Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке приема и обработки телеграмм "шторм", "авиа" и "метео"

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 10.06.2008 № 694
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок приймання та оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео"

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 10 червня 2008 року N 694

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2008 р. за N 606/15297

Відповідно до пунктів 252 та 253 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 720, та з метою визначення права подання, порядку приймання і оброблення телеграм з позначками "шторм", "авіа" та "метео" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання та оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео", що додається.

2. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації (Проживальський О. П.) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Опублікування цього наказу в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр 

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
Б. Костинюк
 

Заступник Міністра
оборони України
 

 
І. Л. Монтрезор
 

Начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал армії України
 

 
 

 
С. О. Кириченко

 

 

Інструкція
про порядок приймання та оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео"

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок приймання та оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео" (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про поштовий зв'язок" та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 720.

1.2. Інструкція визначає порядок приймання та оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео".

1.3. Дія Інструкції поширюється на операторів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку України, які надають послуги телеграфного зв'язку.

1.4. Відносини операторів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку, які надають послуги телеграфного зв'язку у телекомунікаційних мережах загального користування, зі споживачами послуг телеграфного зв'язку регулюються Правилами.

1.5. Телеграми з позначкою "шторм" - це телеграми з попередженням та оповіщенням про небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища, екстремально високі і високі рівні забруднення природного середовища.

Телеграми з позначкою "авіа" - це телеграми з даними про фактичну погоду, припинення небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, екстремально високих і високих рівнів забруднення природного середовища.

Телеграми з позначками "шторм" та "авіа" належать до телеграм категорії "позачергова".

Право подання телеграм з позначками "шторм" і "авіа" надається керівникам та особам, що виконують їх обов'язки, а також черговим організацій, підприємств, установ та підрозділів Державної гідрометеорологічної служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС), а саме: Українського гідрометеорологічного центру, Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, Центральної геофізичної обсерваторії, Центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, обласних центрів з гідрометеорології, Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії та їх структурних підрозділів, зокрема, гідрометеорологічних обсерваторій, бюро, станцій і постів усіх типів, Державного підприємства "Український авіаметеорологічний центр", Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, а також метеорологічних і гідрометеорологічних підрозділів Збройних Сил України.

1.6. Телеграми з позначкою "метео" - це телеграми з гідрометеорологічними або агрометеорологічними даними, що надсилаються за умовними адресами "погода", "вода", "агромет" і "мет".

Телеграми з позначкою "метео" належать до категорії "термінова".

Правом подання телеграм з позначкою "метео" користуються керівники або особи, що виконують їх обов'язки, а також чергові підрозділів МНС, організацій, підприємств, установ та підрозділів Державної гідрометеорологічної служби, спостережні організації інших відомств, що забезпечують МНС та Державну гідрометеорологічну службу гідрометеорологічною інформацією.

1.7. Телеграми з позначками "шторм", "авіа" та "метео" приймаються на підставі договорів, укладених з виробничими підрозділами оператора телекомунікацій, оператора поштового зв'язку за місцем розташування відповідних служб та підрозділів, що мають право подання цих телеграм.

2. Скорочення і значення

АТВС 

- система експлуатації автоматизованого транзиту з відривом і транспортуванням стрічки;  

АТ 

- абонентське телеграфування через мережу національного абонентського телеграфування; 

ЦКП 

- центр комутації повідомлень; 

ЕТК КП 

  електронний телеграфний концентратор комутації повідомлень. 

3. Складання телеграм "шторм", "авіа" та "метео"

3.1. Телеграми з позначками "шторм" і "авіа", як правило, повинні вміщувати до 30 слів. В окремих випадках допускається подання телеграм з більшою кількістю слів, а телеграм з позначками "метео" - до 300 слів.

3.2. У телеграмах з позначкою "метео" допускаються закодовані слова та групи цифр, які можуть складатися не більше як з десяти знаків.

3.3. В адресі телеграм з позначками "шторм", "авіа" та "метео" зазначається пункт призначення та умовна адреса "погода", "вода", "агромет", "мет".

Наприклад: 

АВІА ЧЕРНІГІВ МЕТ =
АВІА КИЇВ ПОГОДА =
МЕТЕО КИЇВ ВОДА =
ШТОРМ ХАРКІВ МЕТ =
МЕТЕО КИЇВ АГРОМЕТ = 

4. Порядок оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео"

4.1. Телеграми "шторм", "авіа" та "метео" передаються до телеграфних дільниць або об'єктів поштового зв'язку по телеграфних апаратах або подаються за списком.

4.2. Телеграми від організацій, підприємств та установ, визначених в абзаці четвертому пункту 1.5, дозволяється приймати по телефону, а у разі необхідності - з квартирних телефонів.

Під час приймання телеграм по телефону необхідно з'ясувати номер телефону, посаду, прізвище, ім'я та по батькові відправника та додатково підтвердити приймання телеграм за допомогою телефонного зв'язку шляхом зчитування змісту телеграми та зазначення часу приймання телеграми, прізвища, імені та по батькові телеграфіста.

4.3. По телефону приймаються телеграми, які вміщують не більше 50 слів.

4.4. Телеграми з одним і тим же текстом, що адресуються до кількох пунктів (на кілька адрес) призначення, дозволяється приймати по телефону один раз з повною зворотною перевіркою тексту та адреси. Час оброблення таких телеграм, визначений у пункті 4.5 цієї Інструкції, на кожну наступну адресу збільшується на 2 хвилини.

Наприклад: 

для телеграм з позначкою "шторм":
на першу адресу - 4 хв.;
на другу адресу - 6 хв. і т. д.

для телеграм з позначкою "авіа":
на першу адресу - 6 хв.;
на другу адресу - 8 хв. і т. д. 

4.5. Для оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео" встановлюються контрольні строки залежно від технічних засобів:

по АТВС: 

"шторм" 

- 4 хв. 

  

"авіа" 

- 6 хв. 

по ЦКП: 

"шторм", "авіа" 

- 6 хв. 

по АТ: 

"шторм" 

- 10 хв. 

  

"авіа" 

- 15 хв. 

по всіх системах 

"метео" 

- 30 хв. 

4.6. Час на передавання багатослівної телеграми з позначками "шторм" і "авіа" збільшується відповідно до таблиці "Контрольні строки проходження телеграм "шторм" і "авіа" від відправника до адресата" (додається).

На оброблення телеграми з позначкою "метео", яка вміщує більше 150 слів, установлюється додатковий контрольний строк - 10 хвилин.

4.7. Виробничі підрозділи оператора телекомунікацій та оператора поштового зв'язку несуть відповідальність за своєчасне проходження телеграм "шторм", "авіа" та "метео" від відправника до адресата та якісне їх оброблення з урахуванням можливого переприйому телеграм у транзитних пунктах.

4.8. До числа уповільнених (оброблених з порушенням контрольних строків) не зараховуються телеграми, затримані при обробленні внаслідок стихійних явищ (землетрус, ожеледь, пожежа, повінь та ін.) або затримані з вини адресата.

5. Порядок розрахунків за телеграми "шторм", "авіа" та "метео"

5.1. Розрахунки за телеграми "шторм", "авіа" та "метео" здійснюються за тарифом для категорій телеграм "звичайна" відповідно до тарифів на послуги телеграфного зв'язку, встановлених у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Розрахунки за телеграми "шторм", "авіа" та "метео" здійснюються у порядку та в строки, передбачені Правилами.

5.3. Телеграми, прийняті по телефону, підлягають щодобовій реєстрації у виробничих підрозділах оператора телекомунікацій та оператора поштового зв'язку, які забезпечують їх приймання та оброблення. При реєстрації складається облікова відомість, де зазначається відправник, адресат (пункт призначення), касовий номер телеграми, кількість слів, сума до сплати, час прийому і передавання телеграми. Облікова відомість складається у двох примірниках.

Облікова відомість звіряється з реєстром відправлених телеграм, що складається відправником. Звірений реєстр підписується керівником установи, яка відправляла телеграми, керівником виробничого підрозділу оператора телекомунікацій або оператора поштового зв'язку і завіряється відповідними печатками. Така сама відомість складається по уповільнених телеграмах.

5.4. По закінченню місяця на основі даних відомостей (чи списку) виробничого підрозділу оператора телекомунікацій або оператора поштового зв'язку складається рахунок для розрахунків зі споживачем послуг. Відправникам телеграм направляється копія відомості (чи списку) для контролю.

 

Начальник Управління стратегії
розвитку телекомунікацій
 

 
І. Шестак
 

 

Контрольні строки
проходження телеграм "шторм" та "авіа" від відправника до адресата

N
з/п 

Назва пункту подання 

Кількість пере-
прийомів 

Час проходження телеграми у хвилинах 

АТВС 

ЦКП 

АТ 

Кількість слів 

  

  

  

<30 

<60 

<30 

<60 

<30 

<60 

<30 

<60 

Шторм 

Авіа 

Шторм 

Авіа 

  

10 

12 

15 

17 

  

10 

12 

14 

14 

16 

21 

23 

3

і т. д. 

  

12 

14 

18 

20 

18 

20 

27 

29 

Керівник виробничого підрозділу 

________________________
(підпис) 

Керівник метеопідрозділу 

_________________________
(підпис) 

____________

Опрос