Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок назначения и выплату государственной помощи семьям с детьми

КМ Украины
Постановление КМ от 25.12.2002 № 1951
действует с 01.01.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2002 р. N 1951

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601; N 38, ст. 1786), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2003 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

1. Підпункт 5 пункту 1 викласти у такій редакції:

"5) допомога на дітей одиноким матерям (пункти 33 - 38 цього Порядку)".

2. В абзаці першому пункту 4 слова "виданий лікувально-профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності" замінити словами "видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка".

3. У пункті 11:

абзац перший доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, сплачували фіксований податок, але не були зареєстровані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають також довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Одноразова допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану".

4. Абзац перший пункту 13 доповнити словами "на час народження дитини".

5. В абзаці першому пункту 20:

у підпункті 7 слова "не займаються підприємницькою діяльністю" замінити словами "не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності";

доповнити абзац підпунктом 8 такого змісту:

"8) особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності і сплачують фіксований податок та які не зареєстровані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності".

6. Пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо непрацююча особа, яка отримує в органах праці та соціального захисту населення допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виявила бажання працювати, виплата цієї допомоги припиняється з дня працевлаштування".

7. Розділ "Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми" викласти у такій редакції:

"Допомога на дітей одиноким матерям

33. Відповідно до статті 181 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати (вдова, вдівець) уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

34. Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), які мають дітей віком до 16 (учнів - до 18) років.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям) призначається на кожну дитину.

Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу праці та соціального захисту населення.

35. Для одержання допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї.

Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.

Вдови та вдівці подають довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

36. Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 16-річного (учнями - 18-річного) віку включно.

37. Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

38. Покриття витрат на виплату допомоги на дітей одиноким матерям здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів".

8. Розділ "Порядок розрахунку середньомісячного сукупного доходу" виключити.

9. В абзаці першому пункту 55 слово "дня" замінити словом "місяця".

10. Перше речення пункту 56 викласти у такій редакції "Призначені суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, на дітей одиноким матерям, недоодержані у зв'язку із смертю одержувача, виплачуються членам сім'ї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті".

11. В абзаці першому пункту 15, абзаці другому пункту 27 та у пункті 54 Порядку слово "прописки" замінити словом "реєстрації".

____________

Опрос