Идет загрузка документа (4252 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2003 год

ВР Украины
Закон от 26.12.2002 № 380-IV
редакция действует с 06.06.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2003 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 6 березня 2003 року N 630-IV
,
від 3 квітня 2003 року N 653-IV
,
від 22 травня 2003 року N 849-IV

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 52.959.040,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 41.916.465 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.042.575,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 06.03.2003 р. N 630-IV,
від 22.05.2003 р. N 849-IV
)

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 54.993.965,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.826.465 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.167.500,6 тис. гривень.

(частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 06.03.2003 р. N 630-IV,
від 22.05.2003 р. N 849-IV
)

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 2.034.925,2 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 910.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.124.925,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

(пункт 10 статті 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

15) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

23) рентна плата за транспортування нафти;

24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

(пункт 25 статті 2 у редакції Закону
 України від 06.03.2003 р. N 630-IV)

26) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

(статтю 2 доповнено пунктом 30 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету";

(статтю 2 доповнено пунктом 31 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV,
у зв'язку з цим пункт 30 вважати пунктом 32)

32) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.

(стаття 3 у редакції Закону
 України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується, крім української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України;

(абзац третій частини першої статті 4 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України діють до 31 грудня 2003 року.

(статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2003 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 1.255.000 тис. гривень.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 6. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2003 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2004 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

Стаття 8. Установити, що з 1 січня 2003 року:

операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податку на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Стаття 9. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати фактичного використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця), подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.

Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:

1) пункт 1 статті 10 виключено 

(згідно із Законом
України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

1) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України;

(пункт 24 статті 10 визнано пунктом 1 згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

2) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

6) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

7) пункт 7 статті 10 виключено 

(згідно із Законом
України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

7) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

(пункт 23 статті 10 визнано пунктом 7 згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

9) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

15) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

22) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України, нарахування яких визначено Законом України "Про електроенергетику";

23) пункт 23 статті 10 визнано пунктом 7 

(згідно із Законом
 України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

24) пункт 24 статті 10 визнано пунктом 1 

(згідно із Законом
 України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою.

(статтю 10 доповнено пунктом 25 згідно із
 Законом України від 06.03.2003 р. N 630-IV)

Стаття 101. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) 200 тис. тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2003 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 101 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 11. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 14.931.091 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.588.474,8 тис. доларів США.

Стаття 12. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 13. Установити, що у 2003 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України, не здійснюється.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.

Міністерству фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити організаційно-правові засади проведення таких операцій та напрямів використання їх результатів.

Стаття 15. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 16. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2003 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Прострочена заборгованість (основний борг та несплачені нараховані відсотки) позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до 7 років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

Стаття 17. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою.

При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2003 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.

Стаття 19. Врахувати проведені грошові розрахунки та зарахувати вартість поставленої до державного резерву, державних ресурсів у 1993 - 2002 роках сільськогосподарської продукції за цінами та на умовах, встановлених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, в погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, у тому числі для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 94,64 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3, 4 і 5 статті 21 цього Закону.

Стаття 21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті;

3) 2,36 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті, але не більше 50.000 тис. гривень. Надходження понад 50.000 тис. гривень зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

4) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

5) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

6) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.

Стаття 22. Визнати в 2003 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Стаття 23. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України.

Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 20, пунктів 2 - 5 статті 21 цього Закону, у сумі не менш як 2.152.786,4 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 25. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків, крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік";

(абзац другий частини четвертої статті 25 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 26. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Стаття 27. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 28. Установити, що у 2003 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 90 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 90 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 50 гривень.

Стаття 29. Запровадити на 2003 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2003 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.

Стаття 31. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2003 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників (військовослужбовців) бюджетної установи (військового формування), які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи (військового формування).

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.

Стаття 33. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат за програмами, пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм та адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 34. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі й проектів інформатизації органів державної влади, здійснюються головними розпорядниками коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про Національну програму інформатизації".

Стаття 35. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Стаття 36. Установити, що у 2003 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 10, 21 та 35 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) пункт 1 статті 36 виключено 

(згідно із Законом
України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

1) заходи з підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 35 цього Закону);

(пункт 34 статті 36 визнано пунктом 1 згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

2) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 2, 3, 5 статті 10 цього Закону);

3) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 10 цього Закону);

4) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 10 цього Закону);

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, але не більше 225.000 тис. гривень);

(пункт 5 статті 36 у редакції Закону
 України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

6) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 10 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 10 цього Закону);

8) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 10 цього Закону);

9) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 10 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

10) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 10 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

11) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 10 цього Закону);

12) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 10 цього Закону);

13) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 10 цього Закону);

14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 10 цього Закону);

(пункт 14 статті 36 у редакції Закону
 України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

15) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 10 цього Закону);

16) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 10 цього Закону);

17) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 10 цього Закону);

18) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);

(пункт 18 статті 36 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону);

(пункт 19 статті 36 у редакції Закону
України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 10 цього Закону);

(пункт 20 статті 36 у редакції Закону 
України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

21) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону);

(пункт 21 статті 36 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

22) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 21 цього Закону);

23) надання кредиту Національній акціонерній енергетичній компанії "Енергоатом" для добудови атомних електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 21 цього Закону);

24) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 21 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 21 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 5 статті 21 цього Закону);

25) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 21 цього Закону);

26) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 21 цього Закону);

27) здійснення заходів з реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у сумі 50.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 21 цього Закону);

28) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 21 цього Закону);

29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 35 цього Закону);

30) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 10 та пунктом 2 статті 35 цього Закону);

31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 35 цього Закону);

32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу та часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 35 цього Закону);

33) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 35 цього Закону);

34) пункт 34 статті 36 визнано пунктом 1

 (згідно із Законом
 України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

35) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 10 цього Закону).

(статтю 36 доповнено пунктом 35 згідно із
Законом України від 06.03.2003 р. N 630-IV)

Стаття 37. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2003 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів" у сумі 7.000 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" - у сумі 3.440 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" у сумі 1.000 тис. гривень.

Стаття 371. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею 5 цього Закону.

Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів України без нарахування та сплати податку на додану вартість.

Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1 вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.

(Закон доповнено статтею 371 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 372. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації продукції Державного комітету України з державного матеріального резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні операції із зерном на ринку України.

(Закон доповнено статтею 372 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 373. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до 10 червня 2003 року.

(Закон доповнено статтею 373 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 374. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 374 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 38. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2003 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;

3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

5) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян, крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України.

Стаття 39. Надати право у 2003 році Верховній Раді Автономної Республіки Крим у вигляді експерименту запроваджувати за погодженням з Кабінетом Міністрів України місцеві податки і збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону.

Стаття 40. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4 та N 5 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету - у сумі 5.423.076,6 тис. гривень;

2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 137.993,8 тис. гривень. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - 75 відсотків;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі 2.398.912 тис. гривень;

4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 1.624.617,8 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,  та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.170.515,5 тис. гривень;

(пункт 5 частини першої статті 40 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 352.624,4 тис. гривень;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 501.166,7 тис. гривень, у тому числі пільг на послуги зв'язку - у сумі 89.707,8 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 141.854,1 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 15.000 тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення, - у сумі 128.827 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів - у сумі 225.000 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим, - у сумі 15.000 тис. гривень;

13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси - у сумі 3.000 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації - у сумі 32.000 тис. гривень;

16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 10.000 тис. гривень;

17) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській області - у сумі 5.000 тис. гривень;

18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 5.600 тис. гривень;

19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Глухова - у сумі 2.000 тис. гривень;

20) субвенцію з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збаража - у сумі 2.000 тис. гривень;

21) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" - у сумі 2.000 тис. гривень;

22) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток Державного історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" - у сумі 1.000 тис. гривень;

23) субвенцію з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області на програму збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" - у сумі 2.000 тис. гривень.

Встановити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховується у повному обсязі до 1 грудня 2003 року.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенцій, визначених пунктами 7 та 10 цієї статті.

Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" - у сумі 438.070 тис. гривень.

(статтю 40 доповнено частиною п'ятою згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими бюджетами.

(статтю 40 доповнено частиною шостою згідно із 
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 41. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 42. Установити, що у 2003 році визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань) здійснюється у порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними державними адміністраціями.

Стаття 43. Установити, що у 2003 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 44. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 4 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2003 рік.

Стаття 45. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;

до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.

Стаття 46. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2003 рік.

Стаття 47. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2003 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 48. Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" у сумі 90 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити, що у 2003 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи із рівня 80 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2003 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 49. Установити, що планові обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2003 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 51. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України з підприємствами-кредиторами, що належать до сфери його управління, та іншими підприємствами, що виробляють військову продукцію, шляхом передачі надлишкового військового майна, а також операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (непередбачені для подальшого продажу).

Кабінету Міністрів України затвердити порядок використання вексельних розрахунків по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів у випадку, передбаченому цією статтею.

Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону України "Про підприємства в Україні" державні некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Для державних сільськогосподарських підприємств, які постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень.

(стаття 52 у редакції Закону
 України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 521. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України. З них на:

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;

реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;

будівництво адміністративного будинку Верховної Ради України - в сумі 60.000 тис. гривень;

придбання обладнання для діагностичного центру в місті Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі - в сумі 14.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення екологічних проблем, завершення будівництва регіональних онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого складу державних судноплавних компаній.

(Закон доповнено статтею 521 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 53. Продовжити до 1 січня 2004 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV. Збір з купівлі-продажу валюти протягом 2003 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.

Стаття 54. Заборонити в 2003 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

Стаття 55. Установити, що в 2003 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92), збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2003 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств з визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Установити, що в 2003 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 3 (в частині щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, крім тих закладів, до яких ця норма не застосовується за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету), 51 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.

(частина п'ята статті 55 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 56. Кабінету Міністрів України визначити на 2003 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2003 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2003 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам комплектуючих виробів, сировини та інших матеріальних ресурсів з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.

Стаття 57. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 58. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 59. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників (військовослужбовців) бюджетних установ (військових формувань), здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ (військових формувань). До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), надання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку; безоплатний проїзд і перевезення багажу.

Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі працівники (військовослужбовці) бюджетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), за безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Стаття 60. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі, непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою та піклуванням громадян, що мають право на пільги.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.

Стаття 61. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільно конвертованій валюті, якщо це передбачено умовами продажу.

Стаття 62. Установити, що при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, передбачається виділення 20.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 63. Зупинити на 2003 рік дію:

1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;

3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

(пункт 3 статті 63 у редакції Закону
України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9 - 10, ст. 68; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19);

7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172);

9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259);

17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134);

18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142);

19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

20) статті 17 та пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині формування дорожніх фондів;

22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12 - 13, ст. 92) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;

25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

30) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211);

32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 та 4) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);

35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315);

36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30 - 31, ст. 193);

37) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44);

39) підпункту "р" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1996 р., N 9, ст. 41);

40) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи";

41) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266).

Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2003 рік.

Стаття 64. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 65. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Кабінету Міністрів України протягом 2003 року здійснити організаційні заходи щодо консолідації коштів Пенсійного фонду України на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства України.

З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів (організаційно-управлінські, інформатизація, капітальні вкладення тощо) в їх доходах у таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1,83 відсотка від передбачених доходів без урахування залишку за попередній рік;

(абзац другий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними
згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4,2 відсотка від передбачених доходів без урахування залишку за попередній рік;

(абзац третій частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 14,9 відсотка від передбачених доходів без урахування залишку за попередній рік;

(абзац четвертий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,9 відсотка від передбачених доходів без урахування залишку за попередній рік.

(абзац п'ятий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 66. Установити, що кошти у розмірі 205.040 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку, а також заборгованості і поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним установам. Порядок погашення зазначеної заборгованості та поточних платежів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 67. Установити такий розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету, що визначені на розвиток і утримання автомобільних доріг загального користування (пункт 2 статті 36 цього Закону):

65 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування магістрального значення;

35 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Стаття 68. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, згідно з додатком N 6 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 69. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 73.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, крім підприємств, які у 2003 році фінансуються за рахунок коштів відповідно до бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

(стаття 69 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 03.04.2003 р. N 653-IV)

Стаття 70. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року розробити порядок, за яким, починаючи з 2004 року, прибутковий податок з громадян, які працюють у підрозділах, філіях, на дільницях, що розташовані і функціонують на території сіл, селищ, міст, районів, справляється і зараховується до доходів відповідних місцевих бюджетів незалежно від місцезнаходження юридичної особи (підприємства, установи, організації) відповідно до нормативів, визначених Бюджетним кодексом України.

Стаття 71. Міністерству аграрної політики України спрямувати 10.000 тис. гривень на розвиток матеріально-технічної бази Інституту винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук за рахунок коштів, що надійдуть до спеціального фонду державного бюджету від справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, розпорядником яких є це міністерство.

Стаття 72. Установити, що видатки на здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 721. Кабінету Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного банку відповідно до Земельного кодексу України.

(Закон доповнено статтею 721 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 722. З метою проведення розрахунків за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" в сумі до 30,5 млн. гривень.

Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку, використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський".

(Закон доповнено статтею 722 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 723. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких об'єктів.

(Закон доповнено статтею 723 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 724. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства.

(Закон доповнено статтею 724 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 725. Заборонити підприємствам державної форми власності, в тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.

(Закон доповнено статтею 725 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 726. Установити, що кошти від продажу акцій, які належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як доходи від операцій з капіталом.

(Закон доповнено статтею 726 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 727. З метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору, в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

(Закон доповнено статтею 727 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 728. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом.

(Закон доповнено статтею 728 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 729. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 729 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 7210. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб.

(Закон доповнено статтею 7210 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 7211. З метою погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України 1999 - 2000 років та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року N 1953, дозволити Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами хімічної галузі.

(Закон доповнено статтею 7211 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Стаття 73. Додатки N 1 - 6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 74. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2003 року.

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
26 грудня 2002 року
N 380-IV
 

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

100000 

Податкові надходження 

34132413,1 

32270421,7 

1861991,4 

110000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

11667740,0 

11667740,0 

0,0 

110200 

Податок на прибуток підприємств 

11667740,0 

11667740,0 

0,0 

130000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

754445,0 

754445,0 

0,0 

130100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

60000,0 

60000,0 

0,0 

130101 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

60000,0 

60000,0 

0,0 

130200 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

320300,0 

320300,0 

0,0 

130300 

Платежі за користування надрами 

72900,0 

72900,0 

0,0 

130301 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

72900,0 

72900,0 

0,0 

130400 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

300000,0 

300000,0 

0,0 

130700 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1245,0 

1245,0 

0,0 

140000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

18559474,0 

16947045,7 

1612428,3 

140100 

Податок на додану вартість 

13652000,0 

13652000,0 

0,0 

140200 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

4226804,0 

2978790,8 

1248013,2 

140300 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

552900,0 

188484,9 

364415,1 

140600 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

127770,0 

127770,0 

0,0 

140602 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

34500,0 

34500,0 

0,0 

140605 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

12570,0 

12570,0 

0,0 

140606 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

600,0 

600,0 

0,0 

140607 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

13000,0 

13000,0 

0,0 

140608 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 

100,0 

100,0 

0,0 

140610 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

35500,0 

35500,0 

0,0 

140612 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

4000,0 

4000,0 

0,0 

140014 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

20000,0 

20000,0 

0,0 

140615 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

7500,0 

7500,0 

0,0 

150000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

2975454,1 

2855891,0 

119563,1 

150100 

Ввізне мито 

2582500,0 

2483100,0 

99400,0 

150101 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

2290500,0 

2290500,0 

0,0 

150102 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

150000,0 

150000,0 

0,0 

150105 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

142000,0 

42600,0 

99400,0 

150200 

Вивізне мито 

180594,1 

180594,1 

0,0 

150201 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

180594,1 

180594,1 

0,0 

150300 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

204360,0 

184196,9 

20163,1 

150400 

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності 

8000,0 

8000,0 

0,0 

160000 

Інші податки 

175300,0 

45300,0 

130000,0 

160200 

Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 

10300,0 

10300,0 

0,0 

160300 

Податки, не віднесені до інших категорій 

35000,0 

35000,0 

0,0 

160600 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

130000,0 

0,0 

130000,0 

200000 

Неподаткові надходження 

15603102,4 

7113131,3 

8489971,1 

210000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

5933190,0 

5397520,0 

535670,0 

210100 

Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету 

400000,0 

400000,0 

0,0 

210200 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

1255000,0 

1255000,0 

0,0 

210300 

Надходження від грошово-речових лотерей 

75000,0 

75000,0 

0,0 

210500 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

310000,0 

310000,0 

0,0 

210501 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

310000,0 

310000,0 

0,0 

210600 

Рентна плата 

3312520,0 

3312520,0 

0,0 

210601 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

306420,0 

306420,0 

0,0 

210602 

Рентна плата за природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні 

554350,0 

554350,0 

0,0 

210605 

Рентна плата за транзит природного газу через територію України 

2243250,0 

2243250,0 

0,0 

210606 

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

190000,0 

190000,0 

0,0 

210607 

Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

18500,0 

18500,0 

0,0 

210800 

Інші надходження 

580670,0 

45000,0 

535670,0 

220000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1015151,3 

967151,3 

48000,0 

220600 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

2600,0 

2600,0 

0,0 

220700 

Виконавчий збір 

96000,0 

48000,0 

48000,0 

220800 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 

265551,3 

265551,3 

0,0 

220900 

Державне мито 

66000,0 

66000,0 

0,0 

221000 

Митні збори 

540000,0 

540000,0 

0,0 

221100 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

45000,0 

45000,0 

0,0 

230000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

283800,0 

283800,0 

0,0 

230100 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 

1000,0 

1000,0 

0,0 

230200 

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 

200,0 

200,0 

0,0 

230300 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

281000,0 

281000,0 

0,0 

230400 

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 

1600,0 

1600,0 

0,0 

240000 

Інші неподаткові надходження 

3686922,2 

464660,0 

3222262,2 

240100 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 

30000,0 

30000,0 

0,0 

240300 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

10000,0 

10000,0 

0,0 

240400 

Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 

6500,0 

0,0 

6500,0 

240500 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 

722431,6 

196350,0 

526081,6 

240600 

Інші надходження 

151650,0 

118310,0 

33340,0 

240602 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

6050,0 

6050,0 

0,0 

240603 

Інші надходження 

83000,0 

83000,0 

0,0 

240605 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

2000,0 

2000,0 

0,0 

240614 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

22000,0 

22000,0 

0,0 

240615 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

15000,0 

3000,0 

12000,0 

240617 

Портовий (адміністративний) збір 

22600,0 

2260,0 

20340,0 

240618 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

1000,0 

0,0 

1000,0 

240800 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 

80000,0 

80000,0 

0,0 

240810 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

80000,0 

80000,0 

0,0 

241100 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

30340,6 

30000,0 

340,6 

241102 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

30000,0 

30000,0 

0,0 

241104 

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

340,6 

0,0 

340,6 

241200 

Кошти, нараховані у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України 

70000,0 

0,0 

70000,0 

241300 

Кошти, нараховані у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

833000,0 

0,0 

833000,0 

241400 

Додаткові збори на виплату пенсій 

1753000,0 

0,0 

1753000,0 

241401 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

1061700,0 

0,0 

1061700,0 

241402 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

6100,0 

0,0 

6100,0 

241403 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

228000,0 

0,0 

228000,0 

241404 

Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 

190800,0 

0,0 

190800,0 

241405 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

70100,0 

0,0 

70100,0 

241406 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

196300,0 

0,0 

196300,0 

250000 

Власні надходження бюджетних установ 

4684038,9 

0,0 

4684038,9 

250100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

4628433,9 

0,0 

4628433,9 

250200 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

55605,0 

0,0 

55605,0 

300000 

Доходи від операцій з капіталом 

489050,0 

134000,0 

355050,0 

310000 

Надходження від продажу основного капіталу 

56000,0 

56000,0 

0,0 

310100 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

50000,0 

50000,0 

0,0 

310200 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

6000,0 

6000,0 

0,0 

320000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

405050,0 

50000,0 

355050,0 

320100 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

355050,0 

0,0 

355050,0 

320200 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

50000,0 

50000,0 

0,0 

330000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

28000,0 

28000,0 

0,0 

400000 

Офіційні трансферти 

145562,9 

0,0 

145562,9 

420000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

145562,9 

0,0 

145562,9 

420100 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

145562,9 

0,0 

145562,9 

500000 

Цільові фонди 

190000,0 

0,0 

190000,0 

500700 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

120000,0 

0,0 

120000,0 

500800 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

70000,0 

0,0 

70000,0 

  

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

50560128,4 

39517553,0 

11042575,4 

400000 

Офіційні трансферти 

2398912,0 

2398912,0 

0,0 

410101 

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 

2398912,0 

2398912,0 

0,0 

  

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

52959040,4 

41916465,0 

11042575,4 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 06.03.2003 р. N 630-IV
,
 у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 849-IV
)

 

Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік

(тис. грн.) 

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

  

Загальне фінансування 

2034925,2 

910000,0 

1124925,2 

400000 

Внутрішнє фінансування 

1450834,6 

1220610,7 

230223,9 

401000 

Довгострокові зобов'язання 

-1124093,0 

-1124093,0 

  

401200 

погашення 

-1124093,0 

-1124093,0 

  

402000 

Середньострокові зобов'язання 

422455,3 

341250,0 

81205,3 

402100 

випуск 

486359,3 

405154,0 

81205,3 

402200 

погашення 

-63904,0 

-63904,0 

  

403000 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

-314,1 

-314,1 

  

403100 

випуск 

1297840,0 

1297840,0 

  

403200 

погашення 

-1298154,1 

-1298154,1 

  

406000 

Надходження від приватизації державного майна 

2152786,4 

2003767,8 

149018,6 

406100 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

2117286,4 

2003767,8 

113518,6 

406300 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

500,0 

  

500,0 

406500 

Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

35000,0 

  

35000,0 

500000 

Зовнішнє фінансування 

584090,6 

-310610,7 

894701,3 

501000 

Довгострокові зобов'язання 

1110170,6 

215469,3 

894701,3 

501100 

випуск 

6698371,4 

5268000,1 

1430371,3 

501200 

погашення 

-5588200,8 

-5052530,8 

-535670,0 

505000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

-526080,0 

-526080,0 

  

505200 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

-526080,0 

-526080,0 

  

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

201628,0 

150577,9 

59523,0 

2170,8 

51050,1 

36774,6 

28350,5 

7585,0 

4528,2 

8424,1 

238402,6 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України 

201628,0 

150577,9 

59523,0 

2170,8 

51050,1 

36774,6 

28350,5 

7585,0 

4528,2 

8424,1 

238402,6 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

115753,1 

73282,4 

36365,5 

0,0 

42470,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

115753,1 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

25720,3 

23814,3 

16009,9 

0,0 

1906,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

25720,3 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

10500,0 

10500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10500,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

23751,7 

22454,3 

6534,0 

2170,8 

1297,4 

2745,0 

1525,0 

706,5 

0,0 

1220,0 

26496,7 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

4935,9 

4260,9 

0,0 

0,0 

675,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4935,9 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

4800,0 

4800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34029,6 

26825,5 

6878,5 

4528,2 

7204,1 

38829,6 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

8936,0 

4985,0 

613,6 

0,0 

3951,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8936,0 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче" 

5481,0 

5481,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5481,0 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

750,0 

0,0 

0,0 

0,0 

750,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

750,0 

0300000 

  

Державне управління справами 

231516,9 

187389,6 

61898,5 

10630,9 

44127,3 

107046,0 

89512,7 

20885,8 

13724,1 

17533,3 

338562,9 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

201715,8 

159340,5 

55357,2 

10392,5 

42375,3 

105065,5 

87620,9 

20550,6 

13687,3 

17444,6 

306781,3 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 

32449,6 

24621,2 

12654,8 

31,6 

7828,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32449,6 

0301020 

0111

Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України 

5402,1 

5402,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5402,1 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України 

28681,8 

22240,5 

7582,0 

3188,0 

6441,3 

17114,6 

16833,4 

4604,0 

3819,8 

281,2 

45796,4 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон 

3158,6 

3158,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3158,6 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 

4094,5 

4094,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

4094,5 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

20422,3 

20154,8 

3645,9 

2489,3 

267,5 

68609,8 

54833,1 

11748,9 

8634,9 

13776,7 

89032,1 

0301070 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

1147,2 

1147,2 

764,4 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

1147,2 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

7148,8 

6748,8 

3882,5 

59,5 

400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7148,8 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

434,4 

434,4 

285,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

434,4 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 

14850,0 

14850,0 

364,9 

88,2 

0,0 

433,7 

433,7 

0,0 

6,0 

0,0 

15283,7 

0301120 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 

2983,0 

2983,0 

1440,7 

410,5 

0,0 

1876,1 

1396,1 

505,0 

54,0 

480,0 

4859,1 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України 

14588,6 

14588,6 

7019,6 

801,1 

0,0 

12775,5 

10593,8 

3333,0 

916,1 

2181,7 

27364,1 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

1481,8 

1481,8 

1057,7 

12,8 

0,0 

550,0 

520,0 

220,0 

24,0 

30,0 

2031,8 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

2000,0 

100,0 

0,0 

0,0 

1900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

24671,0 

21705,0 

9428,1 

2363,0 

2966,0 

1960,8 

1960,8 

85,7 

182,5 

0,0 

26631,8 

0301180 

0724 

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

15555,4 

14633,1 

6777,9 

909,0 

922,3 

1110,0 

740,0 

0,0 

50,0 

370,0 

16665,4 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

776,7 

776,7 

440,4 

39,5 

0,0 

280,0 

255,0 

54,0 

0,0 

25,0 

1056,7 

0301220 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

1851,9 

202,1 

0,0 

0,0 

1649,8 

355,0 

55,0 

0,0 

0,0 

300,0 

2206,9 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

18,1 

18,1 

13,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18,1 

0301250 

0731 

Закупівля діагностичного та лікувального обладнання для клінічної лікарні "Феофанія" 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

0302000 

  

Рада національної безпеки і оборони України 

9581,3 

8898,3 

4750,2 

195,4 

683,0 

1980,5 

1891,8 

335,2 

36,8 

88,7 

11561,8 

0302010 

0350 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

4404,1 

3874,4 

1995,5 

0,0 

529,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4404,1 

0302020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 

1079,3 

970,5 

618,4 

0,0 

108,8 

214,0 

204,0 

33,2 

0,0 

10,0 

1293,3 

0302030 

0370 

Прикладні розробки у сфері національної безпеки 

4097,9 

4053,4 

2136,3 

195,4 

44,5 

1766,5 

1687,8 

302,0 

36,8 

78,7 

5864,4 

0303000 

  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

707,9 

612,9 

257,1 

0,0 

95,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

707,9 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

707,9 

612,9 

257,1 

0,0 

95,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

707,9 

0304000 

  

Національна служба посередництва і примирення України 

2693,4 

2619,4 

1304,5 

33,2 

74,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2693,4 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

2544,7 

2470,7 

1304,5 

33,2 

74,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2544,7 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

55,7 

55,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

55,7 

0304030 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 

93,0 

93,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

93,0 

0306000 

  

Національний комплекс "Експоцентр України" 

1837,5 

937,5 

0,0 

0,0 

900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1837,5 

0306020 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

778,5 

778,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

778,5 

0306030 

0829 

Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім" 

900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

900,0 

0306040 

0829 

Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 

159,0 

159,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

159,0 

0307000 

  

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 

581,0 

581,0 

229,5 

9,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

581,0 

0307010 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

581,0 

581,0 

229,5 

9,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

581,0 

0309000 

  

Державне авіапідприємство "Україна" 

14400,0 

14400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14400,0 

0309010 

0133 

Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

14400,0 

14400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14400,0 

0410000 

  

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

88106,7 

57735,1 

17492,8 

1574,2 

30371,6 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

93732,2 

0411000 

  

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

88106,7 

57735,1 

17492,8 

1574,2 

30371,6 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

93732,2 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

32032,2 

26628,2 

12672,8 

0,0 

5404,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32032,2 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

28505,6 

12523,7 

4820,0 

1574,2 

15981,9 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

34131,1 

0411040 

0111 

Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду 

8985,7 

0,0 

0,0 

0,0 

8985,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8985,7 

0411050 

0113 

Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України 

13612,0 

13612,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13612,0 

0411060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

12,0 

12,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12,0 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 

2959,2 

2959,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2959,2 

0500000 

  

Державна судова адміністрація України 

400982,7 

348507,7 

182865,4 

14358,2 

52475,0 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400987,7 

0501000 

  

Апарат Державної судової адміністрації України 

400982,7 

348507,7 

182865,4 

14358,2 

52475,0 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400987,7 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

5305,8 

4741,8 

2424,0 

264,4 

564,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5305,8 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

58078,0 

48314,6 

19650,4 

1756,6 

9763,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

58078,0 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

73487,2 

67994,1 

38267,1 

1546,7 

5493,1 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

73492,2 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

213708,1 

185783,8 

102806,2 

8629,9 

27924,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

213708,1 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

7667,9 

7427,9 

4357,6 

161,0 

240,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7667,9 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

31038,4 

26028,1 

11111,7 

1269,7 

5010,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31038,4 

0501090 

0370 

Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 

97,3 

97,3 

26,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,3 

0501110 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів 

90,1 

90,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,1 

0501120 

0950 

Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

803,1 

602,1 

330,0 

15,1 

201,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

803,1 

0501130 

0370 

Фінансова підтримка технічного забезпечення у сфері удосконалення законодавства 

400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400,0 

0501140 

0330 

Здійснення правосуддя Касаційним судом України 

10306,8 

7427,9 

3892,2 

714,8 

2878,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10306,8 

0600000 

  

Верховний Суд України 

26179,4 

24174,6 

9570,8 

228,0 

2004,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26179,4 

0601000 

  

Апарат Верховного Суду України 

26179,4 

24174,6 

9570,8 

228,0 

2004,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26179,4 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

26119,8 

24115,0 

9570,8 

228,0 

2004,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26119,8 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 

59,6 

59,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

59,6 

0700000 

  

Вищий господарський суд України 

13383,7 

11811,9 

5596,5 

262,0 

1571,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13383,7 

0701000 

  

Вищий господарський суд України 

13383,7 

11811,9 

5596,5 

262,0 

1571,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13383,7 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

13383,7 

11811,9 

5596,5 

262,0 

1571,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

13383,7 

0750000 

  

Вищий адміністративний суд України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5989,3 

0751000 

  

Апарат Вищого адміністративного суду України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5989,3 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5989,3 

0800000 

  

Конституційний Суд України 

14770,8 

12961,4 

5087,0 

306,6 

1809,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14770,8 

0801000 

  

Конституційний Суд України 

14770,8 

12961,4 

5087,0 

306,6 

1809,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14770,8 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

14770,8 

12961,4 

5087,0 

306,6 

1809,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14770,8 

0900000 

  

Генеральна прокуратура України 

218519,0 

206834,9 

134723,5 

7913,4 

11684,1 

21556,6 

6752,6 

15,0 

35,0 

14804,0 

240075,6 

0901000 

  

Генеральна прокуратура України 

218519,0 

206834,9 

134723,5 

7913,4 

11684,1 

21556,6 

6752,6 

15,0 

35,0 

14804,0 

240075,6 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

207743,6 

2017436 

132077,5 

7567,4 

6000,0 

21506,6 

6732,6 

15,0 

35,0 

14774,0 

229250,2 

0901020 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 

10775,4 

5091,3 

2646,0 

346,0 

5684,1 

50,0 

20,0 

0,0 

0,0 

30,0 

10825,4 

1000000 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

1794822,5 

1697585,5 

1360209,9 

79516,2 

97237,0 

654589,0 

601618,0 

190625,4 

12012,2 

52971,0 

2449411,5 

1001000 

  

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

1486537,5 

1399206,5 

1177438,3 

60749,0 

87331,0 

610589,0 

560370,0 

178205,2 

11777,2 

50219,0 

2097126,5 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

16738,6 

16738,6 

14686,8 

0,0 

0,0 

410,0 

410,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17148,6 

1001020 

0310 

Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 

28409,0 

28409,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

28409,0 

1001030 

0310 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

1151489,7 

1151489,7 

1028007,7 

45076,0 

0,0 

434238,0 

402572,5 

157332,2 

6408,6 

31665,5 

1585727,7 

1001060 

0310 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

78797,8 

75831,6 

0,0 

0,0 

2966,2 

78797,8 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

12362,3 

12362,3 

11000,0 

0,0 

0,0 

7018,7 

5260,7 

2076,7 

25,0 

1758,0 

19381,0 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

84456,0 

84435,0 

66518,9 

8500,0 

21,0 

62788,9 

50410,9 

14679,9 

3345,1 

12378,0 

147244,9 

1001100 

0721 

Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

5515,0 

5515,0 

3462,0 

345,0 

0,0 

3565,0 

3429,5 

500,7 

96,4 

135,5 

9080,0 

1001110 

0731 

Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

61787,0 

61787,0 

34983,0 

6000,0 

0,0 

20977,1 

19844,3 

3362,0 

1813,4 

1132,8 

82764,1 

1001130 

0910 

Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

7020,9 

7020,9 

3451,9 

568,0 

0,0 

1096,1 

1031,4 

5,1 

14,4 

64,7 

8117,0 

1001140 

0960 

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

1794,0 

1794,0 

475,0 

260,0 

0,0 

1150,9 

1104,8 

80,2 

69,3 

46,1 

2944,9 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 

11605,0 

11605,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11605,0 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

15050,0 

15050,0 

14853,0 

0,0 

0,0 

546,5 

474,3 

168,4 

5,0 

72,2 

15596,5 

1001190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

72310,0 

0,0 

0,0 

0,0 

72310,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

72310,0 

1003000 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

304785,0 

294879,0 

182771,6 

18767,2 

9906,0 

44000,0 

41248,0 

12420,2 

235,0 

2752,0 

348785,0 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

7427,1 

7427,1 

5111,1 

0,0 

0,0 

90,6 

87,0 

19,0 

0,0 

3,6 

7517,7 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

235030,4 

235030,4 

141394,1 

16203,1 

0,0 

24532,1 

22309,9 

885,3 

134,4 

2222,2 

259562,5 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

29149,5 

29149,5 

23113,5 

1141,7 

0,0 

17900,5 

17759,5 

11438,3 

70,9 

141,0 

47050,0 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

19381,7 

19381,7 

11369,0 

832,4 

0,0 

1008,6 

675,8 

64,2 

1,5 

332,8 

20390,3 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

3890,3 

3890,3 

1783,9 

590,0 

0,0 

468,2 

415,8 

13,4 

28,2 

52,4 

4358,5 

1003090 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 

9906,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9906,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9906,0 

1004000 

  

Державний департамент пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004010 

0320 

Керівництво та управління державною пожежною охороною 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004020 

0320 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004030 

0320 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004040 

0942 

Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освіти III та IV рівнів акредитації 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004050 

0370 

Дослідження в галузі пожежної безпеки 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1005000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

3500,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3500,0 

1005020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

3500,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3500,0 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

3106636,0 

1774517,2 

24468,1 

5421,8 

1332118,8 

863501,5 

13366,0 

5044,5 

228,5 

609015,4 

3970137,5 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

339592,0 

269369,0 

24468,1 

5421,8 

70223,0 

622381,4 

13366,0 

5044,5 

228,5 

609015,4 

961973,4 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

8472,7 

8472,7 

5141,2 

243,0 

0,0 

432,9 

332,9 

0,0 

100,0 

100,0 

8905,6 

1101020 

0483 

Розробка Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу

2910,9 

2910,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2910,9 

1101030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 

350,0 

350,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350,0 

401040 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 

733,0 

733,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

733,0 

1101050 

0732 

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників 

30445,9 

30445,9 

16622,7 

3186,0 

0,0 

3393,9 

3048,2 

845,6 

24,9 

345,7 

33839,8 

1101060 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 

2231,0 

2231,0 

1237,1 

120,6 

0,0 

604,2 

577,3 

208,5 

2,7 

26,9 

2835,2 

1101070 

0513 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 

247956,5 

207956,5 

0,0 

0,0 

40000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

247956,5 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості  

4740,0 

4740,0 

1467,1 

1872,2 

0,0 

9950,4 

9407,6 

3990,4 

100,9 

542,8 

14690,4 

1101100 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

33428,0 

5420,0 

0,0 

0,0 

28008,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33428,0 

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 

200,0 

200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

200,0 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 

7909,0 

5909,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7909,0 

1101150 

0433 

Будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

608000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

608000,0 

608000,0 

1101160 

0432 

Реалізація проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани УМГ "Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз" 

215,0 

0,0 

0,0 

0,0 

215,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

215,0 

1102000 

  

Державний департамент вугільної промисловості 

2767044,0 

1505148,2 

0,0 

0,0 

1261895,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2767044,0 

1102020 

0483 

Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 

4204,1 

4204,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4204,1 

1102030 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості 

1615,0 

1615,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1615,0 

1102040 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 

240,0 

240,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

240,0 

1102060 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

654089,1 

554089,1 

0,0 

0,0 

100000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

654089,1 

1102080 

0320 

Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

75000,0 

75000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75000,0 

1102090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 

830000,0 

830000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

830000,0 

1102100 

0431 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

1100895,8 

0,0 

0,0 

0,0 

1100895,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1100895,8 

1102120 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 

80000,0 

40000,0 

0,0 

0,0 

40000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

80000,0 

1102130 

0431 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 

21000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21000,0 

1106000 

  

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

1106600 

0433 

Добудова атомних електростанцій на території України 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

1200000 

  

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

63918,4 

63191,8 

22551,7 

747,0 

726,6 

24830,0 

19173,8 

1422,3 

483,6 

5656,2 

88748,4 

1201000 

  

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

36099,4 

35380,8 

12140,4 

545,6 

718,6 

18430,0 

15879,8 

1224,3 

332,5 

2550,2 

54529,4 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

19447,8 

19447,8 

10466,0 

296,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19447,8 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

856,5 

856,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

856,5 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 

3314,6 

3314,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3314,6 

1201050 

0481 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 

4028,3 

3983,3 

233,0 

30,0 

45,0 

80,0 

76,8 

45,0 

0,0 

3,2 

4108,3 

1201060 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 

1071,4 

1071,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1071,4 

1201070 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

2375,8 

2375,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2375,8 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

250,0 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

250,0 

1201090 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі 

1468,4 

1468,4 

627,0 

200,0 

0,0 

4600,0 

3505,0 

1150,0 

332,5 

1095,0 

6068,4 

1201100 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному економічному інституті та Вищих курсах іноземних мов 

281,2 

281,2 

123,4 

0,0 

0,0 

50,0 

48,0 

29,3 

0,0 

2,0 

331,2 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

951,6 

951,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

951,6 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 

52,9 

52,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

52,9 

1201130 

0411 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 

1078,9 

1063,9 

691,0 

18,7 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1078,9 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

922,0 

263,4 

0,0 

0,0 

658,6 

13700,0 

12250,0 

0,0 

0,0 

1450,0 

14622,0 

1204000 

  

Державна інспекція по контролю за цінами 

11225,1 

11217,1 

7058,9 

139,5 

8,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11225,1 

1204010 

0411 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 

11225,1 

11217,1 

7058,9 

139,5 

8,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11225,1 

1205000 

  

Державний комітет України з енергозбереження 

16593,9 

16593,9 

3352,4 

61,9 

0,0 

6400,0 

3294,0 

198,0 

151,1 

3106,0 

22993,9 

1205010 

0434 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження 

5144,1 

5144,1 

3352,4 

61,9 

0,0 

6400,0 

3294,0 

198,0 

151,1 

3106,0 

11544,1 

1205020 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 

3950,0 

3950,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3950,0 

1205030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 

459,8 

459,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

459,8 

1205040 

0434 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 

7040,0 

7040,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7040,0 

1400000 

  

Міністерство закордонних справ України 

565143,1 

501896,9 

155839,0 

10508,6 

63246,2 

23436,6 

10796,2 

6673,4 

291,3 

12640,4 

588579,7 

1401000 

  

Апарат Міністерства закордонних справ України 

565143,1 

501896,9 

155839,0 

10508,6 

63246,2 

23436,6 

10796,2 

6673,4 

291,3 

12640,4 

588579,7 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

18251,7 

16239,3 

7357,2 

482,6 

2012,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18251,7 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

153440,7 

153440,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

153440,7 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

334429,3 

310975,6 

147912,2 

10026,0 

23453,7 

19773,5 

10589,2 

6613,4 

291,3 

9184,3 

354202,8 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

38195,7 

415,6 

0,0 

0,0 

37780,1 

3453,1 

0,0 

0,0 

0,0 

3453,1 

41648,8 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

6770,0 

6770,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6770,0 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД 

3349,8 

3349,8 

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3349,8 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

6800,0 

6800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6800,0 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 

412,8 

412,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

412,8 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 

1090,1 

1090,1 

569,6 

0,0 

0,0 

210,0 

207,0 

60,0 

0,0 

3,0 

1300,1 

1401110 

0832 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

2153,0 

2153,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2153,0 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців 

250,0 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

250,0 

1700000 

  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

111768,1 

95912,0 

33243,1 

6153,3 

15856,1 

54676,5 

41711,3 

14941,7 

516,1 

12965,2 

166444,6 

1701000 

  

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

111768,1 

95912,0 

33243,1 

6153,3 

15856,1 

54676,5 

41711,3 

14941,7 

516,1 

12965,2 

166444,6 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 

2454,9 

2389,9 

1423,0 

138,0 

65,0 

85,7 

85,7 

0,0 

20,0 

0,0 

2540,6 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 

469,6 

469,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

469,6 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 

441,2 

392,6 

263,1 

17,9 

48,6 

191,7 

191,7 

61,0 

15,6 

0,0 

632,9 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

134,0 

134,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

134,0 

1701060 

0833 

Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 

829,9 

829,9 

500,7 

122,0 

0,0 

728,0 

692,0 

100,0 

19,0 

36,0 

1557,9 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

303,0 

264,0 

106,8 

5,4 

39,0 

11,5 

11,5 

0,0 

0,0 

0,0 

314,5 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

71230,5 

63527,0 

30949,5 

5870,0 

7703,5 

53659,6 

40730,4 

14780,7 

461,5 

12929,2 

124890,1 

1701090 

0831 

Створення Національного супутникового мовлення 

8000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8000,0 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси 

1850,8 

1850,8 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1850,8 

1701110 

0833 

Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 

19900,0 

19900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19900,0 

  

  

в тому числі кошти видавництву "Наукова думка" на видання повного зібрання творів Тараса Шевченка 

5600,0 

5600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5600,0 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

6045,0 

6045,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6045,0 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків 

109,2 

109,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

109,2 

1800000 

  

Міністерство культури і мистецтв України 

286352,4 

224713,0 

52800,7 

6791,3 

61639,4 

39338,2 

31429,3 

10930,8 

1656,4 

7908,9 

325690,6 

1801000 

  

Апарат Міністерства культури і мистецтв України 

255638,4 

209578,9 

46851,2 

5709,9 

46059,5 

38459,6 

30599,9 

10622,2 

1629,8 

7859,7 

294098,0 

1801010 

0829 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 

3108,8 

2594,8 

1367,9 

75,0 

514,0 

43,1 

43,1 

0,0 

2,0 

0,0 

3151,9 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 

1010,6 

1010,6 

707,6 

3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1010,6 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

1483,0 

1383,0 

699,7 

189,9 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1483,0 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

7891,1 

6891,1 

4134,2 

483,6 

1000,0 

184,4 

168,4 

18,7 

37,0 

16,0 

8075,5 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

1684,2 

1484,2 

719,6 

199,0 

200,0 

209,8 

190,3 

49,0 

25,3 

19,5 

1894,0 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

49307,0 

47107,0 

27574,5 

2947,0 

2200,0 

30192,8 

23923,1 

8503,5 

1215,7 

6269,7 

79499,8 

  

  

в тому числі підготовка для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 

13180,3 

12680,3 

7180,1 

811,0 

500,0 

20074,4 

15891,0 

5668,5 

270,3 

4183,4 

33254,7 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

1038,4 

1038,4 

602,7 

67,0 

0,0 

3054,8 

2511,8 

1487,9 

62,0 

543,0 

4093,2 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

171,4 

100,4 

69,4 

0,0 

71,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

171,4 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

264,8 

264,8 

162,7 

2,6 

0,0 

6,0 

6,0 

0,0 

0,1 

0,0 

270,8 

1801100 

0824 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 

4341,0 

4341,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4341,0 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

38758,8 

30958,8 

0,0 

0,0 

7800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38758,8 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

40195,1 

34695,1 

0,0 

0,0 

5500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40195,1 

1801130 

0829 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

1801140 

0829 

Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

1496,0 

1496,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1496,0 

1801150 

0829 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

2960,0 

2960,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2960,0 

1801160 

0829 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

800,0 

800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

800,0 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

20693,3 

20693,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20693,3 

  

  

в тому числі підготовка та реалізація програми "Крок до зірок" 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

1801180 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

21897,8 

12604,3 

4787,4 

731,3 

9293,5 

620,5 

514,0 

58,8 

44,0 

106,5 

22518,3 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

21436,2 

15255,2 

5614,0 

905,0 

6181,0 

3330,0 

2515,0 

386,1 

222,5 

815,0 

24766,2 

  

  

в тому числі реконструкція Державного музею народної архітектури та побуту України 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,0 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

78,8 

78,8 

57,5 

0,0 

0,0 

133,2 

133,2 

60,7 

0,0 

0,0 

212,0 

1801230 

0823 

Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 

18807,2 

18807,2 

0,0 

0,0 

0,0 

520,0 

440,0 

0,0 

0,0 

80,0 

19327,2 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

963,3 

763,3 

354,0 

106,5 

200,0 

165,0 

155,0 

57,5 

21,2 

10,0 

1128,3 

1801260 

0829 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

145,8 

145,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

145,8 

1801290 

0829 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

1500,0 

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

1801300 

0832 

Фінансова підтримка культурологічних видань 

605,8 

605,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

605,8 

1801310 

0825 

Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

1802000 

  

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

375,7 

375,7 

123,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

375,7 

1802010 

0829 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

235,7 

235,7 

123,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

235,7 

1802020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

140,0 

140,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

140,0 

1803000 

  

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

1045,8 

980,8 

73,4 

0,0 

65,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1045,8 

1803010 

0829 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

205,5 

140,5 

73,4 

0,0 

65,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

205,5 

1803020 

0829 

Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 

840,3 

840,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

840,3 

1805000 

  

Державна служба охорони культурної спадщини 

29292,5 

13777,6 

5753,1 

1071,4 

15514,9 

878,6 

829,4 

308,6 

26,6 

49,2 

30171,1 

1805010 

0829 

Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 

524,7 

400,3 

219,6 

0,0 

124,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

524,7 

1805020 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини 

28585,6 

13195,1 

5533,5 

1071,4 

15390,5 

878,6 

829,4 

308,6 

26,6 

49,2 

29464,2 

1805030 

0829 

Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 

182,2 

182,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

182,2 

1900000 

  

Державний комітет лісового господарства України 

116849,9 

114844,9 

74465,6 

1478,9 

2005,0 

8845,9 

7481,6 

1569,7 

763,1 

1364,3 

125695,8 

1901000 

  

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

116849,9 

114844,9 

74465,6 

1478,9 

2005,0 

8845,9 

7481,6 

1569,7 

763,1 

1364,3 

125695,8 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

2316,3 

2311,3 

1326,6 

82,3 

5,0 

25,0 

25,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2341,3 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

180,0 

180,0 

131,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

180,0 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

1606,1 

1606,1 

1053,5 

63,9 

0,0 

1053,0 

927,2 

289,9 

91,5 

125,8 

2659,1 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

77,3 

77,3 

19,3 

10,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

77,3 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

7264,5 

7264,5 

4108,9 

783,0 

0,0 

3561,4 

3252,2 

806,4 

634,3 

309,2 

10825,9 

1901060 

0422 

Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів у держлісфонді 

94419,5 

92419,5 

63590,6 

457,5 

2000,0 

2274,1 

1838,7 

112,7 

19,0 

435,4 

96693,6 

1901070 

0511 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

4000,0 

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4000,0 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

6986,2 

6986,2 

4235,5 

82,1 

0,0 

1932,4 

1438,5 

360,7 

18,3 

493,9 

8918,6 

2100000 

  

Міністерство оборони України 

3363740,4 

3086276,2 

2070115,8 

260009,8 

277464,2 

976769,5 

947719,4 

96800,0 

57300,0 

29050,1 

4340509,9 

2101000 

  

Апарат Міністерства оборони України 

3360614,3 

3085646,3 

2069693,1 

260000,0 

274968,0 

976769,5 

947719,4 

96800,0 

57300,0 

29050,1 

4337383,8 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

34219,4 

34219,4 

31271,4 

995,0 

0,0 

500,0 

400,0 

0,0 

0,0 

100,0 

34719,4 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

1819883,9 

1819883,9 

1703366,8 

0,0 

0,0 

5200,0 

5200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1825083,9 

2101030 

0210 

Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 

3300,0 

3300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3500,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6800,0 

2101040 

0113 

Верифікаційна діяльність за кордоном 

84,7 

84,7 

0,0 

0,0 

0,0 

200,0 

200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

284,7 

2101050 

0210 

Тилове забезпечення Збройних Сил України 

364593,5 

364593,5 

0,0 

0,0 

0,0 

64900,0 

63900,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

429493,5 

2101060 

0210 

Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

261705,0 

261705,0 

0,0 

259005,0 

0,0 

87700,0 

85700,0 

0,0 

57300,0 

2000,0 

349405,0 

2101070 

0210 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

20345,3 

20345,3 

0,0 

0,0 

0,0 

4030,0 

2930,0 

0,0 

0,0 

1100,0 

24375,3 

2101080 

0260 

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 

115377,5 

115377,5 

82877,0 

0,0 

0,0 

23410,0 

18410,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

138787,5 

2101090 

0260 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 

2142,7 

2142,7 

2142,7 

0,0 

0,0 

42278,2 

38106,7 

33800,0 

0,0 

4171,5 

44420,9 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 

231906,5 

231906,5 

211587,9 

0,0 

0,0 

12500,0 

9400,0 

0,0 

0,0 

3100,0 

244406,5 

2101110 

0210 

Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 

4000,0 

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1900,0 

1900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5900,0 

2101120 

0260 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

19458,1 

19458,1 

16403,5 

0,0 

0,0 

4800,0 

3804,5 

0,0 

0,0 

995,5 

24258,1 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

60000,0 

60000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

371604,4 

371604,4 

0,0 

0,0 

0,0 

431604,4 

2101150 

0210 

Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 

36000,0 

36000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

79000,0 

79000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

115000,0 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

23000,0 

23000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

83100,0 

83100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

106100,0 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

11000,0 

11000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

63202,7 

63202,7 

0,0 

0,0 

0,0 

74202,7 

2101180 

0210 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

16200,0 

16200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7000,0 

7000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

23200,0 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

274968,0 

0,0 

0,0 

0,0 

274968,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

284968,0 

2101200 

0210 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

4600,0 

4600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

700,0 

700,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5300,0 

2101210 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

800,0 

800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3800,0 

2101220 

0210 

Ліквідація наслідків військової діяльності 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1300,0 

1300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1300,0 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

22910,5 

22910,5 

21762,5 

0,0 

0,0 

108544,2 

106961,1 

63000,0 

0,0 

1583,1 

131454,7 

2101240 

0210 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 

18313,1 

18313,1 

281,3 

0,0 

0,0 

600,0 

600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18913,1 

2101250 

0240 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 

11606,1 

11606,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11606,1 

2101270 

0210 

Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

2103000 

  

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 

3126,1 

629,9 

422,7 

9,8 

2496,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3126,1 

2103010 

1070 

Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 

3126,1 

629,9 

422,7 

9,8 

2496,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3126,1 

2200000 

  

Міністерство освіти і науки України 

2592912,4 

2388435,2 

1128477,6 

222132,8 

189477,2 

1568255,2 

1183236,4 

556360,0 

98435,1 

385018,8 

4161167,6 

2201000 

  

Апарат Міністерства освіти і науки України 

2489327,1 

2284989,9 

1075788,9 

214144,6 

189337,2 

1522436,8 

1150595,8 

544876,1 

96218,5 

371841,0 

4011763,9 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

4046,2 

4046,2 

2671,6 

101,0 

0,0 

60,0 

60,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4106,2 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

45940,6 

45940,6 

32781,1 

165,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45940,6 

2201030 

0140 

Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 

9293,1 

9293,1 

145,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9293,1 

2201040 

0980 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 

13639,0 

13639,0 

9755,5 

52,7 

0,0 

34641,6 

30461,2 

12500,0 

980,0 

4180,4 

48280,6 

2201050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

8945,6 

8945,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8945,6 

2201060 

0150 

Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 

5663,1 

56631 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0