Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 12.12.2002 № 1854
редакция действует с 12.03.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2002 р. N 1854

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 березня 2003 року N 303

У зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 457 "Про порядок укладання шлюбного контракту".

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Сімейним кодексом України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 303)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзацах другому і третьому пункту 6 Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 419 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 249), цифри "15" замінити цифрами "14".

2. У тексті Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. N 308 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 179), цифри "15" замінити цифрами "14".

3. Абзац п'ятий пункту 6 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373), після слів "батьківської опіки", "опікуна" і "опікун" доповнити відповідно словами "(піклування)", "(піклувальника)", "(піклувальник)".

4. У пункті "а" розділу "Інформаційне середовище та функціональні можливості ЄДАПС" Концепції створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 40 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 35), позицію:

"про систему органів реєстрації актів громадянського стану" замінити позицією такого змісту:

"про систему державних органів реєстрації актів цивільного стану".

5. В абзаці шостому пункту 13 Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 794 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 809), слова "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "державних органів реєстрації актів цивільного стану".

6. В абзаці третьому пункту 20 Програми запобігання торгівлі жінками та дітьми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 р. N 1768 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1947), слово "громадянського" замінити словом "цивільного".

7. Підпункт 12 пункту 4 Типового положення про службу у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2136 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2307), після слова "опікунів" доповнити словами "чи піклувальників".

8. Абзац перший пункту 12 Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 766 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 787), після слова "піклувальники" доповнити словом "(опікуни)".

9. Підпункт 21 пункту 4 Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1326 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1489), після слова "опікунів" доповнити словом "(піклувальників)".

10. У позиції "Мін'юст" додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178, N 37, ст. 1697, N 49, ст. 2186):

в абзаці першому графи "Вид витрат" слова "відділами реєстрації актів громадянського стану" і "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити відповідно словами "відділами реєстрації актів цивільного стану" і "державних органів реєстрації актів цивільного стану";

в абзаці першому графи "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" слова "органи реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "державні органи реєстрації актів цивільного стану".

11. У пункті 5 переліку документів, які є підставою для звільнення активів платника податків з-під податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого чи нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1608 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2195), слово "громадянського" замінити словом "цивільного".

12. У першому реченні абзацу четвертого пункту 23 та пункті 50 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656), слова "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "державних органів реєстрації актів цивільного стану".

13. В абзаці третьому пункту 3 Порядку списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1056 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1464), слова "органу реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "державного органу реєстрації актів цивільного стану".

____________

Опрос