Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О перечне сведений, объявляемых гражданами по установленной форме в случае перемещения ими через таможенную границу Украины предметов

КМ Украины
Постановление КМ от 15.07.1997 № 748
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 липня 1997 р. N 748

Київ

Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 березня 2001 року N 260
,
 від 7 червня 2006 року N 790

(У назві та тексті постанови слова "товари та інші предмети" в усіх відмінках замінено словом "предмети" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року N 790)

Відповідно до статті 81 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. N 790)

Затвердити:

перелік відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України предметів (додається);

форму письмової митної декларації для оголошення громадянами відомостей про предмети, що переміщуються ними через митний кордон України (додається).

Установити, що громадяни, які в'їжджають (виїжджають) в Україну, здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов'язковому порядку, або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню.

(постанову доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. N 260)

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
В. ДУРДИНЕЦЬ

Інд. 67 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 15 липня 1997 р. N 748

ПЕРЕЛІК
відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України предметів

(У назві та тексті переліку слова "товари та інші предмети" і "товари" в усіх відмінках замінено словом "предмети" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року N 790)

1. Режим переміщення громадянина і предметів через митний кордон України: в'їзд, виїзд, транзит.

2. Відомості про особу: прізвище, ім'я, по батькові; серія і номер паспорта.

3. Місце постійного проживання (країна).

4. Громадянство (підданство).

5. З якої чи/та в яку країну прямує.

6. Чи прямують разом з ним діти, скільки.

7. Кількість місць супроводжуваного багажу, включаючи ручну поклажу.

8. Кількість місць несупроводжуваного багажу, відправленого за вантажними документами.

9. Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали, кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2006 р. N 790)

10. Наявність предметів, які потребують обов'язкового декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється за дозвільними документами відповідних компетентних органів - будь-якої зброї, боєприпасів і вибухових речовин, наркотиків і психотропних речовин, культурних цінностей, друкованих видань та інших носіїв інформації, отруйних і сильнодіючих речовин та ліків, радіоактивних матеріалів, об'єктів флори і фауни, їхніх частин і одержаної з них продукції, високочастотних радіоелектронних пристроїв.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. N 790)

11. Наявність предметів, які підлягають обкладенню податками.

12. Наявність предметів, які тимчасово ввозяться (вивозяться).

13. Транспортний засіб.

14. Додаткова інформація про найменування та інші відмітні ознаки предмету; номер і дата видачі дозвільного документа та назва органу, що його видав; вартість предметів у національній валюті або доларах США.

15. Відомості про транспортний засіб - тип, марка, рік випуску, об'єм двигуна, номери шасі, кузова (ідентифікаційний номер), двигуна; напрямок переміщення - ввезення/вивезення (тимчасове, зворотне).

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2006 р. N 790)

16. Особистий підпис.

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 15 липня 1997 р. N 748

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

(У тексті декларації слова "товари та інші предмети" і "товари" в усіх відмінках замінено словом "предмети" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року N 790)

 ***********************************************************************
* * Заповнюється кожною особою, яка досягла 16-річного віку  *** *
* * Потрібна відповідь позначається у відповідній рамці знаком *Х* *
*                                *** *
* * Зберігається на весь період тимчасового в'їзду/виїзду і  *
*   пред'являється митним органам під час повернення громадянина.  *
*   У разі втрати не поновлюється                  *
***********************************************************************
        ***        ***       ***
        ***        ***       ***
       в'їзд       виїзд      транзит
 
1. Відомості про особу
 
**********************************************************************
   прізвище        ім'я         по батькові
 
                           серія   N
**********************************************************************************
країна постійного проживання громадянство/підданство    паспорт
 
**********************************************************************************
   з якої країни прибув (зазначається країна відправлення)
**********************************************************************************
   до якої країни прямує (зазначається країна призначення)
                    ***  ***
Зі мною прямують неповнолітні діти   ***  *** Кількість_______________________
                    Так  Ні
 
2. Відомості про наявність багажу    *
               ***  *** *
2.1. Супроводжуваний багаж,  ***  *** * 2.2. Несупроводжуваний багаж  ***  ***
   включаючи ручну поклажу Так  Ні *   (за вантажосупровідними  ***  ***
                    *   документами)       Так  Ні
                    *
Кількість місць _______________________ Кількість місць _________________________
 
3. Відомості про наявність предметів
 При мені і в моєму багажі є предмети, які
підлягають обов'язковому декларуванню і переміщення яких через
кордон здійснюється за  дозвільними  документами  відповідних
компетентних органів
 
3.1. Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні документи та
інші цінні папери, банківські метали, кількість виробів з дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані ***  ***
                          Так *** Ні ***
****************************************************************************
    Найменування     *       Сума/кількість
валюти, цінностей або виробів***********************************************
               *   цифрами   *    літерами
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
                 ***  ***                    ***  ***
3.2. Будь-яка зброя, боєприпаси, ***  ***  3.8. Об'єкти флори і фауни, їхні   ***  ***
   вибухові речовини      Так  Ні    частини та одержана з них    Так  Ні
                 ***  ***    продукція            ***  ***
3.3. Наркотики і психотропні   ***  ***  3.9. Високочастотні радіоелектронні ***  ***
   речовини           Так  Ні    пристрої          Так  Ні
                 ***  ***                    ***  ***
3.4. Культурні        ***  *** 3.10. Предмети, що підлягають об-   ***  ***
   цінності  Так  Ні    кладенню податками       Так  Ні
                 ***  ***
3.5. Друковані видання та інші  ***  *** 3.11. Предмети, що тимчасово ввозяться***  ***
   носії інформації       Так  Ні    (вивозяться)          ***  ***
                 ***  ***                    Так  Ні
3.6. Отруйні та сильнодіючі    ***  *** 3.12. Транспортний засіб
   речовини і ліки       Так  Ні
                 ***  ***
3.7. Радіоактивні матеріали    ***  ***
                 Так  Ні
**********************
   * Для митного контролю детальні відомості про  предмети,
зазначені у підпунктах 3.2 - 3.12 (у разі їх наявності), слід
навести на зворотному боці декларації у пункті 4.
 
 
                  Зворотний бік митної декларації
 
4. Відомості про предмети
 4.1. Відомості про предмети, зазначені у підпунктах 3.2 - 3.11
***********************************************************************************
N  * Найменування та інші відмітні ознаки  *   Кількість     *Вартість у *
п/п *предмету, номер і дата видачі дозвільного*************************національній*
  * документа та орган, що його видав   *цифрами*   літерами *валюті або *
  *                    *    *        *доларах США *
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
                       Загальна вартість (всього)
 
4.2. Відомості про транспортний засіб
 
Тип, марка__________________ Рік випуску_______________ Об'єм двигуна (куб.см)______
Шасі N _____________________ Кузов N (іденти-____________ Двигун N ___________________
 фікаційний номер)                     
Напрямок переміщення: ***           ***            ***
        ввезення  *** тимчасове ввезення ***  зворотне ввезення  ***
             ***           ***            ***
        вивезення *** тимчасове вивезення ***  зворотне вивезення ***
 
************************************************************************************
 
Мені відомо, що повідомлення у декларації недостовірних відомостей
тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством.
 
"___"______________199 р. Особистий підпис ______________________
 
Для службових позначок ___________________________________________
********************  ___________________________________________
*         *  ___________________________________________
*   М.П.    *  ___________________________________________
*         *  ___________________________________________
*         *  ___________________________________________
********************
 

(митна декларація із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. N 790)

 
——————— 
 

Опрос