Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил пользования проводным вещанием

КМ Украины
Постановление КМ от 22.05.1997 № 484
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 1997 р. N 484

Київ

Про затвердження Правил користування проводовим мовленням

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 1999 року N 1343

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила користування проводовим мовленням, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 34 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 1997 р. N 484

ПРАВИЛА
користування проводовим мовленням

Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про зв'язок" та інших законодавчих актів, визначають права та обов'язки підприємств зв'язку і споживачів, регулюють взаємовідносини між ними та відповідальність обох сторін.

Дія цих Правил поширюється на підприємства зв'язку незалежно від форм власності, що мають мережу проводового мовлення та надають відповідні послуги споживачам згідно з законодавством.

Основні поняття

1. У цих Правилах використовуються такі основні поняття:

абонент проводового мовлення - споживач, якому надано послугу із встановлення радіоточки відповідно до цих Правил і який має певні права та несе відповідальність, що настає з дня подання заяви на одержання послуги проводового мовлення;

абонентський гучномовець проводового мовлення - встановлений у абонента електроакустичний пристрій, розрахований на напругу 30 В звукової частоти і призначений для приймання та відтворення програм звукового мовлення, які передаються мережею однопрограмного проводового мовлення;

абонентська лінія - лінія, призначена для живлення будинкових мереж;

абонентна плата - плата абонента за користування радіоточкою;

будинкова мережа - комплекс проводів та пристроїв, призначених для розподілу та передавання програм звукового мовлення від повітряних або кабельних абонентських ліній до абонентських пунктів (штепсельних розеток);

додаткова радіотрансляційна точка проводового мовлення (додаткова радіоточка) - радіоточка, на яку подається звукове мовлення від основної радіоточки без обмежувача;

звукове мовлення - передавання звукової інформації загального призначення;

індивідуальний абонент проводового мовлення - фізична особа - наймач або власник квартири чи будинку, який користується послугами проводового мовлення;

канал розподілення програм звукового мовлення (канал) - сукупність каналоутворювальних середовищ та пристроїв розповсюдження для проходження сигналів звукового мовлення;

колективний абонент проводового мовлення - юридична особа, що користується послугами проводового мовлення;

мережа проводового мовлення - комплекс станцій і ліній для забезпечення, передавання програм звукового мовлення абонентам;

обмежувач - пристрій, який у разі короткого замикання проводів однієї основної радіоточки забезпечує роботу інших основних радіоточок;

основна радіотрансляційна точка проводового мовлення (основна радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається через обмежувач;

підприємство зв'язку - підприємство, що забезпечує функціонування засобів, споруд та мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку;

проводове мовлення - вид проводового електрозв'язку, який забезпечує передавання населенню програм звукового мовлення;

приймач трипрограмного мовлення - електроакустичний пристрій, призначений для приймання та відтворення програм звукового мовлення, які передаються мережею проводового мовлення;

радіоорганізація - юридична особа, яка має право створювати і поширювати радіопередачі та програми каналами і мережами мовлення на підставі відповідної ліцензії;

радіотрансляційна точка проводового мовлення (радіоточка) - пристрій, який забезпечує передавання програм звукового мовлення і до якого підключають абонентський гучномовець або приймач трипрограмного мовлення;

радіотрансляційний вузол проводового мовлення (радіовузол) - комплекс станційного та лінійного обладнання, за допомогою якого здійснюється підсилення та передавання програм звукового мовлення абонентам;

розподільна мережа проводового мовлення (радіотрансляційна мережа) - комплекс лінійних споруд, які забезпечують розподіл програм від станції або між станціями до абонентських пунктів (магістральні фідерні лінії, розподільні фідерні лінії, абонентські лінії, будинкова мережа);

розподільна фідерна лінія - лінія, призначена для живлення абонентських ліній або будинкових мереж;

самовільне підключення до мережі проводового мовлення - користування радіоточкою без оформлення на те відповідного дозволу підприємства зв'язку;

споживач - юридична або фізична особа, якій надається послуга проводового мовлення;

станція проводового мовлення (станція радіотрансляційного вузла) - комплекс технічних засобів, призначений для приймання, перетворення та підсилення сигналів звукового мовлення;

трансформаторна підстанція - комплекс обладнання, призначений для зменшення напруги сигналів звукового мовлення, одержаних від опорної підсилювальної станції магістральними фідерними лініями, і передавання їх до розподільних фідерних ліній проводового мовлення.

Загальні положення

2. Мережею проводового мовлення транслюються програми державного і недержавного звукового мовлення та сигнали оповіщення в умовах воєнного, надзвичайного стану чи надзвичайної екологічної ситуації.

3. Програми звукового мовлення транслюються згідно з розкладом у межах встановленої тривалості роботи кожного із радіотрансляційних вузлів.

4. Тривалість транслювання програм звукового мовлення радіотрансляційних вузлів встановлюється не менше сімнадцяти з половиною годин на добу.

Для трансляції особливо важливих передач тривалість роботи радіотрансляційних вузлів може збільшуватися.

5. Заяви від абонентів про пошкодження мережі проводового мовлення приймаються і реєструються протягом 12 годин у робочі дні і 8 годин у суботу працівниками бюро ремонту мережі проводового мовлення, відділень зв'язку, станцій радіотрансляційних вузлів. У неділю та святкові дні заяви не приймаються.

Усунення пошкоджень здійснюється щодня, крім неділі і святкових днів, протягом робочого часу (для лінійних пошкоджень - робочого світлового часу).

6. Абонентські гучномовці, приймачі трипрограмного мовлення абоненти купують і ремонтують за власні кошти.

Послуги проводового мовлення

7. Підприємства зв'язку надають такі послуги проводового мовлення:

встановлення радіотрансляційних точок;

перестановка радіоточок;

тимчасове виключення радіоточок;

повторне включення радіоточок;

установлення вуличних гучномовців;

переоформлення права на користування радіоточкою;

забезпечення синхронного перекладу, звукопідсилення (озвучення в приміщеннях та на відкритих просторах);

трансляція сигналів оповіщення в умовах воєнного, надзвичайного стану чи надзвичайної екологічної ситуації;

надання каналів, студій та мереж проводового мовлення у користування для передавання аудіопрограм радіоорганізаціями, які мають відповідну ліцензію;

обслуговування мереж проводового мовлення.

Порядок та умови надання послуг проводового мовлення

8. Установлення радіотрансляційних точок здійснюється:

централізовано під час будівництва, реконструкції будинків (будівель);

за заявами фізичних та юридичних осіб.

9. Підприємствам зв'язку на наданих їм земельних ділянках дозволяється у встановленому порядку прокладати кабельні та повітряні лінії проводового мовлення і встановлювати пристрої, що забезпечують їх надійне функціонування, а також прокладати кабельні та повітряні лінії через мости, тунелі, вулиці, шляхи, будівлі, колектори, ліси, води, на лініях електропередачі та встановлювати на цих об'єктах пристрої, що забезпечують їх надійне функціонування. Порядок і умови проведення зазначених робіт встановлюються підприємствами та об'єднаннями зв'язку за погодженням із власниками земель та об'єктів.

10. Роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням мереж проводового мовлення під час спорудження або реконструкції будинків (будівель), шляхів, мостів та інших об'єктів, виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до технічних умов і під контролем власників засобів, споруд або мереж проводового мовлення.

11. Абоненти проводового мовлення забезпечують збереження будинкової мережі та арматури, а власники та орендарі будинків (будівель) - всього майна та обладнання мереж проводового мовлення, що знаходиться в межах квартири, будинку (будівлі) та в межах земельних ділянок, які надано у власність, постійне або тимчасове користування.

12. У разі пошкодження або втрати обладнання мереж проводового мовлення, яке сталося з вини абонента під час ремонту квартири, будинку (будівлі), очищення дахів від снігу тощо, всі витрати підприємств зв'язку на відновлення мереж проводового мовлення відшкодовуються абонентом.

13. Власники та орендарі будинків (будівель), на території яких проходять кабельні та повітряні лінії проводового мовлення, зобов'язані вживати запобіжних заходів під час ремонту, надбудови, знесення і спорудження будинків (будівель) та інших робіт, своєчасно сповіщати підприємства зв'язку про ці роботи.

14. Для забезпечення подальшої експлуатації на збудованих об'єктах розподільних мереж та пристроїв проводового мовлення представники підприємств зв'язку беруть участь у роботі комісій, які приймають ці об'єкти.

15. У квартирах (будинках) радіоточки встановлюються у кожній кімнаті та на кухні, одна з яких є основною.

16. З дати реєстрації проживання у радіофікованих квартирах (будинках) фізичні особи є абонентами проводового мовлення за умови подальшого оформлення абонементу. Радіоточка включається відповідно до поданої фізичною особою заяви.

17. Оформлення документів на включення радіоточки в радіофікованій квартирі, будинку (будівлі) може здійснюватися без попередньої перевірки будинкової мережі.

18. Встановлення радіотрансляційних точок здійснюється після подання підприємству зв'язку письмової заяви юридичної чи фізичної особи і попереднього внесення плати за встановлення радіоточки та абонементної плати за поточний і наступний місяць згідно з діючими тарифами або кошторисом.

19. У разі подання заяви на встановлення радіоточки у нерадіофікованій квартирі, будинку (будівлі) працівник зв'язку перевіряє на місці технічну можливість встановлення радіоточки.

20. Підприємства зв'язку здійснюють установку радіоточок за передбачену тарифами плату за умови, що довжина абонентської лінії до радіоточки не перевищує 40 метрів.

Якщо довжина абонентської лінії до радіоточки перевищує 40 метрів, вартість робіт і матеріалів сплачується згідно з кошторисною документацією на їх виконання.

21. За наявності у квартирі (будівлі) основних радіоточок дозволяється за окрему плату встановлення додаткових радіоточок без внесення плати за їх користування.

22. Додаткові радіоточки встановлюються:

у будь-яких приміщеннях (у тому числі на кухні, в коридорі) окремої квартири (будинку), яку займає одна сім'я;

у кімнатах, яку займає одна сім'я, яка проживає в загальній квартирі.

23. Перестановка радіоточок з однієї кімнати в іншу виконується тільки в межах однієї квартири (будинку) згідно з тарифами.

24. Тимчасове відключення радіоточок здійснюється підприємством зв'язку за заявами індивідуальних абонентів проводового мовлення, що від'їздять у довготермінове відрядження або на тривалий час в інший населений пункт.

Керівник підприємства зв'язку за заявою колективних абонентів, підприємства яких функціонують неповний рік, має право дати дозвіл на виключення радіоточки на час призупинення їх діяльності та повторне включення радіоточки в радіотрансляційну мережу за плату.

Початок і закінчення роботи колективних абонентів, які функціонують неповний рік, фіксується актами, які підписуються їх керівниками і представниками підприємств зв'язку.

Тимчасове призупинення функціонування колективних абонентів не звільняє їх від відповідальності за збереження на цей час мереж проводового мовлення.

25. Переоформлення права на користування радіоточкою з індивідуального абонента на іншого члена його сім'ї здійснюється за заявою цього абонента.

26. Установлення вуличних гучномовців у мережі проводового мовлення здійснюється за заявою замовника, погодженою з місцевими органами влади, після внесення відповідної плати згідно з тарифами або за кошторисом підприємства зв'язку.

27. Технічне забезпечення синхронного мовного перекладу та звукопідсилення провадиться за заявами споживачів. У дводенний термін перевіряється можливість встановлення технічних засобів для забезпечення синхронного мовного перекладу.

28. Заяви на здійснення звукопідсилення під час проведення суспільно-політичних, видовищних і спортивних заходів приймаються від замовника підприємством зв'язку разом з дозволом місцевої державної адміністрації на проведення цих заходів.

Термін задоволення заяв на забезпечення синхронного мовного перекладу - два тижні, звукопідсилення - тиждень за умови попередньої оплати надання послуги.

Права та обов'язки сторін з питань технічного забезпечення мовного перекладу та звукопідсилення обумовлюються в договорі проведення робіт.

29. Канали, студії та мережі проводового мовлення підприємств зв'язку надаються для трансляції аудіопрограм радіоорганізаціям, які мають ліцензію, згідно з тарифом або на підставі договору.

Організаційні, технічні питання регламентуються відповідною угодою між радіоорганізацією і підприємством зв'язку.

Юридичні та фізичні особи мають право подавати до зазначених радіоорганізацій заяви на транслювання оголошень, повідомлень та виступів мережами проводового мовлення. Підприємства зв'язку, радіовузли таких заяв не приймають.

Радіоорганізації зобов'язані приймати та безоплатно передавати мережами проводового мовлення службову інформацію підприємств зв'язку.

30. Працівникам керівного складу підприємств зв'язку, радіотрансляційних вузлів у встановленому порядку дозволяється передавати мережами проводового мовлення тільки термінові повідомлення у разі введення воєнного, надзвичайного стану чи оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Обслуговування мереж проводового мовлення

31. Обслуговування мереж проводового мовлення та радіотрансляційних точок здійснюється підприємствами зв'язку, технічні засоби яких пристосовані для надання послуг проводового мовлення.

Ці підприємства зобов'язані усувати пошкодження радіотрансляційних мереж у мінімально короткі терміни. Усунення пошкоджень радіотрансляційних мереж провадиться відповідно до інструкції з обліку заяв про пошкодження розподільних мереж проводового мовлення, яка розробляється та затверджується Держкомзв'язку.

(абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22.07.99 р. N 1343)

Шкода, заподіяна мережі проводового мовлення, відшкодовується винною особою згідно із законодавством.

32. Якщо під час огляду радіотрансляційної мережі з'ясувалося, що пошкодження виникло через несправність абонентського гучномовця чи приймача трипрограмного мовлення, ремонт виконується за рахунок абонента за наявності його вини.

Оплата послуг проводового мовлення

33. Оплата послуг проводового мовлення здійснюється згідно з тарифами або на договірних умовах. Це, зокрема:

платежі радіоорганізацій підприємствам зв'язку за користування каналами, мережами та студіями проводового мовлення;

платежі абонентів за встановлення радіоточки та абонентна плата;

платежі інших споживачів за надані послуги.

34. Згідно з тарифами оплачується:

встановлення основних та додаткових радіоточок (крім випадків, передбачених пунктом 20 цих Правил);

перестановка радіоточки з однієї кімнати в іншу в межах квартири (будинку);

повторне включення радіоточки;

абонентна плата.

35. Абонентна плата за користування радіоточкою від радіотрансляційних вузлів Держкомзв'язку приймається відділеннями зв'язку та відділеннями відповідних банків, підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, на підставі договорів з підприємствами зв'язку.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.99 р. N 1343)

36. Абонентна плата за користування радіоточкою вноситься протягом поточного місяця, але не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо інше не передбачено законодавством, приймається за будь-який час, але не менше ніж за один місяць. У разі зміни тарифів абонент розраховується за користування радіоточкою згідно з новими тарифами.

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.99 р. N 1343)

37. У разі затримки оплати абоненти з 21 числа наступного місяця сплачують пеню у розмірі одного відсотка суми заборгованості за кожну добу затримки. У разі затримки оплати понад один місяць підприємство зв'язку має право через місяць після отримання споживачем письмового попередження відмовити йому в подальшому наданні послуги. Протягом місяця радіоточка може бути включена, якщо абонент внесе підприємству зв'язку суму заборгованості та пеню. Сума пені не повинна перевищувати суми заборгованості за користування радіоточкою. 

(абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22.07.99 р. N 1343)

Відключення радіоточки не звільняє абонента від погашення заборгованості. Підприємство зв'язку має право стягувати суму боргу в судовому порядку.

38. Керівник підприємства зв'язку у виняткових випадках (тривале перебування самотнього абонента у лікарні, відрядження тощо) може звільнити абонента від сплати пені з оформленням при цьому дозволу за підписом уповноваженої особи на заяві або особовому рахунку абонента.

39. За встановлення додаткових радіоточок у будинках абонентна плата не справляється, якщо вони встановлені в одній квартирі, де проживає власник будинку і члени його сім'ї.

40. Повторне включення радіоточок у радіотрансляційну мережу здійснюється за заявою абонентів згідно з тарифами або на договірних умовах.

41. Якщо при повторному включенні радіоточки було виявлено пошкодження вводу, будинкової мережі тощо з вини абонента, ремонт виконується за рахунок цього абонента.

42. Внесення абонентної плати припиняється у разі:

подання підприємству зв'язку заяви абонента про відмову від подальшого користування радіоточкою. Нарахування абонентної плати припиняється з дня подання заяви. Абонентна плата, внесена за місяць, у якому надійшла заява, не повертається;

здійснення капітального ремонту квартири чи будинку або підготовки будівлі до знесення з відселенням мешканців (зупинення діяльності). Підставою для припинення внесення плати є повідомлення наймача, власника квартири, будинку чи будівлі про початок капітального ремонту чи підготовки будівлі до знесення;

відключення радіоточки через невнесення абонентної плати згідно з пунктом 37 цих Правил. Нарахування абонентної плати припиняється з дня відключення;

перевищення контрольного терміну усунення пошкоджень, коли з вини підприємства зв'язку не працювала радіоточка. Перерахунок абонентної плати при цьому здійснюється на підставі записів у нормативно-технічній документації за весь час тривалості усунення пошкодження;

виїзду індивідуального абонента проводового мовлення до іншого місця постійного проживання. Підставою припинення внесення абонентної плати є заява про зняття радіоточки з обліку.

Обов'язки та права підприємства зв'язку

43. Підприємство зв'язку зобов'язане:

задовольняти потреби споживачів у послугах проводового мовлення в межах своїх технічних та економічних можливостей;

забезпечувати якісну роботу мереж проводового мовлення;

усувати пошкодження радіомережі в технологічно обгрунтовані терміни. Контрольний термін усунення пошкоджень становить 5 діб;

проводити перерахунок абонентної плати за весь час тривалості пошкодження у разі порушення контрольного терміну;

сповіщати абонента про перерву у роботі мережі проводового мовлення під час капітального ремонту чи проведення реконструкції ліній електропостачання із спільним використанням опор для підвіски проводів проводового мовлення;

інформувати населення про порядок та умови надання послуг проводового мовлення;

ознайомлювати абонентів з цими Правилами під час встановлення радіоточки чи надання інших послуг проводового мовлення;

видавати обслуговуючому персоналу особисті посвідчення з фотокартками, скріпленими відбитками печатки підприємства зв'язку.

Працівники підприємства зв'язку зобов'язані пред'явити абоненту проводового мовлення особисте посвідчення з фотокарткою, скріпленою відбитком печатки, та наряд (доручення) підприємства зв'язку в разі виконання робіт з технічного обслуговування радіоточок, будинкової мережі, повітряних і кабельних ліній мережі проводового мовлення, які встановлені на дахах будинків (будівель) та споруд, що проходять територіями колективних чи індивідуальних абонентів.

44. Підприємство зв'язку має право:

припиняти користування мережею проводового мовлення абонентом у разі порушення ним цих Правил;

зупиняти або розривати договори із споживачами у разі порушення ними умов договорів.

Обов'язки та права абонента

45. Абонент проводового мовлення зобов'язаний:

не підключати самовільно радіоточки до мережі проводового мовлення;

не допускати підключення до радіоточок гучномовців, приймачів трипрограмного мовлення, без документів, що засвідчують їх відповідність нормативним вимогам (керівництво з технічної експлуатації, технічний паспорт тощо);

погоджувати з підприємством зв'язку підключення абонентських гучномовців потужністю понад 1 Вт;

не допускати використання радіоточки не за призначенням або з метою зловмисного заподіяння шкоди іншим абонентам мережі проводового мовлення;

забезпечувати збереження квартирної, будинкової мережі та радіоточки;

у місячний термін повідомляти підприємство зв'язку про зміну місця постійного проживання (індивідуальний абонент), зміну назви або розрахункового рахунка (колективний абонент);

своєчасно вносити плату за користування радіоточкою;

46. Абонент має право:

користуватися додатковими радіоточками безоплатно;

перереєструвати радіоточку на одного з членів своєї сім'ї;

самостійно підключати до радіоточки придбані ним абонентські гучномовці, приймачі трипрограмного мовлення, що відповідають вимогам нормативних документів;

відмовитися від послуг проводового мовлення;

оскаржити дії працівників підприємства зв'язку згідно з чинним законодавством.

Порядок розгляду звернень і претензій

47. Споживач має право подати підприємству зв'язку пропозицію, заяву, скаргу (далі - звернення) і претензію з приводу надання послуг. Якщо порушені у зверненнях, претензіях питання негайно вирішити неможливо, вони повинні бути викладені в письмовій формі за підписом заявника із зазначенням його адреси.

48. Підприємство зв'язку зобов'язане розглянути звернення і претензії споживачів у терміни, передбачені чинним законодавством, та надіслати заявнику письмове повідомлення про результати розгляду за підписом керівника.

49. Терміни пред'явлення звернень і претензій з приводу надання послуг до підприємств зв'язку визначаються чинним законодавством.

Відповідальність за порушення цих Правил

50. Підприємства зв'язку несуть матеріальну відповідальність перед споживачами послуг за невиконання чи неналежне виконання послуг. У разі усунення пошкоджень мережі проводового мовлення з порушенням контрольного терміну (п'ять діб) абонентна плата за весь час пошкодження не нараховується. Крім цього, підприємство зв'язку сплачує абоненту пеню в розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну, але не більше ніж за три місяці. Кількість діб, протягом яких не працювала радіоточка, визначається працівником бюро ремонту з урахуванням часу надходження заяви до часу усунення пошкодження (за період проведення реконструкції ліній електропостачання із спільним використанням опор для підвіски проводів проводового мовлення пеня абонентам не сплачується).

51. Підприємства зв'язку не несуть матеріальної відповідальності перед споживачами за ненадання чи неналежне надання послуг внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо) або з вини споживачів.

52. Абоненти несуть відповідальність за порушення порядку та умов забезпечення проводового мовлення згідно з законодавством.

Умови дотримання техніки безпеки споживачами

53. У мережах проводового мовлення може бути така напруга:

на проводах, що встановлюються на дахах будинків (будівель), - до 1000 В звукової частоти;

на проводах сумісної підвіски з проводами електропостачання у разі обриву електропроводів та їх накладення - промислової частоти;

на радіотрансляційних точках - 30 В звукової частоти.

54. Споживачам проводового мовлення забороняється:

торкатися оголених проводів проводового мовлення, самостійно виконувати ремонт мереж проводового мовлення;

торкатися обірваного провода, що впав на землю;

підходити до обірваного провода, який одночасно торкається провода електропостачання, ближче ніж на 8 метрів.

55. У разі виявлення обірваного провода проводового мовлення споживач повинен усунути можливість доторкання до нього перехожих, особливо дітей, та повідомити про це адміністрацію підприємства зв'язку.

Особам, які виявили обірваний провід проводового мовлення, необхідно, виходячи з їх можливостей, забезпечити безпеку перехожих, особливо дітей.

Порядок користування радіоточками відомчих радіовузлів

56. Відомчі радіотрансляційні вузли створюються в установленому порядку та за умовами, передбаченими в ліцензії на трансляцію програм державного та недержавного мовлення.

57. Відомчі радіотрансляційні вузли та їх мережі будуються, експлуатуються та обслуговуються персоналом відомств згідно з правилами та технічними нормами, встановленими Держкомзв'язку.

(пункт 57 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.99 р. N 1343)

58. Власники відомчих радіотрансляційних вузлів, які мають ліцензію на трансляцію програм, встановлюють для своїх абонентів порядок користування радіоточками відповідно до цих Правил.

59. Відомчі радіотрансляційні вузли та їх мережі, які мають вихід на мережу проводового мовлення Держкомзв'язку, сплачують підприємствам зв'язку 50 відсотків абонентної плати за користування усіма радіоточками.

(пункт 59 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22.07.99 р. N 1343)

 
_____________ 

Опрос