Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил пользования местной телефонной связью

КМ Украины
Постановление КМ от 22.04.1997 № 385
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 1997 р. N 385

Київ

Про затвердження Правил користування місцевим телефонним зв'язком

Відповідно до Закону України "Про зв'язок" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування місцевим телефонним зв'язком, що додаються.

2. Міністерству зв'язку забезпечити контроль за дотриманням Правил користування місцевим телефонним зв'язком та інших нормативних актів про надання послуг місцевого телефонного зв'язку.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

Інд. 34

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 22 квітня 1997 р. N 385

 

 

 

ПРАВИЛА
користування місцевим телефонним зв'язком

Ці Правила, розроблені відповідно до статті 14 Закону України "Про зв'язок" та статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів", визначають права та обов'язки підприємств зв'язку всіх форм власності і споживачів, регулюють взаємовідносини між ними і є обов'язковими для виконання на всій території України.

Взаємодія телефонних мереж загального користування з відомчими телефонними мережами регулюється Правилами, що затверджуються Головним управлінням з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України.

Визначення основних термінів

1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

місцева телефонна мережа - мережа зв'язку, обмежена територією міста та його приміською зоною або територією адміністративного району;

телефонна мережа загального користування - мережа зв'язку, що експлуатується підприємствами зв'язку для забезпечення потреб усіх споживачів у послугах телефонного зв'язку;

відомча телефонна мережа - мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб;

зона дії автоматичної телефонної станції (АТС) - частина території населеного пункту, на якій розташовані магістральні і розподільні мережі цієї АТС;

підприємство (оператор) зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд та мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку;

споживач - юридична або фізична особа, яка одержує послуги телефонного зв'язку;

абонент - споживач, якому встановлено телефон;

таксофон - платний телефон загального користування.

Загальні положення

2. Послуги місцевого телефонного зв'язку надаються підприємствами зв'язку для ведення розмов та передавання інформації підприємствам, установам, організаціям та громадянам, які знаходяться в одному або в різних населених пунктах, що належать до зони дії місцевої телефонної мережі.

3. Для користування послугами місцевого телефонного зв'язку, а також міжміського, міжнародного телефонного зв'язку, документального електрозв'язку, довідково-інформаційними та іншими відповідними послугами на підприємствах, в установах, організаціях, квартирах багатоквартирних будинків, одноквартирних будинках садибної забудови (далі - квартири) встановлюються телефонні апарати, кінцеві абонентські пристрої передавання даних і телематичних служб (телефакс, телетекс, відеотекс), засоби радіотелефонного зв'язку, автовідповідачі, пристрої охоронної сигналізації тощо (далі - абонентські пристрої). Ці підприємства, установи, організації та громадяни - споживачі є абонентами місцевої телефонної мережі.

4. Телефонні апарати та інші абонентські пристрої повинні мати сертифікат відповідності, виданий органом з сертифікації, акредитованим в державній системі сертифікації УкрСЕПРО. Придбання абонентських пристроїв здійснюється юридичними та фізичними особами за власні кошти. Перед встановленням абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних повинні бути зареєстровані на підприємствах зв'язку.

5. Для надання можливості користування послугами телефонного зв'язку підприємства зв'язку встановлюють таксофони у громадських місцях, а також на підприємствах, в установах та організаціях за домовленістю з ними.

6. Залежно від місця встановлення телефони поділяються на такі категорії:

квартирні індивідуального користування, встановлені в окремих квартирах або в кімнатах комунальних квартир;

квартирні колективного користування, встановлені в коридорах комунальних квартир і підключені до окремої лінії;

службові, встановлені на підприємствах, в установах та організаціях;

службові, встановлені в квартирах посадових осіб.

За способом підключення телефони поділяються на:

основні, підключені до окремої лінії;

основні, підключені за спареною схемою до однієї загальної лінії з різними номерами;

паралельні, які встановлені різним абонентам, але підключені до однієї лінії і мають один і той же номер. Паралельні телефонні апарати, встановлені в одній кімнаті (квартирі) одному абоненту, вважаються один телефон основним, другий - додатковим;

"вечірні" телефони, які у вечірній час, а також у вихідні та святкові дні переключаються з підприємств на квартири;

одностороннього зв'язку, за допомогою яких здійснюється тільки вихідний зв'язок.

7. Для інформування населення про номери телефонів абонентів підприємствами зв'язку організовуються довідково-інформаційні служби, видаються довідники номерів телефонів абонентів телефонних мереж.

8. Підприємствами зв'язку здійснюється прийом громадян і представників підприємств, установ та організацій з питань надання послуг телефонного зв'язку.

9. Заяви про пошкодження телефонного зв'язку приймаються і реєструються працівниками бюро ремонту місцевої телефонної мережі. Облік заяв та усунення пошкоджень здійснюється відповідно до інструкції, яка розробляється і затверджується Мінзв'язку.

10. Визначення номерів телефонів, що використовуються з протиправною метою, здійснюється за письмовою заявою абонента або органів внутрішніх справ згідно з інструкцією, що затверджується Мінзв'язку та МВС.

Послуги, що надаються підприємствами зв'язку

11. Перелік послуг визначається підприємством зв'язку.

До послуг зв'язку належить:

встановлення телефону;

надання телефонного зв'язку - місцевого, міжміського, міжнародного;

перестановлення, переключення, повторне включення телефону;

заміна номера телефону;

встановлення додаткового телефонного апарата;

тимчасове включення і відключення телефону;

переоформлення і відновлення договору на надання послуг телефонного зв'язку;

встановлення безобривних розеток, додаткових розеток, додаткового дзвінка;

заміна стандартного лінійного шнура шнуром іншої довжини;

видання списків абонентів місцевої телефонної мережі;

організація безпосереднього зв'язку;

видача довідок про телефонні номери;

надання виходу до телематичних служб;

надання можливості подання телеграми в кредит;

надання виходу до спецслужб (міліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу тощо).

Підприємство зв'язку може розширювати або змінювати перелік послуг залежно від технічних можливостей автоматичних телефонних станцій з програмним управлінням та наявності довідково-інформаційних служб.

Порядок надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку визначається Правилами користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком.

Порядок і умови надання послуг місцевого телефонного зв'язку

12. Послуги місцевого телефонного зв'язку надаються споживачам після подання до підприємства зв'язку письмової заяви. Поважною причиною для відмови підприємством зв'язку в наданні таких послуг є відсутність відповідних технічних можливостей.

13. Заяви громадян на встановлення квартирних телефонів беруться на облік і задовольняються за наявності в паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання (прописку) за відповідною адресою.

Заяви на встановлення телефонів в окремій квартирі приймаються тільки від однієї особи, у комунальній квартирі - від усіх сімей, які виявили бажання встановити телефон.

Заяви членів садівницьких товариств і кооперативів, власників будинків, приватизованих квартир та дач, які проживають у них без наявності в паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання, беруться підприємствами зв'язку на окремий облік і задовольняються згідно з цими Правилами за відсутності в зоні дії відповідної АТС незадоволених заяв громадян, які мають у паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання.

Облік і порядок розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв'язку здійснюється відповідно до інструкції, що затверджується Мінзв'язку.

14. У разі переїзду громадян, які мають в паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання як в окремій, так і в комунальній квартирі, у зоні дії однієї телефонної мережі черга на встановлення телефонів за їх новими адресами переноситься всім членам сім'ї і реєструється з дати подання первинної заяви, але не раніше дати відмітки в паспорті про реєстрацію постійного місця проживання за попередньою адресою, якщо за попереднім місцем проживання заяву не було задоволено.

У разі вибуття заявника з квартири черга на встановлення телефону переоформляється на члена його сім'ї, який проживав разом з ним, але не раніше дати відмітки в паспорті про реєстрацію постійного місця його проживання за відповідною адресою.

15. У разі встановлення телефону підприємство зв'язку укладає з юридичною або фізичною особою договір на надання послуг телефонного зв'язку (далі - договір).

У договорі визначаються права, обов'язки і відповідальність сторін, умови надання послуг, порядок взаємних фінансових розрахунків тощо.

16. Підприємства, установи, організації, яким необхідно встановити більш як 50 телефонів та інших абонентських пристроїв, мають право будувати свої відомчі АТС за власні кошти. Такі АТС підключаються до телефонної мережі загального користування згідно з Правилами, що затверджуються Головним управлінням з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України.

17. Переключення до телефонної мережі загального користування телефонів абонентів відомчих АТС виконується за заявою абонента на загальних підставах.

18. Заяви підприємств, установ, організацій та громадян на встановлення телефону задовольняються згідно з чергою в зоні дії відповідної АТС.

У районах забудови багатоквартирними будинками черга формується за будинками, одноквартирних будинків садибної забудови - за вулицями з подальшим перегрупуванням заяв відповідно до кінцевого лінійно-кабельного пристрою телефонної мережі.

19. У місцях з недостатнім рівнем насиченості технічними засобами місцевих телефонних мереж заяви на встановлення телефонів задовольняються в такій послідовності:

органів державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури, судів, органів внутрішніх справ, служби безпеки та військових установ;

дипломатичних та консульських представництв іноземних держав;

медичних закладів, пожежних частин, організацій, що надають інформацію стосовно стихійних явищ (землетрус, повінь, ураган тощо), державних дошкільних виховних і навчальних закладів, державних закладів науки і культури;

громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на позачергове встановлення квартирних телефонів, а також працівників, які працюють або вийшли на пенсію з Мінзв'язку, його об'єднань, підприємств, установ, навчальних закладів, що входять до сфери його управління, маючи безперервний стаж роботи не менше 10 років;

громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове встановлення квартирних телефонів;

громадян, які відповідно до чинного законодавства мають переважне право на встановлення квартирних телефонів;

інших підприємств, установ та організацій;

інших громадян.

20. Черга на встановлення телефону визначається датою подання заяви.

Черга громадян, які мають пільги на встановлення квартирних телефонів, у межах зазначених груп (позачергове, першочергове, переважне право) визначається датою подання документів, якими ці пільги засвідчені.

Перелік категорій громадян, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів, доводиться Мінзв'язку до підприємств зв'язку окремо на підставі законодавчих актів.

21. Якщо для будівництва телефонних мереж залучаються фінансові кошти юридичних та фізичних осіб, телефони їм встановлюються позачергово без додержання зазначеного вище порядку.

У цих випадках для задоволення заяв громадян, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів, підприємства зв'язку можуть частково фінансувати будівництво таких АТС за рахунок власних або бюджетних коштів, кредитів банку.

22. З введенням у дію нових АТС після задоволення заяв громадян, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів, підприємствам зв'язку дозволяється встановлювати телефони за договірними тарифами в обсягах, що визначаються Мінзв'язку.

23. У разі службової потреби за заявами підприємств, установ та організацій посадовим особам встановлюються службові квартирні телефони.

Плату за встановлення службового телефону, користування ним, за міжміські і міжнародні розмови та інші послуги зв'язку, надані по телефону, вносить підприємство, установа, організація, де працює посадова особа.

За узгодженням з підприємством, установою та організацією, що вносить плату за користування телефоном, та за бажанням особи, яка користується цим телефоном, службовий телефон може бути переоформлений на квартирний, якщо надійшла черга на встановлення телефону згідно з цими Правилами або абонент користувався ним не менше одного року.

Порядок встановлення квартирних службових телефонів посадовим особам підприємств зв'язку та оплати за користування ними затверджується Мінзв'язку.

24. У разі коли документи на встановлення телефону особі, яка згідно з чинним законодавством має пільги на встановлення квартирного телефону, підготовлено, але вона померла і з часу смерті пройшло не більше шести місяців, договір укладається з одним із членів сім'ї, які проживали з нею і мають у паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою, без збереження пільг щодо оплати.

25. Відсутність технічних можливостей для встановлення телефонів особам, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів, не є перешкодою для встановлення телефонів за заявами, які надійшли пізніше, в інших будинках та під'їздах, де є така можливість.

26. У комунальних квартирах встановлюються телефони колективного користування. Одному з мешканців комунальної квартири може бути встановлено телефон індивідуального користування за наявності письмової відмови інших мешканців цієї квартири від встановлення телефону колективного користування. За наявності технічної можливості дозволяється встановлювати телефони індивідуального користування в кімнатах комунальних квартир.

За заявою одного з мешканців комунальної квартири телефон індивідуального користування перестановлюється для колективного користування без згоди абонента.

У разі перестановлення телефону для колективного користування мешканці комунальної квартири, що бажають користуватися телефоном, зобов'язані повернути абоненту частину плати за встановлення телефону згідно із затвердженими тарифами, які діють на час надання послуги, а також частину вартості додаткових робіт, якщо з часу встановлення телефону пройшло не більше трьох років. Витрати розподіляються пропорційно кількості сімей.

27. З метою повнішого задоволення населення телефонним зв'язком і у разі відсутності технічної можливості здійснюється встановлення та переключення діючих квартирних телефонів за спареною схемою або із застосуванням апаратури ущільнення ліній, за винятком використання підрозділами органів внутрішніх справ телефонної лінії абонента для охоронної сигналізації та інших цілей. При цьому встановлення телефону здійснюється без згоди абонента, переключення діючого телефону - за згодою абонента з попереднім його повідомленням (у такому разі здійснюється заміна номера телефону).

Рішення про встановлення таких телефонів приймає керівник підприємства зв'язку. При цьому враховується можливе телефонне навантаження від абонентів спарених телефонів та інші обставини (інваліди 1 групи, багатодітні сім'ї).

Спарені телефони встановлюються в окремих квартирах, розташованих, як правило, в одному під'їзді, а в одноквартирних будинках садибної забудови - у зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою. Вивільнений спарений телефон може бути встановлений першому за чергою в під'їзді.

У сільській місцевості дозволяється встановлення телефонів за спареною схемою для абонентів господарського сектору.

Не дозволяється підключати до телефонів, які працюють за спареною схемою, абонентські пристрої інших типів.

28. За узгодженням з підприємствами, установами та організаціями може виконуватися переключення їх телефонів у вечірній час та вихідні і святкові дні на квартири громадян згідно з чергою на встановлення телефонів. На прохання підприємств, установ та організацій, телефони яких переключаються, дозволяється "вечірні" телефони встановлювати працівникам цих підприємств, установ та організацій без дотримання черги на встановлення телефону.

У виняткових випадках, за взаємною згодою сторін, дозволяється тимчасове встановлення паралельних телефонів у різних квартирах у зоні дії одного кінцевого лінійно-кабельного пристрою, за винятком телефонів, підключених за спареною схемою. У разі вибуття основного абонента, черга якого на встановлення телефону не надійшла, підприємство зв'язку паралельний телефон відключає.

За наявності технічної можливості та за згодою споживача може тимчасово встановлюватися телефон одностороннього зв'язку згідно з чергою на встановлення телефону.

У разі встановлення таких телефонів громадяни з черги не знімаються і їх заяви задовольняються у міру розвитку телефонної мережі.

З переїздом абонентів паралельні та "вечірні" телефони, як правило, не переносяться.

Користування "вечірнім" телефоном може припинятися за заявою підприємства, установи та організації, але не раніше ніж через рік користування ним, а паралельним телефоном - за заявою основного абонента, який дав згоду на підключення паралельного телефону.

29. Якщо в зоні дії АТС немає незадоволених заяв на встановлення телефонів, за наявності технічної можливості в квартирі може встановлюватися другий телефон.

30. Роботи, пов'язані з встановленням телефонів та інших абонентських пристроїв, виконуються працівниками підприємств зв'язку в установленому порядку в погоджений з абонентом термін, але не пізніше одного місяця після внесення плати за ці роботи та абонентної плати.

Встановлення телефонних розеток здійснюється в місцях, визначених абонентом, за відповідності їх технічним нормам встановлення телефону.

31. Дозволяється за згодою абонентів заздалегідь, до введення АТС в експлуатацію, виконання робіт, пов'язаних з установленням телефонів, за умови надання абоненту можливості користуватися телефонним зв'язком не пізніше ніж через шість місяців після встановлення розетки.

32. Рішення про встановлення телефонів та інших абонентських пристроїв приймається керівником підприємства зв'язку, за що він несе персональну відповідальність.

33. Користування телефоном може бути припинено:

за заявою абонента;

з переїздом абонента на нове місце проживання (в зону дії іншої АТС, інший регіон);

з переїздом абонента на нове місце проживання в зоні дії однієї АТС за відсутності технічної можливості перестановлення телефону;

з ініціативи підприємства зв'язку згідно з пунктом 50 цих Правил або умов укладеного договору.

34. З переїздом абонента в зоні дії однієї АТС за його заявою телефон за наявності технічної можливості перестановлюється за новою адресою незалежно від наявності в будинку, в який переїхав абонент, незадоволених заяв, у тому числі й від осіб, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів. Якщо перестановити телефон неможливо, телефон за новою адресою встановлюється на загальних підставах.

35. З переїздом абонента в телефонізовану квартиру або приміщення в зоні дії однієї телефонної мережі здійснюється переоформлення договору. Члени сім'ї абонента, що користувалися телефоном, встановленим в окремій або комунальній квартирі, з переїздом у телефонізовану квартиру мають право на укладення договору за умови відсутності в будинку заяв осіб, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів.

36. У разі коли абонент вибуває або відмовляється від телефону, а також у разі його смерті договір переоформляється на члена його сім'ї, який проживав разом з ним і має в паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою.

З виїздом абонента, у квартирі якого було встановлено телефон на пільгових умовах, телефон залишається членам сім'ї, якщо надійшла черга на встановлення телефону (черга визначається датою подання первинної заяви абонента) або з часу встановлення телефону пройшло не менше трьох років. В інших випадках договір розривається.

37. Телефон, встановлений у квартирі, де проживає подружжя, яке розірвало шлюб, вважається квартирним телефоном колективного користування за заявою одного з подружжя.

У разі роз'їзду подружжя, яке розірвало шлюб, переважне право на користування телефоном залишається за особою, яка згідно з чинним законодавством має пільги на встановлення квартирного телефону. Якщо жоден із подружжя пільг не має, право на користування телефоном надається тому із подружжя, з яким залишаються неповнолітні діти. В інших випадках телефон залишається у квартирі, де він був встановлений.

38. З переїздом абонента та членів його сім'ї в телефонізовану квартиру переоформлення телефону за новою адресою здійснюється на підставі виданої підприємством зв'язку довідки за формою згідно з додатком до цих Правил.

39. У разі обміну (міни) телефонізованих квартир у межах України підприємства зв'язку протягом місяця на підставі заяв абонентів, документів про обмін (міну) та довідок телефонних мереж здійснюють взаємне переоформлення договорів для тих громадян, які на момент переїзду були абонентами, у тому числі абонентами телефонів колективного користування. За заявою абонента цей термін може бути продовжений. Члени сім'ї абонента, що користувалися телефоном, з переїздом у телефонізовану квартиру мають право на укладення договору за умови відсутності в будинку заяв осіб, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів.

У разі внутрішньородинного обміну (міни) квартир договори переоформляються на членів родини незалежно від того, з ким він був укладений.

У разі обміну (міни) телефонізованих квартир абоненти країн СНД протягом трьох місяців мають право на укладення договору за умови внесення абонентної плати за цей період.

40. У разі дарування телефонізованої квартири дітям, одному з подружжя, батькам договір переоформляється на власника квартири за наявності в паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою.

41. У разі встановлення факту, що абонент помер, а в приватному будинку чи в приватизованій квартирі ніхто не проживає або проживає без наявності в паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою, телефон відключається. Якщо протягом місяця з дня смерті абонента надійшла заява від можливого спадкоємця, телефон включається на час оформлення документів про спадщину за умови внесення абонентної плати. Договір переоформляється, якщо спадкоємець не пізніше семи місяців пред'являє документи про спадщину та за наявності в його паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою.

42. У разі здавання телефонізованих приміщень, квартир в оренду або найм договір тимчасово переоформляється на ім'я орендаря чи наймача з подальшим правом на поновлення попереднього договору.

43. У разі створення в телефонізованих квартирах тимчасових майстерень, малих підприємств та інших організацій телефони переоформляються на службові з подальшим правом на поновлення їх як квартирних.

44. У разі купівлі громадянами, підприємствами, установами чи організаціями телефонізованих квартир для проживання (крім випадків, передбачених пунктами 35 і 39 цих Правил) договір укладається на загальних підставах або із застосуванням договірних тарифів за умови відсутності в будинку заяв громадян, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів.

У разі купівлі підприємствами, установами, організаціями чи громадянами телефонізованих квартир для інших цілей або приміщень договір укладається із застосуванням договірних тарифів.

45. Підприємства, установи та організації, які створені на базі структурних підрозділів або одержали статус юридичної особи внаслідок ліквідації чи реорганізації виробничих структур і є їх правонаступниками та залишились у своїх телефонізованих приміщеннях, мають право на переоформлення договорів.

46. У разі введення в дію нових АТС, реконструкції телефонних мереж заміна номерів телефонів виконується без згоди абонентів.

За місяць до заміни номера телефону абоненту надсилається письмове повідомлення, копія якого зберігається на підприємстві зв'язку.

47. На прохання абонента дозволяється тимчасове відключення телефону на зазначений у заяві термін за умови внесення ним абонентної плати за період відключення. У такому разі за абонентом зберігається номер телефону.

48. Підприємствам зв'язку дозволяється тимчасово відключати телефони та інші абонентські пристрої, встановлені на підприємствах, в установах та організаціях, у разі виникнення:

потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів;

стихійного лиха, надзвичайних обставин.

Обов'язки та права підприємства зв'язку

49. Підприємство зв'язку зобов'язане:

забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг телефонного зв'язку;

надавати інформацію населенню через засоби масової інформації, за зверненнями громадян, а також шляхом розміщення оголошень у місцях прийому громадян про терміни введення в дію нових АТС, порядок встановлення і користування телефонами та іншими абонентськими пристроями, перелік абонентських пристроїв, які мають сертифікат відповідності, тарифи, порядок та умови надання послуг телефонного зв'язку, зміни в черзі на встановлення телефонів, наявність ліцензії на провадження видів діяльності, пов'язаної з наданням послуг телефонного зв'язку, номери телефонів органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів, про пільги та порядок обслуговування громадян, які користуються пільгами відповідно до чинного законодавства, тощо;

укладати із споживачами договори на надання послуг телефонного зв'язку;

проводити реєстрацію придбаних абонентами абонентських пристроїв телематичних служб та передавання даних;

здійснювати перевірку відповідності абонентських пристроїв технічним нормам, підключення телефонних апаратів та інших абонентських пристроїв, пломбувати діодні приставки (розетки);

усувати пошкодження телефонного зв'язку в технологічно контрольні терміни;

проводити перерахунок абонентної плати у разі пошкодження телефону не з вини абонента протягом п'яти і більше діб та у випадках, передбачених пунктом 48 цих Правил;

за місяць до заміни номера телефону у випадках, передбачених пунктами 27 і 46 цих Правил, письмово попереджувати про це абонента;

за три дні до відключення телефону у випадках, передбачених абзацом другим пункту 48 цих Правил, письмово або по телефону повідомляти про це абонента;

здійснювати відключення телефону абонента, квартира якого підключена до охоронної сигналізації, через місяць після письмового попередження абонента з повідомленням про вручення;

з виїздом абонента з телефонізованої квартири зберігати протягом одного місяця технічну можливість відновлення роботи телефону до пред'явлення прав на користування телефоном її новим наймачем (власником);

кожен випадок пошкодження телефонного обладнання та ліній, які перебувають на балансі підприємства зв'язку, оформляти актом за підписами представника підприємства зв'язку та особи, з вини якої сталося пошкодження. Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється підписати акт, він підписується двома працівниками зв'язку. На підставі цього акта особі, з вини якої сталося пошкодження, надсилається рахунок на оплату витрат, пов'язаних з усуненням пошкоджень, та стягується штраф згідно з чинним законодавством;

розглядати скарги та заяви споживачів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати їх про результати розгляду;

мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу.

Працівники підприємства зв'язку, викликані абонентом для огляду та ремонту телефонних апаратів, абонентських пристроїв інших типів, а також виконання інших робіт, зобов'язані пред'явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою.

50. Підприємство зв'язку має право:

відключати несертифіковані і незареєстровані абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних;

відключати самовільно підключені сторонніми особами абонентські пристрої до діючого телефону;

призупиняти користування телефоном або здійснювати розірвання договору у разі порушення абонентом обов'язків, передбачених пунктом 51 цих Правил, а відповідно до абзацу четвертого цього пункту - за поданням правоохоронних органів.

Обов'язки та права абонента

51. Абонент зобов'язаний:

не допускати підключення телефонних апаратів, абонентських пристроїв телематичних служб і передавання даних, які не мають сертифіката відповідності;

не допускати самовільного підключення до телефонних ліній незареєстрованих абонентських пристроїв телематичних служб і передавання даних;

не допускати використання телефону з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян;

не допускати використання телефону для навмисного створення незручностей іншим абонентам, перешкод у нормальному користуванні телефоном абонентові спареного телефону;

не перешкоджати виконанню робіт, пов'язаних з підключенням спарених телефонів або встановленням апаратури ущільнення ліній, та проведенню ремонтних робіт;

у місячний термін повідомляти підприємство зв'язку про свій виїзд із квартири, продаж телефонізованої квартири, про призначення нової особи, відповідальної за телефон, зміну назви або розрахункового рахунка організації тощо;

не допускати самовільного передавання телефонів в оренду підприємствам, установам, організаціям та громадянам. У разі здавання телефонізованих приміщень, квартир в оренду або найм абонент повинен протягом місяця повідомити про це підприємство зв'язку;

своєчасно вносити плату за користування телефоном, міжміські та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит телеграми та інші послуги, надані по телефону.

52. Абонент має право:

користуватися додатковими (сервісними) видами послуг, які надаються по телефону;

безплатно користуватися телефонним зв'язком із спецслужбами (міліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу);

укладати договори на обслуговування абонентських пристроїв;

внести або вилучити свій номер телефону із списків абонентів довідково-інформаційної служби та телефонного довідника;

переоформити договір на ім'я одного із членів своєї сім'ї;

здійснити протягом місяця за наявності технічної можливості перестановлення телефону індивідуального користування в зоні дії однієї АТС, спареного телефону - в межах одного під'їзду;

з переїздом у зоні дії однієї телефонної мережі в телефонізовану квартиру переоформити договір;

оскаржити неправомірні дії працівників підприємств зв'язку згідно з чинним законодавством;

не вносити абонентної плати у разі пошкодження телефону не з вини абонента протягом п'яти і більше діб з моменту подання ним заяви до бюро ремонту.

Плата за надання послуг зв'язку

53. Послуги, які надаються підприємствами зв'язку, оплачуються за тарифами, затвердженими згідно з чинним законодавством.

54. У разі встановлення пільг на оплату послуг місцевого телефонного зв'язку компенсація підприємствам зв'язку недоодержаних сум прибутків відшкодовується відповідними органами згідно з чинним законодавством.

55. Пільги щодо абонентної плати за користування квартирним телефоном і почасової оплати місцевих розмов надаються за умови переоформлення договору на особу, яка має право на пільги, з дня її звернення.

56. Розмір плати за користування телефоном залежить від категорії, до якої належить телефон абонента, системи оплати розмов, наявності додаткових абонентських пристроїв, обсягу наданих додаткових послуг, а також від довжини абонентської лінії у разі включення телефонів, розташованих поза межами населеного пункту.

57. Плата за встановлення телефону та інших абонентських пристроїв вноситься абонентом під час оформлення замовлення на виконання відповідної послуги.

Нарахування плати за користування телефоном та іншими абонентськими пристроями здійснюється з дня їх включення.

58. Підприємства зв'язку здійснюють встановлення та перестановлення телефонів за передбачену тарифами плату незалежно від обсягів виконаних робіт та витрачених матеріалів, якщо житлові та громадські будинки обладнані кабельними вводами, а довжина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою (кабельного ящика, опори, розподільної коробки) до телефонної розетки не перевищує 40 метрів. При цьому в одноквартирних будинках садибної забудови додаткова опора для обладнання повітряного вводу не встановлюється.

Якщо довжина абонентського вводу перевищує встановлені норми, абонент, крім сум, передбачених тарифами за встановлення телефону, повинен сплачувати вартість додаткових робіт і матеріалів згідно з проектно-кошторисною документацією на виконання цих робіт.

У цих випадках за заявами заінтересованих підприємств, установ, організацій та громадян видаються технічні умови на будівництво споруд зв'язку.

Якщо для встановлення телефонів особам, які згідно з чинним законодавством мають пільги щодо оплати, необхідно виконати додаткові роботи, пов'язані з будівництвом абонентської лінії завдовжки понад 150 метрів в містах або 500 метрів у сільській місцевості, роботи виконуються за рахунок заявника за його згодою або у процесі планового розширення телефонної мережі.

На стадії видачі технічних умов укладається договір, яким визначається гарантія встановлення телефону після виконання додаткових робіт, передача підприємствам зв'язку збудованих споруд на баланс або технічне обслуговування, необхідність бронювання станційних номерів, ліній у магістральних і розподільних кабелях, а також каналів у телефонній каналізації. Зазначене бронювання здійснюється підприємствами зв'язку після надання замовником довідки про отримання дозволу на будівництво і забезпечення фінансування цих робіт на термін відповідно до нормативу тривалості будівництва, але не більш як на два роки. Термін бронювання може бути продовжений за рішенням підприємства зв'язку.

Роботи за технічними умовами можуть виконуватися підприємством зв'язку, власником або іншою підрядною організацією. Приймання виконаних робіт здійснюється за участю представника підприємства зв'язку.

59. Якщо під час встановлення телефону абонентом були виконані технічні умови або оплачені додаткові лінійні роботи, а з часу їх виконання пройшло не більше трьох років, то під час використання таких споруд для надання послуг зв'язку іншим фізичним або юридичним особам вартість додаткових робіт розподіляється пропорційно кількості абонентів (телефонів). Визначена таким чином частина вартості побудованих споруд відшкодовується особами безпосередньо замовнику будівництва.

У разі незгоди нових абонентів з рішенням про відшкодування визначеної для них частини вартості додаткових робіт встановлення телефону не провадиться.

60. Приймання плати за послуги телефонного зв'язку здійснюється у відповідності з чинним законодавством підприємствами зв'язку або відділеннями зв'язку, касами Ощадбанку та іншими організаціями, що уклали договір з підприємством зв'язку.

61. Абонентна плата за користування телефоном, почасова оплата місцевих розмов, плата за міжміські та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит телеграми та за інші послуги, надані по телефону, вноситься абонентом в десятиденний термін після одержання рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду. Повний розрахунковий період за надані в кредит послуги встановлюється з першого по останнє число поточного місяця.

У разі застосування системи оплати без попереднього подання рахунків або неодержання рахунка до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, абонент може звернутися до підприємства зв'язку за роз'ясненням щодо суми заборгованості та сплатити належну суму в зазначений термін.

62. У разі застосування авансової системи оплати абонент для одержання послуг електрозв'язку на підставі укладеного договору проводить щомісячно, до 20 числа поточного місяця, попередню оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді з наступним перерахунком (до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) виходячи з фактично наданих послуг у розрахунковий період.

63. У разі затримки оплати за надані послуги електрозв'язку понад встановлений термін (з 21 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) абоненти сплачують пеню згідно з чинним законодавством.

У разі несплати заборгованості понад один місяць підприємство зв'язку надсилає абоненту письмове попередження про призупинення надання послуг, якщо заборгованість не буде погашено протягом місяця. Попередження вручається абоненту за його підписом.

Якщо зазначене попередження вручити абоненту неможливо через його відсутність (перебування в лікарні, відрядження), підприємство зв'язку має право тимчасово відключити телефон до звернення абонента до бюро ремонту для з'ясування обставин, але не більше ніж на місяць. При цьому плата за включення телефону не вноситься.

Якщо абонент у місячний термін після одержання письмового попередження або тимчасового відключення телефону через відсутність абонента не погасив заборгованості, підприємство зв'язку має право призупинити йому надання послуг.

64. Призупинення надання послуг здійснюється на підставі списків на відключення телефонів за несплату за підписом керівника підприємства, що проводить розрахунки за надані послуги.

У списках повинні бути зазначені номери телефонів, прізвища абонентів (найменування організацій), сума заборгованості з кожного номера, дата вручення письмового попередження про призупинення надання послуг.

65. Після подання абонентами документів, що підтверджують погашення заборгованості, підприємство, що подало список на відключення телефонів, протягом доби (за винятком вихідних і святкових днів) подає підприємству зв'язку список телефонів, які підлягають включенню. Включення телефонів проводиться протягом доби з моменту одержання від підприємства, що подало список на відключення телефонів, підтвердження погашення заборгованості (в тому числі абонентної плати за термін, протягом якого телефон був відключений) та внесення плати за включення телефону.

Якщо протягом місяця з дня відключення телефону з вини абонента підтвердження про погашення заборгованості та внесення плати за включення телефону не надійшло, підприємство зв'язку в односторонньому порядку за рішенням керівника підприємства зв'язку припиняє дію договору, про що письмово повідомляє абонента протягом 10 днів після прийняття рішення.

Припинення надання послуг абонентам не звільняє їх від погашення заборгованості. Підприємство зв'язку має право стягувати суму боргу в судовому порядку.

66. За час, протягом якого телефон та інші абонентські пристрої не працювали з вини абонента, абонентна плата стягується в повному розмірі.

67. У разі відключення телефонів та інших абонентських пристроїв з причин, передбачених пунктом 48 цих Правил, плата за користування ними та за їх включення не береться.

68. Внесена плата повертається за заявою абонента у разі відмови абонента від виконання оформленого замовлення, якщо підприємство зв'язку виконання роботи за замовленням не розпочинало.

69. Телефони, встановлені на підприємствах зв'язку для організації єдиного технологічного процесу, внутрішньовиробничого зв'язку та оперативного управління єдиною національною системою зв'язку (електрозв'язку), вважаються службовими і плата за користування ними не нараховується.

Перелік цих телефонів затверджується Мінзв'язку.

Звільняються від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов працівники галузі зв'язку мереж загального користування, які пропрацювали в галузі зв'язку не менше 25 років.

Витрати, пов'язані з утриманням таких телефонів, відносяться до загальних витрат підприємств зв'язку.

Порядок розгляду претензій

70. Споживач має право подати підприємству зв'язку пропозицію, заяву, скаргу (далі - звернення), претензію щодо надання послуг. Звернення, претензія можуть бути подані в будь-якій формі. У разі неможливості негайного вирішення порушених питань вони повинні бути викладені в письмовій формі за підписом заявника із зазначенням його адреси.

71. Підприємство зв'язку зобов'язане розглянути звернення і претензії споживачів в терміни, передбачені чинним законодавством, та надіслати заявнику письмове повідомлення про результати розгляду за підписом керівника.

72. Терміни пред'явлення звернень та претензій щодо послуг, які підприємства зв'язку надають споживачам, визначаються чинним законодавством.

73. Спірні питання між споживачами та підприємствами зв'язку вирішуються в судовому порядку.

Відповідальність

74. Підприємства зв'язку всіх форм власності несуть матеріальну відповідальність перед споживачами за ненадання чи неналежне надання послуг місцевого телефонного зв'язку:

у разі усунення пошкоджень телефонного зв'язку з порушенням контрольного терміну (п'ять діб) абонентна плата за весь час пошкодження не нараховується. Крім цього, підприємство зв'язку сплачує абоненту пеню у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну, але не більш як за три місяці. Якщо з вини підприємства зв'язку пошкодження не усунуто, абонент може доручити усунення недоліків третій особі за рахунок підприємства зв'язку. Кількість діб, протягом яких не працював телефон, визначається з часу надходження заяви до бюро ремонту до часу усунення пошкодження;

за неналежне виконання обов'язків, визначених договорами оренди технічних засобів зв'язку, - за умовами договорів.

Підприємства зв'язку не несуть матеріальної відповідальності перед споживачами за невиконання чи неналежне виконання обов'язків внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо) або з вини споживачів та у випадках, передбачених чинним законодавством.

75. За порушення Правил користування місцевим телефонним зв'язком абонент несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 
 
 

Додаток
до Правил користування
місцевим телефонним зв'язком
 

____________________________________________________________
        (найменування підприємства зв'язку)

ДОВІДКА   N ______

Видана___________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
 
про те, що зазначена особа була абонентом (членом сім'ї абонента)
телефону N_________ за адресою_________________________
 
Дата виписки за зазначеною адресою   "_____"_____________199__р.
Дата розірвання договору        "_____"_____________199__р.
Керівник підприємства зв'язку  МП     _________________
                        (підпис)
Оператор                  _________________
                        (підпис)
Абонент                  _________________
                        (підпис)
"___"_________199__р.
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
_________________________________________________________________
        (найменування підприємства зв'язку)

КОРІНЕЦЬ  ДОВІДКИ  N ______

 
Видана __________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
 
про те, що зазначена особа була абонентом (членом сім'ї абонента)
телефону N_________ за адресою_________________________
 
Дата виписки за зазначеною адресою   "_____"_____________199__р.
Дата розірвання договору        "_____"_____________199__р.
Керівник підприємства зв'язку  МП     _________________
                        (підпис)
Оператор                  _________________
                        (підпис)
Абонент                  _________________
                        (підпис)
"___"_________199__р.

 
 
 

Опрос