Идет загрузка документа (1963 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2004 год

ВР Украины
Закон от 27.11.2003 № 1344-IV
действует с 01.01.2004

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2004 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 60.702.390,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.925.483,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.776.907,5 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 64.192.219 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.626.712,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.565.506,7 тис. гривень.

Затвердити на 2004 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.830.755,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.238.678,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 592.076,3 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 1.770.459,4 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 463.449,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.307.009,5 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 3.429.532,4 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.926.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 503.532,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 400.000 тис. гривень.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;

2) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх перебування у довготерміновому закордонному відрядженні;

3) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

6) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

7) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

8) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України;

9) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

10) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

11) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

13) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

14) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

15) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

17) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

18) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

19) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

20) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

21) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

22) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

23) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

24) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

25) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

26) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

27) рентна плата за транспортування нафти;

28) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

29) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

30) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

31) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

32) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

33) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

34) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;

35) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

36) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

37) митні збори;

38) надходження коштів від аукціонного продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами;

39) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за одну тонну і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за одну тонну.

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України. Вивізне (експортне) мито сплачується під час митного оформлення у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 6. Установити, що у 2004 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Стаття 7. Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 500.000 тис. гривень. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.

Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2004 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття 9. Установити, що у 2004 році:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2005 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;

на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;

експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;

запроваджується мораторій на:

створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на нових територіях;

розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та нових інвестиційних проектів у технологічних парках;

розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України;

при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюються у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції);

продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється виключно на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.

Стаття 11. Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) 125 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2004 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 листопада 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року, шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішніх державних позик, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Стаття 13. Державній податковій адміністрації розробити програму погашення податкового боргу по податках і зборах (обов'язкових платежах), фінансових санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця 2004 року не менше ніж десятивідсоткове скорочення її рівня (але не менше 1,5 млрд. гривень) з метою залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи.

Стаття 14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині доходів є:

1) 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

4) 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

7) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

8) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

9) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

10) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;

11) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів;

12) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

16) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

17) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

20) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

21) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

22) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

23) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

24) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

25) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості з перерахування дивідендів, нарахованих на акції ВАТ "Укртелеком", що є у державній власності, за результатами господарської діяльності за 2000 рік.

Стаття 15. Відкритому акціонерному товариству "Укртелеком" забезпечити нарахування дивідендів на державну частку акцій за результатами господарської діяльності 2000 року у сумі 148.900 тис. гривень та перерахування їх у першому кварталі 2004 року до спеціального фонду Державного бюджету України.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 16. Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 15.574.049,6 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.855.468,2 тис. доларів США.

Стаття 17. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.

Стаття 18. Установити, що у 2004 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, та за кредитами, які спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів, що мають загальнодержавне значення, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", не здійснюється.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 20. Установити, що в разі настання гарантійного випадку в 2004 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.

Стаття 21. Надати в 2004 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до шести років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктуризацію, забезпечується заставою чи порукою або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи беруть на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктуризацію, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктуризацію та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктуризується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 статті 23 цього Закону;

3) пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.

Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;

3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.

Стаття 24. Визнати в 2004 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 7 статті 14 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України. Компенсація втрат міському бюджету міста Севастополя в сумі 31.790,5 тис. гривень здійснюється із загального фонду Державного бюджету України та в сумі 31.790,5 тис. гривень - шляхом передачі Міністерством фінансів України Севастопольській міській державній адміністрації природного газу, що належить Державному бюджету України і знаходиться на зберіганні в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", або грошовими коштами як субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів.

Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2004 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 22, пунктів 2 - 4 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як 2.136.580 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України. Така передача здійснюється за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на надання кредитів для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, здійснення фінансової підтримки будівництва морських суховантажних суден через механізм здешевлення кредитів, часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, часткову компенсацію витрат сільськогосподарських підприємств з посіву ярових зернових культур, фінансову підтримку фермерських господарств через механізм мікрокредитування, часткове здешевлення страхових платежів по обов'язковому страхуванню сільськогосподарських культур, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 12.630.039,7 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 3.295.481,6 тис. гривень;

відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб - 2.185.646,5 тис. гривень;

виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 2.238.466,9 тис. гривень, у тому числі 218.925,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;

допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.794.617,8 тис. гривень;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.305.025,3 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.111.694,4 тис. гривень, з яких 300.000 тис. гривень - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;

поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;

соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - 326.466,4 тис. гривень;

щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 140.131,9 тис. гривень;

надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 100.000 тис. гривень;

здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, - 70.828,1 тис. гривень;

реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 30.710,7 тис. гривень;

створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 29.486,7 тис. гривень;

надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем - 17.171,3 тис. гривень.

Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 531.933,6 тис. гривень, з них: за рахунок коштів Державного бюджету України - 331.933,6 тис. гривень, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 200.000 тис. гривень.

Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 2.650.466,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 1.669.338 тис. гривень, з них:

поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 130.360,1 тис. гривень;

безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет - 132.000 тис. гривень;

здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;

проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис. гривень;

профілактика та лікування СНІДу - 40.609,3 тис. гривень;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості, - 204.400 тис. гривень;

державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 438.507,5 тис. гривень;

забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 299.366,8 тис. гривень.

Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 6.294.797,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

Національна доктрина розвитку освіти - 5.799.978,4 тис. гривень;

забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 94.869,6 тис. гривень;

державна програма "Шкільний автобус" - 33.450 тис. гривень;

державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис. гривень.

Стаття 31. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 1.463.019,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 687.440,2 тис. гривень;

науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 404.509,5 тис. гривень;

комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис. гривень.

Стаття 32. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 649.680,7 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 230.459 тис. гривень;

державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 102.124,8 тис. гривень;

державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 82.332,3 тис. гривень;

загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень;

державна підтримка вітчизняного книговидання - 45.303,5 тис. гривень.

Стаття 33. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 256.670,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 98.196,1 тис. гривень;

підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, - 130.000 тис. гривень;

фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 26.235,5 тис. гривень.

Стаття 34. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.248.606,5 тис. гривень - за такими пріоритетними напрямами:

програма "Українське вугілля" - 4.025.767,4 тис. гривень, з них:

державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.400.895,8 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 912.000 тис. гривень;

реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості - 644.089,1 тис. гривень;

часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;

створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, - 107.358,5 тис. гривень;

охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів, - 55.000 тис. гривень;

гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах - 97.066,4 тис. гривень;

погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки працівникам вуглевидобувних підприємств, що зайняті на підземних роботах, - 277.933,6 тис. гривень;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - 200.000 тис. гривень;

програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" - 768.678,1 тис. гривень, у тому числі:

будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України - 600.000 тис. гривень;

заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 80.000 тис. гривень;

реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 21.589,3 тис. гривень;

добудова атомних електростанцій - 67.088,8 тис. гривень.

Стаття 35. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 1.888.736,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, - 540.489,5 тис. гривень;

розвиток мінерально-сировинної бази - 248.200 тис. гривень;

Загальнодержавна (Національна) космічна програма - 89.700 тис. гривень;

програма розвитку промисловості України - 34.100 тис. гривень.

Стаття 36. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.796.594,2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 2.530.176 тис. гривень;

підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.

Перелік об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 37. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Житлово-комунальне господарство" у сумі 563.640,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис. гривень;

модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис. гривень;

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 26.250 тис. гривень.

Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 2.903.845,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

програма "Зерно України" на 2001 - 2004 роки - 442.450 тис. гривень;

програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва - 295.136,9 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів - 120.000 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів - 100.000 тис. гривень;

комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 429.235,2 тис. гривень;

програма "Ліси України" - 133.092 тис. гривень;

заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 180.000 тис. гривень;

комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України - 2.434 тис. гривень.

Стаття 39. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 770.804,4 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 284.107,9 тис. гривень;

Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис. гривень;

державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 31.112,4 тис. гривень;

програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 30.462,9 тис. гривень;

Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 14.228,7 тис. гривень;

державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 25.550 тис. гривень;

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів - 7.500 тис. гривень;

Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами - 3.533,6 тис. гривень;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України - 2.136 тис. гривень.

Стаття 40. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" у сумі 5.658.847 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення обороноздатності країни - 3.769.916,7 тис. гривень;

Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності) - 368.169,5 тис. гривень;

заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 121.260 тис. гривень;

розвідувальна діяльність у сфері військової оборони - 103.972,3 тис. гривень;

мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України - 16.568,1 тис. гривень;

заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис. гривень;

програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 32.300 тис. гривень;

програма утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, - 20.000 тис. гривень.

Стаття 41. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 6.359.656,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.320.006,9 тис. гривень;

забезпечення безпеки держави - 733.106,7 тис. гривень;

реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 644.522,1 тис. гривень;

судова влада - 663.569,4 тис. гривень;

здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобігання пожежам - 699.142,1 тис. гривень;

охорона державного кордону - 508.070,4 тис. гривень;

нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 268.194,2 тис. гривень;

державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 61.338 тис. гривень;

забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу, - 113.906,5 тис. гривень.

Стаття 42. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Стаття 43. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 44. Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни 1 групи - 195 гривень, інвалідам війни 2 групи - 160 гривень, інвалідам війни 3 групи - 130 гривень, учасникам бойових дій - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 195 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 65 гривень. 

Стаття 45. Установити, що у 2004 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".

Стаття 46. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2004 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність у сфері військової оборони та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.

Стаття 47. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2004 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають органи Державного казначейства України.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.

Стаття 48. Установити, що в 2004 році повна компенсація витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" із грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів та установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на оплату праці загального та спеціального фондів державного бюджету на утримання Міністерства оборони України, інших військових формувань та правоохоронних органів, створених відповідно до законів України, а також органів виконавчої влади та цивільних установ, до яких відряджені в установленому порядку військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 49. Установити, що затверджені у державному бюджеті видатки на централізовані заходи і програми по Міністерству освіти і науки України та Міністерству охорони здоров'я України проводяться ними в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установити, що затверджені Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у державному бюджеті видатки на закупівлю путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліків та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводяться безпосередньо Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи із подальшим розподілом закуплених путівок у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на інтервенційні операції із зерном;

8) повернення коштів, наданих Державному комітету України з державного матеріального резерву на закупівлю зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками.

Стаття 51. Установити, що у 2004 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 14, 23 та 50 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі та утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 14 цього Закону); при цьому 40 відсотків зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 60 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також на відшкодування "Укрзалізниці" вартості робіт по реалізації проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки;

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 14 цього Закону);

3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

5) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону, але не більше 200.000 тис. гривень);

6) надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

7) створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

8) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 14 цього Закону);

9) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 14 цього Закону);

10) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 14 цього Закону);

11) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 14 цього Закону);

12) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 14 цього Закону);

13) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 14 цього Закону);

14) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

15) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

16) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 14 цього Закону);

17) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 14 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 14 цього Закону);

19) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 14 цього Закону, та 95 відсотків надходжень, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону);

20) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону);

21) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 14 цього Закону);

22) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 14 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 14 цього Закону);

24) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 14 цього Закону);

25) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 23 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону);

27) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);

28) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону);

29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 50 цього Закону);

30) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 50 цього Закону);

31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 50 цього Закону);

32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 50 цього Закону);

33) фінансова підтримка фермерських господарств через механізм мікрокредитування (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 50 цього Закону);

34) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 50 цього Закону);

35) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 50 цього Закону);

36) створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача (за рахунок джерел, визначених пунктами 6 та 24 статті 14 цього Закону);

37) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визначених банкрутами або таких, що порушили договір лізингу (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 50 цього Закону);

38) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку (за рахунок 92,9 відсотка джерел, визначених пунктом 25 статті 14 цього Закону);

39) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок 7,1 відсотка джерел, визначених пунктом 25 статті 14 цього Закону).

Стаття 52. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2004 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів", у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" - у сумі 800 тис. гривень.

Стаття 53. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів державної влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001030, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070, 3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020, 6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 54. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2004 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань у розмірі, встановленому цим законом.

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 55. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2004 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;

3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

5) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

6) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

7) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб, крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України.

Стаття 56. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 57. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30 - 31, ст. 193) стосовно вартості торгового патенту цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30 - 31, ст. 193; 1999 р., N 50, ст. 437) стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно цифрами "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".

Стаття 58. Затвердити на 2004 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 5 та N 6 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2004 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та розподіл їх за об'єктами на підставі пропозицій народних депутатів України.

Надати право Кабінету Міністрів України у 2004 році провести експеримент по заміні пільг в оплаті за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги, що надаються згідно з чинним законодавством ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на адресну грошову державну допомогу у місті Бровари та Броварському районі Київської області, у містах Умань і Сміла та Смілянському районі Черкаської області у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.

Стаття 59. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 60. Установити, що відносини між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ у 2004 році будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Стаття 61. Установити, що у 2004 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 5 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 62. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 5 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 5 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2004 рік.

Стаття 63. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;

до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше 1 квітня 2004 року.

Стаття 64. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2004 рік.

Стаття 65. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2004 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 66. Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та визначення її розмірів, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 85 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 110 гривень, інвалідів - 115 гривень.

Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", у сумі 100 гривень.

Установити, що у 2004 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини незастрахованим особам надається у розмірі 360 гривень;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2004 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 67. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 5 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2004 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту починаючи з 1 квітня 2005 року.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін розробити порядок надання та погашення таких позичок.

Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2005 року врегулювати взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами.

Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.

Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї статті.

Стаття 68. Установити, що 50 відсотків доходів, що закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, акумулюються на рахунках Державного казначейства України для подальшого спрямовування до місцевих бюджетів, по яких доходи, визначені цією статтею, виконані не у повному обсязі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 69. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги на придбання твердого палива, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство.

Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Стаття 70. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2004 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

11) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку;

12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років;

13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону, та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу).

Стаття 72. Установити, що господарські організації:

державні і казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу);

акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 73. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка.

Стаття 74. Заборонити в 2004 році проводити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

Стаття 75. Установити, що в 2004 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2004 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств із визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разі невнесення податку в термін, визначений частиною третьою цієї статті для платників податку, дія частини другої статті 149 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) щодо надання згоди землекористувачами на вилучення земельних ділянок призупиняється. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до повноважень зобов'язані приймати рішення про вилучення цих земель і використовувати їх згідно із законодавством.

Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 51 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.

Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 26, ст. 195, N 30, ст. 243), застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій.

Стаття 76. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 77. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 78. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.

Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, безоплатного встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Стаття 79. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.

Стаття 80. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності і збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинити на 2004 рік дію:

1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати;

3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

5) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

6) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

7) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

8) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

9) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

10) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

11) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

12) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

13) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

14) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

15) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

16) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

17) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

18) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 26, ст. 195);

19) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2002 р., N 2, ст. 11; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 30, ст. 249);

20) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині формування дорожніх фондів;

21) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" від 2 жовтня 2003 року в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

22) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

23) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) у частині сплати неустойки (пені);

24) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

25) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

26) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

27) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

28) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

29) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

30) частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

31) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 і 4) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

32) частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

33) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

34) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30 - 31, ст. 193; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

35) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

36) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 24, ст. 154);

37) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 24, ст. 162), крім виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва;

38) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86);

39) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;

40) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87);

41) пункту 6 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 19 червня 2003 року N 980-IV (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);

42) статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71) в частині встановлення пенсій за особливі заслуги комісіями з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

43) частини четвертої статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10);

44) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189; із змінами, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року N 1086-IV), статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, а також з фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх перебування у довготерміновому закордонному відрядженні;

45) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) для основних фондів групи 1, 2, 3, крім дії цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондів групи 1, 2, 3, які використовуються у виробничій діяльності платника податку та які раніше не були в експлуатації, а також витрат на поліпшення зазначених новопридбаних (виготовлених) основних фондів, понесених платником податку після 1 січня 2004 року;

46) підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 30, ст. 243);

47) пунктів 51, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205);

48) частини третьої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку, крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам;

49) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва), 5.1.7 (крім продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.8 (крім послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.9 (крім продажу путівок на санаторно-курортне лікування дітей у закладах за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.17, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації житлового фонду), 5.1.20 пункту 5.1, пункту 5.4 статті 5, пунктів 11.18 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.19 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.26 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.30 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.31 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.32 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.34 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305; 1998 р., N 18, ст. 95; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 3, ст. 20, N 13, ст. 103, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214);

50) підпунктів 5.2.2, 5.2.14 пункту 5.2 статті 5, підпунктів 7.13.5, 7.13.7 пункту 7.13, пунктів 7.14 та 7.18 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 7, пунктів 22.21 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 22.28 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 2000 р., N 5, ст. 34, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46; 2002 р., N 9, ст. 68, N 31, ст. 214, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 24, ст. 162);

51) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2003 р., N 12, ст. 88);

52) пункту 8.7 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 36, ст. 300) в частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість у рахунок платежів з акцизного збору;

53) статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210) щодо зобов'язань бюджетних установ;

54) абзацу четвертого підпункту "б" пункту 22.11 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308);

55) частини третьої статті 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; із змінами, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року N 1095-IV) в частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів виконавчого провадження;

56) частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223) в частині зарахування у повному обсязі до бюджету місцевого самоврядування державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

57) частин першої - четвертої статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33 - 34, ст. 267);

58) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262);

59) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456).

Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.

Стаття 81. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Стаття 82. Внести до розділу XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51) такі зміни:

а) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року";

б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з 1 січня 2005 року".

Стаття 83. Установити для платників податку на прибуток в 2004 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2004 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2004 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2004 року. Сплата податку на прибуток за одинадцять місяців 2004 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Установити, що у 2004 році звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів 1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 84. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 85. З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів у їх доходах без урахування залишку на початок року в таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1,65 відсотка;

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4 відсотки;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 13,41 відсотка;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,41 відсотка.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Стаття 86. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, згідно з додатком N 7 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт.

Стаття 87. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 200.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 13,5 відсотка.

Стаття 88. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 89. Установити з 1 січня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 листопада 2004 року - 237 гривень на місяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 205 гривень.

Стаття 90. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Стаття 91. Кабінету Міністрів України в місячний термін вжити заходів щодо скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади не менш як на 10 відсотків.

Установити, що Кабінет Міністрів України не має права приймати в 2004 році рішення щодо збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 92. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет на 2004 рік, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 93. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 94. Продовжити до 1 січня 2005 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

Стаття 95. Установити, що в 2004 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2002 року і не було погашено на 1 січня 2004 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2004 податкового року.

Стаття 96. Установити, що положення пункту 16 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) щодо включення до складу валових витрат, витрат у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат, пов'язаних із забезпеченням основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9, та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 39, ст. 357; 2003 р., N 12, ст. 88), діють до 1 січня 2005 року.

Стаття 97. Установити, що у 2004 році суми сплаченого податку на прибуток підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не менше 15 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги цього податку усіма підприємствами, які знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту України, спрямовуються як додаткові видатки понад обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 98. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 99. Установити, що в 2004 році Міністерство фінансів України у місячний термін після набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" складає та затверджує помісячний розпис спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Примірник затвердженого помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у двотижневий термін передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

Стаття 100. Заборонити підприємствам державної форми власності, у тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 101. Надати Рахунковій палаті та органам Державної контрольно-ревізійної служби України право здійснювати перевірки правильності бюджетних відшкодувань платникам податку на додану вартість.

Стаття 102. Установити, що у 2004 році сплата страхових внесків, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", сільськогосподарськими підприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок".

Стаття 103. Установити, що у 2004 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229), становить 10 неоподатковуваних мінімумів.

Стаття 104. Дозволити Національній академії наук України у 2004 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 105. Установити, що у 2004 році сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електроенергії України.

Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, не може перевищувати 1.780.000 тис. гривень.

Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 106. Установити, що видатки на здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 107. Кабінету Міністрів України визначити на 2004 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2004 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2004 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.

Установити, що за результатами фактично проведених розрахунків вносяться відповідні зміни до доходів і видатків Державного бюджету України на 2004 рік за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 108. Скасувати податковий борг з податку на додану вартість Державного комітету України з державного матеріального резерву в частині штрафів та пені, нарахованих на суму узгодженого податкового зобов'язання з цього податку, не сплаченого станом на 1 січня 2004 року, а також проценти, нараховані згідно із Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Стаття 109. Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, спрямовуються переважно на придбання житла на вторинному ринку. Спрямування коштів на будівництво житла для зазначених категорій громадян здійснюється лише у випадку завершення розпочатого в 2003 році будівництва, а також у разі, якщо вартість будівництва нового житла є меншою ніж вартість його придбання на вторинному ринку в певному населеному пункті у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 110. Додатки N 1 - 9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 111. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2004 року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
27 листопада 2003 року
N 1344-IV
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2004 рік

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією  

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

10000000 

Податкові надходження 

41885178,9 

39318943,9 

2566235,0 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

12939170,0 

12939170,0 

 

11010000 

Податок з доходів фізичних осіб 

656690,0 

656690,0 

 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

12282480,0 

12282480,0 

 

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

843033,0 

843033,0 

 

13010000 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду  

60400,0 

60400,0 

 

13010100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

60400,0 

60400,0 

 

13020000 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту  

250300,0 

250300,0 

 

13030000 

Платежі за користування надрами 

181088,0 

181088,0 

 

13030100 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

181088,0 

181088,0 

 

13040000 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

350000,0 

350000,0 

 

13070000 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1245,0 

1245,0 

 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

23193381,0 

20869605,0 

2323776,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

18357100,0 

18357100,0 

 

14010100 

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

17076100,0 

17076100,0 

 

14010200 
 
 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами 

-9535000,0 

-9535000,0 

 

з них за рішеннями суду 

-705700,0 

-705700,0 

 

Довідково: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням проведеного бюджетного відшкодування грошовими коштами 

7541100,0 

7541100,0 

 

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів  

10816000,0 

10816000,0 

 

14020000 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

5810140,0 

3942364,0 

1867776,0 

з них: 

 

 

 

 

14020700 

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) 

273615,0 

273615,0 

 

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

625420,0 

169420,0 

456000,0 

14060000 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

326721,0 

326721,0 

 

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів  

34700,0 

34700,0 

 

14060500 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

12570,0 

12570,0 

 

14060600 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

1640,0 

1640,0 

 

14060700 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

13000,0 

13000,0 

 

14060800 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 

150,0 

150,0 

 

14060900 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

1540,0 

1540,0 

 

14061000 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

43600,0 

43600,0 

 

14061200 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

8840,0 

8840,0 

 

14061400 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

55000,0 

55000,0 

 

14061500 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

5681,0 

5681,0 

 

14061600 

Надходження від продажу на аукціонах дозволу (ліцензії) на право користування надрами 

150000,0 

150000,0 

 

14080000 

Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку на додану вартість з простроченим терміном повернення 

-1926000,0 

-1926000,0 

 

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

4725594,9 

4492135,9 

233459,0 

15010000 

Ввізне мито 

3879300,0 

3672900,0 

206400,0 

15010100 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

3466300,0 

3466300,0 

 

15010200 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

155000,0 

155000,0 

 

15010500 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

258000,0 

51600,0 

206400,0 

15020000 

Вивізне мито 

524100,0 

524100,0 

 

15020100 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

524100,0 

524100,0 

 

15030000 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

274194,9 

247135,9 

27059,0 

15050000 

Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного 

48000,0 

48000,0 

 

16000000 

Інші податки 

184000,0 

175000,0 

9000,0 

16020000 

Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 

9000,0 

 

9000,0 

16030000 

Податки, не віднесені до інших категорій 

15000,0 

15000,0 

 

16060000 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

160000,0 

160000,0 

 

20000000 

Неподаткові надходження 

16406814,4 

6834720,8 

9572093,6 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

5819651,1 

5140946,1 

678705,0 

21010000 

Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 

699337,1 

699337,1 

 

21020000 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

500000,0 

500000,0 

 

21030000 

Надходження від грошово-речових лотерей 

60000,0 

60000,0 

 

21050000 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

448900,0 

300000,0 

148900,0 

21050100 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

448900,0 

300000,0 

148900,0 

21060000 

Рентна плата 

3541609,0 

3541609,0 

 

21060100 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

436800,0 

436800,0 

 

21060200 

Рентна плата за природний газ, що видобуваються в Україні 

526320,0 

526320,0 

 

21060500 

Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 

2302865,0 

2302865,0 

 

21060600 

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

185635,0 

185635,0 

 

21060700 

Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

17159,0 

17159,0 

 

21060800 

Рентна плата за стабільний газовий конденсат, що видобувається в Україні 

72830,0 

72830,0 

 

21080000 

Інші надходження 

569805,0 

40000,0 

529805,0 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1073646,5 

938740,0 

134906,5 

22060000 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

3000,0 

3000,0 

 

22070000 

Виконавчий збір 

100000,0 

50000,0 

50000,0 

22080000 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 

165000,0 

165000,0 

 

22090000 

Державне мито 

151906,5 

67000,0 

84906,5 

22100000 

Митні збори 

596800,0 

596800,0 

 

22110000 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

56500,0 

56500,0 

 

22120000 

Плата за надані в оренду водні об'єкти державного значення 

440,0 

440,0 

 

23000000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

343170,0 

343170,0 

 

23010000 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 

1730,0 

1730,0 

 

23030000 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

341440,0 

341440,0 

 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

3937044,9 

411864,7 

3525180,2 

24010000 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 

22900,0 

22900,0 

 

24030000 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

5000,0 

5000,0 

 

24040000 

Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 

200,0 

 

200,0 

24050000 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань  

526956,7 

186120,0 

340836,7 

24060000 

Інші надходження 

155644,7 

139375,0 

16269,7 

24060200 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

12000,0 

12000,0 

 

24060300 

Інші надходження 

100000,0 

100000,0 

 

24060400 

Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 

1869,7 

 

1869,7 

24060500 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

2000,0 

2000,0 

 

24060800 

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 

700,0 

 

700,0 

24061400 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

22000,0 

22000,0 

 

24061500 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

16875,0 

3375,0 

13500,0 

24061800 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

200,0 

 

200,0 

24080000 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці  

25000,0 

25000,0 

 

24081000 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

25000,0 

25000,0 

 

24090000 

Портовий (адміністративний) збір 

24697,0 

2469,7 

22227,3 

24110000 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

31000,0 

31000,0 

 

24110200 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

31000,0 

31000,0 

 

24120000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

960000,0 

 

960000,0 

24140000 

Додаткові збори на виплату пенсій 

2185646,5 

 

2185646,5 

24140100 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

1403706,7 

 

1403706,7 

24140200 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

8402,4 

 

8402,4 

24140300 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

366818,8 

 

366818,8 

24140500 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

128659,3 

 

128659,3 

24140600 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

278059,3 

 

278059,3 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ  

5233301,9 

 

5233301,9 

25010000 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

5184413,2 

 

5184413,2 

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

48888,7 

 

48888,7 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом 

471403,0 

180903,0 

290500,0 

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу 

52400,0 

52400,0 

 

31010000 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

40000,0 

40000,0 

 

31020000 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

12400,0 

12400,0 

 

32000000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

390500,0 

100000,0 

290500,0 

32010000 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

290500,0 

 

290500,0 

32020000 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

100000,0 

100000,0 

 

33000000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

28503,0 

28503,0 

 

40000000 

Офіційні трансферти 

153648,5 

 

153648,5 

42000000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

153648,5 

 

153648,5 

42010000 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

153648,5 

 

153648,5 

50000000 

Цільові фонди 

194430,4 

 

194430,4 

50070000 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

120000,0 

 

120000,0 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

74430,4 

 

74430,4 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

59111475,2 

46334567,7 

12776907,5 

40000000 

Офіційні трансферти 

1590915,7 

1590915,7 

 

41010100 

Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів 

1590915,7 

1590915,7 

 

Всього доходів: 

60702390,9 

47925483,4 

12776907,5 

 

Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

  

Загальне фінансування 

3429532,4 

2926000,0 

503532,4 

400000 

Фінансування за борговими операціями 

1404312,5 

999118,5 

405194,0 

401000 

Запозичення 

10922035,6 

9987036,6 

934999,0 

401100 

Внутрішні запозичення 

4494500,0 

4494500,0 

  

401200 

Зовнішні запозичення 

6427535,6 

5492536,6 

934999,0 

402000 

Погашення 

-9517723,1 

-8987918,1 

-529805,0 

402100 

Внутрішні зобов'язання 

-3927541,7 

-3927541,7 

  

402200 

Зовнішні зобов'язання 

-5590181,4 

-5060376,4 

-529805,0 

500000 

Надходження від приватизації державного майна 

2136580,0 

2038241,6 

98338,4 

501000 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

2101280,0 

2038241,6 

63038,4 

502000 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

300,0 

  

300,0 

503000 

Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

35000,0 

  

35000,0 

600000 

Фінансування за активними операціями 

-111360,1 

-111360,1 

  

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

-111360,1 

-111360,1 

  

601100 

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 

430639,9 

430639,9 

  

601200 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

-542000,0 

-542000,0 

  

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2004 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 

поточні 

з них 

капітальні 

Всього 

поточні 

з них 

капітальні 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

 

 

ВСЬОГО: 

51626712,3 

45773902,9 

11325045,7 

1160079,3 

5552809,4 

12565506,7 

7884860,6 

1586990,4 

394621,3 

4680646,1 

64192219,0 

2300000 

 

Міністерство охорони здоров'я України 

1498125,1 

1231450,0 

386969,8 

52182,7 

266675,1 

529963,0 

408832,1 

137739,8 

51735,2 

121130,9 

2028088,1 

2301000 

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

1484798,9 

1218123,8 

386500,0 

52182,7 

266675,1 

529913,0 

408782,1 

137739,8 

51705,2 

121130,9 

2014711,9 

2301010 

0763 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

3931,9 

3931,9 

2122,8 

408,0 

 

1869,7 

1569,7 

281,9 

13,0 

300,0 

5801,6 

2301020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

2374,6 

2374,6 

1642,3 

9,0 

 

 

 

 

 

 

2374,6 

2301030 

0750 

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 

7915,7 

7915,7 

4702,1 

109,0 

 

6232,7 

5442,9 

2139,8 

236,6 

789,8 

14148,4 

2301040 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 

1952,9 

1952,9 

1118,8 

4,6 

 

 

 

 

 

 

1952,9 

2301050 

0750 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

508,8 

508,8 

212,1 

 

 

76,4 

66,4 

35,0 

 

10,0 

585,2 

2301060 

0750 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 

139,9 

139,9 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

139,9 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

125035,9 

123035,9 

75413,7 

4000,0 

2000,0 

284576,1 

200655,4 

82102,3 

28662,4 

83920,7 

409612,0 

2301080 

0950 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

23711,0 

23711,0 

15689,5 

1061,7 

 

13058,8 

10391,0 

2767,9 

3076,4 

2667,8 

36769,8 

2301090 

0990 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

190,9 

190,9 

138,7 

 

 

 

 

 

 

 

190,9 

2301100 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

21187,6 

21187,6 

9468,8 

2450,0 

 

6086,0 

4799,6 

880,4 

213,6 

1286,4 

27273,6 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

90189,4 

83189,4 

35028,0 

9404,2 

7000,0 

2193,8 

1914,1 

261,2 

314,2 

279,7 

92383,2 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 

39939,3 

30089,3 

9752,1 

2869,9 

9850,0 

6073,3 

4791,9 

2350,8 

234,8 

1281,4 

46012,6 

2301180 

0734 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз 

48859,6 

48859,6 

14502,9 

8507,6 

 

12928,1 

11518,1 

787,5 

3754,1 

1410,0 

61787,7 

2301190 

0734 

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 

33685,4 

33685,4 

12326,5 

6010,5 

 

20877,1 

17527,4 

1345,9 

3141,3 

3349,7 

54562,5 

2301200 

0722 

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

7083,7 

7083,7 

3732,1 

533,8 

 

464,5 

352,4 

70,5 

14,0 

112,1 

7548,2 

2301230 

0723 

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 

7425,5 

7425,5 

3784,1 

460,2 

 

3108,1 

2685,7 

907,9 

131,8 

422,4 

10533,6 

2301250 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи 

303576,4 

303576,4 

193314,8 

16000,0 

 

124510,1 

100752,2 

40281,7 

11736,7 

23757,9 

428086,5 

2301260 

0740 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

2301270 

0740 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

104900,0 

101600,0 

 

 

3300,0 

 

 

 

 

 

104900,0 

2301280 

0763 

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 

25900,0 

25900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

25900,0 

2301290 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 

79800,0 

 

 

 

79800,0 

 

 

 

 

 

79800,0 

2301310 

0763 

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 

7411,4 

7411,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

7411,4 

2301340 

0763 

Державний контроль за якістю лікарських засобів 

1758,0 

1758,0 

932,3 

110,0 

 

8832,8 

7332,8 

3468,0 

165,0 

1500,0 

10590,8 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

3690,2 

3690,2 

1625,3 

84,2 

 

10,0 

2,0 

 

 

8,0 

3700,2 

2301360 

0763 

Лікування громадян України за кордоном 

900,0 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 

2301370 

0763 

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 

54851,1 

45351,1 

 

 

9500,0 

 

 

 

 

 

54851,1 

2301380 

0763 

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 

14852,2 

14852,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14852,2 

2301390 

0763 

Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 

130360,1 

115650,0 

 

 

14710,1 

 

 

 

 

 

130360,1 

2301400 

0763 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

65748,8 

55748,8 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

65748,8 

2301410 

0825 

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 

1555,3 

1555,3 

567,0 

38,5 

 

170,0 

145,0 

30,0 

3,0 

25,0 

1725,3 

2301420 

0826 

Збереження та популяризація історії медицини 

893,1 

893,1 

426,1 

106,5 

 

205,0 

195,0 

29,0 

8,3 

10,0 

1098,1 

2301450 

0763 

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 

132000,0 

132000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

132000,0 

2301460 

0763 

Централізоване придбання діагностичного та лікувального обладнання для боротьби з онкозахворюваннями, туберкульозом та іншими хворобами, в першу чергу, для сільських лікарень 

88000,0 

 

 

 

88000,0 

 

 

 

 

 

88000,0 

2301470 

0763 

Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 

39600,0 

 

 

 

39600,0 

 

 

 

 

 

39600,0 

2301600 

0763 

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 

6955,2 

6955,2 

 

 

 

38640,5 

38640,5 

 

 

 

45595,7 

2301800 

0734 

Берегоукріплювальні роботи на території дитячого санаторію "Затока" у смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області 

2915,0 

 

 

 

2915,0 

 

 

 

 

 

2915,0 

2302000 

 

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 

709,0 

709,0 

469,8 

 

 

50,0 

50,0 

 

30,0 

 

759,0 

2302010 

0763 

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

709,0 

709,0 

469,8 

 

 

50,0 

50,0 

 

30,0 

 

759,0 

2304000 

 

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

12617,2 

12617,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

12617,2 

2304020 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

12617,2 

12617,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

12617,2 

2200000 

 

Міністерство освіти і науки України 

2910483,2 

2665236,9 

1321618,4 

238729,0 

245246,3 

1747856,5 

1363022,7 

658881,4 

112412,2 

384833,8 

4658339,7 

2201000 

 

Апарат Міністерства освіти і науки України 

2803219,8 

2558507,2 

1264728,2 

231182,0 

244712,6 

1686609,4 

1324700,3 

645272,5 

109831,8 

361909,1 

4489829,2 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

6764,9 

6574,9 

2859,9 

80,0 

190,0 

60,0 

60,0 

 

 

 

6824,9 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

48300,2 

48300,2 

34115,3 

277,0 

 

 

 

 

 

 

48300,2 

2201030 

0140 

Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 

8970,9 

8970,9 

192,9 

5,7 

 

 

 

 

 

 

8970,9 

2201040 

0980 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 

15276,8 

15133,6 

10536,6 

146,2 

143,2 

34641,6 

31390,7 

16350,0 

980,0 

3250,9 

49918,4 

 

 

в тому числі здійснення наукової діяльності науково-дослідним інститутом Українознавства 

896,8 

753,6 

414,1 

86,2 

143,2 

 

 

 

 

 

896,8 

2201050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

7713,5 

7713,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7713,5 

2201060 

0150 

Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 

4644,5 

4644,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4644,5 

2201070 

0150 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

8100,0 

8100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8100,0 

2201080 

0150 

Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1359,0 

1359,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1359,0 

2201090 

0980 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 

1574,8 

1085,8 

 

 

489,0 

 

 

 

 

 

1574,8 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

22253,9 

14253,9 

6111,2 

2576,5 

8000,0 

2340,0 

1937,0 

 

117,0 

403,0 

24593,9 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

11060,1 

9450,1 

4123,4 

1772,7 

1610,0 

1144,6 

1060,6 

205,5 

57,5 

84,0 

12204,7 

2201120 

0960 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

16667,2 

16617,2 

3795,1 

458,0 

50,0 

2345,8 

2175,8 

471,1 

330,0 

170,0 

19013,0 

2201130 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 

809941,9 

793741,9 

387355,6 

87627,0 

16200,0 

131305,7 

118805,7 

37150,7 

10050,0 

12500,0 

941247,6 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 

12743,7 

12653,7 

8109,1 

618,6 

90,0 

150,2 

138,2 

8,9 

30,0 

12,0 

12893,9 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

315723,3 

312423,3 

166612,4 

32085,0 

3300,0 

176800,0 

144750,0 

58000,0 

20500,0 

32050,0 

492523,3 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

1087069,0 

1053116,9 

560442,4 

90833,8 

33952,1 

1230000,0 

950973,0 

503865,0 

69586,0 

279027,0 

2317069,0 

 

 

в тому числі здійснення освітньої діяльності науково-дослідним інститутом Українознавства 

1999,2 

547,1 

161,2 

40,8 

1452,1 

 

 

 

 

 

1999,2 

2201170 

0970 

Виготовлення випускних документів про освіту 

33700,0 

33700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

33700,0 

2201180 

0990 

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 

1350,0 

1350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1350,0 

2201190 

0970 

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 

60000,0 

4000,0 

 

 

56000,0 

 

 

 

 

 

60000,0 

2201200 

0990 

Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 

33700,0 

33700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

33700,0 

2201220 

0240 

Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 

1343,8 

1343,8 

889,3 

 

 

 

 

 

 

 

1343,8 

2201230 

0970 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

94869,6 

6504,4 

 

 

88365,2 

 

 

 

 

 

94869,6 

2201240 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

17021,7 

15941,7 

7267,5 

269,0 

1080,0 

3603,4 

3003,4 

905,2 

230,0 

600,0 

20625,1 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

71,3 

71,3 

46,7 

3,2 

 

 

 

 

 

 

71,3 

2201270 

0826 

Збереження та популяризація історії авіабудування  

355,0 

355,0 

135,6 

32,0 

 

 

 

 

 

 

355,0 

2201280 

0832 

Фінансова підтримка науково-освітянської преси 

28,1 

28,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,1 

2201290 

0473 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

6682,2 

6682,2 

392,3 

10,0 

 

 

 

 

 

 

6682,2 

2201300 

0350 

Спецінформації 

1200,0 

1200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,0 

2201310 

0810 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

11271,2 

11271,2 

4400,0 

1100,0 

 

2464,3 

1887,8 

95,7 

213,1 

576,5 

13735,5 

2201320 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

1477,9 

1477,9 

1064,0 

31,0 

 

1384,0 

1340,0 

289,0 

204,0 

44,0 

2861,9 

2201330 

0140 

Фундаментальні дослідження в наукових установах 

27485,2 

27485,2 

16719,1 

4157,8 

 

4675,2 

3835,2 

710,0 

727,0 

840,0 

32160,4 

2201340 

0150 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 

4498,2 

3805,1 

 

 

693,1 

 

 

 

 

 

4498,2 

2201350 

0150 

Прикладні розробки в наукових установах 

2680,2 

2680,2 

1416,4 

222,0 

 

1044,3 

974,3 

354,9 

174,2 

70,0 

3724,5 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

18540,3 

17540,3 

8597,7 

2220,7 

1000,0 

30132,4 

10574,4 

5548,6 

823,0 

19558,0 

48672,7 

2201400 

0481 

Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру  

1082,8 

1082,8 

15,4 

100,0 

 

 

 

 

 

 

1082,8 

2201410 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

7981,4 

7981,4 

4383,2 

555,8 

 

6844,9 

5221,2 

2324,9 

310,0 

1623,7 

14826,3 

2201420 

0980 

Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

347,9 

347,9 

140,9 

 

 

 

 

 

 

 

347,9 

2201430 

0942 

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 

65919,3 

65819,3 

35006,2 

6000,0 

100,0 

57673,0 

46573,0 

18993,0 

5500,0 

11100,0 

123592,3 

2201440 

0970 

Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 

33450,0 

 

 

 

33450,0 

 

 

 

 

 

33450,0 

2202000 

 

Державний департамент інтелектуальної власності 

6961,3 

6961,3 

601,3 

24,5 

 

 

 

 

 

 

6961,3 

2202010 

0411 

Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 

911,3 

911,3 

601,3 

24,5 

 

 

 

 

 

 

911,3 

2202020 

0411 

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 

6050,0 

6050,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6050,0 

2204000 

 

Державна інспекція навчальних закладів 

729,3 

729,3 

488,6 

 

 

 

 

 

 

 

729,3 

2204010 

0990 

Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 

729,3 

729,3 

488,6 

 

 

 

 

 

 

 

729,3 

2205000 

 

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 

2961,4 

2961,4 

78,6 

 

 

 

 

 

 

 

2961,4 

2205010 

0150 

Присудження державних премій в галузі науки і техніки 

151,4 

151,4 

78,6 

 

 

 

 

 

 

 

151,4 

2205020 

0150 

Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 

2810,0 

2810,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810,0 

2206000 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

96611,4 

96077,7 

55721,7 

7522,5 

533,7 

61247,1 

38322,4 

13608,9 

2580,4 

22924,7 

157858,5 

2206010 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

12688,0 

12688,0 

9049,4 

 

 

864,3 

789,3 

347,0 

18,1 

75,0 

13552,3 

2206020 

0980 

Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

1137,1 

1137,1 

789,1 

 

 

1729,0 

1549,0 

690,0 

20,0 

180,0 

2866,1 

2206030 

0980 

Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

833,7 

300,0 

 

 

533,7 

 

 

 

 

 

833,7 

2206040 

0980 

Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

153,0 

153,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

153,0 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

81799,6 

81799,6 

45883,2 

7522,5 

 

58653,8 

35984,1 

12571,9 

2542,3 

22669,7 

140453,4 

2500000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України 

1638144,3 

1607880,6 

24357,4 

11044,9 

30263,7 

189113,7 

112034,3 

653,7 

1034,7 

77079,4 

1827258,0 

2501000 

 

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

1385361,2 

1355197,5 

13775,0 

10329,4 

30163,7 

68887,9 

27818,5 

630,9 

976,8 

41069,4 

1454249,1 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

8509,4 

6509,4 

3521,9 

467,1 

2000,0 

757,2 

757,2 

 

628,0 

 

9266,6 

2501020 

0481 

Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 

8184,5 

8184,5 

2006,1 

4843,7 

 

780,1 

692,1 

214,6 

153,0 

88,0 

8964,6 

2501030 

1080 

Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 

109,9 

109,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

109,9 

2501040 

1080 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 

274,0 

274,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

274,0 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3604,3 

3604,3 

1549,3 

284,0 

 

1266,6 

936,2 

377,0 

80,0 

330,4 

4870,9 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

198,9 

198,9 

102,9 

43,0 

 

5,0 

5,0 

 

 

 

203,9 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

2716,2 

2443,0 

843,0 

383,0 

273,2 

23,2 

23,2 

 

12,0 

 

2739,4 

2501080 

0734 

Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

21317,2 

21047,1 

5751,8 

4308,6 

270,1 

1263,9 

1065,9 

39,3 

103,8 

198,0 

22581,1 

2501090 

1090 

Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 

600,0 

600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0 

2501110 

1040 

Заходи із соціального захисту дітей 

2000,0 

2000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,0 

2501120 

1010 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 

13048,0 

13048,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

13048,0 

2501130 

1020 

Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 

1640,0 

1640,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1640,0 

2501140 

1090 

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 

25246,9 

2887,2 

 

 

22359,7 

 

 

 

 

 

25246,9 

2501150 

1030 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 

140131,9 

140131,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

140131,9 

2501160 

1030 

Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 

302,1 

302,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

302,1 

2501170 

1010 

Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

4450,4 

4394,4 

 

 

56,0 

 

 

 

 

 

4450,4 

2501180 

1070 

Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 

2191,1 

2191,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2191,1 

2501190 

0481 

Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 

520,0 

520,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

520,0 

2501200 

1070 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

221763,7 

221763,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

221763,7 

 

 

в тому числі погашення заборгованості 

84069,7 

84069,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

84069,7 

2501210 

1070 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

349264,1 

349264,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

349264,1 

 

 

в тому числі погашення заборгованості 

43163,7 

43163,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

43163,7 

2501220 

1070 

Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії I осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

450,0 

450,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,0 

2501230 

1070 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

540666,6 

540666,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

540666,6 

 

 

в тому числі погашення заборгованості 

172766,6 

172766,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

172766,6 

2501240 

1070 

Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

7200,0 

7200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

7200,0 

2501250 

1070 

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

5796,0 

5796,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5796,0 

2501270 

1010 

Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

7200,0 

7200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

7200,0 

2501280 

1062 

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

5000,0 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

2501300 

1070 

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2700,0 

2700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700,0 

2501600 

1090 

Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 

10000,0 

10000,0 

 

 

 

60828,1 

22422,1 

 

 

38406,0 

70828,1 

2501610 

1090 

Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту 

276,0 

71,3 

 

 

204,7 

3963,8 

1916,8 

 

 

2047,0 

4239,8 

2503000 

 

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 

8174,0 

8174,0 

5487,7 

109,4 

 

 

 

 

 

 

8174,0 

2503010 

0412 

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 

8174,0 

8174,0 

5487,7 

109,4 

 

 

 

 

 

 

8174,0 

2505000 

 

Державний комітет України у справах ветеранів 

5739,6 

5639,6 

1060,4 

543,5 

100,0 

225,8 

215,8 

22,8 

57,9 

10,0 

5965,4 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

912,4 

912,4 

516,3 

11,2 

 

 

 

 

 

 

912,4 

2505020 

0734 

Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 

2343,9 

2243,9 

544,1 

532,3 

100,0 

225,8 

215,8 

22,8 

57,9 

10,0 

2569,7 

2505030 

1030 

Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 

102,6 

102,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

102,6 

2505050 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 

2380,7 

2380,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2380,7 

2507000 

 

Фонд України соціального захисту інвалідів 

238869,5 

238869,5 

4034,3 

62,6 

 

120000,0 

84000,0 

 

 

36000,0 

358869,5 

2507010 

1010 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 

6609,8 

6609,8 

4034,3 

62,6 

 

 

 

 

 

 

6609,8 

2507030 

1010 

Забезпечення інвалідів автомобілями  

33000,0 

33000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

33000,0 

2507040 

1010 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

16000,0 

16000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

16000,0 

2507050 

0734 

Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 

30243,7 

30243,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

30243,7 

2507060 

1010 

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп 

6956,0 

6956,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6956,0 

2507070 

1010 

Одноразова матеріальна допомога інвалідам 

6000,0 

6000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

2507080 

1010 

Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 

60,0 

60,0 

 

 

 

120000,0 

84000,0 

 

 

36000,0 

120060,0 

2507090 

1010 

Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 

140000,0 

140000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

140000,0 

6480000 

 

Пенсійний фонд України 

 

 

 

 

 

2185646,5 

2185646,5 

 

 

 

2185646,5 

6481000 

 

Пенсійний фонд України 

 

 

 

 

 

2185646,5 

2185646,5 

 

 

 

2185646,5 

6481020 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 

 

 

 

 

 

321655,0 

321655,0 

 

 

 

321655,0 

6481030 

1020 

Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

 

 

 

 

 

984365,9 

984365,9 

 

 

 

984365,9 

6481040 

1020 

Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 

 

 

 

 

 

223418,6 

223418,6 

 

 

 

223418,6 

6481050 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 

 

 

 

 

 

5216,4 

5216,4 

 

 

 

5216,4 

6481060 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I 

 

 

 

 

 

286599,8 

286599,8 

 

 

 

286599,8 

6481070 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій II, III і IV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 

 

 

 

 

 

360388,4 

360388,4 

 

 

 

360388,4 

6481080 

1070 

Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

 

 

 

 

4002,4 

4002,4 

 

 

 

4002,4 

1800000 

 

Міністерство культури і мистецтв України 

344389,4 

252205,9 

59820,8 

6849,3 

92183,5 

50674,9 

42453,1 

14804,0 

1822,2 

8221,8 

395064,3 

1801000 

 

Апарат Міністерства культури і мистецтв України 

312963,7 

238568,2 

52575,4 

5946,8 

74395,5 

46007,2 

38066,2 

13375,1 

1709,1 

7941,0 

358970,9 

1801010 

0829 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 

5308,3 

2918,3 

1464,4 

75,0 

2390,0 

32,7 

32,7 

 

2,0 

 

5341,0 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 

1737,7 

1737,7 

1105,9 

65,3 

 

 

 

 

 

 

1737,7 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

1478,6 

1478,6 

754,6 

189,9 

 

 

 

 

 

 

1478,6 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

10544,2 

8218,7 

4790,6 

594,4 

2325,5 

311,2 

299,4 

82,0 

12,4 

11,8 

10855,4 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

2516,5 

1866,5 

991,7 

202,3 

650,0 

255,9 

237,8 

56,1 

29,6 

18,1 

2772,4 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

52904,0 

49454,0 

29656,4 

2955,7 

3450,0 

36820,3 

29917,0 

10601,4 

1324,9 

6903,3 

89724,3 

 

 

в тому числі заходи святкування 100-річчя Київського державного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

1479,2 

1479,2 

834,6 

105,0 

 

3800,0 

3460,0 

2110,9 

50,0 

340,0 

5279,2 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

107,3 

107,3 

77,0 

1,4 

 

 

 

 

 

 

107,3 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

277,5 

277,5 

175,6 

15,0 

 

6,0 

6,0 

 

 

 

283,5 

1801100 

0824 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 

4341,0 

4341,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4341,0 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

40207,5 

31357,5 

 

 

8850,0 

 

 

 

 

 

40207,5 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

41048,8 

36048,8 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

41048,8 

1801130 

0829 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів і реалізації творчих проектів 

1000,0 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

1801140 

0829 

Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

1496,0 

1496,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1496,0 

1801150 

0829 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

2500,0 

2500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,0 

1801160 

0829 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

3700,0 

3700,0 

 

 

 

700,0 

700,0 

 

 

 

4400,0 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

33053,3 

33053,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

33053,3 

 

 

в тому числі підготовка та реалізація програми "Крок до зірок" 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

 

 

в тому числі проведення фестивалів "Таврійські ігри", "Чорноморські ігри", "РУПОР", "Діти - дітям" 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

1801180 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 

33560,0 

 

 

 

33560,0 

 

 

 

 

 

33560,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

17190,6 

12640,6 

5992,5 

731,3 

4550,0 

642,0 

574,5 

61,7 

44,3 

67,5 

17832,6 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

22247,6 

13627,6 

6169,0 

905,0 

8620,0 

2440,9 

1920,6 

322,2 

220,7 

520,3 

24688,5 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

99,3 

99,3 

72,5 

 

 

133,2 

133,2 

78,9 

 

 

232,5 

1801230 

0823 

Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 

19500,0 

19500,0 

 

 

 

700,0 

620,0 

 

 

80,0 

20200,0 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

2815,7 

815,7 

490,6 

106,5 

2000,0 

165,0 

165,0 

61,9 

25,2 

 

2980,7 

1801260 

0829 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

1500,0 

1500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,0 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

144,8 

144,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,8 

1801290 

0829 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

1500,0 

1500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,0 

1801300 

0832 

Фінансова підтримка культурологічних видань 

705,8 

705,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

705,8 

1801310 

0825 

Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 

10000,0 

7000,0 

 

 

3000,0 

 

 

 

 

 

10000,0 

1802000 

 

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

376,2 

376,2 

131,5 

10,0 

 

 

 

 

 

 

376,2 

1802010 

0829 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

260,9 

260,9 

131,5 

10,0 

 

 

 

 

 

 

260,9 

1802020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

115,3 

115,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,3 

1803000 

 

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

659,0 

639,0 

78,6 

 

20,0 

 

 

 

 

 

659,0 

1803010 

0829 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

143,7 

123,7 

78,6 

 

20,0 

 

 

 

 

 

143,7 

1803020 

0829 

Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 

515,3 

515,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

515,3 

1805000 

 

Державна служба охорони культурної спадщини 

30390,5 

12622,5 

7035,3 

892,5 

17768,0 

4667,7 

4386,9 

1428,9 

113,1 

280,8 

35058,2 

1805010 

0829 

Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 

410,2 

410,2 

234,9 

8,4 

 

 

 

 

 

 

410,2 

1805020 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини 

29830,2 

12062,2 

6800,4 

884,1 

17768,0 

4667,7 

4386,9 

1428,9 

113,1 

280,8 

34497,9 

1805030 

0829 

Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 

150,1 

150,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,1 

0110000 

 

Апарат Верховної Ради України 

271510,4 

192175,7 

73123,7 

3181,3 

79334,7 

35312,0 

27514,6 

9427,3 

3080,8 

7797,4 

306822,4 

0111000 

 

Апарат Верховної Ради України 

271510,4 

192175,7 

73123,7 

3181,3 

79334,7 

35312,0 

27514,6 

9427,3 

3080,8 

7797,4 

306822,4 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

141063,4 

94477,4 

41514,5 

 

46586,0 

 

 

 

 

 

141063,4 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

42528,5 

35402,3 

21534,3 

 

7126,2 

 

 

 

 

 

42528,5 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1600,0 

1600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,0 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

9000,0 

9000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

9000,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

38260,3 

32424,3 

9343,3 

3181,3 

5836,0 

3048,0 

1698,0 

800,0 

 

1350,0 

41308,3 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

6217,6 

1809,1 

 

 

4408,5 

 

 

 

 

 

6217,6 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

4700,0 

4700,0 

 

 

 

32264,0 

25816,6 

8627,3 

3080,8 

6447,4 

36964,0 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

21900,0 

7272,0 

731,6 

 

14628,0 

 

 

 

 

 

21900,0 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 

5490,6 

5490,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5490,6 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

750,0 

 

 

 

750,0 

 

 

 

 

 

750,0 

0300000 

 

Державне управління справами 

345676,5 

226951,5 

73054,1 

11756,3 

118725,0 

97530,1 

82810,3 

20046,4 

11187,1 

14719,8 

443206,6 

0301000 

 

Апарат Державного управління справами 

318119,3 

205569,3 

70925,8 

11695,5 

112550,0 

97530,1 

82810,3 

20046,4 

11187,1 

14719,8 

415649,4 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 

48840,5 

35940,5 

17626,4 

31,6 

12900,0 

 

 

 

 

 

48840,5 

0301020 

0111 

Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України 

5402,1 

5402,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5402,1 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України 

31081,1 

24681,1 

9008,3 

3188,0 

6400,0 

7824,8 

6625,3 

2779,9 

184,6 

1199,5 

38905,9 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон 

5900,0 

5900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5900,0 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 

6000,0 

6000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

26054,2 

24054,2 

5392,3 

3470,9 

2000,0 

67934,0 

58224,0 

11762,0 

9652,0 

9710,0 

93988,2 

0301070 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

1585,8 

1585,8 

1055,0 

 

 

 

 

 

 

 

1585,8 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

7785,6 

7385,6 

4121,1 

66,5 

400,0 

 

 

 

 

 

7785,6 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

614,2 

614,2 

383,4 

 

 

 

 

 

 

 

614,2 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 

18481,1 

18481,1 

384,2 

83,0 

 

691,4 

646,4 

 

16,0 

45,0 

19172,5 

0301120 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 

3190,0 

3190,0 

1632,4 

351,4 

 

1965,8 

1321,8 

520,0 

16,0 

644,0 

5155,8 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною Академією державного управління при Президентові України 

20081,3 

18081,3 

8779,5 

870,6 

2000,0 

14436,7 

12505,4 

4636,5 

987,0 

1931,3 

34518,0 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

3060,3 

2810,3 

1700,0 

62,9 

250,0 

440,4 

430,4 

120,0 

35,5 

10,0 

3500,7 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

7200,0 

600,0 

 

 

6600,0 

 

 

 

 

 

7200,0 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

26742,1 

24242,1 

11401,2 

2428,0 

2500,0 

1767,0 

1767,0 

100,0 

227,0 

 

28509,1 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

16833,0 

16333,0 

8364,3 

909,0 

500,0 

1970,0 

990,0 

 

50,0 

980,0 

18803,0 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

1513,7 

1013,7 

614,3 

60,6 

500,0 

500,0 

300,0 

128,0 

19,0 

200,0 

2013,7 

0301220 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

226,3 

226,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

226,3 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

23,7 

23,7 

17,4 

 

 

 

 

 

 

 

23,7 

0301250 

0731 

Закупівля діагностичного та лікувального обладнання для клінічної лікарні "Феофанія" 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

0301260 

0422 

Ведення лісового та мисливського господарства 

1471,7 

1471,7 

446,0 

173,0 

 

 

 

 

 

 

1471,7 

0301270 

0832 

Фінансова підтримка газети "Президентський вісник" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Президентський контроль" 

4902,6 

4902,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4902,6 

0301280 

0150 

Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна - НАТО 

2630,0 

2630,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2630,0 

0301800 

0731 

Реконструкція лікувального корпусу клінічної лікарні N 1 "Феофанія", м. Київ 

30500,0 

 

 

 

30500,0 

 

 

 

 

 

30500,0 

0301810 

0960 

Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 

26000,0 

 

 

 

26000,0 

 

 

 

 

 

26000,0 

0301820 

0734 

Реконструкція корпусу N 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 

2000,0 

 

 

 

2000,0 

 

 

 

 

 

2000,0 

0303000 

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

772,0 

677,0 

305,6 

 

95,0 

 

 

 

 

 

772,0 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

772,0 

677,0 

305,6 

 

95,0 

 

 

 

 

 

772,0 

0304000 

 

Національна служба посередництва і примирення України 

2910,3 

2910,3 

1550,1 

45,0 

 

 

 

 

 

 

2910,3 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

2761,7 

2761,7 

1550,1 

45,0 

 

 

 

 

 

 

2761,7 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

55,7 

55,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,7 

0304030 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 

92,9 

92,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9 

0306000 

 

Національний комплекс "Експоцентр України" 

7235,0 

1155,0 

 

 

6080,0 

 

 

 

 

 

7235,0 

0306020 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

1076,0 

996,0 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

1076,0 

0306040 

0829 

Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 

159,0 

159,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

159,0 

0306800 

0490 

Реконструкція будівель і споруд Національного комплексу "Експоцентр України" 

6000,0 

 

 

 

6000,0 

 

 

 

 

 

6000,0 

0307000 

 

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 

639,9 

639,9 

272,6 

15,8 

 

 

 

 

 

 

639,9 

0307010 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

639,9 

639,9 

272,6 

15,8 

 

 

 

 

 

 

639,9 

0309000 

 

Державне авіапідприємство "Україна" 

16000,0 

16000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

16000,0 

0309010 

0133 

Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

16000,0 

16000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

16000,0 

0410000 

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

130988,2 

74325,3 

26514,1 

1455,5 

56662,9 

4823,9 

4719,1 

1844,5 

267,3 

104,8 

135812,1 

0411000 

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

130988,2 

74325,3 

26514,1 

1455,5 

56662,9 

4823,9 

4719,1 

1844,5 

267,3 

104,8 

135812,1 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

45780,2 

38780,2 

20306,0 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

45780,2 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

3000,0 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

42954,2 

16554,2 

5732,7 

1414,1 

26400,0 

4683,9 

4579,1 

1786,1 

267,3 

104,8 

47638,1 

0411040 

0111 

Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 

7062,9 

 

 

 

7062,9 

 

 

 

 

 

7062,9 

0411050 

0113 

Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 

11734,4 

11734,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

11734,4 

0411060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

67,9 

67,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 

3459,0 

3459,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3459,0 

0411080 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства 

929,6 

729,6 

475,4 

41,4 

200,0 

140,0 

140,0 

58,4 

 

 

1069,6 

0411800 

0828 

Реконструкція будинку клубу Кабінету Міністрів України 

16000,0 

 

 

 

16000,0 

 

 

 

 

 

16000,0 

0500000 

 

Державна судова адміністрація України 

544126,5 

437081,7 

213641,8 

12672,8 

107044,8 

 

 

 

 

 

544126,5 

0501000 

 

Апарат Державної судової адміністрації України 

544126,5 

437081,7 

213641,8 

12672,8 

107044,8 

 

 

 

 

 

544126,5 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

8471,5 

8071,5 

4959,6 

264,4 

400,0 

 

 

 

 

 

8471,5 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

62457,8 

54647,1 

28118,2 

967,4 

7810,7 

 

 

 

 

 

62457,8 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

159858,5 

87564,1 

40800,9 

1850,1 

72294,4 

 

 

 

 

 

159858,5 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

264034,1 

241694,7 

116613,5 

8056,2 

22339,4 

 

 

 

 

 

264034,1 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

9082,7 

8890,7 

4875,1 

180,3 

192,0 

 

 

 

 

 

9082,7 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

34261,1 

30252,8 

15347,8 

624,5 

4008,3 

 

 

 

 

 

34261,1 

0501090 

0370 

Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 

95,4 

95,4 

26,9 

 

 

 

 

 

 

 

95,4 

0501110 

0950 

Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

696,2 

696,2 

258,9 

15,1 

 

 

 

 

 

 

696,2 

0501140 

0330 

Здійснення правосуддя Касаційним судом України 

5169,2 

5169,2 

2640,9 

714,8 

 

 

 

 

 

 

5169,2 

0600000 

 

Верховний Суд України 

43889,5 

32389,5 

13712,6 

584,5 

11500,0 

 

 

 

 

 

43889,5 

0601000 

 

Апарат Верховного Суду України 

43889,5 

32389,5 

13712,6 

584,5 

11500,0 

 

 

 

 

 

43889,5 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

43835,9 

32335,9 

13712,6 

584,5 

11500,0 

 

 

 

 

 

43835,9 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 

53,6 

53,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,6 

0700000 

 

Вищий господарський суд України 

32501,8 

18791,3 

8199,9 

700,0 

13710,5 

 

 

 

 

 

32501,8 

0701000 

 

Вищий господарський суд України 

32501,8 

18791,3 

8199,9 

700,0 

13710,5 

 

 

 

 

 

32501,8 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

32501,8 

18791,3 

8199,9 

700,0 

13710,5 

 

 

 

 

 

32501,8 

0750000 

 

Вищий адміністративний суд України 

5505,1 

5505,1 

2974,1 

553,9 

 

 

 

 

 

 

5505,1 

0751000 

 

Апарат Вищого адміністративного суду України 

5505,1 

5505,1 

2974,1 

553,9 

 

 

 

 

 

 

5505,1 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

5505,1 

5505,1 

2974,1 

553,9 

 

 

 

 

 

 

5505,1 

0800000 

 

Конституційний Суд України 

18138,3 

14828,9 

6715,4 

306,6 

3309,4 

 

 

 

 

 

18138,3 

0801000 

 

Конституційний Суд України 

18138,3 

14828,9 

6715,4 

306,6 

3309,4 

 

 

 

 

 

18138,3 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

18138,3 

14828,9 

6715,4 

306,6 

3309,4 

 

 

 

 

 

18138,3 

0900000 

 

Генеральна прокуратура України 

244815,3 

232881,2 

158118,6 

6729,8 

11934,1 

33100,9 

13285,4 

95,0 

5,0 

19815,5 

277916,2 

0901000 

 

Генеральна прокуратура України 

244815,3 

232881,2 

158118,6 

6729,8 

11934,1 

33100,9 

13285,4 

95,0 

5,0 

19815,5 

277916,2 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

235293,3 

229293,3 

155918,6 

6530,3 

6000,0 

32900,9 

13185,4 

95,0 

5,0 

19715,5 

268194,2 

0901020 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 

9522,0 

3587,9 

2200,0 

199,5 

5934,1 

200,0 

100,0 

 

 

100,0 

9722,0 

1000000 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

2053934,3 

1931484,3 

1471798,6 

79516,2 

122450,0 

761020,0 

621590,1 

186191,2 

24339,9 

139429,9 

2814954,3 

1001000 

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

1745399,3 

1633779,3 

1277209,1 

60749,0 

111620,0 

723430,0 

586769,4 

170368,5 

24182,9 

136660,6 

2468829,3 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

36155,7 

36155,7 

34103,9 

 

 

 

 

 

 

 

36155,7 

1001020 

0310 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 

20000,0 

20000,0 

 

 

 

93906,5 

9000,0 

 

 

84906,5 

113906,5 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 

3000,0 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

1412319,4 

1373009,4 

1098337,4 

45076,0 

39310,0 

528425,6 

491405,6 

147727,3 

18816,9 

37020,0 

1940745,0 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

13011,3 

13011,3 

11649,0 

 

 

6875,0 

6875,0 

2211,0 

16,0 

 

19886,3 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

90689,0 

90689,0 

70751,9 

8500,0 

 

62603,7 

50265,2 

14636,6 

3152,2 

12338,5 

153292,7 

1001100 

0721 

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

73901,0 

73901,0 

45044,0 

6345,0 

 

28544,6 

26382,8 

5489,5 

2054,4 

2161,8 

102445,6 

1001130 

0910 

Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

9357,9 

9357,9 

4469,9 

828,0 

 

2449,2 

2305,3 

235,1 

143,4 

143,9 

11807,1 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 

1605,0 

1605,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1605,0 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

13050,0 

13050,0 

12853,0 

 

 

625,4 

535,5 

69,0 

 

89,9 

13675,4 

1001190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

72310,0 

 

 

 

72310,0 

 

 

 

 

 

72310,0 

1003000 

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

304785,0 

293955,0 

194589,5 

18767,2 

10830,0 

37590,0 

34820,7 

15822,7 

157,0 

2769,3 

342375,0 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

8122,0 

8122,0 

6079,0 

 

 

 

 

 

 

 

8122,0 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

233132,0 

233132,0 

149178,0 

16419,2 

 

14477,1 

12037,2 

 

33,6 

2439,9 

247609,1 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

28095,9 

28095,9 

24018,4 

932,0 

 

21112,5 

20886,5 

15557,3 

50,6 

226,0 

49208,4 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

19649,4 

19649,4 

12726,1 

813,0 

 

588,4 

549,5 

117,8 

 

38,9 

20237,8 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

4955,7 

4955,7 

2588,0 

603,0 

 

1412,0 

1347,5 

147,6 

72,8 

64,5 

6367,7 

1003090 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 

10830,0 

 

 

 

10830,0 

 

 

 

 

 

10830,0 

1005000 

 

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

3750,0 

3750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3750,0 

1005020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

3750,0 

3750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3750,0 

1100000 

 

Міністерство палива та енергетики України 

3402432,9 

1916337,1 

28897,4 

5038,0 

1486095,8 

859239,9 

14568,9 

7108,5 

91,8 

844671,0 

4261672,8 

1101000 

 

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

3402432,9 

1916337,1 

28897,4 

5038,0 

1486095,8 

859239,9 

14568,9 

7108,5 

91,8 

844671,0 

4261672,8 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

8922,3 

8922,3 

5503,7 

333,2 

 

 

 

 

 

 

8922,3 

1101030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 

531,0 

531,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

531,0 

1101040 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 

3963,0 

3963,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3963,0 

1101050 

0732 

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників 

35390,2 

35390,2 

20363,5 

3186,0 

 

4059,1 

3459,8 

1276,3 

20,2 

599,3 

39449,3 

1101060 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 

2571,2 

2571,2 

1493,4 

120,6 

 

836,1 

811,9 

375,0 

3,2 

24,2 

3407,3 

1101080 

0434 

Створення власного виробництва ядерного палива 

20000,0 

1000,0 

 

 

19000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним інститутом ядерної енергії та промисловості 

4363,4 

4363,4 

1536,8 

1398,2 

 

11344,7 

10297,2 

5457,2 

68,4 

1047,5 

15708,1 

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 

200,0 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 

7318,0 

5118,0 

 

 

2200,0 

 

 

 

 

 

7318,0 

1101150 

0433 

Будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України 

 

 

 

 

 

600000,0 

 

 

 

600000,0 

600000,0 

1101170 

0483 

Прикладні розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу 

4188,9 

4188,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

4188,9 

1101180 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

644089,1 

494089,1 

 

 

150000,0 

 

 

 

 

 

644089,1 

1101190 

0320 

Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

97066,4 

97066,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

97066,4 

1101200 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 

912000,0 

912000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

912000,0 

1101210 

0431 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

1200895,8 

 

 

 

1200895,8 

200000,0 

 

 

 

200000,0 

1400895,8 

1101220 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів 

55000,0 

15000,0 

 

 

40000,0 

 

 

 

 

 

55000,0 

1101230 

0431 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 

24000,0 

 

 

 

24000,0 

 

 

 

 

 

24000,0 

1101240 

0431 

Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах 

25000,0 

 

 

 

25000,0 

 

 

 

 

 

25000,0 

1101250 

1010 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 

54000,0 

54000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

54000,0 

1101260 

0431 

Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 

25000,0 

 

 

 

25000,0 

 

 

 

 

 

25000,0 

1101270 

0434 

Компенсація недоотриманої за 1997 - 2002 роки державної підтримки вугледобувних підприємств (по частковому покриттю витрат із собівартості продукції та технічному переоснащенню), що спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки працівникам вугледобувних підприємств, що зайняті на підземних роботах 

277933,6 

277933,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

277933,6 

1101280 

0431 

Створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану 

 

 

 

 

 

43000,0 

 

 

 

43000,0 

43000,0 

1200000 

 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

80920,8 

78520,8 

24302,8 

563,0 

2400,0 

20548,6 

17094,9 

2381,4 

501,3 

3453,7 

101469,4 

1201000 

 

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

41010,1 

39010,1 

13161,3 

358,8 

2000,0 

14148,6 

13579,7 

2265,5 

319,0 

568,9 

55158,7 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

21750,7 

20750,7 

11203,9 

252,0 

1000,0 

 

 

 

 

 

21750,7 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

2077,7 

2077,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2077,7 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 

2983,1 

2983,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2983,1 

1201040 

0411 

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 

800,0 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0 

1201050 

0481 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 

3676,1 

3676,1 

273,4 

10,0 

 

260,0 

254,5 

148,0 

 

5,5 

3936,1 

1201060 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 

730,0 

730,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

730,0 

1201070 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

2638,2 

2638,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2638,2 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

135,0 

135,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,0 

1201090 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 

1774,5 

1774,5 

944,6 

45,0 

 

4060,0 

3674,3 

2117,5 

319,0 

385,7 

5834,5 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

856,4 

856,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

856,4 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 

47,6 

47,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,6 

1201130 

0411 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 

1213,3 

1213,3 

739,4 

51,8 

 

 

 

 

 

 

1213,3 

1201140 

0610 

Капітальний ремонт відомчого житлового фонду 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

1327,5 

1327,5 

 

 

 

9828,6 

9650,9 

 

 

177,7 

11156,1 

1204000 

 

Державна інспекція по контролю за цінами 

12310,3 

11910,3 

7554,0 

157,6 

400,0 

 

 

 

 

 

12310,3 

1204010 

0411 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 

12310,3 

11910,3 

7554,0 

157,6 

400,0 

 

 

 

 

 

12310,3 

1205000 

 

Державний комітет України з енергозбереження 

27600,4 

27600,4 

3587,5 

46,6 

 

6400,0 

3515,2 

115,9 

182,3 

2884,8 

34000,4 

1205010 

0434 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження 

5409,4 

5409,4 

3587,5 

46,6 

 

6400,0 

3515,2 

115,9 

182,3 

2884,8 

11809,4 

1205020 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 

3555,0 

3555,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3555,0 

1205030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 

300,0 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

1205040 

0434 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 

18336,0 

18336,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18336,0 

1400000 

 

Міністерство закордонних справ України 

543839,2 

483499,7 

189074,8 

11467,0 

60339,5 

30496,0 

12424,0 

7590,0 

300,0 

18072,0 

574335,2 

1401000 

 

Апарат Міністерства закордонних справ України 

543839,2 

483499,7 

189074,8 

11467,0 

60339,5 

30496,0 

12424,0 

7590,0 

300,0 

18072,0 

574335,2 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

26288,7 

18088,7 

8810,7 

482,6 

8200,0 

 

 

 

 

 

26288,7 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

77740,0 

77740,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

77740,0 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

391740,5 

366861,0 

179574,0 

10984,4 

24879,5 

30286,0 

12217,0 

7530,0 

300,0 

18069,0 

422026,5 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

27438,8 

178,8 

 

 

27260,0 

 

 

 

 

 

27438,8 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

5700,0 

5700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5700,0 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД 

6920,4 

6920,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6920,4 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

5800,0 

5800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5800,0 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 

412,8 

412,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

412,8 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 

1298,0 

1298,0 

690,1 

 

 

210,0 

207,0 

60,0 

 

3,0 

1508,0 

1401110 

0832 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

153,0 

153,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

153,0 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців 

347,0 

347,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

347,0 

1700000 

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

172527,0 

152396,2 

43217,8 

5543,5 

20130,8 

51530,4 

41004,6 

11885,6 

565,8 

10525,8 

224057,4 

1701000 

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

172527,0 

152396,2 

43217,8 

5543,5 

20130,8 

51530,4 

41004,6 

11885,6 

565,8 

10525,8 

224057,4 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 

5679,6 

5179,6 

1523,3 

103,0 

500,0 

300,0 

300,0 

 

45,0 

 

5979,6 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 

238,2 

238,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

238,2 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 

416,5 

416,5 

282,9 

16,1 

 

191,7 

191,7 

61,0 

15,6 

 

608,2 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

120,6 

120,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,6 

1701060 

0833 

Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 

965,5 

965,5 

617,9 

119,0 

 

728,0 

680,8 

150,0 

25,0 

47,2 

1693,5 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

281,2 

281,2 

125,8 

5,4 

 

25,0 

25,0 

3,0 

 

 

306,2 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

61297,7 

56066,9 

30872,1 

3710,0 

5230,8 

23938,0 

18415,6 

6965,0 

329,3 

5522,4 

85235,7 

1701090 

0831 

Заходи з розвитку супутникового мовлення 

8123,1 

5723,1 

1586,2 

 

2400,0 

 

 

 

 

 

8123,1 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси 

1035,7 

1035,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1035,7 

1701110 

0833 

Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 

43610,0 

43610,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

43610,0 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

5440,5 

5440,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5440,5 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премії в інформаційній галузі 

98,3 

98,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,3 

1701140 

0831 

Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 

45220,1 

33220,1 

8209,6 

1590,0 

12000,0 

26347,7 

21391,5 

4706,6 

150,9 

4956,2 

71567,8 

1900000 

 

Державний комітет лісового господарства України 

138724,7 

130724,7 

81580,9 

1244,8 

8000,0 

9791,8 

7894,7 

1885,2 

806,7 

1897,1 

148516,5 

1901000 

 

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

138724,7 

130724,7 

81580,9 

1244,8 

8000,0 

9791,8 

7894,7 

1885,2 

806,7 

1897,1 

148516,5 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

2461,9 

2388,8 

1420,0 

74,1 

73,1 

25,0 

25,0 

 

5,0 

 

2486,9 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

195,3 

195,3 

142,6 

 

 

 

 

 

 

 

195,3 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

1737,7 

1737,7 

1146,6 

74,7 

 

1110,0 

968,6 

290,6 

106,4 

141,4 

2847,7 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

70,3 

70,3 

19,8 

8,1 

 

 

 

 

 

 

70,3 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

7528,7 

7528,7 

4412,4 

594,2 

 

3979,8 

3709,1 

1104,1 

650,5 

270,7 

11508,5 

1901060 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у держлісфонді 

110518,4 

102591,5 

69806,4 

419,8 

7926,9 

2274,0 

1655,9 

140,2 

24,9 

618,1 

112792,4 

1901070 

0511 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

8600,0 

8600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8600,0 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

7612,4 

7612,4 

4633,1 

73,9 

 

2403,0 

1536,1 

350,3 

19,9 

866,9 

10015,4 

2100000 

 

Міністерство оборони України 

4137398,8 

3871398,8 

2303639,6 

259999,0 

266000,0 

787534,5 

717788,8 

75014,2 

48602,8 

69745,7 

4924933,3 

2101000 

 

Апарат Міністерства оборони України 

4137398,8 

3871398,8 

2303639,6 

259999,0 

266000,0 

787534,5 

717788,8 

75014,2 

48602,8 

69745,7 

4924933,3 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

45958,8 

45958,8 

41322,1 

994,0 

 

996,3 

984,8 

 

 

11,5 

46955,1 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

1919777,1 

1919777,1 

1796260,0 

 

 

7109,2 

7109,2 

176,4 

 

 

1926886,3 

2101030 

0210 

Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 

3300,0 

3300,0 

 

 

 

28349,7 

28349,7 

 

 

 

31649,7 

2101040 

0113 

Верифікаційна діяльність за кордоном 

84,7 

84,7 

 

 

 

150,0 

150,0 

 

 

 

234,7 

2101050 

0210 

Тилове забезпечення Збройних Сил України 

366255,9 

366255,9 

 

 

 

48435,0 

42846,8 

 

 

5588,2 

414690,9 

2101060 

0210 

Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

261705,0 

261705,0 

 

259005,0 

 

142423,2 

128779,5 

 

36473,3 

13643,7 

404128,2 

2101070 

0210 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

20345,3 

20345,3 

 

 

 

4351,6 

3915,6 

 

 

436,0 

24696,9 

2101080 

0260 

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 

125632,0 

125632,0 

87608,1 

 

 

15872,4 

11937,2 

 

 

3935,2 

141504,4 

2101090 

0260 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 

9552,0 

9552,0 

7702,0 

 

 

93473,4 

90208,7 

25160,3 

12129,5 

3264,7 

103025,4 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 

244845,3 

244845,3 

223826,7 

 

 

20865,0 

15871,9 

5546,4 

 

4993,1 

265710,3 

2101110 

0210 

Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 

4000,0 

4000,0 

 

 

 

1577,7 

1577,7 

 

 

 

5577,7 

2101120 

0260 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

20944,3 

20944,3 

17689,7 

 

 

7555,2 

6846,2 

525,9 

 

709,0 

28499,5 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

269699,5 

269699,5 

 

 

 

98320,0 

96295,0 

 

 

2025,0 

368019,5 

2101150 

0210 

Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 

36000,0 

36000,0 

 

 

 

25000,0 

25000,0 

 

 

 

61000,0 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

23000,0 

23000,0 

 

 

 

12410,1 

12410,1 

 

 

 

35410,1 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки  

11000,0 

11000,0 

 

 

 

86869,8 

86869,8 

 

 

 

97869,8 

2101180 

0210 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

16200,0 

16200,0 

 

 

 

14189,9 

14189,9 

 

 

 

30389,9 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

273000,0 

7000,0 

 

 

266000,0 

31452,5 

2286,0 

 

 

29166,5 

304452,5 

2101200 

0210 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

32300,0 

32300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

32300,0 

2101210 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 

20000,0 

20000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

130211,0 

130211,0 

128811,0 

 

 

146773,5 

140870,7 

43605,2 

 

5902,8 

276984,5 

2101240 

0210 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 

17138,6 

17138,6 

420,0 

 

 

1360,0 

1290,0 

 

 

70,0 

18498,6 

2101250 

0240 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 

11606,1 

11606,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

11606,1 

2101270 

0210 

Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 

1843,2 

1843,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1843,2 

2101280 

0210 

Створення та закупівля літака АН-70 

213000,0 

213000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

213000,0 

2101290 

0260 

Модернізація танків Т-64БМ "Булат" 

40000,0 

40000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000,0 

2101300 

0260 

Добудова крейсера "Україна" та корвету "Тернопіль" 

20000,0 

20000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0 

2400000 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

363727,4 

340330,5 

60773,8 

2145,3 

23396,9 

104987,4 

34605,8 

2399,4 

1510,5 

70381,6 

468714,8 

2401000 

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 

359127,4 

335885,3 

58147,9 

1975,3 

23242,1 

104087,4 

33755,8 

2399,4 

1475,5 

70331,6 

463214,8 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 

4093,3 

3955,6 

2299,8 

171,1 

137,7 

2261,1 

1861,1 

236,0 

140,0 

400,0 

6354,4 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 

31785,1 

31710,1 

21396,1 

549,5 

75,0 

10628,4 

8559,1 

 

748,2 

2069,3 

42413,5 

2401030 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 

1604,9 

1604,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1604,9 

2401040 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 

1848,0 

1848,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1848,0 

2401050 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 

2185,5 

2185,5 

1425,0 

101,5 

 

989,0 

879,8 

416,9 

 

109,2 

3174,5 

2401070 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

25,4 

25,4 

6,4 

 

 

 

 

 

 

 

25,4 

2401080 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 

813,6 

813,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

813,6 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 

187,2 

187,2 

136,6 

 

 

177,0 

157,0 

46,0 

 

20,0 

364,2 

2401100 

0444 

Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин 

248200,0 

228200,0 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

248200,0 

2401120 

0511 

Гідрометеорологічна діяльність 

37578,7 

37578,7 

25239,4 

1013,7 

 

13420,3 

8866,0 

1375,0 

491,9 

4554,3 

50999,0 

2401130 

0411 

Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 

3051,8 

2751,8 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

3051,8 

2401140 

0511 

Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 

1046,3 

732,4 

 

 

313,9 

 

 

 

 

 

1046,3 

2401150 

0511 

Геолого-екологічні дослідження та заходи 

4780,9 

4780,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

4780,9 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

11679,2 

11436,7 

7644,6 

139,5 

242,5 

2181,2 

1873,3 

325,5 

95,4 

307,9 

13860,4 

2401170 

0540 

Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 

247,5 

174,5 

 

 

73,0 

 

 

 

 

 

247,5 

2401180 

0540 

Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 

 

 

 

 

 

2700,0 

2700,0 

 

 

 

2700,0 

2401190 

0540 

Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 

 

 

 

 

 

1600,0 

1600,0 

 

 

 

1600,0 

2401200 

0540 

Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства  

 

 

 

 

 

1300,0 

1300,0 

 

 

 

1300,0 

2401210 

0511 

Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 

 

 

 

 

 

6335,0 

2715,0 

 

 

3620,0 

6335,0 

2401220 

0511 

Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 

 

 

 

 

 

3474,2 

499,5 

 

 

2974,7 

3474,2 

2401230 

0513 

Очистка стічних вод 

 

 

 

 

 

21000,0 

 

 

 

21000,0 

21000,0 

2401240 

0540 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

 

 

 

 

 

700,0 

700,0 

 

 

 

700,0 

2401250 

0512 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

 

 

 

 

 

9500,0 

1045,0 

 

 

8455,0 

9500,0 

2401260 

0520 

Формування національної екологічної мережі 

 

 

 

 

 

1000,0 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

2401290 

0511 

Підвищення якості атмосферного повітря 

 

 

 

 

 

26821,2 

 

 

 

26821,2 

26821,2 

2401310 

0490 

Демаркація та делімітація державного кордону 

10000,0 

7900,0 

 

 

2100,0 

 

 

 

 

 

10000,0 

2402000 

 

Державна екологічна інспекція 

1716,2 

1658,5 

986,6 

77,0 

57,7 

 

 

 

 

 

1716,2 

2402010 

0511 

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 

1716,2 

1658,5 

986,6 

77,0 

57,7 

 

 

 

 

 

1716,2 

2403000 

 

Державна служба заповідної справи 

756,9 

731,4 

432,2 

33,4 

25,5 

 

 

 

 

 

756,9 

2403010 

0520 

Керівництво та управління у сфері заповідної справи 

756,9 

731,4 

432,2 

33,4 

25,5 

 

 

 

 

 

756,9 

2404000 

 

Державна служба геодезії, картографії та кадастру 

526,3 

508,6 

300,7 

26,6 

17,7 

 

 

 

 

 

526,3 

2404010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру 

526,3 

508,6 

300,7 

26,6 

17,7 

 

 

 

 

 

526,3 

2405000 

 

Державна гідрометеорологічна служба 

491,1 

474,5 

263,1 

 

16,6 

 

 

 

 

 

491,1 

2405010 

0540 

Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 

491,1 

474,5 

263,1 

 

16,6 

 

 

 

 

 

491,1 

2406000 

 

Державна геологічна служба 

919,8 

888,9 

545,0 

33,0 

30,9 

900,0 

850,0 

 

35,0 

50,0 

1819,8 

2406010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 

919,8 

888,9 

545,0 

33,0 

30,9 

900,0 

850,0 

 

35,0 

50,0 

1819,8 

2407000 

 

Національна комісія радіаційного захисту населення 

189,7 

183,3 

98,3 

 

6,4 

 

 

 

 

 

189,7 

2407010 

0513 

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 

189,7 

183,3 

98,3 

 

6,4 

 

 

 

 

 

189,7 

2600000 

 

Міністерство промислової політики України 

174072,6 

87072,6 

4152,9 

434,9 

87000,0 

80442,0 

3333,0 

7,0 

128,5 

77109,0 

254514,6 

2601000 

 

Апарат Міністерства промислової політики України 

174072,6 

87072,6 

4152,9 

434,9 

87000,0 

80442,0 

3333,0 

7,0 

128,5 

77109,0 

254514,6 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

8778,4 

7778,4 

4018,7 

410,0 

1000,0 

410,0 

310,0 

 

128,5 

100,0 

9188,4 

2601020 

0484 

Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 

3384,0 

3384,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3384,0 

2601030 

0484 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 

2950,0 

2950,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2950,0 

2601040 

0484 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 

405,0 

405,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

405,0 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

209,9 

209,9 

103,7 

20,0 

 

32,0 

23,0 

7,0 

 

9,0 

241,9 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

60,3 

60,3 

30,5 

4,9 

 

 

 

 

 

 

60,3 

2601070 

0442 

Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 

14100,0 

14100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

14100,0 

2601080 

0513 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

3000,0 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

2601090 

0441 

Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 

15000,0 

5000,0 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

15000,0 

2601100 

0513 

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 

23000,0 

10000,0 

 

 

13000,0 

 

 

 

 

 

23000,0 

2601110 

0442 

Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 

10000,0 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

2601130 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 

6852,0 

6852,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6852,0 

2601140 

0484 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 

1735,6 

1735,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1735,6 

2601150 

0442 

Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 

2500,0 

2500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,0 

2601160 

0442 

Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 

10000,0 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

2601180 

0433 

Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 

 

 

 

 

 

80000,0 

3000,0 

 

 

77000,0 

80000,0 

2601190 

0441 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окисних руд та відновлення будівництва його об'єктів 

3000,0 

 

 

 

3000,0 

 

 

 

 

 

3000,0 

2601220 

0421 

Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація 

8000,0 

8000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000,0 

2601230 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері промисловості 

97,4 

97,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,4 

2601240 

0411 

Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 

1000,0 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

2601800 

0452 

Добудова рефрижераторних суден державним підприємством "Суднобудівний завод імені 61 комунара" 

25000,0 

 

 

 

25000,0 

 

 

 

 

 

25000,0 

2601810 

0210 

Підготовка виробництва літака АН-70 

30000,0 

 

 

 

30000,0 

 

 

 

 

 

30000,0 

2601820 

0210 

Реконструкція та відновлення інженерно-технічних засобів охорони підприємств спецхімії оборонно-промислового комплексу, які виробляють вибухові речовини 

5000,0 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

2800000 

 

Міністерство аграрної політики України 

1901330,9 

1804666,4 

396790,5 

40655,1 

96664,5 

540461,9 

459118,8 

185120,8 

34830,3 

81343,1 

2441792,8 

2801000 

 

Апарат Міністерства аграрної політики України 

1484826,3 

1414410,8 

216470,9 

23983,1 

70415,5 

291331,5 

246592,7 

76461,7 

25854,6 

44738,8 

1776157,8 

2801010 

0421 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

15158,5 

10858,5 

3292,4 

408,7 

4300,0 

 

 

 

 

 

15158,5 

2801030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 

4330,0 

4330,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4330,0 

2801050 

0482 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

2159,9 

2159,9 

13,7 

 

 

 

 

 

 

 

2159,9 

2801060 

0482 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

5578,6 

5578,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5578,6 

2801080 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

119309,6 

118309,6 

63418,5 

13000,0 

1000,0 

66806,3 

60768,8 

18212,3 

10400,0 

6037,5 

186115,9 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

123474,3 

121474,3 

69386,1 

7367,0 

2000,0 

137530,5 

110430,5 

41909,2 

12700,0 

27100,0 

261004,8 

2801130 

0930 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

4410,2 

4410,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4410,2 

2801140 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

2128,3 

2128,3 

1370,6 

168,0 

 

1082,7 

997,7 

257,2 

134,6 

85,0 

3211,0 

2801150 

0828 

Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ у комунальну власність 

1960,2 

1960,2 

1430,8 

 

 

 

 

 

 

 

1960,2 

2801170 

0421 

Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 

10000,0 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

2801180 

0421 

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 

2000,0 

2000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,0 

2801190 

0421 

Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 

100000,0 

100000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0 

2801200 

0421 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

2801210 

0421 

Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

239500,0 

239500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

239500,0 

2801220 

0421 

Селекція в рослинництві  

50000,0 

50000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,0 

2801230 

0421 

Фінансова підтримка фермерських господарств через механізм мікрокредитування 

10000,0 

10000,0 

 

 

 

3000,0 

3000,0 

 

 

 

13000,0 

2801240 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів  

100000,0 

100000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0 

2801250 

0421 

Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр. 

 

 

 

 

 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

5000,0 

2801260 

0422 

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 

14911,0 

14911,0 

6421,9 

 

 

 

 

 

 

 

14911,0 

2801270 

0482 

Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

2801280 

0421 

Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

20000,0 

20000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0 

2801290 

0421 

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 

5000,0 

2200,0 

 

 

2800,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

2801300 

0620 

Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 

16000,0 

16000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

16000,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

79860,5 

75570,5 

51218,3 

1700,0 

4290,0 

48984,0 

39787,7 

14583,0 

2020,0 

9196,3 

128844,5 

2801320 

0482 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

29177,4 

27926,9 

19158,9 

1325,0 

1250,5 

8928,0 

6608,0 

1500,0 

600,0 

2320,0 

38105,4 

2801330 

0421 

Створення і забезпечення страхового запасу сортового та гібридного насіння 

50000,0 

50000,0 

 

 

 

20000,0 

20000,0 

 

 

 

70000,0 

2801340 

0421 

Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

2801350 

0421 

Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 

126000,0 

78000,0 

 

 

48000,0 

 

 

 

 

 

126000,0 

2801360 

0482 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 

1867,8 

1867,8 

651,4 

 

 

 

 

 

 

 

1867,8 

2801370 

0421 

Часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва 

140000,0 

140000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

140000,0 

2801390 

0421 

Часткова компенсація витрат сільськогосподарських підприємств з посіву ярих зернових культур 

50000,0 

50000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,0 

2801420 

0490 

Впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі 

13000,0 

13000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000,0 

2801500 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів 

120000,0 

120000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

120000,0 

2801510 

0421 

Закладення і нагляд за молодими хмільниками 

14000,0 

7225,0 

108,3 

14,4 

6775,0 

 

 

 

 

 

14000,0 

2802000 

 

Державний департамент ветеринарної медицини 

269913,1 

260322,1 

120740,3 

5565,0 

9591,0 

165000,0 

144778,0 

86365,0 

5623,4 

20222,0 

434913,1 

2802010 

0421 

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 

42206,0 

41061,9 

22035,1 

2000,0 

1144,1 

 

 

 

 

 

42206,0 

2802020 

0421 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 

70764,0 

70614,0 

2583,2 

65,0 

150,0 

 

 

 

 

 

70764,0 

2802030 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

156943,1 

148646,2 

96122,0 

3500,0 

8296,9 

165000,0 

144778,0 

86365,0 

5623,4 

20222,0 

321943,1 

2803000 

 

Державний департамент продовольства 

1758,6 

1740,6 

1042,8 

27,3 

18,0 

6,2 

6,2 

3,0 

 

 

1764,8 

2803010 

0442 

Керівництво та управління у сфері продовольства 

880,1 

880,1 

507,4 

27,3 

 

 

 

 

 

 

880,1 

2803020 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 

88,6 

88,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6 

2803040 

0828 

Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ Державного департаменту продовольства у комунальну власність 

614,7 

614,7 

448,7 

 

 

 

 

 

 

 

614,7 

2803050 

0829 

Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 

175,2 

157,2 

86,7 

 

18,0 

6,2 

6,2 

3,0 

 

 

181,4 

2804000 

 

Державний департамент рибного господарства 

52042,3 

50642,3 

19964,0 

4384,7 

1400,0 

11048,1 

9563,7 

2266,2 

1138,2 

1484,4 

63090,4 

2804010 

0423 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства 

838,8 

838,8 

507,4 

18,2 

 

 

 

 

 

 

838,8 

2804030 

0482 

Прикладні розробки у сфері рибного господарства 

2144,7 

2144,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2144,7 

2804040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

4670,1 

4670,1 

2540,5 

736,5 

 

5282,8 

4387,2 

1050,3 

752,0 

895,6 

9952,9 

2804050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

4104,7 

3954,7 

2018,8 

630,0 

150,0 

4160,0 

3571,2 

1215,9 

386,2 

588,8 

8264,7 

2804070 

0423 

Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 

38434,0 

37184,0 

14897,3 

3000,0 

1250,0 

555,3 

555,3 

 

 

 

38989,3 

2804080 

0423 

Селекція у рибному господарстві 

1850,0 

1850,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850,0 

2804090 

0423 

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 

 

 

 

 

 

1050,0 

1050,0 

 

 

 

1050,0 

2806000 

 

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

 

 

 

 

 

3500,0 

3500,0 

 

 

 

3500,0 

2806060 

0421 

Ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визначених банкрутами або такими, що порушили договір лізингу 

 

 

 

 

 

3500,0 

3500,0 

 

 

 

3500,0 

2807000 

 

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

6000,0 

6000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

2807020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 

6000,0 

6000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

2808000 

 

Державна служба з охорони прав на сорти рослин 

15614,6 

13214,6 

5679,7 

808,0 

2400,0 

42700,0 

34200,0 

12050,0 

1000,0 

8500,0 

58314,6 

2808010 

0421 

Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 

485,9 

285,9 

169,1 

11,9 

200,0 

 

 

 

 

 

485,9 

2808020 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 

11243,7 

9043,7 

5510,6 

796,1 

2200,0 

42700,0 

34200,0 

12050,0 

1000,0 

8500,0 

53943,7 

2808030 

0421 

Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 

700,0 

700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,0 

2808040 

0421 

Селекція в галузі сортовипробування 

3000,0 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

2808050 

0421 

Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 

185,0 

185,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

185,0 

2809000 

 

Національний аграрний університет 

71176,0 

58336,0 

32892,8 

5887,0 

12840,0 

26876,1 

20478,2 

7974,9 

1214,1 

6397,9 

98052,1 

2809020 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

807,7 

777,7 

526,3 

 

30,0 

 

 

 

 

 

807,7 

2809030 

0482 

Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

4973,8 

4563,8 

2721,1 

200,0 

410,0 

1500,0 

1420,0 

825,0 

 

80,0 

6473,8 

2809040 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного аграрного університету 

12884,6 

11884,6 

6419,4 

1627,0 

1000,0 

9895,9 

8278,0 

2857,4 

977,8 

1617,9 

22780,5 

2809050 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

44127,1 

40227,1 

22800,7 

3760,0 

3900,0 

15000,0 

10375,0 

4152,1 

180,5 

4625,0 

59127,1 

2809060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 

882,8 

882,8 

425,3 

300,0 

 

480,2 

405,2 

140,4 

55,8 

75,0 

1363,0 

2809800 

0482 

Забезпечення приміщенням Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 

7500,0 

 

 

 

7500,0 

 

 

 

 

 

7500,0 

3000000 

 

Державний комітет статистики України 

132855,6 

127960,6 

78759,3 

3087,7 

4895,0 

22150,5 

21093,0 

1435,6 

2581,5 

1057,5 

155006,1 

3001000 

 

Апарат Державного комітету статистики України 

132855,6 

127960,6 

78759,3 

3087,7 

4895,0 

22150,5 

21093,0 

1435,6 

2581,5 

1057,5 

155006,1 

3001010 

0132 

Керівництво та управління у сфері статистики 

112736,8 

112736,8 

77103,2 

3087,7 

 

11110,5 

10053,0 

1435,6 

2581,5 

1057,5 

123847,3 

3001020 

0132 

Статистичні спостереження та переписи 

11803,6 

11803,6 

1656,1 

 

 

 

 

 

 

 

11803,6 

3001030 

1090 

Обстеження умов життя домогосподарств 

1560,0 

1560,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560,0 

3001040 

0150 

Прикладні розробки у сфері державної статистики 

700,3 

700,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,3 

3001050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики 

438,7 

438,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

438,7 

3001060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 

18,4 

18,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,4 

3001070 

0132 

Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 

5495,0 

600,0 

 

 

4895,0 

 

 

 

 

 

5495,0 

3001080 

0150 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 

45,3 

45,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,3 

3001600 

0132 

Реформування державної статистики 

57,5 

57,5 

 

 

 

11040,0 

11040,0 

 

 

 

11097,5 

3100000 

 

Міністерство транспорту України 

233929,7 

205329,7 

110848,6 

19550,9 

28600,0 

99785,9 

79012,9 

29823,4 

5962,8 

20773,0 

333715,6 

3101000 

 

Апарат Міністерства транспорту України 

31951,4 

22651,4 

12010,8 

1185,6 

9300,0 

39975,6 

31339,6 

16579,0 

2467,6 

8636,0 

71927,0 

3101010 

0455 

Загальне керівництво та управління у сфері транспорту 

2991,3 

2991,3 

1788,7 

232,0 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

3001,3 

3101020 

0485 

Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 

633,7 

633,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

633,7 

3101030 

0485 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 

704,0 

704,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

704,0 

3101040 

0485 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 

20,0 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

3101050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

906,4 

906,4 

578,5 

 

 

820,2 

633,7 

81,1 

100,0 

186,5 

1726,6 

3101060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

17295,6 

17295,6 

9643,6 

953,6 

 

39145,4 

30695,9 

16497,9 

2367,6 

8449,5 

56441,0 

3101090 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 

100,4 

100,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,4 

3101800 

0452 

Реконструкція шлюзів 

9300,0 

 

 

 

9300,0 

 

 

 

 

 

9300,0 

3102000 

 

Державний департамент автомобільного транспорту 

544,4 

544,4 

281,9 

 

 

 

 

 

 

 

544,4 

3102010 

0451 

Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 

544,4 

544,4 

281,9 

 

 

 

 

 

 

 

544,4 

3103000 

 

Державний департамент морського і річкового транспорту 

39980,0 

20680,0 

 

 

19300,0 

21177,3 

11696,9 

563,8 

175,0 

9480,4 

61157,3 

3103010 

0452 

Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 

 

 

 

 

 

21177,3 

11696,9 

563,8 

175,0 

9480,4 

21177,3 

3103020 

0452 

Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 

9230,0 

9230,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

9230,0 

3103030 

0452 

Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 

14750,0 

11450,0 

 

 

3300,0 

 

 

 

 

 

14750,0 

3103040 

0452 

Здійснення фінансової підтримки будівництва морських суховантажних суден через механізм здешевлення кредитів 

16000,0 

 

 

 

16000,0 

 

 

 

 

 

16000,0 

3104000 

 

Державна адміністрація залізничного транспорту 

159016,7 

159016,7 

97635,6 

18365,3 

 

23395,2 

21723,6 

8623,0 

2831,4 

1671,6 

182411,9 

3104020 

0941 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

9170,4 

9170,4 

5272,4 

314,1 

 

18742,4 

17306,2 

7628,5 

2265,6 

1436,2 

27912,8 

3104030 

0990 

Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 

112,4 

112,4 

79,3 

2,5 

 

 

 

 

 

 

112,4 

3104040 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

135694,2 

135694,2 

83386,7 

16837,2 

 

4029,3 

3800,7 

897,4 

496,0 

228,6 

139723,5 

3104050 

0762 

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 

1597,7 

1597,7 

963,6 

98,2 

 

286,7 

283,7 

27,0 

53,0 

3,0 

1884,4 

3104060 

0721 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

12442,0 

12442,0 

7933,6 

1113,3 

 

336,8 

333,0 

70,1 

16,8 

3,8 

12778,8 

3105000 

 

Державний департамент авіаційного транспорту 

2437,2 

2437,2 

920,3 

 

 

15237,8 

14252,8 

4057,6 

488,8 

985,0 

17675,0 

3105010 

0454 

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту 

 

 

 

 

 

13500,0 

13050,0 

3824,2 

245,0 

450,0 

13500,0 

3105020 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 

1345,5 

1345,5 

920,3 

 

 

1537,8 

1092,8 

233,4 

243,8 

445,0 

2883,3 

3105030 

0721 

Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 

1091,7 

1091,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1091,7 

3105040 

0454 

Страховий фонд безпеки авіації 

 

 

 

 

 

200,0 

110,0 

 

 

90,0 

200,0 

3110000 

 

Державна служба автомобільних доріг України 

2357,5 

2357,5 

1277,6 

 

 

2530176,0 

368151,0 

 

 

2162025,0 

2532533,5 

3111000 

 

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

2357,5 

2357,5 

1277,6 

 

 

2530176,0 

368151,0 

 

 

2162025,0 

2532533,5 

3111010 

0456 

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 

2357,5 

2357,5 

1277,6 

 

 

 

 

 

 

 

2357,5 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

 

 

 

 

 

2530176,0 

368151,0 

 

 

2162025,0 

2530176,0 

3200000 

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1211180,9 

1091339,8 

351541,3 

31992,8 

119841,1 

189095,3 

166008,3 

76161,0 

5416,7 

23087,0 

1400276,2 

3201000 

 

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1106998,5 

988787,4 

347485,9 

31619,7 

118211,1 

184176,0 

161166,4 

75172,8 

5299,4 

23009,6 

1291174,5 

3201010 

0320 

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

11971,5 

11641,5 

7655,3 

329,3 

330,0 

350,0 

350,0 

 

 

 

12321,5 

3201080 

1070 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

42144,9 

42144,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

42144,9 

3201110 

1070 

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

82450,0 

82450,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

82450,0 

3201180 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

36151,4 

10748,6 

 

 

25402,8 

 

 

 

 

 

36151,4 

3201190 

0512 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

12000,0 

 

 

 

12000,0 

 

 

 

 

 

12000,0 

3201210 

0763 

Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

43390,0 

43390,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

43390,0 

3201220 

0513 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

12000,0 

12000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000,0 

3201240 

0512 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

9200,0 

9200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

9200,0 

3201250 

0220 

Забезпечення навчально-методичних функцій та діяльності служб у сфері цивільного захисту 

18023,2 

18023,2 

12125,5 

966,1 

 

115,0 

115,0 

24,3 

 

 

18138,2 

3201260 

0320 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

13460,1 

13450,1 

3835,5 

712,8 

10,0 

1260,0 

1175,0 

242,0 

32,0 

85,0 

14720,1 

3201270 

0320 

Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 

4085,0 

4085,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4085,0 

3201280 

0220 

Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони 

95532,6 

94661,3 

52764,5 

7860,1 

871,3 

3000,0 

3000,0 

 

 

 

98532,6 

3201300 

0721 

Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 

3428,0 

3268,0 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

3428,0 

3201340 

0250 

Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 

3639,2 

3589,2 

2360,9 

241,0 

50,0 

950,0 

750,0 

220,6 

9,7 

200,0 

4589,2 

3201350 

0512 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

2650,0 

2650,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2650,0 

3201360 

0950 

Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 

17975,4 

17961,4 

10617,3 

1562,0 

14,0 

6294,3 

4354,3 

1709,0 

142,0 

1940,0 

24269,7 

3201370 

0490 

Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 

29980,0 

 

 

 

29980,0 

270,0 

 

 

 

270,0 

30250,0 

 

 

в тому числі завершення будівництва корпусу променевої терапії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України 

5200,0 

 

 

 

5200,0 

 

 

 

 

 

5200,0 

3201430 

0763 

Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 

1000,0 

26,0 

 

 

974,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

3201440 

0512 

Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 

2900,0 

2900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2900,0 

3201450 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

16319,0 

 

 

 

16319,0 

600,0 

 

 

 

600,0 

16919,0 

3201460 

0320 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

355741,7 

355641,7 

258126,9 

19948,4 

100,0 

171336,7 

151422,1 

72976,9 

5115,7 

19914,6 

527078,4 

3201470 

0433 

Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

15000,0 

15000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0 

3201490 

0220 

Придбання спеціальної пожежної автомобільної техніки 

30000,0 

30000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0 

3201500 

0513 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 

247956,5 

215956,5 

 

 

32000,0 

 

 

 

 

 

247956,5 

3202000 

 

Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

65231,0 

65231,0 

211,0 

 

 

 

 

 

 

 

65231,0 

3202010 

0513 

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

378,0 

378,0 

211,0 

 

 

 

 

 

 

 

378,0 

3202030 

0513 

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 

64853,0 

64853,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

64853,0 

3203000 

 

Державний департамент страхового фонду документації 

5613,3 

5100,4 

2531,1 

249,5 

512,9 

2019,3 

1941,9 

988,2 

117,3 

77,4 

7632,6 

3203010 

0320 

Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 

2764,2 

2514,2 

1013,0 

88,5 

250,0 

 

 

 

 

 

2764,2 

3203020 

0320 

Створення і зберігання страхового фонду документації 

2849,1 

2586,2 

1518,1 

161,0 

262,9 

2019,3 

1941,9 

988,2 

117,3 

77,4 

4868,4 

3204000 

 

Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби 

23177,1 

23177,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

23177,1 

3204020 

0320 

Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 

23177,1 

23177,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

23177,1 

3205000 

 

Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах 

4290,0 

3172,9 

1313,3 

123,6 

1117,1 

 

 

 

 

 

4290,0 

3205020 

0320 

Функціонування державних аварійно-рятувальних формувань на воді 

4290,0 

3172,9 

1313,3 

123,6 

1117,1 

 

 

 

 

 

4290,0 

3206000 

 

Спеціалізована воєнізована аварійно-рятувальна служба 

5871,0 

5871,0 

 

 

 

2900,0 

2900,0 

 

 

 

8771,0 

3206020 

0320 

Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів 

5871,0 

5871,0 

 

 

 

2900,0 

2900,0 

 

 

 

8771,0 

3400000 

 

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 

72003,2 

72003,2 

2042,4 

233,3 

 

525,2 

490,2 

43,3 

15,2 

35,0 

72528,4 

3401000 

 

Апарат Державного комітету України у справах сім'ї та молоді 

24489,7 

24489,7 

1761,7 

215,3 

 

525,2 

490,2 

43,3 

15,2 

35,0 

25014,9 

3401010 

1040 

Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 

1511,1 

1511,1 

974,1 

58,0 

 

 

 

 

 

 

1511,1 

3401020 

0960 

Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 

966,8 

966,8 

508,1 

153,8 

 

275,2 

240,2 

16,0 

15,2 

35,0 

1242,0 

3401050 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 

504,0 

504,0 

63,6 

3,5 

 

150,0 

150,0 

27,3 

 

 

654,0 

3401070 

1040 

Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 

14059,7 

14059,7