Идет загрузка документа (1445 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2002 год

ВР Украины
Закон от 20.12.2001 № 2905-III
действует с 09.01.2002

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2002 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі - 45.390.509,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.880.511,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.509.998,0 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 49.573.467,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 39.788.314,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.785.152,4 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.182.957,8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.907.803,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.275.154,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:

1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) адміністративні штрафи (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та створеними відповідно до закону адміністративними комісіями);

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

15) кошти, що надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

23) відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

24) відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом;

25) надходження коштів з рахунків виборчих фондів;

26) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 200.000 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на технічне переоснащення вугледобувних шахт (160.000 тис. гривень), забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами (35.000 тис. гривень), санаторно-курортне оздоровлення інвалідів (5.000 тис. гривень).

Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).

Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації, не нараховується.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:

1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

16) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

17) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

18) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

19) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

23) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

24) надходження від зборів за дії, пов'язані з охороною інтелектуальної власності, та від продажу контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм;

25) надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання у навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні установи, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158,1 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079,7 тис. доларів США.

Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до державного бюджету плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.

Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.

Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;

3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.

Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань у разі вступу в силу державних гарантій;

3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;

4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених до об'єктів групи Ж відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

9) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.

Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України.

Бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею.

Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Стаття 22. Установити, що кошти у сумі 148.900 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв'язку та заборгованості з оплати послуг зв'язку Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Порядок погашення такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 15 березня 2002 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень на суму 490.000 тис. гривень з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради України.

Стаття 24. Установити, що кошти, які надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони України за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2002 році здійснюється із Державного бюджету України у такому порядку:

за приписом виконавчої служби України Національний банк України в терміни, визначені в приписі або відповідному рішенні суду, списує на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із загального рахунку доходів Державного бюджету України;

відшкодовану суму Національний банк України обліковує на окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком.

Порядок обліку коштів у Державному казначействі України встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. По коштах, відшкодованих державою, ведеться звітність по місяцях та наростаючим підсумком за рік у розрізі головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів.

У разі невідшкодування або невчасного відшкодування Національним банком України коштів з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби Національним банком України сплачується штраф у розмірі 1 відсотка суми, що підлягає відшкодуванню, за кожний день прострочення.

Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку України і зараховується до Державного бюджету України.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України.

Стаття 26. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя обсягів поставок інсулінів для хворих на цукровий діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб за рахунок централізованих закупівель і забезпечити у повному обсязі проведення видатків, затверджених на цю мету у Державному бюджеті України на 2002 рік.

Стаття 27. Встановити, що бюджетні призначення, передбачені на 2002 рік Державному комітету інформаційної політики і радіомовлення України на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".

Стаття 28. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів у сумі 8.800 тис. гривень на виконання заходів, визначених на 2002 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів".

Стаття 29. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.

Стаття 30. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 31. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.

Стаття 32. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);

2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);

3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 8 цього Закону);

4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);

6) освоєння нових земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);

8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону);

9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);

10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);

11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 8 цього Закону);

13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 8 та пунктом 1 статті 31 цього Закону);

14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 8 та пунктом 2 статті 31 цього Закону);

15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону);

16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);

17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19, 20 статті 8 цього Закону);

18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

19) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону);

20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 8 цього Закону);

21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 15 цього Закону);

22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 15 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 3, 4 та 5 статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);

24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону);

25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);

27) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 31 цього Закону);

28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону);

29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 31 цього Закону);

30) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 8 цього Закону);

31) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 31 цього Закону);

32) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 15 цього Закону);

33) соціально-економічний розвиток м. Севастополя (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 8 цього Закону).

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 33. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

3) до бюджету Автономної Республіки Крим акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 43 цього Закону;

6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.

Стаття 34. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4, N 5 та N 6 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.252.782,8 тис. гривень;

2) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 3.091.047,8 тис. гривень;

3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743,4 тис. гривень;

4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.295.000 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382,4 тис. гривень;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 170.445 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 27.750 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - у сумі 7.000 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис. гривень;

13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополь на соціально-економічний розвиток м. Севастополя - у сумі 25.300 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на фінансову підтримку державного комунального підприємства "Водоканал" м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку - у сумі 8.000 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Кіровоградській області - у сумі 4.000 тис. гривень;

16) субвенцію державного бюджету місцевим бюджетам на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" - у сумі 155.000 тис. гривень.

Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Стаття 35. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);

3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення та користування земельними ділянками лісового фонду;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;

7) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

10) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

11) вивізне мито;

12) плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

13) штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

14) плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

15) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

17) митні збори;

18) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

19) кошти від реалізації конфіскованого майна, відповідно до закону, за матеріалами митних органів (крім конфіскованої валюти);

20) кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів (крім конфіскованої валюти);

21) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 36. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми.

Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.

Стаття 37. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.

Стаття 38. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження бюджетів на 2002 рік.

Стаття 39. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 40. Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.

Стаття 41. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 42. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити, що у 2002 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2002 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 43. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, що є у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством:

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 80 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;

9) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

10) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на соціально-економічний розвиток м. Севастополя.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Стаття 44. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, крім видатків згідно із статтею 45 цього Закону, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 45. До законодавчого врегулювання розмежування видатків між бюджетами на функціонування місцевої міліції та місцевої пожежної охорони надати право Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним і сільським радам здійснювати видатки на утримання підрозділів професійної пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 46. Установити, що субвенції із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком N 6 до цього Закону на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік. Порядок розподілу коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.

Стаття 47. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, у сумі 40.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 48. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

Стаття 49. Продовжити до 1 січня 2003 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV.

Стаття 50. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Стаття 51. Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3,03 раза (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 16).

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2002 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Кабінету Міністрів України та відповідним органам місцевого самоврядування здійснити оцінку ефективності використання земельних ділянок та позбавити землекористувачів права користування земельними ділянками не за призначенням.

Стаття 52. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 53. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах. Витрати на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, здійснюються за рахунок коштів на утримання цих установ.

Стаття 54. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у вільно конвертованій валюті.

Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів у іноземній валюті.

Стаття 55. Зупинити на 2002 рік дію:

1) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);

2) частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

3) частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

4) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598);

5) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;

6) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

7) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

8) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9 - 10, ст. 68; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

9) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

11) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої та абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84);

12) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 -  16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10, N 15, ст. 74);

13) частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

14) статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

15) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) у частині формування дорожніх фондів;

16) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

17) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230);

18) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;

19) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;

20) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

21) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

22) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223);

23) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

24) пунктів 84, 85, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

25) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

26) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10);

27) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393);

28) частини першої статті 209 Земельного кодексу України, прийнятого 25 жовтня 2001 року N 2768-III, в частині спрямування коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

29) абзацу дванадцятого пункту 1 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1998 р., N 30 - 31, ст. 195) в частині сплати громадянами фіксованого податку до відповідного місцевого бюджету за місцем проживання.

Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України від 11 липня 2001 року N 2628-III "Про дошкільну освіту", реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік.

Стаття 56. Списати заборгованість бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, яким списана заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" у відповідних обсягах. Порядок списання цієї заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 57. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

Стаття 58. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Стаття 59. Контроль за відшкодуванням сум податку на додану вартість з державного бюджету покласти на Рахункову палату.

Стаття 60. Власні надходження вищих навчальних закладів державної форми власності, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, використовуються на заходи, передбачені кошторисом цього навчального закладу.

Стаття 61. У 2002 році повернення боргів шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Стаття 62. Кабінету Міністрів України запровадити механізм погашення фактичної кредиторської заборгованості Збройних Сил України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2002 року, а також фактичної дебіторської заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Міністерством оборони України станом на 1 січня 2002 року по здійсненню розрахунків щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання.

Стаття 63. Додатки N 1 - 6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 64. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
20 грудня 2001 року
N 2905-III
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2002 рік

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

100000 

Податкові надходження 

29574332,7 

28172053,7 

1402279,0 

110000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

10213771,0 

10043326,0 

170445,0 

110200 

Податок на прибуток підприємств 

10213771,0 

10043326,0 

170445,0 

130000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

633120,0 

271120,0 

362000,0 

130200 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

175100,0 

175100,0 

  

130400 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

362000,0 

  

362000,0 

130700 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1520,0 

1520,0 

  

130100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

47200,0 

47200,0 

  

130101 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

47200,0 

47200,0 

  

130300 

Платежі за користування надрами 

47300,0 

47300,0 

  

130301 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

47300,0 

47300,0 

  

140000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

16345401,7 

15642507,7 

702894,0 

140200 

Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 

2542450,0 

2130820,0 

411630,0 

140300 

Акцизний збір з ввезених на територію України товарів 

675700,0 

384436,0 

291264,0 

140100 

Податок на додану вартість 

12887831,7 

12887831,7 

  

140101 

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

7777831,7 

7777831,7 

  

140102 

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг) 

5110000,0 

5110000,0 

  

140600 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

239420,0 

239420,0 

  

140602 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

130000,0 

130000,0 

  

140605 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

5300,0 

5300,0 

  

140606 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

1700,0 

1700,0 

  

140607 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

5000,0 

5000,0 

  

140608 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів 

220,0 

220,0 

  

140610 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

3900,0 

3900,0 

  

140612 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

8000,0 

8000,0 

  

140614 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

80000,0 

80000,0 

  

140615 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

5300,0 

5300,0 

  

150000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

2187040,0 

2131200,0 

55840,0 

150300 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

132340,0 

119400,0 

12940,0 

150100 

Ввізне мито 

2048700,0 

2005800,0 

42900,0 

150101 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

1862100,0 

1862100,0 

  

150102 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

100800,0 

100800,0 

  

150105 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

85800,0 

42900,0 

42900,0 

150200 

Вивізне мито 

6000,0 

6000,0 

  

150201 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

6000,0 

6000,0 

  

160000 

Інші податки  

195000,0 

83900,0 

111100,0 

160200 

Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 

10300,0 

10300,0 

  

160600 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

111100,0 

  

111100,0 

160300 

Податки, не віднесені до інших категорій 

73600,0 

73600,0 

  

200000 

Неподаткові надходження 

11789539,0 

5496410,0 

6293129,0 

210000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

1947861,3 

1362380,0 

585481,3 

210200 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

200000,0 

200000,0 

  

210300 

Надходження від грошово-речових лотерей 

50000,0 

50000,0 

  

210800 

Інші надходження 

595481,3 

35000,0 

560481,3 

211100 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

25000,0 

  

25000,0 

210500 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

438900,0 

438900,0 

  

210501 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

438900,0 

438900,0 

  

210600 

Рентна плата 

638480,0 

638480,0 

  

210601 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

141400,0 

141400,0 

  

210602 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 

497080,0 

497080,0 

  

220000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

806350,0 

806350,0 

  

220600 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

2600,0 

2600,0 

  

220800 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 

150000,0 

150000,0 

  

220900 

Державне мито 

70250,0 

70250,0 

  

221000 

Митні збори 

495000,0 

495000,0 

  

221100 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

88500,0 

88500,0 

  

230000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

104000,0 

104000,0 

  

230100 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 

700,0 

700,0 

  

230200 

Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 

1700,0 

1700,0 

  

230300 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

100000,0 

100000,0 

  

230400 

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 

1600,0 

1600,0 

  

240000 

Інші неподаткові надходження 

8931327,7 

3223680,0 

5707647,7 

240100 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів 

29000,0 

29000,0 

  

240200 

Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів 

80000,0 

80000,0 

  

240300 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

14000,0 

14000,0 

  

240500 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 

607260,0 

260000,0 

347260,0 

241500 

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань 

110000,0 

110000,0 

  

240600 

Інші надходження 

2631270,0 

2597180,0 

34090,0 

240601 

Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України 

2240000,0 

2240000,0 

  

240602 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

6050,0 

  

6050,0 

240603 

Інші надходження 

78120,0 

78120,0 

  

240605 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

1000,0 

  

1000,0 

240606 

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів 

10000,0 

10000,0 

  

240611 

Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

223000,0 

223000,0 

  

240612 

Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

19500,0 

19500,0 

  

240614 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

22000,0 

22000,0 

  

240615 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

15000,0 

3000,0 

12000,0 

240617 

Портовий (адміністративний) збір 

15600,0 

1560,0 

14040,0 

240618 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

1000,0 

  

1000,0 

240800 

Відрахування від перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 

3500,0 

3500,0 

  

240810 

Відрахування від перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

3500,0 

3500,0 

  

241100 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

130289,3 

130000,0 

289,3 

241102 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

130000,0 

130000,0 

  

241103 

Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам 

100,0 

  

100,0 

241104 

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 

189,3 

  

189,3 

241200 

Власні надходження бюджетних установ 

3826008,4 

  

3826008,4 

241210 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

3807632,6 

  

3807632,6 

241220 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

18375,8 

  

18375,8 

241400 

Додаткові збори на виплату пенсій 

1500000,0 

  

1500000,0 

241401 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

955000,0 

  

955000,0 

241402 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

6000,0 

  

6000,0 

241403 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

178000,0 

  

178000,0 

241404 

Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 

155000,0 

  

155000,0 

241405 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

66000,0 

  

66000,0 

241406 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

140000,0 

  

140000,0 

300000 

Доходи від операцій з капіталом 

736990,0 

121000,0 

615990,0 

330000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

20000,0 

20000,0 

  

310000 

Надходження від продажу основного капіталу 

51000,0 

51000,0 

  

310100 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів 

45000,0 

45000,0 

  

310200 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

6000,0 

6000,0 

  

320000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

665990,0 

50000,0 

615990,0 

320100 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

615990,0 

  

615990,0 

320200 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

50000,0 

50000,0 

  

400000 

Офіційні трансферти 

77200,0 

  

77200,0 

420000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

77200,0 

  

77200,0 

420100 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

77200,0 

  

77200,0 

500000 

Цільові фонди 

121400,0 

  

121400,0 

500700 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

80000,0 

  

80000,0 

500800 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

41400,0 

  

41400,0 

  

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

42299461,7 

33789463,7 

8509998,0 

400000 

Офіційні трансферти 

3091047,8 

3091047,8 

  

410101 

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 

3091047,8 

3091047,8 

  

  

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

45390509,5 

36880511,5 

8509998,0 

 

Фінансування Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування  

Всього  

загальний фонд

спеціальний фонд  

  

Загальне фінансування 

4182957,8 

2907803,4 

1275154,4 

400000 

Внутрішнє фінансування 

4929318,5 

4598496,3 

330822,2 

401000 

Довгострокові зобов'язання 

-1062468,0 

-1062468,0 

  

401200 

погашення 

-1062468,0 

-1062468,0 

  

402000 

Середньострокові зобов'язання 

240859,7 

150859,7 

90000,0 

402100 

випуск 

390000,0 

300000,0 

90000,0 

402200 

погашення 

-149140,3 

-149140,3 

  

403000 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

-74185,4 

-74185,4 

  

403100 

випуск 

1282591,4 

1282591,4 

  

403200 

погашення 

-1356776,8 

-1356776,8 

  

406000 

Надходження від приватизації державного майна 

5825112,2 

5584290,0 

240822,2 

406100 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

5750000,0 

5577500,0 

172500,0 

406200 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень 

4000,0 

3880,0 

120,0 

406300 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

500,0 

  

500,0 

406400 

Надходження від приватизації, отримані від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств 

3000,0 

2910,0 

90,0 

406500 

Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

37000,0 

  

37000,0 

406600 

Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України 

30612,2 

  

30612,2 

500000 

Зовнішнє фінансування 

-746360,7 

-1690692,9 

944332,2 

501000 

Довгострокові зобов'язання 

-746360,7 

-1690692,9 

944332,2 

501100 

випуск 

3339931,1 

1860417,6 

1479513,5 

501200 

погашення 

-4086291,8 

-3551110,5 

-535181,3 

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

поточні 

з них: 

капі-
тальні
 

Всього 

поточні 

з них: 

капі-
тальні
 

оплата праці 

кому-
нальні послуги та енерго-
носії 

оплата праці 

кому-
нальні послуги та енерго-
носії 

0110000 

Управління справами Верховної Ради України 

184407,9 

129688,1 

53361,7 

2196,8 

54719,8 

31969,4 

24385,3 

6018,9 

4473,2 

7584,1 

216377,3 

0111000 

Управління справами Верховної Ради України 

184407,9 

129688,1 

53361,7 

2196,8 

54719,8 

31969,4 

24385,3 

6018,9 

4473,2 

7584,1 

216377,3 

0111010

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

107400,0 

64553,8 

33381,1 

  

42846,2 

  

  

  

  

  

107400,0 

0111020 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

23799,8 

21495,8 

14525,0 

  

2304,0 

  

  

  

  

  

23799,8 

0111030 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1143,7 

1143,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

1143,7 

0111040 

Візити народних депутатів України за кордон 

4345,8 

4345,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

4345,8 

0111050 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

21553,3 

19493,3 

5252,5 

2196,8 

2060,0 

1725,0 

1595,0 

686,1 

  

130,0 

23278,3 

0111060 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

9000,0 

3340,4 

  

  

5659,6 

  

  

  

  

  

9000,0 

0111070 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

5346,0 

5346,0 

  

  

  

30244,4 

22790,3 

5332,8 

4473,2 

7454,1 

35590,4 

0111080 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

4219,3 

3119,3 

203,1 

  

1100,0 

  

  

  

  

  

4219,3 

0111090 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче" 

6850,0 

6850,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6850,0 

0111100 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

750,0 

  

  

  

750,0 

  

  

  

  

  

750,0 

0300000 

Державне управління справами 

217857,8 

178190,8 

54190,3 

11312,5 

39667,0 

99666,0 

85135,0 

17535,1 

14273,6 

14531,0 

317523,8 

0301000 

Апарат Державного управління справами 

139731,6 

107869,5 

34220,5 

7183,9 

31862,1 

50985,4 

44256,2 

8952,4 

6951,0 

6729,2 

190717,0 

0301010 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 

27470,0 

20987,3 

9354,2 

  

6482,7 

  

  

  

  

  

27470,0 

0301020 

Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України 

5402,1 

5402,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

5402,1 

0301030 

Обслуговування діяльності Президента України 

33549,3 

16667,8 

5629,1 

2522,2 

16881,5 

19497,6 

18439,7 

4104,7 

3698,6 

1057,9 

53046,9 

0301040 

Візити Президента України за кордон 

3565,0 

3565,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3565,0 

0301050 

Виготовлення державних нагород 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,0 

0301060 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

11356,9 

11089,4 

3192,3 

2489,3 

267,5 

10618,0 

10145,0 

411,7 

1573,2 

473,0 

21974,9 

0301070 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

1041,4 

1041,4 

641,1 

  

  

  

  

  

  

  

1041,4 

0301080 

Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

5089,5 

4889,5 

2711,7 

57,0 

200,0 

115,0 

115,0 

71,2 

1,0 

  

5204,5 

0301090 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

395,4 

395,4 

239,1 

  

  

  

  

  

  

  

395,4 

0301100 

Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська академія" 

181,2 

150,8 

77,3 

  

30,4 

  

  

  

  

  

181,2 

0301110 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 

15250,9 

15250,9 

285,9 

83,2 

  

383,7 

383,7 

  

  

  

15634,6 

0301120 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та Національним університетом "Острозька академія" 

11228,6 

11228,6 

5624,3 

1091,4 

  

8923,7 

6245,9 

1945,7 

723,7 

2677,8 

20152,3 

0301130 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України 

12896,9 

11896,9 

5537,2 

928,0 

1000,0 

10985,4 

8464,9 

2339,1 

893,0 

2520,5 

23882,3 

0301140 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

1304,4 

1304,4 

928,3 

12,8 

  

462,0 

462,0 

80,0 

61,5 

  

1766,4 

0301160 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

7000,0 

  

  

  

7000,0 

  

  

  

  

  

7000,0 

0302000 

Рада національної безпеки і оборони України 

7564,8 

7183,4 

3429,1 

195,4 

381,4 

891,6 

841,6 

197,1 

5,0 

50,0 

8456,4 

0302010 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

2997,3 

2817,7 

1257,0 

  

179,6 

  

  

  

  

  

2997,3 

0302020 

Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 

942,4 

820,6 

490,1 

  

121,8 

91,6 

91,6 

  

  

  

1034,0 

0302030 

Прикладні розробки у сфері національної безпеки 

3625,1 

3545,1 

1682,0 

195,4 

80,0 

800,0 

750,0 

197,1 

5,0 

50,0 

4425,1 

0303000 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

554,6 

522,6 

218,1 

  

32,0 

  

  

  

  

  

554,6 

0303010 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

554,6 

522,6 

218,1 

  

32,0 

  

  

  

  

  

554,6 

0304000 

Національна служба посередництва і примирення України 

2331,6 

2257,6 

1108,4 

27,9 

74,0 

  

  

  

  

  

2331,6 

0304010 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

2169,0 

2095,0 

1108,4 

27,9 

74,0 

  

  

  

  

  

2169,0 

0304020 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

59,3 

59,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

59,3 

0304030 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 

103,3 

103,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

103,3 

0306000 

Національний комплекс "Експоцентр України" 

6703,5 

5703,5 

  

  

1000,0 

  

  

  

  

  

6703,5 

0306020 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

778,5 

778,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

778,5 

0306030 

Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім" 

1000,0 

  

  

  

1000,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

0306040 

Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 

425,0 

425,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

425,0 

0306050 

Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках 

4500,0 

4500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4500,0 

0307000 

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 

403,4 

403,4 

210,0 

9,8 

  

  

  

  

  

  

403,4 

0307010 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

403,4 

403,4 

210,0 

9,8 

  

  

  

  

  

  

403,4 

0308000 

Державне лікувально-оздоровче управління 

51568,3 

45250,8 

15004,2 

3895,5 

6317,5 

47789,0 

40037,2 

8385,6 

7317,6 

7751,8 

99357,3 

0308010 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

22539,9 

19403,7 

7745,6 

2705,7 

3136,2 

1700,0 

1700,0 

62,2 

192,9 

  

24239,9 

0308020 

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади 

4332,2 

3970,9 

1907,9 

174,3 

361,3 

370,0 

370,0 

  

  

  

4702,2 

0308030 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади 

12442,5 

11622,5 

4631,9 

907,0 

820,0 

1135,0 

795,0 

  

125,0 

340,0 

13577,5 

0308040 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в закладах Державного лікувально-оздоровчого управління та на об'єктах органів державної влади 

681,7 

681,7 

332,1 

76,9 

  

258,0 

163,0 

  

  

95,0 

939,7 

0308050 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 

8726,2 

8726,2 

  

  

  

43656,0 

36759,2 

8323,4 

6999,7 

6896,8 

52382,2 

0308060 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 

2027,6 

127,6 

  

  

1900,0 

529,5 

129,5 

  

  

400,0 

2557,1 

0308070 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі Державного лікувально-оздоровчого управління 

16,2 

16,2 

11,8 

  

  

  

  

  

  

  

16,2 

0308080 

Керівництво Державним лікувально-оздоровчим управлінням 

802,0 

702,0 

374,9 

31,6 

100,0 

140,5 

120,5 

  

  

20,0 

942,5 

0309000 

Державне авіапідприємство "Україна" 

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9000,0 

0309010 

Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9000,0 

0410000 

Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України 

88284,3 

45957,5 

13092,8 

194,4 

42326,8 

12925,0 

12681,2 

3417,6 

1846,4 

243,8 

101209,3 

0411000 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

88284,3 

45957,5 

13092,8 

194,4 

42326,8 

12925,0 

12681,2 

3417,6 

1846,4 

243,8 

101209,3 

0411010 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

28925,5 

24620,7 

11123,6 

  

4304,8 

  

  

  

  

  

28925,5 

0411020 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

1642,4 

1642,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1642,4 

0411030 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

34503,2 

8481,2 

1969,2 

194,4 

26022,0 

12925,0 

12681,2 

3417,6 

1846,4 

243,8 

47428,2 

0411040 

Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду 

12000,0 

  

  

  

12000,0 

  

  

  

  

  

12000,0 

0411050 

Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України 

7653,2 

7653,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

7653,2 

0411060 

Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

12,0 

12,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12,0 

0411070 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 

3548,0 

3548,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3548,0 

0600000 

Верховний Суд України  

23527,5 

18587,5 

5428,4 

323,5 

4940,0 

  

  

  

  

  

23527,5 

0601000 

Апарат Верховного Суду України  

23527,5 

18587,5 

5428,4 

323,5 

4940,0 

  

  

  

  

  

23527,5 

0601010 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України  

23467,9 

18527,9 

5428,4 

323,5 

4940,0 

  

  

  

  

  

23467,9 

0601020 

Підвищення кваліфікації суддів Верховного Суду України 

59,6 

59,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

59,6 

0700000 

Вищий господарський суд України  

105018,6 

57513,4 

28890,0 

2276,8 

47505,2 

  

  

  

  

  

105018,6 

0701000 

Вищий господарський суд України  

105018,6 

57513,4 

28890,0 

2276,8 

47505,2 

  

  

  

  

  

105018,6 

0701010 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

10108,5 

7270,5 

3383,6 

160,5 

2838,0 

  

  

  

  

  

10108,5 

0701020 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

54538,8 

32199,1 

16950,1 

1513,5 

22339,7 

  

  

  

  

  

54538,8 

0701030 

Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 

97,4 

97,4 

44,9 

  

  

  

  

  

  

  

97,4 

0701040 

Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів 

90,1 

90,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

90,1 

0701050 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

40183,8 

17856,3 

8511,4 

602,8 

22327,5 

  

  

  

  

  

40183,8 

0800000 

Конституційний Суд України  

17667,0 

10907,6 

3973,4 

456,6 

6759,4 

  

  

  

  

  

17667,0 

0801000 

Конституційний Суд України  

17667,0 

10907,6 

3973,4 

456,6 

6759,4 

  

  

  

  

  

17667,0 

0801010 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні  

12767,0 

10907,6 

3973,4 

456,6 

1859,4 

  

  

  

  

  

12767,0 

0801020 

Будівництво адміністративного будинку Конституційного Суду України 

4100,0 

  

  

  

4100,0 

  

  

  

  

  

4100,0 

0801030 

Будівництво (придбання) житла для суддів Конституційного Суду України 

800,0 

  

  

  

800,0 

  

  

  

  

  

800,0 

0900000 

Генеральна прокуратура України  

170673,0 

165673,0 

108519,7 

7713,4 

5000,0 

80,0 

80,0 

  

  

  

170753,0 

0901000 

Генеральна прокуратура України 

170673,0 

165673,0 

108519,7 

7713,4 

5000,0 

80,0 

80,0 

  

  

  

170753,0 

0901010 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

169952,4 

164952,4 

108177,2 

7620,7 

5000,0 

50,0 

50,0 

  

  

  

170002,4 

0901020 

Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів 

720,6 

720,6 

342,5 

92,7 

  

30,0 

30,0 

  

  

  

750,6 

1000000 

Міністерство внутрішніх справ України 

1690038,6 

1652703,6 

1232197,5 

97923,3 

37335,0 

532314,9 

495450,5 

99162,0 

12633,4 

36864,4 

2222353,5 

1001000 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

1141738,5 

1105638,5 

893087,0 

55749,0 

36100,0 

195114,6 

167164,4 

31002,5 

7338,4 

27950,2 

1336853,1 

1001010 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

69057,0 

69057,0 

39000,0 

76,0 

  

4254,2 

4254,2 

  

164,0 

  

73311,2 

1001020 

Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 

15000,0 

15000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

15000,0 

1001030 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 

36100,0 

  

  

  

36100,0 

  

  

  

  

  

36100,0 

1001040 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

1001050 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

787881,8 

787881,8 

699000,0 

40000,0 

  

102928,9 

89929,9 

16353,3 

4272,7 

12999,0 

890810,7 

1001060 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 

25515,4 

25515,4 

  

  

  

7650,0 

7650,0 

  

  

  

33165,4 

1001070 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

12362,3 

12362,3 

11000,0 

  

  

  

  

  

  

  

12362,3 

1001080 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

84456,0 

84456,0 

67000,0 

8500,0 

  

45635,3 

33253,4 

7106,6 

1321,1 

12381,9 

130091,3 

1001100 

Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

3235,0 

3235,0 

1800,0 

345,0 

  

1496,1 

1458,6 

212,5 

20,0 

37,5 

4731,1 

1001110 

Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

50784,0 

50784,0 

27400,0 

6000,0 

  

20360,5 

18894,2 

2365,1 

1484,4 

1466,3 

71144,5 

1001130 

Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

5441,0 

5441,0 

2300,0 

568,0 

  

868,2 

810,7 

  

15,6 

57,5 

6309,2 

1001140 

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

1794,0 

1794,0 

475,0 

260,0 

  

820,8 

819,2 

64,6 

60,6 

1,6 

2614,8 

1001150 

Охорона громадського порядку на транспорті 

30457,0 

30457,0 

30062,0 

  

  

11100,6 

10094,2 

4900,4 

  

1006,4 

41557,6 

1001160 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ 

1605,0 

1605,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1605,0 

1001180 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

15050,0 

15050,0 

15050,0 

  

  

  

  

  

  

  

15050,0 

1002000 

Управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України 

29323,0 

29323,0 

28713,0 

  

  

228773,0 

223390,4 

20705,8 

2400,0 

5382,6 

258096,0 

1002020 

Забезпечення безпеки дорожнього руху, реєстрація та облік транспортних засобів 

29323,0 

29323,0 

28713,0 

  

  

228773,0 

223390,4 

20705,8 

2400,0 

5382,6 

258096,0 

1003000 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

241279,0 

241279,0 

124644,8 

17884,3 

  

26068,2 

26067,2 

13847,2 

278,3 

1,0 

267347,2 

1003010 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

16179,3 

16179,3 

3596,5 

  

  

25,3 

25,3 

  

  

  

16204,6 

1003020 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

135162,9 

135162,9 

83990,4 

13654,0 

  

3641,5 

3641,5 

69,3 

67,4 

  

138804,4 

1003030 

Охорона та оборона особливо важливих державних об'єктів і супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

12476,7 

12476,7 

7846,0 

642,1 

  

21275,0 

21274,0 

13738,5 

136,1 

1,0 

33751,7 

1003040 

Охорона дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України 

8471,3 

8471,3 

7816,2 

240,3 

  

99,1 

99,1 

9,4 

  

  

8570,4 

1003050 

Забезпечення авіаперевезень внутрішніх військ у райони проведення спеціальних операцій 

9151,9 

9151,9 

5569,0 

708,2 

  

126,7 

126,7 

14,5 

5,9 

  

9278,6 

1003060 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення внутрішніх військ 

41654,6 

41654,6 

7207,1 

1607,5 

  

488,0 

488,0 

3,7 

10,7 

  

42142,6 

1003070 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівня акредитації 

15178,9 

15178,9 

7197,6 

790,5 

  

43,5 

43,5 

3,9 

  

  

15222,4 

1003080 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

3003,4 

3003,4 

1422,0 

241,7 

  

369,1 

369,1 

7,9 

58,2 

  

3372,5 

1004000 

Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України 

274945,1 

273710,1 

185752,7 

24290,0 

1235,0 

82359,1 

78828,5 

33606,5 

2616,7 

3530,6 

357304,2 

1004010 

Керівництво та управління державною пожежною охороною 

5008,4 

4973,4 

1217,8 

  

35,0 

379,0 

367,0 

84,0 

1,0 

12,0 

5387,4 

1004020 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

227019,2 

226819,2 

177196,4 

22410,0 

200,0 

77459,8 

74491,6 

32919,2 

2530,2 

2968,2 

304479,0 

1004030 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони 

27667,0 

27667,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

27667,0 

1004040 

Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освіти III та IV рівнів акредитації 

13169,5 

12269,5 

6017,0 

1701,0 

900,0 

4120,3 

3600,3 

505,8 

65,5 

520,0 

17289,8 

1004050 

Дослідження в галузі пожежної безпеки 

2081,0 

1981,0 

1321,5 

179,0 

100,0 

400,0 

369,6 

97,5 

20,0 

30,4 

2481,0 

1005000 

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

2753,0 

2753,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2753,0 

1005020 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

2753,0 

2753,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2753,0 

1100000 

Міністерство палива та енергетики України 

2937543,0 

2200813,0 

20748,4 

5919,3 

736730,0 

141844,4 

140636,3 

3584,6 

143,5 

1208,1 

3079387,4 

1101000 

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

10604,4 

9104,4 

4704,0 

316,9 

1500,0 

547,3 

547,3 

  

  

  

11151,7 

1101010 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

10019,4 

8519,4 

4704,0 

316,9 

1500,0 

547,3 

547,3 

  

  

  

10566,7 

1101020 

Розробка Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу 

585,0 

585,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

585,0 

1102000 

Державний департамент вугільної промисловості 

2652842,0 

1934842,0 

  

  

718000,0 

130000,0 

130000,0 

  

  

  

2782842,0 

1102020 

Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 

5087,0 

5087,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5087,0 

1102030 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості 

1615,0 

1615,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1615,0 

1102040 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 

140,0 

140,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140,0 

1102060 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

850000,0 

850000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

850000,0 

1102080 

Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

75000,0 

75000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

75000,0 

1102090 

Державна підтримка вугледобувних підприємств 

850000,0 

850000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

850000,0 

1102100 

Участь у будівництві та технічному переоснащенні підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

698000,0 

  

  

  

698000,0 

  

  

  

  

  

698000,0 

1102110 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 

73000,0 

73000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

73000,0 

1102120 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 

80000,0 

80000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

80000,0 

1102130 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

1102600 

Заходи щодо підвищення ефективності вугільної промисловості 

  

  

  

  

  

130000,0 

130000,0 

  

  

  

130000,0 

1103000 

Державний департамент електроенергетики 

155,0 

155,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

155,0 

1103020 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері електроенергетики 

55,0 

55,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

55,0 

1103030 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері електроенергетики 

100,0 

100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

100,0 

1104000 

Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

1104030 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

1105000 

Державний департамент ядерної енергетики 

273541,6 

256311,6 

16044,4 

5602,4 

17230,0 

11297,1 

10089,0 

3584,6 

143,5 

1208,1 

284838,7 

1105020 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері ядерної енергетики 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

1105030 

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників 

26729,5 

26729,5 

13903,8 

3586,0 

  

3393,9 

3146,3 

1075,6 

62,2 

247,6 

30123,4 

1105040 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 

1956,3 

1956,3 

1036,3 

169,1 

  

539,0 

489,9 

152,3 

0,3 

49,1 

2495,3 

1105050 

Виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації 

228356,5 

221356,5 

  

  

7000,0 

  

  

  

  

  

228356,5 

1105060 

Створення власного виробництва ядерного палива 

11000,0 

1000,0 

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

11000,0 

1105070 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері ядерної енергетики 

278,0 

278,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

278,0 

1105080 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості 

5071,3 

4841,3 

1104,3 

1847,3 

230,0 

7364,2 

6452,8 

2356,7 

81,0 

911,4 

12435,5 

1200000 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

124988,8 

106850,4 

25615,1 

1754,1 

18138,4 

30535,4 

25938,8 

2607,8 

1134,8 

4596,6 

155524,2 

1201000 

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

40911,7 

40279,4 

10998,1 

1047,0 

632,3 

20970,3 

19417,3 

1856,0 

900,0 

1553,0 

61882,0 

1201010 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

22761,9 

22261,9 

9382,8 

976,3 

500,0 

  

  

  

  

  

22761,9 

1201020 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

69,0 

69,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

69,0 

1201030 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами 

2914,6 

2914,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

2914,6 

1201040 

Презентація за кордоном українськими підприємствами наукових розробок та вітчизняних товарів на міжнародних виставках і ярмарках 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,0 

1201050 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 

4447,4 

4372,8 

314,6 

47,0 

74,6 

48,0 

48,0 

24,0 

  

  

4495,4 

1201060 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 

370,4 

370,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

370,4 

1201070 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

1486,2 

1486,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

1486,2 

1201080 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

100,0 

100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

100,0 

1201090 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі 

1132,0 

1132,0 

517,6 

  

  

6783,0 

5884,0 

1792,6 

900,0 

899,0 

7915,0 

1201100 

Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному інституті економіки та Вищих курсах іноземних мов 

241,9 

240,2 

158,0 

13,0 

1,7 

74,5 

70,5 

39,4 

  

4,0 

316,4 

1201110 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

1201120 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 

63,3 

63,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

63,3 

1201130 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 

988,5 

955,5 

625,1 

10,7 

33,0 

  

  

  

  

  

988,5 

1201170 

Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами 

1336,5 

1313,5 

  

  

23,0 

  

  

  

  

  

1336,5 

1201600 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

  

  

  

  

  

14064,8 

13414,8 

  

  

650,0 

14064,8 

1203000 

Державна служба експортного контролю 

1133,1 

1133,1 

458,3 

19,0 

  

  

  

  

  

  

1133,1 

1203010 

Керівництво та управління у сфері експортного контролю 

867,1 

867,1 

458,3 

19,0 

  

  

  

  

  

  

867,1 

1203020 

Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю 

266,0 

266,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

266,0 

1204000 

Державна інспекція по контролю за цінами 

10911,0 

10503,0 

6392,7 

139,5 

408,0 

  

  

  

  

  

10911,0 

1204010 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 

10911,0 

10503,0 

6392,7 

139,5 

408,0 

  

  

  

  

  

10911,0 

1205000 

Державний комітет України з енергозбереження 

26050,9 

26050,9 

3044,9 

61,9 

  

6400,0 

3551,1 

  

167,4 

2848,9 

32450,9 

1205010 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження 

4722,0 

4722,0 

3044,9 

61,9 

  

6400,0 

3551,1 

  

167,4 

2848,9 

11122,0 

1205020 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 

4030,0 

4030,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4030,0 

1205030 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 

259,8 

259,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

259,8 

1205040 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 

17039,1 

17039,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

17039,1 

1206000 

Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики 

26996,7 

9898,6 

2012,1 

306,7 

17098,1 

2165,1 

1970,4 

751,8 

67,4 

194,7 

29161,8 

1206010 

Керівництво та управління у сфері будівництва, архітектури та житлової політики 

2034,7 

2034,7 

1226,4 

23,0 

  

  

  

  

  

  

2034,7 

1206020 

Прикладні розробки у сфері будівництва та житлової політики 

2414,4 

2414,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

2414,4 

1206030 

Прикладні розробки із створення нових будівельних матеріалів та виробів 

64,0 

64,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

64,0 

1206040 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 

380,0 

380,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

380,0 

1206050 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку промисловості будівельних матеріалів 

40,0 

40,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

40,0 

1206060 

Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 

490,0 

490,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

490,0 

1206070 

Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 

48,3 

48,3 

30,8 

5,9 

  

159,0 

141,0 

50,0 

3,0 

18,0 

207,3 

1206080 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 

20,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

20,0 

1206090 

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 

276,9 

251,3 

79,8 

30,4 

25,6 

60,0 

46,0 

16,0 

  

14,0 

336,9 

1206100 

Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 

1931,3 

1608,8 

642,0 

245,7 

322,5 

1926,1 

1763,4 

675,4 

64,1 

162,7 

3857,4 

1206110 

Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 

14194,0 

944,0 

  

  

13250,0 

  

  

  

  

  

14194,0 

1206120 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

1262,7 

1262,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

1262,7 

1206130 

Збереження природно-заповідного фонду у Сирецькому дендрологічному парку 

55,4 

55,4 

33,1 

1,7 

  

20,0 

20,0 

10,4 

0,3 

  

75,4 

1206140 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства та нових будівельних матеріалів та виробів 

285,0 

285,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

285,0 

1206150 

Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 

3500,0 

  

  

  

3500,0 

  

  

  

  

  

3500,0 

1207000 

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України 

18985,4 

18985,4 

2709,0 

180,0 

  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

19985,4 

1207010 

Керівництво та управління у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

4882,4 

4882,4 

2709,0 

180,0 

  

  

  

  

  

  

4882,4 

1207020 

Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 

1340,0 

1340,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1340,0 

1207030 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

300,0 

1207040 

Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 

4500,0 

4500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4500,0 

1207050 

Збереження та функціонування національної еталонної бази 

500,0 

500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

500,0 

1207060 

Створення служби єдиного часу 

800,0 

800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

800,0 

1207070 

Державний нагляд за додержанням стандартів та державний метрологічний нагляд 

2163,0 

2163,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2163,0 

1207080 

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 

4500,0 

4500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4500,0 

1207100 

Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв 

  

  

  

  

  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

1000,0 

1400000 

Міністерство закордонних справ України 

656710,4 

561718,1 

141102,2 

10758,3 

94992,3 

15680,0 

8076,3 

5198,2 

244,2 

7603,7 

672390,4 

1401000 

Апарат Міністерства закордонних справ України 

656710,4 

561718,1 

141102,2 

10758,3 

94992,3 

15680,0 

8076,3 

5198,2 

244,2 

7603,7 

672390,4 

1401010 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

37135,2 

14042,6 

6543,4 

410,0 

23092,6 

  

  

  

  

  

37135,2 

1401020 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

229000,1 

229000,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

229000,1 

1401030 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

322707,7 

302611,8 

134100,0 

10136,0 

20095,9 

15180,0 

7659,3 

5118,2 

244,2 

7520,7 

337887,7 

1401040 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

52373,6 

569,8 

  

  

51803,8 

  

  

  

  

  

52373,6 

1401050 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

5750,0 

5750,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5750,0 

1401070 

Внески до установ і організацій СНД 

4510,2 

4510,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

4510,2 

1401080 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

1401090 

Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 

1200,0 

1200,0 

10,0 

212,3 

  

  

  

  

  

  

1200,0 

1401100 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 

880,6 

880,6 

448,8 

  

  

500,0 

417,0 

80,0 

  

83,0 

1380,6 

1401110 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

153,0 

153,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

153,0 

1700000 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

137245,7 

95020,0 

30470,5 

6439,0 

42225,7 

38327,0 

32862,2 

7178,1 

578,1 

5464,8 

175572,7 

1701000 

Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

137245,7 

95020,0 

30470,5 

6439,0 

42225,7 

38327,0 

32862,2 

7178,1 

578,1 

5464,8 

175572,7 

1701010 

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

1943,2 

1943,2 

1050,0 

161,1 

  

195,6 

195,6 

  

11,6 

  

2138,8 

1701020 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 

253,0 

253,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

253,0 

1701040 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 

448,3 

319,9 

199,4 

17,9 

128,4 

191,7 

191,7 

59,2 

15,6 

  

640,0 

1701050 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

161,0 

161,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

161,0 

1701060 

Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 

878,1 

878,1 

427,9 

113,0 

  

829,3 

698,1 

87,6 

9,5 

131,2 

1707,4 

1701070 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

590,8 

370,8 

100,4 

12,0 

220,0 

  

  

  

  

  

590,8 

1701080 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

100147,7 

68770,4 

28692,8 

6135,0 

31377,3 

37110,4 

31776,8 

7031,3 

541,4 

5333,6 

137258,1 

1701090 

Створення Національного супутникового мовлення 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

1701100 

Фінансова підтримка преси 

1728,6 

1728,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

1728,6 

1701110 

Видання книжкової продукції за Національною програмою випуску соціально значущих видань 

13850,0 

13850,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

13850,0 

1701120 

Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

7245,0 

6745,0 

  

  

500,0 

  

  

  

  

  

7245,0 

1800000 

Міністерство культури і мистецтв України 

251036,2 

202537,0 

40026,4 

5848,6 

48499,2 

35775,0 

28465,9 

9065,2 

1554,2 

7309,1 

286811,2 

1801000 

Апарат Міністерства культури і мистецтв України 

246599,6 

200220,3 

38779,6 

5802,4 

46379,3 

35775,0 

28465,9 

9065,2 

1554,2 

7309,1 

282374,6 

1801010 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 

2580,0 

2215,0 

1201,2 

77,0 

365,0 

61,3 

61,3 

  

  

  

2641,3 

1801020 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 

853,9 

853,9 

603,8 

2,5 

  

8,0 

8,0 

2,0 

  

  

861,9 

1801030 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

1366,8 

1266,8 

571,5 

189,9 

100,0 

  

  

  

  

  

1366,8 

1801040 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

5915,6 

5562,6 

3257,2 

417,3 

353,0 

190,9 

175,2 

22,4 

53,5 

15,7 

6106,5 

1801050 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

1402,5 

1302,5 

578,2 

198,9 

100,0 

188,2 

176,1 

40,7 

27,3 

12,1 

1590,7 

1801060 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

37454,3 

36354,3 

20711,7 

2776,5 

1100,0 

28297,5 

22284,7 

6736,1 

1217,1 

6012,8 

65751,8 

1801070 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

1092,1 

1062,1 

543,7 

67,0 

30,0 

2500,0 

2270,0 

1415,9 

20,0 

230,0 

3592,1 

1801080 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

170,0 

95,0 

54,1 

  

75,0 

  

  

  

  

  

170,0 

1801090 

Підготовка кадрів акторської майстерності для Національних мистецьких та творчих колективів 

196,2 

196,2 

121,0 

2,6 

  

6,0 

6,0 

  

0,5 

  

202,2 

1801100 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 

5209,0 

5209,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5209,0 

1801110 

Фінансова підтримка національних театрів 

34749,6 

29099,6 

  

  

5650,0 

  

  

  

  

  

34749,6 

1801120 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

41649,9 

32749,9 

  

  

8900,0 

  

  

  

  

  

41649,9 

1801130 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів 

800,0 

800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

800,0 

1801140 

Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

1480,0 

1480,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1480,0 

1801150 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

3965,0 

3965,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3965,0 

1801160 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

1801170 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

19132,7 

19132,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

19132,7 

1801180 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв 

3000,0 

  

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

1801190 

Бібліотечна справа 

21995,3 

11370,2 

4252,3 

778,3 

10625,1 

654,0 

510,5 

58,0 

65,6 

143,5 

22649,3 

1801200 

Музейна справа та виставкова діяльність 

19513,3 

13157,7 

4546,8 

675,3 

6355,6 

2399,6 

1560,5 

351,5 

151,1 

839,1 

21912,9 

1801210 

Збереження історико-культурної спадщини 

16315,6 

6719,8 

2031,6 

510,6 

9595,8 

699,5 

653,6 

293,9 

11,1 

45,9 

17015,1 

1801220 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

72,5 

72,5 

18,2 

  

  

121,0 

121,0 

88,2 

  

  

193,5 

1801230 

Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 

22568,0 

22568,0 

  

  

  

499,0 

499,0 

  

  

  

23067,0 

1801240 

Функціонування культурно-інформаційних та культурно-просвітницьких центрів 

839,3 

709,5 

288,3 

106,5 

129,8 

150,0 

140,0 

56,5 

8,0 

10,0 

989,3 

1801250 

Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 

218,6 

218,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

218,6 

1801260 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

657,6 

657,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

657,6 

1801270 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

174,9 

174,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

174,9 

1801290 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

1801300 

Фінансова підтримка культурологічних видань 

726,9 

726,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

726,9 

1802000 

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

421,4 

421,4 

112,6 

10,0 

  

  

  

  

  

  

421,4 

1802010 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

221,4 

221,4 

112,6 

10,0 

  

  

  

  

  

  

221,4 

1802020 

Заходи щодо запобігання незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

1803000 

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

459,0 

375,0 

67,2 

  

84,0 

  

  

  

  

  

459,0 

1803010 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

187,2 

103,2 

67,2 

  

84,0 

  

  

  

  

  

187,2 

1803020 

Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 

271,8 

271,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

271,8 

1804000 

Академія мистецтв України 

3556,2 

1520,3 

1067,0 

36,2 

2035,9 

  

  

  

  

  

3556,2 

1804020 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 

3113,6 

1113,6 

923,0 

  

2000,0 

  

  

  

  

  

3113,6 

1804030 

Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 

442,6 

406,7 

144,0 

36,2 

35,9 

  

  

  

  

  

442,6 

2100000 

Міністерство оборони України 

2621609,2 

2612015,2 

1636787,6 

262074,3 

9594,0 

740100,0 

726700,0 

78209,8 

14747,0 

13400,0 

3361709,2 

2101000 

Апарат Міністерства оборони України 

2553899,6 

2546305,6 

1596020,1 

260000,0 

7594,0 

737200,0 

723800,0 

78166,1 

14657,0 

13400,0 

3291099,6 

2101010 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

26074,1 

26074,1 

23126,1 

995,0 

  

3430,0 

3430,0 

  

  

  

29504,1 

2101020 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

1385946,1 

1385946,1 

1279992,5 

  

  

4000,0 

4000,0 

  

  

  

1389946,1 

2101030 

Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 

3300,0 

3300,0 

  

  

  

2200,0 

2200,0 

  

  

  

5500,0 

2101040 

Верифікаційна діяльність за кордоном 

85,0 

85,0 

  

  

  

50,0 

50,0 

  

  

  

135,0 

2101050 

Тилове забезпечення Збройних Сил України 

414593,5 

414593,5 

  

  

  

44070,0 

43870,0 

  

  

200,0 

458663,5 

2101060 

Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

261705,0 

261705,0 

  

259005,0 

  

37574,0 

36574,0 

  

  

1000,0 

299279,0 

2101070 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

40345,3 

40345,3 

  

  

  

5100,0 

5100,0 

  

  

  

45445,3 

2101080 

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 

139497,5 

139497,5 

105156,2 

  

  

6000,0 

5000,0 

  

  

1000,0 

145497,5 

2101090 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 

  

  

  

  

  

70439,4 

70439,4 

13023,9 

14657,0 

  

70439,4 

2101100 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 

169869,0 

169869,0 

155928,2 

  

  

12549,0 

11549,0 

  

  

1000,0 

182418,0 

2101110 

Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

3200,0 

3200,0 

  

  

  

7200,0 

2101120 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

12772,4 

12772,4 

9773,3 

  

  

8602,3 

8602,3 

3142,2 

  

  

21374,7 

2101140 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

35000,0 

35000,0 

  

  

  

219646,8 

219646,8 

  

  

  

254646,8 

2101150 

Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 

  

  

  

  

  

100000,0 

100000,0 

  

  

  

100000,0 

2101160 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

  

  

  

  

  

51050,0 

51050,0 

  

  

  

51050,0 

2101170 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

49988,5 

49988,5 

  

  

  

50988,5 

2101180 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

2400,0 

2400,0 

  

  

  

17000,0 

17000,0 

  

  

  

19400,0 

2101190 

Будівництво житла для військовослужбовців 

5594,0 

  

  

  

5594,0 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

15594,0 

2101200 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

4600,0 

4600,0 

  

  

  

10000,0 

10000,0 

  

  

  

14600,0 

2101210 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

4000,0 

2101220 

Ліквідація наслідків військової діяльності 

  

  

  

  

  

1300,0 

1300,0 

  

  

  

1300,0 

2101230 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

22910,5 

22910,5 

21762,5 

  

  

77200,0 

77000,0 

62000,0 

  

200,0 

100110,5 

2101240 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 

3313,1 

3313,1 

281,3 

  

  

2800,0 

2800,0 

  

  

  

6113,1 

2101250 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 

11606,1 

11606,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

11606,1 

2101260 

Розвиток авіаційних видів спорту 

4288,0 

2288,0 

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

4288,0 

2101270 

Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння оборони України 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2102000 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

67183,5 

65183,5 

40421,4 

2064,5 

2000,0 

2900,0 

2900,0 

43,7 

90,0 

  

70083,5 

2102010 

Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони 

67183,5 

65183,5 

40421,4 

2064,5 

2000,0 

2900,0 

2900,0 

43,7 

90,0 

  

70083,5 

2103000 

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 

526,1 

526,1 

346,1 

9,8 

  

  

  

  

  

  

526,1 

2103010 

Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 

526,1 

526,1 

346,1 

9,8 

  

  

  

  

  

  

526,1 

2200000 

Міністерство освіти і науки України 

2242146,7 

2048280,3 

884891,9 

207764,0 

178866,4 

1301909,1 

968250,1 

314321,3 

94775,4 

333465,3 

3544055,8 

2201000 

Апарат Міністерства освіти і науки України 

2140362,2 

1950330,9 

830174,4 

199375,1 

175031,3 

1247373,7 

924723,9 

303723,7 

92367,8 

322456,1 

3387735,9 

2201010 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

3735,0 

3735,0 

2444,4 

101,4 

  

  

  

  

  

  

3735,0 

2201020 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

43043,6 

41643,6 

28350,4 

1000,0 

1400,0 

  

  

  

  

  

43043,6 

2201030 

Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9000,0 

2201040 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 

13136,8 

12636,8 

8589,2 

150,0 

500,0 

30000,0 

25970,0 

12000,0 

900,0 

4030,0 

43136,8 

2201050 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

12278,6 

12244,2 

288,3 

  

34,4 

  

  

  

  

  

12278,6 

2201060 

Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 

5663,1 

5663,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

5663,1 

2201070 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

11000,0 

11000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

11000,0 

2201080 

Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

2201090 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери вищих навчальних закладів 

1299,8 

1299,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

1299,8 

2201100 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

9136,8 

9036,8 

3580,0 

817,4 

100,0 

1492,6 

1408,6 

  

222,7 

84,0 

10629,4 

2201110 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

8446,3 

7666,3 

2757,4 

1586,3 

780,0 

1203,1 

1139,8 

268,6 

52,9 

63,3 

9649,4 

2201120 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами 

13871,0 

13721,0 

2396,9 

435,0 

150,0 

1671,3 

1638,3 

322,1 

203,6 

33,0 

15542,3 

2201130 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 

577991,9 

573156,9 

245472,9 

59502,4 

4835,0 

105374,1 

95613,9 

21551,4 

11783,5 

9675,1 

683366,0 

2201140 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 

3691,3 

3514,8 

1444,4 

680,7 

176,5 

89,4 

86,4 

4,5 

15,9 

3,0 

3780,7 

2201150 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

215392,2 

213297,8 

107888,2 

22921,5 

2094,4 

134550,0 

114089,0 

30020,0 

21702,0 

20461,0 

349942,2 

2201160 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

839807,1 

834790,6 

395857,5 

106460,4 

5016,5 

915000,0 

659443,4 

233629,5 

55807,5 

255448,0 

1754807,1 

2201170 

Виготовлення випускних документів про освіту 

33700,0 

33700,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

33700,0 

2201180 

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

2201190 

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 

45000,0 

2500,0 

  

  

42500,0 

  

  

  

  

  

45000,0 

2201200 

Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 

62100,0 

62100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

62100,0 

2201210 

Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 

15000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15000,0 

2201220 

Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 

1079,2 

1079,2 

649,2 

  

  

  

  

  

  

  

1079,2 

2201230 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

101143,9 

7950,0 

  

  

93193,9 

18000,0 

1700,0 

  

  

16300,0 

119143,9 

2201240 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

15529,7 

14629,7 

4826,2 

320,0 

900,0 

2428,2 

2028,2 

527,7 

214,2 

400,0 

17957,9 

2201250 

Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 

25000,0 

5000,0 

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

25000,0 

2201260 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

52,3 

50,3 

32,9 

2,2 

2,0 

  

  

  

  

  

52,3 

2201270 

Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації 

551,7 

304,9 

136,0 

65,0 

246,8 

  

  

  

  

  

551,7 

2201280 

Фінансова підтримка науково-освітянської преси 

37,5 

37,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

37,5 

2201290 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

7541,9 

7541,9 

289,8 

11,0 

  

  

  

  

  

  

7541,9 

2201300 

Спецінформації 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

2201310 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

9463,4 

9339,5 

1070,8 

113,2 

123,9 

  

  

  

  

  

9463,4 

2201320 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

1022,1 

1022,1 

715,2 

41,6 

  

800,0 

760,0 

23,5 

110,0 

40,0 

1822,1 

2201330 

Фундаментальні дослідження в наукових установах 

23720,6 

23305,4 

15132,9 

1970,0 

415,2 

6165,0 

4621,0 

1030,2 

776,0 

1544,0 

29885,6 

2201340 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери наукових установ 

8277,9 

8277,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

8277,9 

2201350 

Прикладні розробки в наукових установах 

2680,5 

2621,3 

1544,6 

197,0 

59,2 

250,0 

208,5 

50,0 

  

41,5 

2930,5 

2201360 

Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів 

503,5 

  

  

  

503,5 

  

  

  

  

  

503,5 

2201370 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

16964,5 

14964,5 

6707,2 

3000,0 

2000,0 

30350,0 

16016,8 

4296,2 

579,5 

14333,2 

47314,5 

2201380 

Фінансова підтримка інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва  

  

  

  

  

  

130888,0 

  

  

  

  

130888,0 

  

в тому числі фінансова підтримка виробництва електронної промисловості відповідно до державної науково-технологічної програми "Образний комп'ютер" 

  

  

  

  

  

25000,0 

  

  

  

  

25000,0 

2201390 

Повернення позичок, наданих державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів 

  

  

  

  

  

-130888,0 

  

  

  

  

-130888,0 

2202000 

Державний департамент інтелектуальної власності 

582,5 

582,5 

353,8 

51,9 

  

6050,0 

6050,0 

  

  

  

6632,5 

2202010 

Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 

582,5 

582,5 

353,8 

51,9 

  

  

  

  

  

  

582,5 

2202020 

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 

  

  

  

  

  

6050,0 

6050,0 

  

  

  

6050,0 

2203000 

Академія педагогічних наук України 

16405,7 

15343,2 

9483,9 

1429,0 

1062,5 

6183,1 

5233,6 

1307,8 

335,5 

949,5 

22588,8 

2203020 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук 

2434,3 

2371,8 

1509,5 

296,8 

62,5 

466,8 

466,8 

40,0 

4,8 

  

2901,1 

2203030 

Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 

9765,6 

8765,6 

5997,4 

365,5 

1000,0 

3289,3 

2825,3 

576,5 

194,4 

464,0 

13054,9 

2203040 

Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 

61,8 

61,8 

43,1 

0,5 

  

  

  

  

  

  

61,8 

2203050 

Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук 

634,4 

634,4 

169,2 

  

  

267,5 

267,5 

160,9 

0,5 

  

901,9 

2203060 

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 

2063,5 

2063,5 

1164,4 

439,0 

  

1797,0 

1371,5 

430,4 

127,5 

425,5 

3860,5 

2203070 

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук 

1446,1 

1446,1 

600,3 

327,2 

  

362,5 

302,5 

100,0 

8,3 

60,0 

1808,6 

2204000 

Державна інспекція навчальних закладів 

639,3 

639,3 

436,8 

  

  

  

  

  

  

  

639,3 

2204010 

Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 

639,3 

639,3 

436,8 

  

  

  

  

  

  

  

639,3 

2205000 

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 

2183,4 

2170,4 

67,2 

  

13,0 

  

  

  

  

  

2183,4 

2205010 

Присудження державних премій в галузі науки і техніки 

138,4 

125,4 

67,2 

  

13,0 

  

  

  

  

  

138,4 

2205020 

Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 

2045,0 

2045,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2045,0 

2206000 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

81973,6 

79214,0 

44375,8 

6908,0 

2759,6 

42302,3 

32242,6 

9289,8 

2072,1 

10059,7 

124275,9 

2206010 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

12943,2 

12833,2 

9007,8 

  

110,0 

786,0 

711,0 

289,4 

18,1 

75,0 

13729,2 

2206020 

Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

1249,9 

1219,9 

840,5 

  

30,0 

1572,0 

1392,0 

574,8 

20,0 

180,0 

2821,9 

2206030 

Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

213,0 

213,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

213,0 

2206040 

Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

170,0 

170,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

170,0 

2206050 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

67397,5 

64777,9 

34527,5 

6908,0 

2619,6 

39944,3 

30139,6 

8425,6 

2034,0 

9804,7 

107341,8 

2300000 

Міністерство охорони здоров'я України 

1415686,4 

1155048,5 

328606,7 

68505,3 

260637,9 

481339,4 

372833,9 

84870,3 

24985,4 

108505,5 

1897025,8 

2301000 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

1195327,8 

981232,2 

250706,6 

51619,4 

214095,6 

467103,3 

360162,8 

82021,0 

23698,2 

106940,5 

1662431,1 

2301010

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

5191,6 

3167,6 

1722,0 

133,0 

2024,0 

  

  

  

  

  

5191,6 

2301020 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

1751,6 

1751,6 

1257,8 

  

  

  

  

  

  

  

1751,6 

2301030 

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 

8659,3 

8558,9 

4714,6 

313,9 

100,4 

3450,4 

2946,1 

875,8 

196,8 

504,3 

12109,7 

2301040 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 

5866,4 

5866,4 

1006,5 

57,0 

  

85,0 

  

  

  

85,0 

5951,4 

2301050 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

854,1 

854,1 

215,1 

102,3 

  

71,2 

71,2 

13,9 

12,2 

  

925,3 

2301060 

Розвиток наукової інфраструктури у сфері охорони здоров'я 

155,4 

119,4 

  

9,0 

36,0 

  

  

  

  

  

155,4 

2301070 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

89966,7 

89966,7 

46798,7 

10184,4 

  

259187,4 

168721,6 

54637,2 

15977,3 

90465,8 

349154,1 

2301080 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

17343,6 

17343,6 

10502,6 

2022,8 

  

7341,2 

5834,4 

1495,8 

106,5 

1506,8 

24684,8 

2301090 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

1103,2 

103,2 

75,2 

  

1000,0 

  

  

  

  

  

1103,2 

2301100 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

15766,9 

15304,4 

5744,7 

1634,2 

462,5 

4768,7 

3710,9 

786,8 

205,1 

1057,8 

20535,6 

2301110 

Спеціалізована медична допомога працівникам окремих галузей 

19873,8 

19770,6 

9166,9 

1206,8 

103,2 

478,3 

420,0 

113,6 

32,8 

58,3 

20352,1 

2301120 

Спеціалізована медична допомога психічно хворим особам, які потребують суворого нагляду, хворим на проказу та алергічні захворювання 

12798,8 

12245,0 

3349,8 

1700,8 

553,8 

131,0 

121,0 

26,9 

  

10,0 

12929,8 

2301130 

Медико-соціальна допомога ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам 

11669,9 

10696,4 

2725,7 

1150,7 

973,5 

162,6 

162,6 

  

2,2 

  

11832,5 

2301140 

Спеціалізоване медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

4549,3 

4100,6 

1289,5 

654,8 

448,7 

640,4 

564,6 

32,2 

42,4 

75,8 

5189,7 

2301150 
  

Спеціалізована медична допомога дітям із складною патологією  

21651,0 

16045,6 

5629,5 

2626,0 

5605,4 

600,0 

600,0 

  

99,0 

  

22251,0 

в тому числі реконструкція та капітальний ремонт лікувальних корпусів Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" м. Київ 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2301160 

Вузькопрофільна медична допомога за окремими видами спеціалізації 

1629,0 

1405,1 

396,5 

446,7 

223,9 

8,0 

8,0 

  

  

  

1637,0 

2301170 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я 

14314,2 

13504,1 

4497,8 

1354,5 

810,1 

1038,0 

782,7 

  

104,7 

255,3 

15352,2 

2301180 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз 

39081,7 

37269,3 

9056,4 

5200,0 

1812,4 

9226,9 

8438,6 

677,5 

1399,7 

788,3 

48308,6 

2301190 

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 

26544,0 

25100,5 

8662,1 

3334,0 

1443,5 

16532,3 

13214,0 

1126,2 

1560,9 

3318,3 

43076,3 

2301200 

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Міністерства охорони здоров'я 

675,7 

569,2 

259,3 

37,0 

106,5 

  

  

  

  

  

675,7 

2301210 

Амбулаторно-поліклінічне медичне обслуговування за окремими видами спеціалізації 

3502,0 

3430,5 

1822,3 

315,3 

71,5 

314,1 

267,2 

35,7 

12,0 

46,9 

3816,1 

2301220 

Виїзна екстрена консультативна допомога населенню, надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та катастрофах 

968,4 

918,4 

280,6 

  

50,0 

  

  

  

  

  

968,4 

2301230 

Стоматологічні послуги працівникам водного транспорту 

2035,0 

1893,0 

620,4 

169,9 

142,0 

816,7 

759,4 

205,9 

29,2 

57,3 

2851,7 

2301240 

Надання стоматологічних послуг поліклініками, які є учбовою базою вищих навчальних медичних закладів 

3647,6 

3551,0 

1779,7 

187,7 

96,6 

561,9 

484,3 

104,0 

1,2 

77,6 

4209,5 

2301250 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи 

218487,9 

213757,9 

126392,9 

18415,3 

4730,0 

72549,8 

64618,5 

19214,0 

3604,7 

7931,3 

291037,7 

2301260 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2301270 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

76409,7 

76409,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

76409,7 

2301280 

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 

31355,0 

31355,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

31355,0 

2301290 

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 

117650,0 

  

  

  

117650,0 

  

  

  

  

  

117650,0 

2301300 

Забезпечення медичних заходів програми "Здоров'я літніх людей" 

1565,0 

1565,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1565,0 

2301310 

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 

5692,4 

5692,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

5692,4 

2301330 

Заходи по створенню єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення 

400,0 

  

  

  

400,0 

  

  

  

  

  

400,0 

2301340 

Державний контроль за якістю лікарських засобів 

1048,8 

1048,8 

604,5 

111,2 

  

7890,0 

7221,1 

2621,5 

300,0 

668,9 

8938,8 

2301350 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі програми і заходи в системі охорони здоров'я 

42058,7 

13711,4 

1375,9 

111,3 

28347,3 

5,0 

2,5 

  

  

2,5 

42063,7 

2301360 

Лікування громадян України за кордоном 

900,0 

900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

900,0 

2301370 

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 

100885,6 

60383,9 

  

  

40501,7 

  

  

  

  

  

100885,6 

2301380 

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 

15008,6 

11746,1 

215,4 

40,0 

3262,5 

  

  

  

  

  

15008,6 

2301390 

Централізовані заходи з лікування онкологічно хворих 

114650,0 

114650,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

114650,0 

2301400 

Забезпечення медичних заходів Національної програми "Діти України" 

15683,0 

14083,0 

  

  

1600,0 

  

  

  

  

  

15683,0 

2301410 

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 

1880,7 

1539,2 

434,8 

57,8 

341,5 

170,0 

149,7 

25,0 

3,0 

20,3 

2050,7 

2301420 

Функціонування Національного музею медицини 

294,6 

294,6 

109,4 

43,0 

  

200,0 

190,0 

29,0 

8,5 

10,0 

494,6 

2301430 

Централізовані заходи з лікування хворих на гемофілію 

1800,0 

1800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1800,0 

2301440 

Забезпечення медичних заходів Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005" 

2958,6 

1760,0 

  

  

1198,6 

  

  

  

  

  

2958,6 

2301450 

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 

132000,0 

132000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

132000,0 

в тому числі фінансування закупівлі вітчизняних інсулінів 

117450,0 

117450,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

117450,0 

2301600 

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 

  

  

  

  

  

80874,4 

80874,4 

  

  

  

80874,4 

2302000 

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

630,7 

624,7 

402,0 

32,0 

6,0 

  

  

  

  

  

630,7 

2302010 

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

630,7 

624,7 

402,0 

32,0 

6,0 

  

  

  

  

  

630,7 

2303000 

Академія медичних наук 

209831,3 

163295,0 

71747,1 

16850,9 

46536,3 

14236,1 

12671,1 

2849,3 

1287,2 

1565,0 

224067,4 

2303020 

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 

13160,1 

13090,1 

9267,8 

70,0 

70,0 

100,0 

100,0 

30,0 

  

  

13260,1 

2303030 

Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб 

20441,0 

19743,0 

12412,7 

600,0 

698,0 

10310,3 

9082,9 

2599,6 

644,7 

1227,4 

30751,3 

2303040 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 

3619,6 

3154,6 

1806,2 

  

465,0 

  

  

  

  

  

3619,6 

2303050 

Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

2303060 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук 

155560,6 

119512,3 

46944,7 

16093,6 

36048,3 

3825,8 

3488,2 

219,7 

642,5 

337,6 

159386,4 

в тому числі: для продовження досліджень у Центрі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 

6000,0 

  

  

  

6000,0 

  

  

  

  

  

6000,0 

Центр кардіохірургії немовлят Інституту серцево-судинної хірургії 

6000,0 

  

  

  

6000,0 

  

  

  

  

  

6000,0 

Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромаданова 

6000,0 

  

  

  

6000,0 

  

  

  

  

  

6000,0 

Інститут невідкладної і відновлювальної хірургії (м. Донецьк) 

3000,0 

  

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

2303070 

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук 

954,4 

873,0 

433,7 

87,3 

81,4 

  

  

  

  

  

954,4 

2303080 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук 

13893,6 

4800,0 

  

  

9093,6 

  

  

  

  

  

13893,6 

2303090 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук 

1802,0 

1722,0 

882,0 

  

80,0 

  

  

  

  

  

1802,0 

2304000 

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

8233,5 

8233,5 

5710,8 

  

  

  

  

  

  

  

8233,5 

2304020 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

8233,5 

8233,5 

5710,8 

  

  

  

  

  

  

  

8233,5 

2305000 

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад" 

1600,1 

1600,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1600,1 

2305020 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання 

1600,1 

1600,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1600,1 

2306000 

Державний департамент з питань діяльності курортів 

63,0 

63,0 

40,2 

3,0 

  

  

  

  

  

  

63,0 

2306010 

Керівництво та управління у сфері реалізації державної політики щодо діяльності курортів 

63,0 

63,0 

40,2 

3,0 

  

  

  

  

  

  

63,0 

2400000 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

664582,2 

643293,6 

267798,2 

94875,8 

21288,6 

640029,1 

527906,8 

11265,2 

17482,6 

112122,3 

1304611,3 

2401000 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 

101028,0 

96977,4 

48366,7 

2395,3 

4050,6 

438068,4 

372827,5 

4843,8 

1353,0 

65240,9 

539096,4 

2401010 

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 

5347,5 

5347,5 

2956,8 

180,0 

  

2910,9 

2460,9 

570,0 

65,5 

450,0 

8258,4 

2401020 

Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 

31188,6 

30042,0 

18236,9 

1046,0 

1146,6 

13966,7 

10990,6 

1514,1 

880,3 

2976,1 

45155,3 

2401030 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 

2157,7 

2157,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2157,7 

2401040 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 

1537,0 

1537,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1537,0 

2401050 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 

1808,2 

1808,2 

1162,6 

66,0 

  

1197,0 

1082,8 

404,9 

56,9 

114,2 

3005,2 

2401070 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

26,5 

26,5 

5,2 

  

  

  

  

  

  

  

26,5 

2401080 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 

2018,8 

2018,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

2018,8 

2401090 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 

125,9 

125,9 

91,7 

  

  

116,4 

116,4 

35,0 

  

  

242,3 

2401100 

Розвиток мінерально-сировинної бази 

  

  

  

  

  

362000,0 

342000,0 

  

  

20000,0 

362000,0 

2401110 

Розробка технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

2401120 

Гідрометеорологічна діяльність 

34009,5 

32874,5 

19976,2 

935,7 

1135,0 

14500,0 

10660,0 

1950,0 

300,0 

3840,0 

48509,5 

2401130 

Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 

3500,0 

3500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3500,0 

2401140 

Розвиток мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках і водоймах 

1200,0 

620,0 

  

  

580,0 

  

  

  

  

  

1200,0 

2401150 

Геолого-екологічні дослідження та заходи 

5630,0 

5630,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5630,0 

2401160 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

11205,4 

10096,4 

5881,7 

167,6 

1109,0 

1977,4 

1767,3 

369,8 

50,3 

210,1 

13182,8 

2401170 

Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 

272,9 

192,9 

55,6 

  

80,0 

  

  

  

  

  

272,9 

2401180 

Наукове забезпечення, розробка загальнодержавних і регіональних програм, нормативних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічних нормативів і стандартів 

  

  

  

  

  

415,0 

415,0 

  

  

  

415,0 

2401190 

Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 

  

  

  

  

  

815,0 

815,0 

  

  

  

815,0 

2401200 

Забезпечення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства та здійснення державної екологічної експертизи 

  

  

  

  

  

103,0 

103,0 

  

  

  

103,0 

2401210 

Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 

 

  

  

  

  

475,0 

175,0 

  

  

300,0 

475,0 

2401220 

Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

3046,5 

  

  

  

3046,5 

3046,5 

2401230 

Очистка стічних вод 

  

  

  

  

  

26931,5 

  

  

  

26931,5 

26931,5 

2401240 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

160,0 

160,0 

  

  

  

160,0 

2401250 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

  

  

  

  

  

8628,0 

1255,5 

  

  

7372,5 

8628,0 

2401260 

Формування національної екологічної мережі 

  

  

  

  

  

826,0 

826,0 

  

  

  

826,0 

2402000 

Державна екологічна інспекція 

1521,4 

1506,4 

844,2 

60,0 

15,0 

900,0 

830,0 

281,0 

  

70,0 

2421,4 

2402010 

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 

1521,4 

1506,4 

844,2 

60,0 

15,0 

900,0 

830,0 

281,0 

  

70,0 

2421,4 

2403000 

Державна служба заповідної справи 

671,5 

623,9 

369,8 

23,4 

47,6 

367,1 

229,5 

  

  

137,6 

1038,6 

2403010 

Керівництво та управління у сфері заповідної справи 

671,5 

623,9 

369,8 

23,4 

47,6 

367,1 

229,5 

  

  

137,6 

1038,6 

2404000 

Державний комітет лісового господарства України 

118283,9 

110819,4 

67273,9 

1484,6 

7464,5 

5899,1 

5165,3 

979,5 

861,2 

733,8 

124183,0 

2404010 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

2072,1 

2052,1 

1134,0 

87,4 

20,0 

30,0 

30,0 

  

3,1 

  

2102,1 

2404020 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

151,3 

151,3 

110,0 

  

  

  

  

  

  

  

151,3 

2404030 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

1373,4 

1373,4 

883,8 

63,9 

  

1025,0 

889,3 

289,9 

76,5 

135,7 

2398,4 

2404040 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

76,2 

76,2 

16,0 

10,7 

  

  

  

  

  

  

76,2 

2404050 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

5798,8 

5478,3 

2849,4 

783,0 

320,5 

3060,5 

2871,3 

628,2 

778,5 

189,2 

8859,3 

2404060 

Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді 

87396,1 

85096,1 

58779,3 

457,5 

2300,0 

1783,6 

1374,7 

61,4 

3,1 

408,9 

89179,7 

2404070 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

15065,6 

10449,6 

  

  

4616,0 

  

  

  

  

  

15065,6 

2404080 

Збереження природно-заповідного фонду 

6350,4 

6142,4 

3501,4 

82,1 

208,0 

  

  

  

  

  

6350,4 

2405000 

Державний комітет України водного господарства 

332811,2 

324600,3 

101308,0 

90812,5 

8210,9 

69070,0 

64379,2 

5160,9 

15068,4 

4690,8 

401881,2 

2405010 

Керівництво та управління у сфері водного господарства 

1583,6 

1433,6 

924,0 

26,4 

150,0 

  

  

  

  

  

1583,6 

2405020 

Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 

697,2 

697,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

697,2 

2405040 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 

327,7 

327,7 

239,0 

  

  

780,0 

749,0 

150,0 

170,0 

31,0 

1107,7 

2405050 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

267962,7 

261901,8 

100145,0 

90786,1 

6060,9 

68290,0 

63630,2 

5010,9 

14898,4 

4659,8 

336252,7 

2405060 

Ведення водного кадастру, паспортизація, здійснення радіологічного та гідрохімічного моніторингу водних об'єктів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання 

5066,0 

3066,0 

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

5066,0 

2405070 

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

37174,0 

37174,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

37174,0 

2405080 

Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області 

20000,0 

20000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

20000,0 

2406000 

Державний комітет України по земельних ресурсах 

110095,9 

108595,9 

49551,6 

100,0 

1500,0 

125724,5 

84475,3 

  

200,0 

41249,2 

235820,4 

2406010 

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 

70705,3 

69205,3 

49551,6 

100,0 

1500,0 

7000,0 

5200,0 

  

200,0 

1800,0 

77705,3 

2406020 

Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 

19,6 

19,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

19,6 

2406030 

Проведення земельної реформи 

35641,0 

35641,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

35641,0 

2406040 

Створення протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивація порушених земель 

3730,0 

3730,0 

  

  

  

25000,0 

25000,0 

  

  

  

28730,0 

2406600 

Видача державних актів на право приватної власності на землю та їх реєстрація 

  

  

  

  

  

93724,5 

54275,3 

  

  

39449,2 

93724,5 

2407000 

Державна комісія радіаційного захисту населення 

170,3 

170,3 

84,0 

  

  

  

  

  

  

  

170,3 

2407010 

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 

170,3 

170,3 

84,0 

  

  

  

  

  

  

  

170,3 

2500000 

Міністерство праці та соціальної політики України 

1001085,6 

994530,3 

35844,5 

7729,7 

6555,3 

1655654,8 

1605554,8 

822,9 

1156,2 

50100,0 

2656740,4 

2501000 

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

186391,1 

181627,9 

10241,6 

6556,5 

4763,2 

40673,0 

8579,2 

770,0 

1113,2 

32093,8 

227064,1 

2501010 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

3802,8 

3702,8 

2066,4 

325,2 

100,0 

744,0 

744,0 

  

605,2 

  

4546,8 

2501020 

Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 

3393,2 

3363,2 

1798,7 

111,9 

30,0 

1366,2 

1212,2 

513,6 

25,5 

154,0 

4759,4 

2501030 

Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 

130,0 

130,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

130,0 

2501040 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 

324,4 

324,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

324,4 

2501050 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

2952,1 

2952,1 

1041,3 

464,9 

  

837,1 

742,7 

218,6 

122,5 

94,4 

3789,2 

2501060 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

159,0 

153,6 

75,6 

38,0 

5,4 

5,0 

5,0 

  

  

  

164,0 

2501070 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

2173,9 

1663,9 

542,4 

272,5 

510,0 

27,0 

27,0 

  

19,0 

  

2200,9 

2501080 

Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

16668,5 

16568,5 

3985,4 

5059,3 

100,0 

1277,8 

1240,4 

37,8 

341,0 

37,4 

17946,3 

2501090 

Виготовлення бланків пенсійних посвідчень та посвідчень ветерана війни 

3100,0 

3100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3100,0 

2501100 

Допомога на капітальний ремонт установ соціального забезпечення, що знаходяться в аварійному стані 

1400,0 

  

  

  

1400,0 

  

  

  

  

  

1400,0 

2501110 

Заходи із соціального захисту дітей 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2501120 

Фінансова підтримка Українського товариства глухих, Українського товариства сліпих, Союзу організацій інвалідів України та Національної асамблеї інвалідів України 

12948,0 

12948,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12948,0 

2501130 

Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 

1640,0 

1640,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1640,0 

2501140 

Створення та програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки установ соціального забезпечення населення 

3345,2 

768,0 

  

  

2577,2 

  

  

  

  

  

3345,2 

2501150 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 

109049,0 

109049,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

109049,0 

2501160 

Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 

244,3 

244,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

244,3 

2501170 

Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

4160,7 

4120,1 

731,8 

284,7 

40,6 

  

  

  

  

  

4160,7 

2501180 

Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 

12600,0 

12600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12600,0 

2501190 

Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

300,0 

2501600 

Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 

6000,0 

6000,0 

  

  

  

36415,9 

4607,9 

  

  

31808,0 

42415,9 

2502000 

Державний департамент по нагляду за охороною праці 

30498,5 

30458,5 

17668,7 

560,0 

40,0 

125,0 

125,0 

34,0 

19,6 

  

30623,5 

2502010 

Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 

1122,7 

1122,7 

715,6 

  

  

  

  

  

  

  

1122,7 

2502020 

Державний нагляд за дотриманням вимог нормативних актів щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища 

28952,9 

28912,9 

16878,0 

560,0 

40,0 

  

  

  

  

  

28952,9 

2502030 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 

102,9 

102,9 

75,1 

  

  

125,0 

125,0 

34,0 

19,6 

  

227,9 

2502040 

Прикладні розробки у сфері охорони праці 

320,0 

320,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

320,0 

2503000 

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 

7444,5 

6550,5 

4148,9 

  

894,0 

  

  

  

  

  

7444,5 

2503010 

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 

7444,5 

6550,5 

4148,9 

  

894,0 

  

  

  

  

  

7444,5 

2504000 

Державний центр зайнятості населення 

40000,0 

40000,0 

  

  

  

34696,9 

34696,9 

  

  

  

74696,9 

2504020 

Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченню безробітних з числа незастрахованих осіб 

40000,0 

40000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

40000,0 

2504600 

Перегрупування трудових ресурсів Донбасу 

  

  

  

  

  

34696,9 

34696,9 

  

  

  

34696,9 

2505000 

Державний комітет України у справах ветеранів 

5814,0 

4955,9 

786,0 

546,0 

858,1 

159,9 

153,7 

18,9 

23,4 

6,2 

5973,9 

2505010 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

743,4 

743,4 

411,6 

6,0 

  

  

  

  

  

  

743,4 

2505020 

Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 

2899,6 

2041,5 

374,4 

540,0 

858,1 

159,9 

153,7 

18,9 

23,4 

6,2 

3059,5 

2505030 

Відвідування військових поховань та здійснення поховань учасників бойових дій 

54,0 

54,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

54,0 

2505040 

Нагородження ветеранів війни неодержаними державними нагородами 

360,0 

360,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

360,0 

2505050 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 

1757,0 

1757,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1757,0 

2506000 

Національна рада соціального партнерства 

160,8 

160,8 

75,6 

  

  

  

  

  

  

  

160,8 

2506010 

Узгодження та вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері 

160,8 

160,8 

75,6 

  

  

  

  

  

  

  

160,8 

2507000 

Фонд України соціального захисту інвалідів 

250258,7 

250258,7 

2923,7 

67,2 

  

80000,0 

62000,0 

  

  

18000,0 

330258,7 

2507020 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 

5421,4 

5421,4 

2923,7 

67,2 

  

  

  

  

  

  

5421,4 

2507030 

Забезпечення інвалідів автомобілями та іншими протезно-ортопедичними виробами 

169577,6 

169577,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

169577,6 

2507040 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

16000,0 

16000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

16000,0 

2507050 

Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 

46243,7 

46243,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

46243,7 

2507060 

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп 

6956,0 

6956,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6956,0 

2507070 

Одноразова матеріальна допомога інвалідам 

6000,0 

6000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6000,0 

2507080 

Соціально-трудова та професійна реабілітація інвалідів 

60,0 

60,0 

  

  

  

80000,0 

62000,0 

  

  

18000,0 

80060,0 

2508000 

Пенсійний фонд України 

480518,0 

480518,0 

  

  

  

1500000,0 

1500000,0 

  

  

  

1980518,0 

2508010 

Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 

330269,0 

330269,0 

  

  

  

200000,0 

200000,0 

  

  

  

530269,0 

2508020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, які працювали в органах державної влади 

  

  

  

  

  

93768,0 

93768,0 

  

  

  

93768,0 

2508030 

Відшкодування на виплату пенсій особам, які не мають трудового стажу для призначення пенсій 

  

  

  

  

  

260063,0 

260063,0 

  

  

  

260063,0 

2508040 

Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

140012,0 

140012,0 

  

  

  

769645,0 

769645,0 

  

  

  

909657,0 

2508050 

Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 

  

  

  

  

  

125000,0 

125000,0 

  

  

  

125000,0 

2508060 

Додаткові заходи, пов'язані з виплатою пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

  

  

  

  

  

51524,0 

51524,0 

  

  

  

51524,0 

2508070 

Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 

10237,0 

10237,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10237,0 

2600000 

Міністерство промислової політики України 

117402,7 

110279,7 

3524,0 

492,9 

7123,0 

842,0 

807,0 

7,0 

80,0 

35,0 

118244,7 

2601000 

Апарат Міністерства промислової політики України 

87084,2 

79961,2 

3371,2 

454,2 

7123,0 

842,0 

807,0 

7,0 

80,0 

35,0 

87926,2 

2601010 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

9046,3 

8938,3 

3284,4 

413,1 

108,0 

350,0 

320,0 

  

80,0 

30,0 

9396,3 

2601020 

Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 

4151,0 

4151,0 

  

  

  

460,0 

460,0 

  

  

  

4611,0 

2601030 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 

2450,0 

2450,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2450,0 

2601040 

Проведення наукових конференцій, семінарів і виставок у сфері промисловості 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

2601050 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

227,2 

212,2 

70,7 

30,0 

15,0 

32,0 

27,0 

7,0 

  

5,0 

259,2 

2601060 

Функціонування Державного металургійного музею України 

57,7 

57,7 

16,1 

11,1 

  

  

  

  

  

  

57,7 

2601070 

Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 

20000,0 

20000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

20000,0 

2601080 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

2601090 

Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 

15000,0 

8000,0 

  

  

7000,0 

  

  

  

  

  

15000,0 

2601100 

Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник" 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2601110 

Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2601120 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2601130 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 

5352,0 

5352,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5352,0 

2601140 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

2601150 

Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2602000 

Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування 

30318,5 

30318,5 

152,8 

38,7 

  

  

  

  

  

  

30318,5 

2602010 

Керівництво та управління у сфері тракторного і сільськогосподарського машинобудування 

318,5 

318,5 

152,8 

38,7 

  

  

  

  

  

  

318,5 

2602020 

Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 

30000,0 

30000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

30000,0 

2800000 

Міністерство аграрної політики України 

1163705,3 

1120996,5 

352356,3 

44888,3 

15208,8 

459477,8 

633832,3 

60483,5 

34862,7 

81267,5 

1623183,1 

2801000 

Апарат Міністерства аграрної політики України 

816151,0 

775420,6 

188188,2 

31964,2 

13230,4 

585897,4 

541958,2 

37529,0 

26916,6 

43839,2 

1402048,4 

2801010 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

10276,5 

6776,5 

2814,0 

408,7 

3500,0 

  

  

  

  

  

10276,5 

2801020 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

634,1 

614,1 

418,9 

  

20,0 

  

  

  

  

  

634,1 

2801030 

Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 

7098,8 

7098,8 

1250,0 

  

  

  

  

  

  

  

7098,8 

2801040 

Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

3094,9 

2994,9 

1906,0 

7,0 

100,0 

1500,0 

1417,0 

827,5 

  

83,0 

4594,9 

2801050 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

1373,0 

1373,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1373,0 

2801060 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

1450,1 

1450,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1450,1 

2801070 

Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 

4745,0 

4745,0 

2850,0 

203,0 

  

20890,0 

18890,0 

1850,0 

3645,0 

2000,0 

25635,0 

2801080 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації  

86185,1 

85065,1 

43066,9 

12335,6 

1120,0 

48452,3 

42317,3 

8456,0 

8072,0 

6135,0 

134637,4 

2801090 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного аграрного університету 

7415,5 

7200,5 

3217,1 

1337,0 

215,0 

6069,4 

4997,8 

1338,8 

351,2 

1071,6 

13484,9 

2801100 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

93689,8 

92879,8 

47595,9 

9000,0 

810,0 

80000,0 

57790,0 

13093,2 

8930,0 

22210,0 

173689,8 

2801110 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

36822,3 

30338,9 

15659,1 

3109,8 

6483,4 

10500,0 

7835,0 

3446,0 

100,5 

2665,0 

47322,3 

2801120 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу у закладах післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 

1086,3 

1086,3 

792,4 

  

  

280,0 

230,0 

83,2 

  

50,0 

1366,3 

2801130 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

4250,0 

4250,0 

2700,0 

458,6 

  

  

  

  

  

  

4250,0 

2801140 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

1583,9 

1583,9 

984,4 

154,0 

  

926,0 

896,0 

250,6 

206,6 

30,0 

2509,9 

2801150 

Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу 

1714,7 

1714,7 

1249,8 

  

  

  

  

  

  

  

1714,7 

2801160 

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 

19500,0 

  

  

  

  

500,0 

  

  

  

  

20000,0 

2801170 

Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,0 

2801180 

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2801190 

Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 

58500,0 

58500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

58500,0 

2801200 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2801210 

Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

103500,0 

103500,0 

  

  

  

11100,0 

11100,0 

71,7 

11,7 

  

114600,0 

2801220 

Селекція в рослинництві та сортовипробування 

42500,0 

42500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

42500,0 

2801230 

Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств 

10000,0 

2000,0 

  

  

  

2000,0 

  

  

  

  

12000,0 

2801240 

Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 

150000,0 

150000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150000,0 

2801250 

Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр. 

  

  

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

5000,0 

2801260 

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 

9528,3 

9528,3 

4772,0 

90,0 

  

  

  

  

  

  

9528,3 

2801270 

Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2801280 

Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801290 

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

2801300 

Розвиток комунального господарства у сільській місцевості 

16000,0 

16000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

16000,0 

2801310 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

67629,4 

66847,4 

43709,9 

3500,5 

782,0 

43361,1 

35237,3 

6630,4 

5188,4 

8123,8 

110990,5 

2801320 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

23486,9 

23286,9 

15201,8 

1360,0 

200,0 

6916,6 

5445,8 

1481,6 

411,2 

1470,8 

30403,5 

2801330 

Створення і забезпечення страхового запасу елітного та сортового насіння 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

18239,0 

  

  

  

  

28239,0 

2801340 

Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 

6053,0 

6053,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6053,0 

2801350 

Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 

  

  

  

  

  

100000,0 

100000,0 

  

  

  

100000,0 

2801360 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 

1533,4 

1533,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1533,4 

2801380 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років 

  

  

  

  

  

-23239,0 

  

  

  

  

-23239,0 

2801400 

Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам 

  

  

  

  

  

-2000,0 

  

  

  

  

-2000,0 

2801410 

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 

  

  

  

  

  

-400,0 

  

  

  

  

-400,0 

2801430 

Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 

20000,0 

20000,0 

  

  

  

255802,0 

255802,0 

  

  

  

275802,0 

2802000 

Державний департамент ветеринарної медицини 

191721,1 

191521,1 

96030,4 

3511,0 

200,0 

105000,0 

69496,0 

18000,0 

5000,0 

35504,0 

296721,1 

2802010 

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 

324,1 

324,1 

184,9 

11,0 

  

  

  

  

  

  

324,1 

2802020 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному протиепізоотичному бюро 

52447,0 

52447,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

52447,0 

2802030 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

138950,0 

138750,0 

95845,5 

3500,0 

200,0 

105000,0 

69496,0 

18000,0 

5000,0 

35504,0 

243950,0 

2803000 

Державний департамент продовольства 

2148,3 

2130,3 

1171,0 

73,3 

18,0 

1585,3 

1571,8 

366,0 

135,0 

13,5 

3733,6 

2803010 

Керівництво та управління у сфері продовольства 

773,5 

773,5 

434,2 

27,3 

  

  

  

  

  

  

773,5 

2803020 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 

68,4 

68,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

68,4 

2803030 

Оздоровлення та відпочинок дітей працівників харчової та переробної промисловості 

540,0 

540,0 

230,0 

46,0 

  

1573,0 

1560,9 

360,0 

135,0 

12,1 

2113,0 

2803040 

Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства 

618,4 

618,4 

450,7 

  

  

  

  

  

  

  

618,4 

2803050 

Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 

148,0 

130,0 

56,1 

  

18,0 

12,3 

10,9 

6,0 

  

1,4 

160,3 

2804000 

Державний департамент рибного господарства 

43426,9 

41873,5 

13344,2 

2767,7 

1553,4 

8573,1 

7383,6 

1267,4 

1452,0 

1109,5 

52000,0 

2804010 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства 

732,3 

732,3 

434,2 

25,8 

  

  

  

  

  

  

732,3 

2804020 

Фундаментальні дослідження у сфері океанології та використання морських ресурсів 

1766,4 

1766,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1766,4 

2804030 

Прикладні розробки у сфері рибного господарства 

1815,4 

1815,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1815,4 

2804040 

Підготовка кадрів для рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3015,3 

2940,3 

1420,3 

528,7 

75,0 

3191,0 

2567,0 

460,7 

728,0 

624,0 

6206,3 

2804050 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

2829,4 

2740,0 

1259,8 

692,0 

89,4 

4062,1 

3496,6 

786,7 

724,0 

485,5 

6891,5 

2804060 

Забезпечення проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів на учбовому вітрильному судні 

567,0 

378,0 

202,8 

  

189,0 

  

  

  

  

  

567,0 

2804070 

Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 

31364,0 

30164,0 

10027,1 

1521,2 

1200,0 

770,0 

770,0 

20,0 

  

  

32134,0 

2804080 

Селекція у рибному господарстві 

1337,1 

1337,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1337,1 

2804090 

Участь у міжнародних морських риболовних організаціях 

  

  

  

  

  

550,0 

550,0 

  

  

  

550,0 

2805000 

Українська академія аграрних наук 

106139,0 

106032,0 

53622,5 

6572,1 

107,0 

14224,0 

13422,7 

3321,1 

1359,1 

801,3 

120363,0 

2805020 

Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук та розвиток інфраструктури академії 

4251,4 

4251,4 

2428,3 

310,7 

  

400,0 

400,0 

  

97,1 

  

4651,4 

2805030 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 

53184,2 

53184,2 

31011,7 

4226,3 

  

6400,0 

6039,0 

1386,0 

957,0 

361,0 

59584,2 

2805040 

Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 

28865,7 

28865,7 

18452,2 

1822,1 

  

6600,0 

6291,0 

1806,0 

301,0 

309,0 

35465,7 

2805050 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 

137,5 

137,5 

46,0 

8,0 

  

  

  

  

  

  

137,5 

2805060 

Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 

4629,9 

4629,9 

874,6 

50,3 

  

300,0 

268,7 

79,0 

4,0 

31,3 

4929,9 

2805070 

Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

2805080 

Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 

5500,0 

5500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5500,0 

2805090 

Селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва 

7500,0 

7500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

7500,0 

2805100 

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 

1870,3 

1763,3 

809,7 

154,7 

107,0 

524,0 

424,0 

50,1 

  

100,0 

2394,3 

2806000 

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

  

  

  

  

  

-255802,0 

  

  

  

  

-255802,0 

2806020 

Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 

  

  

  

  

  

66252,0 

  

  

  

  

66252,0 

2806030 

Повернення коштів, в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 

  

  

  

  

  

-66252,0 

  

  

  

  

-66252,0 

2806040 

Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 

  

  

  

  

  

656065,0 

  

  

  

  

656065,0 

2806050 

Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 

 

  

  

  

  

-911867,0 

  

  

  

  

-911867,0 

2807000 

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

4119,0 

4019,0 

  

  

100,0 

  

  

  

  

  

4119,0 

2807020 

Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 

4119,0 

4019,0 

  

  

100,0 

  

  

  

  

  

4119,0 

3000000 

Державний комітет статистики України 

136662,3 

130262,3 

77493,7 

2344,3 

6400,0 

33260,7 

28050,7 

5899,1 

1974,5 

5210,0 

169923,0 

3001000 

Апарат Державного комітету статистики України 

136662,3 

130262,3 

77493,7 

2344,3 

6400,0 

33260,7 

28050,7 

5899,1 

1974,5 

5210,0 

169923,0 

3001010 

Керівництво та управління у сфері статистики 

90075,8 

90075,8 

61086,3 

2320,9 

  

31313,5 

26103,5 

5899,1 

1974,5 

5210,0 

121389,3 

3001020 

Статистичні спостереження та переписи 

41353,8 

35753,8 

15800,0 

  

5600,0 

  

  

  

  

  

41353,8 

3001030 

Обстеження умов життя домогосподарств 

960,0 

960,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

960,0 

3001040 

Фундаментальні дослідження у сфері державної статистики 

1035,6 

1035,6 

603,3 

23,4 

  

  

  

  

  

  

1035,6 

3001050 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики 

2197,0 

2197,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2197,0 

3001060 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 

20,4 

20,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

20,4 

3001070 

Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 

1000,0 

200,0 

  

  

800,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

3001080 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 

19,7 

19,7 

4,1 

  

  

  

  

  

  

  

19,7 

3001600 

Реформування державної статистики 

  

  

  

  

  

1947,2 

1947,2 

  

  

  

1947,2 

3100000 

Міністерство транспорту України 

190783,7 

180560,1 

86648,6 

21028,9 

10223,6 

817685,7 

807997,3 

18434,3 

4669,0 

9688,4 

1008469,4 

3101000 

Апарат Міністерства транспорту України 

20416,2 

20282,2 

9063,9 

2191,0 

134,0 

24004,3 

18033,9 

8681,5 

1554,6 

5970,4 

44420,5 

3101010 

Загальне керівництво та управління у сфері транспорту 

3144,3 

3010,3 

1419,6 

131,0 

134,0 

10,0 

10,0 

  

  

  

3154,3 

3101020 

Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 

991,3 

991,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

991,3 

3101030 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 

874,0 

874,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

874,0 

3101040 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 

70,0 

70,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

70,0 

3101050 

Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

686,7 

686,7 

416,8 

43,6 

  

249,9 

192,3 

60,0 

37,0 

57,6 

936,6 

3101060 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

14188,1 

14188,1 

6972,2 

2016,4 

  

23744,4 

17831,6 

8621,5 

1517,6 

5912,8 

37932,5 

3101080 

Культурно-освітня діяльність для працівників транспортної галузі 

350,3 

350,3 

255,3 

  

  

  

  

  

  

  

350,3 

3101090 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту  

111,5 

111,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

111,5 

3102000 

Державний департамент автомобільного транспорту 

501,9 

501,9 

241,2 

  

  

  

  

  

  

  

501,9 

3102010 

Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 

501,9 

501,9 

241,2 

  

  

  

  

  

  

  

501,9 

3103000 

Державний департамент морського і річкового транспорту 

23984,0 

23984,0 

  

  

  

13490,0 

13490,0 

1728,6 

  

  

37474,0 

3103010 

Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 

  

  

  

  

  

13490,0 

13490,0 

1728,6 

  

  

13490,0 

3103020 

Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 

9234,0 

9234,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9234,0 

3103030 

Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 

14750,0 

14750,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

14750,0 

3104000 

Державна адміністрація залізничного транспорту 

141256,7 

131167,1 

75018,7 

18501,4 

10089,6 

20127,4 

17789,4 

4661,9 

2665,4 

2338,0 

161384,1 

3104020 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

7325,9 

7325,9 

3768,1 

623,8 

  

10780,0 

9390,7 

3486,4 

1529,9 

1389,3 

18105,9 

3104030 

Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 

83,4 

83,4 

55,2 

3,7 

  

  

  

  

  

  

83,4 

3104040 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

111797,8 

111712,2 

63970,6 

16515,1 

85,6 

8977,0 

8042,1 

1101,1 

1119,0 

934,9 

120774,8 

3104050 

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 

1293,9 

1293,9 

728,9 

97,5 

  

54,0 

51,0 

2,7 

  

3,0 

1347,9 

3104060 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

10755,7 

10751,7 

6495,9 

1261,3 

4,0 

316,4 

305,6 

71,7 

16,5 

10,8 

11072,1 

3104070 

Придбання вітчизняних вагонів для Укрзалізниці 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

3105000 

Державний департамент авіаційного транспорту 

2034,7 

2034,7 

1232,8 

  

  

14270,0 

12890,0 

3362,3 

449,0 

1380,0 

16304,7 

3105010 

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту 

  

  

  

  

  

12000,0 

11500,0 

3272,3 

219,0 

500,0 

12000,0 

3105020 

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 

662,1 

662,1 

377,9 

  

  

1270,0 

890,0 

90,0 

230,0 

380,0 

1932,1 

3105030 

Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 

1372,6 

1372,6 

854,9 

  

  

  

  

  

  

  

1372,6 

3105040 

Страховий фонд безпеки авіації 

  

  

  

  

  

1000,0 

500,0 

  

  

500,0 

1000,0 

3106000 

Державна служба автомобільних доріг України 

2590,2 

2590,2 

1092,0 

336,5 

  

745794,0 

745794,0 

  

  

  

748384,2 

3106010 

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 

2590,2 

2590,2 

1092,0 

336,5 

  

  

  

  

  

  

2590,2 

3106020 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

  

  

  

  

  

745794,0 

745794,0 

  

  

  

745794,0 

3200000 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

2299960,0 

2182183,3 

59339,5 

7024,8 

117776,8 

4796,9 

4065,2 

280,2 

126,2 

731,7 

2304756,9 

3201000 

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

2164327,6 

2048189,6 

52964,3 

6462,4 

116138,0 

3659,5 

3209,5 

59,5 

32,5 

450,0 

2167987,1 

3201010 

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

6883,3 

6583,3 

3630,0 

226,0 

300,0 

5,4 

5,4 

  

  

  

6888,7 

3201020 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері попередження надзвичайних ситуацій кліматичного і технічного походження 

60,0 

60,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

60,0 

3201030 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

126639,0 

126639,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

126639,0 

3201040 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

293152,0 

293152,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

293152,0 

3201050 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

289200,0 

289200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

289200,0 

3201060 

Пільги на житлово-комунальні послуги, придбання палива громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

44609,0 

44609,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

44609,0 

3201070 

Пільги на користування транспортом та зв'язком громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

64937,0 

64937,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

64937,0 

3201080 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

60871,0 

60871,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

60871,0 

3201090 

Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

3201100 

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

6440,0 

6440,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6440,0 

3201110 

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

155500,0 

155500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

155500,0 

3201120 

Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

3201130 

Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

3201140 

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I 

234194,8 

234194,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

234194,8 

3201150 

Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій II, III і IV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 

345001,2 

345001,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

345001,2 

3201170 

Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

4007,0 

4007,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4007,0 

3201180 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

29920,0 

1742,0 

  

  

28178,0 

  

  

  

  

  

29920,0 

3201190 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

12000,0 

  

  

  

12000,0 

  

  

  

  

  

12000,0 

3201200 

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

3201210 

Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

54390,0 

54390,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

54390,0 

3201220 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

12000,0 

12000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12000,0 

3201230 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

3201240 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

9200,0 

9200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9200,0 

3201250 

Забезпечення діяльності служб Цивільної оборони 

6695,0 

6695,0 

3615,5 

700,0 

  

223,8 

223,8 

40,0 

2,5 

  

6918,8 

3201260 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

16039,7 

16029,7 

3780,0 

436,4 

10,0 

530,3 

530,3 

19,5 

30,0 

  

16570,0 

3201270 

Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 

3840,0 

3840,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3840,0 

3201280 

Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони 

66345,0 

65475,0 

41938,8 

5100,0 

870,0 

1050,0 

1050,0 

  

  

  

67395,0 

3201290 

Бойова підготовка військ Цивільної оборони та її матеріально-технічне забезпечення 

30,0 

30,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

30,0 

3201300 

Амбулаторне лікування працівників та військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

428,0 

428,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

428,0 

3201310 

Стаціонарне лікування військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

3201330 

Закупівля озброєння та військової техніки для потреб військ Цивільної оборони 

6565,6 

6565,6 

  

  

  

1400,0 

1400,0 

  

  

  

7965,6 

3201340 

Прикладні дослідження і розробки у сфері Цивільної оборони 

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

300,0 

3201350 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

1150,0 

1150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1150,0 

3201360 

Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

3201370 

Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 

54780,0 

  

  

  

54780,0 

450,0 

  

  

  

450,0 

55230,0 

3201380 

Погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

200000,0 

200000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200000,0 

3201390 

Проведення непередбачуваних видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 

5500,0 

5500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5500,0 

3201400 

Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії I осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

500,0 

500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

500,0 

3201410 

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

3201420 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

3202000 

Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

99231,0 

99231,0 

211,0 

  

  

  

  

  

  

  

99231,0 

3202010 

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

378,0 

378,0 

211,0 

  

  

  

  

  

  

  

378,0 

3202020 

Забезпечення безпечної експлуатації об'єкта "Укриття" 

26000,0 

26000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

26000,0 

3202030 

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 

64853,0 

64853,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

64853,0 

3202040 

Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт МНТЦ "Укриття" 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

3203000 

Державний департамент страхового фонду документації 

5363,3 

4841,6 

2097,8 

206,8 

521,7 

337,4 

302,7 

120,7 

39,7 

34,7 

5700,7 

3203010 

Керівництво та управління діяльністю в сфері створення страхового фонду документації 

2514,2 

2514,2 

768,8 

45,8 

  

  

  

  

  

  

2514,2 

3203020 

Створення і зберігання страхового фонду документації 

2849,1 

2327,4 

1329,0 

161,0 

521,7 

337,4 

302,7 

120,7 

39,7 

34,7 

3186,5 

3204000 

Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби 

18177,1 

18177,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

18177,1 

3204020 

Забезпечення готовності підрозділів аварійно-рятувальної служби і аварійно-рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях 

18177,1 

18177,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

18177,1 

3205000 

Державний координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах 

6990,0 

5873,0 

766,4 

123,6 

1117,1 

  

  

  

  

  

6990,0 

3205020 

Координація діяльності пошуково-рятувальних служб на воді 

4090,0 

2973,0 

766,4 

123,6 

1117,1 

  

  

  

  

  

4090,0 

3205030 

Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 

2900,0 

2900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2900,0 

3206000 

Спеціалізована воєнізована аварійно-рятувальна служба 

5871,0 

5871,0 

3300,0 

232,0 

  

800,0 

553,0 

100,0 

54,0 

247,0 

6671,0 

3206020 

Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів 

5871,0 

5871,0 

3300,0 

232,0 

  

800,0 

553,0 

100,0 

54,0 

247,0 

6671,0 

3400000 

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 

103565,7 

28898,8 

1325,4 

121,4 

2286,9 

453,8 

360,1 

8,0 

76,5 

  

104019,5 

3401000 

Апарат Державного комітету України у справах сім'ї та молоді 

21898,0 

19636,1 

1135,4 

94,2 

2261,9 

264,5 

264,5 

8,0 

76,5 

  

22162,5 

3401010 

Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 

1049,1 

1024,1 

634,0 

29,4 

25,0 

  

  

  

  

  

1049,1 

3401020 

Оздоровлення та відпочинок дітей в МЦ "Молода гвардія", надання позашкільної освіти в МДЦ "Золотий ключик" 

3397,8 

3360,9 

324,8 

63,5 

36,9 

264,5 

264,5 

8,0 

76,5 

  

3662,3 

3401050 

Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 

51,3 

51,3 

36,4 

1,3 

  

  

  

  

  

  

51,3 

3401070 

Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 

7120,0 

7120,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

7120,0 

3401130 

Державна підтримка розвитку молодіжного руху соціальної спрямованості 

526,2 

526,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

526,2 

3401170 

Фінансова підтримка Українського національного комітету молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм з питань молоді 

9561,3 

7361,3 

  

  

2200,0 

  

  

  

  

  

9561,3 

3401180 

Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 

192,3 

192,3 

140,2 

  

  

  

  

  

  

  

192,3 

3405000 

Український державний центр соціальних служб для молоді 

4667,7 

4642,7 

190,0 

27,2 

25,0 

  

  

  

  

  

4667,7 

3405020 

Реалізація програм та здійснення заходів Українського державного центру соціальних служб для молоді 

4667,7 

4642,7 

190,0 

27,2 

25,0 

  

  

  

  

  

4667,7 

3408000 

Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

77000,0 

4620,0 

  

  

  

189,3 

95,6 

  

  

  

77189,3 

3408010 

Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 

77000,0 

4620,0 

  

  

  

1593,9 

95,6 

  

  

  

78593,9 

3408020 

Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла 

  

  

  

  

  

-1404,6 

  

  

  

  

-1404,6 

3500000 

Міністерство фінансів України 

5245617,7 

5161497,7 

182398,7 

9687,7 

84120,0 

145837,6 

28512,1 

1981,1 

233,2 

93272,1 

5391455,3 

3501000 

Апарат Міністерства фінансів України 

4997715,0 

4952537,3 

59442,0 

4008,4 

45177,7 

122938,9 

5809,4 

1970,0 

210,2 

93076,1 

5120653,9 

3501010 

Керівництво та управління у сфері фінансів 

136953,5 

112217,3 

54455,3 

2727,5 

24736,2 

157,6 

134,3 

  

8,1 

23,3 

137111,1 

3501020 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 

25000,0 

8615,0 

  

  

16385,0 

  

  

  

  

  

25000,0 

3501030 

Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 

1331,3 

1331,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

1331,3 

3501040 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3599,3 

3349,7 

1539,2 

530,5 

249,6 

1644,9 

1170,6 

376,6 

56,3 

474,3 

5244,2 

3501050 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

4950,0 

4710,5 

2249,7 

558,6 

239,5 

4345,7 

2759,7 

754,1 

111,1 

1586,0 

9295,7 

3501060 

Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 

349,1 

349,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

349,1 

3501070 

Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 

138,3 

108,5 

24,0 

7,1 

29,8 

7,9 

5,4 

1,0 

  

2,5 

146,2 

3501080 

Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 

155,4 

155,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

155,4 

3501090 

Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 

921,3 

628,7 

159,5 

98,5 

292,6 

129,4 

114,4 

7,8 

31,2 

15,0 

1050,7 

3501100 

Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 

3638,0 

488,0 

45,3 

20,6 

3150,0 

1000,0 

195,0 

39,0 

3,5 

805,0 

4638,0 

3501110 

Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 

81,6 

81,6 

48,1 

  

  

150,0 

150,0 

46,5 

  

  

231,6 

3501120 

Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 

1496,9 

1456,9 

810,1 

25,6 

40,0 

  

  

  

  

  

1496,9 

3501140 

Внески до міжнародних організацій 

86607,7 

86607,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

86607,7 

3501150 

Погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та поповнення їх капіталу 

277386,0 

277386,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

277386,0 

3501160 

Поступова компенсація громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень 

500600,0 

500600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

500600,0 

в тому числі компенсація витрат ВАТ "Державний ощадний банк України", пов'язаних з організацією та здійсненням компенсації втрат від знецінення заощаджень громадян 

600,0 

600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

600,0 

3501170 

Обслуговування внутрішнього державного боргу 

901582,1 

901582,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

901582,1 

3501180 

Обслуговування зовнішнього державного боргу 

3051458,7 

3051458,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

3051458,7 

3501200 

Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 

465,8 

410,8 

110,8 

40,0 

55,0 

1450,0 

1280,0 

745,0 

  

170,0 

1915,8 

3501210 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

3501230 

Створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів 

  

  

  

  

  

90000,0 

  

  

  

90000,0 

90000,0 

3501600 

Розвиток муніципального кредитного ринку 

  

  

  

  

  

24053,4 

  

  

  

  

24053,4 

3503000 

Державна пробірна служба 

1184,1 

1184,1 

643,2 

46,0 

  

652,3 

562,3 

11,1 

6,0 

90,0 

1836,4 

3503010 

Державний пробірний контроль 

1054,1 

1054,1 

643,2 

46,0 

  

474,3 

474,3 

11,1 

6,0 

  

1528,4 

3503020 

Наукове забезпечення державного пробірного контролю 

130,0 

130,0 

  

  

  

178,0 

88,0 

  

  

90,0 

308,0 

3504000 

Державне казначейство України 

158605,5 

121450,1 

66920,1 

3807,0 

37155,4 

21864,4 

21864,4 

  

  

  

180469,9 

3504010 

Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 

128605,5 

121450,1 

66920,1 

3807,0 

7155,4 

  

  

  

  

  

128605,5 

3504600 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 

30000,0 

  

  

  

30000,0 

21864,4 

21864,4 

  

  

  

51864,4 

3505000 

Головне контрольно-ревізійне управління України 

88113,1 

86326,2 

55393,4 

1826,3 

1786,9 

382,0 

276,0 

  

17,0 

106,0 

88495,1 

3505010 

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 

87913,1 

86126,2 

55393,4 

1826,3 

1786,9 

382,0 

276,0 

  

17,0 

106,0 

88295,1 

3505020 

Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

3510000 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

11151579,6 

10615945,8 

3030,0 

1900,0 

564530,0 

1160782,4 

25300,0 

  

  

198195,0 

12312362,0 

3511000 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

11151579,6 

10615945,8 

3030,0 

1900,0 

564530,0 

1160782,4 

25300,0 

  

  

198195,0 

12312362,0 

3511010 

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 

12057,2 

11527,2 

3030,0 

1900,0 

530,0 

  

  

  

  

  

12057,2 

3511020 

Державні капітальні вкладення 

490000,0 

  

  

  

490000,0 

  

  

  

  

  

490000,0 

3511030 

Резервний фонд 

250000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

250000,0 

3511050 

Дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 

4252782,8 

4252782,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

4252782,8 

3511060 

Субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

3511100 

Субвенція на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку 

2295000,0 

2295000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2295000,0 

3511150 

Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

1076743,4 

1076743,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1076743,4 

3511160 

Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

285382,4 

285382,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

285382,4 

3511170 

Субвенція на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 

  

  

  

  

  

170445,0 

  

  

  

170445,0 

170445,0 

3511190 

Субвенція на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха 

32000,0 

32000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

32000,0 

3511200 

Фінансова підтримка підприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лізингових фондів, підприємств машинобудівного комплексу для створення і впровадження у виробництво сучасних зразків цивільної продукції, виконавців Міжвідомчої програми впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції та суб'єктів малого підприємництва через здешевлення кредитів, що надаються їм комерційними банками 

40000,0 

40000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

40000,0 

3511210 

Створення фінансової установи з реконструкції та розвитку і Державного земельного (іпотечного) банку 

30000,0 

  

  

  

30000,0 

  

  

  

  

  

30000,0 

3511220 

Субвенція, що одержується з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів 

634510,0 

634510,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

634510,0 

3511230 

Субвенція на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

  

  

  

  

  

27750,0 

  

  

  

27750,0 

27750,0 

3511250 

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

3511260 

Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 

1783000,0 

1783000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1783000,0 

3511270 

Субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області 

7000,0 

  

  

  

7000,0 

  

  

  

  

  

7000,0 

3511280 

Субвенція на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

3511290 

Субвенція на соціально-економічний розвиток м. Севастополя 

  

  

  

  

  

25300,0 

25300,0 

  

  

  

25300,0 

3511300 

Субвенція обласному бюджету Запорізької області на фінансову підтримку державного комунального підприємства "Водоканал" м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 

8000,0 

  

  

  

8000,0 

  

  

  

  

  

8000,0 

3511310 

Субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Кіровоградській області 

4000,0 

  

  

  

4000,0 

  

  

  

  

  

4000,0 

3511320 

Субвенція на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" 

155000,0 

155000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

155000,0 

3511330 

Субвенція на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів і центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

40000,0 

40000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

40000,0 

3511600 

Оформлення позик в результаті вступу в силу державних гарантій 

  

  

  

  

  

442357,5 

  

  

  

  

442357,5 

3511620 

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 

  

  

  

  

  

494929,9 

  

  

  

  

494929,9 

3511630 

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 

-278896,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-278896,2 

3600000 

Міністерство юстиції України 

410097,8 

324828,9 

180575,4 

13970,6 

85268,9 

67216,3 

60016,4 

9442,3 

3157,5 

7199,9 

477314,1 

3601000 

Апарат Міністерства юстиції України 

403981,3 

319404,4 

177422,3 

13809,8 

84576,9 

63866,3 

57091,3 

8382,5 

3083,5 

6775,0 

467847,6 

3601010 

Керівництво та управління у сфері юстиції 

105239,4 

100861,8 

59693,2 

3571,2 

4377,6 

55000,0 

48950,0 

6300,0 

2900,0 

6050,0 

160239,4 

3601020 

Функціонування Центру правової реформи і законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського права, Центру порівняльного права 

1522,4 

1472,4 

217,6 

5,0 

50,0 

1081,2 

1031,2 

175,5 

  

50,0 

2603,6 

3601030 

Здійснення правосуддя апеляційними судами 

37386,5 

33886,5 

19107,8 

1175,5 

3500,0 

21,0 

21,0 

  

  

  

37407,5 

3601040 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

147062,0 

119137,7 

66035,0 

8629,9 

27924,3 

31,0 

31,0 

  

  

  

147093,0 

3601050 

Здійснення правосуддя військовими судами 

6214,7 

5974,7 

3792,2 

180,0 

240,0 

  

  

  

  

  

6214,7 

3601060 

Проведення судової реформи 

90229,6 

51470,7 

25141,6 

  

38758,9 

  

  

  

  

  

90229,6 

3601070 

Проведення судової експертизи 

5017,0 

3636,0 

1782,4 

111,7 

1381,0 

5700,0 

5030,0 

1900,0 

170,0 

670,0 

10717,0 

3601080 

Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 

1961,0 

1961,0 

1259,7 

45,0 

  

  

  

  

  

  

1961,0 

3601090 

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та судів 

353,9 

353,9 

177,6 

49,1 

  

58,5 

53,5 

7,0 

13,5 

5,0 

412,4 

3601100 

Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Українською академією суддів 

994,8 

649,7 

215,2 

42,4 

345,1 

  

  

  

  

  

994,8 

3601110 

Заходи, пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 

8000,0 

  

  

  

8000,0 

  

  

  

  

  

8000,0 

3601600 

Створення системи реєстрації прав власності 

  

  

  

  

  

1974,6 

1974,6 

  

  

  

1974,6 

3603000 

Державний комітет України у справах релігій 

638,6 

638,6 

336,0 

  

  

  

  

  

  

  

638,6 

3603010 

Керівництво та управління у сфері релігій 

538,6 

538,6 

336,0 

  

  

  

  

  

  

  

538,6 

3603020 

Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 

100,0 

100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

100,0 

3604000 

Академія правових наук 

5477,9 

4785,9 

2817,1 

160,8 

692,0 

3350,0 

2925,1 

1059,8 

74,0 

424,9 

8827,9 

3604020 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук 

2119,8