Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления паспортов рек и Порядка установления береговых полос водных дорог и пользования ими

КМ Украины
Постановление КМ от 14.04.1997 № 347

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 1997 р. N 347

Київ

Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними

Відповідно до статей 81 і 92 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок складання паспортів річок і Порядок установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними (додаються).

2. Державному комітетові по водному господарству, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерству транспорту привести у тримісячний термін відомчі нормативні акти у відповідність із Порядком складання паспортів річок і Порядком установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

Інд. 24 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 347

ПОРЯДОК
складання паспортів річок

1. Цей Порядок визначає механізм складання паспортів річок для оцінки їх екологічного стану і оперативного використання водогосподарськими та іншими заінтересованими організаціями під час вирішення питань комплексного використання водних ресурсів і охорони від забруднення, а також для розроблення прогнозу і заходів щодо оздоровлення річок.

Паспорт річки - це уніфіковане зведення основних даних про водний режим, фізико-географічні особливості, використання природних ресурсів і екологічну обстановку в її басейні, а також відпрацювання рекомендацій щодо підвищення стійкості екологічної системи.

2. Паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводгоспу.

3. Графіки розроблення паспортів річок загальнодержавного значення складаються басейновими водогосподарськими об'єднаннями, а річок місцевого значення - Державним комітетом водного господарства Автономної Республіки Крим та обласними управліннями водного господарства.

Паспорти річок погоджуються з обласними органами Мінекобезпеки та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників та інституті "Укрводпроект".

4. Основними джерелами вихідної інформації для складання паспортів річок є:

матеріали комплексних польових обстежень річок та їх басейнів;

дані багаторічних спостережень за режимом поверхневих і підземних вод;

відомості про природні умови регіону;

архівні матеріали про екстремальні показники гідрометеорологічних характеристик;

матеріали інженерно-гідрометеорологічних і спеціальних експедиційних досліджень;

топографічні та тематичні карти й плани, складені за матеріалами аерофотозйомок;

дані водообліку, Державний водний кадастр;

схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів;

Державний земельний кадастр та природно-сільськогосподарське районування території басейну річки;

фондові й оперативні дані наукових та проектних організацій.

5. У процесі складання паспорта певної річки визначаються розрахункові ділянки. Кількість ділянок встановлюється організацією, що складає паспорт, залежно від розмірів, фізико-географічних особливостей та ступеня антропогенного навантаження на природне середовище басейну річки, а також санітарного стану річки.

6. Головною проектною організацією з проведення робіт, пов'язаних із складанням паспортів річок, є інститут "Укрводпроект", який здійснює методичне і технічне керівництво цим процесом, створює банк даних, складає каталог річок України по головних басейнах, проводить аналіз їх екологічного стану, розробляє заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Інститут "Укрводпроект" на договірних засадах може залучати спеціалізовані науково-дослідні та проектні інститути для виконання робіт із складання паспортів річок.

7. Фінансування роботи із складання паспортів річок провадиться за рахунок Державного бюджету України.

8. Відповідальність за недостовірність чи несвоєчасне складення та видачу паспортів річок несуть керівники водогосподарських організацій, що виконують цю роботу, згідно із законодавством України.

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 347

ПОРЯДОК
установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними

1. Цей Порядок визначає основні принципи і механізм установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними.

2. На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень і в межах прибережних захисних смуг на окремих ділянках установлюються берегові смуги для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством.

3. Берегові смуги водних шляхів відносяться до земель водного фонду, порядок надання яких у користування та припинення права користування ними визначається статтями 19 і 27 Земельного кодексу України.

4. Розміри ділянок берегових смуг судноплавних водних шляхів, що потребують відведення земель для проведення робіт, пов'язаних із судноплавством, і розміщення необхідних споруд для річкового флоту, визначаються за проектами землеустрою берегових смуг водних шляхів, які розробляються і затверджуються Мінтрансом за погодженням з відповідними органами охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, водного господарства і земельних ресурсів.

Розроблення проектів відведення земель для потреб річкового флоту здійснюється відповідно до земельного законодавства.

5. Спорудження тимчасових будівель і споруд та проведення інших робіт у межах берегових смуг водних шляхів, які не визначені проектом землеустрою берегових смуг водних шляхів, допускається за погодженням з сільською, селищною, міською радою.

6. У межах берегових смуг водних шляхів дозволяється:

влаштування причалів, установлення пристроїв для навантаження і розвантаження самохідних суден і барж, тимчасових пристроїв для швартування суден і наплавних споруд, а також тимчасове зберігання вантажів та механічної тяги суден;

установлення берегових навігаційних знаків;

установлення гідрометрологічних постів;

зберігання твердого палива для суден підприємств і організацій водного транспорту, а також тимчасове зберігання суднового обладнання;

влаштування тимчасових зимових приміщень і проведення інших робіт у разі випадкової зимівлі чи виходу з експлуатації судна.

7. Користувачі берегових смуг водних шляхів зобов'язані:

користуватися береговими смугами за призначенням;

суворо дотримувати встановленого режиму використання смуг відведення для водних шляхів;

вживати заходів для охорони земель берегових смуг водних шляхів від ерозії, зсувів, руйнування, підтоплення і забруднення;

забезпечувати непроникнення стічних вод, отрутохімікатів і мінеральних добрив через берегові смуги водних шляхів у річки та водойми.

8. На берегових смугах водних шляхів забороняється діяльність, що суперечить їх цільовому призначенню, а господарська діяльність обмежується відповідно до статті 89 Водного кодексу України.

9. Юридичні та фізичні особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.
 
 
 

Опрос