Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в части ответственности должностных лиц

ВР Украины
Закон от 11.07.1995 № 282/95-ВР
действует с 01.09.1995

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб

Закон введено в дію з 1 вересня 1995 року
Постановою Верховної Ради України
 від 11 липня 1995 року N 283/95-ВР

З метою посилення відповідальності за злочинні дії посадових осіб Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кримінальному кодексі України:

1. Главу VII Особливої частини викласти в такій редакції:

"Глава VII
 ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ

Стаття 164. Визначення понять, що вживаються у статтях
цієї глави

Під посадовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Під посадовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 цієї статті, посади яких згідно з статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої, шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно з статтею 25 цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій.

Істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Великим розміром хабара вважається такий, що в 2,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим - такий, що в 7,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Повторним у статтях 168-170 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.

Вимагательством хабара визнається вимога посадовою особою хабара під загрозою вчинення або невчинення, з використанням влади чи посадового становища, дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення посадовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Стаття 165. Зловживання владою або посадовим становищем

Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади чи посадового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Стаття 166. Перевищення влади або посадових повноважень

Перевищення влади або посадових повноважень, тобто умисне вчинення посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй законом прав і повноважень, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Перевищення влади або посадових повноважень, якщо воно супроводжувалось насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Стаття 167. Халатність

Халатність, тобто невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків через недбале чи несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб,-

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років і штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Стаття 168. Одержання хабара

Одержання посадовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи посадового становища, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Одержання хабара у великому розмірі, або посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попереднім зговором групою осіб, або повторно, або поєднане з вимагательством хабара, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років. 

Одержання хабара в особливо великому розмірі або посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, - 

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Стаття 169. Посередництво в хабарництві

Посередництво в хабарництві -

карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

Посередництво в хабарництві, вчинене повторно, або особою, яка раніше судилася за хабарництво, або з використанням свого посадового становища, -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 170. Дача хабара

Дача хабара -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Дача хабара, вчинена повторно, -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Особа, яка дала хабар, у тому числі і валютними цінностями, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо відносно неї мало місце вимагательство хабара або якщо після дачі хабара вона добровільно заявила про це до порушення кримінальної справи щодо неї.

Стаття 171. Провокація хабара

Провокація хабара, тобто свідоме створення посадовою особою обстановки і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, -

карається позбавленням волі на строк до двох років.

Стаття 172. Посадовий підлог

Посадовий підлог, тобто внесення посадовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".

2. Статті 37, 84, 254 і 254-1 Кодексу викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Позбавлення військових, спеціальних звань,
рангів, чинів, кваліфікаційних класів і
державних нагород

В разі засудження за тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена його за вироком суду.

В разі засудження за тяжкий злочин особи, яка має почесне звання або відзначена державною нагородою України, суд при постановленні вироку вирішує питання про внесення подання Президентові України про позбавлення засудженого почесного звання або державної нагороди України";

"Стаття 84. Розкрадання державного або колективного майна
шляхом привласнення, розтрати або зловживання
посадовим становищем

Привласнення чи розтрата державного або колективного майна, яке було ввірено винному чи перебувало в його віданні, -

карається позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, або штрафом у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Розкрадання державного або колективного майна шляхом зловживання посадової особи своїм посадовим становищем -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Дії, передбачені частинами 1, 2 або 3 цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років"; 

"Стаття 254. Зловживання військової посадової особи
владою чи посадовим становищем

а) Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим становищем, вчинене з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, якщо воно завдало істотної шкоди, - 

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або смертною карою.

Примітка. Під військовими посадовими особами розуміються військові начальники, а так само інші військовослужбовці, які займають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

У статтях 254, 254-1, 254-2, 254-3 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Стаття 254-1. Халатне ставлення до служби

а) Халатне ставлення військової посадової особи до служби, яке завдало істотної шкоди, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,-

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років".

3. Доповнити Кодекс статтями 191-2, 254-2 і 254-3 такого змісту:

"Стаття 191-2. Одержання незаконної винагороди працівником
державної установи чи організації

Незаконне одержання працівником державної установи чи організації, який не є посадовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням службового становища -

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від одного до 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка у 0,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

"Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою
особою влади чи посадових повноважень

а) Незаконне використання транспортних засобів, споруджень чи іншого військового майна або незаконне використання підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам, а так само інше перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень, крім передбаченого пунктом "б" цієї статті, якщо ці дії завдали істотної шкоди, - 

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

б) Застосування нестатутних методів впливу щодо підлеглого, або перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії завдали істотної шкоди, а так само застосування насильства щодо підлеглого, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене із застосуванням зброї, а так само діяння, передбачене пунктами "а" чи "б" цієї статті, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

г) Діяння, передбачене пунктами "а", "б" або "в" цієї статті, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або смертною карою.

Стаття 254-3. Бездіяльність військової влади

а) Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або непорушення військовою посадовою особою, що є органом дізнання, кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, а так само інше умисне невиконання військовою посадовою особою дій, які вона за своїми посадовими обов'язками повинна була виконати, якщо це завдало істотної шкоди, - 

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або смертною карою".

4. У частині другій статті 7-1:

слова і цифри "розкрадання державного або колективного майна з проникненням у приміщення чи інше сховище, у великих розмірах або в особливо великих розмірах (статті 81 частини 3 і 4, 82 частини 3 і 4, 83 частина 3, 84 частина 3 і 86-1)" замінити словами і цифрами "розкрадання державного або колективного майна з проникненням у приміщення чи інше сховище, або шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем, вчинене повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, або в особливо великих розмірах (статті 81 частини 3 і 4, 82 частини 3 і 4, 83 частина 3, 84 частини 3 і 4 і 86-1)", слова і цифри "перевищення влади або службових повноважень при обтяжуючих обставинах (стаття 166 частина 2)" замінити словами і цифрами "зловживання владою або посадовим становищем (стаття 165 частина 2); перевищення влади або посадових повноважень при обтяжуючих обставинах (стаття 166 частини 2 і 3)"; 

після слів і цифр "стаття 251 пункти "в" і "г" доповнити словами і цифрами "зловживання військової посадової особи владою чи посадовим становищем, перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень, бездіяльність військової влади при обтяжуючих обставинах (статті 254 пункти "б" і "в", 254-2 пункти "б", "в" і "г", 254-3 пункти "б" і "в")". 

5. Пункт 2 частини третьої статті 23 викласти у такій редакції:

"2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу". 

6. У частині четвертій статті 25 слова і цифри "службовий підлог (стаття 172)" замінити словами і цифрами "посадовий підлог без обтяжуючих обставин (стаття 172 частина 1)". 

7. Частину першу статті 31 після слів "на строк" доповнити словами "від двох".

8. Частину четверту статті 32 виключити. У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою. 

9. У частині шостій статті 52:

слова і цифри "одержання хабара, посередництво в хабарництві або дачу хабара при обтяжуючих обставинах (статті 168 частини 2 і 3, 169 частина 2, 170 частина 2)" замінити словами і цифрами "зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень, одержання хабара, посередництво в хабарництві або дачу хабара при обтяжуючих обставинах (статті 165 частина 2, 166 частини 2 і 3, 168, 169 частина 2 і 170 частина 2)"; 

після слів і цифр "(стаття 229-20 частини 2 і 3)" доповнити словами і цифрами "зловживання військової посадової особи владою чи посадовим становищем, перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень, бездіяльність військової влади при обтяжуючих обставинах (статті 254 пункти "б" і "в", 254-2 пункти "б","в" і "г", 254-3 пункти "б" і "в")". 

10. У частині першій статті 186 цифри і слова "168 частини 2 і 3 (одержання хабара при обтяжуючих обставинах)" замінити цифрами і словами "168 (одержання хабара)". 

11. У тексті Кодексу слова "службова особа" в усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках.

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1. У тексті Кодексу слова "службова особа" у всіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках.

2. Доповнити частину першу статті 112 після цифр "190-1" цифрами "191-2", після цифр"254-1" цифрами "254-2, 254-3".

3. У частині другій статті 155 слова і цифри "частиною 2 статті 168" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 168".

III. У тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "службова особа" в усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках. 

IV. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490) частину десяту статті 26 викласти в такій редакції: 

"Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду".

  

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
 11 липня 1995 року 
N 282/95-ВР

 
 

Опрос