Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 4 февраля 1995 г. N 89

КМ Украины
Постановление КМ от 30.06.1995 № 477
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

від 30 червня 1995 р. N 477

Київ

Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести такі зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89 "Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 313):

1) назву постанови доповнити словами "придбання скрапленого газу та твердого палива";

2) преамбулу постанови викласти в такій редакції:

"З метою соціального захисту населення у зв'язку з поступовим підвищенням обсягу відшкодування ним фактичних витрат, пов'язаних з користуванням житлом, його утриманням, оплатою послуг водо-, тепло-, газопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (житлово-комунальні послуги), придбанням скрапленого газу та твердого палива, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:"

3) пункт 1 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Установити, що з 1 червня 1995 р. за користування скрапленим газом та твердим паливом населення сплачує не більше встановленого Кабінетом Міністрів України відсотку річного сукупного доходу сім'ї";

4) у пункті 2:

абзац другий після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "скрапленого газу та твердого палива";

абзац третій після слів "на житлово-комунальні послуги" доповнити словами "ціни на скраплений газ та тверде паливо";

5) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Затвердити Положення про порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива, що додається": 

6) абзац перший пункту 4 доповнити словами "скрапленого газу та твердого палива";

7) пункт 5 після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "скрапленого газу та твердого палива";

8) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Установити, що субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу та твердого палива у зв'язку з підвищенням тарифів і цін на них не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян";

9) у Положенні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89:

а) назву Положення доповнити словами "придбання скрапленого газу та твердого палива";

б) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Положення визначає умови призначення та надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на плату за користування житлом або його утримання та комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива";

в) у пункті 4:

у першому абзаці:

перше речення викласти в такій редакції:

"4. Субсидії призначаються сім'ям, у яких є різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ та тверде паливо і обсягом визначеного Урядом Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами максимального обов'язкового відсотку платежу";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Субсидії сім'ям з низьким сукупним доходом, які складаються лише з непрацездатних громадян, можуть встановлюватись незалежно від розміру загальної площі житла за рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади за рахунок коштів місцевих бюджетів";

доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

"Норми забезпечення населення скрапленим газом та твердим паливом визначаються Урядом Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами";

г) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Річний сукупний доход сім'ї для розрахунку субсидій за скраплений газ та тверде паливо визначається виходячи із зазначеного середньомісячного доходу, помноженого на 12";

д) абзац перший пункту 11 доповнити реченням такого змісту:

"Субсидія на придбання скрапленого газу та твердого палива призначається один раз на рік за особистим зверненням громадян";

е) абзац перший пункту 15 після слів "суми субсидії" доповнити словами "за житлово-комунальні послуги" і далі за текстом;

є) доповнити положення пунктом 15а такого змісту:

"15а. Розрахунки щодо визначення суми субсидій на придбання скрапленого газу та твердого палива здійснюються у такій послідовності:

1) визначається річний сукупний доход на одну сім'ю і частка плати за скраплений газ та тверде паливо у цьому доході;

2) визначається розмір плати за скраплений газ та тверде паливо на рік у межах встановлених норм споживання;

3) розмір субсидії визначається як різниця між вартістю плати за скраплений газ та тверде паливо на рік у межах норм споживання і обсягом платежу, визначеного для сім'ї".

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 35 

  

Опрос