Идет загрузка документа (1630 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2003 год

ВР Украины
Закон от 26.12.2002 № 380-IV
действует с 10.01.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2003 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 50.020.875,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 39.511.422 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 10.509.453,9 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 52.055.801,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 40.421.422 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.634.379,1 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 2.034.925,2 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 910.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.124.925,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

15) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

23) рентна плата за транспортування нафти;

24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

25) виконавчий збір, стягнутий державною виконавчою службою;

26) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

30) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу (крім Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") та нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1.000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2003 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 700.000 тис. гривень.

Стаття 6. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2003 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2004 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

Стаття 8. Установити, що з 1 січня 2003 року:

операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податку на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Стаття 9. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати фактичного використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця), подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.

Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

6) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

7) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету;

8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

9) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

15) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

22) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України, нарахування яких визначено Законом України "Про електроенергетику";

23) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

24) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 11. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 14.931.091 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.588.474,8 тис. доларів США.

Стаття 12. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 13. Установити, що у 2003 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України, не здійснюється.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.

Міністерству фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити організаційно-правові засади проведення таких операцій та напрямів використання їх результатів.

Стаття 15. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 16. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2003 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Прострочена заборгованість (основний борг та несплачені нараховані відсотки) позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до 7 років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

Стаття 17. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою.

При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2003 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.

Стаття 19. Врахувати проведені грошові розрахунки та зарахувати вартість поставленої до державного резерву, державних ресурсів у 1993 - 2002 роках сільськогосподарської продукції за цінами та на умовах, встановлених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, в погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, у тому числі для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 94,64 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3, 4 і 5 статті 21 цього Закону.

Стаття 21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті;

3) 2,36 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті, але не більше 50.000 тис. гривень. Надходження понад 50.000 тис. гривень зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

4) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

5) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

6) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.

Стаття 22. Визнати в 2003 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Стаття 23. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України.

Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 20, пунктів 2 - 5 статті 21 цього Закону, у сумі не менш як 2.152.786,4 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 25. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 26. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Стаття 27. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 28. Установити, що у 2003 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 90 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 90 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 50 гривень.

Стаття 29. Запровадити на 2003 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2003 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.

Стаття 31. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2003 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників (військовослужбовців) бюджетної установи (військового формування), які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи (військового формування).

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.

Стаття 33. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат за програмами, пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм та адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 34. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі й проектів інформатизації органів державної влади, здійснюються головними розпорядниками коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про Національну програму інформатизації".

Стаття 35. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Стаття 36. Установити, що у 2003 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 10, 21 та 35 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону);

2) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 2, 3, 5 статті 10 цього Закону);

3) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 10 цього Закону);

4) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 10 цього Закону);

5) державні капітальні вкладення та субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону);

6) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 10 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 10 цього Закону);

8) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 10 цього Закону);

9) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 10 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

10) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 10 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

11) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 10 цього Закону);

12) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 10 цього Закону);

13) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 10 цього Закону);

14) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктами 17, 18 статті 10 цього Закону);

15) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 10 цього Закону);

16) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 10 цього Закону);

17) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 10 цього Закону);

18) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);

19) будівництво енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 23 статті 10 цього Закону);

20) реалізацію проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" (за рахунок 10 відсотків джерел, визначених пунктами 22 і 23 статті 10 цього Закону);

21) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 10 цього Закону);

22) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 21 цього Закону);

23) надання кредиту Національній акціонерній енергетичній компанії "Енергоатом" для добудови атомних електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 21 цього Закону);

24) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 21 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 21 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 5 статті 21 цього Закону);

25) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 21 цього Закону);

26) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 21 цього Закону);

27) здійснення заходів з реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у сумі 50.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 21 цього Закону);

28) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 21 цього Закону);

29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 35 цього Закону);

30) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 10 та пунктом 2 статті 35 цього Закону);

31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 35 цього Закону);

32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу та часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 35 цього Закону);

33) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 35 цього Закону);

34) заходи з підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 35 цього Закону).

Стаття 37. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2003 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів" у сумі 7.000 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" - у сумі 3.440 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" у сумі 1.000 тис. гривень.

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 38. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2003 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;

3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

5) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян, крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України.

Стаття 39. Надати право у 2003 році Верховній Раді Автономної Республіки Крим у вигляді експерименту запроваджувати за погодженням з Кабінетом Міністрів України місцеві податки і збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону.

Стаття 40. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4 та N 5 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету - у сумі 5.423.076,6 тис. гривень;

2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 137.993,8 тис. гривень. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - 75 відсотків;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі 2.398.912 тис. гривень;

4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 1.624.617,8 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.170.515,5 тис. гривень;

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 352.624,4 тис. гривень;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 501.166,7 тис. гривень, у тому числі пільг на послуги зв'язку - у сумі 89.707,8 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 141.854,1 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 15.000 тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення, - у сумі 128.827 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів - у сумі 225.000 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим, - у сумі 15.000 тис. гривень;

13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси - у сумі 3.000 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації - у сумі 32.000 тис. гривень;

16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 10.000 тис. гривень;

17) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській області - у сумі 5.000 тис. гривень;

18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 5.600 тис. гривень;

19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Глухова - у сумі 2.000 тис. гривень;

20) субвенцію з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збаража - у сумі 2.000 тис. гривень;

21) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" - у сумі 2.000 тис. гривень;

22) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток Державного історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" - у сумі 1.000 тис. гривень;

23) субвенцію з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області на програму збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" - у сумі 2.000 тис. гривень.

Встановити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховується у повному обсязі до 1 грудня 2003 року.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенцій, визначених пунктами 7 та 10 цієї статті.

Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Стаття 41. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 42. Установити, що у 2003 році визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань) здійснюється у порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними державними адміністраціями.

Стаття 43. Установити, що у 2003 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 44. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 4 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2003 рік.

Стаття 45. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;

до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.

Стаття 46. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2003 рік.

Стаття 47. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2003 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 48. Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" у сумі 90 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити, що у 2003 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи із рівня 80 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2003 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 49. Установити, що планові обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2003 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 51. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України з підприємствами-кредиторами, що належать до сфери його управління, та іншими підприємствами, що виробляють військову продукцію, шляхом передачі надлишкового військового майна, а також операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (непередбачені для подальшого продажу).

Кабінету Міністрів України затвердити порядок використання вексельних розрахунків по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів у випадку, передбаченому цією статтею.

Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону України "Про підприємства в Україні" державні некорпоратизовані, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році до спеціального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечити надходження до спеціального фонду Державного бюджету України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень. Ці надходження спрямовуються на державні капітальні вкладення у сумі 175.000 тис. гривень та субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 225.000 тис. гривень.

Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі пропозицій народних депутатів України до 1 лютого 2003 року, в межах обсягів згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України, поданих до проекту бюджету. З них:

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;

на реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;

на будівництво адміністративного будинку Верховної Ради України - в сумі 60.000 тис. гривень;

на придбання обладнання для діагностичного центру в місті Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень.

Стаття 53. Продовжити до 1 січня 2004 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV. Збір з купівлі-продажу валюти протягом 2003 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.

Стаття 54. Заборонити в 2003 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

Стаття 55. Установити, що в 2003 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92), збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2003 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств з визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Установити, що в 2003 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 3 (в частині щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України), 51, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.

Стаття 56. Кабінету Міністрів України визначити на 2003 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2003 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2003 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам комплектуючих виробів, сировини та інших матеріальних ресурсів з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.

Стаття 57. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 58. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 59. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників (військовослужбовців) бюджетних установ (військових формувань), здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ (військових формувань). До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), надання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку; безоплатний проїзд і перевезення багажу.

Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі працівники (військовослужбовці) бюджетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), за безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Стаття 60. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі, непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою та піклуванням громадян, що мають право на пільги.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.

Стаття 61. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільно конвертованій валюті, якщо це передбачено умовами продажу.

Стаття 62. Установити, що при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, передбачається виділення 20.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 63. Зупинити на 2003 рік дію:

1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;

3) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9 - 10, ст. 68; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19);

7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172);

9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259);

17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134);

18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142);

19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

20) статті 17 та пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині формування дорожніх фондів;

22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12 - 13, ст. 92) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;

25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

30) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211);

32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 та 4) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);

35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315);

36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30 - 31, ст. 193);

37) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92);

38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44);

39) підпункту "р" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1996 р., N 9, ст. 41);

40) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи";

41) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266).

Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2003 рік.

Стаття 64. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 65. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Кабінету Міністрів України протягом 2003 року здійснити організаційні заходи щодо консолідації коштів Пенсійного фонду України на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства України.

З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів (організаційно-управлінські, інформатизація, капітальні вкладення тощо) в їх доходах у таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1,83 відсотка від передбачених доходів;

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4,2 відсотка від передбачених доходів;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 14,9 відсотка від передбачених доходів;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,9 відсотка від передбачених доходів.

Стаття 66. Установити, що кошти у розмірі 205.040 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку, а також заборгованості і поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним установам. Порядок погашення зазначеної заборгованості та поточних платежів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 67. Установити такий розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету, що визначені на розвиток і утримання автомобільних доріг загального користування (пункт 2 статті 36 цього Закону):

65 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування магістрального значення;

35 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Стаття 68. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, згідно з додатком N 6 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 69. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 73.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Стаття 70. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року розробити порядок, за яким, починаючи з 2004 року, прибутковий податок з громадян, які працюють у підрозділах, філіях, на дільницях, що розташовані і функціонують на території сіл, селищ, міст, районів, справляється і зараховується до доходів відповідних місцевих бюджетів незалежно від місцезнаходження юридичної особи (підприємства, установи, організації) відповідно до нормативів, визначених Бюджетним кодексом України.

Стаття 71. Міністерству аграрної політики України спрямувати 10.000 тис. гривень на розвиток матеріально-технічної бази Інституту винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук за рахунок коштів, що надійдуть до спеціального фонду державного бюджету від справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, розпорядником яких є це міністерство.

Стаття 72. Установити, що видатки на здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 73. Додатки N 1 - 6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 74. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2003 року.

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
26 грудня 2002 року
N 380-IV
 

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

100000 

Податкові надходження 

33319319,0 

31158578,7 

2160740,3 

110000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

11637740,0 

11637740,0 

  

110200 

Податок на прибуток підприємств 

11637740,0 

11637740,0 

  

130000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

736445,0 

436445,0 

300000,0 

130100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

50000,0 

50000,0 

  

130101 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

50000,0 

50000,0 

  

130200 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

320300,0 

320300,0 

  

130300 

Платежі за користування надрами 

64900,0 

64900,0 

  

130301 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

64900,0 

64900,0 

  

130400 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

300000,0 

  

300000,0 

130700 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1245,0 

1245,0 

  

140000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

18179904,0 

16567475,7 

1612428,3 

140100 

Податок на додану вартість 

13652000,0 

13652000,0 

  

140200 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

3892804,0 

2644790,8 

1248013,2 

140300 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

552900,0 

188484,9 

364415,1 

140600 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

82200,0 

82200,0 

  

140602 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

30000,0 

30000,0 

  

140605 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

5000,0 

5000,0 

  

140606 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

600,0 

600,0 

  

140607 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

7000,0 

7000,0 

  

140608 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 

100,0 

100,0 

  

140610 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

8000,0 

8000,0 

  

140612 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

4000,0 

4000,0 

  

140614 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

20000,0 

20000,0 

  

140615 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

7500,0 

7500,0 

  

150000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

2609930,0 

2491618,0 

118312,0 

150100 

Ввізне мито 

2397400,0 

2298000,0 

99400,0 

150101 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

2105400,0 

2105400,0 

  

150102 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

150000,0 

150000,0 

  

150105 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

142000,0 

42600,0 

99400,0 

150200 

Вивізне мито 

20680,0 

20680,0 

  

150201 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

20680,0 

20680,0 

  

150300 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

191850,0 

172938,0 

18912,0 

160000 

Інші податки 

155300,0 

25300,0 

130000,0 

160200 

Надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон 

10300,0 

10300,0 

  

160300 

Податки, не віднесені до інших категорій 

15000,0 

15000,0 

  

160600 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

130000,0 

  

130000,0 

200000 

Неподаткові надходження 

13556032,0 

5827931,3 

7728100,7 

210000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

5144990,0 

4209320,0 

935670,0 

210100 

Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету 

400000,0 

  

400000,0 

210200 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

700000,0 

700000,0 

  

210300 

Надходження від грошово-речових лотерей 

75000,0 

75000,0 

  

210500 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

310000,0 

310000,0 

  

210501 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

310000,0 

310000,0 

  

210600 

Рентна плата 

3079320,0 

3079320,0 

  

210601 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

142170,0 

142170,0 

  

210602 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 

497000,0 

497000,0 

  

210605 

Рентна плата за транзит природного газу через територію України 

2243250,0 

2243250,0 

  

210606 

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

178400,0 

178400,0 

  

210607 

Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

18500,0 

18500,0 

  

210800 

Інші надходження 

580670,0 

45000,0 

535670,0 

220000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

875151,3 

875151,3 

  

220600 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

2600,0 

2600,0 

  

220700 

Виконавчий збір 

96000,0 

96000,0 

  

220800 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 

265551,3 

265551,3 

  

220900 

Державне мито 

66000,0 

66000,0 

  

221000 

Митні збори 

400000,0 

400000,0 

  

221100 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

45000,0 

45000,0 

  

230000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

283800,0 

283800,0 

  

230100 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 

1000,0 

1000,0 

  

230200 

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України 

200,0 

200,0 

  

230300 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

281000,0 

281000,0 

  

230400 

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 

1600,0 

1600,0 

  

240000 

Інші неподаткові надходження 

2570522,2 

459660,0 

2110862,2 

240100 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 

30000,0 

30000,0 

  

240300 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

10000,0 

10000,0 

  

240400 

Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 

6500,0 

  

6500,0 

240500 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань 

667031,6 

196350,0 

470681,6 

240600 

Інші надходження 

146650,0 

113310,0 

33340,0 

240602 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

6050,0 

6050,0 

  

240603 

Інші надходження 

78000,0 

78000,0 

  

240605 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

2000,0 

2000,0 

  

240614 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

22000,0 

22000,0 

  

240615 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

15000,0 

3000,0 

12000,0 

240617 

Портовий (адміністративний) збір 

22600,0 

2260,0 

20340,0 

240618 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

1000,0 

  

1000,0 

240800 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 

80000,0 

80000,0 

  

240810 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

80000,0 

80000,0 

  

241100 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

30340,6 

30000,0 

340,6 

241102 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

30000,0 

30000,0 

  

241104 

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

340,6 

  

340,6 

241400 

Додаткові збори на виплату пенсій 

1600000,0 

  

1600000,0 

241401 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу валюти 

979700,0 

  

979700,0 

241402 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

5400,0 

  

5400,0 

241403 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

202000,0 

  

202000,0 

241404 

Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 

173800,0 

  

173800,0 

241405 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

60800,0 

  

60800,0 

241406 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

178300,0 

  

178300,0 

250000 

Власні надходження бюджетних установ 

4681568,5 

  

4681568,5 

250100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

4625963,5 

  

4625963,5 

250200 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

55605,0 

  

55605,0 

300000 

Доходи від операцій з капіталом 

411050,0 

126000,0 

285050,0 

310000 

Надходження від продажу основного капіталу 

56000,0 

56000,0 

  

310100 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

50000,0 

50000,0 

  

310200 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

6000,0 

6000,0 

  

320000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

335050,0 

50000,0 

285050,0 

320100 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

285050,0 

  

285050,0 

320200 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

50000,0 

50000,0 

  

330000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

20000,0 

20000,0 

  

400000 

Офіційні трансферти 

145562,9 

  

145562,9 

420000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

145562,9 

  

145562,9 

420100 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

145562,9 

  

145562,9 

500000 

Цільові фонди 

190000,0 

  

190000,0 

500700 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

120000,0 

  

120000,0 

500800 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

70000,0 

  

70000,0 

  

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

47621963,9 

37112510,0 

10509453,9 

400000 

Офіційні трансферти 

2398912,0 

2398912,0 

  

410101 

Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів 

2398912,0 

2398912,0 

  

  

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

50020875,9 

39511422,0 

10509453,9 

 

Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік

(тис. грн.) 

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

  

Загальне фінансування 

2034925,2 

910000,0 

1124925,2 

400000 

Внутрішнє фінансування 

1450834,6 

1220610,7 

230223,9 

401000 

Довгострокові зобов'язання 

-1124093,0 

-1124093,0 

  

401200 

погашення 

-1124093,0 

-1124093,0 

  

402000 

Середньострокові зобов'язання 

422455,3 

341250,0 

81205,3 

402100 

випуск 

486359,3 

405154,0 

81205,3 

402200 

погашення 

-63904,0 

-63904,0 

  

403000 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

-314,1 

-314,1 

  

403100 

випуск 

1297840,0 

1297840,0 

  

403200 

погашення 

-1298154,1 

-1298154,1 

  

406000 

Надходження від приватизації державного майна 

2152786,4 

2003767,8 

149018,6 

406100 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

2117286,4 

2003767,8 

113518,6 

406300 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

500,0 

  

500,0 

406500 

Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

35000,0 

  

35000,0 

500000 

Зовнішнє фінансування 

584090,6 

-310610,7 

894701,3 

501000 

Довгострокові зобов'язання 

1110170,6 

215469,3 

894701,3 

501100 

випуск 

6698371,4 

5268000,1 

1430371,3 

501200 

погашення 

-5588200,8 

-5052530,8 

-535670,0 

505000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

-526080,0 

-526080,0 

  

505200 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

-526080,0 

-526080,0 

  

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2003 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків державного бюджету 

Код функціо-
нальної класифі-
кації видатків 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

183075,8 

133125,7 

54747,0 

2170,8 

49950,1 

36774,6 

28350,5 

7585,0 

4528,2 

8424,1 

219850,4 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України 

183075,8 

133125,7 

54747,0 

2170,8 

49950,1 

36774,6 

28350,5 

7585,0 

4528,2 

8424,1 

219850,4 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

106659,1 

64788,4 

33381,1 

  

41870,7 

  

  

  

  

  

106659,1 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

23924,2 

22018,2 

14700,8 

  

1906,0 

  

  

  

  

  

23924,2 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

6000,0 

6000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6000,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

20589,6 

19792,2 

6051,5 

2170,8 

797,4 

2745,0 

1525,0 

706,5 

  

1220,0 

23334,6 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

4935,9 

4260,9 

  

  

675,0 

  

  

  

  

  

4935,9 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

4800,0 

4800,0 

  

  

  

34029,6 

26825,5 

6878,5 

4528,2 

7204,1 

38829,6 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

8936,0 

4985,0 

613,6 

  

3951,0 

  

  

  

  

  

8936,0 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче" 

5481,0 

5481,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5481,0 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

750,0 

  

  

  

750,0 

  

  

  

  

  

750,0 

0300000 

  

Державне управління справами 

214201,4 

171318,6 

53981,7 

10630,9 

42882,8 

105065,5 

87432,2 

18942,9 

13724,1 

17633,3 

319266,9 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

191540,7 

150182,9 

48476,2 

10392,5 

41357,8 

103085,0 

85540,4 

18607,7 

13687,3 

17544,6 

294625,7 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 

31071,9 

23243,5 

11619,8 

31,6 

7828,4 

  

  

  

  

  

31071,9 

0301020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України 

5402,1 

5402,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

5402,1 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України 

25277,7 

20111,6 

6158,5 

3009,5 

5166,1 

16832,6 

16551,4 

4604,0 

3819,8 

281,2 

42110,3 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон 

3158,6 

3158,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

3158,6 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

19800,7 

19533,2 

3192,3 

2489,3 

267,5 

66643,1 

52866,4 

10323,7 

8634,9 

13776,7 

86443,8 

0301070 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

978,0 

978,0 

641,1 

  

  

  

  

  

  

  

978,0 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

6289,5 

5889,5 

3256,2 

59,5 

400,0 

  

  

  

  

  

6289,5 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

371,3 

371,3 

239,1 

  

  

  

  

  

  

  

371,3 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 

14781,5 

14781,5 

314,9 

88,2 

  

433,7 

433,7 

  

6,0 

  

15215,2 

0301120 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 

2592,2 

2592,2 

1230,2 

410,5 

  

1876,1 

1296,1 

425,0 

54,0 

580,0 

4468,3 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України 

12603,1 

12603,1 

6006,1 

801,1 

  

12775,5 

10593,8 

2905,3 

916,1 

2181,7 

25378,6 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

1314,8 

1314,8 

936,0 

12,8 

  

550,0 

520,0 

220,0 

24,0 

30,0 

1864,8 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

2000,0 

100,0 

  

  

1900,0 

  

  

  

  

  

2000,0 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

22600,0 

19634,0 

7913,4 

2363,0 

2966,0 

1947,0 

1947,0 

75,7 

182,5 

  

24547,0 

0301180 

0724 

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади 

4300,0 

3940,0 

1907,9 

178,5 

360,0 

350,0 

320,0 

  

  

30,0 

4650,0 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

12450,0 

11630,0 

4678,5 

909,0 

820,0 

1042,0 

702,0 

  

50,0 

340,0 

13492,0 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

680,0 

680,0 

369,5 

39,5 

  

280,0 

255,0 

54,0 

  

25,0 

960,0 

0301220 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

1851,9 

202,1 

  

  

1649,8 

355,0 

55,0 

  

  

300,0 

2206,9 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

17,4 

17,4 

12,7 

  

  

  

  

  

  

  

17,4 

0301250 

0731 

Закупівля діагностичного та лікувального обладнання для клінічної лікарні "Феофанія" 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

0302000 

  

Рада національної безпеки і оборони України 

8209,1 

7753,1 

3887,8 

195,4 

456,0 

1980,5 

1891,8 

335,2 

36,8 

88,7 

10189,6 

0302010 

0350 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

3641,6 

3338,9 

1577,5 

  

302,7 

  

  

  

  

  

3641,6 

0302020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 

942,4 

833,6 

518,6 

  

108,8 

214,0 

204,0 

33,2 

  

10,0 

1156,4 

0302030 

0370 

Прикладні розробки у сфері національної безпеки 

3625,1 

3580,6 

1791,7 

195,4 

44,5 

1766,5 

1687,8 

302,0 

36,8 

78,7 

5391,6 

0303000 

  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

656,9 

561,9 

219,8 

  

95,0 

  

  

  

  

  

656,9 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

656,9 

561,9 

219,8 

  

95,0 

  

  

  

  

  

656,9 

0304000 

  

Національна служба посередництва і примирення України 

2533,0 

2459,0 

1187,3 

33,2 

74,0 

  

  

  

  

  

2533,0 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

2384,3 

2310,3 

1187,3 

33,2 

74,0 

  

  

  

  

  

2384,3 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

55,7 

55,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

55,7 

0304030 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 

93,0 

93,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

93,0 

0306000 

  

Національний комплекс "Експоцентр України" 

1837,5 

937,5 

  

  

900,0 

  

  

  

  

  

1837,5 

0306020 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

778,5 

778,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

778,5 

0306030 

0829 

Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім" 

900,0 

  

  

  

900,0 

  

  

  

  

  

900,0 

0306040 

0829 

Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 

159,0 

159,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

159,0 

0307000 

  

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 

424,2 

424,2 

210,6 

9,8 

  

  

  

  

  

  

424,2 

0307010 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

424,2 

424,2 

210,6 

9,8 

  

  

  

  

  

  

424,2 

0309000 

  

Державне авіапідприємство "Україна" 

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9000,0 

0309010 

0133 

Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9000,0 

0410000 

  

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

80233,5 

49861,9 

15577,8 

1574,2 

30371,6 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

85859,0 

0411000 

  

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

80233,5 

49861,9 

15577,8 

1574,2 

30371,6 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

85859,0 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

29704,6 

24300,6 

11155,6 

  

5404,0 

  

  

  

  

  

29704,6 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

27960,0 

11978,1 

4422,2 

1574,2 

15981,9 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

33585,5 

0411040 

0111 

Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду 

8985,7 

  

  

  

8985,7 

  

  

  

  

  

8985,7 

0411050 

0113 

Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України 

8612,0 

8612,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8612,0 

0411060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

12,0 

12,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12,0 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 

2959,2 

2959,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

2959,2 

0500000 

  

Державна судова адміністрація України 

344758,9 

292283,9 

163947,0 

14358,2 

52475,0 

5,0 

5,0 

  

  

  

344763,9 

0501000 

  

Апарат Державної судової адміністрації України 

344758,9 

292283,9 

163947,0 

14358,2 

52475,0 

5,0 

5,0 

  

  

  

344763,9 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

5004,3 

4440,3 

2204,3 

264,4 

564,0 

  

  

  

  

  

5004,3 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

49291,2 

39527,8 

17005,4 

1756,6 

9763,4 

  

  

  

  

  

49291,2 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

61787,3 

56294,2 

34705,4 

1546,7 

5493,1 

5,0 

5,0 

  

  

  

61792,3 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

182449,7 

154525,4 

91827,7 

8629,9 

27924,3 

  

  

  

  

  

182449,7 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

6199,4 

5959,4 

3797,9 

161,0 

240,0 

  

  

  

  

  

6199,4 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

28335,5 

23325,2 

10162,1 

1269,7 

5010,3 

  

  

  

  

  

28335,5 

0501090 

0370 

Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 

91,5 

91,5 

22,0 

  

  

  

  

  

  

  

91,5 

0501110 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів 

90,1 

90,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

90,1 

0501120 

0950 

Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

803,1 

602,1 

330,0 

15,1 

201,0 

  

  

  

  

  

803,1 

0501130 

0370 

Фінансова підтримка технічного забезпечення у сфері удосконалення законодавства 

400,0 

  

  

  

400,0 

  

  

  

  

  

400,0 

0501140 

0330 

Здійснення правосуддя Касаційним судом України 

10306,8 

7427,9 

3892,2 

714,8 

2878,9 

  

  

  

  

  

10306,8 

0600000 

  

Верховний Суд України 

24528,7 

22523,9 

9096,5 

228,0 

2004,8 

  

  

  

  

  

24528,7 

0601000 

  

Апарат Верховного Суду України 

24528,7 

22523,9 

9096,5 

228,0 

2004,8 

  

  

  

  

  

24528,7 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

24469,1 

22464,3 

9096,5 

228,0 

2004,8 

  

  

  

  

  

24469,1 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 

59,6 

59,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

59,6 

0700000 

  

Вищий господарський суд України 

12503,2 

10931,4 

5319,2 

262,0 

1571,8 

  

  

  

  

  

12503,2 

0701000 

  

Вищий господарський суд України 

12503,2 

10931,4 

5319,2 

262,0 

1571,8 

  

  

  

  

  

12503,2 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

12503,2 

10931,4 

5319,2 

262,0 

1571,8 

  

  

  

  

  

12503,2 

0750000 

  

Вищий адміністративний суд України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

  

  

  

  

  

5989,3 

0751000 

  

Апарат Вищого адміністративного суду України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

  

  

  

  

  

5989,3 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

  

  

  

  

  

5989,3 

0800000 

  

Конституційний Суд України 

14424,8 

12615,4 

4834,8 

306,6 

1809,4 

  

  

  

  

  

14424,8 

0801000 

  

Конституційний Суд України 

14424,8 

12615,4 

4834,8 

306,6 

1809,4 

  

  

  

  

  

14424,8 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

14424,8 

12615,4 

4834,8 

306,6 

1809,4 

  

  

  

  

  

14424,8 

0900000 

  

Генеральна прокуратура України 

206799,0 

195114,9 

126181,2 

7913,4 

11684,1 

21556,6 

6752,6 

15,0 

35,0 

14804,0 

228355,6 

0901000 

  

Генеральна прокуратура України 

206799,0 

195114,9 

126181,2 

7913,4 

11684,1 

21556,6 

6752,6 

15,0 

35,0 

14804,0 

228355,6 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

196023,6 

190023,6 

123535,2 

7567,4 

6000,0 

21506,6 

6732,6 

15,0 

35,0 

14774,0 

217530,2 

0901020 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 

10775,4 

5091,3 

2646,0 

346,0 

5684,1 

50,0 

20,0 

  

  

30,0 

10825,4 

1000000 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

2071358,6 

1973941,6 

1581394,7 

101209,4 

97417,0 

788756,5 

720147,1 

249723,0 

13209,3 

68609,4 

2860115,1 

1001000 

  

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

1458128,5 

1370797,5 

1177438,3 

60749,0 

87331,0 

610589,0 

560370,0 

178205,2 

11777,2 

50219,0 

2068717,5 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

16738,6 

16738,6 

14686,8 

  

  

410,0 

410,0 

  

  

  

17148,6 

1001020 

0310 

Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

1001030 

0310 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 

15000,0 

  

  

  

15000,0 

  

  

  

  

  

15000,0 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

1151489,7 

1151489,7 

1028007,7 

45076,0 

  

434238,0 

402572,5 

157332,2 

6408,6 

31665,5 

1585727,7 

1001060 

0310 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 

  

  

  

  

  

78797,8 

75831,6 

  

  

2966,2 

78797,8 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

12362,3 

12362,3 

11000,0 

  

  

7018,7 

5260,7 

2076,7 

25,0 

1758,0 

19381,0 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

84456,0 

84435,0 

66518,9 

8500,0 

21,0 

62788,9 

50410,9 

14679,9 

3345,1 

12378,0 

147244,9 

1001100 

0721 

Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

5515,0 

5515,0 

3462,0 

345,0 

  

3565,0 

3429,5 

500,7 

96,4 

135,5 

9080,0 

1001110 

0731 

Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

61787,0 

61787,0 

34983,0 

6000,0 

  

20977,1 

19844,3 

3362,0 

1813,4 

1132,8 

82764,1 

1001130 

0910 

Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

7020,9 

7020,9 

3451,9 

568,0 

  

1096,1 

1031,4 

5,1 

14,4 

64,7 

8117,0 

1001140 

0960 

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

1794,0 

1794,0 

475,0 

260,0 

  

1150,9 

1104,8 

80,2 

69,3 

46,1 

2944,9 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 

1605,0 

1605,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1605,0 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

15050,0 

15050,0 

14853,0 

  

  

546,5 

474,3 

168,4 

5,0 

72,2 

15596,5 

1001190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

72310,0 

  

  

  

72310,0 

  

  

  

  

  

72310,0 

1003000 

  

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

304785,0 

294879,0 

182771,6 

18767,2 

9906,0 

44000,0 

41248,0 

12420,2 

235,0 

2752,0 

348785,0 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

7427,1 

7427,1 

5111,1 

  

  

90,6 

87,0 

19,0 

  

3,6 

7517,7 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

235030,4 

235030,4 

141394,1 

16203,1 

  

24532,1 

22309,9 

885,3 

134,4 

2222,2 

259562,5 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

29149,5 

29149,5 

23113,5 

1141,7 

  

17900,5 

17759,5 

11438,3 

70,9 

141,0 

47050,0 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

19381,7 

19381,7 

11369,0 

832,4 

  

1008,6 

675,8 

64,2 

1,5 

332,8 

20390,3 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

3890,3 

3890,3 

1783,9 

590,0 

  

468,2 

415,8 

13,4 

28,2 

52,4 

4358,5 

1003090 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 

9906,0 

  

  

  

9906,0 

  

  

  

  

  

9906,0 

1004000 

  

Державний департамент пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України 

304945,1 

304765,1 

221184,8 

21693,2 

180,0 

134167,5 

118529,1 

59097,6 

1197,1 

15638,4 

439112,6 

1004010 

0320 

Керівництво та управління державною пожежною охороною 

5419,3 

5389,3 

1951,6 

3,8 

30,0 

380,0 

350,0 

87,0 

0,9 

30,0 

5799,3 

1004020 

0320 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

252336,7 

252336,7 

207126,9 

19948,4 

  

128288,6 

114530,2 

57743,1 

1165,7 

13758,4 

380625,3 

1004030 

0320 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони 

27345,0 

27245,0 

  

  

100,0 

  

  

  

  

  

27345,0 

1004040 

0942 

Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освіти III та IV рівнів акредитації 

16925,4 

16925,4 

9917,3 

1562,0 

  

4848,9 

3198,9 

1143,0 

20,0 

1650,0 

21774,3 

1004050 

0370 

Дослідження в галузі пожежної безпеки 

2918,7 

2868,7 

2189,0 

179,0 

50,0 

650,0 

450,0 

124,5 

10,5 

200,0 

3568,7 

1005000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

3500,0 

3500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3500,0 

1005020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

3500,0 

3500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3500,0 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

3102226,5 

1769622,7 

20900,4 

5421,8 

1332603,8 

255501,5 

13366,0 

5044,5 

228,5 

1015,4 

3357728,0 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

332271,6 

261563,6 

20900,4 

5421,8 

70708,0 

14381,4 

13366,0 

5044,5 

228,5 

1015,4 

346653,0 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

7891,3 

7891,3 

4717,4 

243,0 

  

432,9 

332,9 

  

100,0 

100,0 

8324,2 

1101030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 

350,0 

350,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

350,0 

1101040 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 

733,0 

733,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

733,0 

1101050 

0732 

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст - супутників 

26729,5 

26729,5 

13903,8 

3186,0 

  

3393,9 

3048,2 

845,6 

24,9 

345,7 

30123,4 

1101060 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 

1956,3 

1956,3 

1036,3 

120,6 

  

604,2 

577,3 

208,5 

2,7 

26,9 

2560,5 

1101070 

0513 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 

247956,5 

207956,5 

  

  

40000,0 

  

  

  

  

  

247956,5 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості 

4418,0 

4418,0 

1242,9 

1872,2 

  

9950,4 

9407,6 

3990,4 

100,9 

542,8 

14368,4 

1101100 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

33428,0 

5420,0 

  

  

28008,0 

  

  

  

  

  

33428,0 

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 

7909,0 

5909,0 

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

7909,0 

1101160 

0432 

Реалізація проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани УМГ "Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз" 

700,0 

  

  

  

700,0 

  

  

  

  

  

700,0 

1102000 

  

Державний департамент вугільної промисловості 

2769954,9 

1508059,1 

  

  

1261895,8 

  

  

  

  

  

2769954,9 

1102020 

0483 

Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 

4204,1 

4204,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

4204,1 

1102030 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості 

1615,0 

1615,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1615,0 

1102040 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 

240,0 

240,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

240,0 

1102060 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

657000,0 

557000,0 

  

  

100000,0 

  

  

  

  

  

657000,0 

1102080 

0320 

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

75000,0 

75000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

75000,0 

1102090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 

830000,0 

830000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

830000,0 

1102100 

0431 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

1100895,8 

  

  

  

1100895,8 

  

  

  

  

  

1100895,8 

1102120 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 

80000,0 

40000,0 

  

  

40000,0 

  

  

  

  

  

80000,0 

1102130 

0431 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 

21000,0 

  

  

  

21000,0 

  

  

  

  

  

21000,0 

1106000 

  

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

  

  

  

  

  

241120,1 

  

  

  

  

241120,1 

1106600 

0433 

Добудова атомних електростанцій на території України 

  

  

  

  

  

241120,1 

  

  

  

  

241120,1 

1200000 

  

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

61119,1 

60392,5 

20521,0 

747,0 

726,6 

24830,0 

19173,8 

1422,3 

483,6 

5656,2 

85949,1 

1201000 

  

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

34598,8 

33880,2 

11056,2 

545,6 

718,6 

18430,0 

15879,8 

1224,3 

332,5 

2550,2 

53028,8 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

18264,4 

18264,4 

9603,4 

296,9 

  

  

  

  

  

  

18264,4 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

856,5 

856,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

856,5 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 

3314,6 

3314,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

3314,6 

1201050 

0481 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 

3976,7 

3931,7 

195,4 

30,0 

45,0 

80,0 

76,8 

45,0 

  

3,2 

4056,7 

1201060 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 

1071,4 

1071,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1071,4 

1201070 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

2375,8 

2375,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

2375,8 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

250,0 

250,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

250,0 

1201090 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі 

1330,0 

1330,0 

526,0 

200,0 

  

4600,0 

3505,0 

1150,0 

332,5 

1095,0 

5930,0 

1201100 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному економічному інституті та Вищих курсах іноземних мов 

241,9 

241,9 

104,5 

  

  

50,0 

48,0 

29,3 

  

2,0 

291,9 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

951,6 

951,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

951,6 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 

52,9 

52,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

52,9 

1201130 

0411 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 

991,0 

976,0 

626,9 

18,7 

15,0 

  

  

  

  

  

991,0 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

922,0 

263,4 

  

  

658,6 

13700,0 

12250,0 

  

  

1450,0 

14622,0 

1204000 

  

Державна інспекція по контролю за цінами 

10336,2 

10328,2 

6411,0 

139,5 

8,0 

  

  

  

  

  

10336,2 

1204010 

0411 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 

10336,2 

10328,2 

6411,0 

139,5 

8,0 

  

  

  

  

  

10336,2 

1205000 

  

Державний комітет України з енергозбереження 

16184,1 

16184,1 

3053,8 

61,9 

  

6400,0 

3294,0 

198,0 

151,1 

3106,0 

22584,1 

1205010 

0434 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження 

4734,3 

4734,3 

3053,8 

61,9 

  

6400,0 

3294,0 

198,0 

151,1 

3106,0 

11134,3 

1205020 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 

3950,0 

3950,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3950,0 

1205030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 

459,8 

459,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

459,8 

1205040 

0434 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 

7040,0 

7040,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

7040,0 

1400000 

  

Міністерство закордонних справ України 

564143,9 

500897,7 

155142,8 

10508,6 

63246,2 

22185,5 

10796,2 

6673,4 

291,3 

11389,3 

586329,4 

1401000 

  

Апарат Міністерства закордонних справ України 

564143,9 

500897,7 

155142,8 

10508,6 

63246,2 

22185,5 

10796,2 

6673,4 

291,3 

11389,3 

586329,4 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

17418,4 

15406,0 

6749,8 

482,6 

2012,4 

  

  

  

  

  

17418,4 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

153440,7 

153440,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

153440,7 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

334429,3 

310975,6 

147912,2 

10026,0 

23453,7 

19773,5 

10589,2 

6613,4 

291,3 

9184,3 

354202,8 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

38195,7 

415,6 

  

  

37780,1 

2202,0 

  

  

  

2202,0 

40397,7 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

6770,0 

6770,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6770,0 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД 

3349,8 

3349,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

3349,8 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

6800,0 

6800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6800,0 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 

412,8 

412,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

412,8 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 

924,2 

924,2 

480,8 

  

  

210,0 

207,0 

60,0 

  

3,0 

1134,2 

1401110 

0832 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

2153,0 

2153,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2153,0 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців 

250,0 

250,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

250,0 

1700000 

  

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

108595,6 

92739,5 

31440,9 

6153,3 

15856,1 

54676,5 

41711,3 

14941,7 

516,1 

12965,2 

163272,1 

1701000 

  

Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

108595,6 

92739,5 

31440,9 

6153,3 

15856,1 

54676,5 

41711,3 

14941,7 

516,1 

12965,2 

163272,1 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

2294,0 

2229,0 

1305,7 

138,0 

65,0 

85,7 

85,7 

  

20,0 

  

2379,7 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 

469,6 

469,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

469,6 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 

388,3 

339,7 

224,5 

17,9 

48,6 

191,7 

191,7 

61,0 

15,6 

  

580,0 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

134,0 

134,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

134,0 

1701060 

0833 

Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 

730,0 

730,0 

427,9 

122,0 

  

728,0 

692,0 

100,0 

19,0 

36,0 

1458,0 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

280,0 

241,0 

90,0 

5,4 

39,0 

11,5 

11,5 

  

  

  

291,5 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

69094,7 

61391,2 

29392,8 

5870,0 

7703,5 

53659,6 

40730,4 

14780,7 

461,5 

12929,2 

122754,3 

1701090 

0831 

Створення Національного супутникового мовлення 

8000,0 

  

  

  

8000,0 

  

  

  

  

  

8000,0 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси 

1150,8 

1150,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

1150,8 

1701110 

0833 

Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 

19900,0 

19900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

19900,0 

  

в тому числі кошти видавництву "Наукова думка" на видання повного зібрання творів Тараса Шевченка 

5600,0 

5600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5600,0 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

6045,0 

6045,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6045,0 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків 

109,2 

109,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

109,2 

1800000 

  

Міністерство культури і мистецтв України 

277172,5 

216308,7 

48040,7 

6827,3 

60863,8 

39338,2 

31153,3 

9906,3 

1656,4 

8184,9 

316510,7 

1801000 

  

Апарат Міністерства культури і мистецтв України 

245571,9 

199512,4 

40900,0 

5709,9 

46059,5 

38459,6 

30323,9 

9597,7 

1629,8 

8135,7 

284031,5 

1801010 

0829 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 

2954,1 

2440,1 

1255,2 

75,0 

514,0 

43,1 

43,1 

  

2,0 

  

2997,2 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 

853,9 

853,9 

593,4 

3,0 

  

  

  

  

  

  

853,9 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

1338,4  

1238,4 

594,2 

189,9 

100,0 

  

  

  

  

  

1338,4 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

7104,5  

6104,5 

3560,0 

483,6 

1000,0 

184,4 

168,4 

18,7 

37,0 

16,0 

7288,9 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

1570,6  

1370,6 

641,8 

199,0 

200,0 

209,8 

190,3 

46,1 

25,3 

19,5 

1780,4 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

42724,0  

40524,0 

23209,8 

2947,0 

2200,0 

30192,8 

23647,1 

7481,9 

1215,7 

6545,7 

72916,8 

  

в тому числі підготовка для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 

11283,3  

10783,3 

5903,7 

811,0 

500,0 

20074,4 

15891,0 

4887,8 

270,3 

4183,4 

31357,7 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

913,8  

913,8 

514,9 

67,0 

  

3054,8 

2511,8 

1487,9 

62,0 

543,0 

3968,6 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

157,4  

86,4 

59,2 

  

71,0 

  

  

  

  

  

157,4 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

228,7  

228,7 

138,9 

2,6 

  

6,0 

6,0 

  

0,1 

  

234,7 

1801100 

0824 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 

4341,0  

4341,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4341,0 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

38758,8  

30958,8 

  

  

7800,0 

  

  

  

  

  

38758,8 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

38901,6  

33401,6 

  

  

5500,0 

  

  

  

  

  

38901,6 

1801130 

0829 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів 

1000,0  

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

1801140 

0829 

Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

1496,0  

1496,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1496,0 

1801150 

0829 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

2960,0  

2960,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2960,0 

1801160 

0829 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

800,0 

800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

800,0 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

20693,3 

20693,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

20693,3 

  

в тому числі підготовка та реалізація програми "Крок до зірок" 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

1801180 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 

3000,0 

  

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

21413,6 

12120,1 

4434,5 

731,3 

9293,5 

620,5 

514,0 

58,8 

44,0 

106,5 

22034,1 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

21343,6 

15162,6 

5546,5 

905,0 

6181,0 

3330,0 

2515,0 

386,1 

222,5 

815,0 

24673,6 

  

в тому числі реконструкція Державного музею народної архітектури та побуту України 

500,0 

  

  

  

500,0 

  

  

  

  

  

500,0 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

60,4 

60,4 

44,1 

  

  

133,2 

133,2 

60,7 

  

  

193,6 

1801230 

0823 

Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 

18807,2 

18807,2 

  

  

  

520,0 

440,0 

  

  

80,0 

19327,2 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

899,4 

699,4 

307,5 

106,5 

200,0 

165,0 

155,0 

57,5 

21,2 

10,0 

1064,4 

1801260 

0829 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

145,8 

145,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

145,8 

1801290 

0829 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

1801300 

0832 

Фінансова підтримка культурологічних видань 

605,8 

605,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

605,8 

1801310 

0825 

Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

1802000 

  

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

361,9 

361,9 

112,9 

10,0 

  

  

  

  

  

  

361,9 

1802010 

0829 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

221,9 

221,9 

112,9 

10,0 

  

  

  

  

  

  

221,9 

1802020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

140,0 

140,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140,0 

1803000 

  

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

1037,6 

972,6 

67,4 

  

65,0 

  

  

  

  

  

1037,6 

1803010 

0829 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

197,3 

132,3 

67,4 

  

65,0 

  

  

  

  

  

197,3 

1803020 

0829 

Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 

840,3 

840,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

840,3 

1804000 

  

Академія мистецтв України 

3946,1 

1721,7 

1234,7 

36,0 

2224,4 

  

  

  

  

  

3946,1 

1804020 

0840 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 

3363,6 

1389,2 

1079,2 

26,0 

1974,4 

  

  

  

  

  

3363,6 

1804030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 

582,5 

332,5 

155,5 

10,0 

250,0 

  

  

  

  

  

582,5 

1805000 

  

Державна служба охорони культурної спадщини 

26255,0 

13740,1 

5725,7 

1071,4 

12514,9 

878,6 

829,4 

308,6 

26,6 

49,2 

27133,6 

1805010 

0829 

Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 

500,0 

375,6 

201,6 

  

124,4 

  

  

  

  

  

500,0 

1805020 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини 

25572,8 

13182,3 

5524,1 

1071,4 

12390,5 

878,6 

829,4 

308,6 

26,6 

49,2 

26451,4 

1805030 

0829 

Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 

182,2 

182,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

182,2 

1900000 

  

Державний комітет лісового господарства України 

108251,3 

106246,3 

68243,3 

1478,9 

2005,0 

8845,9 

7481,6 

1569,7 

763,1 

1364,3 

117097,2 

1901000 

  

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

108251,3 

106246,3 

68243,3 

1478,9 

2005,0 

8845,9 

7481,6 

1569,7 

763,1 

1364,3 

117097,2 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

2160,6 

2155,6 

1213,1 

82,3 

5,0 

25,0 

25,0 

  

  

  

2185,6 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

151,0 

151,0 

110,0 

  

  

  

  

  

  

  

151,0 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

1373,0 

1373,0 

883,6 

63,9 

  

1053,0 

927,2 

289,9 

91,5 

125,8 

2426,0 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

73,0 

73,0 

16,2 

10,1 

  

  

  

  

  

  

73,0 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

6356,4 

6356,4 

3492,0 

783,0 

  

3561,4 

3252,2 

806,4 

634,3 

309,2 

9917,8 

1901060 

0422 

Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів у держлісфонді 

87819,5 

85819,5 

58780,1 

457,5 

2000,0 

2274,1 

1838,7 

112,7 

19,0 

435,4 

90093,6 

1901070 

0511 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,0 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

6317,8 

6317,8 

3748,3 

82,1 

  

1932,4 

1438,5 

360,7 

18,3 

493,9 

8250,2 

2100000 

  

Міністерство оборони України 

3361311,4 

3083847,2 

2056642,8 

260009,8 

277464,2 

921369,5 

892319,4 

96800,0 

15300,0 

29050,1 

4282680,9 

2101000 

  

Апарат Міністерства оборони України 

3358185,3 

3083217,3 

2056220,1 

260000,0 

274968,0 

921369,5 

892319,4 

96800,0 

15300,0 

29050,1 

4279554,8 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

34219,4 

34219,4 

31271,4 

995,0 

  

500,0 

400,0 

  

  

100,0 

34719,4 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

1810797,4 

1810797,4 

1696843,8 

  

  

5200,0 

5200,0 

  

  

  

1815997,4 

2101030 

0210 

Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 

3300,0 

3300,0 

  

  

  

3500,0 

3500,0 

  

  

  

6800,0 

2101040 

0113 

Верифікаційна діяльність за кордоном 

84,7 

84,7 

  

  

  

200,0 

200,0 

  

  

  

284,7 

2101050 

0210 

Тилове забезпечення Збройних Сил України 

364593,5 

364593,5 

  

  

  

51500,0 

50500,0 

  

  

1000,0 

416093,5 

2101060 

0210 

Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

261705,0 

261705,0 

  

259005,0 

  

45700,0 

43700,0 

  

15300,0 

2000,0 

307405,0 

2101070 

0210 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

20345,3 

20345,3 

  

  

  

4030,0 

2930,0 

  

  

1100,0 

24375,3 

2101080 

0260 

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 

115240,5 

115240,5 

82777,0 

  

  

23410,0 

18410,0 

  

  

5000,0 

138650,5 

2101090 

0260 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 

2142,7 

2142,7 

2142,7 

  

  

42278,2 

38106,7 

33800,0 

  

4171,5 

44420,9 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 

222706,5 

222706,5 

204887,9 

  

  

12500,0 

9400,0 

  

  

3100,0 

235206,5 

2101110 

0210 

Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

1900,0 

1900,0 

  

  

  

5900,0 

2101120 

0260 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

19252,6 

19252,6 

16253,5 

  

  

4800,0 

3804,5 

  

  

995,5 

24052,6 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

60000,0 

60000,0 

  

  

  

371604,4 

371604,4 

  

  

  

431604,4 

2101150 

0210 

Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 

51000,0 

51000,0 

  

  

  

79000,0 

79000,0 

  

  

  

130000,0 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

23000,0 

23000,0 

  

  

  

83100,0 

83100,0 

  

  

  

106100,0 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

11000,0 

11000,0 

  

  

  

63202,7 

63202,7 

  

  

  

74202,7 

2101180 

0210 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

17400,0 

17400,0 

  

  

  

7000,0 

7000,0 

  

  

  

24400,0 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

274968,0 

  

  

  

274968,0 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

284968,0 

2101200 

0210 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

4600,0 

4600,0 

  

  

  

700,0 

700,0 

  

  

  

5300,0 

2101210 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

800,0 

800,0 

  

  

  

3800,0 

2101220 

0210 

Ліквідація наслідків військової діяльності 

  

  

  

  

  

1300,0 

1300,0 

  

  

  

1300,0 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

22910,5 

22910,5 

21762,5 

  

  

108544,2 

106961,1 

63000,0 

  

1583,1 

131454,7 

2101240 

0210 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 

18313,1 

18313,1 

281,3 

  

  

600,0 

600,0 

  

  

  

18913,1 

2101250 

0240 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 

11606,1 

11606,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

11606,1 

2101270 

0210 

Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2103000 

  

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 

3126,1 

629,9 

422,7 

9,8 

2496,2 

  

  

  

  

  

3126,1 

2103010 

1070 

Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 

3126,1 

629,9 

422,7 

9,8 

2496,2 

  

  

  

  

  

3126,1 

2200000 

  

Міністерство освіти і науки України 

2385513,0 

2180482,8 

991791,6 

218019,9 

190030,2 

1579798,4 

1191909,7 

472052,3 

98920,7 

387888,7 

3965311,4 

2201000 

  

Апарат Міністерства освіти і науки України 

2278933,7 

2074206,4 

936502,5 

208962,4 

189727,3 

1530329,3 

1156096,1 

461163,3 

96414,9 

374233,2 

3809263,0 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

3744,6 

3744,6 

2451,4 

101,0 

  

60,0 

60,0 

  

  

  

3804,6 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

36266,9 

36266,9 

25730,3 

165,0 

  

  

  

  

  

  

36266,9 

2201030 

0140 

Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 

9293,1 

9293,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

9293,1 

2201040 

0980 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 

11015,0 

11015,0 

7843,0 

52,7 

  

34641,6 

30461,2 

12500,0 

980,0 

4180,4 

45656,6 

2201050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

8945,6 

8945,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

8945,6 

2201060 

0150 

Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 

5663,1 

5663,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

5663,1 

2201070 

0150 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9000,0 

2201080 

0150 

Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1510,0 

1510,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1510,0 

2201090 

0980 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 

1749,8 

1749,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

1749,8 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

11082,9 

10982,9 

4082,1 

2075,3 

100,0 

2340,8 

2170,8 

  

318,9 

170,0 

13423,7 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

8338,4 

7728,4 

2927,6 

1640,7 

610,0 

689,4 

626,1 

108,4 

61,0 

63,3 

9027,8 

2201120 

0960 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

13489,9 

13439,9 

2539,9 

458,0 

50,0 

1811,6 

1761,6 

344,0 

242,5 

50,0 

15301,5 

2201130 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 

704721,4 

698221,4 

321711,0 

73627,9 

6500,0 

114057,9 

103859,9 

26030,9 

12333,1 

10198,0 

818779,3 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 

3700,3 

3610,3 

1627,7 

579,0 

90,0 

109,9 

101,4 

4,9 

15,9 

8,5 

3810,2 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

234937,1 

234033,1 

116510,6 

25914,8 

904,0 

172821,1 

140712,8 

46898,6 

19958,7 

32108,3 

407758,2 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

794493,5 

791922,4 

387686,9 

91280,6 

2571,1 

1110465,1 

819671,6 

355800,2 

55580,2 

290793,5 

1904958,6 

2201170 

0970 

Виготовлення випускних документів про освіту 

33700,0 

33700,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

33700,0 

2201180 

0990 

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

2201190 

0970 

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 

93000,0 

8100,0 

  

  

84900,0 

  

  

  

  

  

93000,0 

2201200 

0990 

Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 

37100,0 

37100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

37100,0 

2201210 

0990 

Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 

15000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15000,0 

2201220 

0240 

Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 

1063,3 

1063,3 

680,7 

  

  

  

  

  

  

  

1063,3 

2201230 

0970 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

96100,0 

5005,0 

  

  

91095,0 

  

  

  

  

  

96100,0 

2201240 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

13007,0 

11927,0 

5223,1 

269,0 

1080,0 

2499,0 

2099,0 

562,7 

237,0 

400,0 

15506,0 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

52,3 

52,3 

33,3 

3,0 

  

  

  

  

  

  

52,3 

2201270 

0826 

Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації 

459,5 

459,5 

141,0 

65,0 

  

  

  

  

  

  

459,5 

2201280 

0832 

Фінансова підтримка науково-освітянської преси 

31,2 

31,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

31,2 

2201290 

0473 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

6323,8 

6323,8 

320,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

6323,8 

2201300 

0350 

Спецінформації 

838,5 

838,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

838,5 

2201310 

0810 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

13880,0 

13695,8 

2651,4 

843,2 

184,2 

525,0 

447,8 

55,3 

73,2 

77,2 

14405,0 

2201320 

0950 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

974,5 

974,5 

703,4 

18,1 

  

1107,0 

1042,0 

229,0 

141,0 

65,0 

2081,5 

2201330 

0140 

Фундаментальні дослідження в наукових установах 

23349,0 

23229,7 

15132,9 

1957,8 

119,3 

5340,8 

4500,8 

1044,4 

727,0 

840,0 

28689,8 

2201340 

0150 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 

4227,9 

3627,9 

  

  

600,0 

  

  

  

  

  

4227,9 

2201350 

0150 

Прикладні розробки в наукових установах 

3247,5 

2972,5 

1674,2 

222,0 

275,0 

200,0 

170,0 

55,0 

  

30,0 

3447,5 

2201360 

0980 

Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів 

503,5 

  

  

  

503,5 

  

  

  

  

  

503,5 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

15320,6 

15320,6 

7185,4 

2724,8 

  

29960,3 

7460,3 

4100,0 

853,0 

22500,0 

45280,9 

2201400 

0481 

Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 

1200,0 

1200,0 

10,0 

212,3 

  

  

  

  

  

  

1200,0 

2201410 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

6868,7 

6868,7 

3538,1 

732,2 

  

6099,8 

4381,1 

1559,9 

652,4 

1718,7 

12968,5 

2201420 

0980 

Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

234,8 

189,6 

98,5 

  

45,2 

  

  

  

  

  

234,8 

2201430 

0942 

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 

53000,0 

52900,0 

26000,0 

6000,0 

100,0 

47600,0 

36569,7 

11870,0 

4241,0 

11030,3 

100600,0 

2202000 

  

Державний департамент інтелектуальної власності 

6855,2 

6855,2 

516,1 

24,5 

  

  

  

  

  

  

6855,2 

2202010 

0411 

Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 

805,2 

805,2 

516,1 

24,5 

  

  

  

  

  

  

805,2 

2202020 

0411 

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 

6050,0 

6050,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6050,0 

2203000 

  

Академія педагогічних наук України 

15998,7 

15835,8 

9917,3 

1069,3 

162,9 

3650,7 

3173,0 

1106,1 

289,2 

477,7 

19649,4 

2203020 

0980 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 

2420,5 

2343,9 

1675,0 

75,2 

76,6 

307,4 

304,6 

45,5 

97,2 

2,8 

2727,9 

2203030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 

8228,1 

8228,1 

5688,8 

359,3 

  

1419,1 

1300,3 

520,7 

78,3 

118,8 

9647,2 

2203040 

0980 

Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 

96,8 

96,8 

70,6 

  

  

  

  

  

  

  

96,8 

2203050 

0980 

Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук України 

634,4 

634,4 

174,0 

  

  

339,7 

339,7 

203,3 

0,5 

  

974,1 

2203060 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 

2118,5 

2118,5 

1304,8 

305,1 

  

1403,1 

1140,0 

336,6 

97,5 

263,1 

3521,6 

2203070 

0930 

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 

1577,9 

1577,9 

710,4 

327,2 

  

181,4 

88,4 

  

15,7 

93,0 

1759,3 

2203080 

0980 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук України 

163,8 

163,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

163,8 

2203090 

0980 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 

758,7 

672,4 

293,7 

2,5 

86,3 

  

  

  

  

  

758,7 

2204000 

  

Державна інспекція навчальних закладів 

641,0 

641,0 

419,3 

  

  

  

  

  

  

  

641,0 

2204010 

0990 

Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 

641,0 

641,0 

419,3 

  

  

  

  

  

  

  

641,0 

2205000 

  

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 

2947,7 

2947,7 

67,4 

  

  

  

  

  

  

  

2947,7 

2205010 

0150 

Присудження державних премій в галузі науки і техніки 

138,7 

138,7 

67,4 

  

  

  

  

  

  

  

138,7 

2205020 

0150 

Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 

2809,0 

2809,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2809,0 

2206000 

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

80136,7 

79996,7 

44369,0 

7963,7 

140,0 

45818,4 

32640,6 

9782,9 

2216,6 

13177,8 

125955,1 

2206010 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

10905,5 

10795,5 

7521,5 

  

110,0 

786,0 

711,0 

289,4 

18,1 

75,0 

11691,5 

2206020 

0980 

Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

1048,0 

1018,0 

693,3 

  

30,0 

1572,0 

1392,0 

574,8 

20,0 

180,0 

2620,0 

2206030 

0980 

Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

593,0 

593,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

593,0 

2206040 

0980 

Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

170,0 

170,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

170,0 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

67420,2 

67420,2 

36154,2 

7963,7 

  

43460,4 

30537,6 

8918,7 

2178,5 

12922,8 

110880,6 

2300000 

  

Міністерство охорони здоров'я України 

1350334,3 

1206456,3 

346223,7 

60911,1 

143878,0 

527841,4 

404846,8 

100408,4 

36630,7 

122994,6 

1878175,7 

2301000 

  

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

1151887,7 

1031772,6 

273912,4 

44204,1 

120115,1 

515380,0 

393744,0 

98385,6 

35555,2 

121636,0 

1667267,7 

2301010 

0763 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

4645,3 

3545,3 

1769,0 

408,0 

1100,0 

  

  

  

  

  

4645,3 

2301020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

1316,0 

1316,0 

960,1 

  

  

  

  

  

  

  

1316,0 

2301030 

0750 

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 

6283,0 

6283,0 

4036,0 

80,0 

  

4290,4 

3840,0 

1489,3 

179,3 

450,4 

10573,4 

2301040 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 

5654,4 

5654,4 

1837,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

5654,4 

2301050 

0750 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

854,1 

854,1 

358,2 

  

  

80,0 

76,2 

40,0 

4,3 

3,8 

934,1 

2301060 

0750 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 

155,4 

124,4 

  

14,0 

31,0 

  

  

  

  

  

155,4 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

88838,8 

88838,8 

53796,3 

1632,9 

  

255791,3 

174600,2 

60955,1 

24964,8 

81191,1 

344630,1 

2301080 

0950 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

18363,0 

18063,0 

11079,4 

1932,9 

300,0 

8295,4 

6193,7 

1871,5 

1050,0 

2101,7 

26658,4 

2301090 

0990 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

232,8 

132,8 

97,0 

  

100,0 

  

  

  

  

  

232,8 

2301100 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

16886,1 

16646,1 

6764,5 

1614,1 

240,0 

6866,4 

4805,6 

811,5 

200,4 

2060,8 

23752,5 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

70971,3 

68921,3 

25504,2 

8469,1 

2050,0 

3185,0 

2362,3 

238,1 

247,9 

822,7 

74156,3 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 

15097,6 

14858,3 

5085,4 

1914,1 

239,3 

1613,3 

1115,3 

  

55,6 

498,0 

16710,9 

2301180 

0734 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз 

40117,3 

39131,7 

10369,0 

5353,0 

985,6 

11013,6 

9958,5 

1011,7 

1794,8 

1055,1 

51130,9 

2301190 

0734 

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 

25808,5 

25078,5 

8684,3 

3334,0 

730,0 

19132,1 

15745,8 

1388,4 

2015,8 

3386,3 

44940,6 

2301200 

0722 

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

5726,3 

5446,3 

2683,0 

332,1 

280,0 

424,0 

339,9 

68,5 

11,0 

84,1 

6150,3 

2301230 

0723 

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 

5852,2 

5787,2 

2696,6 

309,9 

65,0 

3838,5 

2796,5 

645,0 

159,3 

1042,0 

9690,7 

2301250 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи 

227049,8 

226240,6 

135552,3 

18386,2 

809,2 

119648,0 

92258,0 

26339,5 

4666,0 

27390,0 

346697,8 

2301260 

0740 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2301270 

0740 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

101598,7 

101598,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

101598,7 

2301280 

0763 

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 

31355,0 

31355,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

31355,0 

  

в тому числі на закупівлю ендопротезів 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2301290 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 

59745,9 

  

  

  

59745,9 

  

  

  

  

  

59745,9 

2301310 

0763 

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 

8692,4 

5692,4 

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

8692,4 

2301340 

0763 

Державний контроль за якістю лікарських засобів 

1107,7 

1107,7 

640,3 

125,0 

  

8832,8 

7332,8 

3468,0 

165,0 

1500,0 

9940,5 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

3054,0 

3054,0 

1153,5 

113,5 

  

8,0 

4,0 

  

  

4,0 

3062,0 

2301360 

0763 

Лікування громадян України за кордоном 

900,0 

900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

900,0 

2301370 

0763 

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 

54886,7 

54886,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

54886,7 

2301380 

0763 

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 

13664,5 

12416,0 

  

  

1248,5 

  

  

  

  

  

13664,5 

2301390 

0763 

Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 

114650,0 

105650,0 

  

  

9000,0 

  

  

  

  

  

114650,0 

2301400 

0763 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

60894,5 

34894,0 

  

  

26000,5 

  

  

  

  

  

60894,5 

  

в тому числі на оснащення центру кардіохірургії немовлят Інституту серцево-судинної хірургії АМН України 

13500,0 

4400,0 

  

  

9100,0 

  

  

  

  

  

13500,0 

2301410 

0825 

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 

1568,0 

1417,9 

446,5 

56,5 

150,1 

170,0 

134,0 

30,0 

31,0 

36,0 

1738,0 

2301420 

0826 

Функціонування Національного музею медицини 

870,4 

830,4 

399,8 

78,8 

40,0 

200,0 

190,0 

29,0 

10,0 

10,0 

1070,4 

2301430 

0763 

Закупівля обладнання для забезпечення попередження і розслідування надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння 

14000,0 

  

  

  

14000,0 

  

  

  

  

  

14000,0 

2301450 

0763 

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 

132000,0 

132000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

132000,0 

2301600 

0763 

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 

14048,0 

14048,0 

  

  

  

71991,2 

71991,2 

  

  

  

86039,2 

2302000 

  

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

632,3 

626,3 

403,2 

  

6,0 

  

  

  

  

  

632,3 

2302010 

0763 

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

632,3 

626,3 

403,2 

  

6,0 

  

  

  

  

  

632,3 

2303000 

  

Академія медичних наук України 

187667,7 

163910,8 

71908,1 

16707,0 

23756,9 

12461,4 

11102,8 

2022,8 

1075,5 

1358,6 

200129,1 

2303020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 

11874,8 

11874,8 

8376,1 

70,0 

  

891,7 

871,7 

56,0 

  

20,0 

12766,5 

2303030 

0750 

Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 

17843,5 

17243,5 

10926,4 

302,0 

600,0 

6934,7 

6023,1 

1628,5 

400,3 

911,6 

24778,2 

2303040 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 

4063,6 

3888,0 

2214,1 

  

175,6 

  

  

  

  

  

4063,6 

2303050 

0750 

Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

2303060 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 

136145,0 

121480,1 

48562,4 

16128,3 

14664,9 

4485,0 

4085,5 

326,3 

671,2 

399,5 

140630,0 

2303070 

0722 

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 

2638,8 

2557,4 

858,1 

182,2 

81,4 

150,0 

122,5 

12,0 

4,0 

27,5 

2788,8 

2303080 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України 

13000,0 

4800,0 

  

  

8200,0 

  

  

  

  

  

13000,0 

2303090 

0750 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 

1552,0 

1532,0 

971,0 

24,5 

20,0 

  

  

  

  

  

1552,0 

2303100 

0750 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України 

150,0 

135,0 

  

  

15,0 

  

  

  

  

  

150,0 

2304000 

  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

8546,5 

8546,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

8546,5 

2304020 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

8546,5 

8546,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

8546,5 

2305000 

  

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки та інструментів "Укрмедприлад" 

1600,1 

1600,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1600,1 

2305020 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання 

1600,1 

1600,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1600,1 

2400000 

  

Міністерство екології та природних ресурсів України 

89763,5 

89018,2 

50150,0 

2094,8 

745,3 

399101,0 

320476,6 

2552,4 

1230,6 

78624,4 

488864,5 

2401000 

  

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 

85606,3 

84901,9 

47799,9 

1924,8 

704,4 

397290,5 

318716,1 

2407,0 

1195,6 

78574,4 

482896,8 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 

3507,5 

3507,5 

1870,1 

130,0 

  

1500,0 

1100,0 

82,0 

90,0 

400,0 

5007,5 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 

25891,0 

25816,0 

17325,7 

586,5 

75,0 

8987,8 

7105,8 

  

672,3 

1882,0 

34878,8 

2401030 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 

1783,2 

1783,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

1783,2 

2401040 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 

1083,0 

1083,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1083,0 

2401050 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 

1808,2 

1808,2 

1162,6 

124,5 

  

989,0 

879,8 

416,9 

57,0 

109,2 

2797,2 

2401070 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

26,5 

26,5 

5,2 

  

  

  

  

  

  

  

26,5 

2401080 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 

678,5 

678,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

678,5 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 

150,0 

150,0 

109,3 

  

  

164,4 

164,4 

40,0 

32,0 

  

314,4 

2401100 

0444 

Розвиток мінерально-сировинної бази 

  

  

  

  

  

300000,0 

280000,0 

  

  

20000,0 

300000,0 

2401120 

0511 

Гідрометеорологічна діяльність 

31633,7 

31633,7 

20904,1 

945,3 

  

13420,3 

8942,4 

1525,0 

284,7 

4477,9 

45054,0 

2401130 

0411 

Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 

3051,8 

3051,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

3051,8 

2401140 

0511 

Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 

1046,3 

732,4 

  

  

313,9 

  

  

  

  

  

1046,3 

2401150 

0511 

Геолого-екологічні дослідження та заходи 

4780,9 

4780,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

4780,9 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

9927,7 

9685,2 

6367,3 

138,5 

242,5 

2229,0 

1863,7 

343,1 

59,6 

365,3 

12156,7 

2401170 

0540 

Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 

238,0 

165,0 

55,6 

  

73,0 

  

  

  

  

  

238,0 

2401180 

0540 

Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 

  

  

  

  

  

2500,0 

2500,0 

  

  

  

2500,0 

2401190 

0540 

Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 

  

  

  

  

  

1500,0 

1500,0 

  

  

  

1500,0 

2401200 

0540 

Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 

  

  

  

  

  

2378,0 

600,0 

  

  

1778,0 

2378,0 

2401210 

0511 

Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 

  

  

  

  

  

5300,0 

1300,0 

  

  

4000,0 

5300,0 

2401220 

0511 

Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

9918,0 

2000,0 

  

  

7918,0 

9918,0 

2401230 

0513 

Очистка стічних вод 

  

  

  

  

  

23929,0 

  

  

  

23929,0 

23929,0 

2401240 

0540 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

1500,0 

1500,0 

  

  

  

1500,0 

2401250 

0512 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

  

  

  

  

  

9475,0 

2315,0 

  

  

7160,0 

9475,0 

2401260 

0520 

Формування національної екологічної мережі 

  

  

  

  

  

1000,0 

800,0 

  

  

200,0 

1000,0 

2401290 

0511 

Підвищення якості атмосферного повітря 

  

  

  

  

  

6000,0 

  

  

  

6000,0 

6000,0 

2401300 

0540 

Підготовка та проведення 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища "Довкілля для Європи" 

  

  

  

  

  

6500,0 

6145,0 

  

  

355,0 

6500,0 

2402000 

  

Державна екологічна інспекція 

1509,7 

1509,7 

846,7 

87,0 

  

725,0 

725,0 

145,4 

  

  

2234,7 

2402010 

0511 

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 

1509,7 

1509,7 

846,7 

87,0 

  

725,0 

725,0 

145,4 

  

  

2234,7 

2403000 

  

Державна служба заповідної справи 

666,3 

625,4 

370,9 

23,4 

40,9 

185,5 

185,5 

  

  

  

851,8 

2403010 

0520 

Керівництво та управління у сфері заповідної справи 

666,3 

625,4 

370,9 

23,4 

40,9 

185,5 

185,5 

  

  

  

851,8 

2404000 

  

Державна служба геодезії, картографії та кадастру 

463,3 

463,3 

258,0 

26,6 

  

  

  

  

  

  

463,3 

2404010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру 

463,3 

463,3 

258,0 

26,6 

  

  

  

  

  

  

463,3 

2405000 

  

Державна гідрометеорологічна служба 

541,0 

541,0 

322,6 

  

  

  

  

  

  

  

541,0 

2405010 

0540 

Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 

541,0 

541,0 

322,6 

  

  

  

  

  

  

  

541,0 

2406000 

  

Державна геологічна служба 

808,0 

808,0 

467,7 

33,0 

  

900,0 

850,0 

  

35,0 

50,0 

1708,0 

2406010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 

808,0 

808,0 

467,7 

33,0 

  

900,0 

850,0 

  

35,0 

50,0 

1708,0 

2407000 

  

Державна комісія радіаційного захисту населення 

168,9 

168,9 

84,2 

  

  

  

  

  

  

  

168,9 

2407010 

0513 

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 

168,9 

168,9 

84,2 

  

  

  

  

  

  

  

168,9 

2500000 

  

Міністерство праці та соціальної політики України 

642390,6 

631976,0 

19274,8 

7048,8 

10414,6 

1206025,0 

1150129,6 

853,2 

1036,7 

55895,4 

1848415,6 

2501000 

  

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

202987,9 

194234,5 

10522,2 

6354,5 

8753,4 

65061,1 

26171,9 

834,3 

1013,3 

38889,2 

268049,0 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

6682,0 

4592,0 

2375,6 

444,2 

2090,0 

791,0 

791,0 

  

689,4 

  

7473,0 

2501020 

0481 

Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 

8779,2 

8779,2 

2093,7 

131,2 

  

1350,5 

1228,5 

509,7 

24,0 

122,0 

10129,7 

2501030 

1080 

Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 

122,1 

122,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

122,1 

2501040 

1080 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 

304,4 

304,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

304,4 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3148,5 

3148,5 

1150,4 

405,3 

  

1025,7 

715,9 

280,2 

58,5 

309,8 

4174,2 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

176,0 

176,0 

81,8 

42,0 

  

5,0 

5,0 

  

  

  

181,0 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

2539,4 

2029,4 

554,0 

272,5 

510,0 

15,0 

15,0 

  

8,0 

  

2554,4 

2501080 

0734 

Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

19960,1 

19860,1 

4266,7 

5059,3 

100,0 

1045,9 

993,5 

44,4 

233,4 

52,4 

21006,0 

2501090 

1090 

Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 

1600,0 

1600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1600,0 

2501110 

1040 

Заходи із соціального захисту дітей 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2501120 

1010 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 

13048,0 

13048,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

13048,0 

2501130 

1020 

Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 

1640,0 

1640,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1640,0 

2501140 

1090 

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 

9205,4 

3208,0 

  

  

5997,4 

  

  

  

  

  

9205,4 

2501150 

1030 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 

116311,5 

116311,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

116311,5 

2501160 

1030 

Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 

286,3 

286,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

286,3 

2501170 

1010 

Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

4450,4 

4394,4 

  

  

56,0 

  

  

  

  

  

4450,4 

2501180 

1070 

Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 

2434,6 

2434,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

2434,6 

2501190 

0481 

Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

300,0 

2501600 

1090 

Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

60828,0 

22423,0 

  

  

38405,0 

70828,0 

2503000 

  

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 

7714,4 

6956,3 

4516,8 

60,0 

758,1 

  

  

  

  

  

7714,4 

2503010 

0412 

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 

7714,4 

6956,3 

4516,8 

60,0 

758,1 

  

  

  

  

  

7714,4 

2504000 

  

Державний центр зайнятості населення 

37560,0 

37560,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

37560,0 

2504020 

1050 

Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченні безробітних з числа незастрахованих осіб 

37560,0 

37560,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

37560,0 

2505000 

  

Державний комітет України у справах ветеранів 

6360,8 

5487,7 

808,4 

564,4 

873,1 

159,9 

153,7 

18,9 

23,4 

6,2 

6520,7 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

795,1 

795,1 

412,8 

8,3 

  

  

  

  

  

  

795,1 

2505020 

0734 

Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 

3028,7 

2155,6 

395,6 

556,1 

873,1 

159,9 

153,7 

18,9 

23,4 

6,2 

3188,6 

2505030 

1030 

Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 

114,0 

114,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

114,0 

2505050 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 

2363,0 

2363,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2363,0 

2505060 

1070 

Звільнення та повернення на Батьківщину військовополонених 

60,0 

60,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

60,0 

2507000 

  

Фонд України соціального захисту інвалідів 

234767,5 

234737,5 

3427,4 

69,9 

30,0 

120000,0 

103000,0 

  

  

17000,0 

354767,5 

2507010 

1010 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 

5930,2 

5900,2 

3427,4 

69,9 

30,0 

  

  

  

  

  

5930,2 

2507030 

1010 

Забезпечення інвалідів автомобілями 

33000,0 

33000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

33000,0 

2507040 

1010 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

16000,0 

16000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

16000,0 

2507050 

0734 

Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 

30243,7 

30243,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

30243,7 

2507060 

1010 

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп 

6956,0 

6956,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6956,0 

2507070 

1010 

Одноразова матеріальна допомога інвалідам 

6000,0 

6000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6000,0 

2507080 

1010 

Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 

60,0 

60,0 

  

  

  

120000,0 

103000,0 

  

  

17000,0 

120060,0 

2507090 

1010 

Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 

136577,6 

136577,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

136577,6 

2508000 

  

Пенсійний фонд України 

153000,0 

153000,0 

  

  

  

1020804,0 

1020804,0 

  

  

  

1173804,0 

2508010 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 

  

  

  

  

  

442000,0 

442000,0 

  

  

  

442000,0 

2508040 

1020 

Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

153000,0 

153000,0 

  

  

  

451804,0 

451804,0 

  

  

  

604804,0 

2508050 

1020 

Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 

  

  

  

  

  

122000,0 

122000,0 

  

  

  

122000,0 

2508070 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 

  

  

  

  

  

5000,0 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

2600000 

  

Міністерство промислової політики України 

113794,7 

95784,2 

3535,3 

479,7 

13010,5 

32,0 

27,0 

7,0 

  

5,0 

113826,7 

2601000 

  

Апарат Міністерства промислової політики України 

113794,7 

95784,2 

3535,3 

479,7 

13010,5 

32,0 

27,0 

7,0 

  

5,0 

113826,7 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

6918,3 

6918,3 

3444,8 

451,8 

  

  

  

  

  

  

6918,3 

2601020 

0484 

Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 

3430,6 

3430,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

3430,6 

2601030 

0484 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 

2950,0 

2950,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2950,0 

2601040 

0484 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

189,5 

179,0 

71,7 

21,0 

10,5 

32,0 

27,0 

7,0 

  

5,0 

221,5 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

48,1 

48,1 

18,8 

6,9 

  

  

  

  

  

  

48,1 

2601070 

0442 

Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2601080 

0513 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

2601090 

0441 

Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 

15000,0 

5000,0 

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

15000,0 

2601100 

0513 

Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник" 

23000,0 

23000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

23000,0 

2601110 

0442 

Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2601120 

1010 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2601130 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 

5152,0 

5152,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5152,0 

2601140 

0484 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 

706,2 

706,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

706,2 

2601150 

0442 

Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2601160 

0442 

Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 

10000,0 

5000,0 

  

  

  

6210,0 

  

  

  

  

16210,0 

2601170 

0442 

Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу 

  

  

  

  

  

-6210,0 

  

  

  

  

-6210,0 

2601190 

0441 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окисних руд та відновлення будівництва його об'єктів 

3000,0 

  

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

2601220 

0421 

Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

1194169,4 

1056888,3 

363255,3 

35964,5 

14281,1 

574936,9 

451449,2 

96426,5 

41081,7 

145507,7 

1769106,3 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

688074,8 

652771,8 

167446,2 

15177,8 

7303,0 

334498,2 

271003,2 

49224,4 

28499,0 

88295,0 

1022573,0 

2801010 

0421 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

10175,5 

5875,5 

2822,0 

408,7 

4300,0 

  

  

  

  

  

10175,5 

2801030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 

5000,0 

5000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801050 

0482 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

1973,0 

1973,0 

270,0 

  

  

  

  

  

  

  

1973,0 

2801060 

0482 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

1198,4 

1198,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1198,4 

2801070 

0960 

Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 

4500,0 

4500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4500,0 

2801080 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

87975,3 

87975,3 

48312,4 

6724,1 

  

56837,1 

52809,6 

14520,0 

10600,0 

4027,5 

144812,4 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

93931,9 

93931,9 

51481,6 

4756,2 

  

104720,6 

83140,6 

23411,1 

15400,0 

21580,0 

198652,5 

2801130 

0930 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

4200,0 

4200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4200,0 

2801140 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

1500,0 

1500,0 

948,4 

131,6 

  

936,0 

851,0 

204,6 

126,2 

85,0 

2436,0 

2801150 

0828 

Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу 

1562,8 

1562,8 

1139,1 

  

  

  

  

  

  

  

1562,8 

2801160 

1062 

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 

20000,0 

  

  

  

  

1000,0 

  

  

  

  

21000,0 

2801170 

0421 

Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 

3650,0 

3650,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3650,0 

2801180 

0421 

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2801190 

0421 

Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 

70500,0 

70500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

70500,0 

2801200 

0421 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2801210 

0421 

Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

41500,0 

41500,0 

  

  

  

13000,0 

4600,0 

84,5 

13,8 

8400,0 

54500,0 

2801220 

0421 

Селекція в рослинництві 

39400,0 

39400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

39400,0 

2801230 

0421 

Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств 

10000,0 

2000,0 

  

  

  

3500,0 

  

  

  

  

13500,0 

2801240 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу та заставних операцій з зерном через механізм здешевлення кредитів 

145000,0 

145000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

145000,0 

2801250 

0421 

Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр. 

  

  

  

  

  

5000,0 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

2801260 

0422 

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 

9530,0 

9530,0 

4772,0 

  

  

  

  

  

  

  

9530,0 

2801270 

0482 

Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2801280 

0421 

Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,0 

2801290 

0421 

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 

3000,0 

1000,0 

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

2801300 

0620 

Розвиток комунального господарства у сільській місцевості 

16000,0 

16000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

16000,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

61923,2 

61120,2 

40776,9 

1757,2 

803,0 

33393,0 

25954,1 

9290,0 

1850,0 

7238,9 

95316,2 

2801320 

0482 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

23851,3 

23651,3 

15392,3 

1400,0 

200,0 

8611,5 

6647,9 

1714,2 

509,0 

1963,6 

32462,8 

2801330 

0421 

Створення і забезпечення страхового запасу сортового та гібридного насіння 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

20000,0 

20000,0 

  

  

  

30000,0 

2801340 

0421 

Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801350 

0421 

Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 

  

  

  

  

  

117000,0 

72000,0 

  

  

45000,0 

117000,0 

2801360 

0482 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 

1703,4 

1703,4 

531,5 

  

  

  

  

  

  

  

1703,4 

2801380 

0421 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років 

  

  

  

  

  

-25000,0 

  

  

  

  

-25000,0 

2801400 

0421 

Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам 

  

  

  

  

  

-3500,0 

  

  

  

  

-3500,0 

2801410 

0421 

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 

  

  

  

  

  

-1000,0 

  

  

  

  

-1000,0 

2801420 

0490 

Програма розвитку виробництва біодизеля 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2802000 

  

Державний департамент ветеринарної медицини 

204631,3 

204281,3 

100449,4 

5650,6 

350,0 

105000,0 

69496,0 

18000,0 

5000,0 

35504,0 

309631,3 

2802010 

0421 

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 

38068,3 

38068,3 

18682,5 

1950,6 

  

  

  

  

  

  

38068,3 

2802020 

0421 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 

50450,0 

50300,0 

2300,0 

200,0 

150,0 

  

  

  

  

  

50450,0 

2802030 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

116113,0 

115913,0 

79466,9 

3500,0 

200,0 

105000,0 

69496,0 

18000,0 

5000,0 

35504,0 

221113,0 

2803000 

  

Державний департамент продовольства 

1591,7 

1573,7 

907,1 

27,3 

18,0 

6,2 

5,5 

3,0 

  

0,7 

1597,9 

2803010 

0442 

Керівництво та управління у сфері продовольства 

775,3 

775,3 

435,5 

27,3 

  

  

  

  

  

  

775,3 

2803020 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 

98,4 

98,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

98,4 

2803040 

0828 

Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства 

570,0 

570,0 

415,5 

  

  

  

  

  

  

  

570,0 

2803050 

0829 

Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 

148,0 

130,0 

56,1 

  

18,0 

6,2 

5,5 

3,0 

  

0,7 

154,2 

2804000 

  

Державний департамент рибного господарства 

43362,6 

42310,6 

15651,1 

3347,9 

1052,0 

9401,7 

7866,3 

1687,8 

1912,3 

1535,4 

52764,3 

2804010 

0423 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства 

734,1 

734,1 

435,5 

18,2 

  

  

  

  

  

  

734,1 

2804030 

0482 

Прикладні розробки у сфері рибного господарства 

2827,4 

2827,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

2827,4 

2804040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3603,9 

3603,9 

1706,3 

667,9 

  

3886,1 

3155,1 

763,0 

672,3 

731,0 

7490,0 

2804050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

3493,2 

3341,2 

1668,9 

661,8 

152,0 

4212,0 

3407,6 

924,8 

1240,0 

804,4 

7705,2 

2804070 

0423 

Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 

31364,0 

30464,0 

11840,4 

2000,0 

900,0 

501,6 

501,6 

  

  

  

31865,6 

2804080 

0423 

Селекція у рибному господарстві 

1340,0 

1340,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1340,0 

2804090 

0423 

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 

  

  

  

  

  

802,0 

802,0 

  

  

  

802,0 

2805000 

  

Українська академія аграрних наук 

96999,2 

96139,2 

51447,4 

5686,4 

860,0 

67100,7 

58491,2 

13853,2 

4112,2 

7129,5 

164099,9 

2805020 

0482 

Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 

3694,5 

3694,5 

2411,0 

131,0 

  

160,0 

160,0 

  

11,0 

  

3854,5 

2805030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 

47694,7 

47694,7 

29830,4 

5056,0 

  

12521,8 

10111,1 

2165,6 

904,9 

2268,7 

60216,5 

2805040 

0482 

Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 

23855,6 

23855,6 

17274,1 

  

  

53421,4 

47389,6 

11552,8 

3114,8 

4693,8 

77277,0 

2805050 

0482 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 

137,5 

137,5 

46,0 

8,0 

  

  

  

  

  

  

137,5 

2805060 

0482 

Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 

4629,9 

4629,9 

863,9 

50,3 

  

117,5 

100,5 

33,7 

1,0 

17,0 

4747,4 

2805070 

0421 

Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

2805080 

0421 

Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 

5500,0 

5500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5500,0 

2805090 

0421 

Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва 

7500,0 

7500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

7500,0 

2805100 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 

1875,0 

1765,0 

809,7 

227,0 

110,0 

530,0 

430,0 

50,1 

0,5 

100,0 

2405,0 

2805110 

0482 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 

1912,0 

1162,0 

212,3 

214,1 

750,0 

350,0 

300,0 

51,0 

80,0 

50,0 

2262,0 

2806000 

  

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

95000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

95000,0 

2806020 

0421 

Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 

95000,0 

  

  

  

  

120000,0 

  

  

  

  

215000,0 

2806030 

0421 

Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 

  

  

  

  

  

-120000,0 

  

  

  

  

-120000,0 

2806040 

0421 

Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу та часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 

  

  

  

  

  

116000,0 

  

  

  

  

116000,0 

2806050 

0421 

Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 

  

  

  

  

  

-116000,0 

  

  

  

  

-116000,0 

2807000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

5000,0 

4900,0 

  

  

100,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2807020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 

5000,0 

4900,0 

  

  

100,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2808000 

  

Державна служба з охорони прав на сорти рослин 

11121,1 

10901,1 

3848,8 

1254,7 

220,0 

36500,0 

27013,9 

7710,0 

816,0 

8186,1 

47621,1 

2808010 

0421 

Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 

251,1 

251,1 

145,2 

11,9 

  

  

  

  

  

  

251,1 

2808020 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 

7420,0 

7200,0 

3703,6 

1242,8 

220,0 

36500,0 

27013,9 

7710,0 

816,0 

8186,1 

43920,0 

2808030 

0421 

Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 

350,0 

350,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

350,0 

2808040 

0421 

Селекція в галузі сортовипробування 

2450,0 

2450,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2450,0 

2808050 

0421 

Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 

650,0 

650,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

650,0 

2809000 

  

Національний аграрний університет 

48388,7 

44010,6 

23505,3 

4819,8 

4378,1 

22430,1 

17573,1 

5948,1 

742,2 

4857,0 

70818,8 

2809020 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

476,4 

458,9 

310,0 

  

17,5 

  

  

  

  

  

476,4 

2809030 

0482 

Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

2918,7 

2818,7 

1897,0 

5,0 

100,0 

1000,0 

930,0 

551,7 

  

70,0 

3918,7 

2809040 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного аграрного університету 

7847,9 

7847,9 

3838,1 

1109,8 

  

7949,9 

6752,9 

1830,4 

506,4 

1197,0 

15797,8 

2809050 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

36592,7 

32332,1 

17131,6 

3605,0 

4260,6 

13000,0 

9495,0 

3446,0 

180,0 

3505,0 

49592,7 

2809060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 

553,0 

553,0 

328,6 

100,0 

  

480,2 

395,2 

120,0 

55,8 

85,0 

1033,2 

3000000 

  

Державний комітет статистики України 

111268,8 

110168,8 

67229,8 

2398,2 

1100,0 

24289,2 

21488,5 

3401,2 

2223,2 

2800,7 

135558,0 

3001000 

  

Апарат Державного комітету статистики України 

111268,8 

110168,8 

67229,8 

2398,2 

1100,0 

24289,2 

21488,5 

3401,2 

2223,2 

2800,7 

135558,0 

3001010 

0132 

Керівництво та управління у сфері статистики 

93863,1 

93863,1 

64285,8 

2398,2 

  

18458,3 

15687,4 

3401,2 

2223,2 

2770,9 

112321,4 

3001020 

0132 

Статистичні спостереження та переписи 

12527,5 

11877,5 

2939,9 

  

650,0 

  

  

  

  

  

12527,5 

3001030 

1090 

Обстеження умов життя домогосподарств 

1560,0 

1560,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1560,0 

3001040 

0150 

Прикладні розробки у сфері державної статистики 

778,1 

778,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

778,1 

3001050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

3001060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 

20,4 

20,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

20,4 

3001070 

0132 

Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 

1000,0 

550,0 

  

  

450,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

3001080 

0150 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 

19,7 

19,7 

4,1 

  

  

  

  

  

  

  

19,7 

3001600 

0132 

Реформування державної статистики 

500,0 

500,0 

  

  

  

5830,9 

5801,1 

  

  

29,8 

6330,9 

3100000 

  

Міністерство транспорту України 

179080,0 

175753,4 

89364,2 

20086,8 

3326,6 

91306,7 

68997,2 

22609,2 

5364,5 

22309,5 

270386,7 

3101000 

  

Апарат Міністерства транспорту України 

19716,0 

19716,0 

9783,2 

1721,5 

  

33727,7 

24102,3 

12021,1 

1769,5 

9625,4 

53443,7 

3101010 

0455 

Загальне керівництво та управління у сфері транспорту 

2621,7 

2621,7 

1533,2 

180,0 

  

10,0 

10,0 

  

  

  

2631,7 

3101020 

0485 

Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 

694,2 

694,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

694,2 

3101030 

0485 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 

749,0 

749,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

749,0 

3101040 

0485 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 

70,0 

70,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

70,0 

3101050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

705,0 

705,0 

454,2 

  

  

576,4 

413,0 

66,1 

60,0 

163,4 

1281,4 

3101060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

14414,3 

14414,3 

7540,5 

1541,5 

  

33141,3 

23679,3 

11955,0 

1709,5 

9462,0 

47555,6 

3101080 

0828 

Культурно-освітня діяльність для працівників транспортної галузі 

350,3 

350,3 

255,3 

  

  

  

  

  

  

  

350,3 

3101090 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 

111,5 

111,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

111,5 

3102000 

  

Державний департамент автомобільного транспорту 

481,2 

481,2 

241,9 

  

  

  

  

  

  

  

481,2 

3102010 

0451 

Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 

481,2 

481,2 

241,9 

  

  

  

  

  

  

  

481,2 

3103000 

  

Державний департамент морського і річкового транспорту 

23980,0 

20680,0 

  

  

3300,0 

19538,0 

10057,6 

483,8 

153,7 

9480,4 

43518,0 

3103010 

0452 

Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 

  

  

  

  

  

19538,0 

10057,6 

483,8 

153,7 

9480,4 

19538,0 

3103020 

0452 

Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 

9230,0 

9230,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9230,0 

3103030 

0452 

Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 

14750,0 

11450,0 

  

  

3300,0 

  

  

  

  

  

14750,0 

3104000 

  

Державна адміністрація залізничного транспорту 

132868,1 

132841,5 

78056,8 

18365,3 

26,6 

23680,8 

21563,3 

6603,6 

3001,3 

2117,5 

156548,9 

3104020 

0941 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

7536,0 

7536,0 

4009,1 

314,1 

  

14086,4 

12650,4 

5265,2 

1739,7 

1436,0 

21622,4 

3104030 

0990 

Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 

80,7 

80,7 

56,2 

2,5 

  

  

  

  

  

  

80,7 

3104040 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

113837,5 

113810,9 

67038,0 

16837,2 

26,6 

8970,9 

8296,2 

1241,3 

1191,8 

674,7 

122808,4 

3104050 

0762 

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 

1302,5 

1302,9 

748,0 

98,2 

  

286,7 

283,7 

27,0 

53,0 

3,0 

1589,6 

3104060 

0721 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

10111,0 

10111,0 

6205,5 

1113,3 

  

336,8 

333,0 

70,1 

16,8 

3,8 

10447,8 

3105000 

  

Державний департамент авіаційного транспорту 

2034,7 

2034,7 

1282,3 

  

  

14360,2 

13274,0 

3500,7 

440,0 

1086,2 

16394,9 

3105010 

0454 

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту 

  

  

  

  

  

12000,0 

11500,0 

3272,3 

219,0 

500,0 

12000,0 

3105020 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 

937,3 

937,3 

593,3 

  

  

1214,2 

942,0 

228,4 

172,0 

272,2 

2151,5 

3105030 

0721 

Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 

1097,4 

1097,4 

689,0 

  

  

146,0 

82,0 

  

49,0 

64,0 

1243,4 

3105040 

0454 

Страховий фонд безпеки авіації 

  

  

  

  

  

1000,0 

750,0 

  

  

250,0 

1000,0 

3110000 

  

Державна служба автомобільних доріг України 

2474,5 

2474,5 

1095,1 

  

  

1711828,3 

1518439,3 

  

  

180000,0 

1714302,8 

3111000 

  

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

2474,5 

2474,5 

1095,1 

  

  

1711828,3 

1518439,3 

  

  

180000,0 

1714302,8 

3111010 

0456 

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 

2474,5 

2474,5 

1095,1 

  

  

  

  

  

  

  

2474,5 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

  

  

  

  

  

1711828,3 

1518439,3 

  

  

180000,0 

1711828,3 

3200000 

  

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1544017,0 

1448972,7 

74542,3 

10135,8 

95044,3 

584063,4 

582867,4 

961,0 

115,9 

1196,0 

2128080,4 

3201000 

  

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1445284,6 

1351870,3 

70781,1 

9805,4 

93414,3 

582398,3 

581263,3 

291,3 

32,0 

1135,0 

2027682,9 

3201010 

0320 

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

9322,2 

9022,2 

5703,7 

325,5 

300,0 

  

  

  

  

  

9322,2 

3201020 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері попередження надзвичайних ситуацій кліматичного і технічного походження 

60,0 

60,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

60,0 

3201030 

1070 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

126639,0 

126639,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

126639,0 

3201040 

1070 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

293152,0 

293152,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

293152,0 

3201050 

1070 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

289200,0 

289200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

289200,0 

3201080 

1070 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

60871,0 

60871,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

60871,0 

3201090 

1070 

Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

3201100 

1070 

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

6440,0 

6440,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6440,0 

3201110 

1070 

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

155500,0 

155500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

155500,0 

3201120 

1010 

Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

3201130 

0832 

Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

3201140 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I 

  

  

  

  

  

266709,3 

266709,3 

  

  

  

266709,3 

3201150 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій II, III і IV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 

  

  

  

  

  

312486,7 

312486,7 

  

  

  

312486,7 

3201170 

1070 

Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

4007,0 

4007,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4007,0 

3201190 

0512 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

12000,0 

  

  

  

12000,0 

  

  

  

  

  

12000,0 

3201200 

1062 

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

50000,0 

  

  

  

50000,0 

  

  

  

  

  

50000,0 

3201210 

0763 

Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

28390,0 

28390,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

28390,0 

3201220 

0513 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

12000,0 

12000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12000,0 

3201230 

0530 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

3201240 

0512 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

9200,0 

9200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9200,0 

3201250 

0220 

Забезпечення навчально-методичних функцій та діяльності служб у сфері цивільного захисту 

12223,2 

12223,2 

7925,5 

1017,1 

  

321,3 

321,3 

49,3 

  

  

12544,5 

3201260 

0320 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

13460,1 

13450,1 

3835,5 

436,4 

10,0 

1181,0 

1096,0 

242,0 

32,0 

85,0 

14641,1 

3201270 

0320 

Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 

3840,0 

3840,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3840,0 

3201280 

0220 

Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони 

82937,0 

82065,7 

53144,5 

7964,4 

871,3 

550,0 

550,0 

  

  

  

83487,0 

3201290 

0220 

Бойова підготовка військ Цивільної оборони та її матеріально-технічне забезпечення 

30,0 

30,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

30,0 

3201300 

0721 

Медичне забезпечення працівників та військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 

1000,0 

840,0 

  

  

160,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

3201320 

0734 

Санаторно-курортне лікування військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і членів їх сімей 

428,0 

428,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

428,0 

3201330 

0220 

Закупівля озброєння та військової техніки для потреб військ Цивільної оборони 

5565,6 

5565,6 

  

  

  

100,0 

100,0 

  

  

  

5665,6 

3201340 

0250 

Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту 

720,5 

720,5 

171,9 

62,0 

  

  

  

  

  

  

720,5 

3201350 

0512 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

1150,0 

1150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1150,0 

3201360 

0950 

Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

3201370 

0490 

Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 

24780,0 

  

  

  

24780,0 

450,0 

  

  

  

450,0 

25230,0 

3201380 

1070 

Погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

200000,0 

200000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200000,0 

3201390 

0540 

Проведення непередбачуваних видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

3201400 

1070 

Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії I осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

500,0 

500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

500,0 

3201410 

1070 

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

3201420 

0763 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

3201430 

0763 

Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 

1000,0 

26,0 

  

  

974,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

3201440 

0512 

Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 

2900,0 

2900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2900,0 

3201450 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

4319,0 

  

  

  

4319,0 

600,0 

  

  

  

600,0 

4919,0 

3202000 

  

Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

65231,0 

65231,0 

211,0 

  

  

  

  

  

  

  

65231,0 

3202010 

0513 

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

378,0 

378,0 

211,0 

  

  

  

  

  

  

  

378,0 

3202030 

0513 

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 

64853,0 

64853,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

64853,0 

3203000 

  

Державний департамент страхового фонду документації 

5363,3 

4850,4 

2386,9 

206,8 

512,9 

1665,1 

1604,1 

669,7 

83,9 

61,0 

7028,4 

3203010 

0320 

Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 

2514,2 

2264,2 

868,8 

45,8 

250,0 

  

  

  

  

  

2514,2 

3203020 

0320 

Створення і зберігання страхового фонду документації 

2849,1 

2586,2 

1518,1 

161,0 

262,9 

1665,1 

1604,1 

669,7 

83,9 

61,0 

4514,2 

3204000 

  

Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби 

18177,1 

18177,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

18177,1 

3204020 

0320 

Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 

18177,1 

18177,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

18177,1 

3205000 

  

Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах 

4090,0 

2972,9 

1163,3 

123,6 

1117,1 

  

  

  

  

  

4090,0 

3205020 

0320 

Функціонування аварійно-рятувальних формувань на воді 

4090,0 

2972,9 

1163,3 

123,6 

1117,1 

  

  

  

  

  

4090,0 

3206000 

  

Спеціалізована воєнізована аварійна-рятувальна служба 

5871,0 

5871,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5871,0 

3206020 

0320 

Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів 

5871,0 

5871,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5871,0 

3400000 

  

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 

105149,8 

40699,0 

1678,8 

267,8 

3180,8 

450,6 

290,8 

12,0 

20,0 

  

105600,4 

3401000 

  

Апарат Державного комітету України у справах сім'ї та молоді 

24399,1 

23327,7 

1259,5 

240,7 

1071,4 

110,0 

110,0 

12,0 

20,0 

  

24509,1 

3401010 

1040 

Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 

1219,1 

1119,1 

673,9 

84,4 

100,0 

  

  

  

  

  

1219,1 

3401020 

0960 

Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 

812,6 

691,2 

390,3 

155,0 

121,4 

110,0 

110,0 

12,0 

20,0 

  

922,6 

3401050 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 

100,0 

100,0 

53,5 

1,3 

  

  

  

  

  

  

100,0 

3401070 

1040 

Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 

11867,4 

11017,4 

  

  

850,0 

  

  

  

  

  

11867,4 

3401170 

1040 

Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

3401180 

1080 

Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 

400,0 

400,0 

141,8 

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

3402000 

  

Державний центр соціальних служб для молоді 

10000,0 

7920,0 

258,0 

27,1 

2080,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

3402020 

1040 

Реалізація програм та здійснення заходів Державного центру соціальних служб для молоді 

10000,0 

7920,0 

258,0 

27,1 

2080,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

3403000 

  

Державний департамент з питань молодіжної політики 

250,7 

221,3 

161,3 

  

29,4 

  

  

  

  

  

250,7 

3403010 

1040 

Керівництво та управління у сфері молодіжної політики 

250,7 

221,3 

161,3 

  

29,4 

  

  

  

  

  

250,7 

3408000 

  

Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

70500,0 

9230,0 

  

  

  

340,6 

180,8 

  

  

  

70840,6 

3408020 

1062 

Надання пільгового довгострокового державного кредиту та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

70500,0 

9230,0 

  

  

  

3013,0 

180,8 

  

  

  

73513,0 

3408030 

1062 

Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

  

  

  

  

  

-2672,4 

  

  

  

  

-2672,4 

3500000 

  

Міністерство фінансів України 

4555410,0 

4475373,5 

185645,5 

9265,1 

79400,1 

282060,6 

4028,2 

1380,2 

71,4 

91712,4 

4837470,6 

3501000 

  

Апарат Міністерства фінансів України 

4274966,8 

4227156,8 

53894,0 

2918,1 

47173,6 

271937,7 

2766,0 

1366,1 

44,4 

82851,7 

4546904,5 

3501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансів 

134540,6 

110948,1 

52696,2 

2696,6 

23592,5 

108,8 

102,6 

  

9,3 

6,2 

134649,4 

3501020 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

3501030 

0150 

Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 

1981,3 

1981,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

1981,3 

3501060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 

500,0 

500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

500,0 

3501070 

0826 

Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 

138,3 

108,5 

24,0 

10,2 

29,8 

11,6 

9,6 

6,2 

  

2,0 

149,9 

3501080 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 

140,0 

140,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140,0 

3501090 

0829 

Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 

921,3 

580,0 

159,5 

98,5 

341,3 

154,8 

126,6 

11,4 

28,1 

28,2 

1076,1 

3501100 

0490 

Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 

3638,0 

573,0 

45,3 

47,2 

3065,0 

2000,0 

400,0 

77,0 

7,0 

1600,0 

5638,0 

3501110 

0150 

Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 

81,6 

81,6 

48,1 

  

  

150,0 

150,0 

46,5 

  

  

231,6 

3501120 

0150 

Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 

1496,9 

1456,9 

810,1 

25,6 

40,0 

  

  

  

  

  

1496,9 

3501140 

0113 

Внески до міжнародних організацій 

46251,9 

46251,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

46251,9 

3501150 

0411 

Погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками 

238345,1 

238345,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

238345,1 

3501160 

1070 

Поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 

500000,0 

500000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

500000,0 

3501170 

0171 

Обслуговування внутрішнього державного боргу 

513988,3 

513988,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

513988,3 

3501180 

0172 

Обслуговування зовнішнього державного боргу 

2810791,3 

2810791,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

2810791,3 

3501200 

0150 

Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 

465,8 

410,8 

110,8 

40,0 

55,0 

1987,2 

1977,2 

1225,0 

  

10,0 

2453,0 

3501210 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

3501220 

0487 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 

50,0 

  

  

  

50,0 

  

  

  

  

  

50,0 

3501230 

0490 

Створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів 

  

  

  

  

  

81205,3 

  

  

  

81205,3 

81205,3 

3501600 

0411 

Розвиток муніципального кредитного ринку