Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с переименованием центральных органов исполнительной власти

ВР Украины
Закон от 15.01.2009 № 885-VI
действует с 04.02.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці четвертому частини другої статті 224 та у пункті 1 частини другої статті 229 слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";

2) у частині другій статті 2445 слова "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів Міністерства транспорту України (статті 136, 141, 142)" слова "органів Міністерства транспорту України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";

в абзаці "органів Міністерства праці та соціальної політики України (частина перша статті 41, статті 411 - 413, 1881)" слова "органів Міністерства праці та соціальної політики України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";

в абзаці "органів Міністерства екології та природних ресурсів України (статті 85, 851, 88, 881, 882, 90, 91)" слова "органів Міністерства екології та природних ресурсів України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів";

в абзаці "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 18816)" слово "органів" виключити;

4) у частині четвертій статті 266 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я";

5) у частині третій статті 306 слова "Міністерством транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту".

2. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274):

1) у тексті статті 3 слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку;

2) у статті 62:

у частинах першій та другій слова "відповідним органом державної виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту";

частину третю викласти в такій редакції:

"Умови і правила перевезення пошти погоджуються з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку".

3. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

1) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства

Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

Згідно з цим Кодексом, іншими актами законодавства та міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в межах своїх повноважень за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробляє та затверджує нормативні документи з питань торговельного мореплавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та прямому водному сполученні, які є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб.

Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства";

2) у статті 21:

частину другу викласти в такій редакції:

"Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв'язку визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";

частину третю виключити;

3) у пунктах "б" і "в" статті 25 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання" у відповідному відмінку;

4) частину першу статті 80 викласти в такій редакції:

"Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:

прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;

морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;

морську вимогу територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України";

5) у статті 91:

у пункті "г" частини другої слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";

частину третю викласти в такій редакції:

"Капітан морського порту може затримати судно на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених недоліків за висновком Інспекції державного портового нагляду або до моменту сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів";

6) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:

"Порт повинен повідомити про це відповідно державну інспекцію з охорони Чорного або Азовського моря, а також центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";

7) у тексті Кодексу слова "Міністерство транспорту України", "Міністерство рибного господарства України", "Міністерство економіки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту", "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у відповідному відмінку.

4. У тексті Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.

5. У тексті Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.

6. В абзаці першому частини другої статті 10 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту".

7. У частині другій статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215, N 30, ст. 258) слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
15 січня 2009 року
N 885-VI
 

  

Опрос