Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми и Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям

КМ Украины
Постановление КМ от 17.12.2003 № 1950
действует с 01.01.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2003 р. N 1950

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 38, ст. 1786, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 37, ст. 1981), та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 394), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми:

1) в абзаці другому підпункту 1 пункту 5 слова "листка тимчасової непрацездатності" замінити словами "довідки встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом";

2) абзац перший підпункту 4 пункту 7 доповнити реченням такого змісту: "При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами";

3) абзац другий пункту 9 доповнити реченням такого змісту: "Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації";

4) в абзаці третьому пункту 11 та підпункті 8 пункту 20 слово "зареєстровані" замінити словом "застраховані";

5) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:

"13. Одноразова допомога при народженні дитини виплачується у подвійному розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць на час народження дитини";

6) абзац другий пункту 15 після слів "(усиновитель, опікун)" доповнити словами "на день народження дитини";

7) у пункті 21:

абзац перший викласти в такій редакції:

"21. Переоформлення допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії і не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснюється згідно з письмовою заявою на підставі довідки з місця роботи, служби, навчання особи, яка одержувала допомогу, про те, що вона вийшла на роботу, службу, навчання до закінчення терміну відпустки по догляду за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати припинення виплати)";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Особам, не застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації";

8) пункт 33 доповнити абзацами такого змісту:

"Якщо випускники навчальних закладів віком від 16 до 18 років не продовжують навчання, допомога призначається до 1 вересня.

Якщо діти віком від 16 до 18 років навчаються, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки з місця навчання";

9) у пункті 35:

підпункт 4 доповнити реченнями такого змісту: "У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім'ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір'ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і документа про народження дитини";

10) пункт 46 викласти у такій редакції:

"46. Особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми, у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов'язані у десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення.

Виплата допомоги припиняється за рішенням органу, що призначає та виплачує цю допомогу, з місяця, що настає після місяця, у якому виникли такі обставини";

11) перше речення пункту 56 доповнити:

після слова "пологами" словами "при народженні дитини";

речення словами "або опікуну (піклувальнику)".

2. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям:

1) у пункті 6:

абзац п'ятий доповнити словами "(заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї)";

перше речення абзацу восьмого доповнити:

після слів "і не мають власних сімей" словами "незалежно від місця проживання або реєстрації";

речення словами "жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей";

2) абзац перший пункту 16 після слів "за вказівкою матері (батька)" доповнити словами і цифрами "та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи".

____________

Опрос