Идет загрузка документа (851 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2001 год

ВР Украины
Закон от 07.12.2000 № 2120-III
действует с 01.01.2001

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2001 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державний бюджет України на 2001 рік складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд Державного бюджету України включає:

надходження до Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних виплат і не призначені на конкретну мету;

виплати з Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та виплати з Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих надходжень.

Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 33.302.241,2 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.688.547,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.627.545,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.363.242,7 тис. гривень.

Установити, що Державний бюджет України на 2001 рік є бездефіцитним, враховуючи профіцит загального фонду Державного бюджету України у сумі 674.695,4 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 674.695,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 3. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать:

1) у повному обсязі:

платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;

платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

податок на додану вартість;

акцизний збір із ввезених на територію України товарів;

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;

ввізне мито;

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень статті 69 цього Закону;

рентна плата за нафту, що видобувається в Україні;

надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

митні збори;

штрафи, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;

збір за використання радіочастотного ресурсу;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2001 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати збору до Державного інноваційного фонду, нарахованого на реалізацію продукції (робіт, послуг) за грудень 2000 року, та сплати податкової заборгованості за минулі роки станом на 1 січня 2001 року із збору до Державного інноваційного фонду з урахуванням положень статті 71 цього Закону;

кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету;

надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві) після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів, що зараховується до державного бюджету незалежно від місцезнаходження платника);

4) 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

5) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;

6) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

7) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

8) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

9) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

10) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

11) 30 відсотків суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах, включаючи підприємства, яким надано пільги в оподаткуванні, а також підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно до закону;

12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

13) 20 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

14) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України, у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 31 цього Закону.

Стаття 4. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно, виходячи із обсягів природного газу, нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 6. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

Стаття 7. Доходи Державного бюджету України, отримані від приватизації державного майна понад суму 5.902.462 тис. гривень, спрямовуються на дострокове погашення державного боргу України та державне інвестування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Установити, що Національний банк України у 2001 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 500.000 тис. гривень.

Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.

Стаття 9. Заборонити в 2001 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування в рахунок погашення податкової заборгованості.

Кабінету Міністрів України розробити та запровадити Порядок реалізації матеріальних цінностей, що перебувають у податковій заставі, по яких прийняті рішення суду щодо їх відчуження відповідно до законодавства. Надходження від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, спрямовується до відповідних бюджетів та державних цільових фондів для погашення заборгованості по податках, зборах, інших обов'язкових платежах.

Стаття 10. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано відстрочку (розстрочку) по його сплаті, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартість незалежно від визначеного законом терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).

Стаття 11. Встановити, що до 1 січня 2002 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року відповідно до Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України", тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку підприємств у розмірі 15 відсотків;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2002 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

III. ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 12. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі 14.050.807,7 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США.

Стаття 13. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі, еквівалентній 10.845.577,9 тис. доларів США.

Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 15. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.

Стаття 17. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 13 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 18. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2001 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2001 рік, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань і зобов'язань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України та Рахунковою палатою відповідно до законодавства.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом, для виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, які не розподілені по головних розпорядниках коштів Державного бюджету України. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за функціональною класифікацією в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень на:

державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 19. Фінансування виплат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 20. Установити, що у 2001 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 21. Фінансування виплат у 2001 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 18 цього Закону.

Стаття 22. Встановити, що призначення Державного бюджету України, передбачені Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України на 2001 рік на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".

Стаття 23. Установити, що в 2001 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Стаття 24. Запровадити на 2001 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої юридичним та фізичним особам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду, податковими і митними органами, здійснюється із Державного бюджету України Державним казначейством України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода юридичним і фізичним особам, а сума відшкодування кваліфікується як збитки, нанесені Державному бюджету України.

Стаття 26. Надати Державному казначейству України право безспірного списання коштів, рішення про яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України.

У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій, з вини яких виникли відповідні зобов'язання, протягом місяця з часу проведення такої операції розпорядники коштів державного бюджету повинні впорядкувати свої зобов'язання з урахуванням результатів безспірного списання коштів і привести їх у відповідність до бюджетних призначень на 2001 рік.

При цьому безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається.

Стаття 27. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, органів і установ виконання покарань у першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи та підприємствах громадських організацій інвалідів.

Стаття 28. Заборонити надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України, крім тих, що встановлені цим Законом.

Стаття 29. Затвердити державні централізовані капітальні вкладення на 2001 рік в обсязі 360.920,1 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 березня 2001 року затвердити остаточний перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень.

Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (у тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів і дітей-сиріт провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.

V. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 31. Установити, що до надходжень спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

3) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

5) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

7) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні;

8) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

9) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

12) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;

13) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

14) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

15) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

16) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

17) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

18) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

19) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

23) збір за забруднення навколишнього природного середовища до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

24) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

25) надходження, що виникають у разі вступу в дію державних гарантій в результаті взяття державою гарантійних зобов'язань;

26) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

27) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

28) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

29) повернення коштів, наданих на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу;

30) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, та за розрахунками за сільськогосподарську техніку, поставлену виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод" на суму 103.907 тис. гривень і акціонерним товариством "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на суму 34.907 тис. гривень;

31) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладених міжурядових угод;

32) 80 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

33) кошти, що надійдуть понад встановлені додатком N 1 до цього Закону річні прогнозні показники надходжень акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів та транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них.

Стаття 32. Продовжити до 1 січня 2002 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV.

Стаття 33. Установити, що у 2001 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок надходжень, визначених пунктом 1 статті 31 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 2 статті 31 цього Закону);

3) фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок надходжень, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);

4) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону);

5) субвенцію місцевим бюджетам на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (за рахунок надходжень, визначених пунктами 7 і 8 статті 31 цього Закону);

6) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок надходжень, визначених пунктом 9 статті 31 цього Закону);

7) авіаційну діяльність і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 10 статті 31 цього Закону);

8) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);

9) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);

10) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки (за рахунок надходжень, визначених пунктами 12 та 16 статті 31 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону; надходжень, визначених пунктом 15 статті 31 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону);

11) фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону);

12) фінансування видатків на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону);

13) видатки, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами і організаціями, та інші видатки з утримання цих установ і організацій згідно із законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 18 статті 31 цього Закону);

14) фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок надходжень, визначених пунктом 19 статті 31 цього Закону);

15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 20 статті 31 цього Закону);

16) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок надходжень, визначених пунктом 21 статті 31 цього Закону);

17) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок надходжень, визначених пунктом 22 статті 31 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23 статті 31 цього Закону);

19) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 24 статті 31 цього Закону);

20) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок надходжень, визначених пунктом 25 статті 31 цього Закону);

21) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок надходжень, визначених пунктами 4 і 26 статті 31 цього Закону);

22) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок надходжень, визначених пунктами 5 і 27 статті 31 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років (за рахунок надходжень, визначених пунктом 28 статті 31 цього Закону);

24) заходи, пов'язані з закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу (за рахунок надходжень, визначених пунктами 29 та 30 статті 31 цього Закону);

25) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією та субвенцію Севастопольському міському бюджету відповідно до укладених міжурядових угод (за рахунок надходжень, визначених пунктом 31 статті 31 цього Закону);

26) добудову української частини Євроазіатського нафтотранспортного коридору (за рахунок надходжень, визначених пунктом 32 статті 31 цього Закону);

27) фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування (за рахунок надходжень, визначених пунктом 33 статті 31 цього Закону).

Стаття 34. Кошти, одержані органами державної влади від надання послуг, отримання яких дозволено законами та нормативно-правовими актами, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на організацію надання цих послуг у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України.

Стаття 35. Установити, що виплати із спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

Виплати із спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, визначених згідно з додатком N 3 до цього Закону, але виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.

Якщо відповідні надходження до спеціального фонду перевищують відповідні виплати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

VI. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Стаття 36. Установити, що положення статей 1, 6 та частин другої і третьої статті 35 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2001 році належать:

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві, з урахуванням положень пункту 1 статті 39 цього Закону;

платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

плата за землю;

акцизний збір з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;

податок на промисел;

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

місцеві податки і збори;

фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами (обов'язковими платежами), що зараховуються до відповідних бюджетів;

фіксований сільськогосподарський податок у частині, що належить відповідним бюджетам;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним бюджетам;

надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами відповідних бюджетів;

надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;

кошти від приватизації майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;

плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради;

державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України);

плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;

надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної власності;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтями 3, 31 і 39 цього Закону.

Стаття 38. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної власності, в повному обсязі зараховуються до відповідних бюджетів сіл, селищ та міст. Кошти місцевих бюджетів від зазначених платежів спрямовуються в першу чергу на фінансування капітальних видатків бюджету та на часткове відшкодування малозабезпеченим сім'ям плати за отримання актів на право власності на землю.

Стаття 39. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2001 рік належать:

1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського і Севастопольського міських бюджетів);

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

3) власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

4) збір за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що належать республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища;

5) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

6) субвенції з Державного бюджету України на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг.

Доходи спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Стаття 40. Установити, що у 2001 році застосовуються такі види міжбюджетних трансфертів:

1) дотації вирівнювання місцевим бюджетам;

2) додаткові дотації бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам, визначені статтею 45 цього Закону;

3) субвенція на здійснення містом Києвом функцій столиці України;

4) субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

5) субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг;

6) субвенції на виконання спільних соціально-економічних програм;

7) інші субвенції;

8) кошти, що передаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів з бюджетів нижчого рівня.

Стаття 41. Затвердити на 2001 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком N 4 до цього Закону:

дотації вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету - у сумі 3.817.697,8 тис. гривень;

кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 2.349.985,2 тис. гривень;

субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в Закарпатській області - у сумі 30.000 тис. гривень, Івано-Франківській області - у сумі 10.000 тис. гривень, Миколаївській області - у сумі 11.700 тис. гривень, Донецькій області - у сумі 5.000 тис. гривень та Волинській області - у сумі 1.000 тис. гривень;

субвенцію на здійснення містом Києвом функцій столиці України - у сумі 150.000 тис. гривень;

субвенцію на здійснення додаткових витрат з бюджету міста Славутича Київської області у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС - у сумі 5.000 тис. гривень;

субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг - у сумі 2.896.416 тис. гривень;

субвенцію на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 10.000 тис. гривень;

субвенцію на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 10.000 тис. гривень;

субвенцію на Комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення - у сумі 10.000 тис. гривень.

Стаття 42. Установити такий порядок перерахування дотацій вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету.

Суми цих дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідні території, згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

податок на прибуток підприємств, крім частини податку на прибуток підприємств, визначеної відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;

платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;

податок на додану вартість після його відшкодування (за фактом його виникнення);

акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів);

акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів та транспортних засобів);

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

ввізне мито;

вивізне мито;

плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

митні збори;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого відповідно до закону митними органами;

кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, і конфіскована валюта.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання річної суми дотації вирівнювання, визначеної у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного обласного та Севастопольського міського бюджету недоотриману суму дотації вирівнювання не пізніше 15 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 43. Встановити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, визначеними розписом Державного бюджету України на 2001 рік.

Стаття 44. Установити, що порядок перерахування міжбюджетних трансфертів бюджетам усіх рівнів, встановлених статтею 40 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 45. Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на технічні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 4 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка (в тому числі до бюджетів міст районного значення - 15 відсотків);

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.

Порядок перерахування цих коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам встановлюється Міністерством фінансів України.

Зазначені надходження відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації, визначений у додатку N 4 до цього Закону, та спрямовуються за рішенням відповідних рад на фінансування соціальних видатків.

Стаття 46. Надати право Державному казначейству України у разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

Стаття 47. Установити, що починаючи з 2001 року надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються як субвенція Севастопольському міському бюджету на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.

Стаття 48. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, організації виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2001 рік.

Стаття 49. Установити, що у 2001 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.

Стаття 50. Установити, що розрахунки міжбюджетних трансфертів та визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів на 2001 рік здійснюються згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України та погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Зазначений порядок повинен містити:

формульний розрахунок доходів на основі даних про виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів за 1998 - 1999 роки та за 10 місяців 2000 року;

визначення розрахункового обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів на основі єдиних нормативів видатків у розрахунку на душу населення (у галузі державного управління, охорони здоров'я, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту, соціальних програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей), на учня (у галузі освіти), отримувача соціальних послуг (у галузі соціального захисту та соціального забезпечення), на площу житлового фонду та вулиць і площ з капітальним та полегшеним типом дорожнього покриття (у житлово-комунальному господарстві) тощо;

обсяг фонду нерозподілених за формульним розрахунком видатків для бюджетів Автономної Республіки Крим та кожної області, який перерозподіляється між бюджетами міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів згідно з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад, що становить не більше 10 відсотків розрахункового обсягу видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та області;

визначення нормативів відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів у розмірах (відсотках до загальної суми), що забезпечують збалансованість цих бюджетів.

Заборонити Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям під час формування та затвердження показників місцевих бюджетів на 2001 рік збільшувати загальний обсяг закріплених і власних податків та зборів, визначених у розрахунках у додатку N 4 до цього Закону.

Стаття 51. Затвердити розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України внести зміни до відповідних нормативно-правових актів та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з положень цього Закону, щодо розмежування видатків між державним та місцевими бюджетами (додаток N 5 до цього Закону).

Стаття 52. Державній податковій адміністрації України відновити облік заборгованості Рівненської атомної електростанції НАЕК "Енергоатом" по податку на прибуток підприємств та по сплаті пені по податку на прибуток підприємств, нарахованої станом на 1 жовтня 1999 року, що була списана згідно з рішенням Рівненської обласної ради від 28 грудня 1999 року.

Кабінету Міністрів України при визначенні обсягу дотації бюджету Рівненської області врахувати суму заборгованості, визначеної частиною першою цієї статті.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 53. Установити, що:

при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;

виконання бюджетів усіх рівнів у 2001 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2001 року.

Стаття 54. Установити, що в 2001 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 2,62 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2001 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити, як виняток у 2001 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань, Київський державний авіаційний завод "Авіант", Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та Відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ" (м. Запоріжжя). Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Стаття 55. На часткову зміну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.

Стаття 56. Встановити на 2001 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у сумі 50 гривень в розрахунку на одну особу.

Стаття 57. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) у кошторисах доходів і видатків.

Стаття 58. Зупинити на 2001 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів на:

1) безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);

2) надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);

3) безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);

4) безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;

5) безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

6) виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

7) безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до подання Міністерства соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій);

8) звільнення або зменшення плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, реабілітованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, батьків загиблих учасників бойових дій, дітей до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).

Установити, що у 2001 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без піклування обох батьків і знаходяться на утриманні осіб, що мають право на пільги;

9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, реабілітованих, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду).

Установити, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2001 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету.

Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України у 2001 році виходячи із положень цієї статті.

Стаття 59. Установити, що у 2001 році порядок та розміри індексації грошових доходів громадян визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням заходів щодо їх підвищення.

Стаття 60. Зупинити на 2001 рік дію:

статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238);

частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99);

частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);

частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) у частині формування дорожніх фондів;

статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121) у частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;

абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9 - 10, ст. 68);

частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177);

абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231);

частини другої статті 23 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294);

частини п'ятої статті 6, статей 11 та 12 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1994 р., N 23, ст. 159; 1997 р., N 2, ст. 158);

частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56);

статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;

окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59);

частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299);

частини другої статті 232 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229);

пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298);

пунктів 84, 85, абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272);

Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212);

пунктів 2, 3, 5, 7 статті 3 та пункту 2 статті 5 Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370);

статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248);

частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби.

Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік.

Стаття 61. Встановити, що всі позабюджетні кошти установ і організацій, які утримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, включаються до відповідного бюджету.

Державному казначейству України, місцевим фінансовим органам зупиняти фінансування установ та організацій, які не забезпечили виконання частини першої цієї статті.

Стаття 62. Кабінету Міністрів України забезпечити в повному обсязі фінансування видатків на закупівлю інсулінів для хворих на цукровий діабет та на забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз.

Стаття 63. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Стаття 64. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 30.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 65. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл видатків у сумі 577.429,9 тис. гривень, передбачених у Державному бюджеті України на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення та інших соціальних виплат, із яких спрямувати Міністерству оборони України - 236.700 тис. гривень, Міністерству внутрішніх справ України - 50.000 тис. гривень, Службі безпеки України - 35.000 тис. гривень, Державному комітету у справах охорони державного кордону України - 8.305 тис. гривень, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та. у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, - 65.880 тис. гривень, іншим головним розпорядникам коштів державного бюджету - 181.544,9 тис. гривень.

Врахувати, що кошти на погашення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ та інших соціальних виплат, що фінансуються з місцевих бюджетів, передбачені у розрахунках до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей у сумі 137.000 тис. гривень.

Стаття 66. У разі перевищення загального обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України понад встановлений відповідний показник у статті 2 цього Закону додатково отримані кошти спрямовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 67. Кабінету Міністрів України визначити окремий порядок виконання кошторисів Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук України, Академії мистецтв України, Академії правових наук України, Української академії аграрних наук та перерахування бюджетних коштів Національному комітету спорту інвалідів України безпосередньо органами Державного казначейства України.

Стаття 68. З метою захисту вітчизняного товаровиробника Кабінету Міністрів України забезпечити використання бюджетних коштів на придбання обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Стаття 69. Кошти, отримані як дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, у повному обсязі спрямовуються на розвиток (капітальні вкладення, модернізацію, технічне переоснащення) державних підприємств паливно-енергетичного комплексу і підприємств паливно-енергетичного комплексу з часткою державної власності в майні більше 50 відсотків.

Ці кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстраційні рахунки Міністерства палива та енергетики України у Державному казначействі України та витрачаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, понад обсяги, передбачені у державному бюджеті.

Стаття 70. Списати фінансові санкції, пені та штрафи, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів), крім Пенсійного фонду України, станом на 1 грудня 2000 року вугледобувним, шахтобудівним, шахтовуглебудівним підприємствам, генеруючим компаніям, газодобувним, нафтодобувним підприємствам, підприємствам з транспортування енергоресурсів, тепловим електростанціям, підприємствам тепловодопостачання та водовідведення, галузевим науково-дослідно-конструкторським та проектним закладам паливно-енергетичного комплексу, підприємствам, які задіяні в створенні ядерно-паливного циклу.

Стаття 71. Дозволити всім підприємствам паливно-енергетичного комплексу сплачувати заборгованість по зборах до Державного інноваційного фонду, що склалась станом на 1 грудня 2000 року, шляхом спрямування цих коштів на власну модернізацію, технічне переоснащення виробництва та капітальні вкладення.

Ці кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстраційні рахунки підприємств паливно-енергетичного комплексу у Державному казначействі України та витрачаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, понад обсяги, передбачені в державному бюджеті.

Стаття 72. З метою стимулювання виконання доходів Державного бюджету України та бюджетів усіх рівнів, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України розглянути та затвердити на 2001 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів Державної податкової служби України, її підвідомчих установ та інших державних установ, що забезпечують надходження доходів до бюджетів усіх рівнів як частки від фактичних надходжень до відповідних бюджетів (за винятком штрафів та пені), які адмініструються або забезпечуються відповідними органами та установами.

Стаття 73. Кабінету Міністрів України спрямувати з резервного фонду кошти в межах 50.000 тис. гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке мало місце у листопаді 2000 року на території окремих областей, після отримання відповідних документів, що підтверджують обсяги нанесених збитків.

Стаття 74. Кабінету Міністрів України визначити порядок відшкодування витрат сільськогосподарських господарств на будівництво і утримання об'єктів соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, передбачених на фінансування відповідної соціальної сфери.

Стаття 75. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2001 року внести Верховній Раді України проект Закону України про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік.

Стаття 76. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 77. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2001 року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
7 грудня 2000 року
N 2120-III
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2001 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

100000 

Податкові надходження 

23522610,5 

23042903,5 

479707,0 

110000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

6468850,0 

6468850,0 

 

110200 

Податок на прибуток підприємств 

6468850,0 

6468850,0 

 

130000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

657997,0 

288910,0 

369087,0 

130101 

Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

44550,0 

44550,0 

 

130201 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

195840,0 

195840,0 

 

130301 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

47000,0 

47000,0 

 

130400 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

369087,0 

 

369087,0 

130700 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1520,0 

1520,0 

 

140000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

14515124,0 

14515124,0 

 

140100 

Податок на додану вартість 

11628700,0 

11628700,0 

 

140101 

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

7830665,0 

7830665,0 

 

140102 

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг) 

3798035,0 

3798035,0 

 

140200 

Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 

2140234,0 

2140234,0 

 

 

з них: 

 

 

 

 

акцизний збір з вироблених в Україні нафтопродуктів 

505254,0 

505254,0 

 

140300 

Акцизний збір з ввезених на територію України товарів 

595374,0 

595374,0 

 

 

з них: 

 

 

 

 

акцизний збір з ввезених на територію України транспортних засобів та нафтопродуктів 

481100,0 

481100,0 

 

140600 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

150816,0 

150816,0 

 

140602 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

8000,0 

8000,0 

 

140605 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

5500,0 

5500,0 

 

140606 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту па оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

1730,0 

1730,0 

 

140607 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

4800,0 

4800,0 

 

140608 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів 

200,0 

200,0 

 

140610 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

3500,0 

3500,0 

 

140611 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

108200,0 

108200,0 

 

140612 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

3000,0 

3000,0 

 

140614 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

10000,0 

10000,0 

 

140615 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

5886,0 

5886,0 

 

150000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

1726349,5 

1712489,5 

13860,0 

150100 

Ввізне мито 

1579647,0 

1579647,0 

 

150101 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

1403057,0 

1403057,0 

 

150102 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

90790,0 

90790,0 

 

150105 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

85800,0 

85800,0 

 

150200 

Вивізне мито 

5000,0 

5000,0 

 

150201 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

5000,0 

5000,0 

 

150300 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

141702,5 

127842,5 

13860,0 

160000 

Інші податки 

154290,0 

57530,0 

96760,0 

160200 

Надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон 

10000,0 

10000,0 

 

160300 

Податки, не віднесені до інших категорій 

47530,0 

47530,0 

 

160600 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

96760,0 

 

96760,0 

200000 

Неподаткові надходження 

15671222,8 

7583752,5 

8087470,3 

210000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

7798385,0 

6503511,2 

1294873,8 

210200 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

500000,0 

500000,0 

 

210300 

Надходження від грошово-речових лотерей 

20000,0 

20000,0 

 

210400 

Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами 

1030,0 

1030,0 

 

210500 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу 

200000,0 

200000,0 

 

210600 

Рентна плата 

485368,0 

43088,0 

442280,0 

210601 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

43088,0 

43088,0 

 

210602 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 

442280,0 

 

442280,0 

210700 

Надходження коштів від приватизації майна 

5902462,0 

5697393,2 

205068,8 

210701 

Надходження коштів від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень 

44448,0 

43114,6 

1333,4 

210702 

Надходження коштів від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

222,0 

 

222,0 

210703 

Надходження коштів, що надійдуть внаслідок продажу акцій ВАТ для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

13333,0 

 

13333,0 

210704 

Надходження коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів) 

5784705,0 

5611164,0 

173541,0 

210705 

Надходження коштів від продажу об'єктів приватизації, в тому числі групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств 

44448,0 

43114,6 

1333,4 

210706 

Надходження коштів від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України 

15306,0 

 

15306,0 

210800 

Інші надходження 

647525,0 

 

647525,0 

211000 

Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в установах банків 

42000,0 

42000,0 

 

220000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

637500,0 

637500,0 

 

220100 

Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України 

8000,0 

8000,0 

 

220600 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

2500,0 

2500,0 

 

220800 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів 

52000,0 

52000,0 

 

220900 

Державне мито 

105000,0 

105000,0 

 

221000 

Митні збори 

390000,0 

390000,0 

 

221100 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

80000,0 

80000,0 

 

230000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

100640,0 

100640,0 

 

230100 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 

660,0 

660,0 

 

230200 

Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 

1600,0 

1600,0 

 

230300 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

96880,0 

96880,0 

 

230400 

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 

1500,0 

1500,0 

 

240000 

Інші неподаткові надходження 

7134697,8 

342101,3 

6792596,5 

240100 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна 

28900,0 

28900,0 

 

240200 

Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами, і конфіскована валюта 

51000,0 

51000,0 

 

240300 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

18000,0 

18000,0 

 

240500 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна Збройних Сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань та правоохоронних органів 

607854,8 

 

607854,8 

240600 

Інші надходження 

2799907,9 

109755,3 

2590152,6 

240601 

Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України 

2454136,0 

 

2454136,0 

240602 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

19000,0 

 

19000,0 

240603 

Інші надходження 

20620,0 

20620,0 

 

240604 

Надходження коштів за користування послугами урядового зв'язку 

700,0 

700,0 

 

240611 

Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

244257,3 

48851,5 

195405,8 

240612 

Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

15727,0 

15727,0 

 

240614 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

20000,0 

20000,0 

 

240615 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

13500,0 

2700,0 

10800,0 

240617 

Портовий (адміністративний) збір 

11567,6 

1156,8 

10410,8 

240618 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

400,0 

 

400,0 

240800 

Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим 

3000,0 

3000,0 

 

241102 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

131446,0 

131446,0 

 

241103 

Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам 

19,5 

 

19,5 

241104 

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 

131,0 

 

131,0 

241200 

Власні надходження бюджетних установ і організацій 

2294438,6 

 

2294438,6 

241201 

Надходження спеціальних коштів 

2086894,1 

 

2086894,1 

241203 

Інші власні надходження 

207544,5 

 

207544,5 

241400 

Додаткові збори на виплату пенсій 

1200000,0 

 

1200000,0 

300000 

Доходи від операцій з капіталом 

110600,0 

110600,0 

 

310000 

Надходження від продажу основного капіталу 

40600,0 

40600,0 

 

310100 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів 

35000,0 

35000,0 

 

310200 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 

5600,0 

5600,0 

 

320000 

Надходження від продажу державних запасів товарів 

50000,0 

50000,0 

 

330000  

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

20000,0 

20000,0 

 

400000 

Офіційні трансферти 

51700,0 

 

51700,0 

420101 

Надходження віл секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

51700,0 

 

51700,0 

500000 

Цільові фонди 

284670,0 

215000,0 

69670,0 

500100 

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

55000,0 

55000,0 

 

500500 

Збір до Державного інноваційного фонду України 

160000,0 

160000,0 

 

500700 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

47000,0 

 

47000,0 

500800 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 

22670,0 

 

22670,0 

 

РАЗОМ ДОХОДІВ 

39640803,3 

30952256,0 

8688547,3 

400000 

Офіційні трансферти 

2349985,2 

2349985,2 

 

410101 

Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів 

2349985,2 

2349985,2 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

41990788,5 

33302241,2 

8688547,3 

 

Фінансування Державного бюджету України на 2001 рік за типом боргового зобов'язання

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Всього 

в тому числі: 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

 

I. Загальне фінансування (II + III) 

0,0 

-674695,4 

674695,4 

400000 

II. Внутрішнє фінансування 

391680,8 

391680,8 

 

402000 

Середньострокові облігації 

321589,2 

321589,2 

 

402001 

Випуск 

400000,0 

400000,0 

 

402002 

Погашення 

-78410,8 

-78410,8 

 

403000 

Короткострокові облігації і векселі 

70091,6 

70091,6 

 

403001 

Випуск 

1710439,9 

1710439,9 

 

403002 

Погашення 

-1640348,3 

-1640348,3 

 

500000 

III. Зовнішнє фінансування 

-391680,8 

-1066376,2 

674695,4 

501000 

Довгострокові облігації 

-833098,1 

-833098,1 

 

501001 

Випуск 

 

 

 

501002 

Погашення 

-833098,1 

-833098,1 

 

504000 

Позики, не віднесені до інших категорій 

441417,3 

-233278,1 

674695,4 

504001 

Одержання 

8060533,0 

1507156,7 

6553376,3 

504002 

Погашення 

-7619115,7 

-1740434,8 

-5878680,9 

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2001 рік

(тис. грн.)

Код  

Найменування  

Загальний фонд  

Спеціальний фонд  

Разом:  

Всього  

поточні  

з них:  

капітальні  

Всього  

поточні  

з них:  

капітальні  

оплата праці  

комунальні послуги та енергоносії  

оплата праці  

комунальні послуги та енергоносії  

100  

Міністерство внутрішніх спряв України  

1229298,4  

1193198,4  

823952,1  

95952,3  

36100  

305216,3  

287739,1  

36425,7  

28543,6  

17477,2  

1534514,7  

010607  

Видатки на паспортизацію населення України  

56100  

20000  

   

   

36100  

   

   

   

   

   

56100  

060101  

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю  

6605  

6605  

   

   

   

   

   

   

   

   

6605  

060102  

Підрозділи органів внутрішніх справ  

802256,1  

802256,1  

614750  

59376  

   

249076,8  

231961,9  

10278,7  

24353,3  

17114,9  

1051332,9  

060201  

Поточне утримання внутрішніх військ МВС України  

191424,1  

191424,1  

92202,1  

15681,3  

   

4000  

4000  

   

306,1  

   

195424,1  

060701  

Державна пожежна охорона  

170500  

170500  

117000  

20895  

   

52139,5  

51777,2  

26147  

3884,2  

362,3  

222639,5  

130204  

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

2246,6  

2246,6  

   

   

   

   

   

   

   

   

2246,6  

130205  

Фінансова підтримка спортивних споруд   

166,6   

166,6   

   

   

   

   

   

   

   

   

166,6   

11  

Управління справами Верховної Ради України  

158021,2  

107996,2  

42999,9  

2732,3  

50025  

27367,8  

21252,9  

4104,2  

3183,9  

6114,9  

185389  

010101  

Апарат Верховної Ради України  

22309,3  

19775,3  

10876,8  

   

2534  

   

   

   

   

   

22309,3  

010106  

Забезпечення діяльності народних депутатів України  

83781,7  

48907,9  

26634,2  

   

34873,8  

   

   

   

   

   

83781,7  

010112  

Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади  

15798,4  

14988,4  

2682,3  

1798,3  

810  

1670  

1570  

635,6  

   

100  

17468,4  

010610  

Створення єдиної інформаційної системи органів державної влади  

9000  

   

   

   

9000  

   

   

   

   

   

9000  

030101  

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій  

1107,5  

1107,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

1107,5  

030104  

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

4497,2  

4497,2  

   

   

   

   

   

   

   

   

4497,2  

030105  

Інші витрати неторговельного характеру  

1143,7  

1143,7  

   

   

   

   

   

   

   

   

1143,7  

030202  

Внески до установ і організацій СНД  

1032,1  

1032,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

1032,1  

081002  

Інші заходи по охороні здоров'я  

7907,3  

6780,6  

2630,1  

934  

1126,7  

25697,8  

19682,9  

3468,6  

3183,9  

6014,9  

33605,1  

100104  

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт)  

680,5  

   

   

   

680,5  

   

   

   

   

   

680,5  

120102  

Інші установи та організації системи телебачення і радіомовлення  

3948,5  

2948,5  

176,5  

   

1000  

   

   

   

   

   

3948,5  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

215  

215  

   

   

   

   

   

   

   

   

215  

120202  

Підтримка газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин  

6600  

6600  

   

   

   

   

   

   

   

   

6600  

110  

Міністерство палива та енергетики України  

2311623,4  

2111623,4  

17290,4  

2156  

200000  

199385,3  

3680,1  

1088,1  

263,5  

195705,2  

2511008,7  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

7543  

7543  

4502,4  

296  

   

201  

201  

   

201  

   

7744  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

5087  

5087  

   

   

   

   

   

   

   

   

5087  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

2348  

2348  

   

   

   

   

   

   

   

   

2348  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

650  

650  

   

   

   

   

   

   

   

   

650  

080201  

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)  

20882,1  

20882,1  

11898  

1860  

   

3193,5  

2943,2  

935,8  

62,2  

250,3  

24075,6  

080701  

Санітарно-епідеміологічні станції  

1413,3  

1413,3  

890  

   

   

585  

535,9  

152,3  

0,3  

49,1  

1998,3  

140104  

Видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості  

850000  

850000  

   

   

   

   

   

   

   

   

850000  

140105  

Утримання державної воєнізованої гірничорятувальної служби  

55000  

55000  

   

   

   

   

   

   

   

   

55000  

140106  

Державна підтримка вугледобувних підприємств, у тому числі на переоснащення шахт високопродуктивним енергозберігаючим компресорним обладнанням - 80000 тис. гривень  

1138000  

938000  

   

   

200000  

   

   

   

   

   

1138000  

140109  

Організація і регулювання діяльності в галузі виробництва ядерного палива  

1500  

1500  

   

   

   

   

   

   

   

   

1500  

140112  

Заходи, пов'язані із виведенням з експлуатації ЧАЕС  

223400  

223400  

   

   

   

   

   

   

   

   

223400  

140114  

Заходи з охорони об'єктів атомної енергетики  

5800  

5800  

   

   

   

   

   

   

   

   

5800  

170501  

Добудова української частини Євроазійського нафтотрансового коридору  

   

   

   

   

   

195405,8  

   

   

   

195405,8  

195405,8  

120  

Міністерство економіки України  

144414  

125466,6  

28809,5  

4730,8  

18947,4  

24022,3  

21189,1  

4575,4  

2898,6  

2833,2  

168436,3  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

37959,5  

37744,5  

21828,9  

1632,9  

215  

4385,2  

3026,9  

   

150  

1358,3  

42344,7  

030101  

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій  

76,2  

76,2  

   

   

   

   

   

   

   

   

76,2  

030205  

Фінансування діяльності міжурядових двосторонніх комісій  

2439,5  

2439,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

2439,5  

030300  

Міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв'язки  

7057,3  

7057,3  

   

   

   

   

   

   

   

   

7057,3  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

9571  

9521  

296  

37  

50  

100  

100  

   

   

   

9671  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

4483  

4483  

   

   

   

   

   

   

   

   

4483  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

1959  

1959  

   

   

   

   

   

   

   

   

1959  

040205  

Наукові програми з проблем стандартизації, сертифікації та еталонної бази  

4500  

4500  

   

   

   

   

   

   

   

   

4500  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

600  

600  

   

   

   

   

   

   

   

   

600  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

830,7  

830,7  

401,1  

15  

   

6783  

5884  

1787,3  

900  

899  

7613,7  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

187,5  

187,5  

110,6  

28,9  

   

61,7  

54,7  

30,3  

   

7  

249,2  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

500  

500  

   

   

   

   

   

   

   

   

500  

100104  

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт)  

1430  

   

   

   

1430  

   

   

   

   

   

1430  

100302  

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства  

40  

40  

25  

   

   

   

   

   

   

   

40  

110101  

Творчі спілки  

20  

20  

   

   

   

   

   

   

   

   

20  

110201  

Бібліотеки  

251,8  

251,8  

69,3  

30,4  

   

40  

37  

16  

   

3  

291,8  

110203  

Заповідники  

1749,2  

1446,8  

558,2  

257,6  

302,4  

1059,2  

989,2  

374,9  

56  

70  

2808,4  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

59,5  

59,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

59,5  

150201  

Реставрація пам'яток архітектури  

16750  

   

   

   

16750  

   

   

   

   

   

16750  

150202  

Розробка схем та проектних рішень масового застосування  

300  

300  

   

   

   

   

   

   

   

   

300  

150203  

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії по архітектурі  

944  

944  

   

   

   

   

   

   

   

   

944  

180104  

Державна програма створення служби Єдиного часу та придбання для Національного фонду стандартів нормативної інформації  

800  

800  

   

   

   

   

   

   

   

   

800  

180107  

Фінансування міжгалузевих енергозберігаючих заходів  

25400  

25400  

   

   

   

   

   

   

   

   

25400  

180204  

Фінансування центрів стандартизації, метрології і сертифікації для проведення державного нагляду  

2022,3  

2022,3  

1160  

   

   

   

   

   

   

   

2022,3  

180207  

Фінансування робіт з хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю  

1367  

1167  

340,7  

246  

200  

1000  

900  

226,4  

74,8  

100  

2367  

180211  

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими  

8500  

8500  

   

   

   

   

   

   

   

   

8500  

200600  

Збереження природно-заповідного фонду  

32  

32  

16,5  

2  

   

20  

20  

10,4  

0,7  

   

52  

220202  

Утримання і розвиток системи матеріального резерву  

8036,1  

8036,1  

4003,2  

2481  

   

10573,2  

10177,3  

2130,1  

1717,1  

395,9  

18609,3  

220203  

Відшкодування витрат підприємствам, установам, організаціям, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву  

6548,4  

6548,4  

   

   

   

   

   

   

   

   

6548,4  

140  

Міністерство закордонних справ України  

707660,3  

653190  

153701,6  

12580,6  

54470,3  

15990,8  

7645,4  

5490,6  

182,7  

8345,4  

723651,1  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

21885,1  

14014,6  

6144,5  

410,6  

7870,5  

   

   

   

   

   

21885,1  

030101  

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій  

302448  

302448  

   

   

   

   

   

   

   

   

302448  

030102  

Утримання дипломатичних представництв України за кордоном  

340879,4  

313572,1  

147195  

11970  

27307,3  

15787,8  

7472,4  

5440,6  

182,7  

8315,4  

356667,2  

030103  

Придбання за кордоном у державну власність України приміщень для розміщення дипломатичних представництв України  

19292,5  

   

   

   

19292,5  

   

   

   

   

   

19292,5  

030104  

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

6300  

6300  

   

   

   

   

   

   

   

   

6300  

030105  

Інші витрати неторговельного характеру  

6953,1  

6953,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

6953,1  

030202  

Внески до установ і організацій СНД  

4978,8  

4978,8  

   

   

   

   

   

   

   

   

4978,8  

030204  

Протокольні заходи, пов'язані з офіційними візитами  

3000  

3000  

   

   

   

   

   

   

   

   

3000  

030206  

Утримання Українського науково-технологічного центру по зобов'язаннях Уряду  

1150  

1150  

9,2  

200  

   

   

   

   

   

   

1150  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

678,5  

678,5  

352,9  

   

   

203  

173  

50  

   

30  

881,5  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

94,9  

94,9  

   

   

   

   

   

   

   

   

94,9  

170  

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України  

162045,4  

128151,9  

26527,7  

6293,6  

33893,5  

25716,8  

20574,8  

5121  

469,6  

5142  

187762,2  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1860,4  

1860,4  

1005  

295,8  

   

28  

28  

   

   

   

1888,4  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

253  

253  

   

   

   

   

   

   

   

   

253  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

350  

350  

   

   

   

   

   

   

   

   

350  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

399,4  

279,4  

171,7  

16,8  

120  

160  

160  

36  

15,6  

   

559,4  

110101  

Творчі спілки  

161  

161  

   

   

   

   

   

   

   

   

161  

110502  

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

1325,7  

1037,5  

457,8  

131  

288,2  

398,8  

356,8  

42  

14  

42  

1724,5  

120101  

Виробництво та трансляція телерадіопрограм на тендерній основі (в тому числі погашення заборгованості з послуг Концерну РРТ з розповсюдження телерадіопрограм)  

137605,8  

104120,5  

24893,2  

5850  

33485,3  

25130  

20030  

5043  

440  

5100  

162735,8  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

1740,1  

1740,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

1740,1  

120301  

Видавництва  

13850  

13850  

   

   

   

   

   

   

   

   

13850  

120401  

Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції Державним інформаційним національним агентством України  

4500  

4500  

   

   

   

   

   

   

   

   

4500  

180  

Міністерство культури і мистецтв України  

214061,6  

154900,8  

29477,2  

5440,6  

59160,8  

22658  

17194,2  

3892,1  

1213,9  

5463,8  

236719,6  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

2578,3  

2070,3  

1326,6  

89,1  

508  

61,3  

61,3  

   

   

   

2639,6  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

100  

100  

   

   

   

   

   

   

   

   

100  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

736,2  

736,2  

506,3  

3,6  

   

8  

8  

2  

   

   

744,2  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

1688,8  

688,8  

537,5  

3  

1000  

   

   

   

   

   

1688,8  

070201  

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  

1182,2  

1057,2  

452,6  

188,9  

125  

   

   

   

   

   

1182,2  

070301  

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати  

4574,5  

4247,2  

2469,2  

343,3  

327,3  

157,5  

148,5  

13,8  

66,8  

9  

4732  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

1282,3  

1022,3  

438,9  

180,3  

260  

166  

149  

28,7  

21  

17  

1448,3  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

29776,3  

27839,3  

16280,2  

2616,3  

1937  

18582,3  

14022,7  

3194,4  

940,3  

4559,6  

48358,6  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

1012,3  

811,3  

371,1  

61  

201  

700  

630  

305,5  

   

70  

1712,3  

070802  

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

153,3  

72,3  

45,9  

   

81  

   

   

   

   

   

153,3  

070806  

Інші заклади освіти  

170,4  

170,4  

106  

2,6  

   

4  

4  

   

   

   

174,4  

110101  

Творчі спілки  

2486  

2486  

   

   

   

   

   

   

   

   

2486  

110102  

Театри  

23241,4  

17741,4  

   

   

5500  

   

   

   

   

   

23241,4  

110103  

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заклади та заходи по мистецтву  

50460,8  

47060,8  

   

   

3400  

   

   

   

   

   

50460,8  

110104  

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва  

8000  

   

   

   

8000  

   

   

   

   

   

8000  

110201  

Бібліотеки  

17265,9  

9491,1  

3267,7  

785  

7774,8  

515,1  

475,1  

17,7  

57,6  

40  

17781  

110202  

Музеї і виставки  

34786,8  

9898  

2429,2  

613,3  

24888,8  

1902,4  

1172,7  

118,8  

104,3  

729,7  

36689,2  

110203  

Заповідники  

10534,7  

5504,9  

969,6  

461,2  

5029,8  

364,4  

332,9  

115,5  

12,7  

31,5  

10899,1  

110205  

Школи естетичного виховання дітей  

64,1  

64,1  

11,6  

   

   

72  

72  

51,9  

   

   

136,1  

110300  

Кінематографія  

20000  

20000  

   

   

   

   

   

   

   

   

20000  

110501  

Державні премії України в галузі літератури та мистецтва  

411  

411  

   

   

   

   

   

   

   

   

411  

110502  

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

1378,3  

1250,2  

264,8  

93  

128,1  

125  

118  

43,8  

11,2  

7  

1503,3  

110505  

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"  

1500  

1500  

   

   

   

   

   

   

   

   

1500  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

678  

678  

   

   

   

   

   

   

   

   

678  

210  

Міністерство оборони України  

1953639,3  

1946445,3  

1243907,5  

200035,6  

7194  

767089,3  

750230,8  

99102,5  

82226,7  

16858,5  

2720728,6  

030104  

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

80  

80  

   

   

   

   

   

   

   

   

80  

050100  

Утримання Збройних Сил України  

1638882  

1638882  

1228266,7  

200035,6  

   

416689,3  

415830,8  

47402,5  

82226,7  

858,5  

2055571,3  

050200  

Закупівля озброєння та військової техніки  

   

   

   

   

   

60200  

60200  

   

   

   

60200  

050301  

Капітальне будівництво і придбання обладнання в системі Міністерства оборони України  

4289,6  

4289,6  

   

   

   

2000  

2000  

   

   

   

6289,6  

050302  

Будівництво житла для військовослужбовців  

5594  

   

   

   

5594  

15000  

   

   

   

15000  

20594  

050400  

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи  

   

   

   

   

   

60200  

60200  

   

   

   

60200  

050501  

Участь у міжнародних миротворчих операціях  

20000  

20000  

15310  

   

   

51700  

51700  

51700  

   

   

71700  

050502  

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас  

500  

500  

330,8  

   

   

   

   

   

   

   

500  

050504  

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь  

1952,6  

352,6  

   

   

1600  

1300  

300  

   

   

1000  

3252,6  

050505  

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України  

11606,1  

11606,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

11606,1  

050507  

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізації непридатних для подальшого використання і зберігання звичайних видів боєприпасів  

15000  

15000  

   

   

   

2000  

2000  

   

   

   

17000  

050508  

Відновлення і модернізація військової авіації  

   

   

   

   

   

58000  

58000  

   

   

   

58000  

050509  

Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року  

250000  

250000  

   

   

   

100000  

100000  

   

   

   

350000  

130201  

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  

4000  

4000  

   

   

   

   

   

   

   

   

4000  

130206  

Інші видатки  

1735  

1735  

   

   

   

   

   

   

   

   

1735  

220  

Міністерство освіти і науки України  

1655246,1  

1500569,3  

624607,2  

185435,4  

154676,8  

880794,8  

725552,4  

218217,6  

91392,1  

155242,4  

2536040,9  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

4155,5  

4155,5  

2693,4  

141,1  

   

   

   

   

   

   

4155,5  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

58607,1  

57307,1  

37018,4  

4432,6  

1300  

5187,9  

5086,6  

777,1  

840  

101,3  

63795  

040102  

Державний фонд фундаментальних досліджень  

9000  

9000  

   

   

   

   

   

   

   

   

9000  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

13931,7  

13531,7  

8849,5  

654,3  

400  

25000  

19000  

10500  

1104  

6000  

38931,7  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

4227  

4227  

   

   

   

   

   

   

   

   

4227  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

9330,9  

9330,9  

141,4  

   

   

219,7  

219,7  

126,7  

   

   

9550,6  

040204  

Міжнародне науково-технічне співробітництво  

11000  

11000  

   

   

   

   

   

   

   

   

11000  

040206  

Державні премії України та державні стипендії в галузі науки і техніки  

900  

900  

   

   

   

   

   

   

   

   

900  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

12802,8  

12802,8  

1225,6  

557,2  

   

505  

505  

50  

7,9  

   

13307,8  

070301  

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати  

7285,4  

7235,4  

2902,6  

688,4  

50  

100  

100  

   

100  

   

7385,4  

070305  

Загальноосвітні школи соціальної реабілітації  

6753,1  

6346,1  

2218,2  

1586,3  

407  

   

   

   

   

   

6753,1  

070401  

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

13893,6  

13773,6  

1869,6  

352,9  

120  

1471,6  

1438,6  

303  

183,7  

33  

15365,2  

070501  

Професійно-технічні заклади освіти  

395996  

389141  

174934,1  

44785,5  

6855  

96625,8  

87607,7  

19603,6  

11443,9  

9018,1  

492621,8  

070502  

Професійно-технічні училища соціальної реабілітації  

3036,7  

2880,7  

1179,1  

564  

156  

68,4  

68,4  

4,5  

11,6  

   

3105,1  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

164604,9  

163962,7  

87938,4  

18862,4  

642,2  

96824,1  

82388  

21253,3  

16252,2  

14436,1  

261429  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

715913,8  

713077,3  

297579,3  

112460,4  

2836,5  

618305,4  

507354,2  

164847,6  

61121,6  

110951,2  

1334219,2  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

1456,5  

1456,5  

1029,5  

15,3  

   

1594,1  

1159,1  

299,7  

176  

435  

3050,6  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

915,9  

915,9  

517,5  

   

   

   

   

   

   

   

915,9  

070801  

Придбання підручників  

94143,9  

7650  

   

   

86493,9  

14000  

915  

   

   

13085  

108143,9  

070802  

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

84601,4  

49206,4  

3942,2  

320  

35395  

1892,8  

1570,1  

452,1  

151,2  

322,7  

86494,2  

070804  

Централізовані бухгалтерії  

496,5  

496,5  

351  

13,1  

   

   

   

   

   

   

496,5  

070807  

Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови  

25000  

5000  

   

   

20000  

   

   

   

   

   

25000  

080300  

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  

45,8  

45,8  

29,9  

1,9  

   

   

   

   

   

   

45,8  

110202  

Музеї і виставки  

82,5  

61,3  

34,4  

   

21,2  

   

   

   

   

   

82,5  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

37,5  

37,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

37,5  

130201  

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  

4094,4  

4094,4  

   

   

   

   

   

   

   

   

4094,4  

130203  

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

407,6  

407,6  

   

   

   

   

   

   

   

   

407,6  

130204  

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

1854,9  

1854,9  

   

   

   

   

   

   

   

   

1854,9  

130205  

Фінансова підтримка спортивних споруд  

2670,7  

2670,7  

   

   

   

   

   

   

   

   

2670,7  

180105  

Фінансування витрат, пов'язаних з функціонуванням антарктичної станції "Академік Вернадський"  

7000  

7000  

153,1  

   

   

   

   

   

   

   

7000  

180108  

Фінансування спецінформацій  

1000  

1000  

   

   

   

   

   

   

   

   

1000  

180210  

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності  

   

   

   

   

   

19000  

18140  

   

   

860  

19000  

230  

Міністерство охорони здоров'я України  

949316,9  

890669,8  

283525,1  

50714,8  

58647,1  

280426,6  

220757,5  

54004,6  

30832  

59669,1  

1229743,5  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

3132,5  

3132,5  

1993,9  

167,9  

   

   

   

   

   

   

3132,5  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

14428,9  

14401,9  

9887,5  

464,6  

27  

   

   

   

   

   

14428,9  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

26000,2  

26000,2  

14957  

805  

   

9768,2  

8544,3  

2770,1  

766,6  

1223,9  

35768,4  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

8524  

8524  

1540  

38,8  

   

   

   

   

   

   

8524  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

1132,2  

1132,2  

294,4  

3,2  

   

   

   

   

   

   

1132,2  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

1364,2  

1318  

658,9  

51  

46,2  

   

   

   

   

   

1364,2  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

74623,7  

74623,7  

45290,9  

3300  

   

162870  

116825,5  

34852,5  

22229,3  

46044,5  

237493,7  

070701 

Заклади післядипломної освіти III та IV 
рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

14349,2 

14349,2 

9454,1 

700 

  

3749,4 

3330,9 

889,8 

1206,3 

418,5 

18098,6 

070802  

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

774,6  

95,3  

69,3  

   

679,3  

   

   

   

   

   

774,6  

080101  

Лікарні  

15199,6  

15057,3  

5483,9  

1420,1  

142,3  

3585,6  

2876,7  

463,1  

79,9  

708,9  

18785,2  

080201  

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)  

55950,5  

55015,9  

18551  

5900,4  

934,6  

4926,4  

4124,8  

100  

341,8  

801,6  

60876,9  

080202  

Клініки науково-дослідних інститутів  

161516,7  

125476  

44310,5  

15497,5  

36040,7  

10979,1  

8962,7  

577,2  

1032,8  

2016,4  

172495,8  

080204  

Санаторії для хворих на туберкульоз  

29162,9  

28142  

7259  

4475  

1020,9  

8464,1  

7729,4  

20  

1166,4  

734,7  

37627  

080205  

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)  

20354,7  

19659,8  

5460,5  

2916  

694,9  

10338  

8937,6  

110  

787,5  

1400,4  

30692,7  

080400  

Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)  

2754,9  

2656,8  

1283,8  

281,9  

98,1  

256,2  

251,2  

37  

4,6  

5  

3011,1  

080500  

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки  

5143,6  

5063,2  

2070,5  

397,2  

80,4  

1202,1  

1109,9  

231,5  

61,1  

92,2  

6345,7  

080701  

Санітарно-епідеміологічні станції  

175164,9  

172888,3  

103919,9  

12992,4  

2276,6  

56096,3  

50924,2  

11580,9  

2926,5  

5172,1  

231261,2  

080702  

Дезінфекційні станції  

7479,4  

7379,9  

3925  

994,8  

99,5  

1672,3  

1585,5  

477,4  

38,6  

86,8  

9151,7  

080703  

Заходи по боротьбі з епідеміями  

5000  

5000  

   

   

   

   

   

   

   

   

5000  

081002  

Інші заходи по охороні здоров'я  

93966,6  

77753,5  

6032  

202,6  

16213,1  

6148,9  

5214,8  

1848,1  

177,6  

934,1  

100115,5  

081004  

Централізовані бухгалтерії  

1000  

1000  

610  

   

   

   

   

   

   

   

1000  

081006  

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики  

76409,2  

76409,2  

   

   

   

   

   

   

   

   

76409,2  

081007  

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом  

36000  

36000  

   

   

   

   

   

   

   

   

36000  

081008  

Програми і централізовані заходи з профілактики СНІДу  

13900  

13900  

   

   

   

   

   

   

   

   

13900  

081009  

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет  

57000  

57000  

   

   

   

   

   

   

   

   

57000  

081010  

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  

47000  

47000  

   

   

   

   

   

   

   

   

47000  

110201  

Бібліотеки  

1718,8  

1425,3  

377,9  

54  

293,5  

170  

150  

18  

3  

20  

1888,8  

110202  

Музеї і виставки  

265,6  

265,6  

95,1  

52,4  

   

200  

190  

29  

10  

10  

465,6  

240  

Міністерство екології та природних ресурсів України  

500556,9  

483258,7  

176860,5  

102229,1  

17298,2  

458629,5  

434102,2  

9263,6  

8463,4  

24527,3  

959186,4  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

68007  

66428,1  

45267,9  

674  

1578,9  

2407,2  

2232,2  

77  

225,5  

175  

70414,2  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

122,9  

122,9  

89,4  

   

   

   

   

   

   

   

122,9  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

5593,8  

5593,8  

1515,4  

61  

   

1331,2  

1238,7  

370,4  

62,1  

92,5  

6925  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

5532,7  

5532,7  

173,4  

   

   

   

   

   

   

   

5532,7  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

559,3  

559,3  

23,3  

5,5  

   

   

   

   

   

   

559,3  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

5988,6  

5888,6  

3283,4  

831,6  

100  

3975,1  

3612,9  

766,8  

990,8  

362,2  

9963,7  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

344  

344  

250,2  

   

   

898,5  

898,5  

128,1  

170  

   

1242,5  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

19,6  

19,6  

   

   

   

   

   

   

   

   

19,6  

140301  

Геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств  

   

   

   

   

   

369087  

369087  

   

   

   

369087  

140303  

Роботи по вивченню газоносності, розробці методів дегазації вугільних пластів, вирішенню проблем пошуку, використанню метану  

1000  

1000  

   

   

   

   

   

   

   

   

1000  

160103  

Проведення земельної реформи  

25641  

25641  

   

   

   

   

   

   

   

   

25641  

160201  

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем  

201745  

195684,1  

51768,2  

97786,1  

6060,9  

25633,5  

24790,5  

4810,1  

5436,2  

843  

227378,5  

160600  

Лісове господарство і мисливство  

58181,8  

58181,8  

39167  

462  

   

1639  

946,6  

36,4  

   

692,4  

59820,8  

180205  

Утримання обласних, міських та інших гідрометеорологічних центрів, включаючи витрати на забезпечення збору, обробки і передачі оперативної гідрометеорологічної інформації і прогнозування  

17861,5  

17658,5  

9134  

952,7  

203  

10000  

6700  

990,1  

300  

3300  

27861,5  

180208  

Фінансування топографогеодезичних робіт  

3500  

3500  

   

   

   

   

   

   

   

   

3500  

200100  

Охорона і раціональне використання водних ресурсів  

43440  

41860  

   

   

1580  

   

   

   

   

   

43440  

200200  

Охорона і раціональне використання земель  

3730  

3730  

   

   

   

   

   

   

   

   

3730  

200300  

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг  

14080  

9080  

5574,6  

   

5000  

   

   

   

   

   

14080  

200400  

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів  

5630  

5630  

   

   

   

   

   

   

   

   

5630  

200500  

Утримання місцевих природоохоронних органів  

25869  

24469  

14100,2  

1240  

1400  

18789,7  

15297,6  

1616,2  

1192,2  

3492,1  

44658,7  

200600  

Збереження природно-заповідного фонду  

13455,7  

12170,3  

6457,9  

216,2  

1285,4  

2198,3  

2072,9  

468,5  

86,6  

125,4  

15654  

200700  

Інші природоохоронні заходи  

255  

165  

55,6  

   

90  

   

   

   

   

   

255  

240600  

Фонд охорони навколишнього природного середовища  

   

   

   

   

   

22670  

7225,3  

   

   

15444,7  

22670  

250  

Міністерство праці та соціальної політики України  

470659,2  

465932,6  

24595,8  

7614,7  

4726,6  

48725  

43700,3  

163,9  

414,9  

5024,7  

519384,2  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

5547  

5547  

3360,8  

263,2  

   

874,8  

869,8  

   

246  

5  

6421,8  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

2831,9  

2801,9  

1264,6  

111,9  

30  

302  

302  

95,9  

8,1  

   

3133,9  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

312  

312  

   

   

   

   

   

   

   

   

312  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

2380,9  

2380,9  

884,5  

464,9  

   

158,7  

148,7  

33,6  

53,1  

10  

2539,6  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

129,3  

129,3  

94  

   

   

100  

100  

25  

16,8  

   

229,3  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

129,2  

129,2  

65,8  

34,8  

   

   

   

   

   

   

129,2  

080202  

Клініки науково-дослідних інститутів  

1569,3  

1556,9  

462,5  

263,8  

12,4  

26,3  

26,3  

   

19,1  

   

1595,6  

080204  

Санаторії для хворих на туберкульоз  

3245,5  

1745,5  

325,5  

493,6  

1500  

8,2  

8,2  

1,9  

4  

   

3253,7  

081002  

Інші заходи по охороні здоров'я  

14906,9  

14906,9  

3476,5  

4920,4  

   

255  

245,3  

7,5  

67,8  

9,7  

15161,9  

090103  

Кошти бюджету, що передаються до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для часткового покриття витрат на виплату заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги шахтарям та гірникам  

75000  

75000  

   

   

   

   

   

   

   

   

75000  

090104  

Кошти на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни  

85000  

85000  

   

   

   

   

   

   

   

   

85000  

090105  

Кошти на виплату довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни  

180  

180  

   

   

   

   

   

   

   

   

180  

090106  

Кошти, що передаються Фонду соціального страхування на випадок безробіття для соціальних послуг безробітним з числа незастрахованих осіб  

40000  

40000  

   

   

   

   

   

   

   

   

40000  

090408  

Програма протезування  

1850  

1850  

   

   

   

   

   

   

   

   

1850  

090409  

Утримання стаціонарів при протезуванні  

1916,4  

1914,6  

454,1  

340,9  

1,8  

   

   

   

   

   

1916,4  

090412  

Інші видатки  

9485,2  

6342,8  

   

   

3142,4  

   

   

   

   

   

9485,2  

090802  

Інші програми соціального захисту неповнолітніх  

1000  

1000  

   

   

   

   

   

   

   

   

1000  

091000  

Програми і заходи із соціального захисту інвалідів  

195279,6  

195279,6  

2362,5  

67,2  

   

47000  

42000  

   

   

5000  

242279,6  

091209  

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів  

10090  

10090  

   

   

   

   

   

   

   

   

10090  

180206  

Утримання місцевих органів Держнаглядохоронпраці  

19806  

19766  

11845  

654  

40  

   

   

   

   

   

19806  

260  

Державний комітет промислової політики України  

88630,7  

88625,7  

2615,4  

240,8  

5  

42  

42  

6  

   

   

88672,7  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

4418,7  

4418,7  

2540,6  

199,7  

   

12  

12  

   

   

   

4430,7  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

3151  

3151  

   

   

   

   

   

   

   

   

3151  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

6302  

6302  

   

   

   

   

   

   

   

   

6302  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

1900  

1900  

   

   

   

   

   

   

   

   

1900  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

600  

600  

   

   

   

   

   

   

   

   

600  

110201  

Бібліотеки  

206,5  

201,5  

60  

30  

5  

30  

30  

6  

   

   

236,5  

110202  

Музеї і виставки  

52,5  

52,5  

14,8  

11,1  

   

   

   

   

   

   

52,5  

140201  

Видатки на фінансування заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції  

25000  

25000  

   

   

   

   

   

   

   

   

25000  

140202  

Кошти на розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу  

10000  

10000  

   

   

   

   

   

   

   

   

10000  

140203  

Видатки спеціального призначення Державного комітету промислової політики України  

10000  

10000  

   

   

   

   

   

   

   

   

10000  

140402  

Консервація потужностей з виробництва важкої води та інших спеціальних об'єктів  

3000  

3000  

   

   

   

   

   

   

   

   

3000  

140403  

Видатки на реструктуризацію залізорудних підприємств з підземного видобутку руди  

15000  

15000  

   

   

   

   

   

   

   

   

15000  

210103  

Заходи з ліквідації наслідків діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка" та ДП "Подорожнянський рудник"  

9000  

9000  

   

   

   

   

   

   

   

   

9000  

280  

Міністерство аграрної політики України  

913934,2  

900959,7  

219039,9  

35609,1  

12974,5  

291151,1  

258149,5  

48474,8  

23446,1  

33001,6  

1205085,3  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

6761,3  

6761,3  

3746,6  

187,8  

   

   

   

   

   

   

6761,3  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

46275,1  

46247,7  

28705,6  

4033,4  

27,4  

3525  

3525  

   

   

   

49800,1  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

35370,4  

35303,6  

21473  

2042,8  

66,8  

580  

580  

300  

   

   

35950,4  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1456,5  

1456,5  

808,8  

45  

   

   

   

   

   

   

1456,5  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

4600  

4600  

1087,5  

63,1  

   

   

   

   

   

   

4600  

040205  

Наукові програми з проблем стандартизації, сертифікації та еталонної бази  

400,1  

400,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

400,1  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

3955,6  

3955,6  

2699,5  

395  

   

594  

594  

   

   

   

4549,6  

070401  

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

4928,3  

4928,3  

2887,4  

245  

   

   

   

   

   

   

4928,3  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

70178,9  

69239,5  

37547,4  

9628,1  

939,4  

32377,6  

26744,8  

6303,9  

4620,3  

5632,8  

102556,5  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

86554,8  

84364,8  

47118,9  

8763,3  

2190  

63191  

50548  

8635,8  

14951,5  

12643  

149745,8  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

1719,8  

1719,8  

1147  

114,7  

   

785,7  

723,9  

6  

185,7  

61,8  

2505,5  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

3865,2  

3865,2  

2466,3  

474,1  

   

   

   

   

   

   

3865,2  

070802  

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

490,9  

320,9  

189,4  

   

170  

   

   

   

   

   

490,9  

070806  

Інші заклади освіти  

1561,4  

1561,4  

981,6  

154,2  

   

819,3  

789,3  

230  

184  

30  

2380,7  

081002  

Інші заходи по охороні здоров'я  

4015  

4015  

   

   

   

   

   

   

   

   

4015  

110204  

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  

2160,4  

2160,4  

1569,2  

   

   

   

   

   

   

   

2160,4  

130201  

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  

800  

800  

   

   

   

   

   

   

   

   

800  

130202  

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури  

243  

243  

   

   

   

   

   

   

   

   

243  

130203  

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

411,1  

331,1  

   

   

80  

   

   

   

   

   

411,1  

130204  

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

200  

200  

   

   

   

   

   

   

   

   

200  

130205  

Фінансова підтримка спортивних споруд  

1436,8  

1436,8  

   

   

   

   

   

   

   

   

1436,8  

150108  

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  

6500  

   

   

   

6500  

669,5  

   

   

   

669,5  

7169,5  

150116  

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників  

   

   

   

   

   

-650  

   

   

   

-650  

-650  

160102  

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель  

4267  

4267  

   

   

   

   

   

   

   

   

4267  

160104  

Хімічна паспортизація земель  

1500  

1500  

   

   

   

   

   

   

   

   

1500  

160302  

Державна програма селекції в тваринництві та птахівництві  

56000,6  

56000,6  

3104  

   

   

   

   

   

   

   

56000,6  

160303  

Заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин  

2000  

2000  

   

   

   

   

   

   

   

   

2000  

160304  

Протиепізоотичні заходи  

51993  

51993  

   

   

   

   

   

   

   

   

51993  

160305  

Підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва  

145000  

145000  

   

   

   

9676  

9676  

56,6  

8  

   

154676  

160306  

Фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками  

   

   

   

   

   

87084  

87084  

   

   

   

87084  

160307  

Державна програма селекції в рослинництві  

49721  

49721  

   

   

   

   

   

   

   

   

49721  

160309  

Державна підтримка селянських (фермерських) господарств  

17910  

17910  

   

   

   

   

   

   

   

   

17910  

160310  

Часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу  

150000  

150000  

   

   

   

   

   

   

   

   

150000  

160401  

Заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр.  

   

   

   

   

   

25000  

   

   

   

25000  

25000  

160402  

Повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр.  

   

   

   

   

   

-25000  

   

   

   

-25000  

-25000  

160403  

Заходи, пов'язані із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу  

   

   

   

   

   

2784971,8  

   

   

   

2784971,8  

2784971,8  

160404  

Повернення коштів, наданих на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу  

   

   

   

   

   

-50446  

   

   

   

-50446  

-50446  

160405  

Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання  

   

   

   

   

   

-2596011,8  

   

   

   

-2596011,8  

-2596011,8  

160406  

Кошти, що надійдуть як погашення заборгованості за сільськогосподарську техніку ВО "Південний машинобудівний завод" і ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", передану сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання  

   

   

   

   

   

-138514  

   

   

   

-138514  

-138514  

160600  

Лісове господарство і мисливство  

7507,3  

7507,3  

4450,1  

84  

   

   

   

   

   

   

7507,3  

160701  

Рибогосподарські заходи  

5326,1  

5026,1  

550  

986,5  

300  

   

   

   

   

   

5326,1  

160702  

Аквакультури  

2592,5  

2592,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

2592,5  

160704  

Утримання органів рибоохорони  

16248,2  

14848,2  

4800  

1351,2  

1400  

4819,2  

4197,2  

1647,5  

169,1  

622  

21067,4  

160705  

Селекція в рибництві  

1122,1  

1122,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

1122,1  

160706  

Участь у міжнародних морських риболовних організаціях  

   

   

   

   

   

510,8  

510,8  

   

   

   

510,8  

160802  

Розробка проектно-кошторисної документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості  

1000  

1000  

   

   

   

   

   

   

   

   

1000  

160901  

Фінансування господарств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах  

1500  

1500  

   

   

   

   

   

   

   

   

1500  

160903  

Інші заходи та заклади в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства  

20387  

20387  

   

   

   

   

   

   

   

   

20387  

160904  

Заходи, пов'язані із формуванням державного насіннєвого страхового фонду  

5000  

5000  

   

   

   

   

   

   

   

   

5000  

161013  

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу  

89474,8  

88280,9  

53183,6  

6880,9  

1193,9  

86645  

72763,5  

31295  

3327,5  

13881,5  

176119,8  

200600  

Збереження природно-заповідного фонду  

1500  

1393  

524  

160  

107  

524  

413  

   

   

111  

2024  

30  

Державне управління справами  

125148,3  

96258,7  

31724,6  

8176,3  

28889,6  

36638,8  

30534,4  

4891,8  

3088,2  

6104,4  

161787,1  

010103 
   

Апарат Адміністрації Президента 
України та Державного управління справами  

23468,1 
   

16762,1 
   

6513,5 
   

  
   

6706 
   

   

   

   

   

   

23468,1  

   

   

   

   

   

   

010104  

Апарати інших державних органів, що входять до системи Державного Управління справами України  

4955,5  

4633,7  

2173,2  

26,5  

321,8  

   

   

   

   

   

4955,5  

010110  

Здійснення загальнодержавних повноважень Президентом України  

6703,8  

5593,8  

1473,1  

937,6  

1110  

11525,5  

10724,6  

1260  

230  

800,9  

18229,3  

010112  

Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади  

26373,4  

7611,9  

2302,3  

1907,3  

18761,5  

3844  

3165,8  

269,7  

413,5  

678,2  

30217,4  

010601  

Виготовлення державних нагород України  

1500  

1500  

   

   

   

   

   

   

   

   

1500  

030104  

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

3846,8  

3846,8  

   

   

   

   

   

   

   

   

3846,8  

030300  

Міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв'язки  

1000  

1000  

   

   

   

   

   

   

   

   

1000  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

6462  

6421  

3307,1  

82  

41  

190,8  

150,8  

54  

   

40  

6652,8  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

3915,6  

3693,4  

1772,3  

188,9  

222,2  

100  

85,9  

35  

   

14,1  

4015,6  

050503  

Утримання Генеральної військової інспекції при Президентові України  

890,2  

890,2  

800  

   

   

   

   

   

   

   

890,2  

070401  

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

13916,7  

13916,7  

244,8  

83,2  

   

298,7  

298,7  

   

   

   

14215,4  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

8337,2  

8337,2  

4416,7  

944,7  

   

7637,7  

4581,4  

1242,7  

390,2  

3056,3  

15974,9  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

10079,4  

9649,8  

4584,1  

605,6  

429,6  

6180,1  

5182,2  

1464,4  

1130,7  

997,9  

16259,5  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

90  

90  

   

   

   

   

   

   

   

   

90  

081002  

Інші заходи по охороні здоров'я  

11037  

10739,5  

3648,5  

3388,6  

297,5  

6862  

6345  

566  

923,8  

517  

17899  

110103  

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заклади та заходи по мистецтву  

1868,3  

868,3  

   

   

1000  

   

   

   

   

   

1868,3  

200600  

Збереження природно-заповідного фонду  

704,3  

704,3  

489  

11,9  

   

   

   

   

   

   

704,3  

300  

Державний комітет статистики України  

182562,9  

181562,9  

85302,5  

2445,9  

1000  

14430,1  

13520  

3571,3  

1896,2  

910,1  

196993  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

72956,7  

72956,7  

48780,3  

2422,5  

   

14430,1  

13520  

3571,3  

1896,2  

910,1  

87386,8  

010501  

Проведення статистичних досліджень і переписів  

106054,8  

105054,8  

36034,7  

   

1000  

   

   

   

   

   

106054,8  

010502  

Ведення записів про умови життя домогосподарств  

960  

960  

   

   

   

   

   

   

   

   

960  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

874  

874  

487,5  

23,4  

   

   

   

   

   

   

874  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1697  

1697  

   

   

   

   

   

   

   

   

1697  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

20,4  

20,4  

   

   

   

   

   

   

   

   

20,4  

310  

Міністерство транспорту України  

644458,8  

636375,1  

75928,3  

20141,3  

8083,7  

58341,4  

49253,9  

12478,8  

4809,7  

9087,5  

702800,2  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

2596,8  

2596,8  

1600  

125  

   

20700  

19315,9  

5000,9  

757,4  

1384,1  

23296,8  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

950  

950  

   

   

   

   

   

   

   

   

950  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

874  

874  

   

   

   

   

   

   

   

   

874  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

100  

100  

   

   

   

   

   

   

   

   

100  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

7072,6  

7072,6  

3731,9  

932,5  

   

8221,3  

7233,6  

2411,3  

1556  

987,7  

15293,9  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

10523,7  

10523,7  

5593,4  

1481  

   

14647  

10752  

4012  

1561,9  

3895  

25170,7  

070802  

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

79,8  

79,8  

48,9  

9,2  

   

   

   

   

   

   

79,8  

080101  

Лікарні  

99392,7  

99312,7  

55912,6  

15329,3  

80  

7064,8  

6033  

711,3  

561,7  

1031,8  

106457,5  

080208  

Станції переливання крові  

1144,2  

1144,2  

632,5  

91,1  

   

63,5  

53,5  

4  

   

10  

1207,7  

080300  

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  

10469,5  

10465,8  

6290,5  

1098,1  

3,7  

244,8  

236,9  

71,3  

11,7  

7,9  

10714,3  

081002  

Інші заходи по охороні здоров'я  

180,7  

180,7  

126,3  

   

   

   

   

   

   

   

180,7  

110204  

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  

325  

325  

236,3  

   

   

   

   

   

   

   

325  

170201  

Українське державне підприємство "Укрводшлях"  

11750  

11750  

   

   

   

   

   

   

   

   

11750  

170403  

Страховий фонд безпеки авіації  

   

   

   

   

   

400  

   

   

   

400  

400  

170703  

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування  

489766  

481766  

   

   

8000  

   

   

   

   

   

489766  

171001  

Витрати на утримання засобів навігаційно-гідрографічного обладнання  

9233,8  

9233,8  

1755,9  

1075,1  

   

7000  

5629  

268  

361  

1371  

16233,8  

320  

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  

1976705,9  

1858394,7  

59198,9  

7539,9  

118311,2  

3309,5  

3079,5  

114,5  

329  

230  

1980015,4  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

70  

70  

   

   

   

   

   

   

   

   

70  

190101  

Виплата компенсацій і надання пільг  

812406  

812406  

   

   

   

   

   

   

   

   

812406  

190102  

Соціальне страхування  

164000  

164000  

   

   

   

   

   

   

   

   

164000  

190103  

Надання пільг по пенсійному забезпеченню та допомоги  

583203  

583203  

   

   

   

   

   

   

   

   

583203  

190201 

Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми

58600 

  

  

  

58600 

200 

  

  

  

200 

58800 

190202 

Забезпечення внеску України на реалізацію програми SIP 

31100 

  

  

  

31100 

  

  

  

  

  

31100 

190203 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

10000 

  

  

  

10000 

  

  

  

  

  

10000 

190300 

Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії I постраждалих

17000 

  

  

  

17000 

  

  

  

  

  

17000 

190401 

Здійснення заходів на об'єкті "Укриття"

26000 

26000 

  

  

  

  

  

  

  

  

26000 

190402 

Здійснення інших заходів у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

63000 

63000 

  

  

  

  

  

  

  

  

63000 

190403 

Забезпечення діяльності МНТЦ "Укриття"

8600 

8600 

  

  

  

  

  

  

  

  

8600 

190501 

Комплексне медико-санітарне забезпечення постраждалого населення

39390 

39390 

  

  

  

  

  

  

  

  

39390 

190502 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

12000 

12000 

  

  

  

  

  

  

  

  

12000 

190503 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи

10000 

10000 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000 

190505 

Непередбачені витрати (резерв)

5500 

5500 

  

  

  

  

  

  

  

  

5500 

190506 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1000 

1000 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000 

190507 

Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

2000 

2000 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000 

200802 

Покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку виробництва по Українському державному об'єднанню "Радон"

9400 

9400 

  

  

  

  

  

  

  

  

9400 

210102 

Утримання головної воєнізованої протифонтанної частини

5700 

5700 

3147 

264 

  

500 

470 

  

300 

30 

6200 

210104 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

12055,6 

12051,1 

3605,5 

635,4 

4,5 

300 

300 

10,5 

  

  

12355,6 

210106 

Утримання державної аварійно-рятувальної служби

14455,7 

14455,7 

10033,6 

410 

  

1700 

1700 

  

  

  

16155,7 

210107  

Утримання органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  

7547,2  

6947,2  

3777,1  

226  

600  

5,4  

5,4  

   

   

   

7552,6  

210109  

Утримання Державного і регіональних координаційних центрів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах  

3000  

2904,5  

495,1  

120  

95,5  

   

   

   

   

   

3000  

210111  

Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій  

3690  

3690  

   

   

   

   

   

   

   

   

3690  

210112  

Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України  

2900  

2900  

   

   

   

   

   

   

   

   

2900  

210201  

Утримання військ Цивільної оборони України  

65643,4  

64773,4  

33504,1  

4921  

870  

300  

300  

   

   

   

65943,4  

210202  

Утримання служб Цивільної оборони України  

6500  

6500  

3560  

802,5  

   

   

   

   

   

   

6500  

210300  

Утримання страхового фонду документації  

1945  

1903,8  

1076,5  

161  

41,2  

304,1  

304,1  

104  

29  

   

2249,1  

340  

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України  

117114,2  

102437,9  

16512,7  

1494,6  

14676,3  

7750,2  

5956  

1148,4  

1430  

1794,2  

124864,4  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

2603,1  

2603,1  

1567,8  

283,2  

   

   

   

   

   

   

2603,1  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

687,6  

628,9  

409,4  

   

58,7  

120  

65,8  

10  

   

54,2  

807,6  

070401  

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

3303,8  

3266,9  

266,8  

48,2  

36,9  

37,2  

37,2  

8  

   

   

3341  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

1791,7  

1791,7  

990  

201,2  

   

234,6  

229,6  

21,1  

59,7  

5  

2026,3  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

9518,9  

9318,9  

5381,9  

932,9  

200  

7358,4  

5623,4  

1109,3  

1370,3  

1735  

16877,3  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

42  

42  

29,6  

1,3  

   

   

   

   

   

   

42  

070802  

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

69,3  

69,3  

39,6  

   

   

   

   

   

   

   

69,3  

090802  

Інші програми соціального захисту неповнолітніх  

500  

500  

   

   

   

   

   

   

   

   

500  

091101  

Утримання центрів соціальних служб для молоді  

414,7  

410,7  

190  

21,9  

4  

   

   

   

   

   

414,7  

091102  

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді  

2230  

2230  

   

   

   

   

   

   

   

   

2230  

091103  

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді  

1480  

1480  

   

   

   

   

   

   

   

   

1480  

091104  

Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок  

340  

340  

   

   

   

   

   

   

   

   

340  

091107  

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї  

340  

340  

   

   

   

   

   

   

   

   

340  

091108  

Програми Українського національного комітету молодіжних організацій  

12750  

12750  

   

   

   

   

   

   

   

   

12750  

091109  

Програми Асоціацій молодих Українських політологів і політиків  

500  

500  

   

   

   

   

   

   

   

   

500  

091110  

Програми Українського молодіжного аерокосмічного об'єднання "Сузір'я"  

500  

500  

   

   

   

   

   

   

   

   

500  

110202  

Музеї і виставки  

23,2  

23,2  

11,6  

   

   

   

   

   

   

   

23,2  

110502  

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

1337,7  

1270,7  

   

   

67  

   

   

   

   

   

1337,7  

130101  

Утримання національних збірних команд з олімпійських видів спорту  

12956,5  

12284,5  

6184,7  

   

672  

   

   

   

   

   

12956,5  

130102  

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  

28060  

27560  

   

   

500  

   

   

   

   

   

28060  

130103  

Підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських іграх  

9500  

7985,4  

   

   

1514,6  

   

   

   

   

   

9500  

130104  

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл  

410,2  

383,2  

75,6  

2,4  

27  

   

   

   

   

   

410,2  

130105  

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту  

4400  

4253  

   

   

147  

   

   

   

   

   

4400  

130106  

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури  

4500  

4380  

   

   

120  

   

   

   

   

   

4500  

130107  

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

701,6  

678,6  

262,5  

   

23  

   

   

   

   

   

701,6  

130108  

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

418  

404  

200  

3,5  

14  

   

   

   

   

   

418  

130109  

Капітальний ремонт, оснащення, придбання обладнання та інвентарю для баз Олімпійської підготовки  

11000  

   

   

   

11000  

   

   

   

   

   

11000  

130110  

Фінансова підтримка спортивних споруд  

2182,3  

2182,3  

   

   

   

   

   

   

   

   

2182,3  

130112  

Інші видатки  

355  

355  

   

   

   

   

   

   

   

   

355  

130114  

Утримання національних збірних команд спортсменів-інвалідів  

1918,5  

1706,4  

903,2  

   

212,1  

   

   

   

   

   

1918,5  

130115  

Підготовка і участь національних збірних команд України в Параолімпійських іграх  

500  

420  

   

   

80  

   

   

   

   

   

500  

130203  

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

92,6  

92,6  

   

   

   

   

   

   

   

   

92,6  

130205  

Фінансова підтримка спортивних споруд  

187,5  

187,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

187,5  

130206  

Інші видатки  

1500  

1500  

   

   

   

   

   

   

   

   

1500  

350  

Міністерство фінансів України  

328005,3  

265056,6  

146868,3  

9374,4  

62948,7  

6046,8  

4190,6  

1101,2  

233  

1856,2  

334052,1  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

121044,8  

96308,6  

56261,4  

2111,6  

24736,2  

138  

138  

10,2  

   

   

121182,8  

010403  

Державна контрольно-ревізійна служба України  

58794,4  

57007,5  

34461,3  

2191,2  

1786,9  

   

   

   

   

   

58794,4  

010405  

Державне казначейство України  

107457,9  

100557,5  

52399,5  

3581  

6900,4  

   

   

   

   

   

107457,9  

010610  

Створення єдиної інформаційної системи органів державної влади  

25000  

   

   

   

25000  

   

   

   

   

   

25000  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

2702,3  

2607,3  

656,5  

75,1  

95  

780  

756  

425  

   

24  

3482,3  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1000  

1000  

   

   

   

   

   

   

   

   

1000  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

60,3  

60,3  

36,3  

   

   

17  

17  

8,2  

   

   

77,3  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

2934,6  

2534,6  

1150,3  

622,5  

400  

1363  

843  

232,3  

80,2  

520  

4297,6  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

4086,8  

3486,8  

1718,6  

688,7  

600  

2948,9  

2253,9  

393,3  

126,7  

695  

7035,7  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

401,1  

401,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

401,1  

110202  

Музеї і виставки  

127,2  

74  

20  

6,5  

53,2  

5,5  

2,8  

   

   

2,7  

132,7  

110204  

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  

847,7  

704,1  

129,9  

77,5  

143,6  

94,4  

91,4  

2,2  

24,6  

3  

942,1  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

148,2  

148,2  

   

   

   

   

   

   

   

   

148,2  

220101  

Державний Фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

3400  

166,6  

34,5  

20,3  

3233,4  

700  

88,5  

30  

1,5  

611,5  

4100  

351  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)  

12811875,6  

12524474,5  

2400  

3500  

-12598,9  

4218636,4  

3126278,2  

   

   

1092358,2  

17030512  

010411  

Заходи, пов'язані з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексів  

20000  

20000  

   

   

   

   

   

   

   

   

20000  

010611  

Заходи, пов'язані з організацією державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та ведення їх реєстру  

5400  

5400  

   

   

   

   

   

   

   

   

5400  

030201  

Внески до міжнародних фінансових організацій  

39568,7  

39568,7  

   

   

   

   

   

   

   

   

39568,7  

050600  

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України  

11268,4  

11268,4  

2400  

3500  

   

   

   

   

   

   

11268,4  

090404  

Грошова допомога біженцям  

10  

10  

   

   

   

   

   

   

   

   

10  

090500  

Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ  

1895000  

1895000  

   

   

   

   

   

   

   

   

1895000  

150101  

Капітальні вкладення  

360920,1  

   

   

   

360920,1  

   

   

   

   

   

360920,1  

180404  

Підтримка малого і середнього підприємництва  

27000  

27000  

   

   

   

   

   

   

   

   

27000  

180405  

Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу  

84000  

84000  

   

   

   

   

   

   

   

   

84000  

230102  

Сплата доходу за облігаціями державних позик  

1992945,5  

1992945,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

1992945,5  

230103  

Сплата комісій  

33104,4  

33104,4  

   

   

   

   

   

   

   

   

33104,4  

230104  

Витрати, пов'язані з друкуванням державних цінних паперів  

4000  

4000  

   

   

   

   

   

   

   

   

4000  

230201  

Сплата процентів  

1977307,7  

1977307,7  

   

   

   

198162,2  

198162,2  

   

   

   

2175469,9  

230202  

Сплата комісій по зобов'язаннях  

41514,9  

41514,9  

   

   

   

   

   

   

   

   

41514,9  

230204  

Сплата інших платежів по зобов'язаннях  

280965,1  

280965,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

280965,1  

230206  

Сплата доходу (процентів) за облігаціями зовнішньої позики  

1512262,1  

1512262,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

1512262,1  

250101  

Резервний фонд Кабінету Міністрів України  

300000  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

300000  

250310  

Дотації вирівнювання, що передаються з державного бюджету до інших бюджетів  

3817697,8  

3817697,8  

   

   

   

   

   

   

   

   

3817697,8  

250321  

Субвенції, що передаються з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха  

57700  

   

   

   

57700  

   

   

   

   

   

57700  

250322  

Субвенція, що передається з державного бюджету до бюджету міста Києва на виконання функцій столиці України  

150000  

   

   

   

150000  

   

   

   

   

   

150000  

250323  

Субвенція, що передається з державного бюджету на соціально-економічний розвиток міста Севастополя  

   

   

   

   

   

31700  

31700  

   

   

   

31700  

250324  

Субвенція, що передається з державного бюджету до бюджету міста Славутича Київської області на здійснення додаткових витрат, пов'язаних із закриттям Чорнобильської атомної електростанції  

5000  

5000  

   

   

   

   

   

   

   

   

5000  

250325  

Субвенція, що передається з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг  

   

   

   

   

   

2896416  

2896416  

   

   

   

2896416  

250326  

Субвенція, що передається з державного бюджету на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету  

10000  

   

   

   

10000  

   

   

   

   

   

10000  

250327  

Субвенція, що передається з державного бюджету на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова  

10000  

   

   

   

10000  

   

   

   

   

   

10000  

250328  

Субвенція, що передається з державного бюджету на соціально-економічний розвиток Великої Ялти  

10000  

   

   

   

10000  

   

   

   

   

   

10000  

250401  

Видатки на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року  

200000  

200000  

   

   

   

   

   

   

   

   

200000  

250402  

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах  

577429,9  

577429,9  

   

   

   

   

   

   

   

   

577429,9  

250901  

Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою  

   

   

   

   

   

1092358,2  

   

   

   

1092358,2  

1092358,2  

250902  

Повернення позик, наданих для впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою  

-611219  

   

   

   

-611219  

   

   

   

   

   

-611219  

360  

Міністерство юстиції України  

329983,2  

260853  

142353,4  

12219,8  

69130,2  

3287,5  

2434,5  

6  

381,6  

853  

333270,7  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

87856,5  

83578,9  

48415  

2974,3  

4277,6  

3253,3  

2400,3  

   

371,6  

853  

91109,8  

010605  

Утримання Центру правової реформи і законопроектних робіт  

522,6  

472,6  

208,5  

4,3  

50  

   

   

   

   

   

522,6  

020003  

Обласні суди  

30568,6  

30568,6  

17396,8  

1264,6  

   

   

   

   

   

   

30568,6  

020004  

Районні (міські) суди  

126066  

105951,7  

58736,6  

7242  

20114,3  

   

   

   

   

   

126066  

020007  

Військові суди  

5612,5  

5412,5  

3372,4  

217  

200  

   

   

   

   

   

5612,5  

020200  

Заходи з проведення судової реформи  

21800  

17885,5  

11188,9  

96  

3914,5  

   

   

   

   

   

21800  

020300  

Заходи з проведення судової експертизи  

5000  

5000  

   

   

   

   

   

   

   

   

5000  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

1532  

1332  

756,3  

41,8  

200  

   

   

   

   

   

1532  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

1851,3  

1851,3  

1150  

45  

   

   

   

   

   

   

1851,3  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

223  

223  

   

   

   

   

   

   

   

   

223  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

1398,9  

1298,9  

722,9  

59,4  

100  

   

   

   

   

   

1398,9  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

898,5  

514,7  

107,4  

42,4  

383,8  

   

   

   

   

   

898,5  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

319  

319  

186,1  

42  

   

34,2  

34,2  

6  

10  

   

353,2  

091201  

Заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України  

45000  

5150  

   

   

39850  

   

   

   

   

   

45000  

091205  

Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців  

834,3  

794,3  

112,5  

191  

40  

   

   

   

   

   

834,3  

110502  

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

500  

500  

   

   

   

   

   

   

   

   

500  

41  

Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України  

61774,9  

37032,9  

9787,9  

232  

24742  

11699,8  

11555,7  

3110,8  

1615  

144,1  

73474,7  

010102  

Апарат Кабінету Міністрів України  

22927,7  

18407,7  

8628,2  

   

4520  

   

   

   

   

   

22927,7  

010111  

Здійснення загальнодержавних повноважень Кабінетом Міністрів України  

11192,1  

5402,1  

   

   

5790  

5408,6  

5358,6  

1524,8  

1266  

50  

16600,7  

010112  

Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади  

6938,7  

4506,7  

1159,7  

232  

2432  

6291,2  

6197,1  

1586  

349  

94,1  

13229,9  

010610  

Створення єдиної інформаційної системи органів державної влади  

12000  

   

   

   

12000  

   

   

   

   

   

12000  

030104  

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

6153,2  

6153,2  

   

   

   

   

   

   

   

   

6153,2  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

12  

12  

   

   

   

   

   

   

   

   

12  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

2551,2  

2551,2  

   

   

   

   

   

   

   

   

2551,2  

516  

Державна митна служба України  

321552,4  

306317,3  

97782,9  

10812,1  

15235,1  

   

   

   

   

   

321552,4  

010407  

Митна служба України  

319996,8  

304996,8  

97139,8  

10740,9  

15000  

   

   

   

   

   

319996,8  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

1555,6  

1320,5  

643,1  

71,2  

235,1  

   

   

   

   

   

1555,6  

534  

Державний комітет у справах охорони державного кордону України  

276847,5  

272847,5  

150261,5  

19039  

4000  

12954,8  

12954,8  

   

   

   

289802,3  

060501  

Утримання Прикордонних військ України  

257547,5  

253547,5  

143661,5  

19039  

4000  

12954,8  

12954,8  

   

   

   

270502,3  

060502  

Делімітація та демаркація державного кордону України  

6300  

6300  

   

   

   

   

   

   

   

   

6300  

061004  

Зведений бюджет розвідувальних органів  

13000  

13000  

6600  

   

   

   

   

   

   

   

13000  

545  

Державний комітет зв'язку та інформатизації України  

39471,3  

31771,3  

10443,9  

833,5  

7700  

20363,2  

18960,1  

5368,7  

1268,5  

1403,1  

59834,5  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

2561,5  

2561,5  

1591,9  

163,3  

   

   

   

   

   

   

2561,5  

030104  

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

3297,5  

3297,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

3297,5  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

141,1  

141,1  

   

   

   

   

   

   

   

   

141,1  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

981,8  

981,8  

   

   

   

   

   

   

   

   

981,8  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

517,3  

517,3  

   

   

   

   

   

   

   

   

517,3  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

1803,7  

1803,7  

1069  

179,1  

   

1453,2  

1280,1  

307,7  

230,3  

173,1  

3256,9  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

4213,3  

4213,3  

2490  

325  

   

9674  

8674  

2055  

475  

1000  

13887,3  

120201  

Періодичні видання (газети та журнали)  

860  

860  

   

   

   

   

   

   

   

   

860  

170801  

Утримання фельдзв'язку  

6701,1  

6701,1  

4320  

110  

   

3200  

2970  

285  

14,5  

230  

9901,1  

170802  

Спецоб'єкти  

1394  

1394  

973  

56,1  

   

6036  

6036  

2721  

548,7  

   

7430  

170804  

Заходи, пов'язані з використанням радіочастотного ресурсу  

9000  

1300  

   

   

7700  

   

   

   

   

   

9000  

170901  

Національна програма інформатизації  

8000  

8000  

   

   

   

   

   

   

   

   

8000  

596  

Головне управління розвідки Міністерства оборони України  

53442,5  

51342,5  

32372,2  

1394,6  

2100  

2800  

2800  

   

   

   

56242,5  

061004  

Зведений бюджет розвідувальних органів  

53442,5  

51342,5  

32372,2  

1394,6  

2100  

2800  

2800  

   

   

   

56242,5  

598  

Вища рада юстиції  

2583,6  

2450,2  

916,3  

163,9  

133,4  

   

   

   

   

   

2583,6  

020101  

Вища рада юстиції  

2583,6  

2450,2  

916,3  

163,9  

133,4  

   

   

   

   

   

2583,6  

599  

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  

4221  

3183,2  

1411,5  

85  

1037,8  

   

   

   

   

   

4221  

010109  

Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  

4221  

3183,2  

1411,5  

85  

1037,8  

   

   

   

   

   

4221  

60  

Верховний Суд України  

17787,7  

15787,7  

4935,7  

302,3  

2000  

   

   

   

   

   

17787,7  

020002  

Верховний Суд України  

17728,1  

15728,1  

4935,7  

302,3  

2000  

   

   

   

   

   

17728,1  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

59,6  

59,6  

   

   

   

   

   

   

   

   

59,6  

601  

Антимонопольний комітет України  

10441,3  

10241,3  

4958,8  

454,5  

200  

9,9  

9,9  

3,7  

   

   

10451,2  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

10354,4  

10154,4  

4897,5  

454,5  

200  

   

   

   

   

   

10354,4  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

86,9  

86,9  

61,3  

   

   

9,9  

9,9  

3,7  

   

   

96,8  

602  

Вища атестаційна комісія України  

1038,8  

738,8  

470,8  

11,6  

300  

   

   

   

   

   

1038,8  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

884,4  

584,4  

402  

11,6  

300  

   

   

   

   

   

884,4  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

154,4  

154,4  

68,8  

   

   

   

   

   

   

   

154,4  

607  

Державний департамент України з питань виконання покарань    

327074,5  

327074,5  

169250  

21452,5  

   

24437  

23436,2  

   

12354,3  

1000,8  

351511,5  

060401  

Установи і підприємства Державного департаменту України з питань виконання покарань  

327074,5  

327074,5  

169250  

21452,5  

   

24437  

23436,2  

   

12354,3  

1000,8  

351511,5  

611  

Державний комітет архівів України  

2609,8  

2609,8  

1454,6  

292  

   

535,1  

471,7  

153,5  

36,1  

63,4  

3144,9  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

428,9  

428,9  

297,5  

   

   

   

   

   

   

   

428,9  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

356  

356  

192  

   

   

   

   

   

   

   

356  

110401  

Державні архівні установи  

1824,9  

1824,9  

965,1  

292  

   

535,1  

471,7  

153,5  

36,1  

63,4  

2360  

612  

Головне управління державної служби України  

4712,5  

4712,5  

916,6  

39,5  

   

650,5  

507,7  

   

100,9  

142,8  

5363  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1812,5  

1812,5  

916,6  

39,5  

   

650,5  

507,7  

   

100,9  

142,8  

2463  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

800  

800  

   

   

   

   

   

   

   

   

800  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

2100  

2100  

   

   

   

   

   

   

   

   

2100  

614  

Державна податкова адміністрація України  

807190  

699185  

434438  

17361,5  

108005  

17375,4  

13375,4  

5350,8  

655  

4000  

824565,4  

010401  

Державна податкова служба України  

719420,7  

681975,7  

430610,2  

16038,5  

37445  

   

   

   

   

   

719420,7  

010610  

Створення єдиної інформаційної системи органів державної влади  

57000  

   

   

   

57000  

   

   

   

   

   

57000  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

445,7  

445,7  

166,3  

   

   

   

   

   

   

   

445,7  

070601  

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

616,6  

556,6  

176,9  

   

60  

242  

242  

135,5  

   

   

858,6  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

17799,5  

8299,5  

2984,6  

1023  

9500  

17133,4  

13133,4  

5215,3  

655  

4000  

34932,9  

070701  

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  

5507,5  

1507,5  

500  

300  

4000  

   

   

   

   

   

5507,5  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

1400  

1400  

   

   

   

   

   

   

   

   

1400  

090500  

Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ  

5000  

5000  

   

   

   

   

   

   

   

   

5000  

615  

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України  

10365,2  

10365,2  

3713,6  

188,5  

   

   

   

   

   

   

10365,2  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

7865,2  

7865,2  

3713,6  

188,5  

   

   

   

   

   

   

7865,2  

180209  

Створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу фондового ринку  

2500  

2500  

   

   

   

   

   

   

   

   

2500  

625  

Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України  

1501,4  

988,6  

430,6  

42  

512,8  

   

   

   

   

   

1501,4  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1501,4  

988,6  

430,6  

42  

512,8  

   

   

   

   

   

1501,4  

630  

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки  

1890,2  

1870,2  

64,3  

   

20  

   

   

   

   

   

1890,2  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

120,2  

120,2  

64,3  

   

   

   

   

   

   

   

120,2  

040206  

Державні премії України та державні стипендії в галузі науки і техніки  

1770  

1750  

   

   

20  

   

   

   

   

   

1770  

632  

Державне лікувально-оздоровче управління  

46362,7  

40197  

18540,2  

4025,2  

6165,7  

39650,6  

33881,7  

291,1  

7749,9  

5768,9  

86013,3  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

12,4  

12,4  

9  

   

   

   

   

   

   

   

12,4  

080101  

Лікарні  

20369,3  

17316,9  

6734,6  

2554  

3052,4  

924,3  

924,3  

49,8  

131  

   

21293,6  

080209  

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги  

3722,3 

3392,3  

1644,7  

155  

330  

100  

100  

   

   

   

3822,3  

080300  

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  

11342,5  

10559,2  

4027,5  

1266,9  

783,3  

782  

762  

   

35  

20  

12124,5  

080701  

Санітарно-епідеміологічні станції  

533,9  

533,9  

286,9  

22  

   

105  

62,3  

   

   

42,7  

638,9  

081002  

Інші заходи по охороні здоров'я  

10382,3  

8382,3  

5837,5  

27,3  

2000  

37739,3  

32033,1  

241,3  

7583,9  

5706,2  

48121,6  

637  

Національна комісія регулювання електроенергетики України  

4707,2  

4490,5  

2379,8  

115  

216,7  

   

   

   

   

   

4707,2  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

4707,2  

4490,5  

2379,8  

115  

216,7  

   

   

   

   

   

4707,2  

638  

Національне космічне агентство України  

116277,8  

114516,3  

14069,7  

5118  

1761,5  

870  

670  

12  

30  

200  

117147,8  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1669,5  

1669,5  

1141,7  

   

   

   

   

   

   

   

1669,5  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

300  

300  

   

   

   

   

   

   

   

   

300  

070401  

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

1598  

1535,5  

278  

468  

62,5  

20  

20  

   

   

   

1618  

080201  

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)  

500  

50  

   

   

450  

   

   

   

   

   

500  

180101  

Фінансування Загальнодержавної (Національної) космічної програми  

79610,3  

79610,3  

   

   

   

   

   

   

   

   

79610,3 

180102  

Утримання Національного центру управління та випробувань космічних засобів  

30000  

28751  

12650  

4650  

1249  

850  

650  

12  

30  

200  

30850  

210108  

Програма функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах  

2600  

2600  

   

   

   

   

   

   

   

   

2600  

644  

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

2035,7  

1950,2  

956,8  

109  

85,5  

   

   

   

   

   

2035,7  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1996,7 

1930,2  

956,8  

109  

66,5  

   

   

   

   

   

1996,7 

120102  

Інші установи та організації системи телебачення і радіомовлення  

39  

20  

   

   

19  

   

   

   

   

   

39 

648  

Пенсійний фонд України  

928109  

928109  

   

   

   

1200000  

1200000  

   

   

   

2128109  

090101  

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім'ям  

741015  

741015  

   

   

   

   

   

   

   

   

741015 

090102  

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

187094  

187094  

   

   

   

1200000  

1200000  

   

   

   

1387094 

651  

Рахункова палата України  

11474,4  

8620,9  

3764,2  

298,2  

2853,5  

   

   

   

   

   

11474,4  

010107  

Апарат Рахункової палати України  

11474,4  

8620,9  

3764,2  

298,2  

2853,5  

   

   

   

   

   

11474,4 

652  

Служба безпеки України  

484720,4  

484720,4  

373760,3  

24301,1  

   

2740,4  

2740,4  

   

   

   

487460,8  

030104  

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

1305,4  

1305,4  

   

   

   

   

   

   

   

   

1305,4 

060601  

Поточне утримання Служби безпеки України  

352150  

352150  

280450  

18500  

   

   

   

   

   

   

352150  

060602  

Антитерористичний центр Служби безпеки України  

10500  

10500  

520  

   

   

   

   

   

   

   

10500 

060603  

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю  

2900  

2900  

   

   

   

   

   

   

   

   

2900 

060900  

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України  

92000  

92000  

74572,8  

5011,1  

   

2740,4  

2740,4  

   

   

   

94740,4 

061004  

Зведений бюджет розвідувальних органів  

25715  

25715  

18217,5  

790  

   

   

   

   

   

   

25715  

180201  

Фінансування робіт по стандартизації, сертифікації в галузі технічного захисту інформації  

150  

150  

   

   

   

   

   

   

   

   

150  

654  

Національна Академія наук України  

296733,3  

287714,1  

147565,6  

25565,4  

9019,2  

65267  

60525  

13153,8  

6638  

4742  

362000,3  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

181187,5  

174831,4  

107124  

20192,4  

6356,1  

60555,2  

56120,9  

12205,3  

5760,9  

4434,3  

241742,7 

040103  

Фундаментальні дослідження з пріоритетних напрямів діяльності технопарків  

4500  

4500  

   

   

   

   

   

   

   

   

4500  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

50140,6  

48840,6  

27994,2  

2655,4  

1300  

3566,9  

3279,2  

769,8  

831,5  

287,7  

53707,5  

040202  

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

8185,4  

7785,4  

2285,3  

756,8  

400  

   

   

   

   

   

8185,4  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

26737,3  

26637,3  

1695,5  

37,5  

100  

   

   

   

   

   

26737,3  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

15107,6  

14707,6  

6601,3  

1150  

400  

   

   

   

   

   

15107,6  

040208  

Програма виготовлення образного комп'ютера  

4000  

4000  

   

   

   

   

   

   

   

   

4000  

070401  

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

219,2  

219,2  

58,8  

59,9  

   

951,7  

931,7  

121,2  

42  

20  

1170,9  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

1203,7  

1203,7  

176,5  

24  

   

41,4  

41,4  

12  

   

   

1245,1  

070802  

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

64,7  

64,7  

31,8  

1  

   

56,3  

56,3  

12  

   

   

121  

080101  

Лікарні  

5387,3  

4924,2  

1598,2  

688,4  

463,1  

95,5  

95,5  

33,5  

3,6  

   

5482,8  

660  

Управління державної охорони України  

44576,3  

43576,3  

29920  

921  

1000  

24980  

   

   

   

24980  

69556,3  

061001  

Управління державної охорони України  

44576,3  

43576,3  

29920  

921  

1000  

24980  

   

   

   

24980  

69556,3  

661  

Фонд державного майна України  

20996,7  

20996,7  

14372,1  

274,4  

   

179868,8  

169980,5  

   

1865,6  

9888,3  

200865,5  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

20996,7  

20996,7  

14372,1  

274,4  

   

   

   

   

   

   

20996,7  

180406  

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки  

   

   

   

   

   

179868,8  

169980,5  

   

1865,6  

9888,3  

179868,8  

663  

Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву  

70000  

4200  

   

   

65800  

131  

   

   

   

131  

70131  

150112  

Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла  

70000  

4200  

   

   

65800  

3758,2  

   

   

   

3758,2  

73758,2  

150117  

Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла  

   

   

   

   

   

-3627,2  

   

   

   

-3627,2  

-3627,2  

673  

Центральна виборча комісія  

9361,8  

9061,8  

1813,4  

56  

300  

   

   

   

   

   

9361,8  

250202  

Проведення виборів народних депутатів України  

5000  

5000  

   

   

   

   

   

   

   

   

5000  

250206  

Утримання Центральної виборчої комісії  

4361,8  

4061,8  

1813,4  

56  

300  

   

   

   

   

   

4361,8  

70  

Вищий арбітражний суд України  

48589,4  

37955,2  

15151,1  

1342,8  

10634,2  

   

   

   

   

   

48589,4  

020005  

Вищий арбітражний суд України  

11118,2  

7998,2  

3702,1  

150  

3120  

   

   

   

   

   

11118,2  

020006  

Арбітражні суди  

37290,5  

29776,3  

11410  

1192,8  

7514,2  

   

   

   

   

   

37290,5  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

90,7  

90,7  

39  

   

   

   

   

   

   

   

90,7  

070702  

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

90  

90  

   

   

   

   

   

   

   

   

90  

702  

Державне авіапідприємство "Україна"  

9000  

9000  

   

   

   

   

   

   

   

   

9000  

170401  

Державне авіапідприємство "Україна"  

9000  

9000  

   

   

   

   

   

   

   

   

9000  

771  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим  

7473,8  

7423,8  

4946  

490  

50  

80  

80  

13,5  

21,7  

   

7553,8  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

7473,8  

7423,8  

4946  

490  

50  

80  

80  

13,5  

21,7  

   

7553,8  

772  

Вінницька обласна державна адміністрація  

18830,4  

18780,4  

12288,4  

916,1  

50  

373,3  

334,2  

76,2  

59,3  

39,1  

19203,7  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

18830,4  

18780,4  

12288,4  

916,1  

50  

373,3  

334,2  

76,2  

59,3  

39,1  

19203,7  

773  

Волинська обласна державна адміністрація  

11142,1  

11092,1  

7227,6  

641,1  

50  

404  

402  

122,8  

45,7  

2  

11546,1  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

11142,1  

11092,1  

7227,6  

641,1  

50  

404  

402  

122,8  

45,7  

2  

11546,1  

774  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація  

17310  

17260  

11262,6  

1128  

50  

1109,6  

1079,6  

201,5  

115,6  

30  

18419,6  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

17310  

17260  

11262,6  

1128  

50  

1109,6  

1079,6  

201,5  

115,6  

30  

18419,6  

775  

Донецька обласна державна адміністрація  

15060  

15010  

9701,5  

1207  

50  

732,6  

667,7  

242,8  

   

64,9  

15792,6  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

15060  

15010  

9701,5  

1207  

50  

732,6  

667,7  

242,8  

   

64,9  

15792,6  

776  

Житомирська обласна державна адміністрація  

15173,1  

15123,1  

9864,8  

640,1  

50  

290,5  

285,3  

104,4  

   

5,2  

15463,6  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

15173,1  

15123,1  

9864,8  

640,1  

50  

290,5  

285,3  

104,4  

   

5,2  

15463,6  

777  

Закарпатська обласна державна адміністрація  

11760,2  

11710,2  

7655,4  

772,4  

50  

1029,8  

932,6  

170,9  

134,2  

97,2  

12790  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

11760,2  

11710,2  

7655,4  

772,4  

50  

1029,8  

932,6  

170,9  

134,2  

97,2  

12790  

778  

Запорізька обласна державна адміністрація  

13962,8  

13912,8  

9080,1  

737,6  

50  

1086,4  

1036,3  

200,7  

90,4  

50,1  

15049,2  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

13962,8  

13912,8  

9080,1  

737,6  

50  

1086,4  

1036,3  

200,7  

90,4  

50,1  

15049,2  

779  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація  

12655,3  

12605,3  

8248,1  

957  

50  

1451,6  

1355,4  

166,2  

477,7  

96,2  

14106,9  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

12655,3  

12605,3  

8248,1  

957  

50  

1451,6  

1355,4  

166,2  

477,7  

96,2  

14106,9  

780  

Київська обласна державна адміністрація  

17755  

17705  

11598,7  

1065,1  

50  

434,4  

350,4  

139,6  

1  

84  

18189,4  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

17755  

17705  

11598,7  

1065,1  

50  

434,4  

350,4  

139,6  

1  

84  

18189,4  

781  

Кіровоградська обласна державна адміністрація  

13804,5  

13754,5  

8970,1  

750  

50  

306,6  

306,6  

102,8  

5  

   

14111,1  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

13804,5  

13754,5  

8970,1  

750  

50  

306,6  

306,6  

102,8  

5  

   

14111,1  

782  

Луганська обласна державна адміністрація  

14095,2  

14045,2  

9147,5  

996  

50  

517,9  

507,1  

106,9  

11,9  

10,8  

14613,1  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

14095,2  

14045,2  

9147,5  

996  

50  

517,9  

507,1  

106,9  

11,9  

10,8  

14613,1  

783  

Львівська обласна державна адміністрація  

14714,4  

14664,4  

9559,5  

816,6  

50  

1075,8  

782,5  

172  

90,8  

293,3  

15790,2  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

14714,4  

14664,4  

9559,5  

816,6  

50  

1075,8  

782,5  

172  

90,8  

293,3  

15790,2  

784  

Миколаївська обласна державна адміністрація  

12347,3  

12297,3  

8005,7  

731,5  

50  

282,4  

224,4  

89,4  

1  

58  

12629,7  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

12347,3  

12297,3  

8005,7  

731,5  

50  

282,4  

224,4  

89,4  

1  

58  

12629,7  

785  

Одеська обласна державна адміністрація  

18307,5  

18257,5  

11963,1  

1056,3  

50  

369  

369  

118,4  

   

   

18676,5  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

18307,5  

18257,5  

11963,1  

1056,3  

50  

369  

369  

118,4  

   

   

18676,5  

786  

Полтавська обласна державна адміністрація  

15201,3  

15151,3  

9851,1  

651,1  

50  

498,7  

418,7  

108,6  

10  

80  

15700  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

15201,3  

15151,3  

9851,1  

651,1  

50  

498,7  

418,7  

108,6  

10  

80  

15700  

787  

Рівненська обласна державна адміністрація  

11336,6  

11286,6  

7295,7  

740  

50  

582  

469,6  

156,2  

18,2  

112,4  

11918,6  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

11336,6  

11286,6  

7295,7  

740  

50  

582  

469,6  

156,2  

18,2  

112,4  

11918,6  

788  

Сумська обласна державна адміністрація  

12886,2  

12836,2  

8363,1  

685,1  

50  

701,6  

434,4  

88,2  

63,5  

267,2  

13587,8  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

12886,2  

12836,2  

8363,1  

685,1  

50  

701,6  

434,4  

88,2  

63,5  

267,2  

13587,8  

789  

Тернопільська обласна державна адміністрація  

13069,5  

13019,5  

8444,1  

825  

50  

341,5  

300,9  

97,3  

1,8  

40,6  

13411  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

13069,5  

13019,5  

8444,1  

825  

50  

341,5  

300,9  

97,3  

1,8  

40,6  

13411  

790  

Харківська обласна державна адміністрація  

19309,8  

19259,8  

12594,5  

1173,3  

50  

12208,9  

1329,2  

105,9  

360,8  

10879,7  

31518,7  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

19309,8  

19259,8  

12594,5  

1173,3  

50  

2208,9  

1329,2  

105,9  

360,8  

879,7  

21518,7  

180408  

Видатки на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова  

   

   

   

   

   

10000  

   

   

   

10000  

10000  

791  

Херсонська обласна державна адміністрація  

11993,9  

11943,9  

7710  

752,2  

50  

483,7  

398,7  

72,1  

6  

85  

12477,6  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

11993,9  

11943,9  

7710  

752,2  

50  

483,7  

398,7  

72,1  

6  

85  

12477,6  

792  

Хмельницька обласна державна адміністрація  

14064  

14014  

9145,9  

796,3  

50  

623,5  

479  

75  

60,9  

144,5  

14687,5  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

14064  

14014  

9145,9  

796,3  

50  

623,5  

479  

75  

60,9  

144,5  

14687,5  

793  

Черкаська обласна державна адміністрація  

13202,5  

13152,5  

8572,4  

795  

50  

414,4  

312,4  

72,8  

20,6  

102  

13616,9  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

13202,5  

13152,5  

8572,4  

795  

50  

414,4  

312,4  

72,8  

20,6  

102  

13616,9  

794  

Чернівецька обласна державна адміністрація  

8125,6  

8075,6  

5226,6  

695  

50  

263,6  

238,6  

90,6  

1  

25  

8389,2  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

8125,6  

8075,6  

5226,6  

695  

50  

263,6  

238,6  

90,6  

1  

25  

8389,2  

795  

Чернігівська обласна державна адміністрація  

13752,4  

13702,4  

8910,4  

1008,1  

50  

580  

474,5  

143,4  

31,4  

105,5  

14332,4  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

13752,4  

13702,4  

8910,4  

1008,1  

50  

580  

474,5  

143,4  

31,4  

105,5  

14332,4  

796  

Київська міська державна адміністрація  

20254  

20204  

13063,1  

1373  

50  

736,5  

736,5  

346,6  

37,3  

   

20990,5  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

20254  

20204  

13063,1  

1373  

50  

736,5  

736,5  

346,6  

37,3  

   

20990,5  

797  

Севастопольська міська державна адміністрація  

5501,6  

5451,6  

3424,6  

390  

50  

897,8  

725,8  

103,4  

23,4  

172  

6399,4  

010115  

Місцеві державні адміністрації  

5501,6  

5451,6  

3424,6  

390  

50  

897,8  

725,8  

103,4  

23,4  

172  

6399,4  

80  

Конституційний Суд України  

27328,5  

8040,1  

3336,2  

177,3  

19288,4  

   

   

   

   

   

27328,5  

020001  

Конституційний Суд України  

27328,5  

8040,1  

3336,2  

177,3  

19288,4  

   

   

   

   

   

27328,5  

854  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

64698,3  

63558,3  

36535,2  

6898  

1140  

27451,9  

20494,3  

4730,4  

1674,7  

6957,6  

92150,2  

040101  

Фундаментальні дослідження наукових установ  

10722,1  

10612,1  

7375  

   

110  

1170  

1020  

430  

27  

150  

11892,1  

040201  

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

939,9  

909,9  

625  

   

30  

930  

820  

340  

20  

110  

1869,9  

040203  

Державне замовлення у сфері науки  

213  

213  

   

   

   

100  

100  

   

   

   

313  

040207  

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

170  

170  

   

   

   

   

   

   

   

   

170  

070602  

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

52653,3  

51653,3  

28535,2  

6898  

1000  

25251,9  

18554,3  

3960,4  

1627,7  

6697,6  

77905,2  

868  

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва  

10033  

6333  

2320,8  

412,9  

3700  

   

   

   

   

   

10033  

010113  

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

10033  

6333  

2320,8  

412,9  

3700  

   

   

   

   

   

10033  

90  

Генеральна прокуратура України  

139985,9  

136985,9  

78178,4  

8233,5  

3000  

7924,9  

3021,5  

21,5  

   

4903,4  

147910,8  

060300  

Прокуратура   

139985,9  

136985,9  

78178,4  

8233,5  

3000  

7924,9  

3021,5  

21,5  

   

4903,4  

147910,8  

   

Всього  

32627545,8  

31036685  

6166592,1  

949999,1  

1290860,8  

9363242,7  

7637473,7  

548926,6  

321375,9  

1725769  

41990788,5  

 

Показники
взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2001 рік

Адміністративно-територіальні одиниці 

Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць
(у відсотках до загальної суми) 

Міжбюджетні трансферти 

Обсяг доходів загального фонду державного бюджету відповідно до статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
(тис. грн.) 

Обсяг власних та закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
(тис. грн.) 

Дотації вирівнювання з державного бюджету 

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць (тис. грн.) 

Субвенції на:
(тис. грн.) 

Податок на прибуток підприємств 

Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 

Обсяг дотації вирівнювання
(тис. грн.) 

Нормативи щоденного перерахування дотацій вирівнювання (у відсотках до обсягу доходів загального фонду державного бюджету, що акумулюються на відповідній території) 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-
комунальних послуг 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій 

виконання функцій столиці України 

реконструкцію та реставрацію Одеського оперного театру та збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова 

соціально-
економічний розвиток міст Севастополя та Великої Ялти 

Автономна Республіка Крим* 

100 

100 

 

 

50531,5 

63106,3 

 

 

 

10000 

463557 

369751,6 

області: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

249291,9 

58,4 

 

123292,9 

 

 

 

 

439898 

224233,5 

Волинська 

 

 

176756,3 

62,2 

 

76835,1 

1000 

 

 

 

284345 

125830,0 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

34651,6 

186402,6 

 

 

 

 

1553617 

988299,7 

Донецька 

 

 

114006,8 

5,4 

 

248898,0 

5000 

 

 

 

2122743 

1238144,4 

Житомирська 

 

 

217358,1 

58,4 

 

77163,8 

 

 

 

 

372072 

163669,7 

Закарпатська 

 

 

241359,2 

79,3 

 

48688,4 

30000 

 

 

 

304326 

139580,7 

Запорізька 

 

 

11798,5 

1,4 

 

80546,1 

 

 

 

 

871528 

507311,2 

Івано-Франківська 

 

 

255124,0 

56,8 

 

92679,0 

10000 

 

 

 

449026 

169389,2 

Київська 

 

 

177163,0 

23,0 

 

135293,4 

5000 

 

 

 

768799 

280510,8 

Кіровоградська 

 

 

159766,0 

50,8 

 

71743,1 

 

 

 

 

314380 

158086,7 

Луганська 

 

 

200462,1 

28,5 

 

134260,3 

 

 

 

 

757339 

454140,5 

Львівська 

 

 

286997,8 

25,6 

 

236958,0 

 

 

10000 

 

1234796 

421135,1 

Миколаївська 

 

 

137259,1 

27,8 

 

49639,2 

11700 

 

 

 

493583 

228505,7 

Одеська 

 

 

 

 

4572,0 

100884,9 

 

 

10000 

 

1354580 

635547,2 

Полтавська 

 

 

91227,9 

6,6 

 

137257,9 

 

 

 

 

1374898 

324794,6 

Рівненська 

 

 

204151,0 

62,1 

 

92773,6 

 

 

 

 

328888 

123937,1 

Сумська 

 

 

122599,4 

17,1 

 

89119,4 

 

 

 

 

715494 

230453,2 

Тернопільська 

 

 

213343,7 

99,7 

 

74594,2 

 

 

 

 

213935 

110558,3 

Харківська 

 

 

116970,0 

6,9 

 

187251,9 

 

 

 

 

1697136 

623354,9 

Херсонська 

 

 

178544,3 

78,4 

 

56952,0 

 

 

 

 

227765 

163425,7 

Хмельницька 

 

 

205779,6 

68,4 

 

89015,6 

 

 

 

 

301064 

179839,2 

Черкаська 

 

 

164107,3 

28,7 

 

83483,7 

 

 

 

 

571159 

206848,2 

Чернівецька 

 

 

140396,5 

91,7 

 

25961,3 

 

 

 

 

153184 

122771,4 

Чернігівська 

 

 

147212,0 

23,4 

 

155287,7 

 

 

 

 

629322 

179044,5 

міста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

100 

 

 

 

2260230,1 

164062,1 

 

150000 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

6023,3 

4,4 

 

14265,5 

 

 

 

31700 

138262 

 

ВСЬОГО 

 

 

3817697,8 

 

2349985,2 

2896416,0 

62700 

150000 

20000 

41700 

18135696 

8369163,1 

____________
* У складі доходів загального фонду державного бюджету не враховані надходження від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів.

* У складі власних та закріплених загальнодержавних податків і зборів не враховані надходження від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів.

 

Розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами

I. Видатки державного бюджету

До видатків державного бюджету належать видатки на:

1) державне управління:

а) законодавчу владу;

б) виконавчу владу;

в) Президента України;

2) судову владу;

3) міжнародну діяльність;

4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення;

5) національну оборону;

6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави (крім закладів і заходів, визначених у пункті 2 розділів II, III);

7) освіту:

а) загальну середню освіту:

спеціалізовані школи (в т. ч. школи-інтернати), засновані на державній власності;

загальноосвітні школи соціальної реабілітації;

б) професійно-технічну освіту (навчальні та інші заклади освіти, засновані на державній власності);

в) вищі навчальні заклади, засновані на державній формі власності;

г) післядипломну освіту (крім закладів і заходів, визначених у підпункті "г" пункту 3 розділу II);

д) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми;

ж) інші заклади та заходи в галузі освіти;

8) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни);

г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);

д) інші заклади охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

9) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними програмами);

б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України; щорічна разова грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни; довічна стипендія для учасників бойових дій; кошти, що передаються до Фонду соціального страхування на випадок безробіття; часткове покриття витрат на виплату заборгованості з регресних позовів шахтарів);

в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських;

г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

д) державну підтримку молодіжних громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

ж) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

10) культуру і мистецтво:

а) національні та державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного значення, міжнародні культурні зв'язки;

б) національні театри, національні філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі, інші заклади і заходи по мистецтву;

в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва при здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань культури і мистецтва, розвитку суспільної моралі і гуманізму, охорони пам'яток історії та культури, відтворення культури національних меншин і встановлення зв'язків з українською діаспорою;

г) державні програми розвитку кінематографії;

д) державну архівну справу;

11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;

12) фізичну культуру і спорт:

а) державні програми підготовки резерву та складу національних команд та забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення (утримання центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, формування національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з традиційних та нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь національних збірних команд в олімпійських та параолімпійських іграх, у тому числі фінансова підтримка баз олімпійської підготовки);

б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації (центр "Інваспорт", участь у міжнародних змаганнях з інвалідного спорту, навчально-тренувальні збори до них);

в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості (фінансова підтримка всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості);

13) державні програми підтримки регіонального розвитку та розвитку пріоритетних галузей економіки;

14) програми реставрації пам'яток архітектури державного значення;

15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;

16) державні інвестиційні проекти;

17) державні програми щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

18) створення та поповнення державних запасів і резервів;

19) обслуговування державного боргу;

20) проведення виборів та референдумів;

21) інші програми, які мають виключно державне значення.

II. Видатки, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів

До видатків, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки на:

1) державне управління:

а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;

б) обласні ради;

2) правоохоронну діяльність:

а) підрозділи дорожньо-патрульної служби і дорожнього нагляду та республіканське Автономної Республіки Крим і обласні органи управління;

б) приймальники-розподільники для неповнолітніх;

в) спеціальні приймальники-розподільники;

г) професійно-пожежну охорону (республіканське Автономної Республіки Крим і обласні органи управління та підрозділи);

д) адресно-довідкові бюро;

3) освіту:

а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків, визначених у підпункті "в" пункту 3 розділу III, та дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей);

б) професійно-технічну освіту (навчальні та інші заклади освіти, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим і виконують державне замовлення);

в) вищу освіту (вищі заклади освіти I, II, III та IV рівнів акредитації, що знаходяться у комунальній власності);

г) післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти вчителів та центри і заходи з підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постійно діючі курси (центри) підвищення кваліфікації працівників соціально-культурної сфери та агропромислового комплексу, що знаходяться у комунальній власності);

д) позашкільну освіту (заходи з позашкільної роботи з дітьми, позашкільні навчальні заклади республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного підпорядкування);

ж) інші заклади та заходи в галузі освіти, освітні програми республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

4) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання крові);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);

г) інші державні програми медико-санітарного забезпечення республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної освіти, інші програми і заходи);

5) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування інвалідів; будинки-інтернати для престарілих і інвалідів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри по нарахуванню пенсій; притулки для неповнолітніх (крім притулків, визначених у підпункті "а" пункту 4 розділу III);

б) республіканські (Автономної Республіки Крим) і обласні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

в) інші соціальні програми республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

6) культуру і мистецтво:

а) республіканські (Автономної Республіки Крим) та обласні бібліотеки, музеї і виставки;

б) філармонії, музичні колективи і ансамблі, театри, палаци і будинки культури республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, інші заклади та заходи у галузі мистецтва;

в) програми підтримки кінематографії, кінопрокату та відеомережі;

г) інші культурно-мистецькі програми республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

7) програми підтримки республіканських (Автономної Республіки Крим) і обласних редакцій телерадіомовлення та друкованих періодичних видань;

8) фізичну культуру і спорт:

а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

б) державні програми з інвалідного спорту і реабілітації (республіканський (Автономної Республіки Крим) та обласні центри з інвалідного спорту і реабілітаційні школи; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

в) республіканські (Автономної Республіки Крим) та обласні програми фізкультурно-спортивної спрямованості (фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних споруд);

9) реставрацію та охорону пам'яток архітектури республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

10) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг за напрямами використання, визначеними обласними радами;

11) обслуговування боргу бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

12) програми природоохоронних заходів республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

13) фінансування інших програм, затверджених відповідною радою згідно із законодавством.

III. Видатки, які здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення

До видатків, які здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, належать видатки на:

1) державне управління:

а) органи місцевого самоврядування міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

б) органи місцевого самоврядування районного значення;

2) правоохоронну діяльність:

а) підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду;

б) підрозділи професійно-пожежної охорони;

3) освіту:

а) дошкільну освіту (у містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: школи - дитячі садки (для міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;

в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячих будинків формується на території відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням;

г) позашкільну освіту (позашкільні навчальні заклади і заходи з позашкільної роботи з дітьми);

д) інші заклади та заходи в галузі освіти, освітні програми місцевого значення;

4) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);

5) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих закладах, формується на території відповідного міста чи району); районні та міські програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

б) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

в) програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

6) програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

7) театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей;

8) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;

9) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення); заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення;

10) реставрацію та охорону пам'яток архітектури місцевого значення;

11) транспорт, дорожнє господарство місцевого значення, експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

12) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;

13) обслуговування боргу районних бюджетів та бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

14) програми природоохоронних заходів місцевого значення;

15) заходи з організації рятування на водах;

16) фінансування інших програм, затверджених відповідною радою згідно із законодавством.

IV. Видатки, які здійснюються з бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань

До видатків, які здійснюються з бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань, належать видатки на:

1) органи місцевого самоврядування міст районного значення, сіл, селищ;

2) освіту:

дошкільну освіту;

загальну середню освіту (школи - дитячі садки);

позашкільну освіту;

3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти);

4) програми і заходи місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

5) місцеві програми підтримки житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

6) міські, сільські та селищні палаци культури, клуби та бібліотеки;

7) заходи з розвитку фізичної культури і спорту місцевого значення;

8) транспорт, дорожнє господарство місцевого значення;

9) програми природоохоронних заходів місцевого значення;

10) заходи з організації рятування на водах;

11) фінансування інших програм місцевого значення, затверджених відповідною радою згідно із законодавством.

V. Склад видатків бюджетів міст Києва та Севастополя

До складу видатків бюджетів міст Києва та Севастополя включаються видатки, визначені для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного і районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань.

Розподіл видатків бюджетів міст Києва та Севастополя між міським бюджетом та іншими бюджетами, що входять до складу бюджетів цих міст, провадиться відповідно Київською та Севастопольською міськими, районними у містах радами.

____________ 

Опрос