комітент повинен в установлений договором строк (а якщо такий строк не встановлений - негайно) розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом зазначеного обов'язку комісіонер має право передати таке майно на зберігання за рахунок комітента або продати за найвигіднішою для комітента ціною.

У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має право на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням договору.

Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише у разі, коли строк не встановлений договором, і повинен повідомити комітентові про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів.

Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів для збереження майна комітента.

У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом 15 днів з дня надходження повідомлення про відмову комісіонера від договору.

У разі невиконання комітентом зазначеного обов'язку комісіонер має право передати таке майно на зберігання за рахунок комітента або продати за найвигіднішою для комітента ціною.

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, повертаються комітентові разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (технічним паспортом) та/або реєстраційно-обліковою карткою.

52. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, можуть бути повернуті іншій особі, якщо вона пред'явить акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, виданий комітентові комісіонером, а також нотаріально посвідчену довіреність комітента з обов'язковим зазначенням серії та номера паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

53. Під час продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які були в експлуатації, комісіонер повинен повідомити покупцеві в письмовій формі про виявлені несправності і пошкодження та неможливість експлуатації транспортного засобу до їх усунення. При цьому складається акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, про виявлені несправності і пошкодження у двох примірниках, кожний з яких підписується продавцем та покупцем. Відповідна інформація вноситься у журнал.

54. Відповідальність перед покупцем за відповідність транспортних засобів (ідентифікаційних номерів транспортного засобу) та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, характеристикам та записам, зазначеним у реєстраційних документах, акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, несе комітент, а в частині виконання пункту 48 цього Порядку - комісіонер та комітент згідно із законом.

55. На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, комісіонер видає покупцеві акт технічного стану транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, сервісну книжку (гарантійний талон), довідку-рахунок, розрахунковий документ, який посвідчує факт купівлі.

На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без реєстраційних документів комісіонер видає покупцеві довідку-рахунок, на зворотному боці якої робиться запис "автомобіль (інший транспортний засіб), прийнятий та проданий без реєстраційних документів", який засвідчується підписом відповідальної особи комісіонера, що скріплюється печаткою, та копію документа, на підставі якого здійснюється приймання їх на комісію (рішення суду, акти, довідки, посвідчення тощо, а також довідка Державтоінспекції про те, що такий транспортний засіб або його складова частина, що має ідентифікаційний номер, не перебуває у розшуку).

56. Після продажу транспортних засобів комісіонер у графі "особливі відмітки" розділу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічному паспорті) та/або в реєстраційно-обліковій картці робить запис "автомобіль (інший транспортний засіб) продано на підставі довідки-рахунка, серія, номер, дата". Запис підписується та скріплюється печаткою комісіонера.

Розрахунок з комітентом за продані комісійні транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, проводиться у готівковій та/або безготівковій формі не пізніше ніж через три дні після продажу (не враховуючи дня продажу, вихідних і святкових днів) після пред'явлення акта технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, виданого комітентові комісіонером, а також паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

Контроль за дотриманням цього Порядку

57. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх повноважень відповідно до закону.

 

ЖУРНАЛ
обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок

Дата надходження, продажу/передачі 

Серія, номер довідки-рахунка, акта прийняття-передачі 

Транспортний засіб, складова частина (марка, номер кузова, двигуна, рік випуску, колір) 

Підстави для видачі довідки-рахунка, акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата) 

Попередній номерний знак 

Виданий номерний знак для разових поїздок 

Власник, продавець (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи) 

Покупець/отримувач (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи) 

 

АКТ
прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером

Суб'єкт господарювання _________________________________________________________________
                                                                                      (найменування суб'єкта господарювання, його філії або
______________________________________________________________________________________
                                 уповноваженого дилера, реєстраційний номер у департаменті Державтоінспекції)
передав (повернув), а суб'єкт господарювання ______________________________________________
                                                                                                                                               (найменування суб'єкта
______________________________________________________________________________________
           господарювання, його філії або уповноваженого дилера, реєстраційний номер у департаменті Державтоінспекції)
отримав транспортні засоби або їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, що призначаються для реалізації

Марка 

Модель 

Рік виготовлення 

Номер кузова
(шасі, рами) 

Примітка 


  

  

На підставі дилерського договору N ____ від ___ ____________ 20__ р.

Зазначені в акті транспортні засоби або їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери: 

 

Передав

______________________________
                      (відповідальна особа) 

М. П. 

 

Отримав

______________________________
                  (відповідальна особа) 

М. П. 

 

____________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
____________________________________________________ 
(місцезнаходження, телефон/телефакс)
____________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
____________________________________________________ 
(поточний рахунок у банку, МФО)

АКТ N _____
технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер

Комісія комісіонера _____________________________________________________________________,
                                                                                               (найменування посади)
а також комітент _______________________________________________________________________
                                                             (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія,
_____________________________________________________________________________________
                                      номер, коли і ким виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер;
_____________________________________________________________________________________
                             для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код, організаційно-правова форма,
_____________________________________________________________________________________
                                         місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові, посада представника)
провели огляд технічного стану, комплектності та оцінку транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер,

або представник комітента, який діє згідно з дорученням N ____ від ___ ____________ 200__, виданим ___________________________________, провели огляд технічного стану, комплектності та оцінку транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (марка і модель)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (номер свідоцтва про реєстрацію) 

____________________,
                   (двигун) 

_____________________,
(шасі) 

____________,
(кузов) 

_________________________
            (рік випуску) 

_____________________________________________________________________________________
                                                        (пробіг (наробіток) згідно з показниками лічильника пробігу
_____________________________________________________________________________________
                                                                в кілометрах або лічильника наробітку в мотогодинах)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (зовнішній стан із зазначенням дефектів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (номер двигуна)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (ходова частина)
____________________________________________________________________________________
                                                                                        (коробка передач і зчеплення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (кермо)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (карданний вал)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (комплектність і стан електроприладів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (наявність і стан системи живлення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (наявність і стан системи охолодження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (акумуляторна батарея)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (пневматичні шини)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (гальмова система)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (укомплектованість салону)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (укомплектованість інструментів, запчастин) 

Висновок про технічний стан транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Відсоток зносу _________________________________________________________________________
                                                                                                                       (цифрами і словами) 

Ціна продажу __________________________________________________________________________
                                                                                                                                   (цифрами і словами) 

Розмір комісійної винагороди ____________________________________________________________
                                                                                                                                 (у відсотках; сума цифрами і словами) 

Сума коштів для виплати комітенту _______________________________________________________
                                                                                                                                                         (цифрами і словами) 

Члени комісії

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(підпис) 

 
 
Комітент (довірена особа)

____________________________
             (прізвище, ініціали, підпис) 

Зниження ціни проведене ___ ____________ 20__ р.

Ціна продажу після зниження ____________________________________________________________
                                                                                                                              (цифрами і словами) 

Розмір комісійної винагороди _____________________________
                                                                                               (цифрами і словами) 

Сума коштів для виплати комітенту _______________________________________________________
                                                                                                                                     (цифрами і словами) 

Члени комісії

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

 
 
Комітент (довірена особа)

____________________________
                            (підпис) 

____________

Опрос