Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми

КМ Украины
Постановление КМ от 30.09.2009 № 1026
действует с 09.10.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2009 р. N 1026

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110, N 34, ст. 2255; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 5, ст. 228, N 11, ст. 737, N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2220, ст. 2233; 2007 р., N 52, ст. 2105; 2008 р., N 15, ст. 364, N 63, ст. 2135; 2009 р., N 9, ст. 266, N 12, ст. 357), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

1. У пункті 11:

1) у підпункті 3 слова "оригінал довідки, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні дитини" замінити словами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад";

2) в абзаці сьомому слова "оригіналу довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану" замінити словами "витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини, копії свідоцтва про смерть, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану, чи довідки для призначення допомоги при народженні дитини, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад";

3) в абзаці восьмому слова "довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану" замінити словами "витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану, або дубліката довідки для призначення допомоги при народженні дитини, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад".

2. У пункті 13:

1) в абзаці шістнадцятому слова "або отримувача допомоги" виключити;

2) після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"смерті отримувача допомоги;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим;

3) абзац двадцять перший після слів "абзацами восьмим - чотирнадцятим" доповнити словами ", сімнадцятим і вісімнадцятим".

3. У пункті 20:

1) підпункт 1 після слова "опікуна" доповнити словами ", дідуся, бабусі або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною";

2) підпункт 5 після слова "опікуна" доповнити словами ", дідуся, бабусі або іншого родича".

4. Доповнити пункт 22 абзацом такого змісту:

"Розмір допомоги, яка надається з урахуванням доходів сім'ї, може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.".

5. У пункті 23:

1) у підпункті 1:

в абзаці дев'ятому слова "або отримувача допомоги" виключити;

після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"смерті отримувача допомоги;".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

2) в абзаці п'ятому підпункту 2 слова "третім - дев'ятим" замінити словами "другим - восьмим, десятим та одинадцятим".

6. Пункт 30 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини.".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим.

7. Доповнити пункт 34 абзацом такого змісту:

"Розмір допомоги, яка надається з урахуванням доходів сім'ї, може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.".

8. Підпункт 2 пункту 35 викласти у такій редакції:

"2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження із зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад для виплати допомоги;".

9. Доповнити пункт 36 абзацами такого змісту:

"Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

позбавлення волі отримувача допомоги за рішенням суду;

скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

працевлаштування дитини або реєстрації нею шлюбу до досягнення 18-річного віку;

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.".

10. Пункт 43 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Працівники дипломатичної служби та члени їх сімей, які перебувають у довготерміновому відрядженні, особисто подають письмову заяву та необхідні документи для призначення допомоги при народженні дитини і допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, які надсилаються до органу праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявників.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.

11. У першому реченні пункту 56 слова "які перебувають під опікою чи піклуванням" замінити словами "над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги при усиновленні дитини".

____________

Опрос