Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о распределении учащихся на группы для занятий на уроках физической культуры

Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки
Приказ, Инструкция от 20.07.2009 № 518/674
действует с 04.09.2009

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку.

2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).

3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.

4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.

5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров'я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).

6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров'я класу з обов'язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.

7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.

8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.

9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє (додаток 3).

10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.

11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.

12. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою.

13. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками.

Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп.

14. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4.

 

Директор Департаменту
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення МОЗ
 

 
 
Р. О. Моісеєнко
 

Директор Департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти МОН
 

 
 
О. В. Єресько
 

 

Характеристики груп для занять на уроках фізичної культури та особливості організації занять з учнями в навчальних закладах

Назва медичної групи 

Критерії віднесення учнів до груп 

Характеристика фізичного навантаження 

Примітка 

Основна група 

Здорові діти та діти, які мають гармонічний, високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи  

Фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини 

Дозвіл лікаря щодо занять, які супроводжуються підвищеними фізичними навантаженнями (заняття в спортивних секціях, танці, хореографія тощо), надається тільки після поглибленого обстеження 

Підготовча група 

Діти в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності, що не потребує курсу лікувальної фізкультури, з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи  

Поступове збільшення навантаження без здачі нормативів 

Заборонено заняття в спортивних секціях, але рекомендовано додаткові заняття у групах загально-фізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці (за індивідуальними комплекс-завданнями вправ, спрямованими на підвищення рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання, на зміцнення певної групи м'язів, на оволодіння певними руховими навичками або підвищення рівня їх виконання) 

Спеціальна група 

Значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров'я, що не перешкоджають навчанню в школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою.
Рівень функціонально-резервних можливостей: низький або нижче середнього 

Фізична підготовка проводиться за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеня відхилень 

Заняття проводяться вчителем фізичної культури з наданням індивідуальних завдань безпосередньо на уроках 

 

Директор Департаменту
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення МОЗ
 

 
 
Р. О. Моісеєнко
 

Директор Департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти МОН
 

 
 
О. В. Єресько
 

 

Листок здоров'я

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата народження 

Група з фізкультури 

Термін дії 

Зміна групи з фізкультури 

Термін дії 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення МОЗ
 

 
 
Р. О. Моісеєнко
 

Директор Департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти МОН
 

 
 
О. В. Єресько
 

 

Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку

Методика проведення функціональної проби Руфьє:

Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно проводити рахунок ("один", "два" і т. ін.), що дозволяє уникнути затримки дихання.

Після 3 - 5 хв. відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного підраховують пульс кожні 15 с., доки не буде отримано 2 - 3 однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується виконати навантаження.

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками втоми дитини.

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться підрахунок пульсу за перші 15 с. першої хвилини відновлення та за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи проводять за індексом Руфьє (IP), що розраховується за формулою

 

де: ЧСС1 - пульс за 15 с. у стані спокою; ЧСС2 - пульс за перші 15 с. першої хвилини відновлення; ЧСС3 - пульс за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Рівні функціонального резерву серця визначаються з урахуванням п'яти градацій:

менше 3 - високий рівень;

4 - 6 - вище середнього (добрий);

7 - 9 - середній;

10 - 14 - нижче середнього (задовільний);

більше 15 - низький;

ЧСС - частота серцевих скорочень.

 

Директор Департаменту
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення МОЗ
 

 
 
Р. О. Моісеєнко
 

Директор Департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти МОН
 

 
 
О. В. Єресько
 

 

Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм

1. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально для кожного учня (учениці) з урахуванням всіх клінічних даних (тяжкості й характеру захворювання або травми, ступеня функціональних порушень, які були викликані захворюванням або травмою). Беруться до уваги також стать, вік, компенсаторні здатності організму й інші індивідуальні особливості.

2. Повне припинення занять фізичними вправами може мати тільки тимчасовий характер.

3. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм зазначено в таблиці:

N з/п 

Класи хвороб та окремі захворювання 

Код 

Допуск до фізичних навантажень після одужання 

Примітки 

1 

2 

3 

4 

5 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 

Кишкові інфекційні хвороби;
паразитарні хвороби:
гельмінтоз, ентеробіоз, аскаридоз, трихоцефаліоз, гемінококоз, лямбліоз 

A02 - A09 

не обмежується 

  

токсокороз, опісторхоз, ехінококоз та інші:
вісцеральні гельмінтози, малярія лейшманіоз 

 

підготовча група 6 міс. 

 

2  

Інші бактеріальні хвороби без ускладнень:
 
кашлюк,
дифтерія,
скарлатина 

менінгококова інфекція 

A36 - A39 

не обмежується
 

підготовча група 6 міс.

 

підготовча група до 2 років 

дотримуватися поступовості навантажень 

Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ураженням шкіри та слизових оболонок (вітряна віспа, кір, краснуха тощо) 

B00 - B02,
B05 - B09 

не обмежується 

  

Гострий гепатит A, B  

B15, B16 

підготовча група 6 міс. 

виключаються фізичні вправи на витривалість 

Інші вірусні хвороби:
епідемічний паротит,
  
інфекційний мононуклеоз 

B25 - B34 

не обмежується
 

спеціальна група 6 міс. 

  

вірусний кон'юнктивіт тощо 

B30 

підготовча група до повної реабілітації 

 

Мікози, дерматофітія шкіри
  
при глибоких мікозах 

B35 - B49 

не обмежується
 
підготовча група до повної реабілітації 

  

Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму 

  

Анемії 

D50 - D53 

з гемоглобіном 90 - 100 г/л - підготовча група 3 місяці,
з гемоглобіном 100 г/л і більше - не обмежується 

  

Хвороби нервової системи 

Запальні хвороби центральної нервової системи
(бактеріальний менінгіт, менінгоенцефаліти) 

G00 - G09 

підготовча група 12 міс. 

  

2  

Ураження нервів, нервових корінців та сплетіння 

G50 - G59 

підготовча група 6 - 8 міс. 

  

Хвороби ока та придаткового апарату 

Хвороби повік, сльозових шляхів та орбіти (ячмінь тощо) 

H00 - H06 

не обмежується 

 

2  

Хвороби кон'юнктиви  

H10 - H13 

не обмежується 

  

Хвороби вуха та соскоподібного апарату 

Хвороби зовнішнього вуха 

H60 - H62 

не обмежується 

  

Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка (отити, мастоїдит тощо) 

H65 - H75 

підготовча група 1 міс. 

необхідна обережність при заняттях плаванням 

Хвороби системи кровообігу 

Гострий ревматизм без залучення серця 

I00 

не обмежується 

  

Кардіоміопатія 

I43 

не обмежується 

  

Міокардит гострий 

I40, I41  

підготовча група 3 міс. 

  

Хвороби дихальної системи 

Гострі респіраторні інфекції дихальних шляхів 

J00 - J06, J22, J99 

не обмежується 

  

Грип та пневмонія 

J10 - J18 

не обмежується 

остерігатися різких і особливо раптових охолоджень дихальних шляхів при виконанні фізичних вправ 

Бронхіт, бронхіоліт гострий 

J20, J21  

не обмежується 

- " - 

Плеврит ексудативний 

J90 

підготовча група 3 міс. 

- " - 

Плеврит без випоту 

J94 

підготовча група 1 міс. 

- " - 

Стан після тонзилектомії, аденотомії 

J35 

не обмежується 

  

Хвороби органів травлення 

Гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт гострий 

K29, K52 

не обмежується 

  

Холецистит гострий 

K81 

не обмежується 

  

3  

Панкреатит гострий 

K85  

не обмежується 

  

4  

Стан після апендектомії 

K35 - K38 

підготовча група 1 міс. 

перший час варто уникати напруження, стрибків і вправ, що дають навантаження на м'язи живота 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 

Інфекційні хвороби шкіри й підшкірної клітковини: імпетиго, фурункул і карбункул, піодермія тощо 

L00 - L09 

не обмежується 

  

Дерматити:
атопічний,
себорейний алергічний, інші 

L20, L21,
L23 - L27 

не обмежується 

  

Псоріаз, пара- псоріаз, червоний, плескатий лишай тощо  

L40 - L45 

не обмежується 

  

Кропив'янка, еритема  

L50, L51 

не обмежується 

  

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 

Інфекційні та запальні артропатії 

M00 - M14 

підготовча група 3 міс. 

  

Ураження м'язів 

M60 - M63,
M70 - M79 

підготовча група 3 міс. 

  

Синовіїти, тендосиновіїти, розриви синовіальної оболонки та сухожилля 

M65 - M68 

підготовча група 3 міс. 

  

Порушення щільності та структури кісток 

M80 - M94 

підготовча група 3 міс. 

  

Хвороби сечостатевої системи 

Гострий пієлонефрит 

N10 

підготовча група 3 міс. 

  

Гострий цистит 

N30 

не обмежується 

  

Гострі запальні хвороби органів малого таза у жінок (сальпінгіти, оофорити, запалення піхви та вульви тощо) 

N70 - N77 

не обмежується 

  

Незапальні хвороби жіночих органів (ендометрити, дисплазії, ерозії, ектопіони шийки матки тощо)  

N80 - N90 

не обмежується 

  

Надмірна, часта та нерегулярна менструація 

N92 

підготовча група  

  

Варикоцеле (стан після операції) 

I86 

підготовча група 2 міс. 

  

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 

Внутрішньочерепна травма, в тому числі  

S06.0 

підготовча група 3 міс. 

необхідна особлива обережність і поступовість навантаження на заняттях  

струс головного мозку 

підготовча група 1 - 3 міс. 

Перелом кісток черепа та обличчя 

S02 

підготовча група 6 міс. 

  

Компресійні переломи шийного відділу хребта без неврологічних порушень 

S12 

спеціальна група 12 міс. 

  

Ушкодження передньої хрестовидної зв'язки, задньої хрестовидної зв'язки, колатеральних зв'язок колінного суглоба 

S73 

спеціальна група 6 міс. 

  

Компресійні переломи в грудному і поперековому відділах хребта 

S22, S30, S34 

спеціальна група 12 міс. 

  

Перелом кісток таза без порушення функцій тазових органів 

S32.8 

спеціальна група 6 міс. 

  

Перелом ключиці 

S42.0 

підготовча група 3 міс. 

  

Перелом дрібних кісток: передпліччя, стопи, кисті, ключиці 

S50 - S69 

спеціальна група 3 міс. 

варто виключити вправи, що дають активне навантаження на ушкоджену кінцівку 

Звичний вивих плечового суглоба, ушкодження ротаторної манжети 

S40 

підготовча група 3 міс. 

  

10 

Ушкодження сухожиль м'язів плеча і передпліччя, кисті 

S40 - S49 

спеціальна група 3 міс. 

  

11 

Вивих ліктьового і плечового суглобів 

S53 

спеціальна група 3 міс. 

  

12 

Ушкодження ахілового сухожилля 

S86.0 

спеціальна група 3 міс. 

  

13 

Травми коліна, гомілки та ступні 

S80 - S99 

спеціальна група 3 міс. 

  

14 

Травми численних ділянок тіла 

T00 - T07 

спеціальна група 12 міс. 

  

Тривалість відсторонення від фізичних навантажень на уроках фізичної культури при захворюваннях, що не наведені в таблиці, зарахування до підготовчої або спеціальної груп вирішуються лікарем, який лікував (лікує) дитину.

 

Директор Департаменту
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення МОЗ
 

 
 
Р. О. Моісеєнко
 

Директор Департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти МОН
 

 
 
О. В. Єресько
 

Опрос