Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом в соответствии с видами работ, определенных Законом Украины "Об автомобильном транспорте"

Министерство транспорта и связи, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 01.02.2008 № 9/119
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства транспорту та зв'язку України
від 1 лютого 2008 року N 9/119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2008 р. за N 140/14831

Відповідно до статей 5, 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та статті 9 Закону України "Про автомобільний транспорт" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", що додаються.

2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О. Б.), Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Логутов К. В.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Логутов К. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 18.12.2003 N 136/985 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1259/8580 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І. та заступника Міністра транспорту та зв'язку України Сергієнка Л. Г.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Міністр транспорту та зв'язку
України
 

 
Й. Вінський
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Закону України "Про автомобільний транспорт".

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до провадження робіт, види яких визначені Законом України "Про автомобільний транспорт", при здійсненні господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

1.3. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", та суб'єктами господарювання, які мають діючі ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі - ліцензіати).

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у значеннях, передбачених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про автомобільний транспорт".

1.5. Органом ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", є Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).

Територіальні органи Головавтотрансінспекції в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні управління) забезпечують здійснення функцій з підготовки документів для видачі та переоформлення ліцензій, видачі дублікатів та копій ліцензій, визнання недійсними та анулювання ліцензій і подають їх на розгляд Головавтотрансінспекції.

1.6. Для отримання ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії або в разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до Головавтотрансінспекції або відповідного територіального управління заяву згідно з додатком 1.

До заяви додаються документи, перелік яких встановлений статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пунктом 39 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, за формою згідно з додатком 2.

1.7. Рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", або відмову у її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк не пізніше 30 календарних днів з дня надходження до неї або відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

1.8. Ліцензія видається для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на такі види робіт:

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

1.9. Ліцензія для провадження господарської діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів надає право ліцензіату надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.

1.10. На кожен автомобільний транспортний засіб до ліцензії додається одна ліцензійна картка.

Ліцензійні картки видаються Головавтотрансінспекцією та відповідними територіальними управліннями.

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.

2. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами

2.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

2.1.1. Здійснювати перевезення пасажирів згідно з укладеним договором про перевезення відповідно до Цивільного кодексу України та статей 31 і 35 Закону України "Про автомобільний транспорт".

2.1.2. Здійснювати перевезення пасажирів відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

2.1.3. Забезпечити ведення дорожніх листів.

2.1.4. Забезпечувати реалізацію пасажирам квитків (квитанцій) на перевезення.

2.1.5. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт" та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

2.1.6. Здійснювати перевезення пасажирів на міжміських маршрутах з обов'язковим наданням їм місць для сидіння у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

2.1.7. Здійснювати перевезення стоячих пасажирів на приміських та міських маршрутах автобусами, які за своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

2.1.8. Здійснювати перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до укладеного договору із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування згідно з вимогами Закону України "Про автомобільний транспорт".

2.1.9. Укладати з автостанціями, які знаходяться на маршруті руху, договори щодо надання автостанціями послуг, пов'язаних з відправленням і прибуттям пасажирів (при здійсненні регулярних перевезень, крім міських перевезень).

2.1.10. Здійснювати відправлення чи прибуття автобусів приміських, міжміських автобусних маршрутів загального користування тільки з автостанцій, а в разі їх відсутності - із зупинок, передбачених розкладом руху.

2.1.11. Направляти у рейс двох водіїв при здійсненні пасажирських перевезень на автобусних маршрутах протяжністю понад 500 км.

2.1.12. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

2.1.13. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

2.1.14. Зберігати автобуси у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

2.1.15. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

2.1.16. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за N 97/6385.

2.1.17. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

2.1.18. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

2.1.19. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

2.1.20. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

2.1.21. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

2.1.22. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

2.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку в оренду ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.2.1. Розміщення візуальної інформації на автобусах повинно відповідати вимогам, установленим Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

2.2.2. Клас та категорія автобусів, за допомогою яких здійснюються перевезення, повинні відповідати виду перевезень та режимам руху відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 N 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за N 499/13766.

2.2.3. Автобуси повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

2.2.4. Автобуси повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

2.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "D", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідка про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі.

2.3.1. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автомобільними транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

2.3.2. Водії автобусів, які будуть здійснювати перевезення організованих груп дітей, повинні мати стаж керування автобусами не менше п'яти років.

2.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

3. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами

3.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

3.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

3.1.2. Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

3.1.3. Забезпечувати реалізацію пасажирам квитків (квитанцій) на перевезення.

3.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт" та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

3.1.5. Здійснювати перевезення пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

3.1.6. Здійснювати перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до укладеного договору з Урядовим органом державного управління на автомобільному транспорті згідно з вимогами Закону України "Про автомобільний транспорт".

3.1.7. Направляти у рейс двох водіїв при здійсненні пасажирських перевезень на автобусних маршрутах протяжністю понад 500 км.

3.1.8. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

3.1.9. Зберігати автобуси у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

3.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

3.1.11. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

3.1.12. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

3.1.13. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

3.1.14. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

3.1.15. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

3.1.16. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

3.1.17. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна.

3.1.18. Виконувати вимоги національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів.

3.1.19. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

3.1.20. Забезпечити трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

3.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

3.2.1. Розміщення візуальної інформації на автобусах повинно відповідати вимогам, установленим Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

3.2.2. Клас та категорія автобусів, за допомогою яких здійснюються перевезення, повинні відповідати виду перевезень та режимам руху відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 N 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за N 499/13766.

3.2.3. Автобуси повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

3.2.4. Автобуси повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

3.2.5. На автобусах повинні бути встановлені контрольні пристрої (тахографи), які використовуються відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

3.2.6. На автобусах повинні бути встановлені розпізнавальні знаки України.

3.2.7. Автобуси, за допомогою яких будуть здійснюватись перевезення, повинні мати в наявності понад 20 місць для сидіння пасажирів.

3.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

міжнародне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "D", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі.

3.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

3.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не керували автомобільними транспортними засобами відповідної категорії більше 12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

3.3.3. Водії, які здійснюють перевезення, зобов'язані мати вік не менше 21 року та стаж керування автобусами не менше трьох років.

3.3.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

3.3.5. Водії автобусів, які будуть здійснювати перевезення організованих груп дітей, повинні мати стаж керування автобусами не менше п'яти років.

3.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

4. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі

4.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

4.1.1. Надавати послуги у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) - усне, письмове чи за телефоном.

4.1.2. Укладати договори на право користування стоянок таксі з органами місцевого самоврядування, обладнання яких відповідає Закону України "Про автомобільний транспорт" та Правилам надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

4.1.3. Використовувати радіозв'язок у встановленому чинним законодавством порядку.

4.1.4. Отримувати інформаційно-диспетчерські послуги від суб'єктів господарювання згідно з укладеним договором відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (у разі надання послуг таксі за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв'язку).

4.1.5. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли їх використання передбачено чинним законодавством.

4.1.6. Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

4.1.7. На вимогу пасажира забезпечувати видачу чека про перевезення.

4.1.8. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт" та вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

4.1.9. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

4.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

4.1.11. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

4.1.12. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за N 97/6385.

4.1.13. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

4.1.14. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

4.1.15. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

4.1.16. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

4.1.17. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

4.1.18. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах.

4.1.19. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

4.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку в оренду ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

4.2.1. Легкові автомобілі, які будуть використовуватись як таксі, повинні мати відповідне обладнання, а саме: розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючий таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом, розташований у верхньому правому кутку лобового скла, і нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.

4.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

4.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

4.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "B", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством.

4.4. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

4.5. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

5. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі

5.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

5.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

5.1.2. Надавати послуги у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) - усне, письмове чи за телефоном.

5.1.3. Укладати договори на право користування стоянками таксі з органами місцевого самоврядування, обладнання яких відповідає Закону України "Про автомобільний транспорт" та Правилам надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

5.1.4. Використовувати радіозв'язок у встановленому чинним законодавством порядку.

5.1.5. Отримувати інформаційно-диспетчерські послуги від суб'єктів господарювання згідно з укладеним договором відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (у разі надання послуг таксі за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв'язку).

5.1.6. Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

5.1.7. На вимогу пасажира забезпечувати видачу чека про перевезення.

5.1.8. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт" та вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

5.1.9. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

5.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

5.1.11. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

5.1.12. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна.

5.1.13. Виконувати вимоги національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів.

5.1.14. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

5.1.15. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

5.1.16. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

5.1.17. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

5.1.18. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

5.1.19. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху, що діє на підставі Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

5.1.20. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах.

5.1.21. Забезпечити трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

5.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

5.2.1. Легкові автомобілі, які будуть використовуватись як таксі, повинні мати відповідне обладнання, а саме: розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючий таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом, розташований у верхньому правому кутку лобового скла, і нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.

5.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

5.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

5.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

міжнародне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "B", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством.

5.4.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

5.4.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не керували транспортними засобами відповідної категорії більше 12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

5.4.3. Водії, які здійснюють перевезення пасажирів, зобов'язані мати вік не менше 21 року.

5.4.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

5.5. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

6. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення

6.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

6.1.1. Надавати послуги тільки за попередньою домовленістю із замовником послуг.

6.1.2. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли їх використання передбачено чинним законодавством.

6.1.3. Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

6.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт" та вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

6.1.5. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

6.1.6. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

6.1.7. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

6.1.8. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за N 97/6385.

6.1.9. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

6.1.10. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

6.1.11. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

6.1.12. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

6.1.13. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, яке затверджено наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

6.1.14. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах.

6.1.15. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

6.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку в оренду ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

6.2.1. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

6.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

6.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "B", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством.

6.4. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

6.5. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

7. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення

7.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

7.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

7.1.2. Надавати послуги тільки за попередньою домовленістю із замовником послуг.

7.1.3. Виконувати вимоги національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів.

7.1.4. Здійснювати міжнародні автомобільні перевезення автомобільними транспортними засобами, які мають розпізнавальні знаки України.

7.1.5. Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

7.1.6. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт" та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176.

7.1.7. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

7.1.8. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

7.1.9. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

7.1.10. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

7.1.11. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

7.1.12. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

7.1.13. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

7.1.14. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, яке затверджено наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

7.1.15. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах.

7.1.16. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

7.1.17. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

7.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

7.2.1. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

7.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

7.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

міжнародне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "B", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі.

7.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

7.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не керували транспортними засобами відповідної категорії більше 12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

7.3.3. Водії, які здійснюють перевезення пасажирів, зобов'язані мати вік не менше 21 року.

7.3.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

7.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

8. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами

8.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

8.1.1. Здійснювати перевезення вантажів згідно з договором про перевезення, укладеним між замовником перевезень і виконавцем у письмовій формі відповідно до Цивільного кодексу України та до статей 50 - 52 Закону України "Про автомобільний транспорт".

8.1.2. Виконувати Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту України 14.10.97 N 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за N 128/2568.

8.1.3. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли їх використання передбачено чинним законодавством.

8.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення вантажів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт".

8.1.5. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

8.1.6. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

8.1.7. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за N 97/6385.

8.1.8. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

8.1.9. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

8.1.10. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

8.1.11. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

8.1.12. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

8.1.13. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах.

8.1.14. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

8.1.15. Забезпечити наявність у водіїв, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.

8.1.16. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

8.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку в оренду ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

8.2.1. Ліцензіати, які надають послуги з перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані здійснювати такі перевезення транспортними засобами, на які оформлено свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів.

8.2.2. Вантажні автомобілі повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

8.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

8.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, на яких оформлено:

національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "C", з причепами та напівпричепами категорії "E", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті.

8.3.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані допускати до таких перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, на яких оформлено свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

8.3.2. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

8.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

9. Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами

9.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:

9.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

9.1.2. Здійснювати перевезення вантажів згідно з договором про перевезення, укладеним між замовником перевезень і виконавцем у письмовій формі відповідно до Цивільного кодексу України та до статей 50 - 52 Закону України "Про автомобільний транспорт".

9.1.3. Виконувати Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту України 14.10.97 N 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за N 128/2568.

9.1.4. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна.

9.1.5. Виконувати вимоги національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення вантажів.

9.1.6. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

9.1.7. Здійснювати перевезення автомобільними транспортними засобами, які мають розпізнавальні знаки України.

9.1.8. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення вантажів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт".

9.1.9. Використовувати сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби.

9.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

9.1.11. Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

9.1.12. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 - 27 Закону України "Про автомобільний транспорт" та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708.

9.1.13. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".

9.1.14. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

9.1.15. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).

9.1.16. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах.

9.1.17. Забезпечити наявність у водіїв, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.

9.1.18. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв.

9.1.19. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

9.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

9.2.1. На автомобільний транспортний засіб повинен бути встановлений контрольний пристрій (тахограф), який використовується відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

9.2.2. Автомобільні транспортні засоби, якими будуть здійснюватись міжнародні перевезення небезпечних вантажів, повинні відповідати вимогам, які передбачені Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

9.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками, в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння".

9.2.4. Вантажні автомобілі повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

9.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, на яких оформлено:

міжнародне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "C", з причепами та напівпричепами категорії "E", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті.

9.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340.

9.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не керували транспортними засобами відповідної категорії більше 12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

9.3.3. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

9.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

 

Заступник директора Департаменту
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
Т. Базанова
 

Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному
транспорті Міністерства
транспорту та зв'язку України
 

 
 
 
К. Логутов
 

 

ЗАЯВА

про __________________________________________________________________________________
                                     (видачу або переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії або копії ліцензії)
Заявник ______________________________________________________________________________
                                     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
______________________________________________________________________________________
                                                    (серія, номер паспорта, коли і ким виданий - для фізичної особи)
Керівник ______________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника - для юридичної особи)
Організаційно-правова форма ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи
______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи _____________________________________________________
тел./факс _______________________________ E-mail _________________________________________
Поточний рахунок N ________________ в _________________________________________________
                                                                                                                                (найменування банку)
Найменування філій, інших відокремлених підрозділів ________________________________________
Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів _____________________________________
тел./факс ______________________________________________________________________________
Керівник філії (відокремленого підрозділу) __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ознайомлений.

"___" ____________ 20__ року.

______________________________________________________________________________________
             М. П.                                         (підпис особи, що надала заяву, та прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
                               (дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла заяву та склала опис) 

 

Відомості
про матеріально-технічне забезпечення суб'єкта господарювання, його кваліфікаційні та інші можливості для забезпечення здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"

______________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування заявника) 

1. Відомості про зберігання транспортних засобів: ___________________________________________
                                                                                                                                         (адреса, стислий опис) 

2. Відомості про перевірку технічного стану транспортного засобу: _____________________________
______________________________________________________________________________________
                   (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання, кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів) 

3. Відомості про проведення технічного обслуговування транспортних засобів: ___________________
______________________________________________________________________________________
                   (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання, кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)

4. Відомості про проведення ремонту транспортних засобів: ___________________________________
______________________________________________________________________________________
                   (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання, кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів) 

5. Відомості про забезпечення проведення медичних оглядів: __________________________________
______________________________________________________________________________________
              (адреса обладнаного медичного кабінету, кваліфікація медперсоналу, відтиск печатки медичного працівника) 

6. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за експлуатацію та технічний стан автомобільних транспортних засобів (для суб'єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація) 

7. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за організацію автомобільних перевезень (для суб'єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація) 

8. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за безпеку автомобільних перевезень (для суб'єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація) 

9. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за охорону праці та пожежну безпеку (для суб'єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): ______
______________________________________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація) 

10. Відомості про забезпечення проведення з працівниками (водіями) інструктажів з безпеки автомобільних перевезень (для суб'єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів): ______________________________________________________________________________________
                                            (місце проведення, приналежність, кваліфікація відповідальної особи) 

11. Відомості про забезпечення проведення з працівниками (водіями) інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки (для суб'єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів):
______________________________________________________________________________________
                                           (місце проведення, приналежність, кваліфікація відповідальної особи) 

12. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах не менше ніж три роки (для суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати перевезення у міжнародному сполученні):
______________________________________________________________________________________
                             (вид перевезень, які здійснював суб'єкт господарювання, період здійснення перевезень) 

13. Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами: 

N
з/п 

Реєс-
тра-
ційний номер транс-
порт-
ного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
порт-
ного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер свідоцтва про реєст-
рацію транс-
порт-
ного засобу 

Дата реєст-
рації транс-
порт-
ного засобу 

Серія та номер тимча-
сового реєстра-
ційного талона транс-
порт-
ного засобу 

Строк дії тимча-
сового талона 

Паса-
жиро-
місткість 

Строк дії договору обов'яз-
кового страху-
вання цивільно-
правової відпові-
даль-
ності влас-
ників назем-
них транс-
портних засобів 

10 

11 

12 

14. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі посвід-
чення водія 

Дозволена категорія для водія 

Рік народ-
ження водія 

Стаж роботи 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті 

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

15. Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі:

N
з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
порт-
ного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
порт-
ного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер свідоцтва про реєст-
рацію транс-
портного засобу 

Дата реєстрації транс-
портного засобу 

Серія та номер тимча-
сового реєстра-
ційного талона транс-
портного засобу 

Строк дії тимча-
сового талона 

Строк дії договору обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідаль-
ності власників наземних транс-
портних засобів 

10 

11 

16. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі посвідчення водія 

Дозволена категорія для водія 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті  

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

17. Список власних або орендованих транспортних засобів та відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

N
з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
порт-
ного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
порт-
ного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер сві-
доцтва про реєст-
рацію транс-
порт-
ного засобу 

Дата реєст-
рації транс-
порт-
ного засобу 

Серія та номер тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу 

Строк дії тимча-
сового талона 

Строк дії договору обов'яз-
кового страху-
вання цивільно-
правової відпові-
дальності власників наземних транс-
портних засобів 

10 

11 

18. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі посвідчення водія 

Дозволена категорія для водія 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті 

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

19. Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:

N
з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
порт-
ного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
порт-
ного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер сві-
доцтва про реєст-
рацію транс-
порт-
ного засобу 

Дата реєст-
рації транс-
порт-
ного засобу 

Серія та номер тимча-
сового реєстра-
ційного талона транс-
портного засобу 

Строк дії тимча-
сового талона 

Повна маса 

Строк дії договору обов'яз-
кового страху-
вання цивільно-
правової відпові-
дальності власників наземних транс-
портних засобів 

10 

11 

12 

20. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі посвід-
чення водія 

Дозво-
лена категорія для водія 

Наявність свідоцтва про пере-
везення небез-
печних вантажів, строк дії 

Рік народ-
ження водія 

Стаж роботи 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті  

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

10 

21. Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами:

N з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
портного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
портного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер свідоцтва про реєст-
рацію транс-
портного засобу 

Строк дії свідоцтва про реєст-
рацію транс-
портного засобу 

Пасажиро-
місткість, кількість місць для сидіння 

Строк дії договору обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

10 

22. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі міжна-
родного посвід-
чення водія 

Дозволена категорія для водія 

Рік народ-
ження водія 

Безпе-
рервний стаж роботи водієм автобуса 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті 

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

23. Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі:

N
з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
портного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
портного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транс-
портного засобу 

Строк дії свідоцтва про реєстрацію транс-
портного засобу 

Пасажиро-
місткість 

Строк дії договору обов'язкового страхування цивільно-
правової відпові-
дальності власників наземних транс-
портних засобів 

10 

24. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі міжна-
родного посвід-
чення водія 

Дозволена категорія для водія 

Рік народ-
ження водія 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування 
водія від нещасних випадків на транспорті 

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

25. Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

N з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
портного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
портного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транс-
портного засобу 

Строк дії свідоцтва про реєстрацію транс-
портного засобу 

Пасажиро-
місткість 

Строк дії договору обов'язкового страхування цивільно-
правової відпові-
дальності власників наземних транс- портних засобів 

10 

26. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі міжнародного посвідчення водія 

Дозволена категорія для водія 

Рік народження водія 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті 

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

27. Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:

N
з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
портного засобу 

Марка 

Модель 

Тип транс-
портного засобу 

Рік випуску 

Серія та номер свідоцтва про реєст-
рацію транс-
портного засобу 

Строк дії свідоцтва про реєст-
рацію транс-
портного засобу 

Повна маса 

Строк дії договору обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

10 

28. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові водія 

Дата видачі міжнародного посвідчення водія 

Дозволена категорія для водія 

Рік народ-
ження водія 

Строк дії медичної довідки 

Строк дії договору про обов'язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті 

Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу 

29. Відомість про спеціальне обладнання таксі (для суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати перевезення пасажирів на таксі):

N
з/п 

Реєстра-
ційний номер транс-
портного засобу 

Марка таксометра 

Тип таксометра 

Серійний номер таксометра 

Наявність розпізна-
вального ліхтаря оранжевого кольору, встанов-
леного на даху автомобіля 

Наявність сигнального ліхтаря із зеленим та червоним світлом, розташо-
ваним у верхньому правому кутку лобового скла 

Наявність нанесених композицій з квадратів, розташо-
ваних у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого боку 

Наявність нанесених композицій з квадратів, розташо-
ваних у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з правого боку 

 

Підпис керівника юридичної особи,
або фізичної особи,
або уповноваженої особи                    М. П. 

_________
підпис 

___________________________
прізвище та ініціали 

____________

Опрос