Идет загрузка документа (1759 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по совершенствованию социальной работы с семьями, детьми и молодежью

КМ Украины
Постановление КМ от 27.08.2004 № 1126
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2004 р. N 1126

Київ

Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757
,
 від 20 квітня 2005 року N 305
,
 від 15 листопада 2006 року N 1620
,
 від 12 травня 2007 року N 725

Додатково див. лист
 Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 2 вересня 2008 року N 01/1247

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

план розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005 - 2010 роки.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. N 63 "Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності";

постанову Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2001 р. N 1291 "Про розвиток центрів соціальних служб для молоді" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1808);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 91 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 171).

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити перейменування центрів соціальних служб для молоді на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та вжити заходів до подальшого розвитку їх мережі, зміцнення матеріально-технічної бази та укомплектування кадрами перейменованих центрів.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 305,
 від 15.11.2006 р. N 1620
)

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(У тексті Загального положення слова "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 року N 305)

(У тексті Загального положення слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року N 1620)

1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, Держсоцслужби, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр.

4. Основною метою діяльності центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

5. Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський, районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією і належить до сфери її управління.

7. Міський, районний у містах, селищний та сільський центр утворюється, реорганізується і ліквідується відповідною радою.

8. Основними завданнями республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру є:

1) забезпечення участі районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

2) здійснення контролю і координація діяльності районних, міських, районних у містах, селищних і сільських центрів;

3) сприяння розвитку мережі центрів та спеціалізованих формувань, забезпечення їх функціонування;

4) контроль і організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (далі - заклади);

(підпункт 4 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620
)

5) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, надання їм методичної допомоги;

6) проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи;

(підпункт 6 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

7) залучення громадян до соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

9. Основними завданнями районного, міського, районного у містах, селищного та сільського центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

10. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр:

1) здійснює контроль за діяльністю районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів з виконання загальнодержавних та інших соціальних програм стосовно сім'ї, дітей та молоді;

2) забезпечує впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

21) організовує та проводить навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів;

(пункт 10 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

3) проводить науково-практичні конференції, семінари, засідання, "круглі столи" з питань, що належать до його компетенції;

4) здійснює разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються центрам з місцевих бюджетів на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

5) здійснює в установленому порядку заходи з метою залучення міжнародних організацій до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

6) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

11. Районний, міський, районний у містах, селищний та сільський центр:

1) забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;

2) здійснює соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

(підпункт 2 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

3) проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя;

(підпункт 3 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

4) здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім'ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;

41) забезпечує раннє виявлення, облік, соціальне супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;

(пункт 11 доповнено підпунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

42) здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя;

(пункт 11 доповнено підпунктом 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

43) надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

(пункт 11 доповнено підпунктом 43 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

44) здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмові від новонароджених дітей;

(пункт 11 доповнено підпунктом 44 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

45) здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

(пункт 11 доповнено підпунктом 45 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

5) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

12. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;

здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

13. Центр має право:

1) вносити Держсоцслужбі, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків, центр соціально-психологічної допомоги, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба "Телефон довіри", інформаційно-ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові положення про які затверджує Мінсім'ямолодьспорт;

(підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757
)

4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;

6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

14. Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

15. Директор республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Міністром у справах молоді та спорту та Держсоцслужбою.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 305
)

Директор районного у мм. Києві та Севастополі центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням з Держсоцслужбою за поданням Київського та Севастопольського міського центру.

Директор районного, міського, районного у місті, селищного і сільського центру призначається на посаду і звільняється з посади відповідно головою райдержадміністрації, міським головою, головою районної у місті ради, селищним, сільським головою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром.

16. Директор центру:

керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

визначає ступінь відповідальності його працівників;

затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;

утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру, проводить атестацію державних службовців;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

17. Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр затверджується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Держсоцслужбою.

Положення про районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр затверджується відповідно головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром.

Положення про міський, районний у місті, селищний та сільський центр затверджується відповідно міською, районною у місті, селищною та сільською радою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром.

18. Для підвищення ефективності діяльності центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

19. Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування забезпечує центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

20. Діяльність республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

21. Умови оплати праці працівників центру затверджуються Мінпраці за погодженням з Мінфіном і Мінсім'ямолодьспортом.

22. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського центру затверджуються місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування відповідно до структури та штатів, які визначаються Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

23. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

 

ПЛАН
розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005 - 2010 роки

Найменування утворених центрів (станом на 1 серпня 2004 р.) 

Передбачається утворити, усього  

У тому числі за роками 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Автономна Республіка Крим 

Кримський республіканський 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

Бахчисарайський 

 

 

 

 

 

 

 

Білогірський 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровський 

 

 

 

 

 

 

 

Красногвардійський 

 

 

 

 

 

 

 

Ленінський 

 

 

 

 

 

 

 

Нижньогірський 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

Алуштинський 

 

 

 

 

 

 

 

Армянський 

 

 

 

 

 

 

 

Джанкойський 

 

 

 

 

 

 

 

Євпаторійський 

 

 

 

 

 

 

 

Керченський 

 

 

 

 

 

 

 

Красноперекопський 

 

 

 

 

 

 

 

Сакський 

 

 

 

 

 

 

 

Судацький 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосійський 

 

 

 

 

 

 

 

Ялтинський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

10 

 

 

 

 

 

Районні у м. Сімферополі: 

 

 

 

 

 

 

 

Центральний 

 

 

 

 

 

 

 

Желєзнодорожний 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

Разом 

37 

Селищні 

 

 

Разом 

13 

 

Усього  

20 

56 

10 

13 

Вінницька область 

Вінницький обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Барський 

 

 

 

 

 

 

 

Бершадський 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницький 

 

 

 

 

 

 

 

Гайсинський 

 

 

 

 

 

 

 

Жмеринський 

 

 

 

 

 

 

 

Іллінецький 

 

 

 

 

 

 

 

Калинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Козятинський 

 

 

 

 

 

 

 

Крижопільський 

 

 

 

 

 

 

 

Липовецький 

 

 

 

 

 

 

 

Літинський 

 

 

 

 

 

 

 

Могилів-Подільський 

 

 

 

 

 

 

 

Мурованокуриловецький 

 

 

 

 

 

 

 

Немирівський 

 

 

 

 

 

 

 

Оратівський 

 

 

 

 

 

 

 

Піщанський 

 

 

 

 

 

 

 

Погребищенський 

 

 

 

 

 

 

 

Теплицький 

 

 

 

 

 

 

 

Тиврівський 

 

 

 

 

 

 

 

Томашпільський 

 

 

 

 

 

 

 

Тростянецький 

 

 

 

 

 

 

 

Тульчинський 

 

 

 

 

 

 

 

Хмільницький 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецький 

 

 

 

 

 

 

 

Чечельницький 

 

 

 

 

 

 

 

Шаргородський 

 

 

 

 

 

 

 

Ямпільський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

27 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

Вінницький 

 

 

 

 

 

 

 

Ладижинський 

 

 

 

 

 

 

 

Могилів-Подільський 

 

 

 

 

 

 

 

Хмільницький 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

Сільські 

 

Разом 

26 

Селищні 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

Усього  

32 

33 

11 

Волинська область 

Волинський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир-Волинський 

 

 

 

 

 

 

 

Горохівський 

 

 

 

 

 

 

 

Іваничівський 

 

 

 

 

 

 

 

Камінь-Каширський 

 

 

 

 

 

 

 

Ківерцівський 

 

 

 

 

 

 

 

Ковельський 

 

 

 

 

 

 

 

Локачинський 

 

 

 

 

 

 

 

Луцький 

 

 

 

 

 

 

 

Любешівський 

 

 

 

 

 

 

 

Любомльський 

 

 

 

 

 

 

 

Маневицький 

 

 

 

 

 

 

 

Ратнівський 

 

 

 

 

 

 

 

Рожищенський 

 

 

 

 

 

 

 

Старовижівський 

 

 

 

 

 

 

 

Турійський 

 

 

 

 

 

 

 

Шацький 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

16 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

Луцький 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир-Волинський 

 

 

 

 

 

 

 

Ковельський 

 

 

 

 

 

 

 

Нововолинський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

Сільські 

 

28 

26 

Жидичинський сільський Ківерцівського району 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

67 

28 

26 

Селищні 

 

11 

Разом 

29 

11 

Усього  

22 

97 

40 

34 

Дніпропетровська область 

Дніпропетровський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Апостолівський 

 

 

 

 

 

 

 

Васильківський 

 

 

 

 

 

 

 

Верхньодніпровський 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

 

 

 

 

 

 

 

Криворізький 

 

 

 

 

 

 

 

Криничанський 

 

 

 

 

 

 

 

Магдалинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Межівський 

 

 

 

 

 

 

 

Нікопольський 

 

 

 

 

 

 

 

Новомосковський 

 

 

 

 

 

 

 

Павлоградський 

 

 

 

 

 

 

 

Петриківський 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавлівський 

 

 

 

 

 

 

 

Покровський 

 

 

 

 

 

 

 

П'ятихатський 

 

 

 

 

 

 

 

Синельниківський 

 

 

 

 

 

 

 

Солонянський 

 

 

 

 

 

 

 

Софіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Томаківський 

 

 

 

 

 

 

 

Царичанський 

 

 

 

 

 

 

 

Широківський 

 

 

 

 

 

 

 

Юр'ївський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

22 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Вільногірський 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпродзержинський 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтоводський 

 

 

 

 

 

 

 

Криворізький 

 

 

 

 

 

 

 

Марганецький 

 

 

 

 

 

 

 

Нікопольський 

 

 

 

 

 

 

 

Новомосковський 

 

 

 

 

 

 

 

Орджонікідзевський 

 

 

 

 

 

 

 

Павлоградський 

 

 

 

 

 

 

 

Першотравенський 

 

 

 

 

 

 

 

Синельниківський 

 

 

 

 

 

 

 

Тернівський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

13 

 

 

 

 

 

 

 

Районні у м. Дніпропетровську: 

 

 

 

 

 

 

 

Амур-Нижньодніпровський 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушкінський 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтневий 

 

 

 

 

 

 

 

Індустріальний 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровський 

 

 

 

 

 

 

 

Красногвардійський 

 

 

 

 

 

 

 

Ленінський 

 

 

 

 

 

 

 

Самарський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

24 

29 

11 

12 

10 

Разом 

94 

24 

29 

11 

12 

10 

Селищні 

 

12 

Разом 

33 

12 

Усього  

44 

127 

36 

33 

18 

17 

13 

10 

Донецька область 

Донецький обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Амвросіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Артемівський 

 

 

 

 

 

 

 

Великоновосілківський 

 

 

 

 

 

 

 

Волноваський 

 

 

 

 

 

 

 

Володарський 

 

 

 

 

 

 

 

Добропільський 

 

 

 

 

 

 

 

Костянтинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійський 

 

 

 

 

 

 

 

Мар'їнський 

 

 

 

 

 

 

 

Новоазовський 

 

 

 

 

 

 

 

Олександрівський 

 

 

 

 

 

 

 

Першотравневий 

 

 

 

 

 

 

 

Слов'янський 

 

 

 

 

 

 

 

Старобешівський 

 

 

 

 

 

 

 

Тельманівський 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтарський 

 

 

 

 

 

 

 

Ясинуватський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

17 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

Авдіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Артемівський 

 

 

 

 

 

 

 

Горлівський 

 

 

 

 

 

 

 

Дебальцівський 

 

 

 

 

 

 

 

Дзержинський 

 

 

 

 

 

 

 

Димитрівський 

 

 

 

 

 

 

 

Добропільський 

 

 

 

 

 

 

 

Докучаєвський 

 

 

 

 

 

 

 

Донецький 

 

 

 

 

 

 

 

Дружківський 

 

 

 

 

 

 

 

Єнакіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Жданівський 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровський 

 

 

 

 

 

 

 

Костянтинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Краматорський 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійський 

 

 

 

 

 

 

 

Краснолиманський 

 

 

 

 

 

 

 

Макіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Маріупольський 

 

 

 

 

 

 

 

Новогродівський 

 

 

 

 

 

 

 

Селидівський 

 

 

 

 

 

 

 

Слов'янський 

 

 

 

 

 

 

 

Сніжнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Торезький 

 

 

 

 

 

 

 

Харцизький 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтарський 

 

 

 

 

 

 

 

Ясинуватський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

27 

 

 

 

 

 

Районні у містах: 

 

 

 

 

 

 

 

Гірницький у м. Макіївці 

 

 

 

 

 

 

 

Совєтський у м. Макіївці 

 

 

 

 

 

 

 

Червоногвардійський у м. Макіївці 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтневий у м. Маріуполі 

 

 

 

 

 

 

 

Іллічівський у м. Маріуполі 

 

 

 

 

 

 

 

Орджонікідзевський у м. Маріуполі 

 

 

 

 

 

 

 

Приморський у м. Маріуполі 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

Селищні 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

Усього  

52 

 

 

 

 

Житомирська область 

Житомирський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Андрушівський 

 

 

 

 

 

 

 

Баранівський 

 

 

 

 

 

 

 

Бердичівський 

 

 

 

 

 

 

 

Брусилівський 

 

 

 

 

 

 

 

Володарсько-Волинський 

 

 

 

 

 

 

 

Ємільчинський 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирський 

 

 

 

 

 

 

 

Коростенський 

 

 

 

 

 

 

 

Коростишівський 

 

 

 

 

 

 

 

Лугинський 

 

 

 

 

 

 

 

Любарський 

 

 

 

 

 

 

 

Малинський 

 

 

 

 

 

 

 

Народицький 

 

 

 

 

 

 

 

Новоград-Волинський 

 

 

 

 

 

 

 

Овруцький 

 

 

 

 

 

 

 

Олевський 

 

 

 

 

 

 

 

Попільнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Радомишльський 

 

 

 

 

 

 

 

Романівський 

 

 

 

 

 

 

 

Ружинський 

 

 

 

 

 

 

 

Червоноармійський 

 

 

 

 

 

 

 

Черняхівський 

 

 

 

 

 

 

 

Чуднівський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

23 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Бердичівський 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирський 

 

 

 

 

 

 

 

Коростенський 

 

 

 

 

 

 

 

Новоград-Волинський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

10 

12 

12 

Разом 

56 

10 

12 

12 

Селищні 

 

 

 

Разом 

18 

 

 

Усього  

28 

74 

19 

17 

11 

12 

Закарпатська область 

Закарпатський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

Берегівський 

 

 

 

 

 

 

 

Великоберезнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградівський 

 

 

 

 

 

 

 

Воловецький 

 

 

 

 

 

 

 

Іршавський 

 

 

 

 

 

 

 

Міжгірський 

 

 

 

 

 

 

 

Перечинський 

 

 

 

 

 

 

 

Рахівський 

 

 

 

 

 

 

 

Свалявський 

 

 

 

 

 

 

 

Тячівський 

 

 

 

 

 

 

 

Ужгородський 

 

 

 

 

 

 

 

Хустський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

12 

 

 

 

 

 

Ужгородський міський 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

Сільські 

 

25 

18 

13 

12 

Разом 

86 

25 

18 

13 

12 

Селищні 

 

Разом 

15 

Усього  

14 

108 

38 

19 

17 

13 

11 

10 

Запорізька область 

Запорізький обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Бердянський 

 

 

 

 

 

 

 

Василівський 

 

 

 

 

 

 

 

Великобілозерський 

 

 

 

 

 

 

 

Веселівський 

 

 

 

 

 

 

 

Вільнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Гуляйпільський 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізький 

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янсько-Дніпровський 

 

 

 

 

 

 

 

Куйбишевський 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітопольський 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлівський 

 

 

 

 

 

 

 

Новомиколаївський 

 

 

 

 

 

 

 

Оріхівський 

 

 

 

 

 

 

 

Пологівський 

 

 

 

 

 

 

 

Приазовський 

 

 

 

 

 

 

 

Приморський 

 

 

 

 

 

 

 

Розівський 

 

 

 

 

 

 

 

Токмацький 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівський 

 

 

 

 

 

 

 

Якимівський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

20 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Бердянський 

 

 

 

 

 

 

 

Енергодарський 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізький 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітопольський 

 

 

 

 

 

 

 

Токмацький 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

 

 

Разом 

 

 

Селищні 

 

33 

 

Разом 

76 

33 

34 

Усього  

26 

85 

33 

34 

Івано-Франківська область 

Івано-Франківський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Богородчанський 

 

 

 

 

 

 

 

Верховинський 

 

 

 

 

 

 

 

Галицький 

 

 

 

 

 

 

 

Городенківський 

 

 

 

 

 

 

 

Долинський 

 

 

 

 

 

 

 

Калуський 

 

 

 

 

 

 

 

Коломийський 

 

 

 

 

 

 

 

Косівський 

 

 

 

 

 

 

 

Надвірнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Рожнятівський 

 

 

 

 

 

 

 

Рогатинський 

 

 

 

 

 

 

 

Снятинський 

 

 

 

 

 

 

 

Тисменицький 

 

 

 

 

 

 

 

Тлумацький 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

14 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Болехівський 

 

 

 

 

 

 

 

Бурштинський 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківський 

 

 

 

 

 

 

 

Калуський 

 

 

 

 

 

 

 

Коломийський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

 

Разом 

21 

 

Селищні 

 

Разом 

20 

Усього  

20 

41 

12 

Київська область 

Київський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Баришівський 

 

 

 

 

 

 

 

Білоцерківський 

 

 

 

 

 

 

 

Богуславський 

 

 

 

 

 

 

 

Бориспільський 

 

 

 

 

 

 

 

Бородянський 

 

 

 

 

 

 

 

Броварський 

 

 

 

 

 

 

 

Васильківський 

 

 

 

 

 

 

 

Вишгородський 

 

 

 

 

 

 

 

Володарський 

 

 

 

 

 

 

 

Згурівський 

 

 

 

 

 

 

 

Іванківський 

 

 

 

 

 

 

 

Кагарлицький 

 

 

 

 

 

 

 

Києво-Святошинський 

 

 

 

 

 

 

 

Макарівський 

 

 

 

 

 

 

 

Миронівський 

 

 

 

 

 

 

 

Обухівський 

 

 

 

 

 

 

 

Переяслав-Хмельницький 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Сквирський 

 

 

 

 

 

 

 

Ставищенський 

 

 

 

 

 

 

 

Таращанський 

 

 

 

 

 

 

 

Тетіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Фастівський 

 

 

 

 

 

 

 

Яготинський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

24 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

Березанський 

 

 

 

 

 

 

 

Білоцерківський 

 

 

 

 

 

 

 

Броварський 

 

 

 

 

 

 

 

Васильківський 

 

 

 

 

 

 

 

Ірпінський 

 

 

 

 

 

 

 

Кагарлицький 

 

 

 

 

 

 

 

Переяслав-Хмельницький 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищівський 

 

 

 

 

 

 

 

Славутський 

 

 

 

 

 

 

 

Фастівський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

10 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

Разом 

10 

Селищні 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

Усього  

35 

15 

Кіровоградська область 

Кіровоградський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Бобринецький 

 

 

 

 

 

 

 

Вільшанський 

 

 

 

 

 

 

 

Гайворонський 

 

 

 

 

 

 

 

Голованівський 

 

 

 

 

 

 

 

Добровеличківський 

 

 

 

 

 

 

 

Долинський 

 

 

 

 

 

 

 

Знам'янський 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградський 

 

 

 

 

 

 

 

Компаніївський 

 

 

 

 

 

 

 

Маловисківський 

 

 

 

 

 

 

 

Новгородківський 

 

 

 

 

 

 

 

Новоархангельський 

 

 

 

 

 

 

 

Новомиргородський 

 

 

 

 

 

 

 

Новоукраїнський 

 

 

 

 

 

 

 

Олександрівський 

 

 

 

 

 

 

 

Олександрійський 

 

 

 

 

 

 

 

Онуфріївський 

 

 

 

 

 

 

 

Петрівський 

 

 

 

 

 

 

 

Світловодський 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновський 

 

 

 

 

 

 

 

Устинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

21 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Знам'янський 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградський 

 

 

 

 

 

 

 

Олександрійський 

 

 

 

 

 

 

 

Світловодський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

45 

43 

11 

Разом 

126 

45 

43 

11 

Селищні 

 

 

Разом 

21 

 

Усього  

36 

147 

52 

43 

12 

13 

11 

16 

Луганська область 

Луганський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

Антрацитівський 

 

 

 

 

 

 

 

Біловодський 

 

 

 

 

 

 

 

Білокуракинський 

 

 

 

 

 

 

 

Кремінський 

 

 

 

 

 

 

 

Лутугинський 

 

 

 

 

 

 

 

Марківський 

 

 

 

 

 

 

 

Міловський 

 

 

 

 

 

 

 

Новоайдарський 

 

 

 

 

 

 

 

Новопсковський 

 

 

 

 

 

 

 

Перевальський 

 

 

 

 

 

 

 

Попаснянський 

 

 

 

 

 

 

 

Сватівський 

 

 

 

 

 

 

 

Слов'яносербський 

 

 

 

 

 

 

 

Станично-Луганський 

 

 

 

 

 

 

 

Старобільський 

 

 

 

 

 

 

 

Троїцький 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

16 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

Антрацитівський 

 

 

 

 

 

 

 

Брянківський 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровський 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодонський 

 

 

 

 

 

 

 

Краснолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

Луганський 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський 

 

 

 

 

 

 

 

Ровеньківський 

 

 

 

 

 

 

 

Рубіжанський 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловський 

 

 

 

 

 

 

 

Сєверодонецький 

 

 

 

 

 

 

 

Стахановський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

12 

 

 

 

Районні у м. Луганську 

 

 

 

 

 

 

 

Артемівський 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтневий 

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янобрідський 

 

 

 

 

 

 

 

Ленінський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

Разом 

28 

Селищні 

 

Разом 

24 

Усього  

33 

57 

11 

11 

10 

12 

Львівська область 

Львівський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Бродівський 

 

 

 

 

 

 

 

Буський 

 

 

 

 

 

 

 

Городоцький 

 

 

 

 

 

 

 

Дрогобицький 

 

 

 

 

 

 

 

Жидачівський 

 

 

 

 

 

 

 

Жовківський 

 

 

 

 

 

 

 

Золочівський 

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янка-Бузький 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський 

 

 

 

 

 

 

 

Мостиський 

 

 

 

 

 

 

 

Перемишлянський 

 

 

 

 

 

 

 

Пустомитівський 

 

 

 

 

 

 

 

Радехівський 

 

 

 

 

 

 

 

Самбірський 

 

 

 

 

 

 

 

Сколівський 

 

 

 

 

 

 

 

Сокальський 

 

 

 

 

 

 

 

Старосамбірський 

 

 

 

 

 

 

 

Стрийський 

 

 

 

 

 

 

 

Турківський 

 

 

 

 

 

 

 

Яворівський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

20 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

Бориславський 

 

 

 

 

 

 

 

Дрогобицький 

 

 

 

 

 

 

 

Самбірський 

 

 

 

 

 

 

 

Стрийський 

 

 

 

 

 

 

 

Трускавецький 

 

 

 

 

 

 

 

Червоноградський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

Районні у містах 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

10 

15 

10 

Разом 

57 

10 

15 

10 

Селищні 

 

Разом 

20 

Усього  

27 

82 

16 

22 

10 

11 

12 

11 

Миколаївська область 

Миколаївський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузинський 

 

 

 

 

 

 

 

Баштанський 

 

 

 

 

 

 

 

Березанський 

 

 

 

 

 

 

 

Березнегуватський 

 

 

 

 

 

 

 

Братський 

 

 

 

 

 

 

 

Веселинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Вознесенський 

 

 

 

 

 

 

 

Врадіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Доманівський 

 

 

 

 

 

 

 

Єланецький 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтневий 

 

 

 

 

 

 

 

Казанківський 

 

 

 

 

 

 

 

Кривоозерський 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський 

 

 

 

 

 

 

 

Новобузький 

 

 

 

 

 

 

 

Новоодеський 

 

 

 

 

 

 

 

Очаківський 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський 

 

 

 

 

 

 

 

Снігурівський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

19 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Вознесенський 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський 

 

 

 

 

 

 

 

Очаківський 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський 

 

 

 

 

 

 

 

Южноукраїнський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

Разом 

26 

Селищні 

 

 

Разом 

17 

 

Усього  

25 

43 

13 

13 

Одеська область 

Одеський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Ананьївський 

 

 

 

 

 

 

 

Арцизький 

 

 

 

 

 

 

 

Балтський 

 

 

 

 

 

 

 

Березівський 

 

 

 

 

 

 

 

Білгород-Дністровський 

 

 

 

 

 

 

 

Біляївський 

 

 

 

 

 

 

 

Болградський 

 

 

 

 

 

 

 

Великомихайлівський 

 

 

 

 

 

 

 

Іванівський 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїльський 

 

 

 

 

 

 

 

Кілійський 

 

 

 

 

 

 

 

Кодимський 

 

 

 

 

 

 

 

Комінтернівський 

 

 

 

 

 

 

 

Котовський 

 

 

 

 

 

 

 

Красноокнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Любашівський 

 

 

 

 

 

 

 

Овідіопольський 

 

 

 

 

 

 

 

Ренійський 

 

 

 

 

 

 

 

Роздільнянський 

 

 

 

 

 

 

 

Савранський 

 

 

 

 

 

 

 

Саратський 

 

 

 

 

 

 

 

Тарутинський 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунарський 

 

 

 

 

 

 

 

Фрунзівський 

 

 

 

 

 

 

 

Ширяївський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

25 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Білгород-Дністровський 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїльський 

 

 

 

 

 

 

 

Іллічівський 

 

 

 

 

 

 

 

Котовський 

 

 

 

 

 

 

 

Одеський 

 

 

 

 

 

 

 

Южненський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

86 

49 

51 

46 

56 

49 

Разом 

337 

86 

49 

51 

46 

56 

49 

Селищні 

 

10 

 

Разом 

25 

10 

 

Усього  

32 

362 

96 

53 

56 

49 

56 

52 

Полтавська область 

Полтавський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Великобагачанський 

 

 

 

 

 

 

 

Гадяцький 

 

 

 

 

 

 

 

Глобинський 

 

 

 

 

 

 

 

Гребінківський 

 

 

 

 

 

 

 

Диканський 

 

 

 

 

 

 

 

Зіньківський 

 

 

 

 

 

 

 

Карлівський 

 

 

 

 

 

 

 

Кобеляцький 

 

 

 

 

 

 

 

Козельщинський 

 

 

 

 

 

 

 

Котелевський 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький 

 

 

 

 

 

 

 

Лохвицький 

 

 

 

 

 

 

 

Лубенський 

 

 

 

 

 

 

 

Машівський 

 

 

 

 

 

 

 

Миргородський 

 

 

 

 

 

 

 

Новосанжарський 

 

 

 

 

 

 

 

Оржицький 

 

 

 

 

 

 

 

Пирятинський 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський 

 

 

 

 

 

 

 

Решетилівський 

 

 

 

 

 

 

 

Семенівський 

 

 

 

 

 

 

 

Хорольський 

 

 

 

 

 

 

 

Чорнухинський 

 

 

 

 

 

 

 

Чутівський 

 

 

 

 

 

 

 

Шишацький 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

25 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

 

 

 

 

 

 

 

Лубенський 

 

 

 

 

 

 

 

Миргородський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

 

 

 

Сільські 

 

Разом 

34 

Селищні 

 

Разом 

Усього  

31 

43 

Рівненська область 

Рівненський обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Районні: 

 

 

 

 

 

 

 

Березнівський 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

16 

 

 

 

 

 

 

 

Міські: 

 

 

 

 

 

Березнівський 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецовський 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

 

 

 

 

Селищні: 

 

 

 

 

 

Зорянський Рівненського району 

 

 

 

 

 

 

 

Клеванський Рівненського району 

 

 

 

 

 

 

 

Мізоцький Здолбунівського району 

 

 

 

 

 

 

 

Рафалівський Володимирецького району 

 

 

 

 

 

 

 

Соснівський Березнівського району 

 

 

 

 

 

 

 

Томашгородський Рокитнівського району 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  

10 

 

 

 

 

Сільські: 

 

91 

 

 

 

 

 

Березнівський район 

 

 

 

 

 

 

 

Балашівський 

 

 

 

 

 

 

 

Білківський 

 

 

 

 

 

 

 

Бронський 

 

 

 

 

 

 

 

Бистрицький 

 

 

 

 

 

 

 

Великопільський 

 

 

 

 

 

 

 

Вітковицький 

 

 

 

 

 

 

 

Голубненський 

 

 

 

 

 

 

 

Городищенський 

 

 

 

 

 

 

 

Грушівський 

 

 

 

 

 

 

 

Губківський 

 

 

 

 

 

 

 

Друхівський 

 

 

 

 

 

 

 

Зірненський 

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янський 

 

 

 

 

 

 

 

Малинський 

 

 

 

 

 

 

 

Марининський 

 

 

 

 

 

 

 

Новомоквинський 

 

 

 

 

 

 

 

Поліський 

 

 

 

 

 

 

 

Полянський 

 

 

 

 

 

 

 

Прислуцький 

 

 

 

 

 

 

 

Тишицький 

 

 

 

 

 

 

 

Хмелівський 

 

 

 

 

 

 

 

Яринівський 

 

 

 

 

 

 

 

Яцьковицький 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький район 

 

 

 

 

 

 

 

Антонівський 

 

 

 

 

 

 

 

Балаховицький 

 

 

 

 

 

 

 

Біленський 

 

 

 

 

 

 

 

Більсько-Вільський 

 

 

 

 

 

 

 

Берестівський 

 

 

 

 

 

 

 

Великожолудський 

 

 

 

 

 

 

 

Великотелковицький 

 

 

 

 

 

 

 

Великоцепцевицький 

 

 

 

 

 

 

 

Воронківський 

 

 

 

 

 

 

 

Городецький 

 

 

 

 

 

 

 

Довговільський 

 

 

 

 

 

 

 

Жовкинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Каноницький 

 

 

 

 

 

 

 

Кідрівський 

 

 

 

 

 

 

 

Красносільський 

 

 

 

 

 

 

 

Новаківський 

 

 

 

 

 

 

 

Лозківський 

 

 

 

 

 

 

 

Любахівський 

 

 

 

 

 

 

 

Мульчицький 

 

 

 

 

 

 

 

Озерецький 

 

 

 

 

 

 

 

Полицький 

 

 

 

 

 

 

 

Половлівський 

 

 

 

 

 

 

 

Ромейківський 

 

 

 

 

 

 

 

Сопачівський 

 

 

 

 

 

 

 

Степангородський 

 

 

 

 

 

 

 

Старорафалівський 

 

 

 

 

 

 

 

Хиноцький 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський район 

 

 

 

 

 

 

 

Бабинський 

 

 

 

 

 

 

 

Бочаницький 

 

 

 

 

 

 

 

Бугринський 

 

 

 

 

 

 

 

Воскодавський 

 

 

 

 

 

 

 

Горбаківський 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздівський 

 

 

 

 

 

 

 

Жаврівський 

 

 

 

 

 

 

 

Красносільський 

 

 

 

 

 

 

 

Криничківський 

 

 

 

 

 

 

 

Курозванівський 

 

 

 

 

 

 

 

Липківський 

 

 

 

 

 

 

 

Малинівський 

 

 

 

 

 

 

 

Малятинський 

 

 

 

 

 

 

 

Майківський 

 

 

 

 

 

 

 

Посягвівський 

 

 

 

 

 

 

 

Русивельський 

 

 

 

 

 

 

 

Рясниківський 

 

 

 

 

 

 

 

Садівський 

 

 

 

 

 

 

 

Симонівський 

 

 

 

 

 

 

 

Синівський 

 

 

 

 

 

 

 

Тучинський 

 

 

 

 

 

 

 

Федорівський 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський район 

 

 

 

 

 

 

 

Боремельський 

 

 

 

 

 

 

 

Вербенський 

 

 

 

 

 

 

 

Вовковийський 

 

 

 

 

 

 

 

Золочівський 

 

 

 

 

 

 

 

Ільпибіцький 

 

 

 

 

 

 

 

Княгининський 

 

 

 

 

 

 

 

Малівський 

 

 

 

 

 

 

 

Рогізненський 

 

 

 

 

 

 

 

Рудківський 

 

 

 

 

 

 

 

Хрінницький 

 

 

 

 

 

 

 

Дубнівський район 

 

 

 

 

 

 

 

Варковицький 

 

 

 

 

 

 

 

Вербський 

 

 

 

 

 

 

 

Гірницький 

 

 

 

 

 

 

 

Рачинський 

 

 

 

 

 

 

 

Семидубський 

 

 

 

 

 

 

 

Стовпецький 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький район 

 

 

 

 

 

 

 

Берестівський 

 

 

 

 

 

 

 

Висоцький 

 

 

 

 

 

 

 

Залузький 

 

 

 

 

 

 

 

Колківський 

 

 

 

 

 

 

 

Людинський 

 

 

 

 

 

 

 

Лютинський 

 

 

 

 

 

 

 

Селецький 

 

 

 

 

 

 

 

Соломіївський 

 

 

 

 

 

 

 

Удрицький 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський район 

 

 

 

 

 

 

 

Борівський 

 

 

 

 

 

 

 

Вичівський 

 

 

 

 

 

 

 

Дібрівський 

 

 

 

 

 

 

 

Кухітсько-Вільський 

 

 

 

 

 

 

 

Серницька 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський район 

 

 

 

 

 

 

 

Білашівський 

 

 

 

 

 

 

 

Богдашівський 

 

 

 

 

 

 

 

Бущанський 

 

 

 

 

 

 

 

Глинський 

 

 

 

 

 

 

 

Дерманський Перший 

 

 

 

 

 

 

 

Дерманський Другий 

 

 

 

 

 

 

 

Копитківський 

 

 

 

 

 

 

 

Маломощаницький 

 

 

 

 

 

 

 

П'ятигірський 

 

 

 

 

 

 

 

Спасівський 

 

 

 

 

 

 

 

Старомощаницький 

 

 

 

 

 

 

 

Урвенський 

 

 

 

 

 

 

 

Уїздецький 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький район 

 

 

 

 

 

 

 

Бриківський 

 

 

 

 

 

 

 

Великоклецьківський 

 

 

 

 

 

 

 

Великомежиріцький 

 

 

 

 

 

 

 

Веснянський 

 

 

 

 

 

 

 

Гвіздівський 

 

 

 

 

 

 

 

Головницький 

 

 

 

 

 

 

 

Жадківський 

 

 

 

 

 

 

 

Залізницький 

 

 

 

 

 

 

 

Іванівський 

 

 

 

 

 

 

 

Коловертівський 

 

 

 

 

 

 

 

Користівський 

 

 

 

 

 

 

 

Крилівський 

 

 

 

 

 

 

 

Морозівський 

 

 

 

 

 

 

 

Самострілівський 

 

 

 

 

 

 

 

Світанівський 

 

 

 

 

 

 

 

Річецький 

 

 

 

 

 

 

 

Харалузький