Идет загрузка документа (930 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2000 год

ВР Украины
Закон от 17.02.2000 № 1458-III
редакция действует с 06.06.2000

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2000 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 20 квітня 2000 року N 1697-III
,
 від 11 травня 2000 року N 1712-III

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд Державного бюджету України включає:

доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету (загальні доходи);

видатки Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України (загальні видатки).

Надходження від здійснених запозичень, забезпечення виконання державних гарантій та інших державних боргових зобов'язань включаються тільки до загального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) та видатки Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих доходів (спеціальні видатки).

Стаття 2. Установити, що починаючи з 1 січня 2000 року всі позабюджетні кошти установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження цих установ і організацій та відповідні спеціальні видатки.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.946.526,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 29.508.025,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.438.501,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

(частина перша статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.946.526,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 29.508.025,6 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 4.438.501,3 тис. гривень.

(частина друга статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Стаття 4. Врахувати у складі спеціального фонду Державного бюджету України Фонд соціального страхування України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Стаття 5. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) у повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з ввезених на територію України товарів;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду державного майна;

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2000 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

збір до Державного інноваційного фонду;

грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;

надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

кошти, отримані від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";

митні збори;

кошти, що передаються з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва;

2) частина податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності), визначена на підставі статті 46 цього Закону, та податок на прибуток, що сплачується дочірнім підприємством Національної енергетичної компанії "Укренерго", апаратом управління філії Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз", апаратом управління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірньою компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", розташованими у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

3) акцизний збір з нафтопродуктів, вироблених в Україні, та частина акцизного збору з інших вироблених в Україні товарів, визначена на підставі статті 46 цього Закону;

4) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

5) 93 відсотки коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

6) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

7) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

8) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 6 цього Закону.

Стаття 6. Установити, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

3) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

5) плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

7) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

8) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

9) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

10) платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

11) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;

12) надходження до Фонду соціального страхування України;

13. Пункт 13 статті 6 виключено

 (згідно із Законом України
 від 11.05.2000 р. N 1712-III)

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору.

Стаття 7. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.

Стаття 8. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно виходячи із обсягів нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 9. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2000 році надходження до Державного бюджету України частини виручки у сумі не менше 1.005.422 тис. гривень від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України згідно з укладеними угодами. Установити, що реалізація природного газу, який отримується як плата за транзит природного газу територією України, здійснюється, як правило, на аукціонах.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок отримання зазначених доходів до Державного бюджету України.

Стаття 10. Установити, що у разі, коли законами України не визначено, до якого бюджету зараховуються адміністративні штрафи, накладені на громадян та посадових осіб відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України, адміністративні штрафи зараховуються до бюджетів у такому співвідношенні: 50 відсотків - до загального фонду Державного бюджету України та 50 відсотків - до загальних фондів відповідних місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у містах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Стаття 11. Установити, що з метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, що відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" є платниками податку на прибуток підприємств (крім підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, визначених пунктом 7.12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), незалежно від форм власності сплачують до Державного бюджету України збір в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.

Суб'єкти підприємницької діяльності, для яких запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, сільськогосподарські підприємства, які сплачують фіксований податок, та бюджетні установи і організації не сплачують зазначеного збору.

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу, за винятком відрахувань до обов'язкових резервів, визначених законодавством.

Стаття 12. Фонду державного майна України забезпечити в 2000 році надходження до загального фонду Державного бюджету України коштів у сумі не менш як 2.575.000 тис. гривень, отриманих від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.

У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбачені цією статтею, додатково отримані кошти зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і спрямовуються у порядку, визначеному Міністерством фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для підвищення грошового і пенсійного забезпечення з метою компенсації витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів України у частині надання їм пільг щодо оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, а також погашення заборгованості за минулі роки з виплати грошового забезпечення і заробітної плати.

(статтю 12 доповнено частиною другою згідно
 із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Стаття 13. Установити, що Національний банк України у 2000 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в обсязі 500.000 тис. гривень.

Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.

Стаття 14. Установити, що порядок надходження та використання відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, які нараховані за результатами діяльності у період до 1 січня 2000 року, здійснюється у порядку, що діяв у 1999 році.

Стаття 15. Заборонити в 2000 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування як податкова застава.

Стаття 16. Зупинити на 2000 рік дію:

статті 3 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238); частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 цього Закону;

частини третьої статті 90 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) в частині визначення розміру орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду у договорі оренди;

(абзац третій статті 16 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади;

частини другої статті 2 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) в частині формування дорожніх фондів;

абзаців другого - четвертого пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 81; 1999 р., N 36, ст. 327);

статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71) в частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;

частини третьої статті 5 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238).

III. ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 17. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі 29278315,3 тис. гривень та в сумі 1317121068 доларів США.

(стаття 17 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.04.2000 р. N 1697-III)

Стаття 18. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі, еквівалентній 12.492.214,3 тис. доларів США.

Стаття 19. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 20. Установити, що в 2000 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм безспірного стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2000 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше двох років заборгованістю юридичних осіб-резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, пов'язаних із виконанням гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України. При цьому дозволяється зниження ціни продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями до 50 відсотків суми заборгованості.

Кабінету Міністрів України розробити і затвердити порядок проведення відкритих аукціонів.

Стаття 22. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу України, встановленого статтею 18 цього Закону, набирають чинності з моменту підписання.

З метою управління державним боргом України (у тому числі його погашення, обслуговування, реструктуризації) Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу, встановленого статтею 18 цього Закону. Такі рішення Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх прийняття.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають з визначених у частинах першій та другій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних з поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій протягом дії кредитної угоди.

Стаття 23. Державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти) покриття ризиків нерезидентів, пов'язаних з кредитуванням суб'єктів підприємницької діяльності України, можуть надаватися виключно під зустрічні безвідкличні та безумовні гарантії банків України, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України. Зазначені зустрічні гарантії мають видаватися на повну суму виданих державних гарантій, загальний обсяг яких у 2000 році не може перевищувати 600 млн. гривень.

Суб'єкти підприємницької діяльності України - позичальники іноземних кредитів, щодо яких надані державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти), сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Міністерством фінансів України.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2000 рік у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному фонду в межах їх загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

При цьому, забороняється збільшення бюджетних призначень на:

державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 25. Установити, що видатки спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених згідно з додатком N 2 до цього Закону, в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.

Стаття 26. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (в тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.

Заборонити здійснення оплати праці працівників бюджетних установ та виплату пенсій, в тому числі погашення заборгованості за минулі роки, в негрошовій формі.

Стаття 27. Установити, що у 2000 році 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України відповідно до пункту 2 статті 6 цього Закону, спрямовуються в установленому порядку на непередбачені витрати, пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

З метою належного технічного оснащення консульських установ по всій системі Міністерства закордонних справ України в цілому надати йому право перерозподіляти зазначені видатки підвідомчих закордонних установ, а також централізовано використовувати їх для розвитку консульської служби.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах загальних видатків, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 28. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 29. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 6 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок доходів, визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);

здійснення державного пробірного контролю (за рахунок доходів, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок доходів, визначених пунктом 6 статті 6 цього Закону);

авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (за рахунок доходів, визначених пунктом 7 статті 6 цього Закону);

здійснення видатків Фонду соціального страхування України (за рахунок доходів, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону);

Абзац сьомий статті 29 виключено

 (згідно із Законом України
 від 11.05.2000 р. N 1712-III)

морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту (за рахунок доходів, визначених пунктом 14 статті 6 цього Закону).

Стаття 30. Кабінету Міністрів України у першому кварталі 2000 року до завершення процесу реорганізації системи органів державної влади здійснювати видатки за відомчою класифікацією державного бюджету, що діяла до введення в дію цього Закону, з подальшим перерозподілом фактично проведених видатків між головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до затвердженого цим Законом переліку головних розпорядників коштів державного бюджету.

Стаття 31. Зупинити на 2000 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59).

Стаття 32. Починаючи з 1 січня 2000 року, відшкодування відповідно до законів України шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних знищенням або пошкодженням майна, що належало суддям чи працівникам правоохоронних органів, членам їх сімей або близьким родичам, здійснюється з Державного бюджету України Головним управлінням Державного казначейства України за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода громадянам, або працівниками яких є постраждалі.

Стаття 33. Установити, що у 2000 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 34. Зупинити на 2000 рік дію статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу.

Стаття 35. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити у 2000 році внесок у розмірі 50.000 тис. гривень до статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від управління державним майном.

Стаття 36. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей у 2000 році для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, органів і установ виконання покарань в першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи України та підприємствах громадських організацій інвалідів.

Стаття 37. Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі.

Стаття 38. Фінансування витрат у 2000 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в обсязі, визначеному статтею 24 цього Закону.

Доходи, додатково отримані від погашення заборгованості (недоїмки) із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, понад обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, у сумі 68.000 тис. гривень, спрямовуються на державні капітальні вкладення зазначеного Фонду.

Кабінету Міністрів України забезпечити першочергове фінансування видатків на заходи, пов'язані із соціальним захистом громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Стаття 39. Установити, що у 2000 році у разі недоотримання загальних доходів або державних запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету України порівняно із затвердженими більш як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне недоотримання зазначених загальних доходів або державних запозичень, може обмежувати загальні видатки розпорядників коштів Державного бюджету України з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 26 цього Закону, про що у день прийняття такого рішення повідомляється Верховна Рада України.

V. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Стаття 40. Установити, що положення статей 1, 2 та частини другої статті 25 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів.

Стаття 41. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2000 році зараховуються:

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств комунальної власності та частина податку на прибуток інших підприємств, визначена на підставі статті 46 цього Закону з урахуванням пункту 2 статті 5 цього Закону, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

частина акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів), визначена на підставі статті 46 цього Закону;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів, у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 42 цього Закону.

Стаття 42. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік зараховуються:

1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (в тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету);

3) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

4) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством в частині, що належить республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 43. Установити, що до 1 квітня 2000 року будь-які цільові та позабюджетні фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами, включаються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за виконанням цієї статті.

Стаття 44. Установити, що нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів міст обласного та районного значення не можуть бути меншими 40 відсотків. При цьому збалансування бюджетів областей і районів забезпечується шляхом затвердження обсягів коштів, що передаються з бюджетів міст до обласних і районних бюджетів.

Стаття 45. Установити, що в 2000 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 2,4 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2000 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити, як виняток у 2000 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань та Київський державний авіаційний завод "Авіант" і Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

(абзац четвертий статті 45 із змінами, внесеними
 згідно із
Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Кабінету Міністрів України забезпечити проведення інвентаризації земель, які звільняються в 2000 році від земельного податку, та передачу лишків землі до сільськогосподарського обороту.

Стаття 46. Затвердити на 2000 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону:

нормативи відрахувань від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

дотації обласним та Севастопольському міському бюджетам у сумі 3.993.227,5 тис. гривень;

(абзац третій статті 46 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області в обсязі 20.000 тис. гривень та Івано-Франківській області в обсязі 14.650 тис. гривень;

кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва, у сумі 1.274.091,5 тис. гривень.

(абзац п'ятий статті 46 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Стаття 47. Установити такий порядок перерахування дотацій обласним та Севастопольському міському бюджетам.

Суми дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на території областей та міста Севастополя згідно з додатком N 3 до цього Закону.

До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій, включаються:

податок на прибуток підприємств, крім надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, та атомних електростанцій;

плата за використання лісових ресурсів;

плата за спеціальне користування водними ресурсами;

платежі за користування надрами;

плата за використання інших природних ресурсів;

податок на додану вартість, крім податку на додану вартість, що сплачується суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами при митному оформленні товарів, які ввозяться на митну територію України;

акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з нафтопродуктів;

плата за ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність;

плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

плата за оренду державного майна;

державне мито.

Частина дотацій відповідним бюджетам, що не забезпечується надходженнями доходів державного бюджету на відповідній території, перераховується з фонду дотацій Державного бюджету України шляхом застосування додаткових нормативів щоденних відрахувань згідно з додатком N 3 до цього Закону. Цей фонд формується у процесі виконання Державного бюджету України за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду державного бюджету на єдиний рахунок Державного бюджету України в Головному управлінні Державного казначейства України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі не забезпечать річної суми дотації, визначеної у додатку N 3 до цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 48. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва у розмірі 1.274.091,5 тис. гривень здійснюються відповідними фінансовими органами за щоденними нормативами, встановленими згідно з додатком N 3 до цього Закону, але не більше однієї дванадцятої річної суми платежів на місяць.

(стаття 48 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Стаття 49. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів фінансування, передбачених кошторисами видатків на 2000 рік.

Спрямувати на погашення заборгованості із соціальних виплат надходження до місцевих бюджетів від:

погашення заборгованостей платників податків і зборів (обов'язкових платежів), що виникли станом на 1 січня 2000 року по зобов'язаннях до місцевих бюджетів;

сплати суб'єктами оподаткування коштів, пов'язаних із отриманням у 1999 році права на розстрочки і відстрочки платежів, які не були внесені в строк;

повернення коштів, отриманих у попередні роки з резервного фонду Кабінету Міністрів України на зворотній основі;

повернення бюджетних позичок, наданих з місцевих бюджетів суб'єктам підприємницької діяльності у попередні роки.

Заборонити у 2000 році надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності.

Стаття 50. Обласним, Київській і Севастопольській міським радам забезпечити до 1 липня 2000 року погашення заборгованостей перед Державним бюджетом України з отриманих у 1999 році бюджетних позичок та за взаємними розрахунками між Державним бюджетом України та обласними, Київським і Севастопольським міськими бюджетами.

Стаття 51. Установити, що трансферти іншим бюджетам з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів перераховуються з фонду дотацій, утвореного у відповідних бюджетах, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Стаття 52. Установити, що надходження доходів у грошовій формі на транзитні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідним місцевим бюджетом у рівних частках. Порядок перерахування додаткових коштів відповідним місцевим бюджетам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені надходження коштів Державного бюджету України до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додатково отримана дотація, яка за рішенням відповідних рад спрямовується на погашення заборгованості із соціальних виплат.

Міністерству фінансів України розробити порядок розподілу додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі державних централізованих капітальних вкладень на 2000 рік врахувати видатки на фінансування:

завершення державної програми проведення випробувань та випуску унікальних зразків вітчизняних літаків АН-70 та АН-140;

завершення будівництва нафтопроводу "Одеса - Броди" та нафтотерміналу у місті Південному;

завершення будівництва комплексу Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;

програми розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування;

програми розвитку медичного приладобудування;

державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер";

програми розвитку міського транспорту;

невідкладних робіт для реконструкції та реставрації Одеського оперного театру;

реставрації пам'яток архітектури, в тому числі реставрації центру міста Львова, Успенського Собору Києво-Печерської лаври у місті Києві, Лівадійського палацу-музею.

Стаття 54. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 25 млн. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 55. Установити, що:

з урахуванням норм статті 32 цього Закону, безспірне стягнення, рішення про яке було прийнято державним органом, що відповідно до законодавства має право на його застосування, може бути звернене на кошти бюджетних установ і організацій, які обліковуються на їх рахунках. При цьому звернення безспірного стягнення на кошти з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається;

при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;

виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року та проведенням заключних оборотів не пізніше 31 січня 2001 року.

Стаття 56. Пенсійному фонду України та іншим державним позабюджетним фондам подавати Головному управлінню Державного казначейства України у визначеному ним порядку і термінах звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Стаття 57. Кабінету Міністрів України:

до прийняття Верховною Радою України змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" здійснювати перегляд розмірів допомог, передбачених цим Законом, виходячи з можливості видаткової частини Державного бюджету України;

встановлювати мінімальний розмір допомоги по безробіттю виходячи з обсягів надходжень збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України;

до 1 квітня 2000 року внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо затвердження величини прожиткового мінімуму і при уточненні показників Державного бюджету України врахувати необхідні фінансові ресурси для його забезпечення.

Стаття 58. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва.

Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і використовуються на поповнення державного лізингового фонду.

Стаття 59. Установити, що кошти, які надходять від погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, наданим у минулі роки Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті України у справах сім'ї та молоді та наданим у 2000 році з державного бюджету фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються цими фондами відповідно для кредитування молодих сімей, одиноких молодих громадян та індивідуальних сільських забудовників і обслуговування наданих кредитів позичальниками на умовах, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України.

Стаття 60. Надати Кабінету Міністрів України право на визначення доцільності та порядку проведення:

погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку України шляхом погашення через Ощадний банк України заборгованості цих громадян за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства;

погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, спожиті бюджетними установами і організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в цінах і тарифах на газ та житлово-комунальні послуги населенню, яка склалася станом на 1 січня 2000 року по видатках Державного бюджету України і місцевих бюджетів, понад обсяги, визначені статтями 24 і 46 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) підприємств виробників, транспортувальників та постачальників енергоресурсів, послуг з водопостачання та водовідведення та підприємств житлово-комунального господарства по сплаті податку на додану вартість, рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства. При цьому на зазначену заборгованість фінансові санкції не нараховуються до 1 грудня 2000 року за умови проведення в 2000 році відповідних поточних платежів у повному обсязі;

погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2000 року по видатках Державного бюджету України, понад обсяги, визначені статтею 24 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства.

Установити, що доходи і видатки бюджетів усіх рівнів по вказаних розрахунках відображаються окремо у звітності про виконання бюджетів за 2000 рік відповідно до фактичних результатів цих розрахунків, без внесення змін до планових показників бюджетів та кошторисів бюджетних установ і організацій.

Установити, що розрахунки, порядок проведення яких визначається відповідно до цієї статті, можуть здійснюватися виключно за умови сплати у грошовій формі їх учасниками усіх поточних обов'язкових платежів у повному обсязі, починаючи з 1 січня 2000 року.

Установити, що проведення зазначених розрахунків органами Державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів здійснюється виключно в грошовій формі на бездисконтній основі. Участь посередників, а також використання казначейських векселів та інших видів цінних паперів у розрахунках розпорядників бюджетних коштів забороняється.

Стаття 61. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 2000 року забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних установ і організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, на фінансування з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

(частина перша статті 61 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Установити, що видатки на утримання бюджетних установ і організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та проведення заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, плануються на 2001 рік у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

(частина друга статті 61 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Стаття 62. Зупинити на 2000 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг і компенсацій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, на:

безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);

надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);

безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);

(абзац четвертий частини першої статті 62 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;

(абзац п'ятий частини першої статті 62 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей, а також осіб, що потребують санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України після перенесення тяжкої хвороби);

(абзац шостий частини першої статті 62 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім виключних випадків за поданням Міністерства праці та соціальної політики України для інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату);

звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей, які стали інвалідами до досягнення повноліття, та батьків загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій (крім названих) та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років);

(абзац дев'ятий частини першої статті 62 в
 редакції Закону України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень).

(абзац десятий частини першої статті 62 в
 редакції Закону України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Кабінету Міністрів України до 20 березня 2000 року визначити і затвердити порядок і розміри грошової компенсації у 2000 році додаткових витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби на санаторно-курортне лікування, оплату за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів в частині надання зазначених пільг.

Органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів можуть передбачати асигнування для надання зазначених пільг за наявністю відповідних джерел фінансування.

Стаття 63. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським адміністраціям, районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад:

обмежити на 2000 рік спрямування бюджетних коштів на фінансування будівництва та капітальних ремонтів адміністративних приміщень, придбання службового автотранспорту;

скоротити чисельність працівників апарату управління органів виконавчої влади та рекомендувати зробити це органам місцевого самоврядування до рівня, утримання якого може бути забезпечено в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень;

забезпечити заходи щодо економії бюджетних коштів, встановити та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю витрачання коштів, що виділяються з Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Стаття 64. Установити, що у 2000 році утримання управлінь капітального будівництва обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника.

Стаття 65. Установити, що у 2000 році видатки бюджетних установ і організацій на виплату премій та інших видів заохочень чи винагород, включаючи матеріальну допомогу (крім надбавок і доплат за особливі умови служби, професійний ризик, кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень) можуть здійснюватися лише за наявності економії фонду заробітної плати та грошового забезпечення.

Стаття 66. При зміні юридичної адреси перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. Сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.

Стаття 67. Бюджетні установи і організації, що провадять діяльність у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання, мають право отримувати від юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертви для потреб фінансування цих установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Спрямувати у 2000 році на реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" 53.000 тис. гривень, в тому числі з Державного бюджету України - 10.751 тис. гривень та з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - 42.249 тис. гривень згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок використання цих коштів.

Стаття 69. З метою стимулювання виконання доходів зведеного бюджету, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2000 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ як частки від фактичних надходжень на рахунки бюджетів усіх рівнів доходів (за винятком штрафів та пені), які контролюються органами державної податкової служби України. Ця частка визначається відношенням планового обсягу видатків на 2000 рік на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ до обсягу доходів зведеного бюджету на 2000 рік, що враховані під час прийняття цього Закону і контролюються органами державної податкової служби України.

Стаття 70. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання) лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) в кошторисах доходів і видатків.

Стаття 71. Кабінету Міністрів України зарахувати заборгованість виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод" в сумі 103.607 тис. гривень та акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" в сумі 34.907 тис. гривень, що виникла внаслідок виконання кредитних і гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими цим підприємствам, в рахунок погашення заборгованості державного лізингового фонду перед ними за отриману сільськогосподарську техніку.

Стаття 711. Абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такій редакції:

"У період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку".

(Закон доповнено статтею 711 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Стаття 712. В рахунок погашення частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України, станом на 1 січня 2000 року додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсягів Кабінету Міністрів України виділити кошти в сумі 1500000 тис. гривень на погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну та теплову енергію та вугілля, спожиті бюджетними установами і організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в тарифах на житлово-комунальні послуги, яка склалася на ту ж саму дату, по видатках державного і місцевих бюджетів та спрямувати зазначені кошти на державну підтримку вугледобувних підприємств та погашення заборгованості підприємств і організацій за відвантажене вугілля.

Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення зазначених взаєморозрахунків та спрямування цих коштів вугледобувними підприємствами на погашення заборгованості із заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям".

(Закон доповнено статтею 712 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

Стаття 72. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною частиною і підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному законодавством для оприлюднення самого Закону.

Стаття 73. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня опублікування, крім статей 1 - 14, 19, 22, 24, 25, 27 - 32, 34, 40 - 42, 45, 46, 48, 56, 64, 68, 72, які вводяться в дію з 1 січня 2000 року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
17 лютого 2000 року
N 1458-III
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2000 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією  

Всього 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

10000000

Податкові надходження

20513567,0

20227185,0

286382,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

6093023,0

6093023,0

  

11020000

Податок на прибуток підприємств

6093023,0

6093023,0 

  

13000000 

Збори за використання природних ресурсів  

387190,0 

187190,0 

200000,0 

13010000 

Плата за використання лісових ресурсів  

35360,0 

35360,0 

  

13020000 

Плата за спеціальне користування водними ресурсами  

135880,0 

135880,0 

  

13030000 

Платежі за користування надрами  

14730,0 

14730,0 

  

13040000 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету  

200000,0 

  

200000,0 

13070000 

Плата за використання інших природних ресурсів  

1220,0 

1220,0 

  

14000000  

Внутрішні податки на товари та послуги  

12172922,0

12172922,0 

  

14010000

Податок на додану вартість

10065759,0

10065759,0 

  

14020000

Акцизний збір з вироблених в Україні товарів

1581913,0

1581913,0

  

14030000 

Акцизний збір з ввезених на територію України товарів  

400000,0 

400000,0 

  

14060000 

Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність  

125250,0 

125250,0 

  

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів  

110850,0 

110850,0 

  

14060300 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності  

3460,0 

3460,0 

  

14060500 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

2960,0 

2960,0 

  

14060600 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового  

900,0 

900,0 

  

14060700 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами  

1700,0 

1700,0 

  

14060800 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів

440,0 

440,0

  

14061000 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

1940,0

1940,0 

  

14061200 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення  

3000,0 

3000,0 

  

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

1759647,0 

1741000,0 

18647,0 

15010000 

Ввізне мито  

1649150,0 

1649150,0 

  

15010100 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності  

1529150,0 

1529150,0 

  

15010200 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

120000,0 

120000,0 

  

15020000 

Вивізне мито  

520,0 

520,0 

  

15020100 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності  

520,0 

520,0 

  

15030000 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій  

109977,0 

91330,0 

18647,0 

16000000 

Інші податки  

100785,0 

33050,0 

67735,0 

16020000 

Надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон

8570,0

8570,0

  

16030000 

Податки, не віднесені до інших категорій

12260,0 

12260,0

  

16050000 

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва  

12220,0 

12220,0 

  

16060000 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  

67735,0 

  

67735,0

20000000

Неподаткові надходження

8840295,4

6642969,1

2197326,3

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

3609854,0 

3609654,0 

200,0 

21020000 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України  

500000,0

500000,0 

  

21030000 

Надходження від грошово-речових лотерей

2500,0 

2500,0 

  

21040000 

Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами

23500,0

23500,0 

  

21050000 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності  

275000,0 

275000,0 

  

21060000 

Рентна плата  

216154,0

216154,0 

  

21060100 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

37935,0

37935,0

  

21060200 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні

178219,0 

178219,0

  

21070000 

Надходження коштів від приватизації державного майна

2575200,0

2575000,0

200,0

21100000 

Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в установах банків  

17500,0

17500,0

  

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

652174,1

650874,1 

1300,0 

22010000 

Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України  

5000,0 

5000,0 

  

22050000 

Плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів  

1300,0 

  

1300,0 

22060000 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ  

1800,0 

1800,0 

  

22080000 

Плата за оренду державного та комунального майна  

19200,0 

19200,0 

  

22090000 

Державне мито  

179100,0 

179100,0 

  

22100000

Митні збори

390000,0

390000,0 

  

22110000 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України  

55774,1 

55774,1 

  

23000000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій  

38840,0 

38840,0 

  

23010000 

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

340,0 

340,0 

  

23020000 

Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації  

700,0 

700,0 

  

23030000 

Адміністративні штрафи та інші санкції  

36800,0 

36800,0 

  

23040000 

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки  

1000,0 

1000,0 

  

24000000

Інші неподаткові надходження

4539427,3

2343601,0 

2195826,3 

24010000 

Надходження коштів від конфіскованого митними органами майна  

16000,0 

16000,0 

  

24020000 

Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами і конфіскована валюта  

25000,0 

25000,0 

  

24030000 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності  

19220,0 

19220,0 

  

24050000 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна Збройних Сил України  

845091,9 

  

845091,9 

24060000 

Інші надходження  

1793912,0 

1527012,0 

266900,0 

24060100 

Надходження частини виручки від реалізації газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України

1005422,0 

1005422,0 

  

24060200 

Відсотки за користування кредитами Міжнародного банку реконструкції та розвитку

60358,0 

60358,0 

  

24060300 

Інші надходження  

114450,0 

114450,0 

  

24060400 

Надходження коштів за користування послугами урядового зв'язку  

700,0 

700,0 

  

24061100 

Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами  

230000,0 

230000,0 

  

24061200 

Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом  

12482,0 

12482,0 

  

24061300 

Надходження коштів у рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії  

100000,0 

100000,0 

  

24061500 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях  

12500,0 

2500,0 

10000,0 

24061600

Виключено

 

 

 

24061700 

Портовий (адміністративний) збір  

11000,0 

1100,0 

9900,0 

24120000 

Власні надходження бюджетних установ і організацій  

1330834,4 

  

1330834,4 

24120100 

Надходження спеціальних коштів

1180861,0 

  

1180861,0 

24120300 

Інші власні надходження  

149973,4 

  

149973,4 

24140000 

Додаткові збори на виплату пенсій  

756369,0

756369,0 

  

30000000 

Доходи від операцій з капіталом  

23000,0 

23000,0 

  

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу  

23000,0 

23000,0 

  

31010000 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів  

20000,0 

20000,0 

  

31020000 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України  

3000,0 

3000,0 

  

50000000 

Цільові фонди  

3295573,0 

1340780,0 

1954793,0 

50010000 

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

157900,0 

157900,0 

  

50030000 

Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України 

1304917,0 

  

1304917,0 

50040000 

Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України 

596800,0 

  

596800,0 

50050000 

Збір до Державного інноваційного фонду України  

1182880,0 

1182880,0 

  

50070000 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів  

40000,0 

  

40000,0 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 

13076,0 

  

13076,0 

  

РАЗОМ ДОХОДІВ 

32672435,4

28233934,1

4438501,3

40000000

Офіційні трансферти  

1274091,5

1274091,5 

  

41060100 

Кошти, що передаються до державного бюджету з інших бюджетів

1274091,5

1274091, 5 

  

  

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

33946526,9

29508025,6

4438501,3

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2000 рік

Код 

Найменування  

Загальні видатки (код 01) 

Спеціальні видатки (код 02) 

Разом: 

Всього 

поточні 

в т. ч. оплата праці 

капітальні 

Всього 

поточні 

в т. ч. оплата праці 

капітальні 

11 

Управління справами Верховної Ради України  

109464,3

95372,8

37400,7

14091,5

14242,7 

11556,1 

2600,9 

2686,6 

123707,0

010101 

Апарат Верховної Ради України  

48563,9

38667,6

17783,2

9896,3

  

  

  

  

48563,9

010103 

Забезпечення діяльності народних депутатів України  

20635,7

20635,7

12399,5

  

  

  

  

  

20635,7

010105 

Інші видатки органів законодавчої влади  

13458,8 

12998,4 

3787,3 

460,4 

1556,5 

1471,3 

85,9 

85,2 

15015,3 

010106 

Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  

3095,6 

1895,6 

922,6 

1200,0 

  

  

  

  

3095,6 

030101 

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій  

875,0 

875,0 

  

  

  

  

  

  

875,0 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

4165,0 

4165,0 

  

  

  

  

  

  

4165,0 

030105 

Інші витрати неторговельного характеру  

1100,0 

1100,0 

  

  

  

  

  

  

1100,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

392,7 

332,9 

118,6 

59,8 

  

  

  

  

392,7 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

8447,0 

7100,3 

2248,3 

1346,7 

12686,2 

10084,8 

2515,0 

2601,4 

21133,2 

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт)  

510,0 

  

  

510,0 

  

  

  

  

510,0 

120100 

Телебачення і радіомовлення  

4368,2 

3749,9 

141,2 

618,3 

  

  

  

  

4368,2 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

3697,4 

3697,4 

  

  

  

  

  

  

3697,4 

160302 

Державна програма селекції в тваринництві та птахівництві  

140,0 

140,0 

  

  

  

  

  

  

140,0 

160307 

Державна програма селекції в рослинництві  

15,0 

15,0 

  

  

  

  

  

  

15,0 

30 

Адміністрація Президента України  

40347,2 

37475,2 

11824,5 

2872,0 

10087,4 

9432,9 

1091,0 

654,5 

50434,6 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

384,5 

379,5 

177,2 

5,0 

  

  

  

  

384,5 

010301 

Видатки на утримання Адміністрації Президента України  

14318,2 

12318,2 

3661,9 

2000,0 

  

  

  

  

14318,2 

010302 

Видатки, пов'язані із здійсненням Президентом України загальнодержавних повноважень  

4163,4 

4163,4 

1198,1

  

2954,0 

2741,8 

58,0 

212,2 

7117,4 

010303 

Інші видатки на утримання Президента України та його апарату  

4374,9 

4374,9 

2093,0 

  

88,7 

88,7 

10,5 

  

4463,6 

010601 

Виготовлення орденів, медалей, документів до них

1900,0 

1900,0 

  

  

  

  

  

  

1900,0 

010606 

Утримання Фонду сприяння становлення місцевого та регіонального самоврядування  

250,9 

250,9 

105,3 

  

  

  

  

  

250,9 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

4000,0 

4000,0 

  

  

  

  

  

  

4000,0 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

790,0 

790,0 

474,0 

  

  

  

  

  

790,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

301,0 

301,0 

180,6 

  

  

  

  

  

301,0 

050503 

Утримання Генеральної військової інспекції при Президентові України  

628,2 

628,2 

538,0 

  

  

  

  

  

628,2 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

7236,1

6369,1 

2673,5 

867,0 

2835,7 

2538,4 

841,6 

297,3 

10071,8 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

2000,0 

2000,0 

722,9 

  

4209,0 

4064,0 

180,9 

145,0 

6209,0 

41 

Господарське управління Кабінету Міністрів України  

44086,3 

40268,8 

9326,3 

3817,5 

19351,5 

19131,8 

3716,6 

219,7 

63437,8 

010201 

Апарат Кабінету Міністрів України  

12958,8 

12458,8 

5555,8 

500,0 

  

  

  

  

12958,8 

010206 

Видатки, пов'язані із здійсненням Кабінетом Міністрів України загальнодержавних повноважень  

8446,7 

6946,7 

141,1 

1500,0 

11807,0 

11687,0 

2043,4 

120,0 

20253,7 

010207 

Інші видатки Кабінету Міністрів України  

4171,3 

4171,3 

1054,3 

  

6054,0 

5954,3 

1586,0 

99,7 

10225,3 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

6385,0 

6385,0 

  

  

  

  

  

  

6385,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

666,3 

661,6 

290,0 

4,7 

129,5 

129,5 

  

  

795,8 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

590,2 

590,2 

182,0 

  

211,0 

211,0 

  

  

801,2 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

8627,0 

7914,2 

2103,1 

712,8 

1150,0 

1150,0 

87,2 

  

9777,0 

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт)  

1100,0 

  

  

1100,0 

  

  

  

  

1100,0 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

1141,0 

1141,0 

  

  

  

  

  

  

1141,0 

60 

Верховний суд України  

13123,3 

11623,3 

4488,4 

1500,0 

  

  

  

  

13123,3

020002 

Верховний Суд України  

13063,7 

11563,7 

4488,4 

1500,0 

  

  

  

  

13063,7 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

59,6 

59,6 

  

  

  

  

  

  

59,6 

70 

Вищий арбітражний суд України  

33074,5 

27774,5 

13742,5 

5300,0 

  

  

  

  

33074,5 

020005 

Вищий арбітражний суд України  

6616,9 

6316,9 

3366,6 

300,0 

  

  

  

  

6616,9 

020006 

Арбітражні суди  

26398,6 

21398,6 

10375,9 

5000,0 

  

  

  

  

26398,6 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

59,0 

59,0 

  

  

  

  

  

  

59,0 

80 

Конституційний Суд України  

16512,6 

7112,6 

2952,6 

9400,0 

  

  

  

  

16512,6 

020001 

Конституційний Суд України  

16512,6 

7112,6 

2952,6 

9400,0 

  

  

  

  

16512,6 

90 

Генеральна прокуратура України  

94985,9 

93985,9 

63289,1 

1000,0 

  

  

  

  

94985,9 

060300 

Прокуратура  

94500,0 

93500,0 

63009,0 

1000,0 

  

  

  

  

94500,0 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

485,9 

485,9 

280,1 

  

  

  

  

  

485,9 

100 

Міністерство внутрішніх справ України  

922369,1

886269,1

691643,1 

36100,0 

162641,3 

154345,6 

4327,5 

8295,7 

1085010,4 

010607 

Видатки на паспортизацію населення України  

56100,0 

20000,0 

  

36100,0 

  

  

  

  

56100,0 

060101 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю  

6605,0 

6605,0 

  

  

  

  

  

  

6605,0 

060102 

Підрозділи органів внутрішніх справ  

629530,0

629530,0

509300,0 

  

155806,4

147510,7 

4197,5 

8295,7 

785336,4 

060201 

Поточне утримання внутрішніх військ МВС України  

126424,1

126424,1

87202,1 

  

3300,0 

3300,0 

  

  

129724,1 

060701 

Державна пожежна охорона  

99500,0 

99500,0 

92000,0 

  

3534,9 

3534,9 

130,0 

  

103034,9 

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

2241,0 

2241,0 

1659,2 

  

  

  

  

  

2241,0 

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

1802,4 

1802,4 

1481,8 

  

  

  

  

  

1802,4 

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд  

166,6 

166,6 

  

  

  

  

  

  

166,6 

110 

Міністерство палива та енергетики України  

1991941,0

1956768,1

12447,6 

35172,9

2292,1 

2104,0 

651,9 

188,1 

1994233,1

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

4237,0 

4237,0 

2415,6 

  

  

  

  

  

4237,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

3491,0 

3491,0 

  

  

  

  

  

  

3491,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1788,0 

1788,0 

  

  

  

  

  

  

1788,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

805,0 

805,0 

  

  

  

  

  

  

805,0 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)  

17467,4 

17294,5 

9332,0 

172,9 

1666,7 

1621,9 

516,1 

44,8 

19134,1 

080701 

Санітарно-епідеміологічні станції  

1152,6 

1152,6 

700,0 

  

625,4 

482,1 

135,8 

143,3 

1778,0 

090410 

Кошти на виплату заборгованості з регресивних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди  

50000,0 

50000,0 

  

  

  

  

  

  

50000,0 

140104 

Видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості  

980000,0

980000,0

  

  

  

  

  

  

980000,0

140105 

Утримання державної воєнізованої гірничорятувальної служби  

45000,0 

45000,0 

  

  

  

  

  

  

45000,0 

140106 

Державна підтримка вугледобувних підприємств  

818000,0

818000,0

  

  

  

  

  

  

818000,0

140112 

Утримання зупинених блоків ЧАЕС  

35000,0 

35000,0 

  

  

  

  

  

  

35000,0 

140113 

Участь у будівництві виробничо-опалювальної котельні на Чорнобильській АЕС" 

35000,0 

  

  

35000,0 

  

  

  

  

35000,0 

120 

Міністерство економіки України  

172936,7 

169816,7 

27568,0 

3120,0 

18794,8 

14073,9 

3990,3 

4720,9 

191731,5 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

28951,8 

28651,8 

15780,6 

300,0 

9,0 

9,0 

  

  

28960,8 

030101 

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій  

70,0 

70,0 

  

  

  

  

  

  

70,0 

030205 

Фінансування діяльності міжурядових двосторонніх комісій  

879,0 

879,0 

  

  

  

  

  

  

879,0 

030300 

Міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв'язки  

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

8000,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

12522,0 

12522,0 

3118,0 

  

100,0 

100,0 

65,0 

  

12622,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

10769,0 

10769,0 

  

  

  

  

  

  

10769,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

2071,0 

2071,0 

197,0 

  

  

  

  

  

2071,0 

040205 

Наукові програми з проблем стандартизації, сертифікації та еталонної бази  

4050,0 

4050,0 

1404,0 

  

  

  

  

  

4050,0 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

902,8 

902,8 

240,0 

  

  

  

  

  

902,8 

050600 

Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства  

8759,0 

8759,0 

640,5 

  

  

  

  

  

8759,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

54,0 

54,0 

26,8 

  

  

  

  

  

54,0 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

310,0 

310,0 

132,2 

  

1908,6 

1908,6 

954,3 

  

2218,6 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

504,2 

504,2 

237,0 

  

871,6 

796,6

500,0 

75,0 

1375,8 

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт)  

650,0 

  

  

650,0 

  

  

  

  

650,0 

110101 

Творчі спілки  

20,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

20,0 

110201 

Бібліотеки  

422,7 

422,7 

96,6 

  

70,0 

65,0 

24,2 

5,0 

492,7 

110202 

Музеї і виставки  

48,4 

48,4 

11,8 

  

  

  

  

  

48,4 

110203 

Заповідники  

1490,5 

1490,5 

345,2 

  

785,7 

705,7 

247,6 

80,0 

2276,2 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

26,5 

26,5 

  

  

  

  

  

  

26,5 

140201 

Видатки на фінансування заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції  

25000,0 

25000,0 

  

  

  

  

  

  

25000,0 

140202 

Кошти на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування  

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

10000,0 

140203 

Видатки спеціального призначення Державного комітету промислової політики України  

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

10000,0 

140402 

Консервація потужностей з виробництва важкої води та інших спеціальних об'єктів  

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

3000,0 

140403 

Видатки на реструктуризацію залізорудних підприємств з підземного видобутку руди

15000,0 

15000,0 

  

  

  

  

  

  

15000,0 

150201 

Реставрація пам'яток архітектури  

2000,0 

  

  

2000,0 

  

  

  

  

2000,0 

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування  

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

300,0 

150203 

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії по архітектурі  

130,0 

130,0 

  

  

  

  

  

  

130,0 

180104 

Державна програма створення служби єдиного часу та придбання для Національного фонду стандартів нормативної інформації  

800,0 

800,0 

  

  

  

  

  

  

800,0 

180107 

Фінансування міжгалузевих енергозберігаючих заходів  

400,0 

400,0 

  

  

1885,0 

1885,0 

  

  

2285,0 

180204 

Фінансування центрів стандартизації, метрології і сертифікації для проведення державного нагляду  

2022,3 

2022,3 

1150,0 

  

  

  

  

  

2022,3 

180207 

Фінансування робіт з хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю  

1367,0 

1297,0 

340,7 

70,0 

475,3 

414,4 

174,5 

60,9 

1842,3 

200600 

Збереження природно-заповідного фонду  

32,0 

32,0 

13,0 

  

20,0 

20,0 

10,4 

  

52,0 

210103 

Фінансування невідкладних заходів по розв'язанню соціально-економічних та екологічних наслідків діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал" та Роздільського ДГХП "Сірка"  

7800,0 

7800,0 

  

  

  

  

  

  

7800,0 

220202 

Утримання і розвиток системи матеріального резерву  

8036,1 

7936,1

3834,6 

100,0 

12669,6 

8169,6 

2014,3 

4500,0 

20705,7 

220203 

Відшкодування витрат підприємствам, установам, організаціям, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву  

6548,4 

6548,4 

  

  

  

  

  

  

6548,4 

140 

Міністерство закордонних справ України  

629429,9 

594139,9 

115620,1 

35290,0 

20092,0 

5567,0 

4529,5 

14525,0 

649521,9 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

9679,2 

9179,2 

3213,7 

500,0 

  

  

  

  

9679,2 

030101 

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій  

304725,0 

304725,0 

  

  

  

  

  

  

304725,0 

030102 

Утримання дипломатичних представництв України за кордоном  

290358,0 

261668,0 

112012,0 

28690,0 

19922,0 

5427,0 

4499,5 

14495,0 

310280,0 

030103 

Придбання за кордоном у державну власність України приміщень для розміщення дипломатичних представництв України  

6100,0 

  

  

6100,0 

  

  

  

  

6100,0 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

4110,0 

4110,0 

  

  

  

  

  

  

4110,0 

030105 

Інші витрати неторговельного характеру  

5007,0 

5007,0 

  

  

  

  

  

  

5007,0 

030202 

Внески до установ і організацій СНД  

5150,0 

5150,0 

  

  

  

  

  

  

5150,0 

030204 

Протокольні заходи, пов'язані з офіційними візитами  

1180,0 

1180,0 

  

  

  

  

  

  

1180,0 

030206 

Утримання Українського науково-технологічного центру по зобов'язаннях Уряду  

2300,0 

2300,0 

9,4 

  

  

  

  

  

2300,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

195,0 

195,0 

125,0 

  

  

  

  

  

195,0 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

550,7 

550,7 

260,0 

  

170,0 

140,0 

30,0 

30,0 

720,7 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

75,0

75,0 

  

  

  

  

  

  

75,0 

170 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України  

123813,1 

110693,1 

21195,4 

13120,0 

25298,1 

19428,1 

4591,3

5870,0 

149111,2 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1156,9 

1156,9 

671,8 

  

  

  

  

  

1156,9 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

253,0 

253,0 

  

  

  

  

  

  

253,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

350,0 

350,0 

  

  

  

  

  

  

350,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

186,1 

186,1

100,9 

  

  

  

  

  

186,1 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

249,3 

229,3 

135,3 

20,0 

160,0 

160,0 

36,0 

  

409,3 

110101 

Творчі спілки  

161,0 

161,0 

  

  

  

  

  

  

161,0 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

1034,2 

934,2 

372,8 

100,0 

  

  

  

  

1034,2 

120100 

Телебачення і радіомовлення

110292,8 

97292,8 

19914,6 

13000,0 

25138,1

19268,1 

4555,3 

5870,0 

135430,9 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

1529,8 

1529,8 

  

  

  

  

  

  

1529,8 

120301 

Видавництва  

5100,0 

5100,0 

  

  

  

  

  

  

5100,0 

120400 

Інші засоби масової інформації  

3500,0 

3500,0 

  

  

  

  

  

  

3500,0 

180 

Міністерство культури і мистецтв України  

162185,5 

126475,7 

20539,1 

35709,8 

18719,6 

13918,9 

3422,7 

4800,7 

180905,1 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1159,8 

1159,8 

695,1 

  

  

  

  

  

1159,8 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

100,0 

100,0 

69,1 

  

  

  

  

  

100,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

597,0 

597,0 

405,0 

  

  

  

  

  

597,0 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності

2490,0 

490,0 

281,0 

2000,0 

  

  

  

  

2490,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

133,5 

133,5 

39,0 

  

45,1 

45,1 

  

  

178,6 

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  

725,0 

725,0 

335,0 

  

  

  

  

  

725,0 

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати  

2981,3 

2981,3 

1783,3 

  

139,9 

134,2 

9,9 

5,7 

3121,2 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

778,2 

778,2 

326,8 

  

143,8 

130,8 

30,7 

13,0 

922,0 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

19686,8 

19686,8 

11306,0 

  

15722,8 

11739,1 

3107,6 

3983,7 

35409,6 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

498,7 

498,7 

339,1 

  

203,7 

198,7 

80,2 

5,0 

702,4 

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

88,9 

88,9 

33,4 

  

  

  

  

  

88,9 

110101 

Творчі спілки  

2486,0 

2486,0 

  

  

  

  

  

  

2486,0 

110102 

Театри  

18000,0 

12050,0 

  

5950,0 

  

  

  

  

18000,0 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заклади та заходи по мистецтву  

65459,9 

42302,9

  

23157,0 

  

  

  

  

65459,9 

110104 

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва  

1000,0 

  

  

1000,0 

  

  

  

  

1000,0 

110201 

Бібліотеки  

13045,8 

12108,0 

2288,9 

937,8 

487,3 

394,6 

19,1 

92,7 

13533,1 

110202 

Музеї і виставки  

9039,4 

7334,4 

1772,0 

1705,0 

1459,5 

803,5 

52,5 

656,0 

10498,9 

110203 

Заповідники  

5338,1 

4378,1 

702,9 

960,0 

414,5 

369,9 

78,9 

44,6 

5752,6 

110205 

Школи естетичного виховання дітей  

40,0 

40,0 

  

  

  

  

  

  

40,0 

110300 

Кінематографія  

16500,0 

16500,0 

  

  

  

  

  

  

16500,0 

110501 

Державні премії України в галузі літератури та мистецтва  

165,0 

165,0 

  

  

  

  

  

  

165,0 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

1605,8 

1605,8 

162,5 

  

103,0 

103,0 

43,8 

  

1708,8 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

266,3 

266,3 

  

  

  

  

  

  

266,3 

210 

Міністерство оборони України  

1488462,0 

1481268,0 

1145202,7 

7194,0 

909400,0 

888594,0 

12000,0 

20806,0 

2397862,0 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

85,0 

85,0 

  

  

  

  

  

  

85,0 

050100 

Утримання Збройних Сил України  

1306119,4 

1306119,4 

1126077,5 

  

656321,4 

656321,4 

12000,0 

  

1962440,8 

050200 

Закупівля озброєння та військової техніки  

64068,9 

64068,9 

  

  

13931,1 

13931,1 

  

  

78000,0 

050301 

Капітальне будівництво і придбання обладнання в системі Міністерства оборони України  

4289,6 

4289,6 

  

  

1710,4 

1710,4 

  

  

6000,0 

050302 

Будівництво житла для військовослужбовців  

5594,0 

  

  

5594,0 

19406,0 

  

  

19406,0 

25000,0 

050400 

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи  

57768,9 

57768,9 

  

  

46231,1 

46231,1 

  

  

104000,0 

050501 

Участь в міжнародних заходах по підтримці миру  

20000,0 

20000,0 

13539,5 

  

  

  

  

  

20000,0 

050502 

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас  

427,5 

427,5 

214,7 

  

  

  

  

  

427,5 

050504 

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь  

1952,6 

352,6 

  

1600,0 

1800,0 

400,0 

  

1400,0 

3752,6 

050505 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України  

11606,1 

11606,1 

4400,0 

  

10000,0 

10000,0 

  

  

21606,1 

050507 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізації непридатних для подальшого використання і зберігання звичайних видів боєприпасів  

15000,0 

15000,0 

  

  

2000,0 

2000,0 

  

  

17000,0 

050508 

Відновлення і модернізація військової авіації  

  

  

  

  

158000,0 

158000,0 

  

  

158000,0 

130206 

Інші видатки  

1550,0 

1550,0 

971,0 

  

  

  

  

  

1550,0 

220 

Міністерство освіти і науки України  

1354475,6 

1342072,4 

492699,9 

12403,2 

522977,0 

421876,6 

160231,1 

101100,4 

1877452,6 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

2563,1 

2563,1 

1566,9 

  

  

  

  

  

2563,1 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

55484,5 

55484,5 

35336,7 

  

659,4 

659,4 

289,0 

  

56143,9 

040102 

Державний фонд фундаментальних досліджень  

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

9000,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

11773,5 

11773,5 

7161,3 

  

15344,0 

15344,0 

6460,0 

  

27117,5 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

31758,0 

31758,0 

803,4 

  

  

  

  

  

31758,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

9424,0 

9424,0 

421,5 

  

153,9 

153,9 

90,3 

  

9577,9 

040204 

Міжнародне науково-технічне співробітництво  

14230,0 

14230,0 

  

  

  

  

  

  

14230,0 

040206 

Державні премії України та державні стипендії в галузі науки і техніки  

2139,2 

2139,2 

  

  

  

  

  

  

2139,2 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

14520,0 

14520,0 

1177,3 

  

130,0 

130,0 

74,2 

  

14650,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

622,4 

612,4 

270,4 

10,0 

74,0 

74,0 

  

  

696,4 

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати  

6021,6 

5971,6 

2165,2 

50,0 

100,0 

100,0 

  

  

6121,6 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

13214,9 

13064,9 

1376,0 

150,0 

300,0 

300,0 

80,0 

  

13514,9 

070501 

Професійно-технічні заклади освіти  

329874,0 

322989,0 

126515,3 

6885,0 

54395,0 

48195,0 

10700,0 

6200,0 

384269,0 

070502 

Професійно-технічні училища соціальної реабілітації  

2534,9 

2378,9 

814,2 

156,0 

40,0 

40,0 

  

  

2574,9 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

129144,0 

128531,8 

65260,9 

612,2 

64603,6 

55164,6 

16520,2 

9439,0 

193747,6 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

546683,4 

543193,4 

220555,3 

3490,0 

360118,1 

280558,5 

123762,8 

79559,6 

906801,5 

070603 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

43209,8 

42209,8 

21213,5 

1000,0 

15584,0 

9884,0 

1930,0 

5700,0 

58793,8 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

1078,1 

1078,1 

754,3 

  

1259,4 

1060,6 

192,6 

198,8 

2337,5 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

700,2 

700,2 

360,6 

  

  

  

  

  

700,2 

070801 

Придбання підручників  

83693,0 

83693,0 

  

  

  

  

  

  

83693,0 

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

28387,2 

28337,2 

2913,7 

50,0 

10165,0 

10165,0 

120,0 

  

38552,2 

070804 

Централізовані бухгалтерії  

400,0 

400,0 

280,8 

  

  

  

  

  

400,0 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)  

362,2 

362,2 

217,2 

  

15,2 

12,2 

  

3,0 

377,4 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  

449,8 

449,8 

288,9 

  

35,4 

35,4 

12,0 

  

485,2 

110202 

Музеї і виставки  

51,3 

51,3 

24,8 

  

  

  

  

  

51,3 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

37,5 

37,5 

  

  

  

  

  

  

37,5 

130201 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  

4094,4 

4094,4 

  

  

  

  

  

  

4094,4 

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

2072,3 

2072,3 

1400,0 

  

  

  

  

  

2072,3 

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

1517,4 

1517,4 

550,9 

  

  

  

  

  

1517,4 

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд  

2315,9 

2315,9 

907,6 

  

  

  

  

  

2315,9 

180103 

Фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану  

800,0 

800,0 

  

  

  

  

  

  

800,0 

180105 

Фінансування витрат, пов'язаних з функціонуванням антарктичної станції "Академік Вернадський"  

5819,0 

5819,0 

139,2 

  

  

  

  

  

5819,0 

180108 

Фінансування спецінформацій  

500,0 

500,0 

224,0 

  

  

  

  

  

500,0 

230 

Міністерство охорони здоров'я України  

526819,0 

460910,1 

148152,9 

65908,9 

165324,4 

143170,6 

37346,5 

22153,8 

692143,4 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1869,3 

1869,3 

1114,1 

  

  

  

  

  

1869,3 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

11810,0 

11810,0 

7855,3 

  

  

  

  

  

11810,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

18027,0 

18027,0 

11481,2 

  

3554,1

3554,1

1021,1 

  

21581,1 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

6564,0 

6564,0 

722,0 

  

  

  

  

  

6564,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

1365,0 

1365,0 

280,0 

  

  

  

  

  

1365,0 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

1291,0 

1291,0 

531,7 

  

  

  

  

  

1291,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

60,3 

60,3 

16,4 

  

45,0 

42,5 

3,3 

2,5 

105,3 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

258,6 

258,6 

161,0 

  

672,7 

616,0 

197,4 

56,7 

931,3 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

61312,3 

61312,3 

34471,2 

  

117766,7 

102445,7 

29993,1 

15321,0 

179079,0 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

10373,3 

10373,3 

6426,1 

  

3525,1 

3033,6 

861,0 

491,5 

13898,4 

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

819,0 

819,0 

51,9 

  

  

  

  

  

819,0 

080101 

Лікарні  

26886,1 

26522,6 

9672,5 

363,5 

3218,8 

2546,5 

420,8 

672,3 

30104,9 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)  

50200,8 

49519,7 

15600,6 

681,1 

3378,2 

2553,1 

322,9 

825,1 

53579,0 

080202 

Клініки науково-дослідних інститутів  

143645,3 

110325,8 

34399,4 

33319,5 

4547,3 

3953,6 

298,4 

593,7 

148192,6 

080204 

Санаторії для хворих туберкульозом  

26671,0 

26239,3 

5301,2 

431,7 

6548,0 

5538,7 

517,9 

1009,3 

33219,0 

080205 

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)  

20091,4 

19916,4 

4969,0 

175,0 

7371,6 

6075,5 

168,0 

1296,1 

27463,0 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  

1937,7 

1922,7 

753,9 

15,0 

97,8 

93,8 

31,9 

4,0 

2035,5 

080400 

Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри, тощо, які не мають ліжкового фонду)  

2633,6 

2543,6 

1006,9 

90,0 

206,6 

201,6 

53,0 

5,0 

2840,2 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки  

4517,5 

4395,9 

1623,9 

121,6 

1103,7 

1029,7 

231,0 

74,0 

5621,2 

080701 

Санітарно-епідеміологічні станції  

14824,7 

14331,7 

6635,2 

493,0 

6921,9 

6053,4 

1364,6 

868,5 

21746,6 

080703 

Заходи по боротьбі з епідеміями  

6000,0 

6000,0 

  

  

  

  

  

  

6000,0 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

114411,4 

84220,4 

4701,0 

30191,0 

6148,9 

5214,8 

1848, 

934,1 

120560,3 

110201 

Бібліотеки  

1081,6 

1054,1 

302,3 

27,5 

67,0 

67,0 

  

  

1148,6 

110202 

Музеї і виставки  

168,1 

168,1 

76,1 

  

151,0 

151,0 

14,0 

  

319,1 

240 

Міністерство екології та природних ресурсів України  

335788,5 

323307,0 

123292,8 

12481,5 

244259,5 

229802,8 

3459,2 

14456,7 

580048,0 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

52942,8 

52942,8 

36788,3 

  

2357,2 

2182,2 

77,0 

175,0 

55300,0 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

82,0 

82,0 

59,6 

  

  

  

  

  

82,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

5177,0 

5177,0 

1212,3 

  

567,0 

567,0 

275,6 

  

5744,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

3521,0 

3521,0 

138,7 

  

  

  

  

  

3521,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

740,0 

740,0 

29,3 

  

  

  

  

  

740,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

423,6 

423,6 

225,0 

  

  

  

  

  

423,6 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

4894,6 

4794,6 

2487,8 

100,0 

2236,9 

2055,2 

473,2 

181,7 

7131,5 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

263,4 

263,4 

191,6 

  

254,5 

254,5 

  

  

517,9 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

19,6 

19,6 

  

  

  

  

  

  

19,6 

140301 

Геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств  

  

  

  

  

200000,0 

200000,0 

  

  

200000,0 

140303 

Роботи по вивченню газоносності, розробці методів дегазації вугільних пластів, вирішенню проблем пошуку, використанню метану  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

1000,0 

160103 

Проведення земельної реформи  

20000,0 

20000,0 

  

  

  

  

  

  

20000,0 

160201 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем  

77805,5 

67805,5 

11040,0 

10000,0 

2000,0 

1950,0 

600,0 

50,0 

79805,5 

160600 

Лісове господарство і мисливство  

56290,5 

56290,5 

38467,0 

  

  

  

  

  

56290,5 

180205 

Утримання обласних, міських та інших гідрометеорологічних центрів, включаючи витрати на забезпечення збору, обробки і передачі оперативної гідрометеорологічної інформації і прогнозування  

17711,5 

17510,0 

9025,0 

201,5 

8000,0 

6191,0 

478,0 

1809,0 

25711,5 

180208 

Фінансування топографогеодезичних робіт  

3500,0 

3500,0 

  

  

  

  

  

  

3500,0 

200100 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів  

40940,0 

39860,0 

  

1080,0 

  

  

  

  

40940,0 

200200 

Охорона і раціональне використання земель  

3700,0 

3700,0 

  

  

  

  

  

  

3700,0 

200300 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг  

9000,0 

9000,0 

5574,6 

  

  

  

  

  

9000,0 

200400 

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів  

5630,0 

5630,0 

  

  

  

  

  

  

5630,0 

200500 

Утримання місцевих природоохоронних органів  

21069,0 

20069,0 

11949,0 

1000,0 

14207,9 

8466,9 

1159,0 

5741,0 

35276,9 

200600 

Збереження природно-заповідного фонду  

9900,0 

9900,0 

5437,0 

  

1560,0 

1560,0 

396,4 

  

11460,0 

200700 

Інші природоохоронні заходи  

255,0 

155,0 

55,6

100,0 

  

  

  

  

255,0 

200801 

Утримання Головної державної інспекції по нагляду за ядерною безпекою  

923,0 

923,0

612,0 

  

  

  

  

  

923,0 

240600 

Фонд охорони навколишнього природного середовища  

  

  

  

  

13076,0 

6576,0 

  

6500,0 

13076,0 

250 

Міністерство праці та соціальної політики України 

2096873,7 

2091753,7 

19417,9 

5120,0 

638566,0 

592556,0 

39863,7 

46010,0 

2735439,7 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

4126,6 

4126,6 

2341,7 

  

615,6 

615,6 

  

  

4742,2 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

2541,0 

2541,0 

955,7 

  

610,0 

610,0 

317,2 

  

3151,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

312,0 

312,0 

124,8 

  

  

  

  

  

312,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

107,3 

107,3 

32,4 

  

  

  

  

  

107,3 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

2075,2 

2075,2 

662,2 

  

90,8 

80,8 

16,8 

10,0 

2166,0 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

99,7 

99,7 

72,5 

  

100,0 

100,0 

25,0 

  

199,7 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

201,0 

201,0 

47,2 

  

  

  

  

  

201,0 

080202 

Клініки науково-дослідних інститутів  

1442,1 

1424,1 

349,9 

18,0 

3,5 

3,5 

  

  

1445,6 

080204 

Санаторії для хворих туберкульозом  

3456,0 

1456,0 

244,8 

2000,0 

  

  

  

  

3456,0 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

13650,9 

13650,9 

2560,2 

  

146,1 

146,1 

4,7 

  

13797,0 

090101 

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім'ям  

741015,0 

741015,0 

  

  

  

  

  

  

741015,0 

090102 

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на погашення заборгованості по виплаті пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу і їх сім'ям та фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами  

1091210,0 

1091210,0 

  

  

  

  

  

  

1091210,0 

090103 

Кошти бюджету, що передаються до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на його утворення  

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

200,0 

090104 

Кошти на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни  

67450,3 

67450,3 

  

  

  

  

  

  

67450,3 

090408 

Програма протезування  

1850,0 

1850,0 

  

  

  

  

  

  

1850,0 

090409 

Утримання стаціонарів при протезуванні  

1791,5 

1699,5 

363,3 

92,0 

  

  

  

  

1791,5 

090412 

Інші видатки  

8485,2 

5475,2 

  

3010,0 

  

  

  

  

8485,2 

091000 

Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів  

130000,0 

130000,0 

1890,0 

  

  

  

  

  

130000,0 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів  

10042,0 

10042,0 

  

  

  

  

  

  

10042,0 

180206 

Утримання місцевих органів Держнаглядохоронпраці  

16817,9 

16817,9 

9773,2 

  

  

  

  

  

16817,9 

240300 

Державний фонд сприяння зайнятості населення України  

  

  

  

  

597000,0 

556000,0 

39500,0 

41000,0 

597000,0 

240700 

Фонд України соціального захисту інвалідів  

  

  

  

  

40000,0 

35000,0 

  

5000,0 

40000,0 

280 

Міністерство аграрної політики України  

616942,4  

582122,6

162249,7 

34819,8

169310,9 

147141,8 

21094,5 

22169,1 

786253,3

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

4967,7 

4967,7 

2487,2 

  

  

  

  

  

4967,7 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

37538,0 

37538,0 

22980,4 

  

  

  

  

  

37538,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

29802,0 

29802,0 

17217,3 

  

500,0 

500,0 

275,0 

  

30302,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1294,0 

1294,0

647,0 

  

  

  

  

  

1294,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

4798,0 

4798,0 

870,0 

  

  

  

  

  

4798,0 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності

4273,0 

4273,0 

2929,0 

  

  

  

  

  

4273,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

24036,5 

24036,5 

12281,4 

  

  

  

  

  

24036,5 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

3976,0 

3976,0 

2194,8 

  

  

  

  

  

3976,0 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

56383,9 

55964,5 

27599,6 

419,4 

23387,4 

18876,1 

4769,3 

4511,3

79771,3 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

67941,8 

67031,8 

34430,6 

910,0 

42043,0 

29423,0 

5800,0 

12620,0 

109984,8 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

1344,9 

1344,9 

874,3 

  

683,0 

633,0 

3,0 

50,0 

2027,9 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

3187,0 

3187,0 

1973,0 

  

  

  

  

  

3187,0 

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

438,8 

161,3 

117,3 

277,5 

  

  

  

  

438,8 

070806 

Інші заклади освіти  

1229,8 

1229,8 

810,3 

  

570,0 

538,0 

161,0 

32,0 

1799,8 

080600 

Фельдшерсько-акушерські пункти  

836,0 

836,0 

434,0 

  

  

  

  

  

836,0 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

4200,0 

4200,0 

  

  

  

  

  

  

4200,0 

091208 

Будинки-інтернати агропромислового комплексу  

517,4 

517,4 

150,0 

  

  

  

  

  

517,4 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  

1728,9 

1728,9 

1255,4 

  

  

  

  

  

1728,9 

130201 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  

755,0 

755,0 

  

  

  

  

  

  

755,0 

130202 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури  

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

150,0 

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

6185,4 

6105,4 

4248,8 

80,0 

  

  

  

  

6185,4 

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

79,6 

79,6 

57,9 

  

  

  

  

  

79,6 

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд  

330,0 

330,0 

  

  

  

  

  

  

330,0 

150108 

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  

10000,0 

  

  

10000,0 

  

  

  

  

10000,0 

150115 

Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності

20000,0

  

 

20000,0

  

  

  

  

20000,0

160102 

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель  

3372,0 

3372,0 

  

  

  

  

  

  

3372,0 

160104 

Хімічна паспортизація земель  

900,0 

900,0 

  

  

  

  

  

  

900,0 

160302 

Державна програма селекції в тваринництві та птахівництві  

14860,0 

14860,0 

3104,0 

  

  

  

  

  

14860,0 

160303 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин  

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

2000,0 

160304 

Протиепізоотичні заходи  

39633,6 

39633,6 

  

  

  

  

  

  

39633,6 

160305 

Підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва  

12000,0 

12000,0 

  

  

6773,0 

6773,0 

35,5 

  

18773,0 

160306 

Фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками  

  

  

  

  

60962,0 

60962,0 

  

  

60962,0 

160307 

Державна програма селекції в рослинництві  

14985,0 

14985,0 

  

  

  

  

  

  

14985,0 

160309 

Державна підтримка селянських (фермерських) господарств  

3044,0 

3044,0 

  

  

  

  

  

  

3044,0 

160310 

Часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення польових робіт

175000,0 

175000,0

 

 

  

  

  

  

175000,0

160600 

Лісове господарство і мисливство  

7507,3 

7507,3 

4450,1 

  

  

  

  

  

7507,3 

160701 

Рибогосподарські заходи  

2626,1 

2626,1

450,0 

  

  

  

  

  

2626,1 

160702 

Аквакультури  

1092,5 

1092,5 

  

  

  

  

  

  

1092,5 

160703 

Капітальний ремонт  

971,4 

  

  

971,4 

  

  

  

  

971,4 

160704 

Утримання органів рибоохорони  

10748,2 

10448,2 

3150,0 

300,0 

2465,2 

2140,9 

936,1 

324,3 

13213,4 

160705 

Селекція в рибництві  

322,1 

322,1 

  

  

  

  

  

  

322,1 

160802 

Розробка проектно-кошторисної документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості  

1083,5 

1083,5 

  

  

  

  

  

  

1083,5 

160901 

Фінансування господарств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах  

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

2000,0 

160903 

Інші заходи та заклади в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства  

2353,9 

2353,9 

  

  

  

  

  

  

2353,9 

161013 

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу  

34949,1 

33194,6 

17013,3 

1754,5 

31627,3 

26995,8 

9114,6 

4631,5 

66576,4 

200600 

Збереження природно-заповідного фонду  

1500,0 

1393,0 

524,0 

107,0 

300,0 

300,0 

  

  

1800,0 

300 

Державний комітет статистики України  

97138,1 

81588,1 

46253,3 

15550,0 

9038,4 

8754,9 

2495,7 

283,5 

106176,5 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

62270,2 

62270,2 

41046,6 

  

9038,4 

8754,9 

2495,7 

283,5 

71308,6 

010501 

Проведення статистичних досліджень і переписів  

31550,5 

16000,5 

4239,0 

15550,0 

  

  

  

  

31550,5 

010502 

Ведення записів про умови життя домогосподарств  

960,0 

960,0 

  

  

  

  

  

  

960,0 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

640,0 

640,0 

376,7 

  

  

  

  

  

640,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1697,0 

1697,0 

591,0 

  

  

  

  

  

1697,0 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

20,4 

20,4 

  

  

  

  

  

  

20,4 

310 

Міністерство транспорту України  

652623,6 

652443,5 

76464,2 

180,1 

45843,3

37913,9

7883,4 

7934,4 

698471,9 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

2678,9 

2678,9 

1592,1 

  

  

  

  

  

2678,9 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

939,0 

939,0 

  

  

  

  

  

  

939,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1630,0 

1630,0 

  

  

  

  

  

  

1630,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

150,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

20165,3 

20165,3 

7907,7 

  

  

  

  

  

20165,3 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

158,4 

158,4 

112,0 

  

  

  

  

  

158,4 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

5822,4 

5822,4 

2822,6 

  

4864,4 

4154,2 

1383,0 

710,2 

10686,8 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

8579,3 

8579,3 

3996,0 

  

8805,1

7292,7 

3140,0 

1512,4 

17384,4 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

10,2 

10,2 

7,4 

  

  

  

  

  

10,2 

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

80,6 

80,6 

54,0 

  

  

  

  

  

80,6 

080101 

Лікарні  

93592,3 

93437,2 

51047,4 

155,1 

7278,8 

5512,0 

889,4 

1766,8 

100871,1 

080203 

Пологові будинки  

953,3 

953,3 

494,6 

  

  

  

  

  

953,3 

080208 

Станції переливання крові  

1003,6 

1003,6 

550,5 

  

  

  

  

  

1003,6 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  

7935,0 

7910,0 

4867,6 

25,0 

  

  

  

  

7935,0 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки  

549,0 

549,0 

332,9 

  

  

  

  

  

549,0 

080600 

Фельдшерсько-акушерські пункти  

724,2 

724,2 

506,3 

  

  

  

  

  

724,2 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

342,3 

342,3 

228,2 

  

  

  

  

  

342,3 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  

260,0 

260,0 

189,0 

  

  

  

  

  

260,0 

170201 

Українське державне підприємство "Укрводшлях"  

6750,0 

6750,0 

  

  

  

  

  

  

6750,0 

170204 

Морська і річкова транспортна діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту  

  

  

  

  

9900,0 

8700,0 

725,0 

1200,0 

9900,0 

170402 

Авіаційна діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях  

  

  

  

  

10000,0 

8755,0 

1746,0 

1245,0 

10000,0 

170403

Виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170703 

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування

489766,0 

489766,0 

  

  

  

  

  

  

489766,0 

171001 

Витрати на утримання засобів навігаційно-гідрографічного обладнання

9233,8 

9233,8 

1755,9 

  

5000,0 

3500,0 

  

1500,0 

14233,8 

180106 

Фінансування Державної програми "Гідрографія"  

1300,0 

1300,0 

  

  

  

  

  

  

1300,0 

320 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  

1911938,4 

1827397,4 

45338,8 

84541,0 

13702,8 

9894,8 

  

3808,0 

1925641,2 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

70,0 

70,0 

  

  

  

  

  

  

70,0 

190101 

Виплата компенсацій і надання пільг  

814983,0 

814983,0 

  

  

  

  

  

  

814983,0 

190102 

Соціальне страхування  

164000,0 

164000,0 

  

  

  

  

  

  

164000,0 

190103 

Надання пільг по пенсійному забезпеченню та допомоги  

595220,0 

595220,0 

  

  

  

  

  

  

595220,0 

190201 

Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми  

41253,0 

  

  

41253,0 

200,0 

  

  

200,0 

41453,0 

190202 

Забезпечення внеску України на реалізацію програми SIP  

23000,0 

  

  

23000,0 

  

  

  

  

23000,0 

190300 

Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії I постраждалих  

16288,0 

  

  

16288,0 

  

  

  

  

16288,0 

190401 

Здійснення заходів на об'єкті "Укриття"  

26000,0 

26000,0 

  

  

  

  

  

  

26000,0 

190402 

Здійснення інших заходів у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення  

65000,0 

65000,0 

  

  

  

  

  

  

65000,0 

190403 

Забезпечення діяльності МНТЦ "Укриття"  

3955,0 

3955,0 

  

  

  

  

  

  

3955,0 

190501 

Комплексне медико-санітарне забезпечення постраждалого населення  

35000,0 

35000,0 

  

  

  

  

  

  

35000,0 

190502 

Екологічне оздоровлення та радіаційний захист території, що зазнала радіаційного забруднення  

15000,0 

15000,0 

  

  

  

  

  

  

15000,0 

190503 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи  

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

10000,0 

190505 

Непередбачені витрати (резерв)  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

1000,0 

190506 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

2000,0 

200802 

Покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку виробництва по Українському державному об'єднанню "Радон"  

4500,0 

4500,0 

  

  

  

  

  

  

4500,0 

210102 

Утримання головної воєнізованої протифонтанної частини  

1189,5 

1189,5 

865,1 

  

400,0 

392,0 

  

8,0 

1589,5 

210104 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування  

13055,6 

11055,6 

2513,8 

2000,0 

226,0 

226,0 

  

  

13281,6 

210106 

Утримання державної аварійно-рятувальної служби  

9455,7 

9455,7 

7269,6 

  

1700,0 

1700,0 

  

  

11155,7 

210107 

Утримання органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  

5129,4 

4629,4 

2166,1 

500,0 

  

  

  

  

5129,4 

210109 

Утримання Державного і регіональних координаційних центрів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах  

3000,0 

3000,0 

439,2 

  

  

  

  

  

3000,0 

210201 

Утримання військ Цивільної оборони України  

62839,2 

61339,2 

32085,0 

1500,0 

11176,8 

7576,8 

  

3600,0 

74016,0 

340 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України  

204553,0 

121085,4 

15318,3 

83467,6 

3658,7 

2355,8 

587,8 

1302,9 

208211,7 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1485,0 

1485,0 

924,5 

  

  

  

  

  

1485,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

575,0 

575,0 

234,0 

  

  

  

  

  

575,0 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

265,0 

265,0 

86,0 

  

  

  

  

  

265,0 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

15456,6 

15419,7 

1097,3 

36,9 

36,0 

36,0 

7,4 

  

15492,6 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

1445,1 

1445,1

737,9 

  

198,2 

195,3 

15,8 

2,9 

1643,3 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

7611,4 

7611,4 

3994,6 

  

3424,5 

2124,5 

564,6 

1300,0 

11035,9 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

31,7 

31,7 

22,1 

  

  

  

  

  

31,7 

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

55,5 

55,5 

29,6 

  

  

  

  

  

55,5 

090802 

Інші програми соціального захисту неповнолітніх  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

1000,0 

091101 

Утримання центрів соціальних служб для молоді  

305,0 

305,0 

180,0 

  

  

  

  

  

305,0 

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді  

750,0 

750,0 

  

  

  

  

  

  

750,0 

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді  

1435,0 

1435,0 

  

  

  

  

  

  

1435,0 

091104 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок  

452,0 

452,0 

  

  

  

  

  

  

452,0 

091106 

Інші видатки  

400,0 

320,0 

  

80,0 

  

  

  

  

400,0 

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї  

458,0 

458,0 

  

  

  

  

  

  

458,0 

091108 

Молодіжні програми Українського національного комітету молодіжних організацій  

12750,0 

12750,0 

  

  

  

  

  

  

12750,0 

091109 

Молодіжні програми Асоціацій молодих українських політологів і політиків  

500,0 

500,0 

  

  

  

  

  

  

500,0

110202 

Музеї і виставки  

19,9 

19,9 

9,3 

  

  

  

  

  

19,9

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

1337,8 

837,8 

  

500,0 

  

  

  

  

1337,8 

130101 

Утримання національних збірних команд  

12400,1 

11283,8 

5430,3 

1116,3 

  

  

  

  

12400,1 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  

25500,0 

25350,0 

  

150,0 

  

  

  

  

25500,0 

130103 

Підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх  

28298,9 

26325,5 

  

1973,4 

  

  

  

  

28298,9 

130104 

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл  

252,7 

241,7 

27,0 

11,0 

  

  

  

  

252,7 

130105 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту  

2857,3 

2757,3 

  

100,0 

  

  

  

  

2857,3 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури  

2000,0 

1940,0 

  

60,0 

  

  

  

  

2000,0 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

1500,0 

1500,0 

425,0 

  

  

  

  

  

1500,0 

130108 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій  

344,9 

340,8 

160,0 

4,1 

  

  

  

  

344,9 

130109 

Капітальний ремонт, оснащення, придбання обладнання та інвентарю для баз Олімпійської підготовки  

9301,1 

  

  

9301,1 

  

  

  

  

9301,1 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд  

1660,0 

1660,0 

  

  

  

  

  

  

1660,0 

130112 

Інші видатки  

685,0 

550,2 

  

134,8 

  

  

  

  

685,0 

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

2770,0 

2770,0 

1960,7 

  

  

  

  

  

2770,0 

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд  

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

150,0 

130206 

Інші видатки  

500,0 

500,0 

  

  

  

  

  

  

500,0 

150112 

Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла  

70000,0 

  

  

70000,0 

  

  

  

  

70000,0 

350 

Міністерство фінансів України  

249977,0 

217587,0 

126157,5 

32390,0 

4685,7 

2888,7 

699,5 

1797,0 

254662,7 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

75769,8 

75500,6 

50003,2 

269,2 

  

  

  

  

75769,8 

010403 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні  

55135,8 

53348,9 

31839,8 

1786,9 

  

  

  

  

55135,8 

010405 

Державне казначейство України  

84063,2 

77039,9 

41508,4 

7023,3 

  

  

  

  

84063,2 

010409 

Витрати на комп'ютеризацію фінансових і фіскальних органів України  

23094,7 

1989,6 

  

21105,1 

  

  

  

  

23094,7 

010604 

Здійснення державного пробірного контролю  

750,0 

  

  

750,0 

1360,0 

316,0 

  

1044,0 

2110,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

2318,9 

2318,9

525,2 

  

510,0 

510,0 

210,0 

  

2828,9 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

1000,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

45,1 

45,1 

29,3 

  

  

  

  

  

45,1 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

2301,5 

2301,5 

798,6 

  

850,0 

550,0 

86,2 

300,0 

3151,5 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

2721,4 

2721,4 

1278,8 

  

1867,8 

1417,8 

401,1 

450,0 

4589,2 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

350,3 

350,3 

  

  

  

  

  

  

350,3 

110202 

Музеї і виставки  

85,5 

82,0 

16,0 

3,5 

3,5 

3,5 

  

  

89,0 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  

762,0 

617,0 

94,1 

145,0 

94,4 

91,4 

2,2 

3,0 

856,4 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

103,8 

103,8 

  

  

  

  

  

  

103,8 

161013 

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу  

75,0 

72,0 

34,1 

3,0 

  

  

  

  

75,0 

220101 

Державний Фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

1400,0 

96,0 

30,0 

1304,0 

  

  

  

  

1400,0 

351 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)  

8764378,9 

8427802,9 

  

336576,0 

  

  

  

  

8764378,9 

030201 

Внески до міжнародних фінансових організацій  

53601,4 

53601,4 

  

  

  

  

  

  

53601,4 

090404 

Грошова допомога біженцям  

20,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

20,0 

090500 

Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ  

1565435,0 

1565435,0 

  

  

  

  

  

  

1565435,0 

150101 

Капітальні вкладення  

336576,0 

  

  

336576,0 

  

  

  

  

336576,0 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва  

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

3000,0 

180405 

Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу  

300000,0 

300000,0 

  

  

  

  

  

  

300000,0 

230102 

Сплата доходу за облігаціями державних позик  

1851349,0 

1851349,0 

  

  

  

  

  

  

1851349,0 

230103 

Сплата комісій  

2250,0 

2250,0 

  

  

  

  

  

  

2250,0 

230104 

Витрати, пов'язані з друкуванням державних цінних паперів  

450,0 

450,0 

  

  

  

  

  

  

450,0 

230201 

Сплата процентів  

3129109,0 

3129109,0 

  

  

  

  

  

  

3129109,0 

230202 

Сплата комісій по зобов'язаннях  

38819,0 

38819,0 

  

  

  

  

  

  

38819,0 

230204 

Сплата інших платежів по зобов'язаннях  

445529,0 

445529,0 

  

  

  

  

  

  

445529,0 

230205 

Сплата комісій за обслуговування агентських (посередницьких) послуг  

1913,0 

1913,0 

  

  

  

  

  

  

1913,0

230206 

Сплата доходу (процентів) за облігаціями зовнішньої позики  

488164,0 

488164,0 

  

  

  

  

  

  

488164,0 

250101 

Резервний Фонд Кабінету Міністрів України  

240000,0 

240000,0 

  

  

  

  

  

  

240000,0 

250401 

Видатки на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року  

200000,0 

200000,0 

  

  

  

  

  

  

200000,0 

250402 

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах  

108163,5 

108163,5 

  

  

  

  

  

  

108163,5 

360 

Міністерство юстиції України  

244094,6

209496,8 

111393,5 

34597,8 

3379,2 

2707,2 

324,7 

672,0 

247473,8 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

68287,1 

64969,5 

36864,8 

3317,6 

3176,0 

2504,0 

246,0 

672,0 

71463,1 

010605 

Утримання Центру правової реформи і законопроектних робіт  

496,5 

496,5 

189,5 

  

  

  

  

  

496,5 

020003 

Обласні суди  

28120,8 

28120,8 

15820,2 

  

  

  

  

  

28120,8 

020004 

Районні (міські) суди  

96607,3 

96607,3 

53413,6 

  

  

  

  

  

96607,3 

020007 

Військові суди  

5372,2 

5180,0 

3066,7 

192,2 

  

  

  

  

5372,2 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

824,0

824,0 

308,0 

  

170,0 

170,0 

72,7 

  

994,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

1535,0 

1535,0 

920,0 

  

  

  

  

  

1535,0 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

1011,0 

1011,0 

587,0 

  

  

  

  

  

1011,0 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

195,8 

195,8 

133,7 

  

33,2 

33,2 

6,0 

  

229,0 

091201 

Заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України 

40000,0 

9000,0 

  

31000,0 

  

  

  

  

40000,0 

091205 

Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців  

820,0 

732,0 

90,0 

88,0 

  

  

  

  

820,0 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи  

824,9 

824,9 

  

  

  

  

  

  

824,9 

516 

Державна митна служба України  

248274,3

228249,3

95412,0 

20025,0 

574,0 

417,0 

90,2 

157,0 

248848,3 

010407 

Митна служба України  

246470,9

226470,9

94690,9 

20000,0 

  

  

  

  

246470,9 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

517,7 

517,7 

255,0 

  

574,0 

417,0 

90,2 

157,0 

1091,7 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

1285,7 

1260,7 

466,1 

25,0 

  

  

  

  

1285,7 

534 

Державний комітет у справах охорони державного кордону України  

227852,5 

227852,5 

116664,1 

  

16761,9 

16761,9 

  

  

244614,4 

060501 

Утримання Прикордонних військ України  

221012,5 

221012,5 

113319,1 

  

16761,9 

16761,9 

  

  

237774,4 

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів

6840,0 

6840,0 

3345,0 

  

  

  

  

  

6840,0 

545 

Державний комітет зв'язку та інформатизації України  

26273,8 

26273,8 

8795,6 

  

14197,5 

13042,0 

4114,0 

1155,5 

40471,3 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1463,0 

1463,0 

825,5 

  

  

  

  

  

1463,0 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

2750,0 

2750,0 

  

  

  

  

  

  

2750,0 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

150,0

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

900,0 

900,0 

  

  

  

  

  

  

900,0 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

550,0 

550,0 

  

  

  

  

  

  

550,0 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

1534,5 

1534,5 

740,3 

  

880,1 

624,6 

206,0 

255,5 

2414,6 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

3596,3 

3596,3 

1873,8 

  

5997,6 

5397,6 

1450,0 

600,0 

9593,9 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали)  

1722,8 

1722,8 

  

  

  

  

  

  

1722,8 

170801 

Утримання фельдзв'язку  

7125,0 

7125,0 

4320,0 

  

2200,0 

1900,0 

400,0 

300,0 

9325,0 

170802 

Спецоб'єкти  

1482,2 

1482,2 

1036,0 

  

5119,8 

5119,8 

2058,0 

  

6602,0 

170901 

Національна програма інформатизації  

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

5000,0 

596 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України  

32442,5 

30342,5 

21098,4 

2100,0 

  

  

  

  

32442,5 

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів  

32442,5 

30342,5 

21098,4 

2100,0 

  

  

  

  

32442,5 

598 

Вища рада юстиції  

2469,3

1747,9 

742,3 

721,4 

  

  

  

  

2469,3

020101 

Вища рада юстиції  

2469,3 

1747,9 

742,3 

721,4 

  

  

  

  

2469,3 

601 

Антимонопольний комітет України  

5888,7 

5888,7 

3195,4 

  

1609,9 

1609,9 

3,7 

  

7498,6 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

5820,7 

5820,7 

3146,4 

  

1500,0 

1500,0 

  

  

7320,7 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

68,0 

68,0 

49,0 

  

9,9 

9,9 

3,7 

  

77,9 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

  

  

  

  

100,0 

100,0 

  

  

100,0 

602 

Вища атестаційна комісія України  

452,4 

452,4 

265,6 

  

  

  

  

  

452,4 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

320,0 

320,0 

210,6 

  

  

  

  

  

320,0 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

132,4 

132,4 

55,0 

  

  

  

  

  

132,4 

607 

Державний департамент України з питань виконання покарань  

204250,0 

204250,0 

144250,0 

  

24367,0 

24367,0 

  

  

228617,0 

060401 

Установи і підприємства Державного департаменту України з питань виконання покарань  

204250,0 

204250,0 

144250,0 

  

24367,0 

24367,0 

  

  

228617,0 

611 

Державний комітет архівів України  

2060,7 

2060,7 

1055,9 

  

381,4 

350,3 

125,5 

31,1 

2442,1 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

233,2 

233,2 

155,8 

  

  

  

  

  

233,2 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

268,0 

268,0 

128,0 

  

  

  

  

  

268,0 

110401 

Державні архівні установи  

1559,5 

1559,5 

772,1 

  

381,4 

350,3 

125,5 

31,1 

1940,9 

612 

Головне управління державної служби України  

3463,4 

3463,4 

360,2 

  

680,0 

650,0 

43,0 

30,0 

4143,4 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

997,4 

997,4 

360,2 

  

680,0 

650,0 

43,0 

30,0 

1677,4 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

466,0 

466,0 

  

  

  

  

  

  

466,0 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення класифікації, перепідготовки, вдосконалення)  

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

2000,0 

614 

Державна податкова адміністрація України  

710365,0 

651365,0 

412360,3 

59000,0 

5955,0 

5955,0 

1800,0 

  

716320,0 

010401 

Державна податкова служба України  

662633,1

622633,1 

410000,2 

40000,0 

  

  

  

  

662633,1 

010409 

Витрати на комп'ютеризацію фінансових і фіскальних органів України  

30000,0 

19800,0 

  

10200,0 

  

  

  

  

30000,0 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

400,0 

400,0 

133,0 

  

  

  

  

  

400,0 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації  

1608,4 

608,4 

118,2 

1000,0 

280,0 

280,0 

  

  

1888,4 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

12501,1 

5501,1 

2108,9 

7000,0 

5675,0 

5675,0 

1800,0 

  

18176,1 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

2422,4 

2422,4 

  

  

  

  

  

  

2422,4 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

800,0 

  

  

800,0 

  

  

  

  

800,0 

615 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України  

11362,8 

11362,8 

2667,3 

  

  

  

  

  

11362,8 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

6362,8 

6362,8 

2667,3 

  

  

  

  

  

6362,8 

180209 

Створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу фондового ринку  

5000,0

5000,0 

  

  

  

  

  

  

5000,0 

632 

Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України  

37632,7 

33895,4 

14124,0 

4737,3 

27322,0 

23935,0 

238,0 

3387,0 

64954,7 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

207,4 

207,4 

116,8 

  

  

  

  

  

207,4 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти  

9,9 

9,9 

7,2 

  

  

  

  

  

9,9 

080101 

Лікарні  

13078,0 

12678,0 

4750,0 

400,0 

1477,0 

1477,0 

43,0 

  

14555,0 

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги  

2588,5 

2338,5 

1290,0 

250,0 

310,0 

310,0 

  

  

2898,5 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  

8142,2 

7854,9 

3170,0 

287,3 

1041,0 

921,0 

  

120,0 

9183,2 

080701 

Санітарно-епідеміологічні станції  

387,2 

387,2 

210,0 

  

85,0 

75,0 

  

10,0 

472,2 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я  

13219,5 

9419,5 

4580,0 

3800,0 

24409,0 

21152,0 

195,0 

3257,0 

37628,5 

637 

Національна комісія регулювання електроенергетики України  

1705,2 

1705,2 

1240,1 

  

4914,6 

3863,0 

  

1051,6 

6619,8 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1705,2 

1705,2 

1240,1 

  

4914,6 

3863,0 

  

1051,6 

6619,8 

638 

Національне космічне агентство України  

103906,0 

103106,0 

20824,9 

800,0 

4680,0 

4320,0 

123,0 

360,0 

108586,0 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1017,8 

1017,8 

625,5 

  

  

  

  

  

1017,8 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

70,0 

70,0 

  

  

  

  

  

  

70,0 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

1507,9 

1507,9 

212,2 

  

3500,0 

3340,0 

123,0 

160,0 

5007,9 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)  

1000,0 

200,0 

  

800,0 

  

  

  

  

1000,0 

180101 

Фінансування Загальнодержавної (Національної) космічної програми  

60000,0 

60000,0 

  

  

  

  

  

  

60000,0 

180102 

Утримання Національного центру управління та випробувань космічних засобів  

35110,3 

35110,3 

19987,2 

  

1180,0 

980,0 

  

200,0 

36290,3 

210108 

Програма функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах  

5200,0 

5200,0 

  

  

  

  

  

  

5200,0 

644 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

1385,7 

1196,7 

501,2 

189,0 

  

  

  

  

1385,7 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1346,7 

1196,7 

501,2 

150,0 

  

  

  

  

1346,7 

120100 

Телебачення і радіомовлення  

39,0 

  

  

39,0 

  

  

  

  

39,0 

650 

Рада національної безпеки і оборони України  

8719,0 

8435,9 

3744,5 

283,1 

126,2 

126,2 

35,0 

  

8845,2 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

2428,0 

2144,9 

922,6 

283,1 

  

  

  

  

2428,0 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

3855,0 

3855,0 

2025,0 

  

26,2 

26,2 

  

  

3881,2 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

2436,0 

2436,0 

796,9

  

100,0 

100,0 

35,0 

  

2536,0 

651 

Рахункова палата України  

4644,4 

3944,4 

1879,4 

700,0 

  

  

  

  

4644,4 

010104 

Апарат Рахункової палати України  

4644,4 

3944,4 

1879,4 

700,0 

  

  

  

  

4644,4 

652 

Служба безпеки України  

337092,0 

334801,4 

247221,7 

2290,6 

813,8 

813,8 

20,9 

  

337905,8 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади  

1485,0 

1485,0 

  

  

  

  

  

  

1485,0 

060601 

Поточне утримання Служби безпеки України  

231132,5 

231132,5 

185000,0 

  

  

  

  

  

231132,5 

060602 

Антитерористичний центр Служби безпеки України  

10450,0 

8159,4 

465,5 

2290,6 

  

  

  

  

10450,0 

060603 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю  

2850,0 

2850,0 

  

  

  

  

  

  

2850,0 

060604 

Утримання страхового фонду документації  

2757,0 

2757,0 

1538,7 

  

48,7 

48,7 

20,9 

  

2805,7 

060900 

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України  

78050,0 

78050,0 

52000,0 

  

765,1 

765,1 

  

  

78815,1 

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів  

10217,5 

10217,5 

8217,5 

  

  

  

  

  

10217,5 

180201 

Фінансування робіт по стандартизації, сертифікації в галузі технічного захисту інформації  

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

150,0 

654 

Національна Академія наук України  

182471,4

182096,5 

90299,9 

374,9 

5952,3 

5501,4 

1281,2 

450,9 

188423,7 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ  

104602,0

104602,0 

65244,0 

  

5014,2 

4615,3 

1132,4 

398,9 

109616,2 

040201 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів  

33375,0 

33375,0 

16528,3 

  

295,6 

243,6 

41,8 

52,0 

33670,6 

040202 

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм  

5098,0 

5098,0 

1133,6 

  

  

  

  

  

5098,0 

040203 

Державне замовлення у сфері науки  

20447,0 

20447,0 

1576,4 

  

  

  

  

  

20447,0 

040207 

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності  

12259,0 

12259,0 

4238,4 

  

  

  

  

  

12259,0 

070101 

Дошкільні заклади освіти  

304,6

299,1 

122,9 

5,5 

  

  

  

  

304,6 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

203,0 

203,0 

40,0 

  

552,5 

552,5 

79,5 

  

755,5 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації  

1149,9 

1149,9 

137,4 

  

40,0 

40,0 

12,0 

  

1189,9 

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті  

55,9 

50,9 

25,4 

5,0 

  

  

  

  

55,9 

080101 

Лікарні  

4977,0 

4612,6 

1253,5 

364,4 

50,0 

50,0 

15,5 

  

5027,0 

660 

Управління державної охорони України  

39576,3 

37776,3 

24316,0 

1800,0 

  

  

  

  

39576,3 

061001 

Управління державної охорони України  

39576,3 

37776,3 

24316,0 

1800,0 

  

  

  

  

39576,3 

661 

Фонд державного майна України  

17620,0 

17620,0 

11931,6 

  

  

  

  

  

17620,0 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

17620,0 

17620,0 

11931,6 

  

  

  

  

  

17620,0 

673 

Центральна виборча комісія  

38811,6 

38511,6 

1457,2 

300,0 

  

  

  

  

38811,6 

250202 

Проведення виборів народних депутатів України  

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

5000,0 

250205 

Проведення референдумів  

30000,0 

30000,0 

  

  

  

  

  

  

30000,0 

250206 

Утримання Центральної виборчої комісії  

3811,6 

3511,6 

1457,2 

300,0 

  

  

  

  

3811,6 

702 

Державне авіапідприємство "Україна"  

7000,0 

7000,0 

  

  

  

  

  

  

7000,0 

170401 

Державне авіапідприємство "Україна"

7000,0 

7000,0 

  

  

  

  

  

  

7000,0 

771 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим  

6811,3 

6811,3 

4512,3 

  

  

  

  

  

6811,3 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

6811,3 

6811,3 

4512,3 

  

  

  

  

  

6811,3 

772 

Вінницька обласна державна адміністрація  

240372,0 

240372,0 

10732,9 

  

101,0 

52,0 

  

49,0 

240473,0 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

16602,5 

16602,5 

10732,9 

  

101,0 

52,0 

  

49,0 

16703,5 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

223769,5 

223769,5 

  

  

  

  

  

  

223769,5

773 

Волинська обласна державна адміністрація  

185488,7 

185488,7

6214,1 

  

70,0 

43,5 

  

26,5 

185558,7 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

9675,8 

9675,8 

6214,1 

  

70,0 

43,5 

  

26,5 

9745,8 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

175812,9

175812,9

  

  

  

  

  

  

175812,9 

774 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація  

54015,4 

54015,4 

9505,0 

  

159,7 

111,9 

  

47,8 

54175,1 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

14808,5 

14808,5 

9505,0 

  

159,7 

111,9

  

47,8 

14968,2 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

39206,9 

39206,9 

  

  

  

  

  

  

39206,9 

775 

Донецька обласна державна адміністрація  

130908,7 

130908,7 

8366,9 

  

160,0 

130,0 

  

30,0 

131068,7 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

13144,0 

13144,0 

8366,9 

  

160,0 

130,0 

  

30,0 

13304,0 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

117764,7 

117764,7 

  

  

  

  

  

  

117764,7 

776 

Житомирська обласна державна адміністрація  

255873,8 

255873,8 

8473,8 

  

88,0 

85,5 

  

2,5 

255961,8 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

13179,5 

13179,5 

8473,8 

  

88,0 

85,5 

  

2,5 

13267,5 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

242694,3 

242694,3 

  

  

  

  

  

  

242694,3 

777 

Закарпатська обласна державна адміністрація  

205499,6 

185499,6 

6652,8 

20000,0 

290,0 

209,1 

  

80,9 

205789,6 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

10307,4 

10307,4 

6652,8 

  

290,0 

209,1 

  

80,9 

10597,4 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

175192,2 

175192,2 

  

  

  

  

  

  

175192,2 

250306 

Субвенції  

20000,0 

  

  

20000,0 

  

  

  

  

20000,0 

778 

Запорізька обласна державна адміністрація  

70730,4

70730,4 

7743,3 

  

104,0 

74,0 

  

30,0 

70834,4 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

12046,4 

12046,4 

7743,3 

  

104,0 

74,0 

  

30,0 

12150,4 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

58684,0

58684,0

  

  

  

  

  

  

58684,0 

779 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація  

238749,8

224099,8 

7174,3 

14650,0 

126,7 

86,2 

  

40,5 

238876,5 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

11102,6 

11102,6 

7174,3 

  

126,7 

86,2 

  

40,5 

11229,3 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

212997,2

212997,2

  

  

  

  

  

  

212997,2 

250306 

Субвенції  

14650,0 

  

  

14650,0 

  

  

  

  

14650,0 

780 

Київська обласна державна адміністрація  

207109,6 

207109,6 

9972,8 

  

185,0 

101,0 

  

84,0 

207294,6 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

15433,2 

15433,2 

9972,8 

  

185,0 

101,0 

  

84,0 

15618,2 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

191676,4 

191676,4 

  

  

  

  

  

  

191676,4 

781 

Кіровоградська обласна державна адміністрація  

178703,4

178703,4 

7697,3 

  

155,0 

125,0 

  

30,0 

178858,4 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

11976,3 

11976,3 

7697,3 

  

155,0 

125,0 

  

30,0 

12131,3 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

166727,1

166727,1

  

  

  

  

  

  

166727,1 

782 

Луганська обласна державна адміністрація  

215445,9 

215445,9 

7684,4 

  

70,0 

40,0 

  

30,0 

215515,9 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

12005,3 

12005,3 

7684,4 

  

70,0 

40,0 

  

30,0 

12075,3 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

203440,6 

203440,6 

  

  

  

  

  

  

203440,6 

783 

Львівська обласна державна адміністрація  

351372,8 

351372,8 

8136,5 

  

253,0 

170,5 

  

82,5 

351625,8 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

12678,0 

12678,0 

8136,5 

  

253,0 

170,5 

  

82,5 

12931,0

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

338694,8 

338694,8 

  

  

  

  

  

  

338694,8 

784 

Миколаївська обласна державна адміністрація  

134275,2 

134275,2 

6850,8 

  

118,9 

60,9 

  

58,0 

134394,1 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

10684,3 

10684,3 

6850,8 

  

118,9 

60,9 

  

58,0 

10803,2 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

123590,9

123590,9

  

  

  

  

  

  

123590,9 

785 

Одеська обласна державна адміністрація  

41785,9 

41785,9 

10268,3 

  

140,0 

74,0 

  

66,0 

41925,9 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

15890,0 

15890,0 

10268,3 

  

140,0 

74,0 

  

66,0 

16030,0 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

25895,9 

25895,9 

  

  

  

  

  

  

25895,9 

786 

Полтавська обласна державна адміністрація  

147165,1 

147165,1 

8488,1 

  

283,0 

218,0 

  

65,0 

147448,1 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

13246,0 

13246,0 

8488,1 

  

283,0 

218,0 

  

65,0 

13529,0 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

133919,1 

133919,1 

  

  

  

  

  

  

133919,1 

787 

Рівненська обласна державна адміністрація  

198839,2

198839,2 

6221,0 

  

98,5 

68,5 

  

30,0 

198937,7 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

9785,9 

9785,9 

6221,0 

  

98,5 

68,5 

  

30,0 

9884,4 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

189053,3

189053,3

  

  

  

  

  

  

189053,3 

788 

Сумська обласна державна адміністрація  

157016,2

157016,2 

7172,8 

  

204,5 

132,3 

  

72,2 

157220,7 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

11173,3 

11173,3 

7172,8 

  

204,5 

132,3 

  

72,2 

11377,8 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

145842,9

145842,9

  

  

  

  

  

  

145842,9 

789 

Тернопільська обласна державна адміністрація  

206899,7

206899,7 

7274,0 

  

75,0 

35,0 

  

40,0 

206974,7

010204 

Місцеві державні адміністрації  

11384,0 

11384,0 

7274,0 

  

75,0 

35,0 

  

40,0 

11459,0 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

195515,7

195515,7

  

  

  

  

  

  

195515,7 

790 

Харківська обласна державна адміністрація  

188196,2

188196,2 

10769,9 

  

196,0 

135,0 

  

61,0 

188392,2 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

16711,8 

16711,8 

10769,9 

  

196,0 

135,0 

  

61,0 

16907,8 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

171484,4

171484,4

  

  

  

  

  

  

171484,4 

791 

Херсонська обласна державна адміністрація  

179063,1

179063,1 

6580,9 

  

164,0 

127,0 

  

37,0 

179227,1 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

10367,1 

10367,1 

6580,9 

  

164,0 

127,0 

  

37,0 

10531,1 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

168696,0

168696,0

  

  

  

  

  

  

168696,0 

792 

Хмельницька обласна державна адміністрація  

212770,8

212770,8 

7988,2 

  

110,0 

80,0 

  

30,0 

212880,8 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

12393,1 

12393,1 

7988,2 

  

110,0 

80,0 

  

30,0 

12503,1 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

200377,7

200377,7

  

  

  

  

  

  

200377,7 

793 

Черкаська обласна державна адміністрація  

192111,9 

192111,9 

7377,2 

  

157,0 

107,0 

  

50,0 

192268,9 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

11483,7 

11483,7 

7377,2 

  

157,0 

107,0 

  

50,0 

11640,7 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

180628,2 

180628,2 

  

  

  

  

  

  

180628,2 

794 

Чернівецька обласна державна адміністрація  

121568,5

121568,5 

4432,2 

  

74,0 

67,4 

  

6,6 

121642,5 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

6966,9 

6966,9 

4432,2 

  

74,0 

67,4 

  

6,6 

7040,9 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

114601,6

114601,6

  

  

  

  

  

  

114601,6 

795 

Чернігівська обласна державна адміністрація  

184750,4

184750,4 

7654,5 

  

154,2 

101,0 

  

53,2 

184904,6 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

11947,4 

11947,4 

7654,5 

  

154,2 

101,0 

  

53,2 

12101,6 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

172803,0

172803,0

  

  

  

  

  

  

172803,0 

796 

Київська міська державна адміністрація  

17629,0 

17629,0 

11220,4 

  

40,8 

40,8 

  

  

17669,8 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

17629,0 

17629,0 

11220,4 

  

40,8 

40,8 

  

  

17669,8 

797 

Севастопольська міська державна адміністрація  

28890,6 

28890,6 

2909,6 

  

  

  

  

  

28890,6 

010204 

Місцеві державні адміністрації  

4732,4 

4732,4 

2909,6 

  

  

  

  

  

4732,4 

250302 

Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів  

24158,2 

24158,2 

  

  

  

  

  

  

24158,2

818 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України  

  

  

  

  

1304917,0 

1304917,0 

  

  

1304917,0 

240200 

Фонд соціального страхування України  

  

  

  

  

1304917,0 

1304917,0 

  

  

1304917,0 

868 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва  

1928,5 

1928,5 

1173,4 

  

  

  

  

  

1928,5 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

1928,5 

1928,5 

1173,4 

  

  

  

  

  

1928,5 

  

Всього  

29508025,6

28458330,7

4977634,2

1049694,9

4438501,3

4146320,5

322782,3 

292180,8 

33946526,9 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

 

Показники
взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік

Адміністративно-територіальні одиниці 

Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць (у відсотках до загальної суми) 

Міжбюджетні трансферти 

Обсяг надходжень до загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій бюджетам адміністративно-
територіальних одиниць 
(тис. грн.)* 

При-
бут-
ковий пода-
ток з грома-
дян 

Пода-
ток на при-
буток під-
при-
ємств 

Акциз-
ний збір з вироб-
лених в Україні товарів 

Дотації з державного бюджету 

Субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха 

Сума (тис. грн.) 

Кошти, що передаються до державного бюджету 

Всього (тис. грн.) 

у тому числі 

Сума (тис. грн.) 

Щоденний норматив перераху-
вання (у відсотках до обсягу доходів бюджету Автономної Республіки Крим та міського бюджету м. Києва) 

Суми дотацій, що надаються за рахунок надходжень на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету в територіаль-
них управліннях Державного казначейства України (тис. грн.) 

Нормативи щоденного перерахування дотацій (у відсотках до обсягу надходжень на відповідній території доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій) 

Суми дотацій, що перерахо-
вуються з фонду дотацій (тис. грн.) 

Додаткові нормативи щоденного перераху-
вання дотацій (у відсотках до обсягу фонду дотацій) з єдиного рахунку Головного управління Державного казначейства України 

Автономна Республіка Крим 

100 

100 

100 

  

  

  

  

  

  

45769,2 

19,8 

  

області: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вінницька 

100 

  

  

223769,5 

223769,5 

81,7 

  

  

  

  

  

273729,4 

Волинська  

100 

  

  

175812,9 

141307,5 

100,0 

34505,4 

42,5 

  

  

  

141307,5 

Дніпропетровська  

100 

  

  

39206,9 

39206,9 

4,4 

  

  

  

  

  

892256,2 

Донецька  

100 

  

  

117764,7 

117764,7 

7,7 

  

  

  

  

  

1534670,7 

Житомирська  

100 

  

  

242694,3 

242694,3 

90,1 

  

  

  

  

  

269458 

Закарпатська  

100 

  

  

175192,2 

175192,2 

89,6 

  

  

20000 

  

  

195507,9 

Запорізька* 

100 

  

  

58684,0 

58684,0 

10,9 

  

  

  

  

  

540004,7 

Івано-Франківська 

100 

  

  

212997,2 

212997,2 

56,7 

  

  

14650 

  

  

375912,5 

Київська* 

100 

  

  

191676,4 

191676,4 

39,8 

  

  

  

  

  

481137,6 

Кіровоградська  

100 

  

  

166727,1 

166727,1 

70,0 

  

  

  

  

  

238264 

Луганська  

100 

  

  

203440,6 

203440,6 

34,4 

  

  

  

  

  

590871,2 

Львівська  

100 

  

  

338694,8 

338694,8 

52,0 

  

  

  

  

  

819855,8 

Миколаївська* 

100 

  

  

123590,9 

123590,9 

39,8 

  

  

  

  

  

310663,7 

Одеська 

100 

  

  

25895,9 

25895,9 

3,7 

  

  

  

  

  

700569,3 

Полтавська 

100 

  

  

133919,1 

133919,1 

13,0 

  

  

  

  

  

1031003,7 

Рівненська* 

100 

  

  

189053,3 

180507,1 

100,0 

8546,2 

10,5 

  

  

  

180507,1 

Сумська 

100 

  

  

145842,9 

145842,9 

44,9 

  

  

  

  

  

325003 

Тернопільська  

100 

  

  

195515,7 

157315,1 

100,0 

38200,6 

47,0 

  

  

  

157315,1 

Харківська  

100 

  

  

171464,4 

171484,4 

12,8 

  

  

  

  

  

1337720,6 

Херсонська 

100 

  

  

168696,0 

168696,0 

81,8 

  

  

  

  

  

206204,2 

Хмельницька* 

100 

  

  

200377,7 

200377,7 

89,7 

  

  

  

  

  

223278 

Черкаська 

100 

  

  

180628,2 

180628,2 

36,2 

  

  

  

  

  

498372,2 

Чернівецька 

100 

  

  

114601,6 

114601,6 

81,8 

  

  

  

  

  

140074,1 

Чернігівська 

100 

  

  

172803,0 

172803,0 

47,4 

  

  

  

  

  

364878,1 

міста: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

м. Київ 

100 

100 

  

  

  

  

  

  

  

1228322,3 

74,0 

  

м. Севастополь 

100 

  

  

24158,2 

24158,2 

28,2 

  

  

  

  

  

85524,2 

ВСЬОГО 

100 

  

  

3993227,5 

3911975,3 

  

81252,2 

100,0 

34650 

1274091,5 

  

11914088,8 

____________
* Без врахування надходжень податку на прибуток атомних електростанцій.

Обсяги видатків загального фонду державного бюджету на утримання бюджетних установ і організацій та проведення заходів, які передаються у 2000 році на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код функціональної класифікації 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

  

Назва та код відомчої класифікації 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

Управління справами Верховної Ради України (11) 

Господарське управління Кабінету Міністрів України (41) 

Міністерство культури і мистецтв України (180) 

Державний комітет лісового господарства України (190) 

Міністерство освіти України (220) 

Міністерство охорони здоров'я України (230) 

Міністерство праці та соціальної політики України (250) 

Міністерство агропромислового комплексу України (280) 

Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності (330) 

  

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

Автономна Республіка Крим  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60,3 

  

  

1023,5 

40 

38,2 

Вінницька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

633,8 

25 

  

  

Волинська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23,8 

  

  

Дніпропетровська

  

  

  

  

  

  

  

  

61,9 

  

  

  

  

700,0 

28 

  

  

Донецька  

  

  

  

  

  

  

8,1 

  

  

  

  

  

  

654,1 

27 

  

  

Житомирська  

  

  

  

  

  

  

32,3 

  

  

  

  

  

  

438,0 

17 

  

  

Закарпатська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Запорізька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

411,5 

17 

  

  

Івано-Франківська

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

74,8 

  

  

Київська  

  

  

  

  

  

  

110,5 

  

  

  

  

  

  

3126,2 

105 

  

  

Кіровоградська  

  

  

  

  

  

  

  

  

89,2 

  

  

  

  

170,3 

  

  

Луганська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

613,0 

24 

  

  

Львівська  

  

  

  

  

  

  

  

  

69,9 

  

  

  

  

214,8 

  

  

Миколаївська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

503,2 

20 

  

  

Одеська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

448,9 

19 

  

  

Полтавська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

688,1 

28 

  

  

Рівненська  

  

  

  

  

  

  

40,6 

  

  

  

  

  

  

208,6 

10 

  

  

Сумська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

630,0 

24 

  

  

Тернопільська  

  

  

  

  

  

  

15,8 

  

  

  

  

  

  

481,5 

19 

  

  

Харківська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1023,5 

40 

  

  

Херсонська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

437,0 

18 

  

  

Хмельницька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

241,2 

10 

  

  

Черкаська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

826,8 

34 

  

  

Чернівецька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23,8 

  

  

Чернігівська  

  

  

  

  

  

  

84,0 

  

  

  

  

  

  

1806,8 

60 

  

  

м. Київ  

392,7 

666,3 

133,5 

  

  

250,3 

  

  

107,3 

  

  

  

  

м. Севастополь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по розпоряднику коштів державного бюджету  

392,7 

2 

666,3 

3 

133,5 

1 

291,3 

10 

471,3 

5 

60,3 

1 

107,3 

1 

15403,2 

586 

38,2 

1 

____________
** Кількість установ і організацій, які передаються на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Код функціональної класифікації 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

070101 

  

Назва та код відомчої класифікації 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

Державний комітет України по водному господарству (500) 

Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості України (524) 

Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики (530) 

Комітет харчової промисловості України (540) 

Лікувально-
оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України (632) 

Національна Академія наук України (624) 

Українська Академія аграрних наук (659) 

Видавництво "Преса України" (851) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

  

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

Автономна Республіка Крим  

  

  

189,5 

10 

  

  

  

  

  

  

123,8 

257,6 

  

  

897,8 

Вінницька  

  

  

335,3 

33 

  

  

963,7 

54 

  

  

  

  

38,8 

  

  

1205,2 

13  

Волинська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

279,0 

3  

Дніпропетровська

  

  

9,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

86,3 

  

  

1670,2 

26  

Донецька  

  

  

18,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

16,6 

  

  

2781,1 

52  

Житомирська  

  

  

  

  

  

  

206,5 

11 

  

  

  

  

50,3 

  

  

686,2 

9  

Закарпатська  

  

  

34,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

61,1 

  

  

189,0 

1  

Запорізька  

  

  

38,6 

  

  

35,5 

  

  

  

  

66,8 

  

  

1441,6 

9  

Івано-Франківська

  

  

13,3 

  

  

28,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

350,3 

2  

Київська  

68,3 

110,9 

  

  

533,5 

19 

  

  

  

  

276,7 

10 

  

  

727,8 

6  

Кіровоградська  

  

  

142,6 

18 

  

  

328,6 

11 

  

  

  

  

24,4 

  

  

730,1 

19  

Луганська  

  

  

13,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

21,5 

  

  

809,6 

18  

Львівська  

  

  

10,1 

  

  

28,2 

  

  

  

  

14,5 

  

  

622,9 

8  

Миколаївська  

  

  

149,0 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

421,6 

7  

Одеська  

54,0 

519,3 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

257,7 

  

  

1060,9 

13  

Полтавська  

  

  

50,7 

  

  

478,5 

22 

  

  

  

  

48,5 

  

  

1087,3 

14  

Рівненська  

  

  

  

  

  

  

68,0 

  

  

  

  

14,4 

  

  

397,4 

3  

Сумська  

10,0 

17,5 

  

  

460,0 

22 

  

  

  

  

33,6 

  

  

846,4 

10  

Тернопільська  

  

  

64,4 

  

  

10,9 

  

  

  

  

8,8 

  

  

139,0 

2  

Харківська  

  

  

136,2 

11 

54,0 

268,7 

17 

  

  

160,8 

107,1 

  

  

1545,7 

17  

Херсонська  

  

  

72,2 

  

  

24,6 

  

  

  

  

124,2 

11 

  

  

274,9 

4  

Хмельницька  

  

  

69,4 

  

  

159,9 

11 

  

  

  

  

16,4 

  

  

304,4 

4  

Черкаська  

  

  

125,4 

12 

  

  

613,2 

33 

  

  

  

  

116,6 

  

  

513,9 

7  

Чернівецька  

  

  

205,1 

19 

  

  

69,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чернігівська  

  

  

  

  

  

  

194,5 

11 

  

  

  

  

45,0 

  

  

313,8 

3  

м. Київ  

  

  

  

  

  

  

  

  

207,4 

20,0 

  

  

186,1 

869,2 

12  

м. Севастополь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по розпоряднику коштів державного бюджету  

132,3 

3 

2324,5 

215 

54,0 

1 

4471,6 

225 

207,4 

2 

304,6 

4 

1686,9 

70 

186,1 

3 

20165,3 

267

Код функціональної класифікації 

070101 

070101 

070301 

070401 

070401 

070501 

070601 

070702 

070702 

  

Назва та код відомчої класифікації 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

Київський університет імені Тараса Шевченка (854) 

Національний аграрний університет (861) 

Міністерство культури і мистецтв України (180) 

Міністерство освіти України (220) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

Міністерство освіти України (220) 

Міністерство охорони здоров'я України (230) 

Міністерство освіти України (220) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

  

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

обсяг видатків 

Автономна Республіка Крим  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100,5 

  

  

Вінницька  

  

  

  

  

  

  

28,0 

  

  

 

  

  

  

71,5 

  

Волинська  

  

  

  

  

  

  

46,1 

  

  

 

 

  

  

30,3 

  

Дніпропетровська

  

  

  

  

  

  

10,0 

3,4 

  

 

 

  

  

15,0 

2,6 

Донецька  

  

  

  

  

  

  

385,4 

1,6 

  

 

 

  

  

100,6 

1,3 

Житомирська  

  

  

  

  

  

  

28,0 

  

  

 

 

  

  

4,1 

  

Закарпатська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Запорізька  

  

  

  

  

  

  

  

  

43,3 

 

 

  

  

4,1 

  

Івано-Франківська

  

  

  

  

  

  

45,9 

  

  

 

 

  

  

23,4 

  

Київська  

  

  

150,3 

  

  

80,9 

1

  

  

 

 

  

  

25,2 

  

Кіровоградська  

  

  

  

  

  

  

24,0 

1

  

  

 

 

  

  

2,8 

  

Луганська  

  

  

  

  

  

  

54,0 

1

  

  

 

 

  

  

8,4 

  

Львівська  

  

  

  

  

794,1 

157,9 

1

55,5 

  

 

 

  

  

41,9 

1,1 

Миколаївська  

  

  

  

  

  

  

29,5 

1

  

  

 

 

  

  

22,5 

  

Одеська  

  

  

  

  

526,9 

  

  

37,2 

  

 

 

  

  

2,8 

1,5 

Полтавська  

  

  

  

  

  

  

62,0 

  

  

 

 

  

  

4,1 

  

Рівненська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

25,8 

  

Сумська  

  

  

  

  

  

  

36,0 

  

  

 

 

  

  

12,6 

  

Тернопільська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

33,5 

  

Харківська  

  

  

  

  

718,9 

58,9 

17,4 

  

 

 

158,1 

2,8 

1,3 

Херсонська  

  

  

  

  

  

  

50,0 

1

  

  

 

 

  

  

5,9 

  

Хмельницька  

  

  

  

  

  

  

82,0 

  

  

 

 

  

  

83,1 

  

Черкаська  

  

  

  

  

  

  

20,1 

  

  

 

 

  

  

2,8 

  

Чернівецька  

  

  

  

  

  

  

12,7 

  

  

 

 

  

  

25,2 

  

Чернігівська  

  

  

  

  

  

  

124,4 

  

  

 

 

  

  

2,8 

  

м. Київ  

112,9 

  

  

  

  

65,9 

  

  

 

 

  

  

149,0 

2,4 

м. Севастополь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Разом по розпоряднику коштів державного бюджету  

112,9 

1 

150,3 

3 

2039,9 

3 

1401,7 

20 

158,4 

1 

Графу виключено

 

258,6 

2 

700,2 

10,2 

Код функціональної класифікації 

070802 

070802 

070804 

080101 

080101 

080201 

080201 

080201 

080203 

  

Назва та код відомчої класифікації 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

Міністерство освіти України (220) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

Міністерство освіти України (220) 

Міністерство охорони здоров'я України (230) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

Міністерство енергетики України (130) 

Міністерство освіти України (220) 

Міністерство охорони здоров'я України (230) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

  

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

Автономна Республіка Крим  

  

  

  

  

  

1422,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вінницька  

57,5 

  

5,8 

  

  

169,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

Волинська  

76,8 

  

11,0 

  

  

394,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дніпропетровська

137,3 

2,3 

7,6 

  

  

623,6 

6194,1 

  

  

3213,6 

  

  

Донецька  

45,9 

4,7 

50,9 

4433,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Житомирська  

19,0 

  

12,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Закарпатська  

60,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Запорізька  

101,7 

  

13,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Івано-Франківська

54,3 

  

12,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Київська  

73,2

  

11,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кіровоградська  

37,1 

  

8,4 

  

  

  

  

1635,9 

  

  

  

  

  

  

Луганська  

57,2 

  

10,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Львівська  

60,3 

2,6 

26,7 

  

  

3430,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Миколаївська  

31,6 

  

7,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одеська  

139,1 

2,9 

11,0 

8490,1 

865,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Полтавська  

46,3 

  

10,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівненська  

116,2 

  

13,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумська  

87,0 

  

17,6 

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тернопільська  

67,4 

  

12,5 

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Харківська  

96,1 

2,6 

24,9 

1

  

  

2556,0 

  

  

  

  

2558,1 

531,1 

Херсонська  

39,6 

  

14,9 

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хмельницька  

99,6 

  

16,5 

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Черкаська  

19,8 

  

9,3 

1

  

  

243,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

Чернівецька  

32,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чернігівська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

м. Київ  

89,5 

2,6 

50,8 

  

  

662,3 

  

  

362,2 

  

  

422,2 

м. Севастополь  

42,9 

  

4,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по розпоряднику коштів державного бюджету  

1687,6 

25 

17,7 

364,5 

23 

14346,1 

6 

8945,5 

11 

7830,0 

4 

362,2 

1 

5771,7 

3 

953,3 

2 

Код функціональної класифікації 

080300 

080300 

080300 

080500 

080600 

080600 

091000* 

091208 

110103 

  

Назва та код відомчої класифікації 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

Міністерство освіти України (220) 

Міністерство охорони здоров'я України (230) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

Державна адміністрація залізничного транспорту України (852) 

Міністерство агропромислового комплексу України (280) 

Державний комітет рибного господарства України (546) 

Міністерство праці та соціальної політики України (250) 

Міністерство агропромислового комплексу України (280) 

Міністерство культури і мистецтв України (180) 

  

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

Автономна Республіка Крим  

  

  

415,4 

  

  

  

  

62,0 

20 

  

  

4590,0 

  

  

  

  

Вінницька  

  

  

  

  

  

  

  

  

22,5 

  

  

5660,0 

23,3 

  

  

Волинська  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,7

  

  

2054,0 

  

  

  

  

Дніпропетровська

36,3 

  

  

595,5 

  

  

18,8 

  

  

12898,0 

23,3 

  

  

Донецька  

51,4 

445,2 

  

  

  

  

34,8 

12 

  

  

9354,0 

  

  

  

  

Житомирська  

  

  

  

  

  

  

  

  

7,5 

  

  

3667,0 

  

  

  

  

Закарпатська  

  

  

  

  

  

  

85,3 

  

  

  

  

1354,0 

  

  

  

  

Запорізька  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,8 

  

  

3284,0 

  

  

  

  

Івано-Франківська

  

  

  

  

  

  

  

  

3,8 

  

  

2437,0 

  

  

  

  

Київська  

  

  

  

  

  

  

  

  

167,3 

52 

10,3 

7559,0 

162,3 

11 

  

  

Кіровоградська  

204,6 

  

  

  

  

  

  

3,8 

  

  

3838,0 

6,4 

  

  

Луганська  

  

  

  

  

  

  

  

  

57,2 

19 

  

  

4245,0 

  

  

  

  

Львівська  

  

  

  

  

183,8 

204,4 

  

  

  

  

4127,0 

  

  

  

  

Миколаївська  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,8 

  

  

1508,0 

  

  

  

  

Одеська  

  

  

660,1 

  

  

259,3 

43,6 

14 

6,6 

4243,0 

  

  

560,0 

Полтавська  

120,5 

  

  

  

  

  

  

88,2 

29 

10,2 

3100,0 

118,1 

  

  

Рівненська  

  

  

  

  

  

  

  

  

5,1 

  

  

2669,0 

  

  

  

  

Сумська  

  

  

  

  

  

  

  

  

11,3 

  

  

2642,0 

12,1 

  

  

Тернопільська  

  

  

  

  

  

  

  

  

24,8 

  

  

1760,0 

  

  

  

  

Харківська  

  

  

  

  

  

  

  

  

76,0 

25 

  

  

6253,0 

18,9 

  

  

Херсонська  

  

  

  

  

  

  

  

  

8,5 

8,9 

1869,0 

  

  

  

  

Хмельницька  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,8 

  

  

2720,0 

67,5 

  

  

Черкаська  

  

  

  

  

  

  

  

  

57,2 

19 

  

  

3669,0 

50,6 

  

  

Чернівецька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1059,0 

  

  

  

  

Чернігівська  

  

  

  

  

  

  

  

  

82,5 

27 

  

  

3989,0 

34,9 

  

  

м. Київ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9148,0 

  

  

  

  

м. Севастополь  

  

  

417 

  

  

  

  

  

  

  

  

304,0 

  

  

  

  

Разом по розпоряднику коштів державного бюджету  

412,8 

4 

1937,7 

7 

779,3 

4 

549,0 

3 

800,0 

260 

36,0 

4 

110000,0 

517,4 

34 

560,0 

1 

____________
* Заходи Фонду соціального захисту інвалідів (крім видатків на утримання виконавчої дирекції та відділень Фонду і придбання санаторно-курортних путівок для інвалідів-спінальників).

Код функціональної класифікації 

110201 

110203 

110502 

110502 

120201 

РАЗОМ 

  

Назва та код відомчої класифікації 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

Міністерство культури і мистецтв України (180) 

Міністерство культури і мистецтв України (180) 

Державний комітет інформаційної політики України (170) 

Міністерство культури і мистецтв України (180) 

Державний комітет інформаційної політики України (170) 

  

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

обсяг видатків 

** 

Автономна Республіка Крим  

  

  

  

  

520 

  

  

182,0 

9882,9 

Вінницька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20800,5 

Волинська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10697,8 

Дніпропетровська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51180,8 

Донецька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

57461,3 

Житомирська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14027,0 

Закарпатська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9536,6 

Запорізька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19875,3 

Івано-Франківська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11480,2 

Київська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22109,4 

Кіровоградська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15015,2 

Луганська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28964,1 

Львівська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34029,6 

Миколаївська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12968,0 

Одеська  

1725,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

32842,4 

Полтавська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19091,2 

Рівненська  

  

  

334,5 

  

  

  

  

  

  

11050,2 

Сумська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16728,7 

Тернопільська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11575,2 

Харківська  

2683,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

36795,6 

Херсонська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12553,4 

Хмельницька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15408,5 

Черкаська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14950,1 

Чернівецька  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6964,7 

Чернігівська  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13849,2 

м. Київ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29988,5 

м. Севастополь  

  

  

  

  

  

  

325,4 

  

  

3618,4 

Разом по розпоряднику коштів державного бюджету  

4409,1 

2 

334,5 

1 

520,0 

1 

325,4 

1 

182,0 

1 

543444,8 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно із
 
Законом України від 11.05.2000 р. N 1712-III)

 

Обсяг видатків на реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

тис. гривень